Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN Helsinki Puh Fax FI DABAFIHH Broholmsgatan 16, 7. vån PB 252, FIN Helsingfors Tel Fax FI DABAFIHH

2

3 1 Toimintasuunnitelma Yleistä Suomen Journalistiliiton uusi hallinto aloittaa nelivuotiskautensa. Vuonna 2015 työehtosopimusneuvotteluita ei käydä liiton isoilla sopimusaloilla. Kuitenkin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisissa työehtosopimuksissa (Yle, MTV, kustannustoimittajat) sovitaan työnantajaliittojen kanssa toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Työryhmätyö MTV:n ja Ylen työehtosopimusten mahdolliseksi yhdenmukaistamiseksi jatkuu. Viestinnän Keskusliiton kanssa aloitetaan työryhmätyö lehdistön työehtosopimuksen soveltamisalan uudistamiseksi. Liite 1 Kaikki kustannuspaikat Liiton tulot Varsinaisen toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuilla ja omaisuuden tuotoilla. Perustellusta syystä käyttörahastoa voidaan käyttää talousarvion tasapainottamiseen. Vuoden 2015 talousarvio on alijäämäinen. Siksi

4 2 käyttörahastosta katetaan varsinaisen toiminnan eri osa-alueita. Sijoitustoiminnan odotetaan tuottavan noin euroa. 2.1 Jäsenmaksut Jäsenmaksuprosenttia nostetaan 1,30 %:sta 1,40 %:iin. Liiton käyttöön jäävän jäsenmaksutulon osuus on pienentynyt viime vuosina. Pienentymiseen on vaikuttanut jäsenmäärän väheneminen ja tulevana vuonna erittäin merkittävästi työttömyyskassamaksun nouseminen lähes 30 %. Jäsenmaksun korottamisella katetaan työttömyyskassamaksun nousun osuutta. Muilta osin jäsenmaksutuottojen vähentymistä katetaan tehdyillä säästötoimenpiteillä ja omaisuuden tuotoilla. Jäsenmaksutuloksi vuodelle 2015 arvioidaan noin 5,12 miljoonaa euroa, josta työttömyyskassalle tilitetään 1,61 miljoonaa euroa sekä yhdistys- ja osastopalautuksia yhdistyksille vajaat euroa. Jet-työttömyyskassan sulautui vuoden 2014 alussa työttömyyskassa Nomitiin, joista muodostettiin työttömyyskassa Finka. Yhdistymisestä huolimatta kohonnut työttömyysaste aiheuttaa sen, että kassamaksu henkilöä kohden vuodessa nousee 135 eurosta 174 euroon. Maksavien jäsenten määräksi arvioidaan noin ja eläkeläisjäsenten määräksi noin Liiton budjettiin jäsenmaksuja on merkitty euroa. Näistä vajaat 75 % kertyy valtakirjaperinnällä. Liite 2 Arvio vuoden 2015 jäsenmaksutulosta pääryhmittäin 2.2 Omaisuuden tuotto Omaisuuden tuotto-odotukset on laskettu omaisuudenhoitajien lokakuun 2014 raporttien ja salkunhoitajien näkemysten pohjalta. Vuosi 2014 on ollut osakemarkkinoilla yllättävän hyvä ja myös korkomarkkinoilta on saatu odotukset ylittävää tuottoa. Haasteet kuitenkin jatkuvat tulevana vuonna ja erityisesti korkomarkkinoilta tuotto-odotukset jäävät merkittävästi kuluvasta vuodesta. Talousarviossa sekä osakesijoituksille että rahainstrumenteille arvioidaan keskimäärin noin kolme prosenttia tuottoa. Liitolla on kaksi omaisuudenhoitajaa: Evlipankin Omaisuudenhoito (hoidossa noin 10,4 miljoonaa euroa) sekä DanskeCapital (hoidossa noin 5,8 miljoonaa euroa). OP-Pohjolan hoidossa on liiton varallisuutta runsaat 2,3 miljoona euroa, josta noin 1,8 miljoonaa on sijoitettu korkoinstrumentteihin ja runsaat euroa vuokratuottorahastoon. Lisäksi hallitus on tehnyt päätöksen sijoittaa kahteen

5 3 kiinteistörahastoon yhteensä euroa, josta toistaiseksi on sijoitettu runsaat euroa. Osa liiton omaisuudesta on sijoitettu vuokrattaviin huoneistoihin Helsingissä. Huoneistojen nettotuotoksi arvioidaan noin euroa. Talousarvio lähtee siitä, että kaikki huoneistot on vuokrattu eikä massiivisia ylimääräisiä korjauskustannuksia synny. Lokakuussa 2014 liiton omaisuus on ollut sijoitettuna siten, että 19,5 prosenttia omaisuudesta on ollut joko suorina omistuksina tai rahastojen kautta kiinteistöissä ja huoneistoissa, noin 37,2 prosenttia osakkeissa ja loput 43,3 prosenttia erilaisissa rahainstrumenteissa. Markkina-arvoin laskettuna liiton omaisuus on ollut lokakuussa 2014 noin 22,2 miljoonaa euroa. Omaisuuden tuottoja talousarvioon on merkitty yhteensä euroa. Liite 11 Omaisuuden tuottoarvio

6 4 3 Varsinainen toiminta 3.1 Edunvalvonta/Työsuhteiset Yleistä Työllisyys- ja kasvusopimuksiin liittyneissä työehtosopimuksissa sovitaan toisen sopimusjakson palkankorotuksista mennessä. Edunvalvontaan vaikuttavat alan yt-neuvottelut, joiden ennakoidaan jatkuvan. Liiton edustajat osallistuvat SAK:n Sopimusvastaavien ja Juristitasiantuntijaryhmän toimintaan. Liitto jatkaa sekä konsernitoimintaa että yrityskäyntejä, joissa tavataan jäseniä, toimituksellista johtoa sekä yritysjohtoa työpaikoilla. Lehdistö Syksyllä 2014 neuvotellun uuden työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisia palkkoja, vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Työehtosopimuksessa sovittuja liittojen välisiä työryhmätöitä käynnistetään. Kustannustoimittajat Kustannustoimittajien työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja vähimmäispalkkoja korotetaan alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Käynnistetään liittojen välillä työehtosopimuksessa sovittuja työryhmätöitä. Yleisradio Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan mennessä. Koska Journalistiliitto on keskusjärjestöjen ulkopuolinen liitto, neuvotellaan korotuksista itsenäisesti päinvastoin kuin muilla aloilla, joiden korotuksista sopivat keskusjärjestöt. Yleisradion ja Journalistiliiton välillä on aiemmin sovittu, että Ylen journalistista työtä tekevien ansiotaso pitää saada vuoteen 2016 mennessä samalle tasolle kuin muissakin mediayhtiöissä. Neuvottelut tästä jatkuvat toimintavuoden aikana.

7 5 Palkkausjärjestelmätyöryhmä jatkaa toimintaansa palkkausjärjestelmän uudistamiseksi. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen ja MTV:n välillä jatkuu. Työehtosopimuksessa sovitut työryhmät jatkavat työskentelyään. Vuonna 2014 päättyneiden yt-neuvottelujen jälkihoito keskittyy toimintavuoden alkupuolelle. MTV Media MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.5. alkaen 0,4 %:lla. Toisen sopimusjakson palkankorotuksista neuvotellaan Viestinnän Keskusliiton kanssa mennessä. Työryhmätyö työehtosopimuksen mahdollisesta yhdenmukaistamisesta Ylen työehtosopimuksen kanssa jatkuu. MTV Oy jaettiin syksyllä 2014 kahteen erilliseen yhtiöön. Sisällöntuotannosta, hankinnasta ja oikeuksista vastaa MTV Sisällöt ja sisältöjen kaupallistamisesta ja jakelusta MTV Oy. Liitto turvaa ohjelmatyöntekijöiden työehtoja uudessa jaetussa organisaatiossa. Sanoma Entertainment Sanoma Entertainmentin työehtosopimusneuvotteluissa tavoitteena on sopia lehdistöä vastaavista palkankorotuksista ja sopimuskaudesta. Yritysrakenteiden muutoksen vuoksi myös sopimuksen nimi saattaa muuttua. Muut alan yritykset Elokuva-tv-tuotannossa loppuvuonna 2014 uudistettava sopimus edellyttää tiedotusta ja koulutusta. Sopimuksen pohjalta uudistetaan myös Mediaringin vuokratyötä koskevaa työehtosopimusta. Neuvotteluja käydään yhdessä Teatterija Mediatyöntekijöiden liitto TeMen kanssa. Av-käännöstoimistojen neuvottelut oli määrä saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Jos uusi sopimus saadaan aikaan, tarvitaan tiedotusta ja koulutusta. Muussa tapauksessa kesken olevia neuvotteluja jatketaan alan kattavan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvotteluja käydään yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa.

8 6 3.2 Edunvalvonta/Freelancerit ja itsensä työllistäjät Yleistä Liiton edustaja jatkaa asiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriön ns. Trendityöryhmässä hallituskauden loppuun asti. Ryhmä viimeistelee loppuraporttia jatkotoimia ja seuraavaa hallituskautta varten. Liitto pyrkii selkeyttämään itsensä työllistäjien oikeutta työttömyysturvaan ajamalla muutaman ennakkotapauksen vakuutusoikeudessa. Liitto perii saamatta jääneitä palkkioita ja avustaa sopimusasioissa. Lehdistön freelancerit Kohtuullisia sopimusehtoja koskevan tekijänoikeuslain muutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksen jälkeen aloitetaan Viestinnän Keskusliiton kanssa neuvottelut Freelancereiden toimitus- ja myyntiehtosopimuksen uudistamiseksi. Kohtuullisista ehdoista ja kohtuullisesta korvauksesta aloitetaan tiivis yhteydenpito mediayrityksiin. Liitto valvoo, että alalla käytetyt freelancersopimukset ovat uuden lain mukaisesti kohtuullisia eikä niissä ole freelancereiden kannalta kohtuuttomia ehtoja. Liitto valmistautuu riitauttamaan kohtuuttomia sopimusehtoja ja luomaan ennakkotapauksilla velvoittavan sopimustavan. Yhtyneet-sopimus Yhtyneet-työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja sopimuskausi jatkuu toimintavuoden yli. Yleisradion kääntäjien erillissopimus on voimassa vuoden 2016 lopulle asti. Palkkioita korotetaan alkaen 0,4 % yleiskorotuksella. Toisen sopimusjakson korotusten taso ja ajankohta määräytyvät Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisesti. Liitto selvittää Yhtyneet-sopimuksen käyttöä. Sopimusta myös valmistaudutaan päivittämään, jotta se säilyy toimivana. Samalla sen soveltamisalan laajentamista on pidettävä esillä. 3.3 Edunvalvonta/Muut jäsenryhmät Opiskelijat Liitto pitää aktiivisesti yhteyttä ainejärjestöihin ja oppilaitoksiin. Opiskelijatilaisuuksia järjestetään journalismikoulutusta tarjoavissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa yhdessä nimettyjen opiskelijalähettiläiden kanssa.

9 7 Tavoitteena on saada mahdollisimman moni uusi opiskelija liiton jäseneksi ja kannustaa heitä mukaan toimintaan. Myös jo aiemmin liittoon liittyneitä opiskelijoita muistutetaan jäsenyyden hyödyistä. Liitto viestii opiskelijoiden kanssa aikaisempaa aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi facebookissa ja twitterissä. Erityisesti harjoittelukysymyksissä pyritään kuulemaan laajasti opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Liite 6 Tes-toiminta yhteensä 3.4 Vaikuttaminen toimintaympäristöön Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaalivuonna vaikutetaan puolueisiin ja muihin tahoihin liiton jäsenille tärkeiden teemojen tuomiseksi yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lainsäädäntövalmisteluun. Erityisen tärkeää on vaikuttaa uuteen hallitukseen tuleviin puolueisiin ja näiden neuvottelemaan hallitusohjelmaan. Lobbaustyössä toimia tehostetaan edelleen. Vaikuttajatapaamisista tehtyä koostoa jatketaan ja tapaamisia aikataulutetaan suunnitellusti pitkin vuotta. Tähän on myös edellistä vuotta parempi mahdollisuus, sillä toimintavuoteen ei osu isoja työehtoneuvotteluita.

10 8 Tekijänoikeus Hallitus antoi vuoden 2014 lopulla esityksen tekijänoikeuslain uudistamisesta. Esitys sisälsi säännöksen tekijänoikeussopimusten kohtuullistamisesta. Lakiuudistuksen tultua voimaan liitto seuraa aktiivisesti sen vaikutuksia sekä varautuu käynnistämään kustantajapuolen kanssa neuvottelut alan hyvän sopimustavan kehittämiseksi. Liitto kartoittaa jäsenistölle ja aktiiveille suunnatun tekijänoikeuskoulutuksen tarvetta ja ryhtyy tämän kartoituksen pohjalta tarvittaessa suunnittelemaan koulutusta. Tietoisuutta tekijänoikeuksista nostetaan pitämällä aihetta esillä eri foorumeilla. SJL vaikuttaa hyvitysmaksujärjestelmän kehittämiseen siten, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa yksityisestä kopioinnista. Liitto osallistuu jäsenjärjestönä Kopioston toimintaan. Av-tekijäjärjestöt jatkavat audiovisuaalisten teosten yksinoikeuksien keräämistä massakäyttöalueilla. Mediapolitiikka ja JSN Eduskuntavaalien yhteydessä liitto tuo esille omia viestintäpoliittisia tavoitteitaan. Tähtäimessä on sekä vaalikampanja että erityisesti hallitusneuvottelut ja hallitusohjelma. Liitto pitää yllä keskustelua yhteiskunnan tuesta laatujournalismin kehittämiseksi mm. median innovaatiotuen aktiivisella seurannalla ja muiden aloitteiden avulla. Liitto vaikuttaa Euroopan tason viestintäpolitiikkaan yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten viiteryhmien kanssa. Journalistiliitto tukee Julkisen sanan neuvoston työtä ja osallistuu sen kehittämiseen. Journalismin etiikasta ja viestintäpolitiikasta käytävässä keskustelussa Journalisti-lehdellä ja liiton www-sivustolla on keskeiset roolit. Ammattikoulutus Liitto pyrkii edelleen vaikuttamaan sidosryhmiensä kautta siihen, että journalistija viestintäkoulutuksen ylitarjontaa saataisiin supistettua. Liikakoulutus heikentää esimerkiksi medianomiopiskelijoiden harjoitteluehtoja ja freelancereitten toimeentulon edellytyksiä. Liitto pitää lisäksi esillä harjoittelun ohjaamisen vaatimia resurssitarpeita. Harjoittelukysymyksiä käsitellään myös SJL:n ja VKL:n yhteisessä työryhmässä. Erityistä huomiota kiinnitetään journalistien täydennyskoulutukseen. Liitto pitää yhteyttä oppilaitoksiin ja kouluttajiin ja pyrkii ohjaamaan koulutustarjontaa suuntaan, joka vastaa alan ajankohtaisiin tarpeisiin ja edistää liiton jäsenten työllistymistä ja toimeentuloa. Liitto voi myös tehdä koulutusyhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti erityisesti liiton jäsenyhdistysten kanssa. Erilaisissa kertaluontoisissa koulutuksissa pyritään vastaamaan kentän ajankohtaisiin tarpeisiin. Esimerkkinä akuutin tarpeen huomioimisesta on

11 9 ensimmäistä kertaa ruotsinkielisille jäsenille räätälöity free-koulutus. Liitto tiedottaa erilaisista täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä tarjolla olevista apurahoista, joiden avulla jäsenet voivat päivittää osaamistaan tai hankkia uusia ammatillisia valmiuksia. Alan työnantajille tehdään edelleen tutuksi toimituksellisen henkilöstön ammatillista kehittämisohjelmaa TAKOa ja kustannustoimittajien vastaavaa ohjelmaa KAKOa. Ammattikoulutusvaliokunta vierailee oppilaitoksissa, kuulee asiantuntijoita ja seuraa alan kehitystarpeita. Työelämä- ja tasa-arvoasiat Liitto kehittää luottamusmiesten ja osastojen tukitoimintaa. Työsuojeluyhteistyötä tehdään myös muiden alan liittojen kesken. Valiokunta seuraa työelämä- ja tasaarvotutkimusta. Journalistien työpaikkojen vähennykset ja yt-neuvotteluiden seuraukset näkyvät työpaikoilla pitkään. Vaarana on, että työpaikoilla syntyy klikkejä ja jäsenten välisiä ristiriitoja. Alan murroksessa teknologian ja organisaatioiden muutos on nopeaa. Mm. hyvän työilmapiirin vaaliminen on noussut entistäkin tärkeämmäksi. Liiton työelämävaliokunta toimii kommentointiryhmänä Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Cometin tutkimuksessa, jonka aiheena on toimittajien työttömyys ja työllistyminen 2000-luvun median murroksen aikana. Liiton edustaja osallistuu Työturvallisuuskeskuksen alaiseen viestintäalan työalatoimikuntaan. 3.5 Hallinto Liiton uusi hallinto aloittaa uuden valtuustokauden. Uuden hallituksen, valtuuston ja valiokuntien perehdyttämiseen varataan sekä aikaa että muita resursseja. Toimintaohjelman mukaisesti aloitetaan valtuuston koon ja yleisemminkin liiton hallinnon ajan- ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu. Valtuuston kokouksiin varattu määräraha on euroa Hallituksen kokouksiin on varattu yhteensä euroa. Hallitus on suunnitellut pitävänsä toimintavuoden aikana yhden kaksipäiväisen seminaarin kuukausikokoustensa lisäksi. Valiokuntien ja työryhmien työskentelyyn on varattu yhteensä euroa.

12 10 Hallinnon kuluista suurimman osan muodostavat matka-, kokous- ja tarjoilukulut. Kuluja pyritään pienentämään pitämällä valiokunta- ja työryhmäkokouksia mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. Liite 5 Hallintokulut 3.6 Muut järjestökulut Talousarviossa on varattu yleisiin järjestökuluihin yhteensä euroa, josta jäsenvakuutuksen osuus on euroa. Tuet ja avustukset Harkinnanvaraiseen järjestötukeen varataan euroa. Talousohjelmassa määritelty RTTL:n erityismäärärahaa varten on varattu euroa. Lisäksi on varattu määrärahaa mm. virkistysstipendeihin ja muihin avustuksiin. Historiahanke Liiton historian kirjoitusvaihe päättyy vuoden 2015 aikana. Vuoden loppupuolella ratkaistaan, miten hanke saatetaan kirjan muotoon. Lisäksi ratkaistaan, kuinka järjestetään Kansallisarkistoon sijoitettu liiton arkistoaineisto. Viestintä Ryhdytään toteuttamaan vuoden 2014 lopulla valmistunutta liiton viestintästrategiaa.

13 11 Tutkimustoiminta Toimintavuonna toteutetaan Järjestökuva-tutkimus. Palkkatutkimuksista on vuorossa freelancereitten ansioselvitys. Liite 10 Järjestökulut 3.7 Koulutus Liiton omat kurssit KEVÄT 2015 Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi I Lm ja tsv yhteinen orientaatiokurssi II Neuvottelu- ja haastattelukoulutus yhdessä Tiedetoimittajien kanssa (ti-ke) (ke-to) helmikuu Tieteiden talo, Helsinki

14 12 Pientoimitusten teskoulutus (la-su) Yritystalous-koulutuspäivä (pe) Vad betyder det att vara free? helmikuu SJL toimisto -koulutusiltapäivä Freeseminaari (pe-la) Helsinki Yhdistyspäivät maalis-huhtikuu Some-koulutusiltapäivä helmikuu Helsinki yhdessä Terveystoimittajien kanssa Tekijänoikeuskoulutusiltapäivä, huhtikuu Helsinki yhteistyössä yhdistysten kanssa RTTL:n tukihenkilöseminaari huhtikuu Lm ja tsv (ti-ke) työnohjauskaruselli SYKSY 2015 Konserniseminaari Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä Förbundets svenska seminarium Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jatkokoulutus Yhdistysten sihteerien koulutus RTTL:n tukihenkilöseminaari alkusyksy (pe-su) syyskuu syyskuu ( pe-la?) (to) lokakuu lokakuu Helsinki Helsinki Opiskelijaseminaari Luottamushenkilöpäivät Opettajat toimitusharjoittelun ytimessä -iltapäivä Mitä on olla free? -koulutusiltapäivä SAK-koulutukset ruotsinkielisille Ylimääräinen pistekoulutusvaraus syksylle lokakuu (pe-la) (ti-ke) marraskuu marraskuu Helsinki, korvataan vain matkakuluja Joensuu Luottamusmiehille ja osastojen puheenjohtajille max 10 x 250 e Koulutus reagoi mahdolliseen ennakoimattomaan tarpeeseen

15 13 VKL:n kanssa järjestettävät yhteiset kurssit KEVÄT 2015 Työsuojelukurssi SYKSY 2015 Päällikköpäivä Työsuojelun ajankohtaispäivä Muiden liittojen kanssa järjestettävät yhteiset kurssit Yrittäjät STTK-SJL toukokuu Liittojen yhteistä freekoulutusta: maksetaan osallistuminen, ei matkakuluja Liiton koulutustoimintaan on varattu yhteensä euroa. Liite 7 Koulutustoiminta

16 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus Journalistiliiton kansainvälinen toiminta on ensisijaisesti edunvalvontayhteistyötä kansainvälisissä järjestöissä ja kahdenvälisesti. Kansainvälistä toimintaa ohjaa valtuuston joulukuussa 2013 hyväksymä linjaus. Pohjoismainen yhteistyö Yhteistyötä muiden pohjoismaisten liittojen kanssa tehdään pääasiassa Pohjoismaiden journalistiliiton NJF:n puitteissa. NJF:n painopisteenä on edunvalvontaan liittyvä yhteinen toiminta ja tietojen vaihto. Myös IFJ/EFJ politiikkaa ja muuta kansainvälistä yhteistyötä koordinoidaan NJF:ssä. Syksyllä 2015 NJF:n sihteeristö siirtyy Tanskasta Norjaan. Liitto tukee pohjoismaista freelance-yhteistyötä. IFJ/EFJ Liitto koordinoi Euroopan tason edunvalvontayhteistyötä EFJ:n kautta. Liitto osallistuu aktiivisesti EFJ:n asiantuntijaryhmien työhön ja muuhun EFJ:n toimintaan. SJL pyrkii yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ratkaisemaan IFJ:n poliittisia ja taloudellisia ongelmia ja toimii voimakkaamman, yhtenäisen maailmanliiton rakentamiseksi. EFJ:n ja IFJ:n seuraavat kongressit järjestetään vuonna Muu kansainvälinen yhteistyö SJL seuraa Venäjän mediaolojen ja sananvapauden kehitystä ja raportoi niistä verkkosivujensa ja verkostojensa avulla. Broken Mirrors seminaarien aloittamaa suomalais-venäläistä journalistidialogia jatketaan. SJL kannustaa jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita yhteistyöhön lähialueilla. Eesti Ajakirjanike Liiton kanssa pyritään käynnistämään todellista yhteistyötä edunvalvonnassa ja ammatillisessa työssä. Liitto osallistuu tätä tukevaan EFJ:n Baltia-hankkeeseen. Liiton asiantuntijat antavat pyydettäessä tukea EAL:n pyrkiessä luomaan yhteyksiä ja parantamaan edunvalvontaansa. EAL:n edustajia kutsutaan liiton tilaisuuksiin. Barents Pressin vuosikokous ja seminaari järjestetään Oulussa. SJL tukee Barents Pressiä ja rohkaisee jäsentensä toimintaa yhteistyöverkostossa mm. tukemalla vuosikokousseminaaria. Solidaarisuustoiminta Liitto tekee kansainvälistä solidaarisuustyötä Viestintä ja kehitys -säätiön (Vikes) kautta. Liitto tukee Vikesin hankkeita ja hallintoa solidaarisuusmäärärahalla 0,7 % jäsenmaksutuloista ja auttaa Vikesiä muun rahoituksen hankinnassa, viestinnässä sekä kansainvälisen yhteistyöverkoston vahvistamisessa.

17 15 Liite 8 Kansainvälinen toiminta ja solidaarisuus 3.9 Lomatalot Liiton lomatalojen toiminta on budjetoitu euroa tappiolliseksi. Erityisesti Saariselän käyttöasteen nostamiseen sesonkiajan ulkopuolella panostetaan. Tavoitteena on saada lomatalotoiminta kannattamaan niin, että tuotoilla pystytään vähintään kattamaan kulut Journalisti Journalistia tehdään painettuna paperilehtenä 15 numeroa. Lehden ilmestymispäivä on torstai, jolloin julkaistaan myös lehden verkkoversio. Verkkoon tuotetaan myös päivittyvää materiaalia, kuten uutisia ja blogitekstejä. Lehden sisällön painopiste on journalismissa ja media-alan tulevaisuuden kysymyksissä sekä edunvalvonnassa ja työelämäasioissa. Painetun lehden uudistus toteutetaan vuoden alussa. Lehti teettää myös lukijatutkimuksen. Ilmestymisaikataulu Numero Aineisto Ilmestymispäivä 1/ / / / / * / / /

18 16 Kesätauko 9/ / / / / / / *Pääsiäisen vuoksi aikaistettu aineistopäivä Henkilöstö Liiton palveluksessa on toimintavuonna keskimäärin 24 henkilöä. Henkilöstökuluihin on varattu yhteensä vajaat 2,1 miljoonaa euroa. Liite 3 Henkilöstökulut 3.12 Toimisto ja liiton muut kulut Liiton toiminnan muista kuluista merkittävimmän erän muodostavat vuokrat, joiden osuus on euroa. Tietohallintokulujen kokonaissumma on euroa, josta muissa kuluissa on noin euroa. Kaikkiaan tietohallintokulut ovat lähes 19 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu vuodelle 2014 ajoittuvista investoinneista. Investoinneilla saadaan tulevaisuudessa kulusäästöjä mm. serverivuokrien osalta. Työttömyyskassa tilittää liitolle jäsenrekisterin hoitamisesta euroa. Yhteensä muihin kuluihin on budjetoitu runsaat euroa.

19 17 Liite 9 Liiton muut kulut (Talousliitteet)

20

21 TALOUSARVIO 2015 Liite 1 Kaikki toiminnot TA 2015 TA 2014 TP 2013 TP 2012 ERO Muutos %-osuus Ta14 / Ta15 % 15kuluista Jäsenmaksut liite ,8 pohja ') Henkilöstö* liite ,9 51,2 Journalisti liite ,9 4,6 Valtuusto liite ,8 2,5 Hallitus liite ,3 1,3 Valiok/työryhm. liite ,8 1,4 Tes-toiminta liite ,5 3,2 Koulutus- ja järj.tilais. liite ,2 4,0 Kv-toim. ja solidaar. liite ,6 3,2 Liiton muut kulut** liite ,2 13,1 Järjestökulut** liite ,0 14,0 Lomatalot ,2 0,3 Poistot ,1 1,2 100,0 Kulut yhteensä Jäsenmaksut liite Alijäämä ennen sijoitustoim Sijoitustoiminnan tuott liite Tulos ennen rahastosiirtoja TILIKAUDEN TULOS * Henkilöstökuluissa 2015 on myös historiaprojektiin liittyvät palkkakulut, vuoden 2014 budjetissa katettiin avustuksella ** Liiton muista kuluista on siirretty järjestökuluihin n jäsenrekisteriin liittyviä ostopalveluita

22 TALOUSARVIO 2015 Jäsenmaksutulo LIITE Jm % 1,40 jäsenmäärä Maksu/kk/hlö Valtakirjaperinnässä , Lehdistö freelancer , Työtön , Opiskelija , Kertymä yhteensä Kassamaksu , Kertymä ennen yhdistystilityksiä Tilitys yhdistyksille 20 % % Tilitys osastoille Liiton osuus Merkitään talousarvioon Jäsenmäärä arvioitu lokakuun 2014 perusteella

23 TALOUSARVIO 2015 Liite 3 Henkilöstökulut Tili Tili 3500 PALKAT palkat ylityöt* ELÄKEKULUT HENKILÖSIVUKULUT sotu+muut maksut Varsinaiset henkilöstökulut HLÖSTÖN MUUT KULUT työterveys tyky koulutus lounassetelit merkkipv.muistamiset virkistys muut henkilöstökulut YHTEENSÄ * sisältää tilapäisavun ja varauksen kannustavaan palkkaukseen Historiaprojektin palkat on huomioitu kohdassa talous, toimisto, muut, vuonna 2014 ei mukana palkoissa Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2015 (sis. ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut Jyvitetyt varsinaiset henkilöstökulut 2014 (ilman ylityökorv) TES toiminta Järjestö ja koulutus Journalisti Talous,toimisto,muut /hv

24 TALOUSARVIO 2015 LIITE 4 Journalisti Journalisten Tilausmaksut Ilmoitusmaksut Tuotot yhteensä Muut henkilöstökulut Vuokra ja vastikekulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Muut ostetpostipalvelut Muut toimintakulut YHTEENSÄ Jyvitetyt henkilöstökul

25 TALOUSARVIO 2015 LIITE 5 Hallinto VALTUUSTO Sääntömääräiset kokoukset Kevätvaltuusto 2 pv Syysvaltuusto 2 pv Kokoukset yht Muut valtuustoon liittyvät kulut 4000 Valtuusto yht HALLITUS Kokoukset Seminaarit VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT Hallitus yht Valiok. ja työryhmät yht MUUT NEUVOTTELUT Muut yht KAIKKI YHTEENSÄ

26 TALOUSARVIO 2015 LIITE 6 TES toiminta Kust.paikka TA 2015 TA Lehdistö Kustannustoimittajat Sähköinen media Free yhdistys Free FAO Free toiminta Muut Yhteensä Jyvitetyt palkat Tuotot 1000 (Free oppaan myynti) 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilukulut Kokouspaketit Free tuki Painatus Kirjat ja lehdet Muut materiaalikulut Ansionmenetyskorvaus Käännöspalkkiot Luentopalkkiot Muut palkkiot Muut ostetut palvelut Asianajajapalkkiot

27 TALOUSARVIO 2015 LIITE 7 Koulutus Kust.paikka Luottamusmieskoulutus Konsernikoulutus Yhdistys ja osastokoulutus Freekoulutus * Työsuojelukoulutus Muu koulutus YHTEENSÄ Tileittäin 4501 Päivärahat Majoitus Matkaliput Muut matkakulut Tila ja tarjoilu Kokouspaketit Muut kulut Kurssimateriaali Ansionmenetyskorv Luentopalkkiot Muut palkkiot /hv

28 TALOUSARVIO 2015 LIITE 8 Kansainvälinen toiminta Kust.paikka IFJ/EFJ NJF Lähialue Solidaar Yhteensä Matkakulut Tila ja tarjoilu 3750 Avustukset Ulkopuoliset palvelut 8200 Jäsenmaksut

29 TALOUSARVIO 2015 LIITE 9 Liiton muut kulut Toimintatuotot Finka Vuokra ja vastikekulut Hoitokulut Matkakulut Tila ja tarjoilukulut Edustus ja huomionosoitukset Muut järjestökulut Materiaalikulut It kulut Ulkopuoliset palvelut Huollot ja korjaukset Muut ostetut palvelut Muut toiminnan kulut YHTEENSÄ

30 TALOUSARVIO 2015 LIITE 10 Järjestökulut kust.paikka Toimintatuki 4571 Yhdistys ja osastotuki RTTL Muu Avustukset/stipendit 4581 Hautausavustukset Sairauskuluavustukset Virkistystipendit Muut (hall.päätt.) Jäsenmaksut 4801 Kotimaiset jäsenmaksut Jäsenistön vakuutus 4841 Jäsenvakuutus Tutkimustoiminta Julkisen sanan neuvosto Opiskelijayhteistyö Työelämästrategia Journalismi & etiikka Historiaprojekti *Jäsenkortti, jäsentilitykset Muut järjestökulut Viestintäpolitiikka Tiedotus Yhteensä Jyvitetyt hlökulut; järjestö, kv, viest. ja koulut * Jäsenrekisteritilitykset budjetoitu tälle kustannuspaikalle vuonna 2015, jäsenkorttien uusiminen 2015 RTTL:n avustus lasketaan todellisten jäsenmaksujen mukaan tilinpäätöksessä 41955

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014 syyskokouksessa 12. -13.12.2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Valtuuston syyskokous 10. 11.12.2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä.

22.11.2007. Ateriakustannusten korvaus Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2008 on 22,81 euroa/kurssipäivä. 22.11.2007 LIITTOJEN VÄLISESSÄ KOULUTUSTOIMIKUNNASSA HYVÄKSYTYT AY-KURSSIT VUODELLE 2008 Viestintäalan ammattiliiton ja Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n välisessä koulutustoimikunnassa on hyväksytty seuraavat

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013 Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020

Lisätiedot

Jäsenenä ammattiliitto Prossa

Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenenä ammattiliitto Prossa Jäsenyys Pron on toimihenkilötyön ammattilaisten asiantuntijoiden, esimiesten ja toimihenkilöiden oma etujärjestö. Jäseneksi voi liittyä koulutuksesta, ammattinimikkeestä,

Lisätiedot

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 YLEISTÄ Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2014 2015, koska liittokokous

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT

TA2013 5000 0 5000 0,00 2457,53 * MUUT KULUT 0,61 0 0,61 1250 960 290 30,21 825,41 6300 SOSIAALITURVAMAKSUT 0 0 0 0 *HENKILÖSTÖKULUT TAMY TALOUSARVIOESITYS 1.1.-31.12.2013 Jäsenmäärä Jäsenmäärä Toteutunut 11300 11700 31.12.2011 joista 100 jatkaria 300 TAE TA MUUTOS MUUTOS 2013 2012 EUR % 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00

TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00 Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -866,42-2 20 1 333,58 39,4-1 140,70 320005 EPJ Palkkio -55 55 320010 Matkustus ja päivärahat -24,46-90 875,54 2,7-85,60

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784

JÄSENKEHITYS 2011-2014 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENKEHITYS 2011-2014 2014 2013 2012 2011 A-MAKSAVAT 53 644 54 251 55 201 55 199 OPPILASJÄSENET 13 188 14 818 14 899 12 585 YHTEENSÄ 66 832 69 069 70 100 67 784 JÄSENMAKSUPOHJA 2011-2014 Vuosi Jäsenmaksu

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Edustajiston kokous 27.11.2014

TALOUSARVIO 2015. Edustajiston kokous 27.11.2014 TALOUSARVIO 2015 Edustajiston kokous 27.11.2014 Konsernitalousarvion rakenne Aatteellinen toiminta Jäsenmaksut ja muu varainhankinta Jäsenpalvelut, sihteeristö, hallinnon kulut, arkisto Tukitoiminta Talouspalvelu,

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä

Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv. lm, tsv, varat (ei mahd. toteudu) läpikäyntejä LIITTO Kurssi Ajankohta Sisältö Kohderyhmä Ajankohtaista työlainsäädäntö Luottamusmieskurssi 1 pv ja työehtosopimusaiheita, -varauksia 2 kpl lm, tsv, varat (kevät/syksy) luottamusmiestapausten (ei mahd.

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015 1 VARSINAINEN TOIMINTA Aatteellinen toiminta Varainhankinta 830 903 701 911 921 Yhteiset kulut ja hallinto -679-619 -436-601 -639 Edunvalvonta -171-190 -117-179 -191 Yhteisötoiminta -162-172 -120-200 -163

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014 TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 94 500,00 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot

Lisätiedot