Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja"

Transkriptio

1 Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma Liiketoimintakonseptin työpaja

2 Työpajan ohjelma Työpajan avaus ja esittelyt, toimitusjohtaja Nea Kontoniemi / Keulink Oy Työn tausta, DI Mikko Laitinen Nykytilan kuvaus ja analyysi, DI Mikko Laitinen & arkkit. Sonja Sahlsten Liiketoimintavision luonnos, DI Mikko Laitinen Kahvi Liiketoimintavision kehittäminen ryhmätyönä Yhteenveto ryhmätöistä, FL Anna Saarlo Keskustelu ja evästykset jatkotoimille 2

3 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 3

4 Työn tausta ja kohde Keuruun varuskunnan lakkauttaminen 2014 lopussa ja sitä kautta 300 työpaikan menetys Keuruu nimetty valtion tukialueeksi 2015 saakka Keulink Oy:n Invest in Keuruu TYÖ-hankkeen tavoitteena on luoda korvaavia työpaikkoja menetettyjen tilalle. Tarvittiin kehittämissuunnitelma tähtää yritystoiminnan ja investointien edistämiseen Kohteena Keuruun keskusta-alueen lounaispuolella olevat alueet: varuskunta, Keurusselän liikuntapuisto ja hotelli Keurusselän alueet Vuoden 2014 lopussa Keulink valitsi neuvonantajan (NAG ja YY-Optima) laatimaan alueen kehittämisvisiota yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Pääosa tilatusta työstä ajoittuu vuoden 2015 tammi-huhtikuulle 4

5 Hankkeen tavoitteet Tavoite Kehittämissuunnitelman tavoitteena on toimivan aluekokonaisuuden ja toteuttamiskelpoisten liiketoimintakonseptien synnyttäminen ja kirkastaminen Toteutus Suunnitelman onnistunut toteuttaminen edesauttaa uusien toimijoiden, investoreiden ja työpaikkojen saamista alueelle 5

6 Päivän työpajatilaisuuden tavoitteet Vetää yhteen alueen lähtökohtatarkastelu ja sen tulokset Käydä läpi arvio alueen kehittämismahdollisuuksista ja tehdä yhteinen valinta alueen kehittämisvisiosta Pohtia työryhmissä sitä miten valittu visio vaikuttaisi alueen kohteiden liiketoimintakonsepteihin ja niiden jatkosuunnitteluun Ymmärtää työn eteneminen ja sen vaikutukset kohteen toimijoille 6

7 Hankkeen vaiheistus ja aikataulu Lähtökohta-tarkastelu Visio ja liiketoimintasuunnitelma Maankäytön kehityskuva Toimijat ja investorit Käynnistyskokous: Työpaja: Valinnat ja suunnittelu Raportointi: ? 7

8 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 8

9 Tavoitetilalähtöinen suunnittelu Vision teeman ja haluttujen suuntien määrittely Tuleva kehityskuva 2020 Toimintaa ohjaavat periaatteet Tahtotila/ tavoitevisio Strategisten haasteiden kiteyttäminen Muodostetaan kehityspolut, jotka peilataan tavoitteita ja vaikutuksia vastaan Nykytila ja vaikuttavat kehitystrendit Keurusselän lähtötilanne Määritellään mikä muuttuu ja mihin muutoksiin voidaan ja halutaan vaikuttaa Luodaan tiekartta etenemiselle muutosten ja niihin vaadittavien kokonaisuuksien kautta 9

10 Klusteriajattelu Klusteriajattelussa lähdetään liikkeelle määrittämällä keskeinen, yhdistävä teema, johon liittyy useita alueelta löytyviä osaalueita. Pääosa näistä linkittyy teemaan suoraan ja osa epäsuorasti tukemalla tai mahdollistumalla teeman osa-aluiden kautta. Klusteri tukee myös teemansa ulkopuolisia toimintoja tai tarjoaa toimijoille mahdollisuuden tarjota niitä esimerkiksi parantamalla täyttöastetta majoitusliiketoiminnassa. Klusterin eri osa-alueet: 1. Yhdistävä teema 2. Suoraan teemaan ja sen toteuttamiseen linkittyvät liiketoimet ja toiminnot 3. Ei suoranaisesti teemaan linkittyvät liiketoiminnot, jotka kuitenkin hyötyvät 2-kategorian liiketoiminnoista 4. Teeman ulkopuoliset liiketoiminnot, joilla ei tällä hetkellä linkitystä siihen

11 Menestyksekäs alueellinen liiketoimintavisio Menestyksekkäällä alueellisella liiketoimintavisiolla on kokemuksemme mukaan seuraavia ominaisuuksia: Perustuu alueen olemassa oleviin vahvuuksiin Se voidaan alueella kokea omakseen ja siitä hyötyy useimmat alueen liiketoiminnoista Sen takana ovat vahvasti kaikki keskeiset sidosryhmät Se on innostava ja helposti viestittävissä eri sidosryhmille Sen toteutuminen synnyttää alueen mittaluokassa merkittävää toimintaa (liiketoiminnan volyymi ja työllisyysvaikutukset) Se on riittävän erottuva muista kansallisista visioista Se liittyy luontevasti osaksi muita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja Se vastaa myös tuleviin tarpeisiin 11

12 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 12

13 Lähtötilanne Puolustusvoimauudistuksen myötä Keuruun varuskunnan toiminnat lakkautettiin vuoden 2014 aikana ja alue jäi tyhjäksi Senaatti kiinteistöt myi varuskunta-alueen Sarakallio kiinteistöt Oy:lle huhtikuussa 2014 Keuruun kunnalle varuskunnan lakkautuminen on vakava isku erityisesti työllisyyden näkökulmasta. Toisaalta se luo myös mahdollisuuksia vapautuvan varuskunta- ja ympäröivän alueen kehittämiselle puhtaalta pöydältä 13 Lähteet: ww.yle.fi, mil.fi, Keulinkin materiaali

14 Keuruu sijaitsee kolmen suuremman kaupungin keskiössä Seinäjoki 140 km 2 t Keuruu Jyväskylä 60 km 50 min Tampere 120 km 1 t 30 min 14 Lähde:Keulink materiaali, NAG analyysi

15 Suomen väestö tulee keskittymään yhä voimakkaammin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin Asukasmäärän kehittyminen kaupungin/kunnan koon mukaan 2013 vs * Miljoonaa asukasta +13% % 2,8 3,1 +1,2% 1,1 1,1 1,6 1,5 Suuret kaupungit yli 50 tuhatta asukasta Keskisuuret kaupungit/kunnat tuhatta asukasta Pienet kaupungit/kunnat alle 20 tuhatta asukasta 15 * Kunkin kokoluokan kaupunkien/kuntien yhteenlaskettu väestömäärä vuosina 2013 ja ennuste 2023 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa , NAG:n analyysi

16 Keuruun väkiluku pienenee, mutta lähialueen merkittävät kaupungit jatkavat kasvuaan Ennuste Keuruun ja lähikaupunkien väkimäärän kehityksestä Tuhatta asukasta Taantuvan väestömäärän kanssa kamppailevan Keuruun tulee jatkossa nojautua yhä enemmän lähialueen kasvukeskuksiin +6,6% ,8% ,2% -4,5% ,4 9, Keuruu Jyväskylä Tampere Seinäjoki 16 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa

17 Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittäminen vaatii paikkakuntakohtaisen ratkaisun Varuskuntien sulkemiseen liittyviä selvityksiä on tehty useita Selvityksistä ei löydetty yhtenäistä, eri varuskunta-alueille yleistä ratkaisua Jokaisessa selvityksessä on päädytty erilaiseen ratkaisuun, joka korostaa sekä hyödyntää alueen ja seutukunnan erityispiirteitä Keuruun tulee huomioida omat vahvuutensa ja kilpailuetunsa kehittämissuuntaa valitessa Esimerkkejä tehdyistä suljettavien varuskuntien kehittämisselvityksistä 17

18 Keuruun alue tarvitsee yhtenäisen konseptin Keuruulla on rajalliset kyvykkyydet alueen kehittämiseen ja sen tulevaisuus nojaa olemassa oleviin resursseihin Keuruun kannattaa panostaa omien resurssien käyttämiseen harkiten ja välttää niiden hajauttamista Yksittäisiä mahdollisuuksi voidaan ja kannattaa toteuttaa, mutta nämä eivät tuo kokonaisvaltaista ratkaisua alueen kehittämiseen tai kilpailutilanteeseen Suurempi yhtenäinen konsepti mahdollistaa Keuruun erottautumisen muista kilpailevista alueista Ruokkii alueen muita yrityksiä Ei estä yksittäisten mahdollisuuksien tai ideoiden toteuttamista Parhaimmillaan yksittäiset mahdollisuudet tai ideat tukevat ja hyötyvät konseptista jolloin molempien toteutettavuus paranee 18

19 Keurusselän luoteisranta muodostuu erillisistä alueista 19

20 Esimerkki: Viikinlahden varuskunta-alueen kokonaisuus 20

21 Viikinlahden nykyinen infrastruktuuri ja vapaat tilat Rakennuksia (kpl) < m² > m² Ala (m²) (Pääkäytön mukaan) Kunto Muuta Asuminen (htm² Tyydyttävä Kruunuasunnnot Kylmä Lämmin tila Liike/toimisto Teollisuus Varasto Vapaa-aika Majoitus Muu Varasto 0 (4) (2) ~ ~ Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Autohuolto/korjaamotilat Kasarmin varastotilat, arvio MYYTY (Viikinhovi) YHTEENSÄ ~ Pääosa nykyisestä rakennuskannasta soveltuu varastointi-, huolto- tai teollisuuskäyttöön Lisäksi alueella on merkittävä määrä liiketila/toimistokäyttöön soveltuvia rakennuksia 21

22 Viikinlahden varuskunta-alueen erityispiirteet Useita erilaiseen käyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo- ja huoltotiloja Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Viikinlahti voi erottautua esimerkiksi sen hyvillä valmiuksilla koulutuskäyttöön 22

23 Viikinlahden varuskunta-alueen kehittämisen haasteita Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa ( luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä saattaa vaatia tutkimuksia Varuskunta-alueen kehittäminessä on kaksi vaihtoehtoa: 1. Nykyiseen infrastruktuuriin ja rakennuskantaan nojautuminen 2. Merkittävät investoinnit 23

24 Muiden osa-alueiden vahvuuksista ei yksin muodostu yhtenäistä pohjaa erottautuvalle kehittämiselle Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varissaaressa, joka sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitusta ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän liikuntapuistossa on kansainvälisen tason hiihtostadion Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto osittain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Keuruulla on paljon kapasiteettia lisätä asuntojen määrää ja liiketiloja on vapaana Tilannetta heikentää se että moni muu paikkakunta on samassa tilanteessa 24

25 Näkemys Keurusselän luoteisrannan kokonaisuudesta Viikinlahden varuskunta-alue tarjoaa lupaavimman pohjan jatkokehittämiselle: Soveltuu monimuotoiseen liiketoimintaan, erityisesti suuria tiloja, varastoja ja koulutustoimintaa tarvitsevaan toimintaan Keskimääräistä parempi valmius huolto- ja korjaamotoimintaan Varuskunta-alueen kehittämisessä kannattaa ensin keskittyä nykyisen infrastruktuurin hyödyntämiseen ilman merkittäviä uusinvestointeja Alueella on rakennuspalikoita matkailu-, virkistys- ja urheilutoimintaan, jotka voidaan kytkeä kokonaisuuteen Yrityspuiston tarjoama mahdollisuus laajentaa toimintaa voi olla lisähoukutin, mikäli kiinnostuneita yrityksiä löytyy 25

26 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 26

27 Tunnistettu suuri määrä eri tasoisia ideoita Elämyspuisto Palvelinsali Loma-asunnot Arkisto Metsästysurheilu Autourheilu Logistiikkakeskus Ostoskeskus Koulutus Museo Ulkoilu Hotelli Teurastamo Vankila Asiakaspalvelu- /puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Golf Hevosurheilu Vuokrattavat varastotilat Palvelukoti Yleinen urheilu Koiraurheilu Harrastetilat 27 Lähde: Keulinkin toimittama materiaali perustuen mm. kansalaisten ideoihin

28 Ideoiden pohjalta tunnistettiin neljä keskeistä teemaa Varastointi & Huolto Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Matkailu Turvallisuus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Teemat analysoidaan ja niistä tunnistetaan houkuttelevin alueen jatkokäytön keskeiseksi klusteriksi Virkistys & Urheilu Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf 28

29 Liiketoimintavision analysointi Liiketoimintavisio Alueen nykyiset vahvuudet Kilpailutilanne Potentiaali Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Muu liiketoiminta Ainutlaatuisuus Kilpaileva toiminta Markkinoille tulo Kotimaan markkina 29

30 Nykyisten vahvuuksien analysointi Teema Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Paikallinen liiketoiminta Varastointi & Huolto Kohtuullinen tilanne, erityisesti infran ja kiinteistöjen osalta Matkailu Kohtuukuntoinen infra, vähäinen erottautusmismahdollisuus Turvallisuus Paras lähtötilanne Virkistys & Urheilu Vähäinen erottautusmismahdollisuus Heikko Keskinkertainen Merkittävä Erinomainen 30 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

31 Kilpailutilanteen analysointi Teema Ratkaisun yleisyys Kilpaileva toiminta Markkinoille tulon helppous Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Vähiten kilpailua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Erottautuminen mahdollista Virkistys & Urheilu Pieni Keskinkertainen Merkittävä Suuri 31 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

32 Kaikki tunnistettujen teemojen markkinat ovat riittävän suuria ja houkuttelevia Suomen relevanttien markkinoiden koot 2014* Miljoonaa euroa Markkinapotentiaalin määrityksessä sen kokoon sisällytettiin vain Keuruulle relevantit elementit Analyysin pohjalta kaikki markkinat ovat yhtä houkuttelevia Suomen markkinan koon ja Keuruun alueen tavoitteiden perusteella Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu 32 Lähde: CoESS, PIA, TEM Toimialaraportti: Matkailu, TEM Toimialaonline * Varastointi: tavaroiden varastointipalvelut. Matkailu: majoitustoiminta. Turvallisuus: yksityiset turvallisuuspalvelut sekä puolustus- ja turvallisuusteollisuus ilman vientiä. Urheilukeskukset: urheilu- ja virkistyslaitosten toiminta.

33 Kommentit teemojen kehityksestä Varastointi & Huolto Matkailu Hyvin paikkariippuvaista, erityisesti kuluttajapuolellla Yrityspuolella vaatii optimaalisen sijainnin yrityksen koko arvoverkon osalta Toimiala tulee keskittymään vieläkin voimakkaammin liikennevirtojen risteyskohtiin ja lähelle markkinoita Matkailu keskittyy tiettyihin paikkoihin Suomessa ja suuria klustereita muodostuu näiden ympärille Asiakkaat muuttuvat vaativimmiksi ja palveluiden tulee olla lähellä matkailukeskuksia, jotka ovat myös logistisia solmukohtia Turvallisuus Virkistys & Urheilu Yksityisten toimijoiden rooli kasvaa valtiollisten toimijoiden keskittyessä yhä enemmän sotilas-, poliisi- ja muuhun kovaan viranomaistoimintaan Asiakkaiden vaatimustaso tulee nousemaan ostomäärän kasvaessa Lajien kirjo kasvaa voimakkaasti ja asiakkaat haluavat yhä enemmän valitsemaansa lajiin liittyviä palveluita Perinteiset lajit ovat osittain menettäneet suosiotaan uusille lajeille 33

34 Kokonaisuutena turvallisuusteema tarjoaa parhaan lähtökohdan klusteriksi Keuruulle Teemojen houkuttelevuuden vertaaminen Erinomainen Varastointi & Huolto Turvallisuus Turvallisuusteema muodostaa Keuruun kannalta houkuttelivimman ratkaisun Varastointi ja matkailu ovat potentiaaliltaan suuria, mutta voimakkaasti kilpailtuja Vahvuudet Virkistys & Urheilu 410 Matkailu Urheilukeskusten toiminta on voimakkaasti kilpailtua ja Keuruun vahvuudet urheiluteemassa ovat rajalliset 1380 Heikko 34 Suuri Pieni Kilpailutilanne Pallon koko = Suomen relevantti markkina (M )

35 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 35

36 Keurusselän luoteisrannalle relevantti turvallisuusmarkkina Turvallisuusala Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus Vartionti Muut* Turvallisuus -teollisuus Arvokuljetukset Puolustusteollisuus Ilmailuteollisuus Avaruusteollisuus 36 Tarkasteltava markkina * Sisältää muun muassa kameravalvontaa, etävalvontaa, tukipalveluita ja koulutusta Lähde: Confederation of European Security Services (CoESS), PIA

37 Turvallisuussektorissa merkittävä kasvu tapahtuu yksityisissä turvallisuuspalveluissa Markkinan kehitys * Miljoonaa euroa CAGR +5 % CAGR +8 % 150 Toimiala on kasvanut huolimatta talouden heikosta tilanteesta Turvallisuusteollisuudessa kasvu on maltillisempaa 430 CAGR +1,2 % 450 CAGR +1,2 % 500 Yksityisten turvallisuuspalveluiden osuuden nähdään kasvavan voimakkaasti A Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 37 Lähde: VTT, G4S, PIA, CoESS, Lucintel * Ei sisällä puolustusteollisuuden vientiä luvut arvioitu.

38 Kansainväliset turvallisuusalan trendit vaikuttavat myös Suomeen Yksityistyminen Kansainväliset trendit Sisäisen turvallisuuden määrärahojen leikkaus Viime vuosina pienentyneet puolustusbudjetit Julkisten palveluiden ulkoistus Vaikutus Suomessa Yksityisten toimijoiden määrä kasvaa Toimijoiden rooli turvallisuusmarkkinoilla kasvaa Tietoturvallisuus Kansainvälistyminen Tietoturvan rooli kasvaa Kasvanut terrorismin uhka lisää kysyntää Siirtyminen kohti ammattimaisia asiantuntijapalveluita Siirtyminen tuotteista kohti palveluita ja ratkaisuja Haetaan yhä enemmän kansainvälisesti toimivia ratkaisuja Toimijoiden keskittyminen Tietotekninen osaaminen tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden Yritysten tietoisuus terrorismista ja siihen varautuminen lisää turvallisuusalan ratkaisujen kysyntää Ratkaisujen ja konseptien toimivuuden merkitys kasvaa Toimijoiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden merkitys kasvaa 38 Lähde: G4S, VTT, European Security Economics, Lucintel, Turva-alan yrittäjät ry:n TJ (Timo Rasimus), PIA:n pääsihteeri (Tuija Karanko)

39 Julkisen sektorin toimijoiden hankinnat ovat miltei 80% koko markkinasta Asiakkaiden jakautuminen Suomen turvallisuusmarkkinoilla 2014* Miljoonaa euroa Suomen markkinoilla julkiset toimijat ovat suurin asiakasryhmä Yritysten ja yksityishenkilöiden osuus markkinasta kasvaa nopeasti 450 Muun muassa: Puolustusvoimat Poliisi Pelastuslaitos Tulli Rajavartiolaitos Ministeriöt Koko markkina Yritykset Yksityishenkilöt Julkiset toimijat Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 39 * Asiakasjakauma oletettu samaksi kuin vuonna 2010 Lähde: CoESS, PIA, VTT

40 Alan toimijoiden tarjoomat ovat hyvin homogeeniset yritysryhmien sisällä Esimerkkejä alalla toimivista yrityksistä ja niiden tarjoomasta Toimija Välineet/ Laitteet Asiantuntija & Koulutus Vartiointi Tietoturva Sotilas Turvapalveluiden tarjoajat Puolustusteollisuus G4S Securitas Turvatiimi Millog Patria Abloy Turvatuotevalmistajat AM Security Datactica Flexim Security Infratek Tietoturvaratkaisut Insta DefSec Silverskin Asiantuntijapalvelut ja turvavälineistö ovat yleisimmät tarjoomat 40 Lähde: Yritysten verkkosivut

41 Turvallisuusala on tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena Turvallisuus on vaalien kärkiteema Helsingin Sanomat Niinistö nostaisi turvallisuuden EU:n yhdeksi painopisteeksi Suomenmaa Sisäministeriö laatii sisäisen turvallisuuden strategian Konfliktit lähialueilla voivat horjuttaa Suomenkin turvallisuutta Verkkouutiset KD-Lehti Yksi poliisi vastaa 733:n turvallisuudesta Kansan Uutiset Kansalaisten turvallisuus järkkynyt, poliisien määrärahojen leikkaukset peruttava Suomen Uutiset

42 Alan toimijoiden näkemyksiä toimialan tulevaisuudesta Palvelutoiminnassa viranomaiset varmasti voisivat ulkoistaa toimintaansa. Erityisesti koulutuksia ja harjoituksia voidaan tietyiltä osin ulkoistaa. Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko ( ) Sähköisten turvapalveluiden siirtyminen verkkoon on kiihtynyt useiden vuosien ajan ja tästä johtuen tulevaisuuden haasteena onkin miten palvella luotettavasti. Turva-alan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Timo Rasimus ( ) Yhteenveto tulevaisuuden näkymistä Turvallisuusala ammattilaistuu Toimijoiden luotettavuuden merkitys kasvaa Tietoteknisten ratkaisujien kasvu kiihtyy ja tietoteknistä osaamista tarvitaan entistä enemmän Julkisella puolella kysyntä on budjettiriippuvaista, mikä vaikuttaa teollisuuteen Kyberturvallisuus selvä tulevaisuuden ala Julkisella puolella tarve erilaisista turva- ja johtamisjärjestelmistä sekä viestintäratkaisuista kasvaa. Erilaisten asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa 42

43 Turvallisuusklusteri tulee tukemaan muitakin Keuruun toimialoja alustava kokonaisuus Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 43 Matkailu

44 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 44

45 Vision luomien mahdollisuuksien ja potentiaalin konkreettien määritys työpajoissa Edellä todetun mukaisesti turvallisuusklusteri vaikuttaa sopivalta Keurusselän kehittämiskehikoksi Seuraavaksi haluamme saada paikallisilta yrityksiltä ja vaikuttajilta näkemyksiä, mitkä osa-alueet näyttävät lupaavilta ja mikä näiden potentiaali Keuruulle voisi olla (, työpaikat, investoinnit) sekä mitä ne vaativat Työtapana on ryhmätyöskentely ja sen jälkeen tulokset käydään läpi yhdessä Tulokset toimivat yhtenä lähteenä työn seuraavassa vaiheessa Ryhmätyöskentelyn kesto 40 min ja tulosten yhteenveto 30 min 45

46 Mitä muita keskeisiä alueita tunnistat oman liiketoimintasi tai kokemuksesi perusteella klusteriin tai sen lähelle kuuluviksi? Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 46 Matkailu

47 Ryhmätyö: Potentiaalin määritys per osa-alue Turvallisuus Valvomo- ja keskustoiminta Koulutus Virkistys ja urheilu Muut (esim. majoitus) Keskustelkaa ja määrittäkää per osa-alue: Mielestänne tärkeät/soveltuvat kokonaisuudet Perustelu tärkeydellä/soveltuvuudelle Potentiaali per kokonaisuus; työpaikat / liikevaihto 47

48 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 48

49 Hankkeen eteneminen Osa-alue Toimenpiteet Vision kuvaaminen valintojen perusteella Visio ja LTS Alueen kokonaisliiketoimintasuunnitelman laadinta Valinnan vaikutukset kohteiden suunnitelmiin Maankäyttösuunnittelu valitun vision pohjalta Maankäytön kehityskuva Yleissuunnitelman ja havainnekuvien laadinta Toimijat ja investorit Keskeisten toimijoiden ja investorien luokittelu ja tunnistaminen Kontaktoinnit suunnitelman kirkastamiseksi 49

50 Liitteet Tunnistetut kokonaisuudet Alueen rakennukset ja infrastruktuuri Lähteet 50

51 Tunnistetut ideat Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu Muut Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf Palvelukoti Vankila Teurastamo Elämyspuisto Ostoskeskus Harrastetilat Koiraurheilu Metsästysurheilu 51

52 Vapaat tilat ja infrastruktuuri Viikinlahti 52 Vapaa-ajantilat: Auditorio / elokuvateatteri, 384 paikkaa, arkkitehtonisesti tärkeä, 715 htm² Urheilutalo, täysimittainen sisäliikuntahalli, kuntosali, saunatilat, 3971 htm² Pirttimäen saunamökki 90 htm² Toimistotilat / muuneltavat: Erikoistilat: Kasarmirakennus 1: majoitus-, toimisto-, luokka-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, htm² Kasarmirakennus 2: majoitus-, toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, 5350 htm² Esikunta m² Koulutusrakennus: luokkahuoneita sekä varasto- ja sosiaalitilaa, 972 hmt² Sotilaskoti / pieni ruokala 370 m² Iso ruokala ja suurkeittiö, keittiön koneet ja laitteet poistetaan tilasta m² Terveysasema / poliklinikka 677 htm² Asuinrakennukset: 2 kerrostaloa, joissa yhteensä 59 asuntoa, asuntojen koot m². Oma huoltorakennus ja autokatos. 2 rivitaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa, asuntojen koot m². Oma rantasauna ja huoltorakennus. Varastotilat ja työtilat: Sosiaalitilarakennukset (parakkimaisia) 45 htm2 ja 10 htm² Ponttonivarasto 3416 htm², Vesikalustovarasto 1581 htm², Varastosuoja 702 htm², Öljytynnyrivarasto 295 htm², muut varastot 13 htm², 48 htm², 11 htm², 86 htm², 282 htm², 406 htm² Korjaamo: korjaamo-, toimisto- ja opetustiloja kahdessa kerroksessa, kg nosturi, 4269 htm² Autohuoltola 702 htm², Autohalli 1505 htm², Pesukatos 62 htm², Korjausvarastokatos 398 htm² Ajoneuvo- /autokatokset 889 htm², 889 htm², 539 htm², 539 htm²

53 Resurssit ja infrastruktuuri muut osa-alueet Pöyhölän kartano / leirikeskus MYYNNISSÄ: m2 tilaa, mm. vanha pappila, väentupa ja koulutusrakennus, joissa yhteensä 75 hengen majoitustilat Pappilassa ruokailutilat 110 hengelle, kirkkosali 120 hengelle ja luentotila 60 hengelle Rantasauna, vanha holvikellari, uimaranta ja omaa rantaviivaa n. 350 m Keurusselän hotellialue MYYNNISSÄ : Päähotelli, 63 hotellihuonetta, vastaanotto, maisemaravintola, tanssipaviljonki Emma, kylpylä, hoitotilat, kuntosali, lasten leikkihuone ja kokousosasto. Lomahotelli, 32 huonetta, kokoustila Lisäksi rantasaunat, pirttirakennus jne. Keurusharjun lomamökkikylässä on 30 mökkiä Varissaaren yrityspuisto ASEMAKAAVAN LAAJENNUS: Kaavaehdotuksessa ehdotettu uutta teollisuutta (T) yhteensä m2 uutta toimitilarakentamista (KTY) 2 tontille yhteensä m2 uutta asumista (A-O, AP) pien- ja rivitaloihin on esitetty alueen kaakkois- ja länsirannoille yhteensä noin m2 Lisäksi nykyisin Keuruun lämpövoima Oy:n voimalaitos, HT-Laserin uudet tilat, pieniä toimijoita 53 Keurusselän urheilupuisto: kolme tasokasta rakennusta, huoltotila- ja kahvilarakennukset sekä sauna- ja kokoustilat Alueella on yhdentoista erilaisen vaativuustason ulkoilureittiverkosto (yht. n. 80 km), ampumahiihtotaulut (30 paikkainen ampumahiihtorata) Hiekkakenttä, pallokenttä, seikkailurata, laavu, nuotiokatos, pilkkakota, maastokirkko, kiintorastiverkosto, vaijeriliuku, korikiipeily, jousiammunta, 9 väyläinen frisbeegolfrata

54 Alueen vahvuudet ja haasteet Viikinlahti Vahvuudet: Lukuisia erilaisia tiloja, erityiskäyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo, jossa kg nosturi Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Runsaasti ranta-alueita, myös rannan läheisiä asuntoja Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Haasteita: Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa (1970-luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä (ampumarata-alueet, öljyvarasto) saattaa vaatia tutkimuksia 54

55 Alueen vahvuudet ja haasteet muut osa-alueet Vahvuudet: Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varisssaaressa, Varissaari sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitus- ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän Liikuntapuisto on kansainvälisen tason hiihtostadion Haasteita: Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita 55

56 Lähteet Uutiset ja internetsivut Asmag ( ): 2014 market forecast: Europe gets back up after fall G4S (2011): Capital Markets Day MTV ( ): Vartijoiden määrä Suomen vankiloissa muita Pohjoismaita perässä Radio Sun ( ): Tampere saa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:n internet-sivut ( ) Tekniikka&Talous ( ): Vartija korvaa poliisin - Yle: Poliisin määrärahojen leikkaus kasvattaa yksityisten turvallisuuspalvelujen kysyntää Turun Sanomat ( ): Materiaalihankinnat - uskottavaa puolustuskykyä vastuullisesti Työ- ja Elinkeinoministeriö: Toimialaonline-palvelu ( ) Vantaan Sanomat ( ): Asiantuntija: Vartijoiden määrä ei tulevaisuudessa vähene VTT (2010): Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa VTT (2007): Miten hahmottaa security-alaa: Teoreettinen malli Suomen security-liiketoiminta-alueista Julkaisut ja selvitykset AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (2014): Facts and Figures 2013 Bronstien, B. (1997) Commercial Investment Real Estate: Military base reuse: As closures and realignments march on, so do real estate opportunities Confederation of European Security Services CoESS (2012): Private security services in Europe: CoESS facts and figures 2011 EPA (2006): Turning bases into great places: New life for closed military facilities European Security Economics (2011): A survey of the European security market FCG (2014): Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle Gustafsson, J. (2014): Rakennemuutos ja kestävä aluekehitys Case Nantes: Telakkasaaren muodonmuutos IDC (2014): Western Europe 2013 Security Services Market and Forecast Lucintel (2014): Global Defense Land Vehicle Industry : Trends, Forecast, and Opportunity Analysis, February 2014 Market Research Reports (2014): Homeland Security Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends And Forecast, Metsähallitus (2014): Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma Poliisi (2009): Yksityinen turvallisuusala turvallisuuspalveluiden tuottajana: Selvitystyö yksityisen turvallisuusalan toimijoista, toimivaltuuksista ja toimintaympäristöstä ResearchAndMarkets (2014): Global Strategy Dossier - World's 15 Leading Defense & Aerospace Companies Key Strategies, Plans, SWOT, Trends & Outlook Tekes & FinnSecurity ry (2010): Yhdessä olemme enemmän: Turvallisuusalan järjestöklusterin selvitys Työ- ja Elinkeinoministeriö (2014): Toimialaraportti: Matkailu Työ- ja Elinkeinoministeriö (2012): Toimialaraportti: Majoitustoiminta Haastattelut Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry (haastattelu ): Pääsihteeri Tuija Karanko Suomen Turva-alan Yrittäjät ry (haastattelu ): Toimitusjohtaja Timo Rasimus 56

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 15.2.2015 MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA Kehittämiskohteet osa-alueittain:

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET

KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET sauna-ranta alue huoltopiha iakp. p.henk.k. 690 5000 sauna-ranta alue / / / sauna-ranta alue KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET Viikinlahden uskunta 50 509 50 Varissaaren yrityspuisto TOIMITILARAKENNUS TOIMITILARAKENNUS

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 15.4.2015 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT Sisältö Alueen potentiaali Liiketoimintasuunnitelmat

Lisätiedot

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY

YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY YRITYKSEN KIINTEISTÖKANNAN ESITTELY www.kanavuori.fi YLEISESITTELY SISÄLLYSLUETTELO KOY Vuoriluolat yleisesittely Yleisesittely alueesta Esikunnan alue Luolastot Rantarakennusten alue Ranta-alueet Kylmävarastot

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

TERVETULOA KASVAMAAN KEURUULLA

TERVETULOA KASVAMAAN KEURUULLA TERVETULOA KASVAMAAN KEURUULLA Keuruun kaupunki 2013 Keuruun varuskunnan lakkauttaminen Myös mahdollisuus Keuruun Pioneerirykmentin toiminta lakkautetaan kokonaan vuoden 2014 lopussa, jolloin Keuruulta

Lisätiedot

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.

Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu. Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5. Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan tähänastinen valmistelu Foorumit Oulu 5.5, Jyväskylä 6.5 ja Helsinki 9.5.2014 Kehityskuvan tavoitteena valtakunnallinen näkemys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Kamerat päivittäisenä turvanasi

Kamerat päivittäisenä turvanasi Kamerat päivittäisenä turvanasi 3 Kauppa ja palvelut Turvallinen asiointi ja työpaikka Hyvin suunnitellulla ja oikein toteutetulla kameravalvonnalla ehkäistään ja selvitetään myymälävarkauksia Kauppa ja

Lisätiedot

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN Sitoutuneet osapuolet Keuruun kaupunki Keulink Seurakunta, Kamanan matkailuyrittäjät Fontana Hotel Keurusselkä Haapamäen Höyryveturipuisto Osarahoittajana Keski Suomen Liitto

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.

erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt. erisk - Yhteistyö riskienhallinnan verkkoyhteisösssä Tutkimuspäällikkö Helena Kortelainen puh. 020 722 3206 e-mail helena.kortelainen@vtt.fi ULKOISET RISKIT ULKOISET RISKIT Markkinariskit Markkinariskit

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

Levi 4 Kohti kestävää matkailua

Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Kohti kestävää matkailua Levi 4 Levin matkailuliiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämishanke Lapin luonnosta lisäarvoa matkailuun - työpaja Kittilän kunnantalo, 9.6.2015 Katja Kaunismaa, Kideve

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Kotkan-Haminan seutu Ohjelma 10.12. 12.00 Salaattilounas 12.30 Avaussanat Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 12.40 Kotkan-Haminan seudun suunnittelu muutoksessa

Lisätiedot

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä

Megahub 02/2011. Logistiikkakeskukset. Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä Megahub Logistiikkakeskukset Hämeenlinna Turku Tampere Lahti Riihimäki Jyväskylä 02/2011 Joustava + suunnittelu vastuullisesti + johdettu strategisesti + sijoittunut yksilöllisesti + toteutettu MegaHub

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN

LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN 26.3.2015 Lentokoulutuskeskus, tapahtumat, matkailu ja majoitus, ilmailuteollisuus, muu teollisuus, bioenergia ja muut kehittyvät energiamuodot Visio 2020 Ortoilmakuva

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi

Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi Kasvun mahdollistajat ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TIMO METSÄ-TOKILA http://www.temtoimialapalvelu.fi/ Ohjelmistoala ja tekninen konsultointi TOL 2008 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Asikkala Valtuustoseminaari

Asikkala Valtuustoseminaari Asikkala Valtuustoseminaari 25.9.2017 Valtuustoseminaarin ohjelma Maanantai 25.9.2017 klo 16.30 Valtuustoseminaarin avaus Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi Uuden strategian valmistelu ja kunnan oma

Lisätiedot

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä

Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Työpajatilaisuudet Oulunsalon maankäytön kehittämisestä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestivät 2.6. ja 10.6.2015 kaksivaiheisen työpajatilaisuuden Oulunsalon keskustan ja asemakaavoitetun alueen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Vahvat peruskunnat -hanke

Vahvat peruskunnat -hanke Vahvat peruskunnat -hanke Signe Jauhiainen 22.5.2012 Tutkimuskysymykset Syntyykö kuntaliitoksissa elinvoimaisia peruskuntia? Ovatko kunnat elinvoimaisia myös tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia liitoksilla

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020

Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Strategiatyö: Finnan strategia 2016-2020 Konsortioryhmän kokous 11.11.2014 Markku einäsenaho KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut Asetetut tavoitteet ja strategiatyön hyödyntäminen Tavoitteet Yhteinen

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät

Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä. Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät Keski-Uudenmaan suurkaupunki hyötyä vai haittaa yrityksille? Arvioita, tekijöitä ja näkemyksiä Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät 1 55000 Elinkeinorakenne on muuttunut: Uudet työpaikat

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1

Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet. Harri Kemppi One1 Lähienergiasta liiketoimintaa - tulevaisuuden palveluosaamisen haasteet Harri Kemppi One1 Sisältö Energia-alan murros yrityksen perustana One1 Oy Case Lappeenranta Energiaratkaisut yhteistyössä kunta-asiakkaan

Lisätiedot

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke

Kaupunkikehitysryhmä. Keskustahanke MAL-VERKOSTON TAPAAMINEN 14.5.2014 Tampereen ja keskustan kehittämisohjelma Tampereen kaupunkiseudun MAL-aiesopimus ja Asemakeskushanke Tampereen Asemakeskuksen suunnittelukilpailu Tullin alueen visiotyö

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015

Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Yhteistietohankintojen tarve- ja käyttöarvio vuodelle 2015 Tavoite: kartoittaa laajasti mm. TEM hallinnon alan, ministeriöiden, seutukuntien ja kuntien arviot ja tarpeet taustana julkisen hallinnon vaikeutuva

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013

Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Ampumaradat rakennemuutoksessa seminaari 8.3.2013 Messukeskus 8.3.2013 Jari Panhelainen Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöt - 2012 N. 11 000 rakennusta N. 6,5 milj. m 2 Kiinteistöomaisuus 4,7

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kaupungit ja kunnat (Kotkan-Haminan sk) Ostojen jakautuminen ( ) Seutukunnasta Maakunnasta Ulkopuolelta Yhteensä A. Asiakaspalveluiden ostot + sos, terv,

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M

VTT lyhyesti. Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT. Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Rakentamisen tulevaisuuden näkymät Pekka Pajakkala, asiakasjohtaja, VTT 1 VTT lyhyesti Henkilöstö: 2 740 Liikevaihto: 240 M Asiakastoimialat Bio-, lääke- ja elintarviketeollisuus Elektroniikka Energia

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka

Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta. Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Yrityksen kilpailukyky vahvaksi: ensitietoa matkailun turvallisuusnormistosta Seinäjoki 8.10.2013 Kouvola 9.10.2013 Eija Raasakka Esityksen sisältöä Taustaa matkailun turvallisuustyölle Matkailun turvallisuusverkosto

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta

Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta Puolustusteollisuuden näkemykset selonteosta Eduskunta, Puolustusvaliokunta 10.5.2017 Olli Isotalo, Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry, hallituksen puheenjohtaja Keskeistä 1. Puolustusteollisuutta

Lisätiedot

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, toimitusjohtaja (twitter: @kairinen) Nordnet-aamiaistilaisuus, Helsinki, 24.9.2015 24.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot