Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN Helsinki Puh Fax FI DABAFIHH Broholmsgatan 16, 7. vån PB 252, FIN Helsingfors Tel Fax FI DABAFIHH

2

3 1 Toimintasuunnitelma Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa työehtosopimuksissa (Yle, MTV, kustannustoimittajat) sovitaan työnantajaliittojen kanssa toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Työryhmätyö MTV:n ja Ylen työehtosopimusten mahdolliseksi yhdenmukaistamiseksi jatkuu. Viestinnän Keskusliiton kanssa aloitetaan työryhmätyö lehdistön työehtosopimuksen soveltamisalan uudistamiseksi. Liite 1 Kaikki kustannuspaikat Liiton tulot Varsinaisen toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja omaisuuden tuotoilla. Perustellusta syystä käyttörahastoa voidaan käyttää talousarvion tasapainottamiseen. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen. Siksi

4 2 käyttörahastosta katetaan varsinaisen toiminnan eri osa-alueita. Sijoitustoiminnan odotetaan tuottavan noin euroa. 2.1 Jäsenmaksut Jäsenmaksuprosenttia nostetaan 1,30 %:sta 1,40 %:iin. Liiton käyttöön jäävän jäsenmaksutulon osuus on pienentynyt viime vuosina. Pienentymiseen on vaikuttanut jäsenmäärän väheneminen ja tulevana vuonna erittäin merkittävästi työttömyyskassamaksun nouseminen lähes 30 %. Jäsenmaksun korottamisella katetaan työttömyyskassamaksun nousun osuutta. Muilta osin jäsenmaksutuottojen vähentymistä katetaan tehdyillä säästötoimenpiteillä ja omaisuuden tuotoilla. Jäsenmaksutuloksi vuodelle 2015 arvioidaan noin 5,12 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassalle tilitetään 1,61 miljoonaa euroa sekä yhdistys- ja osastopalautuksia yhdistyksille vajaat euroa. Jet-työttömyyskassan sulautui vuoden 2014 alussa työttömyyskassa Nomitiin, joista muodostettiin työttömyyskassa Finka. Yhdistymisestä huolimatta kohonnut työttömyysaste aiheuttaa sen, että kassamaksu henkilöä kohden vuodessa nousee 135 eurosta 174 euroon. Maksavien jäsenten määräksi arvioidaan noin ja eläkeläisjäsenten määräksi noin Liiton budjettiin jäsenmaksuja on merkitty euroa. Näistä vajaat 75 % kertyy valtakirjaperinnällä. Liite 2 Arvio vuoden 2015 jäsenmaksutulosta pääryhmittäin 2.2 Omaisuuden tuotto Omaisuuden tuotto-odotukset on laskettu omaisuudenhoitajien lokakuun 2014 raporttien ja salkunhoitajien näkemysten pohjalta. Vuosi 2014 on ollut osakemarkkinoilla yllättävän hyvä ja myös korkomarkkinoilta on saatu odotukset ylittävää tuottoa. Haasteet kuitenkin jatkuvat tulevana vuonna ja erityisesti korkomarkkinoilta tuotto-odotukset jäävät merkittävästi kuluvasta vuodesta. Talousarviossa sekä osakesijoituksille että rahainstrumenteille arvioidaan keskimäärin noin kolme prosenttia tuottoa. Liitolla on kaksi omaisuudenhoitajaa: Evlipankin Omaisuudenhoito (hoidossa noin 10,4 miljoonaa euroa) sekä DanskeCapital (hoidossa noin 5,8 miljoonaa euroa). OP-Pohjolan hoidossa on liiton varallisuutta runsaat 2,3 miljoona euroa, josta noin 1,8 miljoonaa on sijoitettu korkoinstrumentteihin ja runsaat euroa vuokratuottorahastoon. Lisäksi hallitus on tehnyt päätöksen sijoittaa kahteen

5 3 kiinteistörahastoon yhteensä euroa, josta toistaiseksi on sijoitettu runsaat euroa. Osa liiton omaisuudesta on sijoitettu vuokrattaviin huoneistoihin Helsingissä. Huoneistojen nettotuotoksi arvioidaan noin euroa. Talousarvio lähtee siitä, että kaikki huoneistot on vuokrattu eikä massiivisia ylimääräisiä korjauskustannuksia synny. Lokakuussa 2014 liiton omaisuus on ollut sijoitettuna siten, että 19,5 prosenttia omaisuudesta on ollut joko suorina omistuksina tai rahastojen kautta kiinteistöissä ja huoneistoissa, noin 37,2 prosenttia osakkeissa ja loput 43,3 prosenttia erilaisissa rahainstrumenteissa. Markkina-arvoin laskettuna liiton omaisuus on ollut lokakuussa 2014 noin 22,2 miljoonaa euroa. Omaisuuden tuottoja talousarvioon on merkitty yhteensä euroa. Liite 11 Omaisuuden tuottoarvio

6 4 3 Varsinainen toiminta 3.1 Edunvalvonta/Työsuhteiset Yleistä Työllisyys- ja kasvusopimuksiin liittyneissä työehtosopimuksissa sovitaan toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Edunvalvontaan vaikuttavat alan yt-neuvottelut, joiden ennakoidaan jatkuvan. Liiton edustajat osallistuvat SAK:n Sopimusvastaavien ja Juristitasiantuntijaryhmän toimintaan. Liitto jatkaa sekä konsernitoimintaa että yrityskäyntejä, joissa tavataan jäseniä, toimituksellista johtoa sekä yritysjohtoa työpaikoilla. Lehdistö Syksyllä 2014 neuvotellun uuden työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Työehtosopimuksessa sovittuja liittojen välisiä työryhmätöitä käynnistetään. Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja vähimmäispalkkoja korotetaan alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Käynnistetään liittojen välillä työehtosopimuksessa sovittuja työryhmätöitä. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Koska Journalistiliitto on keskusjärjestöjen ulkopuolinen liitto, neuvotellaan korotuksista itsenäisesti päinvastoin kuin muilla aloilla, joiden korotuksista sopivat keskusjärjestöt. Yleisradion ja Journalistiliiton välillä on aiemmin sovittu, että Ylen journalistista työtä tekevien ansiotaso pitää saada vuoteen 2016 mennessä samalle tasolle kuin muissakin mediayhtiöissä. Neuvottelut tästä jatkuvat toimintavuoden aikana.

7 5 Palkkausjärjestelmätyöryhmä jatkaa toimintaansa palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen ja MTV:n välillä jatkuu. Työehtosopimuksessa sovitut työryhmät jatkavat työskentelyään. Vuonna 2014 päättyneiden yt-neuvottelujen jälkihoito keskittyy toimintavuoden alkupuolelle. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan Viestinnän Keskusliiton kanssa mennessä. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen työehtosopimuksen kanssa jatkuu. MTV Oy jaettiin syksyllä 2014 kahteen erilliseen yhtiöön. Sisällöntuotannosta, hankinnasta ja oikeuksista vastaa MTV Sisällöt ja sisältöjen kaupallistamisesta ja jakelusta MTV Oy. Liitto turvaa ohjelmatyöntekijöiden työehtoja uudessa jaetussa organisaatiossa. Sanoma Entertainment Sanoma Entertainmentin työehtosopimusneuvotteluissa tavoitteena on sopia lehdistöä vastaavista palkankorotuksista ja sopimuskaudesta. Yritysrakenteiden muutoksen vuoksi myös sopimuksen nimi saattaa muuttua. Muut alan yritykset Elokuva-tv-tuotannossa loppuvuonna 2014 uudistettava sopimus edellyttää tiedotusta ja koulutusta. Sopimuksen pohjalta uudistetaan myös Mediaringin vuokratyötä koskevaa työehtosopimusta. Neuvotteluja käydään yhdessä Teatterija Mediatyöntekijöiden liitto TeMen kanssa. Av-käännöstoimistojen neuvottelut oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos uusi sopimus saadaan aikaan, tarvitaan tiedotusta ja koulutusta. Muussa tapauksessa kesken olevia neuvotteluja jatketaan alan kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvotteluja käydään yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa.

8 6 3.2 Edunvalvonta/Freelancerit ja itsensä työllistäjät Yleistä Liiton edustaja jatkaa asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön ns. Trendityöryhmässä hallituskauden loppuun asti. Ryhmä viimeistelee loppuraporttia jatkotoimia ja seuraavaa hallituskautta varten. Liitto pyrkii selkeyttämään itsensä työllistäjien oikeutta työttömyysturvaan ajamalla muutaman ennakkotapauksen vakuutusoikeudessa. Liitto perii saamatta jääneitä palkkioita ja avustaa sopimusasioissa. Lehdistön freelancerit Kohtuullisia sopimusehtoja koskevan tekijänoikeuslain muutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksen jälkeen aloitetaan Viestinnän Keskusliiton kanssa neuvottelut Freelancereiden toimitus- ja myyntiehtosopimuksen uudistamiseksi. Kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta aloitetaan tiivis yhteydenpito mediayrityksiin. Liitto valvoo, että alalla käytetyt freelancersopimukset ovat uuden lain mukaisesti kohtuullisia eikä niissä ole freelancereiden kannalta kohtuuttomia ehtoja. Liitto valmistautuu riitauttamaan kohtuuttomia sopimusehtoja ja luomaan ennakkotapauksilla velvoittavan sopimustavan. Yhtyneet-sopimus Yhtyneet-työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Yleisradion kääntäjien erillissopimus on voimassa vuoden 2016 lopulle asti. Palkkioita korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Toisen sopimusjakson korotusten taso ja ajankohta määräytyvät Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Liitto selvittää Yhtyneet-sopimuksen käyttöä. Sopimusta myös valmistaudutaan päivittämään, jotta se säilyy toimivana. Samalla sen soveltamisalan laajentamista on pidettävä esillä. 3.3 Edunvalvonta/Muut jäsenryhmät Opiskelijat Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä ainejärjestöihin ja oppilaitoksiin. Opiskelijatilaisuuksia järjestetään journalismikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhdessä nimettyjen opiskelijalähettiläiden kanssa.

9 7 Tavoitteena on saada mahdollisimman moni uusi opiskelija liiton jäseneksi ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. Myös jo aiemmin liittoon liittyneitä opiskelijoita muistutetaan jäsenyyden hyödyistä. Liitto viestii opiskelijoiden kanssa aikaisempaa aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa ja twitterissä. Erityisesti harjoittelukysymyksissä pyritään kuulemaan laajasti opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Liite 6 Tes-toiminta yhteensä 3.4 Vaikuttaminen toimintaympäristöön Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalivuonna vaikutetaan puolueisiin ja muihin tahoihin liiton jäsenille tärkeiden teemojen tuomiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntövalmisteluun. Erityisen tärkeää on vaikuttaa uuteen hallitukseen tuleviin puolueisiin ja näiden neuvottelemaan hallitusohjelmaan. Lobbaustyössä toimia tehostetaan edelleen. Vaikuttajatapaamisista tehtyä koostoa jatketaan ja tapaamisia aikataulutetaan suunnitellusti pitkin vuotta. Tähän on myös edellistä vuotta parempi mahdollisuus, sillä toimintavuoteen ei osu isoja työehtoneuvotteluita.

10 8 Tekijänoikeus Hallitus antoi vuoden 2014 lopulla esityksen tekijänoikeuslain uudistamisesta. Esitys sisälsi säännöksen tekijänoikeussopimusten kohtuullistamisesta. Lakiuudistuksen tultua voimaan liitto seuraa aktiivisesti sen vaikutuksia sekä varautuu käynnistämään kustantajapuolen kanssa neuvottelut alan hyvän sopimustavan kehittämiseksi. Liitto kartoittaa jäsenistölle ja aktiiveille suunnatun tekijänoikeuskoulutuksen tarvetta ja ryhtyy tämän kartoituksen pohjalta tarvittaessa suunnittelemaan koulutusta. Tietoisuutta tekijänoikeuksista nostetaan pitämällä aihetta esillä eri foorumeilla. SJL vaikuttaa hyvitysmaksujärjestelmän kehittämiseen siten, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa yksityisestä kopioinnista. Liitto osallistuu jäsenjärjestönä Kopioston toimintaan. Av-tekijäjärjestöt jatkavat audiovisuaalisten teosten yksinoikeuksien keräämistä massakäyttöalueilla. Mediapolitiikka ja JSN Eduskuntavaalien yhteydessä liitto tuo esille omia viestintäpoliittisia tavoitteitaan. Tähtäimessä on sekä vaalikampanja että erityisesti hallitusneuvottelut ja hallitusohjelma. Liitto pitää yllä keskustelua yhteiskunnan tuesta laatujournalismin kehittämiseksi mm. median innovaatiotuen aktiivisella seurannalla ja muiden aloitteiden avulla. Liitto vaikuttaa Euroopan tason viestintäpolitiikkaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten viiteryhmien kanssa. Journalistiliitto tukee Julkisen sanan neuvoston työtä ja osallistuu sen kehittämiseen. Journalismin etiikasta ja viestintäpolitiikasta käytävässä keskustelussa Journalisti-lehdellä ja liiton www-sivustolla on keskeiset roolit. Ammattikoulutus Liitto pyrkii edelleen vaikuttamaan sidosryhmiensä kautta siihen, että journalistija viestintäkoulutuksen ylitarjontaa saataisiin supistettua. Liikakoulutus heikentää esimerkiksi medianomiopiskelijoiden harjoitteluehtoja ja freelancereitten toimeentulon edellytyksiä. Liitto pitää lisäksi esillä harjoittelun ohjaamisen vaatimia resurssitarpeita. Harjoittelukysymyksiä käsitellään myös SJL:n ja VKL:n yhteisessä työryhmässä. Erityistä huomiota kiinnitetään journalistien täydennyskoulutukseen. Liitto pitää yhteyttä oppilaitoksiin ja kouluttajiin ja pyrkii ohjaamaan koulutustarjontaa suuntaan, joka vastaa alan ajankohtaisiin tarpeisiin ja edistää liiton jäsenten työllistymistä ja toimeentuloa. Liitto voi myös tehdä koulutusyhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti erityisesti liiton jäsenyhdistysten kanssa. Erilaisissa kertaluontoisissa koulutuksissa pyritään vastaamaan kentän ajankohtaisiin tarpeisiin. Esimerkkinä akuutin tarpeen huomioimisesta on

11 9 ensimmäistä kertaa ruotsinkielisille jäsenille räätälöity free-koulutus. Liitto tiedottaa erilaisista täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä tarjolla olevista apurahoista, joiden avulla jäsenet voivat päivittää osaamistaan tai hankkia uusia ammatillisia valmiuksia. Alan työnantajille tehdään edelleen tutuksi toimituksellisen henkilöstön ammatillista kehittämisohjelmaa TAKOa ja kustannustoimittajien vastaavaa ohjelmaa KAKOa. Ammattikoulutusvaliokunta vierailee oppilaitoksissa, kuulee asiantuntijoita ja seuraa alan kehitystarpeita. Työelämä- ja tasa-arvoasiat Liitto kehittää luottamusmiesten ja osastojen tukitoimintaa. Työsuojeluyhteistyötä tehdään myös muiden alan liittojen kesken. Valiokunta seuraa työelämä- ja tasaarvotutkimusta. Journalistien työpaikkojen vähennykset ja yt-neuvotteluiden seuraukset näkyvät työpaikoilla pitkään. Vaarana on, että työpaikoilla syntyy klikkejä ja jäsenten välisiä ristiriitoja. Alan murroksessa teknologian ja organisaatioiden muutos on nopeaa. Mm. hyvän työilmapiirin vaaliminen on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Liiton työelämävaliokunta toimii kommentointiryhmänä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa, jonka aiheena on toimittajien työttömyys ja työllistyminen 2000-luvun median murroksen aikana. Liiton edustaja osallistuu Työturvallisuuskeskuksen alaiseen viestintäalan työalatoimikuntaan. 3.5 Hallinto Liiton uusi hallinto aloittaa uuden valtuustokauden. Uuden hallituksen, valtuuston ja valiokuntien perehdyttämiseen varataan sekä aikaa että muita resursseja. Toimintaohjelman mukaisesti aloitetaan valtuuston koon ja yleisemminkin liiton hallinnon ajan- ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. Valtuuston kokouksiin varattu määräraha on euroa Hallituksen kokouksiin on varattu yhteensä euroa. Hallitus on suunnitellut pitävänsä toimintavuoden aikana yhden kaksipäiväisen seminaarin kuukausikokoustensa lisäksi. Valiokuntien ja työryhmien työskentelyyn on varattu yhteensä euroa.

12 10 Hallinnon kuluista suurimman osan muodostavat matka-, kokous- ja tarjoilukulut. Kuluja pyritään pienentämään pitämällä valiokunta- ja työryhmäkokouksia mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. Liite 5 Hallintokulut 3.6 Muut järjestökulut Talousarviossa on varattu yleisiin järjestökuluihin yhteensä euroa, josta jäsenvakuutuksen osuus on euroa. Tuet ja avustukset Harkinnanvaraiseen järjestötukeen varataan euroa. Talousohjelmassa määritelty RTTL:n erityismäärärahaa varten on varattu euroa. Lisäksi on varattu määrärahaa mm. virkistysstipendeihin ja muihin avustuksiin. Historiahanke Liiton historian kirjoitusvaihe päättyy vuoden 2015 aikana. Vuoden loppupuolella ratkaistaan, miten hanke saatetaan kirjan muotoon. Lisäksi ratkaistaan, kuinka järjestetään Kansallisarkistoon sijoitettu liiton arkistoaineisto. Viestintä Ryhdytään toteuttamaan vuoden 2014 lopulla valmistunutta liiton viestintästrategiaa.

13 11 Tutkimustoiminta Toimintavuonna toteutetaan Järjestökuva-tutkimus. Palkkatutkimuksista on vuorossa freelancereitten ansioselvitys. Liite 10 Järjestökulut 3.7 Koulutus Liiton omat kurssit KEVÄT 2015 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi I Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Neuvottelu- ja haastattelukoulutus yhdessä Tiedetoimittajien kanssa (ti-ke) (ke-to) helmikuu Tieteiden talo, Helsinki

14 12 Pientoimitusten teskoulutus (la-su) Yritystalous-koulutuspäivä (pe) Vad betyder det att vara free? helmikuu SJL toimisto -koulutusiltapäivä Freeseminaari (pe-la) Helsinki Yhdistyspäivät maalis-huhtikuu Some-koulutusiltapäivä helmikuu Helsinki yhdessä Terveystoimittajien kanssa Tekijänoikeuskoulutusiltapäivä, huhtikuu Helsinki yhteistyössä yhdistysten kanssa RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv (ti-ke) työnohjauskaruselli SYKSY 2015 Konserniseminaari Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä Förbundets svenska seminarium Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Yhdistysten sihteerien koulutus RTTL:n tukihenkilöseminaari alkusyksy (pe-su) syyskuu syyskuu ( pe-la?) (to) lokakuu lokakuu Helsinki Helsinki Opiskelijaseminaari Luottamushenkilöpäivät Opettajat toimitusharjoittelun ytimessä -iltapäivä Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä SAK-koulutukset ruotsinkielisille Ylimääräinen pistekoulutusvaraus syksylle lokakuu (pe-la) (ti-ke) marraskuu marraskuu Helsinki, korvataan vain matkakuluja Joensuu Luottamusmiehille ja osastojen puheenjohtajille max 10 x 250 e Koulutus reagoi mahdolliseen ennakoimattomaan tarpeeseen

15 13 VKL:n kanssa järjestettävät yhteiset kurssit KEVÄT 2015 Työsuojelukurssi SYKSY 2015 Päällikköpäivä Työsuojelun ajankohtaispäivä Muiden liittojen kanssa järjestettävät yhteiset kurssit Yrittäjät STTK-SJL toukokuu Liittojen yhteistä freekoulutusta: maksetaan osallistuminen, ei matkakuluja Liiton koulutustoimintaan on varattu yhteensä euroa. Liite 7 Koulutustoiminta

16 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus Journalistiliiton kansainvälinen toiminta on ensisijaisesti edunvalvontayhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja kahdenvälisesti. Kansainvälistä toimintaa ohjaa valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymä linjaus. Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyötä muiden pohjoismaisten liittojen kanssa tehdään pääasiassa Pohjoismaiden journalistiliiton NJF:n puitteissa. NJF:n painopisteenä on edunvalvontaan liittyvä yhteinen toiminta ja tietojen vaihto. Myös IFJ/EFJ politiikkaa ja muuta kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan NJF:ssä. Syksyllä 2015 NJF:n sihteeristö siirtyy Tanskasta Norjaan. Liitto tukee pohjoismaista freelance-yhteistyötä. IFJ/EFJ Liitto koordinoi Euroopan tason edunvalvontayhteistyötä EFJ:n kautta. Liitto osallistuu aktiivisesti EFJ:n asiantuntijaryhmien työhön ja muuhun EFJ:n toimintaan. SJL pyrkii yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ratkaisemaan IFJ:n poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja toimii voimakkaamman, yhtenäisen maailmanliiton rakentamiseksi. EFJ:n ja IFJ:n seuraavat kongressit järjestetään vuonna Muu kansainvälinen yhteistyö SJL seuraa Venäjän mediaolojen ja sananvapauden kehitystä ja raportoi niistä verkkosivujensa ja verkostojensa avulla. Broken Mirrors seminaarien aloittamaa suomalais-venäläistä journalistidialogia jatketaan. SJL kannustaa jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön lähialueilla. Eesti Ajakirjanike Liiton kanssa pyritään käynnistämään todellista yhteistyötä edunvalvonnassa ja ammatillisessa työssä. Liitto osallistuu tätä tukevaan EFJ:n Baltia-hankkeeseen. Liiton asiantuntijat antavat pyydettäessä tukea EAL:n pyrkiessä luomaan yhteyksiä ja parantamaan edunvalvontaansa. EAL:n edustajia kutsutaan liiton tilaisuuksiin. Barents Pressin vuosikokous ja seminaari järjestetään Oulussa. SJL tukee Barents Pressiä ja rohkaisee jäsentensä toimintaa yhteistyöverkostossa mm. tukemalla vuosikokousseminaaria. Solidaarisuustoiminta Liitto tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Liitto tukee Vikesin hankkeita ja hallintoa solidaarisuusmäärärahalla 0,7 % jäsenmaksutuloista ja auttaa Vikesiä muun rahoituksen hankinnassa, viestinnässä sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston vahvistamisessa.

17 15 Liite 8 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus 3.9 Lomatalot Liiton lomatalojen toiminta on budjetoitu euroa tappiolliseksi. Erityisesti Saariselän käyttöasteen nostamiseen sesonkiajan ulkopuolella panostetaan. Tavoitteena on saada lomatalotoiminta kannattamaan niin, että tuotoilla pystytään vähintään kattamaan kulut Journalisti Journalistia tehdään painettuna paperilehtenä 15 numeroa. Lehden ilmestymispäivä on torstai, jolloin julkaistaan myös lehden verkkoversio. Verkkoon tuotetaan myös päivittyvää materiaalia, kuten uutisia ja blogitekstejä. Lehden sisällön painopiste on journalismissa ja media-alan tulevaisuuden kysymyksissä sekä edunvalvonnassa ja työelämäasioissa. Painetun lehden uudistus toteutetaan vuoden alussa. Lehti teettää myös lukijatutkimuksen. Ilmestymisaikataulu Numero Aineisto Ilmestymispäivä 1/ / / / / * / / /

18 16 Kesätauko 9/ / / / / / / *Pääsiäisen vuoksi aikaistettu aineistopäivä Henkilöstö Liiton palveluksessa on toimintavuonna keskimäärin 24 henkilöä. Henkilöstökuluihin on varattu yhteensä vajaat 2,1 miljoonaa euroa. Liite 3 Henkilöstökulut 3.12 Toimisto ja liiton muut kulut Liiton toiminnan muista kuluista merkittävimmän erän muodostavat vuokrat, joiden osuus on euroa. Tietohallintokulujen kokonaissumma on euroa, josta muissa kuluissa on noin euroa. Kaikkiaan tietohallintokulut ovat lähes 19 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu vuodelle 2014 ajoittuvista investoinneista. Investoinneilla saadaan tulevaisuudessa kulusäästöjä mm. serverivuokrien osalta. Työttömyyskassa tilittää liitolle jäsenrekisterin hoitamisesta euroa. Yhteensä muihin kuluihin on budjetoitu runsaat euroa.

19 17 Liite 9 Liiton muut kulut (Talousliitteet)

20

21 TALOUSARVIO 2015 Liite 1 Kaikki toiminnot TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 ERO Muutos %-osuus Ta14 / Ta15 % 15kuluista Jäsenmaksut liite ,8 pohja ') Henkilöstö* liite ,9 51,2 Journalisti liite ,9 4,6 Valtuusto liite ,8 2,5 Hallitus liite ,3 1,3 Valiok/työryhm. liite ,8 1,4 Tes-toiminta liite ,5 3,2 Koulutus- ja järj.tilais. liite ,2 4,0 Kv-toim. ja solidaar. liite ,6 3,2 Liiton muut kulut** liite ,2 13,1 Järjestökulut** liite ,0 14,0 Lomatalot ,2 0,3 Poistot ,1 1,2 100,0 Kulut yhteensä Jäsenmaksut liite Alijäämä ennen sijoitustoim Sijoitustoiminnan tuott liite Tulos ennen rahastosiirtoja TILIKAUDEN TULOS * Henkilöstökuluissa 2015 on myös historiaprojektiin liittyvät palkkakulut, vuoden 2014 budjetissa katettiin avustuksella ** Liiton muista kuluista on siirretty järjestökuluihin n jäsenrekisteriin liittyviä ostopalveluita

22 TALOUSARVIO 2015 Jäsenmaksutulo LIITE Jm % 1,40 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Valtakirjaperinnässä , Lehdistö freelancer , Työtön , Opiskelija , Kertymä yhteensä Kassamaksu , Kertymä ennen yhdistystilityksiä Tilitys yhdistyksille 20 % % Tilitys osastoille Liiton osuus Merkitään talousarvioon Jäsenmäärä arvioitu lokakuun 2014 perusteella

23 TALOUSARVIO 2015 Liite 3 Henkilöstökulut Tili Tili 3500 PALKAT palkat ylityöt* ELÄKEKULUT HENKILÖSIVUKULUT sotu+muut maksut Varsinaiset henkilöstökulut HLÖSTÖN MUUT KULUT työterveys tyky koulutus lounassetelit merkkipv.muistamiset virkistys muut henkilöstökulut YHTEENSÄ * sisältää tilapäisavun ja varauksen kannustavaan palkkaukseen Historiaprojektin palkat on huomioitu kohdassa talous, toimisto, muut, vuonna 2014 ei mukana palkoissa Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2015 (sis. ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2014 (ilman ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut /hv

24 TALOUSARVIO 2015 LIITE 4 Journalisti Journalisten Tilausmaksut Ilmoitusmaksut Tuotot yhteensä Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Muut ostetpostipalvelut Muut toimintakulut YHTEENSÄ Jyvitetyt henkilöstökul

25 TALOUSARVIO 2015 LIITE 5 Hallinto VALTUUSTO Sääntömääräiset kokoukset Kevätvaltuusto 2 pv Syysvaltuusto 2 pv Kokoukset yht Muut valtuustoon liittyvät kulut 4000 Valtuusto yht HALLITUS Kokoukset Seminaarit VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Hallitus yht Valiok. ja työryhmät yht MUUT NEUVOTTELUT Muut yht KAIKKI YHTEENSÄ

26 TALOUSARVIO 2015 LIITE 6 TES toiminta Kust.paikka TA 2015 TA Lehdistö Kustannustoimittajat Sähköinen media Free yhdistys Free FAO Free toiminta Muut Yhteensä Jyvitetyt palkat Tuotot 1000 (Free oppaan myynti) 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilukulut Kokouspaketit Free tuki Painatus Kirjat ja lehdet Muut materiaalikulut Ansionmenetyskorvaus Käännöspalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Muut ostetut palvelut Asianajajapalkkiot

27 TALOUSARVIO 2015 LIITE 7 Koulutus Kust.paikka Luottamusmieskoulutus Konsernikoulutus Yhdistys ja osastokoulutus Freekoulutus * Työsuojelukoulutus Muu koulutus YHTEENSÄ Tileittäin 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilu Kokouspaketit Muut kulut Kurssimateriaali Ansionmenetyskorv Luentopalkkiot Muut palkkiot /hv

28 TALOUSARVIO 2015 LIITE 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka IFJ/EFJ NJF Lähialue Solidaar Yhteensä Matkakulut Tila ja tarjoilu 3750 Avustukset Ulkopuoliset palvelut 8200 Jäsenmaksut

29 TALOUSARVIO 2015 LIITE 9 Liiton muut kulut Toimintatuotot Finka Vuokra ja vastikekulut Hoitokulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Edustus ja huomionosoitukset Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Huollot ja korjaukset Muut ostetut palvelut Muut toiminnan kulut YHTEENSÄ

30 TALOUSARVIO 2015 LIITE 10 Järjestökulut kust.paikka Toimintatuki 4571 Yhdistys ja osastotuki RTTL Muu Avustukset/stipendit 4581 Hautausavustukset Sairauskuluavustukset Virkistystipendit Muut (hall.päätt.) Jäsenmaksut 4801 Kotimaiset jäsenmaksut Jäsenistön vakuutus 4841 Jäsenvakuutus Tutkimustoiminta Julkisen sanan neuvosto Opiskelijayhteistyö Työelämästrategia Journalismi & etiikka Historiaprojekti *Jäsenkortti, jäsentilitykset Muut järjestökulut Viestintäpolitiikka Tiedotus Yhteensä Jyvitetyt hlökulut; järjestö, kv, viest. ja koulut * Jäsenrekisteritilitykset budjetoitu tälle kustannuspaikalle vuonna 2015, jäsenkorttien uusiminen 2015 RTTL:n avustus lasketaan todellisten jäsenmaksujen mukaan tilinpäätöksessä 41955

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007

metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 metalli HELSINGIN Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti 2-2007 KESÄ ON TULLUT KAUPUNKIIN MIELLYTTÄVÄÄ KESÄÄ JA AURINKOISIA LOMAPÄIVIÄ LUKIJOILLEMME Osaston toimisto on suljettuna 30.6.-29.7.2007

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2009

SAK:n toimintakertomus 2009 SAK:n toimintakertomus 2009 SAK Toimintakertomus 2009 1 SISÄLTÖ TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Työllisyys heikkeni taantumassa rajusti... 3 Epävarmuus kasvoi, eriarvoisuus lisääntyi... 3 Järjestölliset lähtökohdat...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2008

EK:n toimintakertomus 2008 EK:n toimintakertomus 2008 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintakertomus 2008 1 Sisältö Vuoden 2008 aikana tapahtunutta 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 6 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002

Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004. Neuvottelutulos 15.11.2002 Tulopoliittinen sopimus vuosille 2003 2004 Neuvottelutulos 15.11.2002 TYÖLLISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA JA OSTOVOIMAA Keskusjärjestöjen neuvottelutulos tulopoliittiseksi kokonaisratkaisuksi on syntynyt. Ratkaisu

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen

Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen MARKKU LINNA Koulualan pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen Selvitys 2011 KOULUALAN POHJOISMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN Selvitys Markku Linna 26.9.2011 1 2 Kannen graafi nen suunnittelu Satu Salmivalli

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot