PALVELUHINNASTO Hallituksen mukaisesti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen mukaisesti 2014

2 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat) SISÄTAUDIT LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA NEUROLOGIA IHOTAUDIT KEUHKOSAIRAUDET INFEKTIOTAUDIT GERIATRIA KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT SUU- JA LEUKASAIRAUDET KIPUPOLIKLINIKKA FYSIATRIA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOITOKESKUS PSYKIATRIA TYÖNOHJAUS- JA ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOPALVELUT ALUEELLINEN APUVÄLINEYKSIKKÖ

3 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Hinnoitteluperusteet Soveltamisala DRG-hinnoittelu Kuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan suoritehinnoittelun perustana on palvelusuoritteen hinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Valtuusto vahvisti hinnoitteluperusteet perussopimuksen mukaisesti. Hinnat ovat lopullisia hintoja ja laskutus tapahtuu jälkikäteen todellisen käytön mukaan. Hinnasto koskee sairaanhoitopiirin itse tuottamia palveluja ja sitä sovelletaan jäsenkuntiin sekä ilman maksusitoumusta hoidettaviin ulkokuntalaisiin ja ns. täydenkorvauksen maksajiin. Täydenkorvauksen laskutuksessa hintoihin lisätään asiakasmaksut. Sopimuksen perusteella palveluita myytäessä hinnoista sovitaan erikseen. Kuntayhtymän ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat asiakaspalvelut laskutetaan jäsenkunnilta kauttalaskutuksena eli saman suuruisena kuin sairaanhoitopiiriä niistä laskutetaan. Hallitus valtuutettiin yksittäistapauksessa poikkeamaan tästä pääsäännöstä. Suurin osa somaattisten sairauksien vuodeosastohoidosta ja päiväkirurgia laskutetaan hoitojaksoperusteisesti DRG-hinnoin (NordDRG). Yli 20 päivän hoitojaksot Avohoito Mikäli lastentaudeilla, lastenneurologiassa tai akuutissa neurologiassa hoitojakson pituus ylittää kaksikymmentä päivää, ylittävät päivät laskutetaan lastentaudeilla ja lastenneurologiassa erikoisalan keskimääräisellä hoitopäivähinnalla ja neurologiassa akuuttineurologian keskimääräisellä hoitopäivähinnalla. Poliklinikkakäynnit lukuun ottamatta päiväkirurgiaa laskutetaan käyntikohtaisesti käyntiryhmähinnoilla. 2

4 Päivystysosasto Päivystysosastolla yleislääketieteen hoito laskutetaan hoitopäivähinnalla. Päivystysosastolla suoritettu erikoissairaanhoito laskutetaan DRG-hinnoin. Hoitopäivähintalaskutus Psykiatrian, ihotautien ja neurologisen kuntoutuksen hoito sekä hengityshalvaushoito laskutetaan yksinomaan hoitopäivähinnoilla. Hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa lähtöpäivää ei laskuteta. Siirtoviivehinnoittelu Sekä avo- että vuodeosastohoidon hintoihin sisältyvät laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset sekä leikkaus- ja anestesiaosaston, tehohoidon ja muut sisäisesti tuotetut palvelut. Jatkohoitopaikkaan siirtovalmiiksi ilmoitetun potilaan siirtoviivemaksuna laskutetaan DRG-laskutettavalta jaksolta erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1,5-kertaisena ja hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa hoito-osaston hoitopäivämaksu 1,5-kertaisena siirtovalmiuden ilmoittamispäivän ja sitä seuraavan järjestelypäivän jälkeen. Laskutus ja maksuehdot Jäsenkuntalaskutus tehdään kerran kuukaudessa toteutumaan perustuvana laskutuksena, maksuaika 10 vrk ja viivästyskorko korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta peritään korvausta 5. 3

5 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (KAIKKIEN ERIKOISALOJEN POTILAAT) Avohoito jäsenkunnat 1. ryhmä (PPKL1) HOITAJAKÄYNTI Itsenäinen hoitajakäynti ilman lääkärin vastaanottoa. Esim. helppohoitoisten infektioiden hoito-ohjaus ja neuvonta, kipsin korjaus, lääkkeen anto, injektio tai muu toimenpide, jonka lääkäri on esim. määrännyt edellisenä päivänä. Sairasloma kirj. 52,00 2. ryhmä (PPKL2) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYNTI Lyhyt (enintään 10 min pituinen) vastaanottokäynti, sisältää max. 2-3 laboratoriotutkimusta. 73,00 3. ryhmä (PPKL3) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYTNI Käyntiin liittyy tavanomaisia laboratorio- ja röntgentutkimuksia, lisäksi esim. pienet suturaatiot ja muut pientoimenpiteet. Käyntiin voi liittyä omatoimisen potilaan voinnin seurantaa alle 5 h. 147,00 4. ryhmä (PPKL4) PÄIVVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Käyntiin liittyy yli 5 h kestävä potilaan seuranta tai muuten runsaasti hoitohenkilökunnan apua tarvitseva potilas. Esim. huonokuntoiset vanhuspotilaat, rintakipupotilaat, neurologiset potilaat, verisuonitukosepäilyt. Käyntiin sisältyy laboratorio- ja röntgentutkimuksia, toisen erikoisalan konsultaatio tai toimenpiteitä (esim. murtuman hoito). M1 lähete. 293,00 5. ryhmä (PPKL5) VAATIVA PÄIVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Vaativa päivystyskäynti, jolloin tarvitaan jatkuvaa tarkkailua tai yli 10 h potilaan seurantaa ppkl:lla (esim. moniongelmainen potilas, rintakivun erotusdiagnoosi toistetuin tutkimuksin, vaativa jatkohoidon suunnittelu, runsaasti perushoitoa vaativa potilas ja yön yli seurantaan jäävä potilas). Ultraäänitutkimus, isotooppitutkimus, angiografia, tietokonetomografia tai magneettitutkimus. 736,00 6. ryhmä (PPKL6) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen. 55,00 Ensineuvopuhelut 6,62/puhelu Arkisin ENSI1 ENS2 Viikonloppuisin ,86/puhelu Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (POS1) Hoitopäivähinta (yleislääketiede) 520,00 4

6 3 SISÄTAUDIT Avohoito 1.ryhmä (SIS1A) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi Hinta 55,00 55,00 2. ryhmä (SIS2A) Laaja hoitajakäynti tai lyhyt jälkikäyntityylinen lääkärin vastaanotto ilman tutkimuksia 150,00 (SIS2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 35,00 3. ryhmä (SIS3A) Lyhyt ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, ajanvaraus min. Käyntiin sisältyy vain muutama peruslaboratoriotutkimus. Munuaispoliklinikka käynti 251,00 4. ryhmä (SIS4A) Vaativa ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, sisältää perusteellisen tilannearvion laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Esim. PRE-dialyysi arviokäynti, laihdutusleikkausarvio käynti. Tahdistinhoitajan vastaanottokäynti 401,00 5. ryhmä (SIS5A) Erityisen vaativa käynti. Lääkärin vastaanotto, joka sisältää laajan tilannearvion tai johon liittyy yksi esim. seuraavista tutkimuksista: rasitus-ekg, sydämen uä-tutkimus, EKG:n tai verenpaineen vuorokausinauhoitus, tahdistimen mittaus. Gastroskopia + toimenpide (esim. ulcuksen scleroterapia, polypektomia, angiodysplasian käsittely, vuodon hoito) tai colonoskopia. Ruokatorven kautta tehty sydämen ultraäänitutkimus, luuydintutkimus, rytmihäiriötahdistin kontrolli, tietokonetomografia, yksinkertaiset isotooppitutkimukset, radiojodihoito. Vastaanottokäynti, johon liittyy kalliita laboratoriotutkimuksia 501,00 6.ryhmä (SIS6A) 7.ryhmä (SIS7A) Kallis tutkimuskäynti. Sisältää kalliita tai aikaavieviä tutkimuksia tai johon liittyy enemmän kuin yksi 5. ryhmän tutkimus. Esim. sydänlihasperfuusion SPECT-kuvaus (MIBI), magneettikuvaukset, luuydinbiopsia, colonoskopia tai gastroskopia + CRE-dilataatio, PEG:n asennus Erittäin kalliita tutkimuksia tai hoitoja sisältävä käynti. Luuydintutkimus, johon liittyy koromosomitutkimus, pintamarkkeritutkimus tai kantasoluviljely. PET-tutkimukset. Muut erittäin kalliita hoitoja saavat potilaat 1 002, ,00 8. ryhmä (SIS8A) Lääketiputus 215,00 5

7 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet yli ,00 9. ryhmä(dial) Hemodialyysi 450, ryhmä (KDIAL1) Kotihemodialyysi, kiinteä laite 200, ryhmä (KDIAL2) Kotihemodialyys, siirrettävä laite 250,00 Diabetes poliklinikka Konsultaatiot hinnoitellaan siihen hintaryhmään, mitä konsultaatio sisällöltään vastaa. 1. ryhmä (DIAB1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (DIAB2) Diabeteshoitajan vastaanoton peruskäynti, pistosopetuskäynti diabeteshoitajalla 197,00 3. ryhmä (DIAB3) Insuliinipumppuhoitoisen käynti diabeteshoitajalla 282,00 Jalkaterapia 1. ryhmä (JAL1) Iho-, kynsimuutosten, haavojen hoidot sekä seuranta. Omahoidon sekä kenkien sopivuuden arviointi. Omahoidon opetus ja ohjaus. Apuvälineiden ja erityisjalkineiden tarpeen ja toimivuuden arviointi. 2. ryhmä (JAL2) Alaraajojen rakenteen ja toiminnan tutkiminen, kävelyn arviointi. Jalkojen suojien ja varpaiden oikaisijoiden valmistus. Vaativat ihon ja kynsien hoitotoimenpiteet. 3. ryhmä (JAL3) Tukipohjallisten ja kevennyspohjallisten valmistus. Haavanhoitokengät 108,00 216,00 324,00 6

8 Ravitsemusterapia 1. ryhmä (RAV1) Pieni ohjauskäynti (30 min.) 130,00 2. ryhmä (RAV2) Laaja ohjauskäynti (60 min.) 200,00 (RAV2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 38,00 3. ryhmä (RAV3) Ruokapäiväkirjan laskeminen ja palautekäynti 210,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (SIS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 907,00 7

9 Endoskopia avohoito 1.ryhmä (ENDO1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (ENDO2) Diagnostinen gastroskopia Diagnostinen sigmoidoskopia Proktoskopia + barronit 3. ryhmä (ENDO3) Diagnostinen kolonoskopia Gastroskopia + kevyt toimenpide (esim. slingaus tai poltto) Sigmoidoskopia + kevyt toimenpide tai sedaatio/analgesia (esim. slingaus, barronisaatio tai poltto) 4. ryhmä (ENDO4) Kolonoskopia + toimenpide tai sedaati/analgesia (esim. slingaus, poltto, barronisaatio) Gastroskopia + raskas toimenpide (esim. skleroterapia, ligeeraus, dilataatio, PEG:n asennus) Sigmoidoskopia ja raskas toimenpide (esim. CRE-dilataatio) Klonoskopia tai sigmoidoskopia + gastroskopia 413,00 516,00 619,00 5. ryhmä (ENDO5) Kapseliendoskopia 1 806,00 6. ryhmä (ENDO6) Lääkärikäynnin korvaava laaja hoitajakäynti 129,00 8

10 SISÄTAUDIT Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 10 Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Tasapainohäiriö Nenäverenvuoto Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, komplisoitunut, aikuinen Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen Keuhkoembolia Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut Pleuraeffuusio, komplisoitunut Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut Hengitysvajaus tai keuhkoödeema Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydäninfarkti, potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän aikana Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Syvien laskimoiden tromboflebiitti Sydänpysähdys, syy tuntematon Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut Ateroskleroosi, komplisoitunut Ateroskleroosi, ei komplisoitunut Hypertensio Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Sydänperäinen rintakipu Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut 972 9

11 143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, komplisoitunut Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen Muu maksan sairaus, komplisoitunut Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Ihon haavauma Vaikea ihosairaus, komplisoitunut Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Rintasyöpä, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut Diabetes, yli 35 vuotiaat Diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten toiminnanvajaus Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Punasolusairaus, aikuinen Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Infektiosairauden operatiivinen hoito Sepsis, aikuinen Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut

12 421 Virussairaus, aikuinen Infektiosairaudet, muut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei komplisoitunut Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, komplisoitunut Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen Hengityselinsairauden respiraattorihoito Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito E Hengityselinten kasvaimet C Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa D Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilanteessa E Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa A Removal of permanent cardiac pacemaker or defibrillator B Revison of cardiac pacemaker or implantation or replacement of cardiac defibrillator C Sydämen defibrillaattorin asentaminen A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus A Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti, sydämen katetrisaatio ilman monimutkaista perussairautta, lapsi A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut N Complex peptic ulcer or GI-haemorrhage N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain D Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, eritysitason vaativa sytostaattihoito E Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut D Muu niveltulehdus A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Endokriininen syöpäsairaus, vaativa isotooppihoito F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut D Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, vaativa sytostaattihoito E Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, erityistason vaativa sytostaattihoito F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut N Maligniteetin seuranta N Sepsis, aikuinen B Hengityselinsairauden ylipainehoito

13 4 LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA Avohoito Lastentautien poliklinikka 1. ryhmä (LAS1A) Sisältää normaalin kontrollikäynnin tai lyhyen ensikäynnin lääkärillä, suppeat laboratoriokokeet ja rtg-tutkimukset sekä sairaanhoitajan lyhyen ohjauksen. 2. ryhmä (LAS2A) Laaja ensikäynti tai runsaasti tutkimuksia sisältävä uusintakäynti lääkärillä, sairaanhoitajan suorittamat tutkimukset ihotesteineen ja puhalluskokeineen, laajat laboratorio-, uä- ja rtg-tutkimukset. 3. ryhmä (LAS3A) Erittäin laajoja tutkimuksia vaativa käynti lääkärillä, laajat verikokoeet (esim. koromosomi-, metaboliset tai endokrinologiset tutkimukset), rtg-tutkimukset (esim. magneettitutkimukset) 4. ryhmä (LAS4A) Tulotarkastukset, konsultaatiot, erillinen käynti sairaanhoitajanvastaanotolla (esim. diabeetikon ohjaus, astmatikon spirometriakontrolli ja ohjaus, syvävenakatetrin huuhtelu, tracheakanyylin vaihto ym. vastaava) 5. ryhmä (LAS5A) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 322,00 644, ,00 161,00 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 6. ryhmä (LAS6A) Vauvatehon perhekäynti 177,00 7. ryhmä Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (PKA) Potilas 1 124,00/pot. (PKB) Huoltaja 1 124,00/huolt. (PKC) Sisarukset 460,00/sis. 8. ryhmä (LAS7A) Diabetesnuorten sopeutumisvalmennuskurssi 4 vrk (NKA) Potilas 1 124,00/pot. (NKB) Huoltaja 562,00/huolt. (NKC) Sisarukset 115,00/sis. 9. ryhmä (LAS8A) Lääketiputus 300,00 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 12

14 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 Lääkkeet yli ,00 13

15 Lastenneurologian poliklinikka 1. ryhmä (LASN1) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi keskilaajat tutkimukset (laboratorio, KNF, rtg), käynnin yhteydessä annettavat lääkkeet, sosiaalityöntekijän palvelut ja halvat apuvälineet sekä yhteiskäynnin lääkärillä ja yksikön neuropsykologilla tai puheterapeutilla 2. ryhmä (LASN2) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi erittäin laajat (laboratorio-, kromosomi-, DNA-, metaboliset) tutkimukset, rtg- (esim. magneettitutkimukset) ja KNF-tutkimukset 3. ryhmä (LASN3) Neuropsykologin tai puheterapeutin käynti tai konsultaatio. Käynti sairaanhoitajalla 4. ryhmä (LASN4) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi 5. ryhmä (LASN5) Lastenneurologin konsultaatiot. Laajennettu tutkimuskäynti neuropsykologilla tai puheterapeutilla (sisältää mm. kuntoutusmateriaalin valmistusta). Neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynti pkl:lla. Sisältää lausunnon tai osallistumisen kuntoutussuunnitelmaan. 6. ryhmä (LASN6) Sisältää lastenneurologin vastaanottokäynnin, jolla on mukana sekä yksikön neuropsykologi että puheterapeutti 7. ryhmä (LASN7) Sisältää yksikön neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynnin päiväkodilla tai koulussa. Ulkopuolelta ostettu sopeutusvalmennus laskutetaan erikseen 8. ryhmä (LASN8) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto ilman laajoja lisätutkimuksia 9. ryhmä (LASN9) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto, joka sisältää laajat ja kalliit geneettiset tutkimukset Hinta 430, ,00 172,00 55,00 55,00 258,00 505,00 387, , ,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1.ryhmä(LAS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1 178,00 14

16 LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat 12 Etenevä keskushermoston sairaus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus lapsella Tasapainohäiriö Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, lapsi Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, lapsi Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus, lapsi Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Virtsatiekivi, ei komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, lapsi Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu merkittävä ongelma Normaali vastasyntynyt Punasolusairaus, lapsi Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Sepsis, lapsi Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi Infektiosairaudet, muut Allerginen reaktio, lapsi Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi

17 455 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Yleisanesteisa neurologisen ongelman takia F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut N Risaleikkaus N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v A Metabolinen sairaus F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut B Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma C Alle 1000g painavan vastasyntyneen jatkohoito N Vastasyntynyt, syntymäpaino g A Vastasyntynyt, syntymäpaino g, useiden elinjärjestelmien ongelmia B Vastasyntynyt, syntymäpaino g, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia C Keskosen vakava hengitysongelma B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia C Täysiaikaisen vastasyntyneen vakava hengitysongelma N Sepsis, lapsi A Psyykkinen kehitysvammaisuus B Neuropsykiatrinen häiriö A Syömishäiriöt B Muut psyykkiset oireyhtymät A Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, komplisoitunut B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, komplisoitunut B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut

18 5 NEUROLOGIA Avohoito 1. ryhmä (NEU1A) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy peruslaboratorikokeet, ei erityistutkimuksia. 2. ryhmä (NEU1B) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käytniin sisältyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimukisa ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Hinta 237,00 711,00 3. ryhmä (NEU1C) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 4. ryhmä (NEU2A) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisältyy peruslaboratoriokokeet, ei erityistutkimuksia ,00 166,00 5.ryhmä (NEU2B) 6.ryhmä (NEU2C) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisltyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimuksia ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanototlla. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 474, ,00 7. ryhmä (NEU2D) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 8. ryhmä (NEU3A) Duodopapotilaan hoito 3 750,00 9. ryhmä (NEUSH) Kotrollikäynti sairaanhoitajan vastaanotolla. 65, ryhmä (NEPS1) Neuropsykologinen tutkimuskäynti. 194, ryhmä(neps2) Neuropsykologinen kuntoutuskäynti. Sisältää myös puheterapeutin käynnin. 136, ryhmä (NEKU1) Polikliininen kuntoutuskäynti, suppea vastaanotto 237, ryhmä (NEKU2) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajempi vastaanotto 474, ryhmä (NEKU3) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajin vastaanotto 948,00 17

19 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (NEU1V) Mikkelin keskussairaalan neurologisen osaston keskimääräinen hoitopäivän hinta. 822,00 2. ryhmä (NEU2V) Neurologisen kuntoutusosaston hoitopäivähinta. 486,00 3. ryhmä (NEU3V) Hengityshalvaushoidon hoitopäivähinta. 835,00 18

20 NEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 9 Selkäytimen sairaus tai vamma Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus MS-tauti tai pikkuaivoataksia Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, komplisoitunut Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Silmän hermostolliset sairaudet Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut Tasapainohäiriö Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Hypertensio Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut Selkäsairaus Aikuisiän diabetes, yli 35-vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut Infektiosairaudet, muut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Palveluhinnasto 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 Sisällys

Palveluhinnasto 2016 Sisällys PALVELUHINNASTO 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot... 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 Sisätaudit... 5 4 Lasten taudit ja lasten neurologia...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 26.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2011 Sisällys Hinnoitteluperiaatteet,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2007

PALVELUHINNASTO 1.1.2007 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2007 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston -14.12.2006 180 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2008

PALVELUHINNASTO 1.1.2008 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2008 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston kokouksessaan 13.12.2007 156 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2009 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston 18.12.2008 155 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14 PALVELUHINNASTO 2016 Hallitus 17.12.2015 20 14 1 Palveluhinnasto 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat) 4 3 Sisätaudit

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.03.2016 Sairaanhoitopiirin hallitus 16.12.2015 Päivitetty 16.03.2016 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 HINNASTO 2008 Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus

Lisätiedot

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain.

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain. SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus 8 Ihotaudit 9 Keuhkosairaudet 10 Lastentaudit 11 Lastenneurologia

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja.

Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja. 03.02.2017 Sairaanhoitopiirin hallitus 14.12.2016 Päivitetty 03.02.2017 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen 18.1.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat Myyntilaskutus kuntakoonti 15.9.2017 2017/08 Jäsenkunnat 10007 HAMINAN KAUPUNKI/PERUSTURVA Carean erikoissairaanhoito yhteensä Edell. koko vuosi Kum.tot. Edell. vuosi Kum.tot. Kuluva vuosi M-% EUR Suorite

Lisätiedot

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Esimerkki Potilas on ollut osastolla tekonivelen luksaation vuoksi Diagnoosit väärässä järjestyksessä 1. I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 2. I10 Essentiaalinen verenpainetauti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin hallitus 13.12.2017 22.12.2017 Päivitetty 22.12.2017 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täyden hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla

Lisätiedot

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2016 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Apuvälinepalvelulaskutus kunnittain tilanne 14.12.2009 58

Apuvälinepalvelulaskutus kunnittain tilanne 14.12.2009 58 PALVELUHINNASTO 2010 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2012 12.12.2011 1 (55) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2012. Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1

PALVELUHINNASTO 2012. Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1 PALVELUHINNASTO 2012 Yhtymähallitus 12.12.2011 / 218 Liite nro 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito

Lisätiedot

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä

Kliininen tutkimus, kannanotto esitettyyn kysymykseen, käynnin kirjaus ja konsultaatiovastaus, ehdotus jatkotoimenpiteistä TARJOUSLOMAKE 1: PALVELUJA KOSKEVAT VAATIMUKSE Pos. Palvelut Palvelun sisältö ja laajuus Palvelun suorittaja 1. RINTATUTKIMUKSET 1.1. Mammografiatutkimus (ei seulonta) Mammografiatutkimus ja lausunto Lääkäri

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS LÄHETTEET Lähetteet yhteensä Tammi-elokuu Muutos 2017 2016 17/16 % Sairaalat TYKS 90 821 86 508 5,0 Turunmaan sairaala

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen 9.12.2015 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat Hamina Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Myyntilaskutus kuntakoonti 209-alkavien DRG-jaksojen hinnat olivat virheelliset 1-7 2014. Teimme kumulatiivisen korjauksen hintoihin 2014-8. Tästä syystä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta 19.1.2015 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan 1.2.2015 alkaen PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014

Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014 Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2015 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien PALVELUHINNASTO 1.1.2014 lukien Hallitus 13.12.2013 24.1.2014 PALVELUJEN HINNASTO 1.1.2014 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelujen tuotteistuksen ja 1 hinnoittelun periaatteet Hoitokeskus 8 Kymenlaakson

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 1 Sisällysluettelo Hinnasto 2014 Drg-pohjainen hinnoittelu 2 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 2 Siirtoviivehinnoittelu 3 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen erikoissairaanhoidon myyntihinnasto Co r on a ri a n t uo t ta mie n p a lv e lu i den o s al t a. 4.2 0 7 al kae n It s e t u o

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2014

DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG -käyttäjäpäivät 13.12.2013 Minna-Liisa Sjöblom 13.12.2013 Page 1 Poistuneet ryhmät Uudet ryhmät Muutokset: mistä ryhmistä hoitojaksot siirtyneet mihin ryhmiin hoitojaksot

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat Jäsenkunnat Jäsenkunnat Layer 1 of 20 2013 ) 090 Pneumonia/pleuriitti,aik,ei K 404F Lymfooma/krooninen leukemia,ei K 183 Esofag,gastroen,muu ruuans.häir,aik,ei K 372 Alatiesynnytys,ongelmia 224 Ylär muu

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2018

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2018 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo

HINNASTO. Hinnasto maksusitoumuksille, jotka on päivätty 1.4.2015 jälkeen Hinnasto on voimassa 1.4.2015-31.12.2017. Palvelusetelin arvo 1/5 HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia, Pirkkala (Vesilahti), Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi Yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto maksusitoumuksille,

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli

HINNASTO. Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli HINNASTO Pirkanmaan kehyskunnat: Nokia Erikoislääkärin vastaanoton sekä tutkimusten ja toimenpiteiden palveluseteli Hinnasto voimassa 1.1.2016-31.12.2016 TUOTE Kokonaishinta Palvelusetelin Asiakkaan NUMERO

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Kuvaus Coxa Dextra

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot