PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite #

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVE TIHA Julkinen 65/25/2013 Osallistumishakemuspyynnön liite 1 14.2.2014 #1231380"

Transkriptio

1 Hankinnan kohde 1 (13) Hankinnan kohteen kuvaus Sisällys 1 Hankinnan kohde Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne Yleistä Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin muita järjestelmiä Järjestelmätoimittajat Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Asiakkuudenhallinta Asta Verkkoasiointi Hakemuspalvelu Kirjaamosovellus Palveluväylä Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila... 13

2 Hankinnan kohde 2 (13) Hankinnan kohteen kuvaus 1 Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Tekesin nykyisten J2EE pohjaisten, Tekesin ydintoimintoja tukevien operatiivisten järjestelmien ja niiden integraatioiden sekä verkkopalveluiden kehittämistä ja ylläpitoa koskeva sopimus. Alla yksinkertaistettu kuva Tekesin järjestelmistä, joista keskeisen osan muodostavat hankinnan kohteena oleva järjestelmät. Ne on reunustettu punaisilla viivoilla, ja niihin rajapintojen kautta liittyvät järjestelmät on merkitty tähdellä. Järjestelmät kattavat toiminnallisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin, siis myös middleware-osuuden.

3 Hankinnan kohde 3 (13) 2 Sovelluskehityksen ja ylläpidon nykytilanne 2.1 Yleistä 2.2 Rahoitus ja asiakkuudet Tekesin ydintoimintoja tukevien järjestelmien kehitys ja ylläpito on pääosin ulkoistettu. Tekesillä on nimetty palveluille omistajat, kehitysryhmät sekä tietohallinnosta palvelupäälliköt, palveluvastaavat ja tekniset arkkitehdit. Henkilöt vastaavat loppukäyttäjien sovellustuesta sekä virheilmoitusten, kehitys- ja muutospyyntöjen keräämisestä ja käsittelystä. Kehitysryhmät ohjaavat kehitystyötä, priorisoivat muutospyynnöt ja tekevät järjestelmän omistajan johdolla päätökset uusien versioiden sisällöstä, niiden julkaisusta ja järjestelmätoimittajien toimeksiannoista. Kehitystyötä tehdään ketterillä menetelmillä aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Toimittajat suunnittelevat ja toteuttavat kehitystyön sekä tekevät yksikkötestaukset omissa kehitysympäristöissään. Testaus- ja tuotantoympäristöt ovat Tekesillä. Sovellustoimittajat vastaavat tarvittavan middlewaren toimivuudesta ja konfiguroivat tarvittaessa sovelluspalvelimia sekä tietokantoja. Palvelinten hallinta ja valvonta on ulkoistettu niistä vastaavalle toimittajalle. Kullekin järjestelmälle on palvelutasovaatimus. Suurin osa hankinnan kohteena olevista järjestelmistä on luokiteltu kriittisiksi, joiden käytettävyysvaatimus palveluaikana on 99,7 %. Tällä hetkellä palveluaika on arkisin 7:30 17:00. Tekesin omia prosesseja tukevat keskeisesti asiakkuudenhallinta Asta ja rahoitus- ja hankehallinta Eval. Tekesin asiakkaat käyttävät asiointipalveluja, joilla mm. laitetaan vireille rahoitushakemus ja kommunikoidaan rahoitetun projektin päätöksentekoa ja tietoja. Eval on J2EE-tekniikalla toteutettu räätälöity, laaja sovelluskokonaisuus, joka on tiiviisti integroitu asian- ja asiakashallintaan. Muita rajapintoja on lukuisia. Asiakashallinta hoidetaan J2EE-tekniikalla toteutetulla, räätälöidyllä Astasovelluksella. Astaan on toteutettu useita liittymiä erilaisilla tekniikoilla ja se sisältää useita integraatioita ulkoisiin WebService-palveluihin. Astan asiakastietoja tarjotaan rajapintojen kautta myös Tekesin sidosryhmien käyttöön muiden toimijoiden sovelluksiin. Tekesin asiakkaiden käytössä on laajat verkkopalvelut. Rahoitusasiakkaat jättävät hakemuksia hakemuspalvelussa, joka on erillinen järjestelmänsä, mutta käyttäjille osa verkkoasiointia. Asiointi edellyttää asiakasorganisaatioiden henkilöiltä rekisteröitymistä ja vahvaa tunnistautumista. Tunnistautuneet asiakkaat voivat seurata verkkoasioinnissa hakemusten ja rahoitettujen projektien tilaa sekä raportoida rahoitettujen projektien tietoja ja kustannuksia. Asiointi toimii yhä kasvavana kanavana Tekesin ja asiakkaan välisessä tiedonvaihdossa. Verkkoasioinnin taustajärjestelminä toimivat Asta, Eval sekä asian- ja dokumenttihallinta. Hakemus vastaanotetaan kirjaamosovelluksella, joka luo tiedot rahoitusjärjestelmään.

4 Hankinnan kohde 4 (13) 2.3 Tekesin muita järjestelmiä 2.4 Järjestelmätoimittajat Keskeisenä integrointivälineenä rahoitus- ja asiakkuustietojen välittämiseen muihin palveluihin toimii Mule-väylä. Sen käyttö laajenee jatkuvasti. Tekesin asianhallintaan liittyvät dokumentit talletetaan ja hallitaan keskitetysti OpenText edocs-järjestelmässä. Asianhallintaan integroituvat kaikki keskeiset järjestelmät. Asian- ja dokumentinhallinta ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on Microsoft SQL Server-pohjainen tietovarasto, jota käyttää operatiivinen ja johdon raportointi. Tietovarasto ja siihen perustuva raportointi eivät ole tämän hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Sekä Tekesin sisäinen että verkkoasioinnin ulkoinen käyttäjätunnistus ja käyttäjien valtuutus on toteutettu Ubisecuren tuotteilla. Asiakasorganisaatioilla on myös mahdollisuus hallinnoida omia käyttäjiään. Tunnistus ja valtuutus ei ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesin käyttäjätiedot ylläpidetään keskitetyssä Active Directoryssa. Järjestelmä ei ole hankinnan kohteena, mutta mahdolliset rajapinnat ovat. Tekesin intranet ja extranet on toteutettu SharePointilla. Nämä järjestelmät eivät ole hankinnan kohteena, mutta niihin on rajapintoja. Tekesillä on monitoimittajaympäristö, mikä edellyttää eri osapuolilta saumatonta yhteistyötä. Hankinnan kohteena olevien järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa tällä hetkellä kaksi toimittajaa.

5 Hankinnan kohde 5 (13) 3 Hankintaan kuuluvien järjestelmien tietokortit 3.1 Rahoitusprosessia tukeva järjestelmä Eval Eval on Tekesin rahoitusprosessia tukeva järjestelmä, jossa käsitellään saapuneet rahoitushakemukset, tehdään niihin liittyvät päätökset sekä valvotaan rahoitusta saaneiden projektien etenemistä. Tärkeimmät Evalin käyttäjille tarjoamat osaprosessit hankekäsittelyssä ovat: Projektijako (uusien rahoitushakemusten vastuuttaminen hankevastaavalle/yksiköille) Päätösesitysten valmistelu Päätöskokousten tuki, henkilöpäätösten tuki Hyväksyttyjen projektien seuranta Projektimuutosten käsittely Raporttien käsittely Maksatuspäätösten teko Myöntövaltuuksien ja määrärahan seuranta ja hallinta Asiakasmuutosten (esim. sulautuminen, jakautuminen) käsittely Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Kirjetulostus: Altova Stylevision Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb2, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi Ensimmäiset osat otettu käyttöön 2002, viimeiset edeltävän Proval-järjestelmän toiminnot korvattu 2004 Asiakkuudenhallintajärjestelmä Asta (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Eval tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaussovellus (vie Evaliin tietoa) Taloushallinnon liittymät (Basware, Rondo, Raindance, Valtiokonttori) Palveluväylä TIA o Dokumentinhallinta DM (Palveluväylän kautta) o Hakemuspalvelu (Eval tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Valtiokonttoriin välitetään lainatiedot palveluväylän kautta o Ohjelmaportaalille tarjotaan ohjelma- ja hanketietoa o Yliopistoille tarjotaan asianosaistietoa hankkeista o Ubisecure CustomerID (valtuutustietoa) Käyttäjiä yhteensä 365 seuraavissa käyttäjärooleissa: Peruskäyttäjät Projektisihteerit Pääkäyttäjät Päätöksentekijät Talouspalvelut Asiantuntijat ELY-sihteerit Maksajat Yritystalousasiantuntijat Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2635.

6 Hankinnan kohde 6 (13) 3.2 Asiakkuudenhallinta Asta Asta on Tekesin asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka on vahvasti kytkeytynyt rahoitusjärjestelmä Evaliin. Astasta löytyy tuki seuraaviin toimintoihin: Organisaatioiden ja niiden tilojen hallinta ja luokittelu Henkilöiden hallinta Tapahtumien hallinta Jakeluryhmien ja julkaisujen hallinta Asiakkuussuunnittelu ja asiakkaiden profilointi TEM-asiakastiedon vaihto Liidien käsittely Organisaatioiden luotto- ja tilinpäätöstietojen tarkastelu Java EE pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, ejb, spring httpinvoker Käyttöönottovuosi 2005 Rahoitusjärjestelmä Eval (vahva point-to-point-integraatio) Tunnistusjärjestelmä Ubisecure Trust (SAML2) Verkkoasiointi (Asta tarjoaa taustajärjestelmäpalvelut) Kirjaamosovellus (tallentaa tietoja Astaan) Tunnustelupalvelu (lomakkeen tiedot lähetetään Astan liidien käsittelyyn) Vero (verottajalta haetaan asiakasyritysten verovelkatiedot) Asiakastieto Oy (luottotiedot, rating alfa, tilinpäätöstiedot) PRH:n YTJ-rajapinta (Yritysten perustiedot) PRH:n TpArk (Tilinpäätösdokumenttien katselu) PRH (konkurssit sulautumiset jne.) TEM-toimijoiden asiakkuustiedonvaihto Palveluväylä TIA o Hakemuspalvelu (Asta tarjoaa palveluväylän kautta palveluita) o Dokumentinhallinta DM (Asta hallitsee kontaktitaulun tietoja) o Henkilöstötietopalvelu Peruskäyttäjä (Kaikilla tekesläisillä) Asiakasvastaava Asiakaskoordinaattori Yritystalousasiantuntija Liidien hallinta Ryhmien ylläpitäjä Tilinumerojen ylläpitäjä Henkilötunnusten ylläpitäjä Viestintä Ylläpitäjä Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 2121

7 Hankinnan kohde 7 (13) 3.3 Verkkoasiointi Verkkoasiointi on asiakkaiden sähköinen kanava rahoitusprosessin palveluihin. Verkkoasioinnista löytyvät seuraavat toiminnallisuudet: Siirtyminen hakemuksen täyttöön Lisätietojen antaminen käsittelyssä olevaan hakemukseen Hakemukseen ja projektiin liittyvien tiedoksiantojen lukeminen Hakemuksen/projektin Tekes-yhteyshenkilöiden tiedot Tiedoksiantojen lukeminen Ilmoitus asiakkaan yhteyshenkilöiden muutoksesta Raportointiaikataulun tarkistaminen Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen täyttö Väli- ja loppuraportin sekä kustannustilityksen lähetys Tekesiin Java ee pohjainen räätälöity järjestelmä Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Reverse proxy Apache HTTPD Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Rajapintateknogiat: mm. soap, Spring httpinvoker, SAML2, rest Käyttöliittymät : wicket Käyttöönottovuosi 2008 Asta Eval Hakemuspalvelu (siirtyminen hakemuspalveluun tietyn organisaation hakemuksiin) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) Palveluväylä TIA o Henkilöstötietopalvelu o Ubisecure CustomerID (valtuutus) o AOT (asianosaistietojen tarjoaminen asioinnille palveluväylältä) Käyttäjiä yhteensä rekisteröitynyttä, josta alle puolet aktiivisia seuraavissa käyttäjärooleissa Projektin käyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus) Projektin pääkäyttäjä (näkee projektin/hakemuksen, johon hänellä on oikeus, voi valtuuttaa muita ko. projektiin) Organisaation pääkäyttäjä (Näkee kaikki ko. organisaation projektit/hakemukset, voi valtuuttaa muita organisaation projekteihin) Projektin vastuullinen johtaja (tietyt toiminnot rajattu vain vastuullisen johtajan tehtäviksi. Tieto luetaan Evalista. Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 484

8 Hankinnan kohde 8 (13) Hakemuspalvelu Hakemuspalvelu on osa Verkkoasiointia, mutta teknisesti oma itsenäinen sovelluksensa. Hakemuksen toiminnot: Uuden hakemuksen aloitus ja täyttäminen Hakemuksen tallennus ja täytön jatkaminen myöhemmin Hakemuksen lähetys Tekesiin Organisaation tietojen haku Y-tunnuksen perusteella Astasta tai PRH:sta Muiden täyttäjien kutsuminen hakemuksen täyttöön (siis valtuuttaminen hakemukseen) Hakemuksen pdf:n luominen Usean osapuolen ryhmä- tai SHOK-hakemuksen hallinta. Lomakemoottori Orbeon Forms 6.9 Portaali (sis. business logiikan) Liferay 6.0 Sovelluspalvelin Tomcat Tietokantapalvelin MySQL 5.x Palveluväylä ServiceMix 4.x Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA o Eval (parametrit ja asiatunnukset) o Ubisecure CustomerID (valtuutuksien hallinnointi) o Asta (organisaation perustietojen haku) o Kirjaamo (hakemuksen vastaanotto) Ubisecure Trust (käyttäjien tunnistuspalvelu) PRH:n YTJ-rajapinta (organisaation perustietojen haku) Vastaavat kuin Verkkoasioinnissa Järjestelmän laajuus Koodirivejä , luokkia 255

9 Hankinnan kohde 9 (13) 3.4 Kirjaamosovellus Kirjaamosovelluksen kautta kirjataan kaikki Tekesiin saapuneet hakemukset vastaanotetuiksi. Järjestelmän läpi tiedot tallennetaan rahoitusprosessin aikana käytettäviin taustajärjestelmiin. Keskeisimmät toiminnot: Asiakastietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Henkilötietojen kohdistaminen ja tallennus Astan tietoihin Hankkeen tietojen vienti Evaliin Hakemus-pdf:n ja liitteiden vienti DM:ään hankekansioon Saapuneiden hakemusten listaus Java ee Sovelluspalvelin JBoss EAP6 Tietokanta Oracle Database PSU 10.2 Käyttöjärjestelmä Linux RHEL 5 Käyttöliittymä HTML + Jquery Käyttöönottovuosi 2013 Eval (java-rajapinta) Asta (java-rajapinta) Palveluväylä TIA o DM o Hakemuspalvelu (hakemuksen vastaanotto) Peruskäyttäjä-roolissa n. 30 käyttäjää. KirjaamoAdmins-roolia ei toistaiseksi käytetä. Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 176

10 Hankinnan kohde 10 (13) 3.5 Palveluväylä Palveluväylä perustuu mulen avoimen lähdekoodin toteutukseen. Avoimen lähdekoodin lisäksi hyödynnetään Solitan founder tuotteen lisäominaisuuksia. Tärkeimmät lisäominaisuudet ovat: Audit trail Valvontakäyttöliittymä Hälytykset Väylälle on toteutettu synkronisia ja asynkronisia palveluita. Mule esb 3.2 SOAP, rest, SFTP Käyttöönottovuosi 2012 Verkkoasiointi (asianosaistiedot, valtuutukset) Hakemuspalvelu (valtuutukset, parametrit, asiakastiedot, asiatunnukset) Kirjaamo (valtuutukset, DM) Asta (tarjoaa TIAn kautta asiakastietoa) Eval (valtuutustiedot, DM, tarjoaa asiatunnuksien varauspalvelun) AD (tarjoaa henkilöstötiedot) n tapahtumaa vuodessa Järjestelmän laajuus koodirivejä , luokkia ja rajapintoja 210

11 Hankinnan kohde 11 (13) 3.6 Tekesin julkiset www-sivut on rakennettu EpiServer-julkaisujärjestelmälle. Keskeisimmät sivustot ovat ja Sivuista on eri kieliversioita. Keskeisimmät toiminnot: Eri sisältötyyppien julkaisu Ajankohtaismateriaalien listaukset (uutiset, hakuajat, tapahtumat, tarjouspyynnöt) Blogi, Asiakascaset Henkilöhaku Sisältöhaku Palautelomake Julkaisuiden listaus, pdf-version lataus, paperiversion tilaus RSS-feedi Keskustelu/ kommentointimahdollisuus Google analytiikka Palvelu hostataan Episerverin palvelinhotellissa. Sovellustoimittaja vastaa toimittaa palvelun kokonaispalveluna Tekesille. Episerver 7.1 CMS Käyttöjärjestelmä Windows Server 2008 R2 Tietokanta MS SQL Server 2008 R2 Käyttöönottovuosi 2013 Palveluväylä TIA (Tekesin henkilöstön yhteystietojen haku AD:sta) Seuraavat ulkoiset palvelut on linkitetty sivuille: Uutiskirjeen tilaus (pvmailer) Suojattu sähköpostilomake Julkaisutilausten toimitus Itellaan Tapahtumailmoittautuminen Tekesin avoin tietoaineisto Sosiaalisen median palvelut Siirtyminen Verkkoasiointiin tunnistuspalvelun kautta Tunnustelupalvelu Käyttäjien lukumäärä yhteensä n. 50. WebAdmins: Pääkäyttäjien käyttäjäryhmä jolla täydet oikeudet sivustoon, mm. käyttäjäryhmien luonti, uusien käyttien luonti jne. Sisallontuottajat: Sivustojen muokkaus ja julkaisu Ulkopuolisten sidosryhmien käyttöoikeuksien hallintaan tarkoitetut käyttäjäryhmät. Käyttäjäryhmiä luodaan silloin kun jonkin alisivuston editointiin osallistuu ulkopuolisia käyttäjiä. Järjestelmän laajuus Sivujen määrä n kpl mukaan lukien kaikki ajankohtaissivut ja kieliversiot

12 Hankinnan kohde 12 (13) 4 Kehittämis- ja ylläpitotehtävät Kehittäminen ja ylläpito toteutetaan valittavan toimittajan kanssa solmittavan ylläpitosopimuksen mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat: Tekesin arkkitehtuurisuunnitteluun osallistuminen sekä järjestelmä- ja tietoarkkitehtuurin toteutus käytännössä järjestelmien julkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen sekä versiohallinta integraatioiden julkaisujen suunnittelu ja toteutus sekä versiohallinta uusien ominaisuuksien määrittelyyn ja suunnitteluun osallistuminen uusien ominaisuuksien toteutus ketterästi järjestelmiin tai järjestelmäympäristöön järjestelmärajapintojen ja integraatioiden ja palveluiden suunnittelu ja toteutus uusien ominaisuuksien yksikkötestaus, järjestelmä- ja järjestelmäintegraatiotestaus ja asennus sekä testi- että tuotantoympäristöihin loppukäyttäjien käyttöön järjestelmien pienkehittäminen ja ylläpito ml. yhteydenpito Tekesin pääkäyttäjiin, virheiden korjaus jne. järjestelmien tietokantojen, tietokantapalvelimien ja alustana toimivien varusohjelmistojen ylläpito (erikseen sovittavalla tavalla, esim. versiopäivitysten teko) Kehitysprojektien projektinhallinta toimittajan puolelta

13 Hankinnan kohde 13 (13) 5 Sovelluskehityksen ja ylläpidon tavoitetila Sovellus- ja tietoarkkitehtuuria määritellään ja kehitetään jatkuvasti. Osa järjestelmistä on toteutettu 10 vuotta sitten, ja ne edellyttävät modernisointia ja refaktorointia. Valittavan toimittajan on kyettävä tunnistamaan erilaisia vaihtoehtoja ja ehdottamaan sekä toteuttamaan toimivia ratkaisuja nykyisten järjestelmien modernisoimiseksi. Jatkokehityksessä kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin asioihin: Tehtävien muutosten tulee noudattaa palvelupohjaista kerrosarkkitehtuuria ja edesauttaa sen kehittämistä. Järjestelmien asennettavuuta tulee jatkuvasti parantaa, ja pyrkiä siihen, että päivityksiä voidaan tehdä ketterää kehitystä noudattaen jatkuvasti tuotantokäytön häiriintymättä. Skaalautuvuus esim. kasvavana verkkoasioinnin käyttäjämäärinä tulee huomioida. Testattavuutta tulee parantaa. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laaja rutiinitestien automatisointi Avoimen lähdekoodin hyödyntämistä tulee lisätä siellä, missä se on perusteltua Jatkokehityksessä valittavan toimittajan tulee huomioida, että järjestelmät kattavat myös middleware-osuuden eli kokonaisuuden käyttöjärjestelmästä ylöspäin. Varmistukset, palvelinten virtualisointi ja käyttöjärjestelmät puolestaan ovat Tekesin infra-kumppanin vastuulla.

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

Katso -palvelu 11.6.2015

Katso -palvelu 11.6.2015 Katso -palvelu Palvelu on paljon enemmän kuin järjestelmä - myös palvelutuote 1.2.2006 alkaen - lain tarkoittamaa yhteistoimintaa Kalevi Heiliö Verohallinnon Tietohallinto www.vero.fi/katso Tietohallinto/Tunnistusasiat

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 MOSS2007 Juha Vermaja juha.vermaja@microsoft.com 050-3457467 Agenda Nykypäivän tietotyöläinen Office SharePoint Server 2007 Tietotyöläisen haasteita Tiedon jakaminen

Lisätiedot

Federoitu keskitetty sovellus

Federoitu keskitetty sovellus Federoitu keskitetty sovellus Case Peppi Juhani Gurney, Rami Heinisuo - Eduix Oy Tuomas Orama, Metropolia Ammattikorkeakoulu Lue PeppiUutisista taustatiedot Peppistä Federoitu ja keskitetty Määritelmät

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014

Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Sähköisen asioinnin demo 11.11.2014 Esitys Esitysjärjestys Sähköisen asioinnin alusta Tunnistautuminen Demo Keskustelu Sähköisen asioinnin alusta Ympäristö Tunnistus Sähköinen asiointi Asianhallinta ja

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014

Kansalaisen asiointitili. Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Kansalaisen asiointitili Palvelun yleinen esittely, 07.05.2014 Sisältö Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Mikä on Kansalaisen asiointitili? Miten Asiointitili näkyy kansalaiselle? Asiointitiliä

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet.

Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. A Basware Presentation Hallittu siirtymä Business Planningista FPM:ään, sekä uuden ohjelmiston mahdollisuudet. Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tervetuloa!

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Järjestelmäintegraatio

Järjestelmäintegraatio VESA AHOLA Järjestelmäintegraatio 14.3.2013 Agenda 1. Minä 2. Integraatio? 3. Esimerkkijärjestelmä 4. Integraatioprojektit Minä Ikä 32 vuotta Kotoisin Parolasta, asun Hämeenlinnassa TTY:llä 2001-2010 Pääaine

Lisätiedot

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät

Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Siilinjärven kunta Aromi-yhteiskäytön politiikan liite 1 24.11.2014 Savon koulutuskuntayhtymä Yhteiskäyttöisen Aromi-tietojärjestelmän käyttöön tarvittavat roolit ja niiden keskeisimmät tehtävät Rooli

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto Aalto tietovarasto

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Strategisen huippuosaamisen keskittymät Strategisen huippuosaamisen keskittymät Tutkimusohjelmat, Tekesin rahoituksen hakeminen, raportointi ja kustannustilitykset Copyright Tekes Sisältö 1. Tekesin rahoituksen hakeminen tutkimusohjelman alku

Lisätiedot

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma

Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Virkamiehen tunnistamisen luottamusverkosto Virtu vapauttaa salasanaviidakosta Kotiviraston näkökulma Jyri Sillanpää Tekes tietotekniikkapalvelut Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa

P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa P e d a c o d e ohjelmointikoulutus verkossa J2EE - EJB Session Bean Teoria ja ohjelmointitehtävät J2EE - EJB Session Bean 3 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7 YLEISKATSAUS KURSSIN SISÄLTÖIHIN... 7

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

AMOlla tiedot lähelle

AMOlla tiedot lähelle AMOlla tiedot lähelle BI-tietoa organisaation toimintayksiköiden käyttöön apuna SAS Add-in for Microsoft Office Hannu Haaranen Tietohallinto PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Yliopistollinen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä?

Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Se edullisempi tietokanta Miten voin selvittää säästömahdollisuuteni ja pääsen hyötymään niistä? Rasmus Johansson rasmus.johansson@microsoft.com Ratkaisumyyntipäällikkö (Sovellusalusta) Microsoft Oy Miten

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

EOFFICEN UUDET PIIRTEET

EOFFICEN UUDET PIIRTEET EOFFICEN UUDET PIIRTEET Marko Terävä eoffice / InvoiceReady tuotepäällikkö Basware Experience 2014 #baswareexp Australia Belgium Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden United Kingdom

Lisätiedot

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä

Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä Avointen ohjelmistojen käyttö ohjelmistokehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc.,

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja.

Suomi.fi-asiointivaltuudet. Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Suomi.fi-asiointivaltuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja. Esityksen sisältö 1. Palvelulupauksemme 2. Mitä palvelu tarjoaa? 3. Miten palvelu toimii? 4. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen AIKE Oy Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen StudentaPluS Luovat verkostot 5.4.2011 Jouko Mäkelä, TAKK/AIKE Oy Liiketoimintalähtöisyys: Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään

asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään asapflow - Yksinkertaistetut työprosessit saumattomalla yhteydellä SharePointiin ja SAP-järjestelmään 2 asapflow Saumaton yhteys SharePointista SAP-järjestelmään asapflow on ADSOTECHin kehittämä sovellusperhe,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista. Käyttöönotto-opas

Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista. Käyttöönotto-opas Visman SEPA-ratkaisu Yleiskuvaus käyttöönotosta ja ohjeista Käyttöönotto-opas Oppaan päiväys: 14.9.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski

Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski Mikä Eduuni? Eduuni on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan ja sidosryhmien yhteinen sähköinen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä

Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä 1 Järjestelmäsalkun hallinta TTY:llä Osa kokonaisarkkitehtuurin ja toiminnan kehittämistä! 2 TTY:n tunnuslukuja Työntekijöitä 2.300 Opiskelijoita 12.500 Keskitettyjä järjestelmiä 79 kpl Opiskelu/opetus

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa

Copyright Observis Oy All rights reserved. Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Observis Oy Ville Kanerva, CTO Heikki Isotalus, COO Datasta tietoa Platform Tuotekehityksen haasteita ja ratkaisuja Haaste: Massiivisten tietomäärien hallinta Ratkaisu: Pilvipalvelun skaalautuvuus Haaste:

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 9. Virtualisointi ja pilvipalvelut teknologia-arkkitehtuurin suunnittelussa Versio: Palautekierros, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen

YTHS Raportointijärjestelmähankkeen 1 (11) YTHS Raportointijärjestelmähankkeen tarvemäärittely Periaatetason arkkitehtuurin ja ratkaisun kartoitus 2 (11) Sisällysluettelo 1. ALUSTUS... 3 2. JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI... 3 2.1. ETL PROSESSI...

Lisätiedot

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014

Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 1 (7) Osallistumispyyntö: Tekesin operatiivisten sovelluksien ylläpito ja kehitys, 17.2.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Kysymyksiä saapui 27.2.2014 mennessä tarjouspyynnön johdosta yhteensä 24 kpl. Ohessa

Lisätiedot

Kaupalliset kirjastojärjestelmät

Kaupalliset kirjastojärjestelmät Kaupalliset kirjastojärjestelmät Lapin yhteinen kirjasto -projekti Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutustilaisuus 20.9.2012 Pori Leena Kinnunen, Rovaniemen kaupunginkirjasto Esityksen rakenne: Projektin

Lisätiedot

Pilvi mitä, miksi ja miten

Pilvi mitä, miksi ja miten Pilvi mitä, miksi ja miten We are stuck with technology when what we really want is just stuff that works. Douglas Adams Pekka Virtanen TTY/Ohjelmistoarkkitehtuurit 2010-10-07 Päivän menu Pilvilaskenta

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. case: pilvipalvelut 13.2.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen case: pilvipalvelut 13.2.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 11.2.2014 Pilvipalveluiden luokittelusta 1. Yksityinen pilvipalvelu, (Private cloud) Organisaation oma tai vuokrattu palvelu, jolloin resurssit

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Mitä pilvestä kannattaa ostaa tänään entä tulevaisuudessa? Microsoft Office 365

Mitä pilvestä kannattaa ostaa tänään entä tulevaisuudessa? Microsoft Office 365 Mitä pilvestä kannattaa ostaa tänään entä tulevaisuudessa? Microsoft Office 365 Santtu Salminen, teknologiakonsultti 24.2.2012 Mitä ovat pilvipalvelut? Pilven määritelmät (1/2) Palvelupohjainen Tarkoin

Lisätiedot

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014

INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 INKA-hankehallinnosta 27.3.2014 Copyright Tekes Rahoituspäätös Ilmoitus rahoituspäätöksestä Projektisuunnitelma Projektin kustannusarvio Yleiset ehdot ja mahdolliset erityisehdot Rahoituspäätöksen hyväksyminen,

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta

Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta Kokemuksia käyttäjätunnistuksen ja käyttöoikeushallinnan käyttöönotosta 25.8.2004, Kaksi tärkeää käyttäjä-alkuista sanaa Käyttäjätunnistus ( todennus, Authentication ) Välttämätöntä nykyisissä järjestelmissä

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö

Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa. Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö Uutta tulossa XBRL, tulorekisteri, KaPa Jukka Kyhäräinen Tietovirtayksikkö 28.11.2014 Sisältö XBRL Tulorekisteri Kansallinen palveluarkkitehtuuri palveluväylä palvelunäkymät tunnistus roolien ja valtuutusten

Lisätiedot

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto?

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Hyrrä Tilannekatsaus 15.-16.1.2013 Haikko, Porvoo Tuija Riukulehto Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Aloitettu 03/2012 Perusmäärittelyt, valmis 09/2012 Projektiryhmä aloitti työnsä

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin.

Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Neoxen Systems Tietoja meistä Neoxen Systems on suomalainen ohjelmistotalo. Olemme erikoistuneet tiedon- ja oppimisen hallinnan ratkaisuihin. Perustettu 2002 Turku Science Parkissa Toiminta kansainvälistä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta. Hajautuksen hyötyjä Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Hajautettu tietokanta Hajautettu tietokanta Jokainen hajautettu tietokanta muodostaa oman kokonaisuutensa Loogisesti yhtenäinen data on hajautettu tietokantoihin (eri

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu?

Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Mika Tolonen, Account Manager, Basware Tehokas osto- ja matkalaskujärjestelmä. Oma järjestelmä vai pilvipalvelu? Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Ostoreskontraprosessien

Lisätiedot

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy

Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen. Pekka Sarkola Gispo Oy Talkootyö mahdollisuutena julkisen tiedon rikastamiseen Pekka Sarkola Gispo Oy Gispo Oy Autamme asiakkaita hyödyntämään paikkatietoihin liittyviä avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisuja. Edistämme

Lisätiedot

Kuntarekry.fi 21.5.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi 21.5.2014. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen Kuntarekry.fi 21.5.2014 KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 19.5.2014 Kuntien eniten käyttämä sähköinen palvelu vuodesta 2010 740 000 työhakemusta 50 000 rekrytointia 310 000 lyhytaikaista sijaisuutta

Lisätiedot

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje

Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Maksuturva- ja emaksut- palvelun integrointiohje Versio 1.4 INTEGROINTIOHJE 2(9) Sisältö 1 INTEGROINTIMAHDOLLISUUDET... 3 2 INTEGROINTIRAJAPINNAT... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 MAKSUTURVA/EMAKSUT-TAPAHTUMAN

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista

Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista Virtualisointi Käytännön kokemuksia järjestelmien virtualisoinnista AKVA-seminaari 26.-28.9.2012 Asko Hentunen, Pivotal Consulting Oy Agenda Sanastoa Virtualisointi mitä se tarkoittaa? Miksi virtualisointia

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy

Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Pekka Hagström, 11.10.2007 Panorama Partners Oy Identiteetin hallinnan osa-alueet Näkemys organisaatioiden nykyisistä IdM haasteista Katse eteenpäin - Identiteetin hallinnan Roadmap Identiteetinhallinnan

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

Ohjelmistoprojekti projektipäällikön näkökulmasta

Ohjelmistoprojekti projektipäällikön näkökulmasta Ohjelmistoprojekti projektipäällikön näkökulmasta Juhana Huotarinen Build Success Juhana Huotarinen, DI Opiskellut TTY:llä vuosina 2000-2006 Työura Goforessa vuodesta 2005 Ohjelmistosuunnittelija (JavaEE-teknologiat)

Lisätiedot