Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3"

Transkriptio

1 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 12/2007 Kokousaika kello Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestys Rakennustoimikunnan muistio Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja Virkojen lakkauttaminen ja uusien toimien perustaminen sekä täyttöluvan myöntäminen Virkojen ja toimien lakkauttaminen Uusien virkojen perustaminen v Työterveyshuollon siirto osakeyhtiölle Sopimus henkilöstön siirtymisestä Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän palveluksesta Työsyke Oy:n palvelukseen Pappilanniemen sairaalan myyntivoitto Tutkimusavustusrahaston perustaminen Lahjoitus kuntayhtymälle Työterveyshuollon uudet tilat Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat 14

2 2 209 Virkamiesten päätökset Toiminnan ja talouden seuranta 16

3 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS ESITYSLISTA - PÖYTÄKIRJA NRO 12/2007 Aika kello Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Jäsenet Sylvi Vuorinen, Kari Ventola, Heikki Koskela, Eeva Iso-Sipilä ja Anna-Kaisa Häppölä Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja Raija Niemi, johtava ylilääkäri Marina Erhola ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Poissa Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maija Oksanen, Matti Hämäläinen, Jari Ranne, Marjukka Lamminpää ja Katriina Laaksonen Kari Ventola Rauno Lehtonen Hallintosäännön 38 :n mukaan, jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita tämän kokoukseen puheenjohtajaksi Kari Ventolan. 194 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Yhtymähallitus totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 195 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2007 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Yhtymähallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva Iso-Sipilän ja Anna-Kaisa Häppölän. 196 Asioiden käsittelyjärjestys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan pykälän 210 Toiminnan ja talouden seuranta. 197 Rakennustoimikunnan muistio Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Rakennustoimikunta on kokoontunut Kokouksessa käsiteltiin tilanhankkeiden aikataulua eri kohteiden osalta. Rakennustoimikunnan muistio on liitteenä 1. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustoimikunnan muistion Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , jonka yhteydessä se on tutustunut mm. Rengon terveysaseman toimintaan.

5 5 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen , jonka yhteydessä tarkastuslautakunta on ollut Hämeenlinnan kaupungin perusturvan vieraana. Samalla kertaa tarkastuslautakunta tutustui Hämeenlinnan kaupungin alueella oleviin terveysasemiin.. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja ovat liitteenä 2. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjat. 199 Virkojen lakkauttaminen ja uusien toimien perustaminen sekä täyttöluvan myöntäminen Valmistelija: johtava ylihammaslääkäri Sirkkasisko Arinen p Hallintosäännön 5 :n 2. kohdan mukaan ratkaisuvalta virkasuhteen muuttamisesta vastaavaksi työsopimussuhteeksi kuuluu yhtymähallituksen tehtäviin. Kuntalaki 44 : Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällaiseen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Viranhaltijoita on kirjallisesti kuultu ja informoitu virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi ja he ovat suostuneet siihen, että virkasuhde muutetaan työsopimussuhteeksi nykyisillä palvelusuhdeehdoilla. Lakkautettava virka Uusi toimi alkaen Hammashoitajan virka Hammashoitajan toimi ( ) ( ) Hammashoitajan virka Hammashoitajan toimi ( ) ( ) Hammashoitajan virka Hammashoitajan toimi ( ) ( )

6 6 Hammashoitajan virka Hammashoitajan toimi ( ) ( ) Hammashuollon Hammashuollon vastaanottoapulaisen vastaanottoapulaisen virka ( ) toimi ( ) Nimikemuutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Yhtymähallitus päättää lakkauttaa edellä mainitut virat ja perustaa vastaavat toimet edellä olevaa taulukkoon merkitystä ajankohdasta alkaen. 200 Virkojen ja toimien lakkauttaminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Avoterveydenhuollon palveluosaston ensiavun toimet tulivat tarpeettomiksi, kun henkilöstö siirtyi alkaen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palvelukseen, päivystykseen. Vakanssin numero Nimike Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Hoidollisen tukipalvelujen palveluosastolla laboratoriossa ei ole enää omaa henkilöstöä. Vakanssin numero Nimike Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja Yhtymähallitus päättää lakkauttaa edellä mainitut toimet alkaen.

7 7 201 Uusien virkojen perustaminen v Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Talousarvioon vuodelle 2008 on esitetty perustettavaksi seuraava virka: Terveyskeskuslääkärin virka 50 %, Sijoituspaikka on Rengon terveysasema. Yhtymähallitus päättää perustaa terveyskeskuslääkärin 50 %:n viran alkaen, mikäli yhtymävaltuusto hyväksyy määrärahan talousarvioon Työterveyshuollon siirto osakeyhtiölle Valmistelija: työterveyshuollon ylilääkäri Juha Myllykangas, p HSKTTKY, Hämeenlinnan kaupunki ja KHKSHP ovat perustaneet työterveyshuollon Oy:n TyöSyke Oy 5/ Yhtiö on rekisteröity Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (L 733/1992, muutos 1309/2003) 4 :n (1 mom. 4. kohta) perusteella kunta voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hankkimalla palveluja valtiolta, toiselta kunnalta, kuntayhtymältä tai muulta julkiselta taikka yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Kansanterveyslain mukaisesti kunta voi järjestää työterveyshuollon tehtävät itse tai alueellisesti kuntayhtyminen kanssa myös muulla tavalla kuin saman monijäsenisen toimielimen alaisuudessa kuin kansanterveystyön muun toimintakokonaisuuden (muutos kansanterveyslakiin /928). Osakeyhtiölle on suunniteltu siirrettävän omistajien työterveyshuolto palvelut. TyöSyke Oy aloittaa toimintansa Palvelujen uudelleen järjestelyssä terveyskeskuksen työterveyshuoltoyksikön ja KHKS:n henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuden yhtiön palvelukseen eikä terveyskeskus enää itse tuota työterveyshuoltopalveluita.

8 8 Sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 1 :n mukaan työnantajalle korvataan työterveyshuoltolaissa työnantajan velvollisuudeksi säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset Maatalousyrittäjien osalta tilakäynnit korvataan yrittäjille kokonaan silloin, kun työterveyshuolto on järjestetty terveyskeskuksesta. Korvaus maksetaan suoraan terveyskeskukselle. Tämän mahdollistamiseksi maatalousyrittäjillä on oltava sopimus terveyskeskuksen kanssa ja terveyskeskus laskuttaa tilakäynneistä ja kaikesta muustakin työterveyshuoltotoiminnasta kansaneläkelaitosta. Yhtiö puolestaan laskuttaa terveyskeskusta. Maatalousyrittäjällä on siis vain yksi sopimus terveyskeskuksen kanssa, vaikka työterveyshuollon tuottaminen tapahtuu osakeyhtiössä. Työterveyshuollon siirtyminen TyöSyke Oy:lle myös rekisterinpitäjä vaihtuu. Nykyisessä työterveyshuollon arkistosta on n henkilön terveydenhuoltoasiakirjat. Mikäli uuden yhtiön henkilökunta tarvitsee tietoja aiemmista terveysasiakirjoista tarvitaan asiakirjoihin tutustumiseen ao henkilön kirjallinen suostumus. Rekisterinpitäjän vaihtumiseen ja tietojen luovutukseen liittyvät käytännön järjestelyt ovat vielä valmisteluvaiheessa. /JYL Yhtymähallitus päättää 1) siirtää kuntayhtymän kaikki nykyiset yrityksille, yrittäjille ja omaa työtä tekeville järjestetyt työterveyshuoltopalvelut TyöSyke Oy:lle 2) päättää järjestää HSKTTKY:n henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostopalvelunatyösyke Oy:ltä 3) että maatalousyrittäjien työterveyshuoltosopimukset laaditaan edelleen kuntayhtymän kanssa 4) maatalousyrittäjien osalta KELA-laskutus toteutetaan kuntayhtymän kautta 5) valtuuttaa jyl:n ja htj:n tekemään tarvittavat sopimukset TyöSyke Oy:n kanssa Yhtymähallitus päätti hyväksyä esityksen yksimielisesti sillä lisäyksellä, että 1. kohta koskee myös julkisia yhteisöjä.

9 9 203 Sopimus henkilöstön siirtymisestä Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän palveluksesta Työsyke Oy:n palvelukseen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän perustavat työterveyshuollon toimintojen hoitamista varten Työsyke Oy nimisen yrityksen, joka jatkossa hoitaa näiden kolmen työterveyshuollon tehtävät. Nykyinen henkilöstö siirtyy Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymän palveluksesta alkaen Työsyke Oy:n palvelukseen. Tästä on syksyn aikana ollut säännöllisin väliajoin yhteistoimintamenettelyyn liittyviä kokouksia. Vakinainen henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palvelukseen työsopimuslain 1. luvun 10 :n sekä kunnallisen viranhaltijalain 25 :n liikkeen luovutusta noudattavien periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Määräaikaiseen henkilöstön palvelusuhteet päättyvät sopimusten mukaisesti. Muilta osin määräaikaiseen henkilöstöön sovelletaan samoja periaatteita kuin on sovittu sovellettavaksi vakinaiseen henkilöstöön. Entisen työnantajan palvelukseen jää toimistosihteeri Marja Supperi. Työntekijällä/viranhaltijalla ei ole oikeutta yksipuolisesti vastustaa siirtymistä uuden työantajan palvelukseen ja jäädä näin liikkeen luovutuksen ulkopuolelle. Mikäli työntekijä/viranhaltija ei kuitenkaan halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen, hän voi irtisanoutua lyhyemmällä irtisanomisajalla. Mikäli osakeyhtiön toiminta oleellisesti supistuu tai lakkaa niin, että osakeyhtiö ei voi työllistää koko henkilökuntaa on osakeyhtiöön siirtyneellä henkilökunnalla oikeus palata entisen työantajan palvelukseen ns. vahana työntekijänä siirtopäivää seuraavien viiden vuoden aikana. Tällöin takasin otettavalle työntekijälle voidaan tarjota työtä, mikä voi poiketa aiemmasta työtehtävästä, mutta johon henkilö on kelpoinen ja soveltuva. Liitteenä 3 on sopimus henkilöstön siirtymisestä. Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä henkilöstön siirtosopimusluonnoksen

10 10 2) oikeuttaa johtava ylilääkäri Marina Erholan ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtosen kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan sopimuksen. 204 Pappilanniemen sairaalan myyntivoitto Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehdyt päätökset Pappilanniemen sairaalan kaupasta. Kyseisestä kaupasta syntyy kuntayhtymälle myyntivoittoa, kun ensin on huomioitu jäljellä olevat poistot, peruskorjauslainan määrä ja verohallinnolle palautetut arvolisäverot. Kertynyt myyntivoitto voidaan palauttaa peruskunnille. Toimenpide edellyttää kuitenkin, että yhtymävaltuusto tekee asiasta päätöksen. Myyntivoiton palauttamiseen perusteena voidaan käyttää jäsenkunnan osuutta peruspääomasta. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta ovat kirjanpidon mukaan seuraavat (perussopimus 13 ). Kunta Pääoma % Hämeenlinna ,88 71,3 % Hattula ,75 12,2 % Hauho ,10 6,7 % Kalvola ,55 6,1 % Renko ,33 3,7 % Yhteensä ,61 100,0 % Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Pappilanniemen sairaalan myynnistä syntyvän myyntivoiton palauttamisen jakoperusteeksi prosenttiosuudet peruspääomasta edellä olevan taulukon mukaisesti. Yhtymähallitus päätti tarkistaa tämän pykälän tässä kokouksessa.

11 Tutkimusavustusrahaston perustaminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Hämeenlinnan kansanterveystyön kuntayhtymällä on mahdollisuus saada erityisvaltionosuutta (EVO-raha). Rahaa saadaan, kun tehdään terveystieteellistä tutkimustyötä, jonka yhteydessä syntynyttä kirjallista tuotosta julkaistaan jossain kotimaisessa tai ulkomaisessa tieteellisessä julkaisussa kuten Lääkärilehdessä. Jokaisesta julkaisusta kertyy pisteitä, joiden perusteella saadaan EVO-rahaa. Yksi piste on aina tietyn euromäärän arvoinen. Vuonna 2007 yhden pisteen arvo on euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa rahaa lääninhallitusten kautta, mutta Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä saa rahat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kautta. Rahojen käsittelyä varten tarvitaan rahasto. Kuntayhtymän talousarvioon perustetaan rahastoa varten uusi kustannuspaikka talousosastoon. Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että rahastoon siirretään mahdollinen valtiolta terveystieteelliseen tutkimukseen saatava korvaus.rahaston tarkoitus on tukea Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän henkilökunnan terveystieteellistä tutkimustyötä. Rahastoa hoitaa yhtymähallitus. Rahastolle on laadittu sääntö, joka on liitteenä 4. Samoin on laadittu ohje apurahojen myöntämisestä tutkimusrahastosta, joka on liitteenä 5. Yhtymähallitus päättää 1) perustaa tutkimusavustusrahaston alkaen 2) hyväksyä tutkimusavustusrahaston säännön ja 3) ohjeen apurahojen myöntämisestä tutkimusavustusrahastosta.

12 Lahjoitus kuntayhtymälle Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p Nuorten terveysneuvontapiste on saanut Lyseon koululta taksvärkkikeräyksen lahjoituksena 3 745,00 euroa. Lahjoituksen antajien toiveena on, että raha käytettäisiin neuvontapisteen viihtyvyyden parantamiseksi. Yhtymähallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ko. lahjoituksen. Lisäksi yhtymähallitus päätti, että lahjoituksen suhteen toimitaan lahjoittajan toiveiden mukaisesti. 207 Työterveyshuollon uudet tilat Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, puh Yhtymähallitus Työterveyshuolto kaipaa toimintaansa uusia tiloja. Nykyinen työterveyshuolto on suunniteltu toimivan osakeyhtiönä vuoden 2008 alusta alkaen. Työterveyshuollolle on etsitty eri puolilta Hämeenlinnan kaupunkia toimitiloja. Op-kiinteistökeskuksessa on ollut myynnissä toimistotiloja. Nämä tilat on mahdollisuus myös vuokrata. Tiloihin oikeuttavat osakkeet omistaa ProAgria Häme, osoitteessa Raatihuoneenkatu 13. Tilat sijoittuvat kahteen kerrokseen alimmassa kerroksessa on yhteensä 392 m² ja ylempänä m². Tilojen neliöhinnaksi on tarjottu 9,80 euroa / m² ilman peruskorjausta. Yhtymähallitus päättää 1. vuokrata ko. tilat 2. oikeuttaa johtavan ylilääkärin ja hallinto- ja talousjohtajan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä vuokrasopimuksen

13 13 Yhtymähallitus Työterveyshuollolle päätettiin vuokrata uudet tilat Raatihuoneenkatu 13 kesäkuun hallituksessa. Erilasten selvitysten jälkeen osoittautui työterveyshuollon kannalta näiden tilojen peruskorjaus erittäin kalliiksi ratkaisuksi. Tiloihin olisi tarvinnut tehdä vaikeasti toteuttava ilmastointiremontti. Lisäksi jokaiseen huoneeseen olisi tarvittu vesipiste. Myöhemmin selvisi myös, että taloyhtiöön on tulossa vuoden kahden päästä iso putkiremontti. Kuntayhtymä oli kuitenkin luvannut vuokrata pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tilat työterveyshuollolle alkaen. Kun näin ei tapahtunut, syntyi kuntayhtymälle korvausvelvollisuus vuokranantajaa kohtaan. Asiasta käytiin yhteisneuvottelu Hämeenlinnan kaupungin, ProAgria Hämeen, MTK Hämeen ja kuntayhtymän välillä. Neuvottelussa sovittiin, että ProAgria Hämeelle ja MTK Hämeelle maksetaan ajalta sovitun vuokran suuruinen korvaus. Korvaus on ProAgria Hämeelle yhteensä euroa ja MTK Hämeelle yhteensä euroa (neliöhinta 9,80 /m²). Yhtymähallitus päättää 1) merkitä tietoonsa saatetuksi edellä mainitun korvausvaatimuksen 2) että kuntayhtymä maksaa edellä mainitut korvaussummat perustettavan työterveyshuollon osakeyhtiön puolesta ja laskuttaa osakeyhtiötä, kun se on oikeustoimikelpoinen Yhtymähallitus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymälle on tullut Hämeenlinnan kaupungilta lasku Raatihuoneenkatu 13:sta suunnittelusta työterveydenhuollon tiloiksi. Lasku on suuruudeltaan 3.937,50 (4 803,75 alv 22 %). Hämeenlinnan kaupungin lasku on liitteenä 6. Yhtymähallitus päättää 1) merkitä tietoonsa saatetuksi Hämeenlinnan kaupungin laskun

14 14 2) että kuntayhtymä maksaa edellä mainitun laskun perustettavan työterveyshuollon osakeyhtiön puolesta ja laskuttaa osakeyhtiötä, kun se on oikeustoimikelpoinen 208 Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Kansaneläkelaitos ; Työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudella Etelä-Suomen lääninhallitus - Kirje STK1105B; Siivet kantavat, selvitys syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin maksetun valtionavustuksen käytöstä Etelä-Suomen läänissä. Valtionkonttori ; Dno:74/2005 Sotilasvammalain (404/48) 6 :n 4 momentissa tarkoitetuista sosiaalihuoltolain (710/82) mukaisista kotipalveluista ja asumispalveluista sekä omaishoidon tuesta ja kansanterveyslain (66/72) mukaisista avosairaanhoidon palveluista sekä terveydenhuollon erityislakien nojalla avohoitona järjestetyistä lääkinnällisestä kuntoutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ajalla Rintamaveteraanien kuntoutusmääräraha Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus eläkeratkaisusta : Osa tk-eläke myönnetty alkaen toistaiseksi 209 Virkamiesten päätökset Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset:

15 15 1. Johtavan ylilääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Hankintapäätökset Vuosilomapäätökset Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Muut päätökset nro 6, Irtisanominen virkasuhteesta Muut päätökset nro 7, Suuhygienistin toimeen siirtäminen Vuosilomapäätökset 3. Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylilääkärin (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 5. Johtavan ylihoitajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (sairaala) päätökset

16 16 Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Vuosilomapäätökset 10. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset pöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. Yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. 210 Toiminnan ja talouden seuranta Hallinto- ja talousjohtaja selosti kuntayhtymän taloudellista tilannetta marraskuun 2007 lopun tilanteen mukaan. Tasaisen kasvun mukaan prosentti on 91,6. Kuntayhtymän toimintatuotot ovat toteutuneet 91,3 %:sesti ja toimintakulut 90,5 %:sesti.

17 17 Ylijäämää on euroa. Taulukosta puuttuu kuitenkin seuraavat kirjanpitoviennit Tuloja Hattula-Kalvola hanke Laskuttamattomia suoritteita Yhteensä Menoja Laboratorion lasku Patologian lasku Keskussairaalan tekninen lasku Kaupungin vuokria Jouluraha Yhteensä Netto Lisäksi käytiin läpi kuntien toteutuneet suoritteet ja investointien toteutuma. Liitteenä 7 on kuntayhtymän käyttötalouden ja investointien toteutuma sekä toteutuneet suoritteet. Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi hallinto- ja talousjohtajan esityksen taloudellisesta tilanteesta marraskuun 2007 lopussa

18 18 Kunta-/hankintalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet, hakemusosoitus ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 195, 196, 197, 198, 204, 206, 208, 209, 210 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymähallitus PL 560 Viipurintie Hämeenlinna Pykälät 194, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

19 19 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. ja valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

20 20 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Ventola Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Anna-Kaisa Häppölä Eeva Iso-Sipilä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 3/2010 1(18) Kokousaika Tiistaina 30.3.2010 klo 14.00 16.15. Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2014 136 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2014 136 Kokousaika 17.7.2014 klo 10.00-11.14 Kokouspaikka Suomalainen Klubi, Pori Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs)

Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 20/2014 1 Konsernihallitus 27.10.2014 Aika 27.10.2014 klo 8:15-8:50 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti, kokoustila Ars&Cultura (2. krs) Osallistujat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 9/2014 185 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 9/2014 185 Kokousaika 14.10.2014 klo 15.00 16.45 Kokouspaikka Kokoustila, Myllykatu 10 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa

Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA 11.12.2014 klo 16.00 16.49 KOKOUSPAIKKA Hotelli Degerby, Brandensteininkatu 17, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 124 : Kokouksen avaus 3 Yh 125 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa

17.12.2013 1 Yhtymähallitus 9/2013. Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa 17.12.2013 1 KOKOUSAIKA 17.12.2013 klo 15.30 16.40 KOKOUSPAIKKA Amisto Loviisa, Johtajankatu 12, Loviisa KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 130 : Kokouksen avaus... 3 Yh 131 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot