LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ. Myymälätilaa"

Transkriptio

1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOIS- KAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Myymälätilaa ERIKOISKAUPAN LIITTO ry Mannerheimintie 76 B Helsinki Helsinki TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 Erikoiskaupan Liitto 1 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Sisällysluettelo 1 Myymälän sijainti 3 2 Liiketilan hankintalähtökohdat 5 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat 8 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä 10 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät 12 6 Liikepaikan suunnittelu 14 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta 17 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen 19 9 Yhteenveto 22 LIITE Kyselylomake

3 Erikoiskaupan Liitto 2 LIIKEPAIKKASUUNNITTELU ERIKOISKAUPAN MONIMYYMÄLÄYRITYKSISSÄ Kaupunkiseutujen kaavoituksen ja liikepaikkojen suunnittelun yhteydessä on tärkeä tietää, miten erikoiskaupat voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja liikepaikkojen toteutukseen. Erikoiskaupat ovat yhä useammin loppukäyttäjiä liikepaikoille. Myös erikoiskaupan edunvalvontatyön kannalta on merkityksellistä selvittää kaupan vaikutusmahdollisuudet liiketoimintaympäristön kehittämiseen. Toimintaympäristö on erityisen merkittävä tekijä kaupan menestymiselle. Tämä selvitys täydentää aikaisempia tutkimuksia erikoiskaupan toimintaympäristöstä. Erikoiskaupan Liitto toteutti yhdessä Palvelualojen ammattiliiton, Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Ympäristöministeriön kanssa toteutti erikoiskaupan kaavoitukseen liittyvän tutkimuksen Tällä tutkimuksella täydennetään aikaisempaa tutkimusta kohdentamalla kysely erikoiskaupan valtakunnallisiin monimyymäläyrityksiin, jotka yksittäisiä erikoiskauppoja useammin hakevat uutta liiketilaa. Tuomas Santasalo Ky toteutti Erikoiskaupan Liiton ja Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön rahoituksen turvin loppusyksystä 2004 ketjukohtaisen kyselyn liikepaikkasuunnittelusta erikoiskaupan monimyymäläyrityksissä. Tutkimuksen seurantaryhmänä toimi Erikoiskaupan Liiton yhdyskuntasuunnitteluryhmä, johon kuuluvat Tiina Oksala-Leino (EKL), Olli Eräkivi (Kirjakauppaliitto), Yrjö Gorski (Muotikaupan Liitto) ja Kalevi Aro (Kodintekniikkaliitto). Kyselytutkimuksen tekivät Tuomas Santasalo ja Elina Ajalin Santasalo Ky:stä. Kysely kohdistettiin 59:ään erikoiskaupan monimyymäläyritykseen (ml. franchisingketjut), joissa uusien liikepaikkojen hankita on systemaattisempaa kuin pienemmissä erikoiskaupan yrityksissä. Kyselyn otanta saatiin kokoamalla monimyymäläyritysten kauppapaikoista vastaavien henkilöiden yhteystiedot erikoiskaupan toimialaliittojen kautta. Kyselyyn vastasi 18 ketjuyritystä, joten vastausprosentti oli 30,5% otannasta. Toimialoittain tarkasteltuna eniten vastauksia saatiin kulta- ja kelloalan liikkeiltä sekä vaatekaupoilta. Aineiston käsittelyä varten vastaukset jaoteltiin kolmeen ryhmään: muotikaupat (5 vastaajaa), pienet erikoiskaupat (10 vastaajaa) ja tilaa vaativat erikoiskaupat (3 vastaajaa). Kyselyyn antaa kuvan erikoiskaupan monimyymäläyritysten liikehankintaprosessista. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmän vastaajajoukko jäi pieneksi ja vastaukset saatiin eri toimialoilta, joten kovin yleistettäviä päätelmiä vastauksista ei voitu tehdä tästä joukosta. VASTANNEET TOIMIALOITTAIN N=18 N % Vaatekauppa 4 40,0 % Urheilukauppa 1 10,0 % Fotokauppa 2 20,0 % Kirjakauppa 2 20,0 % Kulta-, kello ja optikkokauppa 4 40,0 % Lahjatavara/piensisustuskauppa 1 10,0 % Luontaistuotekauppa 1 10,0 % Huonekalukauppa 1 10,0 % Kodintekniikkakauppa 1 10,0 % Rautakauppa 1 10,0 %

4 Erikoiskaupan Liitto 3 1 Myymälän sijainti Kyselyyn vastanneista yrityksistä viiden (5) päämyymälä sijaitsee Helsingissä ja kolmen (3) muualla pääkaupunkiseudulla. Loppujen vastanneiden päämyymälät sijaitsevat muissa suurissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa, Oulussa ja Porissa sekä muutamalla pienemmällä paikkakunnalla. Kaikilla kyselyyn osallistuneista yrityksistä ei ole varsinaista päämyymälää. Kaikilla vastanneilla ketjuyrityksillä sivumyymälöitä on keskimäärin 25 kappaletta. Muotikaupoilla sivumyymälöitä on keskimäärin 16, pienillä erikoiskaupoilla 17 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 65 kappaletta. SIVUMYYMÄLÖIDEN MÄÄRÄ keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Päämyymälä sijaitsee muotikaupoilla useimmiten kauppakeskuksessa (40%), kävelykadulla, pääkauppakadulla tai muulla kauppakadulla (kussakin 20%). Pienillä erikoiskaupoilla päämyymälä on 33 % vastanneista kävelykadulla tai muulla kauppakadulla sekä 22 % pääkauppakadulla. Yhdellä vastaajayrityksellä päämyymälä sijaitsee tehtaan yhteydessä. Kyselyyn vastanneista tilaa vaativan kaupan yrityksistä yhdellä on selkeä päämyymälä, joka sijaitsee keskustan ulkopuolisessa kauppakeskittymässä. Sivumyymälöiden osalta sijainnin vaihtelu on suurempaa kaikissa luokissa. Muotikauppojen sivumyymälöitä sijaitsee eniten kauppakeskuksissa (51%) ja pääkauppakadulla (39%). Pienten erikoiskauppojen sivumyymälöistä suurin osa sijaitsee kauppakeskuksessa (42%), mutta usein myös pääkauppakadulla (27%), muulla kauppakadulla (13%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (11%). Tilaa vaativan kaupan vastaajan sivumyymälät sijaitsevat kauppakeskuksessa, muulla kauppakadulla sekä hyper-/automarketin yhteydessä. Erikoiskaupan ketjujen myymälöiden sijaintia tarkasteltaessa kokonaisuutena kauppakeskukset ja pääkauppakadut nousevat tärkeimmiksi liikepaikoiksi. Muotikaupan ketjumyymälöistä puolet ovat kauppakeskuksissa ja n. 40% kävelykaduilla tai pääkauppakaduilla. Muiden liikepaikkojen merkitys jää vähäiseksi.

5 Erikoiskaupan Liitto 4 Toimipaikkojen sijainti päämyymälä ja sivutoimipaikat Muotikaupat2,4 % 37,3 % 1,2 % 6,0 % 50,6 % 1,2 1,2 0,0 % Pienet erikoiskaupat2,2 % 27,1 % 14,1 % 4,1 % 40,3 % 10,5 % 1,1 0,0 0,6 % Tilaa vaativat erikoiskaupat 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % Kävelykadulla Pääkauppakadulla Muulla kauppakadulla Torin laidassa Kauppakeskuksessa Hyper-/automarketin yhdeydessä Keskustan ulkop. kauppakeskittymässä Lähiössä Muualla Pienten erikoiskaupan ketjumyymälöiden sijainti on samansuuntainen, mutta muiden kauppakatujen merkitys kasvaa 14%:iin. Tilaa vaativan erikoiskaupan myymälät sijaitsevat muilla kauppakaduilla, kauppakeskuksissa, hypermarkettien yhteydessä ja keskusten ulkopuolisissa kauppakeskittymissä.

6 Erikoiskaupan Liitto 5 2 Liiketilan hankintalähtökohdat Päämyymälöiden pinta-ala vastanneissa yrityksissä on vaatekaupoilla keskimäärin 1058 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 346 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 1000 m 2. Vastaavasti sivumyymälöiden keskimääräinen pinta-ala on muotikaupoilla 372 m 2, pienillä erikoiskaupoilla 109 m 2 ja tilaa vaativilla erikoiskaupoilla 675 m 2. Ketjumyymälät ovat tässä kyselyaineistossa selvästi suurempia myymäläkooltaan kuin toimialat keskimäärin. Päämyymälät ovat aina suurempia, mutta sivumyymälät lähempänä keskikokoa. Tilaa vaativan kaupan kohdalla kummankin tutkimuksen ostos pinta-alojen suhteen ei ole edustava. MYYMÄLÖIDEN KESKIMÄÄRÄINEN PINTA-ALA (m2) Päämyymyymälä Sivumyymälät EKK 2002* (ka) vaihteluväli (ka) vaihteluväli (ka) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat * Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan (2002) kyselyn mukaan Laajennussuunnitelmiin liittyen muotikauppaketjuihin kuuluvista vastaajista kolmella (3) on tarkoitus perustaa uusia sivumyymälöitä ja yhdellä (1) supistaa toimintaa. Pienten erikoiskauppojen vastaajat antoivat kolme (3) mainintaa tavoitteelle laajentaa nykyistä päämyymälää tai sivumyymälöitä ja kahdeksan (8) mainintaa tavoitteelle perustaa uusia sivumyymälöitä. Tilaa vaativassa erikoiskaupassa kaksi (2) vastaajaa tulee perustamaan uusia sivumyymälöitä. Tällä hetkellä etsittävän liiketilan keskimääräinen koko muotikaupparyhmässä on noin 440 m 2, pienten erikoiskauppojen ryhmässä noin 150 m 2 sekä tilaa vaativan kaupan ryhmässä 850 m 2. LAAJENTAMIS-/SUPISTAMISSUUNNITELMAT Nyk. laajent. Uusperust. Supist. (N) (N) (N) Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat ETSITTÄVÄN LIIKETILAN KOKO (m2) keski- vaihteluarvo väli Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Uuden liiketilan etsintävaiheessa muotikauppaa harjoittavat yritykset kertoivat useimmiten ensisijaiseksi ja melko tärkeäksi tavoitteekseen suunnitteilla olevan vapaan liikehuoneiston löytämisen. Myös rakenteilla olevan uuden liikehuoneiston sekä yleensä vapaan liikehuoneiston etsiminen ovat tärkeitä lähtökohtia.

7 Erikoiskaupan Liitto 6 Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Muotikaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa Pienten erikoiskauppojen ryhmässä samat vaihtoehdot saivat eniten positiivisina pidettäviä vastauksia (5= ensisijainen tavoite tai 4= melko tärkeä tavoite). Erikoiskaupat kuitenkin pitävät tärkeimpänä lähtökohtana suunnitteilla olevan uuden liikehuoneiston etsimisestä, mikä viittaa siihen, että ketjuliikkeet erityisesti hakevat kauppakeskuksista ja muista uusista liikepaikoista huoneistoja. Yksi vastaaja mainitsi muu -vaihtoehtoon tärkeimpänä millä tarkoitettiin olemassa olevan kauppakeskuksen vapautuvaa keskeistä liiketilaa. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Pienet erikoiskaupat Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

8 Erikoiskaupan Liitto 7 Tilaa vaativa erikoiskauppa hakee yleensä vapaata liikehuoneistoa, mutta myös muiden vaihtoehtojen mukaisia liikepaikkoja. Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat eivät juuri hae saneerattavia kohteita tai rakentamattomia tontteja. Tilaa vaativa erikoiskauppa taas pitää niitä melko tärkeinä vaihtoehtoina. Tärkeimmät lähtökohdat etsittäessä uutta liiketilaa Tilaa vaativa erikoiskauppa Etsimme vapaata liikehuoneistoa Etsimme tonttia, jolle suunnittelemme itse liikerakennuksen Etsimme vanhaa liiketonttia tai kiinteistöä, johon saneeraamme liiketilan itsellemme Etsimme rakenteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Etsimme suunnitteilla olevaa uutta liikehuoneistoa Muuta Ensisijainen tavoite Melko tärkeä tavoite Jossain määrin tärkeä tavoite Ei juurikaan tavoiteena Ei lainkaan tavoitteena Ei kantaa

9 Erikoiskaupan Liitto 8 3 Liikepaikan sijaintipaikan valintaan vaikuttavat asiat Kaupan liikepaikkasuunnittelun kannalta liiketoimintaympäristöstä on saatavissa erilaisia muuttujia. Kyselyllä selvitettiin, mitkä muuttujat ovat tärkeimpiä liikepaikkaa tutkittaessa erikoiskaupan kannalta. Jonkin verran eroavaisuuksia ilmeni siinä, miten liiketoimintaympäristön lähtötietoja lähdetään arvioimaan. Liikepaikan paikkakunnan valinnassa tärkeimpänä asiana muotikaupparyhmässä pidetään väestöpohjaa. Myös väestön rakennekehitys, alueen väestön ostovoima sekä työllisyystilanne alueella ovat tärkeitä asioita. Ei lainkaan merkitystä -vastauksia annettiin ainoastaan kauppiaiden yhteistyö -vaihtoehdolle. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Muotikaupat Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Työllisyystilanne alueella Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tärkeimmät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa ovat alueen väestön ostovoima sekä keskustan kaupallinen rakenne. Myös väestökysymyksiä pidetään tärkeinä sekä väestöpohjaa että -kehitystä. Kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään pienten erikoiskauppojen ryhmässä.

10 Erikoiskaupan Liitto 9 Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Pienet erikoiskaupat Alueen väestön ostovoima Keskustan kaup. rakenne Väestöpohja Väestön rakennekehitys Paikkakunnan kilpailutilanne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa Tilaa vaativan kaupan ryhmän vastaukset paikkakunnan valinnassa tärkeimpien asioista vastaavat muotikauppojen ryhmän vastauksia. Myös tilaa vaativassa kaupassa väestölliset asiat, väestöpohja ja -rakennekehitys sekä ostovoima nähdään tärkeimpinä asioina. Muiden ryhmien lailla kauppiaiden yhteistyön merkitystä ei pidetä tärkeänä myöskään tilaa vaativan kaupan liikepaikan paikkakunnan valinnassa. Tärkeät asiat liikepaikan paikkakuntaa valittaessa Tilaa vaativa erikoiskauppa Väestöpohja Väestön rakennekehitys Alueen väestön ostovoima Paikkakunnan kilpailutilanne Keskustan kaup. rakenne Paikkakunnan imago Työllisyystilanne alueella Kauppiaiden yhteistyö Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei juurikaan merkitystä Ei lainkaan merkitystä Ei kantaa

11 Erikoiskaupan Liitto 10 4 Uusien liikepaikkojen alueellinen kysyntä Ketjuyrityksiltä kysyttiin, miltä paikkakunnilta ne tällä hetkellä ovat hakemassa liikepaikkoja. Aineiston pienuudesta johtuen kattavaa kokonaisnäkemystä halutuista liikepaikkakunnista ei tämän kyselyn perusteella voida esittää. Kiinnostavimpien paikkakuntien yhteisenä piirteenä oli väestöltään kasvavat kunnat. Tästä voi päätellä, että ketjut hakevat liikepaikkoja ennen muuta kasvukeskuksista. Muotikaupan ketjut etsivät uutta tai korvaavaa liiketilaa tai -paikkaa. Suurin kiinnostuksen kohde on tällä hetkellä Helsinki ja muina tärkeinä mainittiin Tampere, Hyvinkää ja Turku. Kyselyssä mukana olleet muotikaupan ketjut ovat keskittäneet toimintansa Etelä-Suomeen ja siksi mainintoja on vain etelän kaupungeista. Pienten erikoiskauppojen ketjuissa tärkeimpänä kaupunkina tällä hetkellä pidetään Helsinkiä ja Oulua, mutta myös monet muut kaupungit (Vantaa, Kuopio, Joensuu, Kemi ja Turku) saivat yksittäisen maininnan. Toiseksi tärkeimpänä pienten erikoiskauppojen ryhmässä mainittiin useimmiten Helsinki, Tampere ja Jyväskylä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Kerava. Tilaa vaativan kaupan vastauksia kyselyssä on vähän, mutta niissäkin painottuvat Etelä- Suomen kaupungit. Tärkeimmän kaupungin maininnat saivat Lohja ja Espoo. Toiseksi tärkeimpänä pidetään Hämeenlinnaa ja Hyvinkäätä sekä kolmanneksi tärkeimpänä Riihimäkeä. Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Muotikaupat Helsinki Tampere Seinäjoki Espoo Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Hyvinkää Turku mainintoja

12 Erikoiskaupan Liitto 11 Kolme tärkeintä paikkakuntaa mistä uutta/korvaavaa liiketilaa haetaan Pienet erikoiskaupat Helsinki Oulu Vantaa Kuopio Joensuu Kemi Turku Tampere Tärkein 2. tärkein 3.tärkein Jyväskylä Espoo Kerava Vaasa mainintoja

13 Erikoiskaupan Liitto 12 5 Liikepaikan valintaan vaikuttavat tekijät Kaupan liikepaikan tärkeimpänä tekijänä on aina pidetty sijaintia. Tämäkin kysely vahvistaa sen tärkeimmäksi kaikissa kolmessa ryhmässä. Liikehuoneiston toimivuus ja muut alueella toimivat kaupat nousevat myös kaikissa kolmessa ryhmässä tärkeimmiksi tekijöiksi. Samat peruskysymykset nousevat siten tärkeiksi tekijöiksi kaupalle. Liikepaikan etsinnässä kaikissa vastaajaryhmissä kolme tärkeintä asiaa olivat samoja, mutta muotikaupoille ja tilaa vaativalle erikoiskaupalle seuraavaksi tärkeimpiä asioita ovat myös naapurikiinteistöt ja rakennukset. Myös omistuspohja, pysäköintipaikkojen määrä ja huoltoyhteydet mainittiin usein merkitykseltään tärkeinä tai melko tärkeinä. Vähemmän merkityksellisinä mainittiin muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä rakennusoikeuden määrä, kaavamerkinnät ja tontin omistuspohja. Tilaa vaativalle kaupalle merkityksettömimpiä asioita ovat kauppiaiden yhteistyö alueella ja tietty vuokranantaja. Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Muotikaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Huoltoyhteydet Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kauppiaiden yhteistyö alueella Kaavamerkinnät Tietty vuokranantaja Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Liikepaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä ilmenevät suurimmat periaatteelliset erot erikoiskaupan toimialojen välillä. Muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen liikepaikkahankinta perustuu pääosin valmiisiin liikepaikkoihin ja -tiloihin. Ne eivät osallistu liikepaikkojen suunnittelu- ja rakennusprosesseihin. Siksi niille ei merkitse paljoakaan kaavamerkinnät eikä tonttiin liittyvät kysymykset.

14 Erikoiskaupan Liitto 13 Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Pienet erikoiskaupat Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Huoneiston omistuspohja Naapurikiinteistöt/rakennukset Pysäköintipaikkojen määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Rakennusoikeuden määrä Tietty vuokranantaja Kaavamerkinnät Tontin omistuspohja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Merkitys liikepaikkaa etsittäessä Tilaa vaativa kauppa Liiketalon tai paikan sijainti Liikehuoneiston toimivuus toiminnan kannalta Muut alueella olevat kaup. palvelut Naapurikiinteistöt/rakennukset Tontin omistuspohja Huoneiston omistuspohja Pysäköintipaikkojen määrä Kerroslukumäärä ja huonekorkeudet Kaavamerkinnät Rakennusoikeuden määrä Huoltoyhteydet Kauppiaiden yhteistyö alueella Tietty vuokranantaja Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tilaa vaativa erikoiskauppa on selvästi useammin kiinnostunut myös kaava- ja tonttiasioista. Näiden suurten liiketilojen hankkijat hakevat myös rakentamattomia liikepaikkoja, jolloin ne ovat mukana liiketilojen ja maankäytön suunnittelussa alusta alkaen. Kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että osa näistä tilaa vaativan kaupan myymälöistä hakee vain valmiita liiketiloja. Tällöin nämä myymälät eivät ole mukana kaupan liiketoimintaympäristön suunnittelussa, vaan valikoivat myymäläpaikkansa ympäristön tarjoamista lähtökohdista.

15 Erikoiskaupan Liitto 14 6 Liikepaikan suunnittelu Erikoiskauppojen osallistuminen varsinaiseen liikepaikan suunnitteluun toteutui noin puolessa vastanneista ketjuista. Kyselyyn vastanneista yrityksistä liikepaikan suunnitteluun ennen sijoittumispäätöstä on viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut kahdeksan (8) vastaajaa. Yhdeksän (9) vastaajaa ei tuona aikana ollut osallistunut suunnitteluun. Yrityksiltä kysyttiin, minkä tahojen kanssa ne ovat neuvotelleet liikepaikasta. Muotikauppojen sekä pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluyhteys on vähäisintä kaupungin tai kunnan edustajien kanssa. Tilaa vaativan kaupan ryhmässä asia on päinvastoin ja kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja on käyty usein. Kaikissa vastaajaryhmissä eniten usein -vastauksia kuitenkin annettiin kiinteistönomistaja - vaihtoehdolle. Muotikaupassa sekä pienissä erikoiskaupoissa neuvotteluja on käyty lähinnä isännöitsijän, kiinteistönhoitajan ja vuokranantajan kanssa. Tilaa vaativassa kaupassa ei koskaan -vastauksia annettiin vain isännöitsijä ja kiinteistönhoitaja -vaihtoehdoille. Liikepaikasta neuvotelleet tahot Muotikaupat ja pienet erikoiskaupat Kiinteistönomistajan edustaja Vuokranantaja Isännöitsijä Kiinteistönhoitaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Usein Joskus Ei koskaan Elinkeinojohtaja/-viranomainen Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Muu

16 Erikoiskaupan Liitto 15 Liikepaikasta neuvotelleet tahot Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönomistajan edustaja Kaavoittaja/muu kaavoitushenk. Kunnan/kaupunginjohtaja Muu kunnan edustaja Elinkeinojohtaja/-viranomainen Vuokranantaja Usein Joskus Ei koskaan Kiinteistönhoitaja Isännöitsijä Muu mainintoja Kyselyyn vastanneille yrityksille tärkeimpiä asioita liikepaikkaa suunniteltaessa kaikissa vastaajaryhmissä ovat liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan sekä liikepaikkojen sijoittelu kaavassa. Melko tai jossain määrin tärkeitä asioita muotikaupoille ja pienille erikoiskaupoille ovat myös rakennuspaikkaa koskevat määräykset, rakennusten sijoittelut tontilla sekä rasitteet. Vähiten merkityksellisinä muotikauppa- ja pienten erikoiskauppojen ketjut pitävät tontin kaavamääräyksiä yleensä ja rakennusoikeutta rajaavia määräyksiä sekä rasitteita. Tilaa vaativan erikoiskaupan ryhmässä minkään vaihtoehdon ei katsota olevan täysin vähämerkityksellinen. Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Muotikaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tontin kaavamääräykset yleensä Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

17 Erikoiskaupan Liitto 16 Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Pienet erikoiskaupat Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä Tärkeät asiat liikepaikkaa suunniteltaessa Tilaa vaativa kauppa Liikenneyhteydet tontille ja liikepaikkaan Liikepaikkojen sijoittelu kaavassa Rakennuspaikkaa koskevat määräykset Rakennusten sijoittelut tontilla Rakennusoikeutta rajaavat määräykset Tontin kaavamääräykset yleensä Rasitteet ja muut tekniset kaavaongelmat Tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Melko vähän merkitystä Vähän merkitystä Ei merkitystä

18 Erikoiskaupan Liitto 17 7 Kokemukset liikepaikan vuokrauksesta ja hankinnasta Liikepaikan vuokraaminen ja hankkiminen on pitkä prosessi, joka tuottaa yritykselle liikepaikan varsinaisen toiminnan harjoittamiseksi. Koska monimyymäläyritykset hankkivat useita liikepaikkoja, heillä on myös vertailumahdollisuus aikaisempiin liikepaikkoihin nähden. Kyselyssä pyydettiin yrityksiä arvioimaan jälkikäteen liiketilan hankintaprosessia. Vapaina olevista liikehuoneistoista muotikaupan ryhmään kuuluneet vastaajat ovat saaneet tietoa useimmiten vuokranantajalta ja kiinteistönomistajalta. Harvimmin tietoa muotikaupan ketjut ovat saaneet kunnan elinkeinoviranomaisilta. Pienten erikoiskauppojen ryhmässä tietoa on useimmiten saatu samoin vuokranantajalta, mutta myös toisilta yrittäjiltä. Yksi vastaaja mainitsi muuna vaihtoehtona oman aktiivisuuden merkityksen tärkeimmäksi tavaksi saada tietoa. Tilaa vaativaa kauppaa edustavat vastaajat ovat saaneet useimmiten tietoa vapaista liiketiloista kiinteistönvälittäjältä, mutta melko usein myös kiinteistönomistajalta ja vuokranantajalta. Vähiten tietoa tilaa vaativassa kaupassa on saatu kunnan elinkeinoviranomaisilta, ketjun liikepaikkasuunnittelijalta sekä toiselta yrittäjältä. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Muotikaupat Vuokranantaja Kiinteistönomistaja Ketjun liikepaikkasuunnittelija Kiinteistönvälittäjä Toinen yrittäjä Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Kunnan elinkeinoviranomainen Muualta

19 Erikoiskaupan Liitto 18 Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Pienet erikoiskaupat Vuokranantaja Toinen yrittäjä Ketjun liikepaikkasuunnittelija Usein Melko usein Kiinteistönomistaja Joskus Melko harvoin Kiinteistönvälittäjä Harvoin Ei koskaan Muualta Kunnan elinkeinoviranomainen Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös kertomaan myönteisistä ja kielteisistä kokemuksistaan vuokranantajista tai kiinteistönomistajista. Eniten myönteisiä kokemuksia ketjuyrityksillä on ammattimaisesti johdetuista kiinteistösijoitusyhtiöistä. Perusteluina myönteisille kokemuksille mainittiin liikepaikkojen nopea löytyminen, päätösten nopea tekeminen, sopimukseen nopea pääsy sekä sopimusten pitäminen. Kielteisiä kokemuksia vastaajilla oli useimmiten yksityisistä sijoittajista, joiden lisäksi mainittiin myös muutama ammattimaisesti johdettu sijoitusyhtiö. Perusteluina kielteisille kokemuksille olivat epäluotettavuus, valitun linjan vaihtelu sekä kokemattomuus kauppakeskusmaisesta johtamisesta. Tiedonsaanti vapaina olevista liikehuoneistoista Tilaa vaativa kauppa Kiinteistönvälittäjä Kiinteistönomistaja Muualta Vuokranantaja Kunnan elinkeinoviranomainen Usein Melko usein Joskus Melko harvoin Harvoin Ei koskaan Ketjun liikepaikkasuunnittelija Toinen yrittäjä

20 Erikoiskaupan Liitto 19 8 Liikepaikan sijoittumisen onnistuminen Ketjujen liikepaikkojen sijoittumisen onnistumiseen viimeisen kolmen vuoden aikana ollaan hyvin tyytyväisiä etenkin pienten erikoiskauppojen sekä muotikauppojen ryhmässä. Pienissä erikoiskaupoissa kaikki maininnat annettiin joko hyvin tai melko onnistunut vaihtoehdolle. Muotikaupparyhmässä annettiin yksi (1) maininta liikepaikkojen sijoittumisen onnistumisesta huonosti ja yksi (1) ei toteutuneelle sijoittumiselle. Hyvin sijoittuminen oli onnistunut viidessä (5) kohteessa. Tilaa vaativassa kaupassa vaihtoehdot hyvin, melko hyvin ja melko huonosti saivat kukin yhden (1) maininnan. Perusteluina onnistuneille sijoittumisille mainittiin paikan tuttuus asiakkaille, ihmisvirtojen määrä sekä liiketilan hinta. LIIKEPAIKKOJEN SIJOITTUMISEN ONNISTUMINEN VIIM. KOLMEN VUODEN AIKANA (mainintojen määrä) Hyvin Melko Melko Huonosti Ei hyvin huonosti toteutunut Muotikaupat Pienet erikoiskaupat Tilaa vaativat kaupat Kysyttäessä kokemuksia tiettyjen liikepaikkojen sijainnista liiketoiminnan kannalta muotikauppojen ryhmässä erittäin hyvät kokemukset on kävelykaduista ja pääkauppakaduista. Myös kauppakeskuksesta, torin laidasta sekä muusta kauppakadusta kokemukset ovat usein erittäin tai melko hyviä. Toisaalta muotikaupan vastanneilla oli myös melko huonoja kokemuksia kauppakeskuksesta ja muusta kauppakadusta sekä huonoja kokemuksia keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Lähiöistä kauppapaikkoina muotikaupan vastanneilla ei ollut kokemuksia. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Muotikaupat Kävelykatu Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kauppakeskus Torin laita Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Hyper-/automarketin yhteydessä Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

21 Erikoiskaupan Liitto 20 Pienten erikoiskauppojen ryhmässä parhaat kokemukset on kauppakeskuksista, joissa 70 % oli hyviä tai melko hyviä kokemuksia. Pääkauppakadusta, kävelykadusta ja muusta kauppakadusta oli myös enemmistöllä myönteisiä kokemuksia. Melko hyviä kokemuksia pienillä erikoiskaupoilla on myös torin laidasta ja hyper-/automarketin yhteydessä olevasta liikepaikasta. Mainintoja huonoista kokemuksista pienten erikoiskauppojen vastanneilla on kävelykadusta (20 %), muusta kauppakadusta (10%) ja hyper-/automarketin yhteydessä (22 %) olevista liikepaikoista. Lähinnä vain huonoja kokemuksia oli keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä ja lähiöistä, joista suuremmalla osalla ei ollut edes kokemusta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Pienet erikoiskaupat Kauppakeskus Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Torin laita Hyper-/automarketin yhteydessä Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Lähiössä Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta

22 Erikoiskaupan Liitto 21 Tilaa vaativan kaupan vastaajilla parhaat kokemukset ovat keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä. Melko hyvät kokemukset on myös kauppakeskuksista ja hyper- /automarketin yhteydessä olevista liikepaikoista sekä yhdellä vastaajalla muusta kauppakadusta. Huonoja kokemuksia ei tässä vastaajaryhmässä ollut mistään vaihtoehdosta, mutta he jättivät vastaamatta kokemuksistaan sellaisiin liikepaikkoihin kuten torien laidoilla, kävelykaduilla, pääkauppakaduilla ja muualta. Kokemukset liikepaikan sijainnista liiketoiminnan kannalta Tilaa vaativa kauppa Keskustan ulkopuoliset kauppakeskittymät Kauppakeskus Hyper-/automarketin yhteydessä Muu kauppakatu (ei kävelykatu) Lähiössä Torin laita Pääkauppakatu (ei kävelykatu) Kävelykatu Muualla Erittäin hyvät Melko hyvät Jossain määrin hyvät Melko huonot Huonot Ei kokemusta Mielikuvat hyvistä liikepaikoista muotikaupan ja pienten erikoiskauppojen näkökulmasta ovat yhtenevät Erikoiskauppa kaavoituksessa -kirjan yhteydessä tehtyjen kyselyiden tulosten kanssa. Liikepaikan tuloksellisuus oli vastaavasti hyvä kävelykaduilla ja kauppakeskuksissa. Tuolloinkaan kyselystä ei saatu riittävää otosta tilaa vaativan kaupan osalta. Avoimilla kysymyksillä vastaajia pyydettiin kertomaan erityisistä ongelmistaan liikepaikkojen suhteen viimeisen kolmen vuoden aikana sekä muita näkemyksiään liikepaikan tai - huoneiston hankinnasta ja suunnittelusta. Ongelmina mainittiin mm. C C C hintataso, korkea vuokrataso tai vuokratason jatkuva nousu keskustojen, kauppakeskusliiketilan, hyvien tilojen tai vilkkaiden paikkojen/isojen kaupunkien liiketilojen liian vähäinen tarjonta sekä uusien kohteiden käynnistämisen hitaus. Hyvien liikepaikkojen saatavuudessa on selvä puute markkinoilla, mikä on ilmennyt jo muissakin selvityksissä. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi ongelmana liikenneyhteydet tontille. Muina näkemyksinä yksi vastaaja painotti yrityksensä tavoitetta etsiä liikepaikkoja etenkin menestyvistä kauppakeskuksista pääkaupunkiseudulla.

23 Erikoiskaupan Liitto 22 9 Yhteenveto Erikoiskaupalle keskeisimmät sijaintipaikat ovat kaupunkien ja kuntien keskustat sekä isompien kaupunkien alakeskukset, jotka ovat hyvin saavutettavissa eri kulkuvälinein. Erikoiskaupan monimyymäläyritykset sijoittuvat yleensä parhaille liikepaikoille. Tutkimus osoitti, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyritykset ole kokeneet erityisiä hankaluuksia liikepaikkasuunnittelussaan. Monimyymäläyritysten liikepaikkahankinta on ollut pääsääntöisesti onnistunutta ja pettymyksiä liikepaikkahankinnassa on ollut varsin vähän. Tutkimus osoitti kuitenkin, etteivät erikoiskaupan monimyymäläyrityksetkään merkittävässä määrin pysty vaikuttamaan liikepaikkojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Ketjuyritykset hakevat yksittäisten erikoiskauppojen tapaan uudet liikepaikkansa pääsääntöisesti jo olemassa olevista tai valmistuvista liikehuoneistoista. Erikoiskaupan vaikutusmahdollisuudet liikepaikkasuunnittelussa ja kaavoituksessa ovat hyödyntämätön voimavara. Kaikki ne toimenpiteet, joilla voidaan lisätä erikoiskaupan osallistumista niin liikerakentamiseen kuin kaavoitukseen, parantavat liiketilan toimivuutta käyttäjän kannalta. Tyhjät liiketilat kaupungeissa ja hyvien liiketilojen puute kertovat, että loppukäyttäjän puuttuminen suunnittelu ja rakentamisvaiheesta ei turvaa riittävää liiketilatarjontaa markkinoille. Vastanneet ketjut ilmoittivat mm. ongelmina hyvien liiketilojen jatkuvan puutteen ja uusien liiketilahankkeiden hitauden sekä liikehuoneistojen korkeat hinnat. Neuvotteluja liikepaikasta ketjut käyvät useimmiten kiinteistönomistajan kanssa, mutta myös vuokranantajan, isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan kanssa. Muoti- ja pienten erikoiskauppojen ryhmässä neuvotteluja on käyty hyvin vähän kaupungin tai kunnan edustajien kanssa, mutta tilaa vaativan kaupan ryhmässä kaupungin tai kunnan viranomaisten kanssa neuvotteluja käydään usein. Vapaina olevista liikehuoneistoista kyselyyn vastanneet yritykset saavat useimmiten tietoa vuokranantajalta, kiinteistönomistajalta, toisilta yrittäjiltä ja kiinteistönvälittäjältä. Oman aktiivisuuden merkitystä korostettiin tärkeimpänä tapana saada tietoa. Harvimmin tietoa vapaista liikehuoneistosta tutkimuksen mukaan saadaan kunnan elinkeinoviranomaisilta. Kunnan palveluvarustuksen kannalta on kuitenkin keskeistä, että asianmukaista liiketilaa on tarjolla riittävästi kaupunkien keskustoissa ja alakeskuksissa. Kuntien elinkeinoviranomaisten tulisikin edistää elinkeinotoimintaa aktivoitumalla mm. liiketilojen osalta pääasiallisen käyttäjäryhmän - erikoiskaupan - suhteen.

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti)

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) 1. Yrityksemme päätoimiala on Fotokauppa 8,7 % Huonekalukauppa 3,7 % Kirjakauppa 9,5 % Kulta ja kellokauppa

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 -SELVITYS

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 -SELVITYS 1 RAPORTTI 1.6.2010 ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 -SELVITYS Vähittäiskaupan aukioloajoista annettua lakia (ns. liikeaikalaki) muutettiin 1.12.2009 lukien. Lakimuutoksella mahdollistettiin kauppojen

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho

Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901. Pira-päivät 2012 Tommi Terho Juuret syvällä Pirkanmaassa jo vuodesta 1901 Pira-päivät 2012 Tommi Terho Pirkanmaan Osuuskaupan toiminta-ajatus Palvelujen ja etujen tuottaminen sitoutuneille asiakasomistajille Arvot olemme asiakasta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö

Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa. Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Keskustat ja kauppa yhdyskuntarakenteessa Ville Helminen/Antti Rehunen/Arto Viinikka/Hanna Käyhkö SYKE/Rakennetun ympäristön yksikkö Näkökulmia kaupan yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin SYKEn hankkeissa

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari Jessica Niemi, KTI Kiinteistötieto Oy Esityksen sisältö Nykytila Tuoreet myynti-ja kävijäindeksit Katse

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub. Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto 07/2011. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Toimitilaa: logistiikka jakelu tuotanto Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 07/2011 Investointi Rakentaminen Onnistuneen hankkeen osatekijät ovat Tontti Käyttäjä Oikea tila, oikea

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi

Kaupan tutkimuspäivä. Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen. www.realprojekti.fi Kaupan tutkimuspäivä Erikoiskaupan teemapäivä Liisa Nikkanen Realprojekti Oy lyhyesti Määritelmä Kauppakeskuskonsepti Yritysvalinnat Case kauppakeskus Skanssi Yhteenveto Realprojektin liikeidea on tuottaa

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttoliike. 6.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttoliike Muuttoliike 2013 Muuttovoitto kasvanut, mutta muuttaminen vähentynyt Tampere sai vuonna 2013 muuttovoittoa yhteensä 2 366 henkilöä. Muuttovoitto kasvoi selvästi vuodesta 2012,

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2017

Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusliiketoiminnan seminaari 12.10.2017 Jessica Örn, KTI Kiinteistötieto Oy 16.10.2017 1 Kauppakeskusbarometri 2017 Kauppakeskusammattilaisten näkemyksiä kauppakeskusmarkkinan

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus

Toiminnan arviointi: omistajaohjaus 20.2.2017 Toiminnan arviointi: omistajaohjaus Oulunkaaren ja kuntien, kuntien johtoryhmät Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen Toiminnan kehitys uusi rooli Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot