Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Yhtymävaltuuston kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-syyskuu Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tilanne Nimikkeen muutos Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Rakennustoimikunnan muistio Lääkärityövoiman vuokraaminen Suunnitelma mahdollisen TEHY:n työtaistelun varalta Hattulan terveyspalvelujen ulkoistaminen Sairaankuljetuksen hintojen tarkistaminen Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Virkamiesten päätökset Oikaisuvaatimus hallinto- ja talousjohtajan päätökseen Edustajan valitseminen Asunto Oy Lukionkatu 29 yhtiökokoukseen Yhtymähallituksen ylimääräinen kokous Keinusaaren tilojen valmistuminen 34

2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 9/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Sylvi Vuorinen :t , Anna-Kaisa Häppölä, Matti Hämäläinen, Kari Ventola, Heikki Koskela, Eeva Iso-Sipilä, Jarmo Vainio :t (Katriina Laaksosen varajäsen) ja Jari Ranne Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Raija Niemi :t , johtava ylilääkäri Marina Erhola, ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Poissa Puheenjohtaja Katriina Laaksonen ja Marjukka Lamminpää Maija Oksanen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen ( :t ja )) Marina Erhola ( t ) Kokouksen alussa ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti kertoi yhtymähallitukselle ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tilanteesta 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen HTJ Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 145 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. HTJ Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Yhtymähallitus valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva Iso-Sipilän ja Heikki Koskelan.

3 146 Asioiden käsittelyjärjestys 3 HTJ Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan pykälän: 161 Edustajan valitseminen Asunto Oy Lukionkatu 29 yhtiökokoukseen Lisäksi yhtymähallitus päätti käsitellä ensin pykälän 150 ja pykälä 156 päätettiin käsitellä viimeisenä, muuten esityslistassa päätettiin edetä esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen käsiteltiin Yhtymävaltuuston kokouksessa tehtyjen päätösten täytäntöönpano HTJ Yhtymähallitus päättää 1. kuntalain 56 :n nojalla todeta, että yhtymävaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset (liite nro 1) ovat syntyneet lain mukaisessa järjestyksessä ja että ne ovat laillisia ja täytäntöönpanokelpoisia. 2. panna yhtymävaltuuston päätökset kuntalain 98 :n nojalla täytäntöön Yhtymähallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi. 148 Toiminnan ja talouden toteutuma tammi-syyskuu 2007 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Toiminnan ja talouden toteutumaraportissa 9/2007 käynti-/suoritetoteutumat ja talouden toteutumaluvut. Tasaisen kasvun mukaan toteutumaprosentti saa olla syyskuun lopussa 75,0 %. Kuntayhtymän toteutuma tammi-syyskuu on seuraava: Toimintatuotot 74,9 % Toimintakulut 73,7 %

4 4 Tilikauden ylijäämä on yhteensä euroa syyskuun lopussa. Syyskuun toteutumasta puuttuvat vielä laboratorion lasku n euroa ja Keskussairaalan tekniikan lisälasku sekä Rispacs järjestelmään liittyvä euron lasku. Tulopuolelle on vielä tulossa Hattula-Kalvola hankkeeseen liittyvä hankeraha n euroa. Näiden jälkeen kuntayhtymän tulos syyskuun lopussa on kutakuikin +-0. Talousarvioon 2007 on merkitty alijäämää yhteensä euroa. Kuntayhtymän talousarvion toteutuman alijäämään tulee vaikuttamaan syntynyt TUPO-ratkaisu. Suurimmat ylitykset kulupuolella kohdistuvat hoitotarvikkeisiin ja lääkkeisiin, joiden ylitys näkyy osastojen sisällä, mutta kokonaisuudessa koko kuntayhtymän osalta on pysytty budjetissa. Suoritteiden perusteella koko kuntayhtymän toteutuma on 74,28 %, joka on hieman alle tasaisen kasvun 75,0 %:a. Toisaalta osa toiminnasta on kausiluonteista, kuten terveysneuvonnan suoritteiden osalta. Terveysneuvonnassa tulee syksyllä suoritteita enemmän, kun suoritteiksi tulee myös influenssarokotukset. Tarkempi erittely talouden ja toiminnan toteutumasta tammisyyskuulta 2007 on liitteenä 2. HTJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin tammi-syyskuulta Vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinta Yhtymähallitus Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p ja johtava ylilääkäri Marina Erhola, p Pitkän tähtäimen alustavat strategiset tavoitteet. Vaikka kehittämisohjelma ulottuu vain vuoden 2009 alkuun, on jo alustavasti hahmoteltu myös pidemmän tähtäimen strategisia painopisteitä useissa johtoryhmän yhteisissä tapaamisissa kevään 2007 aikana. Painopisteet on valittu siten, että ne voivat toteutua organisaatiorakenteesta riippumatta. Tässä vaiheessa nämä ovat muotoutuneet seuraavasti: 1. Asiakkaat / potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. He kokevat hyötyneensä palveluista. Kunnat ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä tuotettujen palvelujen määrään ja laatuun. 2. Lähipalvelut tuotetaan aluevastuumallin mukaan. Palvelut tuotetaan prosesseissa sujuvasti ja tehokkaasti. Tuotetut palvelut tuotteistetaan vaiheittain ja ne perustuvat moniammatillisiin toimintamalleihin.

5 3. Henkilöstövoimavarat ovat riittävät ja ne kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti. Samalla osaaminen kohdentuu toiminnan ja palveluiden tarpeiden mukaisesti. Johtaminen on tavoitteellista ja oikeudenmukaista. 4. Menot ja tulot pysyvät tasapainossa ja maksuvalmius on hyvä. Investoinnit ja tilaratkaisut toteutetaan suunnitelmallisesti. Vuoden 2008 kohdentuneet tavoitteet ja toimenpiteet Kuntayhtymän hallitus ja johtoryhmä käsittelivät talousarvioseminaarissa talousarvion 2008 talousaineistoa palveluosaston johtajien esityksen perusteella. Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat nykyiset menot. Palkkamenot tarkistetaan n. 4 %:n korotuksilla. Kuntayhtymän koko nettomenot saavat kasvaa enintään 5 %:a. Menoja kasvattaa se, että poistot tulevat vuonna 2008 täysimääräisinä. Vuoden 2007 virkapaketin vaikutus vuoden 2008 talousarvioon on noin euroa. Palkkakustannusten arvioiminen vuodelle 2008 on vielä hankalaa, koska nykyiset sopimukset päättyvät syyskuussa 2007 ja neuvottelut käydään ja uudet sopimukset hyväksytään vasta syksyllä Lisäksi on todettava, että palkankorotusten paineet tällä kertaa kohdistuvat hoitoalalle ja kuntayhtymän työntekijöistä suurin osa on hoitajia, joten mahdolliset korotukset tulevat olemaan kuntayhtymän osalta korkeammat kuin peruskuntien osalta. Palkkakustannusten nousu kuntayhtymän osalta vuositasolla 4 %:n mukaan on noin 1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuoden 2008 yleistavoitteiksi esitetään seuraavia: 1. Kuntarakenneratkaisuun valmistautuminen ja tulevan organisaatiouudistuksen valmistelu. 2. Kehittämisohjelman hallittu loppuun saattaminen 3. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan palvelutuotantokonseptin uudelleen järjestäminen ja pilotointi 4. Tilasuunnittelun toimeenpano 5. Keinusaaren toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt 6. Työterveyshuollon uuden toimintakonseptin käynnistäminen Osana valtakunnallista Paras- ja seudullista Patu-hanketta esitetään lähitulevaisuudessa toteutettavaksi hyvin suuria organisatorisia ja toiminnallisia muutoksia liittyen perusterveyden huoltoon. 5

6 Jotta näistä lähitulevaisuuden haasteista selvitään, varaudutaan suunnittelemaan ja toimeenpanemaan seudullista hanketta liittyen yleistavoitteiden kohtiin 1 ja 3. Virkamiestyön lisäksi merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin liittyen tarvitaan myös konsulttiapua prosessien suunnittelussa, kustannuslaskennassa, kannustimien pohdinnassa, palkkauksen kehittämisessä jne. Jo syksyn 2007 aikana on selvitettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa mahdollisuudet rakentaa merkittävä ulkoinen tuki esim. hankkeen muodossa. Seudullisen perusterveyden huollon toimeen panohankkeen arvioitu kesto olisi 3 4 vuotta. Kuntayhtymässä on sisäinen valmius tehdä merkittäviä muutoksia liittyen palvelutuotannon uudelleen järjestelyyn. Tämä edellyttää kuntien selkeää sitoutumista muuttuvaan toiminta kokonaisuuteen ja vaatii lisäksi ulkoisen tuen. Kuntayhtymän nykyinen kehittämisohjelma saatetaan hallitusti loppuun vuoden 2008 aikana ja jäljelle jäävät kokonaisuudet nivotaan osaksi uuden organisaation muodostamista. Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta kohtaa nykyisessä muodossa niin suuria haasteita, että koko vastaanottotoiminnan palvelukonsepti täytyy tarkistaa perusteellisesti ja varautua muuttamaan nykyistä toimintamallia tarvittaessa merkittävästikin. Vuonna 2008 toteutetaan isoja investointeja, lähinnä toimitilojen peruskorjausta. Parolan terveysaseman nykyisten tilojen peruskorjaus ja laajennusosan rakentaminen tulee ajankohtaiseksi. Nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa ja ahtaat nykyaikaiselle terveysasematoiminnalle. Hammashoitola on tarkoitus sijoittaa terveysaseman ulkopuolisiin tiloihin, entisen postin tilat vuokrataan ja saneerataan. Pääterveysaseman E-rakennuksen peruskorjaus jatkuu vielä vuonna Tarkoituksena on saada sisääntuloaulaan uusi kahvio pienellä laajennusosalla sekä järjestää vahtimestarit näkyvämmälle paikalle sisääntuloaulassa. Saman rakennuksen loppuosa peruskorjataan Keskustan terveysaseman vastaanottotiloiksi. A-taloon peruskorjataan tilat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen toimivat vastaanottotilat Vanajaveden terveysasemalle. Pappilanniemen sairaalassa toimii kaksi 24-paikan hoivaosastoa. Vuonna 2008 on tarkoitus supistaa toimintaa niin, että toinen osasto lakkautetaan ja perustetaan yksi 30-paikan hoivaosasto. Supistus tehdään siinä vaiheessa, kun Keinusaari valmistuu helmikuussa Keinusaareen tulee 65 hoivapaikkaa. Työterveyshuollon toiminta on muuttumassa osakeyhtiöpohjaiseksi. Tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö 2008 vuoden alusta alkaen. Suunnitelmissa on, että työterveyshuollon osakeyhtiön osakkaina ovat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja mahdollisesti Terveysrahasto Oy. 6

7 7 Talousarvioon 2008 esitetään seuraavia uusia vakansseja: Avosairaanhoito - apulaisylilääkäri ja osastonhoitaja (Hattula-Kalvola hanke) - psykiatrinen sairaanhoitaja (Ankkuri) - kouluttajalääkärin virka (1/2 maksaa yleislääketieteen vastuualue) - kaksi sairaanhoitajaa mielenterveysyksikkö (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - lapsipsykologi (Hämeenlinnan valtuustoaloite, kehittämisohjelmassa v. 2009) - terveyskeskuslääkäri ja sairaanhoitaja, väestökasvuun perustuva henkilöstön lisäys (Hämeenlinna) - terveyskeskuslääkäri 50 % (Hauho) Talousosasto - määräaikainen henkilöstöpäällikkö (2008 vuoden loppuun) - Effican potilastietojärjestelmän vastuuhenkilö/pääkäyttäjä Esitettyjen vakanssien lisäksi tulee varautua perusterveydenhuollon uudelleen organisaatioon liittyvän suunnitteilla olevan toimeenpanohankkeen omavastuuosuuksiin. Tarkemmat kustannusarviot selviävät myöhemmin syksyllä. Liitteessä 1 on lisäperusteluja vakansseille. JYL ja HTJ Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä em. perusteet palveluosastojen talousarviovalmistelun pohjaksi 2. pyytää jäsenkunnilta niiden kannanotot esitetyistä painopisteitä ja uusista vakansseista mennessä Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 2 b Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan, Hauhon kunnanhallituksen ja Hattulan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta

8 Yhtymähallitus HTJ Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi talousarvion vuodelle 2008 tämän hetkisen valmistelutilanteen. Liitteenä 3 Rengon ja Kalvolan kunnan kunnanhallituksen lausunnot talousarviosta Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi liitteenä olevan Hämeenlinnan kaupunginhallituksen lausunnon Yhtymähallitus Vuoden 2008 talousarvioon sisältö: Henkilöstön osalta on Hattula-Kalvola hankeen tiimoilta vakinaistetaan apulaisylilääkärin ja osastonhoitajan virka sekä perustetaan uusi alueylilääkärin virka Lammi-Tuulos-Hauhon alueelle. Toiminnan osalta Pappilanniemen sairaalan toinen osasto suljetaan ja sinne jää 30-paikkainen osasto. Hankkeiden osalta jatketaan puhelinpalvelu-hanketta ja Keskustan ja Vanajaveden terveysasemilla aloitellaan uudenlaisen toimintakonseptin toteuttamista. Talousarvioneuvotteluja on käyty kaikkien jäsenkuntien kanssa. Hämeenlinnan kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen yhteydessä esitettiin Hämeenlinnan osalta talousarvion 2008 nettokasvuprosentiksi 10 % ja koko kuntayhtymän osalta nettokasvuprosentiksi 9,5 %. Kaupungin taholta esitettiin merkittävä karsintatavoite. Talousarvioon tehtiin mm. seuraavia muutoksia: Palveluosastoilta karsittiin menoja kolmella karsintakierroksella. Terveyskeskusmaksutuottoja lisättiin, muodostettiin uusi kiinteistövyörytys (Pappilanniemen sairaala: sisäiset vuokrat ulkoisiksi), kaksi asunhuoneistoa lisää myyntiin, TUPON aiheuttamat henkilöstökulut laskettiin uudelleen, poistoja jätetään osittain laskuttamatta kunnilta, yhteispäivystykseen lisättiin määrärahaa. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen talousarvion luvut ovat seuraavat: TA 2008 Toimintatuotot euroa kasvua 3,9 % Toimintakulut euroa kasvua 3,9 % Poistoja yhteensä euroa, joista kuntalaskutuksessa jätetään huomioimatta euroa.

9 Jäsenkuntien osuudet kustannuksiin yhteensä 9 TA 2007 TA 2008 Muutos % Hämeenlinna ,9 % Hattula ,3 % Hauho ,1 % Kalvola ,2 % Renko ,3 % Koko kuntayhtymä ,3 % Investointeja suoritetaan vuonna 2008 yhteensä euron edestä. Peruskorjausten osuus on noin 3 milj. euroa ja loput koostuu erilaisista laitehankinnoista. Investoinnit tullaan vuonna 2008 rahoittamaan kassavaroista. Hämeenlinnan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa on Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän osalta esitetty vuoden 2008 talousarvion määrärahan suuruudeksi euroa. Kaupungin summa on euroa pienempi kun kuntayhtymän talousarvion 2008 summa. Vuoden 2007 talousarviossa ero oli 1 miljoona euroa. Koska HSKTTKY:n toiminta ei laajene vuodesta 2007 vuoteen 2008 vertaillessa, voidaan merkittäviä säästöjä aikaansaada ainoastaan toimintaa supistamalla, sillä palveluosastoittain on jo tehty kolme karsintakierrosta toimintakuluista. Noin euron kustannussäästöt edellyttävät jonkin merkittävän palvelukokonaisuuden lakkauttamista ja noin 13 henkilötyövuoden karsimista. Kuntayhtymässä on alustavasti jo selvitetty mahdollisia toiminallisia supistamisia ja näitä vaihtoehtoja esitetään tarkemmin yhtymähallituksen kokouksessa. Liitteenä 3 on talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma HTJ Yhtymähallitus keskustelee ko. tilanteesta ja päättää sen jälkeen joko talousarvioesityksen tekemisestä yhtymävaltuustolle tai toiminnallisten supistamisten jatkovalmistelusta. Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen esitteli talousarvion 2008 käyttötalouteen tehdyt muutokset ja kasvuprosentit sekä investointibudjetin vuodelle Hämeenlinnan kaupungin edustajat informoivat yhtymähallitusta kaupunginhallituksen asetta - masta raamista, joka on euroa esitettyä talousarviota matalampi Hämeenlinnan osalta. Johtava ylilääkäri Marina Erhola esitteli jo tehtyjen tasapainotusten lisäksi vaihtoehtoja säästötoimenpiteiksi. Näitä voisivat olla seuraavat toimenpiteet: 1) koko henkilökunnan lomauttaminen, 2) terveysasemien/aseman sulkeminen tai 3) hoivapaikkojen supistaminen. Vaihtoehdot ovat olleet jo aiemmin esillä kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa.

10 Hämeenlinnan kaupungin virkamiesedustajat ovat aiemmin ilmaisseet näkemyksensä siitä, että säästötoimenpiteet tulisi toteuttaa ilman toiminnan supistamista. Yhtymähallitus keskusteli johtavan ylilääkärin esityksen jälkeen ja keskustelun pohjalta esittelijä teki seuraavan muutetun esityksen: Hämeenlinnan kaupungin toivomuksen mukainen noin euron säästö toteutetaan vähentämällä hoivapaikkoja Hämeenlinnan kaupungin osalta. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti jatkaa talousarvion 2008 tasapainottamista Hämeenlinnan kaupungin esittämän raamin mukaisesti. Lisäsäästöt etsitään hoivapaikkojen supistamisen kautta. Talousarvioraami edellyttää merkittävästi aiemmin suunniteltua suuremman paikkamäärän laskun, arviolta noin 30 paikan lisäsulun verran. Yhtymähallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarkennetun, tasapainotetun talousarvion käsittelyn vuoksi. Lisäksi yhtymähallitus päätti lisätä talousarvioon 50 % terveyskeskuslääkärin viran Rengon terveysasemalle Rengon kunnanedustajan esittämän toivomuksen mukaisesti. Yhtymähallituksen jäsen Sylvi Vuorinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tilanne Valmistelija: ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti, p Yhtymähallitus Maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja Kuntaliiton rahoittama valtakunnallinen selvitys Ympäristöterveydenhuollossa tarvittavien laboratoriopalvelujen kehittäminen ja saatavuuden turvaaminen on valmistunut. Selvitysmiehet esittävät johtopäätöksinään mm. seuraavaa: kuntalaboratoriot ovat nykymuodossaan tulossa tiensä päähän muutaman lähivuoden aikana laboratoriotoiminta on kaikkien kuntalaboratorioiden osalta pääasiassa elinkeinotoimintaa ja siihen voidaan soveltaa kilpailunrajoituslakia. kuntalaboratoriot eivät selviä kiristyvässä kilpailussa ilman merkittävää yksikkökoon kasvua, selkeää strategiamuutosta ja vahvaa panostusta toimintansa kehittämiseen

11 11 Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristö- ja elintarvikelaboratorio on kehittänyt toimintaansa viime vuosina vastatakseen entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Laboratorio on aktiivisesti ollut lisäämässä yhteistyötä maakunnan muiden alalla toimivien laboratorioiden kanssa. Vuoden 2006 alussa allekirjoitettiin yhteistyötä koskeva puitesopimus Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskusten kanssa. Keskusteluja ympäristö- ja elintarvikelaboratorion tulevaisuudesta on käyty, mutta varsinainen arviointi on odottanut valtakunnallisen selvityksen valmistumista (Yhtymähallitus , 148 ). Ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan jatkuvuudella ja palvelujen saatavuudella on Hämeenlinnan seudulle myös elinkeinopoliittinen merkitys. Oleellista tältä kannalta on palvelujen turvaaminen myös jatkossa toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muuttumisesta huolimatta. Laboratoriotoiminnan tulevaisuus ja toimintamallit Hämeenlinnan seudulla tulee valtakunnallisen selvityksen pohjalta arvioida mahdollisimman nopeasti. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti selosti asiaa kokouksessa. JYL Yhtymähallitus päättää 1. Käynnistää ympäristö- ja elintarvikelaboratorion toimintavaihtoehtoja koskevan arvioinnin, jonka lopputuloksena tulee olla 2-3 konkreettista vaihtoehtoista toimintamallia. Arvioinnin tulee olla valmis elokuun 2006 loppuun mennessä. 2. Valtuuttaa johtavan ylilääkärin, ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan ja va. talousjohtajan tekemään konsulttitoimeksiantoa koskevan hankintasopimuksen. Selvitystyön kustannuksista 1/3 katetaan kuntayhtymän kehittämismäärärahoista ja 2/3 ympäristö- ja elintarvikelaboratorion määrärahoista. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen Yhtymähallitus Ympäristö- ja elintarvikelaboratorionjohtaja on yhdessä Kehittämiskeskus Oy Hämeen kanssa käynyt alustavat neuvottelut Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, koulutuskeskus Tavastian ja Hämeen ympäristökeskuksen kanssa ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan arvioimiseksi Hämeenlinnan seudulla. Kyseiset tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ja lupautuneet olemaan mukana hankkeessa. Ensimmäiset keskustelut mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa arvioinnin suorittamisesta on aloitettu siten, että arviointi valmistuisi tämän vuoden loppuun mennessä.

12 12 Yhtymähallituksen keväällä edellyttämä aikataulu arvioinnin suorittamisesta on viivästynyt, koska tarkoituksenmukaista oli ensiksi käydä alustavat neuvottelut arviointiin mahdollisesti osallistuvien tahojen kanssa ennen ulkopuolisen arviointityön aloittamista. ehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoiminnan arviointitilanteen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Hämeenlinna seudun ympäristö- ja elintarvikealan laboratorioselvitys on valmistunut. Selvitysmies Pauli Lievosen (Paulion Oy) laatima raportti on liitteenä 9. Pauli Lievonen esittelee selvityksen tulokset ennen yhtymähallituksen varsinaisen kokouksen alkua klo alkaen. Selvitysmiehen suosituksissa todetaan, että neuvottelut TavastLabin liittymisestä suurempaan yksikköön tulisi aloittaa välittömästi. Ensisijaisina vaihtoehtoina ovat Lahden seudulle muodostunut uusi laboratorioyhtiö sekä Hämeenlinnan, Riihimäen, Hyvinkään ja Forssan laboratoriotoimintojen yhdistäminen. ehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi selvitysmies Pauli Lievosen laatiman raportin ja päättää ensisijaisesti aloittaa neuvottelut laboratoriotoimintojen yhdistämiseksi Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin kanssa. Lisäksi yhtymähallitus päätti antaa ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahden tehtäväksi tehdä konkreettinen suunnitelma asian eteenpäin viemiseksi huhtikuun 2007 kokoukseen mennessä Yhtymähallitus Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti selosti yhtymähallitukselle elintarvikelaboratorion toimintojen yhdistämiseen liittyviä tapahtumien kulkua. Ensimmäinen neuvottelu elintarvikelaboratoriotoimintojen yhdistämisestä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kanssa pidettiin

13 13 Neuvottelun kokouskutsu ja muistio ovat liitteenä 1. Lisäksi ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja Juha Lahti kävi erillisen neuvottelun Hyvinkään apulaiskaupunginjohtaja Raimo Lahden, tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja Jyrki Mattilan, vs. ympäristötoimen johtaja Ilkka Joutsenen ja elintarvike- ja ympäristölaboratorion päällikkö Sinikka Leppälän kanssa Neuvotteluissa Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän edustajat ilmoittivat varauksettomasti olevansa laboratorioiden yhdistämisen kannalla. Hyvinkään kaupungin edustajat ilmoittivat myös olevansa mukana hankkeessa, vaikka eivät vielä tässä vaiheessa voi lopullisesti sitoutua laboratorioiden yhdistämiseen. Neuvotteluissa laboratorioiden yhdistymishanketta päätettiin jatkaa ulkopuolisen asiantuntijan avulla, mistä aiheutuvista kustannuksista vastaa Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtaja on hankkeen eteenpäin viemiseksi mahdollisimman nopealla aikataululla pyytänyt ulkopuoliselta asiantuntijalta tarjouksen liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja talouslaskelmien tekemiseksi. Tavoitteena on hankkeen valmistelu siten, että eri osapuolet voivat tehdä viralliset päätökset laboratoriotoimintojen yhdistämisestä kesällä Uusi laboratorioyksikkö aloittaisi toimintansa viimeistään vuoden 2009 alussa. HTJ Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ympäristö- ja elintarvikelaboratoriotoimintojen yhdistymishankkeen tilanteen ja päättää valtuuttaa johtavan ylilääkärin, hallinto- ja talousjohtajan sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan tekemään konsulttitoimeksiantoa koskevan hankintasopimuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtymähallitus Forssan, Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Riihimäen elintarvikelaboratorioiden yhdistämiseen tähtäävän hankkeen konsulttisopimus tehtiin liikkeenjohdon konsultti DI Pauli Lievosen (Paulion Oy) kanssa Toimeksiantoon sisällytettiin varsinaisen liiketoimintasuunnitelman lisäksi talouslaskelmat ja henkilöstön osaamiskartoitus. Konsultin johdolla liiketoimintasuunnitelmaa valmisteli työryhmä, johon osallistui edustajia kustakin mukana olevasta organisaatiosta. Työryhmä kokoontui kesän aikana yhteensä seitsemän kertaa puolen päivän tai koko päivän kestäneisiin tapaamisiin. Pauli Lievosen menehtymisen vuoksi työn saattoi loppuun Lasse Karjalainen Efecon Oy:stä. Henkilöstön osaamiskartoituksessa hyödynnettiin Sympa Oy:n kehittämää ohjelmistoa.

14 14 Liiketoimintasuunnitelma (liite 4) valmistui elokuun lopussa ja sitä käsiteltiin mukana olevien organisaatioiden johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa Hämeenlinnassa Tapaamisessa sovittiin, että kukin osapuoli pyrkii tekemään päätökset asian suhteen mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä. Lisäksi sovittiin seuraavaksi johtavien viranhaltijoiden tapaamisajankohdaksi Uuden organisaation toimintamuodoksi esitetään osakeyhtiömuotoa, jonka omistajina olisivat nykyiset taustaorganisaatiot. Liiketoimintasuunnitelma on laadittu taloudellisista lähtökohdista lähtien ja se sisältää alustavan uuden yhtiön perustamisehdotuksen jatkoneuvottelujen pohjaksi. Suunnitelma lähtee siitä, että laboratoriotoimintaa voi jatkossa olla vain yhdessä pisteessä ja että henkilökuntamäärä on sovitettava ennustettuun liikevaihtoon heti uuden organisaation aloittaessa toimintansa. Uuden laboratorion kannattavuushaaste on erittäin vaativa ja siksi on tärkeää, että kaikki osapuolet ovat aidosti ja varauksettomasti hankkeessa mukana. Perusteita uuden yksikön muodostamiselle ei ole, ellei vähintään kolme laboratoriota ole mukana yhdistämisessä. HTJ / JYL Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi elintarvikelaboratorioiden yhdistämishankkeen tilanteen ja päättää 1) omalta osaltaan osallistua uuden laboratorioyhtiön perustamisen valmisteluun edellyttäen, että vähintään kaksi muuta laboratorio-organisaatiota on mukana hankkeessa. 2) aloittaa välittömästi neuvottelut konsultti Pauli Lievosen esittämän toisen vaihtoehdon (yhtymähallitus ) selvittämiseksi laboratoriotoimintojen uudelleen järjestelyistä, mikäli nyt valmistellun liiketoimintasuunnitelman mukainen yhdistymishanke ei toteudu. 3) valtuuttaa johtavan ylilääkärin, hallinto- ja talousjohtajan sekä ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan valmistelemaan yhdessä Hämeenlinnan kaupungin edustajien kanssa uuden laboratorioyhtiön perustamista. 4) julistaa liitteenä 3 olevan liiketoimintasuunnitelman salaiseksi. Keskustelun jälkeen esittelijä teki seuraavan muutetun esityksen:

15 Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi elintarvikelaboratorion yhdistämishankkeen tilanteen ja päättää 1) aloittaa välittömästi neuvottelut konsultti Pauli Lievosen esittämän toisen vaihtoehdon (yhtymähallitus ) selvittämiseksi laboratoriotoimintojen uudelleen järjestelyistä, mikäli nyt valmistellun liiketoimintasuunnitelman mukainen yhdistymishanke ei toteudu 2) julistaa liitteenä 3 olevan liiketoimintasuunnitelman salaiseksi Tämän pykälän jälkeen käsiteltiin Nimikkeen muutos Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hallintosäännön momentin mukaan nimikkeen muutoksesta päättää yhtymähallitus. Hallinto- ja talousosastolla on toimistosihteerin ( ) toimi, joka voidaan ottaa käyttöön nimikemuutoksen jälkeen. Kuntayhtymässä on ilmeinen tarve atk:hon saada aputyövoimaa, lähinnä Effica asioiden hoitamiseen. Nykyinen nimike Uusi nimike toimistosihteerin toimi atk-tukihenkilön toimi ( ) ( ) HTJ Yhtymähallitus päättää muuttaa toimistosihteerin ( ) toimen atk-tukihenkilön ( ) toimeksi. Lisäksi yhtymähallitus päättää myöntää toimelle tilapäisen täyttöluvan ajalle Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan hankkeen nykytilanne Yhtymähallitus Valmistelija: avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari, p

16 Työterveyshuollon seudullisesta järjestämisestä valmistui työryhmän raportti vuonna 2004 osana seudullista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennehanketta. Raportissa ehdotettiin seudullisen kunnallisen liikelaitoksen perustamista. Seudullinen liikelaitos ei kuitenkaan ollut mahdollinen silloisen lainsäädännön mukaisesti. Kansanterveyslakia muutettiin vuoden 2006 alussa siten, että kunta voi järjestää työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä joko yksin tai yhdessä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Lain muutos mahdollistaa toiminnan järjestämisen monella eri tavalla. Työterveyshuolto voidaan järjestää mm. yhden tai useamman kunnan omistamana liikelaitoksena tai osakeyhtiönä. Työterveyshuollon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2004 raportin tekemisen jälkeen. Tällä hetkellä on suuria vaikeuksia saada riittävästi lääkäreitä työterveyshuollon tehtäviin. Tällä hetkellä yksi kolmesta työterveyshuollon lääkärin tehtävästä on täysin hoitamatta. Hoitajatilanne on toistaiseksi ollut hyvä. Työterveyshuollon laadukas järjestäminen edellyttää henkilöstöltä riittävää peruskoulutusta ja myös jatkuvuutta eli henkilöstön pysymistä samassa työpaikassa, mistä syystä esim. lääkärityövoimaa välittävien yritysten käyttö ei ole toivottavaa. Nykyinen hallinnollinen ja toiminnallinen järjestely ei ole houkutteleva uutta työvoimaa rekrytoitaessa. Hallintorakenteen tulisi olla mahdollisimman kevyt. Työterveyshuolto on järjestettävä erillisenä kokonaisuutena eikä se ole riippuvainen tulevista seudullisista hallinnollisista ratkaisuista Lääkärityövoiman saatavuus on parempi liikelaitos- tai osakeyhtiömallisissa ratkaisuissa. Työterveyshuollon toimintaa on jouduttu supistamaan lääkäripulan johdosta. Äkillisesti sairastuneet potilaat on osittain jouduttu ohjaamaan potilaiden omille terveysasemille tai terveyskeskuksen ensiapuun hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen ylläpitäminen edellyttää myös erilaisten hallinnollisten vaihtoehtojen selvittämistä, joka voidaan tehdä vuoden 2004 raportin pohjalta. Selvitystyötä varten tulee palkata erillinen määräaikainen työntekijä tai selvitys tulee tehdä konsulttityönä. Tällä hetkellä työssä olevista lääkäreistä toinen on 15 tuntia viikossa A-klinikan lääkärin tehtävissä. Sopimus siitä on tehty vuoden 2006 loppuun saakka, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista jatkaa. 16 JYL Yhtymähallitus merkitsee työterveyshuollon tilanteen johdosta tehtävät ratkaisut tiedokseen

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot