Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN Helsinki Puh Fax FI DABAFIHH Broholmsgatan 16, 7. vån PB 252, FIN Helsingfors Tel Fax FI DABAFIHH

2

3 1 Toimintasuunnitelma Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa työehtosopimuksissa (Yle, MTV, kustannustoimittajat) sovitaan työnantajaliittojen kanssa toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Työryhmätyö MTV:n ja Ylen työehtosopimusten mahdolliseksi yhdenmukaistamiseksi jatkuu. Viestinnän Keskusliiton kanssa aloitetaan työryhmätyö lehdistön työehtosopimuksen soveltamisalan uudistamiseksi. Liite 1 Kaikki kustannuspaikat Liiton tulot Varsinaisen toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja omaisuuden tuotoilla. Perustellusta syystä käyttörahastoa voidaan käyttää talousarvion tasapainottamiseen. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen. Siksi

4 2 käyttörahastosta katetaan varsinaisen toiminnan eri osa-alueita. Sijoitustoiminnan odotetaan tuottavan noin euroa. 2.1 Jäsenmaksut Jäsenmaksuprosenttia nostetaan 1,30 %:sta 1,40 %:iin. Liiton käyttöön jäävän jäsenmaksutulon osuus on pienentynyt viime vuosina. Pienentymiseen on vaikuttanut jäsenmäärän väheneminen ja tulevana vuonna erittäin merkittävästi työttömyyskassamaksun nouseminen lähes 30 %. Jäsenmaksun korottamisella katetaan työttömyyskassamaksun nousun osuutta. Muilta osin jäsenmaksutuottojen vähentymistä katetaan tehdyillä säästötoimenpiteillä ja omaisuuden tuotoilla. Jäsenmaksutuloksi vuodelle 2015 arvioidaan noin 5,12 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassalle tilitetään 1,61 miljoonaa euroa sekä yhdistys- ja osastopalautuksia yhdistyksille vajaat euroa. Jet-työttömyyskassan sulautui vuoden 2014 alussa työttömyyskassa Nomitiin, joista muodostettiin työttömyyskassa Finka. Yhdistymisestä huolimatta kohonnut työttömyysaste aiheuttaa sen, että kassamaksu henkilöä kohden vuodessa nousee 135 eurosta 174 euroon. Maksavien jäsenten määräksi arvioidaan noin ja eläkeläisjäsenten määräksi noin Liiton budjettiin jäsenmaksuja on merkitty euroa. Näistä vajaat 75 % kertyy valtakirjaperinnällä. Liite 2 Arvio vuoden 2015 jäsenmaksutulosta pääryhmittäin 2.2 Omaisuuden tuotto Omaisuuden tuotto-odotukset on laskettu omaisuudenhoitajien lokakuun 2014 raporttien ja salkunhoitajien näkemysten pohjalta. Vuosi 2014 on ollut osakemarkkinoilla yllättävän hyvä ja myös korkomarkkinoilta on saatu odotukset ylittävää tuottoa. Haasteet kuitenkin jatkuvat tulevana vuonna ja erityisesti korkomarkkinoilta tuotto-odotukset jäävät merkittävästi kuluvasta vuodesta. Talousarviossa sekä osakesijoituksille että rahainstrumenteille arvioidaan keskimäärin noin kolme prosenttia tuottoa. Liitolla on kaksi omaisuudenhoitajaa: Evlipankin Omaisuudenhoito (hoidossa noin 10,4 miljoonaa euroa) sekä DanskeCapital (hoidossa noin 5,8 miljoonaa euroa). OP-Pohjolan hoidossa on liiton varallisuutta runsaat 2,3 miljoona euroa, josta noin 1,8 miljoonaa on sijoitettu korkoinstrumentteihin ja runsaat euroa vuokratuottorahastoon. Lisäksi hallitus on tehnyt päätöksen sijoittaa kahteen

5 3 kiinteistörahastoon yhteensä euroa, josta toistaiseksi on sijoitettu runsaat euroa. Osa liiton omaisuudesta on sijoitettu vuokrattaviin huoneistoihin Helsingissä. Huoneistojen nettotuotoksi arvioidaan noin euroa. Talousarvio lähtee siitä, että kaikki huoneistot on vuokrattu eikä massiivisia ylimääräisiä korjauskustannuksia synny. Lokakuussa 2014 liiton omaisuus on ollut sijoitettuna siten, että 19,5 prosenttia omaisuudesta on ollut joko suorina omistuksina tai rahastojen kautta kiinteistöissä ja huoneistoissa, noin 37,2 prosenttia osakkeissa ja loput 43,3 prosenttia erilaisissa rahainstrumenteissa. Markkina-arvoin laskettuna liiton omaisuus on ollut lokakuussa 2014 noin 22,2 miljoonaa euroa. Omaisuuden tuottoja talousarvioon on merkitty yhteensä euroa. Liite 11 Omaisuuden tuottoarvio

6 4 3 Varsinainen toiminta 3.1 Edunvalvonta/Työsuhteiset Yleistä Työllisyys- ja kasvusopimuksiin liittyneissä työehtosopimuksissa sovitaan toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Edunvalvontaan vaikuttavat alan yt-neuvottelut, joiden ennakoidaan jatkuvan. Liiton edustajat osallistuvat SAK:n Sopimusvastaavien ja Juristitasiantuntijaryhmän toimintaan. Liitto jatkaa sekä konsernitoimintaa että yrityskäyntejä, joissa tavataan jäseniä, toimituksellista johtoa sekä yritysjohtoa työpaikoilla. Lehdistö Syksyllä 2014 neuvotellun uuden työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Työehtosopimuksessa sovittuja liittojen välisiä työryhmätöitä käynnistetään. Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja vähimmäispalkkoja korotetaan alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Käynnistetään liittojen välillä työehtosopimuksessa sovittuja työryhmätöitä. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Koska Journalistiliitto on keskusjärjestöjen ulkopuolinen liitto, neuvotellaan korotuksista itsenäisesti päinvastoin kuin muilla aloilla, joiden korotuksista sopivat keskusjärjestöt. Yleisradion ja Journalistiliiton välillä on aiemmin sovittu, että Ylen journalistista työtä tekevien ansiotaso pitää saada vuoteen 2016 mennessä samalle tasolle kuin muissakin mediayhtiöissä. Neuvottelut tästä jatkuvat toimintavuoden aikana.

7 5 Palkkausjärjestelmätyöryhmä jatkaa toimintaansa palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen ja MTV:n välillä jatkuu. Työehtosopimuksessa sovitut työryhmät jatkavat työskentelyään. Vuonna 2014 päättyneiden yt-neuvottelujen jälkihoito keskittyy toimintavuoden alkupuolelle. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan Viestinnän Keskusliiton kanssa mennessä. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen työehtosopimuksen kanssa jatkuu. MTV Oy jaettiin syksyllä 2014 kahteen erilliseen yhtiöön. Sisällöntuotannosta, hankinnasta ja oikeuksista vastaa MTV Sisällöt ja sisältöjen kaupallistamisesta ja jakelusta MTV Oy. Liitto turvaa ohjelmatyöntekijöiden työehtoja uudessa jaetussa organisaatiossa. Sanoma Entertainment Sanoma Entertainmentin työehtosopimusneuvotteluissa tavoitteena on sopia lehdistöä vastaavista palkankorotuksista ja sopimuskaudesta. Yritysrakenteiden muutoksen vuoksi myös sopimuksen nimi saattaa muuttua. Muut alan yritykset Elokuva-tv-tuotannossa loppuvuonna 2014 uudistettava sopimus edellyttää tiedotusta ja koulutusta. Sopimuksen pohjalta uudistetaan myös Mediaringin vuokratyötä koskevaa työehtosopimusta. Neuvotteluja käydään yhdessä Teatterija Mediatyöntekijöiden liitto TeMen kanssa. Av-käännöstoimistojen neuvottelut oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos uusi sopimus saadaan aikaan, tarvitaan tiedotusta ja koulutusta. Muussa tapauksessa kesken olevia neuvotteluja jatketaan alan kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvotteluja käydään yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa.

8 6 3.2 Edunvalvonta/Freelancerit ja itsensä työllistäjät Yleistä Liiton edustaja jatkaa asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön ns. Trendityöryhmässä hallituskauden loppuun asti. Ryhmä viimeistelee loppuraporttia jatkotoimia ja seuraavaa hallituskautta varten. Liitto pyrkii selkeyttämään itsensä työllistäjien oikeutta työttömyysturvaan ajamalla muutaman ennakkotapauksen vakuutusoikeudessa. Liitto perii saamatta jääneitä palkkioita ja avustaa sopimusasioissa. Lehdistön freelancerit Kohtuullisia sopimusehtoja koskevan tekijänoikeuslain muutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksen jälkeen aloitetaan Viestinnän Keskusliiton kanssa neuvottelut Freelancereiden toimitus- ja myyntiehtosopimuksen uudistamiseksi. Kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta aloitetaan tiivis yhteydenpito mediayrityksiin. Liitto valvoo, että alalla käytetyt freelancersopimukset ovat uuden lain mukaisesti kohtuullisia eikä niissä ole freelancereiden kannalta kohtuuttomia ehtoja. Liitto valmistautuu riitauttamaan kohtuuttomia sopimusehtoja ja luomaan ennakkotapauksilla velvoittavan sopimustavan. Yhtyneet-sopimus Yhtyneet-työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Yleisradion kääntäjien erillissopimus on voimassa vuoden 2016 lopulle asti. Palkkioita korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Toisen sopimusjakson korotusten taso ja ajankohta määräytyvät Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Liitto selvittää Yhtyneet-sopimuksen käyttöä. Sopimusta myös valmistaudutaan päivittämään, jotta se säilyy toimivana. Samalla sen soveltamisalan laajentamista on pidettävä esillä. 3.3 Edunvalvonta/Muut jäsenryhmät Opiskelijat Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä ainejärjestöihin ja oppilaitoksiin. Opiskelijatilaisuuksia järjestetään journalismikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhdessä nimettyjen opiskelijalähettiläiden kanssa.

9 7 Tavoitteena on saada mahdollisimman moni uusi opiskelija liiton jäseneksi ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. Myös jo aiemmin liittoon liittyneitä opiskelijoita muistutetaan jäsenyyden hyödyistä. Liitto viestii opiskelijoiden kanssa aikaisempaa aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa ja twitterissä. Erityisesti harjoittelukysymyksissä pyritään kuulemaan laajasti opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Liite 6 Tes-toiminta yhteensä 3.4 Vaikuttaminen toimintaympäristöön Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalivuonna vaikutetaan puolueisiin ja muihin tahoihin liiton jäsenille tärkeiden teemojen tuomiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntövalmisteluun. Erityisen tärkeää on vaikuttaa uuteen hallitukseen tuleviin puolueisiin ja näiden neuvottelemaan hallitusohjelmaan. Lobbaustyössä toimia tehostetaan edelleen. Vaikuttajatapaamisista tehtyä koostoa jatketaan ja tapaamisia aikataulutetaan suunnitellusti pitkin vuotta. Tähän on myös edellistä vuotta parempi mahdollisuus, sillä toimintavuoteen ei osu isoja työehtoneuvotteluita.

10 8 Tekijänoikeus Hallitus antoi vuoden 2014 lopulla esityksen tekijänoikeuslain uudistamisesta. Esitys sisälsi säännöksen tekijänoikeussopimusten kohtuullistamisesta. Lakiuudistuksen tultua voimaan liitto seuraa aktiivisesti sen vaikutuksia sekä varautuu käynnistämään kustantajapuolen kanssa neuvottelut alan hyvän sopimustavan kehittämiseksi. Liitto kartoittaa jäsenistölle ja aktiiveille suunnatun tekijänoikeuskoulutuksen tarvetta ja ryhtyy tämän kartoituksen pohjalta tarvittaessa suunnittelemaan koulutusta. Tietoisuutta tekijänoikeuksista nostetaan pitämällä aihetta esillä eri foorumeilla. SJL vaikuttaa hyvitysmaksujärjestelmän kehittämiseen siten, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa yksityisestä kopioinnista. Liitto osallistuu jäsenjärjestönä Kopioston toimintaan. Av-tekijäjärjestöt jatkavat audiovisuaalisten teosten yksinoikeuksien keräämistä massakäyttöalueilla. Mediapolitiikka ja JSN Eduskuntavaalien yhteydessä liitto tuo esille omia viestintäpoliittisia tavoitteitaan. Tähtäimessä on sekä vaalikampanja että erityisesti hallitusneuvottelut ja hallitusohjelma. Liitto pitää yllä keskustelua yhteiskunnan tuesta laatujournalismin kehittämiseksi mm. median innovaatiotuen aktiivisella seurannalla ja muiden aloitteiden avulla. Liitto vaikuttaa Euroopan tason viestintäpolitiikkaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten viiteryhmien kanssa. Journalistiliitto tukee Julkisen sanan neuvoston työtä ja osallistuu sen kehittämiseen. Journalismin etiikasta ja viestintäpolitiikasta käytävässä keskustelussa Journalisti-lehdellä ja liiton www-sivustolla on keskeiset roolit. Ammattikoulutus Liitto pyrkii edelleen vaikuttamaan sidosryhmiensä kautta siihen, että journalistija viestintäkoulutuksen ylitarjontaa saataisiin supistettua. Liikakoulutus heikentää esimerkiksi medianomiopiskelijoiden harjoitteluehtoja ja freelancereitten toimeentulon edellytyksiä. Liitto pitää lisäksi esillä harjoittelun ohjaamisen vaatimia resurssitarpeita. Harjoittelukysymyksiä käsitellään myös SJL:n ja VKL:n yhteisessä työryhmässä. Erityistä huomiota kiinnitetään journalistien täydennyskoulutukseen. Liitto pitää yhteyttä oppilaitoksiin ja kouluttajiin ja pyrkii ohjaamaan koulutustarjontaa suuntaan, joka vastaa alan ajankohtaisiin tarpeisiin ja edistää liiton jäsenten työllistymistä ja toimeentuloa. Liitto voi myös tehdä koulutusyhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti erityisesti liiton jäsenyhdistysten kanssa. Erilaisissa kertaluontoisissa koulutuksissa pyritään vastaamaan kentän ajankohtaisiin tarpeisiin. Esimerkkinä akuutin tarpeen huomioimisesta on

11 9 ensimmäistä kertaa ruotsinkielisille jäsenille räätälöity free-koulutus. Liitto tiedottaa erilaisista täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä tarjolla olevista apurahoista, joiden avulla jäsenet voivat päivittää osaamistaan tai hankkia uusia ammatillisia valmiuksia. Alan työnantajille tehdään edelleen tutuksi toimituksellisen henkilöstön ammatillista kehittämisohjelmaa TAKOa ja kustannustoimittajien vastaavaa ohjelmaa KAKOa. Ammattikoulutusvaliokunta vierailee oppilaitoksissa, kuulee asiantuntijoita ja seuraa alan kehitystarpeita. Työelämä- ja tasa-arvoasiat Liitto kehittää luottamusmiesten ja osastojen tukitoimintaa. Työsuojeluyhteistyötä tehdään myös muiden alan liittojen kesken. Valiokunta seuraa työelämä- ja tasaarvotutkimusta. Journalistien työpaikkojen vähennykset ja yt-neuvotteluiden seuraukset näkyvät työpaikoilla pitkään. Vaarana on, että työpaikoilla syntyy klikkejä ja jäsenten välisiä ristiriitoja. Alan murroksessa teknologian ja organisaatioiden muutos on nopeaa. Mm. hyvän työilmapiirin vaaliminen on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Liiton työelämävaliokunta toimii kommentointiryhmänä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa, jonka aiheena on toimittajien työttömyys ja työllistyminen 2000-luvun median murroksen aikana. Liiton edustaja osallistuu Työturvallisuuskeskuksen alaiseen viestintäalan työalatoimikuntaan. 3.5 Hallinto Liiton uusi hallinto aloittaa uuden valtuustokauden. Uuden hallituksen, valtuuston ja valiokuntien perehdyttämiseen varataan sekä aikaa että muita resursseja. Toimintaohjelman mukaisesti aloitetaan valtuuston koon ja yleisemminkin liiton hallinnon ajan- ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. Valtuuston kokouksiin varattu määräraha on euroa Hallituksen kokouksiin on varattu yhteensä euroa. Hallitus on suunnitellut pitävänsä toimintavuoden aikana yhden kaksipäiväisen seminaarin kuukausikokoustensa lisäksi. Valiokuntien ja työryhmien työskentelyyn on varattu yhteensä euroa.

12 10 Hallinnon kuluista suurimman osan muodostavat matka-, kokous- ja tarjoilukulut. Kuluja pyritään pienentämään pitämällä valiokunta- ja työryhmäkokouksia mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. Liite 5 Hallintokulut 3.6 Muut järjestökulut Talousarviossa on varattu yleisiin järjestökuluihin yhteensä euroa, josta jäsenvakuutuksen osuus on euroa. Tuet ja avustukset Harkinnanvaraiseen järjestötukeen varataan euroa. Talousohjelmassa määritelty RTTL:n erityismäärärahaa varten on varattu euroa. Lisäksi on varattu määrärahaa mm. virkistysstipendeihin ja muihin avustuksiin. Historiahanke Liiton historian kirjoitusvaihe päättyy vuoden 2015 aikana. Vuoden loppupuolella ratkaistaan, miten hanke saatetaan kirjan muotoon. Lisäksi ratkaistaan, kuinka järjestetään Kansallisarkistoon sijoitettu liiton arkistoaineisto. Viestintä Ryhdytään toteuttamaan vuoden 2014 lopulla valmistunutta liiton viestintästrategiaa.

13 11 Tutkimustoiminta Toimintavuonna toteutetaan Järjestökuva-tutkimus. Palkkatutkimuksista on vuorossa freelancereitten ansioselvitys. Liite 10 Järjestökulut 3.7 Koulutus Liiton omat kurssit KEVÄT 2015 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi I Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Neuvottelu- ja haastattelukoulutus yhdessä Tiedetoimittajien kanssa (ti-ke) (ke-to) helmikuu Tieteiden talo, Helsinki

14 12 Pientoimitusten teskoulutus (la-su) Yritystalous-koulutuspäivä (pe) Vad betyder det att vara free? helmikuu SJL toimisto -koulutusiltapäivä Freeseminaari (pe-la) Helsinki Yhdistyspäivät maalis-huhtikuu Some-koulutusiltapäivä helmikuu Helsinki yhdessä Terveystoimittajien kanssa Tekijänoikeuskoulutusiltapäivä, huhtikuu Helsinki yhteistyössä yhdistysten kanssa RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv (ti-ke) työnohjauskaruselli SYKSY 2015 Konserniseminaari Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä Förbundets svenska seminarium Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Yhdistysten sihteerien koulutus RTTL:n tukihenkilöseminaari alkusyksy (pe-su) syyskuu syyskuu ( pe-la?) (to) lokakuu lokakuu Helsinki Helsinki Opiskelijaseminaari Luottamushenkilöpäivät Opettajat toimitusharjoittelun ytimessä -iltapäivä Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä SAK-koulutukset ruotsinkielisille Ylimääräinen pistekoulutusvaraus syksylle lokakuu (pe-la) (ti-ke) marraskuu marraskuu Helsinki, korvataan vain matkakuluja Joensuu Luottamusmiehille ja osastojen puheenjohtajille max 10 x 250 e Koulutus reagoi mahdolliseen ennakoimattomaan tarpeeseen

15 13 VKL:n kanssa järjestettävät yhteiset kurssit KEVÄT 2015 Työsuojelukurssi SYKSY 2015 Päällikköpäivä Työsuojelun ajankohtaispäivä Muiden liittojen kanssa järjestettävät yhteiset kurssit Yrittäjät STTK-SJL toukokuu Liittojen yhteistä freekoulutusta: maksetaan osallistuminen, ei matkakuluja Liiton koulutustoimintaan on varattu yhteensä euroa. Liite 7 Koulutustoiminta

16 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus Journalistiliiton kansainvälinen toiminta on ensisijaisesti edunvalvontayhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja kahdenvälisesti. Kansainvälistä toimintaa ohjaa valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymä linjaus. Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyötä muiden pohjoismaisten liittojen kanssa tehdään pääasiassa Pohjoismaiden journalistiliiton NJF:n puitteissa. NJF:n painopisteenä on edunvalvontaan liittyvä yhteinen toiminta ja tietojen vaihto. Myös IFJ/EFJ politiikkaa ja muuta kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan NJF:ssä. Syksyllä 2015 NJF:n sihteeristö siirtyy Tanskasta Norjaan. Liitto tukee pohjoismaista freelance-yhteistyötä. IFJ/EFJ Liitto koordinoi Euroopan tason edunvalvontayhteistyötä EFJ:n kautta. Liitto osallistuu aktiivisesti EFJ:n asiantuntijaryhmien työhön ja muuhun EFJ:n toimintaan. SJL pyrkii yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ratkaisemaan IFJ:n poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja toimii voimakkaamman, yhtenäisen maailmanliiton rakentamiseksi. EFJ:n ja IFJ:n seuraavat kongressit järjestetään vuonna Muu kansainvälinen yhteistyö SJL seuraa Venäjän mediaolojen ja sananvapauden kehitystä ja raportoi niistä verkkosivujensa ja verkostojensa avulla. Broken Mirrors seminaarien aloittamaa suomalais-venäläistä journalistidialogia jatketaan. SJL kannustaa jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön lähialueilla. Eesti Ajakirjanike Liiton kanssa pyritään käynnistämään todellista yhteistyötä edunvalvonnassa ja ammatillisessa työssä. Liitto osallistuu tätä tukevaan EFJ:n Baltia-hankkeeseen. Liiton asiantuntijat antavat pyydettäessä tukea EAL:n pyrkiessä luomaan yhteyksiä ja parantamaan edunvalvontaansa. EAL:n edustajia kutsutaan liiton tilaisuuksiin. Barents Pressin vuosikokous ja seminaari järjestetään Oulussa. SJL tukee Barents Pressiä ja rohkaisee jäsentensä toimintaa yhteistyöverkostossa mm. tukemalla vuosikokousseminaaria. Solidaarisuustoiminta Liitto tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Liitto tukee Vikesin hankkeita ja hallintoa solidaarisuusmäärärahalla 0,7 % jäsenmaksutuloista ja auttaa Vikesiä muun rahoituksen hankinnassa, viestinnässä sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston vahvistamisessa.

17 15 Liite 8 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus 3.9 Lomatalot Liiton lomatalojen toiminta on budjetoitu euroa tappiolliseksi. Erityisesti Saariselän käyttöasteen nostamiseen sesonkiajan ulkopuolella panostetaan. Tavoitteena on saada lomatalotoiminta kannattamaan niin, että tuotoilla pystytään vähintään kattamaan kulut Journalisti Journalistia tehdään painettuna paperilehtenä 15 numeroa. Lehden ilmestymispäivä on torstai, jolloin julkaistaan myös lehden verkkoversio. Verkkoon tuotetaan myös päivittyvää materiaalia, kuten uutisia ja blogitekstejä. Lehden sisällön painopiste on journalismissa ja media-alan tulevaisuuden kysymyksissä sekä edunvalvonnassa ja työelämäasioissa. Painetun lehden uudistus toteutetaan vuoden alussa. Lehti teettää myös lukijatutkimuksen. Ilmestymisaikataulu Numero Aineisto Ilmestymispäivä 1/ / / / / * / / /

18 16 Kesätauko 9/ / / / / / / *Pääsiäisen vuoksi aikaistettu aineistopäivä Henkilöstö Liiton palveluksessa on toimintavuonna keskimäärin 24 henkilöä. Henkilöstökuluihin on varattu yhteensä vajaat 2,1 miljoonaa euroa. Liite 3 Henkilöstökulut 3.12 Toimisto ja liiton muut kulut Liiton toiminnan muista kuluista merkittävimmän erän muodostavat vuokrat, joiden osuus on euroa. Tietohallintokulujen kokonaissumma on euroa, josta muissa kuluissa on noin euroa. Kaikkiaan tietohallintokulut ovat lähes 19 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu vuodelle 2014 ajoittuvista investoinneista. Investoinneilla saadaan tulevaisuudessa kulusäästöjä mm. serverivuokrien osalta. Työttömyyskassa tilittää liitolle jäsenrekisterin hoitamisesta euroa. Yhteensä muihin kuluihin on budjetoitu runsaat euroa.

19 17 Liite 9 Liiton muut kulut (Talousliitteet)

20

21 TALOUSARVIO 2015 Liite 1 Kaikki toiminnot TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 ERO Muutos %-osuus Ta14 / Ta15 % 15kuluista Jäsenmaksut liite ,8 pohja ') Henkilöstö* liite ,9 51,2 Journalisti liite ,9 4,6 Valtuusto liite ,8 2,5 Hallitus liite ,3 1,3 Valiok/työryhm. liite ,8 1,4 Tes-toiminta liite ,5 3,2 Koulutus- ja järj.tilais. liite ,2 4,0 Kv-toim. ja solidaar. liite ,6 3,2 Liiton muut kulut** liite ,2 13,1 Järjestökulut** liite ,0 14,0 Lomatalot ,2 0,3 Poistot ,1 1,2 100,0 Kulut yhteensä Jäsenmaksut liite Alijäämä ennen sijoitustoim Sijoitustoiminnan tuott liite Tulos ennen rahastosiirtoja TILIKAUDEN TULOS * Henkilöstökuluissa 2015 on myös historiaprojektiin liittyvät palkkakulut, vuoden 2014 budjetissa katettiin avustuksella ** Liiton muista kuluista on siirretty järjestökuluihin n jäsenrekisteriin liittyviä ostopalveluita

22 TALOUSARVIO 2015 Jäsenmaksutulo LIITE Jm % 1,40 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Valtakirjaperinnässä , Lehdistö freelancer , Työtön , Opiskelija , Kertymä yhteensä Kassamaksu , Kertymä ennen yhdistystilityksiä Tilitys yhdistyksille 20 % % Tilitys osastoille Liiton osuus Merkitään talousarvioon Jäsenmäärä arvioitu lokakuun 2014 perusteella

23 TALOUSARVIO 2015 Liite 3 Henkilöstökulut Tili Tili 3500 PALKAT palkat ylityöt* ELÄKEKULUT HENKILÖSIVUKULUT sotu+muut maksut Varsinaiset henkilöstökulut HLÖSTÖN MUUT KULUT työterveys tyky koulutus lounassetelit merkkipv.muistamiset virkistys muut henkilöstökulut YHTEENSÄ * sisältää tilapäisavun ja varauksen kannustavaan palkkaukseen Historiaprojektin palkat on huomioitu kohdassa talous, toimisto, muut, vuonna 2014 ei mukana palkoissa Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2015 (sis. ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2014 (ilman ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut /hv

24 TALOUSARVIO 2015 LIITE 4 Journalisti Journalisten Tilausmaksut Ilmoitusmaksut Tuotot yhteensä Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Muut ostetpostipalvelut Muut toimintakulut YHTEENSÄ Jyvitetyt henkilöstökul

25 TALOUSARVIO 2015 LIITE 5 Hallinto VALTUUSTO Sääntömääräiset kokoukset Kevätvaltuusto 2 pv Syysvaltuusto 2 pv Kokoukset yht Muut valtuustoon liittyvät kulut 4000 Valtuusto yht HALLITUS Kokoukset Seminaarit VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Hallitus yht Valiok. ja työryhmät yht MUUT NEUVOTTELUT Muut yht KAIKKI YHTEENSÄ

26 TALOUSARVIO 2015 LIITE 6 TES toiminta Kust.paikka TA 2015 TA Lehdistö Kustannustoimittajat Sähköinen media Free yhdistys Free FAO Free toiminta Muut Yhteensä Jyvitetyt palkat Tuotot 1000 (Free oppaan myynti) 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilukulut Kokouspaketit Free tuki Painatus Kirjat ja lehdet Muut materiaalikulut Ansionmenetyskorvaus Käännöspalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Muut ostetut palvelut Asianajajapalkkiot

27 TALOUSARVIO 2015 LIITE 7 Koulutus Kust.paikka Luottamusmieskoulutus Konsernikoulutus Yhdistys ja osastokoulutus Freekoulutus * Työsuojelukoulutus Muu koulutus YHTEENSÄ Tileittäin 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilu Kokouspaketit Muut kulut Kurssimateriaali Ansionmenetyskorv Luentopalkkiot Muut palkkiot /hv

28 TALOUSARVIO 2015 LIITE 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka IFJ/EFJ NJF Lähialue Solidaar Yhteensä Matkakulut Tila ja tarjoilu 3750 Avustukset Ulkopuoliset palvelut 8200 Jäsenmaksut

29 TALOUSARVIO 2015 LIITE 9 Liiton muut kulut Toimintatuotot Finka Vuokra ja vastikekulut Hoitokulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Edustus ja huomionosoitukset Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Huollot ja korjaukset Muut ostetut palvelut Muut toiminnan kulut YHTEENSÄ

30 TALOUSARVIO 2015 LIITE 10 Järjestökulut kust.paikka Toimintatuki 4571 Yhdistys ja osastotuki RTTL Muu Avustukset/stipendit 4581 Hautausavustukset Sairauskuluavustukset Virkistystipendit Muut (hall.päätt.) Jäsenmaksut 4801 Kotimaiset jäsenmaksut Jäsenistön vakuutus 4841 Jäsenvakuutus Tutkimustoiminta Julkisen sanan neuvosto Opiskelijayhteistyö Työelämästrategia Journalismi & etiikka Historiaprojekti *Jäsenkortti, jäsentilitykset Muut järjestökulut Viestintäpolitiikka Tiedotus Yhteensä Jyvitetyt hlökulut; järjestö, kv, viest. ja koulut * Jäsenrekisteritilitykset budjetoitu tälle kustannuspaikalle vuonna 2015, jäsenkorttien uusiminen 2015 RTTL:n avustus lasketaan todellisten jäsenmaksujen mukaan tilinpäätöksessä 41955

Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla.

Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. 1 Toimintasuunnitelma 2015 1 Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Valtuuston syyskokous 10. 11.12.2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010

TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2016 TP2014 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 40 000,00 51 338,35 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2017 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10500 10600 jäsenmaksu 62 62 TA 2017 TA 2016 ero ero % toteutunut 2015 Varsinainen toiminta -633696-637156 -598687,85

Lisätiedot

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 2010-2016 SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 23.45.2016 SGL JA FGC TULOSKEHITYS 2010 2016B (T ) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016B SGL + 65 + 14-287 - 85 + 93-158

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio

Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2011 Kokouskutsu/esityslista Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Talousarvio vuodelle 2012 Valtakirja SRL-HÄME ratsastusjaosto Tervetuloa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot