PALVELUHINNASTO Hallituksen mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen mukaisesti 2014

2 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat) SISÄTAUDIT LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA NEUROLOGIA IHOTAUDIT KEUHKOSAIRAUDET INFEKTIOTAUDIT GERIATRIA KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT SUU- JA LEUKASAIRAUDET KIPUPOLIKLINIKKA FYSIATRIA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOITOKESKUS PSYKIATRIA TYÖNOHJAUS- JA ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOPALVELUT ALUEELLINEN APUVÄLINEYKSIKKÖ

3 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Hinnoitteluperusteet Soveltamisala DRG-hinnoittelu Kuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan suoritehinnoittelun perustana on palvelusuoritteen hinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Valtuusto vahvisti hinnoitteluperusteet perussopimuksen mukaisesti. Hinnat ovat lopullisia hintoja ja laskutus tapahtuu jälkikäteen todellisen käytön mukaan. Hinnasto koskee sairaanhoitopiirin itse tuottamia palveluja ja sitä sovelletaan jäsenkuntiin sekä ilman maksusitoumusta hoidettaviin ulkokuntalaisiin ja ns. täydenkorvauksen maksajiin. Täydenkorvauksen laskutuksessa hintoihin lisätään asiakasmaksut. Sopimuksen perusteella palveluita myytäessä hinnoista sovitaan erikseen. Kuntayhtymän ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat asiakaspalvelut laskutetaan jäsenkunnilta kauttalaskutuksena eli saman suuruisena kuin sairaanhoitopiiriä niistä laskutetaan. Hallitus valtuutettiin yksittäistapauksessa poikkeamaan tästä pääsäännöstä. Suurin osa somaattisten sairauksien vuodeosastohoidosta ja päiväkirurgia laskutetaan hoitojaksoperusteisesti DRG-hinnoin (NordDRG). Yli 20 päivän hoitojaksot Avohoito Mikäli lastentaudeilla, lastenneurologiassa tai akuutissa neurologiassa hoitojakson pituus ylittää kaksikymmentä päivää, ylittävät päivät laskutetaan lastentaudeilla ja lastenneurologiassa erikoisalan keskimääräisellä hoitopäivähinnalla ja neurologiassa akuuttineurologian keskimääräisellä hoitopäivähinnalla. Poliklinikkakäynnit lukuun ottamatta päiväkirurgiaa laskutetaan käyntikohtaisesti käyntiryhmähinnoilla. 2

4 Päivystysosasto Päivystysosastolla yleislääketieteen hoito laskutetaan hoitopäivähinnalla. Päivystysosastolla suoritettu erikoissairaanhoito laskutetaan DRG-hinnoin. Hoitopäivähintalaskutus Psykiatrian, ihotautien ja neurologisen kuntoutuksen hoito sekä hengityshalvaushoito laskutetaan yksinomaan hoitopäivähinnoilla. Hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa lähtöpäivää ei laskuteta. Siirtoviivehinnoittelu Sekä avo- että vuodeosastohoidon hintoihin sisältyvät laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset sekä leikkaus- ja anestesiaosaston, tehohoidon ja muut sisäisesti tuotetut palvelut. Jatkohoitopaikkaan siirtovalmiiksi ilmoitetun potilaan siirtoviivemaksuna laskutetaan DRG-laskutettavalta jaksolta erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1,5-kertaisena ja hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa hoito-osaston hoitopäivämaksu 1,5-kertaisena siirtovalmiuden ilmoittamispäivän ja sitä seuraavan järjestelypäivän jälkeen. Laskutus ja maksuehdot Jäsenkuntalaskutus tehdään kerran kuukaudessa toteutumaan perustuvana laskutuksena, maksuaika 10 vrk ja viivästyskorko korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta peritään korvausta 5. 3

5 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (KAIKKIEN ERIKOISALOJEN POTILAAT) Avohoito jäsenkunnat 1. ryhmä (PPKL1) HOITAJAKÄYNTI Itsenäinen hoitajakäynti ilman lääkärin vastaanottoa. Esim. helppohoitoisten infektioiden hoito-ohjaus ja neuvonta, kipsin korjaus, lääkkeen anto, injektio tai muu toimenpide, jonka lääkäri on esim. määrännyt edellisenä päivänä. Sairasloma kirj. 52,00 2. ryhmä (PPKL2) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYNTI Lyhyt (enintään 10 min pituinen) vastaanottokäynti, sisältää max. 2-3 laboratoriotutkimusta. 73,00 3. ryhmä (PPKL3) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYTNI Käyntiin liittyy tavanomaisia laboratorio- ja röntgentutkimuksia, lisäksi esim. pienet suturaatiot ja muut pientoimenpiteet. Käyntiin voi liittyä omatoimisen potilaan voinnin seurantaa alle 5 h. 147,00 4. ryhmä (PPKL4) PÄIVVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Käyntiin liittyy yli 5 h kestävä potilaan seuranta tai muuten runsaasti hoitohenkilökunnan apua tarvitseva potilas. Esim. huonokuntoiset vanhuspotilaat, rintakipupotilaat, neurologiset potilaat, verisuonitukosepäilyt. Käyntiin sisältyy laboratorio- ja röntgentutkimuksia, toisen erikoisalan konsultaatio tai toimenpiteitä (esim. murtuman hoito). M1 lähete. 293,00 5. ryhmä (PPKL5) VAATIVA PÄIVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Vaativa päivystyskäynti, jolloin tarvitaan jatkuvaa tarkkailua tai yli 10 h potilaan seurantaa ppkl:lla (esim. moniongelmainen potilas, rintakivun erotusdiagnoosi toistetuin tutkimuksin, vaativa jatkohoidon suunnittelu, runsaasti perushoitoa vaativa potilas ja yön yli seurantaan jäävä potilas). Ultraäänitutkimus, isotooppitutkimus, angiografia, tietokonetomografia tai magneettitutkimus. 736,00 6. ryhmä (PPKL6) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen. 55,00 Ensineuvopuhelut 6,62/puhelu Arkisin ENSI1 ENS2 Viikonloppuisin ,86/puhelu Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (POS1) Hoitopäivähinta (yleislääketiede) 520,00 4

6 3 SISÄTAUDIT Avohoito 1.ryhmä (SIS1A) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi Hinta 55,00 55,00 2. ryhmä (SIS2A) Laaja hoitajakäynti tai lyhyt jälkikäyntityylinen lääkärin vastaanotto ilman tutkimuksia 150,00 (SIS2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 35,00 3. ryhmä (SIS3A) Lyhyt ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, ajanvaraus min. Käyntiin sisältyy vain muutama peruslaboratoriotutkimus. Munuaispoliklinikka käynti 251,00 4. ryhmä (SIS4A) Vaativa ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, sisältää perusteellisen tilannearvion laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Esim. PRE-dialyysi arviokäynti, laihdutusleikkausarvio käynti. Tahdistinhoitajan vastaanottokäynti 401,00 5. ryhmä (SIS5A) Erityisen vaativa käynti. Lääkärin vastaanotto, joka sisältää laajan tilannearvion tai johon liittyy yksi esim. seuraavista tutkimuksista: rasitus-ekg, sydämen uä-tutkimus, EKG:n tai verenpaineen vuorokausinauhoitus, tahdistimen mittaus. Gastroskopia + toimenpide (esim. ulcuksen scleroterapia, polypektomia, angiodysplasian käsittely, vuodon hoito) tai colonoskopia. Ruokatorven kautta tehty sydämen ultraäänitutkimus, luuydintutkimus, rytmihäiriötahdistin kontrolli, tietokonetomografia, yksinkertaiset isotooppitutkimukset, radiojodihoito. Vastaanottokäynti, johon liittyy kalliita laboratoriotutkimuksia 501,00 6.ryhmä (SIS6A) 7.ryhmä (SIS7A) Kallis tutkimuskäynti. Sisältää kalliita tai aikaavieviä tutkimuksia tai johon liittyy enemmän kuin yksi 5. ryhmän tutkimus. Esim. sydänlihasperfuusion SPECT-kuvaus (MIBI), magneettikuvaukset, luuydinbiopsia, colonoskopia tai gastroskopia + CRE-dilataatio, PEG:n asennus Erittäin kalliita tutkimuksia tai hoitoja sisältävä käynti. Luuydintutkimus, johon liittyy koromosomitutkimus, pintamarkkeritutkimus tai kantasoluviljely. PET-tutkimukset. Muut erittäin kalliita hoitoja saavat potilaat 1 002, ,00 8. ryhmä (SIS8A) Lääketiputus 215,00 5

7 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet yli ,00 9. ryhmä(dial) Hemodialyysi 450, ryhmä (KDIAL1) Kotihemodialyysi, kiinteä laite 200, ryhmä (KDIAL2) Kotihemodialyys, siirrettävä laite 250,00 Diabetes poliklinikka Konsultaatiot hinnoitellaan siihen hintaryhmään, mitä konsultaatio sisällöltään vastaa. 1. ryhmä (DIAB1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (DIAB2) Diabeteshoitajan vastaanoton peruskäynti, pistosopetuskäynti diabeteshoitajalla 197,00 3. ryhmä (DIAB3) Insuliinipumppuhoitoisen käynti diabeteshoitajalla 282,00 Jalkaterapia 1. ryhmä (JAL1) Iho-, kynsimuutosten, haavojen hoidot sekä seuranta. Omahoidon sekä kenkien sopivuuden arviointi. Omahoidon opetus ja ohjaus. Apuvälineiden ja erityisjalkineiden tarpeen ja toimivuuden arviointi. 2. ryhmä (JAL2) Alaraajojen rakenteen ja toiminnan tutkiminen, kävelyn arviointi. Jalkojen suojien ja varpaiden oikaisijoiden valmistus. Vaativat ihon ja kynsien hoitotoimenpiteet. 3. ryhmä (JAL3) Tukipohjallisten ja kevennyspohjallisten valmistus. Haavanhoitokengät 108,00 216,00 324,00 6

8 Ravitsemusterapia 1. ryhmä (RAV1) Pieni ohjauskäynti (30 min.) 130,00 2. ryhmä (RAV2) Laaja ohjauskäynti (60 min.) 200,00 (RAV2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 38,00 3. ryhmä (RAV3) Ruokapäiväkirjan laskeminen ja palautekäynti 210,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (SIS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 907,00 7

9 Endoskopia avohoito 1.ryhmä (ENDO1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (ENDO2) Diagnostinen gastroskopia Diagnostinen sigmoidoskopia Proktoskopia + barronit 3. ryhmä (ENDO3) Diagnostinen kolonoskopia Gastroskopia + kevyt toimenpide (esim. slingaus tai poltto) Sigmoidoskopia + kevyt toimenpide tai sedaatio/analgesia (esim. slingaus, barronisaatio tai poltto) 4. ryhmä (ENDO4) Kolonoskopia + toimenpide tai sedaati/analgesia (esim. slingaus, poltto, barronisaatio) Gastroskopia + raskas toimenpide (esim. skleroterapia, ligeeraus, dilataatio, PEG:n asennus) Sigmoidoskopia ja raskas toimenpide (esim. CRE-dilataatio) Klonoskopia tai sigmoidoskopia + gastroskopia 413,00 516,00 619,00 5. ryhmä (ENDO5) Kapseliendoskopia 1 806,00 6. ryhmä (ENDO6) Lääkärikäynnin korvaava laaja hoitajakäynti 129,00 8

10 SISÄTAUDIT Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 10 Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Tasapainohäiriö Nenäverenvuoto Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, komplisoitunut, aikuinen Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen Keuhkoembolia Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut Pleuraeffuusio, komplisoitunut Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut Hengitysvajaus tai keuhkoödeema Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydäninfarkti, potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän aikana Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Syvien laskimoiden tromboflebiitti Sydänpysähdys, syy tuntematon Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut Ateroskleroosi, komplisoitunut Ateroskleroosi, ei komplisoitunut Hypertensio Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Sydänperäinen rintakipu Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut 972 9

11 143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, komplisoitunut Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen Muu maksan sairaus, komplisoitunut Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Ihon haavauma Vaikea ihosairaus, komplisoitunut Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Rintasyöpä, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut Diabetes, yli 35 vuotiaat Diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten toiminnanvajaus Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Punasolusairaus, aikuinen Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Infektiosairauden operatiivinen hoito Sepsis, aikuinen Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut

12 421 Virussairaus, aikuinen Infektiosairaudet, muut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei komplisoitunut Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, komplisoitunut Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen Hengityselinsairauden respiraattorihoito Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito E Hengityselinten kasvaimet C Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa D Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilanteessa E Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa A Removal of permanent cardiac pacemaker or defibrillator B Revison of cardiac pacemaker or implantation or replacement of cardiac defibrillator C Sydämen defibrillaattorin asentaminen A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus A Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti, sydämen katetrisaatio ilman monimutkaista perussairautta, lapsi A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut N Complex peptic ulcer or GI-haemorrhage N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain D Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, eritysitason vaativa sytostaattihoito E Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut D Muu niveltulehdus A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Endokriininen syöpäsairaus, vaativa isotooppihoito F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut D Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, vaativa sytostaattihoito E Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, erityistason vaativa sytostaattihoito F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut N Maligniteetin seuranta N Sepsis, aikuinen B Hengityselinsairauden ylipainehoito

13 4 LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA Avohoito Lastentautien poliklinikka 1. ryhmä (LAS1A) Sisältää normaalin kontrollikäynnin tai lyhyen ensikäynnin lääkärillä, suppeat laboratoriokokeet ja rtg-tutkimukset sekä sairaanhoitajan lyhyen ohjauksen. 2. ryhmä (LAS2A) Laaja ensikäynti tai runsaasti tutkimuksia sisältävä uusintakäynti lääkärillä, sairaanhoitajan suorittamat tutkimukset ihotesteineen ja puhalluskokeineen, laajat laboratorio-, uä- ja rtg-tutkimukset. 3. ryhmä (LAS3A) Erittäin laajoja tutkimuksia vaativa käynti lääkärillä, laajat verikokoeet (esim. koromosomi-, metaboliset tai endokrinologiset tutkimukset), rtg-tutkimukset (esim. magneettitutkimukset) 4. ryhmä (LAS4A) Tulotarkastukset, konsultaatiot, erillinen käynti sairaanhoitajanvastaanotolla (esim. diabeetikon ohjaus, astmatikon spirometriakontrolli ja ohjaus, syvävenakatetrin huuhtelu, tracheakanyylin vaihto ym. vastaava) 5. ryhmä (LAS5A) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 322,00 644, ,00 161,00 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 6. ryhmä (LAS6A) Vauvatehon perhekäynti 177,00 7. ryhmä Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (PKA) Potilas 1 124,00/pot. (PKB) Huoltaja 1 124,00/huolt. (PKC) Sisarukset 460,00/sis. 8. ryhmä (LAS7A) Diabetesnuorten sopeutumisvalmennuskurssi 4 vrk (NKA) Potilas 1 124,00/pot. (NKB) Huoltaja 562,00/huolt. (NKC) Sisarukset 115,00/sis. 9. ryhmä (LAS8A) Lääketiputus 300,00 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 12

14 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 Lääkkeet yli ,00 13

15 Lastenneurologian poliklinikka 1. ryhmä (LASN1) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi keskilaajat tutkimukset (laboratorio, KNF, rtg), käynnin yhteydessä annettavat lääkkeet, sosiaalityöntekijän palvelut ja halvat apuvälineet sekä yhteiskäynnin lääkärillä ja yksikön neuropsykologilla tai puheterapeutilla 2. ryhmä (LASN2) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi erittäin laajat (laboratorio-, kromosomi-, DNA-, metaboliset) tutkimukset, rtg- (esim. magneettitutkimukset) ja KNF-tutkimukset 3. ryhmä (LASN3) Neuropsykologin tai puheterapeutin käynti tai konsultaatio. Käynti sairaanhoitajalla 4. ryhmä (LASN4) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi 5. ryhmä (LASN5) Lastenneurologin konsultaatiot. Laajennettu tutkimuskäynti neuropsykologilla tai puheterapeutilla (sisältää mm. kuntoutusmateriaalin valmistusta). Neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynti pkl:lla. Sisältää lausunnon tai osallistumisen kuntoutussuunnitelmaan. 6. ryhmä (LASN6) Sisältää lastenneurologin vastaanottokäynnin, jolla on mukana sekä yksikön neuropsykologi että puheterapeutti 7. ryhmä (LASN7) Sisältää yksikön neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynnin päiväkodilla tai koulussa. Ulkopuolelta ostettu sopeutusvalmennus laskutetaan erikseen 8. ryhmä (LASN8) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto ilman laajoja lisätutkimuksia 9. ryhmä (LASN9) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto, joka sisältää laajat ja kalliit geneettiset tutkimukset Hinta 430, ,00 172,00 55,00 55,00 258,00 505,00 387, , ,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1.ryhmä(LAS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1 178,00 14

16 LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat 12 Etenevä keskushermoston sairaus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus lapsella Tasapainohäiriö Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, lapsi Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, lapsi Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus, lapsi Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Virtsatiekivi, ei komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, lapsi Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu merkittävä ongelma Normaali vastasyntynyt Punasolusairaus, lapsi Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Sepsis, lapsi Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi Infektiosairaudet, muut Allerginen reaktio, lapsi Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi

17 455 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Yleisanesteisa neurologisen ongelman takia F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut N Risaleikkaus N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v A Metabolinen sairaus F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut B Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma C Alle 1000g painavan vastasyntyneen jatkohoito N Vastasyntynyt, syntymäpaino g A Vastasyntynyt, syntymäpaino g, useiden elinjärjestelmien ongelmia B Vastasyntynyt, syntymäpaino g, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia C Keskosen vakava hengitysongelma B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia C Täysiaikaisen vastasyntyneen vakava hengitysongelma N Sepsis, lapsi A Psyykkinen kehitysvammaisuus B Neuropsykiatrinen häiriö A Syömishäiriöt B Muut psyykkiset oireyhtymät A Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, komplisoitunut B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, komplisoitunut B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut

18 5 NEUROLOGIA Avohoito 1. ryhmä (NEU1A) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy peruslaboratorikokeet, ei erityistutkimuksia. 2. ryhmä (NEU1B) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käytniin sisältyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimukisa ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Hinta 237,00 711,00 3. ryhmä (NEU1C) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 4. ryhmä (NEU2A) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisältyy peruslaboratoriokokeet, ei erityistutkimuksia ,00 166,00 5.ryhmä (NEU2B) 6.ryhmä (NEU2C) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisltyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimuksia ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanototlla. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 474, ,00 7. ryhmä (NEU2D) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 8. ryhmä (NEU3A) Duodopapotilaan hoito 3 750,00 9. ryhmä (NEUSH) Kotrollikäynti sairaanhoitajan vastaanotolla. 65, ryhmä (NEPS1) Neuropsykologinen tutkimuskäynti. 194, ryhmä(neps2) Neuropsykologinen kuntoutuskäynti. Sisältää myös puheterapeutin käynnin. 136, ryhmä (NEKU1) Polikliininen kuntoutuskäynti, suppea vastaanotto 237, ryhmä (NEKU2) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajempi vastaanotto 474, ryhmä (NEKU3) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajin vastaanotto 948,00 17

19 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (NEU1V) Mikkelin keskussairaalan neurologisen osaston keskimääräinen hoitopäivän hinta. 822,00 2. ryhmä (NEU2V) Neurologisen kuntoutusosaston hoitopäivähinta. 486,00 3. ryhmä (NEU3V) Hengityshalvaushoidon hoitopäivähinta. 835,00 18

20 NEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 9 Selkäytimen sairaus tai vamma Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus MS-tauti tai pikkuaivoataksia Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, komplisoitunut Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Silmän hermostolliset sairaudet Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut Tasapainohäiriö Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Hypertensio Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut Selkäsairaus Aikuisiän diabetes, yli 35-vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut Infektiosairaudet, muut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 1 (15) Sjöblom Minna-Liisa Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 Kansallinen DRG keskus 5.6.2013 Kansallinen DRG keskus on testannut v. 2014 Full -ryhmittelijän PL0 version ja oheisessa raportissa kuvataan

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA

OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA OPISKELIJAN KÄYTÄNNÖNHARJOITTELUN OHJAUKSEN KÄSIKIRJA LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALA Päivitetty 16.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 I KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN OHJAUSPROSESSIN KUVAUS... 5 1. SOPIMUS OPISKELIJOIDEN

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi 1 Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi www.medicineestonia.eu 2 3 Laadukasta hoitoa tutussa Virossa Potilas voi nykyään itse valita terveyspalvelunsa tarjoajan. Valtioiden rajojen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9

Suomen Punainen Risti, Veripalvelu. Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Suomen Punainen Risti, Veripalvelu Julkaisija Suomen Hemofiliayhdistys r.y. Toimittaja Vesa Rasi Kuvitus ja taitto Vesa Rainne ISBN 952-5457-10-9 Lukijalle Suomen Hemofiliayhdistys ry julkaisi ensimmäisen

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus NÄYTTÖÖN PERUSTUVA POTILASOHJAUS -HANKE TEKONIVELPOTILAAN OHJAUS Koulutus Hilkka Leppävuori ft, projektityöntekijä Saara Paukkeri sh, TtK, projektityöntekijä 21.9.2011 1 Hanke- esittely Tekonivelpotilaan

Lisätiedot

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142

TERVEYS 2011. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 TERVEYS 2011 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä Nuorten aikuisten haastattelu 18.08.2011 T4142 Nuorten haastattelu A. Taustatiedot AA. Siviilisääty ja parisuhde AB. Kotitalous AC. Koulutus

Lisätiedot

Yksi injektiopullo sisältää bortetsomibin mannitoliboorihappoesteriä vastaten 3,5 mg bortetsomibia.

Yksi injektiopullo sisältää bortetsomibin mannitoliboorihappoesteriä vastaten 3,5 mg bortetsomibia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VELCADE 3,5 mg injektiokuiva-aine, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää bortetsomibin mannitoliboorihappoesteriä vastaten 3,5 mg bortetsomibia.

Lisätiedot

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa

Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Sinulle, joka odotat munuaisensiirtoa Tarja Järvinen Munuaispotilaan hoidon asiantuntijasairaanhoitaja Tampereen yliopistollinen sairaala, Dialyysiosasto, Marraskuu 2011 SISÄLLYS 1. Sinulle, joka odotat

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Yhtenäiset kiireettömän

Yhtenäiset kiireettömän Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:5 Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet Helsinki 2005 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1654-6 (nid.) ISBN 952-00-1655-4 (PDF) Taitto: AT-Julkaisutoimisto Oy Paino:

Lisätiedot

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET...

TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... Suomen MS-hoitajat ry MS-tautiin sairastuneen ohjaus 13.11.2013el 1 SISÄLLYSLUETTELO Sisällys TÄMÄ OHJE... 2 1. LAATUVAATIMUKSET... 3 1.1 Tunteet... 3 1.2 Toivon luominen ja ylläpitäminen... 4 1.3 Tunteissa

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi

elintärkeää toimintaa Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA www.musili.fi www.musili.fi Maksako vaivaa? OPAS MAKSASAIRAUKSISTA Sisällys JOHDANTO.................................................... 3 MAKSAN TOIMINTA.......................................... 4 Maksan rakenne...............................................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA. Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvana ELÄMÄSI ERI VAIHEISSA Vakuutusopas If Henkilövakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HENKILÖVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Kroonisen kivun hoito-opas

Kroonisen kivun hoito-opas Kroonisen kivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry Kroonisen kivun hoito-opas 1. Esipuhe 3 2. Kroonisen kivun epidemiologia 4 3. Kivun mekanismit 7 4. Kroonisen kivun tyypit 9 4.1 Nosiseptinen

Lisätiedot

Uusi lasten ja naisten sairaala

Uusi lasten ja naisten sairaala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulun yliopistollinen sairaala Lapset ja naiset tulosalue Uusi lasten ja naisten sairaala Nykytilojen ja toimintojen selvitys Alustava toiminnallinen suunnitelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS

V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS V I P VARKAUTELAISEN IKÄIHMISEN PALVELUOPAS 2015 Hyvä varkautelainen Kädessä pitelemänne paperinippu on opas Varkauden kaupungin, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamista palveluista.

Lisätiedot