Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-heinäkuu Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunntelman laadinta Asiakasmaksut Kassantarkastuspöytäkirjat Ohje käteismaksujen alitilittäjille alkaen Rakennustoimikunnan muistiot ja Virkojen lakkauttaminen ja toimien perustaminen sekä täyttöluvat Virkanimikemuutokset Lammi-Tuuloksen terveyskeskuksen ylilääkärin tehtävät Alueylilääkärin viran perustaminen Päivystysklinikan toiminta Keskustan terveysaseman uuden toimintamallin valmistelu Pappilanniemen sairaalan myynti 20

2 2 127 Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Turvallisuussuunnitelma Kuntayhtymän terveysasemien vastaanottojen sairaanhoitajien erikoistumiskoulutus Yhteistoimintamenettely alkaen Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset

3 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 7/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Sylvi Vuorinen, Kari Ventola, Heikki Koskela, Eeva Iso-Sipilä, Jari Ranne, Anna-Kaisa Häppölä, Jarmo Vainio (Katriina Laaksosen varajäsen) ja Matti Hämäläinen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, varapuheenjohtaja Raija Niemi, yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Marjukka Lamminpää, kehittämispäällikkö Aija Tuimala, johtava ylilääkäri Marina Erhola ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Katriina Laaksonen Maija Oksanen Rauno Lehtonen Kokouksen alussa oli kehittämispäällikkö Aija Tuimala kertomassa PATU hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen HTJ Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 111 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä.

4 4 HTJ Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Heikki Koskela ja Sylvi Vuorinen. 112 Asioiden käsittelyjärjestys HTJ Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 113 Yhtymävaltuuston kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano HTJ Yhtymähallitus päättää: 1. kuntalain 56 :n nojalla todeta, että yhtymävaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset (liite nro 1) ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 2. panna yhtymävaltuuston päätökset kuntalain 98 :n nojalla täytäntöön Yhtymähallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi. 114 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-heinäkuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Toiminnan ja talouden toteutumaraportissa 7/2007 käynti- / suoritetoteutumat ja talouden toteutumaluvut. Tasaisen kasvun mukaan toteutumaprosentti saa olla heinäkuun lopussa 58,3 %. Kuntayhtymän toteutuma tammi-heinäkuu on seuraava: Toimintatuotot 58,3 % Toimintakulut 57,6 %

5 5 Tilikauden ylijäämä yhteensä euroa heinäkuun lopussa. Suurimmat ylitykset kulupuolella kohdistuvat hoitotarvikkeisiin ja lääkkeisiin, joiden ylitys näkyy osastojen sisällä, mutta kokonaisuudessa ollaan kuitenkin kulujen osalta pysytty budjetissa. Suoritteiden perusteella koko kuntayhtymän toteutuma on 57,6 %, joka on hieman alle tasaisen kasvun 58,3,%:a. Toisaalta osa toiminnasta on kausiluonteista, kuten terveysneuvonnan suoritteiden osalta. Terveysneuvonnassa tulee syksyllä suoritteita enemmän, kun suoritteiksi tulee influenssarokotukset. Päivystystoiminta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tiloissa on suoritteiden osalta jäänyt jonkin verran alle talousarviossa arvioitujen lukujen. Huhti - kesäkuulta suoritteiden perusteella on tulossa palautusta n euroa. Käyntimäärät ovat enemmän kohdistuneet omien terveysasemien vastaanotoille. Pappilanniemen sairaalan myynnistä saadaan kauppahintana 4,8 milj. euroa, josta kirjautuu vuoden 2007 tilinpäätökseen myyntivoitoksi n. 2,2 milj. euroa. Kuntien väliset maksuosuuksien palautukset/lisämaksut tarkentuvat, kun tilinpäätös 2007 valmistuu. Ennen tilinpäätöksen valmistumista tasataan ylitys/alitus kuntien välillä toteutuneiden suoritteiden perusteella. Tarkempi erittely talouden ja toiminnan toteutumasta tammiheinäkuulta 2007 on liitteenä 2. HTJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin tammi-heinäkuulta Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Pitkän tähtäimen alustavat strategiset tavoitteet. Vaikka kehittämisohjelma ulottuu vain vuoden 2009 alkuun, on jo alustavasti hahmoteltu myös pidemmän tähtäimen strategisia painopisteitä useissa johtoryhmän yhteisissä tapaamisissa kevään 2007 aikana. Painopisteet on valittu siten, että ne voivat toteutua organisaatiorakenteesta riippumatta. Tässä vaiheessa nämä ovat muotoutuneet seuraavasti:

6 6 1. Asiakkaat / potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. He kokevat hyötyneensä palveluista. Kunnat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuotettujen palvelujen määrään ja laatuun. 2. Lähipalvelut tuotetaan aluevastuumallin mukaan. Palvelut tuotetaan prosesseissa sujuvasti ja tehokkaasti. Tuotetut palvelut tuotteistetaan vaiheittain ja ne perustuvat moniammatillisiin toimintamalleihin. 3. Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Samalla osaaminen kohdentuu toiminnan ja palveluiden tarpeiden mukaisesti. Johtaminen on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. 4. Menot ja tulot pysyvät tasapainossa ja maksuvalmius on hyvä. Investoinnit ja tilaratkaisut toteutetaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2008 kohdentuneet tavoitteet ja toimenpiteet Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2008 talousaineistoa palveluosaston johtajien esityksen perusteella. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot. Palkkamenot tarkistetaan n. 4 %:n korotuksilla. Kuntayhtymän koko nettomenot saavat kasvaa enintään 5 %:a. Menoja kasvattaa se, että poistot tulevat vuonna 2008 täysimääräisinä. Vuoden 2007 virkapaketin vaikutus vuoden 2008 talousarvioon on noin euroa. Palkkakustannusten arvioiminen vuodelle 2008 on vielä hankalaa, koska nykyiset sopimukset päättyvät syyskuussa 2007 ja neuvottelut käydään ja uudet sopimukset hyväksytään vasta syksyllä Lisäksi on todettava, että palkankorotusten paineet tällä kertaa kohdistuvat hoitoalalle ja kuntayhtymän työntekijöistä suurin osa on hoitajia, joten mahdolliset korotukset tulevat olemaan kuntayhtymän osalta korkeammat kuin peruskuntien osalta. Palkkakustannusten nousu kuntayhtymän osalta vuositasolla 4 %:n mukaan on noin 1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuoden 2008 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotantokonseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi 4. Tilasuunnittelun toimeenpano

7 7 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt 6. Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen Osana valtakunnallista Paras- ja seudullista Patu-hanketta esitetään lähitulevaisuudessa toteutettavaksi hyvin suuria organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia liittyen perusterveydenhuoltoon. Jotta näistä lähitulevaisuuden haasteista selvitään, varaudutaan suunnittelemaan ja toimeenpanemaan seudullista hanketta liittyen yleistavoitteiden kohtiin 1 ja 3. Virkamiestyön lisäksi merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin liittyen tarvitaan myös konsulttiapua prosessien suunnittelussa, kustannuslaskennassa, kannustimien pohdinnassa, palkkauksen kehittämisessä jne. Jo syksyn 2007 aikana on selvitettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet rakentaa merkittävä ulkoinen tuki esim. hankkeen muodossa. Seudullisen perusterveyden huollon toimeenpanohankkeen arvioitu kesto olisi 3 4 vuotta. Kuntayhtymässä on sisäinen valmius tehdä merkittäviä muutoksia liittyen palvelutuotannon uudelleen järjestelyyn. Tämä edellyttää kuntien selkeää sitoutumista muuttuvaan toimintakokonaisuuteen ja vaatii lisäksi ulkoisen tuen. Kuntayhtymän nykyinen kehittämisohjelma saatetaan hallitusti loppuun vuoden 2008 aikana ja jäljelle jäävät kokonaisuudet nivotaan osaksi uuden organisaation muodostamista. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta kohtaa nykyisessä muodossa niin suuria haasteita, että koko vastaanottotoiminnan palvelukonsepti täytyy tarkistaa perusteellisesti ja varautua muuttamaan nykyistä toimintamallia tarvittaessa merkittävästikin. Vuonna 2008 toteutetaan isoja investointeja, lähinnä toimitilojen peruskorjausta. Parolan terveysaseman nykyisten tilojen peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja ahtaat nykyaikaiselle terveysasematoiminnalle. Hammashoitola on tarkoitus sijoittaa terveysaseman ulkopuolisiin tiloihin, entisen postin tilat vuokrataan ja saneerataan. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä vuonna Tarkoituksena on saada sisääntuloaulaan uusi kahvio pienellä laajennusosalla sekä järjestää vahtimestarit näkyvämmälle paikalle sisääntuloaulassa. Saman rakennuksen loppuosa peruskorjataan Keskustan terveysaseman vastaanottotiloiksi. A-taloon peruskorjataan tilat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle.

8 8 Pappilanniemen sairaalassa toimii kaksi 24-paikan hoivaosastoa. Vuonna 2008 on tarkoitus supistaa toimintaa niin, että toinen osasto lakkautetaan ja perustetaan yksi 30-paikan hoivaosasto. Supistus tehdään siinä vaiheessa, kun Keinusaari valmistuu helmikuussa Keinusaareen tulee 65 hoivapaikkaa. Työterveyshuollon toiminta on muuttumassa osakeyhtiöpohjaiseksi. Tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö 2008 vuoden alusta alkaen. Suunnitelmissa on, että työterveyshuollon osakeyhtiön osakkaina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja mahdollisesti Terveysrahasto Oy. Talousarvioon 2008 esitetään seuraavia uusia vakansseja: Avosairaanhoito - apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja (Hattula-Kalvola hanke) - psykiatrinen sairaanhoitaja (Ankkuri) - kouluttajalääkärin virka (1/2 maksaa yleislääketieteen vastuualue) - kaksi sairaanhoitajaa mielenterveysyksikkö (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - lapsipsykologi (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, väestökasvuun perustuva henkilöstön lisäys (Hämeenlinna) - terveyskeskuslääkäri 50 % (Hauho) Talousosasto - määräaikainen henkilöstöpäällikkö (2008 vuoden loppuun) - Effican potilastietojärjestelmän vastuuhenkilö/pääkäyttäjä Esitettyjen vakanssien lisäksi tulee varautua perusterveydenhuollon uudelleen organisaatioon liittyvän suunnitteilla olevan toimeenpanohankkeen omavastuuosuuksiin. Tarkemmat kustannusarviot selviävät myöhemmin syksyllä. Liitteessä 1 on lisäperusteluja vakansseille. JYL ja HTJ Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä

9 Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 2 b Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan, Hauhon kunnanhallituksen ja Hattulan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Asiakasmaksut Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja ylilääkäri Markku Nurmikari, p Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetuksen 23 :ää on muutettu alkaen. Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta voidaan periä todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintään 27 euroa. Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta voidaan kuitenkin periä enintään 38 euroa. Maksua ei saa periä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). Korkeimman asiakasmaksun voi sitten periä - ajokorttilupahakemukseen liitettävästä lääkärintodistuksesta - iän perusteella tarvittavasta lääkärintodistuksesta - terveydentilan valvontaa varten tarvittavista lääkärintodistuksista Keltakuumerokotustodistuksia on kirjoitettu vuosittain noin 150 kappaletta, joista todistusmaksuja on kertynyt runsaat euroa. Terveyskeskuksen lääkärin antama kansainvälisestä rokotustodistuksesta on peritty potilaalta maksu. Kansainväliset säännökset ovat edellyttäneet, että todistuksen on kirjoittanut lääkäri. Säännökset ovat tältä osin muuttuneet ja kesäkuusta 2007 alkaen todistuksen on voinut kirjoittaa myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai kätilö. Ainoastaan lääkärin kirjoittamasta todistuksesta voidaan asiakasmaksulain mukaan periä maksu. Jotta potilaat eivät joutuisi epätasa-arvoiseen asemaan, esitetään, että rokotustodistuksesta peritty maksu poistetaan alkaen.

10 10 HTJ Yhtymähallitus päättää, että 1. tieliikennelaissa (267/1981) säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 38 euron maksu alkaen. Maksua ei kuitenkaan peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus). 2. kansainvälisestä rokotustodistuksesta ei enää peritä maksua alkaen, perustelut edellä. 117 Kassantarkastuspöytäkirjat Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hallintosäännön 50 :n mukaan yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntayhtymän tasolla. Hallinto- ja talousjohtaja on määrännyt toimistosihteerit Ritva Kettusen ja Tuija Kuusiston suorittamaan kuntayhtymän kassojen tarkastukset. Tarkastukset on suoritettu ajalla ja niistä on tehty kassantarkastuspöytäkirjat (ovat nähtävänä hallinto- ja talousjohtajan työhuoneessa). Tarkastuksissa ei ilmennyt mitään erityistä huomautettavaa. HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kassantarkastuspöytäkirjat. 118 Ohje käteismaksujen alitilittäjille alkaen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n 2 momentin mukaan yhtymähallitus antaa toimintaa koskevat yleisohjeet ja sääntöjen soveltamisohjeet.

11 11 Hallinto- ja taloustoimistossa on laadittu ohje käteismaksujen alitilittäjistä. Ohje muodostuu varsinaisesta ohjeosiosta ja siihen liittyvästä kolmesta liitteestä. Liitteessä yksi on määriteltynä alitilityskassojen sijainnit, vastuuhenkilöt ja pohjakassojen suuruus. Liitteessä kaksi on käytännön tilitysohjeita alitilittäjille ja liite kolme on kassantarkastuspöytäkirjasta malli. Liitteenä 3 on ohje käteismaksujen alitilittäjille alkaen. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ohjeen käteismaksujen alitilittäjille alkaen. Samalla yhtymähallitus kumoaa hyväksytyn laskutus, tilitys ja perimisohjeet. 119 Rakennustoimikunnan muistiot ja Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Rakennustoimikunta on kokoontunut ensimmäisen kerran Kokouksessa valittiin E- ja G-talon suunnittelijat, esiteltiin talojen suunnitelmaluonnokset, toteutusmuodot ja aikataulu kokouksessa käytiin läpi tilahankkeet ja aikataulu, toteutusmuodot ja muissa asioissa tuotiin esiin kustannusarvion laatiminen. Rakennustoimikunnan muistiot ja on liitteenä 4. HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi rakennustoimikunnan muistiot ja Virkojen lakkauttaminen ja toimien perustaminen sekä täyttöluvat Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hallintosäännön 5 :n 2 kohdan mukaan yhtymähallitus päättää virkasuhteen lakkauttamisesta ja muuttamisesta vastaavaksi työsopimussuhteeksi, jos tehtäviin ei sisälly julkisen vallan käyttöä.

12 12 Talousosasto Lakkautettava avoin virka Laitosapulaisen virka ( ) avoin alkaen Laitosapulaisen virka ( ) avoin alkaen Laitosapulaisen virka ( ) avoin alkaen Uusi toimi alkaen laitosapulaisen toimi ( ) alkaen laitosapulaisen toimi ( ) alkaen laitosapulaisen toimi ( ) alkaen Kaksi laitosapulaisen virkaa on jäänyt avoimeksi eläkkeelle siirtymisen ja yksi toiseen toimeen siirtymisen myötä. Avoterveydenhuolto-osasto, terveysneuvonta Lakkautettava avoin virka Uusi toimi alkaen terveydenhoitajan virkasuhde Terveydenhoitajan toimi ( ), avoin alkaen ( ) alkaen Terveydenhoitaja siirtyy eläkkeelle. Sairaalaosasto Lakkautettava avoin virka perushoitajan virka ( ) avoin alkaen perushoitajan virka ( ) avoin alkaen Uusi toimi alkaen lähihoitajan toimi alkaen lähihoitajan toimi alkaen Perushoitajan virat on jäänyt avoimeksi eläkkeelle siirtymisen myötä. Lakkautettava avoin virka Uusi toimi alkaen mielisairaanhoitajan virka lähihoitajan toimi ( ) avoin alkaen alkaen Mielisairaanhoitajan virka on jäänyt avoimeksi irtisanoutumisen vuoksi.

13 13 Lakkautettava avoin virka sairaanhoitajan virka ( ) avoin alkaen Uusi toimi alkaen sairaanhoitajan toimi alkaen Sairaanhoitajan virka on jäänyt avoimeksi irtisanoutumisen vuoksi. Sairaanhoitajan toimi ( ), avoimeksi Sairaanhoitajan toimi ( ), avoimeksi Sairaanhoitajan toimi ( ), avoimeksi HTJ Yhtymähallitus päättää 1) lakkauttaa kolme laitosapulaisen virkaa alkaen ja perustaa tilalle vastaavat laitosapulaisen toimet alkaen. Täyttöluvista päätetään myöhemmin. 2) lakkauttaa avoterveydenhuollon terveysneuvonnan terveydenhoitajan viran alkaen ja perustaa tilalle vastaavan terveydenhoitajan toimen ja samalla myöntää täyttöluvan alkaen. 3) lakkauttaa kaksi perushoitajan virkaa, mielisairaanhoitajan viran ja sairaanhoitajan viran alkaen ja perustaa tilalle lähihoitajien toimet ja sairaanhoitajan toimen sekä myöntää täyttöluvat esityksen mukaisesti alkaen. 4) myöntää täyttöluvat kolmelle sairaalaosaston sairaanhoitajan toimelle ( , ja ) alkaen. 121 Virkanimikemuutokset Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Nykyinen nimike Uusi nimike Terveyskeskuslääkärin virka Erikoislääkärin virka ( ) ( ) Apulaisylilääkärin virka Geriatrian ( ) apulaisylilääkärin virka ( ) Kelpoisuusvaatimukset: Erikoislääkärin virka ( ), tehtävään soveltuva erikoislääkärin pätevyys

14 14 Geriatrian apulaisylilääkärin virka ( ), tehtävään soveltuva erikoislääkärin pätevyys HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt nimikemuutokset ja kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan geriatrian apulaisylilääkärin virkaan ( ) alkaen. 122 Lammi-Tuuloksen terveyskeskuksen ylilääkärin tehtävät Yhtymähallitus Valmistelija: johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Lammin ja Tuuloksen kunnanjohtajat Aarre Järvinen ja Helena Hirviniemi sekä ylilääkäri Risto Raivio ja Lammin-Tuuloksen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Tapio Mäki-Maukola ovat lähestyneet HSKTTK:ytä kirjeitse pyytäen tarjousta ja työsuunnitelmaa Lammi-Tuuloksen tk:n ylilääkärin tehtävien hoitamisesta ajanjaksolla (liite 4). Hämeenlinnan seutukunnan PATU-hankkeen tämänhetkinen valmistelu perusterveydenhuollon järjestäytymisen osalta on vielä kesken. Tällä hetkellä seudun kuntien kesken vallitsee yhteinen tahtotila seudullisen perusterveydenhuollon mallin jatkokehittämisestä. Tuuloksen kunta on mukana Hämeenlinnan suurkuntaselvityksessä. JYL Lammi-Tuuloksen terveyskeskuksen ylilääkärin tehtävien hoito HSKTTKY:stä olisi rationaalinen ratkaisu, joka huomioisi jo tulevaisuuden yhteisen palvelutuotannon. 1) Yhtymähallitus vastaa Lammi-Tuuloksen aloitteeseen, että ehdotettu ratkaisu on tässä tilanteessa järkevä ja looginen. HSKTTKY on hyvin halukas etsimään ratkaisua esitettyyn kysymykseen. 2) Yhtymähallitus valtuuttaa johtava ylilääkärin ja hallintoja talousjohtajan sekä avoterveydenhuollon ylilääkärin etsimään erilaisia vaihtoehtoja Lammi-Tuuloksen ylilääkärin tehtävien hoitamiseksi HSKTTKY:stä käsin. Kyseeseen tulevat lähinnä vastaavan lääkärien palvelujen myyminen ja vastaavan työpanoksen korvaaminen HSKTTKY:n sisällä ostopalveluina. Toisena vaihtoehtona kyseeseen voisi tulla kokonaan uuden viran perustaminen.

15 15 Työpanoksesta osa myytäisiin Lammi-Tuuloksen terveyskeskuksen ylilääkärin tehtäviin ja osa käytettäisiin uudistuvan perusterveydenhuollon palvelukonseptin kehittämiseen erityisesti Lammi-Tuulos- Hauhon alueella. Hauhon alueella on tällä hetkellä väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioiden joka tapauksessa niukahko lääkäripanos Yhtymähallitus Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa on käyty neuvotteluja ylilääkärin tehtävien hoitamisesta syksyllä 2007, kun nykyinen ylilääkäri siirtyy toisen työnantajan palvelukseen syyskuun alusta lähtien. Keskusteluissa on tullut esille, että ylilääkärin tehtäviä hoitavan henkilön tulisi olla paikanpäällä vähintään yksi (1) päivä viikossa. Mahdolliset neuvottelut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa hoidettaisiin Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän taholta. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on pohdittu eri toteuttamisvaihtoehtoja ylilääkärin palvelujen myynnin suhteen. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pystyy osoittamaan tehtävän hoitamiseen henkilön. Tarkoituksena on, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä myy ylilääkärin palveluja Lammin-Tuuloksen ktt ky:lle ajalla Asiasta laaditaan ostopalvelusopimus. HTJ / JYL Yhtymähallitus päättää, 1) että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä myy Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymälle ylilääkärin palveluja 2) oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan ostopalvelusopimuksen, jossa tarkemmin määritellään palvelun myyntiin liittyvät yksityiskohdat.

16 Alueylilääkärin viran perustaminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksymän hallintosäännön 5 :n 1 momentin mukaan virkasuhteen perustamisesta päättää yhtymähallitus. Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymältä on tullut pyyntö ylilääkärin viran hoitamisesta ajalla Parhaillaan käynnissä oleva seudullisen terveydenhuollon palvelurakenteen muutos tulee aiheuttamaan selvän muutostarpeen Lammi-Tuulos-Hauhon alueen terveydenhuollon johtamisessa ja suunnittelussa myös ko. ajanjakson jälkeen. Parhaiten ylilääkärin palvelujen myynti Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymälle toteutuu perustamalla uusi virka. Työpanoksesta osa myytäisiin välittömästi Lammi-Tuuloksen terveyskeskuksen ylilääkärin tehtäviin ja osa käytettäisiin jatkossa uudistuvan perusterveydenhuollon palvelukonseptin kehittämiseen erityisesti Lammi-Tuulos-Hauhon alueella. Hauhon alueella on tällä hetkellä väestön ikärakenne ja sairastavuus huomioiden joka tapauksessa niukahko lääkäripanos. Lammi- Tuulos-Hauho alueen tarkemmat lääkärityövoiman mitoitus- ja sisältökeskustelut käydään seudullisen palvelukonseptin kehittymisen myötä. Alueylilääkärin virka voidaan täyttää alkuvaiheessa 50 %:n osuudella, jonka osuuden Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymä on varautunut ostamaan. Toiminnan vakiintuessa seudullisen palvelukonseptin kehittymisen myötä virka on syytä suunnitella kokoaikaiseksi jo rekrytoinnin mahdollistamiseksi. Virkapohjaan sisällytetään jatkossa kuitenkin myös Hauhon alueen väestöön kohdistuvaa kliinistä työtä. HTJ / JYL Yhtymähallitus päättää 1) perustaa alueylilääkärin viran ) hyväksyä ko. viralle seuraavat kelpoisuusvaatimukset : tehtävään soveltuva erikoislääkärin pätevyys 3) julistaa sen välittömäsi julkisesti haettavaksi 4) myydä 50 %:a virasta Lammin-Tuuloksen kansanterveystyön kuntayhtymälle

17 Päivystysklinikan toiminta Valmistelija: ylilääkäri Markku Nurmikari p Päivystysklinikka aloitti toimintansa Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteydessä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveyden huollon lääkäripäivystyksen lisäksi klinikassa toimii tarkkailuosasto, joka avattiin aluksi 12-paikkaisena. Tarkkailuosaston loput 12 paikkaa on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden loppuun mennessä. Päivystysklinikan toiminta on käyttöönottovaiheen jälkeen alkanut sujua kohtalaisesti. Perusterveydenhuollon päivystyspotilaiden määrä on osoittautunut selvästi suunniteltua pienemmäksi. Laskutettavien tuotteiden mukaiset käynnit olivat huhti-heinäkuussa: Kaikki käynnit perusterveydenhuollon päivystyksessä alkaen huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu AVO R0 klo 8-22 lääk./hoit.vo AVO R1 klo 8-22 lääkvo+lab/tp AVO R2 klo 8-22 lääkvo+lab+rtg/tp AVO+R0 klo 22-8 lääk./hoit.vo AVO+R1 klo 22-8 lääkvo+lab/tp AVO+R2 klo 22-8 lääkvo+lab+rtg/tp TAR060 Seuranta <8 t, nesteytys TAR1 Seuranta <8 t+lab/tp TAR2 Seuranta >8 t+lab+rtg/tp Vakuutusyhtiön täyden korvauksen tuotteet Yhteensä Kunnittain käynnit jakautuvat seuraavasti: Käynnit kunnittain huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu Hattula Hauho Hämeenlinna Kalvola Renko Jäsenkunnat yhteensä Janakkala Lammi Tuulos Muut kunnat

18 18 Jos loppuvuoden käyntimäärät ovat samalla tasolla kuin huhtiheinäkuussa, kuntayhtymän talousarviossa päivystysklinikan kuluihin varattu määräraha tulee riittämään. Päivystysklinikan toiminnalliset järjestelyt ovat sujuneet suunnitellulla tavalla. Potilaan hoidon tarve ja kiireellisyys arvioidaan välittömästi potilaan tullessa ensiapuun. Hoidon tarpeen perusteella hänet kirjataan perusterveydenhuollon (Triage ryhmät C ja D) tai erikoissairaanhoidon potilaaksi (ryhmät A ja B). Potilas voidaan ohjata myös sairaanhoitajan vastaanotolle ohjausta tai arviota helpottavien lisäselvitysten suorittamista varten tai hänet ohjataan oman terveysaseman hoitoon tai ohjeiden kera kotiin (ryhmä E). Tämä triageryhmittely on osoittautunut toimivaksi. Ryhmään E kuuluvia potilaita on ollut odotettua vähemmän. Päivystysklinikan tavoitteena on, että ensikontakti ilmoittautumisesta lääkärin vastaanotolle on korkeintaan kaksi tuntia. Tarkkailupotilailla tavoitteena on, että ketään ei hoideta tarkkailupaikalla enempää kuin 24 tuntia. Pääsääntöisesti näihin aikatavoitteisiin on päästy alkuvaiheen jälkeen. Tarkkailupotilaiden määrä on hiljalleen kasvanut ensimmäisten kuukausien aikana. Keskimäärin perusterveydenhuollon potilaita tarkkailuosastolla on ollut 2 3 /vrk vaihteluvälin ollessa 0-8. Potilaat ovat moniongelmaisia ja hoitoisuudeltaan runsaasti kuormittavia. Potilaiden jatkohoidon arviointi ja jatkohoitoon siirto vie aamulla huomattavasti aikaa ja päivystysklinikan perusterveydenhuollon ylilääkäri on pääasiassa hoitanut tämän tehtävän arkisin. Päivystysklinikan perusterveydenhuollon ylilääkärin työhön arvioitiin alkuvaiheessa kuluvan 40 %:a yhteistyöylilääkärin työpanoksesta. Valmisteluja käyttöönottovaiheessa siihen kului kuitenkin koko yhteistyöylilääkärin työpanos ja edelleen kuluu suunniteltua enemmän, koska hallinnollisten töiden lisäksi ylilääkäri tekee em. potilastyötä. JYL Yhtymähallitus merkitsee selvityksen päivystysklinikan toiminnasta tiedokseen. 125 Keskustan terveysaseman uuden toimintamallin valmistelu Valmistelija: johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Keskustan terveysaseman lääkärin vastaanotoille on ollut vaikea päästä, koska kiireettömien ajanvarausten jono on ollut useita viikkoja.

19 19 Suurin syy ongelmaan on väestön ikärakenteen mukanaan tuomat haasteet ja palvelujen kysynnän määrä suhteessa tarjontaan. Alueen asukkaista 19.7 % on 75 vuotta täyttäneitä, kun keskimäärin Hämeenlinnassa sen ikäisiä on 9.2 % väestöstä. Yhteispäivystyksen käyttöönoton jälkeen terveysasema on pystynyt hoitamaan pääosan äkillisesti sairastuneista potilaista, koska sairaanhoitajien määrää on lisätty. Jono kiireettömään hoitoon on liian pitkä ja toimintakonseptia täytyy muuttaa. Keskustan terveysasemalle valmistuu uusitut toimitilat huhtikuussa 2008, mikä mahdollistaa uudentyyppisen toiminnan sitten, kun toimitilat ovat valmiit. Tässä yhteydessä on mahdollista lisätä terveysasemalla työskentelevien lääkäreiden ja hoitajien määrää. Alustavasti on suunniteltu, että asemalla työskentelisi viisi lääkäriä, viisi avosairaanhoidon sairaanhoitajaa ja yksi kansanterveyshoitaja sekä yksi terveyskeskusavustaja. Henkilökuntalisäys on mahdollista siten että, Vanajaveden terveysaseman ja Keskustan terveysaseman alueita tarkistetaan samalla. Uudentyyppiselle toimintamallille voidaan asettaa mm. seuraavia tavoitteita: 1. Väestön hoitoon pääsyn parantaminen 2. Työvoiman saatavuuden turvaaminen 3. Henkilöstöryhmien välisen työnjaon optimointi (lääkäri/hoitaja) 4. Toiminnan tuottavuuden parantaminen Uusi toimintamalli on toistaiseksi vasta hahmottumassa. Alustavia keskusteluja on kuitenkin jo käyty sekä lääkärikunnan että hoitohenkilökunnan kanssa. Henkilökunta on valmis osallistumaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeisenä periaatteena on sairaanhoitajien työpanoksen lisääminen ja suuntaaminen sekä äkillisesti sairastuneiden että pitkäaikaissairaiden hoitoon. Vastaanottoaikoja uudelleen järjestelemällä ja ryhmittelemällä on mahdollista parantaa terveysaseman palvelukykyä. Toiminnan seurantaa varten otetaan käyttöön nykyistä kuvaavampia laatu- ja prosessimittareita. Toiminnan tuottavuutta ja sen muutoksia on myös pystyttävä mittaamaan. Toimintamallin kehittäminen edellyttää a) muutoksia nykyiseen väestövastuumalliin sekä b) sairaanhoitajien täydennyskoulutusta ja toimenkuvien tarkastamista sekä c) entistä konkreettisempaa palvelutarjonnan määrittämistä sekä siihen sisältyvää kustannuslaskentaa. Koska kehitettävä malli on myös valtakunnallisesti uusi, edellyttää valmistelu ulkopuolisen erityisasiantuntemuksen käyttämistä, siihen tarvittava rahoitus katetaan vuoden 2007 kehittämismäärärahoista.

20 20 JYL Yhtymähallitus keskustelee toimintamallin kehittämisestä ja merkitsee valmistelun tämänhetkisen tilanteen tiedokseen 126 Pappilanniemen sairaalan myynti Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Pappilanniemen sairaalan kiinteistölle on jo pidempään haettu ratkaisua. Kuntayhtymän omassa käytössä on kaksi 24-paikkaista hoivasairaalaosastoa. Vanjaveden sairaala riittää jatkossa terveyskeskuksen sairaala tarpeeseen. Hattulan kunnan virkamiesten kanssa on käyty alustavasti neuvotteluja mahdollisesta Pappilanimen sairaalan kiinteistön myymisestä Hattulan kunnalle. Tila koostuu kahdesta tilasta Ihantola ja Pappilanniemi. Kokonaispinta-alaltaan alue on n. 2 hehtaaria. Kiinteistön huoneistoala on m ja kerrosala m. Kiinteistön verotusarvo on n. 3 miljoonaa euroa, kirjanpitoarvo on n. 2,4 miljoonaa euroa. Tarkempi arvio on pyydetty ulkopuoliselta arvioijalta. HTJ ja JYL Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle Pappilannimen kiinteistön myyntiä mahdollisimman nopealla aikataululla. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema- ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Hattulan kunnan alustavan tarjouksen 4,8 milj. euroa (liite 7) Pappilanniemen sairaalan kiinteistöstä maa-alueineen. Kauppahinta sisältää kiinteistöön kohdistuvat peruskorjauslainat, yhteensä noin euroa. Toistaiseksi kiinteistössä jatkuu kuitenkin terveysasema ja sairaalatoiminta. Yhtymähallitus totesi Kari Ventolan ja Matti Hämäläisen esteelliseksi, eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn. Peruste: Hattulan kunnan kunnanhallituksen jäseniä

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot