Lupauksena hyvä maine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lupauksena hyvä maine"

Transkriptio

1 Lupauksena hyvä maine HUMAN TECHNOLOGY REGION -TAVOITEMAINETUTKIMUS 2009

2 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Sisällys Sisällys...2 Toteutus...6 Johtopäätöksiä...7 Suosituksia...7 Yhteenveto...8 Yhteenvetoraportti...10 Vastaajien tausta...10 Sukupuoli...10 Koulutusaste...10 Ikäryhmä...10 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...11 Vastaajan tehtävä...12 Oletko käynyt Keski-Suomessa?...12 Mahdollisen käynnin syy:...12 Vastaajan sidosryhmä...12 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...14 Voisin muuttaa Keski-Suomeen...15 Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni...15 Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista...15 Maineodotuksen ja toteutuneen maineen suhde...17 Maineodotukset ja -toteumat keskimäärin...17 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...20 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...21 Jos olet ollut aiemmin tekemisissä brändin kanssa, missä yhteydessä tämä on tapahtunut?...21 Muistatko kuulleesi sloganin "Central Finland, the Human Technology Region"? Mitä sinulle tulee Keski-Suomesta mieleen tässä yhteydessä?...22 Mitä oheinen "Human Technology Central Finland" -logo tuo sinulle mieleen Keski-Suomesta?...23 Arvioi oheista kuvaa valitsemalla se kohta liukuasteikolla, joka on lähimpänä mielikuvaasi kahden vastakohtaparin välillä...25 Arvioi oheista kuvaa valitsemalla se kohta liukuasteikolla, joka on lähimpänä mielikuvaasi kahden vastakohtaparin välillä...27 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista...28 Viestintäkanavat...29 Jutut/tiedotteet...30 Internet-sivut...31 Markkinointimateriaali Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

3 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Henkilökohtainen kontakti...32 Tutkimuksen avoimet vastaukset...34 Forests, lakes and Hi-tech - Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen Keski-Suomesta?...35 Keski-Suomen maineen kivijalat: puhdas luonto ja keskeinen sijainti...35 Jyväskylä, maakunnan veturi...36 Sivistynyt Keski-Suomi...36 Muita tärkeitä teemoja...37 Paradise - Nimeä joku samantyyppinen alue kuin Keski-Suomi?...37 Kotimaisia ja ulkomaisia alueita...37 Luonto ja lupsakat ihmiset - Mikä on parasta Keski-Suomessa?...37 Ensimmäiseksi tulee mieleen paras asia...37 Puhdas luonto ja nykyaikaiset palvelut...38 Keski-Suomi on keskellä!...38 Voimakas tahto kehittyä...38 Parasta Keski-Suomessa - keskisuomalaiset...39 Huonot lentoyhteydet, pitkät välimatkat, vaikea työllistyminen - Mikä harmittaa Keski- Suomessa?...39 Kolme aihetta yli muiden...39 Kaukana ja huonot liikenneyhteydet...39 Ei koulutusta vastaavaa työtä tarjolla...39 Masentava talvi...40 A little less conversation, a little more action please - Millä tavoin Keski-Suomea voisi mielestäsi tehdä tunnetuksi?...40 Vahvuudet tiedossa, lisää kaasua!...40 Avainhenkilöiden mielipiteitä...41 Kansainväliset vs. suomalaiset vastaajat...42 Vastaajan sidosryhmä...42 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...43 Voisin muuttaa Keski-Suomeen...44 Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni...44 Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Keski-Suomen maineodotuksen ja -toteuman vertailua...45 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...50 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...51 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista...53 Viestintäjärjestelmän toimivuus kansainvälisten vastaajien mielestä...55 Vastaajien tausta...56 Sukupuoli...56 Koulutusaste...56 Ikäryhmä...56 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...57 Vastaajan tehtävä Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

4 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Oletko käynyt Keski-Suomessa?...58 Mahdollisen käynnin syy:...59 Keski-Suomessa käyneiden ja ei-käyneiden vastausten vertailua...60 Vastaajan sidosryhmä...60 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat?...61 Voisin muuttaa Keski-Suomeen Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Keski-Suomen maineodotuksen ja -toteuman vertailua...63 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti?...68 Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon?...69 Human Technology -sivustolle ja esitteeseen on koottu tietoa Keski-Suomesta liiketoiminnan, opiskelun, elämisen ja matkailun näkökulmista. Kuinka paljon olet saanut ja haluat tietoa seuraavista aiheista?...70 Vastaajien tausta...72 Sukupuoli...72 Koulutusaste...72 Ikäryhmä...72 Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa)...73 Vastaajan tehtävä...73 Oletko käynyt Keski-Suomessa?...74 Mahdollisen käynnin syy:...74 Kansainväliset päättäjät...76 Keski-Suomen maineen arviointia...76 Kansainvälisten vastaajaryhmien mainearviot maaryhmittäin...78 Itävalta...78 Maine...78 Tiedontaso...79 Kiina...79 Maine...79 Tiedontaso...79 Tsekki...80 Maine...80 Tiedontaso...80 Saksa...82 Maine...82 Tiedontaso...82 Unkari...83 Maine...83 Tiedontaso...83 Hollanti...83 Maine...83 Tiedontaso...84 Puola Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

5 Human Technology Region -tavoitemainetutkimus Lupauksena hyvä maine Maine...85 Tiedontaso...85 Venäjä...85 Maine...85 Tiedontaso...86 Espanja...86 Maine...86 Tiedontaso...87 Yhdysvallat...88 Maine...88 Tiedontaso Mediatum Oy Kivääritehtaan yrityspuisto Asekatu 3 B Jyväskylä

6 Toteutus Human Technology -mainetutkimuksen toteutti jyväskyläläinen maineenhallinnan tutkimus- ja konsulttiyritys Mediatum Oy Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden toimeksiannosta. Hanketta hallinnoi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Human Technology Central Finland -mainetutkimukseen kutsuttiin yhteensä 2599 vastaajaa. Heistä tutkimukseen vastasi kaikkiaan 728. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 28%. Vastausprosentti on korkea huomioiden sen, että tutkittavaan joukkoon sisältyi myös kansainvälinen vastaajaryhmä. Lisäksi samalla haluttiin selvittää maineeseen ja viestintään liittyviä asioita varsin laajasti. Sähköpostikutsuja lähetettiin Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n omiin ja Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeen kumppaneilta saatuihin sidosryhmärekistereihin, kuten maakunnassa vierailleille ulkomaalaisryhmille, paikallisille ja valtakunnallisille päättäjille, toimittajille, ystävyyskaupunkien edustajille ja kansainvälisille opiskelijoille. Henkilökohtaisten kutsujen lisäksi avoimen linkin kautta tutkimukseen osallistui vielä lisäksi 107 henkilöä. Kokonaisvastaajamäärä oli siten 835. Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista on keskisuomalaisia Kansainvälistyvä Keski-Suomi -hankkeen sidosryhmiä. Tämä osoittaa maakunnassa laajaa sitoutumista yhteiseen, kansainväliseen brändihankkeeseen. Tämä luo hyvät edellytykset markkinoinnille ja kehitystyölle myös jatkossa. Kansainvälisiä vastaajia (vastanneet englanninkieliseen lomakeversioon) oli yhteensä 200 eli noin neljäsosa vastaajista. Edellisten lisäksi tutkimusta varten haastateltiin 12 avainhenkilöä puhelimitse. Avainhenkilöhaastatteluihin kutsuttiin johtoporrasta keskisuomalaisista ja ulkomaisista suur- ja pkyrityksistä, koulutuksen tutkimuksen alalta, työ- ja elinkeinoministeriöstä, matkailun alalta, mediasta sekä ulkomaisten sijoitusten edistämispalveluista valtion tasolla.

7 Johtopäätöksiä Human Technology -brändi on osoittautunut toimivaksi ja kiinnostavaksi Keski-Suomen kansainvälisen markkinoinnin työkaluksi. Teema koetaan myönteisenä ja se kuvaa hyvin eri sidosryhmien Keski-Suomen kansainväliseen markkinointiin liittämiä odotuksia korkean osaamisen ja luonnon yhdistämisestä. Human Technology -markkinointi ja maineenhallinta on parhaiten toteutunut tässä vaiheessa oppilaitosympäristössä. Oppilaitosympäristössä teema on houkutteleva ja antaa lisäarvoa sekä kansainvälisesti oppilaitosten henkilöstölle että opiskelijoille. Hanke on myös onnistunut luomaan varsin toimivat yhteydet ja viestintäkanavat erityisesti tiettyihin kohdemaihin. Näistä maista on saatu Keski-Suomeen opiskelijaryhmiä ja muuta vuorovaikutusta, mikä on edistänyt hankkeen tavoitteita erittäin hyvin. Yleisesti, oppilaitosten ulkopuolella, Human Technology -brändin tunnettuus on vielä varsin alhaisella tasolla. Kaikista vastaajista puolet ja ulkomaisista vastaajista 65 prosenttia ei muistanut nähneensä Human Technology -tunnusta aiemmin. Perinteiseen tapaan tutkimukseen vastanneiden keskuudessa luonto nähdään Keski-Suomen parhaana piirteenä ja harmittavimpana piirteenä esille nousevat heikot liikenneyhteydet. Lähes kaikki vastaajat olivat itse vierailleet Keski-Suomessa. Tämä korostaa sitä, että keskeinen maineenhallinnan tilanne on saada yhteys henkilöön silloin kun hän on alueella käymässä tai on juuri käynyt Keski-Suomessa. Tällaisten tilanteiden tunnistaminen ja henkilöiden yhteystietojen keruu muodostaakin keskeisen ja kustannustehokkaan maineenhallinnan työkalun. Yhdistettynä tehokkaaseen uutistoimistomaiseen viestintään erityisesti kansainvälisille kontakteille, on mahdollista saada hyvinkin merkittäviä tuloksia alueen kansainvälisen Human Technology -maineen hallinnassa. Ylivoimaisesti tärkein Keski-Suomessa käynnin syy on työ. Keskimäärin 72 vastaajaa sadasta on käynyt Keski-Suomessa työn vuoksi. Viidenneksen käyntimotiivi on opiskelu. Vapaa-ajan merkitys on Human Technology -sidosryhmille erittäin vähäinen. Tähän tutkimukseen vastanneista vain viisi sadasta on käynyt Keski-Suomessa vapaa-ajanmatkailun merkeissä. Tutkimukseen vastanneiden mukaan uutiskirjeviestintä on toiminut varsin hyvin ja sitä on syytä vahvistaa. Eri markkinointitoimenpiteisiin ja -aineistoihin vastaajat olivat kohtalaisen tyytyväisiä. Perusperiaate kuitenkin on se, että mitä kauempana maantieteellisesti ja kulttuurisesti kohderyhmät sijaitsevat, sitä enemmän korostuu internet-viestintä. Suosituksia Markkinoinnissa on jatkossa tarve huomioida eri kansallisuuksien odotukset mm. kielen osalta entistä paremmin. Näitä kulttuurisia odotusten eroja tuli esille jonkin verran. Esimerkiksi venäläiset ovat hyvin tyytyväisiä Keski-Suomen Human Technology -maineeseen, mutta saavat tietoa aivan liian vähän. Sama koskee esimerkiksi espanjalaisia.

8 Konkreettisista markkinointityökaluista internet-viestintä on edelleenkin kustannustehokkain työkalu ja sisältää runsaasti kehittämismahdollisuuksia. Human Technology -hankkeen viestinnässä tulee entistä vahvemmin keskittyä Jyväskylä-kärjellä tapahtuvaan viestintään ja markkinointiin. Jyväskylästä on mahdollista muodostaa erottuva ja houkutteleva korkean osaamisen pikkukaupunki luonnon syleilyssä -profiili. Kansainvälisesti korkeasti koulutettujen kohderyhmissä nimenomaan koulutuksen, osaamisen ja niiden jalostamisen teemat ovat haluttuja ja houkuttelevia. Keskeiseksi kehityskohteeksi muodostuu yritys- ja päättäjäkohderyhmän parempi tavoittaminen kansainvälisesti. Keskeiset odotukset kansainvälisillä sidosryhmillä kohdistuvat elinkeino- ja työelämän kovaan ytimeen: työpaikkoihin ja työvoimaan sekä näihin liittyviin tukiteemoihin. Tämä edellyttää jatkossa toiminnalta uudenlaista, hyvin konkreettista työelämä- ja yritysyhteistyötä ja tiedon jalostamista ja välitystä kiinnostuneille kohderyhmille. Tutkimus osoittaa kiistatta sen, että tärkein Human Technology -maineenhallinnan työkalu on vierailut alueelle. Tehokkaimmin tuloksiin päästäneen kun Jyväskylään tuodaan valituista kansainvälisistä kohderyhmistä yritysjohtajia ja muita avainhenkilöitä tutustumiskäynneille huolellisesti valikoituihin ja valmisteltuihin kohteisiin. Tämä edellyttää tehokasta kohderyhmien tunnistamista, valintaa ja tavoittamista ennen kaikkea Do business with us ja Work with us -perusviesteillä. Yhteenveto Kokonaisuutena vastaajat ovat tasaisen tyytyväisiä Keski-Suomen Human Technology -maineeseen. Teemat, joissa maineodotuksiin ei onnistuta vastaamaan keskittyvät lähinnä työ- ja liike-elämän kovaan ytimeen sekä liikenneyhteyksiin. Ylimainetta on lähinnä luonto- ja elinympäristöteemoista. Laajasta ja alkuvaiheessa toki tarpeellisesta peruslanseerauksesta on syytä keskittyä Human Technology -brändin tunnetuksi tekemiseen kansainvälisten yrityssidosryhmien parissa. Teemallisesti on syytä keskittyä erityisesti Jyväskylän profiiliviestintään sekä kansainvälistä elinkeinoelämää kiinnostaviin ja niille relevantteihin teemoihin. Alku- ja lanseerausvaiheen perusviestit ovat toimineet hyvin, mutta jatkossa hankkeen perusviestejä on syytä tarkistaa, jotta ne ovat relevantimpia yrityssidosryhmille. Nykyisistä kolmesta perusviestistä (Osaamista jalostava, Hyvä elämä sekä Toimivat verkostot) kaksi ensin mainittua on onnistuttu viestimään hyvin. Sen sijaan Toimivat verkostot -teemassa esiintyy haasteita. Erityisesti vastaajat kokonaisuutena (jossa korostuvat keskisuomalaisten vastaajien näkemykset) koetaan alimainetta avoimuuden ja yhteistoiminnan suhteen. Kaikki muutkin ryhmät ovat lisäksi tyytymättömiä hyviin yhteyksiin erityisesti liikenneyhteyksien suhteen, mutta jonkin verran myös verkostoitumismielessä. Jatkossa Keski-Suomen vahvaa Human Technology -profiilia tulee rakentaa edelleen pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Jyväskylää kannattaa hyödyntää kärkenä maakunnan kansainvälisessä markkinoinnissa, koska etenkin kansainvälisille vastaajille Jyväskylä oli tärkeä Keski-Suomea

9 profiloiva keskus. Lisäksi Jyväskylässä korostuvat Keski-Suomen houkuttelevat piirteet: vahvat koulutus-, tuotekehitys- ja osaamisteemat. Huomattavaa on kuitenkin, että markkinointimateriaalin kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, käytetäänkö termiä Jyväskylä vai Central Finland. Yksittäisen maakunnan erottuminen globaaleilla markkinoilla ilman riittävän terävää ja kovaa kärkeä on hyvin vaikeaa. Kun Jyväskylä menestyy kansainvälisesti, siitä hyötyvät myös kaikki muut Keski- Suomen kunnat ja kaupungit erilaisten kerrannaisvaikutusten kautta. Vastaavasti jos Jyväskylä ei ole kansainvälisesti erottuva ja kilpailukykyinen, heikkenee myös muiden kuntien asema. On tärkeää kuitenkin muistaa, että mikäli Jyväskylää käytetään markkinoinnin kärkenä, pitää sen johdonmukaisesti hyödyttää koko maakuntaa. Jyväskylä on siis vain kärki, jolla herätellään kansainvälisillä markkinoilla kiinnostusta Keski-Suomea kohtaan. Kiinnostuksen herättyä Jyväskylä on vastuussa siitä, että yhteiseen brändiin panostaminen hyödyttää koko maakuntaa. Kiinnostuneet pitää kyetä tehokkaasti ja vaivattomasti ohjaamaan maakunnassa eteenpäin paikkakunnille, jotka vastaavat heidän kiinnostustaan ja tarpeitaan. Muita tärkeitä teemoja maakunnan markkinoinnissa ovat erityisesti liikenneyhteydet, joita on syytä pitää vaikuttamisen ja viestinnän kestoaiheena. Lisäksi kansainvälisillä markkinoilla on tärkeää panostaa myös yhteistoimintaan ja avoimuuteen, jotka kaipaavat vahvaa kehittämistä. Globaalissa kilpailussa yksittäisen maakunnan on mahdotonta erottua ilman yhteisiä, kaikkia hyödyttäviä tavoitteita ja määrätietoista yhteistyötä, koska toimenpiteiden teho nousee juuri yksituumaisuudesta. Tulevaisuuden haasteena on myös Human Technology -teemojen konkreettinen implementointi yritys- ja työelämään hankkeiksi, yhteyksiksi ja sopivien kansainvälisten yritysten sijoittumispäätöksiksi alueelle sekä houkuttelevien kansainvälisen tason työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. Muut Human Technology -hankkeen teemat ovat eri sidosryhmillä hyvin tiedossa, ja jatkossa kaikki voimavarat onkin syytä keskittää Do business with us -teemaan ja sen johdannaisen Work with us -teeman rakenteiden luomiseen ja kovien ydinviestien hankintaan, jalostamiseen ja viestimiseen huolellisesti tunnistetuille avainsidosryhmille kansainvälisesti.

10 Yhteenvetoraportti Vastaajien tausta Human Technology Region -tavoitemainetutkimuksen vastaajat painottuivat korkeakoulutettuun, työikäiseen väestöön, joka asuu Keski-Suomessa. Suurin osa vastaajista on johtavassa asemassa, yrittäjä tai asiantuntijatehtävissä. Vastaukset edustavat siis erittäin hyvin Human Technology -hankkeen tavoiteltuja avainsidosryhmiä. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. nainen ,92% 2. mies ,08% Yhteensä % Koulutusaste Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% oppivelvollisuus (kansakoulu tai peruskoulu) perusaste (esim. lukio tai ammattikoulu) alempi korkea-aste (opistotaso tai ammattikorkeakoulu) ylempi korkea-aste (yliopisto) 17 2,09% 48 5,91% ,86% ,41% 5. Jokin muu, mikä 14 1,72% Yhteensä % Ikäryhmä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. alle 18 vuotta 1 0,12% vuotta 71 8,72%

11 vuotta ,32% vuotta ,88% vuotta ,48% vuotta ,74% vuotta tai yli 14 1,72% Yhteensä % Vastaajan asuinpaikka (jos Suomessa) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Keski-Suomi ,89% 2. pääkaupunkiseutu 30 4,27% 3. muu Suomi 55 7,83% Yhteensä %

12 Vastaajan tehtävä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. johtavassa asemassa ,62% 2. yrittäjä ,90% 3. asiantuntijatehtävissä ,55% 4. työntekijä 46 5,66% 5. opiskelija 93 11,44% 6. toimihenkilö 88 10,82% 7. työtön 3 0,37% 8. eläkeläinen 14 1,72% 9. Jokin muu, mikä 40 4,92% Yhteensä % Oletko käynyt Keski-Suomessa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kyllä ,82% 2. en 24 3,18% Yhteensä % Mahdollisen käynnin syy: Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Työ ,84% 2. opiskelu ,06% 3. vapaa-aika 46 7,10% Yhteensä % Vastaajan sidosryhmä Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. yritys ,25% 2. kehittämisyhtiö 62 8,40%

13 3. valtionhallinto 51 6,91% 4. kunta tai kaupunki ,62% 5. edunvalvontaorganisaatio 8 1,08% 6. media 13 1,76% 7. oppilaitos ,34% 8. maahanmuuttaja 2 0,27% 9. Kansainvälistyvä Keski- Suomi -hanke 36 4,88% 10. Jokin muu, mikä 11 1,49% Yhteensä % Tutkimukseen kutsutuista sidosryhmistä eniten vastauksia saatiin yrityksiltä ja oppilaitoksilta. Myös kuntien ja kaupunkien edustajat olivat aktiivisia. Huomattavan suuri osa vastaajista oli Keski-Suomesta (yli 600 vastaajaa eli yli 70 prosenttia), mikä on otettava huomioon kokonaistulosten tulkinnassa. Tämän vaikutus keskiarvoihin onkin huomioitu analyysitekstissä. Keskeisiksi muuttujiksi nousevatkin vastauskieli eli ulkomaiset vs. kotimaiset vastaajat. Kiinnostavaa on myös johtavassa asemassa olevien ja yrittäjien arviot. Lisäksi erikseen esitetään niiden vastaukset, jotka eivät ole käyneet Keski-Suomessa. Viimemainittu on kiinnostava tarkastelutapa siksi, että heidän mainearvionsa alueesta ja HT-brändistä perustuvat täysin viestintään ja muihin maineenhallinnan operaatioihin. Heidän kohdallaan nähdään parhaiten puhtaasti viestinnällisten operaatioiden merkitys.

14 Miten houkuttelevina koet seuraavat seutukunnat? liukuasteikko 1-7: ei houkutteleva (1) neutraali (4) houkutteleva (7) Jyväskylä avg: 5,53 Oulu avg: 4,07 Göteborg avg: 4,00 Poznan avg: 3,19 Hannover avg: 3,81 Malaga avg: 4,34 Tartto avg: 3,77 Houkuttelevuusvertailussa Jyväskylä menestyy kautta linjan yllättävänkin hyvin. Tässä on huomioitava keskisuomalaisten vastaajien suuri määrä. Tarkasteltaessa ulkomaalaisten vastaajien sekä niiden, jotka eivät ole Jyväskylässä käyneet vastauksia, säilyy Jyväskylän johtoasema myös näiden ryhmien joukossa. Ero kuitenkin kaventuu suhteessa kaikkiin muihin kaupunkeihin. Jyväskylä kilpailee haluttavuusasemastaan lähinnä Göteborgin kanssa. Oulu jää kauas taakse tässä tarkastelussa. Tulosta selittää se, että nimenomaan HT-brändin ja siihen liittyvän maineenhallinnan avulla on onnistuttu kasvattamaan Jyväskylän haluttavuutta ohi muiden suomalaisten kaupunkien. Mikäli maineenhallintaa ei tehdä, tulos saattaisi olla huomattavasti heikompi. Tämä erotus on osaltaan myös Human Technology -hankkeen ja sen viestinnän ja markkinoinnin vaikuttavuuden osoitin.

15 Voisin muuttaa Keski-Suomeen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,90% 2. jokseenkin samaa mieltä ,82% 3. jokseenkin eri mieltä 33 4,06% 4. eri mieltä 38 4,67% 5. en osaa sanoa 37 4,55% Yhteensä % Keski-Suomi tarjoaa suurimmaksi osaksi sen, mitä odotan elämältäni Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,36% 2. jokseenkin samaa mieltä ,60% 3. jokseenkin eri mieltä 43 5,28% 4. eri mieltä 31 3,80% 5. en osaa sanoa 16 1,96% Yhteensä % Keski-Suomi erottuu edukseen muista samantyyppisistä alueista Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. samaa mieltä ,02% 2. jokseenkin samaa mieltä ,29% 3. jokseenkin eri mieltä 97 11,96% 4. eri mieltä 28 3,45% 5. en osaa sanoa 59 7,27% Yhteensä %

16 Keski-suomi koetaan haluttavaksi ja monipuoliseksi asuinalueeksi, joka erottuu edukseen muista vastaavista alueista. Keski-Suomen kokonaismaine on siis hyvä.

17 Maineodotuksen ja toteutuneen maineen suhde Maineraportoinnissa yhteisöllä voi olla kolmenlaista mainetta suhteessa odotuksiin. Ylimaine: Jos maine on joiltain osin parempi kuin sidosryhmät edellyttävät, tämä on ylimainetta. Se on osoitus siitä, että kyseiselle sidosryhmälle ei tarvitse toiminnallisesti tai viestinnällisesti painottaa tätä maineen ulottuvuutta. Maineodotus ja todellinen maine yhtä suuria: Maine sidosryhmän parissa vastaa niiden yhteisöön kohdistuvia odotuksia. Tämä on tavoitetila, jossa toiminta ja viestintä ovat tuottaneet optimaalisen mainetuloksen. Alimaine: Tällaisessa tilanteessa yksiköiden maine on huonompi kuin sidosryhmän odotus. Tämä on haasteellinen tilanne, sillä se saattaa johtaa siihen, että sidosryhmät hankkivat muita yhteistyökumppaneita. Niillä maineen osa-alueilla, joilla maine on odotuksia huonompi, on ryhdyttävä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Odotuksen ja maineen vastaavuudessa tilanne on siis optimaalisin, jos odotettu maine ja toteuma ovat samoja tai lähes samoja ja näiden erotus lähellä nollaa. Jos erotus on positiivinen, on siis ylimainetta suhteessa odotuksiin. Jos taas erotus liikkuu nollan alapuolella, toimija ei näiltä osin vastaa maineodotuksiin. Pienet poikkeamat suuntaan tai toiseen eivät ole merkittäviä. Jos maine-erotus on 0,5 tai suurempi, asiaan on kiinnitettävä huomiota ja 1 tai suurempi maine-erotus vaatii yleensä välittömiä toimenpiteitä. Seuraavassa on esitetty koko aineiston mainearviot keskimäärin. Matriisitaulukkojen yhteydessä on esitetty myös kuiluanalyysi maineodotuksen ja -toteuman suhteesta. Kuiluanalyysi osoittaa selkeästi sen, missä maineen osa-alueissa Keski-Suomen toteuma vastaa yleisiä odotuksia, ja mihin osaalueisiin on toiminnassa kiinnitettävä huomiota. Maineodotukset ja -toteumat keskimäärin Alla oleva matriisitaulukko esittää vasemmassa sarakkeessa vastaajien keskimääräisiä maineodotuksia asuinpaikalle tai yrityksen sijaintipaikalle maineen eri osa-alueille. Oikeassa sarakkeessa puolestaan esitetään Keski-Suomen vastaavat keskimääräiset mainetoteumat. Näitä vertailemalla saadaan tietoa Keski-Suomen alue maineesta osa-alueittain ja voidaan tarkastella kohta kohdalta onko odotuksiin verrattuna yli- tai alimainetta vai vastaako mainetoteuma sidosryhmien odotuksia. Tämä kuiluanalyysi on esitetty yhteenvetotaulukon jälkeen. Miten tärkeitä seuraavat asiat ovat sinulle valitessasi esimerkiksi asuinpaikkaa tai yrityksesi sijoittumispaikkaa? erittäin tärkeää tärkeää (Arvo: hieman tärkeää ei lainkaan tärkeää (Arvo: Entä miten Keski-Suomen alue vastaa näihin odotuksiin? En osaa sanoa Samaa mieltä (Arvo Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä (Arvo: 2) Eri mieltä (Arvo En osaa sanoa (Arvo:

18 4) 2) : 0) yleisesti tunnettu (avg: 2,39) Alue esiintyy usein julkisuudessa (avg: 2,05) hyvämaineinen (avg: 3,24) hintatasoltaan edullinen (avg: 2,83) monipuolinen palvelutarjonta (avg: 3,29) osaavaa työvoimaa saatavilla (avg: 3,18) mielenkiintoisia työpaikkoja (avg: 3,38) Suomen johtavia maakuntia (avg: 2,50) kansainvälinen maakunta (avg: 2,69) kilpailukykyinen (avg: 3,07) Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä (avg: 2,81) Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin (avg: 2,77) elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta (avg: 3,40) innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä (avg: 3,14) Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja luovasti (avg: 3,03) yleisesti tunnettu (avg: 2,94) Alue esiintyy usein julkisuudessa (avg: 2,63) hyvämaineinen (avg: 3,26) hintatasoltaan edullinen (avg: 2,69) monipuolinen palvelutarjonta (avg: 3,02) osaavaa työvoimaa saatavilla (avg: 3,23) mielenkiintoisia työpaikkoja (avg: 2,71) Suomen johtavia maakuntia (avg: 2,76) kansainvälinen maakunta (avg: 2,75) kilpailukykyinen (avg: 2,93) Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä (avg: 2,93) Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin (avg: 2,76) elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta (avg: 3,51) innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä (avg: 3,20) Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja

19 Alueella panostetaan yrittäjyyteen (avg: 3,25) avoin ilmapiiri (avg: 3,50) Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä (avg: 3,25) vahva yhteishenki (avg: 3,25) Alueen elinympäristö on ihmisläheinen (avg: 3,58) vireää vapaa-ajan toimintaa (avg: 3,33) luonnonläheinen (avg: 3,46) hyvät liikenneyhteydet (avg: 3,52) verkostoitunut kansainvälisesti (avg: 3,00) mielenkiintoisia matkailukohteita (avg: 2,82) Lasten päivähoito on järjestetty hyvin (avg: 3,09) Asuinympäristö on turvallinen (avg: 3,65) Mitkä muut asiat ovat sinulle tärkeitä? (avg: 3,77) luovasti (avg: 3,03) Alueella panostetaan yrittäjyyteen (avg: 2,98) avoin ilmapiiri (avg: 2,87) Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä (avg: 2,86) vahva yhteishenki (avg: 2,73) Alueen elinympäristö on ihmisläheinen (avg: 3,27) vireää vapaa-ajan toimintaa (avg: 3,22) luonnonläheinen (avg: 3,62) hyvät liikenneyhteydet (avg: 2,81) verkostoitunut kansainvälisesti (avg: 2,87) mielenkiintoisia matkailukohteita (avg: 2,74) Lasten päivähoito on järjestetty hyvin (avg: 3,01) Asuinympäristö on turvallinen (avg: 3,39) (avg: 2,82) Yhteensä 35 % 43 % 16 % 5 % 1 % 23 % 48 % 18 % 3 % 7 % Keski-Suomen maine on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Se tarkoittaa, että maineodotukset ja toteumat vastaavat ennen kaikkea aluetta hyvin tuntevien parissa toisiaan. Keskeisiksi haasteiksi asiaa tuntevien parissa nousevat kuitenkin liikenneyhteydet, hyvät työpaikat sekä ilmapiirin avoimuuden ja yhteishengen koetut puutteet. Jonkin verran ylimainetta on alueen tunnettuudessa ja julkisuudessa näkymisessä. Julkisuustyö ei näin ollen ole maineenhallinnan painopiste vaan pikemminkin työ- ja elinkeinoelämän sekä sisäisen ilmapiirin teemat. Väittämä Toteuma Odotus Maineerotus hyvät liikenneyhteydet 2,81-3,52 = -0,71

20 mielenkiintoisia työpaikkoja 2,71-3,38 = -0,67 avoin ilmapiiri 2,87-3,50 = -0,63 vahva yhteishenki 2,73-3,25 = -0,52 Alueella toimitaan kestävän kehityksen hengessä 2,86-3,25 = -0,39 Alueen elinympäristö on ihmisläheinen 3,27-3,58 = -0,31 Alueella panostetaan yrittäjyyteen 2,98-3,25 = -0,27 monipuolinen palvelutarjonta 3,02-3,29 = -0,27 hintatasoltaan edullinen 2,69-2,83 = -0,14 kilpailukykyinen 2,93-3,07 = -0,14 verkostoitunut kansainvälisesti 2,87-3,00 = -0,13 vireää vapaa-ajan toimintaa 3,22-3,33 = -0,11 mielenkiintoisia matkailukohteita 2,74-2,82 = -0,08 Lasten päivähoito on järjestetty hyvin 3,01-3,09 = -0,08 Alue kasvaa ja kehittyy muita saman tyyppisiä alueita nopeammin 2,76-2,77 = -0,01 Alueella sovelletaan korkeaa teknologiaa laajasti ja luovasti 3,03-3,03 = 0 hyvämaineinen 3,26-3,24 = +0,02 osaavaa työvoimaa saatavilla 3,23-3,18 = +0,05 kansainvälinen maakunta 2,75-2,69 = +0,06 innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä 3,20-3,14 = +0,06 elinikäisen oppimisen mahdollistava, monipuolinen koulutustarjonta 3,51-3,40 = +0,11 Alueella toimii alansa johtavia yrityksiä 2,93-2,81 = +0,12 luonnonläheinen 3,62-3,46 = +0,16 Suomen johtavia maakuntia 2,76-2,50 = +0,26 yleisesti tunnettu 2,94-2,39 = +0,55 Alue esiintyy usein julkisuudessa 2,63-2,05 = +0,58 Mitkä seuraavista asioista markkinoivat Keski-Suomea parhaiten kansainvälisesti? Valitse mielestäsi kolme tärkeintä. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Alvar Aalto ,09% 2. Pitkät koulutusperinteet ,47% 3. Paperinvalmistusteknologian keskus ,46% 4. Neste Oil Rally Finland ,15% 5. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskus ,91% 6. Suomen Ateena ,26% 7. Järvi-Suomi ja puhdas luonto ,75% 8. Matti Nykänen 46 5,60% 9. Yliopiston ,47%

21 huippututkimusyksiköt 10. Teollisuuden keskittymä 52 6,33% Jyväskylän Kesä, Pohjoismaiden vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kulttuurifestivaali Kilpa- ja huippu-urheilun keskus ,77% 79 9,61% 13. Korkeasti koulutettu työvoima ,30% 14. Sauna from Finland ,96% 15. Muu, mikä? 51 6,20% Keski-Suomen omilla sidosryhmillä on selkeä käsitys parhaista markkinointiteemoista. Ne noudattelevat aiemmin yleisesti käytettyjä ja hyvinä pidettyjä teemoja, sisältäen mm. Neste Oil Rallyn sekä Alvar Aalto -brändin. Järvi-Suomi ja puhdas luonto -teema koetaan näistä kuitenkin tärkeimmäksi. Muistatko olleesi aiemmin tekemisissä Human Technology -brändin kanssa tai nähneesi oheisen logon? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä ,64% 2. en ,79% 3. en osaa sanoa 79 9,58% Yhteensä % Human Technology -brändi visuaalisessa tai sanallisessa muodossa oli suurimmalle osalle tuntematon. Tämä kertoo tarpeesta keskittyä nimenomaan brändin viestintään sinänsä ja vähentää muiden operatiivisten teemojen viestintää. Jos olet ollut aiemmin tekemisissä brändin kanssa, missä yhteydessä tämä on tapahtunut? newsletter and website f HT I saw posters in JYY, visited a meeting organized by Jykes

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014

Unipoli Tampere Mentoring Programme. Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Unipoli Tampere Mentoring Programme Katariina Mikkonen Unipoli Tampere Kv.kevätpäivät, Tampere 14.5.2014 Taustaa Taustaa: WorkPlace Pirkanmaa 3/2009-5/2011 -> osaksi Unipolin toimintoja 1. mentorointinohjelma

Lisätiedot

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016

ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 ORIMATTILA BRÄNDIKOODI 2016 Ylivoimatekijät Konkreettisesti ajateltuna Orimattilan ylivoimatekijöihin kuuluvat luonnollisesti sekä asumisen että liiketoiminnan näkökulmasta edulliset neliöt. Konkretiaa

Lisätiedot

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015

Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta. Sidosryhmätutkimus 2015 Mielipiteitä meistä ja vesivoimasta Sidosryhmätutkimus 2015 1 Sisältö Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tietoa vastaajista Tutkimuksen tulokset 2 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteita Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot