PALVELUHINNASTO Hallituksen mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti"

Transkriptio

1 PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen mukaisesti 2014

2 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat) SISÄTAUDIT LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA NEUROLOGIA IHOTAUDIT KEUHKOSAIRAUDET INFEKTIOTAUDIT GERIATRIA KIRURGIA NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET SILMÄTAUDIT KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT SUU- JA LEUKASAIRAUDET KIPUPOLIKLINIKKA FYSIATRIA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOITOKESKUS PSYKIATRIA TYÖNOHJAUS- JA ASIANTUNTIJAKONSULTAATIOPALVELUT ALUEELLINEN APUVÄLINEYKSIKKÖ

3 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT Hinnoitteluperusteet Soveltamisala DRG-hinnoittelu Kuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan suoritehinnoittelun perustana on palvelusuoritteen hinta, joka sisältää toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa valtuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa hallitus etukäteen. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Valtuusto vahvisti hinnoitteluperusteet perussopimuksen mukaisesti. Hinnat ovat lopullisia hintoja ja laskutus tapahtuu jälkikäteen todellisen käytön mukaan. Hinnasto koskee sairaanhoitopiirin itse tuottamia palveluja ja sitä sovelletaan jäsenkuntiin sekä ilman maksusitoumusta hoidettaviin ulkokuntalaisiin ja ns. täydenkorvauksen maksajiin. Täydenkorvauksen laskutuksessa hintoihin lisätään asiakasmaksut. Sopimuksen perusteella palveluita myytäessä hinnoista sovitaan erikseen. Kuntayhtymän ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat asiakaspalvelut laskutetaan jäsenkunnilta kauttalaskutuksena eli saman suuruisena kuin sairaanhoitopiiriä niistä laskutetaan. Hallitus valtuutettiin yksittäistapauksessa poikkeamaan tästä pääsäännöstä. Suurin osa somaattisten sairauksien vuodeosastohoidosta ja päiväkirurgia laskutetaan hoitojaksoperusteisesti DRG-hinnoin (NordDRG). Yli 20 päivän hoitojaksot Avohoito Mikäli lastentaudeilla, lastenneurologiassa tai akuutissa neurologiassa hoitojakson pituus ylittää kaksikymmentä päivää, ylittävät päivät laskutetaan lastentaudeilla ja lastenneurologiassa erikoisalan keskimääräisellä hoitopäivähinnalla ja neurologiassa akuuttineurologian keskimääräisellä hoitopäivähinnalla. Poliklinikkakäynnit lukuun ottamatta päiväkirurgiaa laskutetaan käyntikohtaisesti käyntiryhmähinnoilla. 2

4 Päivystysosasto Päivystysosastolla yleislääketieteen hoito laskutetaan hoitopäivähinnalla. Päivystysosastolla suoritettu erikoissairaanhoito laskutetaan DRG-hinnoin. Hoitopäivähintalaskutus Psykiatrian, ihotautien ja neurologisen kuntoutuksen hoito sekä hengityshalvaushoito laskutetaan yksinomaan hoitopäivähinnoilla. Hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa lähtöpäivää ei laskuteta. Siirtoviivehinnoittelu Sekä avo- että vuodeosastohoidon hintoihin sisältyvät laboratorio-, röntgen- ja muut vastaavat tutkimukset sekä leikkaus- ja anestesiaosaston, tehohoidon ja muut sisäisesti tuotetut palvelut. Jatkohoitopaikkaan siirtovalmiiksi ilmoitetun potilaan siirtoviivemaksuna laskutetaan DRG-laskutettavalta jaksolta erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1,5-kertaisena ja hoitopäiväperusteisessa laskutuksessa hoito-osaston hoitopäivämaksu 1,5-kertaisena siirtovalmiuden ilmoittamispäivän ja sitä seuraavan järjestelypäivän jälkeen. Laskutus ja maksuehdot Jäsenkuntalaskutus tehdään kerran kuukaudessa toteutumaan perustuvana laskutuksena, maksuaika 10 vrk ja viivästyskorko korkolain mukainen. Maksumuistutuksesta peritään korvausta 5. 3

5 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (KAIKKIEN ERIKOISALOJEN POTILAAT) Avohoito jäsenkunnat 1. ryhmä (PPKL1) HOITAJAKÄYNTI Itsenäinen hoitajakäynti ilman lääkärin vastaanottoa. Esim. helppohoitoisten infektioiden hoito-ohjaus ja neuvonta, kipsin korjaus, lääkkeen anto, injektio tai muu toimenpide, jonka lääkäri on esim. määrännyt edellisenä päivänä. Sairasloma kirj. 52,00 2. ryhmä (PPKL2) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYNTI Lyhyt (enintään 10 min pituinen) vastaanottokäynti, sisältää max. 2-3 laboratoriotutkimusta. 73,00 3. ryhmä (PPKL3) LÄÄKÄRIN VASTAAN- OTTOKÄYTNI Käyntiin liittyy tavanomaisia laboratorio- ja röntgentutkimuksia, lisäksi esim. pienet suturaatiot ja muut pientoimenpiteet. Käyntiin voi liittyä omatoimisen potilaan voinnin seurantaa alle 5 h. 147,00 4. ryhmä (PPKL4) PÄIVVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Käyntiin liittyy yli 5 h kestävä potilaan seuranta tai muuten runsaasti hoitohenkilökunnan apua tarvitseva potilas. Esim. huonokuntoiset vanhuspotilaat, rintakipupotilaat, neurologiset potilaat, verisuonitukosepäilyt. Käyntiin sisältyy laboratorio- ja röntgentutkimuksia, toisen erikoisalan konsultaatio tai toimenpiteitä (esim. murtuman hoito). M1 lähete. 293,00 5. ryhmä (PPKL5) VAATIVA PÄIVYSTYS- VASTAANOTTO- KÄYNTI Vaativa päivystyskäynti, jolloin tarvitaan jatkuvaa tarkkailua tai yli 10 h potilaan seurantaa ppkl:lla (esim. moniongelmainen potilas, rintakivun erotusdiagnoosi toistetuin tutkimuksin, vaativa jatkohoidon suunnittelu, runsaasti perushoitoa vaativa potilas ja yön yli seurantaan jäävä potilas). Ultraäänitutkimus, isotooppitutkimus, angiografia, tietokonetomografia tai magneettitutkimus. 736,00 6. ryhmä (PPKL6) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen. 55,00 Ensineuvopuhelut 6,62/puhelu Arkisin ENSI1 ENS2 Viikonloppuisin ,86/puhelu Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (POS1) Hoitopäivähinta (yleislääketiede) 520,00 4

6 3 SISÄTAUDIT Avohoito 1.ryhmä (SIS1A) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi Hinta 55,00 55,00 2. ryhmä (SIS2A) Laaja hoitajakäynti tai lyhyt jälkikäyntityylinen lääkärin vastaanotto ilman tutkimuksia 150,00 (SIS2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 35,00 3. ryhmä (SIS3A) Lyhyt ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, ajanvaraus min. Käyntiin sisältyy vain muutama peruslaboratoriotutkimus. Munuaispoliklinikka käynti 251,00 4. ryhmä (SIS4A) Vaativa ajanvarauskäynti: lääkärin vastaanotto, sisältää perusteellisen tilannearvion laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Esim. PRE-dialyysi arviokäynti, laihdutusleikkausarvio käynti. Tahdistinhoitajan vastaanottokäynti 401,00 5. ryhmä (SIS5A) Erityisen vaativa käynti. Lääkärin vastaanotto, joka sisältää laajan tilannearvion tai johon liittyy yksi esim. seuraavista tutkimuksista: rasitus-ekg, sydämen uä-tutkimus, EKG:n tai verenpaineen vuorokausinauhoitus, tahdistimen mittaus. Gastroskopia + toimenpide (esim. ulcuksen scleroterapia, polypektomia, angiodysplasian käsittely, vuodon hoito) tai colonoskopia. Ruokatorven kautta tehty sydämen ultraäänitutkimus, luuydintutkimus, rytmihäiriötahdistin kontrolli, tietokonetomografia, yksinkertaiset isotooppitutkimukset, radiojodihoito. Vastaanottokäynti, johon liittyy kalliita laboratoriotutkimuksia 501,00 6.ryhmä (SIS6A) 7.ryhmä (SIS7A) Kallis tutkimuskäynti. Sisältää kalliita tai aikaavieviä tutkimuksia tai johon liittyy enemmän kuin yksi 5. ryhmän tutkimus. Esim. sydänlihasperfuusion SPECT-kuvaus (MIBI), magneettikuvaukset, luuydinbiopsia, colonoskopia tai gastroskopia + CRE-dilataatio, PEG:n asennus Erittäin kalliita tutkimuksia tai hoitoja sisältävä käynti. Luuydintutkimus, johon liittyy koromosomitutkimus, pintamarkkeritutkimus tai kantasoluviljely. PET-tutkimukset. Muut erittäin kalliita hoitoja saavat potilaat 1 002, ,00 8. ryhmä (SIS8A) Lääketiputus 215,00 5

7 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Lääkkeet ,00 Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet yli ,00 9. ryhmä(dial) Hemodialyysi 450, ryhmä (KDIAL1) Kotihemodialyysi, kiinteä laite 200, ryhmä (KDIAL2) Kotihemodialyys, siirrettävä laite 250,00 Diabetes poliklinikka Konsultaatiot hinnoitellaan siihen hintaryhmään, mitä konsultaatio sisällöltään vastaa. 1. ryhmä (DIAB1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (DIAB2) Diabeteshoitajan vastaanoton peruskäynti, pistosopetuskäynti diabeteshoitajalla 197,00 3. ryhmä (DIAB3) Insuliinipumppuhoitoisen käynti diabeteshoitajalla 282,00 Jalkaterapia 1. ryhmä (JAL1) Iho-, kynsimuutosten, haavojen hoidot sekä seuranta. Omahoidon sekä kenkien sopivuuden arviointi. Omahoidon opetus ja ohjaus. Apuvälineiden ja erityisjalkineiden tarpeen ja toimivuuden arviointi. 2. ryhmä (JAL2) Alaraajojen rakenteen ja toiminnan tutkiminen, kävelyn arviointi. Jalkojen suojien ja varpaiden oikaisijoiden valmistus. Vaativat ihon ja kynsien hoitotoimenpiteet. 3. ryhmä (JAL3) Tukipohjallisten ja kevennyspohjallisten valmistus. Haavanhoitokengät 108,00 216,00 324,00 6

8 Ravitsemusterapia 1. ryhmä (RAV1) Pieni ohjauskäynti (30 min.) 130,00 2. ryhmä (RAV2) Laaja ohjauskäynti (60 min.) 200,00 (RAV2R) 2. ryhmän tasoisen hoidon potilaskohtainen ryhmäkäyntihinta 38,00 3. ryhmä (RAV3) Ruokapäiväkirjan laskeminen ja palautekäynti 210,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (SIS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 907,00 7

9 Endoskopia avohoito 1.ryhmä (ENDO1) Hoitopuhelu, ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 2. ryhmä (ENDO2) Diagnostinen gastroskopia Diagnostinen sigmoidoskopia Proktoskopia + barronit 3. ryhmä (ENDO3) Diagnostinen kolonoskopia Gastroskopia + kevyt toimenpide (esim. slingaus tai poltto) Sigmoidoskopia + kevyt toimenpide tai sedaatio/analgesia (esim. slingaus, barronisaatio tai poltto) 4. ryhmä (ENDO4) Kolonoskopia + toimenpide tai sedaati/analgesia (esim. slingaus, poltto, barronisaatio) Gastroskopia + raskas toimenpide (esim. skleroterapia, ligeeraus, dilataatio, PEG:n asennus) Sigmoidoskopia ja raskas toimenpide (esim. CRE-dilataatio) Klonoskopia tai sigmoidoskopia + gastroskopia 413,00 516,00 619,00 5. ryhmä (ENDO5) Kapseliendoskopia 1 806,00 6. ryhmä (ENDO6) Lääkärikäynnin korvaava laaja hoitajakäynti 129,00 8

10 SISÄTAUDIT Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 10 Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Tasapainohäiriö Nenäverenvuoto Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, komplisoitunut, aikuinen Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen Keuhkoembolia Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, komplisoitunut Pleuraeffuusio, komplisoitunut Pleuraeffuusio, ei komplisoitunut Hengitysvajaus tai keuhkoödeema Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydäninfarkti, potilas kuoli ensimmäisten 3 hoitopäivän aikana Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Syvien laskimoiden tromboflebiitti Sydänpysähdys, syy tuntematon Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut Ateroskleroosi, komplisoitunut Ateroskleroosi, ei komplisoitunut Hypertensio Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Sydänperäinen rintakipu Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut 972 9

11 143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, komplisoitunut Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen Muu maksan sairaus, komplisoitunut Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Ihon haavauma Vaikea ihosairaus, komplisoitunut Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Rintasyöpä, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut Diabetes, yli 35 vuotiaat Diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten toiminnanvajaus Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Punasolusairaus, aikuinen Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, komplisoitunut Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Infektiosairauden operatiivinen hoito Sepsis, aikuinen Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut

12 421 Virussairaus, aikuinen Infektiosairaudet, muut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei komplisoitunut Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, komplisoitunut Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen Hengityselinsairauden respiraattorihoito Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito E Hengityselinten kasvaimet C Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilanteessa D Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilanteessa E Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa A Removal of permanent cardiac pacemaker or defibrillator B Revison of cardiac pacemaker or implantation or replacement of cardiac defibrillator C Sydämen defibrillaattorin asentaminen A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus A Verenkiertoelinten sairaus, ei sydäninfarkti, sydämen katetrisaatio ilman monimutkaista perussairautta, lapsi A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut N Complex peptic ulcer or GI-haemorrhage N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain D Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti, eritysitason vaativa sytostaattihoito E Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen maligniteetti tai patologinen murtuma N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut D Muu niveltulehdus A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Endokriininen syöpäsairaus, vaativa isotooppihoito F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut D Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, vaativa sytostaattihoito E Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut, erityistason vaativa sytostaattihoito F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut N Maligniteetin seuranta N Sepsis, aikuinen B Hengityselinsairauden ylipainehoito

13 4 LASTEN TAUDIT JA LASTEN NEUROLOGIA Avohoito Lastentautien poliklinikka 1. ryhmä (LAS1A) Sisältää normaalin kontrollikäynnin tai lyhyen ensikäynnin lääkärillä, suppeat laboratoriokokeet ja rtg-tutkimukset sekä sairaanhoitajan lyhyen ohjauksen. 2. ryhmä (LAS2A) Laaja ensikäynti tai runsaasti tutkimuksia sisältävä uusintakäynti lääkärillä, sairaanhoitajan suorittamat tutkimukset ihotesteineen ja puhalluskokeineen, laajat laboratorio-, uä- ja rtg-tutkimukset. 3. ryhmä (LAS3A) Erittäin laajoja tutkimuksia vaativa käynti lääkärillä, laajat verikokoeet (esim. koromosomi-, metaboliset tai endokrinologiset tutkimukset), rtg-tutkimukset (esim. magneettitutkimukset) 4. ryhmä (LAS4A) Tulotarkastukset, konsultaatiot, erillinen käynti sairaanhoitajanvastaanotolla (esim. diabeetikon ohjaus, astmatikon spirometriakontrolli ja ohjaus, syvävenakatetrin huuhtelu, tracheakanyylin vaihto ym. vastaava) 5. ryhmä (LAS5A) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Hinta 322,00 644, ,00 161,00 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 6. ryhmä (LAS6A) Vauvatehon perhekäynti 177,00 7. ryhmä Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (PKA) Potilas 1 124,00/pot. (PKB) Huoltaja 1 124,00/huolt. (PKC) Sisarukset 460,00/sis. 8. ryhmä (LAS7A) Diabetesnuorten sopeutumisvalmennuskurssi 4 vrk (NKA) Potilas 1 124,00/pot. (NKB) Huoltaja 562,00/huolt. (NKC) Sisarukset 115,00/sis. 9. ryhmä (LAS8A) Lääketiputus 300,00 Tiputuksen lääke HR1 (LÄÄK1) Tiputuksen lääke HR2 (LÄÄK2) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 12

14 Tiputuksen lääke HR3 (LÄÄK3) Tiputuksen lääke HR4 (LÄÄK4) Tiputuksen lääke HR5 (LÄÄK5) Lääkkeet ,00 Lääkkeet ,00 Lääkkeet yli ,00 13

15 Lastenneurologian poliklinikka 1. ryhmä (LASN1) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi keskilaajat tutkimukset (laboratorio, KNF, rtg), käynnin yhteydessä annettavat lääkkeet, sosiaalityöntekijän palvelut ja halvat apuvälineet sekä yhteiskäynnin lääkärillä ja yksikön neuropsykologilla tai puheterapeutilla 2. ryhmä (LASN2) Lastenneurologin vastaanottokäynti, joka sisältää käynnin lisäksi erittäin laajat (laboratorio-, kromosomi-, DNA-, metaboliset) tutkimukset, rtg- (esim. magneettitutkimukset) ja KNF-tutkimukset 3. ryhmä (LASN3) Neuropsykologin tai puheterapeutin käynti tai konsultaatio. Käynti sairaanhoitajalla 4. ryhmä (LASN4) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen Sähköinen asiointi 5. ryhmä (LASN5) Lastenneurologin konsultaatiot. Laajennettu tutkimuskäynti neuropsykologilla tai puheterapeutilla (sisältää mm. kuntoutusmateriaalin valmistusta). Neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynti pkl:lla. Sisältää lausunnon tai osallistumisen kuntoutussuunnitelmaan. 6. ryhmä (LASN6) Sisältää lastenneurologin vastaanottokäynnin, jolla on mukana sekä yksikön neuropsykologi että puheterapeutti 7. ryhmä (LASN7) Sisältää yksikön neuropsykologin ja puheterapeutin yhteiskäynnin päiväkodilla tai koulussa. Ulkopuolelta ostettu sopeutusvalmennus laskutetaan erikseen 8. ryhmä (LASN8) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto ilman laajoja lisätutkimuksia 9. ryhmä (LASN9) Perinnöllisyyslääkärin vastaanotto, joka sisältää laajat ja kalliit geneettiset tutkimukset Hinta 430, ,00 172,00 55,00 55,00 258,00 505,00 387, , ,00 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1.ryhmä(LAS1V) Erikoisalan keskimääräinen hoitopäivähinta 1 178,00 14

16 LASTENTAUDIT JA LASTENNEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat 12 Etenevä keskushermoston sairaus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Muu silmäsairaus lapsella Tasapainohäiriö Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, lapsi Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, lapsi Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus, lapsi Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Suoliston tukos, ei komplisoitunut Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Luun ja luuytimen tulehdus Selkäsairaus Luuston sairaus tai artropatia, komplisoitunut Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, lapsi Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi Endokriininen sairaus, muu komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi Virtsatiekivi, ei komplisoitunut Munuais- ja virtsatiesairauden oire, lapsi Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, muu merkittävä ongelma Normaali vastasyntynyt Punasolusairaus, lapsi Veren hyytymishäiriö Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komplisoitunut Sepsis, lapsi Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi Infektiosairaudet, muut Allerginen reaktio, lapsi Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi

17 455 Vamma, myrkytys tai lääkkeen haittavaikutus, ei komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Yleisanesteisa neurologisen ongelman takia F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut N Risaleikkaus N Uncomplicated peptic ulcer or GI-hemorrhage A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v A Metabolinen sairaus F Endokriininen sairaus, muu ei komplisoitunut E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut B Vastasyntyneen jatkohoito tai myöhään ilmenevä neonataalinen ongelma C Alle 1000g painavan vastasyntyneen jatkohoito N Vastasyntynyt, syntymäpaino g A Vastasyntynyt, syntymäpaino g, useiden elinjärjestelmien ongelmia B Vastasyntynyt, syntymäpaino g, ei useiden elinjärjestelmien ongelmia C Keskosen vakava hengitysongelma B Vastasyntynyt, syntymäpaino 2500 g tai enemmän, useiden elinjärjestelmien ongelmia C Täysiaikaisen vastasyntyneen vakava hengitysongelma N Sepsis, lapsi A Psyykkinen kehitysvammaisuus B Neuropsykiatrinen häiriö A Syömishäiriöt B Muut psyykkiset oireyhtymät A Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, komplisoitunut B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, komplisoitunut B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut

18 5 NEUROLOGIA Avohoito 1. ryhmä (NEU1A) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy peruslaboratorikokeet, ei erityistutkimuksia. 2. ryhmä (NEU1B) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käytniin sisältyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimukisa ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Hinta 237,00 711,00 3. ryhmä (NEU1C) Potilaan ensikäynti neurologian poliklinikalla lähetteen perusteella. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 4. ryhmä (NEU2A) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisältyy peruslaboratoriokokeet, ei erityistutkimuksia ,00 166,00 5.ryhmä (NEU2B) 6.ryhmä (NEU2C) Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanotolla. Käyntiin sisltyy kaikki tutkimukset lukuunottamatta MRI-tutkimuksia ja hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. Potilaan kontrollikäynti neurologian poliklinikan vastaanototlla. Käyntiin sisältyy MRI-tutkimus ja kaikki hoidot lukuunottamatta neuropsykologisia palveluita. 474, ,00 7. ryhmä (NEU2D) Ennalta sovittu poliklinikkakäynnin korvaava soitto, josta tehdään merkintä potilaskertomukseen 55,00 Sähköinen asiointi 55,00 8. ryhmä (NEU3A) Duodopapotilaan hoito 3 750,00 9. ryhmä (NEUSH) Kotrollikäynti sairaanhoitajan vastaanotolla. 65, ryhmä (NEPS1) Neuropsykologinen tutkimuskäynti. 194, ryhmä(neps2) Neuropsykologinen kuntoutuskäynti. Sisältää myös puheterapeutin käynnin. 136, ryhmä (NEKU1) Polikliininen kuntoutuskäynti, suppea vastaanotto 237, ryhmä (NEKU2) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajempi vastaanotto 474, ryhmä (NEKU3) Polikliininen kuntoutuskäynti, laajin vastaanotto 948,00 17

19 Vuodeosastohoito Hoitopäiväkohtaiset hinnat 1. ryhmä (NEU1V) Mikkelin keskussairaalan neurologisen osaston keskimääräinen hoitopäivän hinta. 822,00 2. ryhmä (NEU2V) Neurologisen kuntoutusosaston hoitopäivähinta. 486,00 3. ryhmä (NEU3V) Hengityshalvaushoidon hoitopäivähinta. 835,00 18

20 NEUROLOGIA Hoitojaksokohtaiset DRG-hinnat Hinta 9 Selkäytimen sairaus tai vamma Keskushermoston kasvain, komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus MS-tauti tai pikkuaivoataksia Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, komplisoitunut Aivoverenkierron häiriö, diffuusi, ei komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, komplisoitunut Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut Hermoston infektiosairaus, ei virusaivokalvontulehdus Virusaivokalvontulehdus Tajuttomuus muun kuin vamman takia Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, aikuinen, ei komplisoitunut Kohtausoire tai päänsärky, lapsi Vakava aivovamma Aivotärähdys, aikuinen, komplisoitunut Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, komplisoitunut Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut Silmän hermostolliset sairaudet Muu silmäsairaus aikuisella, komplisoitunut Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut Tasapainohäiriö Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Hypertensio Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Pyörtyminen, komplisoitunut Pyörtyminen, ei komplisoitunut Selkäsairaus Aikuisiän diabetes, yli 35-vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut Infektiosairaudet, muut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut Epätavallinen toimenpiteen ja diagnoosin yhdistelmä, suppea toimenpide

Palveluhinnasto 2016 Sisällys

Palveluhinnasto 2016 Sisällys PALVELUHINNASTO 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot... 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 Sisätaudit... 5 4 Lasten taudit ja lasten neurologia...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Palveluhinnasto 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2007

PALVELUHINNASTO 1.1.2007 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2007 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston -14.12.2006 180 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 26.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2011 Sisällys Hinnoitteluperiaatteet,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2008

PALVELUHINNASTO 1.1.2008 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2008 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston kokouksessaan 13.12.2007 156 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2009 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston 18.12.2008 155 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L L

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.03.2016 Sairaanhoitopiirin hallitus 16.12.2015 Päivitetty 16.03.2016 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 HINNASTO 2008 Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus

Lisätiedot

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015

Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 Hinnasto 2016 Hallitus 9.12.2015 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2016 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen 9.12.2015 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014

Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014 Hinnasto 2015 Hallitus 10.12.2014 2 Sisällysluettelo Hinnasto 2015 Drg-pohjainen hinnoittelu 3 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 3 Siirtoviivehinnoittelu 4 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013

Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 Hinnasto 2014 Hallitus 11.12.2013 1 Sisällysluettelo Hinnasto 2014 Drg-pohjainen hinnoittelu 2 Kiinteän drg-hoitojaksohinnoittelun poikkeamat 2 Siirtoviivehinnoittelu 3 Psykiatrisen hoidon ja avohoidon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille KILJAVAN SAIRAALAN KOKONAISHOITOPÄIVÄHINNAT 2016 Vuodeosastokuntoutus Kiljavan Sairaalan vuodeosastokuntoutuksen (maksusitoumuksen antajalta/ kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopäivähinta muodostuu:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

Päivystystoiminta ja ensihoito 7

Päivystystoiminta ja ensihoito 7 PALVELUHINNASTO 2016 Hinnasto 2016 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN VASTUUALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2

Keskitetyt palvelut. Taustamateriaalia työpaja 2 Keskitetyt palvelut Taustamateriaalia 10.5.2016 - työpaja 2 Aineisto Tarkastelujakso 2014-2015 Rovaniemi PTH Kontaktit & osastojaksot (A1,A2,K3) LKS Kontaktit & osastojaksot Kontaktit sisältävät kaikki

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2017 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa

Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito. Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Selkäpotilas TYKS:ssa Lähetteen vaatimukset ja potilaan hoito Alueellinen koulutus 21.4.2016 Katri Pernaa Vuonna 2015 n 5000 poliklinikkakäyntiä degeneratiivisten selkäsairauksien vuoksi Näistä viidennes

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016

Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa. Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Tays:n selkäydinvammakeskuksen toiminta ja yhteistyötyks:n kanssa Sosiaalityöntekijä Kaarina Eskola Tays/Neku 17.5.2016 Keskittämisasetuksen voimaanastumisen (5/2011) jälkeen Taysiin on ohjautunut potilaita

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 2.5.2016 alkaen Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa vahvennettuina. Tuotenumero

Lisätiedot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot

Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin arvot Palvelusetelituotteet avohoito ja diagnostiikka 2015 2017 1.1.2016 muuttuneet omavastuut ja setelin t Edullisimmat yksittäisten tuotteiden ja osakokonaisuuksista muodostuneiden tuotteiden hinnat ovat taulukossa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan ohjaus

Rintasyöpäpotilaan ohjaus Rintasyöpäpotilaan ohjaus Lähete rintarauhaskirurgian yksikköön - mammografia,uä ja PNB oltava tehty - kuvat ja patologin vastaukset lähetteen mukaan! - potilaalle ilmoitettu diagnoosi - potilaalle rintasyöpähoitajan

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä Tehty

Lisätiedot

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala

Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla. Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Selkäleikkausta edeltävä esikäynti Töölön sairaalan Monitoimipoliklinikalla Sairaanhoitaja Toni Broman, HUS Töölön sairaala Töölön sairaalan osasto 2 on 25- paikkainen vuodeosasto, jonka erikoisalana on

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

NordDRG:n kehittämistyön organisointi

NordDRG:n kehittämistyön organisointi NordDRG:n kehittämistyön organisointi Kansallinen DRG-keskus Minna-Liisa Sjöblom erityisasiantuntija DRG-käyttäjäpäivät 1.12.2016 30.11.2016 Page 1 30.11.2016 Page 2 NordDRG NordDRG on erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet

Mielenterveystyö. Forssan seudun terveydenhuollon ky. Vuoden 2009 tarjouksen liite. Suoritteet Forssan seudun terveydenhuollon ky. Suoritteet TAMMELAN KUNTA Vuoden 2009 tarjouksen liite Mielenterveystyö Avohoito HOITOPÄIVÄT* 2006 2007 2008 2008 Tarjous 2006 2007 2008 2008 Tarjous sopimus (1-6) 2009

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

ESSHP:n toimintaympäristö

ESSHP:n toimintaympäristö ESSHP:n toimintaympäristö Väestö: 103664 (2% Manner-Suomesta) yli 65 vuotiaita 20,4% (2004 Suomi 15,8%) kasvaa yli 30%:iin vuonna 2030 alle 6 vuotiaita 6,3% (Suomi 7,7%) 12 kuntaa (2007 10 kuntaa) 7 terveyskeskusta/kuntayhtymää

Lisätiedot

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus

Työterveyshuolto Oppilasvalintatarkastus PELASTUSOPISTO Työterveyshuolto ESITIETOLOMAKE Oppilasvalintatarkastus HENKILÖTIEDOT Etu- ja sukunimi (myös aiempi) Henkilötunnus Osoite PERUSTIEDOT Koulutus Peruskoulu Ylioppilas Ammatillinen tutkinto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA

LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA PROTELOS OSSEOR LÄÄKETTÄ MÄÄRÄÄVÄN LÄÄKÄRIN OPAS JA TARKISTUSLISTA (strontiumranelaatti) Tämä opas on osa Protelos -valmisteen riskinhallintasuunnitelmaa. Oppaan on tarkoitus antaa tietoa Protelos -valmisteen

Lisätiedot

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 49/17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Johdanto 1 Tuote- ja suoritehinnastot: Kirurgia 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätiedot

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä

vatsan alueelle iso leikkaus ja sen jälkeen tullut infektio. Potilaan vatsan haava jouduttu avamaan ja jättämään auki. Potilaalla oli 10cm leveä Sorbact-geeliverkko säärihaavalla Haavapotilas on iäkäs rouva, jolla vasemmassa jalassa krooninen säärihaava. Potilas hoitanut haavaansa itse kotona, mutta voinnin huonontumisen, lisääntyneen haavaerityksen

Lisätiedot