Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT Vuosijuhlat Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA Tapahtumatarjonta NESU-toiminta Projektit Liikunta 8 7 TIEDOTUS JA OSAVUOSIKATSAUS Tiedotus Osavuosikatsaus 9 8 ALUMNITOIMINTA 9

3 1 Yleistä Optimi ry:n tärkein tehtävä on jäseniensä edunvalvonta yliopistomaailmassa. Pyrimme säilyttämään avoimen ja suoran kommunikointisuhteen niin laitoksen johtajan, henkilökunnan kuin tiedekunnan dekaanin kanssa. Optimi ajaa optimilaisten etua, joten jos jäsenistö tai yksittäinen jäsen tulee pyytämään omaan edunvalvontaansa liittyvää apua, on Optimin velvollisuus ottaa kantaa asiaan. Pyrimme myös vuonna 2014 vaikuttamaan sekä koulutuksen tasoon että kehittyvyyteen. Pyrimme ottamaan molemmat teema-alueet tasapuolisesti huomioon ja viemään niitä omalta osaltamme tarkoituksenmukaisempaan suuntaan tulevaisuudessa. Optimi ry:n hallituksen jäsenmäärä tulee pysymään kahdessatoista jäsenessä vuonna Kuitenkin neljän pestin tehtävänkuvaa on muutettu. Kaksi uutta pestinimikettä ovat liikuntavastaava sekä sihteeri ja fuksivastaava. Sihteerillä on aiempina vuosina ollut melko vähän vastuuta hallituksessa ja tämän takia pestiin päätettiin sisällyttää myös fuksivastaavan tehtävät. Näin ollen liikuntavastaavalle jää aikaa keskittyä ja kehittää Optimin liikuntatoimintaa läpi vuoden. Varapuheenjohtajalla ja koulutuspoliittisella vastaavalla on laaja tehtävän kuva, josta päätimme erottaa kaksi tehtävää muuttamatta pestin nimeä. Kansainvälisyys-asiat siirtyvät sihteeri ja fuksivastaavalle, sillä fuksivastaava on jo vuonna 2013 vastannut kv-tuutorin valinnasta. Tämän ansiosta kaikkien kv-asioiden siirtäminen sihteeri ja fuksivastaavalle on luontevaa. Lisäksi alumniasiat siirtyvät juhlavastaavalle. Jatkossa alumni-tapahtumat pyritään järjestämään samana viikonloppuna kuin Syyscocktailit, joten juhlavastaava on yhteyshenkilönä alumneihin tämän viikonlopun ja alumni-asioiden osalta. Näiden pesti- ja tehtävänkuvamuutosten myötä hallitusten jäsenten toimenkuvat selkeytyvät ja työn määrä eri pestien välillä tasoittuu. Hallitus tulee vuonna 2014 painottamaan edelleen sekä tiimitoimintaa että palkitsemisjärjestelmien kehittämistä. Tavoitteena on, että saisimme toimivia projektiluontoisia ryhmiä erityisesti tapahtumien luomiseen. Jokaiseen tiimiin pyritään aktivoimaan innokkaita jäseniä, mutta tiimien enimmäisjäsenmäärä tulee pitää maksimissaan 5 henkilössä/tiimi. Näin jokainen tiimin jäsen saa oman vastuualueensa projektista. Tiimitoiminnan myötä saamme hallituksen työtaakkaa kevyemmäksi ja Optimin toiminnan jalkautettua lähemmäksi jäsenistöä. Ensi syksyn tutoreilla ja hallituksella on tässä iso rooli saada uutta jäsenistöä aktivoitumaan yhdistystoimintaan. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Optimin suurimmilla toiminta-alueilla olisi oma jaostonsa, jota siitä alueesta vastuussa oleva hallituksen jäsen vetäisi. Optimin kolme pääviestintäkanavaa ovat jäsenistön sähköpostilista, kotisivut sekä Facebook. Nämä säilyvät edelleenkin kolmena tärkeimpänä viestintäkanavana. Optimi ry:lle on luotu tili myös LinkedIn:iin, jota pyritään hyödyntämään etenkin alumni-markkinoinnissa. LInkedInin lisäksi Optimin Twitter-tiliä pyritään käyttämään aktiivisesti. Osavuosikatsauksen värillisyyttä jatketaan ja pyritään löytämään myös lisää kirjoittajia rikastuttaen näin lehden sisältöä entisestään. Syksyllä 2013 toteutetun jäsenkyselyn tuloksia analysoidaan ja toimintaa pyritään kehittämään kyselyssä toivottuun suuntaan. Palautteen antamiseen tullaan rohkaisemaan aikaisempaa paremmin, parantaen näin toiminnan läpinäkyvyyttä. Toiveita huomioiden vuonna 2014 tullaan panostamaan etenkin liikuntakokeiluihin ja tapahtumiin. Toiminnan dokumentointia kehitetään vuonna Vuonna 2012 luotuun Optimi ry:n hallituksen

4 Wikiin tullaan kokoamaan oleellista tietoa Optimin toiminnan kannalta. Edellisen hallituksen vastuulla on laatia kattava testamentti omista pesteistään ja edistää näin tiedon välittymistä uudelle hallitukselle. Perehdytykseen kiinnitetään myös erityistä huomiota ja vuonna 2014 järjestäänkin uudelle hallitukselle perehdytyspäivä yhdistystoiminnasta. Tavoitteena on, ettei joka vuosi tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen. Toiminnan laajentuessa annamme näin ollen uudelle hallitukselle tarvittavat eväät keskittyä toiminnan laajentamiseen. Nykyiset yhteistyökumppanit tullaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, mutta Optimi pyrkii sopimuksien kilpailuttamisella saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen Optimin kannalta. Uusia yhteistyökumppaneita kartoitetaan ja sopimuksia pyritään tekemään siten, että sekä Optimi että sopimuksen toinen osapuoli hyötyisivät yhteistyöstä. 2 Talous Talousvastaavan tärkeimpiä tehtäviä ovat talouden kehityksen jatkuva seuraaminen ja hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen. Talousvastaavan on pidettävä hallituksen jäsenet ajan tasalla Optimin taloudellisesta tilanteesta. Talousvastaava esittää talousraportin vähintään neljännesvuosittain hallitukselle ja laatii tapahtumaraportit kaikista Optimin tapahtumista. Talousvastaavan vastuulla ovat rahaliikenteen hoitaminen ja kirjanpito. Päivittäiseen rahaliikenteeseen kuuluvat pankkikäynnit, käteiskassan hallinnointi, laskutus sekä tulo- ja menotositteiden hyväksyminen. Talousvastaava huolehtii, että joka kuukausi arvotaan kassantarkastajat, jotka laskevat kassan ja haalarimerkit. Talousvastaavan tulee laatia kirjanpito vaaditulla tavalla ja huolehdittava, että kirjanpito- ja yhdistyslakia noudatetaan. Talousvastaavan on huolehdittava, että hallitus noudattaa annettua budjettia ja varat käytetään yhdistyksen etujen mukaisesti. Hän toimii yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa budjettien laatimisessa ja osallistumismaksujen tarkistamisessa. Tapahtumien eräpäivät suunnitellaan siten, että talousvastaavalla on aikaa tarkastaa osallistumismaksut ennen tapahtumaa. Näin vältetään kuittien tarkastamisen tapahtumien alussa. Talousvastaava pyrkii kehittämään Optimin talouden hallintaa ja varastokirjanpitoa. Myös nykyinen kirjanpito-ohjelmamme on kilpailutettava löytäen paras hinta-laatusuhde. Talousvastaavan tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan, tai hänen estyessään varapuheenjohtajan, kanssa valmistella talousarvio seuraavalle vuodelle. Optimi on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten hallituksen on huolehdittava, että Optimin varat käytetään yhdistyksen etujen mukaisesti ja toiminnan kehittämiseksi. Hallitusvuoden loputtua talousvastaava laatii yhdistyksen tilinpäätöksen ja täyttää yhdistyksen veroilmoituksen. Talousvastaava huolehtii, että tilinpäätös ja veroilmoitus valmistuvat määräaikoihin mennessä. 3 Koulutuspolitiikka Koulutuspolitiikasta on vastuussa koulutuspoliittinen vastaava. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia suhteista kauppatieteiden laitokseen, yliopistoon, muiden kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestöjen koulutuspoliittisiin vastaaviin, Suomen

5 ekonomiliiton koulutuspoliittiseen asiamieheen, ylioppilaskuntaan ja muihin kampuksen ainejärjestöihin. Koulutuspoliittinen vastaava pitää suhteita kauppatieteiden laitokseen yllä osallistumalla kauppatieteiden laitoksen laitoskokouksiin sekä markkinointityöryhmän ja kauppatieteellisen koulutuksen kehittämisen työryhmän kokouksiin. Koulutuspoliittinen vastaava tapaa laitosjohtajaa noin kerran kuussa opiskelukuukausina yhdessä puheenjohtajan kanssa. Koulutuspoliittinen vastaava pitää hallituksen ajan tasalla kauppatieteiden laitoksella esillä olevista ajankohtaisista asioista. Koulutuspoliittinen vastaava on myös jäsenistön kontakti laitokselle sekä yliopistoon ja ottaa jäsenistön puolesta yhteyttä koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Koulutuspoliittinen vastaava osallistuu Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston kokouksiin. Koulutuspoliittinen vastaava pyrkii olemaan perillä siitä, mitä tapahtuu koulutus- ja sosiaalipolitiikan saralla sekä yliopiston sisällä että kansallisesti. Koulutuspoliittinen vastaava on vastuussa kauppatieteiden opintoja esittelevistä lukiovierailuista. Jäsenistöä kannustetaan vierailemaan kotilukioissaan. Koulutuspoliittinen vastaava tekee Optimin kilpailutyön Suomen Ekonomiliiton Opetuspalkintokilpailuun, jos aihe mahdollistaa Optimin osallistumisen. Koulutuspoliittinen vastaava tekee myös syksyllä kyselyn jäsenistölle Optimin toiminnasta. 4 Yrityssuhteet Tärkeänä osana yrityssuhteita tulee olemaan edellisten sopimusten uusiminen ja ehtojen parantaminen mahdollisuuksien mukaan Optimin kannalta. Sopimukset tulee myös kilpailuttaa mahdollisuuksien mukaan. Sopimuskausia pyritään muuttamaan mahdollisuuksien mukaan siten, että jatkossa sopimukset eivät lakkaa vuodenvaihteessa, vaan keväällä. Tällä pyritään estämään niin sanotut sopimuksettomat kaudet. Lisäksi uudella yrityssuhdevastaavalla on tehtävänä miettiä, mitä konkreettista uutta sopimuksiin voisi Optimin puolelta kirjata, jotta mahdollisimman molemminpuolinen yhteistyömuoto saavutetaan. Vuonna 2014 pyritään hankkimaan vähintään yksi uusi yhteistyösopimus arvoltaan yli tuhat (1000) euroa. Vuoden 2014 tavoitteena on myös hankkia yhteistyösopimus tilintarkistus-, vero- tai konsulttipalveluita tarjoavasta yrityksestä. Uusien yhteistyösopimusten hankkimisessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että koko jäsenistöllä on mahdollisuus jollakin tapaa hyötyä yhteistyöstä esimerkiksi excursion tai mahdollisten työharjoittelujen muodossa. Kaikkien Pohjois-Karjalassa sijaitsevien yhteistyökumppaneiden luo pyritään tekemään yritysvierailu mahdollisuuksien mukaan. Vierailut pyritään jakamaan niin, että puolet vierailuista on keväällä ja puolet syksyllä. Helsinkiin sijoittuvat yritysvierailut toteutetaan mahdollisuuksien

6 mukaan. Yritysmessut järjestetään vuonna 2014 perinteisesti syyslukukaudella. Yrityssuhdevastaava päättää päivän ja messuteeman keväällä ja kokoaa aktiivisen työryhmän messujärjestelyiden avustamiseksi. Messuilla järjestettävään seminaariin aletaan kesällä rekrytoimaan puhujia, jotta ständipaikkojen myynti yrityksille voidaan aloittaa tarpeeksi aikaisin. Messuille pyritään myös hankkimaan yksi pääyhteistyökumppani, jonka kanssa messut yhteistyössä järjestetään. 5 Juhlat 5.1 Vuosijuhlat Optimi ry:n 12. vuosijuhlat järjestetään maaliskuun viimeisenä viikonloppuna, 28. maaliskuuta. Vuosijuhlaviikko sisältää vuosijuhliin liittyvää ohjelmaa monipuolisesti jäsenistön kiinnostuksen mukaan, kuitenkin sisältäen sitsit sekä etikettiin ja juhlatansseihin liittyvän tapahtuman. Vuosijuhlien cocktail-tilaisuus järjestetään ennen juhlia, jotta kutsuvieraat voivat esittää toivotuksensa istuvalle hallitukselle. Vuosijuhlat on arvokas tapahtuma, jonka perinteitä tulee kunnioittaa ja sen arvoa vaalia. Juhliin osallistuvat kutsuvieraina muiden kylterikaupunkien edustajat, laitoksen edustajat, yhteistyökumppanit, Optimi ry:n edellisten hallitusten edustajat, Pro Gradu-palkinnon saaja sekä Optimin jäsenistö aveceineen. Juhlan sujuvasta kulusta sekä järjestyksestä vastaa juhlan seremoniamestari. Juhlapaikan tulee olla tarkoitukseen soveltuva ja sinne tulee mahtua vähintään 110 vuosijuhlavierasta. Juhlan ohjelma rakentuu erilaisten puheiden ympärille (mm. juhlapuhe, puheenjohtajan puhe, laitoksen tervehdys, juhlavastaavan tervehdys, puhe naiselle ja vapaa sana). Vuosijuhlien jatkot ovat tulevan juhlavastaavan kehityskohteena. Jatkopaikan valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vuosijuhlien silliaamiainen järjestetään perinteisesti vuosijuhlista seuraavana päivänä, vuonna 2014 lauantaina 29. maaliskuuta. Silliaamiainen on teemansa ympärille rakennettu toimiva kokonaisuus, jossa yhdistyvät ruoka, juoma, elävä musiikki sekä teemaan sopiva ohjelma. Silliaamiainen tulee järjestää paikassa, joka on toimiva tarkoitukseensa nähden. Vuosijuhlien ja silliaamiaisen onnistumiseen kuuluu myös kutsuvieraiden isännöinti sekä opastaminen. 5.2 Kyltereiden syyscocktailit Optimi ry:n syyscocktailit järjestetään lokakuussa Syyscocktailit eroavat muista syksyn tapahtumista hienompana ja arvokkaampana tapahtumana. Syyscocktailit ovat pääasiassa verkostoitumistapahtuma, jossa optimilaisilla on mahdollisuus kohdata etenkin maisterivaiheen opiskelijoita sekä yritysten edustajia. Optimin alumnit olisi hyvä saada kiinnostumaan tapahtumasta. Tämä toisi lisäarvoa tapahtumasta myös nykyjäsenistölle verkostoitumisen kautta. Tapahtuma sisältää ohjelmaa sekä vapaata seurustelua vieraiden kesken. Juhlavastaava toimii

7 juhlan emäntänä/isäntänä, mutta koko hallitus on vastuussa vieraiden viihtyvyydestä. Tapahtumassa tarjotaan erilaisia cocktail-paloja sekä ainakin viiniä. Tarjoiluja mietittäessä on syytä pitää huolta tapahtuman hienoudesta sekä arvokkuudesta. Tapahtuman kutsu lähetetään jäsenistölle perinteisesti postitse. Kutsuvieraille kuuluvat myös jatkot juhlien jälkeen. Tapahtumaa tulee kehittää yhteistyökumppaneiden kautta. 6 Tapahtumat ja liikunta 6.1 Tapahtumatarjonta Vuoden 2014 aikana Optimin tapahtumatarjonta pysyy melko samanlaisena kuin aikaisempinakin vuosina. Vuoden suurimmat tapahtumat pysyvät samoina kuin aiemmin, mutta näitäkin tapahtumia pyritään kehittämään ja uudistamaan. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ideoita, toivomuksia ja apua myös jäsenistöltä, jotta tapahtumista saataisiin luotua monipuolisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat jäsenistömme toiveita ja tarpeita. Tätä kautta pyrimme kasvattamaan tapahtumiemme osallistujamääriä ja palvelemaan jäsenistöämme mahdollisimman laaja-alaisesti. Vuonna 2014 tarkoituksena on, että vastuu tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta olisi tapahtumavastaavalla ja hänen alaisuudessa toimivalla biletiimillä. Vuoden 2014 tapahtumavastaavalla haasteena onkin muodostaa ja aktivoida toimiva biletiimi. Täten tapahtumista on mahdollista saada entistä parempia, kun ideoimassa ja toteuttamassa on uutta ja innostunutta jäsenistöä. Biletiimin toimintaa tulee tulevaisuudessa kehittää ja sen toiminta vakiinnuttaa Optimissa. Biletiimiä voitaisiin hakea myös puolivuosittain, jolloin se ei vaatisi jäsenistöltä niin pitkäaikaista sitoutumista. Erityistä kehittämistä vaativia tapahtumia ovat kevätkauden avajaisten päiväohjelma ja vappuviikon alkupäivät. Näihin tulisi kehittää uusia ideoita ja saada näkemyksiä jäsenistöltä, jotta jäsenistöä saataisiin innostettua lisää mukaan. Myös tiimienpalkitsijaisiltoja tulee kehittää. Haalaribileet järjestetään neljä kertaa vuodessa: kaksi kertaa kevätlukukaudella ja kaksi kertaa syyslukukaudella. Haalaribileet tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää aina opintotuen saapumisen jälkeen. Tulevan tapahtumavastaavan tehtävänä on saada jatkettua Haalaribileiden nostetta. Palautteen kerääminen Haalaribileiden jälkeen edesauttaa tapahtuman kehittämistä ja tuo esille parannustarpeita. Myös Haalaribileiden jälkimarkkinointi on ehdottoman tärkeää esimerkiksi kisojen ja kuvien avulla. Facebookissa tulee aktiivisesti päivittää Joensuun Haalaribileet- sivustoa, jonka lisäksi voisi harkita myös muita sosiaalisen median väyliä ja muita markkinointikanavia. Myös facebook- tapahtuma haalaribileistä on luotava noin 3-4 viikkoa ennen tapahtumaa. Haalaribileiden suosion kasvaessa myös ammattikorkeakoululaisten keskuudessa on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa Haalaribileiden lipunmyyntiä myös Karelia-ammattikorkeakoulussa samoina ajankohtina kuin Itä-Suomen yliopistolla. Kilpailevat tapahtumat, kuten Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan järjestämä Liikuntailtapäivä, tulee ottaa huomioon tapahtuman päivämäärää

8 päätettäessä. 6.2 NESU-toiminta Optimin NESU-toiminnalle tärkeää on vakiinnuttaa entisestään NESU-tiimin olemassaoloa. Tiimi tulee koota pian NESU-vastaavan valinnan jälkeen, mielellään jo vuoden 2013 puolella. Näin saamme NESU-Optimin edustuksen tammikuun 2014 NESU-maakokoukseen sekä Dageneille. Tiimipaitojen hankintaa ja ulkonäköä tulee kehittää, sillä ne luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tiimin palkitsemiseen on mietitty mahdollisia kehityskeinoja. Tiimin mahdollisuus ilmoittautua muiden ulkopaikkakuntien sitseille muiden Optimin jäsenten ohi on toiminut hyvin, ja käytäntö tulee pitää ennallaan. Lisäksi tiimin jäsenille voisi tarjota yhdet ulkopaikkakuntasitsit NESUbudjetin varoista. Tämä aktivoisi tiimin jäseniä käymään yhä enemmän ulkopaikkakunnilla. Lisäksi tärkeää tiimin ryhmäytymisen kannalta on järjestää edelleen tiimi-iltoja ainoastaan tiimin jäsenille. NESU-vastaavan tulee saada Joensuun NESU-tapahtumat toimimaan yhä paremmin ja näkyvämmin. Tärkeää on saada lisääntyvästi ulkopaikkakuntalaisia Joensuuhun sitseille. Lisäksi on tärkeää saada NESU-Optimilta edustusta ulkopaikkakuntien sitseille, vappurundille sekä NESUseminaareihin. Vuonna 2014 tulisi pyrkiä järjestämään kahdet NESU-sitsit, yhdet keväällä ja toiset syksyllä. Jo alkuvuodesta on hyvä selvittää NESU-Preemion sitsiaikataulut, jotta sitsit voisi järjestää peräkkäisinä päivinä. Tämä käytäntö on koettu hyväksi tavaksi saada mukaan myös ulkopaikkakuntalaisia. Syksyn 2014 sitsit ovat mahdollisesti osana Itä-Suomen rundia. Rundille on tärkeää pyrkiä mukaan, sillä rundin kautta saapuu sitseille paljon ulkopaikkakuntalaisia. Viestintä tulee hoitaa edelleen NESU.net:in, sähköpostien sekä NESU-Optimin oman facebook-sivun kautta. Tärkeää olisi, että viestintä on sujuvaa. Sitsikutsut tulisi välittää ajoissa tiedotukseen, jotta ilmoittautumisaika olisi mahdollisimman pitkä. 6.3 Projektit Optimi ry:n projektivastaavalla on neljä suurempaa vastuukokonaisuutta: kansallisten tapahtuminen ilmoittautumiset ympäri vuoden, haalarihankinnat syksyllä 2014, ulkomaan excursio vuoden 2014 aikana sekä vuosijuhlien ja sen silliaamiaisen yhteistyökumppaneiden hankinta. Jos hallitusvuoden 2014 aikana tulee esille muita projektiluontoisia asioita, ovat ne projektivastaavan vastuulla. Projektivastaava toimii kansallisten tapahtumien järjestäjien ja optimilaisten välikätenä. Projektivastaava hoitaa optimilaisten ilmoittautumiset tapahtumiin. Mikäli optimilaisia ilmoittautuu runsaasti johonkin tapahtumaan, tulee projektivastaavan selvittää yhteiskyydin (esim. tilausbussi) mahdollisuutta. Projektivastaavalle kuuluu uusien haalarien tilaus syksyllä Fuksit vastaavat haalareihin

9 tulevista mainoshankinnoista ja projektivastaava haalarien tilauksesta. Projektivastaava päättää syksyllä, miten mainoshankinta fuksien kanssa hoidetaan. Projektivastaavan tulee vuoden 2014 aikana järjestää ulkomaan excursio optimilaisille. Excursio voidaan järjestää yhteistyössä jonkin muun kylterikaupungin kanssa. Perinteisesti excursio on ollut syyslukukaudella, yleensä loka-marraskuussa. Projektivastaava päättää heti hallitusvuoden alussa, järjestettäisiinkö excursio mieluummin jo kevätlukukaudella Projektivastaavan tekee päätöksen asiasta yhdessä muiden hallituslaisten kanssa alkuvuodesta. Projektivastaava vastaa Optimi ry:n maaliskuussa järjestettävien vuosijuhlien yhteistyökumppaneiden hankinnasta. Yhteistyökumppanuus tarkoittaa joko rahallista tai tavarallista tukea joko vuosijuhlille tai silliaamiaiselle. Myös jäsenistöä pyritään saamaan mukaan vuosijuhlayhteistyökumppaneiden hankintaan. 6.4 Liikunta Optimin liikunnan osalta päätavoitteina vuonna 2014 on jäsenistön innostaminen ja kannustaminen mukaan liikuntatapahtumiin, kehitellä uusia tapahtumia ja järjestää enemmän lajikokeiluja yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. ISYY:n liikuntamahdollisuuksista tiedottamista tehostetaan ja pyritään aktivoimaan potentiaalisia osallistujia niihin. Keväällä tavoitteena on järjestää laskettelureissu joko yhteistyössä Preemio ry:n tai muun vastaavan tahon kanssa. Optimilta osallistuu joukkue KylteriOpen golfturnaukseen. Optimilta pyrkii kasaamaan edustusjoukkueen Kylterifutikseen vuonna Optimi on myös mukana salibandyliigan kilpasarjassa. Sekä keväällä että syksyllä pyritään järjestämään Legio ry:n ja Kilta ry:n kanssa mahdollisuuksien mukaan rentoja otteluita ainakin jalkapallossa. Joensuussa järjestetään 2014 syksyllä KylteriRUN, jonka päävastuu on liikuntavastaavalla, mutta muu hallitus on mukana auttamassa. Tapahtuma on hyvä piristysruiske Optimin liikuntatarjonnalle. Tapahtumasta tiedottaminen täytyy aloittaa jo aikaisin ja kantautua jäsenistön korviin. Yhteistyökumppaneita tapahtumalle täytyy saada ja näiden etsiminen aloittaa jo varhain loppukesästä. Kylterifutiksen tilalla 2014 liikuntavastaava järjestää muun isomman tapahtuman Joensuussa joko kyltereille tai Joensuun opiskelijoille. Tapahtuman ajankohta voi olla joko syksyllä tai keväällä. Liikuntavastaavalla on vapaat kädet tapahtuman luonteen suhteen. Liikuntabudjettia on nostettu tämän tapahtuman vuoksi. Liikuntavastaavan tehtävänä on hankkia pelipaidat Optimin urheilujoukkueille. Sponsoreiden hankinta paitoihin on täten tärkeää, sillä paitoja ei ole budjetoitu Optimin menoihin.

10 7 Tiedotus ja Osavuosikatsaus 7.1 Tiedotus Optimin tiedotuksesta on vastuussa koko hallitus. Jokainen hallituksen jäsen huolehtii omien osaalueiden tiedotettavista asioista välittämällä informaatiota mediavastaavalle. Mediavastaava on vastuussa Optimin tiedotuslistan ja nettisivujen käytöstä. Optimin nettisivuja pyritään kehittämään ja lisäämään sinne monimuotoisempaa sisältöä. Tapahtumamarkkinointia pyritään kehittämään vastaavasti tuottamalla monimuotoisempia ratkaisuja, kuten mainosvideoita mikäli resurssit siihen riittävät. Optimin sosiaalisen median viestinnästä päävastuu on mediavastaavalla. Tämä käsittää LinkedInryhmän hallinnoinnin sekä Optimin Twitterin käytön. Optimin sosiaalisen median toimintaa pyritään lisäämään ja vakiinnuttamaan enemmän osana Optimin viestintää. Tiedottamisen pääkanavina toimivat edelleen Facebook, tiedotuslista sekä nettisivut. 7.2 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa A4-kokoisena. Lehtien julkaisuajankohdat ovat helmi-maaliskuun vaihteessa, huhtikuun loppupuolella, syyskuun alussa ja marraskuun loppupuolella. Lehden sivumäärä pysyy kannet sisältäen 28:ssa sivussa. Lehti painetaan värillisenä ja se julkaistaan sekä painettuna versiona että Optimin internet-sivuilla. Osavuosikatsauksen kansikuvat ottaa mahdollisuuksien mukaan Risto Takala tai vaihtoehtoisesti joku muu päätoimittajan valitsema valokuvausalan harrastaja. Osavuosikatsauksen jokaiseen numeroon toimitetaan vähintään kaksi asiapitoisempaa juttua. Jokaiseen lehteen pyritään myös sisällyttämään jäsenistön kuulumisia sekä kokemuksia kauppatieteiden opiskelijoiden kansainvälisistä mahdollisuuksista. Muilta osin tarkoitus on jatkaa lehden aikaisempaa linjaa juttujen suhteen. Päätoimittaja hankkii heti ensimmäisestä numerosta alkaen lehdelle oikolukijan, joka pitää päätoimittajan kanssa huolta siitä, että lehden kirjoitusasu on oikeakielinen. Osavuosikatsaukselle luodaan yhtenäinen ilme heti ensimmäisestä numerosta lähtien. Päätoimittajan niin halutessa hän voi pitää mukana elementtejä edellisten vuosien lehdistä. Päätoimittaja voi tarvittaessa muodostaa lehtitiimin. Päätarkoitus kuitenkin on, että lehden toimitukseen saadaan osallistumaan myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Päätoimittajan tehtävänä on vuoden 2014 aikana hankkia Osavuosikatsaukseen mahdollisimman paljon oman alan mainoksia yrityssuhdevastaavan avustuksella. 8 Alumnitoiminta Optimin ensimmäinen alumnitapahtuma on sovittu järjestettäväksi helmikuussa Tapahtuma on päivän kestävä, johon on alustavasti suunniteltu päiväksi seminaaria ja illaksi juhlavampaa illallista. Tapahtuma pidetään Joensuussa ja sen ohjelmasisällöstä vastaavat alumnit itse. Hallitus on mukana tapahtuman käytännön järjestelyissä.

11 Pyritään järjestämään toinen alumnitapahtuma jo syksyllä 2014 Syyscocktailien yhteydessä, johon päivä pyritään vakinaistamaan. Nykyisillä opiskelijoilla olisi täten mahdollisuus tavata alumneja Syyscocktaileilla, mutta alumneilla olisi lisäksi myös vain heille järjestettyä ohjelmaa. Pyritään tekemään alumnien kartoittamisessa yhteistyötä niin yliopiston, kauppatieteiden laitoksen kuin Pohjois-Karjalan Ekonomit ry:n kanssa. Tavoitteena on vakinaistaa alumnikulttuuria Optimiin ja huomioida täten jo valmistuneet optimilaiset toiminnassa.

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016

Optimi ry. Toimintasuunnitelma 2016 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 YLEISTÄ 3 2 TALOUS 4 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 5 4 YRITYSSUHTEET 5 5 JUHLAT 6 5.1 Vuosijuhlat 6 5.2 Syyscocktailit 7 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA 7 6.1 Tapahtumat ja

Lisätiedot

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

14.2.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14.32. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 3/2013 1(6) Hallituksen kokous Aika 4.2.2013 klo 14.30 Paikka Kalevankatu 29 Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Nora Kettunen

Lisätiedot

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012

OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) 22.1.2012 OPTIMI ry. Pöytäkirja 1/2012 1(6) Hallituksen järjestäytymiskokous Aika 13.1.2012 klo 17.00. Paikka Kalastajankatu Osallistujat: Petri Makkonen Jenni Soininen Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas

Lisätiedot

26.4.2012. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.19. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

26.4.2012. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.19. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 8/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 14.4.2012 klo 19.00 Paikka Night Joensuu Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina Ahokas Mira

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla:

Oikeustieteiden ainejärjestö. Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu. Paikalla: Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 5.1.2014 klo 17.00 Paikka:Kauppakatu 23, 80100 Joensuu Paikalla: Buket Yüksel Tuulia

Lisätiedot

21.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

21.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 4/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 20.2.2012 klo 17.00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.33. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.33. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallituksen järjestäytymiskokous Aika 10.1.2013 klo 16.30. Paikka Kalastajankatu Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Nora Kettunen Jere Lehtosaari

Lisätiedot

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Finanssi ry:n hallitus. Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n hallitus Finanssi ry:n sääntömääräinen syyskokous 2008 ESITYS FINANSSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009 Finanssi ry:n tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15.2.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 3/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 8.2.2012 klo 17.30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Poissa Petteri Lauronen

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LÄNTISEN TEOLOGIAN OPISKELIJOIDEN AINEJÄRJESTÖ FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 18.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA STAABI ry 1 / 2015 STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 05.01.2015 klo 14:00 Paikka: Paikalla: Kasino-kabinetti Markus Lappi Juulia Koivisto Saara Asikainen Marika Anttila

Lisätiedot

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu Turku Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry Kasvatustieteiden laitos Assistentinkatu 5 20500 Turku Hallituksen kokous 01/17, Järjestäytymiskokous Pöytäkirja Aika: 11.1.2017 klo 16:04 18:11 Paikka: Maunon edusta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

18.1.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.01. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

18.1.2013. Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.01. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 2/2013 1(5) Hallituksen kokous Aika 23.1.2013 klo 17.00 Paikka AU101 Osallistujat: Mira Tahvanainen Puheenjohtaja Ida Swahne Sihteeri Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 1/2015 Aika: 21.1.2015 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirja 4/2013 1(5) Hallituksen kokous Aika 19.2.2013 klo 14.00 Paikka Regian neuvotteluhuone Osallistujat: Mira Tahvanainen Ida Swahne Anu Arosanervo Iina Ahokas Jenni Järvinen Eeva Kalliomaa Poissa

Lisätiedot

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu

Oikeustieteiden ainejärjestö. järjestäytymiskokous. Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden ainejärjestö Legio Ostiensis ry Esityslista Hallituksen järjestäytymiskokous Aika: 12.12.2014 Paikka: Kirkkokatu 18, 80100 Joensuu Paikalla: Elina Mäkinen Hannele Remes

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

27.3.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27.3.2012. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja 6/2012 1(7) Hallituksen kokous Aika 19.3.2012 klo 16.00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU102 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj)

Puolue ry pöytäkirja 3/14. Hallituksen kokous. Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00. Paikka: Ylä-Ruth. Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Puolue ry pöytäkirja 3/14 Hallituksen kokous Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00 Paikka: Ylä-Ruth Läsnä: Topi-Veli Arpiainen (pj) Joonas Majava (sihteeri) Sonja Kuvaja Essi Tarkiainen Noora Luukka Miia Pietilä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kampusvaliokunnan kokous 1/2017 Aika: 26.1.2017 klo 12 Paikka: AJ-tila Savonlinnan kampuksella Läsnä: Heikki Räihä PAIKALLA Ilari Katajamäki POISSA Maija

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

Veriryhmä käy Sarkkisen johdolla luovutuksessa

Veriryhmä käy Sarkkisen johdolla luovutuksessa Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 8/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:15 Paikka: Radikaalin Koppi Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt

Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijoiden säännöt 1 Nimi ja perustamispäivä Virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Perustamispäivä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

1. YLEISTÄ 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 1. YLEISTÄ Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali, - opinto, vapaa-ajan- sekä ammatillisissa asioissa. Tarkoituksena on vaalia ja

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013. Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Liikuntavastaavien koulutus 2.2.2013 Hallitusvastaava Hanna Huumonen hanna.huumonen@hallitus.jyy.fi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Liikuntatoiminta JYYssä Liikuntavastaavan tehtävät

Lisätiedot

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous

Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Epsilon ry:n järjestäytymiskokous Päivämäärä ja aika: 13.1.2015 klo 18 Paikka: Murun yläkerta Läsnäolijat: Sohvi Lyyra, Annu Hartikainen, Suvi Rönnqvist (poistui klo 18:30, kohdassa 8), Noora Luttinen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi.

Kokous oli kutsuttu koolle ajoissa ja paikalla oli päätösvaltainen määrä hallituslaisia. Todettiin kokous täten päätösvaltaiseksi. Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 10/2013, 21.3.2013 klo 11.15 @T-talo Paikalla: Emmi Peltonen, Vesa Laakso, Otso Hannula, Tiitu Lahti, Lotta Ahonen, Pietari Keskinen, Sofia Ahanen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014

Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Kuopion kampuksen koulutuspoliittisen jaoston kokous 2/2014 Aika: 17.3.2014 klo 16 Paikka: Kuopio, Lukeman kokoushuone, Yliopistonranta 3. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

JYYn liikunta-avustukset

JYYn liikunta-avustukset JYYn liikunta-avustukset Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta myöntää hakemuksesta liikunta-avustuksia. Liikuntaavustusten tarkoitus on tukea tasapuolisesti JYYn piirissä toimivien järjestöjen ja muiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen läntisen teologian ainejärjestö Fides Ostiensis ry:n Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017 FIDES OSTIENSIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Fides Ostiensis ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. Saaja Summa Perustelu Päätös Informaatioverkostojen kilta Athene ry Hallituksen kokous 8/2015 Aika: 26.2.2015, 16.15 Paikka: T-Talo, B122 Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Reetta Arokoski, Lauri Lavanti, Antti

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö

Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja Elina Honkanen varapuheenjohtaja poistui klo 19:58 Tyko Viertiö fuksipäällikkö Juhani Heimo fuksipäällikkö Prosessiteekkarit ry Hallituksen kokous, pöytäkirja 19/2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta Vuorimiehentie 2 02150 Espoo Aika: 26.8.2014 klo 18.00 Paikka: Learning Hub Läsnä: Mikko Laine puheenjohtaja

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry

Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 19.11.2010 Oulun Hammaslääketieteen Kilta ry Toimintasuunnitelma toimintavuodelle 1.1.2011-31.12.2011 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä... 2 2. Juhlat... 2 2.1 Sitsit... 2 2.2 Markuksen

Lisätiedot

Edunvalvonta ainejärjestöissä

Edunvalvonta ainejärjestöissä Edunvalvonta ainejärjestöissä Mitä kopo- ja sopovastaavat voivat tehdä? Joni, Minttu, Inari, Laura-Maria ja Janne 24.1.2017 Esittäytyminen Inari, Minttu, Joni, Laura-Maria ja Janne Tilaisuuden läpivienti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013

Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 Legio Ostiensis ry Toimintasuunnitelma 2013 II SISÄLLYS 1. YLEISTÄ.1 2. TALOUS..2 2.1. Toimintakustannukset 2 2.2. Varainhankinta...2 3. EDUNVALVONTA.4 3.1. Yleistä 4 3.2. Vaikuttaminen oikeustieteen laitoksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö Humanitas ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Esitys yhdistyksen kokoukselle 19.11.2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4.11.2013

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14

Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 Kuinkas sitten kävikään? Hallituksen selonteko valtuustolle 2/14 PUHEENJOHTAJA JA YLEISTÄ Mikä meni hyvin? ELECarnival sujui kaikin puolin hyvin Koulutusohjelmien yhdistymiseen saatiin lisäaikaa Palautekeskutelut

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016

Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Viestintäsuunnitelma Liedon Pallo Simo Lamminen 2016 Sisällys Liedon pallo... 3 Arvot... 3 Iloisuus:... 3 Luotettavuus:... 3 Menestys:... 3 Yhteisöllisyys... 3 Sisäinen viestintä... 3 Sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017

Konstruktio ry. Toimintasuunnitelma 2017 Konstruktio ry Toimintasuunnitelma 2017 Yleistä Vuonna 2017 yliopiston koulutusuudistusten myötä perustettu uusi sosiaalitieteiden ainejärjestö Konstruktio ry (tästä eteenpäin Konstruktio) keskittyy uuden

Lisätiedot

Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2011

Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2011 Fokus ry:n toimintakertomus kaudelta 2011 Hallituksen toimikausi oli sääntömuutoksesta aiheutuvien muutosten vuoksi poikkeuksellisen lyhyt, alkaen 17.1. pidetystä vuosikokouksesta ja päättyen 31.12. Vuosikokous

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SPOL osallistui Nuorten Psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville, jotka pidettiin 25.-26.9.2015. Päivät onnistuivat hyvin.

SPOL osallistui Nuorten Psykologien koulutus- ja rekrytointipäiville, jotka pidettiin 25.-26.9.2015. Päivät onnistuivat hyvin. Suomen Psykologian Opiskelijain Liitto ry Hallituksen kokous 6/2015 Aika 27.9.2015 klo 15 Paikka Ravintola Sohwi, Vaasankatu 21, Jyväskylä Osallistujat Pia Jussila (pj.), Milja Jokinen (siht.), Emma Peltomaa,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry

Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry Toimintasuunnitelma 2017 Prosessiteekkarit ry 15.11.2016 Johdanto Prosessiteekkarit ry (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/2012 1(6) 8.4.2012. Hallituksen kokous. Aika 2.4.2012 klo 16.00. Itä-Suomen yliopisto, AU101

Pöytäkirja 7/2012 1(6) 8.4.2012. Hallituksen kokous. Aika 2.4.2012 klo 16.00. Itä-Suomen yliopisto, AU101 Pöytäkirja 7/2012 1(6) Hallituksen kokous Aika 2.4.2012 klo 16.00 Paikka Itä-Suomen yliopisto, AU101 Osallistujat: Petri Makkonen Puheenjohtaja Jenni Soininen Sihteeri Eeva Kalliomaa Petteri Lauronen Iina

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO 2. MISSIO, VISIO JA ARVOT. Preemio ry. Strategia 2016-2018

STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO 2. MISSIO, VISIO JA ARVOT. Preemio ry. Strategia 2016-2018 1 STRATEGIA 2016-2018 1. JOHDANTO Preemion toiminta on kehittynyt, kasvanut ja monipuolistunut 2010-luvulla siten, että toiminta tarvitsee kehityskulun jatkamiseksi selkeät suuntaviivat. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot