Lupauksena hyvä maine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupauksena hyvä maine"

Transkriptio

1 Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009

2 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7 Suosituksia...7 Yhteenveto...8 Yhteenvetoraportti...10 Vastaajien tausta...10 Sukupuoli...10 Koulutusaste...10 Ikäryhmä...10 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...11 Vastaajan tehtävä...12 Oletko käynyt Keski-Suomessa?...12 Mahdollisen käynnin syy:...12 Vastaajan sidosryhmä...12 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...14 Voisin muuttaa Keski-Suomeen...15 Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni...15 Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista...15 Maineodotuksen ja toteutuneen maineen suhde...17 Maineodotukset ja -toteumat keskimäärin...17 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...20 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...21 Jos olet ollut aiemmin tekemisissä brändin kanssa, missä yhteydessä tämä on tapahtunut?...21 Muistatko kuulleesi sloganin "Central Finland, the Human Technology Region"? Mitä sinulle tulee Keski-Suomesta mieleen tässä yhteydessä?...22 Mitä oheinen "Human Technology Central Finland" -logo tuo sinulle mieleen Keski-Suomesta?...23 Arvioi oheista kuvaa valitsemalla se kohta liukuasteikolla, joka on lähimpänä mielikuvaasi kahden vastakohtaparin välillä...25 Arvioi oheista kuvaa valitsemalla se kohta liukuasteikolla, joka on lähimpänä mielikuvaasi kahden vastakohtaparin välillä...27 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista...28 Viestintäkanavat...29 Jutut/tiedotteet...30 Internet-sivut...31 Markkinointimateriaali Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

3 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Henkilökohtainen kontakti...32 Tutkimuksen avoimet vastaukset...34 Forests, lakes and Hi-tech - Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Keski-Suomesta?...35 Keski-Suomen maineen kivijalat: puhdas luonto ja keskeinen sijainti...35 Jyväskylä, maakunnan veturi...36 Sivistynyt Keski-Suomi...36 Muita tärkeitä teemoja...37 Paradise - Nimeä joku samantyyppinen alue kuin Keski-Suomi?...37 Kotimaisia ja ulkomaisia alueita...37 Luonto ja lupsakat ihmiset - Mikä on parasta Keski-Suomessa?...37 Ensimmäiseksi tulee mieleen paras asia...37 Puhdas luonto ja nykyaikaiset palvelut...38 Keski-Suomi on keskellä!...38 Voimakas tahto kehittyä...38 Parasta Keski-Suomessa - keskisuomalaiset...39 Huonot lentoyhteydet, pitkät välimatkat, vaikea työllistyminen - Mikä harmittaa Keski- Suomessa?...39 Kolme aihetta yli muiden...39 Kaukana ja huonot liikenneyhteydet...39 Ei koulutusta vastaavaa työtä tarjolla...39 Masentava talvi...40 A little less conversation, a little more action please - Millä tavoin Keski-Suomea voisi mielestäsi tehdä tunnetuksi?...40 Vahvuudet tiedossa, lisää kaasua!...40 Avainhenkilöiden mielipiteitä...41 Kansainväliset vs. suomalaiset vastaajat...42 Vastaajan sidosryhmä...42 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...43 Voisin muuttaa Keski-Suomeen...44 Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni...44 Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Keski-Suomen maineodotuksen ja -toteuman vertailua...45 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...50 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...51 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista...53 Viestintäjärjestelmän toimivuus kansainvälisten vastaajien mielestä...55 Vastaajien tausta...56 Sukupuoli...56 Koulutusaste...56 Ikäryhmä...56 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...57 Vastaajan tehtävä Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

4 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Oletko käynyt Keski-Suomessa?...58 Mahdollisen käynnin syy:...59 Keski-Suomessa käyneiden ja ei-käyneiden vastausten vertailua...60 Vastaajan sidosryhmä...60 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...61 Voisin muuttaa Keski-Suomeen Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Keski-Suomen maineodotuksen ja -toteuman vertailua...63 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...68 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...69 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista. Kuinka paljon olet saanut ja haluat tietoa seuraavista aiheista?...70 Vastaajien tausta...72 Sukupuoli...72 Koulutusaste...72 Ikäryhmä...72 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...73 Vastaajan tehtävä...73 Oletko käynyt Keski-Suomessa?...74 Mahdollisen käynnin syy:...74 Kansainväliset päättäjät...76 Keski-Suomen maineen arviointia...76 Kansainvälisten vastaajaryhmien mainearviot maaryhmittäin...78 Itävalta...78 Maine...78 Tiedontaso...79 Kiina...79 Maine...79 Tiedontaso...79 Tsekki...80 Maine...80 Tiedontaso...80 Saksa...82 Maine...82 Tiedontaso...82 Unkari...83 Maine...83 Tiedontaso...83 Hollanti...83 Maine...83 Tiedontaso...84 Puola Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

5 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Maine...85 Tiedontaso...85 Venäjä...85 Maine...85 Tiedontaso...86 Espanja...86 Maine...86 Tiedontaso...87 Yhdysvallat...88 Maine...88 Tiedontaso Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

6 Toteutus Human Technology -mainetutkimuksen toteutti jyväskyläläinen maineenhallinnan tutkimus- ja konsulttiyritys Mediatum Oy Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden toimeksiannosta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Human Technology Central Finland -mainetutkimukseen kutsuttiin yhteensä 2599 vastaajaa. Heistä tutkimukseen vastasi kaikkiaan 728. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 28%. Vastausprosentti on korkea huomioiden sen, että tutkittavaan joukkoon sisältyi myös kansainvälinen vastaajaryhmä. Lisäksi samalla haluttiin selvittää maineeseen ja viestintään liittyviä asioita varsin laajasti. Sähköpostikutsuja lähetettiin Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n omiin ja Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeen kumppaneilta saatuihin sidosryhmärekistereihin, kuten maakunnassa vierailleille ulkomaalaisryhmille, paikallisille ja valtakunnallisille päättäjille, toimittajille, ystävyyskaupunkien edustajille ja kansainvälisille opiskelijoille. Henkilökohtaisten kutsujen lisäksi avoimen linkin kautta tutkimukseen osallistui vielä lisäksi 107 henkilöä. Kokonaisvastaajamäärä oli siten 835. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista on keskisuomalaisia Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeen sidosryhmiä. Tämä osoittaa maakunnassa laajaa sitoutumista yhteiseen, kansainväliseen brändihankkeeseen. Tämä luo hyvät edellytykset markkinoinnille ja kehitystyölle myös jatkossa. Kansainvälisiä vastaajia (vastanneet englanninkieliseen lomakeversioon) oli yhteensä 200 eli noin neljäsosa vastaajista. Edellisten lisäksi tutkimusta varten haastateltiin 12 avainhenkilöä puhelimitse. Avainhenkilöhaastatteluihin kutsuttiin johtoporrasta keskisuomalaisista ja ulkomaisista suur- ja pkyrityksistä, koulutuksen tutkimuksen alalta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, matkailun alalta, mediasta sekä ulkomaisten sijoitusten edistämispalveluista valtion tasolla.

7 Johtopäätöksiä Human Technology -brändi on osoittautunut toimivaksi ja kiinnostavaksi Keski-Suomen kansainvälisen markkinoinnin työkaluksi. Teema koetaan myönteisenä ja se kuvaa hyvin eri sidosryhmien Keski-Suomen kansainväliseen markkinointiin liittämiä odotuksia korkean osaamisen ja luonnon yhdistämisestä. Human Technology -markkinointi ja maineenhallinta on parhaiten toteutunut tässä vaiheessa oppilaitosympäristössä. Oppilaitosympäristössä teema on houkutteleva ja antaa lisäarvoa sekä kansainvälisesti oppilaitosten henkilöstölle että opiskelijoille. Hanke on myös onnistunut luomaan varsin toimivat yhteydet ja viestintäkanavat erityisesti tiettyihin kohdemaihin. Näistä maista on saatu Keski-Suomeen opiskelijaryhmiä ja muuta vuorovaikutusta, mikä on edistänyt hankkeen tavoitteita erittäin hyvin. Yleisesti, oppilaitosten ulkopuolella, Human Technology -brändin tunnettuus on vielä varsin alhaisella tasolla. Kaikista vastaajista puolet ja ulkomaisista vastaajista 65 prosenttia ei muistanut nähneensä Human Technology -tunnusta aiemmin. Perinteiseen tapaan tutkimukseen vastanneiden keskuudessa luonto nähdään Keski-Suomen parhaana piirteenä ja harmittavimpana piirteenä esille nousevat heikot liikenneyhteydet. Lähes kaikki vastaajat olivat itse vierailleet Keski-Suomessa. Tämä korostaa sitä, että keskeinen maineenhallinnan tilanne on saada yhteys henkilöön silloin kun hän on alueella käymässä tai on juuri käynyt Keski-Suomessa. Tällaisten tilanteiden tunnistaminen ja henkilöiden yhteystietojen keruu muodostaakin keskeisen ja kustannustehokkaan maineenhallinnan työkalun. Yhdistettynä tehokkaaseen uutistoimistomaiseen viestintään erityisesti kansainvälisille kontakteille, on mahdollista saada hyvinkin merkittäviä tuloksia alueen kansainvälisen Human Technology -maineen hallinnassa. Ylivoimaisesti tärkein Keski-Suomessa käynnin syy on työ. Keskimäärin 72 vastaajaa sadasta on käynyt Keski-Suomessa työn vuoksi. Viidenneksen käyntimotiivi on opiskelu. Vapaa-ajan merkitys on Human Technology -sidosryhmille erittäin vähäinen. Tähän tutkimukseen vastanneista vain viisi sadasta on käynyt Keski-Suomessa vapaa-ajanmatkailun merkeissä. Tutkimukseen vastanneiden mukaan uutiskirjeviestintä on toiminut varsin hyvin ja sitä on syytä vahvistaa. Eri markkinointitoimenpiteisiin ja -aineistoihin vastaajat olivat kohtalaisen tyytyväisiä. Perusperiaate kuitenkin on se, että mitä kauempana maantieteellisesti ja kulttuurisesti kohderyhmät sijaitsevat, sitä enemmän korostuu internet-viestintä. Suosituksia Markkinoinnissa on jatkossa tarve huomioida eri kansallisuuksien odotukset mm. kielen osalta entistä paremmin. Näitä kulttuurisia odotusten eroja tuli esille jonkin verran. Esimerkiksi venäläiset ovat hyvin tyytyväisiä Keski-Suomen Human Technology -maineeseen, mutta saavat tietoa aivan liian vähän. Sama koskee esimerkiksi espanjalaisia.

8 Konkreettisista markkinointityökaluista internet-viestintä on edelleenkin kustannustehokkain työkalu ja sisältää runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Human Technology -hankkeen viestinnässä tulee entistä vahvemmin keskittyä Jyväskylä-kärjellä tapahtuvaan viestintään ja markkinointiin. Jyväskylästä on mahdollista muodostaa erottuva ja houkutteleva korkean osaamisen pikkukaupunki luonnon syleilyssä -profiili. Kansainvälisesti korkeasti koulutettujen kohderyhmissä nimenomaan koulutuksen, osaamisen ja niiden jalostamisen teemat ovat haluttuja ja houkuttelevia. Keskeiseksi kehityskohteeksi muodostuu yritys- ja päättäjäkohderyhmän parempi tavoittaminen kansainvälisesti. Keskeiset odotukset kansainvälisillä sidosryhmillä kohdistuvat elinkeino- ja työelämän kovaan ytimeen: työpaikkoihin ja työvoimaan sekä näihin liittyviin tukiteemoihin. Tämä edellyttää jatkossa toiminnalta uudenlaista, hyvin konkreettista työelämä- ja yritysyhteistyötä ja tiedon jalostamista ja välitystä kiinnostuneille kohderyhmille. Tutkimus osoittaa kiistatta sen, että tärkein Human Technology -maineenhallinnan työkalu on vierailut alueelle. Tehokkaimmin tuloksiin päästäneen kun Jyväskylään tuodaan valituista kansainvälisistä kohderyhmistä yritysjohtajia ja muita avainhenkilöitä tutustumiskäynneille huolellisesti valikoituihin ja valmisteltuihin kohteisiin. Tämä edellyttää tehokasta kohderyhmien tunnistamista, valintaa ja tavoittamista ennen kaikkea Do business with us ja Work with us -perusviesteillä. Yhteenveto Kokonaisuutena vastaajat ovat tasaisen tyytyväisiä Keski-Suomen Human Technology -maineeseen. Teemat, joissa maineodotuksiin ei onnistuta vastaamaan keskittyvät lähinnä työ- ja liike-elämän kovaan ytimeen sekä liikenneyhteyksiin. Ylimainetta on lähinnä luonto- ja elinympäristöteemoista. Laajasta ja alkuvaiheessa toki tarpeellisesta peruslanseerauksesta on syytä keskittyä Human Technology -brändin tunnetuksi tekemiseen kansainvälisten yrityssidosryhmien parissa. Teemallisesti on syytä keskittyä erityisesti Jyväskylän profiiliviestintään sekä kansainvälistä elinkeinoelämää kiinnostaviin ja niille relevantteihin teemoihin. Alku- ja lanseerausvaiheen perusviestit ovat toimineet hyvin, mutta jatkossa hankkeen perusviestejä on syytä tarkistaa, jotta ne ovat relevantimpia yrityssidosryhmille. Nykyisistä kolmesta perusviestistä (Osaamista jalostava, Hyvä elämä sekä Toimivat verkostot) kaksi ensin mainittua on onnistuttu viestimään hyvin. Sen sijaan Toimivat verkostot -teemassa esiintyy haasteita. Erityisesti vastaajat kokonaisuutena (jossa korostuvat keskisuomalaisten vastaajien näkemykset) koetaan alimainetta avoimuuden ja yhteistoiminnan suhteen. Kaikki muutkin ryhmät ovat lisäksi tyytymättömiä hyviin yhteyksiin erityisesti liikenneyhteyksien suhteen, mutta jonkin verran myös verkostoitumismielessä. Jatkossa Keski-Suomen vahvaa Human Technology -profiilia tulee rakentaa edelleen pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Jyväskylää kannattaa hyödyntää kärkenä maakunnan kansainvälisessä markkinoinnissa, koska etenkin kansainvälisille vastaajille Jyväskylä oli tärkeä Keski-Suomea

9 profiloiva keskus. Lisäksi Jyväskylässä korostuvat Keski-Suomen houkuttelevat piirteet: vahvat koulutus-, tuotekehitys- ja osaamisteemat. Huomattavaa on kuitenkin, että markkinointimateriaalin kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, käytetäänkö termiä Jyväskylä vai Central Finland. Yksittäisen maakunnan erottuminen globaaleilla markkinoilla ilman riittävän terävää ja kovaa kärkeä on hyvin vaikeaa. Kun Jyväskylä menestyy kansainvälisesti, siitä hyötyvät myös kaikki muut Keski- Suomen kunnat ja kaupungit erilaisten kerrannaisvaikutusten kautta. Vastaavasti jos Jyväskylä ei ole kansainvälisesti erottuva ja kilpailukykyinen, heikkenee myös muiden kuntien asema. On tärkeää kuitenkin muistaa, että mikäli Jyväskylää käytetään markkinoinnin kärkenä, pitää sen johdonmukaisesti hyödyttää koko maakuntaa. Jyväskylä on siis vain kärki, jolla herätellään kansainvälisillä markkinoilla kiinnostusta Keski-Suomea kohtaan. Kiinnostuksen herättyä Jyväskylä on vastuussa siitä, että yhteiseen brändiin panostaminen hyödyttää koko maakuntaa. Kiinnostuneet pitää kyetä tehokkaasti ja vaivattomasti ohjaamaan maakunnassa eteenpäin paikkakunnille, jotka vastaavat heidän kiinnostustaan ja tarpeitaan. Muita tärkeitä teemoja maakunnan markkinoinnissa ovat erityisesti liikenneyhteydet, joita on syytä pitää vaikuttamisen ja viestinnän kestoaiheena. Lisäksi kansainvälisillä markkinoilla on tärkeää panostaa myös yhteistoimintaan ja avoimuuteen, jotka kaipaavat vahvaa kehittämistä. Globaalissa kilpailussa yksittäisen maakunnan on mahdotonta erottua ilman yhteisiä, kaikkia hyödyttäviä tavoitteita ja määrätietoista yhteistyötä, koska toimenpiteiden teho nousee juuri yksituumaisuudesta. Tulevaisuuden haasteena on myös Human Technology -teemojen konkreettinen implementointi yritys- ja työelämään hankkeiksi, yhteyksiksi ja sopivien kansainvälisten yritysten sijoittumispäätöksiksi alueelle sekä houkuttelevien kansainvälisen tason työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. Muut Human Technology -hankkeen teemat ovat eri sidosryhmillä hyvin tiedossa, ja jatkossa kaikki voimavarat onkin syytä keskittää Do business with us -teemaan ja sen johdannaisen Work with us -teeman rakenteiden luomiseen ja kovien ydinviestien hankintaan, jalostamiseen ja viestimiseen huolellisesti tunnistetuille avainsidosryhmille kansainvälisesti.

10 Yhteenvetoraportti Vastaajien tausta Human Technology Region -tavoitemainetutkimuksen vastaajat painottuivat korkeakoulutettuun, työikäiseen väestöön, joka asuu Keski-Suomessa. Suurin osa vastaajista on johtavassa asemassa, yrittäjä tai asiantuntijatehtävissä. Vastaukset edustavat siis erittäin hyvin Human Technology -hankkeen tavoiteltuja avainsidosryhmiä. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. nainen ,92% 2. mies ,08% Yhteensä % Koulutusaste Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% oppivelvollisuus (kansakoulu tai peruskoulu) perusaste (esim. lukio tai ammattikoulu) alempi korkea-aste (opistotaso tai ammattikorkeakoulu) ylempi korkea-aste (yliopisto) 17 2,09% 48 5,91% ,86% ,41% 5. Jokin muu, mikä 14 1,72% Yhteensä % Ikäryhmä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. alle 18 vuotta 1 0,12% vuotta 71 8,72%

11 vuotta ,32% vuotta ,88% vuotta ,48% vuotta ,74% vuotta tai yli 14 1,72% Yhteensä % Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Keski-Suomi ,89% 2. pääkaupunkiseutu 30 4,27% 3. muu Suomi 55 7,83% Yhteensä %

12 Vastaajan tehtävä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. johtavassa asemassa ,62% 2. yrittäjä ,90% 3. asiantuntijatehtävissä ,55% 4. työntekijä 46 5,66% 5. opiskelija 93 11,44% 6. toimihenkilö 88 10,82% 7. työtön 3 0,37% 8. eläkeläinen 14 1,72% 9. Jokin muu, mikä 40 4,92% Yhteensä % Oletko käynyt Keski-Suomessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kyllä ,82% 2. en 24 3,18% Yhteensä % Mahdollisen käynnin syy: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Työ ,84% 2. opiskelu ,06% 3. vapaa-aika 46 7,10% Yhteensä % Vastaajan sidosryhmä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. yritys ,25% 2. kehittämisyhtiö 62 8,40%

13 3. valtionhallinto 51 6,91% 4. kunta tai kaupunki ,62% 5. edunvalvontaorganisaatio 8 1,08% 6. media 13 1,76% 7. oppilaitos ,34% 8. maahanmuuttaja 2 0,27% 9. Kansainvälistyvä Keski- Suomi -hanke 36 4,88% 10. Jokin muu, mikä 11 1,49% Yhteensä % Tutkimukseen kutsutuista sidosryhmistä eniten vastauksia saatiin yrityksiltä ja oppilaitoksilta. Myös kuntien ja kaupunkien edustajat olivat aktiivisia. Huomattavan suuri osa vastaajista oli Keski-Suomesta (yli 600 vastaajaa eli yli 70 prosenttia), mikä on otettava huomioon kokonaistulosten tulkinnassa. Tämän vaikutus keskiarvoihin onkin huomioitu analyysitekstissä. Keskeisiksi muuttujiksi nousevatkin vastauskieli eli ulkomaiset vs. kotimaiset vastaajat. Kiinnostavaa on myös johtavassa asemassa olevien ja yrittäjien arviot. Lisäksi erikseen esitetään niiden vastaukset, jotka eivät ole käyneet Keski-Suomessa. Viimemainittu on kiinnostava tarkastelutapa siksi, että heidän mainearvionsa alueesta ja HT-brändistä perustuvat täysin viestintään ja muihin maineenhallinnan operaatioihin. Heidän kohdallaan nähdään parhaiten puhtaasti viestinnällisten operaatioiden merkitys.

14 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat? liukuasteikko 1-7: ei houkutteleva (1) neutraali (4) houkutteleva (7) Jyväskylä avg: 5,53 Oulu avg: 4,07 Göteborg avg: 4,00 Poznan avg: 3,19 Hannover avg: 3,81 Malaga avg: 4,34 Tartto avg: 3,77 Houkuttelevuusvertailussa Jyväskylä menestyy kautta linjan yllättävänkin hyvin. Tässä on huomioitava keskisuomalaisten vastaajien suuri määrä. Tarkasteltaessa ulkomaalaisten vastaajien sekä niiden, jotka eivät ole Jyväskylässä käyneet vastauksia, säilyy Jyväskylän johtoasema myös näiden ryhmien joukossa. Ero kuitenkin kaventuu suhteessa kaikkiin muihin kaupunkeihin. Jyväskylä kilpailee haluttavuusasemastaan lähinnä Göteborgin kanssa. Oulu jää kauas taakse tässä tarkastelussa. Tulosta selittää se, että nimenomaan HT-brändin ja siihen liittyvän maineenhallinnan avulla on onnistuttu kasvattamaan Jyväskylän haluttavuutta ohi muiden suomalaisten kaupunkien. Mikäli maineenhallintaa ei tehdä, tulos saattaisi olla huomattavasti heikompi. Tämä erotus on osaltaan myös Human Technology -hankkeen ja sen viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden osoitin.

15 Voisin muuttaa Keski-Suomeen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,90% 2. jokseenkin samaa mieltä ,82% 3. jokseenkin eri mieltä 33 4,06% 4. eri mieltä 38 4,67% 5. en osaa sanoa 37 4,55% Yhteensä % Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,36% 2. jokseenkin samaa mieltä ,60% 3. jokseenkin eri mieltä 43 5,28% 4. eri mieltä 31 3,80% 5. en osaa sanoa 16 1,96% Yhteensä % Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,02% 2. jokseenkin samaa mieltä ,29% 3. jokseenkin eri mieltä 97 11,96% 4. eri mieltä 28 3,45% 5. en osaa sanoa 59 7,27% Yhteensä %

16 Keski-suomi koetaan haluttavaksi ja monipuoliseksi asuinalueeksi, joka erottuu edukseen muista vastaavista alueista. Keski-Suomen kokonaismaine on siis hyvä.

17 Maineodotuksen ja toteutuneen maineen suhde Maineraportoinnissa yhteisöllä voi olla kolmenlaista mainetta suhteessa odotuksiin. Ylimaine: Jos maine on joiltain osin parempi kuin sidosryhmät edellyttävät, tämä on ylimainetta. Se on osoitus siitä, että kyseiselle sidosryhmälle ei tarvitse toiminnallisesti tai viestinnällisesti painottaa tätä maineen ulottuvuutta. Maineodotus ja todellinen maine yhtä suuria: Maine sidosryhmän parissa vastaa niiden yhteisöön kohdistuvia odotuksia. Tämä on tavoitetila, jossa toiminta ja viestintä ovat tuottaneet optimaalisen mainetuloksen. Alimaine: Tällaisessa tilanteessa yksiköiden maine on huonompi kuin sidosryhmän odotus. Tämä on haasteellinen tilanne, sillä se saattaa johtaa siihen, että sidosryhmät hankkivat muita yhteistyökumppaneita. Niillä maineen osa-alueilla, joilla maine on odotuksia huonompi, on ryhdyttävä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Odotuksen ja maineen vastaavuudessa tilanne on siis optimaalisin, jos odotettu maine ja toteuma ovat samoja tai lähes samoja ja näiden erotus lähellä nollaa. Jos erotus on positiivinen, on siis ylimainetta suhteessa odotuksiin. Jos taas erotus liikkuu nollan alapuolella, toimija ei näiltä osin vastaa maineodotuksiin. Pienet poikkeamat suuntaan tai toiseen eivät ole merkittäviä. Jos maine-erotus on 0,5 tai suurempi, asiaan on kiinnitettävä huomiota ja 1 tai suurempi maine-erotus vaatii yleensä välittömiä toimenpiteitä. Seuraavassa on esitetty koko aineiston mainearviot keskimäärin. Matriisitaulukkojen yhteydessä on esitetty myös kuiluanalyysi maineodotuksen ja -toteuman suhteesta. Kuiluanalyysi osoittaa selkeästi sen, missä maineen osa-alueissa Keski-Suomen toteuma vastaa yleisiä odotuksia, ja mihin osaalueisiin on toiminnassa kiinnitettävä huomiota. Maineodotukset ja -toteumat keskimäärin Alla oleva matriisitaulukko esittää vasemmassa sarakkeessa vastaajien keskimääräisiä maineodotuksia asuinpaikalle tai yrityksen sijaintipaikalle maineen eri osa-alueille. Oikeassa sarakkeessa puolestaan esitetään Keski-Suomen vastaavat keskimääräiset mainetoteumat. Näitä vertailemalla saadaan tietoa Keski-Suomen alue maineesta osa-alueittain ja voidaan tarkastella kohta kohdalta onko odotuksiin verrattuna yli- tai alimainetta vai vastaako mainetoteuma sidosryhmien odotuksia. Tämä kuiluanalyysi on esitetty yhteenvetotaulukon jälkeen. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle valitessasi esimerkiksi asuinpaikkaa tai yrityksesi sijoittumispaikkaa? erittäin tärkeää tärkeää (Arvo: hieman tärkeää ei lainkaan tärkeää (Arvo: Entä miten Keski-Suomen alue vastaa näihin odotuksiin? En osaa sanoa Samaa mieltä (Arvo Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä (Arvo: 2) Eri mieltä (Arvo En osaa sanoa (Arvo:

18 4) 2) : 0) yleisesti tunnettu (avg: 2,39) Alue esiintyy usein julkisuudessa (avg: 2,05) hyvämaineinen (avg: 3,24) hintatasoltaan edullinen (avg: 2,83) monipuolinen palvelutarjonta (avg: 3,29) osaavaa työvoimaa saatavilla (avg: 3,18) mielenkiintoisia työpaikkoja (avg: 3,38) Suomen johtavia maakuntia (avg: 2,50) kansainvälinen maakunta (avg: 2,69) kilpailukykyinen (avg: 3,07) Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä (avg: 2,81) Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin (avg: 2,77) elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta (avg: 3,40) innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä (avg: 3,14) Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja luovasti (avg: 3,03) yleisesti tunnettu (avg: 2,94) Alue esiintyy usein julkisuudessa (avg: 2,63) hyvämaineinen (avg: 3,26) hintatasoltaan edullinen (avg: 2,69) monipuolinen palvelutarjonta (avg: 3,02) osaavaa työvoimaa saatavilla (avg: 3,23) mielenkiintoisia työpaikkoja (avg: 2,71) Suomen johtavia maakuntia (avg: 2,76) kansainvälinen maakunta (avg: 2,75) kilpailukykyinen (avg: 2,93) Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä (avg: 2,93) Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin (avg: 2,76) elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta (avg: 3,51) innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä (avg: 3,20) Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja

19 Alueella panostetaan yrittäjyyteen (avg: 3,25) avoin ilmapiiri (avg: 3,50) Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä (avg: 3,25) vahva yhteishenki (avg: 3,25) Alueen elinympäristö on ihmisläheinen (avg: 3,58) vireää vapaa-ajan toimintaa (avg: 3,33) luonnonläheinen (avg: 3,46) hyvät liikenneyhteydet (avg: 3,52) verkostoitunut kansainvälisesti (avg: 3,00) mielenkiintoisia matkailukohteita (avg: 2,82) Lasten päivähoito on järjestetty hyvin (avg: 3,09) Asuinympäristö on turvallinen (avg: 3,65) Mitkä muut asiat ovat sinulle tärkeitä? (avg: 3,77) luovasti (avg: 3,03) Alueella panostetaan yrittäjyyteen (avg: 2,98) avoin ilmapiiri (avg: 2,87) Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä (avg: 2,86) vahva yhteishenki (avg: 2,73) Alueen elinympäristö on ihmisläheinen (avg: 3,27) vireää vapaa-ajan toimintaa (avg: 3,22) luonnonläheinen (avg: 3,62) hyvät liikenneyhteydet (avg: 2,81) verkostoitunut kansainvälisesti (avg: 2,87) mielenkiintoisia matkailukohteita (avg: 2,74) Lasten päivähoito on järjestetty hyvin (avg: 3,01) Asuinympäristö on turvallinen (avg: 3,39) (avg: 2,82) Yhteensä 35 % 43 % 16 % 5 % 1 % 23 % 48 % 18 % 3 % 7 % Keski-Suomen maine on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Se tarkoittaa, että maineodotukset ja toteumat vastaavat ennen kaikkea aluetta hyvin tuntevien parissa toisiaan. Keskeisiksi haasteiksi asiaa tuntevien parissa nousevat kuitenkin liikenneyhteydet, hyvät työpaikat sekä ilmapiirin avoimuuden ja yhteishengen koetut puutteet. Jonkin verran ylimainetta on alueen tunnettuudessa ja julkisuudessa näkymisessä. Julkisuustyö ei näin ollen ole maineenhallinnan painopiste vaan pikemminkin työ- ja elinkeinoelämän sekä sisäisen ilmapiirin teemat. Väittämä Toteuma Odotus Maineerotus hyvät liikenneyhteydet 2,81-3,52 = -0,71

20 mielenkiintoisia työpaikkoja 2,71-3,38 = -0,67 avoin ilmapiiri 2,87-3,50 = -0,63 vahva yhteishenki 2,73-3,25 = -0,52 Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä 2,86-3,25 = -0,39 Alueen elinympäristö on ihmisläheinen 3,27-3,58 = -0,31 Alueella panostetaan yrittäjyyteen 2,98-3,25 = -0,27 monipuolinen palvelutarjonta 3,02-3,29 = -0,27 hintatasoltaan edullinen 2,69-2,83 = -0,14 kilpailukykyinen 2,93-3,07 = -0,14 verkostoitunut kansainvälisesti 2,87-3,00 = -0,13 vireää vapaa-ajan toimintaa 3,22-3,33 = -0,11 mielenkiintoisia matkailukohteita 2,74-2,82 = -0,08 Lasten päivähoito on järjestetty hyvin 3,01-3,09 = -0,08 Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin 2,76-2,77 = -0,01 Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja luovasti 3,03-3,03 = 0 hyvämaineinen 3,26-3,24 = +0,02 osaavaa työvoimaa saatavilla 3,23-3,18 = +0,05 kansainvälinen maakunta 2,75-2,69 = +0,06 innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä 3,20-3,14 = +0,06 elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta 3,51-3,40 = +0,11 Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä 2,93-2,81 = +0,12 luonnonläheinen 3,62-3,46 = +0,16 Suomen johtavia maakuntia 2,76-2,50 = +0,26 yleisesti tunnettu 2,94-2,39 = +0,55 Alue esiintyy usein julkisuudessa 2,63-2,05 = +0,58 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti? Valitse mielestäsi kolme tärkeintä. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Alvar Aalto ,09% 2. Pitkät koulutusperinteet ,47% 3. Paperinvalmistusteknologian keskus ,46% 4. Neste Oil Rally Finland ,15% 5. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskus ,91% 6. Suomen Ateena ,26% 7. Järvi-Suomi ja puhdas luonto ,75% 8. Matti Nykänen 46 5,60% 9. Yliopiston ,47%

21 huippututkimusyksiköt 10. Teollisuuden keskittymä 52 6,33% Jyväskylän Kesä, Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuurifestivaali Kilpa- ja huippu-urheilun keskus ,77% 79 9,61% 13. Korkeasti koulutettu työvoima ,30% 14. Sauna from Finland ,96% 15. Muu, mikä? 51 6,20% Keski-Suomen omilla sidosryhmillä on selkeä käsitys parhaista markkinointiteemoista. Ne noudattelevat aiemmin yleisesti käytettyjä ja hyvinä pidettyjä teemoja, sisältäen mm. Neste Oil Rallyn sekä Alvar Aalto -brändin. Järvi-Suomi ja puhdas luonto -teema koetaan näistä kuitenkin tärkeimmäksi. Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä ,64% 2. en ,79% 3. en osaa sanoa 79 9,58% Yhteensä % Human Technology -brändi visuaalisessa tai sanallisessa muodossa oli suurimmalle osalle tuntematon. Tämä kertoo tarpeesta keskittyä nimenomaan brändin viestintään sinänsä ja vähentää muiden operatiivisten teemojen viestintää. Jos olet ollut aiemmin tekemisissä brändin kanssa, missä yhteydessä tämä on tapahtunut? newsletter and website f HT I saw posters in JYY, visited a meeting organized by Jykes

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu

SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu SUOMALAISEN SAUNAN KANSAINVÄLINEN IMAGOTUTKIMUS 1) paneelitiedonkeruu 2) kampanja/-verkostotiedonkeruu Toteutuksesta Toteutettiin kesä-elokuussa 2011 1) Paneelitiedonkeruulla (UK, Ranska, Saksa) 2) Sauna

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen

Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet. Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen Jyväskylän kaupunki kansainväliset yhteydet Yhteysjohtaja Marketta Mäkinen 7.3.2013 Jyväskylän kaupungin kansainvälisten yhteyksien linjaukset Jyväskylän kaupunkistrategia Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 30.4.2013 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12

Webstatus - Vivas.fi. Vivas.fi 08.11.12 Vivas.fi 08.11.12 Tietoa kyselystä Kysely lukuina Kysely oli sivustolla: 09.10.2012-30.10.2012 Kysely suoritettiin 09.10. 30.10.2012 pop-up kyselynä www.vivas.fi - sivuston käyttöominaisuuksien tasosta.

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Mitä meneillään FinBraTechissa?

Mitä meneillään FinBraTechissa? www.tuas.fi Mistä on kyse? Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Turun kaupungin rahoittamassa FinBraTechhankkeessa (2014-2016) käynnistetään teknologiateollisuutta ja erityisesti merialoja palveleva yksikkö

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy priima_3_210x297mm.indd 1 9.1.2009 11:24:57 Elämisen laatua Joensuun seutu on vahva vastaus nykyihmisen unelmiin. Tarina omakotitaloasumisesta

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa

Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Maahanmuutto- ja pakolaistilanne Lapissa Kotouttamistyön yhteistyöpäivät 27. 28.9.2017 Levi Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus Lappi elinympäristönä haasteita riittää Lappi on harvaanasuttu ja pitkien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden?

Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? Kuinka mittaan lehdistötiedotteen vaikuttavuuden? 11.2.2015 Sanelma Helkearo M-Brain 1 M-Brain Mitä me teemme? M-Brain on globaalisti toimiva tietopalveluyritys, jolla on toimistot seitsemässä maassa.

Lisätiedot

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus 20.2.2017 Toiminnan arviointi: omistajaohjaus Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Toiminnan kehitys uusi rooli Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014

Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Horisontti 2020 mistä on kyse? Marja Nykänen 19.11.2014 Seuraavaksi aiheena: Mikä? Puiteohjelmien kunniakas historia Miksi? Kenelle Horisontti 2020 sopii? Mitä? Horisontin hankerahoituksen filosofia ja

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Stopover Finland HELI MENDE

Stopover Finland HELI MENDE Stopover Finland Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun - strategiset projektit eli ns. kärkihankkeet käyntiin Matkailun strategisen ohjelman valmistelu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014

Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 Hämeenlinnan kaupunki Kaupunkikuvatutkimus 2014 26.9. /27.11. 2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Mielikuvatutkimus 2.1. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LASTEN JA NUORTEN KASVUA TUKEVAT PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki

Suomalaiset alle 30 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Timo Myllymäki Suomalaiset alle 3 vuotiaat nuoret Korkeakoulujen imago Ammattikorkeakoulut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 2.4. Timo Myllymäki Tutkimus on Taloustutkimuksen omaa tuotantoa. Yhteistutkimusraportti on

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot