PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite #

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite 1 14.2.2014 #1231380"

Transkriptio

1 Hankinnan kohde 1 (13) Hankinnan kohteen kuvaus Sisällys 1 Hankinnan kohde Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne Yleistä Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin muita järjestelmiä Järjestelmätoimittajat Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Asiakkuudenhallinta Asta Verkkoasiointi Hakemuspalvelu Kirjaamosovellus Palveluväylä Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila... 13

2 Hankinnan kohde 2 (13) Hankinnan kohteen kuvaus 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Tekesin nykyisten J2EE pohjaisten, Tekesin ydintoimintoja tukevien operatiivisten järjestelmien ja niiden integraatioiden sekä verkkopalveluiden kehittämistä ja ylläpitoa koskeva sopimus. Alla yksinkertaistettu kuva Tekesin järjestelmistä, joista keskeisen osan muodostavat hankinnan kohteena oleva järjestelmät. Ne on reunustettu punaisilla viivoilla, ja niihin rajapintojen kautta liittyvät järjestelmät on merkitty tähdellä. Järjestelmät kattavat toiminnallisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin, siis myös middleware-osuuden.

3 Hankinnan kohde 3 (13) 2 Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne 2.1 Yleistä 2.2 Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin ydintoimintoja tukevien järjestelmien kehitys ja ylläpito on pääosin ulkoistettu. Tekesillä on nimetty palveluille omistajat, kehitysryhmät sekä tietohallinnosta palvelupäälliköt, palveluvastaavat ja tekniset arkkitehdit. Henkilöt vastaavat loppukäyttäjien sovellustuesta sekä virheilmoitusten, kehitys- ja muutospyyntöjen keräämisestä ja käsittelystä. Kehitysryhmät ohjaavat kehitystyötä, priorisoivat muutospyynnöt ja tekevät järjestelmän omistajan johdolla päätökset uusien versioiden sisällöstä, niiden julkaisusta ja järjestelmätoimittajien toimeksiannoista. Kehitystyötä tehdään ketterillä menetelmillä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Toimittajat suunnittelevat ja toteuttavat kehitystyön sekä tekevät yksikkötestaukset omissa kehitysympäristöissään. Testaus- ja tuotantoympäristöt ovat Tekesillä. Sovellustoimittajat vastaavat tarvittavan middlewaren toimivuudesta ja konfiguroivat tarvittaessa sovelluspalvelimia sekä tietokantoja. Palvelinten hallinta ja valvonta on ulkoistettu niistä vastaavalle toimittajalle. Kullekin järjestelmälle on palvelutasovaatimus. Suurin osa hankinnan kohteena olevista järjestelmistä on luokiteltu kriittisiksi, joiden käytettävyysvaatimus palveluaikana on 99,7 %. Tällä hetkellä palveluaika on arkisin 7:30 17:00. Tekesin omia prosesseja tukevat keskeisesti asiakkuudenhallinta Asta ja rahoitus- ja hankehallinta Eval. Tekesin asiakkaat käyttävät asiointipalveluja, joilla mm. laitetaan vireille rahoitushakemus ja kommunikoidaan rahoitetun projektin päätöksentekoa ja tietoja. Eval on J2EE-tekniikalla toteutettu räätälöity, laaja sovelluskokonaisuus, joka on tiiviisti integroitu asian- ja asiakashallintaan. Muita rajapintoja on lukuisia. Asiakashallinta hoidetaan J2EE-tekniikalla toteutetulla, räätälöidyllä Astasovelluksella. Astaan on toteutettu useita liittymiä erilaisilla tekniikoilla ja se sisältää useita integraatioita ulkoisiin WebService-palveluihin. Astan asiakastietoja tarjotaan rajapintojen kautta myös Tekesin sidosryhmien käyttöön muiden toimijoiden sovelluksiin. Tekesin asiakkaiden käytössä on laajat verkkopalvelut. Rahoitusasiakkaat jättävät hakemuksia hakemuspalvelussa, joka on erillinen järjestelmänsä, mutta käyttäjille osa verkkoasiointia. Asiointi edellyttää asiakasorganisaatioiden henkilöiltä rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Tunnistautuneet asiakkaat voivat seurata verkkoasioinnissa hakemusten ja rahoitettujen projektien tilaa sekä raportoida rahoitettujen projektien tietoja ja kustannuksia. Asiointi toimii yhä kasvavana kanavana Tekesin ja asiakkaan välisessä tiedonvaihdossa. Verkkoasioinnin taustajärjestelminä toimivat Asta, Eval sekä asian- ja dokumenttihallinta. Hakemus vastaanotetaan kirjaamosovelluksella, joka luo tiedot rahoitusjärjestelmään.

4 Hankinnan kohde 4 (13) 2.3 Tekesin muita järjestelmiä 2.4 Järjestelmätoimittajat Keskeisenä integrointivälineenä rahoitus- ja asiakkuustietojen välittämiseen muihin palveluihin toimii Mule-väylä. Sen käyttö laajenee jatkuvasti. Tekesin asianhallintaan liittyvät dokumentit talletetaan ja hallitaan keskitetysti OpenText edocs-järjestelmässä. Asianhallintaan integroituvat kaikki keskeiset järjestelmät. Asian- ja dokumentinhallinta ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on Microsoft SQL Server-pohjainen tietovarasto, jota käyttää operatiivinen ja johdon raportointi. Tietovarasto ja siihen perustuva raportointi eivät ole tämän hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Sekä Tekesin sisäinen että verkkoasioinnin ulkoinen käyttäjätunnistus ja käyttäjien valtuutus on toteutettu Ubisecuren tuotteilla. Asiakasorganisaatioilla on myös mahdollisuus hallinnoida omia käyttäjiään. Tunnistus ja valtuutus ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesin käyttäjätiedot ylläpidetään keskitetyssä Active Directoryssa. Järjestelmä ei ole hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Tekesin intranet ja extranet on toteutettu SharePointilla. Nämä järjestelmät eivät ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on monitoimittajaympäristö, mikä edellyttää eri osapuolilta saumatonta yhteistyötä. Hankinnan kohteena olevien järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa tällä hetkellä kaksi toimittajaa.

5 Hankinnan kohde 5 (13) 3 Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit 3.1 Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Eval on Tekesin rahoitusprosessia tukeva järjestelmä, jossa käsitellään saapuneet rahoitushakemukset, tehdään niihin liittyvät päätökset sekä valvotaan rahoitusta saaneiden projektien etenemistä. Tärkeimmät Evalin käyttäjille tarjoamat osaprosessit hankekäsittelyssä ovat: Projektijako (uusien rahoitushakemusten vastuuttaminen hankevastaavalle/yksiköille) Päätösesitysten valmistelu Päätöskokousten tuki, henkilöpäätösten tuki Hyväksyttyjen projektien seuranta Projektimuutosten käsittely Raporttien käsittely Maksatuspäätösten teko Myöntövaltuuksien ja määrärahan seuranta ja hallinta Asiakasmuutosten (esim. sulautuminen, jakautuminen) käsittely Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Kirjetulostus: Altova Stylevision Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb2, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi Ensimmäiset osat otettu käyttöön 2002, viimeiset edeltävän Proval-järjestelmän toiminnot korvattu 2004 Asiakkuudenhallintajärjestelmä Asta (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Eval tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaussovellus (vie Evaliin tietoa) Taloushallinnon liittymät (Basware, Rondo, Raindance, Valtiokonttori) Palveluväylä TIA o Dokumentinhallinta DM (Palveluväylän kautta) o Hakemuspalvelu (Eval tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Valtiokonttoriin välitetään lainatiedot palveluväylän kautta o Ohjelmaportaalille tarjotaan ohjelma- ja hanketietoa o Yliopistoille tarjotaan asianosaistietoa hankkeista o Ubisecure CustomerID (valtuutustietoa) Käyttäjiä yhteensä 365 seuraavissa käyttäjärooleissa: Peruskäyttäjät Projektisihteerit Pääkäyttäjät Päätöksentekijät Talouspalvelut Asiantuntijat ELY-sihteerit Maksajat Yritystalousasiantuntijat Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2635.

6 Hankinnan kohde 6 (13) 3.2 Asiakkuudenhallinta Asta Asta on Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on vahvasti kytkeytynyt rahoitusjärjestelmä Evaliin. Astasta löytyy tuki seuraaviin toimintoihin: Organisaatioiden ja niiden tilojen hallinta ja luokittelu Henkilöiden hallinta Tapahtumien hallinta Jakeluryhmien ja julkaisujen hallinta Asiakkuussuunnittelu ja asiakkaiden profilointi TEM-asiakastiedon vaihto Liidien käsittely Organisaatioiden luotto- ja tilinpäätöstietojen tarkastelu Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi 2005 Rahoitusjärjestelmä Eval (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Asta tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaamosovellus (tallentaa tietoja Astaan) Tunnustelupalvelu (lomakkeen tiedot lähetetään Astan liidien käsittelyyn) Vero (verottajalta haetaan asiakasyritysten verovelkatiedot) Asiakastieto Oy (luottotiedot, rating alfa, tilinpäätöstiedot) PRH:n YTJ-rajapinta (Yritysten perustiedot) PRH:n TpArk (Tilinpäätösdokumenttien katselu) PRH (konkurssit sulautumiset jne.) TEM-toimijoiden asiakkuustiedonvaihto Palveluväylä TIA o Hakemuspalvelu (Asta tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Dokumentinhallinta DM (Asta hallitsee kontaktitaulun tietoja) o Henkilöstötietopalvelu Peruskäyttäjä (Kaikilla tekesläisillä) Asiakasvastaava Asiakaskoordinaattori Yritystalousasiantuntija Liidien hallinta Ryhmien ylläpitäjä Tilinumerojen ylläpitäjä Henkilötunnusten ylläpitäjä Viestintä Ylläpitäjä Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2121

7 Hankinnan kohde 7 (13) 3.3 Verkkoasiointi Verkkoasiointi on asiakkaiden sähköinen kanava rahoitusprosessin palveluihin. Verkkoasioinnista löytyvät seuraavat toiminnallisuudet: Siirtyminen hakemuksen täyttöön Lisätietojen antaminen käsittelyssä olevaan hakemukseen Hakemukseen ja projektiin liittyvien tiedoksiantojen lukeminen Hakemuksen/projektin Tekes-yhteyshenkilöiden tiedot Tiedoksiantojen lukeminen Ilmoitus asiakkaan yhteyshenkilöiden muutoksesta Raportointiaikataulun tarkistaminen Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen täyttö Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen lähetys Tekesiin Java ee pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Reverse proxy Apache HTTPD Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, Spring httpinvoker, SAML2, rest Käyttöliittymät : wicket Käyttöönottovuosi 2008 Asta Eval Hakemuspalvelu (siirtyminen hakemuspalveluun tietyn organisaation hakemuksiin) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) Palveluväylä TIA o Henkilöstötietopalvelu o Ubisecure CustomerID (valtuutus) o AOT (asianosaistietojen tarjoaminen asioinnille palveluväylältä) Käyttäjiä yhteensä rekisteröitynyttä, josta alle puolet aktiivisia seuraavissa käyttäjärooleissa Projektin käyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus) Projektin pääkäyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus, voi valtuuttaa muita ko. projektiin) Organisaation pääkäyttäjä (Näkee kaikki ko. organisaation projektit/hakemukset, voi valtuuttaa muita organisaation projekteihin) Projektin vastuullinen johtaja (tietyt toiminnot rajattu vain vastuullisen johtajan tehtäviksi. Tieto luetaan Evalista. Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 484

8 Hankinnan kohde 8 (13) Hakemuspalvelu Hakemuspalvelu on osa Verkkoasiointia, mutta teknisesti oma itsenäinen sovelluksensa. Hakemuksen toiminnot: Uuden hakemuksen aloitus ja täyttäminen Hakemuksen tallennus ja täytön jatkaminen myöhemmin Hakemuksen lähetys Tekesiin Organisaation tietojen haku Y-tunnuksen perusteella Astasta tai PRH:sta Muiden täyttäjien kutsuminen hakemuksen täyttöön (siis valtuuttaminen hakemukseen) Hakemuksen pdf:n luominen Usean osapuolen ryhmä- tai SHOK-hakemuksen hallinta. Lomakemoottori Orbeon Forms 6.9 Portaali (sis. business logiikan) Liferay 6.0 Sovelluspalvelin Tomcat Tietokantapalvelin MySQL 5.x Palveluväylä ServiceMix 4.x Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA o Eval (parametrit ja asiatunnukset) o Ubisecure CustomerID (valtuutuksien hallinnointi) o Asta (organisaation perustietojen haku) o Kirjaamo (hakemuksen vastaanotto) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) PRH:n YTJ-rajapinta (organisaation perustietojen haku) Vastaavat kuin Verkkoasioinnissa Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia 255

9 Hankinnan kohde 9 (13) 3.4 Kirjaamosovellus Kirjaamosovelluksen kautta kirjataan kaikki Tekesiin saapuneet hakemukset vastaanotetuiksi. Järjestelmän läpi tiedot tallennetaan rahoitusprosessin aikana käytettäviin taustajärjestelmiin. Keskeisimmät toiminnot: Asiakastietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Henkilötietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Hankkeen tietojen vienti Evaliin Hakemus-pdf:n ja liitteiden vienti DM:ään hankekansioon Saapuneiden hakemusten listaus Java ee Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database PSU 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Käyttöliittymä HTML + Jquery Käyttöönottovuosi 2013 Eval (java-rajapinta) Asta (java-rajapinta) Palveluväylä TIA o DM o Hakemuspalvelu (hakemuksen vastaanotto) Peruskäyttäjä-roolissa n. 30 käyttäjää. KirjaamoAdmins-roolia ei toistaiseksi käytetä. Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 176

10 Hankinnan kohde 10 (13) 3.5 Palveluväylä Palveluväylä perustuu mulen avoimen lähdekoodin toteutukseen. Avoimen lähdekoodin lisäksi hyödynnetään Solitan founder tuotteen lisäominaisuuksia. Tärkeimmät lisäominaisuudet ovat: Audit trail Valvontakäyttöliittymä Hälytykset Väylälle on toteutettu synkronisia ja asynkronisia palveluita. Mule esb 3.2 SOAP, rest, SFTP Käyttöönottovuosi 2012 Verkkoasiointi (asianosaistiedot, valtuutukset) Hakemuspalvelu (valtuutukset, parametrit, asiakastiedot, asiatunnukset) Kirjaamo (valtuutukset, DM) Asta (tarjoaa TIAn kautta asiakastietoa) Eval (valtuutustiedot, DM, tarjoaa asiatunnuksien varauspalvelun) AD (tarjoaa henkilöstötiedot) n tapahtumaa vuodessa Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 210

11 Hankinnan kohde 11 (13) 3.6 Tekesin julkiset www-sivut on rakennettu EpiServer-julkaisujärjestelmälle. Keskeisimmät sivustot ovat ja Sivuista on eri kieliversioita. Keskeisimmät toiminnot: Eri sisältötyyppien julkaisu Ajankohtaismateriaalien listaukset (uutiset, hakuajat, tapahtumat, tarjouspyynnöt) Blogi, Asiakascaset Henkilöhaku Sisältöhaku Palautelomake Julkaisuiden listaus, pdf-version lataus, paperiversion tilaus RSS-feedi Keskustelu/ kommentointimahdollisuus Google analytiikka Palvelu hostataan Episerverin palvelinhotellissa. Sovellustoimittaja vastaa toimittaa palvelun kokonaispalveluna Tekesille. Episerver 7.1 CMS Käyttöjärjestelmä Windows Server 2008 R2 Tietokanta MS SQL Server 2008 R2 Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA (Tekesin henkilöstön yhteystietojen haku AD:sta) Seuraavat ulkoiset palvelut on linkitetty sivuille: Uutiskirjeen tilaus (pvmailer) Suojattu sähköpostilomake Julkaisutilausten toimitus Itellaan Tapahtumailmoittautuminen Tekesin avoin tietoaineisto Sosiaalisen median palvelut Siirtyminen Verkkoasiointiin tunnistuspalvelun kautta Tunnustelupalvelu Käyttäjien lukumäärä yhteensä n. 50. WebAdmins: Pääkäyttäjien käyttäjäryhmä jolla täydet oikeudet sivustoon, mm. käyttäjäryhmien luonti, uusien käyttien luonti jne. Sisallontuottajat: Sivustojen muokkaus ja julkaisu Ulkopuolisten sidosryhmien käyttöoikeuksien hallintaan tarkoitetut käyttäjäryhmät. Käyttäjäryhmiä luodaan silloin kun jonkin alisivuston editointiin osallistuu ulkopuolisia käyttäjiä. Järjestelmän laajuus Sivujen määrä n kpl mukaan lukien kaikki ajankohtaissivut ja kieliversiot

12 Hankinnan kohde 12 (13) 4 Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Kehittäminen ja ylläpito toteutetaan valittavan toimittajan kanssa solmittavan ylläpitosopimuksen mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat: Tekesin arkkitehtuurisuunnitteluun osallistuminen sekä järjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin toteutus käytännössä järjestelmien julkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä versiohallinta integraatioiden julkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä versiohallinta uusien ominaisuuksien määrittelyyn ja suunnitteluun osallistuminen uusien ominaisuuksien toteutus ketterästi järjestelmiin tai järjestelmäympäristöön järjestelmärajapintojen ja integraatioiden ja palveluiden suunnittelu ja toteutus uusien ominaisuuksien yksikkötestaus, järjestelmä- ja järjestelmäintegraatiotestaus ja asennus sekä testi- että tuotantoympäristöihin loppukäyttäjien käyttöön järjestelmien pienkehittäminen ja ylläpito ml. yhteydenpito Tekesin pääkäyttäjiin, virheiden korjaus jne. järjestelmien tietokantojen, tietokantapalvelimien ja alustana toimivien varusohjelmistojen ylläpito (erikseen sovittavalla tavalla, esim. versiopäivitysten teko) Kehitysprojektien projektinhallinta toimittajan puolelta

13 Hankinnan kohde 13 (13) 5 Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila Sovellus- ja tietoarkkitehtuuria määritellään ja kehitetään jatkuvasti. Osa järjestelmistä on toteutettu 10 vuotta sitten, ja ne edellyttävät modernisointia ja refaktorointia. Valittavan toimittajan on kyettävä tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja ehdottamaan sekä toteuttamaan toimivia ratkaisuja nykyisten järjestelmien modernisoimiseksi. Jatkokehityksessä kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin asioihin: Tehtävien muutosten tulee noudattaa palvelupohjaista kerrosarkkitehtuuria ja edesauttaa sen kehittämistä. Järjestelmien asennettavuuta tulee jatkuvasti parantaa, ja pyrkiä siihen, että päivityksiä voidaan tehdä ketterää kehitystä noudattaen jatkuvasti tuotantokäytön häiriintymättä. Skaalautuvuus esim. kasvavana verkkoasioinnin käyttäjämäärinä tulee huomioida. Testattavuutta tulee parantaa. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja rutiinitestien automatisointi Avoimen lähdekoodin hyödyntämistä tulee lisätä siellä, missä se on perusteltua Jatkokehityksessä valittavan toimittajan tulee huomioida, että järjestelmät kattavat myös middleware-osuuden eli kokonaisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin. Varmistukset, palvelinten virtualisointi ja käyttöjärjestelmät puolestaan ovat Tekesin infra-kumppanin vastuulla.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3

HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HIJAT-HR TYÖPÖYTÄ TUOTEKUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 2.9.2009 Document Version: 1.2 Document Status: Issuer Raimo Kaipio DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten:

Raka-järjestelmä. Rakalla hallitaan järjestelmien/sovellusten: Raka on Raka-Tuki Oy:n kehittämä konsepti ja järjestelmä, joka yhdistää sovellusten elinkaaren-, version- ja muutostenhallinnan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Raka on Suomessa käytössä useissa suurissa

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

OpenOffice. Selvitysraportti

OpenOffice. Selvitysraportti OpenOffice Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Tietotekniikkaosasto 28.12.2011 HELSINGIN KAUPUNKI OpenOffice Tietotekniikkaosasto SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto selvityksestä... 1 2 Selvityksen

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot