Palveluhinnasto 2014 voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen"

Transkriptio

1 Palveluhinnasto 2014 voimassa alkaen

2 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus 5 Sairaanhoidollisten palveluiden toiminta-alue Ravitsemusterapia 7 Psykologitoiminta 7 Operatiivinen toiminta-alue Vatsataudit 8 Ortopedia ja neurokirurgia 11 Urologia 14 Muu kirurgia 18 Naistentaudit ja synnytys 21 Silmätaudit 25 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 27 Lastentaudit 29 Suu- ja leukasairaudet 35 Konservatiivinen toiminta-alue Sisätaudit 37 Neurologia 42 Ihotaudit ja allergologia 45 Syöpätaudit 47 Kuntoutus 48 Geriatria 50 Keuhkosairaudet 51 Psykiatrian toiminta-alue Aikuispsykiatria 53 Lasten- ja nuorisopsykiatria 55 Syömishäiriöyksikkö 55 Muut Potilaskoti 56 Työnohjaus 57

3 (57) LASKUTUKSEN PERIAATTEET Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt maksujen periaatteet vuodelle Näiden periaatteiden mukaisesti yhtymähallitus vahvistaa palveluhinnaston ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset sekä antaa ne tiedoksi jäsenkunnille ja alueen terveyskeskuksille. Laskutusperusteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) oman toiminnan palvelumaksut 2) ulkopuolisilta hankittavat palvelut 3) potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen 4) erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen 5) ensihoitotoiminnan kustannusten kattaminen 6) laskutukseen liittyvät erityiskysymykset OMA TOIMINTA Avohoidossa palvelumaksut on ryhmitelty erikoisaloittain hintaluokkiin. Selkeät hoitokokonaisuudet voidaan laskuttaa myös ns. hoitopakettina. Välittömään osastolle ottoon johtavat päivystyskäynnit sisältyvät vuodeosastohoidon drg-hoitopakettiin, eikä niitä laskuteta avohoitotoimintana. Päiväkirurgiassa ja vuodeosastohoidossa laskutus tapahtuu erikoisaloittain pääsääntöisesti hoitojaksokohtaisilla pakettihinnoilla. Hinnoittelussa on käytetty hyväksi NordDRG-ryhmittelyä (Classic-versio vuodelta 2012) ja valtakunnallisia yosairaaloiden painokertoimia vuodelta Pakettihinta vastaa siten valtakunnallista hoitokäytäntöä ja sisältää edellä mainitun päivystyskäynnin. Pienet potilaskohtaiset vaihtelut hoitoajassa eivät vaikuta laskutukseen, koska pakettihinta säilyy samana aina 21 hoitopäivään saakka. Tämän ns. katkaisupisteen ylittävät päivät laskutetaan erikoisalakohtaisilla hoitopäivähinnoilla: Erikoisala Effica-tuote Hinta Suu- ja leukasairaudet lyhvos 389 Ihotaudit lyhvos 312 Keuhkosairaudet lyhvos 312 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit lyhvos 389 Lastentaudit lyhvos 477 Muu kirurgia lyhvos 389 Naistentaudit ja synnytykset lyhvos 336 Neurologia lyhvos 709 Ortopedia ja neurokirurgia lyhvos 389 Silmätaudit lyhvos 389 Sisätaudit lyhvos 339 Urologia lyhvos 389 Vatsataudit lyhvos 389 Synnytyshoitojaksoille on määritelty omat lyhyemmät katkaisupisteet, jotta pitkä prenataalinen hoito saadaan laskutettua kustannusvastaavasti. Hoitojakson katkaisu tehdään kaikilla erikoisaloilla silloin, kun potilas siirtyy drg-hoitojaksolta suoraan sellaiseen hoitoon, joka laskutetaan edelleen hoitopäiväperusteisesti. Vuodeosastohoidon laskutuksessa on käytössä ns. siirtoviivemaksu, joka peritään silloin, kun potilaan siirto jatkohoitopaikkaan viivästyy. Siirtoviivemaksun perintä alkaa toisena päivänä potilaan siirtokelpoisuuden ilmoittamisajankohdasta lukien ja sen suuruus on kultakin hoitopäivältä drg-hoitojaksojen osalta 2 kertaa yllä mainittu

4 (57) erikoisalakohtainen katkaisupisteen ylityshinta ja muilta hoitojaksoilta hoitojaksoon ennen sakkomaksua sovellettu hoitopäivähinta kaksinkertaisena. Siirtoviivemaksun perinnän aloittaminen lopettaa samalla katkaisupisteen ylittymisestä perittävän lisämaksun perinnän. Pelkästään hoitopäiväperusteista osastohoidon laskutusta noudatetaan aikuis-, lasten- ja nuorisopsykiatriassa, hengityshalvauspotilailla, kuntoutuspotilailla sekä keskosten hoidossa. Nämä hoitopäivähinnat on kerrottu hinnastossa kunkin erikoisalan kohdalla. Tehostettua hoitoa ei laskuteta erikseen, vaan sen kustannukset sisältyvät edellä mainittuihin paketti- ja hoitopäivähintoihin. Alueellisessa apuvälinekeskuksessa on käytössä asukaslukupohjainen laskutus, jossa maksu määritellään erikseen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinepalveluista. Palvelun sisältö on tarkemmin kuvattu erillisessä alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaohjeessa. Erikoissairaanhoidon osalta perittävä vuosimaksu on 19,68 euroa / asukas ja perusterveydenhuollon osalta 7,90 euroa / asukas. Erikoissairaanhoidon maksu koskee kaikkia jäsenkuntia. Sen sijaan perusterveydenhuollon maksua peritään vain niiltä organisaatioilta, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksella toimintaan voi perusterveydenhuollon osalta osallistua myös ulkokunnat. Erikoissairaanhoidon apuvälineiden osalta ulkokuntien kanssa jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa omaksi annettavat apuvälineet laskutetaan. Omaksi annettavien apuvälineiden ostohintaan lisätään hankintakustannusten korvauksena 3,50 euron lisämaksu. Asukaslukupohjaisten maksujen perintä kunnilta tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. ULKOPUOLISILTA HANKITTAVAT PALVELUT Ulkopuolisilta hankitut avo- ja vuodeosastohoidon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut laskutetaan jäsenkunnilta hankintahinnalla. Laskutukseen lisätään sellaiset materiaali- ja muut kustannukset, jotka sairaanhoitopiiri on kutakin hoitoa varten itse joutunut maksamaan. POTILASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN TASAAMINEN Tasausjärjestelmä rajaa yksittäisen potilaan osalta kalenterivuoden aikana kertyvän laskutuksen euroon. Edellä mainittua ns. siirtoviivemaksua ei oteta huomioon tasausta tehtäessä. Tasausjärjestelmän kustannukset peritään jäsenkunnilta yhdessä erityisvelvoitemaksun kanssa. ERITYISVELVOITEMAKSU Jäsenkunnilta peritään perussopimuksen 19 :n mukaisena maksuna 57,14 /asukas. Perintä tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. Maksulla katetaan em. tasausjärjestelmän lisäksi hankkeiden omarahoitusosuuksia, potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet, Suomen Kuntaliiton palvelumaksu sekä myrkytystietokeskuksen, potilasvakuutuksen, laboratorioiden laaduntarkkailun, potilasasiamiestoiminnan, kantasolujen säilyttämisen, terveyden edistämisen ja perusterveydenhuollon yksikön kustannukset.

5 (57) ENSIHOITOTOIMINNAN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN Ensihoitotoiminnan kustannusten kattamiseksi peritään jäsenkunnilta asukaslukuun perustuvaa vuosimaksua, jonka suuruus on 47,28 /asukas. Perintä kunnilta tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. MUUTA HUOMIOITAVAA Tätä palveluhinnastoa noudatetaan ulkokuntien laskutuksessa, ellei toisin ole sovittu. Myös vakuutusyhtiöiden maksaman ns. täyskustannuskorvauksen laskutus tapahtuu palveluhinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät suunnitelman mukaiset poistot sekä katteen jäsenkunnille maksettavalle peruspääoman 1 %:n korolle. Tähän hinnastoon on koottu sairaanhoitopiirin oman toiminnan palvelumaksut erikoisaloittain. KAIKILLE ERIKOISALOILLE YHTEISET HINNAT TERVEYSKESKUSKONSULTAATIOT HL90 Kertakonsultaatio Terveyskeskuksen hoitovastuulla olevaa potilasta koskevaan konsultaatiopyyntöön vastaaminen. Konsultaatiopyyntö voi tulla puhelimitse, sähköisesti tai paperimuotoisena. Tarkoituksena on antaa erikoislääkärin arvio mahdollisesti tarvittavista lisätutkimuksista tai hoidosta tai esimerkiksi antaa vastaus nykyiseen sairauteen liittyvistä lääkehoitolinjoista. Erikoislääkärin työ terveyskeskuksessa tai kunnassa Toiminta koskee perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiakkaita / tunti

6 (57) PÄIVYSTYSKESKUS AVOHOITO HL11PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, plv ja verensokerin määritys liuskakokein HL12PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, plv sedimentti + viljely, pvk, crp, asat, alat ja afos, nielun pika-streptokokki HL13PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, pvk, crp, plv, maksa-arvot, U-amyl, elektrolyytit, kreat, Troponiini-I, FIDD, yksi natiivikuva + rtg-lääkärin lausunto HL02PP Yksinkertaiset toimenpiteet Sis.mm. lievät sisätautiset, kirurgiset, neurologiset ym. erikoisalojen ongelmat. Pienet murtumat kipsauksineen, nilkka-, polvija rannevammat sidoksineen ja lastoituksineen. Pienkirurgiset potilaat, yhdessä kerroksessa suljettavat haavat, vatsakivut, polvipunktio ilman näytteitä, pinnalliset palovammat. Rutiinilaboratoriotutkimuksia, natiiviröntgentutkimuksia (ad. 2). Ei vaadi erityisseurantaa tai eristystä. Ei leikkausvalmisteluja. HL03PP Vaativammat toimenpiteet Sis.mm. seurantaa vaativa intoxikaatio-potilas, suuremmat kipsaukset (kontrolliröntgenkuvat, lasikuituiset ja pitkät kipsit alaraajoihin, rannekipsaukset / olkapään luxatiot), vaativa suturaatio, vaativa vieras-esineen poisto läpivalaistuksessa, nivelpunktiot näytteineen. Infektiopotilas veriviljelyineen. Rytmihäiriöpotilas, rintakipupotilaan nitrotippa, lääkeinfuusiot. Vatsakipuinen ja murtumapotilas leikkaus-valmisteluineen. Useita laboratorio- ja röntgentutkimuksia (yli 3). Ei verivarauksia. Yksinkertainen valmistelematon ultraäänitutkimus (alaraaja, vatsa, pehmytkudos), lumbaalipunktio + rutiininäytteet HL04PP Erikoistoimenpiteet Sis.mm. elvytys, tajuton intoxicatio-potilas, labrapaketti + TT (pää-tt, keuhkoembolia-tt, vatsa-tt, thx-tt), rytmihäiriön hoito lääkkein tai tahdistimen asennus. C-pap/Be-pap-hoito. Seurattavat epileptikko-/ kouristelevat potilaat. Vuotava potilas verivarauksineen, suuret haavat, jännevammat + valtimoligeeraukset, jalka- ja käsiamputaatiot. Monivammapotilas +laajat luukuvaukset. Paljon hoitoa ja erikoistoimenpiteitä vaativa potilas (EEG, isotooppitutkimukset). Anestesialääkärin palvelut. HL05PP Kalliit tai aikaa vievät toimenpiteet Sis.mm. vammapotilaan tutkimukset (rtg, uä,). Suuret (4 yks.) ja erikoisverivaraukset. Erityisen paljon hoitoa, valvontaa ja kalliita tutkimuksia vaativa potilas. Päivystysluonteinen sähköinen kardioversio (laboratorio, röntgen, seuranta), useita TTtutkimuksia (kaulasuonet +pää)

7 (57) HL06PP Erityisen kalliit toimenpiteet tai tutkimukset Sis. mm. kalliit lääkehoidot (jatkuvat i.v lääkeinfuusio + Actilyse, Rapilycin, Aggrastat, Cofact), magneettitutkimukset, monivammapotilaan tutkimukset + leikkausvalmistelut (trauma-tt), erityisen suuret (6 yks.) verivaraukset tai kestovaraukset, siirrot yliopistosairaalaan, lääketieteellinen ruumiinavaus + vainajan säilytys VUODEOSASTOHOITO pphpv Y-talon päivystysosasto, psykiatrian erikoisalan potilaat 875 DRxxxx Muiden erikoisalojen vuodeosastohoito Y-talon päivystysosastolla laskutetaan erikoisalakohtaisilla drg-hinnoilla

8 (57) RAVITSEMUSTERAPIA Ravitsemussuunnittelijoiden käynnit jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 HL02 HL03 Seurantakäynti Tilanteen tarkistaminen. Jatkohoitotoimenpiteistä sopiminen. Ajankäyttö n min. Tavanomainen ensikäynti Ravintoanamneesi. Ruokavaliohoidon suunnittelu ja ohjaus. Ajankäyttö n. 60 min Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai muulta julkiselta sektorilta suoraan ravitsemusterapiayksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja. PSYKOLOGITOIMINTA Vaativa käynti Sisältää aikaa vievän ohjauksen, johon sisältyy perusteellinen ravinnonsaannin arviointi esim. atk-pohjaisen ravintoainelaskennan keinoin. Tarvittaessa potilaalle laaditaan kirjalliset ohjeet ruokavalion toteuttamiseksi. Ajankäyttö vähintään 1,5 tuntia. HL01 HL02 HL03 HL04 Työryhmätyö ja yhteisneuvottelut, terapeuttiset keskustelut, ohjaus- ja neuvontakeskustelut, keskustelukonsultaatiot. Yksilöpsykoterapia, neuropsykologinen yksilökuntoutus, yksilötyönohjaus, kertaluento. Muistitoimintojen tutkimus, älykkyyden tutkimus, koulukypsyyden selvittäminen, uusinta- ja kontrollitutkimukset, neuropsykologinen ryhmäkuntoutus, ryhmätyönohjaus, ryhmäterapia, pari- ja perheterapia. Psykologiset tutkimukset oireiden syiden selvittämiseksi, persoonallisuuden tutkimus HL05 Neuropsykologiset tutkimukset, palveluskelpoisuuden arviointi. 419 HL06 Psykologiset tutkimukset työ- / toimintakyvyn arvioimiseksi. 538 Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai yksityiseltä sektorilta suoraan psykologian palveluyksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja.

9 (57) VATSATAUDIT AVOHOITO HL51 Käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto laboratoriotutkimuksista, puhelimitse annetut hoito-ohjeet, käynti avannehoitajan / IBD-hoitajan / ravitsemussuunnittelijan / kuntoutusohjaajan / sairaanhoitajan / sosiaalityöntekijän luona. 100 HL52 Vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratoriotutkimukset, vaativa käynti avannehoitajan / IBD-hoitajan / sosiaalityöntekijän / ravitsemussuunnittelijan luona, lääkeinfuusio HL53 Ensikäynti / vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratorio- ja radiologiset tutkimukset (uä, TT-kuvaus), sigmoideoskopia, Barronin ligatuurat HL54 Ensikäynti / vastaanottokäynti, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset (laaja TT), sigmoideoskopia / gastroskopia sisältäen biopsiat HL55 HL56 Vastaanottokäynti, niihin liittyvät vaativat tutkimukset, gastroskopia / sigmoideoskopia ja toimenpide, kolonoskopia sisältäen biopsiat, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy tutkimuksia Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset, PEG:n laitto, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy kalliita tutkimuksia (MRI) HL57 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset (laaja MRI), maksabiopsia, kapseliendoskopia, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy kalliita tutkimuksia HL58 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset (PET-CT), vaativat toimenpiteet (ruokatorvi- / kolonstenttaus), anestesiassa tehty gastroskopia / kolonoskopia, käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy erittäin kalliita tutkimuksia HL59 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset (Octreokartta), kalliit lääke-infuusiot (Humira, Remicade pieni annos), käyntiä korvaava kirjevastaus / puhelu / kannanotto, johon liittyy erittäin kalliita tutkimuksia HL60 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja siihen liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset, kalliit lääkeinfuusiot (Humira, Remicade suuri annos), erittäin vaativat toimenpiteet Vatsatautien hinnastoa käytetään myös Ähtärissä.

10 (57) VATSATAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut DR147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut DR148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut DR149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut DR152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut DR153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut DR154A DR154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, komplisoitunut DR155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut DR157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut DR158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut DR159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei DR160 komplisoitunut DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut DR170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut DR171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut DR172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut DR173E Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto DR174N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 1 DR175N 928 DR180 Suoliston tukos, komplisoitunut DR181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, DR182 komplisoitunut 2 308

11 (57) VATSATAUDIT VUODEOSASTOHOITO DR188 DR189 DR197 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut DR203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain DR204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen DR206 Muu haiman sairaus, ei komplisoitunut DR207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut DR208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut DR288A Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella DR290 Kilpirauhasleikkaus DR290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR493 Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, komplisoitunut DR494 Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, ei komplisoitunut 3 089

12 (57) ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA AVOHOITO HL21 HL22 HL23 HL24 HL25 HL26 HL27 HL28 HL29 HL30 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Lastan vaihto, nivelpunktio. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Kipsisidoksen teko tai vaihto, repositio ja kipsaus, osteosynteesimateriaalin poisto. Käynti ja vaativa toimenpide Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Vaativa / aikaa vievän ortoosin teko. Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide ENMG, vaativat röntgentutkimukset, aikaa vievät toimenpiteet. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim.laaja CT-tutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Kalliit magneettitutkimukset Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Useita magneettitutkimuksia Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Ihon alle implantoidun kipupumpun täyttö ja ohjelmointi Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Implantoidun, selkäydinnestetilaan annostelevan baclofeenipumpun täyttö ja säätö SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

13 (57) ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR01D DR02A Kallonsisäisen aivoselkäydinnesteshuntin asettaminen, aikuinen Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, aikuinen DR02B Muu aikuisen kallonsisäinen toimenpide trauman takia DR6 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut DR19 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut DR27 Vakava aivovamma DR209C Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus DR209D Lonkan primaari tekonivelleikkaus, komplisoitunut DR209E Lonkan primaari tekonivelleikkaus, ei komplisoitunut DR209F Polven tai nilkan sekundaarinen tekonivelleikkaus DR209G Polven tai nilkan primaari tekonivelleikkaus DR210 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR211 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut DR215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut DR215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut DR218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi DR221 Polvileikkaus, komplisoitunut DR222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut DR223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplis DR224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 2 697

14 (57) DR225A Jalkaterän murtumaleikkaus DR225B Jalkaterän muu vaativa leikkaus DR226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut DR228 Käden, peukalon tai ranteen vaativa nivelleikkaus tai muu käden tai ranteen leikkaus, komplisoitunut Käden tai ranteen muu kuin suuren nivelen leikkaus, ei DR229 komplis Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun DR230 kiinnityslaitteiden poisto Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten kiinnityslaitteiden poisto 1 DR DR232 Artroskopia DR234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei kompl DR236 Lonkan tai lantion murtuma DR242F Artroosi, ei komplisoitunut 958 DR243 Selkäsairaus DR248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti DR249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito DR251 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut 748 DR253 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen., komplisoitunut DR254 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut 973 DR255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, lapsi DR256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu DR281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei kompl. 764 DR415 Infektiosairauden operatiivinen hoito DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR441 Käden leikkaus vamman takia DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut DR461 Leikkaustoimenpide muuhun terveyspalvelun käyttöön liittyen DR471N Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien raajojen kir. tmp DR491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatioleikkaus 6 797

15 (57) UROLOGIA AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Rakkohuuhtelu (Uracyst ) Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Flow- ja residuaalimittaus + lääkärin vastaanotto, kystoskopiakontrolli, TRUÄ, rakkohuuhtelu (DMSO, Epirubicin, BCG ). Suprabupisen katetrin vaihtaminen. Pistosopetus. Käynti ja vaativa toimenpide Rakkohuuntelu (Cystistat ), kestokatetrin polikliininen vieroitus, kystoskopia ja kestokatetri / suprabupinen katetri tai rakkobiopsia, Zometa -infuusio. Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Halpa solunsalpaajahoito (Dosetakseli, Mitoksantroni ) Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto, TRUÄ + biopsia / kultajyvät, kystoskopia + virtsan irtosolut tai pneumaattinen dilataatio, ureterstentin laittaminen poliklinikalla, toistokatetrointioperus, Xgeva-hoito. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim. laaja CTtutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset, UD-tutkimus. Virtsarakon Botox -injektio. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Urodynaaminen tutkimus + virtsarakontähystys + rtg ja vastaanotto. Kalliit magneettitutkimukset HL08 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot HL09 HL10 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Radiostrontium-hoito Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Kabasitakseli

16 (57) SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

17 (57) UROLOGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut DR310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut DR311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut DR313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR318 Munuaisten ja virtsateiden kasvain, komplisoitunut DR319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut DR320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut DR321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut DR323 Virtsatiekivi, komplisoitunut DR324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut DR325 Munuais-ja virtsatiesairauden oire, aikuinen komplisoitunut DR326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut DR332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR335 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei komplisoitunut DR336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut DR337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut DR338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi DR339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen DR342 Ympärileikkaus, aikuinen 1 729

18 (57) UROLOGIA VUODEOSASTOHOITO DR345 DR346 DR347G Miehen sukuelimen muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut DR349 Prostatahyperplasia, ei komplisoitunut 868 DR350 Tulehdus miehen sukuelimissä DR351 Miehen sterilisaatio DR352 Miehen sukuelinten muu sairaus DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 808

19 (57) MUU KIRURGIA AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ompeleiden poisto. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Ohutneulanäyte, laaja sidevaihto, incisio. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Pienen ihotai ihonalaiskudosmuutoksen poisto, karkeaneulanäyte. Verenkierron virtaustutkimus ja vastaanotto. Käynti ja vaativa toimenpide Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Laajan ihon ja ihonalaiskudoksen poisto, arteria temporalis-biopsia. Mamillan tatuointi, Graftin uä-tutkimus. Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto. ENMG, aikaa vievät toimenpiteet esim. syvän rintakyhmyn poisto. Erityisen laaja / vaativa toimenpide / useita toimenpiteitä samalle potilaalle. Suonikohjujen vaahtoruiskutushoito. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim. laaja CTtutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset. Vaativa / useiden suonikohjujen vaahtoruiskutushoito. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Kalliit magneettitutkimukset HL08 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot HL09 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

20 (57) MUU KIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR75 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus DR95 Pneumothorax, ei komplisoitunut DR113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas DR114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä DR119 Suonikohjuleikkaus DR120 Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide DR130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut DR131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut DR158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut DR159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut DR160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut DR161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR163 Tyräleikkaus, lapsi DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut DR183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut DR258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut DR259B Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut DR260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut DR261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio 4 514

21 (57) MUU KIRURGIA MUU KIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DR262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio DR263 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunut DR266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut DR267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide DR268 Plastiikkakirurginen toimenpide DR269 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toimenpide, komplisoitunut DR270 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toimenpide, ei komplisoitunut DR275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut DR281 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut DR288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella DR290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito DR339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen DR340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta DR342 Ympärileikkaus, aikuinen DR343 Ympärileikkaus, lapsi DR351 Miehen sterilisaatio DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut DR460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä DR478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut DR479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut DR493 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksellä, kompl DR494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksellä, ei kompl DR501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut DR502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia

22 (57) NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS AVOHOITO Naistentautien toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 Peruskäynti 52 HL02 HL03 HL04 Peruskäynti + toimenpide Sis. lab. näyte, tulehdusnäytteet, kryo, eletrokoagulaatio, kierukan asennus (tav. kierukka), papa, inseminaatio, uä-kontrolli ilman gyn. tutkimusta Peruskäynti + vaativa toimenpide Sis. rtg-tutkimus, kolposcopia, biopsia, kierukan asennus (hormonikierukka), vabra, endom. näyte, endocervixnäyte, ehkäisykapselin asennus, uä, hormonitutkimus, steriliteettitutkimus, hysteroskopia, salpingosonografia, sonohysterografia, fdpunktio, sytologinen näyte, pitkäaikaistarkkailu (<15t). Useampi alempiasteinen toimenpide yhdessä. Aikaa vievä toimenpide Loop, urodynaaminen tutkimus, cystoscopia, cystapunktio uäohjauksessa + sytologia. Useampi alemman asteinen tutkimus. Kotona tapahtuvan lääketieteellisen tyhjennyksen ohjelmointi ja lääketieteellisen keskeytyksen aikaa vievä valvonta HL05 Polikliiniset sytostaattihoidot ja magneettitutkimus ja CT 914 HL06 Kalliit polikliiniset sytostaattihoidot, lämpöpallohoito ja toimenpidehysteroskopia (sterilisaatio, polyypin poisto ym.) HL07 Avastin-hoito (pelkkä) HL08 Avastin + halpa sytostaatti (HL05) HL09 Avastin + kallis sytostaatti (HL06) Äitiyspoliklinikan toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL21 HL22 HL23 Peruskäynti / hoitajakäynti / ryhmäterapia Sis. hoitajan seulontauä-tutkimus, hoitajakäynnin yhteydessä ctg-tutkimuksen tai pelkän lääkärin vastaanottokäynnin. Peruskäynti + lisätutkimukset, aikaa vievä hoitajakäynti Sis. lisätutkimukset (lab) sekä ctg ja uä-tutkimukset. Lääkärin vaativa tutkimuskäynti Sis. uä, ctg, lääkärin uä-tutkimus, pitkäaikaistarkkailu (<15t)

23 (57) HL24 Diabetespoliklinikan tutkimus- / moniammatillinen tutkimuskäynti Sis. lääkärin vaativan tutkimuskäynnin ja sisätautilääkärin tutkimuskäynnin tai rtg-tutkimuksen. 522 HL25 Lapsivesipunktio 672 Päivystyspoliklinikka (naistentaudit / synnytykset) Maanantai - perjantai klo : HL01 HL02 HL03 HL04 Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta Muina aikoina: Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. HL11 HL12 HL13 HL14 Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta

24 (57) NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS VUODEOSASTO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat Naistentaudit DR183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut DR355 Kohdun ja sivuelinten leikkaus muun kuin munasarjojen ja sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia, ei komplisoitunut DR356 Gynekologinen korjausleikkaus DR357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia DR358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut DR359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitunut DR360 Vulvan, vaginan ja cervixin leikkaukset DR361 Laparoskopia tai munajohtimen katkaisu DR362 Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio DR364 Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaatuisen sairauden takia DR367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut DR368 Gynekologinen infektio DR369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymisjärjestelmän 845 sairaus DR376 Synnytyksen tai abortin jälkeinen tila ilman toimenpiteitä DR377N Obstetrinen toimepide DR378N Kohdunulkoinen raskaus DR379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys DR380 Abortti ilman kaavintaa 727 DR381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus DR382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 602 DR383 Raskauden aikainen muu komplikaatio DR384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila DR410 Kemoterapia, ei akuuttia leukemiaa 4 084

25 (57) DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Synnytykset DR370 Keisarileikkaus, komplisoitunut max 6 hpv DR371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut max 5 hpv DR372 Alatiesynnytys, ongelmia max 4 hpv DR373 Alatiesynnytys, ongelmaton max 4 hpv DR374 Alatiesynnytys ja sen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio max 4 hpv 5 544

26 (57) SILMÄTAUDIT AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 Lääkärin vastaanotto ilman toimenpiteitä Puhelinkonsultaatiot, lausunnot, kirjevastaukset, erittäin lyhyt kontrollikäynti, sarjakäynnit. Lääkärin vastaanotto / kuntoutusohjaajan peruskäynti Lyhyet uusintakäynnit tai hoitajakäynnit, joihin ei liity aikaa vieviä tutkimuksia. Lyhyehköt kuntoutusohjaajan käynnit. Lääkärin vastaanotto tai pientoimenpide / kuntoutusohjaajan aikaa vievä käynti Ensikäynnit, joihon sisältyy silmän perustutkimukset, laajemmat kontrollikäynnit, joihin liittyy yksinkertainen erikoistutkimus (valokuvaus, OCT, näkökenttä, topografia, ultraääni), tavallisimmat laserhoidot, polikliiniset pientoimenpiteet. Kuntoutusohjaajan peruskäynti kotona, koulussa tms. Lääkärin vastaanotto + erityistutkimus / kuntoutusohjaajan aikaa vievä ja erityisen vaativa käynti Tutkimuskäynnit, joihin liittyy kalliimpi erityistutkimus, varjoainetutkimus tai johon liittyy useampia edellä mainittuja tutkimuksia. Optikon tekemät silmälasimääritykset ja apuvälinekartoitukset. Kuntoutusohjaajan aikaa vievät koti-, koulu- tms. käynnit, joihin liittyy laajempia selvityksiä ja lausuntoja. Lääkärin konsultaatiokäynnit vastuuyksikön ulkopuolella. Silmäluomien korjausleikkaukset, kyyneltieputkitukset, erityisen kalliit lasiaispistoshoidot. Käynnit, joihin liittyy MRI-tutkimus HL07 Fotodynaaminen hoito Ikärappeuman lasiaspistoshoidot / laaja glaukoomaselvittely Glaukoomapaketit, ikärappeuman lasiaispistoshoidot ja vastaavat kalliit lääkehoidot. Käynnit, joihin liittyy vastuuyksikön ulkopuolella teetettävä lisätutkimus (CT, ERG, VEP, ultraäänitutkimukset) SOPEUTUMISVALMENNUS HL11 Ensitietokurssi 68 /vrk Alueellinen sopeutumisvalmennuskurssi 186 /vrk

27 (57) SILMÄNPOHJAN KUVAUKSET kiertävällä laitteistolla HL21 Silmän ja silmänpohjan valokuvaukset lausuntoineen. Hinta sisältää myös kuvaajan matkakulut 44 /pot. SILMÄTAUDIT VUODEOSASTO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR036A Verkkokalvon muu toimenpide DR036B Verkkokalvon kiinnittäminen DR036D Silmän laaja toimenpide DR39 Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset DR040N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä > DR42 Silmän sisäiset muut leikkaukset 1 929

28 (57) KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 HL08 Lyhyt käynti ilman toimenpiteitä / kuntoutusohjaajan peruskäynti / käynti kuulontutkijan luona, esim. apuvälineasioissa. Ensikäynti, käynti + helpot toimenpiteet / puheterapeutin käynti Sis. mm. max-punktioita, parasenteesejä, nenäverenvuodon hoitoa, oto-mikroskopia, puheterapeutin luona käynnit. Käynti + lisätutkimus / kuntoutusohjaajan 1. kotikäynti. Sis. mm. kuulontutkimuksia, tasapainoelintutkimuksia, tärykalvoputket, kuntoutusohjaajan ensimmäinen kotikäynti, jolloin tutustutaan mm. kotiolosuhteisiin. Käynti + aikaa vievä lisätutkimus / kuntoutusohjaajan aikaa vievä kotikäynti. Sis. mm. kuulontutkimuksia (BEKESY), Polyypin poisto nenästä tai pienten kasvainten poisto ilman PAD:ta, nenänselän nostot, kuntoutus-ohjaajan aikaa vievä kotikäynti, joka sisältää yhteydenottoja paikallisiin organisaatioihin. Käynti + vaativat toimenpiteet/kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa vievä kotikäynti Sis. mm. pp:ssa sivuonteloiden tähystykset, polyyppien poisto nenästä tai pienten kasvainten poisto kaulalta tai suun alueelta + PAD, röntgenlääkärin suorittamat varjoainetutkimukset ja uätutkimukset, kuulontutki-muksista ERA ja OAE, apuvälinesovitus ja testaus, kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa vievä kotikäynti, joka sisältää mm. yhteydenottoja ja neuvotteluja useampien yhteistyötahojen kanssa. Käynti + erityistutkimus Sis. mm. Porus-CT-tutkimus Käynti + kallis erityistutkimus Sis. mm. kasvojen alueen ja kallon ct-tutkimukset, Porus-NMRtutkimus. Käynti + laaja erityistutkimus Sis. laaja kallon alueen NMR-varjoainetutkimus HL09 Kuulokojepotilaiden ½ päivän mittainen ensitietopäivä 24

29 (57) KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR040N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä > DR050N Korvasylkirauhasen poisto DR053A Nenänsivuontelon leikkaus DR053B Kartiolisäkkeen leikkaus DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus DR56 Nenän muovausleikkaus DR59 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen DR60 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi DR63 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja toimenpide DR064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain DR65 Tasapainohäiriö DR66 Nenäverenvuoto DR69 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen DR070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi ei komplisoitunut DR73 Korvan, nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen DR266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut DR270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut DR394 Vereen tai vertamuodostaviin elimiin vaikuttava muu toimenpide DR453B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, ei komplisoitunut DR521 Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus 1 513

30 (57) LASTENTAUDIT AVOHOITO Lastentautien toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 Lyhyt käynti asiantuntijahoitajalla / lääkärin puhelinkonsultaatio / kirjevastaus 61 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 Hoitajapoliklinikkakäynti / lääkärin lyhyt tutkimuskäynti Yksinkertaiset perustutkimukset, yksittäisen työntekijän lyhyt kotikäynti. Lääkärin tutkimuskäynti / yksittäisen työntekijän kotikäynti Ensikäynti, jossa laboratorio- ja röntgentutkimuksia, lastenkirurginen poliklinikka, kardiologinen poliklinikka, sydämen uä-tutkimus, vastasynt. aivojen uä-tutkimus, inhalatioprovokatiotutkimus, allergiatutkimus, yksittäisen työntekijän kotikäynti, erityistyöntekijöiden vastaanotto käyntiin liittyen Lääkärin vaativampi tutkimuskäynti Työryhmäneuvottelu, kalliit ulkopuoliset laboratoriotutkimukset esim. endokrinologia tai geenitutkimus, tietokonetomografia ja halvat magneettikuvaukset. Kalliit magneettitutkimukset ja radiologiset toimenpiteet, erittäin vaativa poliklinikkakäynti Lääkärin vaativa tutkimuskäynti, kalliit lääkehoidot ja / tai kalliit radiologiset tutkimukset HL07 Lääkärin vaativa tutkimuskäynti, erittäin kalliit lääkehoidot HL08 Insuliinipumppuhoidon aloitus Lastenneurologian toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL21 Kuten lastentaudit 61 HL22 HL23 Hoitajapoliklinikkakäynnit, yksittäisen työntekijän lyhyt kotikäynti, aikaa vievä terveyskeskuslääkärin konsultaatio( yli 15 min) Lääkärin tutkimuskäynti Uusintakäynti, jossa useampia laboratorio- tai röntgentutkimuksia, yksittäisen työntekijän kotikäynti

31 (57) HL24 HL25 Ensikäynti, vaativa poliklinikkakäynti, työryhmäneuvottelu, tietokonekuvaus, halvat magneettikuvaukset Kalliit magneettitutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja erittäin vaativa poliklinikkakäynti Lastenkirurgian toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL31 Kuten lastentaudit 61 HL32 Kuten lastentaudit 162 HL33 Kuten lastentaudit 295 HL34 Kuten lastentaudit 779 HL35 Kuten lastentaudit Päiväsairaalan toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL11 HL12 Perushinta Lapset ja nuoret ovat sairaalassa vähintään neljä tuntia. Vaativampi päiväsairaalatoiminta Sis. esim. kalliit metaboliset, endokrinologiset tai geneettiset tutkimukset tai perhe tapaa yli kolme erityistyöntekijää, kuten puheterapeutti tms., CT-tutkimukset ja eräät yksinkertaiset magneettitutkimukset HL13 Kalliit magneettitutkimukset ja radiologiset toimenpiteet HL14 Kalliit biologiset lääkkeet HL15 Kalliit biologiset lääkkeet Päivystystoiminta maanantai - perjantai klo : HL41 Päivystyskäynti 317 HL42 Päivystystarkkailu Lapset ja nuoret ovat tarkkailussa vähintään 2 tuntia. Nesteytys nml-kautta, toistetut inhalaatiohoidot ym. 795

32 (57) Päivystystoiminta muina aikoina: HL43 Päivystyskäynti 427 HL44 Päivystystarkkailu Lapset ja nuoret ovat tarkkailussa vähintään 2 tuntia. Nesteytys nml-kautta, toistetut inhalaatiohoidot ym SOPEUTUMISVALMENNUS Astmalasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Viikonloppukurssit (la - su) 2 vrk (8-10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Ensitietopäivät 1 pv sairaalassa Vanhemmille tarkoitettu Ensitietopäivät ½ pv sairaalassa Vanhemmille tarkoitettu 138

33 (57) LASTENTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut DR26 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi DR27 Vakava aivovamma DR33 Aivotärähdys, lapsi DR35 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut DR53B Kartiolisäkkeen leikkaus DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus DR60 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi DR070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut DR091B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut DR098A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut DR098B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut DR148 Laaja ohuen tai paksusuolen leikkaus, komplisoitunut DR163 Tyräleikkaus, lapsi DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut DR184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut DR184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut DR190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi DR220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi DR222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut DR223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplisoitunut DR224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut DR225B Jalkaterän muu vaativa leikkaus 3 098

34 (57) LASTENTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DR226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut DR228 Käden, peukalon tai ranteen vaativa nivelleikkaus tai muu käden tai ranteen leikkaus, komplisoitunut DR229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut DR230 DR231 Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto DR232 Artroskopia DR243 Selkäleikkaus DR252 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi DR255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi DR256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu DR267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide DR270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut DR284B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v DR295 Nuoruusiän diabetes, alle 35-vuotiaat DR298 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi DR322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi DR333 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi DR340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta DR343 Ympärileikkaus, lapsi DR350 Tulehdus miehen sukuelimissä DR405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen hoito, lapsi DR422 Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi DR451 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Lastenkirurgian erikoisalan (20L) hoitojaksojen hinnat määräytyvät urologian, ortopedian ja neurokirurgian sekä muun kirurgian hinnastojen mukaisesti

35 (57) Nimi Hinta tarhpv Tehovalvonta, keskola /vrk tehhpv Tehohoito, keskola /vrk krihpv Raskas tehohoito, keskola /vrk

36 (57) SUU- JA LEUKASAIRAUDET AVOHOITO HL01 Kontrolli- ym. lyhyet käynnit ilman toimenpiteitä. 99 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 Toimenpiteitä vaativat lyhyehköt tutkimus- ja hoitokäynnit. Esim. leikkauksen jälkihoito, hampaan poisto, pienen abskessin avaus, suppeat oikomiskojeiden muutostyöt, kojeiden purkamiset ja purenta-fysiologiset hoidot, erikoishammashoitajan tekemä perusdepuraatio. Tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. biopsia, kiinteiden oikomiskojeiden muutostyöt, purentafysiologiset hoidot. Laajahko tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. potilaan kliininen tutkimus ja röntgenkuvien tietokoneanalyysi, useamman erikoisalan yhteistutkimukset ja - hoidot, vaikea hampaan poisto, pienehköjen limakalvohyperplasioiden poisto, laaja purenta-fysiologinen hoito, laajat oikomiskojeistukset. Laaja tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. usean spesialistin yhdessä tekemä esim. ortognaattisen hoidon suunnittelu analyyseineen, 1-2 puhkeamattoman hampaan poisto, juurenpään resektio. Kalliita laboratorio- ym tutkimuksia edellyttävä hoitokäynti. Esim. laajat ct-tutkimukset ja magneettikuvaukset, 3 tai useamman puhkeamattoman hampaan poisto HL07 Kalliita laboratoriokuluja edellyttävät proteettiset käynnit Avohoitokäyntien lopullinen hintaluokka määräytyy käytetyn ajan, sekä aiheutuvien röntgen-, laboratorio- ym. kulujen mukaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014

Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 1 (15) Sjöblom Minna-Liisa Muutokset DRG ryhmittelijään v. 2014 Kansallinen DRG keskus 5.6.2013 Kansallinen DRG keskus on testannut v. 2014 Full -ryhmittelijän PL0 version ja oheisessa raportissa kuvataan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Jälkitarkastuksen varaat itse lähettävän lääkärin vastaanotolta ennen sairasloman loppua.

Jälkitarkastuksen varaat itse lähettävän lääkärin vastaanotolta ennen sairasloman loppua. Kohdunpoisto Kohdunpoistoon voidaan päätyä, jos sinulla on vaihdevuosi-iässä runsaat ja kivuliaat kuukautiset, kasvain kohdussa (myooma), kohdun laskeuma tai endometrioosi. Kohtu voidaan poistaa joko vatsan

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen päätös

Kansaneläkelaitoksen päätös Kansaneläkelaitoksen päätös tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä, joiden tulee rajoitetusti peruskorvattavan lääkkeen korvaamiseksi täyttyä Annettu Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Kodin ja perheen vakuutukset

Kodin ja perheen vakuutukset Kodin ja perheen vakuutukset Pohjolan Mittaturva Tuoteseloste voimassa 4.2.2013 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Kirjaudu verkkopalveluun sivulla op.fi (osuuspankin

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011 / KESÄKUU 2013 B Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011 Timo Helasvuo (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU 2013 Radiologisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat

Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat 1 (15) Hankinnan tuotteet, tavoitteet ja laatuindikaat 29.1.21 11.12.213 päivitetty/rh TUOTANTOSOPIMUKSEN LIITE 3 Hoito osasto: akuutti terveyskeskussairaalan osastohoito Tuotteet Yleiset tavoitteet Perushoito

Lisätiedot

HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA

HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA VAHINGONKORVAUSLAIN 5 LUVUN SÄÄNNÖSTEN NOJALLA KIVUSTA JA SÄRYSTÄ SEKÄ MUUSTA TILAPÄISESTÄ HAITASTA, PYSYVÄSTÄ HAITASTA SEKÄ KÄRSIMYKSESTÄ SUORITETTAVIEN

Lisätiedot

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

OSTEOGENESIS IMPERFECTA OSTEOGENESIS IMPERFECTA Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö HARVINAISET-OPASSARJA Osteogenesis imperfecta 3. painos Invalidiliiton julkaisusarja 0.18.2004 ISBN 952-9615-89-2

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit

OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit OVESTA ULOS harvinaiset kriteerit Yhteenveto eräille harvinaisille vamma- ja sairausryhmille suunnatusta vaikeavammaisuutta ja erityistarpeita kartoittaneesta kyselystä TOIMITTANUT Suomen Osteogenesis

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot