LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa"

Transkriptio

1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B Helsinki Helsinki TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 Erikoiskaupan Liitto 1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Sisällysluettelo 1 Myymälän sijainti 3 2 Liiketilan hankintalähtökohdat 5 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat 8 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä 10 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät 12 6 Liikepaikan suunnittelu 14 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta 17 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen 19 9 Yhteenveto 22 LIITE Kyselylomake

3 Erikoiskaupan Liitto 2 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Kaupunkiseutujen kaavoituksen ja liikepaikkojen suunnittelun yhteydessä on tärkeä tietää, miten erikoiskaupat voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja liikepaikkojen toteutukseen. Erikoiskaupat ovat yhä useammin loppukäyttäjiä liikepaikoille. Myös erikoiskaupan edunvalvontatyön kannalta on merkityksellistä selvittää kaupan vaikutusmahdollisuudet liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Toimintaympäristö on erityisen merkittävä tekijä kaupan menestymiselle. Tämä selvitys täydentää aikaisempia tutkimuksia erikoiskaupan toimintaympäristöstä. Erikoiskaupan Liitto toteutti yhdessä Palvelualojen ammattiliiton, Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Ympäristöministeriön kanssa toteutti erikoiskaupan kaavoitukseen liittyvän tutkimuksen Tällä tutkimuksella täydennetään aikaisempaa tutkimusta kohdentamalla kysely erikoiskaupan valtakunnallisiin monimyymäläyrityksiin, jotka yksittäisiä erikoiskauppoja useammin hakevat uutta liiketilaa. Tuomas Santasalo Ky toteutti Erikoiskaupan Liiton ja Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön rahoituksen turvin loppusyksystä 2004 ketjukohtaisen kyselyn liikepaikkasuunnittelusta erikoiskaupan monimyymäläyrityksissä. Tutkimuksen seurantaryhmänä toimi Erikoiskaupan Liiton yhdyskuntasuunnitteluryhmä, johon kuuluvat Tiina Oksala-Leino (EKL), Olli Eräkivi (Kirjakauppaliitto), Yrjö Gorski (Muotikaupan Liitto) ja Kalevi Aro (Kodintekniikkaliitto). Kyselytutkimuksen tekivät Tuomas Santasalo ja Elina Ajalin Santasalo Ky:stä. Kysely kohdistettiin 59:ään erikoiskaupan monimyymäläyritykseen (ml. franchisingketjut), joissa uusien liikepaikkojen hankita on systemaattisempaa kuin pienemmissä erikoiskaupan yrityksissä. Kyselyn otanta saatiin kokoamalla monimyymäläyritysten kauppapaikoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot erikoiskaupan toimialaliittojen kautta. Kyselyyn vastasi 18 ketjuyritystä, joten vastausprosentti oli 30,5% otannasta. Toimialoittain tarkasteltuna eniten vastauksia saatiin kulta- ja kelloalan liikkeiltä sekä vaatekaupoilta. Aineiston käsittelyä varten vastaukset jaoteltiin kolmeen ryhmään: muotikaupat (5 vastaajaa), pienet erikoiskaupat (10 vastaajaa) ja tilaa vaativat erikoiskaupat (3 vastaajaa). Kyselyyn antaa kuvan erikoiskaupan monimyymäläyritysten liikehankintaprosessista. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmän vastaajajoukko jäi pieneksi ja vastaukset saatiin eri toimialoilta, joten kovin yleistettäviä päätelmiä vastauksista ei voitu tehdä tästä joukosta. VASTANNEET TOIMIALOITTAIN N=18 N % Vaatekauppa 4 40,0 % Urheilukauppa 1 10,0 % Fotokauppa 2 20,0 % Kirjakauppa 2 20,0 % Kulta-, kello ja optikkokauppa 4 40,0 % Lahjatavara/piensisustuskauppa 1 10,0 % Luontaistuotekauppa 1 10,0 % Huonekalukauppa 1 10,0 % Kodintekniikkakauppa 1 10,0 % Rautakauppa 1 10,0 %

4 Erikoiskaupan Liitto 3 1 Myymälän sijainti Kyselyyn vastanneista yrityksistä viiden (5) päämyymälä sijaitsee Helsingissä ja kolmen (3) muualla pääkaupunkiseudulla. Loppujen vastanneiden päämyymälät sijaitsevat muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa, Oulussa ja Porissa sekä muutamalla pienemmällä paikkakunnalla. Kaikilla kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei ole varsinaista päämyymälää. Kaikilla vastanneilla ketjuyrityksillä sivumyymälöitä on keskimäärin 25 kappaletta. Muotikaupoilla sivumyymälöitä on keskimäärin 16, pienillä erikoiskaupoilla 17 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 65 kappaletta. SIVUMYYMÄLÖIDEN MÄÄRÄ keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Päämyymälä sijaitsee muotikaupoilla useimmiten kauppakeskuksessa (40%), kävelykadulla, pääkauppakadulla tai muulla kauppakadulla (kussakin 20%). Pienillä erikoiskaupoilla päämyymälä on 33 % vastanneista kävelykadulla tai muulla kauppakadulla sekä 22 % pääkauppakadulla. Yhdellä vastaajayrityksellä päämyymälä sijaitsee tehtaan yhteydessä. Kyselyyn vastanneista tilaa vaativan kaupan yrityksistä yhdellä on selkeä päämyymälä, joka sijaitsee keskustan ulkopuolisessa kauppakeskittymässä. Sivumyymälöiden osalta sijainnin vaihtelu on suurempaa kaikissa luokissa. Muotikauppojen sivumyymälöitä sijaitsee eniten kauppakeskuksissa (51%) ja pääkauppakadulla (39%). Pienten erikoiskauppojen sivumyymälöistä suurin osa sijaitsee kauppakeskuksessa (42%), mutta usein myös pääkauppakadulla (27%), muulla kauppakadulla (13%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (11%). Tilaa vaativan kaupan vastaajan sivumyymälät sijaitsevat kauppakeskuksessa, muulla kauppakadulla sekä hyper-/automarketin yhteydessä. Erikoiskaupan ketjujen myymälöiden sijaintia tarkasteltaessa kokonaisuutena kauppakeskukset ja pääkauppakadut nousevat tärkeimmiksi liikepaikoiksi. Muotikaupan ketjumyymälöistä puolet ovat kauppakeskuksissa ja n. 40% kävelykaduilla tai pääkauppakaduilla. Muiden liikepaikkojen merkitys jää vähäiseksi.

5 Erikoiskaupan Liitto 4 Toimipaikkojen sijainti päämyymälä ja sivutoimipaikat Muotikaupat2,4 % 37,3 % 1,2 % 6,0 % 50,6 % 1,2 1,2 0,0 % Pienet erikoiskaupat2,2 % 27,1 % 14,1 % 4,1 % 40,3 % 10,5 % 1,1 0,0 0,6 % Tilaa vaativat erikoiskaupat 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Kävelykadulla Pääkauppakadulla Muulla kauppakadulla Torin laidassa Kauppakeskuksessa Hyper-/automarketin yhdeydessä Keskustan ulkop. kauppakeskittymässä Lähiössä Muualla Pienten erikoiskaupan ketjumyymälöiden sijainti on samansuuntainen, mutta muiden kauppakatujen merkitys kasvaa 14%:iin. Tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät sijaitsevat muilla kauppakaduilla, kauppakeskuksissa, hypermarkettien yhteydessä ja keskusten ulkopuolisissa kauppakeskittymissä.

6 Erikoiskaupan Liitto 5 2 Liiketilan hankintalähtökohdat Päämyymälöiden pinta-ala vastanneissa yrityksissä on vaatekaupoilla keskimäärin 1058 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 346 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 1000 m 2. Vastaavasti sivumyymälöiden keskimääräinen pinta-ala on muotikaupoilla 372 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 109 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 675 m 2. Ketjumyymälät ovat tässä kyselyaineistossa selvästi suurempia myymäläkooltaan kuin toimialat keskimäärin. Päämyymälät ovat aina suurempia, mutta sivumyymälät lähempänä keskikokoa. Tilaa vaativan kaupan kohdalla kummankin tutkimuksen ostos pinta-alojen suhteen ei ole edustava. MYYMÄLÖIDEN KESKIMÄÄRÄINEN PINTA-ALA (m2) Päämyymyymälä Sivumyymälät EKK 2002* (ka) vaihteluväli (ka) vaihteluväli (ka) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat * Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan (2002) kyselyn mukaan Laajennussuunnitelmiin liittyen muotikauppaketjuihin kuuluvista vastaajista kolmella (3) on tarkoitus perustaa uusia sivumyymälöitä ja yhdellä (1) supistaa toimintaa. Pienten erikoiskauppojen vastaajat antoivat kolme (3) mainintaa tavoitteelle laajentaa nykyistä päämyymälää tai sivumyymälöitä ja kahdeksan (8) mainintaa tavoitteelle perustaa uusia sivumyymälöitä. Tilaa vaativassa erikoiskaupassa kaksi (2) vastaajaa tulee perustamaan uusia sivumyymälöitä. Tällä hetkellä etsittävän liiketilan keskimääräinen koko muotikaupparyhmässä on noin 440 m 2, pienten erikoiskauppojen ryhmässä noin 150 m 2 sekä tilaa vaativan kaupan ryhmässä 850 m 2. LAAJENTAMIS-/SUPISTAMISSUUNNITELMAT Nyk. laajent. Uusperust. Supist. (N) (N) (N) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat ETSITTÄVÄN LIIKETILAN KOKO (m2) keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Uuden liiketilan etsintävaiheessa muotikauppaa harjoittavat yritykset kertoivat useimmiten ensisijaiseksi ja melko tärkeäksi tavoitteekseen suunnitteilla olevan vapaan liikehuoneiston löytämisen. Myös rakenteilla olevan uuden liikehuoneiston sekä yleensä vapaan liikehuoneiston etsiminen ovat tärkeitä lähtökohtia.

7 Erikoiskaupan Liitto 6 Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Muotikaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa Pienten erikoiskauppojen ryhmässä samat vaihtoehdot saivat eniten positiivisina pidettäviä vastauksia (5= ensisijainen tavoite tai 4= melko tärkeä tavoite). Erikoiskaupat kuitenkin pitävät tärkeimpänä lähtökohtana suunnitteilla olevan uuden liikehuoneiston etsimisestä, mikä viittaa siihen, että ketjuliikkeet erityisesti hakevat kauppakeskuksista ja muista uusista liikepaikoista huoneistoja. Yksi vastaaja mainitsi muu -vaihtoehtoon tärkeimpänä millä tarkoitettiin olemassa olevan kauppakeskuksen vapautuvaa keskeistä liiketilaa. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Pienet erikoiskaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

8 Erikoiskaupan Liitto 7 Tilaa vaativa erikoiskauppa hakee yleensä vapaata liikehuoneistoa, mutta myös muiden vaihtoehtojen mukaisia liikepaikkoja. Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat eivät juuri hae saneerattavia kohteita tai rakentamattomia tontteja. Tilaa vaativa erikoiskauppa taas pitää niitä melko tärkeinä vaihtoehtoina. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Tilaa vaativa erikoiskauppa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

9 Erikoiskaupan Liitto 8 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat Kaupan liikepaikkasuunnittelun kannalta liiketoimintaympäristöstä on saatavissa erilaisia muuttujia. Kyselyllä selvitettiin, mitkä muuttujat ovat tärkeimpiä liikepaikkaa tutkittaessa erikoiskaupan kannalta. Jonkin verran eroavaisuuksia ilmeni siinä, miten liiketoimintaympäristön lähtötietoja lähdetään arvioimaan. Liikepaikan paikkakunnan valinnassa tärkeimpänä asiana muotikaupparyhmässä pidetään väestöpohjaa. Myös väestön rakennekehitys, alueen väestön ostovoima sekä työllisyystilanne alueella ovat tärkeitä asioita. Ei lainkaan merkitystä -vastauksia annettiin ainoastaan kauppiaiden yhteistyö -vaihtoehdolle. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Muotikaupat Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Työllisyystilanne alueella Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tärkeimmät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa ovat alueen väestön ostovoima sekä keskustan kaupallinen rakenne. Myös väestökysymyksiä pidetään tärkeinä sekä väestöpohjaa että -kehitystä. Kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään pienten erikoiskauppojen ryhmässä.

10 Erikoiskaupan Liitto 9 Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Pienet erikoiskaupat Alueen väestön ostovoima Keskustan kaup. rakenne Väestöpohja Väestön rakennekehitys Paikkakunnan kilpailutilanne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa Tilaa vaativan kaupan ryhmän vastaukset paikkakunnan valinnassa tärkeimpien asioista vastaavat muotikauppojen ryhmän vastauksia. Myös tilaa vaativassa kaupassa väestölliset asiat, väestöpohja ja -rakennekehitys sekä ostovoima nähdään tärkeimpinä asioina. Muiden ryhmien lailla kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään tilaa vaativan kaupan liikepaikan paikkakunnan valinnassa. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Tilaa vaativa erikoiskauppa Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa

11 Erikoiskaupan Liitto 10 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä Ketjuyrityksiltä kysyttiin, miltä paikkakunnilta ne tällä hetkellä ovat hakemassa liikepaikkoja. Aineiston pienuudesta johtuen kattavaa kokonaisnäkemystä halutuista liikepaikkakunnista ei tämän kyselyn perusteella voida esittää. Kiinnostavimpien paikkakuntien yhteisenä piirteenä oli väestöltään kasvavat kunnat. Tästä voi päätellä, että ketjut hakevat liikepaikkoja ennen muuta kasvukeskuksista. Muotikaupan ketjut etsivät uutta tai korvaavaa liiketilaa tai -paikkaa. Suurin kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä Helsinki ja muina tärkeinä mainittiin Tampere, Hyvinkää ja Turku. Kyselyssä mukana olleet muotikaupan ketjut ovat keskittäneet toimintansa Etelä-Suomeen ja siksi mainintoja on vain etelän kaupungeista. Pienten erikoiskauppojen ketjuissa tärkeimpänä kaupunkina tällä hetkellä pidetään Helsinkiä ja Oulua, mutta myös monet muut kaupungit (Vantaa, Kuopio, Joensuu, Kemi ja Turku) saivat yksittäisen maininnan. Toiseksi tärkeimpänä pienten erikoiskauppojen ryhmässä mainittiin useimmiten Helsinki, Tampere ja Jyväskylä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Kerava. Tilaa vaativan kaupan vastauksia kyselyssä on vähän, mutta niissäkin painottuvat Etelä- Suomen kaupungit. Tärkeimmän kaupungin maininnat saivat Lohja ja Espoo. Toiseksi tärkeimpänä pidetään Hämeenlinnaa ja Hyvinkäätä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Riihimäkeä. Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Muotikaupat Helsinki Tampere Seinäjoki Espoo Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Hyvinkää Turku mainintoja

12 Erikoiskaupan Liitto 11 Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Pienet erikoiskaupat Helsinki Oulu Vantaa Kuopio Joensuu Kemi Turku Tampere Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Jyväskylä Espoo Kerava Vaasa mainintoja

13 Erikoiskaupan Liitto 12 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät Kaupan liikepaikan tärkeimpänä tekijänä on aina pidetty sijaintia. Tämäkin kysely vahvistaa sen tärkeimmäksi kaikissa kolmessa ryhmässä. Liikehuoneiston toimivuus ja muut alueella toimivat kaupat nousevat myös kaikissa kolmessa ryhmässä tärkeimmiksi tekijöiksi. Samat peruskysymykset nousevat siten tärkeiksi tekijöiksi kaupalle. Liikepaikan etsinnässä kaikissa vastaajaryhmissä kolme tärkeintä asiaa olivat samoja, mutta muotikaupoille ja tilaa vaativalle erikoiskaupalle seuraavaksi tärkeimpiä asioita ovat myös naapurikiinteistöt ja rakennukset. Myös omistuspohja, pysäköintipaikkojen määrä ja huoltoyhteydet mainittiin usein merkitykseltään tärkeinä tai melko tärkeinä. Vähemmän merkityksellisinä mainittiin muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä rakennusoikeuden määrä, kaavamerkinnät ja tontin omistuspohja. Tilaa vaativalle kaupalle merkityksettömimpiä asioita ovat kauppiaiden yhteistyö alueella ja tietty vuokranantaja. Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Muotikaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Huoltoyhteydet Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kauppiaiden yhteistyö alueella Kaavamerkinnät Tietty vuokranantaja Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Liikepaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä ilmenevät suurimmat periaatteelliset erot erikoiskaupan toimialojen välillä. Muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen liikepaikkahankinta perustuu pääosin valmiisiin liikepaikkoihin ja -tiloihin. Ne eivät osallistu liikepaikkojen suunnittelu- ja rakennusprosesseihin. Siksi niille ei merkitse paljoakaan kaavamerkinnät eikä tonttiin liittyvät kysymykset.

14 Erikoiskaupan Liitto 13 Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Pienet erikoiskaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Huoneiston omistuspohja Naapurikiinteistöt/rakennukset Pysäköintipaikkojen määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tietty vuokranantaja Kaavamerkinnät Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Tilaa vaativa kauppa Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Tontin omistuspohja Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Kaavamerkinnät Rakennusoikeuden määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Tietty vuokranantaja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tilaa vaativa erikoiskauppa on selvästi useammin kiinnostunut myös kaava- ja tonttiasioista. Näiden suurten liiketilojen hankkijat hakevat myös rakentamattomia liikepaikkoja, jolloin ne ovat mukana liiketilojen ja maankäytön suunnittelussa alusta alkaen. Kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että osa näistä tilaa vaativan kaupan myymälöistä hakee vain valmiita liiketiloja. Tällöin nämä myymälät eivät ole mukana kaupan liiketoimintaympäristön suunnittelussa, vaan valikoivat myymäläpaikkansa ympäristön tarjoamista lähtökohdista.

15 Erikoiskaupan Liitto 14 6 Liikepaikan suunnittelu Erikoiskauppojen osallistuminen varsinaiseen liikepaikan suunnitteluun toteutui noin puolessa vastanneista ketjuista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä liikepaikan suunnitteluun ennen sijoittumispäätöstä on viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut kahdeksan (8) vastaajaa. Yhdeksän (9) vastaajaa ei tuona aikana ollut osallistunut suunnitteluun. Yrityksiltä kysyttiin, minkä tahojen kanssa ne ovat neuvotelleet liikepaikasta. Muotikauppojen sekä pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluyhteys on vähäisintä kaupungin tai kunnan edustajien kanssa. Tilaa vaativan kaupan ryhmässä asia on päinvastoin ja kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja on käyty usein. Kaikissa vastaajaryhmissä eniten usein -vastauksia kuitenkin annettiin kiinteistönomistaja - vaihtoehdolle. Muotikaupassa sekä pienissä erikoiskaupoissa neuvotteluja on käyty lähinnä isännöitsijän, kiinteistönhoitajan ja vuokranantajan kanssa. Tilaa vaativassa kaupassa ei koskaan -vastauksia annettiin vain isännöitsijä ja kiinteistönhoitaja -vaihtoehdoille. Liikepaikasta neuvotelleet tahot Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat Kiinteistönomistajan edustaja Vuokranantaja Isännöitsijä Kiinteistönhoitaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Usein Joskus Ei koskaan Elinkeinojohtaja/-viranomainen Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Muu

16 Erikoiskaupan Liitto 15 Liikepaikasta neuvotelleet tahot Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönomistajan edustaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Elinkeinojohtaja/-viranomainen Vuokranantaja Usein Joskus Ei koskaan Kiinteistönhoitaja Isännöitsijä Muu mainintoja Kyselyyn vastanneille yrityksille tärkeimpiä asioita liikepaikkaa suunniteltaessa kaikissa vastaajaryhmissä ovat liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan sekä liikepaikkojen sijoittelu kaavassa. Melko tai jossain määrin tärkeitä asioita muotikaupoille ja pienille erikoiskaupoille ovat myös rakennuspaikkaa koskevat määräykset, rakennusten sijoittelut tontilla sekä rasitteet. Vähiten merkityksellisinä muotikauppa- ja pienten erikoiskauppojen ketjut pitävät tontin kaavamääräyksiä yleensä ja rakennusoikeutta rajaavia määräyksiä sekä rasitteita. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmässä minkään vaihtoehdon ei katsota olevan täysin vähämerkityksellinen. Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Muotikaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tontin kaavamääräykset yleensä Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

17 Erikoiskaupan Liitto 16 Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Pienet erikoiskaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Tilaa vaativa kauppa Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

18 Erikoiskaupan Liitto 17 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta Liikepaikan vuokraaminen ja hankkiminen on pitkä prosessi, joka tuottaa yritykselle liikepaikan varsinaisen toiminnan harjoittamiseksi. Koska monimyymäläyritykset hankkivat useita liikepaikkoja, heillä on myös vertailumahdollisuus aikaisempiin liikepaikkoihin nähden. Kyselyssä pyydettiin yrityksiä arvioimaan jälkikäteen liiketilan hankintaprosessia. Vapaina olevista liikehuoneistoista muotikaupan ryhmään kuuluneet vastaajat ovat saaneet tietoa useimmiten vuokranantajalta ja kiinteistönomistajalta. Harvimmin tietoa muotikaupan ketjut ovat saaneet kunnan elinkeinoviranomaisilta. Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tietoa on useimmiten saatu samoin vuokranantajalta, mutta myös toisilta yrittäjiltä. Yksi vastaaja mainitsi muuna vaihtoehtona oman aktiivisuuden merkityksen tärkeimmäksi tavaksi saada tietoa. Tilaa vaativaa kauppaa edustavat vastaajat ovat saaneet useimmiten tietoa vapaista liiketiloista kiinteistönvälittäjältä, mutta melko usein myös kiinteistönomistajalta ja vuokranantajalta. Vähiten tietoa tilaa vaativassa kaupassa on saatu kunnan elinkeinoviranomaisilta, ketjun liikepaikkasuunnittelijalta sekä toiselta yrittäjältä. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Muotikaupat Vuokranantaja Kiinteistönomistaja Ketjun liikepaikkasuunnittelija Kiinteistönvälittäjä Toinen yrittäjä Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Kunnan elinkeinoviranomainen Muualta

19 Erikoiskaupan Liitto 18 Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Pienet erikoiskaupat Vuokranantaja Toinen yrittäjä Ketjun liikepaikkasuunnittelija Usein Melko usein Kiinteistönomistaja Joskus Melko harvoin Kiinteistönvälittäjä Harvoin Ei koskaan Muualta Kunnan elinkeinoviranomainen Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös kertomaan myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistaan vuokranantajista tai kiinteistönomistajista. Eniten myönteisiä kokemuksia ketjuyrityksillä on ammattimaisesti johdetuista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Perusteluina myönteisille kokemuksille mainittiin liikepaikkojen nopea löytyminen, päätösten nopea tekeminen, sopimukseen nopea pääsy sekä sopimusten pitäminen. Kielteisiä kokemuksia vastaajilla oli useimmiten yksityisistä sijoittajista, joiden lisäksi mainittiin myös muutama ammattimaisesti johdettu sijoitusyhtiö. Perusteluina kielteisille kokemuksille olivat epäluotettavuus, valitun linjan vaihtelu sekä kokemattomuus kauppakeskusmaisesta johtamisesta. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönvälittäjä Kiinteistönomistaja Muualta Vuokranantaja Kunnan elinkeinoviranomainen Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Ketjun liikepaikkasuunnittelija Toinen yrittäjä

20 Erikoiskaupan Liitto 19 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen Ketjujen liikepaikkojen sijoittumisen onnistumiseen viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan hyvin tyytyväisiä etenkin pienten erikoiskauppojen sekä muotikauppojen ryhmässä. Pienissä erikoiskaupoissa kaikki maininnat annettiin joko hyvin tai melko onnistunut vaihtoehdolle. Muotikaupparyhmässä annettiin yksi (1) maininta liikepaikkojen sijoittumisen onnistumisesta huonosti ja yksi (1) ei toteutuneelle sijoittumiselle. Hyvin sijoittuminen oli onnistunut viidessä (5) kohteessa. Tilaa vaativassa kaupassa vaihtoehdot hyvin, melko hyvin ja melko huonosti saivat kukin yhden (1) maininnan. Perusteluina onnistuneille sijoittumisille mainittiin paikan tuttuus asiakkaille, ihmisvirtojen määrä sekä liiketilan hinta. LIIKEPAIKKOJEN SIJOITTUMISEN ONNISTUMINEN VIIM. KOLMEN VUODEN AIKANA (mainintojen määrä) Hyvin Melko Melko Huonosti Ei hyvin huonosti toteutunut Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Kysyttäessä kokemuksia tiettyjen liikepaikkojen sijainnista liiketoiminnan kannalta muotikauppojen ryhmässä erittäin hyvät kokemukset on kävelykaduista ja pääkauppakaduista. Myös kauppakeskuksesta, torin laidasta sekä muusta kauppakadusta kokemukset ovat usein erittäin tai melko hyviä. Toisaalta muotikaupan vastanneilla oli myös melko huonoja kokemuksia kauppakeskuksesta ja muusta kauppakadusta sekä huonoja kokemuksia keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Lähiöistä kauppapaikkoina muotikaupan vastanneilla ei ollut kokemuksia. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Muotikaupat Kävelykatu Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kauppakeskus Torin laita Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Hyper-/automarketin yhteydessä Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

21 Erikoiskaupan Liitto 20 Pienten erikoiskauppojen ryhmässä parhaat kokemukset on kauppakeskuksista, joissa 70 % oli hyviä tai melko hyviä kokemuksia. Pääkauppakadusta, kävelykadusta ja muusta kauppakadusta oli myös enemmistöllä myönteisiä kokemuksia. Melko hyviä kokemuksia pienillä erikoiskaupoilla on myös torin laidasta ja hyper-/automarketin yhteydessä olevasta liikepaikasta. Mainintoja huonoista kokemuksista pienten erikoiskauppojen vastanneilla on kävelykadusta (20 %), muusta kauppakadusta (10%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (22 %) olevista liikepaikoista. Lähinnä vain huonoja kokemuksia oli keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä ja lähiöistä, joista suuremmalla osalla ei ollut edes kokemusta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Pienet erikoiskaupat Kauppakeskus Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Torin laita Hyper-/automarketin yhteydessä Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

22 Erikoiskaupan Liitto 21 Tilaa vaativan kaupan vastaajilla parhaat kokemukset ovat keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Melko hyvät kokemukset on myös kauppakeskuksista ja hyper- /automarketin yhteydessä olevista liikepaikoista sekä yhdellä vastaajalla muusta kauppakadusta. Huonoja kokemuksia ei tässä vastaajaryhmässä ollut mistään vaihtoehdosta, mutta he jättivät vastaamatta kokemuksistaan sellaisiin liikepaikkoihin kuten torien laidoilla, kävelykaduilla, pääkauppakaduilla ja muualta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Tilaa vaativa kauppa Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Kauppakeskus Hyper-/automarketin yhteydessä Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Lähiössä Torin laita Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta Mielikuvat hyvistä liikepaikoista muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen näkökulmasta ovat yhtenevät Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan yhteydessä tehtyjen kyselyiden tulosten kanssa. Liikepaikan tuloksellisuus oli vastaavasti hyvä kävelykaduilla ja kauppakeskuksissa. Tuolloinkaan kyselystä ei saatu riittävää otosta tilaa vaativan kaupan osalta. Avoimilla kysymyksillä vastaajia pyydettiin kertomaan erityisistä ongelmistaan liikepaikkojen suhteen viimeisen kolmen vuoden aikana sekä muita näkemyksiään liikepaikan tai - huoneiston hankinnasta ja suunnittelusta. Ongelmina mainittiin mm. C C C hintataso, korkea vuokrataso tai vuokratason jatkuva nousu keskustojen, kauppakeskusliiketilan, hyvien tilojen tai vilkkaiden paikkojen/isojen kaupunkien liiketilojen liian vähäinen tarjonta sekä uusien kohteiden käynnistämisen hitaus. Hyvien liikepaikkojen saatavuudessa on selvä puute markkinoilla, mikä on ilmennyt jo muissakin selvityksissä. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi ongelmana liikenneyhteydet tontille. Muina näkemyksinä yksi vastaaja painotti yrityksensä tavoitetta etsiä liikepaikkoja etenkin menestyvistä kauppakeskuksista pääkaupunkiseudulla.

23 Erikoiskaupan Liitto 22 9 Yhteenveto Erikoiskaupalle keskeisimmät sijaintipaikat ovat kaupunkien ja kuntien keskustat sekä isompien kaupunkien alakeskukset, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri kulkuvälinein. Erikoiskaupan monimyymäläyritykset sijoittuvat yleensä parhaille liikepaikoille. Tutkimus osoitti, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyritykset ole kokeneet erityisiä hankaluuksia liikepaikkasuunnittelussaan. Monimyymäläyritysten liikepaikkahankinta on ollut pääsääntöisesti onnistunutta ja pettymyksiä liikepaikkahankinnassa on ollut varsin vähän. Tutkimus osoitti kuitenkin, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyrityksetkään merkittävässä määrin pysty vaikuttamaan liikepaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ketjuyritykset hakevat yksittäisten erikoiskauppojen tapaan uudet liikepaikkansa pääsääntöisesti jo olemassa olevista tai valmistuvista liikehuoneistoista. Erikoiskaupan vaikutusmahdollisuudet liikepaikkasuunnittelussa ja kaavoituksessa ovat hyödyntämätön voimavara. Kaikki ne toimenpiteet, joilla voidaan lisätä erikoiskaupan osallistumista niin liikerakentamiseen kuin kaavoitukseen, parantavat liiketilan toimivuutta käyttäjän kannalta. Tyhjät liiketilat kaupungeissa ja hyvien liiketilojen puute kertovat, että loppukäyttäjän puuttuminen suunnittelu ja rakentamisvaiheesta ei turvaa riittävää liiketilatarjontaa markkinoille. Vastanneet ketjut ilmoittivat mm. ongelmina hyvien liiketilojen jatkuvan puutteen ja uusien liiketilahankkeiden hitauden sekä liikehuoneistojen korkeat hinnat. Neuvotteluja liikepaikasta ketjut käyvät useimmiten kiinteistönomistajan kanssa, mutta myös vuokranantajan, isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan kanssa. Muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluja on käyty hyvin vähän kaupungin tai kunnan edustajien kanssa, mutta tilaa vaativan kaupan ryhmässä kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja käydään usein. Vapaina olevista liikehuoneistoista kyselyyn vastanneet yritykset saavat useimmiten tietoa vuokranantajalta, kiinteistönomistajalta, toisilta yrittäjiltä ja kiinteistönvälittäjältä. Oman aktiivisuuden merkitystä korostettiin tärkeimpänä tapana saada tietoa. Harvimmin tietoa vapaista liikehuoneistosta tutkimuksen mukaan saadaan kunnan elinkeinoviranomaisilta. Kunnan palveluvarustuksen kannalta on kuitenkin keskeistä, että asianmukaista liiketilaa on tarjolla riittävästi kaupunkien keskustoissa ja alakeskuksissa. Kuntien elinkeinoviranomaisten tulisikin edistää elinkeinotoimintaa aktivoitumalla mm. liiketilojen osalta pääasiallisen käyttäjäryhmän - erikoiskaupan - suhteen.

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa

Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Yrityksen päätöksenteko toimitilavalinnassa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2011 Tekniikan kandidaatti Timo Myllynen Valvoja:

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 124 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Antti Rissanen

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO

ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET. Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ELINKEINOELÄMÄN LIIKENNETARPEET Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet esiselvitys SITO ESIPUHE Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto käynnisti

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot