ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015"

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen vasta, kun kirjaukset on tehty. Tilastointi perustuu DRG-ryhmiin. o Tilastoinnin tuloksena syntyy mm. THL:n tuottavuusvertailu eri sairaaloiden kesken.

2 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Sisällysluettelo 1. Laskutuksen periaatteet 2 2. DRG -ohjeistusta 4 3. Hinnat erikoisaloittain 170 Kirurgia Ortopedia Kipupoliklinikka Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Silmätaudit Sisätaudit Kardiologia Keuhkosairaudet Neurologia Iho- ja sukupuolitaudit Syöpätaudit Synnytykset ja naistentaudit Päivystys Lastentaudit Lastenneurologia Mielenterveyspäivystys ja arviointiplk Sairaalapsykiatria Lastenpsykiatria Nuorisopsykiatria Fysiatria ja kuntoutus Ravitsemissuunnittelu 35

3 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Laskutuksen periaatteet Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä käytetään laskutuksen ja tilastoinnin perusteena avohoitokäyntejä, DRG-hoitojaksoja ja hoitopäiviä. Palveluiden yksikköhinnat (hinnaston) vahvistaa hallitus vuodeksi kerrallaan. Jos toiminnan muuttuessa tarvitaan kesken vuoden muutoksia hinnastoon, talousjohtaja valtuutetaan päättämään niistä hinnaston periaatteita noudattaen. Avohoidon käynnit hinnoitellaan hoidon vaativuuteen ja kustannuksiin perustuen. Laskutussuoritteita ovat poliklinikkakäynnit, sarjahoitokäynnit sekä tietyt tutkimukset ja toimenpiteet. DRG-pohjaista hinnoittelua käytetään somaattisten vuodeosastojen ja päiväkirurgian toiminnassa. o DRG-ryhmien hinnat on laskettu käyttäen vuoden 2013 yliopistosairaaloiden Classic-painokertoimia ja erikoisalakohtaisia talousarvion 2015 mukaisia kustannuksia. o Oma hinta on laskettu niille DRG-ryhmille, joiden on suunniteltu tuotettavan yli 24 hoitojaksoa vuoden 2015 aikana. Oma hinta on laskettu myös eräille erittäin vaativille hoitojaksoille, kuten 482, 483 ja 486, vaikka niitä tulee vain muutama vuodessa. o Keskiarvohinnat muille DRG-ryhmille on laskettu painokertoimien mukaisesti erikoisalakohtaisesti ryhmissä erittäin kalliit, kalliit, keskihintaiset ja huokeat hoitojaksot. Psykiatrian vuodeosastohoidon ja vaativan kuntoutuksen osastohoidon laskutusperusteena ovat hoitopäivät. Ympärivuorokautista valvontaa ja lakisääteistä hoitoa vaativien potilaiden hoidoista laskutetaan myös hoitopäiväperusteisesti. Keskimääräisillä erikoisalakohtaisilla hoitopäivähinnoilla laskutetaan pitkittyneet hoidot (yli 20 päivää) ja jatkohoidon jonotus (siirtoviive). Hinnat erikoisaloittain ovat: Kirurgia ja ortopedia 798 Synnytykset ja naistentaudit 769 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 762 Sisätaudit 624 Neurologia 564 Iho- ja sukupuolitaudit 524 Keuhkosairaudet 544 Lastentaudit 839 Syöpätaudit 614

4 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 3 Jäsenkuntien laskutus Imatran osalta erikoissairaanhoidon kustannus sekä siihen kuuluva osuus piirin yhteisistä kustannuksista laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Muiden jäsenkuntien osalta erikoissairaanhoidon laskutusperusteita käytetään kuntien suhteellisten osuuksien laskentaan seurantavuoden aikana ja ne vaikuttavat kuntien maksuosuuksiin seuraavien vuosien aikana. Siirtoviivemaksut ovat Imatran osalta porrastettu niin, että 1-3 päivää laskutetaan keskimääräisillä hinnoilla ja neljännestä päivästä eteenpäin laskutetaan kaksinkertaisella hinnalla. Kuntayhtymään kuulumattomien laskutus Muille sairaanhoitopiireille myytävät palvelut laskutetaan jäsenkuntahinnoilla, ellei erikseen toisin sovita. Samoja hintoja käytetään myös laskutettaessa vakuutusyhtiötä, puolustusvoimia, pakolaisten vastaanottokeskusta, vankilaa sekä Kelalta laskutettavia kiireellistä hoitoa tarvitsevien EU-kansalaisten ja sopimusmaista tulevien hoitoja. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista maista tulevien potilaiden hoidosta peritään poliklinikkakäynnin hinta ja erikoisalan keskimääräinen hoitopäivän hinta 10 %:lla korotettuna, ellei muuta sopimusta ole tehty. Tehohoidosta peritään em. potilailta todellisten kustannusten mukainen hinta + 10 % (hoitopäivän hinta hoidon vaativuuden mukaan sekä mahdolliset veri- tms. valmisteet ja leikkaussalitoimenpiteet). Kysymyksiin erikoissairaanhoidon hinnoitteluun liittyen vastaa Eksoten Taloustiimi / Terveys- ja vanhustenpalvelujen controller.

5 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 4 DRG-OHJEISTUS DRG = Diagnosis Related Groups DRG on menetelmä, jolla voidaan ensisijaisesti lääketieteellisen perustiedon pohjalta, ryhmittelysäännöstön perusteella, luokitella yksittäisen potilaan hoitotapahtumat suurempiin ryhmiin, jotka ovat sekä lääketieteellisesti että taloudellisesti mielekkäitä. Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, jotka on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen vasta, kun kirjaukset on tehty. Tilastointi perustuu DRG-ryhmiin. o Tilastoinnin tuloksena syntyy mm. THL:n tuottavuusvertailu eri sairaaloiden kesken. DRG-ryhmän määräytymiseen vaikuttavat: Päädiagnoosi = nykyisen hoidon syy o eniten resursseja vaatinut sairaus o looginen yhteys tehtyyn toimenpiteeseen o diagnoosien järjestys on tärkeä Sivudiagnoosi = perusongelma, miksi potilasta hoidetaan o kirjattava, sillä voi siirtää hoitojakson komplisoituneeseen eli kalliimpaan ryhmään o komplisoivia sivudiagnooseja on satoja Toimenpiteet o päätoimenpide on eniten resursseja vaatinut toimenpide o lisätoimenpiteet kirjattava myös o 3-4 ensimmäistä toimenpidettä vaikuttavat ryhmittelyyn

6 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KIRURGIA 171 Poliklinikka (ja 174 C3oper) 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 2001 Ryhmä 1 Uusintakäynti ja pelkkä kliininen tutkimus lääkärillä tai asiantuntijahoitajalla, min min. Lapis-hoito, kr. haavan loppukontrolli Ryhmä 2 Lääkärin ja asiantuntijahoitajan vastaanotto, joka sisältää yksinkertaisia tutkimuksia tai asiantuntijan vastaanotto, johon sisältyy tutkimus, esim. ABI, verikokeet. Haavanhoito + haavanhoitotuotteet Ryhmä 3 Käynti + verisuonikirurginen perusteellinen evaluatio, käyntiin liittyen esim mammografia, duktokrafia, jokin uä-tutkimus, TRUS, varjoainetutkimus. Kystoskopia. Esim. käynti + röntgen. Pienkirurgiset toimenpiteet. Hormonipistoshoidon aloitus + opetus Ryhmä 4 Käynti + kalliit tutkimukset (MRI + TT) Ryhmä 5 OGD, sigmaskopia, rektoskopia, KIR Ryhmä 6 Kolonoskopia, rektoskopia, KIR Ryhmä 7 OGD, sigmaskopia, rektoskopia, SIS Ryhmä 8 Kolonoskopia, rektoskopia, SIS Sarjaho1 Peruskäynti hoitajan vastaanotolla, liittyy ohjausta ja neuvontaa. Kroonisen potilaan sarjakäynti. Rakkohuuhteluhoito Lähetva Kirjallinen tai puhelinkonsultaatiovastaus ilman käyntiä Sarjaho2 Sarjahoitokäynti hoitajalla, sisältää lääkityksen. Toistokatetroinnin opetus Sarjaho3 Sarjahoitokäynti hoitajalla, sisältää kalliin lääkityksen, edeltävät tutkimukset tai haavahoidon, esim. V.A.C -hoito Hoipu2 Hoitopuhelu, johon sisältyy kalliita laboratorio- tai kuvantamistutkimuksia (mammografia, duktografia ja tavallisia röntgentutkimuksia) sekä potilaalle annetaan jatkohoito-ohjeet Hoipu3 Hoitopuhelu, johon sisältyy kalliita tutkimuksia (MRI+TT) Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä3 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas Voshoit Kirurgia, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot 2015 Muutos 2014 Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 108 Rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus, lyhyt hoito Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, komplisoitunut Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, ei komplisoitunut A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas B Laaja raajan amputaatio ja korjausleikkaus verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas 130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut Vähäinen ohut- tai paksusuolen, ei komplisoitunut A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut Kir

7 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KIRURGIA 166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan muu leikkaus Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut N Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmato Suoliston tukos, komplisoitunut Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansul.kanavan tulehd.sair. tai muu häiriö, aikuinen, ei komplis Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelm. muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut B Haiman tai maksan leikkaus, komplisoitunut E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen Sappiteiden sairaus, komplisoitunut Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunut Ihon revisio tai siirto muun ihon tai ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut Ihon revisio tai siirto muun ihon tai ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Virtsatiekivi, ei komplisoitunut Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut Infektiosairauden operatiivinen hoito Laajan palovamman kirurginen hoito Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut Henkitorviavanteen vaativa kasvojen, suun tai kaulan sairauden hoito Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito Merkittävän monivamman muu kirurginen hoito Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, komplisoitunut Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 2, Kalliit painokerroin 1,500-2, Keskihintaiset painokerroin 1,000-1, Huokeat painokerroin alle 1, Kir

8 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KIRURGIA PÄIVÄKIRURGIA avohoito 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 2041 Ryhmä 1 Preoperatiivinen polikliininen käynti, jonka seurauksena todetaan, että potilasta ei voida leikata päiväkirurgisesti Ryhmä 2 Tatuaatiot Ryhmä 3 Paikallispuudutustoimenpiteet Lääke Erityisen kalliit lääkkeet NordDRG-ryhmityksen mukaiset PÄIVÄKIRURGISET hoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos B Sydämen tahdistimen tarkastus Suonikohjuleikkaukset Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut Ihon revisio tai siirto muun ihon tai ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toimenpide, ei komplisoitunut Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut Miehen sterilisaatio Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 1, Kalliit painokerroin 1,000-1, Keskihintaiset painokerroin 0,500-0, Huokeat painokerroin alle 0, Kir

9 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ORTOPEDIA 181 Poliklinikka 2015 Muutos Ryhmä 1 Uusintakäynti ja pelkkä kliininen tutkimus Ryhmä 2 Käynti, johon liittyy yksinkertaisia tutkimuksia (peruslaboratoriotutkimukset) Ryhmä 3 Käynti + uä-tutkimus, pientoimenpiteet, ENMG, esim. käynti + röntgen Ryhmä 4 Käynti + kalliit tutkimukset (MRI / TT) Ryhmä 5 Käynti + magneettitutkimus + ENMG + röntgentutkimus Ryhmä 6 Peruskäynti hoitajan vastaanotolla, liittyy ohjausta ja neuvontaa. Elektiiviset kipsinvaihdot ilman lääkärin vastaanottoa. Ompeleiden poistot, joihin liittyy kipsinvaihto. Hoitajan tekemä arvio lääkärikäynnin tarpeesta. Lähetteellä kipsaukseen tulevat potilaat, joille on määrätty tuenta ja määritelty jatkohoito lähettävässä yksikössä (ei lääkärikäyntiä Etelä-Karjalan keskussairaalassa). Kipsiongelmat. Arvio tilanteesta Sarjaho1 Peruskäynti hoitajan vastaanotolla, liittyy ohjausta ja neuvontaa. Kroonisen potilaan sarjakäynti Sarjaho2 Sarjahoitokäynti hoitajalla, sisältää lääkityksen Sarjaho3 Sarjahoitokäynti hoitajalla, sisältää kalliin lääkityksen, edeltävät tutkimukset tai haavahoidon, esim. V.A.C -hoito Lähetva Kirjallinen tai puhelinkonsultaatiovastaus ilman käyntiä Hoipu1 Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 2032 Hoipu2 Hoitopuhelu, johon sisältyy laboratorio- tai tavallisia kuvantamistutkimuksia tai ENMG Hoipu3 Hoitopuhelu, johon sisältyy kalliit tutkimukset (MRI / TT) Xiapex Xiapex Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä3 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas Voshoit Ortopedia, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos Hermostoon liittyvä muu toimenpide Vakava aivovamma A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus B Lonkan, polven tai nilkan tekonivelen uusintaleikk. tai alaraajan uudelleenkiinnittäminen Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, komplisoitunut C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut Polvileikkaus, ei komplisoitunut Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplis Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut B Jalkaterän muu vaativa leikkaus Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikk. tai muu leikk., komplis Käden tai ranteen muu kuin suuren nivelen leikkaus, ei komplisoitunut F Artroosi, ei komplisoitunut Selkäsairaus Olkavar. tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjäh., venähd. tai sijoilt.m., aik., Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu Orto

10 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ORTOPEDIA 418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito Merkittävän monivamman vuoksi tehty alaraajan replantaatio tai reisiluun tai lonkan leikkaus Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 2, Kalliit painokerroin 1,500-2, Keskihintaiset painokerroin 1,000-1, Huokeat painokerroin alle 1, PÄIVÄKIRURGIA avohoito 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 2043 Ryhmä 1 Preoperatiivinen polikliininen käynti, jonka seurauksena todetaan, että potilasta ei voida leikata päiväkirurgisesti Ryhmä 3 Paikallispuudutustoimenpiteet Xiapex Xiapex NordDRG-ryhmityksen mukaiset PÄIVÄKIRURGISET hoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos Rannekanavaoireyhtymän leikkaus Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut Polvileikkaus, ei komplisoitunut Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut B Jalkaterän muu vaativa leikkaus Käden tai ranteen muu kuin suuren nivelen leikkaus, ei komplisoitunut Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinnityslaitteiden poisto Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 1, Kalliit painokerroin 1,000-1, Keskihintaiset painokerroin 0,500-0, Huokeat painokerroin alle 0, Orto

11 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KIPUPOLIKLINIKKA 192 Kipupoliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 9031 Ryhmä 1 Käynti tai kontrollikäynti min Ryhmä 2 Ensikäynti tai käynti, johon liittyy toimenpide ja jälkivalvonta tai tutkimuksia Ryhmä 3 Kipupumpun täyttö ja kalliit implantit, jotka laskutetaan erikseen implantin hinta + implantin hinta 9034 Ryhmä 4 Kipu-ensitietokurssi Ryhmä 5 Käynti, johon sisältyy magneettitutkimus, ENMG, laastarihoidot Ryhmä 6 Käynti kipuhoitajalla Hoipu2 Hoitopuhelu, johon sisältyy loppuarvio kaikkine todistuksineen ilman erillistä käyntiä Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Kipupoliklinikka/Psykologia 2015 Muutos Ryhmä 1 Kliin.haastattelu, ohjaus, neuvonta ja supportiiv. lyhytterapia Ryhmä 2 Psykologiset testit ym Ryhmä 3 Kivunhallintaryhmä Kipu

12 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 201 KNK-poliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5501 Ryhmä 1 Normaali poliklinikkakäynti Ryhmä 2 Polikliininen leikkaustoimenpide paikallispuudutuksessa Ryhmä 3 Vaativa poliklinikkakäynti, laajat laboratoriotutkimukset, UÄ, RFG, KRYO, POLYPECTOMIA, audiologiset tutkimukset Ag, BERA, ENG Ryhmä 4 Erittäin vaativa poliklinikkakäynti (magneettitutkimus + Provox), syöpäkokouskäynti Ryhmä 5 Sairaanhoitajan hoitoneuvottelu sairaalassa Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Kuulonhuolto 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5521 Ryhmä 1 Tutkimus- ja hoitokäynti Ryhmä 2 Kuulonkuntoutus kuntoutusapuvälineen kanssa Ryhmä 3 Tutkimuskäynti + kallis, ohjelmoitava kuulokoje + FM-laite Ryhmä 4 Tutkimuskäynti + erittäin kallis BAHA-laite Ryhmä 5 Kuulokojeen testaus, tarkastus ja huolto Ryhmä 6 Kuulokojeen huolto ostopalveluna Foniatria 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5701 Ryhmä 1 Normaali poliklinikkakäynti Ryhmä 2 Polikliininen leikkaustoimenpide paikallispuudutuksessa Ryhmä 3 Vaativa poliklinikkakäynti, laajat laboratoriotutkimukset, UÄ, RFG, KRYO, POLYPECTOMIA, audiologiset tutkimukset Ag, BERA, ENG Ryhmä 4 Erittäin vaativa poliklinikkakäynti (magneettitutkimus + Provox) Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Suu- ja hammaspoliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden Knk

13 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 5801 Ryhmä 1 Tutkimuskäynnit, kontrollikäynnit Ryhmä 2 Paikallispuudutuksessa suoritettavat toimenpiteet, konservatiiviset hoidot, fracturahoidot, proteettiset toimenpiteet, laajemmat kuvantamistutkimukset (TT, MRI) Ryhmä 3 Yleisanestesiassa suoritettavat toimenpiteet Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Vuodeosastohoito 2015 Muutos Voshoit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen Korvan, nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen Henkitorviavanteen vaativa kasvojen, suun tai kaulan sairauden hoito Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito Merkittävän monivamman muu kirurginen hoito Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Kalliit painokerroin 1, Keskihintaiset painokerroin 0,570-0, Huokeat painokerroin alle 0, PÄIVÄKIRURGIA avohoito 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5541 Ryhmä 1 Preoperatiivinen polikliininen käynti, jonka seurauksena todetaan, että potilasta ei voida leikata päiväkirurgisesti NordDRG-ryhmityksen mukaiset PÄIVÄKIRURGISET hoitojaksot 2015 Muutos A Nenänsivuontelon leikkaus, aikuinen Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus, lyhyt hoito Nenän muovausleikkaus Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 1, Kalliit painokerroin 1,000-1, Keskihintaiset painokerroin 0,500-0, Huokeat painokerroin alle 0, Knk

14 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SILMÄTAUDIT 206 Poliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5001 Ryhmä 1 Tavallinen polikliininen tutkimus (tavallinen glaukoomakontrolli, silmänpohjatutkimus, harmaakaihin tavallinen kontrolli, tulehtunut silmä) Ryhmä 2 Työläämpi polikliininen tutkimus (glaukooman perusteellinen tutkimus näkökenttineen, valokuvineen, ym. harmaakaihipotilaan leikkaukseen valmistava tutkimus; Ascan, keratometria, YAGlaser ym.; OCT-tutkimus, valokuvaus, silmäpohjan tarkka tutkimus ja hoito, rikat, karsastukseen, dipolpiaan ja amblyopiaan liittyvät tutkimukset) Ryhmä 3 Silmälaboratoriotutkimukset hoitohenkilöstön tekemänä, mm. näkökenttätutkimus Ryhmä 4 Puhelu-, kirje- tai paperikonsultaatio tai valokuvakonsultaatio vastaus, josta merkintä sairaskertomukseen Ryhmä 5 Hoitajan ottamat näkökenttä- ja hermosäiekuvat tai hoitajan tekemä glaukoomatutkimus Ryhmä 6 Fotodynaaminen terapia ja FAQ (silmänpohjan valokuvaus), toimenpide + silmän sisäinen lääke (Lucentis, Eyelea, Ozurdex) Ryhmä 7 Verkkokalvoturvotuksen tai verkkokalvon ja sen alaisen uudissuonituksen hoito lasiaisinjektiolla Ryhmä 8 Vaativa poliklinikkakäynti, johon liittyy kallis pään alueen magneettitutkimus, silmänsisäinen lääke molempiin silmiin (sama kuin ryhmä 7) Ryhmä9 Kyyneltietulppien asennus, pikkukirurgia, kuten chalazion, luominäpyt, entropion poltto, ripsien poltto, kyyneltiesondeeraus tippapuudutuksessa. TT-tutkimus, Doppler-tutkimus. Lääkärin amblyopiatutkimus + apuväline. Silmän väriainekuvaus, Neuro-oftalmologinen tutkimus, lääkärin konsultaatiokäynti vastuuyksikön ulkopuolelle, silmän laserhoito retrotai parabulbaaripuudutuksessa Ryhmä10 Valokuvalausunto. Puutteellisin tiedoin tulleista silmäpohjan valokuvista Ryhmä 11 Silmänsisäinen lääke, molempiin silmiin. Sama kuin ryhmä 6, mutta molempiin silmiin Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot 2015 Muutos Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä> PÄIVÄKIRURGIA avohoito 5040 Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 5041 Ryhmä 1 Preoperatiivinen polikliininen käynti, jonka seurauksena todetaan, että potilasta ei voida leikata päiväkirurgisesti NordDRG-ryhmityksen mukaiset PÄIVÄKIRURGISET hoitojaksot 2015 Muutos Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä> Keskihintaiset painokerroin 0, Huokeat painokerroin alle 0, Silm

15 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄTAUDIT 211 Poliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 1001 Ryhmä 1 Ensi- tai uusintakäynti, dialyysipotilaan polikliininen kontrolli. Sisältää rutiininomaiset laboratoriokokeet, EKG:n ja keuhkojen röntgenkuvauksen Ryhmä 2 Polikliininen käynti, johon liittyy vaativia tutkimuksia tai erityistoimenpiteitä, kliininen rasituskoe, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, luuydintutkimus, kalliit laboratoriotutkimukset, tietokonetomografia tai magneettitutkimus, röntgenlääkärin suorittama ultraäänitutkimus tai varjoainetutkimus, ruokatorven happamuuden pitkäaikaisrekisteröinti, suolistontähystystutkimus (endoskopia), luustontiheysmittaus, isotooppitutkimus. Tutkimuskäynti KLF:ssa ja lääkärin lausunto. Huom. Käynnillä tilatut kalliit laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sisällytetään käyntihintaan (käyntihinta voi siirtyä kalliimpaan hintaryhmään) Ryhmä 3 Polikliininen tutkimus, johon sisältyy kallis hoito tai kallis lääkehoito (mm verisairauksien, tartuntatautien, reumasairauksien tai maha- ja suolistosairauksien kallis lääkehoito) tai kaksi tai useampia vaativia esitutkimuksia, kapseliendoskopia ja isotooppihoito. Jalkatyöryhmä. Huom. Käynnillä tilatut kalliit laboratorio- ja kuvantamistutkimukset sisällytetään käyntihintaan (käyntihinta voi siirtyä kalliimpaan hintaryhmään) Ryhmä 5 Erityishoitotoimenpiteet, erittäin kalliit hoidot tai erittäin kalliit lääkehoidot (mm. verisairauksien, tartuntatautien, reumasairauksien tai maha- ja suolistosairauksien kallis lääkehoito) Ryhmä 6 Erittäin kalliit HIV-potilaiden lääkkeet ja harvinaiset metaboliset sairaudet Ryhmä 7 Kalliit lääkehoidot, huomioiden lääkkeen hinta Hoipu3 Hoitopuhelu, johon liittyy jatkohoidon suunnittelua tai resepti. Huom. Kalliit laboratorio ja kuvantamistutkimukset sisällytetään käyntihintaan Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Ryhmä 8 Hoitajan käynti. Potilaan käynti hoitajan vastaanotolla erillisessä ja aikaa vievässä hoidonohjauksessa ilman lääkärin vastaanottoa Ryhmä 9 Asiantuntijasairaanhoitajan käynti. Diabeteshoitajan vastaanotto, johon sisältyy sensorin purku potilasohjauksella ja osittainen hoidon suunnittelu tai pumppuhoidon aloitus potilasohjauksineen. Reumahoitajan vastaanotto, johon sisältyy tutkimuksia, esim. polvipunktio. Muu asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotto, joka korvaa lääkärin käynnin Sarjahoidot 2015 Muutos Sarjah 1 Sarjahoitokäynti jalkahoitajan luona. Pitkäkestoinen tai paljon tarvikkeita vaativa käynti tai pohjallisen valmistus Sarjah 2 Hoitokäynti + pohjallisen valmistus (jalkahoitaja) Sarjah 3 Lyhytkestoinen hoitajan vastaanottokäynti. Kroonisen potilaan sarjakäynti (lääkeohjaus, omaistenohjaus, ruokavalio-ohjaus, pistosohjaus). Voi sisältää edullisen lääkehoidon, kuten kortisoni, rokotukset ja venesektiot Sarjah 4 Pitkäkestoinen käynti jalkahoitajalla + pohjallisen valmistus ostopalveluna Dialyysi 2015 Muutos Ryhmä 1 Hemodialyysi Ryhmä 2 Plasmafereesi (octoplasma) Ryhmä 3 Kotidialyysi Ryhmä 4 Hemodialyysi + kalliit lääkkeet ja eristyspotilaat Ryhmä 5 Poliklinikkahoitajan ohjauskäynti Ryhmä 6 Hoitajalla käynti + lääke tai veri Ryhmä 7 Pd-potilaan hoitajalla käynti, hoidon aloitus, peritonittihoidon aloitus Ryhmä 8 Daily-hoidot, NX-stage KHD Ryhmä 9 Akuutti dialyysi Sis

16 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä SISÄTAUDIT 1050 Ryhmä 10 Kalliit lääkehoidot, huomioiden lääkkeen hinta (esim. Mabthera, Valcyte) Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä3 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas Voshoit Sisätaudit, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos Keuhkoembolia Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Hypertensio Pyörtyminen, ei komplisoitunut Tulehduksellinen suolistotauti Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Aikuisiän diabetes, yli 35 vuotiaat Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten toiminnanvajaus Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Punasolusairaus, aikuinen F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut N Sepsis, aikuinen Virussairaus, aikuinen Infektiosairaudet, muut Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 2, Kalliit painokerroin 1,000-1, Keskihintaiset painokerroin 0,700-0, Huokeat painokerroin alle 0, Sis

17 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KARDIOLOGIA 221 Poliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 1031 Ryhmä 1 Ensi- tai uusintakäynti. Tähän sisältyy peruslaboratoriokokeet, EKG ja keuhkojen röntgenkuvaus. Tahdistinmittaus lääkäri / hoitaja Ryhmä 2 Polikliininen käynti, johon liittyy yksi vaativa esitutkimus, sydämen ultraäänitutkimus, kliininen rasituskoe, EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti, kalliit laboratoriotutkimukset, tietokonetomografia tai magneettitutkimus, röntgenlääkärin suorittama ultraäänitutkimus tai varjoainetutkimus, ruokatorven happamuuden pitkäaikaisrekisteröinti, ruokatorvimanometria, suolistontähystystutkimus (endoskopia), luuston tiheysmittaus, isotooppitutkimus. Tutkimuskäynti KLF:ssa ja lääkärin lausunto. Ruokatorven ultraäänitutkimus. Vaativa tahdistinkontrolli ja potilaan kliininen arvio Ryhmä 3 Polikliininen tutkimus, johon sisältyy kallis lääkehoito tai kaksi tai useampia vaativia esitutkimuksia tai sydänlihaksen perfuusiotutkimus Ryhmä 4 Erityishoitotoimenpiteet, mm. rytminsiirto, erityistutkimukset ja -lääkkeet Ryhmä 5 Hoitajan vastaanottokäynti, ensitiedon kurssi. Ohjaus ja neuvonta. Tahdistimen etäseurannat Hoipu3 Hoitopuhelu, joka sisältää myös kalliita laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia ja potilas saa jatkohoito-ohjeet Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Lähetva2 Kardiologinen hoidontarpeen arviointi ilman vastaanottokäyntiä, sisältäen tutkimuksia 300 (Rasitus-EKG, Holter, laboratoriotutkimuksia). Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä3 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas Voshoit Kardiologia, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos C Sepelvaltimostentin asettaminen tai rytmihäiriön lähteen määrittäminen E Muu kardiovaskulaarinen katetritoimenpide päivystyksenä F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa B Sydämen tahdistiminen tarkistaminen tai uusimiinen tai defibrillaattorin vaihtaminen C Sydämen defibrillaattorin asentaminen Sydäninfarkti ja monimutkainen verenkierron sairaus, elossa 4 hoitopäivänä Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, ilman monimutkaista perussairautta Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Ateroskleroosi, komplisoitunut Ateroskleroosi, ei komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut Sydänperäinen rintakipu Epäselvä sydänperäinen rintakipu 858 Kar

18 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KARDIOLOGIA Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Erittäin kalliit painokerroin 2, Kalliit painokerroin 1,000-1, Keskihintaiset painokerroin 0,700-0, Huokeat painokerroin alle 0, Kar

19 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä KEUHKOSAIRAUDET 231 Poliklinikka 2015 Muutos Hoipu Hoitopuhelu Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 8001 Ryhmä 1 Lääkärissä käynti + keuhkokuva tai yksinkertaisia laboratoriotutkimuksia tai spirometria. Hengitysapuvälineitten huoltoon tai tarvikkeisiin liittyvä käynti. Esimerkiksi happirikastinpotilaan kontrolli, keuhkosyöpäpotilaan kontrolli, astmakontrolli, COPDpotilaan kontrolli, hoitajan käynti (uniapnea, etäseuranta). Asiantuntijasairaanhoitajan kotikäynti Ryhmä 2 Lääkärissä käynti + kliinisfysiologisia tutkimuksia, verikokeita / prick-testit (jos CT yleensä R3). Esimerkiksi astman ensikäynti, keuhkoahtaumataudin ensikäynti, sarkoidoosipotilaan tutkimus ja kontrollikäynnit, allergisen alveoliitin kontrollikäynti, tuberkuloosipotilaan kontrollit (sisältää laboratoriokontrollit käyntien välillä), yöoksimetria kotona. Vaativa hoitajakäynti (rikastin). Lähetteen perusteella tehtävät vaativat tutkimukset, ilman potilaskäyntiä Ryhmä 3 Useita perustutkimuksia tai vaativia ja laajoja radiologisia ja hengitysfunktiotutkimuksia lääkärissä käynteineen. (Thoraxin (HR)-CT + hengitysfunktiotutkimukset + lääkärissä käynti, rasitussergometria + metakoliinikoe + lääkärissä käynti). Esimerkiksi tuumoripotilaan ensikäynti, keuhkofibroosipotilaan ensikäynti, uniapnean ensikäynti (sis. unipolygrafian) Ryhmä 4 Sarjakäynti (siedätyshoito), astmatietoryhmä Ryhmä 5 Kalliit lääkkeet, erittäin paljon kalliita tutkimuksia, bronkoskopia tutkimuksineen Lähetva Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä 2 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas, Armila os. 4 (esim. hengityshalvauspotilas) Ryhmä 3 Ympärivuorokautista valvontaa vaativa potilas (esim. hengityshalvauspotilas) Voshoit Keuhkosairaudet, keskimääräinen hoitopäivähinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos E Hengityselinten kasvaimet Hengitysvajaus tai keuhkoödeema Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut Interstitielli keuhkosairaus, ei komplisoitunut Hengityselinoire, komplisoitunut Hengityselinoire, ei komplisoitunut Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut N Sepsis, aikuinen Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito Alle 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos 2014 Kalliit painokerroin 1, Keskihintaiset painokerroin 0,750-1, Huokeat painokerroin alle 0, Keu

20 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä NEUROLOGIA 241 Poliklinikka 2015 Muutos Lähetva0 Kirjallinen konsultaatiovastaus ilman käyntiä ja tutkimusta Lähetva1 Vaativa kirjallinen konsultaatiovastaus Hoipu Hoitopuhelu, ilman uusia tutkimusmääräyksiä tai käyntiä Hoitopuhelu on potilaalle etukäteen varattu oma henkilökohtainen puhelinaika, jolloin hän ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön esim. tutkimustulosten ja jatkohoito-ohjeiden 7707 HoipuR1 Hoitopuhelu + tutkimusmääräys ryhmästä HoipuR2 Hoitopuhelu + tutkimusmääräys ryhmästä HoipuR3 Hoitopuhelu + tutkimusmääräys ryhmästä Neukun0 Neurologian kuntoutuspoliklinikkakäynti ilman tutkimuksia NeukunR1 Neurologian kuntoutuspoliklinikkakäynti, tutkimus ryhmästä neukunr2 Neurologian kuntoutuspoliklinikkakäynti, tutkimus ryhmästä neukunr3 Neurologian kuntoutuspoliklinikkakäynti, tutkimus ryhmästä Uk 0 Uusintakäynti ilman tutkimuksia/tai botulinumtoksiini IU Uk R1 Uusintakäynti, tutkimus ryhmästä 1 / tai botulinumtoksiini IU Uk R2 Uusintakäynti + tutkimus ryhmästä Uk R3 Uusintakäynti + tutkimus ryhmästä 3 tai botulinumtoksiini IU Uk R4 Uusintakäynti + botulinumtoksiini IU Li 0 Liquor perustutkimuksia / botulinumtoksiini alle 21 IU Ek 0 Ensikäynti ilman tutkimuksia Ek R1 Ensikäynti + tutkimus ryhmästä Ek R2 Ensikäynti + tutkimus ryhmästä Ek R3 Ensikäynti + tutkimus ryhmästä neupsykun Neuropsyk. kuntoutuskäynti neupsytut Neuropsyk. tutkimuskäynti Hoiohj Potilasohjaus (muut hoitajan tekemät ohjauskäynnit ilman lääkärin vastaanottoa) IVIG1 Lääke ivig alle 40g IVIG2 Lääke ivig 40-60g Nata Natalitsumabi hoisarja Sarjahoito i.v metyyliprednisoloni neuassh Asiantuntijahoitajan vastaanotto (hoitajien tehtäväsiirtovastaanotot ja neurologisen 100 asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotot) 7750 neuasshkot Asiantuntijahoitajan vastaanotto + kotikäynti 276 Vuodeosastohoito 2015 Muutos Ryhmä 3 Ympärivuorokautista hoitoa tarvitseva Voshoit Neurologia, keskimääräinen hoitopäivähinta Voshoit3 Vaativa kuntoutus, Armila osasto 3 hoitopäivähinta Voshoit4 Päiväkuntoutus, Armila osasto 3 päiväsairaalahinta NordDRG-ryhmityksen mukaiset vuodeosastohoitojaksot Yli 24 hoitojaksoa vuodessa 2015 Muutos B Kallonsisäinen muu verisuonileikkaus F Keskushermoston kasvain, ei komplisoitunut Etenevä keskushermoston sairaus A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut / liuotushoito B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunut Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia Neu

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Yhtymähallitus 18.12.2013; laboratorio, radiologia, fysioterapia 1.1.2014 alkaen Kuntayhtymän johtaja 27.1.2014; erikoissairaanhoito 1.2.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

Lennonjohtajien ja lennontiedottajien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset

Lennonjohtajien ja lennontiedottajien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset Lennonjohtajien ja lennontiedottajien lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset Ohjeellinen kooste ilmailumääräyksistä ja toimintamenetelmistä Liikenteen turvallisuusvirasto 4.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO Käytetyt

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Hallitus 17.12.2013 liite 1 211 /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi

Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi 1 Hoidon taso Virossa vastaa suomalaista ja voi olla jopa parempi www.medicineestonia.eu 2 3 Laadukasta hoitoa tutussa Virossa Potilas voi nykyään itse valita terveyspalvelunsa tarjoajan. Valtioiden rajojen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS HILMO Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus 2 2011 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 2/2012 HILMO Sosiaalihuollon

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset

Avohoidon potilasryhmitys, Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Avohoidon potilasryhmitys, APR Perusterveydenhuollon avotoiminnan tuotteistuksen sisältömääritykset Versio 4.0 12.5.2008 APR Avohoidon potilasryhmitys Yleistä APR on DRG Medicals Systems Oy:n (DMS) luoma

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo

VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo VERISUONIKIRURGINEN KÄYTÄNTÖ Mauri Lepäntalo HUS-piirin verisuonikirurgian hoito-ohjelma 2005 Sektorivastaavat: Carotis: Aortta: Alaraajat: Veritie: Laskimot: Haavanhoito: Endovaskulaariset: Hyytymishäiriöt:

Lisätiedot