Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski"

Transkriptio

1 Eduuni - Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö. Kehityspäällikkö Sami Saarikoski

2 Mikä Eduuni? Eduuni on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan ja sidosryhmien yhteinen sähköinen palveluympäristö Eduunin lähtökohdaksi on otettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tietohallintostrategia , jonka keskeiset sanomat ovat sähköinen työskentely ja verkostomainen toimintatapa. Eduunia ylläpitää ja kehittää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy yhteistyössä OKM:n ja asiakasorganisaatioiden kanssa. OKM:n toimialan tietohallinnon johtoryhmä (OpIT) toimii Eduunin ohjausryhmänä. Työryhmäpalvelu oli ensimmäinen palvelu, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2009 hallinnonalan virastoille Virastojen palveluja ovat työryhmäpalvelu (SharePoint), viestintäratkaisu (OCS) ja SALAMA-asianhallinta. Eduuni otetaan käyttöön koko OKM:n toimialalle syksyllä 2011 Eduuni-työtilat on ensimmäinen toimialan yhteinen palvelu. Eduunin omistaa OKM ja sen palvelut tuotetaan in-house periaatteella toimialalle.

3 Miksi Eduuni? Suuri osa organisaatiorajat ylittävästä viestinnästä tapahtuu sähköpostin välityksellä => data sähköpostilaatikoissa vailla versiohallintaa ja keskitettyä hakua Toimialan tietopääoma on hajautumassa helppokäyttöisiin kuluttajapalveluihin (Google Docs, Dropbox jne.) => syntyy varjo IT Hankkeissa, projekteissa, työryhmissä tai verkostoissa on lähes aina laitoksen, organisaation tai luottamusverkoston (Haka tai Virtu) ulkopuolisia jäseniä Toimialan laajuinen verkostomainen työskentelytapa vaatii yhteisen sähköisen palveluympäristön, jonne voidaan luoda organisaatiorajat ylittäviä virtuaaliorganisaatioita palveluineen

4 Eduuni-visio Verkostomainen sähköinen työskentely Sähköiset työtilat toimialan yksityisessä pilvessä (Eduuni-työtilat) Sosiaalisen median palvelut organisaatioidentiteettiin perustuen (Oma Eduuni) Koko toimialan kattava yhteinen asioiden ja asiantuntemuksen haku Itsepalvelutyötilat nopeisiin tarpeisiin (VISIO) Viestintä Tietojen julkaisu työtilaan, blogiin, wikiin jne. toimialalle ja sidosryhmille Vapaaehtoiset sähköposti-ilmoitukset (päivä- tai viikkoraportit muutoksista) Kriittiseen dataan SMS ilmoitukset (VISIO) Pikaviestit, läsnäolo, verkkoneuvottelut (VISIO) Työtilojen julkaisu internettiin (VISIO) Virtuaaliorganisaatioiden identiteettien ja käyttöoikeuksien hallinta Organisaatioidentiteettien hallinta, jossa autentikointi ulkoistettu hyödyntäen luottamusverkostoja sekä kuluttaja ID:itä (Eduuni-ID) Tietosisältöjen käyttöoikeuksien hallinta Palvelu- ja organisaatioriippumaton tietosisältöjen käyttöoikeuksien rajaus ja salaus (VISIO)

5 Eduuni-työtilat Eduuni-työtilat tarjoaa sananmukaisesti työtiloja eri tarkoituksiin. Työtila voi sisältää mm. asiakirjoja, kuvia, tehtäviä, keskusteluja, kalentereita, wikitai blogi-sivuja jne. perustuen SharePoint 2010 ominaisuuksiin. Työtilan voi luoda suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi Työtilojen ominaisuuksia pyritään jatkossa lisäämään ja kehittämään toimialan tarpeiden mukaan. Palvelu toteutetaan Microsoft SharePoint 2010 tuotteella mahdollisimman käyttöjärjestelmä/selain riippumattomasti. Jatkossa tutkitaan muidenkin tuotteiden, kuten Confluence wiki, käytön mahdollisuuksia niin, että voitaisiin tarjota tutut välineet mahdollisimman monelle. Kaikkia käyttäjiä vaaditaan rekisteröimään työsähköpostiosoite ja varmistamaan sen hallinta vahvistus sähköpostiviestin avulla. Palveluun kirjaudutaan hyödyntäen luottamusverkostoja Haka ja Virtu tai kuluttaja ID:itä (Google, LiveID tai Yahoo).

6 Oma Eduuni Oma Eduuni tarjoaa jokaiselle palveluun rekisteröityneelle mahdollisuuden verkostoitua ja käyttää sosiaalisen median ominaisuuksia (vrt. Facebook). Oma Eduuni sisältää mm. Oman profiilin, jossa voi ylläpitää omia tietoja, tunnisteita (tags), muistiinpanoja (notes), verkostoitua jne. Linkkilistan työtilajäsenyyksistä Oma sisältö sivun, jonne voi tallentaa esim. asiakirjoja omaan käyttöön tai jakaa muille. Blogeja tai Wikejä Oma Eduuni palvelussa esiinnytään organisaation edustajana Toimialan laajuisena Oma Eduuni mahdollistaa tietomassojen jäsentymisen sosiaalisen median keinoin

7 Haku Eduuni-työtilojen keskeisimpiä elementtejä on haku. Alustan levittäytyessä koko toimialalle, toimiva hakupalvelu on merkittävä työskentelyn apuväline. Tiedon luokittelua toteutetaan palvelussa kevyellä tasolla, mutta asiakasorganisaatio voi laajentaa sitä vastaamaan tarpeitaan. Hakupalvelu on tarkoitus toteuttaa Microsoft-teknologian päälle, hyödyntämällä sen ominaisuuksia mahdollisimman tehokkaasti. Toimialakohtainen sosiaalinen media Tagging Avainsanat Semanttisuus

8 Kirjautuminen ja rekisteröinti Eduuni-työtiloihin kirjaudutaan pääasiassa Haka- ja Virtu - luottamusverkostojen kautta Kirjautumiseen voi käyttää myös asiakasorganisaation tiloihin asennettavaa Microsoft ADFS 2.0 palvelua. Samaa ADFS 2.0 palvelua voi hyödyntää myöhemmin myös Haka tai Virtu liityntään. Muut työtiloihin valtuutetut käyttäjät kirjautuvat kuluttaja identiteettejä hyödyntäen. Esim. Google, LiveID tai Yahoo Kirjautumistavasta riippumatta kaikkia käyttäjiä vaaditaan rekisteröitymään ja validoimaan sähköpostiosoitteensa. Rekisteröinnissä kysytään sähköpostiosoitteen lisäksi vain perustiedot: Etu- ja sukunimi, organisaatio. Muita tietoja käyttäjät voivat antaa omaan profiiliin. Huom. luottamusverkostojen attribuuteissa tulevia sähköpostiosoitteita ei välitetä palveluun.

9 Työtilan käyttöoikeudet Kaikki Eduuni-työtilojen käyttäjät ovat rekisteröineet validoidun sähköpostiosoitteen, joten helpoin tapa työtilan omistajalle on antaa oikeuksia perustuen sähköpostiosoitteeseen. Työtilan käyttöoikeudet voi antaa jo valmiiksi ennen käyttäjien rekisteröitymistä. Työtiloihin suositellaan annettavaksi mahdollisimman laajat lukuoikeudet esim. kaikille luottamusverkostojen käyttäjille (Haka ja/tai Virtu). Tämä parantaa palvelua tiedonhaun työvälineenä. Asiakirjakirjastoissa luonnosmateriaali voidaan piilottaa lukukäyttäjiltä niin, että ainoastaan julkaistut pääversiot näkyy heille tai työtilaan voidaan luoda alityötila vain jäsenille tarkoitettuun käyttöön. Käyttöoikeuksia voidaan antaa myös suoraan luottamusverkostojen attribuutteihin perustuen. Työtiloissa pyritään ottamaan myös Virtussa tuettu vahva tunnistus käyttöön.

10 Työtilojen hallinta Roolit Pääkäyttäjä koordinoi työtilojen käyttöä Työtilan omistaja vastaa omistamansa työtilan sisällöstä Eduuni-yhteyshenkilö asiakkaan nimeämä henkilö, joka on oikeutettu ottamaan yhteyttä Eduuni-tukeen (usein asiakkaan tekninen asiantuntija) Työtilojen sisällön omistaa asiakas Työtila ei ole virallinen sähköinen arkisto, vaan asiakirjojen rekisteröinnistä ja lopullisesta säilytyksestä tulee huolehtia asiakasorganisaation tai verkoston omien ohjeiden mukaisesti Työtiloja ei ole tarkoitettu salaisen aineiston käsittelyyn Työtilojen hallittu käyttöönotto on tärkeää Kaikkien työtilan käyttäjien on sitouduttava uuden välineen käyttöön Työtilan tulee olla ainoa tallennuspaikka asiaan liittyvälle aineistoille Pelkkä kutsuviesti ei riitä sivuston hallittuun käyttöönottoon

11 Organisaatioasiakkaat Eduuni-työtilat palvelun asiakkaana on organisaatio. Asiakasorganisaatio hallinnoi omistamiaan työtiloja. Asiakasorganisaation työtilat ovat oman URLin takana esim. CSC https://tt.eduuni.fi/csc/tyotila Asiakasorganisaatio vastaa työtiloihin liittyvästä loppukäyttäjien tuesta. Asiakasorganisaatio nimeää Eduuni-työtilojen pääkäyttäjät koordinoimaan työtilojen käyttöä. Pääkäyttäjille luodaan oma sivusto, jossa eri organisaatioiden pääkäyttäjät voivat käsitellään palveluun liittyviä asioita.

12 Verkostoasiakkaat Eduuni-työtilat palvelun asiakkaana voi olla myös verkosto, hanke, projekti tms. Verkoston työtilat ovat oman URLin takana esim. FUCIO https://tt.eduuni.fi/sites/fucio Asiakas hallinnoi omistamiaan työtiloja sekä vastaa loppukäyttäjän tuesta. Eduuni vastaa työtilojen käytön koordinoinnista eli pääkäyttäjäpalveluista

13 Loppukäyttäjän tuen organisointi

14 Pääkäyttäjän tehtäviä Pääkäyttäjä on organisaation yhteyshenkilö työtiloihin liittyvissä tukikysymyksissä. Työtilojen koordinointi. Luo työtilan ja antaa työtilan omistajalle ja täydet oikeudet työtilaan Organisaation pääkäyttäjät ryhmälle annetaan oikeudet kaikkiin organisaation työtiloihin. Huolehtii työtilojen omistajien opastamisesta ja järjestää tarvittaessa organisaatioon koulutusta työtilojen käyttäjille. Avustaa työtilan omistajaa sivuston käyttöoikeuksien hallinnassa.

15 Työtilan omistajan tehtäviä Vastaa sivuston käyttöoikeuksia. Sopii pääkäyttäjän kanssa omasta koulutuksestaan ja työryhmälle annettavasta opastuksesta. Huolehtii työtilan ylläpidosta koko elinkaaren ajan. Tukee työtilan käyttäjiä palvelun käytössä. Vastaa työtilan asiakirjojen rekisteröinnistä ja arkistoinnista organisaation määräysten mukaisesti. Työtilan käytön päätyttyä, huolehtii aineiston jatkokäsittelystä. Huolehtii työtilan poistamisesta käytön päätyttyä.

16 Demo Oma Eduuni

17 Aikataulu Eduuni-työtilat on pilottivaiheessa Tuotantokäyttö alkaa Pääkäyttäjäkoulutus alustavasti Pilotoinnin aikana Eduuni SharePoint farmi on auditoitu Risk and Health Assessment Program for Microsoft SharePoint Server Eduunin käyttöönotosta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Palvelun hinnoittelu perustuu asiakasorganisaation henkilöstön lukumäärään ja palvelun käyttöön (levytila). Hinnoittelu julkaistaan asiakaspalvelusivuston yhteydessä myöhemmin kesällä

18 Kiitos

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010

- ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 Haka- ja Virtu -seminaari 9.2.2011 - ADFS 2.0 ja SharePoint 2010 CASE: Eduuni-työtilat - opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan yhteinen sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen alusta. Kehityspäällikkö

Lisätiedot

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA

PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA PILVIPALVELUIDEN KÄYTTÖ CASE- OPETUKSESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä pilvipalveluista... 3 3 Casepankin perustaminen... 5 3.1 Yleistä case-pankista... 5 3.1.1 Casen rakenne... 6 3.1.2 Case-pankin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.10.2011 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA... 2 1.1. SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI... 3 1.2.

Lisätiedot

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa

ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa ORCID-tunnisteen käyttöönotto Suomessa CSC:n toteuttama selvitys OKM:n toimeksiannosta 10.4.2015 1 Tiivistelmä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut CSC:lle tehtäväksi kansainvälisen ORCIDtutkijatunnistejärjestelmän

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN

ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN ENSIASKELEET SOSIAALISEN MEDIAN MAAILMAAN johdanto ja raportti sosiaalisen median pikastarteista pk-yrityksille Facebook Google+ Instagram LinkedIn YouTube Twitter Sari Hanka ja Eveliina Toivonen ALUKSI

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje

Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje TAMPERE Konsernimääräys (), tilaajat, tuottajat ja liikelaitokset Tampereen kaupungin sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen on laatinut yhteistyössä viestintäyksikkö, tietohallintoyksikkö ja henkilöstöyksikkö.

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille

Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Sosiaalisen median ohjeet opettajille, oppilaille ja vanhemmille Outi Halttunen ja Päivi Katainen Tämä asiakirja sisältää Laukaan kunnan yleiset sosiaalisen median käytön ohjeet henkilökunnalleen sekä

Lisätiedot

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006

Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 Valtionhallinnon IT strategia 13.1.2006 1. VALTIONHALLINNON IT STRATEGIA 13.1.2006 2. 1. Yhteenveto... 3 2. Valtiohallinnon IT toiminnan tehtävä... 5 2.1. IT toiminnan osa alueet...5 2.2. Valtionhallinnon

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Perustelumuistio LIITE 1 (14) 15.11.2013 LUOTTAMUKSELLINEN Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden

Lisätiedot

Pasi Kulmakorpi. Pilvipalveluiden. Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu

Pasi Kulmakorpi. Pilvipalveluiden. Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu Pasi Kulmakorpi Pilvipalveluiden Google Appsin ja Microsoft Office 365:n vertailu Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Tietotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Mediapainotteisten pajojen tarvetta mediataitoja kehittäviä toiminnallisia työpajoja. opas materiaalipankkia. 3, 5 ja yläluokille (8 tai 9

Mediapainotteisten pajojen tarvetta mediataitoja kehittäviä toiminnallisia työpajoja. opas materiaalipankkia. 3, 5 ja yläluokille (8 tai 9 MEDIAKASVATUKSEN TOIMENPITEITÄ TAMPEREELLA Lainaukset Opetusministeriön raportista kohdasta perusopetus Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja -osaamisen kehittämiseksi (30.4.2007) 1. Työpajat ja

Lisätiedot

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa

Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Viisi tapaa, joilla SharePoint voi säästää rahaa Yhteenveto Nykyisessä epävarmassa taloudellisessa tilanteessa yritysten päätöksentekijöillä on entistä kovemmat paineet toimia kannattavasti. Yritykset

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille

SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundation ylläpitäjän ohjeet Sivu 1/5 SharePoint Foundation 2010 perusteet ylläpitäjille SharePoint Foundationin avulla voit luoda nopeasti useita erilaisia sivustoja, joissa WWW-sivuja, tiedostoja,

Lisätiedot

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö

TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA. Diplomityö TIINA MÄKELÄ SOSIAALINEN MEDIA TUOTTEEN ELINKAARITIEDON HALLINNASSA Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu Jaakkola ja professori Hannu Kärkkäinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli

Suomen ortodoksisen kirkon sähköisen viestinnän kehittämisen työryhmä 31.10.2009 Mikkeli 1/9 SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.00 ruokailu, 11.30 kokous. Paikka n Päämajakoulu (Päämajankuja 1 3) Työryhmä Petja Pyykkönen, puheenjohtaja Joonas Lyytinen Helsinki Ronja Venesperä

Lisätiedot

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES.

PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES. PEKKA KOVAMÄKI SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OHJELMISTOYRITYKSEN MARKKINOINNISSA JA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ - CASE M-FILES Diplomityö Tarkastajat: tutkijatohtori Jussi Okkonen, professori Mika

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA

B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2014 Mikael Liespuu B2B-YRITYKSEN MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU SOSIAALISESSA MEDIASSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit

Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi +358 40 740 1711 Thl.fi 4. määrittelytyöpaja: hallintamalli ja sisällöntuotantoprosessit 13/11/2012 Agenda

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot