Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA"

Transkriptio

1 Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma MAANKÄYTÖN JA RAKENNUSKANNAN NYKYTILA

2 Kehittämiskohteet osa-alueittain:

3 Maakuntakaavoitus: Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, joka on tullut lainvoimaiseksi Keurusselän luoteisrannan osalta muutoksia on ollut jonkin verraan 4. vaihemaakuntakaavassa, joka käsitteli erityisesti asutusrakennetta, liikennettä, erityistoimintoja sekä virkistystä. 4. vaihemaakuntakava on tulut lainvoimaiseksi Koko Keurusselän alue kuuluu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde-alueeseen (mv). Kuva: Ote epävirallisesta maakuntakaavojen yhdistelmästä (vahvistettu 2014).

4 Viikinlahden varuskunta-alue 1

5 1 Viikinlahden varuskunta-alue Alueen kaavatilanne Varuskunta-alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava, jossa alue on määritelty puolustusvoimien alueeksi (EP). Tulevaisuudessa maakuntakaava tulee päivittää ja alueelle tehdä tarvittaessa, mahdollisen kasvun myötä, yleiskaava ja asemakaava. Haja-asutusalueella, jolla ei ole asemakaavaa, tarvitaan uutta rakennettaessa usein ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisu [1] tai poikkeamispäätös [2]. Rakennuslupa tarvitaan olennaiseen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen [3]. Lähde: [1] [2] [3]

6 1 Viikinlahden varuskunta-alue Muut suunnittelua ohjaavat tekijät Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihankkeen Keurusselän länsiosaa ja Valkealahtea koskevassa raportissa todetaan, että osalla varuskunta-alueen rakennuksista on useita merkittäviä paikallisia, rakennustaiteellisia ja Puolustusvoimine historiasta kertovia arvoja, jotka tulee ottaa huomioon alueen uudiskäyttöä suunniteltaessa. Lisäksi koko varuskunta-alue on ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, jossa erityisiä rakennustaiteellisia arvoja on kasarmin rakennuskannalla ja Viikinhovilla. [1] Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat historian kuvastajia. Kyse on sekä perinteen säilyttämisestä että alueiden kehittämisestä niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. On tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta. Kaikilla kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Lähde: [1] Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke. Keuruun Keurusselän länsiosa ja Valkealahti.

7 varastot, huoltotilat Kasarmialue Asuintalot Vapaa-ajan rakennukset Nykyiset palvelut matkailu

8 1 Viikinlahden varuskunta-alue Olemassa olevan rakennuskannan nykyinen käyttö ja toiminnot Valtaosa varuskunta-alueen rakennuksista ja tiloista ei ole tällä hetkellä käytössä. Entinen varuskuntakerho, Viikinhovi, on syksyllä 2014 kunnostettu hotelli-ravintolaksi. [1] Viikinhovin vieressä sijaitsevassa varuskunnan palvelutalossa toimii kunnallinen päiväkoti. Päiväkoti on päätetty lakkauttaa toukokuussa [4]. Lisäksi osa tiloista on vuokrattu Viikinhoville. [2] Viikinhovin rantaan poikkeaa tilattaessa siipirataslaiva Elias Lönnrot [3] Kruunuasuntojen omistamissa rivitalo- ja kerrostaloasunnoissa ei enää asuta, mutta rakennuksille on haettu ja saatu suunnittelutarveratkaisu, jotta niitä voidaan jatkossakin käyttää asumiskäyttöön. Lähde: [1] [2] [3] [4] Suur-Keuruu,

9 1 Viikinlahden varuskunta-alue Tyhjät tilat alueella Alueella on nyt tyhjillään, vailla käyttöä lukuisia rakennuksia, jotka ovat olleet mm. asumis-, majoitus-, ruokailu-, varasto-, huolto- ja urheilukäytössä. Vapaa-ajan tilat: Auditorio / elokuvateatteri, 384 paikkaa, arkkitehtonisesti tärkeä, 715 htm² Urheilutalo, täysimittainen sisäliikuntahalli, kuntosali, saunatilat, 3971 htm² Pirttimäen saunamökki 90 htm² Toimistotilat / muunneltavat: Kasarmirakennus 1: majoitus-, toimisto-, luokka-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, htm² Kasarmirakennus 2: majoitus-, toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja kahdessa kerroksessa, 5350 htm² Esikunta m² Koulutusrakennus: luokkahuoneita sekä varasto- ja sosiaalitilaa, 972 hmt² Erikoistilat: Sotilaskoti / pieni ruokala 370 m² Iso ruokala ja suurkeittiö, keittiön koneet ja laitteet poistetaan tilasta m² Terveysasema / poliklinikka 677 htm² Asuinrakennukset: 2 kerrostaloa, joissa yhteensä 59 asuntoa, asuntojen koot m². Oma huoltorakennus ja autokatos. 2 rivitaloa, joissa yhteensä 12 asuntoa, asuntojen koot m². Oma rantasauna ja huoltorakennus. Varastot ja työtilat: Sosiaalitilarakennukset (parakkimaisia) 45 htm2 ja 10 htm² Ponttonivarasto 3416 htm², Vesikalustovarasto 1581 htm², Varastosuoja 702 htm², Öljytynnyrivarasto 295 htm², muut varastot 13 htm², 48 htm², 11 htm², 86 htm², 282 htm², 406 htm² Korjaamo: korjaamo-, toimisto- ja opetustiloja kahdessa kerroksessa, kg nosturi, 4269 htm² Autohuoltola 702 htm², Autohalli 1505 htm², Pesukatos 62 htm², Korjausvarastokatos 398 htm² Ajoneuvo- /autokatokset 889 htm², 889 htm², 539 htm², 539 htm²

10 1 Viikinlahden varuskunta-alue Uusi rakentaminen alueella Alueella ei ole suunniteltu uutta rakentamista. Mahdolliset kehittämistarpeet ja rajoitteet alueella Alue liittyy kunnallisverkkoon ja alueella on olemassa oleva tieverkko. Osa varuskunta-alueesta on kuitenkin jäänyt puolustusvoimille, joten alueen tieverkkoa joudutaan luultavasti hieman muuttamaan uuden toiminnan myötä. Kaavoitustarve, jos suunnitellaan laajamittaista uudisrakentamista Rakennusten muutokset saattavat edellyttää tarkempia rakennustaiteellisia selvityksiä. Myöskään uudisrakentaminen ei välttämättä ole mahdollista kasarmialueen keskeisillä alueilla alueen rakennustaiteellisen arvon vuoksi. Rakennuskanta pääosin melko vanhaa (1970-luvulta) ja kunto on osittain vain tyydyttävä, joten joidenkin rakennusten osalta edessä saattaa pian olla korjaustyöt. Joidenkin rakennusten käyttöönotto vaatinee myös muutostöitä. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsäalueet. Metsähallitus keskeytti avohakkuut entisellä varuskunta-alueella luonnonsuojelijoiden mielenosoituksen takia lisätarkasteluja luontoarvoista. [1] Armeijakäytön seurauksena mahdollisesti saastunut maaperä (ampumarata-alueet, öljyvarasto) saattaa vaatia tutkimuksia Alueen saavutettavuus, etäisyys pääkaupunkiseudusta Alueen potentiaali ja resurssit Lukuisia erilaisia tiloja, erityiskäyttöön soveltuvia tiloja: mm. täysimittainen urheiluhalli, suurkeittiö, elokuvateatteri/auditorio, korjaamo, jossa kg nosturi Majoitustilaa suurille ryhmille, luokkahuoneita ja toimistotilaa, runsaasti muunneltavia varastotiloja ja ajoneuvokatoksia Runsaasti ranta-alueita, rannan läheisiä asuntoja. Mahdollisuus linkittyä lähistölle kehittyviin (vapaa-ajan?) keskuksiin ja muihin toimintoihin Yhteydet Jyväskylään, Tampereella ja Seinäjoelle Valmis infrastruktuuri ja varmat tietoliikenneyhteydet Lähde: [1]

11 Keurusselän liikuntapuisto 2

12 2 Keurusselän liikuntapuisto Olemassa olevan rakennuskannan nykyinen käyttö ja toiminnot Keurusselän Liikuntapuiston alueella on kolme tasokasta rakennusta, huoltotila- ja kahvilarakennukset sekä sauna- ja kokoustilat. SOMPALA on iso päärakennus, josta löytyy kokoustila keittiöineen, 2 peseytymistilaa saunoineen, kuulutustilat laitteineen. Alueella on vapaa langaton wlan -yhteys. Rakennuksessa on lisäksi selostamo- ja toimistotilat. TÖYSSYTUPA on ns. hiihtomaja tyyppinen kahviorakennus (133 m²), joka soveltuu myös kokoustilaksi. Tila sisältää maisemakahvilan, keittiön ja yleisö-wc:t. TRIMMI löytyy yläpihalta ja on lähinnä kylmää varastotilaa, jossa on kymmenkunta erillistä huonetta. Voi käyttää esim. joukkueiden huolto- tai taukotilana. Vuokrataan vain koko aluetta koskevien tapahtumien yhteydessä. Tiloja voi lämmitettynä käyttää myös majoitukseen. Alueella on yhdentoista erilaisen vaativuustason ulkoilureittiverkosto (yht. n. 80 km), ampumahiihtotaulut (30 paikkainen ampumahiihtorata) Hiekkakenttä, pallokenttä, seikkailurata, laavu, nuotiokatos, pilkkakota, maastokirkko, kiintorastiverkosto, vaijeriliuku, korikiipeily, jousiammunta, 9 väyläinen frisbeegolfrata

13 2 Keurusselän liikuntapuisto Alueen kaavatilanne Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. 4. vaihemaakuntakaavassa on tarkistettu muun muassa virkistysalueita, ja muutokset koskevat myös liikuntapuiston läheisiä alueita. Itse liikuntapuiston alueeseen ei kohdennu mitään merkintöjä tai suunnittelumääräyksiä. Muut suunnittelua ohjaavat tekijät Ei muita suunnittelua ohjaavia tekijöitä. Tyhjät tilat alueella ja uusi rakentaminen Alueella ei ole tyhjiä tiloja eikä suunniteltua uutta rakentamista.

14 2 Keurusselän liikuntapuisto Mahdolliset kehittämistarpeet ja rajoitteet alueella Metsäalueiden mahdolliset luontoarvot saattavat rajoittaa uuden toiminnan käynnistämistä? (SLL:n alustavat metsäinventoinnit 1/2015) Alueen potentiaali ja resurssit Keurusselän Liikuntapuisto on kansainvälisen tason hiihtostadion, joka soveltuu kaikenlaisiin aktiivisiin liikuntatapahtumiin. Alueella on järjestetty mm. SM-tason hiihtokisoja, hiihtosuunnistus- ja ampumahiihtokisoja. Keurusselän Liikuntapuiston aluetta hallinnoi kaupungin liikuntatoimi. Alue on pääsääntöisesti vapaasti käytössä, mutta se sopii erinomaisesti isompienkin tapahtumien järjestämiseen. Ulkoilureitit liittyvät suoraan hotelli Keurusselän alueeseen ja varuskunta-alueeseen.

15 3 Keurusselän hotellialue

16 3 Keurusselän hotellialue Alueen kaavatilanne Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. 4. vaihemaakuntakaavassa on tarkistettu muun muassa virkistysalueita, ja muutokset koskevat myös hotellialueen läheisiä alueita. Itse hotellialue on merkitty matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeksi. Vireillä Keurusselän hotellialueen ympäristön ranta-asemakaavan muutos. Kaavan tavoitteena on määrittää kaava-alueen tilojen ranta-alueille mitoituksen sallima määrä uutta loma-asuntorakentamista, lähinnä omarantaisina rakennuspaikkoina. Kaavamuutoksella selvitetään myös tarpeet voimassaolevan hotellialueen ranta-asemakaavan osan muuttamiseksi maanomistajien nykyisten tavoitteiden mukaiseksi. Muut suunnittelua ohjaavat tekijät Metsäalueiden mahdolliset luontoarvot saattavat rajoittaa uuden toiminnan käynnistämistä? (SLL:n alustavat metsäinventoinnit 1/2015) Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihankkeen Keurusselän länsiosaa ja Valkealahtea koskevassa raportissa todetaan, että Keurusselän lomakylän ajallisesti kerroksisella rakennuskannalla on kokonaisuutena maisemallisesti, paikallishistoriallisesti ja historiallisesti merkittäviä arvoja. Alueen vanhimmalla rakennuskannalla, johon kuuluu Karpinniemen puurakennukset sekä lomahotelli, on erityisiä rakennustaiteellisia arvoja. [1] Uusi rakentaminen alueella Ei suunniteltua uutta rakentamista. Lähde: [1] Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke Keuruun Keurusselän länsiosa ja Valkealahti.

17 3 Keurusselän hotellialue Olemassa olevan rakennuskannan nykyinen käyttö ja toiminnot Mäntän klubi pyörittää tällä hetkellä Keurusharjun lomakylän mökkien vuokrausta. Lomakylässä on yhteensä 30 loma-asuntoa. Tyhjät tilat alueella Hotelli Keurusselkä on toistaiseksi tyhjillään. Hotelli kokonaisuuteen kuuluu: Päähotelli, 63 hotellihuonetta, vastaanotto, maisemaravintola, tanssipaviljonki Emma, kylpylä, hoitotilat, kuntosali, lasten leikkihuone ja kokousosasto. Lomahotelli, 32 huonetta, kokoustila Lisäksi rantasaunat, pirttirakennus jne. Mahdolliset kehittämistarpeet alueelle Hotelli Keurusselälle tulisi saada uusi omistaja Alueen liikenteellistä sekä visuaalista liittymistä ympäröiviin uusiin keskuksiin ja toimintoihin tulisi vahvistaa Lähteet:

18 3 Keurusselän hotellialue Lähde:

19 4 Pöyhölän alue

20 4 Pöyhölän alue Olemassa olevan rakennuskannan nykyinen käyttö ja toiminnot Pöyhölä on toiminut useita vuosikymmeniä Nuorten keskuksen nuorten leiri- ja kurssikeskuksena. Leiritoiminta Pöyhölässä on loppunut vuonna 2012 ja koko kokonaisuus on ollut siitä lähtien myynnissä Paulus ja Sanna Salon RuokaMajakka Oy osti Pöyhölän. Tavoitteena on käynnistää leiri-, majoitus-, ruokailu- ja muu vastaava toiminta uudelleen. Tilat alueella m2 tilaa, mm. vanha pappila, väentupa ja koulutusrakennus, joissa yhteensä 75 hengen majoitustilat, Pappilassa ruokailutilat 110 hengelle, kirkkosali 120 hengelle ja luentotila 60 hengelle, Rantasauna, vanha holvikellari, uimaranta ja omaa rantaviivaa n. 350 m [1] Suunnittelua ohjaavat tekijät Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihankkeen Keurusselän länsiosaa ja Valkealahtea koskevassa raportissa todetaan, että Pöyhölän rakennuskokonaisuus pihapiireineen on erityisesti pitkän historiansa vuoksi kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Entisellä pappilarakennuksella on muutoksista huolimatta erityisiä rakennustaiteellisia arvoja. Entinen väentupa edustaa perinteistä hirsirakentamista. [2] Lähde: [1] [2] Keski-Suomen modernin rakennusperinnön inventointihanke Keuruun Keurusselän länsiosa ja Valkealahti.

21 4 Pöyhölän alue Uusi rakentaminen alueella Nykyinen kaavatilanne voisi mahdollistaa täydennysrakentamisen Pöyhölän alueelle. Täydennysrakentamisessa on kuitenkin huomoitava rakennusten ja kokonaisuuden kulttuurihistorialliset arvot. Mahdolliset tarpeet alueelle Alueen liittymistä Viikinlahden entiselle varuskunta-alueelle tulisi parnataa Rakennuksissa on kunnostustarpeita. Myös käyttökustannukset ovat korkeat.

22 5 Varissaaren yrityspuisto

23 5 Varissaaren yrityspuisto Uusi toimitilarakentaminen (KTY) Uusi teollisuus (T) Alueen kaavatilanne Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Maakuntakaavassa alueelle on merkitty kohdemerkintä Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, joka koskee M-realin ns. Tiwin tehtaiden aluetta. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueen asemakaavan laajennus on ehdotusvaiheessa. Asemakaavan laajennuksessa alueelle on ehdotettu uutta teollisuutta (T) yhteensä m2 ja uutta toimitilarakentamista (KTY) 2 tontille yhteensä m2. Lisäksi uutta asumista (A-O, AP) pien- ja rivitaloihin on esitetty alueen kaakkois- ja länsirannoille yhteensä noin m2. Olemassa olevan rakennuskannan nykyinen käyttö ja toiminnot Varissaaren alueella on tällä hetkellä HT-Laserin teollisuustoimintaa, lämpövoimalaitos sekä pienyritystoimintaa Uusi asuminen (A-O, AP) Alueen potentiaali ja resurssit sekä uusi rakentaminen alueella Ehdotusvaiheessa olevan asemakaavan laajennuksen vahvistuessa alueella on mahdollisuuksia uudelle teollisuus-, toimitila- ja asuinrakentamiselle. Alueen sijainti aivan Keuruun keskustan läheisyydessä lisännee kiinnostusta alueeseen. Tiettävästi alueen uusille tonteille ei ole vielä löytynyt toimijoita.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Liiketoimintakonseptin työpaja Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.2.2015 Liiketoimintakonseptin työpaja Työpajan ohjelma 4.2.2015 12.00 Työpajan

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SAARIJÄRVEN KAUPUNKI TARVAALAN PAPPILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 603 tontteja 2 ja 3, puisto- ja suojelualuetta ja yleisen tien aluetta. Laajennus koskee vesialuetta

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne

TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne TORNION KAUPUNKI 3.SUENSAAREN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 SE- KÄ SIIHEN LIITTYVÄN PAIKOITUSALUEEN ASEMA- KAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 10.11.2005 TORNION KAUPUNKI 2(28) ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!!

A S E M A K A A V A N S E L O S T U S LUONNOS!!! A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KOTKANSAARI POHJOLATALO Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 LUONNOS!!! 9.6.2014 KAAVA NRO 0514 Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANNAN JA KANSALAN ALUEILLA KAAVASELOSTUS EHDOTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 21.3.2013 KAAVASELOSTUS EHDOTUS 21.3.2013

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot