RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETAAN YHDESSÄ TAMPEREEN KESKUSTA 2030 CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER. Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, 2015 31.3."

Transkriptio

1 TAMPEREEN KESKUSTA 2030 RAKENNETAAN YHDESSÄ CENTRE OF TAMPERE 2030 LET S BUILD TOGETHER Tampereen kaupunki, 2015 City of Tampere, TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

2 Tampere: Pohjoismaiden suurin ja Suomen kehittyvin sisämaakaupunki. Tampereen kaupunkiseutu: vuonna 2014 asukkaita , vuonna 2040 asukkaita Tampere: The largest inland city in the Nordic Countries with the most rapid development in Finland. Tampere Central Region: 370,000 residents in 2014, 480,000 residents in TAMPERE 2030 VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA ROHKEASTI RAKENTAVA, KESTÄVÄSTI KILPAILUKYKYINEN TAMPERE 2030 FIVE-STAR CITY CENTRE BOLD CONSTRUCTION AND SUSTAINABLE COMPETITIVENESS Tampereella on valoisa tulevaisuus. Viiden tähden keskusta on kaupungin ja kaupunkiseudun ydin. Se on paras mahdollinen paikka onnistua ja menestyä. Viiden tähden keskustassa on hyviä paikkoja investoinneille ja uudelle rakentamiselle (toimitilat, kauppa, palvelut, asuminen, vapaa-aika). Ympärillä on nopeasti kasvava kaupunkiseutu, menestyvä maakunta ja kilpailukykyinen talousalue. Viiden tähden keskusta on koko Suomelle tärkeän Helsinki Tampere-kasvukäytävän pohjoinen portti. Vuonna 2030 siellä on uutta asukasta ja uutta työpaikkaa. Tampere has a bright future ahead. The five-star city centre is the heart of the city and the Tampere Central Region. It is the best place to thrive and prosper. The fivestar city centre offers excellent locations for investments and new construction (commercial premises, trading, services, housing, and leisure activities) in the rapidly growing Tampere Central Region, thriving region, and a competitive economic area. The five-star city centre serves as the northern gate to the nationally significant Helsinki-Tampere growth corridor. By 2030, the city centre will have 15,000 new residents and 15,000 new jobs. TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

3 Kansi ja Areena. Uutta urbaania työpaikka- ja asuntoaluetta ratojen päällä. Kuva: Tampereen kaupungin asemakaava 8366, NCC/ Studio Daniel Libeskind, Deck and Arena. New urban working and housing area on top of the railway tracks. Image: City of Tampere, local detailed plan 8366, NCC/ Studio Daniel Libeskind, 2011.

4 Tampereen asemakeskus. Matkustamisen palvelupiste ja liikkumisen solmukohta. Kilpailuehdotus Reconnecting Tampere. Kuva: COBE Aps ja Lunden Architecture, Tampere Travel and Service Centre. Travel service point and traffic hub. Contest entry Reconnecting Tampere. Image: COBE Aps and Lunden Architecture, 2014.

5 TAMPEREEN ASEMANSEUTU MATKOJA, PALVELUJA, BISNESTÄ JA ARKKITEHTUURIA Tampereen tärkein uuden rakentamisen alue on rautatieaseman ympäristö. Tampereen asemakeskuksessa yhdistyvät työ, asuminen, palvelut ja vapaa-aika. Modernit liikennepalvelut tekevät matkustamisen mukavaksi ja helpoksi. Hyvä sijainti ja saavutettavuus tuottavat suuria asiakasvirtoja. Kannelle rakennettava uusi kaupunkiarkkitehtuuri tekee alueesta kiinnostavan ja houkuttelevan. Myös läheiset kaupunginosat uudistuvat. TAMPERE STATION AREA TRIPS, SERVICES, BUSINESS ACTIVITIES AND ARCHITECTURE The railway station area is the most important area of new construction in Tampere. The Tampere Travel and Service Centre combines work, housing, services, and leisure activities. Modern transport services make travel pleasant and easy. Good location and accessibility produce major customer flows. The new urban architecture of the planned Deck will bring added interest and attractiveness to the area. The nearby city districts will also be developed. KANSI JA AREENA Liike- ja toimitiloja, isoja urheilu- ja yleisötapahtumia, asumista MATKAKESKUS Liikennettä, palveluja, kauppaa, julkisia tiloja TULLI+ JA KAMPUSKAUPUNKI Liike- ja toimitiloja, koulutusta, kulttuuria, asumista TAMMELA Täydentävää asunto- ja liikerakentamista, toriparkki, Tammelan stadion AJANKOHTAISIA RAKENNUSHANKKEITA Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Technopolis, Ratapihankadun yritysalue DECK AND ARENA Business and commercial premises, large sports and public events, housing TRAVEL CENTRE Traffic, services, trade, public premises TULLI+ AND CAMPUS CITY Business and commercial premises, training, culture, housing TAMMELA Infill housing and business construction, parking under the market square, Tammela Stadium CURRENT CONSTRUCTION PROJECTS Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Technopolis, Ratapihankatu business area TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

6 TAMPEREEN JÄRVENRANTAKAUPUNKI LAATUASUMISTA, URBAANIA VIRKISTYSTÄ Viiden tähden keskusta on maailmassa ainutlaatuisen Tampereen järvenrantakaupungin ydin. Kahden kilometrin säteellä Keskustorilta on yli kymmenen kilometriä rantaviivaa. Aiemmin teollisuuden ja liikenteen käytössä olleille rannoille rakennetaan uusia asuntoja, virkistysreittejä ja vapaa-ajan palveluita. Näsijärven, Pyhäjärven ja Tammerkosken rannoista tulee tulevaisuudessa aktiivinen osa kaupunkikeskustaa. ETELÄPUISTO JA NALKALANRANTA Asuntoja, toimitiloja, palveluja, urbaaneja virkistysalueita SÄRKÄNNIEMI Kehittyvä huvipuisto, matkailun ja vapaa-ajan palveluja, mahdollisesti hotelli ja asumista RATINANRANTA JA RATINA Toimitiloja, kauppakeskus, isoja urheilu- ja yleisötapahtumia, asuntoja VIINIKANLAHTI Asunto- ja muuta rakentamista 2020 jälkeen AJANKOHTAISIA RAKENNUSHANKKEITA Ranta-Tampellan asuntoalue, rantareitit TAMPERE LAKESIDE CITY HIGH-QUALITY HOUSING AND URBAN RECREATION The five-star city centre is the core of Tampere, a unique lakeside city. There are over ten kilometres of shorelines within a 2-km radius of the Keskustori Central Square. New housing, recreational routes, and leisure services will line the shores, which were previously reserved for industrial use and traffic. The shores of Lake Näsijärvi, Lake Pyhäjärvi, and Tammerkoski Rapids will become an active part of the city centre. ETELÄPUISTO AND NALKALA SHORE Housing, commercial premises, services, urban recreational areas SÄRKÄNNIEMI A developing amusement park, tourist and leisure time services, possibly a hotel and housing RATINANRANTA AND RATINA Commercial premises, shopping centre, large sports and public events, housing VIINIKANLAHTI BAY Housing and other construction after 2020 CURRENT CONSTRUCTION PROJECTS Ranta-Tampella housing area, shore routes TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

7 Eteläpuisto ja Nalkalanranta. Urbaania virkistystä ja keskusta-asumista. Jatkokehitetty kilpailuehdotus Seelake. Kuva: Tovatt Architects & Planners, Eteläpuisto and Nalkala Shore. Urban recreation and city centre living. Further developed contest entry Seelake. Image: Tovatt Architects & Planners, 2014.

8 TAMPEREEN KAUPPAKAUPUNKI JA MODERNI LIIKENNE SIJAINTI, SAAVUTETTAVUUS, ÄLYLIIKENNE A CENTRE OF TRADE AND MODERN TRAFFIC SOLUTIONS LOCATION, ACCESSIBILITY, AND SMART TRAFFIC Tampere on nopeasti kasvavan talous- ja työssäkäyntialueen keskus. Strategiset liikennehankkeet parantavat Tampereen keskustan saavutettavuutta. Yhteydet maailmalle paranevat. Yritysten kilpailukyky vahvistuu. Matkailu ja tapahtumat elävöittävät katukuvaa. Palvelut pelaavat ja liikenne sujuu. Yhä useammat ihmiset viihtyvät. Asiakasvirrat kasvavat. Tampere is the centre of a rapidly developing economic and working area. Strategic traffic projects will improve access to and from the city centre. Connections to the rest of the world will be enhanced, thus increasing business competitiveness. Tourism and events will enliven the streetscape. Services and traffic will be smooth and efficient. An increasing number of people will settle in the area, bringing increased customer flows. Tampereen matka- ja palvelukeskus, lentokenttäyhteydet Tampereen raitiotie, joukkoliikennekaupunki Maanalaisen pysäköinnin järjestelmä, keskustan kehä Hämeenkatu, muut ostoskadut, liikekorttelit Kävelykeskusta, pyöräily, vetovoimaiset rannat AJANKOHTAISIA RAKENNUSHANKKEITA Rantaväylän tunneli, Ratapihankatu Tampere Travel and Service Centre, airport connections Tampere tramway, a public transport oriented city Underground parking system, city centre ring route Hämeenkatu Street, other shopping streets, business blocks Pedestrian zone in the city centre, cycling, attractive shores CURRENT CONSTRUCTION PROJECTS Rantaväylä tunnel, Ratapihankatu Street TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

9 Tampereen raitiotie. Yhteys keskustan ja muiden kaupunginosien välillä. Kuva: Tampereen kaupunki / Arkkitehdit MY, Tampere tramway. Connects the centre with other city districts. Image: City of Tampere / MY Architects Ltd 2015.

10 TAMPERE KATSOO TULEVAISUUTEEN VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA VISIOI TAMPERE LOOKS TO THE FUTURE THE FIVE-STAR CITY CENTRE VISION Viiden tähden keskusta. Tampereen keskustan kehittämisohjelma on kaupunginhallituksen hyväksymä suunnitelma keskustan kehittämiseksi. Uudistamme Tampereen keskustaa koko kaupunkia koskevien visioiden ja strategioiden mukaisesti. Työkalujamme ovat keskustan kehittämisohjelma, keskustan strateginen osayleiskaava ja näihin liittyvät monet selvitykset ja suunnitelmat. Viiden tähden keskustaa rakennamme me kaikki. Tervetuloa mukaan! Five-star city centre. Tampere City Centre Development Programme is a plan approved by the City Board for the development of the city centre. The Tampere city centre will be developed based on the visions and strategies applied to the entire city. Our tools include the City Centre Development Programme, the Strategic Master Plan for the City Centre, and various related surveys and plans. We all can contribute to the development of the five-star city centre. Come join us! TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

11 LISÄTIETOJA JA YHTEYSHENKILÖITÄ Johtaja Kari Kankaala Hankejohtaja Tero Tenhunen Kiinteistöjohtaja Mikko Nurminen Elinkeinojohtaja Timo Antikainen Arkkitehti Minna Seppänen Viiden tähden keskusta. Tampereen keskustan kehittämisohjelma Julkaisu, tiivistelmäesite, markkinointiesite, video ja muut esittelyaineistot ADDITIONAL DETAILS AND CONTACT INFORMATION Director Kari Kankaala Project Director Tero Tenhunen Real Estate Director Mikko Nurminen Director of Business and Economic Development Timo Antikainen Architect Minna Seppänen Five-star city centre. Tampere City Centre Development Programme Publication, abstract brochure, marketing brochure, video, and other introductory materials Esite ja tekstit: Tampereen kaupunki / Keskustahanke Käännökset suomi-englanti: Translatinki Oy Taitto: Villivisio Oy Painopaikka: Eräsalon kirjapaino Oy, Brochure and texts: City of Tampere / City Centre project English translation: Translatinki Oy Layout: Villivisio Oy Place of publication: Eräsalon kirjapaino Oy, Kannen kuva: Tulevaisuuden Tampere. Kaupunkimallin yksityiskohdat voivat muuttua jatkosuunnittelussa. Kuva: Tampereen kaupunki / Arkkitehdit MY, Front cover image: Future Tampere. Details of the city model may change in further planning. Image: City of Tampere / MY Architects Ltd Yllä: Ranta-Tampella. Uusi asuntoalue Näsijärven rannalla. Kuva YIT Rakennus Oy / Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, Above: Ranta-Tampella. A new housing area by Lake Näsijärvi. Image: YIT Construction Ltd / Architectural agency Jukka Turtiainen Oy, 2014.

12 TAMPERE VIIDEN TÄHDEN KESKUSTA. RAKENNETAAN YHDESSÄ.

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof

KUOPIO MATKUS. Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla. A new shopping centre and IKEA under one roof KUOPIO MATKUS Uusi kauppakeskus ja IKEA saman katon alla A new shopping centre and IKEA under one roof Osa suurempaa kokonaisuutta Ikano Retail Centres Kehitämme pohjoismaisia kauppapaikkoja yhteistyössä

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

life beside the Rapids

life beside the Rapids Tampere Finland life beside the Rapids The Tammerkoski Rapids are the heart of Tampere. The town grew up around them, and their peaceful rumble still energizes the daily life of the locals. The atmosphere

Lisätiedot

Finnish Shopping Centers

Finnish Shopping Centers Kauppakeskukset Finnish Shopping Centers www.kauppakeskusyhdistys.fi Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Finnish Council of Shopping Centers Johdanto Kauppakeskusten monipuolisuus ja palvelukyky menestystekijöinä

Lisätiedot

VISION for TULLI+ Tampere Centre - Design Challenge

VISION for TULLI+ Tampere Centre - Design Challenge VISION for TULLI+ A CollaborAtive Charrette for TAMPERE CITY CENTRE For english version click here For FINNISH version click here Tampere 2014 Vision for Tulli+ VISION for TULLI+ A CollaborAtive Charrette

Lisätiedot

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän!

Kauppakeskukset. Finnish Shopping Centers 2013. Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta yhdyskunnan sykkivä sydän! Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, c/o RAKLI ry Annankatu 4,. krs. 0000 Helsinki puh. +58 9 4767 57, fax +58 9 4767 5700 Kauppakeskukset

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT

TETRA FINNISH R&D PROGRAMME ON ITS INFRASTRUCTURES 1998-2000 FINAL REPORT FINNISH R&D PROGRAMME ON > CONTENTS 01 7 MULTIMODAL DATA EXCHANGE 9 ITS SYSTEM architecture 6 STANDARDISATION 8 TRAFFIC MANAGEMENT 2 TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING 3 IMPACT EVALUATION 4 PORT OPERASTIONS

Lisätiedot

Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English, page 28. Vuosi 2013: Muotoilun momentum Menestyksen muotoilu Asiakaspalautteet

Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English, page 28. Vuosi 2013: Muotoilun momentum Menestyksen muotoilu Asiakaspalautteet DESIGN REFORMIN ASIAKASLEHTI 1/ 2013 Animaatiot ja multimediat Graafinen suunnittelu Teollinen muotoilu Messusuunnittelu Palvelumuotoilu Urban-design www-sivut Vuoden 2013 muotoilijat Summary in English,

Lisätiedot

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9

Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 Jarmo Koskinen Linköping WGM 12.02.2007 THE DEVELOPMENT CORRIDOR OF THE MAIN ROAD # 9 A polycentric and networking spatial structure. The development of Finland s spatial structure is based on a polycentric

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

HANHIKIVI 2020 STRATEGIA

HANHIKIVI 2020 STRATEGIA 1 HANHIKIVI 2020 STRATEGIA RAPORTIN TAVOITE H anhikivi 2020 -strategian valmistelusta päätti Pyhäjoen kunnanhallitus kokouksessaan 15.09.2010. Pyhäjoen kunnan alueella sijaitseva asumaton niemi, Hanhikivi

Lisätiedot

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem

Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem Open Business Platform In Smart Traffic Ecosystem August 28 th 2013 Jukka Lintusaari Executive in Residence University of Tampere TAUCHI Research Center Smart Traffic Business Development Chief Operating

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail

Finland: The Land Use and Building Act, Act on Protecting the Build Heritage Theme: retail Espoo, Feb 22, 2011 The legislation that is applied to establishing the retail units and protecting retail units: Finland 1. General Land Use and Building Act (also called LUBA, 132/1999) is the major

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT TAMPEREEN KAUPPAKAMARI VUOSIKIRJA 2015 2015 LUNDEN LUNDEN ARCHITECTURE ARCHITECTURE OY, COBE OY, COBE VUOSIKERTOMUS 2014 2014 JÄSENET HAKEMISTOT Digitalisaatio tuo asiakkaiden käyttöön uusia palveluja.

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 B2 Smart City 2 Puheenjohtaja: Johtaja Olli Sipilä, Pöyry Management Consulting Oy 12:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen

KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen KAUPPAKESKUSTEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN SUUNNITTELUOPAS Riikka Poutanen Teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. 2 TEKNILLINEN

Lisätiedot

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS

ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS 2014 ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS ENERGIAKONGRESSI 29.10.2014 A2 Smart City 1 Puheenjohtaja: Myyntijohtaja Jukka Soininen, ABB Oy 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:30

Lisätiedot

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects

Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy A-Konsultit architects Työskentelemme yhdyskuntasuunnittelun, uudisrakennusten ja peruskorjausten parissa. Kilpailuvoitot ovat merkittävä toimeksiantojen lähde. Our field

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Presidentin tervehdys. Sisältö / Content JÄSENTIEDOTE / MEMBER NEWS 1 / 2015 1 (10)

Presidentin tervehdys. Sisältö / Content JÄSENTIEDOTE / MEMBER NEWS 1 / 2015 1 (10) JÄSENTIEDOTE / MEMBER NEWS 1 / 2015 1 (10) Presidentin tervehdys Oltuani 33 vuotta jäsenenä SKÅL:ssa olen mielestäni nyt saavuttanut huipun matkailualalla tultuani vuoden alusta valituksi yhdistyksen presidentiksi.

Lisätiedot

Year in Review Vuosikatsaus

Year in Review Vuosikatsaus 2013 Year in Review Vuosikatsaus Osuuspankki Meidän pankki Serving our community for over 55 years! Olemme palvelleet suomalaisyhteisöä yli 55 vuotta! Report of the Board and Management Johtokunnan ja

Lisätiedot