HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSINFO HALLITUSHAKU"

Transkriptio

1 HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi Valinta tapahtuu syyskokouksessa Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

2 HALLITUSRAKENNE 2015

3 PUHEENJOHTAJA Strateginen sekä operatiivinen johtaminen (toiminnan suunnittelu) Yhdistyksen keulakuva Edustukset (KPV, PoSE, Suomen Ekonomit) ja kannanotot Taloudellinen vastuu talousvastaavan kanssa Kehityskeskustelut, motivointi, järjestyksen vaaliminen, hyvän ilmapiirin loihtija Kokousten johtaminen Yhteydenpito sidosryhmiin Mukana ideoinnissa Esityslistojen laatiminen Puheenjohtaja 2014 kertoo Puheenjohtaja pitää käsissään yhdistyksen kaikkia lankoja, pyrkien mahdollistamaan muiden hallituksen jäsenten tehokkaan ja onnistuneen toiminnan. Tämän onnistumiseksi puheenjohtajan tulee olla kartalla muiden hallituksen jäsenten tehtävistä ja asioiden hoitamisesta. Puheenjohtaja laatii myös kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia ja yleensäkin hallituksen työskentelyä. Puheenjohtajalla riittää tasaisesti tekemistä läpi vuoden, pois lukien lyhyt levähdystauko kesällä. Ajankäytöltään puheenjohtajan pesti onkin hallituksen aikaavievin. Pestin mukanaan tuomat kokemukset, ihmiset ja opit kuitenkin takaavat sen, ettei hommaan lähtemistä tarvitse hetkeäkään katua. Puheenjohtajalla on päävastuu yhdistyksen talouden johtamisesta yhdessä talousvastaavan kanssa, joten strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja johtamisen on oltava jokapäiväistä. Osa operatiivista johtamista on myös hallituksen jäsenten motivoiminen ja jaksamisesta huolehtiminen, missä apuna toimivat esimerkiksi kahdenkeskiset kehityskeskustelut. Onkin tärkeää, että puheenjohtaja näyttää positiivista esimerkkiä ja kannustaa, jos jonkun hallituksen jäsenen motivaation määrä näyttää olevan laskusuuntainen. Merkittävä osa puheenjohtajan roolia on myös ainejärjestömme edustaminen niin eri sidosryhmiin kuin muutenkin julkisuuteen päin. Nykyisellään merkittäviä sidosryhmiä ovat esimerkiksi Suomen Ekonomit, Kylteripuheenjohtajien verkosto, Pohjois-Savon Ekonomit sekä muut kampuksen ainejärjestöpuheenjohtajat. Puheenjohtaja on tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa, osallistuen muun muassa säännöllisesti erilaisiin kokouksiin ja tapaamisiin.

4 VARAPUHEENJOHTAJA/SIHTEERI Operatiivinen johtaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa Sihteerinä toimiminen: kokoustilojen varaaminen, pöytäkirjan tekeminen kokouksissa Alumnitoiminta Kampuksen sisäiset suhteet (Järjestöjaosto yhdessä puheenjohtajan kanssa, muut ainejärjestöt) Gladiaattoripäivä Ideointi Dokumentointi (toimintatapojen dokumentointi ja selkeyttäminen) Haalarimerkkien tilaaminen Varapuheenjohtaja 2014 kertoo Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajan toimintaa aktiivisesti ja omaaloitteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa omalähtöistä yhteydenpitoa niin puheenjohtajaan, kuin muihin hallituksen jäseniin. Varapuheenjohtajan tulee tuntea jokaisen hallituksen jäsenen toiminta pääpiirteittäin sekä olla tukena siellä, missä on tarvetta. Tässä juuri korostuu oma-aloitteisuus. Lisäksi vpj:n tulee tiedottaa omista, ja hallituksen tekemisistä puheenjohtajaa oma-aloitteisesti, jotta puheenjohtaja voi hyvillä mielin keskittyä omaan toimintaansa, eli analysoimaan, suunnittelemaan ja johtamaan ainejärjestön toimintaa. Varapuheenjohtajan tulee muodostaa hyvät suhteet muihin kampuksen ainejärjestöihin sekä aktiivisiin opiskelijoihin mahdollisuuksiensa mukaan. Mikäli varapuheenjohtajalla olisi selkeästi määritelty tehtävänkuvaus, niin siinä lukisi Ole aktiivinen ja osoita yhteistyökykyä!.

5 KOULUTUSPOLIITTINEN (JA SOSIAALIPOLIITTINEN) VASTAAVA Edunvalvonta (koulutuspolitiikka paikallisesti ja kansallisesti) Suomen Ekonomien kopotapaamiset Jäsenkysely(t), tenttiarkiston ylläpitäminen Toimii myös SOPO-vastaavana Laitoskokoukset ja KTM-työryhmä KOPO-jaosto (SOPO-jaosto) Lukiovierailut Abi-päivän järjestäminen Tuutoroinnin koordinointi yhdessä pj:n/vpj:n kanssa Opetuspalkintokilpailu KOPO 2014 kertoo Kopon tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta. Käytännössä kopo on linkki opiskelijoiden ja kauppatieteiden laitoksen välillä. Kopolla on oikeus ja velvollisuus osallistua opiskelijaedustajana kauppatieteiden laitoksen järjestämiin kokouksiin, joista tärkeimpänä voidaan pitää KTM-työryhmää. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijoiden mielipide ja näkemys tulee kuuluville siellä, missä päätetään tutkintoon liittyvistä asioista. Kopo myös koordinoi yhteistyössä puheenjohtajan kanssa tuutorointia. Yliopistotasolla kopo kuuluu myös kampuksen kopo-jaostoon (myös sopo-jaosto), joka kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa. Kopo-jaostossa keskustellaan yliopistotasolla opiskeluun liittyvistä seikoista, esimerkkinä opetusmenetelmät ja Kielikeskus. Lisäksi valtakunnallisesti kaikki kylterihallitusten kopot tapaavat muutaman kerran vuodessa. Varsinkin näistä tapahtumista saa hyvää vertailukohtaa siihen, miten muissa yliopistossa toimitaan ja mitä voisi täällä kehittää. Erityisesti alku- ja loppuvuodesta yliopistolla vierailee paljon lukiolaisia, varsinkin abeja, joille tarkoituksena on markkinoida kauppatieteitä. Marraskuussa järjestetään ABI-päivä, johon osallistuu yli 1000 abia ja siellä esittäytyvät kaikki yliopiston alat ja ainejärjestöt. Kopo on yleisesti näistä vierailuista vastuussa, mutta esittelyt yleensä tehdään jonkun opiskelijatoverin kanssa. Vastaavasti lukiovierailuita voi tehdä ympäri vuoden. Kopon isoimpiin projekteihin kuuluvat jäsenkysely sekä opetuspalkintokilpailu. Jäsenkysely toteutetaan (ainakin) keväällä yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Opetuspalkintokilpailutyön tekeminen ajoittuu myös kevätlukukaudelle ja tämänkin tekeminen tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa. Tenttiarkiston ylläpitäminen kuuluu myös kopon toimenkuvaan.

6 NESU-VASTAAVA Vastuussa Preemion NESU-toiminnasta NESU-toimikunnan puheenjohtaja (kertoo tavoitteet ja tarkoituksen NESUtoimikunnalle, valvoo ja motivoi) Vastuussa kaikista Preemion sitseistä Ulkkaritapahtumien järjestäminen (VVV, Approt, Wyky-päivä) NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa (sitsit, semmat jne.) NESU-vastaava 2014 kertoo Hallitushaku on nyt alkanut! Haluatko olla toiminnan keskipisteessä, järjestämässä unohtumattomia sitsejä NESU-Preemio:n nimissä? Hae NESU-vastaavaksi ja vietä huikea vuosi! Tehtäviin kuuluu sitsien järjestäminen Kuopiossa (6/vuosi), NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa, ulkkaritapahtumien (esim. VVV-risteily, Wyky-päivä ja Hämeenkadun Appro) markkinointi sekä järjestäminen Kuopion päässä. Et kuitenkaan joudu tekemän kaikkea yksin, sillä apuusi saat 4 hengen toimikunnan, joka auttaa järjestelyissä. Älä siis enää epäröi, vaan tee päätös jota et kadu! Pääset keskelle NESUtoimintaa sekä tutustumaan mahtaviin ihmisiin!!

7 PROJEKTI-/VUOSIJUHLAVASTAAVA Järjestää vuosijuhlat helmikuussa Vetää vuosijuhlatiimiä On yrityssuhdevastaavan kanssa vastuussa vuosijuhlien rahoituksesta Järjestää Huipulle seminaarin marraskuussa Allasbileet (1-2 kertaa vuodessa) Wappufutis (yhdessä tapahtumavastaavan kanssa) Projekti-/vuosijuhlavastaava 2014 kertoo Vuosijuhla- ja projektivastaava on vastuussa vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin järjestämisestä. Työskentely on projektiluontoista, joten pestiin liittyvät työt kasaantuvat tietyille kuukausille. Vuosijuhlavastaava järjestää vuoden hienoimmat juhlat, jonka avuksi kasataan vuosijuhlatiimi. Vastaava on vastuussa tiimin vetämisestä ja töiden jakamisesta. Juhlat ovat jo helmikuussa, joten uuden vastaavan on käytävä heti valinnan jälkeen hommiin! Projektivastaavan vastuulle syksyksi jää seminaarin lisäksi myös Poikkitieteelliset Pool Partyt. Vuosijuhla- ja projektivastaava tekee paljon yhteistyötä yrityssuhdevastaavan kanssa liittyen vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin yrityssuhteisiin.

8 PÄÄTOIMITTAJA Toimittaa viisi kertaa vuodessa Riskipreemion Riskipreemion markkinointi Koordinoi Riskipreemion mahdollista ilmoitusmyyntiä Lehtitoimikunnan vetäminen Päätoimittaja 2014 kertoo Koska viestintävastaava on nyt erikseen, kirjoitan lähinnä päätoimittajan pestin kuvauksen. Päätoimittajan toimenkuvaan lyhyesti ja ytimekkäästi sisältyy Preemion ainejärjestön lehden Riskipreemion (Riskarin) toimittaminen viisi kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy kaksi kertaa syyslukukaudella, kaksi kertaa kevätlukukaudella sekä kesällä uusille fukseille lähetetään oma fuksi-infolehti. Lehden tekeminen puolestaan koostuu sisällön ja ulkoasun suunnittelusta, juttujen tekemisestä, lehden taitosta sekä sähköisen ja painetun lehden jakelusta. Lehden teon lisäksi on siis tärkeää myös huolehtia lehden näkyvyydestä ja jakelusta (muut kylterijärjestöt, muut ainejärjestöt yliopistolla, yhteistyökumppanit jne ) Perusteellinen ja aikaisin aloitettu suunnittelu auttaa loppupaniikin välttämisessä. Riskarissa on muutama vakiopalsta, mutta loppu on hyvin pitkälti päätoimittajan päätösvallan alaisuudessa, ja siksi lehden sisällöstä ei tarkkaa kuvausta voi antaa. Lehden taittaminen tehdään (tai on tehty nyt useamman vuoden ajan) Adobe indesign ohjelmalla. Aluksi uuden ohjelman opettelu voi vaikuttaa liian vaikealta, mutta se onnistuu hyvin myös aloittelijalta eikä taitto vaadi aiempaa kokemusta. Lehden ulkoasu on päätoimittajan vapaasti suunniteltavissa ja toteutettavissa, joten tarkempaa kuvausta siitäkään ei voi oikein antaa. Apua ja neuvoja saa tietysti aina esimerkiksi vanhoilta päätoimittajilta. Tänä vuonna päätoimittajalla on ollut käytössään kahden hengen kokoinen lehtitiimi. Päätoimittajan tehtävään siis kuuluu myös tiimin kokoaminen ja tiimin tehtävien ja vastuiden organisoiminen. Tiimiltä saa arvokasta apua etenkin juttujen suunnittelussa, toteutuksessa ja omien virheiden löytämisessä eli esimerkiksi oikoluvussa.

9 TALOUSVASTAAVA Laskutus Juokseva kirjanpito Talouden suunnittelu, budjetin laatiminen Talouskuri ja budjetin seuraaminen o Pitää hallituksen ajan tasalla taloudellisesta tilanteesta Tapahtumien budjetointi ja jälkipuinti (yhdessä tapahtumastavastaavan kanssa) Pitää kirjaa haalarimerkeistä ja kaulahuiveista Käteiskassan hallinta ja vastuu kassan toimittamisesta tapahtumiin Sijoitusklubin valvonta Talousvastaava 2014 kertoo Talousvastaava huolehtii preemion jokapäiväisestä talouden hoidosta, kirjanpidosta, budjetoinnista ja tilinpäätöksen laatimisesta. Budjetoinnista ja rahan käytöstä päätetään yhdessä hallituksen kanssa, mutta talousvastaavan tehtävä on valmistella budjetit ja arvioida preemion taloudellista tilannetta ja sitä mihin varoja on mahdollista käyttää. Laskutus, laskujen maksaminen, perintä ja käteiskassasta huolehtiminen ovat myös talousvastaavan vastuulla. Uutta piristystä rooliin tuo syksyllä perustettu sijoitusklubi, jossa talousvastaavalla on oikeus olla mukana toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä oman kiinnostuksensa mukaan. Talousvastaavana toimiminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia ja ymmärtää mitä vaatii pienen yrityksen talouden hoito.

10 TAPAHTUMAVASTAAVA Tapahtumien järjestäminen o Suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, toteutus, raportointi Kuopion Haalaribileet Preemion edustaja ISYY:n vapaa-ajan jaostossa Huom! Tapahtumavastaava on päävastuussa tapahtumien järjestämisessä, mutta yleensä koko hallitus on mukana toteuttamassa Biletiimin vetäminen Tapahtumavastaava 2014 kertoo Tapahtumavastaava järjestää nimensä mukaisesti tapahtumia, joista tärkeimpinä neljä kertaa vuodessa järjestettävät Kuopion Haalaribileet. Tapahtumavastaavan tehtävänä kyseisissä bileissä on pitää narut topakasti käsissään hän suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja raportoi. Vastaavalla on käytössään oma biletiimi, joka auttaa tapahtumien järjestämisessä (muun muassa lippujen myynti ja ideointi). Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on tärkeä osa Tapahtumavastaavan toimenkuvaa. Isoimpana yksittäisenä tehtävänä mainittakoon tapahtumien markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen.

11 VIESTINTÄ-/KV-VASTAAVA (HUOM! uusi pesti vuoden 2015 hallituksessa) Nettisivut: o Osaa käyttää nettisivuja o Ylläpitää nettisivujen kalenteria o Päivittää uutisia Facebook o Preemion ryhmän ja sivujen hallinta o Eventtien tekeminen ja julkaiseminen Instagram o Vastaa Preemion instagramin sisällöstä (LinkedIn ja Twitter)? Sähköpostilista o Preemion järjestämien tapahtumien tiedottaminen Varmistaa viestinnän yhdenmukaisuuden Varmistaa viestinnän fiksuuden (oikolukee) Liikuntavuorojen varaaminen Hallitus 2014 kertoo Viestintävastaavan pestiä ei aikaisemmin ole hallituksessa ollut, joten pestiin liittyvät tehtävät saattavat muotoutua vasta hallitusvuoden aikana. Viestintävastaavan tehtävä on huolehtia siitä, että Preemion jäsenet saavat tietoa Preemion tapahtumista yhtenäisesti ja ajallaan. Tarkoituksena on se, että viestintävastaava huolehtii Preemion sosiaalisen median sisällöstä ja julkaisemisesta yhteistyössä tapahtumista vastaavien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että informaatio tavoittaa preemiolaiset tärkeimmissä kanavissa: nettisivuilla, Facebookissa, sähköpostilistalla sekä instagramissa. Preemion nettisivuilla viestintävastaavan tärkeimpiin rooleihin kuuluu tapahtumien lisääminen tapahtumakalenteriin sekä sen ajan tasalla pitäminen. Lisäksi viestintävastaava huolehtii nettisivujen etusivulla löytyvien uutisten julkaisemisesta, gallupin ajoittaisesta päivittämisestä sekä bannereista. Facebookissa viestintävastaavan hallinnassa on Preemion ryhmä sekä sivu. Tapahtumaeventtien tekeminen ja julkaiseminen siirtyvät viestintävastaavan vastuulle, mutta vastuu tapahtumakuvausten tekemisestä on edelleen tapahtumasta vastaavalla, jonka tulee toimittaa kuvaus sovittuun päivään mennessä. Eventin muokkaaminen ja tapahtumista tulevan lisäinfon hoitaminen jää tapahtumasta vastaavalle, jotta viestintävastaava ei kuormitu liikaa. Tapahtumista tiedottaminen Preemion ryhmässä kuuluu viestintävastaavan tehtäviin. Sähköpostilistalle viestintävastaava hoitaa tiedottamisen kaikista Preemion omista tapahtumista. Muusta tiedottamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Instagramin kohdalla viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia julkaistun sisällön laadusta. KV-vastaavan roolissa viestintävastaava huolehtii myös tapahtumakuvausten kääntämisestä englanniksi. KV-vastaavalla on mahdollisuus kehittää Preemion kvtoimintaa, esimerkiksi kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat tulee alusta asti saada tietoiseksi Preemion toiminnasta.

12 YRITYSSUHDEVASTAAVA Yritysyhteistyö (pääyhteistyökumppanit, neuvottelut, sopimukset, ylläpito) Vuosijuhlakumppanit Yritysvierailut Yhteistyöverkoston luominen (Preemiopoli) Yrityssuhdetiimin vastuuhenkilö Excursion järjestäminen Haalarihankinnan promoottori Yrityssuhdevastaava 2014 kertoo Tiivistetysti sanottuna ainejärjestön yrityssuhdevastaava huolehtii siitä että yhteistyö yrityskumppaneiden ja Preemion välillä toimii. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa vuosisopimusten solmimista ja ylläpitoa, mikä vaatii yhteydenpitoa tärkeimpien yrityskumppaneidemme kanssa. Samalla yrityssuhdevastaavan tulisi varmistaa, että yhteistyö toteutuu kummankin osapuolen toiveiden mukaisesti kaikissa tilanteissa ja pyrkiä ylläpitämään yleistä hyvää henkeä Preemion ja yritysmaailman edustajien välillä. Vuosisopimusten lisäksi yrityssuhdevastaava voi esimerkiksi toimikuntansa avulla osallistua Preemion eri tapahtumien valmisteluun, jos tapahtumassa on tarvetta tai mahdollisuus yritysyhteistyölle. Käytännössä yrityssuhdevastaavan hallituspesti tulee sisältämään useita sähköposti-, puhelin- ja face-to-face -keskusteluja joiden sävy voi olla mitä tahansa suorasta B2B cold call -myynnistä pitkiin neuvotteluihin. Pestissään toimivan yrityssuhdevastaavan tulisi aina olla vähintään tietoinen kaikista Preemio ry:n nimiin tehdyistä yhteydenotoista yritysmaailmaan päin. Samalla hänen, tai sinun, tulisi myös aina pitää mielessä se, minkälaisena Preemion toiminta näyttäytyy yrityksille ja miten sekä jäsenemme että yritykset voisivat hyötyä parhaalla tavalla mahdollisesta yhteistyöstä. Pestissä on myös hyvä pitää aina mielessä Preemion toiminta pitkällä aikavälillä, sillä vaikka hallituksen jäsenet voivat vaihtua vuosittain, yrityksissä mahdollinen yhteyshenkilö voi olla sama jopa kymmeniä vuosia. Yrkän pestissä pärjää jos on valmis ottamaan kontaktia yrityksiin tilanteesta, aikataulusta ja fiiliksistä huolimatta, eikä pelkää neuvottelupöydän toisella puolella istuvaa toimitusjohtajaa vain tämän tittelin takia.

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Haku alkaa 19.10. ja hakuaikaa on sunnuntaihin 1.11. asti Hallitukseen valitaan puheenjohtaja + 8 muuta jäsentä Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015

Sporticus ry. Toimintasuunnitelma 2015. Sporticus Hallitus 2015 Sporticus ry Toimintasuunnitelma 2015 Sporticus Hallitus 2015 TAVOITTEET TOIMENPITEET VASTUUHENKILÖ - Kokousten järjestäminen - Valmistelu Puheenjohtaja: - Hallituksen hitsaaminen yhteen - Esityslistojen

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2018 Prosessiteekkarit ry 13.11.2017 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Tehtäväkuvaukset. Toimiminen SPOL:n hallituksen jäsenenä

Tehtäväkuvaukset. Toimiminen SPOL:n hallituksen jäsenenä Tehtäväkuvaukset Toimiminen SPOL:n hallituksen jäsenenä Kaikkien hallituksen jäsenten tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen yhteiseen keskusteluun sekä toimiminen tehokkaana yhteydenpitokanavana edustamansa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 23.10.2012 klo 16:00 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. Osallistujat: Läsnä: Olli-Pekka Sartanen puheenjohtaja Suvi

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Päivämäärä ja aika: 13.1.2015 klo 18 Paikka: Murun yläkerta Läsnäolijat: Sohvi Lyyra, Annu Hartikainen, Suvi Rönnqvist (poistui klo 18:30, kohdassa 8), Noora Luttinen,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko

Hallituksen päivittäinen selonteko Hallituksen päivittäinen selonteko TAMMIKUU: Paula Martikainen (hallituksen puheenjohtaja) 7.1. Vuoden suunnitteleminen 8.1. Puheenjohtajaperehdytys 10.1. Toimintakertomuksen 2013 kirjoittamista 11.1.

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

Jaostojen kokoukset, lukuun ottamatta järjestöjaostoa, ovat avoimia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille Kokouskutsu Kuopion kampuksen toimintajaoston kokous 1/2013 Aika: 31.1.2013 klo 14:00 Paikka: Lukema, Yliopistonranta 3, Kuopio ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Läsnäolijoiden toteaminen 3. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013

Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Hallituksen selonteko edustajistolle helmikuu 2013 Marjo Turunen (hallituksen puheenjohtaja) - 1.2. Tosuntosun työstämistä - 2.-3.2 AYY:n vuosijuhlat - 5.2. Hallituksen iltakoulu - 6.2. Hallituksen kokous

Lisätiedot

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 3/2013 1(6) Hallituksen kokous Aika 4.2.2013 klo 14.30 Paikka Kalevankatu 29 Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Nora Kettunen

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 YHDISTYKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT - säännöt, hyväksytty 19.4.2006 Yhdistysrekisterissä - vaaliohjesääntö, hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.4.2011. - toimintaohjeet,

Lisätiedot

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. TEHYN SITKERYHMÄN TOIMINTAOHJEET 30.5.2016 Toimintaohjeet päivitetään SITKE-ryhmän valtakunnallisessa kokouksessa. 1. TAUSTAA Tehyn päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta ja hallituksesta. VALTUUSTO

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimassa alkaen

HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimassa alkaen HALLINTO-OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimassa alkaen 23.2.2015. Condus ry:n hallinto-ohjesääntö täydentää yhdistyksen sääntöjä. Siinä määritellään hallituksen, hallituksen jäsenten sekä jaostojen ja työryhmien

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava)

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava) Hallituksen kokous 1/2017 Aika: 08.01.2017 klo 14:30 Paikka: M/S Serenaden kokoustila Osanottajat: Aino Laineenoja, Laura Rytilahti, Agnesa Kerveshi, Elmeri Helme, Inka Ruponen, Joel Mettälä, Karl Engelvuori,

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Haku alkaa 17.10. ja hakuaikaa on sunnuntaihin 30.10. asti Hallitukseen valitaan puheenjohtaja + 9 muuta jäsentä Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski

Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry. Taina Raiski Kokemuksia viestinnästä - ProMartat ry Taina Raiski Mistä kaikki alkoi? Helsingin Ekonomien vierailu Marttaliittoon syksyllä 2010 ProMartat perustettiin 13.12.2010 Perustamiskokouksessa 7 jäsentä Hallituksella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Menestyvä yritys Menestyvä kaupunki Toimintasuunnitelma 2012 Porin Yrittäjien Visio Yhdistyksen jäsentyytyväisyys ja pysyvyys ovat vertailuyhdistyksiä parempi ja jäsenmäärä on nousujohteinen. Yhdistyksen

Lisätiedot

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry

OAJ SATAKUNTA. OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry OAJ SATAKUNTA 24.3.2017 1 OAJ:n toiminnan kivijalka vastaa paikallisesta edunvalvonnasta yhteistyössä luottamus- ja pääluottamusmiesten kanssa tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

1. Kokouksen avaus. 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017 Aika: 7.1.2017 klo 15.07 Paikka: TOAS Markuksentorin kerhotila Paikalla: Julius Tavasti Kyösti Husso Timo Nättinen Lassi Hursti Mikko Koikkalainen Assi-Jutta Kuusela

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kampusvaliokunnan kokous 1/2017 Aika: 26.1.2017 klo 12 Paikka: AJ-tila Savonlinnan kampuksella Läsnä: Heikki Räihä PAIKALLA Ilari Katajamäki POISSA Maija

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu Itä-Suomen Yliopisto Pöytäkirja Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Hallituksen kokous Aika ja Paikka: 13.3.2012 klo 18.00 Kirkkokatu 21 B 8 80100 Joensuu Paikalla: Ilari Nevalainen, Ada Korhonen,

Lisätiedot

- Rauman opiskelijasihteeri TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. B) määräaikaisessa työsuhteessa toimivat työntekijät:

- Rauman opiskelijasihteeri TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. B) määräaikaisessa työsuhteessa toimivat työntekijät: sivu 1/6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. - Projektityöntekijät. C) muut työntekijät. 2.1 Toimenkuvat. Edustajiston päätös 27.3.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. - Projektityöntekijät. C) muut työntekijät. 2.1 Toimenkuvat. Edustajiston päätös 27.3. sivu 1/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Johdanto

VANVARYn luottamustehtävien kuvaus. Johdanto VANVARYn luottamustehtävien kuvaus Johdanto Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry toimii vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten yhteistyöelimenä. Se on tehnyt

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO 2. MISSIO, VISIO JA ARVOT. Preemio ry. Strategia 2016-2018

STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO 2. MISSIO, VISIO JA ARVOT. Preemio ry. Strategia 2016-2018 1 STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO Preemion toiminta on kehittynyt, kasvanut ja monipuolistunut 2010-luvulla siten, että toiminta tarvitsee kehityskulun jatkamiseksi selkeät suuntaviivat. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Viestinnän työkalut ja Best practices

Viestinnän työkalut ja Best practices Viestinnän työkalut ja Best practices ISYY:n ainejärjestökoulutus 11.2. Joensuu klo 13 15 (E102) 12.2. Kuopio klo 15 17 (S32) Esittelykierros - Mistä ainejärjestöstä/kerhosta tulet? Missä tehtävässä/roolissa

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 TAMMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 5.1. 11.1. 12.1. 15.1. 22.1. 27.1. 30.1. 31.1. kampusvaliokunta, Lukema hallituksen työskentelyä, Lukema hallituksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 3/2014 Aika: 15.4.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kappelin keittiö, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 YLEISTÄ 3 2 TALOUS 4 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 5 4 YRITYSSUHTEET 5 5 JUHLAT 6 5.1 Vuosijuhlat 6 5.2 Syyscocktailit 7 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA 7 6.1 Tapahtumat ja

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY 2015 1 (7) YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 Hyvä jäsen, Yhdistyksen hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn toiminnan kehittämiseksi, jäsenten tarpeita ja toiveita

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 19.11.2010 Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.1.2011-31.12.2011 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä... 2 2. Juhlat... 2 2.1 Sitsit... 2 2.2 Markuksen

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Tiedottaminen, mediayhteydet ja sosiaalisen median hyödyntäminen Jan Södersved, BirdLife Suomi ry Viestintätyöpaja 14.11.2015 Viestintää Verkkosivut Esitteet Lehdet ja muut julkaisut Sähköpostilistat Mediatiedotus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä

Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä YHDISTYKSEN HALLITUS Hallituksen tehtävät määräytyvät yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen perusteella

Lisätiedot

Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus Treffi 2 Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Luottamushenkilöiden tehtäviä Tulosta, leikkaa, sekoita ja jaa tasaisesti ryhmien kesken Puheenjohtaja (älä paljasta opiskelijalle) Nimenkirjoitusoikeus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

- Turun ylioppilaslehden toimittajaharjoittelija - Projektityöntekijät TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. C) muut työntekijät

- Turun ylioppilaslehden toimittajaharjoittelija - Projektityöntekijät TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ. C) muut työntekijät sivu 1/5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut:

Hallitustoiminta. Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? Hallituksen yhteiset vastuut: Hallitustoiminta - Miksi hakisin hallitukseen? Kuka on hyvä tyyppi hallitukseen? - - Jokainen joka haluaa omistaa tulevana vuotena paljon aikaa killalle! Plussaa on jos osaa jotain jo ennestään. Hallituksen

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot