Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010"

Transkriptio

1 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen

2 TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä VALOKUVAT Silta-Viestintä Silta-Taitopaja TAKAKANNEN JOULUKYLÄ: Silta-Taitopaja JULKAISIJA Silta-Valmennusyhdistys ry Vehnämyllynkatu Tampere Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry 3

3 1. Toiminnanjohtajan terveiset Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan terveiset 5 2. Perustietoja sosiaalista tilinpitoa varten 6 3. Sosiaalisen tilinpidon suunnittelu ja käyttöönotto Silta-Valmennuksessa Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalinen tilinpäätös vuodelta Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaaliset tulokset vuonna Tulosten viestintä Hyödyntäminen ja johtopäätökset Sosiaalisen tilinpidon tarkastuslausunto 26 Silta-Valmennusyhdistys on yleishyödyllinen järjestö, jonka perustehtävänä on asiakkaidensa hyvinvoinnin lisääminen ja työmarkkina-aseman parantaminen. Yhdistyksen yleishyödyllisyydestä ja perustehtävästä seuraa, että yhteisen hyvän edistäminen, yhdessä onnistuminen, vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta ovat Sillan arvomaailman perusta. Sosiaaliset, hyvinvoinnin lisäämiseen liittyvät tavoitteet ovat nousemassa laajemminkin Suomessa julkiseen keskusteluun myös uutena yrittäjyyden ja yritystoiminnan lähestymistapana pelkän rahan tekemisen vastapainona. Tämä lisää osaltaan sosiaalisen tilinpidon mallien ja yhteisövaikutusten analysointimenetelmien käyttöönoton ajankohtaisuutta myös järjestöissä. Toinen tärkeä sosiaalisen tilinpidon käytön laajentamista tukeva haaste on erityisesti julkisten palvelujen tilaajien pyrkimys korostaa pelkkien tehokkuus ja kustannustekijöiden rinnalla myös palvelujen yhteisöllisiä ja sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia. Kolmas painava syy sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lisäämiselle on se, että erityisesti sosiaali-, terveys-, koulutus- ja työvoimapalveluiden alueella ihmisten syrjäytyminen palveluista ja esimerkiksi nuorten ulkopuolisuuden lisääntyminen ovat ikäviä ongelmia joiden ratkaiseminen edellyttää kumppanuutta, yhteisiä tavoitteita ja yhteistä työtä niiden toteuttamiseksi. Sosiaalinen tilinpito tarjoaa yhden hyvän mallin eri toimijoiden yhteiselle ongelmien määrittelylle, tavoitteiden asettamiselle, keskinäiselle työnjaolle ja yhteisten tulosten arvioinnille. Sosiaali-, terveys-, työvoima- ja koulutuspalveluiden alueella kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin toiminnan tärkeänä tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen vahvistamalla yksittäisten ihmisten osallisuutta sekä sosiaalista pääomaa paikallisesti ja kansallisesti. Järjestöt tuottavat merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista ja tukevat toiminnallaan myös aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta talkoo- ja vapaaehtoisvoimin. Julkisten palvelujen, järjestöjen ja myös yritysten toiminnan hyvinvointivaikutusten vahvistaminen edellyttää niiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä, yhteistä tavoitteiden asettelua ja tulosten ja vaikutusten arviointia. Tässä työssä sosiaalinen tilinpito voi olla oiva työväline. Uusia asioita kohdattaessa on parempi turvautua yhteistyöhön ja yhteiseen opiskeluun ja oppimiseen kuin perinteiseen suomalaiseen suo, kuokka ja Jussi -perinteeseen. Siksi lähdimme kehittämään ja ottamaan käyttöön sosiaalista tilinpitoa yhdessä kolmen järjestön kanssa Tampereen kaupungin sosiaalista yritystoimintaa tukevan projektin ja Syfo Oy:n tuella. Ensimmäinen askel on aina vaikein, mutta nyt se on otettu. Vasta sen jälkeen on alkanut kirkastua minkälaisia mahdollisuuksia sosiaalinen tilinpito voi tarjota yksittäisen toimijan, mutta ennen kaikkea usean toimijan yhteisessä käytössä yhteisen hyvän lisäämiseen myös toimittaessa niukkenevilla resursseilla. Sampo Järvelä toiminnanjohtaja 4 5

4 2. Perustietoja sosiaalista tilinpitoa varten Sosiaalisen tilinpidon kohde Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalisen tilinpidon järjestelmä koko yhdistyksen toiminnasta. Sosiaalisen tilinpidon yhteyshenkilöt Vastuuhenkilöt: Toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, suunnittelija Sirkku Liedes. Arvot Ihmisen kunnioittaminen, vastuullisuus ja sisu. Missio eli perustehtävä Silta-Valmennusyhdistyksen päämääränä on lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia auttamalla ja valmentamalla vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia ihmisiä vahvistamaan työ- ja toimintakykyään ja löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Visio vuoden 2010 loppuun Silta tuottaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti työelämään suuntaavia sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelukokonaisuuksia. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Silta osallistuu toimialansa rakenteiden kehittämiseen. Visio uudistuu vuoden 2011 alussa. Strategia Kuvattu strategiakartalla, joka on tilinpäätöksen liitteenä. Ydinprosessit Strategiaprosessi, tilaaja-tuottajaprosessi, palveluprosessit ja jatkuva parantaminen. Palveluprosessit jakaantuvat kuntouttavan valmennuksen, työ- yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen palveluihin, joita tuetaan hanketoiminnalla. Palvelut Palveluprosesseissa tuotetaan lähes 20 eri palvelua eri kohderyhmille ja tilaajille kuntouttavan valmennuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen, työvalmennuksen ja kehittämistoiminnan toimialoilla. Keskeiset sidosryhmät ja välttämättömät yhteistyötahot Paikallinen järjestötoiminta ja pajatoiminta: Setlementtiyhdistys Naapuri ry Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tampereen Invalidien työtuki TITRY ry Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Tampereen A-kilta ry KRIS-Tampere ry Pirkanmaan ALU-verkosto Sosiaalista tilinpitoa käyttävät tamperelaiset järjestöt Tampereen päihdepalveluja tuottavien järjestötoimijoiden verkosto Kuntouttava valmennus: Verve Kiipulasäätiö Rikosseuraamuslaitos Länsi-Suomen aluevankila Kela Yksilö- ja ryhmävalmennus: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereen TE-toimisto Ammatillinen valmennus ja koulutus: Ammattiopisto Luovi Kiipulan ammattiopisto Tampereen ammattiopisto Pirkanmaan ammattiopisto Ahlmanin ammattiopisto Bovalliussäätiön ammattiopisto Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Työvalmennus: Valmennustoimintaa toteuttavia työvalmennusyksiköitä on 10: Silta-Viestintä Silta-Taito Silta-Kokoonpano Silta-Metalli Silta-Auto Silta-Kaluste Silta-Puhdistuspalvelut Silta-Kiinteistö Silta-Rakennus Silta-Lounas Kehittämisyhteistyö ja -rahoitus: Pirkanmaan TE-keskus Raha-automaattiyhdistys AVI; aluehallintovirastot ELY-keskus Opetusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Yritysyhteistyö: Pitkäjänteiseen yhteistyöhön sitoutuneet yritykset Palvelun tilaajat: Tampereen kaupunkiseudun työvoimanpalvelukeskus Tampereen TE-toimisto Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin ympäryskunnat, muut kunnat Kela Kehittämis- ja koulutuspalveluja tilaavat organisaatiot Yksityiset organisaatiot ja kuluttajat Lisäarvoa tuottavat yhteistyötahot: Valtakunnalliset järjestöt ja verkostot: Valtakunnallinen työpajayhdistys Vates-Säätiö Hengitysliitto Heli ry Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto Kriminaalihuollon tukisäätiö 6 7

5 Asiakkaat 2010 Asiakkaita yhteensä lähes (v. 2010). Vuonna 2010 aloittaneista oli alle 29-vuotiaita 69 % ja tamperelaisia 84 %. Päivittäin palvelujen piirissä keskimäärin yli 300 asiakasta. Asiakkaiden yhteinen piirre on ulkopuolisuus suhteessa palvelujärjestelmään ja työmarkkinoihin. Kaikki asiakkaat ovat työttömiä. Asiakkaat ryhmittäin: Vankilasta vapautuvat ja päihdekuntoutujat Nuoret: alle 24-vuotiaat työttömät, pääasiassa vailla ammatillista koulutusta alle 24-vuotiaat tukea tarvitsevat, alle 29-vuotiaat ajelehtivat nuoret ammattikoulun keskeytysvaarassa olevat nuoret tutkinnon suorittavat, mutta vaikeasti työllistyvät nuoret opiskelijat nuoret peruskoulun suorittaneet, jotka tarvitsevat intensiivistä ohjausta jatko-opintoihin ammatillista erityisopetusta tarvitsevat. Aikuiset: TYP:n asiakkaat sosiaalitoimen toimeentulotukiasiakkaat TE-toimiston työttömät työnhakijat vajaakuntoiset työttömät Suorittaminen ja keskeyttäminen: Asiakkaista 87 % suoriutui hyväksyttävästi Asiakkaista 11,5 % keskeytti hallitsemattomasti Sijoittumistulokset: Hyväksytysti palveluissa suoriutuneista jatkopoluttui 96 % Työllistyneitä sijoittuneista oli 7,1 % Koulutukseen sijoittuneita 17,1 % Työhallinnon toimenpiteisiin sijoittuneita 12 % Suunnitelmallisesti palveluketjussa sijoittuneita 48 % Henkilöstö 2010 Vuoden lopussa yhdistyksen palveluprosesseissa, kehittämistoiminnassa, johtamisessa ja hallinnossa työskenteli 58 henkilöä ja työvalmennusyksiköiden tuotannon työntekijätehtävissä 20 henkilöä. Lisäksi muista eri organisaatioista Sillassa työskenteleviä (opettajia) 7 henkilöä. Siltaan työsuhteessa olevan Asiakastyön ja hallinnon henkilöstön henkilötyövuosien määrä vuonna 2010 oli 51,8. Asiakastyön henkilöstö koostuu, ohjaajista, työ-, yksilö- ja ryhmävalmentajista ja opettajista. Koulutustaso on tehtävästä riippuen ammatillinen perustutkinto, AMK-tasoinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Vapaaehtoiset Vapaaehtoisia henkilöitä yhdistyksen toiminnassa on mukana vain kuntoutuspalveluissa. Talous 2010 Talouden volyymi noin 5 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma 2,8 miljoonaa euroa. Tulos ylijäämäinen Ylijäämä käytetään omien tilojen korjauksiin, aiempien vuosien alijäämien kattamiseen ja rahoitusaseman parantamiseen. Johto Kahdeksanjäseninen sidosryhmien edustajista, eri alojen asiantuntijoista ja jäsenjärjestöjen ja henkilöstön edustajista koostuva hallitus. Johdon tiimissä toiminnanjohtaja ja kaksi toimialajohtajaa. Laatutyön arviointi ja kehitysryhmänä toimii henkilöstön ja johdon edustajista koottu laaturyhmä. 8 9

6 3. Sosiaalisen tilinpidon suunnittelu ja käyttöönotto Silta-Valmennuksessa Perinteisesti yleishyödyllisten ja yhteistä hyvää tuottavien järjestöjen toiminnan raportointi on rajoittunut pääasiassa toiminnassa tuotettuja palveluja, suoritteita, taloustietoja ja järjestön toimintatapoja koskevan tiedon raportointiin järjestöjen vuosikertomuksissa. Raportointi on ollut usein suorite ja panoskeskeistä. Silta-Valmennusyhdistyksen hallitus päätti käynnistää sosiaalisen tilinpidon käyttöönottoon tähtäävän kehityshankkeen. Hankekumppaneina kehitystyössä olivat mukana Yhdessä Selviytymisen Tuki ry, Tampereen A-kilta ry ja Tampereen kaupungin hallinnoima sosiaalisen yritystoiminnan kehittymistä tukeva SYS-projekti. Hankkeen konsulttina toimi toimitusjohtaja Jaana Merenmies Syfo Oy:stä. Yhdistyksen hallitus määritteli sosiaalisen tilinpidon päätavoitteet Sillan kannalta seuraavasti: Sillan toiminnan tulosten ja vaikutusten raportointi sidosryhmille sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman toiminnan etujen ja hyvien puolien ja sosiaalisen vastuunkantamisen periaatteen markkinointi päätöksentekijöille osana kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja toimivia palvelumarkkinoita Sillan sisäisen sosiaalisen vastuunkannon periaatteen vahvistaminen koko yhdistyksen toiminnassa Sillan toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen sosiaalisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten osalta Sosiaalisen tilinpidon ja ensimmäisen sosiaalisen budjetin valmistelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä Sillan laaturyhmän kanssa. Hanke on edennyt ja etenee seuraavissa vaiheissa: Perehtyminen sosiaaliseen tilinpitoon Tililuokkien arviointinäkökulmien, tavoitteiden ja indikaattoreiden määrittely Sosiaalisen budjetin laatiminen, tavoitetasojen asettaminen ja hyväksyminen hallituksessa Sosiaalisen budjetin esittely sidosryhmille yhdessä muiden hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kanssa. Sosiaalisen tilinpidon tositeaineiston määrittely Budjetin toteutumisen seuranta hallituksessa. Sosiaalisen tilinpäätösehdotuksen laatiminen hallitukselle. Tilinpäätösehdotuksen jättäminen ulkopuoliselle tarkastajalle tarkastettavaksi. Seuraavan eli vuoden 2011 sosiaalisen budjetin laatiminen Ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastuslausunnon antaminen Tilinpäätöskertomuksen julkistaminen painettuna ja esittely sidosryhmille Tilinpäätöksen ja tarkastuslausnnon hyväksyminen Silta-Valmennuksen vuosikokouksessa Kokonaisuutena sosiaalisen budjetin laadinta on ollut varsin haastava tehtävä, koska budjetti koskee koko Sillan toimintaa ja koska Sillan toimialalla kysymyksessä on pioneerityö. Tililuokkien osalta pohdinnassa oli tärkeällä sijalla kaksi näkökulmaa. Yhtäältä tililuokkien piti kuvata Sillan strategisten tavoitteiden toteutumista sosiaalisten tulosten ja vaikutusten näkökulmasta. Toisaalta tavoitteeksi asetettiin, että tulosten vertailtavuuden vuoksi kaikilla kolmella järjestöllä olisi käytössä samat tililuokat, mutta tavoitteet ja niiden toteutumista kuvaavat indikaattorit vaihtelevat organisaatiokohtaisesti. Oman haasteensa Sillan strategian näkökulmasta asetti myös se, että budjettia laadittaessa oli tiedossa, että Sillan strategia tullaan uudistamaan vuoden 2011 alussa. Strategian uudistuminen tullee tulevina vuosina vaikuttamaan sekä tililuokkiin ja varsinkin niitä kuvaavien tavoitteiden asettamiseen. Näitä muutoksia ei ollut mahdollista toteuttaa vielä vuoden 2011 sosiaalisessa budjetissa, joka perustuu tästä johtuen pääosin vuoden 2010 sosiaaliseen budjettiin. Yleisenä ongelmana koko Siltaa koskevassa tulosten ja vaikutusten kuvauksessa on Sillan palvelujen moninaisuus. Palvelut eroavat toisistaan merkittävästi mm. tavoitteiltaan riippuen siitä, keille ja minkälaisessa tilanteessa oleville asiakkaille ne tarkoitettu, mikä on tilaajataho ja mihin kohtaan palveluketjua palvelu sijoittuu. Vahvuutena sosiaalisen budjetin laadinnassa Sillalla on ollut se, että osana tuloskortin laadintaa ja seurantaa sekä toiminnan itsearvointia tuotamme eri tietolähteistä jo nykyiselläänkin melko runsaasti erilaista toiminnan tuloksia ja vaikutuksia koskevaa arviointitietoa. Tämä on mahdollistanut sen, että pystyimme käyttämään näitä edellisvuosien tietoja asettaessamme tavoitteita sosiaalisen budjetin eri indikaattoreille

7 4. Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaalinen tilinpäätös vuodelta 2010 Tilikausi Sosiaalisen tilinpidon tilikausi on , joka on ensimmäinen sosiaalisen tilinpidon tilikausi yhdistyksessä. Sosiaalisen tilinpidon kattavuus Kolmesta sosiaalisen tilinpidon hankkeessa mukana olleesta järjestöstä ainoastaan Silta päätyi ratkaisuun, jossa sosiaalinen tilinpito pitää sisällään kaikki Sillan palvelut ja koko henkilöstön. Tililuokat Vuoden 2010 sosiaalinen tilinpäätös perustuu yhdistyksen hallituksen hyväksymiin tililuokkiin. Sosiaalinen tilinpäätös sisältää viisi tililuokkaa, joilla kuvataan Silta-Valmennuksen onnistumista suhteessa vuoden 2010 sosiaalisessa budjetissa asetettuihin tavoitteisiin. Viiden tililuokan arviointinäkökulmat ovat: Tililuokka 100: Asiakkaan voimaantumisen ja elämäntaitojen tukija ja valmentaja, joka sisältää neljä tavoitetta ja kullekin tavoitteelle kaksi mittaria Tililuokka 200: Asiakkaan työelämä-, opiskelu- ja asumisvalmiuksien valmentaja, joka sisältää kuusi tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kolmeen mittaria. Tililuokka 300: Yhteistyötä edistävä kumppani, joka sisältää kolme tavoitetta ja kullekin tavoitteelle kasi mittaria. Tililuokka 400: Lisäarvon tuottaja yhteiskunnalle ja Tampereen kaupunkiseudulle, joka sisältää kuusi tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kahteen mittaria Tililuokka 500: Osaamistaan kehittävä hyvä työyhteisö, joka sisältää kolme tavoitetta ja kullekin tavoitteelle yhdestä kolmeen mittaria. Budjetointi Budjetointi on yksi sosiaalisen tilinpidon tärkeimmistä vaiheista, koska siinä määritellään toiminnan sosiaaliset tavoitteet ja niitä mittaavat indikaattorit. Sillassa vuoden 2010 sosiaalisen tilinpidon budjetti valmisteltiin loppuvuodesta 2009 sosiaalisen tilinpidon projektiryhmässä ja laaturyhmässä. Tavoiteasettelujen pohjana olivat päättymässä olleen vuoden 2009 tiedossa olleet tunnusluvut, joita oli jo aiemmin käytetty EFQM:ään perustuvan laatujärjestelmän itsearvioinnin mittareina. Noin viidennes indikaattoreista on sellaisia, joissa tavoiteasettelu ei perustunut aiempaan mittaukseen ja tavoitetaso jouduttiin asettamaan pelkästään arvionvaraisesti. Näille indikaattoreille jouduttiin kehittämään myös uudet mittausvälineet. Tililuokkien ja indikaattoreiden määrittelyssä ja budjetoinnissa pyrittiin yhdistämään laatujärjestelmän ja tuloskortin mittareita sosiaalisen tilinpidon mittareihin, jotta vältyttäisiin liian raskaalta, vaikeasti hallittavalta ja paljon työllistävältä mittaristolta. Toisena tärkeänä näkökulmana indikaattoreiden valinnassa oli pysyvyys. Tavoitteena oli löytää sellaisia sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita, joiden käyttö on perusteltua myös tulevien vuosien sosiaalisessa tilinpidossa. Luonnokset kolmen järjestön sosiaalisiksi budjeteiksi esiteltiin Tampereen kaupungin valtuustosalissa pidetyssä sidosryhmä- ja yleisötilaisuudessa, johon osallistui noin 70 ihmistä eri sidosryhmistä ja järjestöistä. Hallitus päätti sosiaalisesta budjetista osana yhdistyksen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa, tuloskorttia ja budjettia, jotka hyväksyttiin yhdistyksen pidetyssä vuosikokouksessa. Kirjanpito Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitosuunnitelma sisältyy sosiaaliseen budjettiin, jossa on määritelty kullekin indikaattorille mittausväline, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Sosiaalisen tilinpäätöksen mittausvälineet ja tositeaineistot ovat seuraavat: Palveluja käyttävien asiakkaiden asiakaspalautekyselyt Exel-taulukkona palveluittain Sateenkaari-asiakashallintajärjestelmän henkilötietoraportti aloittaneista asiakkaista ja toimintoraportti lähtevistä asiakkaista Webropol asiakasyhteistyökyselyn raportti Tapiola työhyvinvointipalvelujen toteuttaman työhyvinvointikyselyn raportti LW-työajanseurantajärjestelmän poissaoloraportti Myyntireskontran laskutusraportti Asiakkaita koskevat Case-kuvaukset Asiakasyhteistyön verkostokartta Luettelo yhteistyö- ja kehittämiskumppanuussopimuksista Kunkin tililuokan tavoitteista ja jokaisesta niiden toteutumista mittaavasta indikaattorista on oma juoksevasti numeroitu tositteensa. Tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös on luotettava budjetin mukainen raportti tilikauden sosiaalisista tuloksista. Tilinpäätöksen tarkoituksena on osoittaa ja todistaa Silta-Valmennuksen sosiaaliset saavutukset tilikaudelta. Sosiaalinen tilinpäätös on hyväksytty yhdistyksen hallituksessa Tilintarkastus Tilintarkastus tuo sosiaaliselle tilinpäätökselle uskottavuuden. Ulkopuolisessa tilintarkastuksessa tarkastetaan tilinpäätöksessä esitettyjen sosiaalisten tulosten oikeellisuus, tilinpidon tasapaino ja läpinäkyvyys. Silta-Valmennuksen tilinpäätöksen ulkopuolisen tarkastuksen on tehnyt Syfo Oy:n sosiaalisen tilinpidon tarkastukseen auktorisoitu tilintarkastaja. Tarkastuslausunto on tilinpäätöksen liitteenä. Tilintarkastuksen jälkeen yhdistyksen kokous hyväksyy sosiaalisen tilinpäätöksen ja se annetaan tiedoksi hallitukselle

8 5. Silta-Valmennusyhdistyksen sosiaaliset tulokset vuonna 2010 Sosiaalinen budjetti sisälsi viisi tililuokkaa ja 36 eri indikaattoria, joista 31 oli numeroarviointiin perustuvia. Numeroarvioiduista indikaattoreista asetettu tavoite toteutui tai ylittyi 25 indikaattorin osalta eli tavoitteet saavutettiin 81 prosenttisesti. Niissä indikaattoreissa, joissa tavoitetta ei saavutettu, tavoitteesta jäätiin jälkeen lähes kaikissa tapauksissa vain hiukan. Sosiaalisessa budjetin tavoitteet olivat kunnianhimoiset, mutta ne perustuivat pääosin vuoden 2009 tietojen pohjalta tehtyihin arvoihin. Saavutetusta tulostasosta huolehtiminen on tulevien vuosien päätehtävä, ei niinkään tulosten parantaminen. Tililuokka 100: Asiakkaan voimaantumisen ja elämäntaitojen tukija ja valmentaja Tililuokassa 100 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Ainoastaan yhden indikaattorin (131) tulos jäi hieman alle tavoitetason. Yhdistyksen asiakastyön tehtävänä on auttaa, tukea ja valmentaa asiakkaitaan parantamaan elämäntilannettaan, hyvinvointiaan ja työmarkkina-asemaansa. Toteutuakseen tämä tavoite edellyttää arjen työssä hyvää asiakkaiden ja henkilöstön välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakaskohtaisten tavoitteiden asettamisessa ja vahvaa sitoutumista tavoitteen mukaiseen työskentelyyn. Selvitys aineistosta Tililuokan 100 aineisto perustuu asiakaspalautekyselyiden tuottamaan aineistoon ja kolmeen asiakas case-kuvaukseen. Asiakaspalaute pyydetään kaikilta asiakkailta mutta joissakin palveluissa ei kaikilta asiakkailta ole mahdollista saada asiakaspalautetta, koska asiakasta tavataan vain aika-ajoin. Vastauksia asiakaspalautekyselyihin on 342 ja vastausprosentti on 60,8 kaikista palvelun päättäneistä. Case -kuvaukset esitetty sivulla 15 Tililuokka 100 taulukon jälkeen. Tavoitteen 130 indikaattori 132 tulos: Case -kuvaus: 1. Tulevaisuuden suunnitelmissa S:llä onkin oppisopimusopintojen vieminen loppuun tai opiskeleminen joko puualalla tai lähihoitajakoulutuksessa. 2. Sijaisuuden jälkeen H aloittaa vuoden kestävät ravintolakokin opinnot. 3. Samaan koulutukseen (ravintolakokin koulutus) on menossa myös opiskelukaveri J, jonka ura keittiöllä alkoi työ- ja koulutuskokeilulla

9 Tililuokka 200: Asiakkaan työelämä-, opiskelu- ja asumisvalmiuksien valmentaja Tililuokassa 200 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Yhden indikaattorin (212) tulos jäi hieman alle tavoitetason. Hyvien toiminnan sosiaalisten tulosten ja vaikutusten saavuttaminen edellyttää asiakkaiden kiinnittymistä palveluun, heidän aktivoitumistaan oman tilanteensa kohentamiseen ja heidän valmiuksiensa parantumista palvelun aikana oman jatkopolun varmistamiseksi. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu asiakaspalautekyselyihin, Sateenkaari-asiakastietokannan toimintoraporttiin ja kolmeen case-kuvaukseen. Asiakaspalautekyselyn vastauksia on 342 ja vastausprosentti 60,8. Toimintoraportin tiedot perustuvat kaikkien asiakassuhteiden päättyessä tehtäviin asiakaskohtaisiin kirjauksiin. Päättyneitä asiakassuhteita oli tilikaudella 819 joista sijoittumista koskeva tieto puuttui 18 asiakkaasta eli 2,2 % eli vastausprosentti on 97,8 %. Alkuperäiset Case-kuvaukset ovat asianomaisten tositteiden liitteenä. S:n viikot olivat aluksi kolmepäiväisiä. Hänen omasta pyynnöstään niitä pidennettiin viiteen kuusituntiseen päivään viikossa. Viiden vuoden ja kahden äitiysloman jälkeen H valmistui suurtalouskokiksi ja päätyi pian työskentelemään opiskelupaikassaan keittiömestarin sijaisena. Olen ollut nyt keittiöllä kaksi vuotta. Teen kaikkia keittiön tehtäviä, toimin kokkina ja laitan ruokaa. Ohjaan myös opiskelijoita vertaisopiskelijana. Meillä yleensä vanhemmat opiskelijat, jotka ovat valmistumassa, ohjaavat uudempia ja pitävät huolen, että homma toimii, kertoo J. Tililuokka 300: Yhteistyötä edistävä kumppani Tililuokassa 300 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Yhden indikaattorin (312) tulos jäi osittain hieman alle tavoitetason. Silta-Valmennus tarjoaa palveluja monenlaisiin asiakastarpeisiin. Palvelustrategiamme mukaisesti palvelut on järjestetty kuntouttavan valmennuksen, yksilö- ja ryhmävalmennuksen, ammatillisen valmennuksen ja koulutuksen sekä työhön tähtäävän valmennuksen palveluihin. Monipuolisen palvelutarjonnan seurauksena Sillan asiakkaiden elämäntilanne ja tarpeet vaihtelevat suuresti ja asiakkaita Siltaan ohjaavat monet eri tahot. Toimiakseen tuloksellisesti palvelukonsepti edellyttää tuekseen laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa asiakastyön, palvelujen ja kehittämisen näkökulmasta. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu Sateenkaari-asiakastietokannan henkilötietoraporttiin, jonka alkuperäisaineistona on kaikkien tilikaudella aloittaneiden asiakkaiden tulohaastattelutiedot. Aloittaneita asiakkaita tilikaudella oli 903 eikä puuttuvia tietoja ollut eli vastausprosentti on 100. Webropol asiakasyhteistyökyselyjä lähetettiin 171 ja vastuksia saatiin 74, vastausprosentti 43,3 %. Luettelo kumppanuussopimuksista ja verkostokartta asiakasyhteistyötahoista on asianomaisten tositteiden liitteenä

10 18 19

11 Verkostokartta Tililuokka 400: Lisäarvon tuottaja yhteiskunnalle ja Tampereen kaupunkiseudulle Tililuokassa 400 asetetut tavoitteet saavutettiin lähes kokonaan. Kahden indikaattorin osalta (421 ja 422) tulos jäi hiukan alle tavoitetason. Tärkein Sillan toiminnan tulos on asiakkaiden elämäntilanteen ja osallisuuden kohentuminen, koska ne luovat pohjan asiakkaiden aktivoitumiselle, oman elämän haltuunotolle ja tulevaisuutta koskevien tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Asiakkaiden tilanteen kohentuminen merkitsee myös merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä. Sillan toiminnan rahoitus perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu tulo- ja lähtötietojen osalta Sateenkaari- asiakastietokannan henkilötietoraporttiin ja toimintoraporttiin. Henkilötietoraportin aineistona on 903 asiakasta ja vastausprosentti 100 %. Lähtötietoja kuvaavan toimintoraportin aineistona on 819 asiakasta ja vastausprosenttina 97,8. Toisena lähteenä on myyntireskontran laskutusraportti, joka on asianomaisen tositteen liitteenä

12 Tililuokka 500: Osaamistaan kehittävä hyvä työyhteisö Tililuokassa 500 asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Kolmen indikaattorin (511, 521 ja 541) tulos jäi vain hieman alle tavoitetason. Haastava asiakaskunta, hyvät asiakastyön tulokset, toiminnan arviointi ja jatkuva parantaminen edellyttävät työhönsä sitoutunutta, osaavaa sekä muutos- ja kehittymisorientoitunutta henkilöstöä, joka haluaa tehdä työtä yhdessä. Yhdistyksen arvot ja perustehtävä yhdistyneenä hyvään johtamisen ja toiminnan organisointiin lisäävät työntekijöiden työssä viihtymistä, intoa ja motivaatiota. Selvitys aineistosta Tililuokan aineisto perustuu Tapiola ryhmän työhyvinvointipalvelujen tekemään työhyvinvointikyselyyn ja Sillan käytössä olevan LW henkilöstön työajanseurantajärjestelmän poissaoloraporttiin. *) Nuorten yhteiskuntatakuu tarkoittaa, että viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta nuorelle tarjotaan palvelu tai toimenpide, jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai löytää työpaikka. Nuorten yhteiskuntatakuu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita työttömiä nuoria, jotka ovat työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijoina. (mol.fi päivitetty sivu) 22 23

13 6. Tulosten viestintä Sosiaalisen tilinpidon tarkoituksena on kuvata organisaation toiminnan sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia sosiaalisessa tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen osoittamat tulokset ja vaikutukset ovat tärkeitä sekä organisaation toiminnan sisäisen että sidosryhmäsuhteiden arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista. Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätöskertomus on hyvä tapa julkistaa tilinpäätöksen keskeinen sisältö ja liittää siihen myös tilinpäätöstä laajempaa organisaation toimintaa kuvaavaa aineistoa. Silta-Valmennuksen ensimmäinen tilinpäätös liittyy kolmen järjestön yhteiseen sosiaalisen tilinpidon käyttöönottoon tähtäävään hankkeeseen. Tästä syystä kolmen järjestön sosiaaliset tilinpäätökset julkistetaan yhteisessä tilaisuudessa, johon on kutsuttu samat tahot, jotka osallistuivat yli vuotta aiemmin näiden järjestöjen sosiaalisten budjettien julkistamistilaisuuteen. Tiivistelmä sosiaalisesta tilinpäätöskertomuksesta liitetään osaksi yhdistyksen vuosikertomusta. Sosiaalinen tilinpäätöskertomus julkaistaan kokonaisuudessan yhdistyksen kotisivuilla. 7. Hyödyntäminen ja johtopäätökset Alkuvaiheen palveluissa tärkeitä tavoitteita ovat usein voimaantumiseen ja elämäntaitoihin liittyvät tavoitteet kun taas esimerkiksi työelämäkynnyksen ylittämiseen tähtäävissä palveluissa tavoitteena on konkreettinen työhön sijoittuminen. Erityisen pulmallista on ollut asiakastyön yksilökohtaisten vaikutusten kuvaaminen. Tältä osin kuvauksessa on jouduttu tyytymään ensisijassa asiakkaiden palautekyselyissä antamiin tietoihin siitä, miten he ovat Sillassa viettämänsä ajan itse kokeneet ja mitä ovat siitä hyötyneet. Todellisia, mm. asiakkaiden voimaantumista ja elämäntaitoja koskevia, vaikutuksia on tällä hetkellä käytössä olevilla arviointivälineillä koko yhdistyksen osalta mahdotonta kuvata esimerkiksi tulo- ja lähtötilanteen välisenä erona. Ylipäätään tällaisten kuvausmenetelmien kehittäminen on metodologisesti erittäin vaativaa ja Suomessa mm. sosiaali- ja käyttäytymistieteen tutkimus on tuottanut varsin vähän testattuja ja toimivia arviointi- ja mittausmenetelmiä tällaiseen tarpeeseen. Yleishyödyllisen, palveluja tuottavan, organisaation näkökulmasta tällaisen arviointitiedon tuottamisen ja yleisemminkin arviointitiedon tuottamiseen liittyy merkittävänä pulmana osaamisen lisäksi resurssit. Palveluiden hintaan saadaan harvoin sisällytettyä arvioinnin edellyttämät panokset

14 8. Sosiaalisen tilinpidon tarkastuslausunto 26 Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry 27

15

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Euroopan laatupalkinto (EFQM) ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiperusteet ja erityisteema Tiedotustilaisuus 3.2.2012 Opetusneuvos www.oph.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Opiskelijahuoltolain toimeenpano tuki Uudistettujen valintaperusteiden käyttöönoton tuki Opetusneuvos

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke

LIITE. JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke LIITE JAKE Järjestö- ja kansalaistoiminnan kehittämishanke Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 JAKE JÄRJESTÖ- JA KANSALAISTOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE JAKE-hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen,

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot