Kunnanhallitus nro 18/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 18/2012 3.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 18/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 242 Kokouksen järjestäytyminen KH 243 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 244 Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 245 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2013 KH 246 Kunnalliset ilmoitukset 2013 KH 247 Kunnanvaltuuston kokouksista kuuluttaminen 2013 KH 248 Hallinto-osaston toimistosihteerin toimen nimikkeen muuttaminen KH 249 Kunnanjohtajan osallistuminen Kuntajohtaja valmennusohjelmaan KH 250 Perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuodelle 2013 KH 251 Yhteistyösopimus virkalääkärin tehtävien hoitamisesta KH 252 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 18/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Kunnantalo klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Arto Penttinen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 242 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH 243 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Omakotitontin myynti Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Korvaus valtuuston kokousten tarjoilujen hoitamisesta Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja n kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen hyväksyminen Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 KH 244 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia Esityslista hallituksen kokoukseen Lohjan kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja kokouksesta Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Lohjan kaupungin ja n kunnan henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen HUS Kirje Jäsenkuntien ja Helsingin yliopiston edustajien ilmoittaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous 1 Aluehallintovirasto Kirje Valmiusasioiden peruskurssi Raaseporin kaupunki Lausuntopyyntö Länsi-Uudenmaan jätelautakunnan johtosäännön muuttamisesta Lapin maistraatti Kirje Kotikuntalain soveltaminen Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 KH:604 /2012 KH 245 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2013 Liite 1 n kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille antaa talousarvion hyväksymisen jälkeen talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. hyväksyy vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 KH:605 /2012 KH 246 KUNNALLISET ILMOITUKSET 2013 Kunnan ilmoitukset saatetaan kuntalain 64 mukaisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarvittaessa jollakin muulla kunnan päättämällä tavalla. Kaikki ilmoitukset on näin ollen julkaistava kunnan ilmoitustaululla. Se, mitä muita ilmoituksia lisäksi saatetaan tiedoksi muilla tavoilla ja mitä nämä muut tavat ovat, riippuu kokonaan siitä, mitä pidetään tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Kunnanvaltuusto on vuotta 2012 koskien päättänyt kunnallisista ilmoituksista seuraavaa: 1. Kirjaston aukioloajoista, kunnallisen liikenteen aikataulusta, vapaista päivähoitopaikoista sekä kunnan vapaa-ajantoiminnasta, valtuuston kokouksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan ryhmäkirjeillä, kunnan palveluhakemistossa tai poikkeustapauksissa lehti-ilmoituksilla suomeksi Kirkkonummen Sanomissa ja ruotsiksi Västra Nylandissa. 2. Kaavoista kuulutetaan suomeksi Kirkkonummen Sanomissa ja ruotsiksi Västra Nyland lehdessä. Sääntöjen ja taksojen vahvistamisesta, asioiden vireille panosta sekä valtion viranomaisten valitusasioissa tekemistä päätöksistä kuulutetaan ainoastaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. 3. Johtavat viranhaltijat (kunnanjohtaja, osastopäälliköt) ratkaisevat tapauskohtaisesti, missä lehdissä virkailmoitukset julkaistaan. Ilmoituksia voidaan harkinnan mukaan julkaista valtakunnallisissa lehdissä ja ammattilehdissä. Mikäli on syytä olettaa, ettei hakijoita saada ilmoittamalla paikallisissa lehdissä, ilmoitetaan ainoastaan valtakunnallisissa lehdissä ja/tai ammattilehdissä. 4. Kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää kuulutuksista ja ilmoituksista vuodelle 2013 seuraavaa: 1. Kirjaston aukioloajoista, kunnallisen liikenteen aikataulusta, vapaista päivähoitopaikoista sekä kunnan vapaa-ajantoiminnasta, valtuuston kokouksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan ryhmäkirjeillä, kunnan palveluhakemistossa tai poikkeustapauksissa lehti-ilmoituksilla suomeksi Kirkkonummen Sanomissa ja ruotsiksi Västra Nylandissa. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 2. Kaavoista kuulutetaan suomeksi Kirkkonummen Sanomissa ja ruotsiksi Västra Nyland lehdessä. Sääntöjen ja taksojen vahvistamisesta, asioiden vireille panosta sekä valtion viranomaisten valitusasioissa tekemistä päätöksistä kuulutetaan ainoastaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. 3. Johtavat viranhaltijat (kunnanjohtaja, osastopäälliköt) ratkaisevat tapauskohtaisesti, missä lehdissä virkailmoitukset julkaistaan. Ilmoituksia voidaan harkinnan mukaan julkaista valtakunnallisissa lehdissä ja ammattilehdissä. Mikäli on syytä olettaa, ettei hakijoita saada ilmoittamalla paikallisissa lehdissä, ilmoitetaan ainoastaan valtakunnallisissa lehdissä ja/tai ammattilehdissä. 4. Kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan internetsivuilla. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:606 /2012 KH 247 KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSISTA KUULUTTAMINEN 2013 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 mukaan kunnanvaltuuston kokouskutsu tulee lähettää kirjallisena vähintään 7 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille henkilöille, joilla on kokouksessa sekä läsnäolo- että puheoikeus. Samanaikaisesti kokouskutsu on saatettava yleisesti tiedoksi julkisille kuulutuksille varatulla ilmoitustaululla. Työjärjestyksen 10 :n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta kuulutetaan niissä lehdissä, joissa valtuusto on päättänyt kuuluttaa kokouksistaan. Vuoden 2012 aikana kunnanvaltuuston kokouksista on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kuulutettu julkisille kuulutuksille varatun ilmoitustaulun lisäksi kunnan internetsivuilla. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouksista kuulutetaan vuoden 2013 aikana julkisille kuulutuksille varatun ilmoitustaulun lisäksi kunnan internetsivuilla. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 KH:608 /2012 KH 248 HALLINTO-OSASTON TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN n kunnan henkilöstösäännön 7 :n mukaan palkkaukseen vaikuttavan nimikkeen muutoksen päättää kunnanhallitus. Hallinto-osastolla on taloussuunnittelun yksikössä täyttämättä oleva toimistosihteerin toimi. Tehtävä- ja työmäärän lisääntyessä ko. toimi on täytettävä. Samanaikaisesti on tarkoituksenmukaista muuttaa tehtävän nimikettä ja myös työnkuvaa paremmin vastaamaan kunnan toiminnan tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeita. Nyt ehdotetaan, että tyhjänä oleva toimistosihteerin toimi muutetaan talousasiantuntijan toimeksi. Talousasiantuntija osallistuu, muun ohella, talousarvion laadintaan, talousseurannan ja -raportoinnin toteuttamiseen sekä taloussuunnittelun kehittämiseen. Lisäksi talousasiantuntija tukee taloushallintoyksikön ja henkilöstöyksikön toimintaa. kkeen muutoksen yhteydessä toimen tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan. kkeen muuttamisesta aiheutuva kustannusvaikutus on vuositasolla 5 763,13 euroa. päättää muuttaa hallinto-osaston taloussuunnitteluyksikön toimistosihteerin toimen nimikkeen talousasiantuntijaksi alkaen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 KH:609 /2012 KH 249 KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN KUNTAJOHTAJA VALMENNUSOHJELMAAN Kunnanjohtajan johtajasopimuksen mukaan kunnanjohtajalla on oikeus harkitsemaansa täydennys/jatkokoulutukseen. Mikäli koulutuskustannukset ovat vuositasolla yli 2000 euroa, päättää kunnanhallitus kunnanjohtajan koulutukseen osallistumisesta. FCG Koulutus ja konsultointi Oy käynnistää kuntajohtajille vuoden 2013 alussa vuoden kestävän Kuntajohtaja 2017 valmennusohjelman. Valmennusohjelman hinta on euroa (+ alv 23 %) riippuen valittavasta vaihtoehdosta. FCG Oy:n koulutuskirje on oheismateriaalina. päättää, että kunnanjohtaja osallistuu Kuntajohtaja 2017 valmennusohjelman vaihtoehdon yksi mukaisesti. Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 KH:607 /2012 KH 250 Liite 2 PERUSTURVAOSASTON MAKSUT, PALKKIOT JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2013 Maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuodeksi 2013 on vahvistettava viimeistään joulukuun 2012 alussa, jotta asiakkaille voidaan ilmoittaa heidän maksupäätöksensä vuodelle 2013 joulukuun 2012 aikana. Pääasiassa eri lait ja asetukset säätelevät perusturvaosastolle kuuluvia maksuja ja palkkioita. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta astui voimaan elokuun 2008 alussa. päättää hyväksyä liitteen mukaisesti perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet, jotka astuvat voimaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH:615 /2012 KH 251 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS VIRKALÄÄKÄRIN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA Julkista valtaa voivat pääsäännön mukaan käyttää vain viranomaiset, joiden puolesta yleensä toimii niiden toimielin tai virkasuhteinen henkilöstö. Julkisen vallan käyttämisestä on kyse mm. silloin, kun lakiin perustuvan toimivallan perusteella päätetään yksipuolisesti toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta eli puututaan hallintopäätöksin tai muuten yksipuolisesti toisen etuuteen tai oikeuteen. Lääkärit suorittavat tehtäviään pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain nojalla. Tavanomaisessa potilaan hoidossa ei käytetä julkista valtaa, eikä hoidollisia toimenpiteitä yleensä voida katsoa julkisen vallan käyttämiseksi. Valtaosa hoidosta myös tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Lääkärien tehtäviin voi kuitenkin sisältyä esimerkiksi potilasta koskevaa pakkohoitoa tai päätöksentekoa, joka on katsottava julkisen vallan käytöksi. Lähinnä kyseessä ovat hoidon tai huollon yhteydessä toteutettavat toimet, joilla rajoitetaan selkeästi yksilön vapautta tai muutoin puututaan perustuslaissa turvattuihin yksilön perusoikeuksiin. Tällöin on lähinnä kyse asioista, joita säätelevät tartuntatautilaki (583/1986) ja mielenterveyslaki (1116/1990). Kunta ei voi sopimusteitse siirtää julkista valtaa sisältäviä tehtäviään yksityisen sektorin hoidettavaksi yksinomaan sillä perusteella, että kunnalla on kuntalain 2 :n ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain mukaan oikeus hankkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä voivat pääsäännön mukaan hoitaa vain kuntaan, kuntayhtymään tai muuhun julkioikeudelliseen yhteisöön virkasuhteessa olevat lääkärit. Mikäli kunnalla ei ole käytettävissään omia virkasuhteisia lääkäreitä, se voi tarvittaessa hankkia julkista valtaa sisältäviä lääkärin tehtäviä toiselta julkisyhteisöltä siihen virkasuhteessa olevan lääkärin tekeminä. n perusturvaosasto ylläpitämiä lääkärinvirkoja hoitaa lähtien yksityinen palveluntuottaja, joka lain mukaan ei voi käyttää julkista valtaa terveydenhuollossa. Julkista valtaa sisältävien lääkärin tehtävien hoitamiseksi virka-aikana (arkisin klo 8-16) solmitaan sopimus. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää: 1) solmia yhteistyösopimuksen Inkoon kunnan kanssa julkista valtaa sisältävien virkalääkärin tehtävien hoitamisesta, 2) hyväksyä liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH 252 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Kunnan toiminta-ajatus.. 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio..

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1. Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO SAARIJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 15:00 PAIKKA Hännilä -kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN- TÖÖNPANO 4 2 KAUPUNGINVALTUUSTON

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 78 KV 79 KV 80 KV 81 KV 82 KV 83 KV 84 KV 85 KV 86 KV 87 KV 88 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2014 28.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 58 KH 59 KH 60 KH 61 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talousarviolainan nostaminen Investointimääräraha urheiluhallin valaistuksen uusimiseen KH 62 Sosiaaliasiamiehen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 06/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 20.04.2015 klo 17.00-18.45 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto. Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 28.01.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2011 19.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 KH 190 KH 191 KH 192 KH 193 KH 194 KH 195 KH 196 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunto

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA

KOKOUSMENETTELY KUNNASSA KOKOUSMENETTELY KUNNASSA HYVÄ HALLINTO TUOTTAA HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ 1 20.2.2013 Kunnanjohtaja Teppo Sirniö OIKEUS HYVÄÄN HALLINTOON Kunnan päätöksentekomenettelyvoidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletuloon

Lisätiedot

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät...

Yleiset määräykset... 5. 1 Soveltaminen... 5. Henkilöstöorganisaatio... 6. 3 Osastojako... 6. Yhteistoimintamuodot... 6. 4 Johtoryhmät... Pirkkalan kunta Hallintosääntö 1 Pirkkalan kunnan hallintosääntö... 5 Yleiset määräykset... 5 1 Soveltaminen... 5 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 2 Luottamushenkilöorganisaatio... 5 Henkilöstöorganisaatio...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 13.1.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 13.1.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot