Kunnanhallitus nro 13/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen KH 189 Talouden tasapainotusohjelma vuosille KH 190 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma KH 191 Teknisen toimiston tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen ja vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahojen muuttaminen KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 KH 197 KH 198 KH 199 KH 200 KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 Kunnantalon laajennus - investointimäärärahojen siirtäminen Kunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Kuntarakennelain mukainen ilmoitus selvitysalueesta Lausunnon antaminen Pomoväst ry:n kehittämisstrategiasta Länsi-Uudellemaalle vuosiksi Edustajan valinta Pomoväst ry:n syyskokoukseen ja esitys kunnan edustajaksi Pomoväst ry:n hallitukseen vuosille Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön muuttaminen Valtuustoaloite LOST-yhteistyöalueen toiminnasta vuoden 2012 viimeisen vuosipuoliskon aikana Valtuustoaloite koskien n kunnan ja Doctagon Oy:n välisen sopimuksen yksityiskohtien ja kustannusrakenteen selvittämistä Valtuustoaloite koskien neuvotteluihin ryhtymistä louhostoiminnan aloittamisesta luopumiseksi Valtuustoaloite asukkaiden asumisterveyden turvaamiseksi Valtuustoaloite koskien neuvotteluja Rantasipi n kylpylän kanssa liikuntapalveluiden hyödyntämiseksi Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset Muut asiat Kunnan terveyskeskuksen vastaanottopalveluiden sekä muiden palveluiden hankinta aikavälille (+1 optiovuosi) Hallintojohtajan eroilmoitus Hallintojohtajan viran avoimeksi julistaminen

2 Sivu 2 Nro 13/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Karell Anders, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Martin Kirsi, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja, poistui 206 aikana, klo Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja, poistui 206 jälkeen, klo Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja, poistui 205 jälkeen, klo Öberg Benita, perusturvajohtaja, poistui 206 jälkeen, klo Kiljunen Taneli, maankäyttöinsinööri, poistui 205 jälkeen, klo Röntynen Antti-Pekka, kehittämispäällikkö, poistui 186 jälkeen, klo Eerola Erkki, taloussuunnittelija, poistui 190 jälkeen, klo Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä :t Juha-Pekka Isotupa pöytäkirjanpitäjä :t Minna Sneck pöytäkirjantarkastaja Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 185 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita Minna Sneckin ja Stefan Svanfeldtin pöytäkirjan tarkastajiksi. päätti ottaa käsiteltäväksi pöydälle jaetut :n 207 Hallintojohtajan eroilmoitus ja :n 208 Hallintojohtajan viran avoimeksi julistaminen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH:345 /2013 KH 186 Liite 1 LÄHETEKESKUSTELUN KÄYMINEN SIUNTION KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA Elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden kokonaisuutta, joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan yritys- ja yrittäjyysympäristöön. Toimenpiteiden tavoitteena on yritysten perustamista, kuntaan sijoittumista ja kunnassa toimivien yritysten hyvinvointia ja kasvua tukevat olosuhteet. Laajasti ottaen elinkeinopolitiikan toteuttaminen koskettaa lähes kaikkia kunnan toimintoja ja palveluja. Tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan kunnan yksiköiden, kunnassa toimivien yritysten, oppilaitosten ja muiden yhteistyökumppaneiden laajaa yhteistyötä. n kunnan viimeisin laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa Yhteenvetona tuolloin laadittu elinkeinopoliittinen ohjelma kuvaa n elinkeinoelämän kehitystä verkkaiseksi. Toisaalta ohjelmassa todetaan muuttovoitto sekä väestön korkea koulutustaso. n kunnan elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on käsitellyt elinkeinopoliittisen ohjelman päivitystarvetta useaan kertaan vuosien 2009 ja 2010 aikana. n kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion, jonka yhtenä toiminnallisena tavoitteena on tehostaa kunnan elinkeinopolitiikkaa. Arviointikriteerinä tavoitteen toteutumiselle on laatia n kunnan elinkeino-ohjelma vuoden 2013 aikana. Elinkeinopoliittisessa ohjelmassa kartoitetaan kunnan elinkeinojen nykytilanne, toiminnan päämäärät sekä toimenpiteet, jotta elinkeinopoliittisessa ohjelmassa asetettuihin päämääriin päästään. Usein elinkeinopoliittinen ohjelma nähdään myös elinkeinostrategiana. n elinkeinopolitiikan keskeinen tavoite on lisätä kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja laajentaa sitä kautta kunnan veropohjaa. Ohjelman keskeisenä ajatuskulku on seuraava: Yritysten toimintaedellytysten parantuminen Työpaikkojen lisääminen Palvelujen/yritysten lisääntyminen kunnassa Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Verotulojen kasvu Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kasvattaminen. Ohjelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet kunnan elinkeinotoiminnalle vuoteen Näitä tavoitteita ovat: Työpaikkaomavaraisuusasteen kasvattaminen 70 prosenttiin o Tarkoittaa kunnassa toimivien työpaikkojen lisäämistä Yritysten toimintaedellytysten parantaminen o Positiivinen väestönkehitys o n Sydämen kehittäminen Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 o Keskeisten liikenneväylien kunnan ja laadun kehittäminen Yhteisöverotulojen kasvattaminen o Yhteisöverokertymän nostaminen nykyisestä puolesta miljoonasta eurosta lähemmäs kolmea miljoonaa euroa (osuus kunnan tuloista olisi yli 6 prosenttia). Lisäksi ohjelmassa määritellään toimenpiteitä nykyiselle valtuustokaudelle. Toimenpiteiden avulla pyritään parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja etenemään pienin askelin kohti tavoitteita. Lisäksi toimenpiteiden toteutumista seurataan ja ne päivitetään valtuustokausittain. Toimenpiteitä jo tälle valtuustokaudelle ovat: Kunnan ja yritysten yhteisen verkkosivun avaaminen Aktiivisuuden lisääminen kunnan verkkosivuilla Mainoskampanja n Sydän -hankkeesta Kunnan markkinointisuunnitelman laatiminen Vapaina olevat yritysten toimitilat ja tontit listataan Kunnan ja yrittäjien välisten keskustelujen lisääminen ja järjestäminen säännöllisesti (esim. yrittäjäillat). Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on käynyt aloituskeskustelun pidetyssä kokouksessaan ja lähetekeskustelun Lisäksi toimikunta kokoontui edelleen keskustelemaan ohjelmasta Kunnan verkkosivuilla on ollut avoinna yrittäjille suunnattu kysely , jolla on kysytty yrittäjien mielipiteitä kunnan elinkeinopolitiikasta. käy kokouksessaan lähetekeskustelun elinkeinopoliittisesta ohjelmasta ja tavoitteena on, että ehdotus valtuustolle annetaan kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanvaltuustoon käsittelee nykyisen aikataulun mukaan ohjelmaa kokouksessaan n kunnanhallituksen johtosäännön 3 kohdan 8 mukaan kunnanhallitus päättää elinkeinopolitiikan periaatteista. käy lähetekeskustelun n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta. kävi lähetekeskustelun n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH 187 TALOUDEN SEURANTA käsittelee jokaisessa kokouksessaan talousseurannan. Käsittely: merkitsee tiedoksi talousseurannan. Kokouksessa jaettiin pöydälle tonttimyynnin tilannekatsaus. merkitsi tiedoksi talousseurannan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH:593 /2013 KH 188 VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Tämän hetken ennusteiden mukaan on syytä tarkistaa kunnanhallituksen osalta vuoden 2013 talousarvioon merkittyä kunnallisverotuloa, valtionosuuksia ja poistoja. Perusturvalautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta on syytä tarkastella lautakuntien toimintakatetta talousarvion sitovuuden mukaisesti. Vuoden 2013 talousarvion kunnallisverotuloksi on merkitty 24,1 miljoonaa euroa, valtionosuusarvioksi on merkitty 5,383 miljoonaa euroa ja poistoarvioksi 1,592 miljoonaa euroa. Taloussuunnitteluyksikön varovaisuusperiaatteella laadittujen ennusteiden mukaan kunnallisveroa kertyisi vuonna ,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia arvioidaan tulevan vuonna 2013 valtiovarainministeriön maksatuserittelyyn perusteella 5,14 miljoonaa. Vuoden 2013 poistoarvio on 1,95 miljoonaa. Poistomäärään on vaikuttanut vuoden 2012 ja 2013 korkea investointitaso sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston voimaantullut yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoaikojen tarkistuksesta (KV ). Perusturvan osalta talousarvion laadinta oli haasteellista johtuen siitä, että kaikilta osin palveluiden järjestämistavat eivät olleet tiedossa ja vanhaa taloudellista toteutumistietoa ei ollut käytettävissä. Näin talousarvion epätarkkuus oli normaalia suurempi. Lisäksi perusturvalautakunnan osalta eläkemenoperusteiset maksuja noin euroa ja jaksotettuja palkkoja euroa on jäänyt talousarvioon merkitsemättä. Jotta perusturvalautakunta pystyy pääsemään talousarvioon merkittyyn toimintakatteeseen, tulisi perusturvalautakunnan toimintakate laskea eurosta euroon. Tekninen lautakunta arvioi jäävänsä toimintatuotoissa euroa alle talousarvioon merkityn määrän johtuen odotuksia huonommasta tonttikaupan kehittymisestä, maankäyttösopimuksien toteutumisesta ja tonttikaupan seurauksena pienenevistä vesi-, jätevesi- ja hulevesiviemäriliittymismaksuista. Jotta tekninen lautakunta pystyy pääsemään talousarvioon merkittyyn toimintakatteeseen, tulisi teknisen lautakunnan toimintakate laskea eurosta euroon. Tämän hetkisen talousarvioennusteen mukaan tilikauden tulokseksi tulee euroa alijäämää. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2013 talousarviota seuraavasti: 1. kunnan kunnallisverotulo on 24,4 miljoonaa euroa, valtionosuudet 5,14 miljoonaa euroa ja poistot 1,95 miljoonaa euroa 2. perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion toimintakate on euroa 3. teknisen lautakunnan vuoden 2013 talousarvion toimintakate on euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:313 /2013 KH 189 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMA VUOSILLE Liite 2 Kuntalain 65 :n mukaan kunta on kumulatiivisen alijäämän synnyttyä velvollinen tasapainottamaan taloutensa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä talouden tasapainotusohjelman ilman sen liiteosaa sekä ehdottaa, että kunnan hallitus asettaa jäljellä olevalle toimikaudelleen poliittisen ohjausryhmän päivitetyn talouden tasapainotusohjelman tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi ja toimenpide-ehdotusten tekemiseksi. Poliittinen ohjausryhmä toimi tasapainotusohjelman valmistelun tukena ja kokoontui yhteensä kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kunnan menojen ja tulojen epätasapainoa, osastojen ehdottamia säästötoimenpiteitä sekä muita tasapainottavia toimenpiteitä. Kokouksissa käsiteltiin myös taloussuunnitteluyksikön laatimaa skenaariomallia taloussuunnittelukaudesta. Tasapainotusohjelman tavoitteena on taloussuunnittelukaudella kattaa taseen kumulatiivinen alijäämä. Käsittely: käy lähetekeskustelun vuosille laaditusta päivitetystä talouden tasapainotusohjelmasta. Kokouksessa jaettiin pöydälle täydennetty toimenpidelistaus. Parviainen ehdotti, että veroprosentti vuodelle 2014 on edelleen 21. Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, niin puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. kävi lähetekeskustelun vuosille laaditusta päivitetystä talouden tasapainotusohjelmasta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH:299 /2013 KH 190 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Liite 3 n kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2014 talousarviokehyksestä. Vuoden 2014 talousarviovalmistelun lähtökohtana on pidetty vuoden 2014 talousarviokehystä sekä tiedossa olevia muutoksia. Talousarvioon on vaikuttanut lisäksi talousarvion yhteydessä valmisteltu tasapainotusohjelma vuosille Ensi vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa kunnan vuoden 2014 tuloveroprosentti on nostettu 21 prosentista 21,5 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentteja on korotettu siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 1,05 prosentista 1,2 prosenttiin, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,45 prosentista 0,5 prosenttiin, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 prosentista 1,1 prosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,1 prosentista 3 prosenttiin. Korotus nostaa kiinteistöveron takaisin vuoden 2011 tasolle. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton, Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä laadittua lokakuussa 2013 päivitettyä ennustekehikkoa. Valtiovarainministeriö on julkaissut talousarvioesityksen, jonka mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuutta leikataan aiempien kehyspäätösten mukaisesti 362 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2013 tasoon. Kuntaliiton syyskuun ennusteiden mukaan tämä merkitsee ssa noin euron pudotusta valtionavuissa talousarviovuoteen 2013 verrattuna. Lisäksi maaliskuussa valmistuneissa valtiontalouden kehyksissä vuosille leikataan kuntien vuoden 2015 valtionosuuksia 118 miljoonaa euroa, vuoden 2016 valtionosuuksia 40 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 valtionosuuksia 50 miljoonaa euroa. Investointien määräksi (netto) ehdotetaan 3,015 miljoonaa euroa vuodelle Talousarvioehdotuksen 2014 toimintakate on -30,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ja alijäämä on 520 tuhatta euroa. käy lähetekeskustelun vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Käsittely: Parviainen ehdotti, että veroprosentti vuodelle 2014 on edelleen 21. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 Koska tehtyä ehdotusta ei kannatettu, niin puheenjohtaja totesi sen raukeavan kannattamattomana. kävi lähetekeskustelun vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 TEKNLTK:284 /2013 KH 191 TEKNISEN TOIMISTON TILOJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTTAMINEN TEKNLTK Tekninen osasto toimii tällä hetkellä ns. Botåkerin talossa Krouvintie 1:ssä. Tilat ovat vanhanaikaiset, epäkäytännölliset ja nyt jo erittäin huonokuntoiset. Rakennuksessa on neliöitä n. 380, huomattavasti yli tarpeen. Tämä lisää osaltaan lämmityskustannuksia. Talossa on paljon kosteus- ja lahovaurioita. Osassa huoneita on lahon puun hajua. Rakennuksesta on poistot tehty (tarkastettava) ja teknisestikin se on elinkaarensa päässä. Tänä keväänä ovat sairauslomat henkilöstön keskuudessa lisääntyneet. Rakennuksesta on muutoinkin ollut aikomus luopua. Näistä syistä ilman laatua ei ole mitattu. Tilat tarvitaan kokoaikaisesti 9 henkilölle, lisäksi osa-aikaisesti tiloissa työskentelee kolme henkilöä. Alustavasti tilantarve on noin 250 m2. Tämä pitää sisällään varsinaisten toimistohuoneiden lisäksi neuvottelu-, arkisto- ja sosiaalitilat jne. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Tekninen lautakunta päättää, että - välitön tarve uusille tiloille on olemassa - tekninen osasto tekee hankesuunnitelman uusien tilojen hankkimiseksi. Hankesuunnitelmassa tulee esittää tarkennetut tilatarpeet, vaihtoehtoiset ratkaisut kustannuksineen ja toteutusaikataulu. Ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Teknisen osaston tiloissa työskentelee tällä hetkellä kokoaikaisesti 7 henkilöä, kaksi työntekijää on haussa, ja lisäksi kolme henkilöä käyttää toimistotiloja osa-aikaisesti. RT-kortin ohjeen mukaisesti toimistotilaa (bruttoalaa) tarvitaan m2 henkeä kohden. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 Kokoaikaisille työntekijöille tarvittaisiin noin m2, lisäksi tilaa tarvitaan osa-aikaisille työntekijöille. Tilan tarve on kiireellinen. Nopea ratkaisu on joko vuokratilat tai omat olemassa olevat tilat, jotka voidaan ottaa teknisen osaston käyttöön. Tiedossa ei ole soveltuvia vuokratiloja. Omista tiloista voitaisiin ottaa käyttöön Villa Aleksis. Se ei sovellu tuettavan asumisen tiloiksi. Tällä hetkellä se on vuokra-asuntokäytössä. Asukkaille on tarjottava korvaavat asunnot. Villa Aleksiksen koko on 210 m2 brutto. Tiloja tarvittaisiin lisää noin 35 m2. Nämä voitaisiin järjestää vuokrakonteilla. Villa Aleksikseen pitää tehdä muutostöitä. Väliseiniä on rakennettava, oviaukkoja ja ovia uusittava ja varastotilat muutettava lämpimiksi tiloiksi. Lisäksi on uusittava valaistusta ja rakennettava ATK-verkko. Konteille pitää rakentaa perustukset ja sähköyhteydet. Muutostöiden hinnaksi on arvioitu euroa. Konttien vuokra on noin 600 /kk. Toinen mahdollisuus on rakentaa uudet tilat nykyisen kunnantalon yhteyteen. Tällaisen uudisrakentamisen hinnaksi voi arvioida 1800 / m2, jolloin kokonaiskustannukseksi tulisi (250 m2) Rakennus valmistuisi aikaisintaan syksyllä Mahdollisesti tarvetta tulisi tilapäisratkaisulle talvikaudeksi Botåker kannattaa myydä purettavaksi ja kehittää tontille uusi käyttötarkoitus ja myydä se. Kunnan tämän vuoden talousarviossa ei ole määrärahoja ko tilojen korjaukseen. Nämä tulee hankkia valtuuston kautta. Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Tekninen lautakunta päättää, että tekniselle toimistolle muutetaan tilat Villa Aleksiksesta. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa euroa tilojen Villa Aleksiksen tilojen muuttamiseksi toimistokäyttöön ja euroa konttien vuokraa varten. Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Tekninen lautakunta päättää, että tekniselle toimistolle muutetaan tilat Villa Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 Aleksiksesta. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle - että vuoden 2013 siirtoviemärin investointimäärärahoista siirretään euroa Villa Aleksiksen tilojen muuttamiseksi toimistokäyttöön ja euroa konttien vuokraa varten. - että Botåkerin tilat valmistellaan myyntiä varten. Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan. TEKNLTK Liite 3 Lautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen on tullut ilmi mahdollisuus ottaa myös viereisen, kunnan omistaman, rivitalon tiloja teknisen osaston käyttöön. Näin menettelemällä ei tarvita vuokrattavia tilapäistiloja. Rivitalon tilojen muuntaminen toimistotiloiksi nostaa vähän investointikustannuksia. Vastaavasti käyttökustannukset vähenevät. Oheismateriaali ja liitteet: - hankesuunnitelma on liitteenä Esittelijä: tekninen johtaja Jorma Skyttä, puh , s-posti: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että - vuoden 2013 siirtoviemärin investointimäärärahoista siirretään euroa Villa Aleksiksen tilojen ja viereisen rivitalon asunnon muuttamiseksi toimistokäyttöön. Ehdotuksen mukaan. KH Liite 3 Kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n 30 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan rakennushankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä. Talousarviomuutoksista päättää kunnanvaltuusto. päättää Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu hyväksyä teknisen toimiston tilojen hankesuunnitelman liitteen mukaisesti 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja siirtämällä euroa siirtoviemärin investointimäärärahoista Villa Aleksiksen tilojen ja viereisen rivitalon asunnon muuttamiseksi teknisen toimiston käyttöön. 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se kehottaa teknistä lautakuntaa valmistelemaan Botåkerin kiinteistön ja rakennuksen myyntiä varten. Käsittely: Tanskanen Parviaisen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle eri vaihtoehtojen (mm. Suitia) lisäselvittämiseksi. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti hyväksyneen sen. Asia jätettiin pöydälle. KH 191 Liite 4 päättää 1. hyväksyä teknisen toimiston tilojen hankesuunnitelman liitteen mukaisesti siten, että teknisen toimiston tilat toteutetaan Suitiaan 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja siirtämällä euroa siirtoviemärin investointimäärärahoista Suitian tilojen muuttamiseksi teknisen toimiston käyttöön. 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se kehottaa teknistä lautakuntaa valmistelemaan Botåkerin kiinteistön ja rakennuksen myyntiä varten. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 TEKNLTK:565 /2013 KH 192 KUNNANTALON LAAJENNUS - INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTÄMINEN TEKNLTK Kunnantalon laajennukseen eli sivistystoimen toimistotilojen rakentamiseen ei osoitettu määrärahoja vuodelle Hankkeen kiireellisyyden vuoksi rakennushanke kuitenkin toteutettiin ja sivistystoimen uudet toimistotilat otettiin käyttöön kevään 2013 aikana. Itse toimistotilat on toteutettu leasingsopimuksella. Sivistystoimen toimistotiloihin liittyvään rakentamiseen on käytetty mennessä euroa. Kulut eriteltynä: - perustukset, kunnallistekniikka ja pihatyöt euroa - yhdyskäytävän ja lämmönvaihtohuoneen rakennustyöt euroa - lämmönvaihdintyöt euroa - ohjausautomatiikka euroa - sähkötyöt euroa - suunnittelu euroa - ym. pienempiä kuluja. Sivistystoimen toimistotilojen viimeistelyn kustannuksiksi on arvioitu noin euroa, jolloin rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. Koska sivistystoimen toimistotilojen rakentamiseen ei ole varattu määrärahoja, on määrärahoja siirrettävä investointiohjelman sisällä. Vuoden 2013 talousarvion investointiosassa on varattu Sjundeå svenska skolan laajennukseen euroa, josta on käytetty euroa. Sjundeå svenska skolan laajennus on valmistunut, joten määrärahasta jää käyttämättä euroa. Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg, p , s-posti: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, - että vuoden 2013 investointimäärärahoista siirretään Sjundeå svenska skolan laajennuksesta euroa kunnantalon laajennukseen, sivistystoimen toimistotiloihin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 Ehdotuksen mukaan. = KH 192 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahoja siirtämällä Sjundeå svenska skolan laajennuksesta euroa kunnantalon laajennukseen (sivistystoimen toimistotiloihin). Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH 193 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA katsoo, etteivät valtuuston tekemät päätökset ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutenkaan lainvastaisia, joten päätökset pannaan täytäntöön. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 KH 194 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvalautakunta 7/ Sivistyslautakunta 8/ Tekninen lautakunta 9/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta 8/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen Pomoväst ry:n ylimääräiseen yhdistyskokoukseen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Esmikko -kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän hankkiminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Rakennusmestarin määrääminen hoitamaan teknisen johtajan virkaa Taloussuunnittelijan päätöspöytäkirja Nuorten kesätyötuen myöntäminen Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 KH:539 /2013 KH 195 KUNTARAKENNELAIN MUKAINEN ILMOITUS SELVITYSALUEESTA Kuntarakennelaki ja siihen liittyvä laki kielilain muuttamisesta ovat tulleet voimaan 1. heinäkuuta Kuntajakolain nimike on muutettu kuntarakennelaiksi, ja lakiin on lisätty kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista, selvitysalueen määräytymisestä ja niistä poikkeamisesta sekä kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta. Kielilakia on muutettu siten, ettei kuntien yhdistyminen heikennä kunnan asukkaiden kielellisiä oikeuksia. Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä järjestää yhdenvertaisesti palveluja, eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Tarkoitus on lisäksi vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. Kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus on alkanut heti lain voimaan tultua. Selvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta sen jälkeen, kun määräaika-säännöstä koskeva voimaantulolaki on tullut voimaan. Eduskuntakäsittelyssä selvitystä koskeva määräaikasäännös sidottiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lain (sote-järjestämislaki) hyväksymiseen eduskunnassa. Sote-järjestämislakia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä Valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta jatkaa edellä mainittua määräaikaa yhdistymis-selvityksen laajuuden tai muun erityisen vaativuuden perusteella. Vuonna 2015 voimaan tuleviksi haluttuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee kuitenkin toimittaa valtiovarainministeriölle mennessä. Kunnan tulee selvittää yhdessä muiden kuntien kanssa kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävän uuden kunnan muodostamista, jos yksikin laissa säädetyistä selvitysperusteista osoittaa selvityksen tarvetta. Selvitysperusteet ovat palveluperuste, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenneperuste sekä talousperuste. Metropolialueella sovelletaan työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti ja yhdyskuntaperusteen sijasta omaa metropoliperustettaan. Kuntarakennelain mukaan kuntien tulee ilmoittaa ministeriölle mennessä, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Ilmoitus tehdään vastaamalla sähköiseen webropol-kyselyyn mennessä. Kysely lähetetään kaikkiin kuntiin lokakuun 2013 aikana. Kun- Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 nan vastauksen tulee perustua kunnan- tai kaupunginvaltuuston päätökseen. Vastauksensa yhteydessä kunnat voivat ilmoittaa, jos ne aikovat hakea poikkeusta lain määrittelemästä selvitysalueesta laissa määritellyillä perusteilla. Poikkeusta haetaan erillisellä hakulomakkeella. Valtioneuvosto arvioi saatujen ilmoitusten perusteella uudistuksen etenemistä vuoden 2013 lopussa. Karkkilan kaupunginhallitus on päättänyt esittää Lohjan kaupunginhallitukselle, että Lohja käynnistäisi välittömästi neuvottelut Lohjan, Inkoon, n, Vihdin ja Karkkilan kanssa selvitysalueen määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. Varsinaisesta yhdistymisselvityksen käynnistämisestä päätetään kuntien valtuustoissa erikseen viimeistään Karkkilan kaupunginhallitus on nimennyt neuvotteluja käymään kolmijäsenisen neuvotteluryhmän. Lohjan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Käsittely: päättää 1. ilmoittaa, että n kunta osallistuu Karkkilan ja Lohjan kaupunginhallitusten esittämiin neuvotteluihin Lohjan, Inkoon, n, Karkkilan ja mahdollisesti Vihdin kanssa selvitysalueen määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. 2. nimetä neuvotteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. Svanfeldt Koroma-Hintikan kannattamana ehdotti seuraavaa: päättää 1. ilmoittaa, että n kunta osallistuu Karkkilan ja Lohjan kaupunginhallitusten esittämiin neuvotteluihin Lohjan, Inkoon, n, Karkkilan ja mahdollisesti Vihdin kanssa selvitysalueen määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. 2. nimetä neuvotteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. 3. esittää naapurikuntien, eli Lohjan, Kirkkonummen, Inkoon ja Vihdin kunnan- ja kaupunginhallituksille välittömästi käynnistettäviä neuvotteluita kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen, tai selvitysalueiden, määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. Mahdollisen yhdistymisselvityksen käynnistämisestä päätetään kuntien valtuustoissa erikseen viimeistään nimetä neuvotteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. Lautakunta Kunnanvaltuusto

22 Sivu 22 Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Svanfeldtin ehdotus voitti äänin 6 (Karell, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Svanfeldt) 5 (Kaisla, Louekoski, Pitkänen, Sneck, Tanskanen). päätti 1. ilmoittaa, että n kunta osallistuu Karkkilan ja Lohjan kaupunginhallitusten esittämiin neuvotteluihin Lohjan, Inkoon, n, Karkkilan ja mahdollisesti Vihdin kanssa selvitysalueen määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. 2. nimetä neuvotteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. 3. esittää naapurikuntien, eli Lohjan, Kirkkonummen, Inkoon ja Vihdin kunnan- ja kaupunginhallituksille välittömästi käynnistettäviä neuvotteluita kuntarakennelain mukaisen selvitysalueen, tai selvitysalueiden, määrittämiseksi ja keskeisistä toimintalinjoista sopimiseksi. Mahdollisen yhdistymisselvityksen käynnistämisestä päätetään kuntien valtuustoissa erikseen viimeistään nimetä neuvotteluryhmään kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35

Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 24.02.2014 Sivu 1 / 35 Kokoustiedot Aika 24.02.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot