PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite #

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite 1 14.2.2014 #1231380"

Transkriptio

1 Hankinnan kohde 1 (13) Hankinnan kohteen kuvaus Sisällys 1 Hankinnan kohde Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne Yleistä Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin muita järjestelmiä Järjestelmätoimittajat Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Asiakkuudenhallinta Asta Verkkoasiointi Hakemuspalvelu Kirjaamosovellus Palveluväylä Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila... 13

2 Hankinnan kohde 2 (13) Hankinnan kohteen kuvaus 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Tekesin nykyisten J2EE pohjaisten, Tekesin ydintoimintoja tukevien operatiivisten järjestelmien ja niiden integraatioiden sekä verkkopalveluiden kehittämistä ja ylläpitoa koskeva sopimus. Alla yksinkertaistettu kuva Tekesin järjestelmistä, joista keskeisen osan muodostavat hankinnan kohteena oleva järjestelmät. Ne on reunustettu punaisilla viivoilla, ja niihin rajapintojen kautta liittyvät järjestelmät on merkitty tähdellä. Järjestelmät kattavat toiminnallisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin, siis myös middleware-osuuden.

3 Hankinnan kohde 3 (13) 2 Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne 2.1 Yleistä 2.2 Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin ydintoimintoja tukevien järjestelmien kehitys ja ylläpito on pääosin ulkoistettu. Tekesillä on nimetty palveluille omistajat, kehitysryhmät sekä tietohallinnosta palvelupäälliköt, palveluvastaavat ja tekniset arkkitehdit. Henkilöt vastaavat loppukäyttäjien sovellustuesta sekä virheilmoitusten, kehitys- ja muutospyyntöjen keräämisestä ja käsittelystä. Kehitysryhmät ohjaavat kehitystyötä, priorisoivat muutospyynnöt ja tekevät järjestelmän omistajan johdolla päätökset uusien versioiden sisällöstä, niiden julkaisusta ja järjestelmätoimittajien toimeksiannoista. Kehitystyötä tehdään ketterillä menetelmillä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Toimittajat suunnittelevat ja toteuttavat kehitystyön sekä tekevät yksikkötestaukset omissa kehitysympäristöissään. Testaus- ja tuotantoympäristöt ovat Tekesillä. Sovellustoimittajat vastaavat tarvittavan middlewaren toimivuudesta ja konfiguroivat tarvittaessa sovelluspalvelimia sekä tietokantoja. Palvelinten hallinta ja valvonta on ulkoistettu niistä vastaavalle toimittajalle. Kullekin järjestelmälle on palvelutasovaatimus. Suurin osa hankinnan kohteena olevista järjestelmistä on luokiteltu kriittisiksi, joiden käytettävyysvaatimus palveluaikana on 99,7 %. Tällä hetkellä palveluaika on arkisin 7:30 17:00. Tekesin omia prosesseja tukevat keskeisesti asiakkuudenhallinta Asta ja rahoitus- ja hankehallinta Eval. Tekesin asiakkaat käyttävät asiointipalveluja, joilla mm. laitetaan vireille rahoitushakemus ja kommunikoidaan rahoitetun projektin päätöksentekoa ja tietoja. Eval on J2EE-tekniikalla toteutettu räätälöity, laaja sovelluskokonaisuus, joka on tiiviisti integroitu asian- ja asiakashallintaan. Muita rajapintoja on lukuisia. Asiakashallinta hoidetaan J2EE-tekniikalla toteutetulla, räätälöidyllä Astasovelluksella. Astaan on toteutettu useita liittymiä erilaisilla tekniikoilla ja se sisältää useita integraatioita ulkoisiin WebService-palveluihin. Astan asiakastietoja tarjotaan rajapintojen kautta myös Tekesin sidosryhmien käyttöön muiden toimijoiden sovelluksiin. Tekesin asiakkaiden käytössä on laajat verkkopalvelut. Rahoitusasiakkaat jättävät hakemuksia hakemuspalvelussa, joka on erillinen järjestelmänsä, mutta käyttäjille osa verkkoasiointia. Asiointi edellyttää asiakasorganisaatioiden henkilöiltä rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Tunnistautuneet asiakkaat voivat seurata verkkoasioinnissa hakemusten ja rahoitettujen projektien tilaa sekä raportoida rahoitettujen projektien tietoja ja kustannuksia. Asiointi toimii yhä kasvavana kanavana Tekesin ja asiakkaan välisessä tiedonvaihdossa. Verkkoasioinnin taustajärjestelminä toimivat Asta, Eval sekä asian- ja dokumenttihallinta. Hakemus vastaanotetaan kirjaamosovelluksella, joka luo tiedot rahoitusjärjestelmään.

4 Hankinnan kohde 4 (13) 2.3 Tekesin muita järjestelmiä 2.4 Järjestelmätoimittajat Keskeisenä integrointivälineenä rahoitus- ja asiakkuustietojen välittämiseen muihin palveluihin toimii Mule-väylä. Sen käyttö laajenee jatkuvasti. Tekesin asianhallintaan liittyvät dokumentit talletetaan ja hallitaan keskitetysti OpenText edocs-järjestelmässä. Asianhallintaan integroituvat kaikki keskeiset järjestelmät. Asian- ja dokumentinhallinta ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on Microsoft SQL Server-pohjainen tietovarasto, jota käyttää operatiivinen ja johdon raportointi. Tietovarasto ja siihen perustuva raportointi eivät ole tämän hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Sekä Tekesin sisäinen että verkkoasioinnin ulkoinen käyttäjätunnistus ja käyttäjien valtuutus on toteutettu Ubisecuren tuotteilla. Asiakasorganisaatioilla on myös mahdollisuus hallinnoida omia käyttäjiään. Tunnistus ja valtuutus ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesin käyttäjätiedot ylläpidetään keskitetyssä Active Directoryssa. Järjestelmä ei ole hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Tekesin intranet ja extranet on toteutettu SharePointilla. Nämä järjestelmät eivät ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on monitoimittajaympäristö, mikä edellyttää eri osapuolilta saumatonta yhteistyötä. Hankinnan kohteena olevien järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa tällä hetkellä kaksi toimittajaa.

5 Hankinnan kohde 5 (13) 3 Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit 3.1 Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Eval on Tekesin rahoitusprosessia tukeva järjestelmä, jossa käsitellään saapuneet rahoitushakemukset, tehdään niihin liittyvät päätökset sekä valvotaan rahoitusta saaneiden projektien etenemistä. Tärkeimmät Evalin käyttäjille tarjoamat osaprosessit hankekäsittelyssä ovat: Projektijako (uusien rahoitushakemusten vastuuttaminen hankevastaavalle/yksiköille) Päätösesitysten valmistelu Päätöskokousten tuki, henkilöpäätösten tuki Hyväksyttyjen projektien seuranta Projektimuutosten käsittely Raporttien käsittely Maksatuspäätösten teko Myöntövaltuuksien ja määrärahan seuranta ja hallinta Asiakasmuutosten (esim. sulautuminen, jakautuminen) käsittely Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Kirjetulostus: Altova Stylevision Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb2, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi Ensimmäiset osat otettu käyttöön 2002, viimeiset edeltävän Proval-järjestelmän toiminnot korvattu 2004 Asiakkuudenhallintajärjestelmä Asta (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Eval tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaussovellus (vie Evaliin tietoa) Taloushallinnon liittymät (Basware, Rondo, Raindance, Valtiokonttori) Palveluväylä TIA o Dokumentinhallinta DM (Palveluväylän kautta) o Hakemuspalvelu (Eval tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Valtiokonttoriin välitetään lainatiedot palveluväylän kautta o Ohjelmaportaalille tarjotaan ohjelma- ja hanketietoa o Yliopistoille tarjotaan asianosaistietoa hankkeista o Ubisecure CustomerID (valtuutustietoa) Käyttäjiä yhteensä 365 seuraavissa käyttäjärooleissa: Peruskäyttäjät Projektisihteerit Pääkäyttäjät Päätöksentekijät Talouspalvelut Asiantuntijat ELY-sihteerit Maksajat Yritystalousasiantuntijat Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2635.

6 Hankinnan kohde 6 (13) 3.2 Asiakkuudenhallinta Asta Asta on Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on vahvasti kytkeytynyt rahoitusjärjestelmä Evaliin. Astasta löytyy tuki seuraaviin toimintoihin: Organisaatioiden ja niiden tilojen hallinta ja luokittelu Henkilöiden hallinta Tapahtumien hallinta Jakeluryhmien ja julkaisujen hallinta Asiakkuussuunnittelu ja asiakkaiden profilointi TEM-asiakastiedon vaihto Liidien käsittely Organisaatioiden luotto- ja tilinpäätöstietojen tarkastelu Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi 2005 Rahoitusjärjestelmä Eval (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Asta tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaamosovellus (tallentaa tietoja Astaan) Tunnustelupalvelu (lomakkeen tiedot lähetetään Astan liidien käsittelyyn) Vero (verottajalta haetaan asiakasyritysten verovelkatiedot) Asiakastieto Oy (luottotiedot, rating alfa, tilinpäätöstiedot) PRH:n YTJ-rajapinta (Yritysten perustiedot) PRH:n TpArk (Tilinpäätösdokumenttien katselu) PRH (konkurssit sulautumiset jne.) TEM-toimijoiden asiakkuustiedonvaihto Palveluväylä TIA o Hakemuspalvelu (Asta tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Dokumentinhallinta DM (Asta hallitsee kontaktitaulun tietoja) o Henkilöstötietopalvelu Peruskäyttäjä (Kaikilla tekesläisillä) Asiakasvastaava Asiakaskoordinaattori Yritystalousasiantuntija Liidien hallinta Ryhmien ylläpitäjä Tilinumerojen ylläpitäjä Henkilötunnusten ylläpitäjä Viestintä Ylläpitäjä Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2121

7 Hankinnan kohde 7 (13) 3.3 Verkkoasiointi Verkkoasiointi on asiakkaiden sähköinen kanava rahoitusprosessin palveluihin. Verkkoasioinnista löytyvät seuraavat toiminnallisuudet: Siirtyminen hakemuksen täyttöön Lisätietojen antaminen käsittelyssä olevaan hakemukseen Hakemukseen ja projektiin liittyvien tiedoksiantojen lukeminen Hakemuksen/projektin Tekes-yhteyshenkilöiden tiedot Tiedoksiantojen lukeminen Ilmoitus asiakkaan yhteyshenkilöiden muutoksesta Raportointiaikataulun tarkistaminen Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen täyttö Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen lähetys Tekesiin Java ee pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Reverse proxy Apache HTTPD Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, Spring httpinvoker, SAML2, rest Käyttöliittymät : wicket Käyttöönottovuosi 2008 Asta Eval Hakemuspalvelu (siirtyminen hakemuspalveluun tietyn organisaation hakemuksiin) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) Palveluväylä TIA o Henkilöstötietopalvelu o Ubisecure CustomerID (valtuutus) o AOT (asianosaistietojen tarjoaminen asioinnille palveluväylältä) Käyttäjiä yhteensä rekisteröitynyttä, josta alle puolet aktiivisia seuraavissa käyttäjärooleissa Projektin käyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus) Projektin pääkäyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus, voi valtuuttaa muita ko. projektiin) Organisaation pääkäyttäjä (Näkee kaikki ko. organisaation projektit/hakemukset, voi valtuuttaa muita organisaation projekteihin) Projektin vastuullinen johtaja (tietyt toiminnot rajattu vain vastuullisen johtajan tehtäviksi. Tieto luetaan Evalista. Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 484

8 Hankinnan kohde 8 (13) Hakemuspalvelu Hakemuspalvelu on osa Verkkoasiointia, mutta teknisesti oma itsenäinen sovelluksensa. Hakemuksen toiminnot: Uuden hakemuksen aloitus ja täyttäminen Hakemuksen tallennus ja täytön jatkaminen myöhemmin Hakemuksen lähetys Tekesiin Organisaation tietojen haku Y-tunnuksen perusteella Astasta tai PRH:sta Muiden täyttäjien kutsuminen hakemuksen täyttöön (siis valtuuttaminen hakemukseen) Hakemuksen pdf:n luominen Usean osapuolen ryhmä- tai SHOK-hakemuksen hallinta. Lomakemoottori Orbeon Forms 6.9 Portaali (sis. business logiikan) Liferay 6.0 Sovelluspalvelin Tomcat Tietokantapalvelin MySQL 5.x Palveluväylä ServiceMix 4.x Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA o Eval (parametrit ja asiatunnukset) o Ubisecure CustomerID (valtuutuksien hallinnointi) o Asta (organisaation perustietojen haku) o Kirjaamo (hakemuksen vastaanotto) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) PRH:n YTJ-rajapinta (organisaation perustietojen haku) Vastaavat kuin Verkkoasioinnissa Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia 255

9 Hankinnan kohde 9 (13) 3.4 Kirjaamosovellus Kirjaamosovelluksen kautta kirjataan kaikki Tekesiin saapuneet hakemukset vastaanotetuiksi. Järjestelmän läpi tiedot tallennetaan rahoitusprosessin aikana käytettäviin taustajärjestelmiin. Keskeisimmät toiminnot: Asiakastietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Henkilötietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Hankkeen tietojen vienti Evaliin Hakemus-pdf:n ja liitteiden vienti DM:ään hankekansioon Saapuneiden hakemusten listaus Java ee Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database PSU 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Käyttöliittymä HTML + Jquery Käyttöönottovuosi 2013 Eval (java-rajapinta) Asta (java-rajapinta) Palveluväylä TIA o DM o Hakemuspalvelu (hakemuksen vastaanotto) Peruskäyttäjä-roolissa n. 30 käyttäjää. KirjaamoAdmins-roolia ei toistaiseksi käytetä. Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 176

10 Hankinnan kohde 10 (13) 3.5 Palveluväylä Palveluväylä perustuu mulen avoimen lähdekoodin toteutukseen. Avoimen lähdekoodin lisäksi hyödynnetään Solitan founder tuotteen lisäominaisuuksia. Tärkeimmät lisäominaisuudet ovat: Audit trail Valvontakäyttöliittymä Hälytykset Väylälle on toteutettu synkronisia ja asynkronisia palveluita. Mule esb 3.2 SOAP, rest, SFTP Käyttöönottovuosi 2012 Verkkoasiointi (asianosaistiedot, valtuutukset) Hakemuspalvelu (valtuutukset, parametrit, asiakastiedot, asiatunnukset) Kirjaamo (valtuutukset, DM) Asta (tarjoaa TIAn kautta asiakastietoa) Eval (valtuutustiedot, DM, tarjoaa asiatunnuksien varauspalvelun) AD (tarjoaa henkilöstötiedot) n tapahtumaa vuodessa Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 210

11 Hankinnan kohde 11 (13) 3.6 Tekesin julkiset www-sivut on rakennettu EpiServer-julkaisujärjestelmälle. Keskeisimmät sivustot ovat ja Sivuista on eri kieliversioita. Keskeisimmät toiminnot: Eri sisältötyyppien julkaisu Ajankohtaismateriaalien listaukset (uutiset, hakuajat, tapahtumat, tarjouspyynnöt) Blogi, Asiakascaset Henkilöhaku Sisältöhaku Palautelomake Julkaisuiden listaus, pdf-version lataus, paperiversion tilaus RSS-feedi Keskustelu/ kommentointimahdollisuus Google analytiikka Palvelu hostataan Episerverin palvelinhotellissa. Sovellustoimittaja vastaa toimittaa palvelun kokonaispalveluna Tekesille. Episerver 7.1 CMS Käyttöjärjestelmä Windows Server 2008 R2 Tietokanta MS SQL Server 2008 R2 Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA (Tekesin henkilöstön yhteystietojen haku AD:sta) Seuraavat ulkoiset palvelut on linkitetty sivuille: Uutiskirjeen tilaus (pvmailer) Suojattu sähköpostilomake Julkaisutilausten toimitus Itellaan Tapahtumailmoittautuminen Tekesin avoin tietoaineisto Sosiaalisen median palvelut Siirtyminen Verkkoasiointiin tunnistuspalvelun kautta Tunnustelupalvelu Käyttäjien lukumäärä yhteensä n. 50. WebAdmins: Pääkäyttäjien käyttäjäryhmä jolla täydet oikeudet sivustoon, mm. käyttäjäryhmien luonti, uusien käyttien luonti jne. Sisallontuottajat: Sivustojen muokkaus ja julkaisu Ulkopuolisten sidosryhmien käyttöoikeuksien hallintaan tarkoitetut käyttäjäryhmät. Käyttäjäryhmiä luodaan silloin kun jonkin alisivuston editointiin osallistuu ulkopuolisia käyttäjiä. Järjestelmän laajuus Sivujen määrä n kpl mukaan lukien kaikki ajankohtaissivut ja kieliversiot

12 Hankinnan kohde 12 (13) 4 Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Kehittäminen ja ylläpito toteutetaan valittavan toimittajan kanssa solmittavan ylläpitosopimuksen mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat: Tekesin arkkitehtuurisuunnitteluun osallistuminen sekä järjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin toteutus käytännössä järjestelmien julkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä versiohallinta integraatioiden julkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä versiohallinta uusien ominaisuuksien määrittelyyn ja suunnitteluun osallistuminen uusien ominaisuuksien toteutus ketterästi järjestelmiin tai järjestelmäympäristöön järjestelmärajapintojen ja integraatioiden ja palveluiden suunnittelu ja toteutus uusien ominaisuuksien yksikkötestaus, järjestelmä- ja järjestelmäintegraatiotestaus ja asennus sekä testi- että tuotantoympäristöihin loppukäyttäjien käyttöön järjestelmien pienkehittäminen ja ylläpito ml. yhteydenpito Tekesin pääkäyttäjiin, virheiden korjaus jne. järjestelmien tietokantojen, tietokantapalvelimien ja alustana toimivien varusohjelmistojen ylläpito (erikseen sovittavalla tavalla, esim. versiopäivitysten teko) Kehitysprojektien projektinhallinta toimittajan puolelta

13 Hankinnan kohde 13 (13) 5 Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila Sovellus- ja tietoarkkitehtuuria määritellään ja kehitetään jatkuvasti. Osa järjestelmistä on toteutettu 10 vuotta sitten, ja ne edellyttävät modernisointia ja refaktorointia. Valittavan toimittajan on kyettävä tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja ehdottamaan sekä toteuttamaan toimivia ratkaisuja nykyisten järjestelmien modernisoimiseksi. Jatkokehityksessä kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin asioihin: Tehtävien muutosten tulee noudattaa palvelupohjaista kerrosarkkitehtuuria ja edesauttaa sen kehittämistä. Järjestelmien asennettavuuta tulee jatkuvasti parantaa, ja pyrkiä siihen, että päivityksiä voidaan tehdä ketterää kehitystä noudattaen jatkuvasti tuotantokäytön häiriintymättä. Skaalautuvuus esim. kasvavana verkkoasioinnin käyttäjämäärinä tulee huomioida. Testattavuutta tulee parantaa. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja rutiinitestien automatisointi Avoimen lähdekoodin hyödyntämistä tulee lisätä siellä, missä se on perusteltua Jatkokehityksessä valittavan toimittajan tulee huomioida, että järjestelmät kattavat myös middleware-osuuden eli kokonaisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin. Varmistukset, palvelinten virtualisointi ja käyttöjärjestelmät puolestaan ovat Tekesin infra-kumppanin vastuulla.

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Katso -palvelu 11.6.2015

Katso -palvelu 11.6.2015 Katso -palvelu Palvelu on paljon enemmän kuin järjestelmä - myös palvelutuote 1.2.2006 alkaen - lain tarkoittamaa yhteistoimintaa Kalevi Heiliö Verohallinnon Tietohallinto www.vero.fi/katso Tietohallinto/Tunnistusasiat

Lisätiedot

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille

VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille VYPEdit verkkosivualusta SVY-toimijoille www.vy.fi/admin/vypedit TieVie 26.8.2005 Hely Lahtinen VypEdit sisällönhallintajärjestelmällä voi www.vy.fi/admin/vypedit tuottaa ja ylläpitää www-sivustoja SVY:n

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen

Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit. Tuomo Paakkanen Ebax Edujee toiminta- ja organisointimallit Tuomo Paakkanen 3.1.2012 Toiminta- ja organisointimallit Tavoitteena arvioida palvelua erilaisista näkökulmista. Aihealueen teoriat ja käytännöt. Organisointimallit:

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

KaPA ja Verohallinto. Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä KaPA ja Verohallinto Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 2 (VM) KaPA Palveluväylä tilanne Lähde: VM KaPA-ohjelma 3 KaPA Verohallinnossa

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa J2EE - EJB Session Bean Teoria ja ohjelmointitehtävät J2EE - EJB Session Bean 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen AIKE Oy Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen StudentaPluS Luovat verkostot 5.4.2011 Jouko Mäkelä, TAKK/AIKE Oy Liiketoimintalähtöisyys: Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri. Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin. integraatioarkkitehtuuri 1 (11) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 3: Tietojärjestelmäarkkitehtuurin looginen jäsennys ja integraatioarkkitehtuuri 2 (11) Sisältö 1 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN LOOGINEN JÄSENNYS

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkostojen identiteetinhallinta. Haka-seminaari Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö. Verkostojen identiteetinhallinta Haka-seminaari 14.2.2013 Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Opetus- ja kulttuuriministeriö Lähtötilanne Yliopistojen ja korkeakoulujen kesken on laajalti omaksuttu verkostomainen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä

ESITUTKIMUS. Polku Versio 0.1. Projektiryhmä ESITUTKIMUS Polku Versio 0.1 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi janne.pihlajaniemi@iki.fi Antti Jämsén antti.jamsen@uta.fi Maria Hartikainen maria.hartikainen@uta.fi Pekka Kallioniemi pekka.kallioniemi@uta.fi

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen Pekka Sarkola Gispo Oy Gispo Oy Autamme asiakkaita hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja. Edistämme

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä

InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä InfoGate 5.0 Varaus- ja verkkokauppa- järjestelmä Tietotalo Oy Keilaranta 17, 02150 Espoo Y-tunnus 1008465-8 www.tietotalo.fi 1 YRITYKSEN ESITTELY... 3 1.1 Matkailualan osaaminen ja referenssit... 3 2

Lisätiedot

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön

Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Toimivilla työvälineillä rutiinien pyörittämisestä tehokkaaseen asiantuntijatyöhön Peter Bergström, tietohallintojohtaja, Sitra Toimittaja Capgemini Finland Oy Sitra on sekä yritysrahoittaja että yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Asiointi sähköistymässä

Asiointi sähköistymässä Asiointi sähköistymässä Johtava asiantuntija Esa Pitkänen Tilaisuuden tavoitteet Antaa alustavaa tietoa Fivan tulevasta sähköisestä asioinnista Kuulla, mitä ajatuksia ja kysymyksiä asia herättää Testata

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 12.12.2016 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016

Suomi.fi- asiointivaltuudet. KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi- asiointivaltuudet KaPA- Info 16.06.2016 Suomi.fi - asiointivaltuudet palvelun tiiviste º Kansallisen asiointivaltuudet - palvelun avulla voidaan ensimmäisenä EU:ssa luotettavasti tarkistaa henkilön

Lisätiedot

egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti

egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti egradu & Muuntaja Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti Lähtökohdat Kaikki opinnäytteet elektronisina saataville Syöttöjärjestelmä ja julkaisuarkisto Ei graduprosessin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot:

Ehdotusjärjestelmä. Henri Ylikotila. Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous Esityksen kalvot: Ehdotusjärjestelmä Henri Ylikotila Finto-projektin laajennetun projektiryhmän kokous 31.5.2016 Esityksen kalvot: http://tinyurl.com/ehdotuslaapro Ehdotusjärjestelmän tavoitteita Helpottaa uusien käsitteiden

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin?

Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Suomi.fi Palvelutietovaranto (PTV) Mitä, miksi, miten ja milloin? Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus KaPA-info 16.8.2016 Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen

Lisätiedot

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä

Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Virtuttaako? Kertakirjautumisella irti salasanojen ryteiköstä Johtava asiantuntija Jouko Junttila Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Mikä on Kertakirjautumisratkaisu Virtu?

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013

Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ Kemikaalirekisteri ohjelma 1(6) Tutkimus- ja laboratorio-osasto Pvm Dnro 02.09.2013 Evira/6308/0071/2013 TARJOUSPYYNTÖ KEMIKAALIREKISTERI OHJELMASTA 1. Hankintayksikkö Eviran toiminnan päämääränä

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

Osaaminen varmistaa että asiat tulevat tehdyiksi!

Osaaminen varmistaa että asiat tulevat tehdyiksi! Osaaminen varmistaa että asiat tulevat tehdyiksi! Ebax Oy Vuonna 2005 perustettu IT-yritys Yrityksen tavoitteena tuottaa laadukkaita Internet tuotteita, palveluita ja sisältömateriaaleja Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT

DIGIROAD DIGIROAD PALVELUT Tilannekatsaus 6.8.2003 DIGIROAD PALVELUT DIGIROAD PALVELURAJAPINNAT DIGIROAD Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä DIGIROAD tietokanta 1 TietoEnator 2003 Tavoitteet DR-palvelupilotti antaa yleisen

Lisätiedot

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU ,

HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU , HALLINNON YHTEINEN VERKKOPALVELURATKAISU 18.6.2013, Miksi yhteinen julkaisujärjestelmä Nopeasti uudet verkkopalvelut mukaan Kustannustehokkuus Kertasisällöntuotanto sisältöjen ristiinkäyttö JHS -183 yhteensopivuus

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy

Kehitysohje. ETL-työkalu. ExtraTerrestriaLs / Aureolis Oy Kehitysohje ETL-työkalu Versio Pvm Tekijä Kuvaus 0.1 15.1.2005 Timo Sallinen Ensimmäinen versio 0.2 26.1.2005 Timo Sallinen Täydenetty pohjaa 0.3 06.02.2005 Mika Suvanto Pieniä täydennyksiä ja oikolukua

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet

Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet Sähköinen asiointi Asioijan käyttöohje, yleiset toiminnallisuudet Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki Y-tunnus 2362180-3 ALV-numero FI23621803 Kotipaikka Helsinki info@tiera.fi www.tiera.fi

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku jaksohakemus ohjelman

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen.

Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen. Integraatiotekniikan valinta - tie onnistumiseen markus.andersson@commit.fi http://www.commit.fi 1 Agenda Järjestelmäintegroinnin nykytila Menestystekijät Teknologiatekijät Tekijöistä onnistunut projekti

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

Parametronnin perusteet

Parametronnin perusteet Parametronnin perusteet ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Matti Immonen, ValueFrame Oy Parametroinnin perusteet 1 2 3 4 Yleisesti parametroinnista VF ja parametrointi Esimerkkejä VF:n parametroinnista

Lisätiedot

Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä. Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä

Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä. Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä Työnantajan sähköisen Kela-asioinnin tavoitetila Kansallisen tulorekisterin myötä Jussi Honkonen Kela Veron ohjelmistotalopäivä 17.11.2016 Tausta - digitalisaatio Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4

Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet. Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Tutkimushankkeiden hallinnointi: vanhat kiemurat ja uudet tuulet Tutkimuspalvelupäivät 2015, Tampere Työpaja 4 Työpaja 4 ryhmät 1-3 Tekes toivoo näkemyksiä Missä asioissa me rahoittajat voimme parantaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot