HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLITUSINFO HALLITUSHAKU"

Transkriptio

1 HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi Valinta tapahtuu syyskokouksessa Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

2 HALLITUSRAKENNE 2015

3 PUHEENJOHTAJA Strateginen sekä operatiivinen johtaminen (toiminnan suunnittelu) Yhdistyksen keulakuva Edustukset (KPV, PoSE, Suomen Ekonomit) ja kannanotot Taloudellinen vastuu talousvastaavan kanssa Kehityskeskustelut, motivointi, järjestyksen vaaliminen, hyvän ilmapiirin loihtija Kokousten johtaminen Yhteydenpito sidosryhmiin Mukana ideoinnissa Esityslistojen laatiminen Puheenjohtaja 2014 kertoo Puheenjohtaja pitää käsissään yhdistyksen kaikkia lankoja, pyrkien mahdollistamaan muiden hallituksen jäsenten tehokkaan ja onnistuneen toiminnan. Tämän onnistumiseksi puheenjohtajan tulee olla kartalla muiden hallituksen jäsenten tehtävistä ja asioiden hoitamisesta. Puheenjohtaja laatii myös kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia ja yleensäkin hallituksen työskentelyä. Puheenjohtajalla riittää tasaisesti tekemistä läpi vuoden, pois lukien lyhyt levähdystauko kesällä. Ajankäytöltään puheenjohtajan pesti onkin hallituksen aikaavievin. Pestin mukanaan tuomat kokemukset, ihmiset ja opit kuitenkin takaavat sen, ettei hommaan lähtemistä tarvitse hetkeäkään katua. Puheenjohtajalla on päävastuu yhdistyksen talouden johtamisesta yhdessä talousvastaavan kanssa, joten strategisen ja operatiivisen suunnittelun ja johtamisen on oltava jokapäiväistä. Osa operatiivista johtamista on myös hallituksen jäsenten motivoiminen ja jaksamisesta huolehtiminen, missä apuna toimivat esimerkiksi kahdenkeskiset kehityskeskustelut. Onkin tärkeää, että puheenjohtaja näyttää positiivista esimerkkiä ja kannustaa, jos jonkun hallituksen jäsenen motivaation määrä näyttää olevan laskusuuntainen. Merkittävä osa puheenjohtajan roolia on myös ainejärjestömme edustaminen niin eri sidosryhmiin kuin muutenkin julkisuuteen päin. Nykyisellään merkittäviä sidosryhmiä ovat esimerkiksi Suomen Ekonomit, Kylteripuheenjohtajien verkosto, Pohjois-Savon Ekonomit sekä muut kampuksen ainejärjestöpuheenjohtajat. Puheenjohtaja on tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa, osallistuen muun muassa säännöllisesti erilaisiin kokouksiin ja tapaamisiin.

4 VARAPUHEENJOHTAJA/SIHTEERI Operatiivinen johtaminen yhdessä puheenjohtajan kanssa Sihteerinä toimiminen: kokoustilojen varaaminen, pöytäkirjan tekeminen kokouksissa Alumnitoiminta Kampuksen sisäiset suhteet (Järjestöjaosto yhdessä puheenjohtajan kanssa, muut ainejärjestöt) Gladiaattoripäivä Ideointi Dokumentointi (toimintatapojen dokumentointi ja selkeyttäminen) Haalarimerkkien tilaaminen Varapuheenjohtaja 2014 kertoo Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajan toimintaa aktiivisesti ja omaaloitteisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa omalähtöistä yhteydenpitoa niin puheenjohtajaan, kuin muihin hallituksen jäseniin. Varapuheenjohtajan tulee tuntea jokaisen hallituksen jäsenen toiminta pääpiirteittäin sekä olla tukena siellä, missä on tarvetta. Tässä juuri korostuu oma-aloitteisuus. Lisäksi vpj:n tulee tiedottaa omista, ja hallituksen tekemisistä puheenjohtajaa oma-aloitteisesti, jotta puheenjohtaja voi hyvillä mielin keskittyä omaan toimintaansa, eli analysoimaan, suunnittelemaan ja johtamaan ainejärjestön toimintaa. Varapuheenjohtajan tulee muodostaa hyvät suhteet muihin kampuksen ainejärjestöihin sekä aktiivisiin opiskelijoihin mahdollisuuksiensa mukaan. Mikäli varapuheenjohtajalla olisi selkeästi määritelty tehtävänkuvaus, niin siinä lukisi Ole aktiivinen ja osoita yhteistyökykyä!.

5 KOULUTUSPOLIITTINEN (JA SOSIAALIPOLIITTINEN) VASTAAVA Edunvalvonta (koulutuspolitiikka paikallisesti ja kansallisesti) Suomen Ekonomien kopotapaamiset Jäsenkysely(t), tenttiarkiston ylläpitäminen Toimii myös SOPO-vastaavana Laitoskokoukset ja KTM-työryhmä KOPO-jaosto (SOPO-jaosto) Lukiovierailut Abi-päivän järjestäminen Tuutoroinnin koordinointi yhdessä pj:n/vpj:n kanssa Opetuspalkintokilpailu KOPO 2014 kertoo Kopon tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvonta. Käytännössä kopo on linkki opiskelijoiden ja kauppatieteiden laitoksen välillä. Kopolla on oikeus ja velvollisuus osallistua opiskelijaedustajana kauppatieteiden laitoksen järjestämiin kokouksiin, joista tärkeimpänä voidaan pitää KTM-työryhmää. On ensiarvoisen tärkeää, että opiskelijoiden mielipide ja näkemys tulee kuuluville siellä, missä päätetään tutkintoon liittyvistä asioista. Kopo myös koordinoi yhteistyössä puheenjohtajan kanssa tuutorointia. Yliopistotasolla kopo kuuluu myös kampuksen kopo-jaostoon (myös sopo-jaosto), joka kokoontuu muutaman kerran lukukaudessa. Kopo-jaostossa keskustellaan yliopistotasolla opiskeluun liittyvistä seikoista, esimerkkinä opetusmenetelmät ja Kielikeskus. Lisäksi valtakunnallisesti kaikki kylterihallitusten kopot tapaavat muutaman kerran vuodessa. Varsinkin näistä tapahtumista saa hyvää vertailukohtaa siihen, miten muissa yliopistossa toimitaan ja mitä voisi täällä kehittää. Erityisesti alku- ja loppuvuodesta yliopistolla vierailee paljon lukiolaisia, varsinkin abeja, joille tarkoituksena on markkinoida kauppatieteitä. Marraskuussa järjestetään ABI-päivä, johon osallistuu yli 1000 abia ja siellä esittäytyvät kaikki yliopiston alat ja ainejärjestöt. Kopo on yleisesti näistä vierailuista vastuussa, mutta esittelyt yleensä tehdään jonkun opiskelijatoverin kanssa. Vastaavasti lukiovierailuita voi tehdä ympäri vuoden. Kopon isoimpiin projekteihin kuuluvat jäsenkysely sekä opetuspalkintokilpailu. Jäsenkysely toteutetaan (ainakin) keväällä yhteistyössä muun hallituksen kanssa. Opetuspalkintokilpailutyön tekeminen ajoittuu myös kevätlukukaudelle ja tämänkin tekeminen tapahtuu yhteistyössä muiden kanssa. Tenttiarkiston ylläpitäminen kuuluu myös kopon toimenkuvaan.

6 NESU-VASTAAVA Vastuussa Preemion NESU-toiminnasta NESU-toimikunnan puheenjohtaja (kertoo tavoitteet ja tarkoituksen NESUtoimikunnalle, valvoo ja motivoi) Vastuussa kaikista Preemion sitseistä Ulkkaritapahtumien järjestäminen (VVV, Approt, Wyky-päivä) NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa (sitsit, semmat jne.) NESU-vastaava 2014 kertoo Hallitushaku on nyt alkanut! Haluatko olla toiminnan keskipisteessä, järjestämässä unohtumattomia sitsejä NESU-Preemio:n nimissä? Hae NESU-vastaavaksi ja vietä huikea vuosi! Tehtäviin kuuluu sitsien järjestäminen Kuopiossa (6/vuosi), NESU-Preemion edustaminen NESUtapahtumissa, ulkkaritapahtumien (esim. VVV-risteily, Wyky-päivä ja Hämeenkadun Appro) markkinointi sekä järjestäminen Kuopion päässä. Et kuitenkaan joudu tekemän kaikkea yksin, sillä apuusi saat 4 hengen toimikunnan, joka auttaa järjestelyissä. Älä siis enää epäröi, vaan tee päätös jota et kadu! Pääset keskelle NESUtoimintaa sekä tutustumaan mahtaviin ihmisiin!!

7 PROJEKTI-/VUOSIJUHLAVASTAAVA Järjestää vuosijuhlat helmikuussa Vetää vuosijuhlatiimiä On yrityssuhdevastaavan kanssa vastuussa vuosijuhlien rahoituksesta Järjestää Huipulle seminaarin marraskuussa Allasbileet (1-2 kertaa vuodessa) Wappufutis (yhdessä tapahtumavastaavan kanssa) Projekti-/vuosijuhlavastaava 2014 kertoo Vuosijuhla- ja projektivastaava on vastuussa vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin järjestämisestä. Työskentely on projektiluontoista, joten pestiin liittyvät työt kasaantuvat tietyille kuukausille. Vuosijuhlavastaava järjestää vuoden hienoimmat juhlat, jonka avuksi kasataan vuosijuhlatiimi. Vastaava on vastuussa tiimin vetämisestä ja töiden jakamisesta. Juhlat ovat jo helmikuussa, joten uuden vastaavan on käytävä heti valinnan jälkeen hommiin! Projektivastaavan vastuulle syksyksi jää seminaarin lisäksi myös Poikkitieteelliset Pool Partyt. Vuosijuhla- ja projektivastaava tekee paljon yhteistyötä yrityssuhdevastaavan kanssa liittyen vuosijuhlien ja Huipulle seminaarin yrityssuhteisiin.

8 PÄÄTOIMITTAJA Toimittaa viisi kertaa vuodessa Riskipreemion Riskipreemion markkinointi Koordinoi Riskipreemion mahdollista ilmoitusmyyntiä Lehtitoimikunnan vetäminen Päätoimittaja 2014 kertoo Koska viestintävastaava on nyt erikseen, kirjoitan lähinnä päätoimittajan pestin kuvauksen. Päätoimittajan toimenkuvaan lyhyesti ja ytimekkäästi sisältyy Preemion ainejärjestön lehden Riskipreemion (Riskarin) toimittaminen viisi kertaa vuodessa. Lehti ilmestyy kaksi kertaa syyslukukaudella, kaksi kertaa kevätlukukaudella sekä kesällä uusille fukseille lähetetään oma fuksi-infolehti. Lehden tekeminen puolestaan koostuu sisällön ja ulkoasun suunnittelusta, juttujen tekemisestä, lehden taitosta sekä sähköisen ja painetun lehden jakelusta. Lehden teon lisäksi on siis tärkeää myös huolehtia lehden näkyvyydestä ja jakelusta (muut kylterijärjestöt, muut ainejärjestöt yliopistolla, yhteistyökumppanit jne ) Perusteellinen ja aikaisin aloitettu suunnittelu auttaa loppupaniikin välttämisessä. Riskarissa on muutama vakiopalsta, mutta loppu on hyvin pitkälti päätoimittajan päätösvallan alaisuudessa, ja siksi lehden sisällöstä ei tarkkaa kuvausta voi antaa. Lehden taittaminen tehdään (tai on tehty nyt useamman vuoden ajan) Adobe indesign ohjelmalla. Aluksi uuden ohjelman opettelu voi vaikuttaa liian vaikealta, mutta se onnistuu hyvin myös aloittelijalta eikä taitto vaadi aiempaa kokemusta. Lehden ulkoasu on päätoimittajan vapaasti suunniteltavissa ja toteutettavissa, joten tarkempaa kuvausta siitäkään ei voi oikein antaa. Apua ja neuvoja saa tietysti aina esimerkiksi vanhoilta päätoimittajilta. Tänä vuonna päätoimittajalla on ollut käytössään kahden hengen kokoinen lehtitiimi. Päätoimittajan tehtävään siis kuuluu myös tiimin kokoaminen ja tiimin tehtävien ja vastuiden organisoiminen. Tiimiltä saa arvokasta apua etenkin juttujen suunnittelussa, toteutuksessa ja omien virheiden löytämisessä eli esimerkiksi oikoluvussa.

9 TALOUSVASTAAVA Laskutus Juokseva kirjanpito Talouden suunnittelu, budjetin laatiminen Talouskuri ja budjetin seuraaminen o Pitää hallituksen ajan tasalla taloudellisesta tilanteesta Tapahtumien budjetointi ja jälkipuinti (yhdessä tapahtumastavastaavan kanssa) Pitää kirjaa haalarimerkeistä ja kaulahuiveista Käteiskassan hallinta ja vastuu kassan toimittamisesta tapahtumiin Sijoitusklubin valvonta Talousvastaava 2014 kertoo Talousvastaava huolehtii preemion jokapäiväisestä talouden hoidosta, kirjanpidosta, budjetoinnista ja tilinpäätöksen laatimisesta. Budjetoinnista ja rahan käytöstä päätetään yhdessä hallituksen kanssa, mutta talousvastaavan tehtävä on valmistella budjetit ja arvioida preemion taloudellista tilannetta ja sitä mihin varoja on mahdollista käyttää. Laskutus, laskujen maksaminen, perintä ja käteiskassasta huolehtiminen ovat myös talousvastaavan vastuulla. Uutta piristystä rooliin tuo syksyllä perustettu sijoitusklubi, jossa talousvastaavalla on oikeus olla mukana toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä oman kiinnostuksensa mukaan. Talousvastaavana toimiminen tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia ja ymmärtää mitä vaatii pienen yrityksen talouden hoito.

10 TAPAHTUMAVASTAAVA Tapahtumien järjestäminen o Suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, toteutus, raportointi Kuopion Haalaribileet Preemion edustaja ISYY:n vapaa-ajan jaostossa Huom! Tapahtumavastaava on päävastuussa tapahtumien järjestämisessä, mutta yleensä koko hallitus on mukana toteuttamassa Biletiimin vetäminen Tapahtumavastaava 2014 kertoo Tapahtumavastaava järjestää nimensä mukaisesti tapahtumia, joista tärkeimpinä neljä kertaa vuodessa järjestettävät Kuopion Haalaribileet. Tapahtumavastaavan tehtävänä kyseisissä bileissä on pitää narut topakasti käsissään hän suunnittelee, organisoi, toteuttaa ja raportoi. Vastaavalla on käytössään oma biletiimi, joka auttaa tapahtumien järjestämisessä (muun muassa lippujen myynti ja ideointi). Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on tärkeä osa Tapahtumavastaavan toimenkuvaa. Isoimpana yksittäisenä tehtävänä mainittakoon tapahtumien markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen.

11 VIESTINTÄ-/KV-VASTAAVA (HUOM! uusi pesti vuoden 2015 hallituksessa) Nettisivut: o Osaa käyttää nettisivuja o Ylläpitää nettisivujen kalenteria o Päivittää uutisia Facebook o Preemion ryhmän ja sivujen hallinta o Eventtien tekeminen ja julkaiseminen Instagram o Vastaa Preemion instagramin sisällöstä (LinkedIn ja Twitter)? Sähköpostilista o Preemion järjestämien tapahtumien tiedottaminen Varmistaa viestinnän yhdenmukaisuuden Varmistaa viestinnän fiksuuden (oikolukee) Liikuntavuorojen varaaminen Hallitus 2014 kertoo Viestintävastaavan pestiä ei aikaisemmin ole hallituksessa ollut, joten pestiin liittyvät tehtävät saattavat muotoutua vasta hallitusvuoden aikana. Viestintävastaavan tehtävä on huolehtia siitä, että Preemion jäsenet saavat tietoa Preemion tapahtumista yhtenäisesti ja ajallaan. Tarkoituksena on se, että viestintävastaava huolehtii Preemion sosiaalisen median sisällöstä ja julkaisemisesta yhteistyössä tapahtumista vastaavien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että informaatio tavoittaa preemiolaiset tärkeimmissä kanavissa: nettisivuilla, Facebookissa, sähköpostilistalla sekä instagramissa. Preemion nettisivuilla viestintävastaavan tärkeimpiin rooleihin kuuluu tapahtumien lisääminen tapahtumakalenteriin sekä sen ajan tasalla pitäminen. Lisäksi viestintävastaava huolehtii nettisivujen etusivulla löytyvien uutisten julkaisemisesta, gallupin ajoittaisesta päivittämisestä sekä bannereista. Facebookissa viestintävastaavan hallinnassa on Preemion ryhmä sekä sivu. Tapahtumaeventtien tekeminen ja julkaiseminen siirtyvät viestintävastaavan vastuulle, mutta vastuu tapahtumakuvausten tekemisestä on edelleen tapahtumasta vastaavalla, jonka tulee toimittaa kuvaus sovittuun päivään mennessä. Eventin muokkaaminen ja tapahtumista tulevan lisäinfon hoitaminen jää tapahtumasta vastaavalle, jotta viestintävastaava ei kuormitu liikaa. Tapahtumista tiedottaminen Preemion ryhmässä kuuluu viestintävastaavan tehtäviin. Sähköpostilistalle viestintävastaava hoitaa tiedottamisen kaikista Preemion omista tapahtumista. Muusta tiedottamisesta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Instagramin kohdalla viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia julkaistun sisällön laadusta. KV-vastaavan roolissa viestintävastaava huolehtii myös tapahtumakuvausten kääntämisestä englanniksi. KV-vastaavalla on mahdollisuus kehittää Preemion kvtoimintaa, esimerkiksi kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat tulee alusta asti saada tietoiseksi Preemion toiminnasta.

12 YRITYSSUHDEVASTAAVA Yritysyhteistyö (pääyhteistyökumppanit, neuvottelut, sopimukset, ylläpito) Vuosijuhlakumppanit Yritysvierailut Yhteistyöverkoston luominen (Preemiopoli) Yrityssuhdetiimin vastuuhenkilö Excursion järjestäminen Haalarihankinnan promoottori Yrityssuhdevastaava 2014 kertoo Tiivistetysti sanottuna ainejärjestön yrityssuhdevastaava huolehtii siitä että yhteistyö yrityskumppaneiden ja Preemion välillä toimii. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa vuosisopimusten solmimista ja ylläpitoa, mikä vaatii yhteydenpitoa tärkeimpien yrityskumppaneidemme kanssa. Samalla yrityssuhdevastaavan tulisi varmistaa, että yhteistyö toteutuu kummankin osapuolen toiveiden mukaisesti kaikissa tilanteissa ja pyrkiä ylläpitämään yleistä hyvää henkeä Preemion ja yritysmaailman edustajien välillä. Vuosisopimusten lisäksi yrityssuhdevastaava voi esimerkiksi toimikuntansa avulla osallistua Preemion eri tapahtumien valmisteluun, jos tapahtumassa on tarvetta tai mahdollisuus yritysyhteistyölle. Käytännössä yrityssuhdevastaavan hallituspesti tulee sisältämään useita sähköposti-, puhelin- ja face-to-face -keskusteluja joiden sävy voi olla mitä tahansa suorasta B2B cold call -myynnistä pitkiin neuvotteluihin. Pestissään toimivan yrityssuhdevastaavan tulisi aina olla vähintään tietoinen kaikista Preemio ry:n nimiin tehdyistä yhteydenotoista yritysmaailmaan päin. Samalla hänen, tai sinun, tulisi myös aina pitää mielessä se, minkälaisena Preemion toiminta näyttäytyy yrityksille ja miten sekä jäsenemme että yritykset voisivat hyötyä parhaalla tavalla mahdollisesta yhteistyöstä. Pestissä on myös hyvä pitää aina mielessä Preemion toiminta pitkällä aikavälillä, sillä vaikka hallituksen jäsenet voivat vaihtua vuosittain, yrityksissä mahdollinen yhteyshenkilö voi olla sama jopa kymmeniä vuosia. Yrkän pestissä pärjää jos on valmis ottamaan kontaktia yrityksiin tilanteesta, aikataulusta ja fiiliksistä huolimatta, eikä pelkää neuvottelupöydän toisella puolella istuvaa toimitusjohtajaa vain tämän tittelin takia.

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1

SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 SIHTEERIYHDISTYS SEKRETERARFÖRENINGEN ry 1 YHDISTYKSEN TOIMINTAA OHJAAVAT - säännöt, hyväksytty 19.4.2006 Yhdistysrekisterissä - vaaliohjesääntö, hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.4.2011. - toimintaohjeet,

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla

Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyyskasvatusta Kirkonkylän yhtenäiskoululla Yrittäjyysluokka oppilaan näkökulmasta MISSÄ OLEMME ONNISTUNEET? itse ja yhdessä tekeminen vastuu soittamaan oppiminen käytännönläheisyys yhdessä onnistuminen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan viestintä Esittely laitoksille Eija Fabritius Viestintälinjauksia UEF Avoimuus ja läpinäkyvyys Sujuvat viestintäkäytännöt Vuorovaikutteisuus Tavoitteellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava)

Aino Laineenoja, puheenjohtaja. Lari Jyrhämä, varapuheenjohtaja. Laura Rytilahti, sihteeri (viestinnässä nimitys viestintävastaava) Hallituksen kokous 1/2017 Aika: 08.01.2017 klo 14:30 Paikka: M/S Serenaden kokoustila Osanottajat: Aino Laineenoja, Laura Rytilahti, Agnesa Kerveshi, Elmeri Helme, Inka Ruponen, Joel Mettälä, Karl Engelvuori,

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25

Pöytäkirja 1/ PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016. AIKA: klo PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 PYKÄLÄ RY:N YRITYSSUHDEVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016 AIKA: klo 18.00 PAIKKA: Pohjoisesplanadi 25 LÄSNÄ: Laura Renholm, puheenjohtaja Asta Tukiainen, sihteeri Pauliina Isokangas Axel Gamba Vilma Taimisto Emmi

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Etäopetuspäivä t, Oph,

Etäopetuspäivä t, Oph, Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata koulunkäynti pitkien poissaolojen aikana Mahdollistaa sairastuneelle oppilaalle

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012

Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen sosiaalipoliittisen jaoston kokous 6/2012 Aika: 15.10.2012 klo 14.30 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija

Tapahtumien järjestäminen. Yhdistyskoulutus Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija Tapahtumien järjestäminen Yhdistyskoulutus 2.12.2015 Siiri Kihlström Tuottaja ja kulttuuriasiantuntija TÄMÄN SETIN SISÄLTÖ Miksi tehdään tapahtumia? Tapahtuma=projekti Projektin osa-alueet Projektin elinkaari

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU. Preemio ry Itä-Suomen yliopiston kauppatieteilijät Kuopio HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Haku alkaa 17.10. ja hakuaikaa on sunnuntaihin 30.10. asti Hallitukseen valitaan puheenjohtaja + 9 muuta jäsentä Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä

Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä Hallitusrooleja yhdistyksissä - sisältää sekä ekonomiyhdistysten että kylteriyhdistysten esimerkkejä YHDISTYKSEN HALLITUS Hallituksen tehtävät määräytyvät yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen perusteella

Lisätiedot

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 YLEISTÄ 3 2 TALOUS 4 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 5 4 YRITYSSUHTEET 5 5 JUHLAT 6 5.1 Vuosijuhlat 6 5.2 Syyscocktailit 7 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA 7 6.1 Tapahtumat ja

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka

SFO:n voimassa olevat säännöt. SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt. säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka SFO:n voimassa olevat säännöt SFO:n vaalikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt (ensimmäinen käsittely) 1 Yhdistyksen nimi ja toimipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Fysiikanopiskelijat ry, ruotsiksi Finlands

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Ville Rajahalme avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Ville Rajahalme avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen HALLAT RY TAMPEREEN YLIOPISTON KUNNALLISALAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ PÖYTÄKIRJA 16.1.2013 HALLITUKSEN KOKOUS 01/2013 Aika Keskiviikko 16.1.2013 kello 18.00 Paikka Ravintola Telakka, Tampere Kokouspiiri

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015

Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 Hallituksen päivittäinen selonteko 2015 HELMIKUU Juho Pulkka (hallituksen puheenjohtaja) 1.2. SU hallituksen mökkeily, Tuusniemi 2.2. MA SYL:in avausseminaari, Korpilampi 3.2. TI SYL:in avausseminaari,

Lisätiedot

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto

FINANSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 06/ Aika: klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto :N HALLITUKSEN KOKOUS 06/2014 24.02.2014 Aika: 26.02.2014 klo 10:00 Paikka: Finanssi ry:n kiltahuone, Oulun yliopisto Läsnä: Jenni Ruuti Nelli Koutaniemi Miia Paavola Samuli Tala Jukka Ojala Oskari Auranaho

Lisätiedot

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015

Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Kadettikunnan viestintätutkimus 2015 Heidi Honkamaa Risto Sinkko Kadettikunnan syyskokous 24.10.2015 Toteutus Webropol-kysely toteutettiin aikavälillä 17.09-30.09.2015 Kysely lähetettiin kaikille sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Paikalla: Elina Mäkinen Hannele Remes

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

PALVELUKESKUS

PALVELUKESKUS - Palvelukeskus vastuualue hoitaa Jyväskylän yliopiston talousja henkilöstöhallinnon, hankehallinnon ja sihteeritoimintojen tehtäväkokonaisuuksia yhteistyössä yliopiston tiedekuntien, laitosten, erillislaitosten,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016

Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle / 2016 ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 15.1.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 AIKA: 18.1.2016, klo 09:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019

8.2.2012. Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen - sähköposti niina.patrikainen@kpedu.fi - puhelin 044 725 0019 Toimintasuunnitelma 1 (8) LAMPPU-hankkeen partnerin tarkennettu toimintasuunnitelmat Yhteistyökumppanin tiedot Koulutuksen järjestäjä: Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Yhteyshenkilö - nimi Niina Patrikainen

Lisätiedot

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi

Somettaminen käyntiin 10.5.2016. Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Somettaminen käyntiin 10.5.2016 Tiedottaja Johanna Hietikko Koljonen Johanna.hietikko koljonen@vasek.fi Kanavia on monia, aloitetaan kuitenkin Facebookista Twitteristä ja Instagramista. FACEBOOK Tarvitset

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT. AYY:n yhdistyskoulutus Design Factory Otto Palonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VASTUUT AYY:n yhdistyskoulutus 8.12.2011 @ Design Factory Otto Palonen Hallituksen asema Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä Hallituksen on lain

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa

Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Viestintä Helsingin ympäristökeskuksessa Ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivät, Kotka 17. 18.5.2016 Johanna Joutsiniemi Helsingin kaupungin ympäristökeskus Kuva: Pertti Nisonen Ympäristökeskus on yksi

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot