Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja"

Transkriptio

1 Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma Liiketoimintakonseptin työpaja

2 Työpajan ohjelma Työpajan avaus ja esittelyt, toimitusjohtaja Nea Kontoniemi / Keulink Oy Työn tausta, DI Mikko Laitinen Nykytilan kuvaus ja analyysi, DI Mikko Laitinen & arkkit. Sonja Sahlsten Liiketoimintavision luonnos, DI Mikko Laitinen Kahvi Liiketoimintavision kehittäminen ryhmätyönä Yhteenveto ryhmätöistä, FL Anna Saarlo Keskustelu ja evästykset jatkotoimille 2

3 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 3

4 Työn tausta ja kohde Keuruun varuskunnan lakkauttaminen 2014 lopussa ja sitä kautta 300 työpaikan menetys Keuruu nimetty valtion tukialueeksi 2015 saakka Keulink Oy:n Invest in Keuruu TYÖ-hankkeen tavoitteena on luoda korvaavia työpaikkoja menetettyjen tilalle. Tarvittiin kehittämissuunnitelma tähtää yritystoiminnan ja investointien edistämiseen Kohteena Keuruun keskusta-alueen lounaispuolella olevat alueet: varuskunta, Keurusselän liikuntapuisto ja hotelli Keurusselän alueet Vuoden 2014 lopussa Keulink valitsi neuvonantajan (NAG ja YY-Optima) laatimaan alueen kehittämisvisiota yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Pääosa tilatusta työstä ajoittuu vuoden 2015 tammi-huhtikuulle 4

5 Hankkeen tavoitteet Tavoite Kehittämissuunnitelman tavoitteena on toimivan aluekokonaisuuden ja toteuttamiskelpoisten liiketoimintakonseptien synnyttäminen ja kirkastaminen Toteutus Suunnitelman onnistunut toteuttaminen edesauttaa uusien toimijoiden, investoreiden ja työpaikkojen saamista alueelle 5

6 Päivän työpajatilaisuuden tavoitteet Vetää yhteen alueen lähtökohtatarkastelu ja sen tulokset Käydä läpi arvio alueen kehittämismahdollisuuksista ja tehdä yhteinen valinta alueen kehittämisvisiosta Pohtia työryhmissä sitä miten valittu visio vaikuttaisi alueen kohteiden liiketoimintakonsepteihin ja niiden jatkosuunnitteluun Ymmärtää työn eteneminen ja sen vaikutukset kohteen toimijoille 6

7 Hankkeen vaiheistus ja aikataulu Lähtökohta-tarkastelu Visio ja liiketoimintasuunnitelma Maankäytön kehityskuva Toimijat ja investorit Käynnistyskokous: Työpaja: Valinnat ja suunnittelu Raportointi: ? 7

8 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 8

9 Tavoitetilalähtöinen suunnittelu Vision teeman ja haluttujen suuntien määrittely Tuleva kehityskuva 2020 Toimintaa ohjaavat periaatteet Tahtotila/ tavoitevisio Strategisten haasteiden kiteyttäminen Muodostetaan kehityspolut, jotka peilataan tavoitteita ja vaikutuksia vastaan Nykytila ja vaikuttavat kehitystrendit Keurusselän lähtötilanne Määritellään mikä muuttuu ja mihin muutoksiin voidaan ja halutaan vaikuttaa Luodaan tiekartta etenemiselle muutosten ja niihin vaadittavien kokonaisuuksien kautta 9

10 Klusteriajattelu Klusteriajattelussa lähdetään liikkeelle määrittämällä keskeinen, yhdistävä teema, johon liittyy useita alueelta löytyviä osaalueita. Pääosa näistä linkittyy teemaan suoraan ja osa epäsuorasti tukemalla tai mahdollistumalla teeman osa-aluiden kautta. Klusteri tukee myös teemansa ulkopuolisia toimintoja tai tarjoaa toimijoille mahdollisuuden tarjota niitä esimerkiksi parantamalla täyttöastetta majoitusliiketoiminnassa. Klusterin eri osa-alueet: 1. Yhdistävä teema 2. Suoraan teemaan ja sen toteuttamiseen linkittyvät liiketoimet ja toiminnot 3. Ei suoranaisesti teemaan linkittyvät liiketoiminnot, jotka kuitenkin hyötyvät 2-kategorian liiketoiminnoista 4. Teeman ulkopuoliset liiketoiminnot, joilla ei tällä hetkellä linkitystä siihen

11 Menestyksekäs alueellinen liiketoimintavisio Menestyksekkäällä alueellisella liiketoimintavisiolla on kokemuksemme mukaan seuraavia ominaisuuksia: Perustuu alueen olemassa oleviin vahvuuksiin Se voidaan alueella kokea omakseen ja siitä hyötyy useimmat alueen liiketoiminnoista Sen takana ovat vahvasti kaikki keskeiset sidosryhmät Se on innostava ja helposti viestittävissä eri sidosryhmille Sen toteutuminen synnyttää alueen mittaluokassa merkittävää toimintaa (liiketoiminnan volyymi ja työllisyysvaikutukset) Se on riittävän erottuva muista kansallisista visioista Se liittyy luontevasti osaksi muita kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja Se vastaa myös tuleviin tarpeisiin 11

12 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 12

13 Lähtötilanne Puolustusvoimauudistuksen myötä Keuruun varuskunnan toiminnat lakkautettiin vuoden 2014 aikana ja alue jäi tyhjäksi Senaatti kiinteistöt myi varuskunta-alueen Sarakallio kiinteistöt Oy:lle huhtikuussa 2014 Keuruun kunnalle varuskunnan lakkautuminen on vakava isku erityisesti työllisyyden näkökulmasta. Toisaalta se luo myös mahdollisuuksia vapautuvan varuskunta- ja ympäröivän alueen kehittämiselle puhtaalta pöydältä 13 Lähteet: ww.yle.fi, mil.fi, Keulinkin materiaali

14 Keuruu sijaitsee kolmen suuremman kaupungin keskiössä Seinäjoki 140 km 2 t Keuruu Jyväskylä 60 km 50 min Tampere 120 km 1 t 30 min 14 Lähde:Keulink materiaali, NAG analyysi

15 Suomen väestö tulee keskittymään yhä voimakkaammin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin Asukasmäärän kehittyminen kaupungin/kunnan koon mukaan 2013 vs * Miljoonaa asukasta +13% % 2,8 3,1 +1,2% 1,1 1,1 1,6 1,5 Suuret kaupungit yli 50 tuhatta asukasta Keskisuuret kaupungit/kunnat tuhatta asukasta Pienet kaupungit/kunnat alle 20 tuhatta asukasta 15 * Kunkin kokoluokan kaupunkien/kuntien yhteenlaskettu väestömäärä vuosina 2013 ja ennuste 2023 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa , NAG:n analyysi

16 Keuruun väkiluku pienenee, mutta lähialueen merkittävät kaupungit jatkavat kasvuaan Ennuste Keuruun ja lähikaupunkien väkimäärän kehityksestä Tuhatta asukasta Taantuvan väestömäärän kanssa kamppailevan Keuruun tulee jatkossa nojautua yhä enemmän lähialueen kasvukeskuksiin +6,6% ,8% ,2% -4,5% ,4 9, Keuruu Jyväskylä Tampere Seinäjoki 16 Lähde: Tilastokeskuksen ennuste väestömäärän kehityksestä Suomessa

17 Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittäminen vaatii paikkakuntakohtaisen ratkaisun Varuskuntien sulkemiseen liittyviä selvityksiä on tehty useita Selvityksistä ei löydetty yhtenäistä, eri varuskunta-alueille yleistä ratkaisua Jokaisessa selvityksessä on päädytty erilaiseen ratkaisuun, joka korostaa sekä hyödyntää alueen ja seutukunnan erityispiirteitä Keuruun tulee huomioida omat vahvuutensa ja kilpailuetunsa kehittämissuuntaa valitessa Esimerkkejä tehdyistä suljettavien varuskuntien kehittämisselvityksistä 17

18 Keuruun alue tarvitsee yhtenäisen konseptin Keuruulla on rajalliset kyvykkyydet alueen kehittämiseen ja sen tulevaisuus nojaa olemassa oleviin resursseihin Keuruun kannattaa panostaa omien resurssien käyttämiseen harkiten ja välttää niiden hajauttamista Yksittäisiä mahdollisuuksi voidaan ja kannattaa toteuttaa, mutta nämä eivät tuo kokonaisvaltaista ratkaisua alueen kehittämiseen tai kilpailutilanteeseen Suurempi yhtenäinen konsepti mahdollistaa Keuruun erottautumisen muista kilpailevista alueista Ruokkii alueen muita yrityksiä Ei estä yksittäisten mahdollisuuksien tai ideoiden toteuttamista Parhaimmillaan yksittäiset mahdollisuudet tai ideat tukevat ja hyötyvät konseptista jolloin molempien toteutettavuus paranee 18

19 Keurusselän luoteisranta muodostuu erillisistä alueista 19

20 Esimerkki: Viikinlahden varuskunta-alueen kokonaisuus 20

21 Viikinlahden nykyinen infrastruktuuri ja vapaat tilat Rakennuksia (kpl) < m² > m² Ala (m²) (Pääkäytön mukaan) Kunto Muuta Asuminen (htm² Tyydyttävä Kruunuasunnnot Kylmä Lämmin tila Liike/toimisto Teollisuus Varasto Vapaa-aika Majoitus Muu Varasto 0 (4) (2) ~ ~ Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Tyydyttävä/Hyvä Autohuolto/korjaamotilat Kasarmin varastotilat, arvio MYYTY (Viikinhovi) YHTEENSÄ ~ Pääosa nykyisestä rakennuskannasta soveltuu varastointi-, huolto- tai teollisuuskäyttöön Lisäksi alueella on merkittävä määrä liiketila/toimistokäyttöön soveltuvia rakennuksia 21

22 Viikinlahden varuskunta-alueen erityispiirteet Useita erilaiseen käyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo- ja huoltotiloja Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Viikinlahti voi erottautua esimerkiksi sen hyvillä valmiuksilla koulutuskäyttöön 22

23 Viikinlahden varuskunta-alueen kehittämisen haasteita Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa ( luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä saattaa vaatia tutkimuksia Varuskunta-alueen kehittäminessä on kaksi vaihtoehtoa: 1. Nykyiseen infrastruktuuriin ja rakennuskantaan nojautuminen 2. Merkittävät investoinnit 23

24 Muiden osa-alueiden vahvuuksista ei yksin muodostu yhtenäistä pohjaa erottautuvalle kehittämiselle Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varissaaressa, joka sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitusta ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän liikuntapuistossa on kansainvälisen tason hiihtostadion Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto osittain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Keuruulla on paljon kapasiteettia lisätä asuntojen määrää ja liiketiloja on vapaana Tilannetta heikentää se että moni muu paikkakunta on samassa tilanteessa 24

25 Näkemys Keurusselän luoteisrannan kokonaisuudesta Viikinlahden varuskunta-alue tarjoaa lupaavimman pohjan jatkokehittämiselle: Soveltuu monimuotoiseen liiketoimintaan, erityisesti suuria tiloja, varastoja ja koulutustoimintaa tarvitsevaan toimintaan Keskimääräistä parempi valmius huolto- ja korjaamotoimintaan Varuskunta-alueen kehittämisessä kannattaa ensin keskittyä nykyisen infrastruktuurin hyödyntämiseen ilman merkittäviä uusinvestointeja Alueella on rakennuspalikoita matkailu-, virkistys- ja urheilutoimintaan, jotka voidaan kytkeä kokonaisuuteen Yrityspuiston tarjoama mahdollisuus laajentaa toimintaa voi olla lisähoukutin, mikäli kiinnostuneita yrityksiä löytyy 25

26 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 26

27 Tunnistettu suuri määrä eri tasoisia ideoita Elämyspuisto Palvelinsali Loma-asunnot Arkisto Metsästysurheilu Autourheilu Logistiikkakeskus Ostoskeskus Koulutus Museo Ulkoilu Hotelli Teurastamo Vankila Asiakaspalvelu- /puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Golf Hevosurheilu Vuokrattavat varastotilat Palvelukoti Yleinen urheilu Koiraurheilu Harrastetilat 27 Lähde: Keulinkin toimittama materiaali perustuen mm. kansalaisten ideoihin

28 Ideoiden pohjalta tunnistettiin neljä keskeistä teemaa Varastointi & Huolto Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Matkailu Turvallisuus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Teemat analysoidaan ja niistä tunnistetaan houkuttelevin alueen jatkokäytön keskeiseksi klusteriksi Virkistys & Urheilu Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf 28

29 Liiketoimintavision analysointi Liiketoimintavisio Alueen nykyiset vahvuudet Kilpailutilanne Potentiaali Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Muu liiketoiminta Ainutlaatuisuus Kilpaileva toiminta Markkinoille tulo Kotimaan markkina 29

30 Nykyisten vahvuuksien analysointi Teema Infrastruktuuri Kiinteistöt Sijainti Osaaminen Paikallinen liiketoiminta Varastointi & Huolto Kohtuullinen tilanne, erityisesti infran ja kiinteistöjen osalta Matkailu Kohtuukuntoinen infra, vähäinen erottautusmismahdollisuus Turvallisuus Paras lähtötilanne Virkistys & Urheilu Vähäinen erottautusmismahdollisuus Heikko Keskinkertainen Merkittävä Erinomainen 30 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

31 Kilpailutilanteen analysointi Teema Ratkaisun yleisyys Kilpaileva toiminta Markkinoille tulon helppous Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Vähiten kilpailua ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Erottautuminen mahdollista Virkistys & Urheilu Pieni Keskinkertainen Merkittävä Suuri 31 Lähde: NAG ja YY-optima analyysi, Keulink-materiaali

32 Kaikki tunnistettujen teemojen markkinat ovat riittävän suuria ja houkuttelevia Suomen relevanttien markkinoiden koot 2014* Miljoonaa euroa Markkinapotentiaalin määrityksessä sen kokoon sisällytettiin vain Keuruulle relevantit elementit Analyysin pohjalta kaikki markkinat ovat yhtä houkuttelevia Suomen markkinan koon ja Keuruun alueen tavoitteiden perusteella Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu 32 Lähde: CoESS, PIA, TEM Toimialaraportti: Matkailu, TEM Toimialaonline * Varastointi: tavaroiden varastointipalvelut. Matkailu: majoitustoiminta. Turvallisuus: yksityiset turvallisuuspalvelut sekä puolustus- ja turvallisuusteollisuus ilman vientiä. Urheilukeskukset: urheilu- ja virkistyslaitosten toiminta.

33 Kommentit teemojen kehityksestä Varastointi & Huolto Matkailu Hyvin paikkariippuvaista, erityisesti kuluttajapuolellla Yrityspuolella vaatii optimaalisen sijainnin yrityksen koko arvoverkon osalta Toimiala tulee keskittymään vieläkin voimakkaammin liikennevirtojen risteyskohtiin ja lähelle markkinoita Matkailu keskittyy tiettyihin paikkoihin Suomessa ja suuria klustereita muodostuu näiden ympärille Asiakkaat muuttuvat vaativimmiksi ja palveluiden tulee olla lähellä matkailukeskuksia, jotka ovat myös logistisia solmukohtia Turvallisuus Virkistys & Urheilu Yksityisten toimijoiden rooli kasvaa valtiollisten toimijoiden keskittyessä yhä enemmän sotilas-, poliisi- ja muuhun kovaan viranomaistoimintaan Asiakkaiden vaatimustaso tulee nousemaan ostomäärän kasvaessa Lajien kirjo kasvaa voimakkaasti ja asiakkaat haluavat yhä enemmän valitsemaansa lajiin liittyviä palveluita Perinteiset lajit ovat osittain menettäneet suosiotaan uusille lajeille 33

34 Kokonaisuutena turvallisuusteema tarjoaa parhaan lähtökohdan klusteriksi Keuruulle Teemojen houkuttelevuuden vertaaminen Erinomainen Varastointi & Huolto Turvallisuus Turvallisuusteema muodostaa Keuruun kannalta houkuttelivimman ratkaisun Varastointi ja matkailu ovat potentiaaliltaan suuria, mutta voimakkaasti kilpailtuja Vahvuudet Virkistys & Urheilu 410 Matkailu Urheilukeskusten toiminta on voimakkaasti kilpailtua ja Keuruun vahvuudet urheiluteemassa ovat rajalliset 1380 Heikko 34 Suuri Pieni Kilpailutilanne Pallon koko = Suomen relevantti markkina (M )

35 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 35

36 Keurusselän luoteisrannalle relevantti turvallisuusmarkkina Turvallisuusala Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus Vartionti Muut* Turvallisuus -teollisuus Arvokuljetukset Puolustusteollisuus Ilmailuteollisuus Avaruusteollisuus 36 Tarkasteltava markkina * Sisältää muun muassa kameravalvontaa, etävalvontaa, tukipalveluita ja koulutusta Lähde: Confederation of European Security Services (CoESS), PIA

37 Turvallisuussektorissa merkittävä kasvu tapahtuu yksityisissä turvallisuuspalveluissa Markkinan kehitys * Miljoonaa euroa CAGR +5 % CAGR +8 % 150 Toimiala on kasvanut huolimatta talouden heikosta tilanteesta Turvallisuusteollisuudessa kasvu on maltillisempaa 430 CAGR +1,2 % 450 CAGR +1,2 % 500 Yksityisten turvallisuuspalveluiden osuuden nähdään kasvavan voimakkaasti A Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 37 Lähde: VTT, G4S, PIA, CoESS, Lucintel * Ei sisällä puolustusteollisuuden vientiä luvut arvioitu.

38 Kansainväliset turvallisuusalan trendit vaikuttavat myös Suomeen Yksityistyminen Kansainväliset trendit Sisäisen turvallisuuden määrärahojen leikkaus Viime vuosina pienentyneet puolustusbudjetit Julkisten palveluiden ulkoistus Vaikutus Suomessa Yksityisten toimijoiden määrä kasvaa Toimijoiden rooli turvallisuusmarkkinoilla kasvaa Tietoturvallisuus Kansainvälistyminen Tietoturvan rooli kasvaa Kasvanut terrorismin uhka lisää kysyntää Siirtyminen kohti ammattimaisia asiantuntijapalveluita Siirtyminen tuotteista kohti palveluita ja ratkaisuja Haetaan yhä enemmän kansainvälisesti toimivia ratkaisuja Toimijoiden keskittyminen Tietotekninen osaaminen tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden Yritysten tietoisuus terrorismista ja siihen varautuminen lisää turvallisuusalan ratkaisujen kysyntää Ratkaisujen ja konseptien toimivuuden merkitys kasvaa Toimijoiden luotettavuuden ja nuhteettomuuden merkitys kasvaa 38 Lähde: G4S, VTT, European Security Economics, Lucintel, Turva-alan yrittäjät ry:n TJ (Timo Rasimus), PIA:n pääsihteeri (Tuija Karanko)

39 Julkisen sektorin toimijoiden hankinnat ovat miltei 80% koko markkinasta Asiakkaiden jakautuminen Suomen turvallisuusmarkkinoilla 2014* Miljoonaa euroa Suomen markkinoilla julkiset toimijat ovat suurin asiakasryhmä Yritysten ja yksityishenkilöiden osuus markkinasta kasvaa nopeasti 450 Muun muassa: Puolustusvoimat Poliisi Pelastuslaitos Tulli Rajavartiolaitos Ministeriöt Koko markkina Yritykset Yksityishenkilöt Julkiset toimijat Yksityiset turvallisuuspalvelut Teollisuus 39 * Asiakasjakauma oletettu samaksi kuin vuonna 2010 Lähde: CoESS, PIA, VTT

40 Alan toimijoiden tarjoomat ovat hyvin homogeeniset yritysryhmien sisällä Esimerkkejä alalla toimivista yrityksistä ja niiden tarjoomasta Toimija Välineet/ Laitteet Asiantuntija & Koulutus Vartiointi Tietoturva Sotilas Turvapalveluiden tarjoajat Puolustusteollisuus G4S Securitas Turvatiimi Millog Patria Abloy Turvatuotevalmistajat AM Security Datactica Flexim Security Infratek Tietoturvaratkaisut Insta DefSec Silverskin Asiantuntijapalvelut ja turvavälineistö ovat yleisimmät tarjoomat 40 Lähde: Yritysten verkkosivut

41 Turvallisuusala on tällä hetkellä suuren mielenkiinnon kohteena Turvallisuus on vaalien kärkiteema Helsingin Sanomat Niinistö nostaisi turvallisuuden EU:n yhdeksi painopisteeksi Suomenmaa Sisäministeriö laatii sisäisen turvallisuuden strategian Konfliktit lähialueilla voivat horjuttaa Suomenkin turvallisuutta Verkkouutiset KD-Lehti Yksi poliisi vastaa 733:n turvallisuudesta Kansan Uutiset Kansalaisten turvallisuus järkkynyt, poliisien määrärahojen leikkaukset peruttava Suomen Uutiset

42 Alan toimijoiden näkemyksiä toimialan tulevaisuudesta Palvelutoiminnassa viranomaiset varmasti voisivat ulkoistaa toimintaansa. Erityisesti koulutuksia ja harjoituksia voidaan tietyiltä osin ulkoistaa. Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko ( ) Sähköisten turvapalveluiden siirtyminen verkkoon on kiihtynyt useiden vuosien ajan ja tästä johtuen tulevaisuuden haasteena onkin miten palvella luotettavasti. Turva-alan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Timo Rasimus ( ) Yhteenveto tulevaisuuden näkymistä Turvallisuusala ammattilaistuu Toimijoiden luotettavuuden merkitys kasvaa Tietoteknisten ratkaisujien kasvu kiihtyy ja tietoteknistä osaamista tarvitaan entistä enemmän Julkisella puolella kysyntä on budjettiriippuvaista, mikä vaikuttaa teollisuuteen Kyberturvallisuus selvä tulevaisuuden ala Julkisella puolella tarve erilaisista turva- ja johtamisjärjestelmistä sekä viestintäratkaisuista kasvaa. Erilaisten asiantuntija- ja koulutuspalveluiden kysyntä kasvaa tulevaisuudessa 42

43 Turvallisuusklusteri tulee tukemaan muitakin Keuruun toimialoja alustava kokonaisuus Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 43 Matkailu

44 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 44

45 Vision luomien mahdollisuuksien ja potentiaalin konkreettien määritys työpajoissa Edellä todetun mukaisesti turvallisuusklusteri vaikuttaa sopivalta Keurusselän kehittämiskehikoksi Seuraavaksi haluamme saada paikallisilta yrityksiltä ja vaikuttajilta näkemyksiä, mitkä osa-alueet näyttävät lupaavilta ja mikä näiden potentiaali Keuruulle voisi olla (, työpaikat, investoinnit) sekä mitä ne vaativat Työtapana on ryhmätyöskentely ja sen jälkeen tulokset käydään läpi yhdessä Tulokset toimivat yhtenä lähteenä työn seuraavassa vaiheessa Ryhmätyöskentelyn kesto 40 min ja tulosten yhteenveto 30 min 45

46 Mitä muita keskeisiä alueita tunnistat oman liiketoimintasi tai kokemuksesi perusteella klusteriin tai sen lähelle kuuluviksi? Klusterin keskeiset alueet Muiden alojen palvelukeskustoiminta Valvomo- ja keskustoiminta Turvallisuus Koulutus Virkistys ja urheilu Tapahtumat Majoitus Ravitsemus 46 Matkailu

47 Ryhmätyö: Potentiaalin määritys per osa-alue Turvallisuus Valvomo- ja keskustoiminta Koulutus Virkistys ja urheilu Muut (esim. majoitus) Keskustelkaa ja määrittäkää per osa-alue: Mielestänne tärkeät/soveltuvat kokonaisuudet Perustelu tärkeydellä/soveltuvuudelle Potentiaali per kokonaisuus; työpaikat / liikevaihto 47

48 Sisältö Työn tausta ja eteneminen Liiketoimintavision luonti Lähtökohtatarkastelu ja nykytila-analyysi Tavoitevision valinta Vision kuvaus Vision luomat mahdollisuudet: Ryhmätyö Eteneminen 48

49 Hankkeen eteneminen Osa-alue Toimenpiteet Vision kuvaaminen valintojen perusteella Visio ja LTS Alueen kokonaisliiketoimintasuunnitelman laadinta Valinnan vaikutukset kohteiden suunnitelmiin Maankäyttösuunnittelu valitun vision pohjalta Maankäytön kehityskuva Yleissuunnitelman ja havainnekuvien laadinta Toimijat ja investorit Keskeisten toimijoiden ja investorien luokittelu ja tunnistaminen Kontaktoinnit suunnitelman kirkastamiseksi 49

50 Liitteet Tunnistetut kokonaisuudet Alueen rakennukset ja infrastruktuuri Lähteet 50

51 Tunnistetut ideat Varastointi & Huolto Matkailu Turvallisuus Virkistys & Urheilu Muut Arkisto Palvelinsali Vuokrattavat varastotilat Logistiikkakeskus Hotelli Loma-asunnot Museo Ulkoilu Alan yritysten keskittymä Koulutus Asiakaspalvelu-/puhelinkeskus Välineiden tuotantoa Hevosurheilu Autourheilu Yleinen urheilu Golf Palvelukoti Vankila Teurastamo Elämyspuisto Ostoskeskus Harrastetilat Koiraurheilu Metsästysurheilu 51

52 Vapaat tilat ja infrastruktuuri Viikinlahti 52 Vapaa-ajantilat: Auditorio / elokuvateatteri, 384 paikkaa, arkkitehtonisesti tärkeä, 715 htm² Urheilutalo, täysimittainen sisäliikuntahalli, kuntosali, saunatilat, 3971 htm² Pirttimäen saunamökki 90 htm² Toimistotilat / muuneltavat: Erikoistilat: Kasarmirakennus 1: majoitus-, toimisto-, luokka-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, htm² Kasarmirakennus 2: majoitus-, toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, 5350 htm² Esikunta m² Koulutusrakennus: luokkahuoneita sekä varasto- ja sosiaalitilaa, 972 hmt² Sotilaskoti / pieni ruokala 370 m² Iso ruokala ja suurkeittiö, keittiön koneet ja laitteet poistetaan tilasta m² Terveysasema / poliklinikka 677 htm² Asuinrakennukset: 2 kerrostaloa, joissa yhteensä 59 asuntoa, asuntojen koot m². Oma huoltorakennus ja autokatos. 2 rivitaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa, asuntojen koot m². Oma rantasauna ja huoltorakennus. Varastotilat ja työtilat: Sosiaalitilarakennukset (parakkimaisia) 45 htm2 ja 10 htm² Ponttonivarasto 3416 htm², Vesikalustovarasto 1581 htm², Varastosuoja 702 htm², Öljytynnyrivarasto 295 htm², muut varastot 13 htm², 48 htm², 11 htm², 86 htm², 282 htm², 406 htm² Korjaamo: korjaamo-, toimisto- ja opetustiloja kahdessa kerroksessa, kg nosturi, 4269 htm² Autohuoltola 702 htm², Autohalli 1505 htm², Pesukatos 62 htm², Korjausvarastokatos 398 htm² Ajoneuvo- /autokatokset 889 htm², 889 htm², 539 htm², 539 htm²

53 Resurssit ja infrastruktuuri muut osa-alueet Pöyhölän kartano / leirikeskus MYYNNISSÄ: m2 tilaa, mm. vanha pappila, väentupa ja koulutusrakennus, joissa yhteensä 75 hengen majoitustilat Pappilassa ruokailutilat 110 hengelle, kirkkosali 120 hengelle ja luentotila 60 hengelle Rantasauna, vanha holvikellari, uimaranta ja omaa rantaviivaa n. 350 m Keurusselän hotellialue MYYNNISSÄ : Päähotelli, 63 hotellihuonetta, vastaanotto, maisemaravintola, tanssipaviljonki Emma, kylpylä, hoitotilat, kuntosali, lasten leikkihuone ja kokousosasto. Lomahotelli, 32 huonetta, kokoustila Lisäksi rantasaunat, pirttirakennus jne. Keurusharjun lomamökkikylässä on 30 mökkiä Varissaaren yrityspuisto ASEMAKAAVAN LAAJENNUS: Kaavaehdotuksessa ehdotettu uutta teollisuutta (T) yhteensä m2 uutta toimitilarakentamista (KTY) 2 tontille yhteensä m2 uutta asumista (A-O, AP) pien- ja rivitaloihin on esitetty alueen kaakkois- ja länsirannoille yhteensä noin m2 Lisäksi nykyisin Keuruun lämpövoima Oy:n voimalaitos, HT-Laserin uudet tilat, pieniä toimijoita 53 Keurusselän urheilupuisto: kolme tasokasta rakennusta, huoltotila- ja kahvilarakennukset sekä sauna- ja kokoustilat Alueella on yhdentoista erilaisen vaativuustason ulkoilureittiverkosto (yht. n. 80 km), ampumahiihtotaulut (30 paikkainen ampumahiihtorata) Hiekkakenttä, pallokenttä, seikkailurata, laavu, nuotiokatos, pilkkakota, maastokirkko, kiintorastiverkosto, vaijeriliuku, korikiipeily, jousiammunta, 9 väyläinen frisbeegolfrata

54 Alueen vahvuudet ja haasteet Viikinlahti Vahvuudet: Lukuisia erilaisia tiloja, erityiskäyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo, jossa kg nosturi Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Runsaasti ranta-alueita, myös rannan läheisiä asuntoja Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Osa rakennuksista arkkitehtonisesti arvokkaita Haasteita: Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä Rakennuskanta pääosin melko vanhaa (1970-luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä (ampumarata-alueet, öljyvarasto) saattaa vaatia tutkimuksia 54

55 Alueen vahvuudet ja haasteet muut osa-alueet Vahvuudet: Mahdollisuus uusien toimitilojen tai teollisuustilojen rakentamiseen Varisssaaressa, Varissaari sijaitsee lähellä keskustaa Runsaasti ranta-alueita, kaavoitetaan parhaillaan myös asuntoja rantatonteille Valmis infrastruktuuri Runsaasti erilaisia majoitus- ja matkailua palvelevia tiloja vapaana Keurusselän Liikuntapuisto on kansainvälisen tason hiihtostadion Haasteita: Rakennuskanta osin melko vanhaa ja kunto on osittain vain tyydyttävä Mahdollisesti luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita 55

56 Lähteet Uutiset ja internetsivut Asmag ( ): 2014 market forecast: Europe gets back up after fall G4S (2011): Capital Markets Day MTV ( ): Vartijoiden määrä Suomen vankiloissa muita Pohjoismaita perässä Radio Sun ( ): Tampere saa puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys ry:n internet-sivut ( ) Tekniikka&Talous ( ): Vartija korvaa poliisin - Yle: Poliisin määrärahojen leikkaus kasvattaa yksityisten turvallisuuspalvelujen kysyntää Turun Sanomat ( ): Materiaalihankinnat - uskottavaa puolustuskykyä vastuullisesti Työ- ja Elinkeinoministeriö: Toimialaonline-palvelu ( ) Vantaan Sanomat ( ): Asiantuntija: Vartijoiden määrä ei tulevaisuudessa vähene VTT (2010): Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet Suomessa VTT (2007): Miten hahmottaa security-alaa: Teoreettinen malli Suomen security-liiketoiminta-alueista Julkaisut ja selvitykset AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (2014): Facts and Figures 2013 Bronstien, B. (1997) Commercial Investment Real Estate: Military base reuse: As closures and realignments march on, so do real estate opportunities Confederation of European Security Services CoESS (2012): Private security services in Europe: CoESS facts and figures 2011 EPA (2006): Turning bases into great places: New life for closed military facilities European Security Economics (2011): A survey of the European security market FCG (2014): Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle Gustafsson, J. (2014): Rakennemuutos ja kestävä aluekehitys Case Nantes: Telakkasaaren muodonmuutos IDC (2014): Western Europe 2013 Security Services Market and Forecast Lucintel (2014): Global Defense Land Vehicle Industry : Trends, Forecast, and Opportunity Analysis, February 2014 Market Research Reports (2014): Homeland Security Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends And Forecast, Metsähallitus (2014): Örön luontomatkailun kehittämissuunnitelma Poliisi (2009): Yksityinen turvallisuusala turvallisuuspalveluiden tuottajana: Selvitystyö yksityisen turvallisuusalan toimijoista, toimivaltuuksista ja toimintaympäristöstä ResearchAndMarkets (2014): Global Strategy Dossier - World's 15 Leading Defense & Aerospace Companies Key Strategies, Plans, SWOT, Trends & Outlook Tekes & FinnSecurity ry (2010): Yhdessä olemme enemmän: Turvallisuusalan järjestöklusterin selvitys Työ- ja Elinkeinoministeriö (2014): Toimialaraportti: Matkailu Työ- ja Elinkeinoministeriö (2012): Toimialaraportti: Majoitustoiminta Haastattelut Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry (haastattelu ): Pääsihteeri Tuija Karanko Suomen Turva-alan Yrittäjät ry (haastattelu ): Toimitusjohtaja Timo Rasimus 56

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma

Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella. Liiketoimintasuunnitelma Keuruun seudun mahdollisuudet verkkokaupan alueella Liiketoimintasuunnitelma 1 Johdanto Verkkokauppaliiketoiminta Verkkokaupan erityispiirteitä Potentiaalisia Keuruun seudun verkkokauppamenestyjiä Suositeltujen

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Tiehallinto ja matkailu

Tiehallinto ja matkailu Tiehallinto ja matkailu 3 Tero Wallin, Juhani Liminka Tiehallinto ja matkailu Esiselvitys Tiehallinto Rovaniemi 2003 4 Tiehallinto ja matkailu Kansikuva: Eeva-Kaarina Yrjänheikki ISBN 951-803-078-2 TIEH

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS

UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Päivi Korpelainen UUDISTUVA KULTTUURITUOTANTO JA KULTTUURIYRITTÄJYYS Raportti Uudistuva kulttuurituotanto -projektin kokemuksista 11.12.02 Taideteollinen korkeakoulu Koulutuskeskus Sisällysluettelo JOHDANTO

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA

TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA TOIMINNALLINEN TILASUUNNITTELU MÖKKIRAKENTAMISESSA Tilasuunnitteluohjeen laatiminen mökkimatkailuyrittäjille Juha-Petri Ahonen Juha Hanhikoski Opinnäytetyö Huhtikuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMPSIÖ OUTDOOR RESORT/ SIMPSIÖN ALUEEN KEHITTÄMISHANKE Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014 Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24633 Loppuraportti 1

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot