Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010"

Transkriptio

1 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen

2 TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä VALOKUVAT Silta-Viestintä Silta-Taitopaja TAKAKANNEN JOULUKYLÄ: Silta-Taitopaja JULKAISIJA Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu Tampere Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry 3

3 1. Toiminnanjohtajan terveiset Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan terveiset 5 2. Perustietoja sosiaalista tilinpitoa varten 6 3. Sosiaalisen tilinpidon suunnittelu ja käyttöönotto Silta-Valmennuksessa Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalinen tilinpäätös vuodelta Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaaliset tulokset vuonna Tulosten viestintä Hyödyntäminen ja johtopäätökset Sosiaalisen tilinpidon tarkastuslausunto 26 Silta-Valmennusyhdistys on yleishyödyllinen järjestö, jonka perustehtävänä on asiakkaidensa hyvinvoinnin lisääminen ja työmarkkina-aseman parantaminen. Yhdistyksen yleishyödyllisyydestä ja perustehtävästä seuraa, että yhteisen hyvän edistäminen, yhdessä onnistuminen, vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta ovat Sillan arvomaailman perusta. Sosiaaliset, hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät tavoitteet ovat nousemassa laajemminkin Suomessa julkiseen keskusteluun myös uutena yrittäjyyden ja yritystoiminnan lähestymistapana pelkän rahan tekemisen vastapainona. Tämä lisää osaltaan sosiaalisen tilinpidon mallien ja yhteisövaikutusten analysointimenetelmien käyttöönoton ajankohtaisuutta myös järjestöissä. Toinen tärkeä sosiaalisen tilinpidon käytön laajentamista tukeva haaste on erityisesti julkisten palvelujen tilaajien pyrkimys korostaa pelkkien tehokkuus ja kustannustekijöiden rinnalla myös palvelujen yhteisöllisiä ja sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia. Kolmas painava syy sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lisäämiselle on se, että erityisesti sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työvoimapalveluiden alueella ihmisten syrjäytyminen palveluista ja esimerkiksi nuorten ulkopuolisuuden lisääntyminen ovat ikäviä ongelmia joiden ratkaiseminen edellyttää kumppanuutta, yhteisiä tavoitteita ja yhteistä työtä niiden toteuttamiseksi. Sosiaalinen tilinpito tarjoaa yhden hyvän mallin eri toimijoiden yhteiselle ongelmien määrittelylle, tavoitteiden asettamiselle, keskinäiselle työnjaolle ja yhteisten tulosten arvioinnille. Sosiaali-, terveys-, työvoima- ja koulutuspalveluiden alueella kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin toiminnan tärkeänä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen vahvistamalla yksittäisten ihmisten osallisuutta sekä sosiaalista pääomaa paikallisesti ja kansallisesti. Järjestöt tuottavat merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista ja tukevat toiminnallaan myös aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta talkoo- ja vapaaehtoisvoimin. Julkisten palvelujen, järjestöjen ja myös yritysten toiminnan hyvinvointivaikutusten vahvistaminen edellyttää niiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä, yhteistä tavoitteiden asettelua ja tulosten ja vaikutusten arviointia. Tässä työssä sosiaalinen tilinpito voi olla oiva työväline. Uusia asioita kohdattaessa on parempi turvautua yhteistyöhön ja yhteiseen opiskeluun ja oppimiseen kuin perinteiseen suomalaiseen suo, kuokka ja Jussi -perinteeseen. Siksi lähdimme kehittämään ja ottamaan käyttöön sosiaalista tilinpitoa yhdessä kolmen järjestön kanssa Tampereen kaupungin sosiaalista yritystoimintaa tukevan projektin ja Syfo Oy:n tuella. Ensimmäinen askel on aina vaikein, mutta nyt se on otettu. Vasta sen jälkeen on alkanut kirkastua minkälaisia mahdollisuuksia sosiaalinen tilinpito voi tarjota yksittäisen toimijan, mutta ennen kaikkea usean toimijan yhteisessä käytössä yhteisen hyvän lisäämiseen myös toimittaessa niukkenevilla resursseilla. Sampo Järvelä toiminnanjohtaja 4 5

4 2. Perustietoja sosiaalista tilinpitoa varten Sosiaalisen tilinpidon kohde Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalisen tilinpidon järjestelmä koko yhdistyksen toiminnasta. Sosiaalisen tilinpidon yhteyshenkilöt Vastuuhenkilöt: Toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, suunnittelija Sirkku Liedes. Arvot Ihmisen kunnioittaminen, vastuullisuus ja sisu. Missio eli perustehtävä Silta-Valmennusyhdistyksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Visio vuoden 2010 loppuun Silta tuottaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti työelämään suuntaavia sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelukokonaisuuksia. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Silta osallistuu toimialansa rakenteiden kehittämiseen. Visio uudistuu vuoden 2011 alussa. Strategia Kuvattu strategiakartalla, joka on tilinpäätöksen liitteenä. Ydinprosessit Strategiaprosessi, tilaaja-tuottajaprosessi, palveluprosessit ja jatkuva parantaminen. Palveluprosessit jakaantuvat kuntouttavan valmennuksen, työ- yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen palveluihin, joita tuetaan hanketoiminnalla. Palvelut Palveluprosesseissa tuotetaan lähes 20 eri palvelua eri kohderyhmille ja tilaajille kuntouttavan valmennuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen, työvalmennuksen ja kehittämistoiminnan toimialoilla. Keskeiset sidosryhmät ja välttämättömät yhteistyötahot Paikallinen järjestötoiminta ja pajatoiminta: Setlementtiyhdistys Naapuri ry Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tampereen Invalidien työtuki TITRY ry Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Tampereen A-kilta ry KRIS-Tampere ry Pirkanmaan ALU-verkosto Sosiaalista tilinpitoa käyttävät tamperelaiset järjestöt Tampereen päihdepalveluja tuottavien järjestötoimijoiden verkosto Kuntouttava valmennus: Verve Kiipulasäätiö Rikosseuraamuslaitos Länsi-Suomen aluevankila Kela Yksilö- ja ryhmävalmennus: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereen TE-toimisto Ammatillinen valmennus ja koulutus: Ammattiopisto Luovi Kiipulan ammattiopisto Tampereen ammattiopisto Pirkanmaan ammattiopisto Ahlmanin ammattiopisto Bovalliussäätiön ammattiopisto Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Työvalmennus: Valmennustoimintaa toteuttavia työvalmennusyksiköitä on 10: Silta-Viestintä Silta-Taito Silta-Kokoonpano Silta-Metalli Silta-Auto Silta-Kaluste Silta-Puhdistuspalvelut Silta-Kiinteistö Silta-Rakennus Silta-Lounas Kehittämisyhteistyö ja -rahoitus: Pirkanmaan TE-keskus Raha-automaattiyhdistys AVI; aluehallintovirastot ELY-keskus Opetusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Yritysyhteistyö: Pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneet yritykset Palvelun tilaajat: Tampereen kaupunkiseudun työvoimanpalvelukeskus Tampereen TE-toimisto Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin ympäryskunnat, muut kunnat Kela Kehittämis- ja koulutuspalveluja tilaavat organisaatiot Yksityiset organisaatiot ja kuluttajat Lisäarvoa tuottavat yhteistyötahot: Valtakunnalliset järjestöt ja verkostot: Valtakunnallinen työpajayhdistys Vates-Säätiö Hengitysliitto Heli ry Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Kriminaalihuollon tukisäätiö 6 7

5 Asiakkaat 2010 Asiakkaita yhteensä lähes (v. 2010). Vuonna 2010 aloittaneista oli alle 29-vuotiaita 69 % ja tamperelaisia 84 %. Päivittäin palvelujen piirissä keskimäärin yli 300 asiakasta. Asiakkaiden yhteinen piirre on ulkopuolisuus suhteessa palvelujärjestelmään ja työmarkkinoihin. Kaikki asiakkaat ovat työttömiä. Asiakkaat ryhmittäin: Vankilasta vapautuvat ja päihdekuntoutujat Nuoret: alle 24-vuotiaat työttömät, pääasiassa vailla ammatillista koulutusta alle 24-vuotiaat tukea tarvitsevat, alle 29-vuotiaat ajelehtivat nuoret ammattikoulun keskeytysvaarassa olevat nuoret tutkinnon suorittavat, mutta vaikeasti työllistyvät nuoret opiskelijat nuoret peruskoulun suorittaneet, jotka tarvitsevat intensiivistä ohjausta jatko-opintoihin ammatillista erityisopetusta tarvitsevat. Aikuiset: TYP:n asiakkaat sosiaalitoimen toimeentulotukiasiakkaat TE-toimiston työttömät työnhakijat vajaakuntoiset työttömät Suorittaminen ja keskeyttäminen: Asiakkaista 87 % suoriutui hyväksyttävästi Asiakkaista 11,5 % keskeytti hallitsemattomasti Sijoittumistulokset: Hyväksytysti palveluissa suoriutuneista jatkopoluttui 96 % Työllistyneitä sijoittuneista oli 7,1 % Koulutukseen sijoittuneita 17,1 % Työhallinnon toimenpiteisiin sijoittuneita 12 % Suunnitelmallisesti palveluketjussa sijoittuneita 48 % Henkilöstö 2010 Vuoden lopussa yhdistyksen palveluprosesseissa, kehittämistoiminnassa, johtamisessa ja hallinnossa työskenteli 58 henkilöä ja työvalmennusyksiköiden tuotannon työntekijätehtävissä 20 henkilöä. Lisäksi muista eri organisaatioista Sillassa työskenteleviä (opettajia) 7 henkilöä. Siltaan työsuhteessa olevan Asiakastyön ja hallinnon henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2010 oli 51,8. Asiakastyön henkilöstö koostuu, ohjaajista, työ-, yksilö- ja ryhmävalmentajista ja opettajista. Koulutustaso on tehtävästä riippuen ammatillinen perustutkinto, AMK-tasoinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Vapaaehtoiset Vapaaehtoisia henkilöitä yhdistyksen toiminnassa on mukana vain kuntoutuspalveluissa. Talous 2010 Talouden volyymi noin 5 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 2,8 miljoonaa euroa. Tulos ylijäämäinen Ylijäämä käytetään omien tilojen korjauksiin, aiempien vuosien alijäämien kattamiseen ja rahoitusaseman parantamiseen. Johto Kahdeksanjäseninen sidosryhmien edustajista, eri alojen asiantuntijoista ja jäsenjärjestöjen ja henkilöstön edustajista koostuva hallitus. Johdon tiimissä toiminnanjohtaja ja kaksi toimialajohtajaa. Laatutyön arviointi ja kehitysryhmänä toimii henkilöstön ja johdon edustajista koottu laaturyhmä. 8 9

6 3. Sosiaalisen tilinpidon suunnittelu ja käyttöönotto Silta-Valmennuksessa Perinteisesti yleishyödyllisten ja yhteistä hyvää tuottavien järjestöjen toiminnan raportointi on rajoittunut pääasiassa toiminnassa tuotettuja palveluja, suoritteita, taloustietoja ja järjestön toimintatapoja koskevan tiedon raportointiin järjestöjen vuosikertomuksissa. Raportointi on ollut usein suorite ja panoskeskeistä. Silta-Valmennusyhdistyksen hallitus päätti käynnistää sosiaalisen tilinpidon käyttöönottoon tähtäävän kehityshankkeen. Hankekumppaneina kehitystyössä olivat mukana Yhdessä Selviytymisen Tuki ry, Tampereen A-kilta ry ja Tampereen kaupungin hallinnoima sosiaalisen yritystoiminnan kehittymistä tukeva SYS-projekti. Hankkeen konsulttina toimi toimitusjohtaja Jaana Merenmies Syfo Oy:stä. Yhdistyksen hallitus määritteli sosiaalisen tilinpidon päätavoitteet Sillan kannalta seuraavasti: Sillan toiminnan tulosten ja vaikutusten raportointi sidosryhmille sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman toiminnan etujen ja hyvien puolien ja sosiaalisen vastuunkantamisen periaatteen markkinointi päätöksentekijöille osana kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja toimivia palvelumarkkinoita Sillan sisäisen sosiaalisen vastuunkannon periaatteen vahvistaminen koko yhdistyksen toiminnassa Sillan toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten osalta Sosiaalisen tilinpidon ja ensimmäisen sosiaalisen budjetin valmistelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Sillan laaturyhmän kanssa. Hanke on edennyt ja etenee seuraavissa vaiheissa: Perehtyminen sosiaaliseen tilinpitoon Tililuokkien arviointinäkökulmien, tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittely Sosiaalisen budjetin laatiminen, tavoitetasojen asettaminen ja hyväksyminen hallituksessa Sosiaalisen budjetin esittely sidosryhmille yhdessä muiden hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kanssa. Sosiaalisen tilinpidon tositeaineiston määrittely Budjetin toteutumisen seuranta hallituksessa. Sosiaalisen tilinpäätösehdotuksen laatiminen hallitukselle. Tilinpäätösehdotuksen jättäminen ulkopuoliselle tarkastajalle tarkastettavaksi. Seuraavan eli vuoden 2011 sosiaalisen budjetin laatiminen Ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastuslausunnon antaminen Tilinpäätöskertomuksen julkistaminen painettuna ja esittely sidosryhmille Tilinpäätöksen ja tarkastuslausnnon hyväksyminen Silta-Valmennuksen vuosikokouksessa Kokonaisuutena sosiaalisen budjetin laadinta on ollut varsin haastava tehtävä, koska budjetti koskee koko Sillan toimintaa ja koska Sillan toimialalla kysymyksessä on pioneerityö. Tililuokkien osalta pohdinnassa oli tärkeällä sijalla kaksi näkökulmaa. Yhtäältä tililuokkien piti kuvata Sillan strategisten tavoitteiden toteutumista sosiaalisten tulosten ja vaikutusten näkökulmasta. Toisaalta tavoitteeksi asetettiin, että tulosten vertailtavuuden vuoksi kaikilla kolmella järjestöllä olisi käytössä samat tililuokat, mutta tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat indikaattorit vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. Oman haasteensa Sillan strategian näkökulmasta asetti myös se, että budjettia laadittaessa oli tiedossa, että Sillan strategia tullaan uudistamaan vuoden 2011 alussa. Strategian uudistuminen tullee tulevina vuosina vaikuttamaan sekä tililuokkiin ja varsinkin niitä kuvaavien tavoitteiden asettamiseen. Näitä muutoksia ei ollut mahdollista toteuttaa vielä vuoden 2011 sosiaalisessa budjetissa, joka perustuu tästä johtuen pääosin vuoden 2010 sosiaaliseen budjettiin. Yleisenä ongelmana koko Siltaa koskevassa tulosten ja vaikutusten kuvauksessa on Sillan palvelujen moninaisuus. Palvelut eroavat toisistaan merkittävästi mm. tavoitteiltaan riippuen siitä, keille ja minkälaisessa tilanteessa oleville asiakkaille ne tarkoitettu, mikä on tilaajataho ja mihin kohtaan palveluketjua palvelu sijoittuu. Vahvuutena sosiaalisen budjetin laadinnassa Sillalla on ollut se, että osana tuloskortin laadintaa ja seurantaa sekä toiminnan itsearvointia tuotamme eri tietolähteistä jo nykyiselläänkin melko runsaasti erilaista toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevaa arviointitietoa. Tämä on mahdollistanut sen, että pystyimme käyttämään näitä edellisvuosien tietoja asettaessamme tavoitteita sosiaalisen budjetin eri indikaattoreille

7 4. Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalinen tilinpäätös vuodelta 2010 Tilikausi Sosiaalisen tilinpidon tilikausi on , joka on ensimmäinen sosiaalisen tilinpidon tilikausi yhdistyksessä. Sosiaalisen tilinpidon kattavuus Kolmesta sosiaalisen tilinpidon hankkeessa mukana olleesta järjestöstä ainoastaan Silta päätyi ratkaisuun, jossa sosiaalinen tilinpito pitää sisällään kaikki Sillan palvelut ja koko henkilöstön. Tililuokat Vuoden 2010 sosiaalinen tilinpäätös perustuu yhdistyksen hallituksen hyväksymiin tililuokkiin. Sosiaalinen tilinpäätös sisältää viisi tililuokkaa, joilla kuvataan Silta-Valmennuksen onnistumista suhteessa vuoden 2010 sosiaalisessa budjetissa asetettuihin tavoitteisiin. Viiden tililuokan arviointinäkökulmat ovat: Tililuokka 100: Asiakkaan voimaantumisen ja elämäntaitojen tukija ja valmentaja, joka sisältää neljä tavoitetta ja kullekin tavoitteelle kaksi mittaria Tililuokka 200: Asiakkaan työelämä-, opiskelu- ja asumisvalmiuksien valmentaja, joka sisältää kuusi tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kolmeen mittaria. Tililuokka 300: Yhteistyötä edistävä kumppani, joka sisältää kolme tavoitetta ja kullekin tavoitteelle kasi mittaria. Tililuokka 400: Lisäarvon tuottaja yhteiskunnalle ja Tampereen kaupunkiseudulle, joka sisältää kuusi tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kahteen mittaria Tililuokka 500: Osaamistaan kehittävä hyvä työyhteisö, joka sisältää kolme tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kolmeen mittaria. Budjetointi Budjetointi on yksi sosiaalisen tilinpidon tärkeimmistä vaiheista, koska siinä määritellään toiminnan sosiaaliset tavoitteet ja niitä mittaavat indikaattorit. Sillassa vuoden 2010 sosiaalisen tilinpidon budjetti valmisteltiin loppuvuodesta 2009 sosiaalisen tilinpidon projektiryhmässä ja laaturyhmässä. Tavoiteasettelujen pohjana olivat päättymässä olleen vuoden 2009 tiedossa olleet tunnusluvut, joita oli jo aiemmin käytetty EFQM:ään perustuvan laatujärjestelmän itsearvioinnin mittareina. Noin viidennes indikaattoreista on sellaisia, joissa tavoiteasettelu ei perustunut aiempaan mittaukseen ja tavoitetaso jouduttiin asettamaan pelkästään arvionvaraisesti. Näille indikaattoreille jouduttiin kehittämään myös uudet mittausvälineet. Tililuokkien ja indikaattoreiden määrittelyssä ja budjetoinnissa pyrittiin yhdistämään laatujärjestelmän ja tuloskortin mittareita sosiaalisen tilinpidon mittareihin, jotta vältyttäisiin liian raskaalta, vaikeasti hallittavalta ja paljon työllistävältä mittaristolta. Toisena tärkeänä näkökulmana indikaattoreiden valinnassa oli pysyvyys. Tavoitteena oli löytää sellaisia sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita, joiden käyttö on perusteltua myös tulevien vuosien sosiaalisessa tilinpidossa. Luonnokset kolmen järjestön sosiaalisiksi budjeteiksi esiteltiin Tampereen kaupungin valtuustosalissa pidetyssä sidosryhmä- ja yleisötilaisuudessa, johon osallistui noin 70 ihmistä eri sidosryhmistä ja järjestöistä. Hallitus päätti sosiaalisesta budjetista osana yhdistyksen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa, tuloskorttia ja budjettia, jotka hyväksyttiin yhdistyksen pidetyssä vuosikokouksessa. Kirjanpito Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitosuunnitelma sisältyy sosiaaliseen budjettiin, jossa on määritelty kullekin indikaattorille mittausväline, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Sosiaalisen tilinpäätöksen mittausvälineet ja tositeaineistot ovat seuraavat: Palveluja käyttävien asiakkaiden asiakaspalautekyselyt Exel-taulukkona palveluittain Sateenkaari-asiakashallintajärjestelmän henkilötietoraportti aloittaneista asiakkaista ja toimintoraportti lähtevistä asiakkaista Webropol asiakasyhteistyökyselyn raportti Tapiola työhyvinvointipalvelujen toteuttaman työhyvinvointikyselyn raportti LW-työajanseurantajärjestelmän poissaoloraportti Myyntireskontran laskutusraportti Asiakkaita koskevat Case-kuvaukset Asiakasyhteistyön verkostokartta Luettelo yhteistyö- ja kehittämiskumppanuussopimuksista Kunkin tililuokan tavoitteista ja jokaisesta niiden toteutumista mittaavasta indikaattorista on oma juoksevasti numeroitu tositteensa. Tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös on luotettava budjetin mukainen raportti tilikauden sosiaalisista tuloksista. Tilinpäätöksen tarkoituksena on osoittaa ja todistaa Silta-Valmennuksen sosiaaliset saavutukset tilikaudelta. Sosiaalinen tilinpäätös on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa Tilintarkastus Tilintarkastus tuo sosiaaliselle tilinpäätökselle uskottavuuden. Ulkopuolisessa tilintarkastuksessa tarkastetaan tilinpäätöksessä esitettyjen sosiaalisten tulosten oikeellisuus, tilinpidon tasapaino ja läpinäkyvyys. Silta-Valmennuksen tilinpäätöksen ulkopuolisen tarkastuksen on tehnyt Syfo Oy:n sosiaalisen tilinpidon tarkastukseen auktorisoitu tilintarkastaja. Tarkastuslausunto on tilinpäätöksen liitteenä. Tilintarkastuksen jälkeen yhdistyksen kokous hyväksyy sosiaalisen tilinpäätöksen ja se annetaan tiedoksi hallitukselle

8 5. Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaaliset tulokset vuonna 2010 Sosiaalinen budjetti sisälsi viisi tililuokkaa ja 36 eri indikaattoria, joista 31 oli numeroarviointiin perustuvia. Numeroarvioiduista indikaattoreista asetettu tavoite toteutui tai ylittyi 25 indikaattorin osalta eli tavoitteet saavutettiin 81 prosenttisesti. Niissä indikaattoreissa, joissa tavoitetta ei saavutettu, tavoitteesta jäätiin jälkeen lähes kaikissa tapauksissa vain hiukan. Sosiaalisessa budjetin tavoitteet olivat kunnianhimoiset, mutta ne perustuivat pääosin vuoden 2009 tietojen pohjalta tehtyihin arvoihin. Saavutetusta tulostasosta huolehtiminen on tulevien vuosien päätehtävä, ei niinkään tulosten parantaminen. Tililuokka 100: Asiakkaan voimaantumisen ja elämäntaitojen tukija ja valmentaja Tililuokassa 100 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Ainoastaan yhden indikaattorin (131) tulos jäi hieman alle tavoitetason. Yhdistyksen asiakastyön tehtävänä on auttaa, tukea ja valmentaa asiakkaitaan parantamaan elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja työmarkkina-asemaansa. Toteutuakseen tämä tavoite edellyttää arjen työssä hyvää asiakkaiden ja henkilöstön välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakaskohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja vahvaa sitoutumista tavoitteen mukaiseen työskentelyyn. Selvitys aineistosta Tililuokan 100 aineisto perustuu asiakaspalautekyselyiden tuottamaan aineistoon ja kolmeen asiakas case-kuvaukseen. Asiakaspalaute pyydetään kaikilta asiakkailta mutta joissakin palveluissa ei kaikilta asiakkailta ole mahdollista saada asiakaspalautetta, koska asiakasta tavataan vain aika-ajoin. Vastauksia asiakaspalautekyselyihin on 342 ja vastausprosentti on 60,8 kaikista palvelun päättäneistä. Case -kuvaukset esitetty sivulla 15 Tililuokka 100 taulukon jälkeen. Tavoitteen 130 indikaattori 132 tulos: Case -kuvaus: 1. Tulevaisuuden suunnitelmissa S:llä onkin oppisopimusopintojen vieminen loppuun tai opiskeleminen joko puualalla tai lähihoitajakoulutuksessa. 2. Sijaisuuden jälkeen H aloittaa vuoden kestävät ravintolakokin opinnot. 3. Samaan koulutukseen (ravintolakokin koulutus) on menossa myös opiskelukaveri J, jonka ura keittiöllä alkoi työ- ja koulutuskokeilulla

9 Tililuokka 200: Asiakkaan työelämä-, opiskelu- ja asumisvalmiuksien valmentaja Tililuokassa 200 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Yhden indikaattorin (212) tulos jäi hieman alle tavoitetason. Hyvien toiminnan sosiaalisten tulosten ja vaikutusten saavuttaminen edellyttää asiakkaiden kiinnittymistä palveluun, heidän aktivoitumistaan oman tilanteensa kohentamiseen ja heidän valmiuksiensa parantumista palvelun aikana oman jatkopolun varmistamiseksi. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu asiakaspalautekyselyihin, Sateenkaari-asiakastietokannan toimintoraporttiin ja kolmeen case-kuvaukseen. Asiakaspalautekyselyn vastauksia on 342 ja vastausprosentti 60,8. Toimintoraportin tiedot perustuvat kaikkien asiakassuhteiden päättyessä tehtäviin asiakaskohtaisiin kirjauksiin. Päättyneitä asiakassuhteita oli tilikaudella 819 joista sijoittumista koskeva tieto puuttui 18 asiakkaasta eli 2,2 % eli vastausprosentti on 97,8 %. Alkuperäiset Case-kuvaukset ovat asianomaisten tositteiden liitteenä. S:n viikot olivat aluksi kolmepäiväisiä. Hänen omasta pyynnöstään niitä pidennettiin viiteen kuusituntiseen päivään viikossa. Viiden vuoden ja kahden äitiysloman jälkeen H valmistui suurtalouskokiksi ja päätyi pian työskentelemään opiskelupaikassaan keittiömestarin sijaisena. Olen ollut nyt keittiöllä kaksi vuotta. Teen kaikkia keittiön tehtäviä, toimin kokkina ja laitan ruokaa. Ohjaan myös opiskelijoita vertaisopiskelijana. Meillä yleensä vanhemmat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa, ohjaavat uudempia ja pitävät huolen, että homma toimii, kertoo J. Tililuokka 300: Yhteistyötä edistävä kumppani Tililuokassa 300 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Yhden indikaattorin (312) tulos jäi osittain hieman alle tavoitetason. Silta-Valmennus tarjoaa palveluja monenlaisiin asiakastarpeisiin. Palvelustrategiamme mukaisesti palvelut on järjestetty kuntouttavan valmennuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen sekä työhön tähtäävän valmennuksen palveluihin. Monipuolisen palvelutarjonnan seurauksena Sillan asiakkaiden elämäntilanne ja tarpeet vaihtelevat suuresti ja asiakkaita Siltaan ohjaavat monet eri tahot. Toimiakseen tuloksellisesti palvelukonsepti edellyttää tuekseen laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa asiakastyön, palvelujen ja kehittämisen näkökulmasta. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu Sateenkaari-asiakastietokannan henkilötietoraporttiin, jonka alkuperäisaineistona on kaikkien tilikaudella aloittaneiden asiakkaiden tulohaastattelutiedot. Aloittaneita asiakkaita tilikaudella oli 903 eikä puuttuvia tietoja ollut eli vastausprosentti on 100. Webropol asiakasyhteistyökyselyjä lähetettiin 171 ja vastuksia saatiin 74, vastausprosentti 43,3 %. Luettelo kumppanuussopimuksista ja verkostokartta asiakasyhteistyötahoista on asianomaisten tositteiden liitteenä

10 18 19

11 Verkostokartta Tililuokka 400: Lisäarvon tuottaja yhteiskunnalle ja Tampereen kaupunkiseudulle Tililuokassa 400 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Kahden indikaattorin osalta (421 ja 422) tulos jäi hiukan alle tavoitetason. Tärkein Sillan toiminnan tulos on asiakkaiden elämäntilanteen ja osallisuuden kohentuminen, koska ne luovat pohjan asiakkaiden aktivoitumiselle, oman elämän haltuunotolle ja tulevaisuutta koskevien tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Asiakkaiden tilanteen kohentuminen merkitsee myös merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä. Sillan toiminnan rahoitus perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu tulo- ja lähtötietojen osalta Sateenkaari- asiakastietokannan henkilötietoraporttiin ja toimintoraporttiin. Henkilötietoraportin aineistona on 903 asiakasta ja vastausprosentti 100 %. Lähtötietoja kuvaavan toimintoraportin aineistona on 819 asiakasta ja vastausprosenttina 97,8. Toisena lähteenä on myyntireskontran laskutusraportti, joka on asianomaisen tositteen liitteenä

12 Tililuokka 500: Osaamistaan kehittävä hyvä työyhteisö Tililuokassa 500 asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Kolmen indikaattorin (511, 521 ja 541) tulos jäi vain hieman alle tavoitetason. Haastava asiakaskunta, hyvät asiakastyön tulokset, toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen edellyttävät työhönsä sitoutunutta, osaavaa sekä muutos- ja kehittymisorientoitunutta henkilöstöä, joka haluaa tehdä työtä yhdessä. Yhdistyksen arvot ja perustehtävä yhdistyneenä hyvään johtamisen ja toiminnan organisointiin lisäävät työntekijöiden työssä viihtymistä, intoa ja motivaatiota. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu Tapiola ryhmän työhyvinvointipalvelujen tekemään työhyvinvointikyselyyn ja Sillan käytössä olevan LW henkilöstön työajanseurantajärjestelmän poissaoloraporttiin. *) Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijoina. (mol.fi päivitetty sivu) 22 23

13 6. Tulosten viestintä Sosiaalisen tilinpidon tarkoituksena on kuvata organisaation toiminnan sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia sosiaalisessa tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen osoittamat tulokset ja vaikutukset ovat tärkeitä sekä organisaation toiminnan sisäisen että sidosryhmäsuhteiden arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista. Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätöskertomus on hyvä tapa julkistaa tilinpäätöksen keskeinen sisältö ja liittää siihen myös tilinpäätöstä laajempaa organisaation toimintaa kuvaavaa aineistoa. Silta-Valmennuksen ensimmäinen tilinpäätös liittyy kolmen järjestön yhteiseen sosiaalisen tilinpidon käyttöönottoon tähtäävään hankkeeseen. Tästä syystä kolmen järjestön sosiaaliset tilinpäätökset julkistetaan yhteisessä tilaisuudessa, johon on kutsuttu samat tahot, jotka osallistuivat yli vuotta aiemmin näiden järjestöjen sosiaalisten budjettien julkistamistilaisuuteen. Tiivistelmä sosiaalisesta tilinpäätöskertomuksesta liitetään osaksi yhdistyksen vuosikertomusta. Sosiaalinen tilinpäätöskertomus julkaistaan kokonaisuudessan yhdistyksen kotisivuilla. 7. Hyödyntäminen ja johtopäätökset Alkuvaiheen palveluissa tärkeitä tavoitteita ovat usein voimaantumiseen ja elämäntaitoihin liittyvät tavoitteet kun taas esimerkiksi työelämäkynnyksen ylittämiseen tähtäävissä palveluissa tavoitteena on konkreettinen työhön sijoittuminen. Erityisen pulmallista on ollut asiakastyön yksilökohtaisten vaikutusten kuvaaminen. Tältä osin kuvauksessa on jouduttu tyytymään ensisijassa asiakkaiden palautekyselyissä antamiin tietoihin siitä, miten he ovat Sillassa viettämänsä ajan itse kokeneet ja mitä ovat siitä hyötyneet. Todellisia, mm. asiakkaiden voimaantumista ja elämäntaitoja koskevia, vaikutuksia on tällä hetkellä käytössä olevilla arviointivälineillä koko yhdistyksen osalta mahdotonta kuvata esimerkiksi tulo- ja lähtötilanteen välisenä erona. Ylipäätään tällaisten kuvausmenetelmien kehittäminen on metodologisesti erittäin vaativaa ja Suomessa mm. sosiaali- ja käyttäytymistieteen tutkimus on tuottanut varsin vähän testattuja ja toimivia arviointi- ja mittausmenetelmiä tällaiseen tarpeeseen. Yleishyödyllisen, palveluja tuottavan, organisaation näkökulmasta tällaisen arviointitiedon tuottamisen ja yleisemminkin arviointitiedon tuottamiseen liittyy merkittävänä pulmana osaamisen lisäksi resurssit. Palveluiden hintaan saadaan harvoin sisällytettyä arvioinnin edellyttämät panokset

14 8. Sosiaalisen tilinpidon tarkastuslausunto 26 Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry 27

15

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015

SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 SOSIAALINEN TILINPITO Kirsti Santamäki, 28.4.2015 Luennon sisältö Mitä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa? Keskeisiä käsitteitä sosiaaliseen tilinpitoon liittyen Sosiaalisen tilinpidon prosessi: tavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla

Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Sosiaalisen vaikuttavuuden arviointi välityömarkkinoilla Välkky-hankkeen MUUTOS-koulutus 19.2.2010 Jaana Merenmies Ohjelma Sosiaalisen vaikuttavuuden arvioinnin merkitys ja hyödyt Sosiaalisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON JYVÄLÄ Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä NÄKY Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutus OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON Björk & Siltanen 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008

Lisätiedot

Millaisia tuloksia halutaan näkyville?

Millaisia tuloksia halutaan näkyville? Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan ja vaikutusten arviointi Välkky-hanke, sosiaalisten yritysten teema- ja kehittämisryhmä 8.4.2010 Jaana Merenmies, Syfo Millaisia tuloksia halutaan näkyville? tarve

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON:

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: Sosiaalinen tilinpito on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi, analysoimiseksi ja esittämiseksi. Käytännössä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.8.2013 1 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Järjestöille RAY-rahoitus Pienimuotoista - n. 6 tutkija-kehittäjää Esim. järjestöllä ja llä oma resurssiosuus Erillisrahoitus

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen Sillan lyhyt esittely kanssa Mihin kumppanuutta tarvitaan? Mihin pajat tarvitsevat ammatillista koulutusta, mihin koulutus pajoja? Kumppanuuden

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Tietoa kaikille! https://livestream.com/ammattiopistoluovi/tietoakaikille

Tietoa kaikille! https://livestream.com/ammattiopistoluovi/tietoakaikille Tietoa kaikille! https://livestream.com/ammattiopistoluovi/tietoakaikille Tietoisesti kohti muutoksia Ammatillisen koulutus Toimintaympäristö Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen missio, visio, arvot

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella. Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PSAVI-alueella Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorten työpajatoiminta Nykyisen nuorisolain 7 :n mukaan kunnan nuorisotyöhön

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE 11.01.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry NUORTEN TUKI HANKE Taustaa 1. Nuoret työttömät, maaliskuu 2009 Koko P-K kesäk.09 yht.

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä

Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Muurit ylittävä yhteistyö vapautuvien vankien asuttamisen edellytyksenä Asumispalvelut murroksessa Nimi ovessa hankkeen päätösseminaari 25.5.2012 Jenni Mäki ja Sampo Järvelä T A M P E R E E N K A U P U

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013

Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Hyvinvointipalvelujen organisaatio 1.1.2013 Kaupunginhallitus 12.12.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Annikki Niiranen 1 Hyvinvointipalvelujen organisaatiouudistus 1. 2011-08-19 Laajennettu jory ; muutosvisio

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

- silta parempaan tulevaisuuteen -

- silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - - silta parempaan tulevaisuuteen - Kuopion seudun työvalmennussäätiön perustivat (25.4.2008): Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka, Karttula EkoKuopio ry, Ekomaa-yhdistys ry

Lisätiedot

Pesäpuu ry. Historiaa:

Pesäpuu ry. Historiaa: Pesäpuu ry Pesäpuu ry on perustettu vuonna 1998, joka ylläpitää valtakunnallista lastensuojelun erityisosaamisen keskusta. Toimintaamme tukee Raha-automaattiyhdistys ja toimintamme on yleishyödyllistä.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020

SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 SUOMEN KARATELIITTO Ry. Kilpaurheiluvaliokunnan strategia 2013 2020 VISIO Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020. Kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä MISSIO Suomen Karateliitto on

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot