Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT"

Transkriptio

1 Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT

2 Sisältö Alueen potentiaali Liiketoimintasuunnitelmat 2

3 Potentiaalin määritys Keurusselän alueen potentiaali määritettiin sekä mahdollisesti syntyvän liikevaihdon että henkilötyövuosien mukaan Lähtökohtana pidettiin alueen nykytilaa ja huomioitiin, että suuria investointeja ei ole mahdollista tehdä nykyisten toimijoiden tai kaupungin osalta Potentiaali määritettiin aikavälille , jakaen se kolmeen ajanjaksoon ensimmäisten toimijoiden saaminen alueelle toiminnan laajentaminen keskeisen aseman varmentaminen klusterissa Potentiaalia ja tunnistettuja suuruusluokkia validoitiin haastattelemalla projektissa tunnistettuja keskeisiä henkilöitä ja toimijoita 3

4 Keurusselän eri osa-alueet käsitellään erikseen liiketoimintasuunnitelmassa Turvallisuus Keurusselän hotellialue Viikinlahden varuskuntaalue Varissaaren yrityspuisto Viikinhovi Keurusselän liikuntapuisto Pöyhölä Ajoneuvojen testaus Kullekin oma, tiivis suunnitelma 4

5 Liiketoimintasuunnitelmat pohjautuvat kunkin kokonaisuuden tunnistettuun käyttötarkoitukseen* Majoitus Ruokailu Palvelukeskus/ valvomo Koulutus Huolto & korjaus ja tuotanto Virkistys & liikunta Toimisto Keurusselän hotellialue X X X Viikinlahden varuskunta-alue X X X X X Varissaaren yrityspuisto (X) (X) (X) Viikinhovi X X X Keurusselän liikuntapuisto X Pöyhölä X X X 5 (X) = vaatii uudisrakentamista, alue ainoastaan kaavoitettu * Perustuu alueiden aiempaan käyttöön ja olemassa olevaan infrastruktuuriin

6 Eri aikajänteiden potentiaalit eroavat merkittävästi toisistaan Toiminta Alueelle houkutellaan aktiivisesti ankkuriyrityksiä Turvallisuuskeskittymän tunnettavuuden kehittäminen Toimijoiden määrän kasvattaminen Mahdolliset investoinnit alueen kehittämiseen Tavoite Ainakin yksi ankkuriyritys varuskunta-alueelle 2015 Alueen eri kohteissa toimii yksittäisiä yrityksiä Majoitustoiminta on saatu alkuun Majoitustoiminnan kannattavuus kasvaa Alueen toiminta kasvaa selvästi ja alue on kehittynyt valtakunnallisesti tunnetuksi turvallisuusalan keskittymäksi Alueella useita toimijoita ja noin 150 htv:n edestä uusia työpaikkoja 6

7 Suurin osa alueen potentiaalista saadaan hotelli- ja varuskunta-alueen toimijoista Keurusselän lyhyen tähtäimen ( ) liiketoimintapotentiaali vuosittain ja alueittain Miljoonaa euroa Arvioitu työllistämisvaikutus yhteensä vajaa 60 htv Alueen arvioitu vuosittainen liikevaihto vajaa 6 M 4 M 40 htv 0,3 M 3 htv 6 M 0 M 0 htv 0 M 0 htv 0 M 1 htv 0,2 M 2 htv 1,5 M 12 htv Keurusselän liikuntapuisto Varissaaren yrityspuisto Pöyhölä Viikinhovi Keurusselän hotellialue Varuskuntaalue Kerrannaisvaikutus Yhteensä 7

8 Pidemmällä aikavälillä varuskunta-alueen rooli kasvaa entisestään Keurusselän pitkän tähtäimen ( ) liiketoimintapotentiaali alueittain Miljoonaa euroa 13 M 142 htv 1 M 7 htv 16,5 M Arvioitu työllistämisvaikutus yhteensä noin 150 htv Alueen arvioitu vuosittainen liikevaihto reilu 16 M 2 M 15 htv 0 M 0 htv 0 M 30 htv 0,1 M 2 htv 0,2 M 4 htv Keurusselän liikuntapuisto Varissaaren yrityspuisto* Pöyhölä Viikinhovi Keurusselän hotellialue Varuskuntaalue Kerrannaisvaikutus Yhteensä 8 * Yrityspuistoa kannattaa kehittää ensimmäisen investointihalukkaan toimijan ehdoilla vaikka se ei olisikaan turvallisuusalalta.

9 Varuskunta-alueen potentiaali liittyy erityisesti palvelukeskus- sekä huolto&korjaus- ja teolliseen toimintaan Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintapotentiaali vuosittain vuoteen 2017 mennessä Miljoonaa euroa 2 M 40 htv 4 M Alueen arvioitu työllistämisvaikutus yhteensä noin 60 htv Alueen arvioitu vuosittainen liikevaihto noin 4 M 1 M 16 htv 0,5 M 3 htv 0,3 M 1 htv 9 Testaustoiminta Huolto-, korjaus- ja tuotantotoiminta Turvallisuuskoulutus Palvelukeskus/ valvomo Yhteensä

10 Uudet toimijat lisäävät alueen muiden palveluiden kysyntää Kerrannaisvaikutukset vuosien 2017 (min) ja 2025 (max) arvioitujen tilanteiden mukaan Palvelukeskus/valvomo Ruokailu 1-4 htv 0,1-0,4 M Turvallisuuskoulutus Huolto-, korjaus- ja tuotantotoiminta Testaustoiminta Majoitus 2-3 htv 0,1-0,3 M 10 Pieni työllistämis- ja liikevaihtovaikutus ei houkuttele investoimaan varuskunta-alueen yhteiseen ruokalaan (sotilaskoti) Majoituksen osalta merkittävä työllisyyden kasvu saatava muuta kautta tulevista matkustajista

11 Keurusselän luoteisrannan kehityssuunnitelman onnistuminen vaatii jatkuvaa aktiivista toimintaa Vuoden 2015 tärkeimmät tehtävät Alueen toimitiloista ja konseptista mahdollisesti kiinnostuneiden kontaktointi Mahdollisten toimijoiden aktiivinen houkuttelu alueelle Toimijoiden mahdollisten erikoistarpeiden selvittely ja ratkaiseminen Alueen tilojen ylläpito, jotta niiden myöhempi hyödyntäminen ei vaadi entistä suurempia investointeja ja korjauksia Tarjottavien oheispalveluiden konseptointia ja niihin mahdollisesti sopivien yrittäjien etsimistä Keurusselän alueen imagon aktiivinen kehittäminen tulevaisuuden turvallisuusalan osaamis- ja koulutuskeskuksena 11 Kehityssuunnitelman ajallinen kehittyminen Kiinnostavien toimijoiden kontaktointi Toimijoiden aktiivinen houkuttelu Ensimmäiset toimijat alueella Hotellitoiminnan käynnistäminen Klusteri alkaa muodostumaan Alueen tunnettavuus kasvaa Alueella toimii useita yrityksiä Kansallisesti tunnettu klusteri

12 Sisältö Alueen potentiaali Liiketoimintasuunnitelmat 12

13 Keurusselän hotellialue Hotellissa on runsaasti majoitustilaa (125 huonetta, mukaanlukien lomamökit) Alue soveltuu erinomaisesti majoitustoimintaan johtuen olemassa olevasta infrastruktuurista Hotellialueen lähistöllä voidaan järjestää esimerkiksi turvallisuuteen liittyvää oheistoimintaa Muun toiminnan kuin majoitus-, ravintola- ja kokouspalvelutoiminnan järjestäminen tiloissa ei ole järkevää sillä tämä vaatisi hyvin merkittävät investoinnit, joihin alueella ei olla valmiita Hyvän täyttöasteen saavuttaminen on haastavaa johtuen huoneiden suuresta määrästä Aktiivinen yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa voi parantaa täyttöastetta ja siten hotellin kannattavuutta Esimerkiksi yhteistyö Serklachius-taidemuseon kanssa Muuhun infrastruktuuriin (vesistö, ampumarata, ladut, liikuntamahdollisuudet, yms.) kannattaa panostaa vasta kun tiedetään miten ne tulisivat kuulumaan hotelliyrittäjän palvelukonseptiin 13

14 Keurusselän hotellialueen liiketoimintasuunnitelma Liikeidea: Majoitustoimintaa ja ruokailua kantavan teeman (esimerkiksi turvallisuus ja/tai taidemuseo) ympärille Tehtävät toiminnan mahdollistamiseksi: Herätellä osa, tai kaikki, nykyisestä toiminnasta Mahdollistaa ruokailu Määrittää muut tarvittavat investoinnit Vahvistaa linkitystä muihin alueen toimijoihin ja alueen yhteiseen teemaan Toimija Asiakkaat Kilpailijat Rohkea yrittäjäpariskunta tai vastaava, joka on valmis ottamaan riskin ja jolla on rahoitus kunnossa Suuri ketju, jolla mahdollisuus investoida alueeseen* Ryhmämatkat, esim. eläkeläiset Yritykset Tuetut lomat, mahdollisesti Alueina erityisesti: Pirkanmaa, Jyväskylä, Etelä- Pohjanmaa Koulutukseen tulevat Sijaitsevat pääosin kaupunkien ulkopuolella Linkittyvät johonkin kantavaan teemaan Mesikämmen, Ähtäri Summassaari, Saarijärvi 14 * epätodennäköisempi

15 Keurusselän hotellialueen liiketoimintasuunnitelma Käytännön mahdollisuudet ja edut Lähistöllä ei ole vastaavaa majoituskapasiteettia tarjoavaa tahoa Varuskunta ja urheilupuisto tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin yhtenäisen teeman mukaisiin oheistoimintoihin Yhteistoiminta lähistöllä sijaitsevan kansallisesti merkittävän taidemuseon kanssa Tuotteet ja palvelut Majoitusta Turvallisuuteen tai urheiluun liittyvää oheistoimintaa Ruokailua Rooli Mahdollistaa tapahtumien, matkojen ja kokousten järjestämisen Tarjoaa majoitusmahdollisuuden taidematkailijoille ja turvallisuuteen liittyville liikematkailijoille Alueen muut toimijat tuovat alueelle lisää asiakkaita, mikä nostaa täyttöastetta Arvio liiketoiminnan laajuudesta vuosittain Täyttöaste: 50 % Liikevaihto*: noin 2 M Työllistämisvaikutus: htv + omistajat 15 * Laskettu 50 % täyttöasteella käyttäen huoneen hintana 90 / vrk, ei sisällä mahdollista oheistoimintaa

16 Viikinlahden varuskunta-alue Huomattava määrä tyhjäksi jääneitä kiinteistöjä muodostaa rungon Keurusselän kehittämiselle Tyhjäksi jääneet kiinteistöt sopivat erinomaisesti esimerkiksi tuotannolliseen toimintaan PK-yrityksille Tavoitteena saada alueelle erilaisia turvallisuusalan toimijoita ja niiden toimintaa, ja siten kehittää alueesta tunnettu turvallisuusalan keskittymä Erilaiset toimijat vaativat erilaisia tilaratkaisuja toimintaansa varten, mikä tulee huomioida maankäytön suunnittelussa 16

17 Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintasuunnitelma Turvallisuus Liikevaihto: 4 M Työllistämisvaikutus: htv Palvelukeskus/ valvomo Koulutus Huolto/korjaus- ja tuotanto Testaustoiminta Tuotteet Tuotteet Tuotteet Tuotteet 17 Palvelukeskusten toimintaa Asiakaspalvelun ulkoistamista Valvomotoiminta Käytettävät tilat Olemassa olevat rakennukset, erityisesti esikuntarakennus ja mahdollisesti muita tiloja Turvallisuuteen liittyvää monipuolista koulutusta Sekä luokkahuone, että fyysistä Käytettävät tilat Luokkahuoneet, kasarmit, urheilutilat, ajoradat, ampumarata, runsaat vesistöt Varuskunnan lähiympäristö Turvallisuuteen liittyvää huoltoa ja korjausta Mahdollista muuta teollista toimintaa ja tuotantoa Käytettävät tilat Hallit ja varastot Varuskunnan lähiympäristö Kasarmirakennuksia voidaan tarvittaessa muuntaa toimistotiloiksi Turvallisuustuotteiden ja ratkaisujen testausta Käytettävät tilat Hallit ja varastot Varuskunnan lähiympäristö ja ampumarata Kasarmit tarvittaessa muuttettavissa soveltuviksi Esikunta

18 Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintasuunnitelma, palvelukeskus Liikeidea: Asiakaspalvelun ulkoistamista ja palvelukeskustoimintaa entisen varuskunnan tiloissa Toimija: Yritys, joka tarjoaa liikeidean mukaisia palveluita Toiminnan laajuus*: Työllistämisvaikutus: htv Liikevaihto*: n. 1 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat Toimintaan sopivat tilat ovat kutakuinkin jo olemassa Alueen profiloituminen turvallisuus -teeman ympärille Kohtuullisen helposti turvaluokitelluiksi muutettavat tilat Edulliset elinkustannukset ja työvoiman saatavuus Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Tilojen muuttaminen sopiviksi Tietoliikenneyhteyksien tarvittava räätälöinti Yritykset, jotka ovat kiinnostuneita ulkoistamaan asiakaspalvelunsa Valvomopalveluita tarjoavat yrityksen läpi toimialojen Viranomaiset ja muut julkishallinnon toimijat Vastaavia palveluilta tarjoavat toimijat ympäri Suomea Toiminta ei ole tiettyyn paikkaan sidottua, kilpailijat laajalta alueelta Rooli Luo uusia työpaikkoja alueelle Lisää alueen muiden palveluiden kysyntää 18 * Onnistuttaessa houkuttelemaan alueelle merkittävä toimija, laajuus voi olla huomattavasti suurempi (esim htv) ** Perustuu toimialaa kuvaaviin tunnuslukuihin, lähde: Toimiala Online (TEM)

19 Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintasuunnitelma, koulutus Liikeidea: Turvallisuuteen liittyvää monipuolista koulutusta ja puitteet sellaisen järjestämiseksi. Toimija: Yritys tai yrittäjä, joka järjestää liikeidean mukaisia palveluita ja aktiivisesti houkuttelee asiakkaita alueelle Toiminnan laajuus: Työllistämisvaikutus: 1-5 htv Liikevaihto: n. 0,5 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat Alueella osaavaa työvoimaa Varuskunta ja sen lähiympäristö mahdollistaa monipuolisen turvallisuukoulutuksen Suomessa ei ole selkeää alan koulutuksen keskittymää Tarjolla mahdollisuus yhdistää ulko- ja sisätilaa vaativat toiminnat Viranomaiset (esim. Jo toteutetut poliisin kelkka- ja mönkijäkoulutukset toteutettuna heidän resursseillaan Alan palveluita tarjoavat yritykset Yksityiset henkilöt Poliisiammattikorkeakoulu Pelastusopisto Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, SPEK Yhteistyömahdollisuudet näiden kanssa selvitettävä 19 Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Koulutustilojen muuttaminen sopiviksi tarvittaessa Asiakkaiden kontaktointi Oheispalveluiden varmistaminen Rooli Luo uusia työpaikkoja alueelle Lisää alueen muiden palveluiden kysyntää Nostaa alueen profiilia turvallisuusteeman osalta

20 Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintasuunnitelma, huolto/korjaus- ja tuotannollinen toiminta Liikeidea: Ajoneuvojen ja muiden raskaiden koneiden sekä laitteiden erikoisempaa huolto- ja korjaustoimintaa tai mahdollisuus tuotannolliseen toimintaan Toimija: Yrittäjä tai osa olemassa olevaa alan yritystä Toiminnan laajuus (per merkittävä toimija): Työllistämisvaikutus: htv Liikevaihto: n. 2 2,5 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat 20 Varuskunta-alueella valmiina erityisen hyvin huolto- ja korjaamotoimintaan soveltuvia tiloja Optiona tilojen helppo laajennettavuus esim. tilapäiseen laitteiston varastointiin (autokatokset) tai pienimuotoiseen tuotantoon Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Tilojen päivitys ja toiminnassa vaadittavan laitteiston hankkiminen Asiakkaiden kontaktointi Koneiden omistajat ja yksityishenkilöt, riippuen toiminnasta Julkisen sektorin toimijat ja niihin yhteyksissä olevat toimijat, erityisesti turvallisuusklusterin saralta Valmistava alan teollisuus Lähialueille sijaitsevat muut korjaus- ja huoltotoimintaa harjoittavat yritykset Yritysten oma korjaustoiminta vs. ulkoistettu (esim. viranomaiset) Rooli Luo uusia työpaikkoja alueelle Lisää alueen muiden palveluiden kysyntää

21 Viikinlahden varuskunta-alueen liiketoimintasuunnitelma, testaustoiminta Liikeidea: Tuotteiden testausta ja kehittämistä turvallisesti Toimija: Teollinen toimija, joka kaipaa turvallista testauspaikkaa tuotteilleen. Mahdollisesti myös aktiivinen yrittäjä Toiminnan laajuus: Työllistämisvaikutus: 1-2 htv Liikevaihto: Alle 0,5 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat Alueelta löytyy valmiiksi turvaluokiteltua tilaa Yrityksillä mahdollisuus testata tuotteitaan sekä lyhyen, että pitkän ajan Helposti eristettävissä olevat ulko- ja sisätilat mahdollistavat turvallisen testauksen Yritykset, jotka tarvitsevat korkealaatuisia turvallisesti tuotettuja ja testattuja turvallisuustuotteita Turvallisuuspalveluita tarjoavat yritykset Yritysten omat tuotekehitys- ja testauspalvelut Muut saman tyyppiset toimijat Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Mahdolliset tarvittavat muutokset tiloihin Toiminnasta kiinnostuneiden yritysten kontaktointi Rooli Monipuolistaa varuskunta-alueen turvallisuustarjontaa ja lisää sen tunnettavuutta Lisää alueen muiden palveluiden kysyntää 21 * Onnistuttaessa houkuttelemaan alueelle merkittävä toimija, laajuus voi olla huomattavasti suurempi (esim. 10 htv)

22 Ajoneuvojen testaus Liikeidea: Ajoneuvojen testausta ja huoltoa varuskunta-alueella Toimija: Aktiivinen toimija, jolla suhteita autourheilumaailmaan ja joka pystyy houkuttelemaan testaajia Keuruulle Toiminnan laajuus*: Työllistämisvaikutus: 2-3 htv Liikevaihto: n. 0,2-0,3 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat Olemassa oleva monipuolinen tiestö ja huoltotilat mahdollistavat toiminnan nopean aloittamisen Mahdollisuus järjestää liikennekoulutusta ja virkistyspalveluita alueella Alueella voi samaan aikaan toimia useita asiakkaita Erilaiset autourheilun toimijat, jotka haluavat mahdollisuuden testata autojaan omassa rauhassa paikassa, jossa kokonaisuus on jo kunnossa Virkistyspalveluista kiinnostuneet yritykset ja yksityiset henkilöt Vastaavat toimijat sekä Suomessa että ulkomailla Alan toimijoiden mahdolliset omat testausalueet Alueet, joilla järjestetään kilpailuja, ja jotka muuten voivat toimia testauspaikkoina 22 Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Varmistaa että alueen tiestö sopii toimintaan, ja saada metsähallitukselta käyttöoikeus teille Alueen mahdollinen vastustus selvitettävä Oheispalveluiden varmistaminen * Sisältää myös toiminnasta johtuvan majoittumisen ja ruokailun vaikutuksen Rooli Lisää alueen erottautumista ja kansainvälistä tunnettavuutta Luo uusia työpaikkoja alueelle Lisää alueen muiden palveluiden kysyntää

23 Elintarviketeollisuus Liikeidea: Elintarvikkeiden teollista valmistusta varuskunta-alueella Toimija: Aktiivinen yrittäjä, jolla mielellään kokemusta elintarviketeollisuudesta tai ravintolatoiminnasta (myös aloittava ja ei välttämättä klusteritoimija) Toiminnan laajuus: Työllistämisvaikutus: n. 5-8 htv Liikevaihto: n. 1 M Mahdollisuudet ja edut Asiakkaat Kilpailijat Infrastruktuuri on osittain jo olemassa, pienehkö kynnys toiminnan aloittamiseen Alueelta löytyy valmiiksi osaavaa henkilöstöä Ruokakaupat Tukkumyyjät Mahdollisesti myös tietynlaiset ravintola-alan toimijat Muut elintarviketeollisuuden toimijat Asiakkaiden mahdollinen oma valmistus Tehtävä ennen toiminnan aloittamista Keittiökaluston ja tilojen mahdollinen päivitys toimintaan sopivaksi yrittäjän toimesta Rooli Toimija toisi uudenlaista pienimuotoista teollista toimintaa Keuruulle Tuo alueelle uusia työpaikkoja 23

24 Viikinhovi Kiinteistössä on jo toimintaa, mistä johtuen on luonnollista jatkaa sitä Mahdollisia lisäpalveluita (esim. catering, ohjelmapalveluita jne.) on kuitenkin mahdollista tarjota Hyvin rajoitettu majoituskapasiteetti ei itsessään tuota tarvittavaa volyymia toiminnalle Alueen sijainti varuskunta-alueen välittömässä läheisyydessä mahdollistaa tulevaisuudessa varuskunta-alueella työskentelevien ruokailun, sekä koulutus- ja seminaaripalveluiden tarjoamisen 24

25 Muut alueet Muut alueet (Pöyhölä, Varissaaren yrityspuisto ja Keurusselän liikuntapuisto) tukevat alueen muiden toimijoiden liiketoimintaa Varissaari kuitenkin ensisijaisesti sinne tulevien yritysten ehdoilla normaalien yrityspuistojen toimintalogiikalla Liiketoiminnan aloittaminen kyseisissä tiloissa voi kuitenkin olla haastavaa Nämä tarjoavat kuitenkin hyvän pohjan muuhun pienimuotoiseen toimintaan, sekä lisätilaa sitä mahdollisesti tarvitseville yrityksille Liiketoimintaa kyseisissä tiloissa ei tällä hetkellä ole (poislukien Varissaaren yrityspuistossa jo toimivat yritykset) 26

26 Varissaaren yrityspuiston toimintasuunnitelma Perusidea: Toimitiloja teollisuusalan yrityksille, joille ei varuskunta-alueelta löydy valmiita tiloja ja jotka tulevat Keuruulle jonkin toisen yrityksen mukana, esimerkiksi alihankkijat Toimija: Teollisuusalan yritykset, joilla on jokin linkki Keuruulle, esimerkiksi yhteistyökumppani Tuotteet ja palvelut Kilpailijat Rooli Turvallisuuteen liittyvät teolliset tuotteet Alueella toimivien yritysten ja heidän yhteistyökumppaneiden tuotteita Vastaavat teollisuusalueet Keski-Suomessa Kilpailevia alueita todennäköisesti useita Alueella olevien tai sinne tulevien toimijoiden toiminnan helpottaminen mahdollistamalla toimitila yhteistyökumppaneille Tehtävä toiminnan mahdollistamiseksi: Alueen asemakaavan laajennus tarvittaessa * Tarvittavien toimitilojen rakentaminen * Panostaa alkuvaiheessa alueen markkinointi turvallisuusalan toimijoihin, mutta muutkin investointihaluiset yritykset voidaan huomioida 28 * Neuvoteltava sijoittuvan yrityksen tarpeiden mukaisesti

27 Keurusselän liikuntapuiston toimintasuunnitelma Perusidea: Mahdollistaa alueen asukkaiden virkistäytymisen ja liikkumisen. Täydentää alueen muita toimijoita (yritykset, hotelli jne.) tarjoamalla vapaa-ajan palveluita Toimija/ylläpitäjä: Keuruun kaupunki Tarjonta Käyttäjät Kilpaileva toiminta Virkistys- ja urheilualue kaikille halukkaille Mahdollisuus järjestää yksittäisiä suurempia tapahtumia (esimerkiksi urheilukilpailut) Paikalliset Urheiluseurat Yritykset Matkailijat Jyväskylässä kattavat liikuntatilat Lähialueen liikuntapuistot Toiminnan laajuus: Toiminnasta on mahdollista saada yksittäisiä korvauksia. Pääasiallinen työllistämisvaikutus liittyy alueen huoltoon. Yksittäiset suuremmat tapahtumat voivat kuitenkin hetkellisesti työllistää enemmän. Ei kuitenkaan tehdä investointeja etupainotteisesti ennen kuin tarve on realisoitunut. 29

28 Liitteet Potentiaalin määrityksen logiikka 30

29 Potentiaalin määrityksen logiikka, Keurusselän hotellialue Majoitus Min Max Huoneita: Huoneen hinta: Täyttöaste: 35 % 50 % Liikevaihto per hlö*: Potentiaali: Henkilöstö: Ruokailu Min Max Vieraita per huone: 2 2 Osuus vieraista, jotka syövät hotellin ravintolassa: 30 % 40 % Keskimääräinen kulutus päivässä: Liikevaihto per hlö*: Potentiaali: Henkilöstö: 2 5 Yhteensä: Henkilöstö: * Lähde: TEM Toimiala Online

30 Potentiaalin määrityksen logiikka, Viikinlahden varuskunta-alue, palvelukeskustoiminta Yritykset joilla vähintään 10 työntekijää Min Max Markkinan koko*: Toimijoita*: Saavutettava markkinaosuus: 0,59 % 1,47 % Potentiaali: Liikevaihto per hlö*: Henkilöstö: 13,70 34,25 Yritykset joilla alle 10 työntekijää Min Max Alle 10 hlö, markkina*: Toimijoita Saavutettava markkinaosuus: 0,57 % 1,70 % Potentiaali: Liikevaihto per hlö: Henkilöstö: 1,79 5,37 Yhteensä: Henkilöstö: * Lähde: TEM Toimiala Online

31 Potentiaalin määrityksen logiikka, Viikinlahden varuskunta-alue, muut Koulutus Min Max Koulutuspäivät*: Saavutettava markkinaosuus: 15 % 20 % Koulutettavapäivän hinta*: Potentiaali: Lisäkoulutuspäivät*: Saavutettava markkinaosuus: 5 % 10 % Koulutettavapäivän hinta*: Potentiaali: Koulutettavapäiviä per htv*: Yhteensä: Henkilöstö: 3 5 Huolto- ja korjaustoiminta Min Max Toimijoita: 1 3 Liikevaihto per hlö: Henkilöstö: Yhteensäi: Henkilöstö: Testaustoiminta Min Max Päivää kuukaudessa: 5 10 Vuokra: Osallistujia: 4 7 Yhteensä: Henkilöstö: * Lähde: Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun asiakirjat

32 Kerrannaisvaikutusten suuruusluokan määritys Liikevaihto Henkilöstö Varuskunta-alue Min Max Min Max Puhelinpalvelukeskus Ruokailu ,24 1,13 Majoitus 0 0 0,00 0,00 Koulutus Ruokailu ,21 0,71 Majoitus ,09 2,75 Huolto- ja korjaustoiminta Ruokailu ,31 2,12 Majoitus 0 0 0,00 0,00 Testaustoiminta Ruokailu ,01 0,09 Majoitus ,11 0,50 Ruokailu Majoitus Yhteensä

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi

Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Kauppakodassa myynnissä yli 90 yritystä ympäri Keski-Suomea OTA YHTEYTTÄ YHTEYSHENKILÖIHIMME! www.kauppakota.fi Myynnissä Kauppakodassa Myyntikohde: Liiketoiminta + 3 tasokasta liikehuoneistoa Kuvaus:

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen

Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy. Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen Raivaaja Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois Itä-Uudellamaalla 2014 Posintra Oy Jani Listenmaa Henriikka Mujunen Helena Kultanen YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon

Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Nopean toimitusketjun kaista Äimärautioon Avaa ovet varasto- ja logistiikkatilaan osoitteessa Äimäkuja 6, Oulu. TERMINAALIT 2,5 KM KESKUSTA 3,5 KM ORITKARIN SATAMA 1 KM LIMINGANTIE 700 M POIKKIMAANTIE

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, Keski-Pohjanmaan 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, Keski-Pohjanmaan 13.2.217 2 13.2.217 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti

79 NCC TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI. Kiinnostus alueeseen. NCC Business Parks -konsepti 79 NCC TONTINVARAUSANOMUS 1 (3) 20.2.2007 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (kirjaamo) Katariinankatu 1 00 1 70 TONTINVARAUSPYYNTÖ HELSINGIN RUSKEASUOLTA NCC BUSINESS PARKS -ALUEEN RAKENTAMISEKSI Kiinnostus

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta?

Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Yrityksen kehittämisavustus pkyritysten kasvua vauhdittamassa missä ja milloin vaikuttavuutta? Maakunnan yhteistyöryhmä 15.12.217 Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Esityksen sisältöä

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva

Vihdin kunta. Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihdin kunta Kunnanjohtaja Kimmo Jarva Vihti lyhyesti 27 628 asukasta (Tilastokeskus 12/2008) kasvua 588 asukasta kasvuvauhti ollut n. 2,2 % vuodessa tietoinen nopea 2-2,5% kasvun strategia n. 43% asukkaista

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020 Biotalous Pirkanmaalla 27.1.2015 Anne Värilä Maaseudun kehittämisen ohjelmavastaava Pirkanmaan ELY-keskus Alueelliset kehittämistoimenpiteet Koulutus

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 15.2.2015 MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA Kehittämiskohteet osa-alueittain:

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA. n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=383) (n=445) Luoteis- (n=5) Kaakkois- (n=33) Etelä- (n=5) Tampereen seutu (n=2) Lounais- (n=45) Ylä- (n=) 2 19 24 2 2 29 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi

Lisätiedot

Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle

Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle Loppuraportti: verkkokaupan ja kaupan logistiikan liiketoimintaselvityksen tuottaminen Keuruun seudulle 1 Taustatietoja Toimeksianto Yhteenveto toimenpiteistä Keuruun seudun yritysten tarvekartoitus Verkkokauppa

Lisätiedot

Helsingin matkailun potentiaali. Helsingin Matkailusäätiö

Helsingin matkailun potentiaali. Helsingin Matkailusäätiö Helsingin matkailun potentiaali Helsingin Matkailusäätiö Helsingin matkailu voi hyvin kaksinkertaistua Tausta Matkailu kasvaa globaalisti. Ja on kasvanut koko ajan. Helsinki on hyvin vetovoimainen kohde.

Lisätiedot

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta

Vantaan matkailun kuulumisia. Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Vantaan matkailun kuulumisia Matkailun rahoitus-yritystilaisuus Vantaalla Suomen Ilmailumuseo 3.12.2013 elinkeinojohtaja José Valanta Kohti elinvoimapolitiikkaa Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN

KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN Sitoutuneet osapuolet Keuruun kaupunki Keulink Seurakunta, Kamanan matkailuyrittäjät Fontana Hotel Keurusselkä Haapamäen Höyryveturipuisto Osarahoittajana Keski Suomen Liitto

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset

Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset KTM Leena Viitaharju leena.viitaharju@helsinki.fi, 9.10.2014 Tampere Lähiruoka on bisnes! 9.10.2013 1 Yleisenä tavoitteena Suomessa on lähiruoan tuotannon

Lisätiedot

Oulunsalon Aeroportti

Oulunsalon Aeroportti Oulunsalon Aeroportti Kansainvälisen tason käyntikortti Pääkonttoritasoinen toimistotila osoitteessa Tietotie 2, Oulu. OULUN KESKUSTA 14 KM LENTOKENTTÄ 400 M SATAMA 11,5 KM TAKSIASEMA 400 M Osaksi monipuolisen

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2015. Seuturaportti, Keski-Suomi

Pk-yritysbarometri, kevät 2015. Seuturaportti, Keski-Suomi Pk-yritysbarometri, kevät Seuturaportti, Keski-Suomi 1 1: Suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana (saldoluku %) KOKO MAA, n=4376-6 Keski-Suomi, n=259 Eteläinen Keski-Suomi, n=56-3 Jyväskylän seutu, n=145

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2014. Alueraportti, Kymenlaakso

Pk-yritysbarometri, kevät 2014. Alueraportti, Kymenlaakso Pk-yritysbarometri, kevät 214 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 8 Rakentaminen Kauppa 17 16 17 17 Palvelut 56 59 Muut 1 2 2 4 5 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET

KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET sauna-ranta alue huoltopiha iakp. p.henk.k. 690 5000 sauna-ranta alue / / / sauna-ranta alue KEHITTÄMISTYÖN KOHDEALUEET Viikinlahden uskunta 50 509 50 Varissaaren yrityspuisto TOIMITILARAKENNUS TOIMITILARAKENNUS

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Areena. Lehdistötilaisuus

Areena. Lehdistötilaisuus Areena Lehdistötilaisuus 26.10.2015 Kestävää hyvinvointia ja vetovoimaa Areenan tehtävänä on tukea ja vahvistaa alueen hyvinvointia, elinvoimaisuutta ja osaamista. Korkeakoulujen rooliin kuuluu oman vaikutusalueensa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin. Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Hankkeen esittely MAL-verkoston ohjausryhmälle Nina Frösén Kuinka kestävän liikkumisen palveluiden edellytyksiä parannetaan? 2 Kuvaukset erilaisista toimintamalleista, konsepteista ja/tai kehityspoluista,

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI

HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI Mirja Rautiainen, Mika Siiskonen: HOTELLIVARAUKSET MAJOITUSALA TUTUKSI HARJOITUSTEHTÄVIÄ: Hotellin tilat, tuotteet ja palvelut 1. Mikä on majoitusliikkeen toiminnan perusajatus? 2. Mitä toiminta-ajatus

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot