Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 76 Asioiden käsittelyjärjestys 4 77 Lomarahan maksaminen 4 78 Yhteispäivystyksen yksikköhinnat ja kiireellisen avosairaan hoidon ja hammashoidon kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 ) 5 79 Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen 5 80 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle 7 81 Sopimus sairaankuljetuksen liittyvistä järjestelyistä ja kustannusten jaosta/janakkalan terveyskeskus 8 82 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-huhtikuu Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu Hankintaohjeet Kuntayhtymän tilasuunnitelma vuosille Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 3 / Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä Pappilanniemen sairaalan myynti 21

2 2 91 Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Työterveyshuollon toimitilat 28

3 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 4/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Sylvi Vuorinen, Kari Ventola, Heikki Koskela, Eeva Iso-Sipilä, Jari Ranne, Mira Impola (Anna-Kaisa Häppölän varajäsen), Jarmo Vainio (Katriina Laaksosen varajäsen) ja Matti Hämäläinen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Raija Niemi, Kimmo Haahkola (SITRA), työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, Olli Tolkki (suunnittelutoimisto Nordic Healthcare Group Oy), johtava ylilääkäri Marina Erhola ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Anna-Kaisa Häppölä ja Katriina Laaksonen Maija Oksanen Rauno Lehtonen Kokouksen alussa olivat Olli Tolkki (suunnittelutoimisto Nordic Healthcare Group Oy) ja Kimmo Haahkola (SITRA) esittelemässä tulevaa työterveyshuollon osakeyhtiöitä koskevaa liiketoimintasuunnitelmaa. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen HTJ Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 4 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. HTJ Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jarmo Vainio ja Jari Ranne. 76 Asioiden käsittelyjärjestys HTJ Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 77 Lomarahan maksaminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt, että vuodesta 2004 alkaen kuntayhtymän henkilöstölle maksetaan lomaraha kesäkuun palkanmaksupäivänä ja kuukausipalkat pääsääntöisesti tavanmukaisina palkanmaksupäivinä. Seutukeskus Oy Hämeen kanssa käydyissä rajapintaneuvotteluissa on kuitenkin sovittu, että lomarahat maksetaan kesäkuun viimeinen päivä. on ristiriidassa yhtymähallituksen tekemän päätöksen kanssa. HTJ Yhtymähallitus päättää, että vuodesta 2007 alkaen lomarahat kuntayhtymän koko henkilöstölle maksetaan kesäkuun viimeinen arkipäivä.

5 5 78 Yhteispäivystyksen yksikköhinnat ja kiireellisen avosairaan hoidon ja hammashoidon kustannusten laskuttaminen potilaan kotikunnalta (KTL 22 ) Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p HTJ Yhtymähallitus päättää, että vieraskuntalaisille annetusta kiireellisestä avosairaanhoidosta, hammashoidosta sekä yhteispäivystyskäynnistä ja tarkkailusta laskutetaan potilaan kotikuntaa alkaen seuraavasti: Kiireellinen avosairaanhoito Kiireellinen hammashoito Yhteispäivystys Tarkkailu 104,70 euroa/käynti 65,80 euroa/käynti 104,70 euroa/käynti 258,80 euroa/käynti 79 Vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Yhtymähallitus Kuntalain 68 :n (1995) mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä perussopimuksen 21 :n mukaisesti. KirjanpL 3 luvun 6 :n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

6 6 Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Kuntalain 69 :n (1995) mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi (Kuntalaki 70 /1995). Yhtymähallitukselle esitetään oheisessa liitteessä nro 1 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2006 tilinpäätöksen (sis. toimintakertomuksen ja taseen). Yhtymähallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi 3. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa, siirretään taseeseen yli/-alijäämä tilille 4. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilikauden alijäämä ,15 euroa katetaan aikaisempien tilikausien ylijäämästä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Kalliolahti kertoi tilikauden 2006 tilintarkastuksen toteutuksesta, tarkastushavainnoista sekä esitteli tilikaudelta annetun tilintarkastuskertomuksen. ehdotus Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

7 7 Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2006 tilinpäätös hyväksytään, 3. esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Yhtymähallitus Tilintarkastuskertomus on liitteenä 1. HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi. 80 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta antaa oman kertomuksensa. Tarkastuslautakunta laatii suorittamiensa tarkastuskäyntien ja yhtymähallituksen laatiman tilinpäätöksen perusteella arviointikertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 on liitteenä. Tarkastuslautakunta 1. hyväksyy liitteenä 2 olevan arviointikertomuksen vuodelta saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi.

8 8 81 Sopimus sairaankuljetuksen liittyvistä järjestelyistä ja kustannusten jaosta/janakkalan terveyskeskus Yhtymähallitus Markkinaoikeus on päätöksessään antanut kuntayhtymälle oikeuden tehdä tilapäiset sopimukset sairaankuljetuksen järjestelyistä pitkälle hankintapäätöksen mukaisina, kunnes asian käsittely Markkinaoikeudessa on saatettu päätökseen. Asian käsittely Markkinatuomioistuimessa on kesken, asian käsittelyä on pyydetty kiirehtimään. Yhtymähallitus on kokouksessaan päättänyt tehdä väliaikaiset sopimukset Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksen, Hattulan sairaankuljetuksen ja Sydän-Hämeen Ensihoito Ky:n kanssa. Näiden sairaankuljetuspalvelujen tuottajien kanssa on tehty erilliset sopimukset määräaikaisina. Määräaikaa on keväällä 2006 jatkettu siten, että sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes Markkinatuomioistuimen päätös on lainvoimainen, kuitenkin vähintään saakka. Sairaankuljetuspalvelujen tuottajista erityisesti Kanta-Hämeen Pelastuslaitoksella on ollut vaikeuksia tuottaa niitä palveluja, jotka ovat väliaikaisessa sopimuksessa tarkemmin määritetyt. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Pelastuslaitoksen sopimuksen mukaisessa valmiudessa olevaa autoa on toistuvasti jouduttu käyttämään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla oleviin siirtokuljetuksiin (Liite nro 3). Sairaankuljetuksen menoihin varattiin 2006 budjetissa Tämä summa vastaa sopimusten mukaisia hälytyskorvauksia Pelastuslaitokselle, Hattulan sairaankuljetukselle ja Sydän-Hämeen Ensihoito ky:lle. Sen sijaan budjetissa ei osattu riittävästi varautua X-korvauksista aiheutuviin menoihin eikä palvelujen tuottajille maksettaviin autokohtaisiin lääkekulukorvauksiin. X-korvauksia maksetaan palvelujen tuottajille niistä tehtävistä, joissa potilas on hoidettu paikan päällä, eikä palvelujen tuottaja ole oikeutettu Kelan korvaukseen. Toteutuneet menot X-tehtävien osalta tammi-kesäkuulta 2006 olivat Mikäli loppuvuoden toteuma pysyy samalla tasolla, X-kuljetuksista kertyy menoja , joka on kokonaisuudessaan budjetin ylitystä. Kiireellisen sairaankuljetuksen järjestelyt ovat yhteisiä Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän sekä Janakkalan kunnan kanssa siten, että Janakkalan terveyskeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Janakkala korvaa osan niistä kustannuksista, jotka johtuvat kiireellisen sairaankuljetuksen valmiuden ylläpitämisestä.

9 9 Janakkalan kunnan kanssa tehty sopimus on liitteenä nro 4 ja laskelma sopimuksen mukaan Janakkalalle kohdistuvista kustannuksista. Nyt tehdyn arvion perusteella ilmenee, että hälytysten suhteessa tapahtuva korvaus on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän kannalta epäedullinen ja koituu Janakkalan terveyskeskukselle huomattavasti ennakoitua edullisemmaksi. Hälytysten määrä on muodostunut Janakkalan osalta huomattavasti arvioitua pienemmäksi. JYL Yhtymähallitus päättää 1) merkitä tiedokseen sairaankuljetuksen hankintaprosessin nykyvaiheen sekä väliaikaisissa sopimuksissa ilmenneet ongelmat 2) korottaa sairaankuljetuksen suoritehintoja vastaamaan todellisia kuluja alkaen 32,6 %:lla uuden suoritehinnan muodostuessa 67,19 euroksi. 3) valtuuttaa johtavan ylilääkärin ja va. talousjohtajan jatkamaan neuvotteluja Janakkalan terveyskeskuksen kanssa valmiuskorvauksen kustannusten jakoperiaatteista tavoitteenaan muuttaa valmiuskorvauksen määräytymisen perusteita paremmin todellisia kustannuksia vastaavaksi. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä on allekirjoittanut sopimuksen Janakkalan terveyskeskuksen kanssa koskien yhteisen sairaankuljetukseen liittyviä järjestelyitä ja kustannusten jakoa. Janakkalan terveyskeskus on maksanut sairaankuljetuksen palveluista vuonna 2006 yhteensä ,28 eroa ja tammi-huhtikuu 2007 yhteensä 6.734,08 euroa. Sopimusta tehtäessä ajateltiin, että vuositasolla korvaus Janakkalan terveyskeskuksen osalta olisi noin euroa, joka sisältäisi myös korvausta sairaankuljetuksen auton varallaolosta. Korvaus summa on kuitenkin jäänyt alle puoleen. Janakkalan terveyskeskukselle on lähetetty tarjous sairaankuljetuksen kustannusten jaosta vuodelle Kustannukset kokonaisuudessaan ovat euroa vuodelta 2007, (liite 3).

10 10 Janakkalan terveyskeskus vastannut sähköpostilla, että sairaankuljetuksessa on monia vielä avoimia kysymyksiä (hallitusohjelma, STM:n kannanotot). He toteavat, etteivät tässä vaiheessa lähtisi irrottamaan yhden osion ratkaisua sairaankuljetuksen kokonaisuudesta. HTJ Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yhtymähallitus päätti uudistaa lähetetyn tarjouksen Janakkalan terveyskeskukselle, koskien yhteisen sairaankuljetukseen liittyviä järjestelyitä ja kustannusten jakoa. Kustannukset Janakkalan osalta ovat vuodelle 2007 yhteensä euroa, joka sisältää myös korvauksen autojen valmiustilasta. Yhtymähallitus päätti pyytää Janakkalan terveyskeskukselta vastausta viikon kuluessa. Lisäksi yhtymähallitus päätti käsitellä asiaa seuraavassa kokouksessa. 82 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-huhtikuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Toiminnan ja talouden toteutumaraportissa 4/2007 käynti- / suoritetoteutumat ja talouden toteutumaluvut Tarkempi erittely talouden ja toiminnan toteutumasta tammihuhtikuulta 2007 on liitteenä 4. HTJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin tammi-huhtikuulta Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on laadittu osavuosikatsaus ajalta tammikuu-huhtikuu. Osavuosikatsauksessa esitetään vuodelle 2007 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä kuvataan lyhyesti niitä toimenpiteitä, joita on jo tehty tavoitteiden saavuttamiseksi. Osavuosikatsauksessa käydään läpi keskeiset toiminnan suoritetiedot ja määrärahojen toteutuma. Osavuosikatsaus on liitteenä 5.

11 11 JYL/HTJ Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiin ja yhtymävaltuustolle. 84 Hankintaohjeet Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Eduskunta hyväksyi tammikuussa julkisia hankintoja koskevat uudet lait, jotka vahvistettiin Näistä keskeisin on laki julkisista hankinnoista (348/07), jäljempänä hankintalaki. Laki tulee voimaan ja ne koskevat tämän jälkeen aloitettuja hankintamenettelyjä. Hankintalakiin sisältyy uutena käsitteenä kansallinen kynnysarvo. Hankinnat jaetaan niiden taloudellisen arvon mukaan kolmeen ryhmään 1. EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin - yli tavarat ja palvelut (ensisijaisesti palvelut) rakennusurakat 2. kansalliset kynnysarvot ylittäviin tavarat ja palvelut ( ensisijaisesti palvelut) - yli toissijaiset palvelut (mm. SOTE) rakennusurakat 3. kansalliset kynnysarvot alittaviin kilpailuttamisvelvoite perustuu yhteisön omaan kilpailuttamisrajaan Seutukeskus Oy Häme on laatinut Hämeenlinnan seudun kuntien ja kuntayhtymien yleiset hankintaohjeet (liite). Hankintaohje on tarkoitettu ohjeeksi suunniteltaessa ja toteutettaessa julkisia hankintoja Hämeenlinnan seudulla. Hankintaohjetta noudattavat ne kunnat ja kuntayhtymät, jotka liittyvät osaksi Hämeenlinnan seudun hankintatoimea. Tämän ohjeen lisäksi kunnilla ja kuntayhtymillä voi olla omia ohjeita hankintojen toteuttamisesta. Tämä ohje ei sisällöltään korvaa lakia julkisista hankinnoista, vaan hankintayksiköiden on tämän ohjeen lisäksi huomioitava ko. laki hankintoja tehdessään. Tämä ohje käy kuitenkin läpi hankintalain keskeiset lähtökohdat.

12 12 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymässä on näin mahdollisuus ottaa käyttöön liitteenä oleva hankintaohje. Kuntayhtymän tulee vain päättää, mikä on kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kilpailuttamisen alaraja kuntayhtymän hankinnoissa. HTJ Yhtymähallitus päättää, että 1. se hyväksyy Seutukeskus Oy Hämeen laatiman hankintaohjeen Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hankintaohjeeksi (liite 6) ja se tulee voimaan alkaen sekä 2. hyväksyy kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kilpailuttamisen alarajaksi kuntayhtymän hankinnoissa euroa. 85 Kuntayhtymän tilasuunnitelma vuosille Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Yhtymähallitus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä toimii useissa eri toimipisteissä Hämeenlinnassa ja ympäristökunnissa. Tilanahtautta on etenkin Hämeenlinnan toimipisteissä, jossa on jo vuosia jouduttu osoittamaan uudelle henkilökunnalle ja toiminnoille tiloja sieltä mistä vapaata tilaa on voitu järjestää. Tämä on johtanut hajanaisuuteen ja toiminnallisesti hankaliin ja epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Myös kuntayhtymän kehittämisohjelmaan liittyvässä ongelmakartoituksessa tilarajoitteet nousivat keskeiseksi perustehtävän toteutumista haittaavaksi tekijäksi. Pääterveysaseman keittiö on siirtymässä Keinusaareen ja päivystystoiminta keskussairaalaan. Neuvottelut varaston siirtymisestä Hämeenlinnan kaupungin keskusvaraston tiloihin on käynnistetty ja A-klinikkasäätiön katkaisuhoito on pidemmällä aikavälillä siirtymässä muualle. Nämä muutoksen mahdollistavat systemaattisen tilasuunnittelun laajempina toiminnallisina kokonaisuuksina. Suunnitelma on syytä tehdä samalla koko kuntayhtymää koskevana ja useamman vuoden tarpeet sekä alueittaiset väestöennusteet huomioiden. Lisätilan tarve on merkittävä ja tilasuunnittelu tulee nivoa yhteen kehittämisohjelman muiden toimenpide-esitysten sekä Hämeenlinnan kaupungin tilasuunnittelun kanssa.

13 13 Tilasuunnittelun koordinointiin irrotetaan yhden henkilön 50 % työpanos ajalla Kustannukset katetaan taloushallinnon kehittämismäärärahasta. Jo olemassa oleviin tiloihin, työpisteisiin ja niissä työskentelyyn liittyen on havaittu jo vuosien ajan useita työergonomisia puutteita työterveyshuollon toimipistetarkastuksissa. Työterveyshuollon tarkastuksissa on puututtu toistuvasti samoihin ongelmiin, eikä korjaavissa toimenpiteissä ole niukkojen määrärahojen vuoksi pystytty etenemään riittävästi. Yhtymähallituksen päätöksellä myydystä rivitaloasunnosta jäi kuntayhtymälle myyntivoittoa Kohdentamalla osa tästä myyntivoitosta kalustohankintoihin voitaisiin kiireellisimpiä työergonomiaan ja odotustiloihin liittyviä puutteita saada korjatuksi jo tänä vuonna. VA. TJ Yhtymähallitus päättää 1. käynnistää systemaattisen tilasuunnittelun kehittämisohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti. 2. käyttää rivitalo-osakkeen myynnistä saadusta myyntivoitosta euroa kalustohankintoihin vuonna Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Valmistelija projektityöntekijä Anne Arvonen Kuntayhtymässä on käynnistetty useamman vuoden käsittävä tilasuunnittelu toimivien työtilojen turvaamiseksi. Aiemmin tehtyjen selvitysten ja tämän selvityksen pohjalta on tullut esille, että lisätilojen tarve on merkittävä. Tilanahtauden vuoksi on jo vuosien ajan on jouduttu osoittamaan uudelle henkilökunnalle ja toiminnoille tiloja sieltä mistä vapaata tilaa on kulloinkin voitu järjestää. Tämä on johtanut hajanaisuuteen ja toiminnallisesti hankaliin ja epäkäytännöllisiin ratkaisuihin. Kuntayhtymän kehittämisohjelmaan liittyvässä ongelmakartoituksessa tilarajoitteet nousivat keskeiseksi perustehtävän toteuttamista haittaavaksi / vaikeuttavaksi tekijäksi eri palveluosastoissa. Ruokapalvelun, keskusvaraston ja päivystystoiminnan pois siirtymiset nykyisistä tiloista mahdollistaa tilojen ja toimintojen uudelleen suunnittelun. Tilasuunnitelmaa on tehty yhteistyössä palveluosastojen johtajien ja esimiesten kanssa.

14 14 Lähtökohtana on ollut asiakaslähtöiset, toimivat ja muuntojoustavat työskentelytilat, jotka mahdollistavat osaltaan tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämisen eri henkilöstöryhmien kesken sekä turvaavat henkilöstön työhyvinvointia. Tarkennettu suunnitelma vuodelle 2007 käsittää sekä suurempia että pienempiä tilamuutoksia eri palveluosastoilla. Ruokapalvelun tilojen osalta on tekeillä erillinen suunnitelma. Tätä suunnitelmaa tulee vielä tarkastella arkkitehdin ja teknisen huollon ratkaisuilla. Tilasuunnitelma vuosille liitteenä 1. TJ ja JYL Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilasuunnitelman nykytilanteen ja päättää hyväksyä vuoden 2007 tarkennetun suunnitelman Yhtymähallitus Kuntayhtymässä on toimintoja hyvin monissa pienissä toimipisteissä. Toimintaedellytykset paranisivat huomattavasti, jos näitä toimipisteitä pystyttäisiin yhdistämään yhdeksi uudeksi terveysasemaksi. Hämeenlinnan kaupungin kanssa on käyty hyvin alustavia keskusteluja uuden mahdollisen terveysaseman rakentamisesta. Keskustan laajeneminen nykyisen moottorien päälle antaa mahdollisuuden rakentaa uusi terveysasema nykyistä keskeisemmälle paikalle. Tämä olisi varmaan investointihanke, joka reaalistuu noin 3-5 vuoden kuluessa. Tulevaisuudessa pidetään myös tärkeänä, että Parolan alueella peruskorjataan nykyistä terveysasemaa tai rakennetaan kokonaan uusi. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan tilasuunnitelman. Fysioterapeutti Anne Arvonen esitteli yhtymähallituksen jäsenille tilasuunnitelmaa. Yhtymähallitus hyväksyi tilasuunnitelman liitteen 3 mukaisena

15 15 Yhtymähallitus Tilasuunnitelman hyväksymisen jälkeen on käyty hanke- ja arkkitehtikokouksia, joissa vuoden 2007 suunnitelmia on muokattu toiminnallisempaan suuntaan arkkitehtitoimiston piirtämien pohjapiirrosluonnoksien, teknisen huollon ja palveluosastojen johtajien sekä esimiesten kanssa. Suurimpana muutoksena on se, että työterveyshuollolle etsitään tiloja organisaation ulkopuolelta. Kuntayhtymän hallitus nimesi kokouksessaan rakennustoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, yhtymähallituksen jäsen Kari Ventola, johtava ylilääkäri Marina Erhola, hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, johtava ylihoitaja Marjatta Laukkanen, huoltomestari Sakari Saarinen ja sihteeriksi RI Tapio Mustonen Insinööritoimisto Tapio Mustonen Oy:stä. Muutosesityksinä tarkennetaan suunnitelmaa vuodelle 2007 seuraavasti: A-talo: - A-talo ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen remontoidaan toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle. Tiloihin sijoittuu mahdollisesti myös Kaurialan terveysasema - A-talon pohjakerrokseen siirtyvät siivoustyönjohtaja ja ohjaaja - talon ulkopuolelle rakennetaan hissi, johon mahtuu paarit (hissin suunniteltu sijainti A- ja B-talon väliin) - kustannusarvio n. 1,6 milj. euroa D-talo: - D-talon ensimmäiseen kerrokseen tulee keskitetty neuvola (Vanajaveden ja Katuman, Keskustan neuvolat sekä mahdollisesti myös Kaurialan terveysaseman neuvola) - ensimmäiseen kerrokseen remontoidaan koko organisaatiota palveleva kokoushuone E-talo - E-talon ensimmäiseen kerrokseen remontoidaan Keskustan terveysasemalle toimivat vastaanottotilat sekä kokoustila ja kirjasto. Sisääntuloaulaan ja terveysaseman väliin rakennetaan uusi kahvio keittiötiloineen (rakennetaan uusi osa). Potilasarkistonhoitajalle sekä potilastoimistonhoitajille tehdään työtilat nykyisen kahvion kohdalle. - kustannusarvio n. 1,5 milj. euroa

16 16 G-talo - G-talon pohjakerroksen osalta saapuvalle tavaralle, vaaterullakoille, valistusmateriaalille ym. jätetään enemmän tilaa, josta syystä siivoustyönjohtaja ja ohjaaja siirtyvät A-talon pohjakerrokseen. G-talon pohjakerroksessa työskenteleville tehdään taukotila. Taukotilaa käyttävät myös pohjakerroksessa työskentelevät erityistyöntekijät, joiden nykyinen taukotila liitetään tulevaan ruokasaliin. - Sairaalan vuodeosastojen osastokeittiöihin tehdään remontin lisäksi lattiakaivot laitostiskikoneille, jotka mahdollistavat nokkamukien, lasien ym. tiskaamisen osastoilla. - kustannusarvio n euroa Parolan terveysasema - Parolan terveysaseman laajennustöiden suunnittelu on käynnistynyt maaliskuussa Arkkitehtitoimisto Asko Kaipainen Oy piirtää ensimmäiset luonnokset. - Hammashoitolalle sopiva tila on vapautumassa keskeiseltä paikalta Parolasta. - Aikataulullisesti kunnostetaan ensin tilat hammashoito lalle, seuraavaksi toteutetaan Parolan terveysaseman peruskorjaus ja sen jälkeen laajennusosan rakentaminen. - Alustava kustannusarvio yhteensä n Hammashoitolan kunnostaminen n terveysaseman peruskorjaus n (ilmastointi kalusteet ym.) rakennus alkuperäisessä kunnossa luvulta - laajennusosa Aikataulullisesti suunnitelma on se, että E-talon remontti alkaa ensimmäisenä. Keskusvarasto siirtyy Suosaarentielle viikolla 21, jonka jälkeen G-talon pohjakerroksen remontti voi alkaa. A-talon remontti siirtyy mahdollisesti vuodelle 2008, sillä ruokapalvelun siirtyminen Keinusaareen viivästyy. Parolan terveysaseman remontti alkaa kuten edellä todettiin hammashoitolasta. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt muutokset tilasuunnitelmaan vuosille edellä esitetyllä tavalla. Lisäksi yhtymähallitus päätti saattaa kuntayhtymän tilasuunnitelman vuosille ja yhtymähallituksen siihen tekemät muutokset yhtymävaltuuston tiedoksi.

17 17 86 Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus eläkeratkaisusta osa tk-eläkkeestä peruste-tarkistus Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus eläkeratkaisusta osa tk-eläkkeestä Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus eläkeratkaisusta työkyvyttömyyseläkkeestä Eläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus eläkeratkaisusta työkyvyttömyys Jatko Eläke on myönnetty alkaen. Etelä-Suomen lääninhallitus ESLH /So-35: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ESLH /So-35 ja ESLH /So-35: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön toiminnan lopettamisesta ESLH /So-35: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen ESLH /So-35: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön lopettamisesta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä - Tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Hämeenlinnan kaupunki - Pöytäkirjaote : Ajanjaksolla toimitettavissa vaaleissa/kansanäänestyksissä voimassa olevat vaalipäivän äänestyspaikkatiedot

18 18 87 Virkamiesten päätökset Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Hankintapäätökset Vuosilomapäätökset Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 15 Aluekouluttajan/terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen ( ): Merja Toivonen Muut päätökset nro 16 Eron myöntäminen terveyskeskuslääkärin virasta: Anu Hätinen Muut päätökset 17 Eron myöntäminen terveyskeskuslääkärin virasta: Henriikka Lindén Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset

19 19 5. Johtavan ylihoitajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 15 Sairaanhoitajan toimen täyttämättä jättäminen Muut päätökset nro 18 Lähihoitajan toimen täyttäminen ( ): Aino Siekkeli Muut päätökset nro 19 Lähihoitajan toimen täyttäminen ( ): Leena Räsänen Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 25 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen ( ): Virpi Lahti Muut päätökset nro 26 Terveydenhoitajan toimen täyttäminen ( ): Anne Paloposki Vuosilomapäätökset Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Hankintapäätökset 2-2 Muut päätökset Muut päätökset nro 17 Irtisanoutuminen laitosapulaisen virasta: Aira Mäenpää Muut päätökset nro 18 Laitosapulaisen toimen täyttäminen ( ): Sirpa Vainio Vuosilomapäätökset 5-11

20 20 9. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset pöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. HTJ Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. 88 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 3 / 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Tarkastuslautakunta on kokoontunut , ja Pöytäkirjat ovat liitteenä 7. HTJ Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 3 / 2007 tietoonsa saatetuksi. 89 Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p HTJ Yhtymähallitus keskustelee syksyn kokousaikataulusta. Yhtymähallitus päätti, että syksyn 2007 kokoukset alkavat kello ja kokouksia pidetään seuraavasti 28.8., 25.9., , lisäksi pidetään yhtymähallituksen seminaari ja mahdollisesti ylimääräiset hallituksen kokoukset syyskuun valtuuston kokouspäivänä ja yhtymähallituksen seminaari 2.10 yhteydessä. Yhtymähallitus päätti, että kokous alkaa kello

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 (35 ) Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 8:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot