Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

2 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä Talous Koulutuspolitiikka Yrityssuhteet Juhlat Vuosijuhlat Kyltereiden syyscocktailit Tapahtumat ja liikunta Tapahtumatarjonta NESU-toiminta Projektit Liikunta Tiedotus ja Osavuosikatsaus Tiedotus Osavuosikatsaus Alumnitoiminta... 8

3 3 (8) 1 Yleistä Optimi ry:n tärkein tehtävä on jäseniensä edunvalvonta yliopistomaailmassa. Pyrimme säilyttämään avoimen ja suoran kommunikointisuhteen niin laitoksen johtajan, henkilökunnan kuin tiedekunnan dekaanin kanssa. Optimi ajaa optimilaisten etua, joten jos jäsenistö tai yksittäinen jäsen tulee pyytämään omaan edunvalvontaansa liittyvää apua, on Optimin velvollisuus ottaa kantaa asiaan. Pyrimme myös vuonna 2013 vaikuttamaan sekä koulutuksen tasoon että kehittyvyyteen. Pyrimme ottamaan molemmat teema-alueet tasapuolisesti huomioon ja viemään niitä omalta osaltamme tarkoituksenmukaisempaan suuntaan tulevaisuudessa. Optimi ry:n hallituksen jäsenmäärä tulee pysymään kahdessatoista jäsenessä, mutta pestien virkanimikkeitä on päivitetty kuvaamaan tehtävien kaltaisiksi. Suurimpana muutoksena erotamme selkeästi yrityssuhdevastaava, yhteistyö ja yrityssuhdevastaava, projektit omiksi vastuualueikseen. Uudet nimitykset ovat yrityssuhdevastaava ja projektivastaava. Tällä haluamme selkeyttää niin jäsenille kuin ulkopuolisille tahoille, että yrityssuhdevastaava hoitaa yrityssuhteet ja projektivastaava erilaiset projektit, esimerkkeinä vuosijuhlien sponsorointi, haalarihankinnat ja excursio. Muutimme myös tietohallintovastaavan nimen mediavastaavaksi, painottaen tällä myös tietohallintovastaavan muita työtehtäviä muun muassa mainosjulisteiden luonti ja haalarimerkkien toteuttaminen. Liikuntavastaava ja tutoryhdyshenkilö -nimike muutettiin liikunta- ja fuksivastaava -nimikkeeksi. Tällä haettiin selkeyttä sille, että liikunta- ja fuksivastaava on nimenomaan vastuussa fuksien tapahtumista eikä pelkästään tutoreiden ohjauksesta. Myös vuosijuhlavastaavan nimike on muutettu juhlavastaavaksi. Tällä on haettu sitä, että Optimi ry:llä on tulevaisuudessa kaksi isoa juhlaa vuosijuhlat keväällä ja Kyltereiden syyscocktail-kutsut syksyllä. Hallituspestien toimenkuvat eivät tule muuttumaan aiemmasta, mutta nyt jokaisella hallituksen jäsenellä on oma selkeä vastuualueensa jo nimikkeensä puolesta. Hallitus tulee painottamaan vuonna 2013 erityisesti tiimitoimintaa. Tavoitteena on, että saisimme toimivia projektiluontoisia ryhmiä erityisesti tapahtumien luomiseen. Näin saamme hallituksen työtaakkaa kevyemmäksi ja Optimin toiminnan jalkautettua lähemmäksi jäsenistöä. Ensi syksyn tutoreilla on tässä iso rooli saada uutta jäsenistöä aktivoitumaan yhdistystoimintaan. Tavoitteena tulevaisuudessa on, että Optimin suurimmilla toiminta-alueilla olisi oma jaostonsa, jota siitä alueesta vastuussa oleva hallituksen jäsen vetäisi. Optimin kolme pääviestintäkanavaa ovat jäsenistön sähköpostilista, kotisivut sekä Facebook. Nämä säilyvät edelleenkin kolmena tärkeimpänä viestintäkanavana. Optimi ry:lle on luotu tili myös Twitteriin, joten pyrimme näkymään yhä enenevissä määrin sosiaalisessa mediassa. Osavuosikatsauksen värillisyyttä jatketaan ja pyritään löytämään myös lisää kirjoittajia rikastuttaen näin lehden sisältöä entisestään. Vuonna 2012 toteutetun jäsenkyselyn tuloksia analysoidaan ja toimintaa pyritään kehittämään kyselyssä toivottuun suuntaan. Palautteen antamiseen tullaan rohkaisemaan aikaisempaa paremmin, parantaen näin toiminnan läpinäkyvyyttä. Toiminnan dokumentointia kehitetään vuonna Vuonna 2012 luotuun Optimi ry:n hallituksen Wikiin tullaan kokoamaan oleellista tietoa Optimin toiminnan kannalta. Tässä suuressa roolissa on vuoden 2012 hallitus, jonka velvollisuutena on vielä alkuvuodesta hioa Wikiä tarvittavaan muotoon. Tavoitteena on, ettei joka vuosi tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen. Toiminnan laajentuessa annamme näin ollen uudelle hallitukselle tarvittavat eväät keskittyä toiminnan laajentamiseen. Nykyiset yhteistyökumppanit tullaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, mutta Optimi pyrkii sopimuksien kilpailuttamisella saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen Optimin kannalta. Uu-

4 4 (8) sia yhteistyökumppaneita kartoitetaan ja sopimuksia pyritään tekemään siten, että sekä Optimi että sopimuksen toinen osapuoli hyötyisivät yhteistyöstä. 2 Talous Yhdistyksen talouden jatkuva seuraaminen ja hyvän maksuvalmiuden ylläpito ovat talousvastaavan tärkeimpiä tehtäviä. Talousvastaavan on pidettävä muut hallituksen jäsenet tietoisina Optimin taloudellisesta tilanteesta. Talousvastaavan tehtävänä on esittää talousraportti vähintään neljännesvuosittain muulle hallitukselle sekä laadittava tapahtumaraportit Optimin tapahtumista. Päivittäisen rahaliikenteen hoitaminen ja kirjanpito ovat talousvastaavan vastuulla. Päivittäiseen rahaliikenteeseen kuuluvat pankkikäynnit, käteiskassan hallinnointi, laskutus sekä tulo- ja menotositteiden hyväksyminen. Talousvastaava toimii yhteistyössä tapahtumien järjestäjien kanssa budjettien laatimisessa sekä osallistumismaksujen tarkastamisessa. Tapahtumien eräpäivät suunnitellaan siten, että talousvastaavalla on aikaa tarkastaa osallistumismaksut ennen tapahtumaa. Näin vältytään kuittien tarkastamiselta tapahtuman alussa. Talousvastaava pyrkii tulevana vuonna kehittämään Optimin talouden hallintaa. Erityisesti varastokirjanpitoa on kehitettävä nykyisestä. Myös nykyinen kirjanpito-ohjelmamme on kilpailutettava löytäen paras hinta-laatusuhde. Talousvastaavan tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan sekä hänen estyessään varapuheenjohtajan kanssa valmistella talousarvio seuraavalle vuodelle. Hallitusvuoden loputtua talousvastaava laatii yhdistyksen tilinpäätöksen ja täyttää yhdistyksen veroilmoituksen. Talousvastaavan on huolehdittava, että tilinpäätös ja veroilmoitus valmistuvat määräaikoihin mennessä. 3 Koulutuspolitiikka Optimin vuoden 2013 tarkoituksena koulutuspolitiikan osalta on olla mahdollisuuksien mukaan enemmän perillä koulutuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Näistä asioista vastaa vuoden 2013 koulutuspoliittinen vastaava. Koulutuspoliittinen vastaava pitää hallituksen ajan tasalla kauppatieteiden laitoksella esillä olevista ajankohtaisista asioista. Koulutuspoliittinen vastaava pitää myös yhteyttä muiden kylterikaupunkien koulutuspoliittisiin vastaaviin. Erityisesti yhteyttä on pidettävä Preemio ry:n koulutuspoliittiseen vastaavaan yhteisen laitostoiminnan vuoksi. Koulutuspoliittinen vastaava on pestinsä kautta yhteydessä myös Suomen Ekonomiliittoon. Tätä kautta ollaan tietoisia siitä, mitä yleisesti kauppatieteellisen koulutuksen saralla tapahtuu. Koulutuspoliittinen vastaava pitää säännöllisesti yhteyttä kauppatieteiden laitoksen henkilökuntaan, esimerkiksi amanuensseja ja laitosjohtajaa käydään tapaamassa säännöllisesti. Luontevilla suhteilla ja keskusteluyhteydellä kauppatieteiden laitokseen pidetään huolta, että Optimi on jatkuvasti tietoinen laitoksen tapahtumista. Vuonna 2012 kauppatieteiden laitokselle perustettiin markkinointityöryhmä. Vuoden 2013 koulutuspoliittinen vastaava jatkaa toimintaa markkinointityöryhmässä. Jäsenistöä pyritään innostamaan vierailuihin omiin kotilukioihinsa, jotta tietoisuutta Optimista saataisiin kansallisella tasolla parannettua. 4 Yrityssuhteet Tärkeänä osana yrityssuhteita tulee olemaan edellisten sopimusten uusiminen ja ehtojen parantaminen mahdollisuuksien mukaan Optimin kannalta. Sopimukset tulee myös kilpailuttaa mahdollisuuksien mukaan. Sopimuskausia pyritään muuttamaan siten, että jatkossa sopimukset eivät lakkaa vuodenvaihteessa, vaan huhti-toukokuussa. Tällä pyritään estämään niin sanotut sopimuksettomat kau-

5 5 (8) det. Lisäksi uudella yrityssuhdevastaavalla on enemmän aikaa miettiä, mitä konkreettista uutta sopimuksiin voisi Optimin puolelta kirjata. Vuonna 2013 pyritään hankkimaan vähintään yksi uusi yhteistyösopimus, arvoltaan yli tuhat (1000) euroa. Uusien yhteistyösopimusten hankkimisessa pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että koko jäsenistöllä on mahdollisuus jollakin tapaa hyötyä yhteistyöstä, esimerkiksi excursion tai mahdollisen työharjoittelun muodossa. Kaikkien Pohjois-Karjalassa sijaitsevien yhteistyökumppaneiden luo pyritään tekemään yritysvierailu. Vierailut jaetaan niin, että puolet vierailuista on keväällä ja puolet syksyllä. Helsinkiin sijoittuvat vierailut toteutetaan excursion yhteydessä. Vuoden 2013 vierailu pyritään tekemään Kauppalehdelle. Yritysmessut järjestetään vuonna 2013 syyslukukaudella. Yrityssuhdevastaava päättää päivän ja messuteeman keväällä ja kokoaa aktiivisen yrityssuhdetiimin. Messuilla järjestettävään seminaariin aletaan hyvissä ajoin rekrytoimaan puhujia ja standipaikkojen myynti yrityksille aloitetaan tarpeeksi aikaisin. 5 Juhlat 5.1 Vuosijuhlat Perinteisesti vuosijuhlat järjestetään maaliskuun viimeisenä viikonloppuna. Tänä vuonna vuosijuhlat järjestetään poikkeuksellisesti maaliskuun 22. päivä pääsiäisen vuoksi. Vuosijuhlaviikolla järjestetään ohjelmaa, joka huipentuu perjantain vuosijuhlaan. 10. vuosijuhlien tapaan ainejärjestöämme juhlii jäsenistömme lisäksi myös muiden kylteriyhteisöjen edustajat, aiemmat hallitukset, yhteistyökumppanit, laitoksen väki sekä muut kutsuvieraat ja avecit. Seremoniamestari on avainasemassa juhlan onnistumisessa, joten seremoniamestarin valintaan tulee erityisesti panostaa. Tilaisuus on arvokas ja olennaisena osana siihen kuuluvat puheet. Uudelle vuosijuhlavastaavalle juhlatilaksi on alustavasti varattu Joensuun Teatteriravintola, mutta hän voi halutessaan vaihtaa juhlapaikkaa edellyttäen, että uusi paikka täyttää kaikki juhlaan vaadittavat tarpeet. Juhlavastaavan tehtäviin kuuluu myös cocktail-tilaisuuden järjestäminen, vuosijuhlien jatkot sekä silliaamiainen. 5.2 Kyltereiden syyscocktailit Syksyllä järjestettävän cocktailtilaisuuden tarjontaa laajennetaan yhteistyökumppaneita ja alumneja kiinnostavaksi tapahtumaksi. Syyscocktailit erottuvat tilaisuuden luonteellaan muista syksyn juhlista hienostuneempana tapahtumana. Tilaisuuteen osallistuvien määrää ei tarvitse oleellisesti kasvattaa, mutta tilaisuuden tarkoitusta tulisi täsmentää. Postitse lähtevä kutsu on hyvä ja perinteinen tapa lähestyä jäsenistöä, jolloin kutsu ei huku sähköpostien sekaan. Tilaisuuden vapaamuotoisuus on hyvä asia, jolloin vieraat voivat keskustella vapaasti keskenään yhteisissä tiloissa. Tapahtumaan tulee panostaa yhteistyökumppaneiden kautta. Tapahtuman suunnittelu tulee aloittaa juhlavastaavan toimesta viimeistään lukukauden alkaessa. Tavoitteena on, että palvelu ja ruuat saadaan ulkopuolisilta tahoilta, jolloin hallitus pystyisi keskittymään tilaisuudessa edustamiseen.

6 6 (8) 6 Tapahtumat ja liikunta 6.1 Tapahtumatarjonta Vuonna 2013 Optimin tapahtumatarjonta tullaan pitämään hyvin samanlaisena kuin edellisinäkin vuosina. Vuoden suurimmat tapahtumajaksot, kuten vappuviikko huhtikuun lopulla, pysyvät samoina kuin aiemminkin. Tapahtumia pyritään kehittämään, ja tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ideoita myös jäsenistöltä. Tapahtumista luodaan mahdollisimman monipuolisia kokonaisuuksia, jotka vastaavat jäsenistömme tarpeita. Tätä kautta pyrimme myös kasvattamaan tapahtumiemme osallistujamääriä ja palvelemaan jäsenistöä mahdollisimman laaja-alaisesti. Vuonna 2013 tarkoituksena on, että vastuu tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta siirtyisi tapahtumavastaavalle ja hänen alaisuudessaan toimivalle biletiimille. Vuoden 2013 tapahtumavastaavan haasteena onkin muodostaa ja aktivoida toimiva biletiimi. Lisäksi tapahtumista on mahdollista saada entistä parempia, kun ideoimassa ja toteuttamassa on uutta ja innostunutta jäsenistöä. Biletiimin toimintaa tulee tulevaisuudessa kehittää ja sen toiminta vakiinnuttaa Optimissa. Vuoden ensimmäistä tapahtumaa, Kevätkauden avajaisia, tulisi kehittää monipuolisemmaksi tapahtumaksi. Tapahtuman runko on hyvä, mutta jäsenistöllämme on taipumus osallistua enemmän iltabileisiin kuin päivällä järjestettäviin aktiviteetteihin. Haalaribileet järjestetään kerran kevätlukukaudella ja kerran syyslukukaudella. Haalaribileet tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää aina opintotuen saapumisen jälkeen. Tulevan tapahtumavastaavan tehtävänä on Haalaribileiden kehittäminen entistä suuremmaksi tapahtumaksi. Myös palautteen kerääminen Haalaribileiden jälkeen edesauttaa tapahtuman kehittämistä ja tuo esille parannustarpeita. Tulee myös miettiä mahdollisia uusia markkinointikanavia, joita bileiden markkinoinnissa voisi hyödyntää. Koska mielenkiinto Haalaribileitä kohtaan kasvaa ammattikorkeakoululaisten keskuudessa vuosi vuodelta, on jatkossa tärkeää harkita yhä tarkemmin lipunmyyntiajankohdat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa, Kilta ry:n avulla. Myynnin ajankohdalla on kokemuksen perusteella suuri merkitys ammattikorkeakoulun lippumenekin kannalta. Kilpailevat tapahtumat, kuten Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan järjestämä Liikuntailtapäivä, tulee ottaa huomioon tapahtuman päivämäärää päätettäessä. 6.2 NESU-toiminta Optimin NESU-toiminnalle merkittävää vuonna 2013 on vakiinnuttaa käytäntö NESU-tiimistä ja tehdä kehitystoimenpiteitä siihen liittyen. Tiimi tulee kerätä kasaan heti alkuvuodesta ja sitouttaa toimimaan mukana kaikissa Optimin NESU-tapahtumissa tulevana vuonna. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on syytä kehittää palkitsemisjärjestelmää, jolla tiimi sitoutetaan toimintaan, esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta ilmoittautua ulkopaikkakuntien NESU-sitseille muiden Optimin jäsenten ohi tilanteen mukaan. Tiimin kehittämistä huomioiden on mahdollista ottaa mallia muiden kaupunkien organisoinnista NESU:n suhteen. Esimerkiksi Vaasan ja Turun toiminnasta on mahdollista ottaa mallia, sillä kummassakin kaupungissa on organisointi toteutettu samankaltaisesti sisällyttäen NESU:n vastuuhenkilö ainejärjestön hallitukseen. Tärkeää NESU-toiminnassa on myös onnistua Joensuussa järjestettävissä tapahtumissa. Vuonna 2013 Optimi järjestää NESU-Dagenit alkuvuodesta ja sitsit sekä keväällä että syksyllä. Sitsien osalta tulee miettiä yhteistyön kehittämistä Preemio ry:n kanssa, sillä vuoden 2012 syksyllä järjestetyt peräkkäisinä päivinä olleet sitsit olivat toimiva konsepti, tuoden Joensuuhun paljon ulkopaikkakuntalaisia osallistujia. Tiimin kesken tulee myös ideoida mahdollisuuksista järjestää uusia ja innovatiivisia tapahtumia. Mahdollisten uusien tapahtumien kautta saataisiin lisättyä ja kehitettyä Optimin tapahtumatarjontaa ja myös aktiivisempaa ja näkyvämpää NESU-toimintaa Joensuuhun. Erityisen

7 7 (8) tärkeänä tapahtumissa on saada mahdollisimman paljon ulkopaikkakuntalaisia käymään Joensuussa. Vuonna 2013 NESU-tiimi on yhdessä tapahtumavastaavan kanssa vastuussa Optimin sitseistä. Viestintää tulee kehittää NESU:n osalta. Uudet käytännöt viestinnässä NESU-Finlandin toimesta takaavat sujuvan viestinnän eri NESU-kaupunkien välillä ja mahdollistavat sisällön tuottamisen Optimin osiolle nesu.net sivustolle. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kertoa Joensuun kuulumisia ja onnistuneiden tapahtumien kertomuksia kaikille NESU:n jäsenille helposti ja selkeitä viestintäkanavia käyttäen. Optimin oman NESU-sivun käyttöä Facebookissa lisäämällä saadaan viestitettyä ulospäin aktiivisesta toiminnasta. Aktiivista viestintää käyttämällä on tarkoitus aktivoida optimilaisia osallistumaan enemmän NESU-tapahtumiin niin Joensuussa kuin muuallakin. 6.3 Projektit Optimin projektivastaavan tavoitteina on järjestää jäsenistölle excursio ulkomaille syyslukukauden aikana sekä vastaanottaa kansallisten tapahtumien ilmoittautumiset ja hankkia mahdolliset yhteiskyyditykset tapahtumiin. Projektivastaavalle kuuluu myös haalarien hankinta uusille fukseille sekä muille Optimin jäsenille. Projektivastaavalle kuuluu myös haalaritiimin kokoaminen ja sen toiminnan kehittäminen. Myös muut projektiluonteiset asiat ovat projektivastaavan hoidettavana. Projektivastaavan tehtäviin kuuluu myös vuosijuhlien yhteistyökumppaneiden hankinta. Yhteistyö on ollut perinteisesti ruokien hankintaa silliaamiaiselle sekä mahdollista rahallista tukea vuosijuhlien järjestämistä varten. Myös erilaiset muut yhteistyökumppanuudet vuosijuhlien suhteen kuuluvat projektivastaavan tehtäviin. Jäsenistöä pyritään saamaan mukaan vuosijuhlayhteistyökumppaneiden hankintaan. 6.4 Liikunta Liikuntapuolella päätavoitteina vuonna 2013 on jäsenistön innostaminen ja aktivoiminen mukaan liikuntatapahtumiin, mahdollisten uusien tapahtumien järjestäminen sekä uudet lajikokeilut yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. ISYY:n liikuntamahdollisuuksista tiedottamista kehitetään ja pyritään aktivoimaan osallistujia niihin. Keväällä pyritään järjestämään laskettelureissu yhteistyössä Preemio ry:n kanssa. Optimilta osallistuu joukkue ainakin KylteriOpen -golfturnaukseen, Kylterifutikseen sekä ISYY:n salibandyliigan kilpasarjaan. Ystävyysottelut Legio ry:n ja Kilta ry:n kanssa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ainakin jalkapallossa ja salibandyssä. Joensuussa järjestetään syksyllä Kylterifutis, jonka järjestelyistä päävastuussa on liikuntavastaava. Kylterifutiksesta pyritään tekemään ensimmäistä kertaa aidosti kansallinen tapahtuma saavuttamalla mahdollisimman monen eri kylteriainejärjestön osallistuminen turnaukseen. Kun turnaus pelataan syksyllä, tulee turnauspaikka varata jo mahdollisimman aikaisin keväällä. Myös tapahtuman mainostaminen tulisi aloittaa jo viimeistään syyskuussa. Yhteistyökumppaneiden kautta myös tätä tapahtumaa on mahdollista laajentaa. Liikuntavastaavan tehtävänä on hankkia pelipaidat Optimin urheilujoukkueille. Sponsoreiden hankinta paitoihin on täten tärkeää, sillä paitoja ei ole budjetoitu Optimin menoihin.

8 8 (8) 7 Tiedotus ja Osavuosikatsaus 7.1 Tiedotus Optimin tiedottajina toimii koko hallitus yhdessä. Tiedotus tapahtuu entiseen malliin kolmen kanavan: nettisivujen, sosiaalisen median ja sähköpostilistan kautta. Mediavastaava huolehtii, että tiedotus tapahtuu järjestelmällisesti ajallaan. Mediavastaava hyväksyy Optimin sähköpostilistalle menevät viestit ja huolehtii nettisivujen kautta tapahtuvasta tiedotuksesta muun muassa artikkelien ja tapahtumakalenterin päivitysten myötä. Optimi ry:n nettisivujen ylläpitoa jatketaan aktiivisesti. Suurille tapahtumille luodaan omia alasivuja nettisivuston päävalikkoon. Etusivun vaihtuvilla kuvilla näytetään tapahtumakuvien lisäksi tulevien tapahtumien mainoksia. Lisäksi nettisivut integroidaan yhteensopiviksi Twitterin, Facebookin ja Youtuben kanssa, jolloin pääsivustosta saadaan entistä monipuolisempi. Keskustelufoorumi pyritään saamaan paremmin jäsenistön käyttöön. Mediavastaava toimii keskusteluiden päävalvojana ja muu hallitus seuraa keskustelua oman toimintansa ohella. 7.2 Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus ilmestyy neljä kertaa vuodessa A4-koossa. Lehtien julkaisuajankohdat ovat helmimaaliskuun vaihteessa, huhtikuun loppupuolella, syyskuun alussa ja marraskuun loppupuolella. Lehden sivumäärä pysyy kannet sisältäen 28:ssa sivussa. Lehti julkaistaan värillisenä sekä painettuna versiona että Optimin internet-sivuilla. Osavuosikatsauksen kansikuvat ottaa mahdollisuuksien mukaan Risto Takala tai vaihtoehtoisesti joku muu valokuvausalan harrastaja. Osavuosikatsauksen jokaiseen numeroon tulee vähintään yksi asiapitoisempi juttu. Muuten tarkoitus on jatkaa lehden aikaisempaa linjaa juttujen suhteen. Päätoimittaja hankkii heti ensimmäisestä numerosta alkaen lehdelle oikolukijan, joka pitää päätoimittajan kanssa huolta siitä, että lehden kirjoitusasu on oikeakielinen. Osavuosikatsaukselle luodaan yhtenäinen ilme heti ensimmäisestä numerosta lähtien. Päätoimittajan niin halutessa hän voi pitää mukana elementtejä edellisten vuosien lehdistä. Päätoimittajan haasteena on vuoden 2013 aikana muodostaa lehtitiimi, johon kuuluu myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Päätoimittajan tehtävänä on vuoden 2013 aikana hankkia Osavuosikatsaukseen mainoksia vähintään 400 euron arvosta. 8 Alumnitoiminta Vuonna 2013 Optimi aloittaa aktiivisen alumnitoiminnan. Vuonna 2012 tehty pohjatyö konkretisoidaan ja tavoitteena on saada ensimmäinen yhteinen alumnitapahtuma järjestettyä syksyllä Tapahtuma on päivän kestävä, johon ollaan alustavasti suunniteltu päiväksi seminaaria ja illaksi alumnisitsejä. Tapahtuma pidetään joko Joensuussa tai Helsingissä, alumnien toiveiden mukaan. Pyritään tekemään alumnien kartoittamisessa yhteistyötä niin kauppatieteiden laitoksen kuin Pohjois-Karjalan ekonomit ry:n kanssa. Tavoitteena on vakinaistaa alumnikulttuuria Optimiin ja huomioida täten jo valmistuneet optimilaiset toiminnassa. Hallituksen tehtävänä on pohtia rahoituksen tarvetta ja mahdollisen alumnijäsenmaksun tarpeellisuutta, jolla voitaisiin taata Osavuosikatsaus jokaiselle alumnille kotiin sekä alumnitapahtuman järjestäminen.

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU

HALLITUSINFO HALLITUSHAKU HALLITUSINFO HALLITUSHAKU Hakuaikaa sunnuntaihin 2.11. asti Hakemus (maksimissaan yksi A4/hallitustehtävä) sähköpostitse osoitteeseen pj@preemio.org Jokainen Preemion jäsen voi hakea Toimikausi kalenterivuosi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Osavuosikatsaus Q4 Q1 OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 1 MAALISKUU 2014 Q4 Q4 Pääkirjoitus Kohti uutta ja tuntematonta Vuoden vaihtuessa vaihtui jälleen valta myös Optimissa. Marraskuussa

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry. Toimintakertomus Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHDISTYKSEN TOIMINTA... 3 1.1 Yhdistyksen kokoukset... 3 1.2 Hallitus... 4 1.3 Yhteistyö... 4 1.3.1 Suomen Ekonomiliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta TALOUSARVIO 2015 Tampereen teknillisen TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys edustajistolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SISÄLLYSLUETTELO Talousarvio 2015... 1 Puheenjohtajan alkusanat... 2 PROJEKTIT VUODELLE

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys

6-7. mikä on ky? mukaan ky-toimintaan 58-60. opinnot kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan arki ja hyvinvointi 64-67. Puheenjohtajan tervehdys 3 4-5 Puheenjohtajan tervehdys 1 2 6-7 35 8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-34 Mitä KY tekee? Ketkä KY:llä toimivat? KY:n organisaatio Mitä hyötyä on KY:n jäsenyydestä?

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TUOTANTOTALOUDEN KILTA KAPLAAKI RY 1. YLEISTÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kaplaaki ry toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden etujärjestönä sosiaali-, opinto-,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot