Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja"

Transkriptio

1 Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma Liiketoimintakonseptin työpaja

2 Työpajan ohjelma Työpajan avaus ja esittelyt, toimitusjohtaja Nea Kontoniemi / Keulink Oy Työn tausta, DI Mikko Laitinen Nykytilan kuvaus ja analyysi, DI Mikko Laitinen & arkkit. Sonja Sahlsten Liiketoimintavision luonnos, DI Mikko Laitinen Kahvi Liiketoimintavision kehittäminen ryhmätyönä Yhteenveto ryhmätöistä, FL Anna Saarlo Keskustelu ja evästykset jatkotoimille 2

3 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 3

4 Työn tausta ja kohde Keuruun varuskunnan lakkauttaminen 2014 lopussa ja sitä kautta 300 työpaikan menetys Keuruu nimetty valtion tukialueeksi 2015 saakka Keulink Oy:n Invest in Keuruu TYÖ-hankkeen tavoitteena on luoda korvaavia työpaikkoja menetettyjen tilalle. Tarvittiin kehittämissuunnitelma tähtää yritystoiminnan ja investointien edistämiseen Kohteena Keuruun keskusta-alueen lounaispuolella olevat alueet: varuskunta, Keurusselän liikuntapuisto ja hotelli Keurusselän alueet Vuoden 2014 lopussa Keulink valitsi neuvonantajan (NAG ja YY-Optima) laatimaan alueen kehittämisvisiota yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Pääosa tilatusta työstä ajoittuu vuoden 2015 tammi-huhtikuulle 4

5 Hankkeen tavoitteet Tavoite Kehittämissuunnitelman tavoitteena on toimivan aluekokonaisuuden ja toteuttamiskelpoisten liiketoimintakonseptien synnyttäminen ja kirkastaminen Toteutus Suunnitelman onnistunut toteuttaminen edesauttaa uusien toimijoiden, investoreiden ja työpaikkojen saamista alueelle 5

6 Päivän työpajatilaisuuden tavoitteet Vetää yhteen alueen lähtökohtatarkastelu ja sen tulokset Käydä läpi arvio alueen kehittämismahdollisuuksista ja tehdä yhteinen valinta alueen kehittämisvisiosta Pohtia työryhmissä sitä miten valittu visio vaikuttaisi alueen kohteiden liiketoimintakonsepteihin ja niiden jatkosuunnitteluun Ymmärtää työn eteneminen ja sen vaikutukset kohteen toimijoille 6

7 Hankkeen vaiheistus ja aikataulu Lähtökohta-tarkastelu Visio ja liiketoimintasuunnitelma Maankäytön kehityskuva Toimijat ja investorit Käynnistyskokous: Työpaja: Valinnat ja suunnittelu Raportointi: ? 7

8 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 8

9 Tavoitetilalähtöinen suunnittelu Vision teeman ja haluttujen suuntien määrittely Tuleva kehityskuva 2020 Toimintaa ohjaavat periaatteet Tahtotila/ tavoitevisio Strategisten haasteiden kiteyttäminen Muodostetaan kehityspolut, jotka peilataan tavoitteita ja vaikutuksia vastaan Nykytila ja vaikuttavat kehitystrendit Keurusselän lähtötilanne Määritellään mikä muuttuu ja mihin muutoksiin voidaan ja halutaan vaikuttaa Luodaan tiekartta etenemiselle muutosten ja niihin vaadittavien kokonaisuuksien kautta 9

10 Klusteriajattelu Klusteriajattelussa lähdetään liikkeelle määrittämällä keskeinen, yhdistävä teema, johon liittyy useita alueelta löytyviä osaalueita. Pääosa näistä linkittyy teemaan suoraan ja osa epäsuorasti tukemalla tai mahdollistumalla teeman osa-aluiden kautta. Klusteri tukee myös teemansa ulkopuolisia toimintoja tai tarjoaa toimijoille mahdollisuuden tarjota niitä esimerkiksi parantamalla täyttöastetta majoitusliiketoiminnassa. Klusterin eri osa-alueet: 1. Yhdistävä teema 2. Suoraan teemaan ja sen toteuttamiseen linkittyvät liiketoimet ja toiminnot 3. Ei suoranaisesti teemaan linkittyvät liiketoiminnot, jotka kuitenkin hyötyvät 2-kategorian liiketoiminnoista 4. Teeman ulkopuoliset liiketoiminnot, joilla ei tällä hetkellä linkitystä siihen

11 Menestyksekäs alueellinen liiketoimintavisio Menestyksekkäällä alueellisella liiketoimintavisiolla on kokemuksemme mukaan seuraavia ominaisuuksia: Perustuu alueen olemassa oleviin vahvuuksiin Se voidaan alueella kokea omakseen ja siitä hyötyy useimmat alueen liiketoiminnoista Sen takana ovat vahvasti kaikki keskeiset sidosryhmät Se on innostava ja helposti viestittävissä eri sidosryhmille Sen toteutuminen synnyttää alueen mittaluokassa merkittävää toimintaa (liiketoiminnan volyymi ja työllisyysvaikutukset) Se on riittävän erottuva muista kansallisista visioista Se liittyy luontevasti osaksi muita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja Se vastaa myös tuleviin tarpeisiin 11

12 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 12

13 Lähtötilanne Puolustusvoimauudistuksen myötä Keuruun varuskunnan toiminnat lakkautettiin vuoden 2014 aikana ja alue jäi tyhjäksi Senaatti kiinteistöt myi varuskunta-alueen Sarakallio kiinteistöt Oy:lle huhtikuussa 2014 Keuruun kunnalle varuskunnan lakkautuminen on vakava isku erityisesti työllisyyden näkökulmasta. Toisaalta se luo myös mahdollisuuksia vapautuvan varuskunta- ja ympäröivän alueen kehittämiselle puhtaalta pöydältä 13 Lähteet: ww.yle.fi, mil.fi, Keulinkin materiaali

14 Keuruu sijaitsee kolmen suuremman kaupungin keskiössä Seinäjoki 140 km 2 t Keuruu Jyväskylä 60 km 50 min Tampere 120 km 1 t 30 min 14 Lähde:Keulink materiaali, NAG analyysi

15 Suomen väestö tulee keskittymään yhä voimakkaammin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin Asukasmäärän kehittyminen kaupungin/kunnan koon mukaan 2013 vs * Miljoonaa asukasta +13% % 2,8 3,1 +1,2% 1,1 1,1 1,6 1,5 Suuret kaupungit yli 50 tuhatta asukasta Keskisuuret kaupungit/kunnat tuhatta asukasta Pienet kaupungit/kunnat alle 20 tuhatta asukasta 15 * Kunkin kokoluokan kaupunkien/kuntien yhteenlaskettu väestömäärä vuosina 2013 ja ennuste 2023 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa , NAG:n analyysi

16 Keuruun väkiluku pienenee, mutta lähialueen merkittävät kaupungit jatkavat kasvuaan Ennuste Keuruun ja lähikaupunkien väkimäärän kehityksestä Tuhatta asukasta Taantuvan väestömäärän kanssa kamppailevan Keuruun tulee jatkossa nojautua yhä enemmän lähialueen kasvukeskuksiin +6,6% ,8% ,2% -4,5% ,4 9, Keuruu Jyväskylä Tampere Seinäjoki 16 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa

17 Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittäminen vaatii paikkakuntakohtaisen ratkaisun Varuskuntien sulkemiseen liittyviä selvityksiä on tehty useita Selvityksistä ei löydetty yhtenäistä, eri varuskunta-alueille yleistä ratkaisua Jokaisessa selvityksessä on päädytty erilaiseen ratkaisuun, joka korostaa sekä hyödyntää alueen ja seutukunnan erityispiirteitä Keuruun tulee huomioida omat vahvuutensa ja kilpailuetunsa kehittämissuuntaa valitessa Esimerkkejä tehdyistä suljettavien varuskuntien kehittämisselvityksistä 17

18 Keuruun alue tarvitsee yhtenäisen konseptin Keuruulla on rajalliset kyvykkyydet alueen kehittämiseen ja sen tulevaisuus nojaa olemassa oleviin resursseihin Keuruun kannattaa panostaa omien resurssien käyttämiseen harkiten ja välttää niiden hajauttamista Yksittäisiä mahdollisuuksi voidaan ja kannattaa toteuttaa, mutta nämä eivät tuo kokonaisvaltaista ratkaisua alueen kehittämiseen tai kilpailutilanteeseen Suurempi yhtenäinen konsepti mahdollistaa Keuruun erottautumisen muista kilpailevista alueista Ruokkii alueen muita yrityksiä Ei estä yksittäisten mahdollisuuksien tai ideoiden toteuttamista Parhaimmillaan yksittäiset mahdollisuudet tai ideat tukevat ja hyötyvät konseptista jolloin molempien toteutettavuus paranee 18

19 Keurusselän luoteisranta muodostuu erillisistä alueista 19

20 Esimerkki: Viikinlahden varuskunta-alueen kokonaisuus 20

21 Viikinlahden nykyinen infrastruktuuri ja vapaat tilat Rakennuksia (kpl) < m² > m² Ala (m²) (Pääkäytön mukaan) Kunto Muuta Asuminen (htm² Tyydyttävä Kruunuasunnnot Kylmä Lämmin tila Liike/toimisto Teollisuus Varasto Vapaa-aika Majoitus Muu Varasto 0 (4) (2) ~ ~ Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Autohuolto/korjaamotilat Kasarmin varastotilat, arvio MYYTY (Viikinhovi) YHTEENSÄ ~ Pääosa nykyisestä rakennuskannasta soveltuu varastointi-, huolto- tai teollisuuskäyttöön Lisäksi alueella on merkittävä määrä liiketila/toimistokäyttöön soveltuvia rakennuksia 21

22 Viikinlahden varuskunta-alueen erityispiirteet Useita erilaiseen käyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo- ja huoltotiloja Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Viikinlahti voi erottautua esimerkiksi sen hyvillä valmiuksilla koulutuskäyttöön 22

23 Viikinlahden varuskunta-alueen kehittämisen haasteita Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa ( luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä saattaa vaatia tutkimuksia Varuskunta-alueen kehittäminessä on kaksi vaihtoehtoa: 1. Nykyiseen infrastruktuuriin ja rakennuskantaan nojautuminen 2. Merkittävät investoinnit 23

24 Muiden osa-alueiden vahvuuksista ei yksin muodostu yhtenäistä pohjaa erottautuvalle kehittämiselle Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varissaaressa, joka sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitusta ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän liikuntapuistossa on kansainvälisen tason hiihtostadion Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto osittain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Keuruulla on paljon kapasiteettia lisätä asuntojen määrää ja liiketiloja on vapaana Tilannetta heikentää se että moni muu paikkakunta on samassa tilanteessa 24

25 Näkemys Keurusselän luoteisrannan kokonaisuudesta Viikinlahden varuskunta-alue tarjoaa lupaavimman pohjan jatkokehittämiselle: Soveltuu monimuotoiseen liiketoimintaan, erityisesti suuria tiloja, varastoja ja koulutustoimintaa tarvitsevaan toimintaan Keskimääräistä parempi valmius huolto- ja korjaamotoimintaan Varuskunta-alueen kehittämisessä kannattaa ensin keskittyä nykyisen infrastruktuurin hyödyntämiseen ilman merkittäviä uusinvestointeja Alueella on rakennuspalikoita matkailu-, virkistys- ja urheilutoimintaan, jotka voidaan kytkeä kokonaisuuteen Yrityspuiston tarjoama mahdollisuus laajentaa toimintaa voi olla lisähoukutin, mikäli kiinnostuneita yrityksiä löytyy 25

26 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 26

27 Tunnistettu suuri määrä eri tasoisia ideoita Elämyspuisto Palvelinsali Loma-asunnot Arkisto Metsästysurheilu Autourheilu Logistiikkakeskus Ostoskeskus Koulutus Museo Ulkoilu Hotelli Teurastamo Vankila Asiakaspalvelu- /puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Golf Hevosurheilu Vuokrattavat varastotilat Palvelukoti Yleinen urheilu Koiraurheilu Harrastetilat 27 Lähde: Keulinkin toimittama materiaali perustuen mm. kansalaisten ideoihin

28 Ideoiden pohjalta tunnistettiin neljä keskeistä teemaa Varastointi & Huolto Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Matkailu Turvallisuus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Teemat analysoidaan ja niistä tunnistetaan houkuttelevin alueen jatkokäytön keskeiseksi klusteriksi Virkistys & Urheilu Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf 28

29 Liiketoimintavision analysointi Liiketoimintavisio Alueen nykyiset vahvuudet Kilpailutilanne Potentiaali Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Muu liiketoiminta Ainutlaatuisuus Kilpaileva toiminta Markkinoille tulo Kotimaan markkina 29

30 Nykyisten vahvuuksien analysointi Teema Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Paikallinen liiketoiminta Varastointi & Huolto Kohtuullinen tilanne, erityisesti infran ja kiinteistöjen osalta Matkailu Kohtuukuntoinen infra, vähäinen erottautusmismahdollisuus Turvallisuus Paras lähtötilanne Virkistys & Urheilu Vähäinen erottautusmismahdollisuus Heikko Keskinkertainen Merkittävä Erinomainen 30 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

31 Kilpailutilanteen analysointi Teema Ratkaisun yleisyys Kilpaileva toiminta Markkinoille tulon helppous Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Vähiten kilpailua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Erottautuminen mahdollista Virkistys & Urheilu Pieni Keskinkertainen Merkittävä Suuri 31 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

32 Kaikki tunnistettujen teemojen markkinat ovat riittävän suuria ja houkuttelevia Suomen relevanttien markkinoiden koot 2014* Miljoonaa euroa Markkinapotentiaalin määrityksessä sen kokoon sisällytettiin vain Keuruulle relevantit elementit Analyysin pohjalta kaikki markkinat ovat yhtä houkuttelevia Suomen markkinan koon ja Keuruun alueen tavoitteiden perusteella Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu 32 Lähde: CoESS, PIA, TEM Toimialaraportti: Matkailu, TEM Toimialaonline * Varastointi: tavaroiden varastointipalvelut. Matkailu: majoitustoiminta. Turvallisuus: yksityiset turvallisuuspalvelut sekä puolustus- ja turvallisuusteollisuus ilman vientiä. Urheilukeskukset: urheilu- ja virkistyslaitosten toiminta.

33 Kommentit teemojen kehityksestä Varastointi & Huolto Matkailu Hyvin paikkariippuvaista, erityisesti kuluttajapuolellla Yrityspuolella vaatii optimaalisen sijainnin yrityksen koko arvoverkon osalta Toimiala tulee keskittymään vieläkin voimakkaammin liikennevirtojen risteyskohtiin ja lähelle markkinoita Matkailu keskittyy tiettyihin paikkoihin Suomessa ja suuria klustereita muodostuu näiden ympärille Asiakkaat muuttuvat vaativimmiksi ja palveluiden tulee olla lähellä matkailukeskuksia, jotka ovat myös logistisia solmukohtia Turvallisuus Virkistys & Urheilu Yksityisten toimijoiden rooli kasvaa valtiollisten toimijoiden keskittyessä yhä enemmän sotilas-, poliisi- ja muuhun kovaan viranomaistoimintaan Asiakkaiden vaatimustaso tulee nousemaan ostomäärän kasvaessa Lajien kirjo kasvaa voimakkaasti ja asiakkaat haluavat yhä enemmän valitsemaansa lajiin liittyviä palveluita Perinteiset lajit ovat osittain menettäneet suosiotaan uusille lajeille 33

34 Kokonaisuutena turvallisuusteema tarjoaa parhaan lähtökohdan klusteriksi Keuruulle Teemojen houkuttelevuuden vertaaminen Erinomainen Varastointi & Huolto Turvallisuus Turvallisuusteema muodostaa Keuruun kannalta houkuttelivimman ratkaisun Varastointi ja matkailu ovat potentiaaliltaan suuria, mutta voimakkaasti kilpailtuja Vahvuudet Virkistys & Urheilu 410 Matkailu Urheilukeskusten toiminta on voimakkaasti kilpailtua ja Keuruun vahvuudet urheiluteemassa ovat rajalliset 1380 Heikko 34 Suuri Pieni Kilpailutilanne Pallon koko = Suomen relevantti markkina (M )

35 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 35

36 Keurusselän luoteisrannalle relevantti turvallisuusmarkkina Turvallisuusala Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus Vartionti Muut* Turvallisuus -teollisuus Arvokuljetukset Puolustusteollisuus Ilmailuteollisuus Avaruusteollisuus 36 Tarkasteltava markkina * Sisältää muun muassa kameravalvontaa, etävalvontaa, tukipalveluita ja koulutusta Lähde: Confederation of European Security Services (CoESS), PIA

37 Turvallisuussektorissa merkittävä kasvu tapahtuu yksityisissä turvallisuuspalveluissa Markkinan kehitys * Miljoonaa euroa CAGR +5 % CAGR +8 % 150 Toimiala on kasvanut huolimatta talouden heikosta tilanteesta Turvallisuusteollisuudessa kasvu on maltillisempaa 430 CAGR +1,2 % 450 CAGR +1,2 % 500 Yksityisten turvallisuuspalveluiden osuuden nähdään kasvavan voimakkaasti A Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 37 Lähde: VTT, G4S, PIA, CoESS, Lucintel * Ei sisällä puolustusteollisuuden vientiä luvut arvioitu.

38 Kansainväliset turvallisuusalan trendit vaikuttavat myös Suomeen Yksityistyminen Kansainväliset trendit Sisäisen turvallisuuden määrärahojen leikkaus Viime vuosina pienentyneet puolustusbudjetit Julkisten palveluiden ulkoistus Vaikutus Suomessa Yksityisten toimijoiden määrä kasvaa Toimijoiden rooli turvallisuusmarkkinoilla kasvaa Tietoturvallisuus Kansainvälistyminen Tietoturvan rooli kasvaa Kasvanut terrorismin uhka lisää kysyntää Siirtyminen kohti ammattimaisia asiantuntijapalveluita Siirtyminen tuotteista kohti palveluita ja ratkaisuja Haetaan yhä enemmän kansainvälisesti toimivia ratkaisuja Toimijoiden keskittyminen Tietotekninen osaaminen tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden Yritysten tietoisuus terrorismista ja siihen varautuminen lisää turvallisuusalan ratkaisujen kysyntää Ratkaisujen ja konseptien toimivuuden merkitys kasvaa Toimijoiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden merkitys kasvaa 38 Lähde: G4S, VTT, European Security Economics, Lucintel, Turva-alan yrittäjät ry:n TJ (Timo Rasimus), PIA:n pääsihteeri (Tuija Karanko)

39 Julkisen sektorin toimijoiden hankinnat ovat miltei 80% koko markkinasta Asiakkaiden jakautuminen Suomen turvallisuusmarkkinoilla 2014* Miljoonaa euroa Suomen markkinoilla julkiset toimijat ovat suurin asiakasryhmä Yritysten ja yksityishenkilöiden osuus markkinasta kasvaa nopeasti 450 Muun muassa: Puolustusvoimat Poliisi Pelastuslaitos Tulli Rajavartiolaitos Ministeriöt Koko markkina Yritykset Yksityishenkilöt Julkiset toimijat Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 39 * Asiakasjakauma oletettu samaksi kuin vuonna 2010 Lähde: CoESS, PIA, VTT

40 Alan toimijoiden tarjoomat ovat hyvin homogeeniset yritysryhmien sisällä Esimerkkejä alalla toimivista yrityksistä ja niiden tarjoomasta Toimija Välineet/ Laitteet Asiantuntija & Koulutus Vartiointi Tietoturva Sotilas Turvapalveluiden tarjoajat Puolustusteollisuus G4S Securitas Turvatiimi Millog Patria Abloy Turvatuotevalmistajat AM Security Datactica Flexim Security Infratek Tietoturvaratkaisut Insta DefSec Silverskin Asiantuntijapalvelut ja turvavälineistö ovat yleisimmät tarjoomat 40 Lähde: Yritysten verkkosivut

41 Turvallisuusala on tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena Turvallisuus on vaalien kärkiteema Helsingin Sanomat Niinistö nostaisi turvallisuuden EU:n yhdeksi painopisteeksi Suomenmaa Sisäministeriö laatii sisäisen turvallisuuden strategian Konfliktit lähialueilla voivat horjuttaa Suomenkin turvallisuutta Verkkouutiset KD-Lehti Yksi poliisi vastaa 733:n turvallisuudesta Kansan Uutiset Kansalaisten turvallisuus järkkynyt, poliisien määrärahojen leikkaukset peruttava Suomen Uutiset

42 Alan toimijoiden näkemyksiä toimialan tulevaisuudesta Palvelutoiminnassa viranomaiset varmasti voisivat ulkoistaa toimintaansa. Erityisesti koulutuksia ja harjoituksia voidaan tietyiltä osin ulkoistaa. Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko ( ) Sähköisten turvapalveluiden siirtyminen verkkoon on kiihtynyt useiden vuosien ajan ja tästä johtuen tulevaisuuden haasteena onkin miten palvella luotettavasti. Turva-alan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Timo Rasimus ( ) Yhteenveto tulevaisuuden näkymistä Turvallisuusala ammattilaistuu Toimijoiden luotettavuuden merkitys kasvaa Tietoteknisten ratkaisujien kasvu kiihtyy ja tietoteknistä osaamista tarvitaan entistä enemmän Julkisella puolella kysyntä on budjettiriippuvaista, mikä vaikuttaa teollisuuteen Kyberturvallisuus selvä tulevaisuuden ala Julkisella puolella tarve erilaisista turva- ja johtamisjärjestelmistä sekä viestintäratkaisuista kasvaa. Erilaisten asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa 42

43 Turvallisuusklusteri tulee tukemaan muitakin Keuruun toimialoja alustava kokonaisuus Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 43 Matkailu

44 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 44

45 Vision luomien mahdollisuuksien ja potentiaalin konkreettien määritys työpajoissa Edellä todetun mukaisesti turvallisuusklusteri vaikuttaa sopivalta Keurusselän kehittämiskehikoksi Seuraavaksi haluamme saada paikallisilta yrityksiltä ja vaikuttajilta näkemyksiä, mitkä osa-alueet näyttävät lupaavilta ja mikä näiden potentiaali Keuruulle voisi olla (, työpaikat, investoinnit) sekä mitä ne vaativat Työtapana on ryhmätyöskentely ja sen jälkeen tulokset käydään läpi yhdessä Tulokset toimivat yhtenä lähteenä työn seuraavassa vaiheessa Ryhmätyöskentelyn kesto 40 min ja tulosten yhteenveto 30 min 45

46 Mitä muita keskeisiä alueita tunnistat oman liiketoimintasi tai kokemuksesi perusteella klusteriin tai sen lähelle kuuluviksi? Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 46 Matkailu

47 Ryhmätyö: Potentiaalin määritys per osa-alue Turvallisuus Valvomo- ja keskustoiminta Koulutus Virkistys ja urheilu Muut (esim. majoitus) Keskustelkaa ja määrittäkää per osa-alue: Mielestänne tärkeät/soveltuvat kokonaisuudet Perustelu tärkeydellä/soveltuvuudelle Potentiaali per kokonaisuus; työpaikat / liikevaihto 47

48 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 48

49 Hankkeen eteneminen Osa-alue Toimenpiteet Vision kuvaaminen valintojen perusteella Visio ja LTS Alueen kokonaisliiketoimintasuunnitelman laadinta Valinnan vaikutukset kohteiden suunnitelmiin Maankäyttösuunnittelu valitun vision pohjalta Maankäytön kehityskuva Yleissuunnitelman ja havainnekuvien laadinta Toimijat ja investorit Keskeisten toimijoiden ja investorien luokittelu ja tunnistaminen Kontaktoinnit suunnitelman kirkastamiseksi 49

50 Liitteet Tunnistetut kokonaisuudet Alueen rakennukset ja infrastruktuuri Lähteet 50

51 Tunnistetut ideat Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu Muut Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf Palvelukoti Vankila Teurastamo Elämyspuisto Ostoskeskus Harrastetilat Koiraurheilu Metsästysurheilu 51

52 Vapaat tilat ja infrastruktuuri Viikinlahti 52 Vapaa-ajantilat: Auditorio / elokuvateatteri, 384 paikkaa, arkkitehtonisesti tärkeä, 715 htm² Urheilutalo, täysimittainen sisäliikuntahalli, kuntosali, saunatilat, 3971 htm² Pirttimäen saunamökki 90 htm² Toimistotilat / muuneltavat: Erikoistilat: Kasarmirakennus 1: majoitus-, toimisto-, luokka-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, htm² Kasarmirakennus 2: majoitus-, toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, 5350 htm² Esikunta m² Koulutusrakennus: luokkahuoneita sekä varasto- ja sosiaalitilaa, 972 hmt² Sotilaskoti / pieni ruokala 370 m² Iso ruokala ja suurkeittiö, keittiön koneet ja laitteet poistetaan tilasta m² Terveysasema / poliklinikka 677 htm² Asuinrakennukset: 2 kerrostaloa, joissa yhteensä 59 asuntoa, asuntojen koot m². Oma huoltorakennus ja autokatos. 2 rivitaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa, asuntojen koot m². Oma rantasauna ja huoltorakennus. Varastotilat ja työtilat: Sosiaalitilarakennukset (parakkimaisia) 45 htm2 ja 10 htm² Ponttonivarasto 3416 htm², Vesikalustovarasto 1581 htm², Varastosuoja 702 htm², Öljytynnyrivarasto 295 htm², muut varastot 13 htm², 48 htm², 11 htm², 86 htm², 282 htm², 406 htm² Korjaamo: korjaamo-, toimisto- ja opetustiloja kahdessa kerroksessa, kg nosturi, 4269 htm² Autohuoltola 702 htm², Autohalli 1505 htm², Pesukatos 62 htm², Korjausvarastokatos 398 htm² Ajoneuvo- /autokatokset 889 htm², 889 htm², 539 htm², 539 htm²

53 Resurssit ja infrastruktuuri muut osa-alueet Pöyhölän kartano / leirikeskus MYYNNISSÄ: m2 tilaa, mm. vanha pappila, väentupa ja koulutusrakennus, joissa yhteensä 75 hengen majoitustilat Pappilassa ruokailutilat 110 hengelle, kirkkosali 120 hengelle ja luentotila 60 hengelle Rantasauna, vanha holvikellari, uimaranta ja omaa rantaviivaa n. 350 m Keurusselän hotellialue MYYNNISSÄ : Päähotelli, 63 hotellihuonetta, vastaanotto, maisemaravintola, tanssipaviljonki Emma, kylpylä, hoitotilat, kuntosali, lasten leikkihuone ja kokousosasto. Lomahotelli, 32 huonetta, kokoustila Lisäksi rantasaunat, pirttirakennus jne. Keurusharjun lomamökkikylässä on 30 mökkiä Varissaaren yrityspuisto ASEMAKAAVAN LAAJENNUS: Kaavaehdotuksessa ehdotettu uutta teollisuutta (T) yhteensä m2 uutta toimitilarakentamista (KTY) 2 tontille yhteensä m2 uutta asumista (A-O, AP) pien- ja rivitaloihin on esitetty alueen kaakkois- ja länsirannoille yhteensä noin m2 Lisäksi nykyisin Keuruun lämpövoima Oy:n voimalaitos, HT-Laserin uudet tilat, pieniä toimijoita 53 Keurusselän urheilupuisto: kolme tasokasta rakennusta, huoltotila- ja kahvilarakennukset sekä sauna- ja kokoustilat Alueella on yhdentoista erilaisen vaativuustason ulkoilureittiverkosto (yht. n. 80 km), ampumahiihtotaulut (30 paikkainen ampumahiihtorata) Hiekkakenttä, pallokenttä, seikkailurata, laavu, nuotiokatos, pilkkakota, maastokirkko, kiintorastiverkosto, vaijeriliuku, korikiipeily, jousiammunta, 9 väyläinen frisbeegolfrata

54 Alueen vahvuudet ja haasteet Viikinlahti Vahvuudet: Lukuisia erilaisia tiloja, erityiskäyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo, jossa kg nosturi Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Runsaasti ranta-alueita, myös rannan läheisiä asuntoja Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Haasteita: Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa (1970-luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä (ampumarata-alueet, öljyvarasto) saattaa vaatia tutkimuksia 54

55 Alueen vahvuudet ja haasteet muut osa-alueet Vahvuudet: Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varisssaaressa, Varissaari sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitus- ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän Liikuntapuisto on kansainvälisen tason hiihtostadion Haasteita: Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita 55

56 Lähteet Uutiset ja internetsivut Asmag ( ): 2014 market forecast: Europe gets back up after fall G4S (2011): Capital Markets Day MTV ( ): Vartijoiden määrä Suomen vankiloissa muita Pohjoismaita perässä Radio Sun ( ): Tampere saa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:n internet-sivut ( ) Tekniikka&Talous ( ): Vartija korvaa poliisin - Yle: Poliisin määrärahojen leikkaus kasvattaa yksityisten turvallisuuspalvelujen kysyntää Turun Sanomat ( ): Materiaalihankinnat - uskottavaa puolustuskykyä vastuullisesti Työ- ja Elinkeinoministeriö: Toimialaonline-palvelu ( ) Vantaan Sanomat ( ): Asiantuntija: Vartijoiden määrä ei tulevaisuudessa vähene VTT (2010): Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa VTT (2007): Miten hahmottaa security-alaa: Teoreettinen malli Suomen security-liiketoiminta-alueista Julkaisut ja selvitykset AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (2014): Facts and Figures 2013 Bronstien, B. (1997) Commercial Investment Real Estate: Military base reuse: As closures and realignments march on, so do real estate opportunities Confederation of European Security Services CoESS (2012): Private security services in Europe: CoESS facts and figures 2011 EPA (2006): Turning bases into great places: New life for closed military facilities European Security Economics (2011): A survey of the European security market FCG (2014): Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle Gustafsson, J. (2014): Rakennemuutos ja kestävä aluekehitys Case Nantes: Telakkasaaren muodonmuutos IDC (2014): Western Europe 2013 Security Services Market and Forecast Lucintel (2014): Global Defense Land Vehicle Industry : Trends, Forecast, and Opportunity Analysis, February 2014 Market Research Reports (2014): Homeland Security Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends And Forecast, Metsähallitus (2014): Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma Poliisi (2009): Yksityinen turvallisuusala turvallisuuspalveluiden tuottajana: Selvitystyö yksityisen turvallisuusalan toimijoista, toimivaltuuksista ja toimintaympäristöstä ResearchAndMarkets (2014): Global Strategy Dossier - World's 15 Leading Defense & Aerospace Companies Key Strategies, Plans, SWOT, Trends & Outlook Tekes & FinnSecurity ry (2010): Yhdessä olemme enemmän: Turvallisuusalan järjestöklusterin selvitys Työ- ja Elinkeinoministeriö (2014): Toimialaraportti: Matkailu Työ- ja Elinkeinoministeriö (2012): Toimialaraportti: Majoitustoiminta Haastattelut Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry (haastattelu ): Pääsihteeri Tuija Karanko Suomen Turva-alan Yrittäjät ry (haastattelu ): Toimitusjohtaja Timo Rasimus 56

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen

Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä Saaranen, Reunanen Valo-talo Todellinen urheilun keskittymä 16.6.2016 Saaranen, Reunanen Sponda lyhyesti Sponda on pääkaupunkiseudun ja Tampereen toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö Liikevaihto 230,5

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE

HAXLOG RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE MAHDOLLISUUKSIA MONELLE TOIMIALALLE RÄÄTÄLÖITYÄ VARASTOTILAA JA PIENTEOLLISUUDEN TUOTANTOTILAA PÄÄVÄYLIEN VARRELLA KOIVUKYLÄNVÄYLÄ 1, VANTAA OPTIMAALINEN SIJAINTI PÄÄKAUPUNKI- ALUEELLA Tampereen Kehä lll

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN

LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN LSK BUSINESS PARK OY: MASTER PLAN 26.3.2015 Lentokoulutuskeskus, tapahtumat, matkailu ja majoitus, ilmailuteollisuus, muu teollisuus, bioenergia ja muut kehittyvät energiamuodot Visio 2020 Ortoilmakuva

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE

ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE ASIANTUNTIJALAUSUNTO EDUSKUNNAN TARKASTUSVALIOKUNNALLE TOIMENPITEET MIETINNÖN TRVM 5/2014 VP JOHDOSTA / K 10/2016 VP TIISTAI 19.04.2016 KLO 12:30 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JARMO VAITTINEN SENAATTI-KIINTEISTÖT

Lisätiedot

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva ALLI Timo Turunen, YM Aluefoorumit 11/2013 Keskiössä Suomen aluerakenne siis mikä? Palvelut Aluerakenteella e a tarkoitetaan väestön ja asumisen, tö työpaikkojen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources

BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources BIOCLUS-hanke: Developing research and innovation environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources Konsortiossa 20 toimijaa, ij viidestä maasta Keskisuomalaiset

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa

Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kunnalliset hankinnat Kotkan-Haminan seutukunnassa Kaupungit ja kunnat (Kotkan-Haminan sk) Ostojen jakautuminen ( ) Seutukunnasta Maakunnasta Ulkopuolelta Yhteensä A. Asiakaspalveluiden ostot + sos, terv,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista.

Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. Yhteenveto Kankaanpään Kulttuurikampushankkeen esiselvityksestä saaduista tarjouksista. 25.6.2015 Ilmari Mattila Tarjoaja Ramboll Management Consulting Oy - Monialainen kehittämisosaaminen - Vastaavia

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.

Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet. Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11. Saariston liikennepalvelujen kehittäminen Havaintoja, johtopäätöksiä ja jatkotoimet Eeva Linkama Saaristoliikenteen neuvottelukunta 3.11.2015 Saariston liikennepalvelujen kehittäminen missä mennään? Selvitetty

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI VYÖKATU 3 00160 HELSINKI MYYDÄÄN N. 495 M2 HELSINGIN HELSINGIN KAUPUNKI MYY PERUSTIETOA KOHTEESTA Helsingin kaupunki myy: Myynnin kohteena on rakennus 495 m2 (ei tarkistusmitattu) ja maanvuokraoikeus n.

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT

TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT TILINPÄÄTÖS 2015 JA NÄKYMÄT Petri Kairinen, CEO 17.2.2016 17.2.16 Nixu 2016 1 KASVUSTRATEGIA ETENI. NIXU LAAJENTUI KANSAINVÄLISESTI JA KÄYNNISTI UUSIA SKAALAUTUVIA PALVELUITA 17.2.16 Nixu 2016 2 Hyvä kasvu

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes

Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille. Tekes Tutkimushaun verkottumistilaisuus 14.1.2014 Huippuostajat Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille 2013-2016 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Fiksu

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa

Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa Näkökulmia kokonaisturvallisuudesta - Ajankohtaista ja selonteon linjaukset - Kokonaisturvallisuus kunnassa 20.3.2013 Yleissihteeri Vesa Valtonen (ST) vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi Kuntien varautuminen

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain?

Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? www.laurea.fi Tarja Meristö & Jukka Laitinen Kestävä kehitys ja Triple Helix - yhteistyö alueellisen menestyksen avain? Jukka Laitinen Laurea-ammattikorkeakoulu/FuturesLab CoFi Lahden tiedepäivä 10.11.2015

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL,

SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, SKTY:N SYYSPÄIVÄT OMAISUUDEN HALLINTA JUHA ÄIJÖ, RAMBOLL, 11.2013 OMAISUUDEN HALLINTA KAUPUNKIOMAISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURI INFRAN HALLINTA TOIMINNANOHJAUS RAHOITUS KUNTAPALVELUT KUNNOSSAPITO

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä

HIPPOS Jyväskylä. Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä HIPPOS2020 - Jyväskylä Liikunnan ja hyvinvoinnin osaamiskeskittymä Visio 2 Suomen johtava urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. 3 Missio Urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa?

Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Mitä on kuntoutuskumppanuus ja kuinka se voisi toimia Satakunnassa? Janne Jalava & Tuomas Koskela / Innokuntoutus 15.6.2009 1 Kuntoutujat-ryhmän kehittämiskonsultoinnin periaatteet Kuntoutuksen uusiin

Lisätiedot