LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa"

Transkriptio

1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B Helsinki Helsinki TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 Erikoiskaupan Liitto 1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Sisällysluettelo 1 Myymälän sijainti 3 2 Liiketilan hankintalähtökohdat 5 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat 8 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä 10 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät 12 6 Liikepaikan suunnittelu 14 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta 17 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen 19 9 Yhteenveto 22 LIITE Kyselylomake

3 Erikoiskaupan Liitto 2 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Kaupunkiseutujen kaavoituksen ja liikepaikkojen suunnittelun yhteydessä on tärkeä tietää, miten erikoiskaupat voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja liikepaikkojen toteutukseen. Erikoiskaupat ovat yhä useammin loppukäyttäjiä liikepaikoille. Myös erikoiskaupan edunvalvontatyön kannalta on merkityksellistä selvittää kaupan vaikutusmahdollisuudet liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Toimintaympäristö on erityisen merkittävä tekijä kaupan menestymiselle. Tämä selvitys täydentää aikaisempia tutkimuksia erikoiskaupan toimintaympäristöstä. Erikoiskaupan Liitto toteutti yhdessä Palvelualojen ammattiliiton, Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Ympäristöministeriön kanssa toteutti erikoiskaupan kaavoitukseen liittyvän tutkimuksen Tällä tutkimuksella täydennetään aikaisempaa tutkimusta kohdentamalla kysely erikoiskaupan valtakunnallisiin monimyymäläyrityksiin, jotka yksittäisiä erikoiskauppoja useammin hakevat uutta liiketilaa. Tuomas Santasalo Ky toteutti Erikoiskaupan Liiton ja Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön rahoituksen turvin loppusyksystä 2004 ketjukohtaisen kyselyn liikepaikkasuunnittelusta erikoiskaupan monimyymäläyrityksissä. Tutkimuksen seurantaryhmänä toimi Erikoiskaupan Liiton yhdyskuntasuunnitteluryhmä, johon kuuluvat Tiina Oksala-Leino (EKL), Olli Eräkivi (Kirjakauppaliitto), Yrjö Gorski (Muotikaupan Liitto) ja Kalevi Aro (Kodintekniikkaliitto). Kyselytutkimuksen tekivät Tuomas Santasalo ja Elina Ajalin Santasalo Ky:stä. Kysely kohdistettiin 59:ään erikoiskaupan monimyymäläyritykseen (ml. franchisingketjut), joissa uusien liikepaikkojen hankita on systemaattisempaa kuin pienemmissä erikoiskaupan yrityksissä. Kyselyn otanta saatiin kokoamalla monimyymäläyritysten kauppapaikoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot erikoiskaupan toimialaliittojen kautta. Kyselyyn vastasi 18 ketjuyritystä, joten vastausprosentti oli 30,5% otannasta. Toimialoittain tarkasteltuna eniten vastauksia saatiin kulta- ja kelloalan liikkeiltä sekä vaatekaupoilta. Aineiston käsittelyä varten vastaukset jaoteltiin kolmeen ryhmään: muotikaupat (5 vastaajaa), pienet erikoiskaupat (10 vastaajaa) ja tilaa vaativat erikoiskaupat (3 vastaajaa). Kyselyyn antaa kuvan erikoiskaupan monimyymäläyritysten liikehankintaprosessista. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmän vastaajajoukko jäi pieneksi ja vastaukset saatiin eri toimialoilta, joten kovin yleistettäviä päätelmiä vastauksista ei voitu tehdä tästä joukosta. VASTANNEET TOIMIALOITTAIN N=18 N % Vaatekauppa 4 40,0 % Urheilukauppa 1 10,0 % Fotokauppa 2 20,0 % Kirjakauppa 2 20,0 % Kulta-, kello ja optikkokauppa 4 40,0 % Lahjatavara/piensisustuskauppa 1 10,0 % Luontaistuotekauppa 1 10,0 % Huonekalukauppa 1 10,0 % Kodintekniikkakauppa 1 10,0 % Rautakauppa 1 10,0 %

4 Erikoiskaupan Liitto 3 1 Myymälän sijainti Kyselyyn vastanneista yrityksistä viiden (5) päämyymälä sijaitsee Helsingissä ja kolmen (3) muualla pääkaupunkiseudulla. Loppujen vastanneiden päämyymälät sijaitsevat muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa, Oulussa ja Porissa sekä muutamalla pienemmällä paikkakunnalla. Kaikilla kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei ole varsinaista päämyymälää. Kaikilla vastanneilla ketjuyrityksillä sivumyymälöitä on keskimäärin 25 kappaletta. Muotikaupoilla sivumyymälöitä on keskimäärin 16, pienillä erikoiskaupoilla 17 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 65 kappaletta. SIVUMYYMÄLÖIDEN MÄÄRÄ keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Päämyymälä sijaitsee muotikaupoilla useimmiten kauppakeskuksessa (40%), kävelykadulla, pääkauppakadulla tai muulla kauppakadulla (kussakin 20%). Pienillä erikoiskaupoilla päämyymälä on 33 % vastanneista kävelykadulla tai muulla kauppakadulla sekä 22 % pääkauppakadulla. Yhdellä vastaajayrityksellä päämyymälä sijaitsee tehtaan yhteydessä. Kyselyyn vastanneista tilaa vaativan kaupan yrityksistä yhdellä on selkeä päämyymälä, joka sijaitsee keskustan ulkopuolisessa kauppakeskittymässä. Sivumyymälöiden osalta sijainnin vaihtelu on suurempaa kaikissa luokissa. Muotikauppojen sivumyymälöitä sijaitsee eniten kauppakeskuksissa (51%) ja pääkauppakadulla (39%). Pienten erikoiskauppojen sivumyymälöistä suurin osa sijaitsee kauppakeskuksessa (42%), mutta usein myös pääkauppakadulla (27%), muulla kauppakadulla (13%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (11%). Tilaa vaativan kaupan vastaajan sivumyymälät sijaitsevat kauppakeskuksessa, muulla kauppakadulla sekä hyper-/automarketin yhteydessä. Erikoiskaupan ketjujen myymälöiden sijaintia tarkasteltaessa kokonaisuutena kauppakeskukset ja pääkauppakadut nousevat tärkeimmiksi liikepaikoiksi. Muotikaupan ketjumyymälöistä puolet ovat kauppakeskuksissa ja n. 40% kävelykaduilla tai pääkauppakaduilla. Muiden liikepaikkojen merkitys jää vähäiseksi.

5 Erikoiskaupan Liitto 4 Toimipaikkojen sijainti päämyymälä ja sivutoimipaikat Muotikaupat2,4 % 37,3 % 1,2 % 6,0 % 50,6 % 1,2 1,2 0,0 % Pienet erikoiskaupat2,2 % 27,1 % 14,1 % 4,1 % 40,3 % 10,5 % 1,1 0,0 0,6 % Tilaa vaativat erikoiskaupat 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Kävelykadulla Pääkauppakadulla Muulla kauppakadulla Torin laidassa Kauppakeskuksessa Hyper-/automarketin yhdeydessä Keskustan ulkop. kauppakeskittymässä Lähiössä Muualla Pienten erikoiskaupan ketjumyymälöiden sijainti on samansuuntainen, mutta muiden kauppakatujen merkitys kasvaa 14%:iin. Tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät sijaitsevat muilla kauppakaduilla, kauppakeskuksissa, hypermarkettien yhteydessä ja keskusten ulkopuolisissa kauppakeskittymissä.

6 Erikoiskaupan Liitto 5 2 Liiketilan hankintalähtökohdat Päämyymälöiden pinta-ala vastanneissa yrityksissä on vaatekaupoilla keskimäärin 1058 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 346 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 1000 m 2. Vastaavasti sivumyymälöiden keskimääräinen pinta-ala on muotikaupoilla 372 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 109 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 675 m 2. Ketjumyymälät ovat tässä kyselyaineistossa selvästi suurempia myymäläkooltaan kuin toimialat keskimäärin. Päämyymälät ovat aina suurempia, mutta sivumyymälät lähempänä keskikokoa. Tilaa vaativan kaupan kohdalla kummankin tutkimuksen ostos pinta-alojen suhteen ei ole edustava. MYYMÄLÖIDEN KESKIMÄÄRÄINEN PINTA-ALA (m2) Päämyymyymälä Sivumyymälät EKK 2002* (ka) vaihteluväli (ka) vaihteluväli (ka) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat * Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan (2002) kyselyn mukaan Laajennussuunnitelmiin liittyen muotikauppaketjuihin kuuluvista vastaajista kolmella (3) on tarkoitus perustaa uusia sivumyymälöitä ja yhdellä (1) supistaa toimintaa. Pienten erikoiskauppojen vastaajat antoivat kolme (3) mainintaa tavoitteelle laajentaa nykyistä päämyymälää tai sivumyymälöitä ja kahdeksan (8) mainintaa tavoitteelle perustaa uusia sivumyymälöitä. Tilaa vaativassa erikoiskaupassa kaksi (2) vastaajaa tulee perustamaan uusia sivumyymälöitä. Tällä hetkellä etsittävän liiketilan keskimääräinen koko muotikaupparyhmässä on noin 440 m 2, pienten erikoiskauppojen ryhmässä noin 150 m 2 sekä tilaa vaativan kaupan ryhmässä 850 m 2. LAAJENTAMIS-/SUPISTAMISSUUNNITELMAT Nyk. laajent. Uusperust. Supist. (N) (N) (N) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat ETSITTÄVÄN LIIKETILAN KOKO (m2) keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Uuden liiketilan etsintävaiheessa muotikauppaa harjoittavat yritykset kertoivat useimmiten ensisijaiseksi ja melko tärkeäksi tavoitteekseen suunnitteilla olevan vapaan liikehuoneiston löytämisen. Myös rakenteilla olevan uuden liikehuoneiston sekä yleensä vapaan liikehuoneiston etsiminen ovat tärkeitä lähtökohtia.

7 Erikoiskaupan Liitto 6 Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Muotikaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa Pienten erikoiskauppojen ryhmässä samat vaihtoehdot saivat eniten positiivisina pidettäviä vastauksia (5= ensisijainen tavoite tai 4= melko tärkeä tavoite). Erikoiskaupat kuitenkin pitävät tärkeimpänä lähtökohtana suunnitteilla olevan uuden liikehuoneiston etsimisestä, mikä viittaa siihen, että ketjuliikkeet erityisesti hakevat kauppakeskuksista ja muista uusista liikepaikoista huoneistoja. Yksi vastaaja mainitsi muu -vaihtoehtoon tärkeimpänä millä tarkoitettiin olemassa olevan kauppakeskuksen vapautuvaa keskeistä liiketilaa. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Pienet erikoiskaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

8 Erikoiskaupan Liitto 7 Tilaa vaativa erikoiskauppa hakee yleensä vapaata liikehuoneistoa, mutta myös muiden vaihtoehtojen mukaisia liikepaikkoja. Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat eivät juuri hae saneerattavia kohteita tai rakentamattomia tontteja. Tilaa vaativa erikoiskauppa taas pitää niitä melko tärkeinä vaihtoehtoina. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Tilaa vaativa erikoiskauppa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

9 Erikoiskaupan Liitto 8 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat Kaupan liikepaikkasuunnittelun kannalta liiketoimintaympäristöstä on saatavissa erilaisia muuttujia. Kyselyllä selvitettiin, mitkä muuttujat ovat tärkeimpiä liikepaikkaa tutkittaessa erikoiskaupan kannalta. Jonkin verran eroavaisuuksia ilmeni siinä, miten liiketoimintaympäristön lähtötietoja lähdetään arvioimaan. Liikepaikan paikkakunnan valinnassa tärkeimpänä asiana muotikaupparyhmässä pidetään väestöpohjaa. Myös väestön rakennekehitys, alueen väestön ostovoima sekä työllisyystilanne alueella ovat tärkeitä asioita. Ei lainkaan merkitystä -vastauksia annettiin ainoastaan kauppiaiden yhteistyö -vaihtoehdolle. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Muotikaupat Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Työllisyystilanne alueella Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tärkeimmät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa ovat alueen väestön ostovoima sekä keskustan kaupallinen rakenne. Myös väestökysymyksiä pidetään tärkeinä sekä väestöpohjaa että -kehitystä. Kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään pienten erikoiskauppojen ryhmässä.

10 Erikoiskaupan Liitto 9 Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Pienet erikoiskaupat Alueen väestön ostovoima Keskustan kaup. rakenne Väestöpohja Väestön rakennekehitys Paikkakunnan kilpailutilanne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa Tilaa vaativan kaupan ryhmän vastaukset paikkakunnan valinnassa tärkeimpien asioista vastaavat muotikauppojen ryhmän vastauksia. Myös tilaa vaativassa kaupassa väestölliset asiat, väestöpohja ja -rakennekehitys sekä ostovoima nähdään tärkeimpinä asioina. Muiden ryhmien lailla kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään tilaa vaativan kaupan liikepaikan paikkakunnan valinnassa. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Tilaa vaativa erikoiskauppa Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa

11 Erikoiskaupan Liitto 10 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä Ketjuyrityksiltä kysyttiin, miltä paikkakunnilta ne tällä hetkellä ovat hakemassa liikepaikkoja. Aineiston pienuudesta johtuen kattavaa kokonaisnäkemystä halutuista liikepaikkakunnista ei tämän kyselyn perusteella voida esittää. Kiinnostavimpien paikkakuntien yhteisenä piirteenä oli väestöltään kasvavat kunnat. Tästä voi päätellä, että ketjut hakevat liikepaikkoja ennen muuta kasvukeskuksista. Muotikaupan ketjut etsivät uutta tai korvaavaa liiketilaa tai -paikkaa. Suurin kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä Helsinki ja muina tärkeinä mainittiin Tampere, Hyvinkää ja Turku. Kyselyssä mukana olleet muotikaupan ketjut ovat keskittäneet toimintansa Etelä-Suomeen ja siksi mainintoja on vain etelän kaupungeista. Pienten erikoiskauppojen ketjuissa tärkeimpänä kaupunkina tällä hetkellä pidetään Helsinkiä ja Oulua, mutta myös monet muut kaupungit (Vantaa, Kuopio, Joensuu, Kemi ja Turku) saivat yksittäisen maininnan. Toiseksi tärkeimpänä pienten erikoiskauppojen ryhmässä mainittiin useimmiten Helsinki, Tampere ja Jyväskylä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Kerava. Tilaa vaativan kaupan vastauksia kyselyssä on vähän, mutta niissäkin painottuvat Etelä- Suomen kaupungit. Tärkeimmän kaupungin maininnat saivat Lohja ja Espoo. Toiseksi tärkeimpänä pidetään Hämeenlinnaa ja Hyvinkäätä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Riihimäkeä. Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Muotikaupat Helsinki Tampere Seinäjoki Espoo Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Hyvinkää Turku mainintoja

12 Erikoiskaupan Liitto 11 Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Pienet erikoiskaupat Helsinki Oulu Vantaa Kuopio Joensuu Kemi Turku Tampere Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Jyväskylä Espoo Kerava Vaasa mainintoja

13 Erikoiskaupan Liitto 12 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät Kaupan liikepaikan tärkeimpänä tekijänä on aina pidetty sijaintia. Tämäkin kysely vahvistaa sen tärkeimmäksi kaikissa kolmessa ryhmässä. Liikehuoneiston toimivuus ja muut alueella toimivat kaupat nousevat myös kaikissa kolmessa ryhmässä tärkeimmiksi tekijöiksi. Samat peruskysymykset nousevat siten tärkeiksi tekijöiksi kaupalle. Liikepaikan etsinnässä kaikissa vastaajaryhmissä kolme tärkeintä asiaa olivat samoja, mutta muotikaupoille ja tilaa vaativalle erikoiskaupalle seuraavaksi tärkeimpiä asioita ovat myös naapurikiinteistöt ja rakennukset. Myös omistuspohja, pysäköintipaikkojen määrä ja huoltoyhteydet mainittiin usein merkitykseltään tärkeinä tai melko tärkeinä. Vähemmän merkityksellisinä mainittiin muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä rakennusoikeuden määrä, kaavamerkinnät ja tontin omistuspohja. Tilaa vaativalle kaupalle merkityksettömimpiä asioita ovat kauppiaiden yhteistyö alueella ja tietty vuokranantaja. Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Muotikaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Huoltoyhteydet Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kauppiaiden yhteistyö alueella Kaavamerkinnät Tietty vuokranantaja Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Liikepaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä ilmenevät suurimmat periaatteelliset erot erikoiskaupan toimialojen välillä. Muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen liikepaikkahankinta perustuu pääosin valmiisiin liikepaikkoihin ja -tiloihin. Ne eivät osallistu liikepaikkojen suunnittelu- ja rakennusprosesseihin. Siksi niille ei merkitse paljoakaan kaavamerkinnät eikä tonttiin liittyvät kysymykset.

14 Erikoiskaupan Liitto 13 Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Pienet erikoiskaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Huoneiston omistuspohja Naapurikiinteistöt/rakennukset Pysäköintipaikkojen määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tietty vuokranantaja Kaavamerkinnät Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Tilaa vaativa kauppa Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Tontin omistuspohja Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Kaavamerkinnät Rakennusoikeuden määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Tietty vuokranantaja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tilaa vaativa erikoiskauppa on selvästi useammin kiinnostunut myös kaava- ja tonttiasioista. Näiden suurten liiketilojen hankkijat hakevat myös rakentamattomia liikepaikkoja, jolloin ne ovat mukana liiketilojen ja maankäytön suunnittelussa alusta alkaen. Kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että osa näistä tilaa vaativan kaupan myymälöistä hakee vain valmiita liiketiloja. Tällöin nämä myymälät eivät ole mukana kaupan liiketoimintaympäristön suunnittelussa, vaan valikoivat myymäläpaikkansa ympäristön tarjoamista lähtökohdista.

15 Erikoiskaupan Liitto 14 6 Liikepaikan suunnittelu Erikoiskauppojen osallistuminen varsinaiseen liikepaikan suunnitteluun toteutui noin puolessa vastanneista ketjuista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä liikepaikan suunnitteluun ennen sijoittumispäätöstä on viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut kahdeksan (8) vastaajaa. Yhdeksän (9) vastaajaa ei tuona aikana ollut osallistunut suunnitteluun. Yrityksiltä kysyttiin, minkä tahojen kanssa ne ovat neuvotelleet liikepaikasta. Muotikauppojen sekä pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluyhteys on vähäisintä kaupungin tai kunnan edustajien kanssa. Tilaa vaativan kaupan ryhmässä asia on päinvastoin ja kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja on käyty usein. Kaikissa vastaajaryhmissä eniten usein -vastauksia kuitenkin annettiin kiinteistönomistaja - vaihtoehdolle. Muotikaupassa sekä pienissä erikoiskaupoissa neuvotteluja on käyty lähinnä isännöitsijän, kiinteistönhoitajan ja vuokranantajan kanssa. Tilaa vaativassa kaupassa ei koskaan -vastauksia annettiin vain isännöitsijä ja kiinteistönhoitaja -vaihtoehdoille. Liikepaikasta neuvotelleet tahot Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat Kiinteistönomistajan edustaja Vuokranantaja Isännöitsijä Kiinteistönhoitaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Usein Joskus Ei koskaan Elinkeinojohtaja/-viranomainen Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Muu

16 Erikoiskaupan Liitto 15 Liikepaikasta neuvotelleet tahot Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönomistajan edustaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Elinkeinojohtaja/-viranomainen Vuokranantaja Usein Joskus Ei koskaan Kiinteistönhoitaja Isännöitsijä Muu mainintoja Kyselyyn vastanneille yrityksille tärkeimpiä asioita liikepaikkaa suunniteltaessa kaikissa vastaajaryhmissä ovat liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan sekä liikepaikkojen sijoittelu kaavassa. Melko tai jossain määrin tärkeitä asioita muotikaupoille ja pienille erikoiskaupoille ovat myös rakennuspaikkaa koskevat määräykset, rakennusten sijoittelut tontilla sekä rasitteet. Vähiten merkityksellisinä muotikauppa- ja pienten erikoiskauppojen ketjut pitävät tontin kaavamääräyksiä yleensä ja rakennusoikeutta rajaavia määräyksiä sekä rasitteita. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmässä minkään vaihtoehdon ei katsota olevan täysin vähämerkityksellinen. Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Muotikaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tontin kaavamääräykset yleensä Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

17 Erikoiskaupan Liitto 16 Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Pienet erikoiskaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Tilaa vaativa kauppa Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

18 Erikoiskaupan Liitto 17 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta Liikepaikan vuokraaminen ja hankkiminen on pitkä prosessi, joka tuottaa yritykselle liikepaikan varsinaisen toiminnan harjoittamiseksi. Koska monimyymäläyritykset hankkivat useita liikepaikkoja, heillä on myös vertailumahdollisuus aikaisempiin liikepaikkoihin nähden. Kyselyssä pyydettiin yrityksiä arvioimaan jälkikäteen liiketilan hankintaprosessia. Vapaina olevista liikehuoneistoista muotikaupan ryhmään kuuluneet vastaajat ovat saaneet tietoa useimmiten vuokranantajalta ja kiinteistönomistajalta. Harvimmin tietoa muotikaupan ketjut ovat saaneet kunnan elinkeinoviranomaisilta. Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tietoa on useimmiten saatu samoin vuokranantajalta, mutta myös toisilta yrittäjiltä. Yksi vastaaja mainitsi muuna vaihtoehtona oman aktiivisuuden merkityksen tärkeimmäksi tavaksi saada tietoa. Tilaa vaativaa kauppaa edustavat vastaajat ovat saaneet useimmiten tietoa vapaista liiketiloista kiinteistönvälittäjältä, mutta melko usein myös kiinteistönomistajalta ja vuokranantajalta. Vähiten tietoa tilaa vaativassa kaupassa on saatu kunnan elinkeinoviranomaisilta, ketjun liikepaikkasuunnittelijalta sekä toiselta yrittäjältä. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Muotikaupat Vuokranantaja Kiinteistönomistaja Ketjun liikepaikkasuunnittelija Kiinteistönvälittäjä Toinen yrittäjä Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Kunnan elinkeinoviranomainen Muualta

19 Erikoiskaupan Liitto 18 Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Pienet erikoiskaupat Vuokranantaja Toinen yrittäjä Ketjun liikepaikkasuunnittelija Usein Melko usein Kiinteistönomistaja Joskus Melko harvoin Kiinteistönvälittäjä Harvoin Ei koskaan Muualta Kunnan elinkeinoviranomainen Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös kertomaan myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistaan vuokranantajista tai kiinteistönomistajista. Eniten myönteisiä kokemuksia ketjuyrityksillä on ammattimaisesti johdetuista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Perusteluina myönteisille kokemuksille mainittiin liikepaikkojen nopea löytyminen, päätösten nopea tekeminen, sopimukseen nopea pääsy sekä sopimusten pitäminen. Kielteisiä kokemuksia vastaajilla oli useimmiten yksityisistä sijoittajista, joiden lisäksi mainittiin myös muutama ammattimaisesti johdettu sijoitusyhtiö. Perusteluina kielteisille kokemuksille olivat epäluotettavuus, valitun linjan vaihtelu sekä kokemattomuus kauppakeskusmaisesta johtamisesta. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönvälittäjä Kiinteistönomistaja Muualta Vuokranantaja Kunnan elinkeinoviranomainen Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Ketjun liikepaikkasuunnittelija Toinen yrittäjä

20 Erikoiskaupan Liitto 19 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen Ketjujen liikepaikkojen sijoittumisen onnistumiseen viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan hyvin tyytyväisiä etenkin pienten erikoiskauppojen sekä muotikauppojen ryhmässä. Pienissä erikoiskaupoissa kaikki maininnat annettiin joko hyvin tai melko onnistunut vaihtoehdolle. Muotikaupparyhmässä annettiin yksi (1) maininta liikepaikkojen sijoittumisen onnistumisesta huonosti ja yksi (1) ei toteutuneelle sijoittumiselle. Hyvin sijoittuminen oli onnistunut viidessä (5) kohteessa. Tilaa vaativassa kaupassa vaihtoehdot hyvin, melko hyvin ja melko huonosti saivat kukin yhden (1) maininnan. Perusteluina onnistuneille sijoittumisille mainittiin paikan tuttuus asiakkaille, ihmisvirtojen määrä sekä liiketilan hinta. LIIKEPAIKKOJEN SIJOITTUMISEN ONNISTUMINEN VIIM. KOLMEN VUODEN AIKANA (mainintojen määrä) Hyvin Melko Melko Huonosti Ei hyvin huonosti toteutunut Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Kysyttäessä kokemuksia tiettyjen liikepaikkojen sijainnista liiketoiminnan kannalta muotikauppojen ryhmässä erittäin hyvät kokemukset on kävelykaduista ja pääkauppakaduista. Myös kauppakeskuksesta, torin laidasta sekä muusta kauppakadusta kokemukset ovat usein erittäin tai melko hyviä. Toisaalta muotikaupan vastanneilla oli myös melko huonoja kokemuksia kauppakeskuksesta ja muusta kauppakadusta sekä huonoja kokemuksia keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Lähiöistä kauppapaikkoina muotikaupan vastanneilla ei ollut kokemuksia. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Muotikaupat Kävelykatu Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kauppakeskus Torin laita Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Hyper-/automarketin yhteydessä Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

21 Erikoiskaupan Liitto 20 Pienten erikoiskauppojen ryhmässä parhaat kokemukset on kauppakeskuksista, joissa 70 % oli hyviä tai melko hyviä kokemuksia. Pääkauppakadusta, kävelykadusta ja muusta kauppakadusta oli myös enemmistöllä myönteisiä kokemuksia. Melko hyviä kokemuksia pienillä erikoiskaupoilla on myös torin laidasta ja hyper-/automarketin yhteydessä olevasta liikepaikasta. Mainintoja huonoista kokemuksista pienten erikoiskauppojen vastanneilla on kävelykadusta (20 %), muusta kauppakadusta (10%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (22 %) olevista liikepaikoista. Lähinnä vain huonoja kokemuksia oli keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä ja lähiöistä, joista suuremmalla osalla ei ollut edes kokemusta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Pienet erikoiskaupat Kauppakeskus Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Torin laita Hyper-/automarketin yhteydessä Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

22 Erikoiskaupan Liitto 21 Tilaa vaativan kaupan vastaajilla parhaat kokemukset ovat keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Melko hyvät kokemukset on myös kauppakeskuksista ja hyper- /automarketin yhteydessä olevista liikepaikoista sekä yhdellä vastaajalla muusta kauppakadusta. Huonoja kokemuksia ei tässä vastaajaryhmässä ollut mistään vaihtoehdosta, mutta he jättivät vastaamatta kokemuksistaan sellaisiin liikepaikkoihin kuten torien laidoilla, kävelykaduilla, pääkauppakaduilla ja muualta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Tilaa vaativa kauppa Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Kauppakeskus Hyper-/automarketin yhteydessä Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Lähiössä Torin laita Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta Mielikuvat hyvistä liikepaikoista muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen näkökulmasta ovat yhtenevät Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan yhteydessä tehtyjen kyselyiden tulosten kanssa. Liikepaikan tuloksellisuus oli vastaavasti hyvä kävelykaduilla ja kauppakeskuksissa. Tuolloinkaan kyselystä ei saatu riittävää otosta tilaa vaativan kaupan osalta. Avoimilla kysymyksillä vastaajia pyydettiin kertomaan erityisistä ongelmistaan liikepaikkojen suhteen viimeisen kolmen vuoden aikana sekä muita näkemyksiään liikepaikan tai - huoneiston hankinnasta ja suunnittelusta. Ongelmina mainittiin mm. C C C hintataso, korkea vuokrataso tai vuokratason jatkuva nousu keskustojen, kauppakeskusliiketilan, hyvien tilojen tai vilkkaiden paikkojen/isojen kaupunkien liiketilojen liian vähäinen tarjonta sekä uusien kohteiden käynnistämisen hitaus. Hyvien liikepaikkojen saatavuudessa on selvä puute markkinoilla, mikä on ilmennyt jo muissakin selvityksissä. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi ongelmana liikenneyhteydet tontille. Muina näkemyksinä yksi vastaaja painotti yrityksensä tavoitetta etsiä liikepaikkoja etenkin menestyvistä kauppakeskuksista pääkaupunkiseudulla.

23 Erikoiskaupan Liitto 22 9 Yhteenveto Erikoiskaupalle keskeisimmät sijaintipaikat ovat kaupunkien ja kuntien keskustat sekä isompien kaupunkien alakeskukset, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri kulkuvälinein. Erikoiskaupan monimyymäläyritykset sijoittuvat yleensä parhaille liikepaikoille. Tutkimus osoitti, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyritykset ole kokeneet erityisiä hankaluuksia liikepaikkasuunnittelussaan. Monimyymäläyritysten liikepaikkahankinta on ollut pääsääntöisesti onnistunutta ja pettymyksiä liikepaikkahankinnassa on ollut varsin vähän. Tutkimus osoitti kuitenkin, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyrityksetkään merkittävässä määrin pysty vaikuttamaan liikepaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ketjuyritykset hakevat yksittäisten erikoiskauppojen tapaan uudet liikepaikkansa pääsääntöisesti jo olemassa olevista tai valmistuvista liikehuoneistoista. Erikoiskaupan vaikutusmahdollisuudet liikepaikkasuunnittelussa ja kaavoituksessa ovat hyödyntämätön voimavara. Kaikki ne toimenpiteet, joilla voidaan lisätä erikoiskaupan osallistumista niin liikerakentamiseen kuin kaavoitukseen, parantavat liiketilan toimivuutta käyttäjän kannalta. Tyhjät liiketilat kaupungeissa ja hyvien liiketilojen puute kertovat, että loppukäyttäjän puuttuminen suunnittelu ja rakentamisvaiheesta ei turvaa riittävää liiketilatarjontaa markkinoille. Vastanneet ketjut ilmoittivat mm. ongelmina hyvien liiketilojen jatkuvan puutteen ja uusien liiketilahankkeiden hitauden sekä liikehuoneistojen korkeat hinnat. Neuvotteluja liikepaikasta ketjut käyvät useimmiten kiinteistönomistajan kanssa, mutta myös vuokranantajan, isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan kanssa. Muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluja on käyty hyvin vähän kaupungin tai kunnan edustajien kanssa, mutta tilaa vaativan kaupan ryhmässä kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja käydään usein. Vapaina olevista liikehuoneistoista kyselyyn vastanneet yritykset saavat useimmiten tietoa vuokranantajalta, kiinteistönomistajalta, toisilta yrittäjiltä ja kiinteistönvälittäjältä. Oman aktiivisuuden merkitystä korostettiin tärkeimpänä tapana saada tietoa. Harvimmin tietoa vapaista liikehuoneistosta tutkimuksen mukaan saadaan kunnan elinkeinoviranomaisilta. Kunnan palveluvarustuksen kannalta on kuitenkin keskeistä, että asianmukaista liiketilaa on tarjolla riittävästi kaupunkien keskustoissa ja alakeskuksissa. Kuntien elinkeinoviranomaisten tulisikin edistää elinkeinotoimintaa aktivoitumalla mm. liiketilojen osalta pääasiallisen käyttäjäryhmän - erikoiskaupan - suhteen.

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT

SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT Puupäivä..6 Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja, Puuinfo SUURI PUUKERROSTALOKYSELY RAKENNUTTAJAT..6..6 Mikko Viljakainen Mikko Viljakainen..6 Mikko Viljakainen Suuri puukerrostalokysely Suomessa on mahdollisuus

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 19. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 9/2003 Marja-Leena Ikonen 25.9.2003 Tyhjät arava- ja korkotukivuokra-asunnot kasvukeskusten suurissa kaupungeissa syksyllä 2003 Valtion asuntorahasto

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Rakennemallit valtuustoseminaarissa

Rakennemallit valtuustoseminaarissa 2011 Rakennemallit valtuustoseminaarissa 29.4.2011 Raportti III b 10.8.2011 Sisältö Yleiset kysymykset ja yleiskaavan tavoitteet... 3 Rakennemallien vertailu... 6 2 Yleiskaavan rakennemallit esiteltiin

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KARAKALLION KESKUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavan vaiheet tähän mennessä Asemakaavan muutoshakemus 23.10.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavan lähtökohdat ja tavoitteet 10.6.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS

OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUS Työntekijöille tarjottava henkinen ensiapu ja henkistä hyvinvointia tukevat toimenpiteet pelastustoimessa Jose Saarimaa Palopäällystön koulutusohjelma AmkN10 Tutkimuksen toteutus Maaliskuun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään

Kuntien VIP imagotutkimus Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Kuntien VIP imagotutkimus 2007 Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy Rovaniemi kuuluu yli 50 000 asukkaan kaupunkien vertailuryhmään Tutkimuksesta yleisesti Kyselyyn vastasi 1091 kuntia koskevaan päätöksentekoon

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri

PAMin vetovoimabarometri PAMin vetovoimabarometri Eräiden alojen kuva ja houkuttelevuus Yksikönjohtaja Sakari Nurmela Hankkeen toteuttaminen Barometrissa selvitettiin Palvelualojen ammattiliiton kannalta keskeisten toimialojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Valtakunnallinen konservointikysely 2008

Valtakunnallinen konservointikysely 2008 Valtakunnallinen konservointikysely 2008 Suomen museoliitto ja Valtion taidemuseo/kehys laativat syksyllä 2008 kyselyn, jossa museoilta tiedusteltiin kokoelmien konservoinnin ja kokoelmien hoidon tilannetta.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA

Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA Petteri Suominen VAPAAEHTOISPALOKUNTIEN ARVOSTUS KUNNALLISTEN PÄÄTTÄJIEN JA KANSALAISTEN KESKUUDESSA 1. Johdanto Marraskuussa 2002 julkistetussa tutkimuksessa Arvon mekin ansaitsemme yhtenä tutkimuskohteena

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot