Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö"

Transkriptio

1 Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

2 Sivistysjaosto

3 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja toteutumaan. Toiminnallaan nuorisovaltuusto edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia, toimii nuorten äänitorvena päättäjien suuntaan ja ottaa kantaa nuoria kiinnostaviin asioihin. Nuorisovaltuusto tarjoaa mahdollisuuden ideoida ja toteuttaa nuoria kiinnostavaa toimintaa ja tapahtumia Kiimingin kunnassa. Nuorisovaltuustotoiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. NUORISOVALTUUSTON TOIMIKAUSI Nuorisovaltuuston toimintakausi on kaksi vuotta. NUORISOVALTUUSTON TEHTÄVÄT Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus tehdä aloitteita sekä antaa pyydettäessä lausuntoja jaostoille ja lautakunnille. Nuorisovaltuusto suunnittelee ja päättää vuosittaisen toimintasuunnitelman nuorisosihteerin kanssa ja tuo toimintasuunnitelman tiedoksi sivistysjaostolle, joka voi halutessaan täydentää tehtyä suunnitelmaa. Nuorisovaltuusto järjestää tapahtumia, tiedottaa omasta toiminnastaan sekä tekee tiivistä yhteistyötä muiden nuorten vaikuttajaryhmien kanssa mm. oppilaskuntien ja nuorisotalotoimikuntien kanssa. Nuorisovaltuuston työmuotoina ovat kokoukset ja työryhmätoiminta. NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANO JA TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT Nuorisovaltuustoon valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä (Jäälin alue 3, Kirkonkylän alue 3 sekä lukio ja muualla opiskelevat 3). Lisäksi heille valitaan yhdeksän varajäsentä, suoraan äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänimäärän mennessä tasan ratkaisee arpa. Nuorisovaltuusto on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä ja puheenjohtaja on paikalla. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Asioiden valmisteluvastuu on puheenjohtajalla ja sihteerillä. Kiiminkiläiset nuoret voivat jättää nuorisovaltuustolle tekemänsä aloitteet nuorisosihteerille tai nuorisovaltuuston jäsenille. Nuorisovaltuuston päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Jos erimielisyyttä asioissa esiintyy, ratkaisee äänestys. Äänestyksessä enemmistön mielipide on nuorisovaltuuston päätös. Äänestyksessä äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Nuorisosihteeri vahvistaa nuorisovaltuuston päätökset ja toimittaa aloitteen/asiat eteenpäin toimivaltaiselle viranhaltijalle tai luottamuselimelle. Nuorisovaltuuston päätökset ja aloitteet käsitellään tarvittaessa nuorisovaltuuston kokouksen jälkeen heti seuraavassa sivistysjaoston kokouksessa.

4 Tähän toimintasäännöstöön tehtävät muutokset käsitellään nuorisovaltuustossa ja ne hyväksyy sivistysjaosto. Toimihenkilöiden tehtävät Puheenjohtaja: Toimii nuorisovaltuuston puheenjohtajana. Organisoi tehtävät, ellei nuorisovaltuusto toisin päätä ja valvoo niiden toimeenpanoa. Edustaa nuorisovaltuustoa eri tilaisuuksissa valitsemiensa henkilöiden kanssa Varapuheenjohtaja: Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Hoitaa muut nuorisovaltuuston hänelle määräämät tehtävät Sihteeri: Tekee esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Laatii kokousten pöytäkirjat ja huolehtii niiden lähettämisestä jäsenille sähköpostilla. Hoitaa puheenjohtajan hänelle antamat tehtävät. JÄSENTEN VALINTA Nuorisovaltuustovaalit Nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla ja nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Vaalit järjestetään marras- joulukuun vaihteessa (vk 49). Vaalit järjestetään Jäälissä Laivakankaan koululla, Kirkonkylällä Jokirannan koululla, lukiolla sekä nuorisotaloilla. Kiimingin ulkopuolella opiskelevat, työmarkkinoilla mukana olevat nuoret sekä nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai oppilaitoksissa osallistuvat vaaleihin nuorisotoimen kautta. Nuorisovaltuuston vaalilautakuntaan tulee valita yksi edustus nuorisotoimesta, lukiosta ja sivistysjaostosta sekä kaksi edustusta yläasteelta. Näin nuorisovaltuuston vaalilautakuntaan valitaan yhteensä viisi henkilöä. EHDOKKAAT Ehdokkaaksi voi asettua kiiminkiläinen henkilö, joka on täyttänyt 13 vuotta ennen uuden valtuustokauden alkua. Ehdokas ei saa olla täyttänyt 19 vuotta ennen nuorisovaltuustokauden loppua. ÄÄNESTYS Vaaleissa voi äänestää kiiminkiläinen nuori, joka on täyttänyt 13 vuotta, eikä hän täytä 19 vuotta ennen valtuustokauden loppua.

5 Peruskoululaiset ja lukiolaiset äänestävät omilla kouluillaan. Oppilaitoksiin kuulumattomat kiiminkiläiset nuoret saavat äänestää kirkonkylän ja Jäälin nuorisotiloilla. Myös ehdokkailla on äänioikeus. EHDOKASASETTELU Vaalin ensimmäisessä vaiheessa asetetaan ehdokkaat. Ehdokasasettelussa käytetään lomaketta, jolla voi hakea ehdokkaaksi. Ehdokasasettelu tapahtuu viikoilla Kukin vaalialue kerää omat ehdokkaansa. Ne kiiminkiläiset nuoret, jotka eivät opiskele missään kiiminkiläisessä oppilaitoksessa sekä oppilaitoksiin kuulumattomat nuoret voidaan asettaa ehdolle nuorisotiloilla niin Jäälissä kuin kirkonkylälläkin. Ehdokasasettelu päättyy kouluissa ja nuorisotilalla yhtä aikaa, noin kaksi viikkoa ennen varsinaista vaalipäivää. Ehdokasasettelun päätyttyä yläaste, lukio ja nuorisotilat toimittavat tiedot ehdokkaista nuorisotoimeen nuorisosihteerille, jonka toimesta vaalilautakunta käy läpi ehdokkaat. Tämän jälkeen julkistetaan ehdokaslistat. Ehdokaslista julkistetaan viikon 46 lopulla. KAMPANJAVAIHE Vaalin toinen vaihe, kampanjavaihe, kestää kaksi viikkoa (viikot 47-48). Kampanjassa saa käyttää mitä tahansa teemoja ja tunnuksia, ei kuitenkaan sellaisia, jotka ovat loukkaavia, hyvien tapojen vastaisia, kielenvastaisia, harhaanjohtavia, tai niin sekavia, ettei niiden sisältöä voi ymmärtää. Vaalituloksen vahvistaa sivistysjaosto ensimmäisessä kokouksessaan nuorisovaltuustovaalien jälkeen. EROTTAMINEN Nuorisovaltuustosta eroaminen tapahtuu kirjoittamalla erokirje nuorisovaltuustolle, joka seuraavassa kokouksessaan käsittelee asian. KOKOUSMENETTELY Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa vapaa-aikatoimistossa. Yleensä kokouksessa sovitaan seuraava kokoontumispäivä. Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä (tai sähköpostina) nuorisosihteerin toimesta. Kokouksen pöytäkirjan kirjoittaa sihteeri ja lähettää sen sähköpostilla kaikille jäsenille. Nuorisovaltuuston kokousmuistiot julkaistaan nuorisovaltuuston nettisivuilla. Nuorisovaltuuston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos puolet jäsenistä on paikalla kokouksessa.

6 TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI Nuorisovaltuustolla on kunnan kotisivuilta avautuvat, omat nettisivut. Tapahtumista tiedotetaan nettisivuilla, kuntatiedotteessa ja kouluilla. Nuorisovaltuusto tai valittu työryhmä suunnittelee julisteen nuorisovaltuuston toiminnasta. Esite jaetaan vuosittain Kiimingin kouluissa. Jokainen nuorisovaltuuston jäsen tiedottaa aktiivisesti toiminnasta ja tapahtumista tuttavapiirissään. Nuorisosihteeri hoitaa tiedotteiden tulostamisen ja kopioimisen tarpeen mukaan. TALOUS Nuorisovaltuuston budjetti vahvistetaan vuosittain talosarvion käsittelyn yhteydessä. Annetun talousraamin tulee kattaa kaikki nuorisovaltuuston kustannukset. Määrärahat käytetään nuorisovaltuuston jäsenten koulutuksiin, jaettaviin materiaaleihin, tapahtumien kuluihin sekä muihin satunnaisiin kuluihin.

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry TEHYN Vihdin AMMATTIOSASTON SÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihdin ammattiosasto ry Yhdistyksen

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Säännöt Vahvistettu 30.12.2013

Säännöt Vahvistettu 30.12.2013 Säännöt Vahvistettu 30.12.2013 Sisällysluettelo sivu 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 3 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 3 3 Yhdistyksen jäsenet 3 4 Jäsenmaksut 4 5 Yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 Liedon nuorisovaltuuston säännöt 1 Nimi Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon nuva. 2 Tehtävä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha

Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha LAHDEN 4H- YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahden 4H- yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. 2 Yhdistys osana 4H- järjestöä Yhdistyksen nimessä olevat H- kirjaimet tarkoittavat

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f

Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry. Borgå traditionella trädgårdsföreningen POPS r.f 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry, Borgå

Lisätiedot

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5

GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 SÄÄNNÖT HELSINGIN KANSALLINEN SENIORIPIIRI RY 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry ja yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot