Tuotantolautakunta LIITTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014"

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET

2

3 Sivu 2/22

4 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m WC (P) 7,5 m VAR (P) 3,6 m SIIV. (P) 6,1 m ET (P) 12,7 m VAATEHUOLTO (P) 7,5 m OPETUSTILA (P) 22,5 m PRSH (P) 19,4 m 2 Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten Piirustuslaji Juoks. nro Piirustuksen sisältö Suunnitteluala ja piirustusnumero 214 LEIKKINURKKA (P) 11,0 m LEPOHUO (P) 27,9 m TH (P) 10,6 m KÄYTÄVÄ (P) 24,3 m SOSTILA/M (P) 10,2 m WC (P) 2,6 m SOSTILA/N. (P) 12,5 m 2 Hankesuunnitelma VE1 UVOLA KOULUTERVEYDENHOITO Pohjapiirustus 1.krs. ESIKOULU Pohjapiirustus 2.krs. Mittakaavat 1:1000 1:200 Muutos 125_AR_HA 002_ Sivu 3/22 UVOLAN JA KOULUTERVEYDENHOIDON TILAT: POHJAPIIRUSTUS, 1. KERROS MK 1: VAST.OTTOH 3 (L) 22,1 m WC (L) 5,2 m NÄYTT.TUT.TILA (L) 7,9 m 2 LUISKA 128 SIIV. (L) 5,6 m WC (L) 4,0 m 2 LEIKKITILA 107 VAST.OTTOH 2 (L) 29,2 m VAST.OTTOH 1 (L) 24,8 m 2 TN.(L) 3,7 m TK (L) 11,2 m 2 KATOS LAAJENNUS 264 hm2 105 VASTAANOTTOTILA (L) 21,2 m IMETYSTILA (L) 6,9 m 2 1. KERROS 113 VAST.OTTOH 4 (L) 22,9 m ODOTUSTILA (L) 58,7 m PORRASHUO (L) 29,9 m 2 HISSI vesipiste UUSI PORRAS LASTENVAUNUT LAAJENNUS PERUSKORJAUS valkokangas KOULULÄÄKÄRI 124 VAST.OTTOH 7 (P) 19,0 m LEPOTILA (P) 6,8 m 2 TERVEYDENHOITAJA 114 VAST.OTTOH 5 (P) 25,6 m WC (P) 125 WC (P) 4,9 m 2 5,4 m KÄYTÄVÄTILA (P) 28,1 m VAST.OTTOH 8 (P) 19,6 m PORRASHUO (P) 25,4 m 2 YHTEYS KOULUN 1. KERROKSEN OPETUSTILOIHIN/ ALA- JA YLÄKOULU 121 KURAATTORI (P) 15,5 m 2 PERUSKORJAUS 245 hm2 115 VAST.OTTOH 6 (P) 27,3 m SOS-TILA (P) 6,1 m SOS-TILA (P) 5,4 m SOS-TILA (P) 22,9 m 2 KEITTIÖ 127 ODOTUSTILA (P) 9,9 m SIIV./ K (P) 5,5 m WC (P) 4,7 m 2 YHTEYS KOULUN 2. KERROKSEN OPETUSTILOIHIN/ ALAKOULU ESIKOULUN TILAT: POHJAPIIRUSTUS, 2. KERROS MK 1:200 TAVOITEHINTALASKENTAAN Kaupunginosa/kylä Rantakylä Rakennustoimenpide Muutos Rakennuskohteen nimi ja osoite Rantakylän yhtenäiskoulu Vanhamäentie Mikkeli Suunnittelutoimiston tiedot Mikkelin kaupunki tilakeskus Tilahankkeet Kunnanmäki 7 p xx Mikkeli s. Piirtäjä Suunnittelija Työnumero Päiväys Kortteli/tila Vastuullinen suunnittelija 217 IV-KOH (L) 72,1 m 2 KATOS 201 PRSH (L) 23,2 m 2 Tontti/Rn:o

5 Sivu 4/22

6 VARIKKO Kuntouttava järjestöpohjaisen päivä -ja työtoimintamalli Mikkelin Varikon alustava hankesuunnitelma Sivu 5/22

7 2 3 Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi Varikko -hanke Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Erityistavoite Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä 4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Hankkeessa kehitetään Varikko matalan kynnyksen kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet 12 kuntaan Pohjois-Savossa (Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki, Iisalmi ja Varkaus ), Etelä-Savossa (Mikkeli ja Pieksämäki) ja Pohjois-Karjalassa (Joensuu, Outokumpu ja Juuka). Hankkeen tavoitteena on vastata sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESRtoimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin. Ratkaisuja haetaan vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin. Varikoilla tuetaan erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, rikoskierteissä olevat ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt. Tavoitteena on kehittää uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston sekä ViaDia yhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää: 1. Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit 2. Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit 3. Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat toimintamallit Tavoitteisiin liittyvät toimenpiteet: 1. Perustetaan matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminnan Varikko-pisteet, joihin ohjautuu asiakkaita muun muassa sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen kautta. Yksittäisillä Varikko-pisteillä toimii päihdealan ohjaaja, joka yhdessä viranomaistahon kanssa rakentavaa kuntoutus- ja työllisyyspolkuja asiakaslähtöisesti. Maakunnissa toimii lisäksi projektipäällikkö, joka vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista, ohjaajien tuesta ja koulutuksesta, verkosto- ja kehittämistyöstä sekä yksittäisten asiakkaiden ohjauksesta. 2. Kuntien sosiaalitoimi ohjaa hankkeeseen sellaisia asiakkaita, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden ym. asiakaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua. Sivu 6/22

8 3 3. Asiakkaille laaditaan yksilölliset palvelumallit, jotka tukevat kuntoutumista ja asteittaista siirtymistä työ- ja koulutuspolulle tai eläkeratkaisuun. Varikko-pisteillä järjestetään monipuolista kuntouttavaa työtoimintaa, esimerkiksi ruoka-aputyön elintarvikkeiden noutamiseen, ruuan vastaanottoon, lajitteluun, jakamiseen ja valmistukseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi järjestään kiinteistöhuolto-, siivous- ja keittiötehtäviä, työpaja- ja kirpputoritoimintaa, muuttoapua tai muuta yleishyödyllistä toimintaa kunkin Varikon omista tarpeista ja erityispiirteistä lähtien. Varikoilla järjestetään viikoittain myös päihde- ja mielenterveysaiheisia ryhmiä, elämänhallintaryhmiä ja hengellisiä ryhmiä sekä yhteisöpalavereja niillekin asiakkaille, jotka eivät ole työtoiminnassa. Toimenpiteitä seuraavat tulokset: Hankkeen tuloksena syntyy itäsuomalainen Varikko - matalankynnyksen päivä- ja työtoimintamalli sekä sosiaalinen isännöinti on ammattimaistunut tuotteeksi/palveluksi, jota kunnat voivat jatkossa ostaa ViaDia yhdistyksiltä hankemaakuntien alueilla. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä Varikko - the low-threshold day and work activity model In the Varikko-project, the Varikko-centers will be developed and started in the 12 municipalities of North Savo (Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki and Varkaus), South Savo (Mikkeli, Savonlinna and Pieksämäki) and North Karelia (Joensuu, Outokumpu and Juuka). The Varikko-center includes a lowthreshold rehabilitative day and work activities and models of social housing. The project aims to decrease social inclusion and the poverty related problems that ESF-axis strategy (5) has highlighted. The project finds solutions to better the working skills and services for the unemployed. Especially, the Varikko-centers support groups whose social inclusion is the most threatened and groups that need to improving of work and activity capacity. Furthermore they support the social inclusion of people before they get a job in the open labor market. These groups include for example long-term unemployed, homeless, people in criminal record and cultural minorities who have difficulties to get a job. The aim of the Varikko-project is to develop new operation models for the marginalized people which are based on the needs of the customers. The customer can come to the Varikko-centers by themselves or sent by the municipal social welfare and health care and rehabilitation services, employment and economic administration, Criminal Sanctions Agency, as well as associations with ViaDia. The objectives of the project are: 1. To develop operation models for the low-threshold rehabilitative day and work activities for Varikkocenters 2. To develop the operation models for social housing operating. 3. To develop operation models that support the Varikko-center s customer s life management, employment and social inclusion. Following operations are implemented: 1. Varikko-centers for low-threshold day and work activities are established. The Varikko-centers will get the customers through social care, health and rehabilitation services, employment and economic administration and Criminal Sanctions Agency. In the individual Varikko-centers operates social worker, who implements a constructive rehabilitation and employment paths for the customers together with the agency. In addition, in the communalities, acts a project manager who is responsible for the management and coordination of the project, support and training of the social workers, networking and development work and support of individual customers. Sivu 7/22

9 4 2. Local government social services sent to Varikko-centers customers who have recurrent problems, for example with housing, economy, untreated psychosomatic problems or substance abuse. Together with the project leaders, social workers and clients network in-home social housing management services are built up enabling that the customer s marginalization, evictions, homelessness, etc. can be avoided. 3. For the customers of the Varikko-centers are designed individual service models that support the rehabilitation and gradual transition to work and training path or pension. The Varikko-centers are organizing diverse rehabilitation work, such as assistance work in picking up the food and also the reception, sorting, distributing and manufacturing of the food. In addition, building maintenance, cleaning and kitchen duties, workshop and second hand shop activity, moving services, or other non-profit activities are organized. In the Varikko-centers, are also weekly held workshops for substance abuse and mental health-themed groups, as well as for life management groups and spiritual groups and community meetings for those customers who are not able to actual work activities. Results will be achieved: The project produces Varikko the low-threshold day and work activity and social hosting model in Eastern Finland. The model transforms into professional service; this means that the municipalities can buy this service from ViaDia Association's of the project s provinces and also nationwide. 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Hankkeella vastataan sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan liittyvän ESR-toimintalinjan (5) esille nostamiin ongelmiin. Hankkeella haetaan ratkaisua vaikeasti työllistyvien työhön osallistumiseen ja työelämävalmiuksiin paneutumiseen matalan kynnyksen kuntouttavan päivä- ja työtoimintapisteiden eli Varikoiden avulla. Varikoilla halutaan tukea erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät, asunnottomat, rikoskierteissä olevat, maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat henkilöt. Varikoilla haetaan ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden työllistymistä ja elämänhallintaa vaikeuttaviin asioihin, kuten osaamisen ja ammattitaidon puutteisiin, työ- ja toimintakyvyn puutteisiin, vajaakuntoisuuteen, päihde- ja mielenterveyden häiriöihin ja motivaation puutteeseen sekä asiakkaan ikään liittyviin pulmiin. Ratkaisuja haetaan myös talouden ja toimeentulon, asumisen, vaikeiden perhetilanteiden, kielitaidon, sosiaalisten ongelmien sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksissä erilaisia syrjäytymispolkuja huomioiden. Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen sekä ViaDia yhdistysten kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Lähtökohtana on asiakaslähtöisyys: syrjäytymisriskissä olevat ovat itse parhaita omien tarpeidensa asiantuntijoita ja siten myös hyvinvointiaan parantavien palvelujen ja innovatiivisten toimintamallien kehittäjiä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että palvelut ja toimintamallit tukevat nykyistä paremmin asiakkaiden siirtymiä työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin, koulutukseen tai työhön. Hankkeella pyritään tukemaan vammaisten ja eri tavoin työkyvyttömien (erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien) sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä. Erityisesti painotetaan avoimille työmarkkinoille työllistymistä kuntoutus- ja muiden tukitoimien avulla ja kehittämällä toimintojen oikea-aikaisuutta. Työ- ja toimintakyvyn arviointia kehitetään eri sektorien välisenä yhteistyönä. Maahanmuuttajien ja eri kulttuuritaustoista tulevien osallisuuden tukemiseen haetaan malleja monialaisella yhteistyöllä eri toimialojen viranomaisten ja muiden järjestöjen välillä. Erityisesti tuetaan heitä, jotka tarvitsevat tehostettuja kotouttamistoimenpiteitä erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentuneen toimintakyvyn, iän, perhetilanteen, luku- ja kirjoitustaidottomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Sivu 8/22

10 5 Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä ViaDia Pohjois-Savon, Etelä-Savon (ViaDia Mikkeli) ja Pohjois- Karjalan (ViaDia Joensuu) kanssa sekä kunkin maakunnan kuntien ja ELY-keskusten kanssa vuodesta Valmistelussa on hyödynnetty ViaDia Pohjois-Savon aikaisemmin toteutettuja hankkeissa pilotoituja toimintamalleja, joita nyt laajennetaan, sovelletaan ja edelleen kehitetään Etelä-Savossa ja Pohjois- Karjalassa kuntien ja ViaDia yhdistysten käyttöön. Mikkelin kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena ovat hyvinvoivat kuntalaiset. Kaupunki on lähdössä mukaan Itä-Suomen eriarvoisuuden vähentämisohjelmaan. Via Dian Varikko hanke toimii Mikkelissä eriarvoisuuden vähentämisohjelman käytännön toteuttajana. Mikkelin seudulla rikostaustaisten ja päihdeongelmaisten auttamisen palveluverkko on tällä hetkellä osin puutteellinen. Mm. päihdeongelmaisille suunnattua erillistä päivätoimintaa ei ole ollut vuoden 2011 jälkeen. Kaupunki toteuttaa työllisyyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden tiiviinä yhteistyönä työllistymistä tukevia palveluita. Yksi osa tätä ovat työpajatoiminta ja kuntouttava työtoiminta. Molemmissa toiminnoissa näyttäytyy tarve haastavimpien ja vielä enemmän tukea tarvitsevien asiakasryhmien osuus. Kaikkien valmiudet osallistua nyt tarjolla oleviin aktivointitoimenpiteisiin eivät ole riittävät. Arjen elämä on liian solmussa, jotta osallistuminen esim. kuntouttavaan työtoimintaan onnistuisi. Usein on jo kokeiltu eri vaihtoehtoja ja taustalta saattaa löytyä monia epäonnistuneita yrityksiä. Varikko hankkeen kautta pystymme vastaamaan juuri näiden haasteellisimpien asiakasryhmien tarpeisiin. Hankkeessa rakentuvan kokonaisvaltaisen tuen avulla jo syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva henkilö kuntoutuu ja on valmis vastaanottamaan kaupungin järjestämiä työllisyyttä tukevia palveluita jatkossa. Päivätoiminta, vertaistuki, ruoka-apu, arkielämän tuki ja kuntouttava päivätoimina muodostavat ihmisen ympärille kunkin tarpeiden mukaan räätälöidyn tukipaketin, jonka avulla elämänhallinta lisääntyy. Aikuissosiaalityön keinot tällä hetkellä ovat riittämättömät ja hanke on osa myös aikuissosiaalityön uusien toimintamallien kehittämistä yhteistyönä. Hanke tukee Mikkelin kaupungin asettamaa tavoitetta työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseksi sekä kuntouttavan työtoiminnan volyymin nostamista. Via Dian kautta tarjoutuu uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Lisäksi päivätoiminta tukee suurta joukkoa vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä. Mikkelistä puuttuu tällä hetkellä päihdeongelmaisille suunnatta päivätoiminta, joten hanke laajentaa kaupungissa tarjolla olevaa palveluvalikoimaa. Tarvetta ko. toiminnalle on. ViaDia Pohjois-Savo on toteuttanut Pohjois-Savon alueella ESR -rahoitteisen, kuntouttavan työtoiminnan Työpäivä hankkeen vuosina Lisäksi on toteutettu työvoimapoliittinen Arjen taidot -hanke vuosina Arjen taidot -hankeen painopiste oli rikostaustaisten henkilöiden tukityön kehittäminen ja työllisyyspolun rakentaminen kohderyhmälle. Ne toteutettiin pääosin Kuopion alueella ja toimintoja aloitettiin Myös muissa Pohjois-Savon toimipisteissä. Näiden hankkeiden kehitystyön tuloksena Kuopion toimipisteeseen on luotu toimintatapoja ja menetelmiä em. haasteellisten, moniongelmaisten ja vaikeasti syrjäytyneiden asiakkaiden kuntouttamisessa ja tukemisessa. Pitkäaikainen seuranta osoittaa, että Työpäivä sekä Arjen taidot -hankkeissa asiakkaista 35 % on edennyt työllisyyspolulla. Toimintatapoja on syntynyt myös moniammatilliseen verkostoyhteistyöhön julkisen ja järjestösektorin välille. ViaDia Pohjois-Savon hankkeissa on kehitetty myös kuntouttavaan päivätoimintaan ja järjestelmälliseen asiakastyöhön soveltuva OMAOHJAAJA -ohjaustapa ja siihen liittyvät kirjaamismallit, seuranta ja lomakepohjat sekä asiakkaan polku kartoittamisvaiheesta vapaaehtoistoimintaan ja sen kautta työtoimintaan. Tällä hetkellä käytössä oleva omaohjaaja -järjestelmä on tuonut hyviä tuloksia. Lisäksi on syntynyt koulutukseen ja ryhmätoimintaan liittyviä toimintatapoja, joita on tavoitteena edelleen kehittää, soveltaa ja laajentaa Varikkohankkeessa. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen tavoitteena on luoda matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintapisteet eli VARIKOT hankepaikkakunnille Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Hankkeen tavoitteet voivat painottua eri Varikoi- Sivu 9/22

11 6 den välillä eri tavoin siten, että jollakin Varikolla keskeisintä on päivätoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin kehittäminen, kun taas jollakin Varikolla korostuu kuntouttava työtoiminta. Painopisteet nousevat kunkin kohdepaikkakunnan keskeisistä tarpeista. Varikoissa on tavoitteena seuraavien toimintamallien kehittäminen, laajentaminen ja soveltaminen kuntien ja paikallisten ViaDia yhdistysten käyttöön ylimaakunnallisesti. 1 Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit 1.1 Perustetaan ja aloitetaan Varikko kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet kohdepaikkakunnilla 1.2 Luodaan rakenteet ja yhteistyöverkostot kohdepaikkakuntien, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamusviraston, ViaDia yhdistyksen sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden välille tuettua asiakastyötä ja koulutusta varten 1.3 Suunnitellaan ja rakennetaan toimintaa arvioivat ja kehittävät indikaattorit yhteistyössä ISEA hankkeen kanssa 2 Sosiaalisen isännöinnin toimintamallit Kootaan kuntien sosiaalityön piirissä olevat asiakkaat, joilla on toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen. Yhdessä hankkeen ohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden ym. asiakkaan verkostojen kanssa rakennetaan kotiin annettavia sosiaalisen isännöinnin palveluja, jonka turvin asiakkaan syrjäytymiskierre, häädöt, asunnottomuus ym. saadaan katkaistua. Mikkelin kaupungissa ei ole tällä hetkellä käytössä sosiaalista isännöintiä, mutta sen tarve näyttäytyy selkeästi. Hankeen avulla sosiaalisen isännöin mallia voidaan kokeilla yhteistyössä Mikolo Oy:n (kaupungin vuokrataloyhtiö) kanssa. Mikkelin kaupunki on mukana Ympäristöministeriön hallinnoimassa MielenAskehankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa mielenterveyskuntoutujien asumista sekä siihen liittyviä tukipalveluita. Sosiaalinen isännöinti on olennainen osa myös tätä hanketta. Hankeaikana sosiaalisen isännöin mallia voidaan kokeilla, luoda Mikkeliin soveltuva malli ja juurruttaa se osaksi normaalia palvelua. 3 Varikon asiakkaiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat toimintamallit 3.1 Aloitetaan asiakkaiden ohjaaminen ja sitouttaminen Varikko -toimintaan: sosiaalinen tuki ja varustaminen kuntouttavaan päivä- ja/tai työtoimintaan 3.2 Luodaan ja kokeillaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintasuunnitelma- ja palveluohjausmalleja eri asiakasryhmille syrjäytymisen ehkäisemiseksi: työkokeilut ja - valmennukset, kuntouttava työtoiminta, eläkeselvitykset ym. 3.3 Suunnitellaan ja käynnistetään eri asiakasryhmien yhteistoiminnalliset ryhmät, valmennukset ja koulutukset sekä Varikkojen asiakkaiden että kohdepaikkakuntien yhteistyöverkostojen toiveiden, tarpeiden ja erityiskysymysten pohjalta 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? ViaDia Pohjois-Savossa aikaisemmin pilotoituja asiakastyön toimintamalleja rikostaustaisille ja kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa oleville kehitetään edelleen ja laajennetaan Etelä-Savoon ja Pohjois- Karjalaan. Varikoissa kohderyhmät laajenevat koskemaan monin eri tavoin yhteiskunnallisesti syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä kuten pitkäaikaistyöttömiä, asunnottomia ja kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Varikko-toimintaan osallistuminen voi ehkäistä huonoosaisuuden pahenemista ja vahvistaa kohderyhmän henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta. Varikko-toiminnalla eli matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminnalla, tuetun asiakastyön monipuolisilla ja asiakaslähtöisillä käytännöillä sekä sosiaalisella isännöinnillä halutaan parantaa kohderyhmän henkilöiden elämänhallintaa ja osallistumista sekä yhteiskunnallista roolia sekä ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. Varikoilla parannetaan myös kohdepaikkakuntien, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen sekä ViaDia paikallisyhdistysten yhteistyötä, toimintatapoja sekä verkostoitumista muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Sivu 10/22

12 7 Mukana olevat hankkeet tuottavat hankekunnille lisäarvoa eli taloudellisesti suoraa säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentymisessä sekä pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan volyymin nostamisessa. Hankkeessa toteutettava sosiaalinen isännöinti on lisäarvo kunnille. Tämä kotiin annettava tukipalvelu vähentää sosiaalitoimen kustannuksia mm. häiriöasumisen, harkinnanvaraisen toimeentulotuen sekä erikoissairaanhoidon osalta. 5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? - haasteellisessa ja tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa olevat pitkäaikaistyöttömät - kuntouttavan työtoiminnan elämänhallinnan ongelmien vuoksi keskeyttäneet henkilöt - päihde- ja rikostaustaiset henkilöt - avovankilasta työharjoitteluun pääsevät henkilöt - kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät henkilöt - sosiaalista osallistumista sekä sosiaalista isännöintiä tarvitsevat henkilöt, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, sairauksien vuoksi työkyvyttömät tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevat Hankkeen kohderyhmänä on kaikkein vaikeimmassa työmarkkina- ja koulutusasemassa olevat henkilöt, joille ei vielä ole olemassa palveluja tai jotka ovat syrjäytyneet olemassa olevasta palvelujärjestelmästä. ViaDia Etelä-Savon ruoka-avun piirissä olevat henkilöt. Kohderyhmät täsmentyvät hankepaikkakunnilla kunkin kunnan/kaupungin tarpeiden pohjalta. Kohderyhmien asiakkaat tulevat Varikoiden päivä- ja työtoimintaan tai sosiaalisen isännöinnin piiriin sekä kuntien sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon ohjaamina. Lisäksi asiakkuuteen voi ohjautua suoraan esimerkiksi ruokaavun kautta. Myös itse ohjautuvien asiakkaiden kohdalla keskeistä on yhteistyö erityisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Kohderyhmän asiakas voi tulla Varikoille myös lyhyt- tai pitkäaikaiseen vapaaehtoistoimintaan tai ryhmiin. 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat hankealueen kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon ja rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, paikalliset ViaDia -yhdistykset ja kolmannen sektorin verkostot seuraavissa kunnissa: - Pohjois-Savo: Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki, Iisalmi ja Varkaus - Etelä-Savo: Mikkeli ja Pieksämäki - Pohjois-Karjala: Joensuu, Outokumpu ja Juuka - Maakuntien oppilaitokset: ammatti- ja aikuisopistot, ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopisto Välillinen kohderyhmä on lisäksi Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kattojärjestö ViaDia ry ja Sininauhaliitto. 12 kunnan Varikoissa kehitetyistä toimintamalleista, kokemuksista ja hyvistä käytännöistä hyötyvät kaikki varsinaiseen ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat toimijat jo hankkeen aikana ylimaakunnallisesti. 6 Toteutus ja tulokset 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Tavoite 1: Matalan kynnyksen periaatteella toimivan kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan toimintamallit 1.1. Perustetaan ja aloitetaan Varikko -kuntouttavat päivä- ja työtoimintapisteet kohdepaikkakunnilla: Kullekin kohdepaikkakunnalle perustetaan Varikko-toimipiste paikallisten vapaaseurakuntien tiloihin tai vuokraamalla toimintaan soveltuvat tilat. Varikkojen toiminta pohjautuu ViaDia ruoka-avun ja yhteistoiminnallisen ryhmätoiminnan sekä sosiaalisen isännöinnin ympärille. ViaDia paikallisyhdistykset tekevät jo nyt tiivistä yhteistyötä alueiden kauppojen, leipomoiden ja esimerkiksi viljelijöiden kanssa ylijäämäelintarvikkeiden jakamisessa ja ilmaisten ruokailujen järjestämisessä. Ruokailuja ja ruuan jakamista toteutetaan vähintään neljänä päivänä viikosta kussakin Varikkotoimipisteessä. Sivu 11/22

13 8 Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat esimerkiksi elintarvikkeiden noutamiseen, ruuan vastaanottoon, lajitteluun, jakamiseen ja valmistukseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi järjestetään kiinteistöhuolto-, siivous- ja keittiötehtäviä, työpaja- ja kirpputoritoimintaa, muuttoapua tai muuta yleishyödyllistä toimintaa kunkin Varikon omista tarpeista ja erityispiirteistä lähtien. Kukin Varikko voi profiloitua erilaiseksi ja painottaa erilaista toimintaa sen mukaan, millaisia kohderyhmän asiakkaita toimintaan osallistuu. Työpäivään (klo 8-15) kuuluvat yhteinen aamupala, lounas ja kahvitauot sekä viikoittain yhteisöpalaveri, jossa kaikki yhteisön jäsenet pääsevät vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Henkilöstöllä on omat alueelliset ja ylimaakunnalliset kokouskäytännöt. Kussakin hankkeen kunnassa työskentelee palkattu ohjaaja, jolla on päihde- ja mielenterveysalan koulutus. Ohjaaja vastaa asiakkaiden ohjauksesta Varikko-päivän aikana sekä sosiaalisesta isännöinnistä. Kussakin hankkeen maakunnassa toimii lisäksi kaikkien yksittäisten Varikoiden projektipäällikkö. Hänen työaikansa jakautuu alueen Varikoiden kesken. Hankkeen hallinnoinnin lisäksi projektipäällikkö vastaa ohjaajien ohjauksesta ja tuesta sekä erilaisten ryhmien koordinoinnista koko maakunnan alueella. Hän vastaa oman alueensa koulutuksesta, verkostotyöstä ja itäsuomalaisen Varikon kehittämistyöstä, esimiestehtävistä ja tutkimustyöhön osallistumisesta. Projektipäällikkö vastaa tarvittaessa myös yksittäisten asiakkaiden ohjaustyöstä Luodaan rakenteet ja yhteistyöverkostot kohdepaikkakuntien, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen, ViaDia yhdistyksen sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden (muut yhdistykset, oppilaitokset, seurakunnat) välille tuettua asiakastyötä ja koulutusta varten. Varikoilla tehdään monialaista, viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä yhdessä kuntien sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen sekä järjestösektorin toimijoiden välillä tuetun asiakastyön mallien kehittämisessä sekä koulutuksen järjestämisessä. Keskeistä on kokemusasiantuntijuuden, asiakkaiden omien kokemusten hyödyntäminen kaikessa kehittämistyössä hankkeen alusta loppuun saakka. Varikon asiakkaiden kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä toimintamallien kehittämiseen osallistuu alueiden sosiaali- ja terveys- sekä kulttuurialojen opiskelijoita ammatti- ja aikuisopistoista, ammattikorkeakouluista sekä Itä-Suomen yliopistosta. Opiskelijat saavat kokemusta muun muassa järjestösektorin toiminnasta syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden kanssa, yksilö- ja ryhmätoiminnasta sekä järjestön ja kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä. Varikot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia harjoitustöiden, opinnäytetöiden, näyttötutkintojen ja tutkimuksen tekemiseen Suunnitellaan ja rakennetaan toimintaa arvioivat ja kehittävät indikaattorit yhteistyössä Itä-Suomen eriarvoisuuden vähentämisohjelma ISEA:n kanssa. Varikko -toimintaan, kuten muihinkin ViaDian projekteihin osallistuvat ihmiset kuuluvat Itä-Suomen eriarvoisuuden vähentämisohjelman (ISEA) kohderyhmää. Ruoka-aputyössä kohdataan n ISEA - ohjelman kohderyhmän lähimmäistä. Varikko -hanke on oleellinen osa huono-osaisimpien kansalaisten osallisuuden vahvistamista ja tukee heitä elämänhallinnan pyrkimyksissä. ISEA-ohjelma osallistuu Varikko -hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Tavoite 2: Suunnitellaan ja kokeillaan sosiaalisen isännöinnin toimintamallia kohdepaikkakunnilla Sosiaalinen isännöinti on asiakkaalle kotiin annettavaa tukipalvelua, joka on asiakaslähtöistä, moniammatillista kotoa ulospäin suuntautuvaa palvelua. Asiakas voi siirtyä sosiaalisen isännöinnin palvelun piiriin, jos hänelle tulee toistuvia ongelmia mm. asumisen, talouden, hoitamattomien psykosomaattisten ongelmien tai päihteidenkäytön suhteen, jolloin sosiaalitoimi tai muu viranomaistaho havaitsee, että asiakas ei itse pysty selviämään tilanteesta/ongelmasta ilman lisätukea. Sosiaalisen isännöinnin tarkoitus on auttaa asiakasta esim. pitämään asuntonsa häädön uhatessa. Sivu 12/22

14 9 Sosiaalisen isännöinnin asiakkaat tulevat Varikoille erityisesti kuntien sosiaalityön kautta. He eivät välttämättä ole kuntouttavan päivä- tai työtoiminnan asiakkaita. Sosiaalisen isännöinnin asiakkuuksissa verkostoyhteistyö sosiaalityön ja asiakkaan muiden verkostojen kanssa on hyvin tiivistä. Hankkeessa tehdyn kehittämis- ja tutkimustyön tuloksena syntynyt Varikko - matalankynnyksen päivä- ja työtoimintamalli sekä sosiaalinen isännöinti on ammattimaistunut tuotteeksi/palveluksi, jota kunnat voivat jatkossa ostaa ViaDia -yhdistyksiltä. Kullakin hankepaikkakunnalla toteutetaan: - Kuntouttava työtoiminta ja päivätoimintaryhmät päihdeohjaajan toimesta (arkisin klo 8-15) - Sosiaalinen isännöinti päihdeohjaajan toimesta (8-10 h/vk) - Projektipäällikön tukipalvelut (hankkeen hallinnointi, ohjaajien koulutus ja tuki, verkosto- ja kehittämistyö, koulutukset ja seminaarit, yksittäisten asiakkaiden ohjaustyö) Kunkin Varikon toiminta suunnitellaan yhdessä hanketoimijoiden, yhteistyöverkostojen ja asiakkaiden kanssa hankkeen alkuvaiheessa (n. 6 kk). Tavoitteet voivat myös toteutua erilaisessa järjestyksessä: esimerkiksi jollakin kohdepaikkakunnalla toiminta käynnistyy sosiaalisen isännöinnin kehittämisellä, kun taas toisella paikkakunnalla saatetaan aloittaa toimitilojen etsimisestä ja hankehenkilöstön rekrytoinnista. Kullakin Varikolla toteutetaan kuitenkin kaikki kolme tavoitetta 36 kuukauden aikana. Tavoite 3: Varikkojen asiakkaiden henkilöiden elämänhallintaa, työllisyyspolkuja ja osallistumista tukevat toimintamallit 3.1. Aloitetaan asiakkaiden ohjaaminen ja sitouttaminen Varikko -toimintaan sosiaalisen tuen ja kuntouttavaan päivä ja/tai työtoimintaan varustamisen avulla Luodaan ja kokeillaan yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä toimintasuunnitelma- ja palveluohjausmalleja eri asiakasryhmille syrjäytymisen ehkäisemiseksi: yksilöllinen tuki ja ohjaus, työkokeilut ja valmennukset, kuntouttava työtoiminta, eläkeselvitykset ym. Varikkojen kohderyhmät ohjautuvat toimintaan kuntien sosiaalityön, työ- ja elinkeinohallinnon ja/tai rikosseuraamuslaitoksen kautta. He voivat tulla mukaan myös muiden järjestöjen tai itse toiminnan kautta (esimerkiksi elintarvikejakelujonoista). Yhteistä heille on vahvan henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen tarve kuntoutuksen alkuvaiheessa. Kaikkien kansalaisten valmiudet osallistua tällä hetkellä tarjolla oleviin aktivointitoimenpiteisiin eivät ole riittävät. Arjen elämä on liian solmussa, jotta osallistuminen esim. kuntouttavaan työtoimintaan onnistuisi. Useilla on taustallaan paljon kokeiltuja vaihtoehtoja ja epäonnistuneita yrityksiä työ- ja koulutuspolulla. Varikko - hankkeen kautta pyritään vastaamaan juuri näiden haasteellisimpien asiakasryhmien tarpeisiin. Varikoilla kullekin kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun tulevalle tehdään henkilökohtainen suunnitelma yhdessä lähettävän tahon kanssa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös koulutustarpeet ja keskenjääneet koulutukset sekä ongelmat, jotka voivat olla esteitä kuntoutumiselle. Myös asiakkaan perhetilanne ja perhetyön tarve selvitetään. Kartoituksessa ja toimintasuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mm. päihdeja mielenterveys- sekä sosiaalityön ammatillisia menetelmiä ja niistä vastaavat koulutetut sosiaali ja terveysalan ammattilaiset. Haasteelliset elämäntilanteet ovat suurin kuntoutuksen keskeyttämisen syy ja sen vuoksi asiakasta autetaan ja tuetaan ongelmien hoidossa tarvittaessa kädestä pitäen. Em. lisäksi kartoitetaan asiakkaiden tuen ja ohjauksen, työllistymisen tai koulutuksen sekä mahdollisen sosiaalisen isännöinnin tarpeet. Suunnitelmassa edetään vahvasti asiakkaan omaa ääntä kuunnellen yksilöllisesti. Varikkotoiminta on ponnahduslauta työ- ja koulutusuralla etenemiselle ja tukee osallistujan elämänhallintaa, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sosiaalista osallistumista. Asiakkaan tuen tarve voi olla alussa tuntimääräisesti hyvinkin mittavaa ja sellaista, johon sosiaali- ja terveysalan peruspalvelut eivät pysty vastaamaan. Varikoissa toteutettavan päivä- ja työtoiminnan tavoitteena on kiinnittää kohderyhmän henkilöt työtoimintaan, jonka kautta he etenevät yksilöllisesti räätälöidyillä työllisyyspolulla työelämään. Heitä motivoidaan ja tuetaan oikeisiin valintoihin työllisyytensä edistämiseksi. Tavoitteena on, että n. 30 % asiakkaista on saanut työtä tai Sivu 13/22

15 10 opiskelupaikan hankkeen jälkeen. Etenemiseksi katsotaan myös se, että henkilö on osallistunut eläkeselvitykseen tai eläköityy. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöity kuntouttava päivä- ja työtoiminta, vertaistuki ja arkielämän ammatillinen tuki muodostavat kokonaisuuden, joka osaltaan täydentää mm. aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä uusien toimintamallien kehittämistä hankekunnissa. Kokonaisvaltaisen tuen avulla jo syrjäytynyt tai syrjäytymisvaarassa oleva henkilö kuntoutuu ja on valmis jatkossa vastaanottamaan julkisia työllisyyttä tukevia palveluita Suunnitellaan ja käynnistetään eri asiakasryhmien yhteistoiminnalliset ryhmät, valmennukset ja koulutukset sekä Varikkojen asiakkaiden että kohdepaikkakuntien yhteistyöverkostojen toiveiden, tarpeiden ja erityiskysymysten pohjalta Kuntouttavan työtoiminnan, tuetun asiakastyön ja sosiaalisen isännöinnin mallien lisäksi Varikoilla kehitetään erilaisia yhteistoiminnallisia ja osallistujia aktivoivia ryhmätoimintoja. Ryhmät kokoontuvat ruokailujen, elintarvikejakelun ym. työtoiminnan jälkeen arkipäivisin ja niihin osallistuminen on vapaaehtoista. Yhteistoiminnallisissa ryhmissä kohderyhmän henkilöt saavat ryhmäohjausta ja valmennusta sekä vertaistukea toisilta samoissa elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä. Ryhmissä hyödynnetään osallistujien kokemusasiantuntijuutta ja mahdollistetaan asiakkaiden oma osallistuminen ryhmien suunnitteluun ja ryhmien ohjaamiseen. Varikoilla toimii esimerkiksi seuraavia ryhmiä: - Elämänhallinnan ryhmät: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi, liikunta ja terveys, arjen taidot, ruuanlaitto, talouden hoitaminen ym. - Hengelliset ryhmät: kristillinen päihdetyö eli Krito-ryhmät, Alfa-kurssit, raamattupiirit - Päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukevat ryhmät - Yhteisöpalaverit Varikoilla järjestetään säännöllisesti erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia ja asiantuntijaluentoja ja -seminaareja Varikkojen asiakkaille ja tarpeen mukaan järjestösektorille: - Ensiapukoulutus - Tulityökurssi - Työturvallisuuskoulutus - Hygieniaosaamiskoulutus - Atk -perusteet - Ilmaisutaidon koulutus Lisäksi järjestetään yhteisiä seminaareja ja infotilaisuuksia, joihin myös viranomaistaholta voidaan osallistua. Sekä ryhmätoiminta että koulutukset järjestetään kullakin Varikolla asiakasryhmien ja verkostokumppaneiden sekä toimintamallien kehittämisen tarpeiden pohjalta. Suuremmat seminaarit voidaan toteuttaa maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti noin kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä verkostokumppanien ja alueiden oppilaitosten kanssa. Tiedon lisäämisen ja jakamisen lisäksi koulutuksen tavoitteena on luoda alueellisia ja ylimaakunnallisia verkostoja Varikko-toimijoiden ja toimintamallien kehittämisen tueksi. Kussakin maakunnassa Varikoiden työntekijät kokoontuvat säännöllisesti (1-2x/kk) omalla alueellaan (kokemusten jakaminen, vertaistuki ja -ohjaus, toiminnan arviointi). Kaikkien maakuntien Varikoiden työntekijät kokoontuvat keskenään kaksi kertaa vuodessa jakamaan kokemuksia ja vertaistukea ylimaakunnallisesti. Ylimaakunnalliseen vertaistoimintaan sisältyy myös koulutusta ja kehittämistyötä. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Projektin tuloksena hankepaikkakunnilla toimivat matalan kynnyksen työtoimintapisteet eri-ikäisille kuntouttavaa päivä- ja työtoimintaa tarvitseville asiakkaille. Sosiaalisen isännöinnin malli on kokeiltu hankepaikkakunnalla ja siitä on muodostunut toimiva käytäntö kuntien ja ViaDia yhdistysten välille. Kohderyhmän henkilöt ovat kiinnittyneet työ- ja päivätoimintaan sekä erilaisiin ryhmiin, josta he saavat monipuolista tukea elämänhallintansa kohentumiseen. Asiakkaat ovat edenneet työllisyyspolulla työelämään sekä ovat saaneet hankkeesta motivaatiota ja tukea hyviin valintoihin työllisyytensä edistämiseksi. Noin 30 % asiakkaista on Sivu 14/22

16 11 edennyt työllisyyspolulla tai saanut jatko-opiskelupaikan. Etenemiseksi katsotaan myös se, että henkilö on osallistunut eläkeselvitykseen tai on eläköitynyt. Kolmannen sektorin toimijat ovat saaneet koulutusta ja lisätietoa toimintansa tueksi haasteellisissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten tukemisessa. Verkostoitumista on tapahtunut laaja-alaisesti kuntien ja yhdistysten välillä sekä Varikkojen välillä maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti. Hankkeen tuloksena Varikko matalan kynnyksen päivä- ja työtoiminta sekä sosiaalinen isännöinti on ammattimaistunut tuotteeksi, jota kunnat voivat ostaa ViaDia yhdistyksiltä. Pitkällä aikavälillä kunnat säästävät, kun työmarkkinatuen kuntaosuudet pienentyvät ja pitkäaikaistyöttömiä saadaan yhä paremmin kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan piiriin. Sosiaalisen isännöinnin myötä syntyy säästöjä sosiaalitoimelle. ViaDia yhdistysten toiminta on vahvistunut maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Ennen kaikkea hankkeen vaikutukset yltävät niiden haasteellisissa elämäntilanteissa olevien kuntalaisten parhaaksi, jotka saavat tuettua ohjausta elämänhallintaansa sekä työllisyys- ja koulutuspolkuihin, vertaistukea, yhteisöllistä tekemistä ja merkityksellisyyttä elämälleen. 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Hankekunnat ostavat kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan palveluja ViaDia yhdistyksiltä. Koska hankkeen tulokset ja kokemukset syntyvät ja kehittyvät kuntien, työ- ja elinkeinohallinnon, tutkimustahojen ja oppilaitosten tiiviissä yhteistyössä, niiden hyödyntäminen on luontevaa hankkeen päättymisen jälkeen kaikissa kehittämistyöhön osallistuneissa organisaatioissa. Rikosseuraamuslaitoksen kehityspäällikkö Miika Kaskisen mukaan Via Dia Pohjois-Savo ry:n Varikko- hanke kohdentuu Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois- Karjalan maakuntiin, joiden alueilla on noin 400 yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa rikosseuraamuslaitoksen asiakasta vuosittain. Lisäksi maakuntien alueille vapautuu vuosittain noin 400 vankeus- tai sakkorangaistusta suorittanutta vankia. Etelä-Savon maakuntaan vapautui vuoden 2013 aikana 130 vankeus- tai sakkorangaistusta suorittanutta vankia. Rikosseuraamuslaitoksen yhtenä keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on pyrkiä rakentamaan yhteistyössä eri viranomais- sekä järjestösektorin toimijoiden kanssa rikosseuraamusten piirissä oleville asiakkaille yhteiskunnallista syrjäytymistä ehkäiseviä sekä sosiaalista suoriutumista tukevia jatkumoita, jotka kantaisivat mahdollisimman pitkälle rikosseuraamuslaitoksen asiakkuuden päättymisen jälkeen. Varikko- hanke ja sen puitteissa toteutettava kehitystyö valtio-, kunta- ja järjestösektorien kesken olemassa olevaa osaamista sekä voimavaroja yhdistäen vastaavat tältä osin hyvin laajasti ja monipuolisesti rikosseuraamusalan asiakastyön tarpeisiin ja haasteisiin. Hankkeen aikana on mahdollista luoda uusia toiminnallisia rakenteita sekä malleja, joilla voidaan saavuttaa huomattavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia rikosseuraamusten piirissä olevien henkilöiden integroitumiseksi takaisin yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Toteutuessaan hankkeella voidaan vaikuttaa konkreettisesti uusintarikollisuuteen sitä vähentäen. Itä- ja Pohjois-Suomen Rikosseuraamusalueen näkökulmasta hankkeella saavutettavissa olevat hyödyt ovat alueellisesti merkittäviä ja vahvistavat eri toimintasektorien toimijoiden välisen yhteistyön kehittämistä sekä jatkuvuutta myös tulevaisuudessa hankkeen päätyttyä. Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Sakari Kainulaisen mukaan Varikko hanke on osa Itä- Suomen eriarvoisuuden vähentämisohjelmaa (ISEA). Ohjelma hakee huono-osaisimpien palveluiden ja muiden toimenpiteiden koordinoituun kehittämiseen rahoitusta kansallisesta ESR-hauista (stm). Ohjelma huolehtii osahankkeiden kehittämien parhaiden käytäntöjen vertaisarvioimisesta ja levittämisestä. Näin ohjelma kehittää yksittäisten hankkeiden toimintaa ja sovittaa niitä osaksi palvelujärjestelmiä laajemmin. ViaDian toiminta tavoittaa erityisen ja moniongelmaisen väestöryhmän, jonka tavoittaminen tavanomaisin viranomaistoimin on vaikeaa. Tämän vuoksi hankkeella on erityinen lisäarvo ISEA:lle ja alueen palvelurakenteelle myös hankkeen päättymisen jälkeen. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä - Excel-taulukko liitteenä Sivu 15/22

17 12 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Varikko hankekokonaisuus liittyy Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 5. eli Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR). Tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistyvien työhön osallistumista ja työelämävalmiuksia. Kohteena ovat erityisesti syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, romanit, vammaiset ja vajaakuntoiset ym. Tavoitteena on monialaisten palvelujen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen, mm. yhdistämällä ja kehittämällä uudella tavalla asumisen, toimeentulon, työllistymisen ja terveydenhuollon toimintamalleja. Keskeistä on asiakkaiden voimavarojen vahvistaminen vertaistuen, yhteisöllisten palveluratkaisujen ja omaehtoisen toiminnan kautta sekä käyttäjä- ja asiakaslähtöiset innovatiiviset palvelut ja toimintatavat. Toiminnassa korostuvat asiakassosiaalityön menetelmät, asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelu- ja toimintasuunnitelma ja ohjaus sekä maahanmuuttajien kotoutumisen tehostettu tuki. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Varikko - matalan kynnyksen kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan malli kulkee rinnakkain Etelä-Savon Maakuntasuunnitelman ESR-toimenpiteiden rinnalla syrjäytymisen ehkäisyssä. Maakuntasuunnitelman toimintalinja 3 mukaisesti hankkeessa pyritään hyvinvointia edistävien kehittämisrakenteiden vahvistamiseen, matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen, kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiseen sekä terveiden elämäntapojen vahvistamiseen. Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE) tavoitteena on kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen, syrjäytymisen vähentyminen, hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantuminen ja alueellisten erojen vähentyminen. Kastehankkeisiin kuuluva Arjen Mieli hanke oli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoima kuuden osahankkeen hankekokonaisuus, jonka käynnistämät kehittämistoimet jatkuvat vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Varikko-toimintamallin kehittäminen kytkeytyy näihin jo aloitettuihin kehittämistoimiin uudenlaisten verkostoituvien palvelujen osalta. Varikko toiminnan asiakkaat ovat myös Itä-Suomen eriarvoisuuden vähentämisohjelman (ISEA) kohderyhmää. Hankkeen aikana ruoka-aputyössä kohdataan n ISEA -ohjelman kohderyhmän lähimmäistä. Varikko hanke on oleellinen osa huono-osaisimpien kansalaisten osallisuuden vahvistamista ja tukee heitä elämänhallinnan pyrkimyksissä. ISEA -ohjelma osallistuu Varikko -hankkeisiin a) leipäjonojen tutkimuksella, b) sosiaalisen toiminnan mallintaminen/hyvien käytäntöjen organisoinnin tutkimuksella sekä c) osallistumalla toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja asiakasseurantaan. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Itä-Suomen yliopisto ja/tai Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä ViaDia Pohjois-Savon kanssa. Operaatio Soppakattila on valtakunnallisen ViaDia ry:n ja paikallisten Osuuskauppojen yhteistyöhanke, joka lähtee RAY hakuun toukokuussa 2014: hankkeessa kehitetään ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka toteutuessaan kytkeytyvät suoraan Varikkoihin myös Etelä-Savossa. Erilaiset strategiat, ohjelmat, toimintalinjaukset ja hankkeet kuntien ja järjestöjen välisessä yhteistyössä ovat tärkeitä yhteisen suunnan näyttäjiä. Ne eivät monesti kuitenkaan tavoita kaikkein vaikeimmissa ja haasteellisimmissa elämäntilanteissa olevia kansalaisia. Varikko-toimintamallin avulla halutaan vastata juuri tämän kohderyhmän palvelutarpeisiin käytännöllisellä, sekä kuntia että yhdistystä palvelevalla tavalla. 10 Maantieteellinen kohdealue Mikkeli, Pieksämäki 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä Sivu 16/22

18 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? ViaDia Pohjois-Savo ry on toteuttanut onnistuneesti ESR-rahoitteisen Työpäivä -hankkeen vuosina (kokonaisrahoitus ). Hankkeessa onnistuttiin keskeisten tavoitteiden osalta kiitettävästi ja rahoitus toteutui suunnitelman mukaisesti. Työpäivä -hankkeesta on tiedotettu mm. edellisen EUmaksatuskauden julkaisuissa. Yhdistyksellä on parhaillaan menossa kaksi ESR -hanketta: Vakaa -hanke ( ) sekä Arki avautuu - hanke rahoitusvuodelle Hanke on "pilotti" Varikko -hankkeelle. Arki avautuu - hankkeessa on perustettu päivätoimintayksikkö Varkauteen ja sen kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa Varikko -hankkeessa. ViaDia Pohjois-Savo on lisäksi onnistuneesti toteuttanut Arjentaidot 1 ja 2 -työvoimapoliittiset hankkeet ( ) sekä RAY:n rahoittamat Ruotu- (v ) ja Vapis (v ) -hankkeet Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Tiedotuksen osalta hankealue on laaja ja toimipisteiden välimatkat pitkät. Tiedottamisen tehostamiseksi laaditaan hankkeen alussa systemaattinen suunnitelma kuinka tiedotus toteutetaan Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Varikko -hankkeelle perustetaan ylimaakunnallinen ohjausryhmä, jossa on edustus kunkin maakunnan kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon, rikosseuraamuslaitoksen sekä ViaDia yhdistysten jäsenistä. Ohjausryhmään kutsutaan myös asiakasedustajia. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista 12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta Yhteensä 95 henkilöä 13 Horisontaaliset periaatteet Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Hankkeen toiminta on tarkoitettu tasapuolisesti sekä naisille että miehille. Hankkeessa otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvo mutta tämä ei ole päätavoite Kestävä kehitys Materiaalit ja jätteet: Hankkeen ruoka-aputoiminta perustuu kauppojen ylijäämäelintarvikkeiden hyötykäyttöön ja edistää elintarvikkeiden hävikin pienenemistä. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen: Hankkeessa kehitettävä kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan sekä sosiaalisen isännöinnin malli on tuote, joka mahdollistaa kuntien ja ViaDia yhdistysten yhteistyön kaikkein haasteellisimmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten palveluissa. Hyvinvoinnin edistäminen: Hankkeessa kehitettävät yksilölliset ja yhteisölliset toimintamallit edistävät monipuolisesti kohderyhmien hyvinvointia. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus: Hankkeen myötä kaikkein haasteellisimmassa elämäntilanteessa, työmarkkina-asemassa ja yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten mahdollisuudet yhdenvertaisuuteen kohenevat. Erilaisista kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten kulttuurinen yhdenvertaisuus kohenee hankkeeseen osallistumisen myötä ja sen jälkeen työmarkkinoilla. Sivu 17/22

19 14 Hankekunta saa rahoituksensa vastineeksi: Mikkelin toiminta Kuntouttavaa päivä- ja työtoimintaa kymmenelle eri henkilölle viikossa yksilöllisesti. Sosiaalinen isännöinti Lisäksi Varikon työtoimintaa kymmenelle muulle kuntoutujalle (esimerkiksi ruoka-aputyön ja muiden järjestöjen kautta tulevat asiakkaat) Päivätoiminta Varikolla arkisin klo 8-15 Kokoaikaisen ohjaajan palvelut Varikolla klo 8-16 Sosiaalisen isännöinnin palvelut 10 h viikossa TOISEN ohjaajan toimesta, (ei välttämättä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita) Projektipäällikön tukipalvelut: ohjaajien ja asiakkaiden ohjaus ja tuki päihdeongelmiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa sekä erilaisten ryhmien toteuttamisessa koko maakunnan alueella, koulutus, itäsuomalaisen Varikon kehittämistyö, kokonaiskoordinointi, esimiestehtävät, tutkimustyöhön osallistuminen ym. Yhteistyö asumisten tukipisteen kanssa Ryhmät /koulutukset Pieksämäen toiminta Kuntouttavaa päivä- ja työtoimintaa 5-10 eri henkilölle viikossa yksilöllisesti. Lisäksi Varikon työtoimintaa kymmenelle muulle kuntoutujalle (esimerkiksi ruoka-aputyön ja muiden järjestöjen kautta tulevat asiakkaat) Päivätoiminta Varikolla arkisin klo 8-15 Kokoaikaisen ohjaajan palvelut Varikolla klo 8-16 Sosiaalisen isännöinnin palvelut 10 h viikossa ohjaajan toimesta Projektipäällikön ja päihdetyöntekijän tukipalvelut: ohjaajien ja asiakkaiden ohjaus ja tuki päihdeongelmiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa sekä erilaisten ryhmien toteuttamisessa. Projektipäällikön tukipalvelut: koulutus, itäsuomalaisen Varikon kehittämistyö, kokonaiskoordinointi, esimiestehtävät, tutkimustyöhön osallistuminen ym. Ryhmät /koulutukset Sivu 18/22

20 ViaDia Mikkeli ry Varikko-hanke henkilöstökulu yht palkka ilman sivukuluja Henkilöstökulut+sotut+lomap.var. kk /kk kk kk kk projektipäällikkö (37,5 h/vk) ohjaaja, Mikkeli (32,5 h/vk) ohjaaja, Pieksämäki (32,5 h/vk) projektisihteeri (20h/vk) yht Palvelujen ostot Koulutus ja kuntoutus, Mikkeli Koulutus ja kuntoutus, Pieksämäki Muut kulut kohderyhmän tilavuokrat, Mikkeli kohderyhmän tilavuokrat, Pieksämäki Flat Rate 17% Kirjanpitoon tulevat kustannukset Rahoitus: Haettava ESR rahoitus ,2 % Mikkelin kaupunki ,3 % Pieksmäen kaupunki ,7 % Omarahoitus ,8 % Sivu 19/22

21 Sivu 20/22

22 Sivu 21/22 Kaupungin elinvoima Yhteisöt Talous Kuntalainen Turvattomuuden väheneminen Elämänlaatu paranee Kaikilla osa-alueilla Ihminen kuntoutuu Uudet mahdollisuudet työhön ja työllistymiseen Uusi/parannettu tuote, palvelu Parempaa hyvinvointia Elinvoiman ja imagon vahvistuminen Huolehditaan myös heikompiosaisista Asuminen järjestyy ja häädöt vähentyvät Häiriökäyttäytyminen vähenee Syrjäytymisen ehkäisy Mikkelin varikko Via Dia ry ja Mikkelin kaupungin toimijat Mikkelin panos /vuosi Ympäristön hyvinvointi Tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa Hyvinvointia yrityksille ja muille yhteisöille Uusi toimintamalli kumppanuus Kustannussäästöt ja tulojen kasvu Työmarkkinatuen kuntaosuus laskee noin 1200 /kk, /vuosi Tiivis yhteistyö muihin hankkeisiin mm. Mielen Aske Yhteistyömuodot kehittyvät yhteisessä tekemisessä mm. A-klinikka, Olkkari,Toimintakeskus Toimeentulotukimenot alenee noin 5 x 522 /kk vuosi Vaikutus soten menoihin esim. mipä-palvelut(katkaisuhoito, kuntoutus, asumispalvelut Sosiaalinen isännöinti hankkeen aikana ilmainen 10 h/viikko /kk, /vuosi Hankeaikana 10 ilmaista kuntouttavan työtoiminnan paikkaa

23 Sivu 22/22

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KASTE 2008 2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2533-5 (nid.) ISBN 978-952-00-2534-2

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa

Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Hän pitää mua käsikynkästä ja me kävellään Vapaaehtoista keikkaapua saaneiden ikäihmisten kokemuksia ja keikka-avun kehittämistä Espoossa Koivula, Kirsi 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS

JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS JOS TÄSTÄ VIELÄ JOKU PÄIVÄ SELVIÄIS Päiväkeskustoiminta tyyppisessä paikassa käytettävät työmenetelmät asiakastyössä Sari Pekkala Sosiaalialan opinnäytetyö Yhteisö ja perusturvatyö Sosionomi (AMK) KEMI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta

Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 29 Saila Korhonen ja Mali Soininen (toim.) Yksilöllisesti vaan ei yksin kohtaamisia ja keskusteluja vammaisuudesta Saila Korhonen ja Mali Soininen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot