HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSINFO HALLITUSHAKU"

Transkriptio

1 HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi Valinta tapahtuu syyskokouksessa Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

2 HALLITUSRAKENNE 2015

3 PUHEENJOHTAJA Strateginen sekä operatiivinen johtaminen (toiminnan suunnittelu) Yhdistyksen keulakuva Edustukset (KPV, PoSE, Suomen Ekonomit) ja kannanotot Taloudellinen vastuu talousvastaavan kanssa Kehityskeskustelut, motivointi, järjestyksen vaaliminen, hyvän ilmapiirin loihtija Kokousten johtaminen Yhteydenpito sidosryhmiin Mukana ideoinnissa Esityslistojen laatiminen Puheenjohtaja 2014 kertoo Puheenjohtaja pitää käsissään yhdistyksen kaikkia lankoja, pyrkien mahdollistamaan muiden hallituksen jäsenten tehokkaan ja onnistuneen toiminnan. Tämän onnistumiseksi puheenjohtajan tulee olla kartalla muiden hallituksen jäsenten tehtävistä ja asioiden hoitamisesta. Puheenjohtaja laatii myös kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia ja yleensäkin hallituksen työskentelyä. Puheenjohtajalla riittää tasaisesti tekemistä läpi vuoden, pois lukien lyhyt levähdystauko kesällä. Ajankäytöltään puheenjohtajan pesti onkin hallituksen aikaavievin. Pestin mukanaan tuomat kokemukset, ihmiset ja opit kuitenkin takaavat sen, ettei hommaan lähtemistä tarvitse hetkeäkään katua. Puheenjohtajalla on päävastuu yhdistyksen talouden johtamisesta yhdessä talousvastaavan kanssa, joten strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja johtamisen on oltava jokapäiväistä. Osa operatiivista johtamista on myös hallituksen jäsenten motivoiminen ja jaksamisesta huolehtiminen, missä apuna toimivat esimerkiksi kahdenkeskiset kehityskeskustelut. Onkin tärkeää, että puheenjohtaja näyttää positiivista esimerkkiä ja kannustaa, jos jonkun hallituksen jäsenen motivaation määrä näyttää olevan laskusuuntainen. Merkittävä osa puheenjohtajan roolia on myös ainejärjestömme edustaminen niin eri sidosryhmiin kuin muutenkin julkisuuteen päin. Nykyisellään merkittäviä sidosryhmiä ovat esimerkiksi Suomen Ekonomit, Kylteripuheenjohtajien verkosto, Pohjois-Savon Ekonomit sekä muut kampuksen ainejärjestöpuheenjohtajat. Puheenjohtaja on tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa, osallistuen muun muassa säännöllisesti erilaisiin kokouksiin ja tapaamisiin.

4 VARAPUHEENJOHTAJA/SIHTEERI Operatiivinen johtaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa Sihteerinä toimiminen: kokoustilojen varaaminen, pöytäkirjan tekeminen kokouksissa Alumnitoiminta Kampuksen sisäiset suhteet (Järjestöjaosto yhdessä puheenjohtajan kanssa, muut ainejärjestöt) Gladiaattoripäivä Ideointi Dokumentointi (toimintatapojen dokumentointi ja selkeyttäminen) Haalarimerkkien tilaaminen Varapuheenjohtaja 2014 kertoo Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajan toimintaa aktiivisesti ja omaaloitteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa omalähtöistä yhteydenpitoa niin puheenjohtajaan, kuin muihin hallituksen jäseniin. Varapuheenjohtajan tulee tuntea jokaisen hallituksen jäsenen toiminta pääpiirteittäin sekä olla tukena siellä, missä on tarvetta. Tässä juuri korostuu oma-aloitteisuus. Lisäksi vpj:n tulee tiedottaa omista, ja hallituksen tekemisistä puheenjohtajaa oma-aloitteisesti, jotta puheenjohtaja voi hyvillä mielin keskittyä omaan toimintaansa, eli analysoimaan, suunnittelemaan ja johtamaan ainejärjestön toimintaa. Varapuheenjohtajan tulee muodostaa hyvät suhteet muihin kampuksen ainejärjestöihin sekä aktiivisiin opiskelijoihin mahdollisuuksiensa mukaan. Mikäli varapuheenjohtajalla olisi selkeästi määritelty tehtävänkuvaus, niin siinä lukisi Ole aktiivinen ja osoita yhteistyökykyä!.

5 KOULUTUSPOLIITTINEN (JA SOSIAALIPOLIITTINEN) VASTAAVA Edunvalvonta (koulutuspolitiikka paikallisesti ja kansallisesti) Suomen Ekonomien kopotapaamiset Jäsenkysely(t), tenttiarkiston ylläpitäminen Toimii myös SOPO-vastaavana Laitoskokoukset ja KTM-työryhmä KOPO-jaosto (SOPO-jaosto) Lukiovierailut Abi-päivän järjestäminen Tuutoroinnin koordinointi yhdessä pj:n/vpj:n kanssa Opetuspalkintokilpailu KOPO 2014 kertoo Kopon tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta. Käytännössä kopo on linkki opiskelijoiden ja kauppatieteiden laitoksen välillä. Kopolla on oikeus ja velvollisuus osallistua opiskelijaedustajana kauppatieteiden laitoksen järjestämiin kokouksiin, joista tärkeimpänä voidaan pitää KTM-työryhmää. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijoiden mielipide ja näkemys tulee kuuluville siellä, missä päätetään tutkintoon liittyvistä asioista. Kopo myös koordinoi yhteistyössä puheenjohtajan kanssa tuutorointia. Yliopistotasolla kopo kuuluu myös kampuksen kopo-jaostoon (myös sopo-jaosto), joka kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa. Kopo-jaostossa keskustellaan yliopistotasolla opiskeluun liittyvistä seikoista, esimerkkinä opetusmenetelmät ja Kielikeskus. Lisäksi valtakunnallisesti kaikki kylterihallitusten kopot tapaavat muutaman kerran vuodessa. Varsinkin näistä tapahtumista saa hyvää vertailukohtaa siihen, miten muissa yliopistossa toimitaan ja mitä voisi täällä kehittää. Erityisesti alku- ja loppuvuodesta yliopistolla vierailee paljon lukiolaisia, varsinkin abeja, joille tarkoituksena on markkinoida kauppatieteitä. Marraskuussa järjestetään ABI-päivä, johon osallistuu yli 1000 abia ja siellä esittäytyvät kaikki yliopiston alat ja ainejärjestöt. Kopo on yleisesti näistä vierailuista vastuussa, mutta esittelyt yleensä tehdään jonkun opiskelijatoverin kanssa. Vastaavasti lukiovierailuita voi tehdä ympäri vuoden. Kopon isoimpiin projekteihin kuuluvat jäsenkysely sekä opetuspalkintokilpailu. Jäsenkysely toteutetaan (ainakin) keväällä yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Opetuspalkintokilpailutyön tekeminen ajoittuu myös kevätlukukaudelle ja tämänkin tekeminen tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa. Tenttiarkiston ylläpitäminen kuuluu myös kopon toimenkuvaan.

6 NESU-VASTAAVA Vastuussa Preemion NESU-toiminnasta NESU-toimikunnan puheenjohtaja (kertoo tavoitteet ja tarkoituksen NESUtoimikunnalle, valvoo ja motivoi) Vastuussa kaikista Preemion sitseistä Ulkkaritapahtumien järjestäminen (VVV, Approt, Wyky-päivä) NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa (sitsit, semmat jne.) NESU-vastaava 2014 kertoo Hallitushaku on nyt alkanut! Haluatko olla toiminnan keskipisteessä, järjestämässä unohtumattomia sitsejä NESU-Preemio:n nimissä? Hae NESU-vastaavaksi ja vietä huikea vuosi! Tehtäviin kuuluu sitsien järjestäminen Kuopiossa (6/vuosi), NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa, ulkkaritapahtumien (esim. VVV-risteily, Wyky-päivä ja Hämeenkadun Appro) markkinointi sekä järjestäminen Kuopion päässä. Et kuitenkaan joudu tekemän kaikkea yksin, sillä apuusi saat 4 hengen toimikunnan, joka auttaa järjestelyissä. Älä siis enää epäröi, vaan tee päätös jota et kadu! Pääset keskelle NESUtoimintaa sekä tutustumaan mahtaviin ihmisiin!!

7 PROJEKTI-/VUOSIJUHLAVASTAAVA Järjestää vuosijuhlat helmikuussa Vetää vuosijuhlatiimiä On yrityssuhdevastaavan kanssa vastuussa vuosijuhlien rahoituksesta Järjestää Huipulle seminaarin marraskuussa Allasbileet (1-2 kertaa vuodessa) Wappufutis (yhdessä tapahtumavastaavan kanssa) Projekti-/vuosijuhlavastaava 2014 kertoo Vuosijuhla- ja projektivastaava on vastuussa vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin järjestämisestä. Työskentely on projektiluontoista, joten pestiin liittyvät työt kasaantuvat tietyille kuukausille. Vuosijuhlavastaava järjestää vuoden hienoimmat juhlat, jonka avuksi kasataan vuosijuhlatiimi. Vastaava on vastuussa tiimin vetämisestä ja töiden jakamisesta. Juhlat ovat jo helmikuussa, joten uuden vastaavan on käytävä heti valinnan jälkeen hommiin! Projektivastaavan vastuulle syksyksi jää seminaarin lisäksi myös Poikkitieteelliset Pool Partyt. Vuosijuhla- ja projektivastaava tekee paljon yhteistyötä yrityssuhdevastaavan kanssa liittyen vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin yrityssuhteisiin.

8 PÄÄTOIMITTAJA Toimittaa viisi kertaa vuodessa Riskipreemion Riskipreemion markkinointi Koordinoi Riskipreemion mahdollista ilmoitusmyyntiä Lehtitoimikunnan vetäminen Päätoimittaja 2014 kertoo Koska viestintävastaava on nyt erikseen, kirjoitan lähinnä päätoimittajan pestin kuvauksen. Päätoimittajan toimenkuvaan lyhyesti ja ytimekkäästi sisältyy Preemion ainejärjestön lehden Riskipreemion (Riskarin) toimittaminen viisi kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy kaksi kertaa syyslukukaudella, kaksi kertaa kevätlukukaudella sekä kesällä uusille fukseille lähetetään oma fuksi-infolehti. Lehden tekeminen puolestaan koostuu sisällön ja ulkoasun suunnittelusta, juttujen tekemisestä, lehden taitosta sekä sähköisen ja painetun lehden jakelusta. Lehden teon lisäksi on siis tärkeää myös huolehtia lehden näkyvyydestä ja jakelusta (muut kylterijärjestöt, muut ainejärjestöt yliopistolla, yhteistyökumppanit jne ) Perusteellinen ja aikaisin aloitettu suunnittelu auttaa loppupaniikin välttämisessä. Riskarissa on muutama vakiopalsta, mutta loppu on hyvin pitkälti päätoimittajan päätösvallan alaisuudessa, ja siksi lehden sisällöstä ei tarkkaa kuvausta voi antaa. Lehden taittaminen tehdään (tai on tehty nyt useamman vuoden ajan) Adobe indesign ohjelmalla. Aluksi uuden ohjelman opettelu voi vaikuttaa liian vaikealta, mutta se onnistuu hyvin myös aloittelijalta eikä taitto vaadi aiempaa kokemusta. Lehden ulkoasu on päätoimittajan vapaasti suunniteltavissa ja toteutettavissa, joten tarkempaa kuvausta siitäkään ei voi oikein antaa. Apua ja neuvoja saa tietysti aina esimerkiksi vanhoilta päätoimittajilta. Tänä vuonna päätoimittajalla on ollut käytössään kahden hengen kokoinen lehtitiimi. Päätoimittajan tehtävään siis kuuluu myös tiimin kokoaminen ja tiimin tehtävien ja vastuiden organisoiminen. Tiimiltä saa arvokasta apua etenkin juttujen suunnittelussa, toteutuksessa ja omien virheiden löytämisessä eli esimerkiksi oikoluvussa.

9 TALOUSVASTAAVA Laskutus Juokseva kirjanpito Talouden suunnittelu, budjetin laatiminen Talouskuri ja budjetin seuraaminen o Pitää hallituksen ajan tasalla taloudellisesta tilanteesta Tapahtumien budjetointi ja jälkipuinti (yhdessä tapahtumastavastaavan kanssa) Pitää kirjaa haalarimerkeistä ja kaulahuiveista Käteiskassan hallinta ja vastuu kassan toimittamisesta tapahtumiin Sijoitusklubin valvonta Talousvastaava 2014 kertoo Talousvastaava huolehtii preemion jokapäiväisestä talouden hoidosta, kirjanpidosta, budjetoinnista ja tilinpäätöksen laatimisesta. Budjetoinnista ja rahan käytöstä päätetään yhdessä hallituksen kanssa, mutta talousvastaavan tehtävä on valmistella budjetit ja arvioida preemion taloudellista tilannetta ja sitä mihin varoja on mahdollista käyttää. Laskutus, laskujen maksaminen, perintä ja käteiskassasta huolehtiminen ovat myös talousvastaavan vastuulla. Uutta piristystä rooliin tuo syksyllä perustettu sijoitusklubi, jossa talousvastaavalla on oikeus olla mukana toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä oman kiinnostuksensa mukaan. Talousvastaavana toimiminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia ja ymmärtää mitä vaatii pienen yrityksen talouden hoito.

10 TAPAHTUMAVASTAAVA Tapahtumien järjestäminen o Suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, toteutus, raportointi Kuopion Haalaribileet Preemion edustaja ISYY:n vapaa-ajan jaostossa Huom! Tapahtumavastaava on päävastuussa tapahtumien järjestämisessä, mutta yleensä koko hallitus on mukana toteuttamassa Biletiimin vetäminen Tapahtumavastaava 2014 kertoo Tapahtumavastaava järjestää nimensä mukaisesti tapahtumia, joista tärkeimpinä neljä kertaa vuodessa järjestettävät Kuopion Haalaribileet. Tapahtumavastaavan tehtävänä kyseisissä bileissä on pitää narut topakasti käsissään hän suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja raportoi. Vastaavalla on käytössään oma biletiimi, joka auttaa tapahtumien järjestämisessä (muun muassa lippujen myynti ja ideointi). Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on tärkeä osa Tapahtumavastaavan toimenkuvaa. Isoimpana yksittäisenä tehtävänä mainittakoon tapahtumien markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen.

11 VIESTINTÄ-/KV-VASTAAVA (HUOM! uusi pesti vuoden 2015 hallituksessa) Nettisivut: o Osaa käyttää nettisivuja o Ylläpitää nettisivujen kalenteria o Päivittää uutisia Facebook o Preemion ryhmän ja sivujen hallinta o Eventtien tekeminen ja julkaiseminen Instagram o Vastaa Preemion instagramin sisällöstä (LinkedIn ja Twitter)? Sähköpostilista o Preemion järjestämien tapahtumien tiedottaminen Varmistaa viestinnän yhdenmukaisuuden Varmistaa viestinnän fiksuuden (oikolukee) Liikuntavuorojen varaaminen Hallitus 2014 kertoo Viestintävastaavan pestiä ei aikaisemmin ole hallituksessa ollut, joten pestiin liittyvät tehtävät saattavat muotoutua vasta hallitusvuoden aikana. Viestintävastaavan tehtävä on huolehtia siitä, että Preemion jäsenet saavat tietoa Preemion tapahtumista yhtenäisesti ja ajallaan. Tarkoituksena on se, että viestintävastaava huolehtii Preemion sosiaalisen median sisällöstä ja julkaisemisesta yhteistyössä tapahtumista vastaavien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että informaatio tavoittaa preemiolaiset tärkeimmissä kanavissa: nettisivuilla, Facebookissa, sähköpostilistalla sekä instagramissa. Preemion nettisivuilla viestintävastaavan tärkeimpiin rooleihin kuuluu tapahtumien lisääminen tapahtumakalenteriin sekä sen ajan tasalla pitäminen. Lisäksi viestintävastaava huolehtii nettisivujen etusivulla löytyvien uutisten julkaisemisesta, gallupin ajoittaisesta päivittämisestä sekä bannereista. Facebookissa viestintävastaavan hallinnassa on Preemion ryhmä sekä sivu. Tapahtumaeventtien tekeminen ja julkaiseminen siirtyvät viestintävastaavan vastuulle, mutta vastuu tapahtumakuvausten tekemisestä on edelleen tapahtumasta vastaavalla, jonka tulee toimittaa kuvaus sovittuun päivään mennessä. Eventin muokkaaminen ja tapahtumista tulevan lisäinfon hoitaminen jää tapahtumasta vastaavalle, jotta viestintävastaava ei kuormitu liikaa. Tapahtumista tiedottaminen Preemion ryhmässä kuuluu viestintävastaavan tehtäviin. Sähköpostilistalle viestintävastaava hoitaa tiedottamisen kaikista Preemion omista tapahtumista. Muusta tiedottamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Instagramin kohdalla viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia julkaistun sisällön laadusta. KV-vastaavan roolissa viestintävastaava huolehtii myös tapahtumakuvausten kääntämisestä englanniksi. KV-vastaavalla on mahdollisuus kehittää Preemion kvtoimintaa, esimerkiksi kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat tulee alusta asti saada tietoiseksi Preemion toiminnasta.

12 YRITYSSUHDEVASTAAVA Yritysyhteistyö (pääyhteistyökumppanit, neuvottelut, sopimukset, ylläpito) Vuosijuhlakumppanit Yritysvierailut Yhteistyöverkoston luominen (Preemiopoli) Yrityssuhdetiimin vastuuhenkilö Excursion järjestäminen Haalarihankinnan promoottori Yrityssuhdevastaava 2014 kertoo Tiivistetysti sanottuna ainejärjestön yrityssuhdevastaava huolehtii siitä että yhteistyö yrityskumppaneiden ja Preemion välillä toimii. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa vuosisopimusten solmimista ja ylläpitoa, mikä vaatii yhteydenpitoa tärkeimpien yrityskumppaneidemme kanssa. Samalla yrityssuhdevastaavan tulisi varmistaa, että yhteistyö toteutuu kummankin osapuolen toiveiden mukaisesti kaikissa tilanteissa ja pyrkiä ylläpitämään yleistä hyvää henkeä Preemion ja yritysmaailman edustajien välillä. Vuosisopimusten lisäksi yrityssuhdevastaava voi esimerkiksi toimikuntansa avulla osallistua Preemion eri tapahtumien valmisteluun, jos tapahtumassa on tarvetta tai mahdollisuus yritysyhteistyölle. Käytännössä yrityssuhdevastaavan hallituspesti tulee sisältämään useita sähköposti-, puhelin- ja face-to-face -keskusteluja joiden sävy voi olla mitä tahansa suorasta B2B cold call -myynnistä pitkiin neuvotteluihin. Pestissään toimivan yrityssuhdevastaavan tulisi aina olla vähintään tietoinen kaikista Preemio ry:n nimiin tehdyistä yhteydenotoista yritysmaailmaan päin. Samalla hänen, tai sinun, tulisi myös aina pitää mielessä se, minkälaisena Preemion toiminta näyttäytyy yrityksille ja miten sekä jäsenemme että yritykset voisivat hyötyä parhaalla tavalla mahdollisesta yhteistyöstä. Pestissä on myös hyvä pitää aina mielessä Preemion toiminta pitkällä aikavälillä, sillä vaikka hallituksen jäsenet voivat vaihtua vuosittain, yrityksissä mahdollinen yhteyshenkilö voi olla sama jopa kymmeniä vuosia. Yrkän pestissä pärjää jos on valmis ottamaan kontaktia yrityksiin tilanteesta, aikataulusta ja fiiliksistä huolimatta, eikä pelkää neuvottelupöydän toisella puolella istuvaa toimitusjohtajaa vain tämän tittelin takia.

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Miksi tuutorointia järjestetään?

Miksi tuutorointia järjestetään? Miksi tuutorointia järjestetään? Tuutoroinnista hyötyvät yliopistomaailmassa useat eri tahot, joista tärkein on tietysti uusi opiskelija. Oman tutkinto-ohjelman tuutorin avulla uuden opiskelijan on helpompaa

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja

Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Lempäälän Kisa Yleisurheilu ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Johdanto...4 Toiminnanperusperiaatteet...5 Missio...5 Visio2015...5 Arvot...5 Seuranorganisaatio...6 Johtokunnankokoonpanojavalinta...6

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot