Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013"

Transkriptio

1 Sähköyhtiöiden yritysasiakastutkimus 2013 Tarjous Tammikuu 2013 TNS Gallup

2 Sisältö 1 Tausta 03 2 Tutkimuksen tavoite ja siihen vastaaminen 3 Sähköyhtiön kasvun takaaminen 07 4 Tutkimuksen toteutus 09 5 Aikataulu ja keskeiset vastuut Investointi 13 7 Liitteet 18 2

3 Tausta Tutkimus antaa tärkeän tiedon, jonka perusteella yhtiö voi kasvattaa liiketoimintaansa yritysasiakassuhteiden kautta. Johtopäätökset osoittavat kuinka lisätä myyntiä nykyasiakkaille asiakasuskollisuuden kasvaessa. Nähdään miten saadaan aikaan suositteluhalukkuutta ja hyvän sanoman leviämistä. Annetaan ohjenuorat uusien asiakkuuksien voittamiselle, positiiviselle erottumiselle ja kilpailukyvylle. Tutkimuksessa mitataan asiakaslojaalisuus sekä tyytyväisyys yhteistyöhön ja palveluun kuuluviin osa-alueisiin (mm. yhteyshenkilöiden toiminta, tuotteet/ratkaisut, palvelut, tiedon saanti, kyky edesauttaa asiakasyrityksen menestymistä). Tuloksia verrataan muihin tutkittuihin yhtiöihin, kaikkien Suomalaisten yrityksen luotettaviin keskiarvoihin (tyytyväisyys energiatoimittajaansa) sekä TNS:n kansainvälisiin tietopankkitietoihin. Kyseessä on monitilaajatutkimus, eli se toteutetaan samanlaisena kaikille tutkimuksen mukaan tuleville. Jokainen yhtiö voi lisätä max. 2 omaa kysymystä ja erikseen sovittaessa useampia. Vastaajat saadaan kunkin yhtiön rekisteristä ja tiedonkeruu toteutetaan web-kyselynä. Selvitys on yhtä laaja ja syvällinen kuin erillistutkimus mutta hinta/hyöty suhteeltaan erittäin kilpailukykyinen. TNS Gallup Oy on markkinajohtaja globaalisti että Suomessa busines-to-busines asiakastutkimusten saralla. Omaamme alan parhaan kokemuksen ja osaamisen, analyysimenetelmät sekä vertailutietokannat. 3

4 Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen päätavoitteet: Selvittää asiakkaiden asiakasuskollisuus, tyytyväisyyden taso ja sen kehitys objektiivisesti ja luotettavasti sekä vertailla tapahtunutta kehitystä aiempiin tuloksiin. Selvittää kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osoittaa ne keinot, joilla asiakastyytyväisyyttä ja täten asioinnin volyymia lisätään. Kertoa miten yhteistyötä pitää kehittää, jopa yksittäisten asiakkuuksien tasolla. Päätavoite johdon kannalta on varmistaa yrityksen kasvu tyytyväisen ja sitoutuneen yritysasiakaskunnan avulla. Tutkimus tarjoaa: Johtamisen tueksi luotettavan ja kansainvälisesti arvostetun KPI -mittarin ja seurantaindeksin johdolle ja esimiehille (TRI*M indeksi / optiona). Johdolle tietoa siitä, minkä avulla fokusoida yrityskohtaisia toimenpiteitä. Jokaiselle esimiehelle ja yksittäisille yhteyshenkilölle ja myyjälle työvälineen kehittää oman asiakaskunnan ja tiimin asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Tärkeä tieto tuote-/ palvelukehitykselle ja viestinnälle ja markkinoinnille siitä miten kehitetään ylivoimaisuutta suhteessa kilpailijoihin. Tiedon ja viestin asiakkailta siitä mitä toivotaan ja mihin pitää kiinnittää huomiota. 4

5 Tavoitteisiin vastaaminen TNS:n ratkaisun avulla tutkimuksen tavoitteet saavutetaan: Selkeät ja tieteellisesti validoidut päämittarit asiakastyytyväisyydestä ja sitoutuneisuudesta. Erittäin hyvät vertailutiedot. Vertailu muihin tässä tutkimuksessa mukana oleviin yhtiöihin Vertailu tilastollisesti luotettavasti Suomalaisten yrityspäättäjien arvioihin sähköyhtiöistä Vertailu muihin toimialoihin B2B tutkimuksissa Asiakaslojaalisuuden vertailutietopankki, joka kuvaa luotettavasti Suomen yleistä tasoa sekä kansainvälinen TRI*M Data Base (alan kattavin koko maailmassa). Kokeneen senior-tutkijan laatimat konkreettiset ja perusteelliset johtopäätökset sekä hyödylliset toimenpidesuositukset. Monimuuttuja-analyysien antamiin painokertoimiin perustuvat kehittämismatriisit (vahvuudet / kehittämiskohteet). Erottelee tehokkaimmat kehittämiskohteet ja keinot itsestään selvistä hygieniatekijöistä, joiden kohdalla riittää normitason saavuttaminen ja lisäpanostaminen olisi hukkainvestointi. Nimellä varustettuna koko palaute kaikilta tähän luvan antaneilta yritysasiakkailta. Haluttaessa tutkijoiden vetämiä kehittämis-workshoppeja. Entistä enemmän huomiota vastausprosentin parantamiseen sekä tulosten hyödyntämiseen ja jalkauttamiseen. Vahva ja kokenut tutkimustiimi Tiimissä henkilöillä yli 20-vuoden kokemus yritysasiakastutkimusten tekemisestä eri menetelmillä 5

6 Sidosryhmähallinnan kokonaisviitekehys jonka avulla löydetään yrityksen keskeiset kasvun ajurit Suorituskykyinen organisaatio Asiakaskokemukset 1 Lojaalisuus & asiakkuuden lisääntyminen 2 Yritysen maine Uudet asiakkaat Uudet tuotteet& palvelut 3 KASVU 4 Uudet markkinat 6

7 Sähköyhtiön kasvun takaaminen Yhtiön kasvu ja menestyminen varmistuu asiakkaiden sitoutumisen pitkäjänteisellä kehittämisellä Yritysten strategiaan kuuluu kasvu, kilpailukyvyn parantaminen sekä laadukkaat tuotteet ja asiakaslähtöiset palvelut. Näinä vuosina sähköalallakin on suuriakin haasteita. Asiakkaiden sitoutuminen on keskeinen menestymisen ja kasvun tekijä, koska sitoutuneet asiakkaat.. Suosittelevat yhtiötä ja levittävät hyvää sanomaa. Asioivat yhtiön kanssa mielellään ja usein. Levittävät samaa henkeä myös ympärilleen. Pysyvät uskollisina jopa siitä huolimatta, vaikka eivät aina välillä olisikaan tyytyväisiä sen hetkiseen palveluun. Vaikuttavat maineeseen positiivisesti. Ovat uskollisia vaikka julkisuudessa esiintyisi negatiivista sanomaa. Ovat halukkaita oppimaan uutta ja eivät suhtaudu negatiivisesti muutoksiin - levittävät tätä henkeä ympärilleen. asiakkaille TNS Gallupin ratkaisu tarjoaa luotettavat mittarit, analyysit ja tuen sitoutumisen kehittämisessä. 7

8 Parempia uusia asiakkaita Maine on tärkeä kasvua luova tekijä (OPTIO) Uudet markkinat Uudet asiakkaat Tämän hetken tilanne 2 Uusi tarjonta, yhteistyö, tiedonkulku & palvelut Lisää volyymia Lisää hyötyä nykyistä asiakkaista ja sidosryhmistä Vastuullisuus on osa Eurooppa 2020 strategiaa, jolla halutaan varmistaa yritysten fiksu, kestävä ja ketään syrjimätön kasvuedellytys ja kilpailukyky. Hyvä maine ja yrityskuva... On tärkeä tekijä asiakkaiden lojaalisuudessa, hyvät asiakkaat pysyvät ja ollaan valmiita maksamaan enemmän. Maine edistää hyvien uusien asiakkaiden saantia. Hyvä maine lähentää yhteistyötä kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa ja edesauttaa sidosryhmien halua työskennellä yrityksen kanssa ja sen hyväksi. Lisää suositteluhalukkuutta mm. mielipidejohtajien ja asiakkaiden keskuudessa ja täten auttaa uusien asiakkaiden saamista. Hyvä maine edesauttaa uusien tuotteiden, ratkaisuiden toimintamallien, hintojen jne. hyväksymistä ja käyttöönottoa. Hyvä maine auttaa uusille markkinoille tuloa, koska yritykseen luotetaan ja sen tarjooma koetaan houkuttelevana. Tukee kilpailukykyä myös työvoimamarkkinoilla, pääomamarkkinoilla (vetää sijoituksia) sekä mielipidemarkkinoilla (vaikuttajat toimivat suositteljoina, legitimiteetti yhteiskunnassa on vahva). Holistinen sidosryhmävuoropuhelu auttaa yrityksiä kestävän kehityksen ja yrityskulttuurin edistämisessä. Hyvä maine ja vastuullisuuskuva ovat siis tärkeitä kilpailuetuja ja tunnistettuja yrityskuvan ja brändin rakentajia, joilla tuetaan yrityksen kasvua. 8

9 Tutkimuksen toteutus

10 Tutkimuksen toteutus Kysymyslomake Kyselylomakkeen pituus noin min. Lomakkeella TRI*M indeksikysymykset (sitoutuminen/uskollisuus) sekä riittävät toimintaa, tuotteita, palveluita ja yhteistyötä arvioivat tärkeät attribuutit (1-5 skaala). Lisäksi avoimia kysymyksiä (vahvuudet ja kehittämiskohteet). Kysymyksiä voisi olla noin 30 (4 TRI*M kysymystä), noin arviointi attribuuttia sekä 2-5 erilliskysymystä sekä taustakysymykset. Aihealueita esim. seuraavat (määritellään tarkemmin yhdessä teidän tilannettanne ja tarpeitanne vastaavaksi): Tuotteet/valikoimat/ratkaisut Toimitusprosessi Yhteyshenkilö/myynti ja sovellustiimi Markkinointi ja viestintä Tekninen tuki/apu/konsultaatio/palvelut Yritysominaisuudet Lisäkysymyksiä tarvittaessa: esim. yhteyshenkilön/tiimin nimi, miten usein tekemisissä yhteyshenkilön kanssa, mitä kanavaa haluaisi mieluiten tietoja, mikä sai valitsemaan juuri tämän yhtiön sähköntoimittajaksi/kumppaniksi, mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne. Mahdollisuus sisällyttää 1-3 omaa kysymystä. Jos enemmän sovitaan erikseen. Sisältö suunnitellaan yhdessä toimeksiantajilla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön. Kunkin tarpeet käydään läpi neuvottelussa (puhelimessa, webinaarissa tai kasvokkain) Kohderyhmä Tiedonkeräys Yrityksissä sähkön toimittajan valinnasta vastaavat / valintaan osallistuvat / yhteyshenkilöt sähköyhtiöön päin (täsmennetään vielä yhdessä) Tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa vaikka kaikki rekisterin yritysasiakkaat. Jokaisen yhtiön kanssa voidaan neuvotella näyte sekä tavoiteltavat vastaajamäärät erikseen. Tiedonkeruun menetelmänä web-kysely. Karhutaan 1-2 kertaa tarpeen mukaan. Voidaan asettaa kokemuksen perusteella hyväksi koettu vastaajapalkkio. Tiedonkeräys ja -käsittely toteutetaan ISO standardia noudattaen 10

11 Tutkimuksen toteutus Analysointi Raportointi Tulosten analysointi perustuu objektiivisiin monimuuttujamenetelmiin. Mikäli tekijöiden tärkeyttä kysytään vastaajalta suoraan niin toimenpidesuositukset ohjaavat tehottomiin kehittämisinvestointeihin. Objektiivinen tärkeys: paljastaa todelliset profiloivat tekijät joiden perusteella sitoutuminen/tyytyväisyys kehittyy tehokkaimmin Tunnistaa itsestäänselvyydet (hygieniatekijät) Kriittiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Lomake lyhenee noin puolella (ei kysytä tärkeyksiä vastaajilta) Asiakasuskollisuutta mittaava TRI*M indeksi on todistetusti validi ja globaalisti markkinoiden arvostetuin ja eniten käytetty mittari sitoutuneisuudelle Yrityskohtainen raportti Tulokset kaikista mukaan otettavista yrityksestä (benchmarking) jos näin sovitaan, muuten keskiarvovertailu Tulokset ryhmitelty esim. seuraavien taustaryhmin: sähköyhtiön yhteyshenkilö/tiimi, vastaajan tehtävät, yrityksen toimiala, yrityksen luokitus yhtiön CRM:ssä, sähkön kulutus, kuinka suuri osa siitä esim. Savon Voimalta, Mitä palveluita käyttää/millainen sopimus., mitä tuotteita käyttää/millainen sopimus, kauanko ollut asiakkaana, käyttääkö muitakin jne. tms. Asiakassitoutuneisuuden ja tyytyväisyyden taso (TRI*M -indeksi) kaikista yrityksistä Asiakassuhteen tyypittely, joka osoittaa eri tavoin sitoutuneet ja tyytyväiset sidosryhmät (TRI*M typologiat) Vastukset nimellä/yritysnimellä varustettuna luvan antaneista Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet Tulosten yhteenveto, johtopäätökset ja selkeät suositukset (senior-tutkijan laatima) Raportointimuoto PowerPoint, avoimet vastaukset listattuna ja luokiteltavissa taustoittain Excelissä, Vastaajakohtaiset nimellä varustetut raportit Exceleissä Tulosten esittely Presentaatio PK-seudulla tai Web-neuvotteluna (kesto noin 1 tunti) 11

12 Ehdotus aikataulusta (esimerkki) Päätös/tarjouksen hyväksyminen mennessä Sisällön valmistelu: Tutkimuksen aiheet ja lomakkeen sisältö valmiina Viikko 5 (Tammikuun aikana) Viikot 6-7 Tilaajat TNS Lomakeohjelmointi Viikot 8-9 TNS Tiedonkeruu: web-kysely ja muistutukset Viikot 9-11 TNS Aineiston käsittely ja analyysit Viikko TNS Raportit ja koko tutkimus valmis Viikko (Huhtikuun puoliväli) TNS 12

13 Investointi

14 Tutkimuksen hinta Tutkimuksen hinta tässä suunnitelmassa kuvatulla tavalla toteutettuna. Yritysasiakastutkimuksen yhtiökohtainen hinta Tähän hintaan kuuluu: Web-pohjainen kysely (1-2 karhua) Taataan riittävä määrä saatuja vastauksia Tulokset kokonaistasolla sekä eri taustaryhmittäin Atk-ajot ja grafiikka, analyysit sekä vahvuus ja kehittämisalueiden määrittäminen Tehokkaat kehittämissuositukset, jotka perustuvat tyytyväisyysarvioiden ja objektiivisten painokertoimien muodostamaan kehittämisanalyysiin Kirjallinen raportti sisältäen värigrafiikan Tutkijan analyysin ja selkeät ytimekkäät johtopäätökset Myyjä- ja/tai tiimikohtaiset tulokset, mikäli halutaan Asiakaskohtaiset tulokset 14

15 Halutessanne valittavat optiot / lisäpalvelut TRIM- Lisäindeksit ja typologiat Presentaatiot Presentaatio webex-neuvotteluna ilmainen 30 / kpl á 600 / kpl Vastaajakohtaiset raportit á 2,5 / kpl Nimellä varustetut vastaukset sellaisenaan luvan antaneista vastaajista Excelissä selkeät esitykset: kaikki Matti Meikäläisen antamat numeroarviot sekä avoin kirjallinen palaute ja kehittämistoiveet Puhelinhaastattelut Mikäli web-tiedonkeruuta halutaan joltain osin täydentää á 30 / kpl Henkilökohtaiset syvähaastattelut asiakassuhteen kehittämiseksi kaikkein tärkeimpien VIP-asiakkaiden keskuudessa: haastattelut ja hinnat sovitaan erikseen mikäli tarvetta. Peilaus oman kenttähenkilöstön käsitysten ja asiakkaiden todellisten näkemysten ja kokemusten välillä: sovitaan erikseen mikäli tarvetta. 15

16 Maksuehdot ja muut sovellettavat käytännöt Tarjous koskee tässä tarjouksessa esitellyn tutkimuskokonaisuuden laajuutta. Mikäli lomakkeet eivät ole identtisiä, eri kohderyhmissä tai kysymyksen määrä, asettelu tai raportointi muuttuu, niin näistä aiheutuva hintavaikutus arvioidaan ja hyväksytään yhdessä. Laskutus: 50 % tutkimuksen käynnistyessä ja 50 % kun kaikki työsuoritukset valmistuneet. TNS voi tarvittaessa käyttää alihankintaa tutkimusprosessin toteutuksessa. Pyynnöstä voimme eritellä, keitä alihankkijoita tutkimuksen toteutuksessa mahdollisesti käytetään. Mahdolliset jatkoanalyysit ja suoritteet ovat tilattavissa erikseen. Muualla kuin pk-seudulla päiväraha, matkakulut + matka-aika veloitetaan toteutuneen mukaan. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Liitteenä: TNS Gallup Oy:n vakioehdot. TNS Gallup Oy on luotettava yhteistyökumppani. Tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia. WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta. 16

17 Uskomme vilpittömästi, että tarjoamamme ratkaisu ja yhteistyömme takaavat tehokkaimman mahdollisen välineen yritysasiakkaiden sitoutumisen ja yhtiönne kasvun kehittämisessä. Tarjous on voimassa saakka. Yhteistyöterveisin, Arto Svensk Tutkimusjohtaja TNS Gallup Oy tel

18 Liitteet

19 Referenssit Referenssejä (Yritysasiakastutkimuksia) Suomalaisten yritysten tyytyväisyys ja sitoutuminen sähkötoimittajaansa (tilastollisesti kattava kuva) Fennovoima Energiateollisuus Exxon Mobile Weber (B2B asiakastutkimuksia) VTT Rautaruukki Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 23 maassa) Kemira Oyj (B2B asiakastutkimuksia, 30 maassa) Paroc (B2B asiakastutkimuksia, 20 maassa) TeliaSonera Suomen Erillisverkot (asiakastyytyväisyys) Itella (asiakastyytyväisyys) Teknologiateollisuus ry Weber (B2B asiakastutkimuksia) Woikoski Weber (B2B asiakastutkimuksia) Tieto (asiakastyytyväisyystutkimuksia. TRI*M) Accenture (asiakassuhteiden kehittämistutkimus) Pöyry (B2B asiakastutkimuksia) Kaupan ala (erittäin laaja yhteistyö mm. Keskon, S- Ryhmän, Suomen Lähikauppa Oy:n, Inexin ja Stockmanin kanssa) Valtio (asiakas- ja imagotutkimuksia mm. ministeriöt, Ajoneuvorekisterikeskus (AKE), Kela, Tiehallinto, Tilastokeskus, Poliisi, Puolustusvoimat, Kuluttajavirasto, Viestintävirasto ym.) Kunnat ja kaupungit, virastot ja liikelaitokset (laajaa yhteistyötä, asiakastutkimuksia, esim. Helsingin Kaupunki, YTV, Palmia) Elintarviketeollisuus: mm. Paulig, Fazer, Unilever, Valio, Findus, FelixAbba, Saarioinen, Atria, Hartwall, Koff Finanssi- ja vakuutusala: Nordea, Handelsbanken, Sampo, Osuuspankkiryhmä/Pohjola ym. (useita asiakastyytyväisyystutkimuksia) Alko Lääketeollisuus ja jakelu: esim. Orion, Novartis, Tamro Energia-ala: Pohjolan Voima, Fortum, Vattenfal, Kymppivoima, Savon Voima, Voimatori Oy, EPV, Turun Energia, Helsingin Energia, Kotkan Energia Weber (B2B asiakastutkimuksia) TeliaSonera Eniro Confidential 19

20 Toimialoja/tutkittuja yrityksiä Elintarvike / FMCG Kauppa & palvelu Finanssi Energia Teollisuus Altia Atria Gustav Paulig Karl Fazer Hartwall HKScan Orion Raisio Saarioinen Sinebrychoff Valio Alko Finavia Itella ISS Kesko Lassila & Tikanoja Rautakirja RAY Sodexo S-ryhmä Stockmann Suomen Lähikauppa Veikkaus VR ISS If Ilmarinen Nordea OP-Pohjola Sampo Pankki Tapiola Tryg Varma E.ON Fennovoima Fortum Helsingin Energia Neste Oil Pohjolan Voima Teboil Teollisuuden Voima Turku Energia Vattenfall Ahlstrom Fiskars Huhtamäki Kemira Kone Konecranes Nokia Outokumpu Rautaruukki Stora Enso UPM- Kymmene Wärtsilä Confidential 20

21 Matala Tyytyväisyys Korkea Tyytyväisyys Yhtenäiset mittarit ja analyysit kaikissa sidosryhmissä TRI*M Indeksi Yksi luku (KPI) sisäiseen ja ulkoiseen vertailuun sekä seurantaan TRI*M Typologia Osoittaa eri tavoin sitoutuneet ja tyytyväiset sidosryhmät TRI*M Indeksi 57 Kaupankävijät Apostolit TRI*M Kehittämisnelikenttä Tunnistaa vahvuudet ja kehittämisen kohteet toimenpiteiden priorisoimiseksi TRI*M Kilpailija-analyysi Osoittaa vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin 41% 26% 20% 9% Terroristit Matala Lojaalisuus Panttivangit Korkea Lojaalisuus Confidential 21

22 Asiakkaiden sitoutuneisuuden määritelmä Asiakkaiden sitoutuneisuus Tyytyväisyys Lojaalisuus Pysyvyys Sitoutuneisuus = enemmän kuin asiakastyötyytyväisyys - myös tyytyväinen voi olla sitoutumaton! lojaalisuus ja yhteenkuuluvuus yritystä kohtaan, halu syventää yhteistyötä halu levittää hyvää sanomaa (positiivinen word-of-mouth vaikutus) halu edistää yrityksen menestystä Confidential 22

23 Asiakastyytyväisyyden ja sitoutuneisuuden taso yhdellä luvulla TRIM indeksi (KPI) Mittaa ja osoittaa asiakassuhteen lujuuden Toimii mittarina informaatio- ja palkitsemisjärjestelmissä Toimii Balanced Score Card -mittarina Osoittaa ajassa tapahtuvia muutoksia Toimii mittarina sisäiseen ja ulkoiseen vertailuun Ohjaa tavoiteasetantaa 23

24 TRI*M Indeksi on yksi asiakaspysyvyyden tasoa mittaava luku indeksin 4 ulottuvuutta Yleinen suorituskyky mittaa yleistä suoritustasoa ja heijastaa tyytyväisyyttä tuotteisiin / palveluihin rationaalisella tasolla Suositteluhalukkuus osoittaa mitkä asiakkaat ovat tyytyväisiä toimiakseen yrityksen referenssinä (emotionaalinen suhde) siksi tämä mittari on vahva WOM-mittari TRI*M Indeksi Asioinnin jatkaminen heijastaa aikomusta ja palvelee tulevaisuuden käyttäytymisen indikaattorina tarkasteltaessa uudelleenostoa / jatkamista / käytön lisäämistä / vähentämistä Koettu hyöty/kilpailuetu on merkittävä asiakaspysyvyyden kannalta, sillä se ottaa huomioon kilpailuympäristön/-tilanteen ja indikoi mahdollista vaihtohalukkuutta 24 Confidential 24

25 Matala Tyytyväisyys Korkea Tyytyväisyys Asiakastyypittely Keskinkertainen tai korkea tyytyväisyys, alhainen sitoutuneisuus Etsivät parasta tarjousta ja vaihtavat tilanteen tarjoutuessa. Mikä loisi sitoutuneisuutta? TRI*M Indeksi 57 Kaupankävijät 41% 20% Apostolit Pitkän aikavälin menestykselle välttämättömät asiakkaat. Korkea tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Positiivinen word-of-mouth. Kuinka pitää nämä asiakkaat kannattavalla tavalla? 9% 26% Alhainen tyytyväisyys ja sitoutuneisuus. Levittävät negatiivista WOM:a Terroristit Matala Lojaalisuus Panttivangit Korkea Lojaalisuus Keskinkertainen tai alhainen tyytyväisyys, mutta korkea sitoutuneisuus. Ovat usein sidottuja yritykseen sopimuksen, teknologian tai muun siteen johdosta 52 TRI*M Index SOURCE: BASE: 3700 Terroristit Panttivangit Kaupankävijät Apostolit Confidential 25

26 Toimenpidematriisit: Kriittisten toimenpiteiden suunnittelu Kriittisimmät kehittämiskohteet Toisen asteen kehittämiskohteet Vahvuudet SWOT = merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja heikko arvosana = ei-merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja heikko arvosana = merkittävä vaikutus asiakkaiden sitoutumiseen ja hyvä arvosana Kasvun mahdollisuudet? Uhat kasvulle? Kasvua mahdollistavat vahvuudet? Kasvua haittaavat heikkoudet? Confidential 26

27 Selkeät ja johdonmukaiset ohjeet kasvuun Yhteenveto liiketoiminnan kasvattamiseksi Kasvun oivallukset Täsmälliset suositukset 27

28 ISO-sertifikaatti ja Green Office TNS Gallupilla on ISO laatusertifikaatti tunnuksena korkealaatuisesta, luotettavasta ja kehittyvästä toiminnasta. TNS Gallup on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. TNS Gallup 28

29 Sertifioitu tutkimustoiminta TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia markkina-, mielipide- ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. TNS GallupForum -vastaajapaneelin ylläpito ja käyttö noudattavat ISO ja ISO standardin määräyksiä. TNS Gallup 29

30 Suomen Vahvimmat ja Menestyjä Sertifikaatti myönnetään yritykselle, joka on saavuttanut korkean, Asiakastiedon myöntämän Rating Alfa -luokituksen. Sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. TNS Gallup 30

31 Vuosimyynti asiakasta kohden( $) TRI*M indeksi korreloi voimakkaasti yrityksen kasvuun: asiakasitoutumisen taso /voittomarginaali MATALA Asiakassuhteiden vahvuus (TRI*M Indeksi) KORKEA 31

32 Miksi TNS? Alan edelläkävijyys Luomme asiakkaillemme tarkkoja kasvusuunnitelmia. Kansainvälisesti validoidut menetelmät. Edistyksellisimmät tiedonkeräys ja -käsittelyohjelmistot sekä raportointityökalut. Tehokkuus ja kapasiteetti Markkinajohtaja. 150 alan parasta asiantuntijaa. Kartoitamme asiakkaidemme liiketoiminnan keskeiset kysymykset. Yhdistämme luovasti räätälöityä ja valmista tietoa, kvalitatiivista ja kvantitatiivista, digitaalista ja perinteistä. Vuosittain yli miljoona kontaktia suomalaisiin. Ylivertainen kuluttajaymmärrys. Kansainvälisyys TNS (Taylor Nelson Sofres) on maailman johtava kyselytutkimuksiin perustuvan markkinainformaation tuottaja - osa WPP:n Kantar Groupia. Markkinatietoa maailmanlaajuisesti. TNS Gallup on ainoa kansainvälinen täyden palvelun tutkimusyritys Suomessa. Laadullisuus TNS Gallupin tutkimustoiminta on sertifioitu noudattamaan kansainvälistä ISO standardia. Luotettava yhteistyökumppani. WWF Green Office -diplomi on osoituksena vastuullisuudesta ja ympäristöystävällisestä valveutuneisuudesta. TNS Gallup 32

33 Precision Growth TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus 2012

Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Tarjous Tammikuu 2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet 03 2 Tutkimusten toteutus 07 3 Esimerkkejä tuloksista 12 4 Investointi 16 2 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 Tarjous Maaliskuu 2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet 03 2 Tutkimusten toteutus 07 3 Esimerkkejä tuloksista 12 4 Investointi 16 2 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup

Yritysten maine ja vastuullisuus Katsaus keskeisiin tuloksiin TNS Gallup Yritysten maine ja vastuullisuus 2012 Katsaus keskeisiin tuloksiin 24.1.2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen tarkoitus 2 Tutkimuksen toteutus 3 Maineen ja vastuullisuuden taso 4 Maineen rakenne 5 Mainetta

Lisätiedot

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013

Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 Yritysten maine ja vastuullisuus 2013 Tarjous 2013 TNS Gallup Sisältö 1 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet 03 2 Tutkimusten toteutus 07 3 Esimerkkejä tuloksista 12 4 Investointi 16 1 Tutkimuksen taustaa

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014

Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Sijoittajabarometri Suomen Vuokranantajat ry. Syys-lokakuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Suomen Vuokranantajat ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017

Pankkialan tyytyväisyys ollut viime vuosina hienoisessa nousussa. EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2017 Päivämäärä: 02-10-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569

Lisätiedot

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client

This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client This report is solely for the use of client personnel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside the client organisation without prior written approval from Avaus

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland

TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset. Jonna Sjövall, Country Manager Finland TYÖNANTAJAKUVAN HAASTEET 2012 Universumin vuosittaisen Ammattilaiset -tutkimuksen tulokset Jonna Sjövall, Country Manager Finland WWW.UNIVERSUMGLOBAL.COM AGENDA 1. UNIVERSUMISTA 2. TUTKIMUKSEN TAUSTAA

Lisätiedot

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö

Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Vacon Oyj Kestävä kasvuyhtiö Sijoitus Invest messut 2013 Helsinki 13.-14.11.2013 Vesa Laisi, Vacon Oyj:n toimitusjohtaja Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin. Esitys sisältää

Lisätiedot

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( )

Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille ( ) Kimmo Vehkalahti: Osinkoja kolmelle kurssille (24.2.2016) Facebookin uutisvirrasta osui silmiini Timo Harakan päivitys, jossa käsiteltiin pörssiyhtiöiden jakamia osinkoja. Linkkinä oli Selvitys 50 pörssiyhtiöstä,

Lisätiedot

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät

Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Vacon Cleantech-tilaisuus, Helsingin Osakesäästäjät Sebastian Linko, Vacon Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 20. toukokuuta 2014 Vacon 1 Huomautus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin tietoihin.

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkeyhtiön kommentit Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteet Mahdollisimman hyvän tuoton saavuttaminen rahastoiduille eläkevaroille, hallitulla riskinotolla

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta

Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta 2013 Yleistulokset 2013 vuoden PR-Barometer Business -tutkimuksesta Tietoja tutkimuksesta Aalund Nordic s PR-Barometer on viestintätutkimus, joka mittaa toimittajien mielipidettä erilaisista Suomessa toimivista

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV AIR & SEA OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Air & Sea Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

mitä, miksi ja miten?

mitä, miksi ja miten? Piia Nurmi 14.10.2010 Vastuullinen yritys mitä, miksi ja miten? esityksen tavoite Tähän kenttään voi sijoittaa kuvan tai kaavion Luoda yhdessä teidän kanssanne kartta siitä, mitä yritysvastuu on, missä

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Suomalaisten tyytyväisyys pankkeja kohtaan jatkaa laskemistaan

Suomalaisten tyytyväisyys pankkeja kohtaan jatkaa laskemistaan TIEDOTE Julkaisuvapaa ma 07.10.2013 klo 06.00 Suomalaisten tyytyväisyys pankkeja kohtaan jatkaa laskemistaan EPSI Rating pankkien asiakastyytyväisyys 2013 Yleistä: Asiakastyytyväisyys pankkeja kohtaan

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Arvot näkyviin asiakastyössä. CxO Academy 9.10.2013 Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013

CxO Mentor Oy. Arvot näkyviin asiakastyössä. CxO Academy 9.10.2013 Eerik Lundmark. CxO Mentor Oy 2013 CxO Mentor Oy Arvot näkyviin asiakastyössä CxO Academy 9.10.2013 Eerik Lundmark Arvot näkyviin asiakastyössä Arvot, nyt! Arvot asiakastyössä Arvot näkyviin Miksi arvot? Kulttuuri syö strategian aamupalaksi

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT

Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT Suomen Ihanteellisimmat Työnantajat 2017 OPISKELIJAT 4 SUOMEN IHANTEELLISIMMAT TYÖNANTAJAT Tutkimus pähkinänkuoressa Tutkimuksen ajanjakso: lokakuu 2016 helmikuu 2017 Kaupallinen ala 4316 Tekniikka ja

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013

Markkinakatsaus Muuttuva maailma. Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Lippo Suominen Päästrategi, Nordea Varallisuudenhoito Lokakuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Keskuspankeilla iso rooli Taloudet piristymässä 65 Teollisuuden luottamus,

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Valtion keskitetty omistajaohjaus

Valtion keskitetty omistajaohjaus Valtion keskitetty omistajaohjaus 13.11.2007 Lähde: Finlandia-talo. Kuva: Rauno Träskelin Pekka Timonen Osastopäällikkö, ylijohtaja Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto OMISTAJAOHJAUSOSASTO Ylijohtaja

Lisätiedot

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI

DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2014 TUTKIMUSRAPORTTI DSV ROAD OY ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 04 TUTKIMUSRAPORTTI Tiivistelmä Tämän asiakastutkimuksen on toteuttanut DSV Road Oy:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry

Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot. Milka Kortet, Energiateollisuus ry Haasteista mahdollisuuksia energiateollisuuden mainetalkoot Milka Kortet, Energiateollisuus ry Mainetalkoot -hankkeen tausta Energia-alan julkikuvatutkimus syksyllä 2007 o Julkikuvan ja maineen kehittämisessä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Markkinakatsaus Jatkuvatko juhlat? Lippo Suominen Maaliskuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Sijoittajilla jo viiden vuoden juhlat! 2 Kriiseillä vähenevä markkinavaikutus 3 Tulokset ja talous edelleen ylämäessä

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Johdonmukaista markkinointia yrittäjille 2013 09/13/13 Pari vinkkiä lisätuloksen tekemiseksi ilman lisäkuluja. 09/13/13 Markkinointi, myynti, menestys. Kaupallistamista, kontakteja, kassavirtaa! Helsinki

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa

Maksu-tv-palveluiden asiakastyytyväisyys pitkäaikaisessa hitaassa kasvussa EPSI Rating Maksu-tv 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia PlusTV on ollut avainroolissa maksu-tv:n viemisessä uudelle tasolle Television digitalisointi

Lisätiedot

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi

Ohjeet. Periaate ilmoitusvelvollisuuden osalta: Olemassa olevat omistukset syötetty ilman pvm ja muutosta alkusaldoksi Ohjeet Front Capital Oy Sisäpiirirekisteri Yhteenveto Sisäinen Ohje Kaupankäyntiohje ja sisäpiiriilmoitukset Lomakkeet FIVAn lomakkeet toimitettava allekirjoitettuna Alkuperäiset allekirjoitetut lomakkeet

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Uudista & Uudistu messut 2011 Leena Kinnunen, johdon konsultti 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin tutkimuskumppani Promenade auttaa yritysjohtoa ymmärtämään

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Suomalaiset Pohjois-Euroopan tyytyväisimmät

Suomalaiset Pohjois-Euroopan tyytyväisimmät Suomalaiset Pohjois-Euroopan tyytyväisimmät Julkaisuvapaa maanantaina 28.01.2013 klo.06.00 EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimukset: Suomen talouden katsaus 2012 sekä kansainvälinen vertailu EPSI Rating

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys

Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Tarjous (21.1.2015) LUOTTAMUKSELLINEN Kainuun liitto Liikennebiometaanin tuotanto ja jakelu Kainuussa selvitys Lähtökohta 1. 8-12/2014 Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen tilaama Liikennebiokaasun

Lisätiedot

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys

Jussi Jyrinsalo Fingridin asiakastyytyväisyys Fingridin asiakastyytyväisyys 2016 Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen toteutti Innolink Research ja sen tavoitteena oli: kartoittaa asiakastyytyväisyys kokonaistasolla ja eri palvelualueilla ( kpl) selvittää,

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0

Potilastyytyväisyys EPSI Rating 2016, Indeksi ,1 73,6 74,0 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 03-04-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015

Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen. Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Prosessialan näkymät ja vetovoiman lisääminen Prosessiteollisuuden koulutuspäivät Uusikaupunki 2.6.2015 Riitta Juvonen 2.6.2015 1 Sisältö Prosessiala Kemianteollisuus Tilanne ja näkymät tällä hetkellä

Lisätiedot

Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen

Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-heinäkuut 2007-2009 2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot