TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015"

Transkriptio

1 Pieksämäen kaupungin perusturva Perusturvalautakunta TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 Voimaan alkaen

2 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSTURVA TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 SISÄLTÖ HINNOITTELUPERUSTEET TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT NEUVOLATOIMINTA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO AVOSAIRAANHOITO PERHENEUVOLA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSKESKUS SUUN TERVEYDENHUOLTO POLIKLINIKAT Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Kirurgia Anestesia Synnytys- ja naistentaudit Ihotaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit KOTI- JA LAITOSPALVELUT KOTISAIRAANHOITO LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS HOIVA- JA KUNTOUTUSOSASTO AKUUTTIOSASTO KIRURGINEN OSASTO PÄIVÄKIRURGIA JA LEIKKAUSTOIMENPITEET

3 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN TERVEYSTOIMI TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 HINNOITTELUPERUSTEET Palvelut jaetaan avo- ja osastopalveluihin. Palvelutarveryhmä, tuoteryhmätaso ja varsinainen tuote muodostavat hierarkisen rakenteen. Tuoteryhmätasolla käynnin, hoitopäivän tai toimenpiteen vaatiman ajan tai vaativuuden perusteella tuotteet on luokiteltu kahdesta kuuteen eri ryhmään. Palvelutarveja tuoteryhmätieto yhdessä muodostavat tuotteen koodin. Käsillä olevassa hinnastossa esitetään suppeat tuotekuvaukset sisältömäärittelyineen, yksityiskohtaisemmat tuotekuvaukset ovat saatavana erillisenä luettelona. Avohoitokäyntien hinnat sisältävät laboratorio-, röntgen- ym. tutkimukset. Käynnin korvaava puhelinneuvonta tarkoittaa potilaan hoidon vuoksi tapahtuvaa puhelinkeskustelua, jolloin kontaktista tehdään asianmukaiset merkinnät sairauskertomukseen. Kalliit sytostaatti- ja lääkehoidot (yli 350 /hoitokerta) lisälaskutetaan sekä avo- että osastohoidossa. Erikoissairaanhoidon ajanvaraus- ja päivystyskäynnit laskutetaan erikoisaloittain. Leikkauksessa tarvittava yli 200 /toimenpide maksava materiaali laskutetaan erikseen. Perusterveydenhuollon osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Narkoosissa tehtävissä polikliinisissa ja hammashuollon toimenpiteissä on erillinen polikliininen/hammashuollon ja anestesian laskutus. Osastojen hoitopäivät ja leikkaustoimenpiteet ovat keskihintatuotteita, operatiivisen osaston hoitojakson hinta muodostuu hoitopäivien lukumäärästä ja tehdystä toimenpiteestä. Toimenpiteet on luokiteltu viiteen luokkaan toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Aika lasketaan anestesian/puudutuksen alkamisesta leikkauksen loppumiseen. Proteesit ja implantit laskutetaan erikseen. Jos toimenpide tehdään molemminpuolisena (kuten suonikohju- tai vaivasenluuleikkaus), se siirtyy seuraavaan ryhmään. Perusturvalautakunta

4 TERVEYDENHUOLLON PALVELUHINNASTO 2015 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT KOODI SISÄLTÖ 2015 NEUVOLATOIMINTA NLAS Sairaanhoitokäynti tai lyhyt terveydenhoitokäynti neuvolassa (esim. rokotus). 65,00 NLA1 Terveydenhoitajan suorittama perustarkastus; 85,00 äitiys-, lasten-, perhesuunnittelu- ja vanhusneuvola sekä terveysneuvonta. NLA2 Lääkärin suorittama neuvolatarkastus. 134,00 Terveydenhoitajan suorittama laajennettu tarkastus. NLAR Asiakkaan ensimmäinen käynti valmennus-, terveysneuvonta- tai muussa 147,00 vastaavassa ryhmässä. KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO KOP1 Koululaisen tai opiskelijan terveyden- tai sairaanhoitokäynti terveydenhoitajan 54,00 vastaanotolla. KOP2 Lääkärin suorittama tarkastus. Vaativa terveydenhoitajan suorittama tarkastus/ 84,00 muu käynti (>tunti). Osallistuminen oppilasta käsittelevän työryhmän kokoukseen. Kouluuntulotarkastus. AVOSAIRAANHOITO AVO1 Terveyden- ja sairaanhoitajien vastaanotolle tehdyt terveyden- ja sairaanhoito- 73,00 käynnit. Lääkärin käynniksi kirjaama vastaanottokäynnin korvaava puhelinneuvonta. AVO2 Vaativa käynti terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Kesto yli 60 min. 97,00 AVO3 Peruskäynti lääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotolla. 132,00 AVO4 Vaativa käynti lääkärin vastaanotolla. Käyntiin liittyy joko toimenpideryhmä II 156,00 tai III mukaisia toimenpiteitä tai keskimääräistä enemmän laboratorio- ja röntgentutkimuksia. AVO5 Rasitusergometri, lääkärin suorittama rtg-tutkimus tai osteoporoositutkimus. 363,00 AVO6 Käynti, jossa tehdään lähete CT- ja/tai EEG-tutkimukseen. 502,00 EAP1 Sairaanhoitajan päivystysvastaanottokäynti. 82,00 EAP2 Sairaanhoitajan aikaa vievä (> 20 min) päivystysvastaanottokäynti 134,00 tai lääkärin päivystyksellinen peruskäynti. EAP3 Vaativa lääkärin päivystyskäynti. 210,00 EAP4 Erittäin vaativa lääkärin päivystyskäynti. 435,00 PERHENEUVOLA AVO2 Käynti perheneuvolan erityistyöntekijällä min. 159,00 AVO3 Käynti lastenpsykiatrilla. 377,00

5 PÄIHDE- MIELENTERVEYSKESKUS PAH1 Päihdehuollon avokatkaisukäynti, päivystyskäynti, arviointikäynti, hoitosuhdekäynti, 97,00 lääkkeenjakokäynti tai ajokorttiseurantakäynti. PAH2 Päihdehuollon selvittelykäynti; perhekäynti, verkostopalaveri, kriisikäynti. 186,00 Lääkärikäynti. PAH3 Päihdehuollon vaativa selvittely. 276,00 PAH4 Päihdehuollon verkostokokous. 371,00 PAH5 Päihdehuollon ryhmäkäynti tai akupunktioryhmäkäynti. 108,00 PKL2 Psykiatrian lääkehoito- tai hoitosuhdekäynti vastaanotolla tai käynnin korvaava 75,00 puhelinneuvonta. PKL3 Psykiatrian kuntoutuskäynti, sis. 3-6 tuntia ryhmätoimintaa, tarv. käynnit psyk.pkl:n 127,00 työntekijän vastaanotolla. Noin tunnin mittainen peruskartoituskäynti. PKL4 Psykiatrian keskimäärin tunnin kestävä tutkimuskäynti tai hoitosopimukseen perustuva 168,00 terapiakäynti. PKL5 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia kestävä tutkimus- ja hoitokäynti. 247,00 PKL6 Psykiatrian keskimäärin 2 tuntia tai enemmän kestävä vastaanotto, johon osallistuu 309,00 yksi tai useampi työntekijä. SUUN TERVEYDENHUOLTO Käynti hammaslääkärin vastaanotolla. 117,00 Käynti suuhygienistin tai hammashoitajan 75,00 vastaanotolla. Hammashoito yleisanestesiassa. 435,00

6 POLIKLINIKAT KOODI SISÄTAUDIT SISÄLTÖ PKL1 Käynti sisätautien erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotolla. 97,00 Käynnin korvaava puhelinneuvonta. PKL2 Peruskäynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa, 184,00 käynti sisältää perustason laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Toimenpiteet: luuydinnäytteen otto. PKL3 Vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää 263,00 laajoja laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Käyntiin liittyy hoitajan antamaa ohjausta. Toimenpiteet kuten aikaisemmin; rasitusergometria, urografia, venografia, gastroskopia, sigmoideoskopia PKL4 Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. 509,00 Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Toimenpiteet kuten aikaisemmin, esim. kolonoskopia ja sydämen tarkka doppler-menetelmät käsittävä ultraäänitutkimus. PKL5 Erityisen vaativa käynti sisätautien erikoisalan lääkärin vastaanotolla. 1230,00 Käynti sisältää tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa. KEUHKOTAUDIT PKL1 Keuhkolääkärin puhelinneuvonta, reseptien uusinta, paperikonsultaatio 73,00 tai hoitajakäynti. PKL2 Keuhkolääkärin kontrollikäynti. 117,00 PKL3 Keuhkolääkärin ensikäynti tai ohjauskäynti hoitajan luona. 218,00 PKL4 Laaja keuhkolääkärin vastaanotolla käynti, joka sisältää tietokonetomografian 1230,00 tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa. PKL5 Ensitietopäivä. 58,00 PKL6 Unitutkimus. 509,00 NEUROLOGIA PKL1 Neurologian erikoislääkärin puhelinneuvonta tai reseptien uusiminen ilman 73,00 vastaanottoa, paperikonsultaatio, hoitajavastaanotto (alle 20 min). PKL2 Neurologinen kontrollikäynti (20-30 min). 132,00 PKL3 Neurologinen ensikäynti (30-45 min), laaja uusintakäynti tai hoitajan aikaa 218,00 vievä (60 min) vastaanotto. PKL4 Laaja neurologinen käynti (45-60 min), esim. työkyvyn arvionti, 1230,00 kuntoutussuunnitelma jne. Käynti sisältää magneettikuvauksen, CT-tutkimuksen tai EEG-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

7 KIRURGIA PKL1 Käynti kirurgian erikoisalan hoitajan vastaanotolla. 73,00 Käynnin korvaava puhelinneuvonta. PKL2 Peruskäynti kirurgian erikoisalan lääkärin vastaanotolla tai ensiavussa. 190,00 Käynti sisältää perustason laboratorio- ja röntgentutkimuksia. PKL3 Vaativa käynti kirurgian erikoisalan lääkärillä. 263,00 Toimenpiteinä mm. rektoskopiat, näytepalojen ottaminen, kipsit, gastroskopia, sigmoideoskopia, peräpukamien kumilenkkihoito PKL4 Erityisen vaativa käynti kirurgian erikoisalan lääkärillä. 520,00 Toimenpiteinä mm. kolonoskopia, ENMG. Unitutkimus. Suonikohjujen vaahtoruiskutushoito. PKL5 Erityisen vaativa käynti kirurgian erikoisalan lääkärillä. Käynti sisältää 1230,00 magneettikuvauksen tai CT-tutkimuksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa. ANESTESIA ANE1 Anestesialääkärikäynnin korvaava puhelinneuvonta. 73,00 ANE2 Anestesialääkärin konsultaatio tai cardioversion anestesia. 168,00 ANE3 Kipuepiduraalipuudutus tai esim. gastroskopian anestesia. 402,00 ANE4 Anestesialääkäri + 2 hoitajaa esim. suun terveydenhuollon tp. 640,00 SYNNYTYS- JA NAISTENTAUDIT PKL1 Naistentautilääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan 73,00 vastaanotolla. PKL2 Peruskäynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa 180,00 sairaanhoitajan käynti. PKL3 Vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla tai erityisen vaativa erikoisalan 239,00 sairaanhoitajan vastaanotto. PKL4 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla. 358,00 PKL5 Erityisen vaativa käynti naistentautilääkärin vastaanotolla. Käynti sisältää 1230,00 tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa.

8 POLIKLINIKAT KOODI SISÄLTÖ IHOTAUDIT PKL1 Ihotautilääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan vastaanotolla. 73,00 SUP-sarjahoito. PKL2 Peruskäynti ihotautilääkärin vastaanotolla. 180,00 PKL3 Vaativa käynti ihotautien erikoislääkärin vastaanotolla. 263,00 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT PKL1 KNK-lääkärin puhelinneuvonta tai peruskäynti sairaanhoitajan tai kuulontutkijan 73,00 vastaanotolla. PKL2 Peruskäynti KNK-lääkärin vastaanotolla. 180,00 Tutkimuksia. PKL3 Vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla. 263,00 PKL4 Erityisen vaativa käynti KNK-lääkärin vastaanotolla. 1230,00 Käynti sisältää magneetti- tai ct-kuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa. SILMÄTAUDIT PKL1 Käynti silmätautien erikoisalan sairaanhoitajan vastaanotolla. 73,00 Käynnin korvaava puhelinneuvonta. PKL2 Peruskäynti silmälääkärin vastaanotolla. 180,00 Sairaanhoitajan suorittama näkökenttätutkimus ja silmänpohjakuvaus. PKL3 Vaativa käynti silmälääkärin vastaanotolla sisältäen mm. seuraavat toimenpiteet: 300,00 vaativa päivystyskäynti, lyhyt laserhoito kuten LTP, FAG, ilman muita toimenpiteitä esim. erikoislääkärin lähetteellä tuleva, lyhyet polikliiniset toimenpiteet. PKL4 Erityisen vaativa käynti silmälääkärillä sisältäen mm. vaativan silmänpohjan 435,00 laseroinnin, silmänpohjan varjoainetutkimuksen perustutkimuksen lisäksi, luomiplastiat, arteriabiopsiat. Käyntiin voi liittyä laboratorio- ja röntgentutkimuksia. PKL5 Erityisen vaativa käynti silmälääkärillä. Käynti sisältää 1230,00 tietokonetomografian tai magneettikuvauksen. Käynti merkitään lähetteen tekovaiheessa. Huom. Mikäli samassa yhteydessä tehdään kaksi erillistä toimenpidettä, niin kummastakin laskutetaan erikseen. Yli 200 /toimenpide maksava materiaali laskutetaan erikseen.

9 KOTI- JA LAITOSPALVELUT KOODI SELITE KOTISAIRAANHOITO KSH Tavallinen käynti 97,00 KHTEH Tehostettu käynti 192,00 Lisäksi lääkkeet ja hoitotarvikkeet todellisten kustannusten mukaan. LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS FAVH Apuvälinelainauskäynti. 65,00 LKU2 Fysioterapian tutkimus-, neuvonta- tai terapiakäynti. 102,00 Konsultaatio- tai kotikäynti. Apuvälinekotikäynti (yli 30 min). HOIVA- JA KUNTOUTUSOSASTO PERUSP Perushoitopäivä 190,00 HOITO Akuutti- ja kuntoutuspotilaan hoitopäivä 300,00 AKUUTTIOSASTO Osastohoitoon sisältyy osastohoidon aikana tarvittava hammashoito. Proteettisen hoidon teknisen työn kustannukset laskutetaan erikseen 50 :n yli menevältä osalta. Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen. Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana muualla tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus (myös magneettirekka), echo-tutkimus, Vaalijalan EEG-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista erikseen. YLE2 Perushoitopäivä 300,00 HOITO Akuutti- ja sisätautipotilaan hoitopäivä 363,00 Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim. sytostaattihoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana muualla tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus (myös magneettirekka), echo-tutkimus, Vaalijalan EEG-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista erikseen. HOITO Valvontayksikön hoitopäivä 609,00 Yli 350 maksava lääkehoito laskutetaan erikseen (esim.sydäninfarktin liuotushoito). Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana muualla tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus (myös magneettirekka), echo-tutkimus, Vaalijalan EEG-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista erikseen. TEHO Tehohoitopäivä, esim. hengityskonepotilas. 1277,00

10 KIRURGINEN OSASTO YLE2 Perushoitopäivä 300,00 HOITO Operatiivinen hoitopäivä riippumatta erikoisalasta 538,00 Jos potilasta käytetään hoitopäivän aikana muualla tutkimuksissa (tietokonetomografia, isotooppitutkimus, magneettikuvaus (myös magneettirekka), echo-tutkimus, Vaalijalan EEG-tutkimus) tai konsultaatiossa, laskutetaan ulkopuolisista matka- ja tutkimuskustannuksista erikseen. TEHO Tehohoitopäivä, esim hengityskonepotilas. 1277,00 HOITO Erityishoitopäivä 609,00 Esim. hengityshalvaus tai eristyspotilas. PÄIVÄKIRURGIA JA LEIKKAUSTOIMENPITEET LEIK1 Kirurgia 654,00 alle 40 min. Naistentaudit 654,00 Silmätaudit 654,00 I Ensimmäinen kipuepiduraali-käyntikerta kirjataan PÄIKI I:seen. Seuraavat kipuepiduraalikäynnit kirjataan ANE3:seen. LEIK2 Kirurgia 1117, min. Naistentaudit 1117,00 Silmätaudit 1117,00 LEIK3 Kirurgia 1805, min. Naistentaudit 1805,00 Silmätaudit 1805,00 LEIK4 Kirurgia 2881,00 n.90 min. Naistentaudit 2881,00 Silmätaudit 2881,00 LEIK5 Kirurgia 3615,00 yli 120 min. Naistentaudit 3615,00 Silmätaudit 3615,00 Huom: polvi- ja lonkkaproteesileikkaukset aina ryhmään V

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 Yleiset hintaluokat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

H I N N A S T O 2 0 1 5

H I N N A S T O 2 0 1 5 H I N N A S T O 2 0 1 5 1 PALVELUHINNASTO VUODELLE 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Palveluhinnasto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikköjen tuottamista palveluista

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Yhtymähallitus 18.12.2013; laboratorio, radiologia, fysioterapia 1.1.2014 alkaen Kuntayhtymän johtaja 27.1.2014; erikoissairaanhoito 1.2.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Yhtymähallitus 25.1.2012 Sisällysluettelo Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon hinnasto... 1-18 Laboratorion hinnasto... 19-21 Radiologian

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012. Kainuun maakunta -kuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS TILASTO-OSA 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 TILASTO-OSA 2012 Sisältö 1. Väestö 2. Luottamushenkilötoiminta 2.1. Maakuntavaltuusto 2.2. Maakuntahallitus 2.3. Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS HILMO Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus 2 2011 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 2/2012 HILMO Sosiaalihuollon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Hallitus 17.12.2013 liite 1 211 /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 LUONNOS 6 2014 1 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 YLEISTÄ Toimintaympäristössä tulee tapahtumaan lähivuosien aikana merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi on tarpeen

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot