Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN Helsinki Puh Fax FI DABAFIHH Broholmsgatan 16, 7. vån PB 252, FIN Helsingfors Tel Fax FI DABAFIHH

2

3 1 Toimintasuunnitelma Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa työehtosopimuksissa (Yle, MTV, kustannustoimittajat) sovitaan työnantajaliittojen kanssa toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Työryhmätyö MTV:n ja Ylen työehtosopimusten mahdolliseksi yhdenmukaistamiseksi jatkuu. Viestinnän Keskusliiton kanssa aloitetaan työryhmätyö lehdistön työehtosopimuksen soveltamisalan uudistamiseksi. Liite 1 Kaikki kustannuspaikat Liiton tulot Varsinaisen toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja omaisuuden tuotoilla. Perustellusta syystä käyttörahastoa voidaan käyttää talousarvion tasapainottamiseen. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen. Siksi

4 2 käyttörahastosta katetaan varsinaisen toiminnan eri osa-alueita. Sijoitustoiminnan odotetaan tuottavan noin euroa. 2.1 Jäsenmaksut Jäsenmaksuprosenttia nostetaan 1,30 %:sta 1,40 %:iin. Liiton käyttöön jäävän jäsenmaksutulon osuus on pienentynyt viime vuosina. Pienentymiseen on vaikuttanut jäsenmäärän väheneminen ja tulevana vuonna erittäin merkittävästi työttömyyskassamaksun nouseminen lähes 30 %. Jäsenmaksun korottamisella katetaan työttömyyskassamaksun nousun osuutta. Muilta osin jäsenmaksutuottojen vähentymistä katetaan tehdyillä säästötoimenpiteillä ja omaisuuden tuotoilla. Jäsenmaksutuloksi vuodelle 2015 arvioidaan noin 5,12 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassalle tilitetään 1,61 miljoonaa euroa sekä yhdistys- ja osastopalautuksia yhdistyksille vajaat euroa. Jet-työttömyyskassan sulautui vuoden 2014 alussa työttömyyskassa Nomitiin, joista muodostettiin työttömyyskassa Finka. Yhdistymisestä huolimatta kohonnut työttömyysaste aiheuttaa sen, että kassamaksu henkilöä kohden vuodessa nousee 135 eurosta 174 euroon. Maksavien jäsenten määräksi arvioidaan noin ja eläkeläisjäsenten määräksi noin Liiton budjettiin jäsenmaksuja on merkitty euroa. Näistä vajaat 75 % kertyy valtakirjaperinnällä. Liite 2 Arvio vuoden 2015 jäsenmaksutulosta pääryhmittäin 2.2 Omaisuuden tuotto Omaisuuden tuotto-odotukset on laskettu omaisuudenhoitajien lokakuun 2014 raporttien ja salkunhoitajien näkemysten pohjalta. Vuosi 2014 on ollut osakemarkkinoilla yllättävän hyvä ja myös korkomarkkinoilta on saatu odotukset ylittävää tuottoa. Haasteet kuitenkin jatkuvat tulevana vuonna ja erityisesti korkomarkkinoilta tuotto-odotukset jäävät merkittävästi kuluvasta vuodesta. Talousarviossa sekä osakesijoituksille että rahainstrumenteille arvioidaan keskimäärin noin kolme prosenttia tuottoa. Liitolla on kaksi omaisuudenhoitajaa: Evlipankin Omaisuudenhoito (hoidossa noin 10,4 miljoonaa euroa) sekä DanskeCapital (hoidossa noin 5,8 miljoonaa euroa). OP-Pohjolan hoidossa on liiton varallisuutta runsaat 2,3 miljoona euroa, josta noin 1,8 miljoonaa on sijoitettu korkoinstrumentteihin ja runsaat euroa vuokratuottorahastoon. Lisäksi hallitus on tehnyt päätöksen sijoittaa kahteen

5 3 kiinteistörahastoon yhteensä euroa, josta toistaiseksi on sijoitettu runsaat euroa. Osa liiton omaisuudesta on sijoitettu vuokrattaviin huoneistoihin Helsingissä. Huoneistojen nettotuotoksi arvioidaan noin euroa. Talousarvio lähtee siitä, että kaikki huoneistot on vuokrattu eikä massiivisia ylimääräisiä korjauskustannuksia synny. Lokakuussa 2014 liiton omaisuus on ollut sijoitettuna siten, että 19,5 prosenttia omaisuudesta on ollut joko suorina omistuksina tai rahastojen kautta kiinteistöissä ja huoneistoissa, noin 37,2 prosenttia osakkeissa ja loput 43,3 prosenttia erilaisissa rahainstrumenteissa. Markkina-arvoin laskettuna liiton omaisuus on ollut lokakuussa 2014 noin 22,2 miljoonaa euroa. Omaisuuden tuottoja talousarvioon on merkitty yhteensä euroa. Liite 11 Omaisuuden tuottoarvio

6 4 3 Varsinainen toiminta 3.1 Edunvalvonta/Työsuhteiset Yleistä Työllisyys- ja kasvusopimuksiin liittyneissä työehtosopimuksissa sovitaan toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Edunvalvontaan vaikuttavat alan yt-neuvottelut, joiden ennakoidaan jatkuvan. Liiton edustajat osallistuvat SAK:n Sopimusvastaavien ja Juristitasiantuntijaryhmän toimintaan. Liitto jatkaa sekä konsernitoimintaa että yrityskäyntejä, joissa tavataan jäseniä, toimituksellista johtoa sekä yritysjohtoa työpaikoilla. Lehdistö Syksyllä 2014 neuvotellun uuden työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Työehtosopimuksessa sovittuja liittojen välisiä työryhmätöitä käynnistetään. Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja vähimmäispalkkoja korotetaan alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Käynnistetään liittojen välillä työehtosopimuksessa sovittuja työryhmätöitä. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Koska Journalistiliitto on keskusjärjestöjen ulkopuolinen liitto, neuvotellaan korotuksista itsenäisesti päinvastoin kuin muilla aloilla, joiden korotuksista sopivat keskusjärjestöt. Yleisradion ja Journalistiliiton välillä on aiemmin sovittu, että Ylen journalistista työtä tekevien ansiotaso pitää saada vuoteen 2016 mennessä samalle tasolle kuin muissakin mediayhtiöissä. Neuvottelut tästä jatkuvat toimintavuoden aikana.

7 5 Palkkausjärjestelmätyöryhmä jatkaa toimintaansa palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen ja MTV:n välillä jatkuu. Työehtosopimuksessa sovitut työryhmät jatkavat työskentelyään. Vuonna 2014 päättyneiden yt-neuvottelujen jälkihoito keskittyy toimintavuoden alkupuolelle. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan Viestinnän Keskusliiton kanssa mennessä. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen työehtosopimuksen kanssa jatkuu. MTV Oy jaettiin syksyllä 2014 kahteen erilliseen yhtiöön. Sisällöntuotannosta, hankinnasta ja oikeuksista vastaa MTV Sisällöt ja sisältöjen kaupallistamisesta ja jakelusta MTV Oy. Liitto turvaa ohjelmatyöntekijöiden työehtoja uudessa jaetussa organisaatiossa. Sanoma Entertainment Sanoma Entertainmentin työehtosopimusneuvotteluissa tavoitteena on sopia lehdistöä vastaavista palkankorotuksista ja sopimuskaudesta. Yritysrakenteiden muutoksen vuoksi myös sopimuksen nimi saattaa muuttua. Muut alan yritykset Elokuva-tv-tuotannossa loppuvuonna 2014 uudistettava sopimus edellyttää tiedotusta ja koulutusta. Sopimuksen pohjalta uudistetaan myös Mediaringin vuokratyötä koskevaa työehtosopimusta. Neuvotteluja käydään yhdessä Teatterija Mediatyöntekijöiden liitto TeMen kanssa. Av-käännöstoimistojen neuvottelut oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos uusi sopimus saadaan aikaan, tarvitaan tiedotusta ja koulutusta. Muussa tapauksessa kesken olevia neuvotteluja jatketaan alan kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvotteluja käydään yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa.

8 6 3.2 Edunvalvonta/Freelancerit ja itsensä työllistäjät Yleistä Liiton edustaja jatkaa asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön ns. Trendityöryhmässä hallituskauden loppuun asti. Ryhmä viimeistelee loppuraporttia jatkotoimia ja seuraavaa hallituskautta varten. Liitto pyrkii selkeyttämään itsensä työllistäjien oikeutta työttömyysturvaan ajamalla muutaman ennakkotapauksen vakuutusoikeudessa. Liitto perii saamatta jääneitä palkkioita ja avustaa sopimusasioissa. Lehdistön freelancerit Kohtuullisia sopimusehtoja koskevan tekijänoikeuslain muutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksen jälkeen aloitetaan Viestinnän Keskusliiton kanssa neuvottelut Freelancereiden toimitus- ja myyntiehtosopimuksen uudistamiseksi. Kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta aloitetaan tiivis yhteydenpito mediayrityksiin. Liitto valvoo, että alalla käytetyt freelancersopimukset ovat uuden lain mukaisesti kohtuullisia eikä niissä ole freelancereiden kannalta kohtuuttomia ehtoja. Liitto valmistautuu riitauttamaan kohtuuttomia sopimusehtoja ja luomaan ennakkotapauksilla velvoittavan sopimustavan. Yhtyneet-sopimus Yhtyneet-työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Yleisradion kääntäjien erillissopimus on voimassa vuoden 2016 lopulle asti. Palkkioita korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Toisen sopimusjakson korotusten taso ja ajankohta määräytyvät Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Liitto selvittää Yhtyneet-sopimuksen käyttöä. Sopimusta myös valmistaudutaan päivittämään, jotta se säilyy toimivana. Samalla sen soveltamisalan laajentamista on pidettävä esillä. 3.3 Edunvalvonta/Muut jäsenryhmät Opiskelijat Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä ainejärjestöihin ja oppilaitoksiin. Opiskelijatilaisuuksia järjestetään journalismikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhdessä nimettyjen opiskelijalähettiläiden kanssa.

9 7 Tavoitteena on saada mahdollisimman moni uusi opiskelija liiton jäseneksi ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. Myös jo aiemmin liittoon liittyneitä opiskelijoita muistutetaan jäsenyyden hyödyistä. Liitto viestii opiskelijoiden kanssa aikaisempaa aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa ja twitterissä. Erityisesti harjoittelukysymyksissä pyritään kuulemaan laajasti opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Liite 6 Tes-toiminta yhteensä 3.4 Vaikuttaminen toimintaympäristöön Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalivuonna vaikutetaan puolueisiin ja muihin tahoihin liiton jäsenille tärkeiden teemojen tuomiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntövalmisteluun. Erityisen tärkeää on vaikuttaa uuteen hallitukseen tuleviin puolueisiin ja näiden neuvottelemaan hallitusohjelmaan. Lobbaustyössä toimia tehostetaan edelleen. Vaikuttajatapaamisista tehtyä koostoa jatketaan ja tapaamisia aikataulutetaan suunnitellusti pitkin vuotta. Tähän on myös edellistä vuotta parempi mahdollisuus, sillä toimintavuoteen ei osu isoja työehtoneuvotteluita.

10 8 Tekijänoikeus Hallitus antoi vuoden 2014 lopulla esityksen tekijänoikeuslain uudistamisesta. Esitys sisälsi säännöksen tekijänoikeussopimusten kohtuullistamisesta. Lakiuudistuksen tultua voimaan liitto seuraa aktiivisesti sen vaikutuksia sekä varautuu käynnistämään kustantajapuolen kanssa neuvottelut alan hyvän sopimustavan kehittämiseksi. Liitto kartoittaa jäsenistölle ja aktiiveille suunnatun tekijänoikeuskoulutuksen tarvetta ja ryhtyy tämän kartoituksen pohjalta tarvittaessa suunnittelemaan koulutusta. Tietoisuutta tekijänoikeuksista nostetaan pitämällä aihetta esillä eri foorumeilla. SJL vaikuttaa hyvitysmaksujärjestelmän kehittämiseen siten, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa yksityisestä kopioinnista. Liitto osallistuu jäsenjärjestönä Kopioston toimintaan. Av-tekijäjärjestöt jatkavat audiovisuaalisten teosten yksinoikeuksien keräämistä massakäyttöalueilla. Mediapolitiikka ja JSN Eduskuntavaalien yhteydessä liitto tuo esille omia viestintäpoliittisia tavoitteitaan. Tähtäimessä on sekä vaalikampanja että erityisesti hallitusneuvottelut ja hallitusohjelma. Liitto pitää yllä keskustelua yhteiskunnan tuesta laatujournalismin kehittämiseksi mm. median innovaatiotuen aktiivisella seurannalla ja muiden aloitteiden avulla. Liitto vaikuttaa Euroopan tason viestintäpolitiikkaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten viiteryhmien kanssa. Journalistiliitto tukee Julkisen sanan neuvoston työtä ja osallistuu sen kehittämiseen. Journalismin etiikasta ja viestintäpolitiikasta käytävässä keskustelussa Journalisti-lehdellä ja liiton www-sivustolla on keskeiset roolit. Ammattikoulutus Liitto pyrkii edelleen vaikuttamaan sidosryhmiensä kautta siihen, että journalistija viestintäkoulutuksen ylitarjontaa saataisiin supistettua. Liikakoulutus heikentää esimerkiksi medianomiopiskelijoiden harjoitteluehtoja ja freelancereitten toimeentulon edellytyksiä. Liitto pitää lisäksi esillä harjoittelun ohjaamisen vaatimia resurssitarpeita. Harjoittelukysymyksiä käsitellään myös SJL:n ja VKL:n yhteisessä työryhmässä. Erityistä huomiota kiinnitetään journalistien täydennyskoulutukseen. Liitto pitää yhteyttä oppilaitoksiin ja kouluttajiin ja pyrkii ohjaamaan koulutustarjontaa suuntaan, joka vastaa alan ajankohtaisiin tarpeisiin ja edistää liiton jäsenten työllistymistä ja toimeentuloa. Liitto voi myös tehdä koulutusyhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti erityisesti liiton jäsenyhdistysten kanssa. Erilaisissa kertaluontoisissa koulutuksissa pyritään vastaamaan kentän ajankohtaisiin tarpeisiin. Esimerkkinä akuutin tarpeen huomioimisesta on

11 9 ensimmäistä kertaa ruotsinkielisille jäsenille räätälöity free-koulutus. Liitto tiedottaa erilaisista täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä tarjolla olevista apurahoista, joiden avulla jäsenet voivat päivittää osaamistaan tai hankkia uusia ammatillisia valmiuksia. Alan työnantajille tehdään edelleen tutuksi toimituksellisen henkilöstön ammatillista kehittämisohjelmaa TAKOa ja kustannustoimittajien vastaavaa ohjelmaa KAKOa. Ammattikoulutusvaliokunta vierailee oppilaitoksissa, kuulee asiantuntijoita ja seuraa alan kehitystarpeita. Työelämä- ja tasa-arvoasiat Liitto kehittää luottamusmiesten ja osastojen tukitoimintaa. Työsuojeluyhteistyötä tehdään myös muiden alan liittojen kesken. Valiokunta seuraa työelämä- ja tasaarvotutkimusta. Journalistien työpaikkojen vähennykset ja yt-neuvotteluiden seuraukset näkyvät työpaikoilla pitkään. Vaarana on, että työpaikoilla syntyy klikkejä ja jäsenten välisiä ristiriitoja. Alan murroksessa teknologian ja organisaatioiden muutos on nopeaa. Mm. hyvän työilmapiirin vaaliminen on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Liiton työelämävaliokunta toimii kommentointiryhmänä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa, jonka aiheena on toimittajien työttömyys ja työllistyminen 2000-luvun median murroksen aikana. Liiton edustaja osallistuu Työturvallisuuskeskuksen alaiseen viestintäalan työalatoimikuntaan. 3.5 Hallinto Liiton uusi hallinto aloittaa uuden valtuustokauden. Uuden hallituksen, valtuuston ja valiokuntien perehdyttämiseen varataan sekä aikaa että muita resursseja. Toimintaohjelman mukaisesti aloitetaan valtuuston koon ja yleisemminkin liiton hallinnon ajan- ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. Valtuuston kokouksiin varattu määräraha on euroa Hallituksen kokouksiin on varattu yhteensä euroa. Hallitus on suunnitellut pitävänsä toimintavuoden aikana yhden kaksipäiväisen seminaarin kuukausikokoustensa lisäksi. Valiokuntien ja työryhmien työskentelyyn on varattu yhteensä euroa.

12 10 Hallinnon kuluista suurimman osan muodostavat matka-, kokous- ja tarjoilukulut. Kuluja pyritään pienentämään pitämällä valiokunta- ja työryhmäkokouksia mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. Liite 5 Hallintokulut 3.6 Muut järjestökulut Talousarviossa on varattu yleisiin järjestökuluihin yhteensä euroa, josta jäsenvakuutuksen osuus on euroa. Tuet ja avustukset Harkinnanvaraiseen järjestötukeen varataan euroa. Talousohjelmassa määritelty RTTL:n erityismäärärahaa varten on varattu euroa. Lisäksi on varattu määrärahaa mm. virkistysstipendeihin ja muihin avustuksiin. Historiahanke Liiton historian kirjoitusvaihe päättyy vuoden 2015 aikana. Vuoden loppupuolella ratkaistaan, miten hanke saatetaan kirjan muotoon. Lisäksi ratkaistaan, kuinka järjestetään Kansallisarkistoon sijoitettu liiton arkistoaineisto. Viestintä Ryhdytään toteuttamaan vuoden 2014 lopulla valmistunutta liiton viestintästrategiaa.

13 11 Tutkimustoiminta Toimintavuonna toteutetaan Järjestökuva-tutkimus. Palkkatutkimuksista on vuorossa freelancereitten ansioselvitys. Liite 10 Järjestökulut 3.7 Koulutus Liiton omat kurssit KEVÄT 2015 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi I Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Neuvottelu- ja haastattelukoulutus yhdessä Tiedetoimittajien kanssa (ti-ke) (ke-to) helmikuu Tieteiden talo, Helsinki

14 12 Pientoimitusten teskoulutus (la-su) Yritystalous-koulutuspäivä (pe) Vad betyder det att vara free? helmikuu SJL toimisto -koulutusiltapäivä Freeseminaari (pe-la) Helsinki Yhdistyspäivät maalis-huhtikuu Some-koulutusiltapäivä helmikuu Helsinki yhdessä Terveystoimittajien kanssa Tekijänoikeuskoulutusiltapäivä, huhtikuu Helsinki yhteistyössä yhdistysten kanssa RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv (ti-ke) työnohjauskaruselli SYKSY 2015 Konserniseminaari Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä Förbundets svenska seminarium Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Yhdistysten sihteerien koulutus RTTL:n tukihenkilöseminaari alkusyksy (pe-su) syyskuu syyskuu ( pe-la?) (to) lokakuu lokakuu Helsinki Helsinki Opiskelijaseminaari Luottamushenkilöpäivät Opettajat toimitusharjoittelun ytimessä -iltapäivä Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä SAK-koulutukset ruotsinkielisille Ylimääräinen pistekoulutusvaraus syksylle lokakuu (pe-la) (ti-ke) marraskuu marraskuu Helsinki, korvataan vain matkakuluja Joensuu Luottamusmiehille ja osastojen puheenjohtajille max 10 x 250 e Koulutus reagoi mahdolliseen ennakoimattomaan tarpeeseen

15 13 VKL:n kanssa järjestettävät yhteiset kurssit KEVÄT 2015 Työsuojelukurssi SYKSY 2015 Päällikköpäivä Työsuojelun ajankohtaispäivä Muiden liittojen kanssa järjestettävät yhteiset kurssit Yrittäjät STTK-SJL toukokuu Liittojen yhteistä freekoulutusta: maksetaan osallistuminen, ei matkakuluja Liiton koulutustoimintaan on varattu yhteensä euroa. Liite 7 Koulutustoiminta

16 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus Journalistiliiton kansainvälinen toiminta on ensisijaisesti edunvalvontayhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja kahdenvälisesti. Kansainvälistä toimintaa ohjaa valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymä linjaus. Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyötä muiden pohjoismaisten liittojen kanssa tehdään pääasiassa Pohjoismaiden journalistiliiton NJF:n puitteissa. NJF:n painopisteenä on edunvalvontaan liittyvä yhteinen toiminta ja tietojen vaihto. Myös IFJ/EFJ politiikkaa ja muuta kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan NJF:ssä. Syksyllä 2015 NJF:n sihteeristö siirtyy Tanskasta Norjaan. Liitto tukee pohjoismaista freelance-yhteistyötä. IFJ/EFJ Liitto koordinoi Euroopan tason edunvalvontayhteistyötä EFJ:n kautta. Liitto osallistuu aktiivisesti EFJ:n asiantuntijaryhmien työhön ja muuhun EFJ:n toimintaan. SJL pyrkii yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ratkaisemaan IFJ:n poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja toimii voimakkaamman, yhtenäisen maailmanliiton rakentamiseksi. EFJ:n ja IFJ:n seuraavat kongressit järjestetään vuonna Muu kansainvälinen yhteistyö SJL seuraa Venäjän mediaolojen ja sananvapauden kehitystä ja raportoi niistä verkkosivujensa ja verkostojensa avulla. Broken Mirrors seminaarien aloittamaa suomalais-venäläistä journalistidialogia jatketaan. SJL kannustaa jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön lähialueilla. Eesti Ajakirjanike Liiton kanssa pyritään käynnistämään todellista yhteistyötä edunvalvonnassa ja ammatillisessa työssä. Liitto osallistuu tätä tukevaan EFJ:n Baltia-hankkeeseen. Liiton asiantuntijat antavat pyydettäessä tukea EAL:n pyrkiessä luomaan yhteyksiä ja parantamaan edunvalvontaansa. EAL:n edustajia kutsutaan liiton tilaisuuksiin. Barents Pressin vuosikokous ja seminaari järjestetään Oulussa. SJL tukee Barents Pressiä ja rohkaisee jäsentensä toimintaa yhteistyöverkostossa mm. tukemalla vuosikokousseminaaria. Solidaarisuustoiminta Liitto tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Liitto tukee Vikesin hankkeita ja hallintoa solidaarisuusmäärärahalla 0,7 % jäsenmaksutuloista ja auttaa Vikesiä muun rahoituksen hankinnassa, viestinnässä sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston vahvistamisessa.

17 15 Liite 8 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus 3.9 Lomatalot Liiton lomatalojen toiminta on budjetoitu euroa tappiolliseksi. Erityisesti Saariselän käyttöasteen nostamiseen sesonkiajan ulkopuolella panostetaan. Tavoitteena on saada lomatalotoiminta kannattamaan niin, että tuotoilla pystytään vähintään kattamaan kulut Journalisti Journalistia tehdään painettuna paperilehtenä 15 numeroa. Lehden ilmestymispäivä on torstai, jolloin julkaistaan myös lehden verkkoversio. Verkkoon tuotetaan myös päivittyvää materiaalia, kuten uutisia ja blogitekstejä. Lehden sisällön painopiste on journalismissa ja media-alan tulevaisuuden kysymyksissä sekä edunvalvonnassa ja työelämäasioissa. Painetun lehden uudistus toteutetaan vuoden alussa. Lehti teettää myös lukijatutkimuksen. Ilmestymisaikataulu Numero Aineisto Ilmestymispäivä 1/ / / / / * / / /

18 16 Kesätauko 9/ / / / / / / *Pääsiäisen vuoksi aikaistettu aineistopäivä Henkilöstö Liiton palveluksessa on toimintavuonna keskimäärin 24 henkilöä. Henkilöstökuluihin on varattu yhteensä vajaat 2,1 miljoonaa euroa. Liite 3 Henkilöstökulut 3.12 Toimisto ja liiton muut kulut Liiton toiminnan muista kuluista merkittävimmän erän muodostavat vuokrat, joiden osuus on euroa. Tietohallintokulujen kokonaissumma on euroa, josta muissa kuluissa on noin euroa. Kaikkiaan tietohallintokulut ovat lähes 19 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu vuodelle 2014 ajoittuvista investoinneista. Investoinneilla saadaan tulevaisuudessa kulusäästöjä mm. serverivuokrien osalta. Työttömyyskassa tilittää liitolle jäsenrekisterin hoitamisesta euroa. Yhteensä muihin kuluihin on budjetoitu runsaat euroa.

19 17 Liite 9 Liiton muut kulut (Talousliitteet)

20

21 TALOUSARVIO 2015 Liite 1 Kaikki toiminnot TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 ERO Muutos %-osuus Ta14 / Ta15 % 15kuluista Jäsenmaksut liite ,8 pohja ') Henkilöstö* liite ,9 51,2 Journalisti liite ,9 4,6 Valtuusto liite ,8 2,5 Hallitus liite ,3 1,3 Valiok/työryhm. liite ,8 1,4 Tes-toiminta liite ,5 3,2 Koulutus- ja järj.tilais. liite ,2 4,0 Kv-toim. ja solidaar. liite ,6 3,2 Liiton muut kulut** liite ,2 13,1 Järjestökulut** liite ,0 14,0 Lomatalot ,2 0,3 Poistot ,1 1,2 100,0 Kulut yhteensä Jäsenmaksut liite Alijäämä ennen sijoitustoim Sijoitustoiminnan tuott liite Tulos ennen rahastosiirtoja TILIKAUDEN TULOS * Henkilöstökuluissa 2015 on myös historiaprojektiin liittyvät palkkakulut, vuoden 2014 budjetissa katettiin avustuksella ** Liiton muista kuluista on siirretty järjestökuluihin n jäsenrekisteriin liittyviä ostopalveluita

22 TALOUSARVIO 2015 Jäsenmaksutulo LIITE Jm % 1,40 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Valtakirjaperinnässä , Lehdistö freelancer , Työtön , Opiskelija , Kertymä yhteensä Kassamaksu , Kertymä ennen yhdistystilityksiä Tilitys yhdistyksille 20 % % Tilitys osastoille Liiton osuus Merkitään talousarvioon Jäsenmäärä arvioitu lokakuun 2014 perusteella

23 TALOUSARVIO 2015 Liite 3 Henkilöstökulut Tili Tili 3500 PALKAT palkat ylityöt* ELÄKEKULUT HENKILÖSIVUKULUT sotu+muut maksut Varsinaiset henkilöstökulut HLÖSTÖN MUUT KULUT työterveys tyky koulutus lounassetelit merkkipv.muistamiset virkistys muut henkilöstökulut YHTEENSÄ * sisältää tilapäisavun ja varauksen kannustavaan palkkaukseen Historiaprojektin palkat on huomioitu kohdassa talous, toimisto, muut, vuonna 2014 ei mukana palkoissa Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2015 (sis. ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2014 (ilman ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut /hv

24 TALOUSARVIO 2015 LIITE 4 Journalisti Journalisten Tilausmaksut Ilmoitusmaksut Tuotot yhteensä Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Muut ostetpostipalvelut Muut toimintakulut YHTEENSÄ Jyvitetyt henkilöstökul

25 TALOUSARVIO 2015 LIITE 5 Hallinto VALTUUSTO Sääntömääräiset kokoukset Kevätvaltuusto 2 pv Syysvaltuusto 2 pv Kokoukset yht Muut valtuustoon liittyvät kulut 4000 Valtuusto yht HALLITUS Kokoukset Seminaarit VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Hallitus yht Valiok. ja työryhmät yht MUUT NEUVOTTELUT Muut yht KAIKKI YHTEENSÄ

26 TALOUSARVIO 2015 LIITE 6 TES toiminta Kust.paikka TA 2015 TA Lehdistö Kustannustoimittajat Sähköinen media Free yhdistys Free FAO Free toiminta Muut Yhteensä Jyvitetyt palkat Tuotot 1000 (Free oppaan myynti) 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilukulut Kokouspaketit Free tuki Painatus Kirjat ja lehdet Muut materiaalikulut Ansionmenetyskorvaus Käännöspalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Muut ostetut palvelut Asianajajapalkkiot

27 TALOUSARVIO 2015 LIITE 7 Koulutus Kust.paikka Luottamusmieskoulutus Konsernikoulutus Yhdistys ja osastokoulutus Freekoulutus * Työsuojelukoulutus Muu koulutus YHTEENSÄ Tileittäin 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilu Kokouspaketit Muut kulut Kurssimateriaali Ansionmenetyskorv Luentopalkkiot Muut palkkiot /hv

28 TALOUSARVIO 2015 LIITE 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka IFJ/EFJ NJF Lähialue Solidaar Yhteensä Matkakulut Tila ja tarjoilu 3750 Avustukset Ulkopuoliset palvelut 8200 Jäsenmaksut

29 TALOUSARVIO 2015 LIITE 9 Liiton muut kulut Toimintatuotot Finka Vuokra ja vastikekulut Hoitokulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Edustus ja huomionosoitukset Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Huollot ja korjaukset Muut ostetut palvelut Muut toiminnan kulut YHTEENSÄ

30 TALOUSARVIO 2015 LIITE 10 Järjestökulut kust.paikka Toimintatuki 4571 Yhdistys ja osastotuki RTTL Muu Avustukset/stipendit 4581 Hautausavustukset Sairauskuluavustukset Virkistystipendit Muut (hall.päätt.) Jäsenmaksut 4801 Kotimaiset jäsenmaksut Jäsenistön vakuutus 4841 Jäsenvakuutus Tutkimustoiminta Julkisen sanan neuvosto Opiskelijayhteistyö Työelämästrategia Journalismi & etiikka Historiaprojekti *Jäsenkortti, jäsentilitykset Muut järjestökulut Viestintäpolitiikka Tiedotus Yhteensä Jyvitetyt hlökulut; järjestö, kv, viest. ja koulut * Jäsenrekisteritilitykset budjetoitu tälle kustannuspaikalle vuonna 2015, jäsenkorttien uusiminen 2015 RTTL:n avustus lasketaan todellisten jäsenmaksujen mukaan tilinpäätöksessä 41955

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla.

Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. 1 Toimintasuunnitelma 2015 1 Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014 syyskokouksessa 12. -13.12.2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Valtuuston syyskokous 10. 11.12.2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2016

Tilinpäätösasiakirjat 2016 Suomen Journalistiliitto ry Y-tunnus 0116998-3 Tilinpäätösasiakirjat 2016 Tilintarkastajien lausunto Tilinpäätös 31.12.2016 o Toimintakertomus - tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16

TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-1778,00 Yhteensä 0,00 0,00-1778,00 3300 Päivärahat, hlökunta 0,00-660,00 0,00 Yhteensä 0,00-660,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-520,00

Lisätiedot

V-S Jyty ry TIEDOTTAA

V-S Jyty ry TIEDOTTAA V-S Jyty ry TIEDOTTAA 24.10.2014 V-S Jyty ry:n tiedote 2/2014 K O K O U S K U T S U V-S Jyty ry:n syyskokous pidetään tiistaina 2.12.2014 klo 17.00 alkaen Linnateatterissa, 4. kerroksen teatterisali, Linnankatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012

TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 » TALOUSARVIO, JÄSENMAKSUT JA JÄSENMAKSUPERINTÄ 2012 Hyväksytty syysliittokokouksessa 19.11.2011 Kirsi Hurme TAE 2012 HALLITUKSEN LINJAUKSET 2 Levin kokous huhtikuu: - Jäsenmäärän lisäys 3% = n. 1000 henkeä

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

03 Budjetointiraportti, pitkä

03 Budjetointiraportti, pitkä 1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018

LIITE 12 Talousarvio 2018, esitys liittokokoukselle TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 TALOUSARVIO 2018 YHT 1 828 845 1 663 863 1 649 855 YHT 1 825 145 1 662 174 1 649 155 POISTOT 700 700 700 TULOS 3 000 989 0 Varainhankinta Jäsenmaksutuotot 900 000 750 000 790 000 Korttituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENKEHITYS 2011-2014 2014 2013 2012 2011 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENMAKSUPOHJA 2011-2014 Vuosi Jäsenmaksu

Lisätiedot

Liittokokous. Budjettiraami 2017

Liittokokous. Budjettiraami 2017 12.11.2016 Liittokokous Budjettiraami 2017 Sisällysluettelo Budjettiraami (dia 3) Kulut tiliryhmän mukaan (dia 4-6) Ostopalvelut Muut toiminnan kulut Kulut yksiköittäin (dia 7) Erittely 1: Projektit /

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -866,42-2 20 1 333,58 39,4-1 140,70 320005 EPJ Palkkio -55 55 320010 Matkustus ja päivärahat -24,46-90 875,54 2,7-85,60

Lisätiedot

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä 18.11.2017 hallituksen kokouksessa 26.10.2017 Sivu 1 Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti

TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 1/3 3000 Osanottomaksut 759 121 724 190 738 181 787 227 3001 Pelaajasiirtomaksut 49 090 41 000 48 277 45 000 3002 Asettelupalkkiot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT

OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT OSANOTTOMAKSUT 3000 Seuramaksut ( joukkueet +/- ) -9 554,50 11 969,62 3001 Omien turnausten tuotot 77 887,95 110 505,86 3002 Jalkapallokoulutuotot 1 05 3 704,00 3003 Osallistumistuotot 72 1 290,01 3004

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot