SOTE-palveluiden rahoitus nyt. Mitä vaihtoehtoja tulevaisuudessa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-palveluiden rahoitus nyt. Mitä vaihtoehtoja tulevaisuudessa?"

Transkriptio

1 SOTE-palveluiden rahoitus nyt Mitä vaihtoehtoja tulevaisuudessa? Timo T. Seppälä Tutkimuspäällikkö, VTT (kansantaloustiede) Terveys ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 1

2 Rahoitusjärjestelmän pikakertaus Rahoitusjärjestelmän osat. toistaiseksi SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 2

3 Vertailukelvottomuus Kokonaisuus hämärän peitossa Terveydenhuollon menojen kattavuus Terveydenhuollon menot ja rahoitus tilastossa (THL Tilastoraportti 7/2014) Terveydenhuolto Vanhusten laitoshoito Sosiaalihuollon menojen kattavuus Sosiaalimenot menot ja rahoitus tilastossa (THL Tilastoraportti 4/2014) Vanhustenhuolto (ml. Laitoshoito) Kehitysvammalaitoshoito Kehitysvammalaitoshoito Muu sosiaalihuolto SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 3

4 SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 4

5 Vertailukelvollisempi tarkastelu Ryhmitellään sote-menot terveydenhuoltoon, vanhustenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon Terveydenhuolto Vanhustenhuolto (ml. Laitoshoito) Sosiaalihuolto (ml. kehitysvammalaitoshoito) SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 5

6 Rahoituksen kanavaverkon siilot Institutionaalinen rahoitus Mikä taho kerää rahat? Rahoitustapa Miten rahat kerätään? Rahoituslähteet Keneltä/miltä tahoilta rahat kerätään? Rahoituksen käyttö Mihin rahat käytetään? SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 6

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Rahoituslähde KENELTÄ RAHAT KERÄTÄÄN Rahoitustapa MITEN RAHAT KERÄTÄÄN Institutionaalinen rahoittaja KUKA KERÄÄ RAHAT Rahoituksen käyttö MIHIN RAHAT KÄYTETÄÄN Valtio Kunnat Kansaneläkelaitos Yksityiset vakuutusyhtiöt Työnantajat Kotitaloudet SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 7

8 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Rahoituslähde KENELTÄ RAHAT KERÄTÄÄN Rahoitustapa MITEN RAHAT KERÄTÄÄN Institutionaalinen rahoittaja KUKA KERÄÄ RAHAT Rahoituksen käyttö MIHIN RAHAT KÄYTETÄÄN Valtion verotus Kunnallisverotus Pakolliset vakuutusmaksut Vakuutetut Työnantajat Vapaaehtoiset vakuutusmaksut Vakuutetut Työnantajat Työnantajien maksut Asiakasmaksut ja omavastuut SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 8

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Rahoituslähde KENELTÄ RAHAT KERÄTÄÄN Rahoitustapa MITEN RAHAT KERÄTÄÄN Institutionaalinen rahoittaja KUKA KERÄÄ RAHAT Rahoituksen käyttö MIHIN RAHAT KÄYTETÄÄN Kotitaloudet Kuluttajat Työntekijät Yritykset Työnantajat SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 9

10 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Rahoituslähde KENELTÄ RAHAT KERÄTÄÄN Rahoitustapa MITEN RAHAT KERÄTÄÄN Institutionaalinen rahoittaja KUKA KERÄÄ RAHAT Rahoituksen käyttö MIHIN RAHAT KÄYTETÄÄN Julkinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto Julkinen vanhustenhuolto Yksityinen vanhustenhuolto Lääkehuolto Kuntoutus Vammaispalvelut Lastensuojelu Aikuissosiaalityö Muut sosiaalipalvelut SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 10

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Rahoituslähde KENELTÄ RAHAT KERÄTÄÄN Rahoitustapa MITEN RAHAT KERÄTÄÄN Institutionaalinen rahoittaja KUKA KERÄÄ RAHAT Rahoituksen käyttö MIHIN RAHAT KÄYTETÄÄN Kotitaloudet Kuluttajat Työntekijät Valtion verotus Valtio Julkinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto Kunnallisverotus Kunnat Julkinen vanhustenhuolto Yritykset Työnantajat Pakolliset vakuutusmaksut Vakuutetut Kansaneläkelaitos Yksityinen vanhustenhuolto Lääkehuolto Työnantajat Kuntoutus Vapaaehtoiset vakuutusmaksut Vammaispalvelut Vakuutetut Työnantajat Yksityiset vakuutusyhtiöt Lastensuojelu Työnantajien maksut Asiakasmaksut ja omavastuut Työnantajat Kotitaloudet Aikuissosiaalityö Muut sosiaalipalvelut SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 11

12 Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset rahavirrat SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 12

13 Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ja rahoitus 2012 Terveydenhuolto milj. Vanhustenhuolto milj. Sosiaalihuolto milj. Valtio milj. Kunnat milj. Kela milj. Vakuutusyhtiöt 504 milj. Kotitaloudet milj. Työnantajat 533 milj. Muut 212 milj. Yhteensä miljoonaa SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 13

14 Kunnat suurin rahoittaja, verot merkittävin rahoitustapa RAHOITTAJAT Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaismenot vuonna ,8 mrd. RAHOITUSTAPA SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 14

15 KUVA SELVIÄMÄSSÄ, mutta vielä hajanainen SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 15

16 Tietopuutteet heikentävät näkötarkkuutta kaihin lailla Rahavirtojen kuvaus onnistuu vain osittain Kansallisen tason meno- ja rahoitustilastot ovat puutteellisia Kokonaiskuva hahmottuu, mutta jää monilta yksityiskohdiltaan puutteelliseksi Seuraus 1: Niukkojen resurssien käytön vaikuttavuudesta ei voida sanoa mitään, jos käytettyjen resurssien suuruutta ei tiedetä Ei tietoa polttopuumotin hinnasta, ei liioin puulajista Seuraus 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamista on vaikea suunnitella Legolinnan suunnittelu on vaikeaa, jos ei tiedä palikoiden muotoa ja kokoa SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 16

17 Kannustimet tiedonkeruuseen asetettava Vanhustenhuollon, sosiaalihuollon sekä mielenterveys-, päihde- ja kuntoutuspalveluiden menoista ja rahoituksesta on tarpeen koota nykyistä olennaisesti yksityiskohtaisempaa tietoa koko maan tasolla. Tämä edellyttää erillisselvityksiä kuntien, kansaneläkelaitoksen, vakuutusyhtiöiden, työnantajien ja kotitalouksien rahoittamista palveluista. Tilastoviranomaisille tulee varata tätä varten riittävät taloudelliset ja ajalliset voimavarat SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 17

18 Rahoitusjärjestelmän nykytila on sekava Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä on monimutkainen ja paikoitellen vaikeasti hahmotettavissa Rahoitusjärjestelmän hallittavuus ja ohjattavuus hataraa: rahoittajia on useita rahoittajilta tuottajille ja käyttäjille kulkevia reittejä on monta Rahoitusjärjestelmään sisältyy palvelujen järjestäjille ja tuottajille mutta myös rahoittajille kannusteita, jotka ohjaavat eri tahoja yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimoinnin kannalta epäsuotuisaan (osa)optimointiin SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 18

19 Ja sitten niistä kannustimista SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 19

20 SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 20

21 Kannustimet ohjaavat kaikkea FAKTA 1 Elämässä ei tapahdu mitään ilman kannustimia Hyttynen pistää koska sillä on kannustin Ihminen hengittää koska sillä on kannustin FAKTA 2 Vain yksilö voi kokea hyötyä (ei yritys, sairaala, kunta, tai valtio) FAKTA 3 Asioihin voidaan vaikuttaa vain kannustinten avulla FAKTA 4 Sosiaali- ja terveydenhuolto ei poikkea kannusteiden osalta muusta maailmasta FAKTA 5 Mikään ei takaa että kannustin olisi helposti määritettävissä SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 21

22 Optimaalinen järjestelmä Ohjattavuuden kannalta SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 22

23 Epäoptimaalinen järjestelmä Ohjattavuuden kannalta SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 23

24 Monikanavarahoitus luo monia teoreettisia ja todellisia kannustimia TEOREETTISET Potilaan pallottelu sektorilta toiselle Kustannusten siirto: sektori 1 sektori 2 (esim. julkiselta yksityiselle) TK-vuodepaikkojen lopettaminen (Lääke)kustannusten siirto: kunta (=kuntalaiset) Kela (=koko väestö) TODELLISET Instituutiot maksimoivat läpivirtaavan rahan määrää HUOMIOITA Usein lehdistössä, lehtereillä ja julkisessa keskustelussa esitetyistä väitteistä on nimenomaan teoreettista pohdintaa ilman tutkittua näyttöä Ne kannustimet, joista on hataraa näyttöä ovat suuruusluokaltaan pieniä tai johtuvat mahdollisesti aivan muista seikoista vrt. aurinko ei nouse koska kukko kiekuu vaikka ne samaan aikaan tapahtuvatkin SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 24

25 Monikanavaisuus oiva väline politiikalle Lukuisia tahallaan väärinymmärrettyjä asioita Työterveyshuolto vaikea keskusteluissa Samalla termillä tarkoitetaan kahta eri asiaa Lain velvoittama työkykyä ylläpitävä ja ennaltaehkäisevä hoito Lukratiivi tapa maksaa palkkaa (vrt. hieno työhuone, autoetu ) Claim: Ilmainen työterveyshuolto Fact: There s no free lunch! Kela-korvaukset Ristiriitaisten väitteiden joukko Poliittinen väite 1: Vääristävät oikeudenmukaisuutta Poliittinen väite 2: Vääristävät markkinoita Poliittinen väite 3: Turvaavat markkinoiden olemassaolon Osaoptimointi Käytetään sujuvasti synonyymina ongelmalle Väitetään aiheuttavan pahaa FACTS: Kaikki optimointi on osaoptimointia! Järjestelmä tulee rakentaa siten, että kunkin osan optimointi tuottaa kokonaisuuden optimoinnin! SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 25

26 Ei niin paljon pahaa ettei jotain hyvääkin - Mitä hyvää voisi olla monikanavaisuudessa? Kestää talouden tyrskyt Resonanssi pienempi Back-up järjestelmät Kummalla lentäisit mieluummin? A) Koneella, jossa on monta polttonesteen virtauskanavaa moottoriin B) Koneella, jossa on vain yksi polttonesteen virtauskanava moottoriin Lisää valinnanvapautta Useampi kanava antaa mahdollisuuksia Vaikeammin ohjattava Suojaa yksisilmäisen politiikan raipaniskuilta SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 26

27 Toiseksi viimeinen slide! SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 27

28 Kysymyksiä joihin herään öisin Onko olemassa rahoitusjärjestelmää, joka on ristiriidaton sote-uudistuksen ja sille asetettujen tavoitteiden kanssa? istuva sote-uudistuksen mukaisille sote-alueille, kaikille samoin ehdoin? maksimoi hyvinvoinnin? ohjattavissa mutta ei manipuloitavissa? kestävä talouden heilahdellessa? toimiva ylhäältä annettuna yhtä hyvin kuin alueelliset tarpeet huomioon ottava, sisäsyntyinen järjestelmä? markkinavaikutuksiltaan etukäteen todellisesti arvioitavissa? SOTE-foorumi, Helsinki / Timo T. Seppälä, contact: 28

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi

pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi artikkeli pekka rissanen Professori Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto pekka.rissanen@uta.fi Kuvat maarit kytöharju Sosiaali- ja terveydenhuollon UUDISTUKSEN pitkä tie Suomessa kunnat ovat hyvin

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset

Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa Kansalaisten käsitykset ja odotukset T o i m i t t a n u t I l p o A i r i o Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa Kansalaisten käsitykset ja odotukset Toimeentuloturvan

Lisätiedot

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE?

KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Heikki Taimio Erikoistutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos KANNATTAAKO JULKISTEN HYVINVOINTI- PALVELUJEN TUOTANTO ULKOISTAA YKSITYISELLE SEKTORILLE? Artikkeli käsittelee ensin terveys- ja sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Selviytymistä vai suorituskykyä?

Selviytymistä vai suorituskykyä? Selviytymistä vai suorituskykyä? I ETLA Raportit ETLA Reports 23.5.2013 No 12 Selviytymistä vai suorituskykyä? Terveydenhuolto organisoinnin, tiedonhallinnan ja henkilökunnan kannalta Yhteenveto seminaarista

Lisätiedot

SOTE EI KORJAA PALVELUITA

SOTE EI KORJAA PALVELUITA No 4 > 15.12.2014 ARVIO Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen SOTE EI KORJAA PALVELUITA Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on huonosti valmisteltu. Esitys on

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä

Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä Sisällys Johdanto vai johdattelu...1 Yleinen vai erityinen...1 Kansalaispalkka vai perustulo...2 Tuki vai verovähennys...3 Lahja vai

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä

Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä Timo Aronkytö (vas.), Aatos Hallipelto (oik.) ja Aki Kangasharju (kesk.) korostavat, että he laativat ehdotuksensa yksityishenkilöinä eivätkä minkään yhteisön edustajina. 30 TALOUS & YHTEISKUNTA 3 2010

Lisätiedot

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden Yhdeksän teesiä sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeudenmukaisuudesta Anu Muuri Kristiina Manderbacka Lauri Vuorenkoski Ilmo Keskimäki Johdanto 1. Käytämme artikkelissa käsitettä haavoittuvat ryhmät siinä

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet

5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet 5.2 Senioriasumisen rahoitusympäristö ja sen haasteet Johanna Nummelin ja Kati Mikkola 5.2.1 Toimijat ja niiden väliset suhteet Senioriasumisesta puhuttaessa törmätään usein käsitteisiin kuten kustannukset,

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1

Joel Shalowizt: Healthcare trendsetting in the US Selviytymistä vai suorituskykyä seminaari 3.9.2012 Sivu 1 Shalowitz haluaa antaa kuulijoille kuvan siitä, mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltosysteemissä tapahtuu tällä hetkellä ja miten siellä ongelmia ratkotaan. Terveydenhuolto järjestetään Yhdysvalloissa hyvin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot