SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4."

Transkriptio

1 Palveluhinnasto 2012

2 (55) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus 5 Sairaanhoidollisten palveluiden toiminta-alue Ravitsemusterapia 7 Psykologitoiminta 7 Operatiivinen toiminta-alue Vatsataudit 8 Ortopedia ja neurokirurgia 11 Urologia 14 Muu kirurgia 18 Naistentaudit ja synnytys 21 Silmätaudit 25 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 27 Lastentaudit 29 Suu- ja leukasairaudet 34 Konservatiivinen toiminta-alue Sisätaudit 36 Neurologia 41 Ihotaudit ja allergologia 44 Syöpätaudit 46 Kuntoutus 47 Geriatria 49 Keuhkosairaudet 50 Psykiatrian toiminta-alue Aikuispsykiatria 52 Lasten- ja nuorisopsykiatria 54 Muut Potilaskoti 55 Työnohjaus 55

3 (55) LASKUTUKSEN PERIAATTEET Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt maksujen periaatteet vuodelle Näiden periaatteiden mukaisesti yhtymähallitus vahvistaa palveluhinnaston ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävät muutokset sekä antaa ne tiedoksi jäsenkunnille ja alueen terveyskeskuksille. Laskutusperusteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: 1) oman toiminnan palvelumaksut 2) ulkopuolisilta hankittavat palvelut 3) potilaskohtaisten kustannusten tasaaminen 4) erityisvelvoitteiden kustannusten kattaminen 5) laskutukseen liittyvät erityiskysymykset OMA TOIMINTA Avohoidossa palvelumaksut on ryhmitelty erikoisaloittain hintaluokkiin. Selkeät hoitokokonaisuudet voidaan laskuttaa myös ns. hoitopakettina. Välittömään osastolle ottoon johtavat päivystyskäynnit sisältyvät vuodeosastohoidon drg-hoitopakettiin, eikä niitä laskuteta avohoitotoimintana. Päiväkirurgiassa ja vuodeosastohoidossa laskutus tapahtuu erikoisaloittain pääsääntöisesti hoitojaksokohtaisilla pakettihinnoilla. Hinnoittelussa on käytetty hyväksi NordDRG-ryhmittelyä (Classic-versio vuodelta 2010) ja valtakunnallisia painokertoimia vuodelta Pakettihinta vastaa siten valtakunnallista hoitokäytäntöä ja sisältää edellä mainitun päivystyskäynnin. Pienet potilaskohtaiset vaihtelut hoitoajassa eivät vaikuta laskutukseen, koska pakettihinta säilyy samana aina 21 hoitopäivään saakka. Tämän ns. katkaisupisteen ylittävät päivät laskutetaan erikoisalakohtaisilla hoitopäivähinnoilla: Erikoisala Effica-tuote Hinta Suu- ja leukasairaudet lyhvos 239 Ihotaudit lyhvos 587 Keuhkosairaudet lyhvos 312 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit lyhvos 272 Lastentaudit lyhvos 485 Muu kirurgia lyhvos 405 Naistentaudit ja synnytykset lyhvos 330 Neurologia lyhvos 601 Ortopedia ja neurokirurgia lyhvos 380 Silmätaudit lyhvos 269 Sisätaudit lyhvos 346 Urologia lyhvos 405 Vatsataudit lyhvos 382 Synnytyshoitojaksoille on määritelty omat lyhyemmät katkaisupisteet, jotta pitkä prenataalinen hoito saadaan laskutettua kustannusvastaavasti. Hoitojakson katkaisu tehdään kaikilla erikoisaloilla silloin, kun potilas siirtyy drg-hoitojaksolta suoraan sellaiseen hoitoon, joka laskutetaan edelleen hoitopäiväperusteisesti. Vuodeosastohoidon laskutuksessa on käytössä ns. siirtoviivemaksu, joka peritään silloin, kun potilaan siirto jatkohoitopaikkaan viivästyy. Siirtoviivemaksun perintä alkaa toisena päivänä potilaan siirtokelpoisuuden ilmoittamisajankohdasta lukien ja sen suuruus on kultakin hoitopäivältä drg-hoitojaksojen osalta 2 kertaa yllä mainittu erikoisalakohtainen katkaisupisteen ylityshinta ja muilta hoitojaksoilta hoitojaksoon

4 (55) ennen sakkomaksua sovellettu hoitopäivähinta kaksinkertaisena. Siirtoviivemaksun perinnän aloittaminen lopettaa samalla katkaisupisteen ylittymisestä perittävän lisämaksun perinnän. Pelkästään hoitopäiväperusteista osastohoidon laskutusta noudatetaan aikuis-, lasten- ja nuorisopsykiatriassa, hengityshalvauspotilailla, kuntoutuspotilailla sekä keskosten hoidossa. Nämä hoitopäivähinnat on kerrottu hinnastossa kunkin erikoisalan kohdalla. Tehostettua hoitoa ei laskuteta erikseen, vaan sen kustannukset sisältyvät edellä mainittuihin paketti- ja hoitopäivähintoihin. Alueellisessa apuvälinekeskuksessa on käytössä asukaslukupohjainen laskutus, jossa maksu määritellään erikseen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinepalveluista. Palvelun sisältö on tarkemmin kuvattu erillisessä alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaohjeessa. Erikoissairaanhoidon osalta perittävä vuosimaksu on 18,01 euroa / asukas ja perusterveydenhuollon osalta 7,08 euroa / asukas. Erikoissairaanhoidon maksu koskee kaikkia jäsenkuntia. Sen sijaan perusterveydenhuollon maksua peritään vain niiltä organisaatioilta, jotka ovat tehneet sopimuksen sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimuksella toimintaan voi perusterveydenhuollon osalta osallistua myös ulkokunnat. Erikoissairaanhoidon apuvälineiden osalta ulkokuntien kanssa jatketaan aiempaa käytäntöä, jossa omaksi annettavat apuvälineet laskutetaan. Omaksi annettavien apuvälineiden ostohintaan lisätään hankintakustannusten korvauksena 3,50 euron lisämaksu. Asukaslukupohjaisten maksujen perintä kunnilta tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. ULKOPUOLISILTA HANKITTAVAT PALVELUT Ulkopuolisilta hankitut avo- ja vuodeosastohoidon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut laskutetaan jäsenkunnilta hankintahinnalla. Laskutukseen lisätään sellaiset materiaali- ja muut kustannukset, jotka sairaanhoitopiiri on kutakin hoitoa varten itse joutunut maksamaan. POTILASKOHTAISTEN KUSTANNUSTEN TASAAMINEN Tasausjärjestelmä rajaa yksittäisen potilaan osalta kalenterivuoden aikana kertyvän laskutuksen euroon. Edellä mainittua ns. siirtoviivemaksua ei oteta huomioon tasausta tehtäessä. Tasausjärjestelmän kustannukset peritään jäsenkunnilta yhdessä erityisvelvoitemaksun kanssa. ERITYISVELVOITEMAKSU Jäsenkunnilta peritään perussopimuksen 19 :n mukaisena maksuna 53,22 /asukas. Perintä tapahtuu tilikauden alun asukasluvun mukaan ja laskutetaan kuukausittain etukäteen. Maksulla katetaan em. tasausjärjestelmän lisäksi hankkeiden omarahoitusosuuksia, myrkytystietokeskuksen, potilasvakuutuksen, laboratorioiden laaduntarkkailun, potilasasiamiestoiminnan, perusterveydenhuollon yksikön ja terveyden edistämisen, PROXIT-yhteistyön, kantasolujen säilyttämisen ja ensihoidon järjestämisen kustannukset sekä potilaille ilmaiset tartuntatautilääkkeet ja Suomen Kuntaliiton palvelumaksu.

5 (55) MUUTA HUOMIOITAVAA Tätä palveluhinnastoa noudatetaan ulkokuntien laskutuksessa, ellei toisin ole sovittu. Myös vakuutusyhtiöiden maksaman ns. täyskustannuskorvauksen laskutus tapahtuu palveluhinnaston mukaisesti. Hinnat sisältävät suunnitelman mukaiset poistot sekä katteen jäsenkunnille maksettavalle peruspääoman 2 %:n korolle. Tähän hinnastoon on koottu sairaanhoitopiirin oman toiminnan palvelumaksut erikoisaloittain. KAIKILLE ERIKOISALOILLE YHTEISET HINNAT TERVEYSKESKUSKONSULTAATIOT HL90 Kertakonsultaatio Terveyskeskuksen hoitovastuulla olevaa potilasta koskevaan konsultaatiopyyntöön vastaaminen. Konsultaatiopyyntö voi tulla puhelimitse, sähköisesti tai paperimuotoisena. Tarkoituksena on antaa erikoislääkärin arvio mahdollisesti tarvittavista lisätutkimuksista tai hoidosta tai esimerkiksi antaa vastaus nykyiseen sairauteen liittyvistä lääkehoitolinjoista. Erikoislääkärin työ terveyskeskuksessa tai kunnassa Toiminta koskee perusterveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiakkaita / tunti

6 (55) PÄIVYSTYSKESKUS AVOHOITO HL11PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, plv ja verensokerin määritys liuskakokein HL12PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, plv sedimentti + viljely, pvk, crp, asat, alat ja afos, nielun pika-streptokokki HL13PP Terveyskeskusyöpäivystys Sis. terveyskeskuslääkärin vastaanotto ja hoitohenkilökunnan oheispalvelut päivystysaikana, ekg, pvk, crp, plv, maksa-arvot, U-amyl, elektrolyytit, kreat, Troponiini-I, FIDD, yksi natiivikuva + rtg-lääkärin lausunto HL02PP Yksinkertaiset toimenpiteet Sis.mm. lievät sisätautiset, kirurgiset, neurologiset ym. erikoisalojen ongelmat. Pienet murtumat kipsauksineen, nilkka-, polvija rannevammat sidoksineen ja lastoituksineen. Pienkirurgiset potilaat, yhdessä kerroksessa suljettavat haavat, vatsakivut, polvipunktio ilman näytteitä, pinnalliset palovammat. Rutiinilaboratoriotutkimuksia, natiiviröntgentutkimuksia (ad. 2). Ei vaadi erityisseurantaa tai eristystä. Ei leikkausvalmisteluja. HL03PP Vaativammat toimenpiteet Sis.mm. seurantaa vaativa intoxikaatio-potilas, suuremmat kipsaukset (kontrolliröntgenkuvat, lasikuituiset ja pitkät kipsit alaraajoihin, rannekipsaukset / olkapään luxatiot), vaativa suturaatio, vaativa vieras-esineen poisto läpivalaistuksessa, nivelpunktiot näytteineen. Infektiopotilas veriviljelyineen. Rytmihäiriöpotilas, rintakipupotilaan nitrotippa, lääkeinfuusiot. Vatsakipuinen ja murtumapotilas leikkaus-valmisteluineen. Useita laboratorio- ja röntgentutkimuksia (yli 3). Ei verivarauksia. Yksinkertainen valmistelematon ultraäänitutkimus (alaraaja, vatsa, pehmytkudos), lumbaalipunktio + rutiininäytteet HL04PP Erikoistoimenpiteet Sis.mm. elvytys, tajuton intoxicatio-potilas, labrapaketti + TT (pää-tt, keuhkoembolia-tt, vatsa-tt, thx-tt), rytmihäiriön hoito lääkkein tai tahdistimen asennus. C-pap/Be-pap-hoito. Seurattavat epileptikko-/ kouristelevat potilaat. Vuotava potilas verivarauksineen, suuret haavat, jännevammat + valtimoligeeraukset, jalka- ja käsiamputaatiot. Monivammapotilas +laajat luukuvaukset. Paljon hoitoa ja erikoistoimenpiteitä vaativa potilas (EEG, isotooppitutkimukset). Anestesialääkärin palvelut. HL05PP Kalliit tai aikaa vievät toimenpiteet Sis.mm. vammapotilaan tutkimukset (rtg, uä,). Suuret (4 yks.) ja erikoisverivaraukset. Erityisen paljon hoitoa, valvontaa ja kalliita tutkimuksia vaativa potilas. Päivystysluonteinen sähköinen kardioversio (laboratorio, röntgen, seuranta), useita TTtutkimuksia (kaulasuonet +pää)

7 (55) HL06PP Erityisen kalliit toimenpiteet tai tutkimukset Sis. mm. kalliit lääkehoidot (jatkuvat i.v lääkeinfuusio + Actilyse, Rapilycin, Aggrastat, Cofact), magneettitutkimukset, monivammapotilaan tutkimukset + leikkausvalmistelut (trauma-tt), erityisen suuret (6 yks.) verivaraukset tai kestovaraukset, siirrot yliopistosairaalaan, lääketieteellinen ruumiinavaus + vainajan säilytys VUODEOSASTOHOITO tarhpv Tarkkailuosasto 250 tehhpv Radiojodihoito tarkkailuosastolla 533 srhpv Potilaan tutkiminen, siirtovalmistelu ja siirto yliopistosairaalaan lääkärisaattaja mukana pphvp Y-talon päivystysosasto, psykiatrian erikoisalan potilaat 854 DRxxxx Muiden erikoisalojen vuodeosastohoito Y-talon päivystysosastolla laskutetaan siten, että erikoisalakohtaista drg-hintaa korotetaan päivystyskertoimella 1,3

8 (55) RAVITSEMUSTERAPIA Ravitsemussuunnittelijoiden käynnit jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 HL02 HL03 Seurantakäynti Tilanteen tarkistaminen. Jatkohoitotoimenpiteistä sopiminen. Ajankäyttö n min. Tavanomainen ensikäynti Ravintoanamneesi. Ruokavaliohoidon suunnittelu ja ohjaus. Ajankäyttö n. 60 min Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai yksityiseltä sektorilta suoraan ravitsemusterapiayksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja. PSYKOLOGITOIMINTA Vaativa käynti Sisältää aikaa vievän ohjauksen, johon sisältyy perusteellinen ravinnonsaannin arviointi esim. atk-pohjaisen ravintoainelaskennan keinoin. Tarvittaessa potilaalle laaditaan kirjalliset ohjeet ruokavalion toteuttamiseksi. Ajankäyttö vähintään 1,5 tuntia. HL01 HL02 HL03 HL04 Työryhmätyö ja yhteisneuvottelut, terapeuttiset keskustelut, ohjaus- ja neuvontakeskustelut, keskustelukonsultaatiot. Yksilöpsykoterapia, neuropsykologinen yksilökuntoutus, yksilötyönohjaus, kertaluento. Muistitoimintojen tutkimus, älykkyyden tutkimus, koulukypsyyden selvittäminen, uusinta- ja kontrollitutkimukset, neuropsykologinen ryhmäkuntoutus, ryhmätyönohjaus, ryhmäterapia, pari- ja perheterapia. Psykologiset tutkimukset oireiden syiden selvittämiseksi, persoonallisuuden tutkimus HL05 Neuropsykologiset tutkimukset, palveluskelpoisuuden arviointi. 375 HL06 Psykologiset tutkimukset työ- / toimintakyvyn arvioimiseksi. 482 Laskutus koskee vain niitä lähetteitä, jotka ovat tulleet terveyskeskuksesta tai yksityiseltä sektorilta suoraan psykologian palveluyksikköön. Laskun maksaa lähettävä taho eikä sairaanhoitopiiri peri potilaalta asiakasmaksuja.

9 (55) VATSATAUDIT AVOHOITO HL51 HL52 HL53 HL54 HL55 HL56 HL57 HL58 HL59 Kirjevastaus, puhelinkontakti tai kannanotto laboratoriotutkimuksista, puhelimitse annetut hoito-ohjeet, käynti avannehoitajan / ravitsemussuunnittelijan / kuntoutusohjaajan / sairaanhoitajan / sosiaalityöntekijän luona. Erikoislääkärin konsultaatio Vastaanottokäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratoriotutkimukset, vaativa käynti sairaanhoitajan / sosiaalityöntekijän / ravitsemussuunnittelijan luona, lääkeinfuusio (Venofer), PEG:n vaihto, vaativa konsultaatio Ensikäynti / vastaanottokäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät yksinkertaiset laboratorio- ja radiologiset tutkimukset, sigmoideoskopia, Barronin ligatuurat Ensikäynti / vastaanottokäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset mm. uä-kuvaus tai konsultaatiot, sigmoideoskopia ja gastroskopia sisältäen biopsiat Vastaanottokäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset tai aikaa vievä toimenpide, gastroskopia ja toimenpide, sigmoideoskopia ja toimenpide, kolonoskopia sisältäen biopsiat Vastaanotto- tai tähystyskäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät vaativat tutkimukset tai aikaa vievä toimenpide, PEG:n laitto, TT-tutkimus Vastaanotto- tai tähystyskäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset, tai vaativat toimenpiteet, MRI, laaja TT-tutkimus, ERCP Vastaanotto- tai tähystyskäynti, kirjevastaus, kannanotto tai puhelinkontakti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset, laaja MRI, ERCP ja vaativat toimenpiteet Vastaanotto- tai tähystyskäynti, kirjevastaus, kannanotto, puhelinkontakti ja niihin liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset, kalliit lääke-infuusiot (Humira, Remicade pieni annos), ERCP ja erittäin vaativat toimenpiteet HL60 Vastaanotto- tai tähystyskäynti ja siihen liittyvät erittäin vaativat / kalliit tutkimukset, kalliit lääkeinfuusiot (Humira, Remicade suuri annos), ERCP ja erittäin vaativat toimenpiteet Vatsatautien hinnastoa käytetään myös Ähtärissä.

10 (55) VATSATAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut DR147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut DR148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut DR149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut DR152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut DR153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut DR154A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, DR154B aikuinen, komplisoitunut Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, DR155B aikuinen, ei komplisoitunut DR157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut DR158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut DR159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut DR160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut DR170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut DR171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut DR172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut DR173E Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto DR174N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 1 DR175N 817 DR180 Suoliston tukos, komplisoitunut DR181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, DR182 komplisoitunut 2 046

11 (55) VATSATAUDIT VUODEOSASTOHOITO DR183 DR188 DR189 DR197 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut DR203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain DR204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen DR206 Muu haiman sairaus, ei komplisoitunut DR207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut DR208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut DR288A Liikalihavuuden hoito mahasuolikanavan leikkauksella DR290 Kilpirauhasleikkaus DR290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR493 Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, komplisoitunut DR494 Sappirakon poisto vatsaontelontähystyksessä, ei komplisoitunut 2 573

12 (55) ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA AVOHOITO HL21 HL22 HL23 HL24 HL25 HL26 HL27 HL28 HL29 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Lastan vaihto, nivelpunktio. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Kipsisidoksen teko tai vaihto, repositio ja kipsaus, osteosynteesimateriaalin poisto. Käynti ja vaativa toimenpide Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Vaativa / aikaa vievän ortoosin teko. Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide ENMG, vaativat röntgentutkimukset, aikaa vievät toimenpiteet. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim.laaja CT-tutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Kalliit magneettitutkimukset Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Useita magneettitutkimuksia Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Ihon alle implantoidun kipupumpun täyttö ja ohjelmointi SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

13 (55) ORTOPEDIA JA NEUROKIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR01A Keskushermoston kasvaimen kallonsisäinen leikkaus DR01D Kallonsisäisen aivoselkäydinnesteshuntin asettaminen, aikuinen DR02A Kroonisen kovakalvonalaisen vuodon leikkaushoito, aikuinen DR02B Muu aikuisen kallonsisäinen toimenpide trauman takia DR6 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut DR19 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut DR27 Vakava aivovamma DR209A DR209B Lonkan, polven tai nilkan keinonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus Lonkan, polven tai nilkan keinonivelen uusintaleikkaus tai alaraajan uudelleenkiinnittäminen DR210 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR211 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut DR215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut DR215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 3 DR DR220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi DR221 Polvileikkaus, komplisoitunut DR222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut DR223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplis DR224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut DR225A Jalkaterän murtumaleikkaus DR225B Jalkaterän muu vaativa leikkaus 1 766

14 (55) DR226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut DR228 Käden, peukalon tai ranteen vaativa nivelleikkaus tai muu käden tai ranteen leikkaus, komplisoitunut Käden tai ranteen muu kuin suuren nivelen leikkaus, ei DR229 komplis Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun DR230 kiinnityslaitteiden poisto Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten kiinnityslaitteiden poisto 1 DR DR232 Artroskopia DR234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei kompl DR236 Lonkan tai lantion murtuma DR242F Artroosi, ei komplisoitunut DR243 Selkäsairaus DR245 Luuston sairaus tai artropatia, ei komplisoitunut DR248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti DR249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito DR251 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut 907 DR252 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, lapsi 855 DR253 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen., komplisoitunut DR254 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, aikuinen, ei komplisoitunut DR255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaan meno, lapsi 953 DR256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu DR281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoutunut. 912 DR415 Infektiosairauden operatiivinen hoito DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR441 Käden leikkaus vamman takia DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut DR461 Leikkaustoimenpide muuhun terveyspalvelun käyttöön liittyen DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä DR471N Alaraajan usean suuren nivelen tai molempien raajojen kir. tmp DR491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatioleikkaus 5 817

15 (55) UROLOGIA AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 HL08 HL09 HL10 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Flow- ja residuaalimittaus + lääkärin vastaanotto, kystoskopiakontrolli, TRUÄ, rakkohuuhtelu (DMSO, Gepan ). Suprabupisen katetrin vaihtaminen. Pistosopetus. Käynti ja vaativa toimenpide Rakkohuuntelu (BCG, Epirubicin ), Bondronat infuusio, kestokatetrin polikliininen vieroitus, kystoskopia ja kestokatetri / suprabupinen katetri tai rakkobiopsia, Zometa -infuusio. Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto, TRUÄ + biopsia / kultajyvät, kystoskopia + virtsan irtosolut tai pneumaattinen dilataatio, ureterstentin laittaminen poliklinikalla, toistokatetrointioperus, rakkohuuhtelu (Cystistat, Epirubicin +interferoni), Xgeva-hoito. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim. laaja CTtutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset, UD-tutkimus. Virtsarakon Botox -injektio. Mitoksantroni -infuusio. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Urodynaaminen tutkimus + virtsarakontähystys + rtg ja vastaanotto. Kalliit magneettitutkimukset. Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Taxotere (annos 140 mg tai alle) Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Taxotere (annos yli 140 mg) Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot Kabasitakseli-hoito

16 (55) SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

17 (55) UROLOGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut DR310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut DR311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut DR313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR318 Munuaisten ja virtsateiden kasvain, komplisoitunut DR319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut DR320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut DR321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut DR323 Virtsatiekivi, komplisoitunut DR324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut DR325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen komplisoitunut DR326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 897 DR332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR335 Vaativa miehen lantionalueen leikkaus, ei komplisoitunut DR336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut DR337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut DR338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi DR339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen DR340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen DR342 Ympärileikkaus, aikuinen 1 505

18 (55) UROLOGIA VUODEOSASTOHOITO DR343 Ympärileikkaus, lapsi DR345 Miehen sukuelimen muu leikkaus, ei pahanlaatuista sairautta DR346 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut DR347G Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut DR349 Prostatahyperplasia, ei komplisoitunut 697 DR350 Tulehdus miehen sukuelimissä DR352 Miehen sukuelinten muu sairaus 1 411

19 (55) MUU KIRURGIA AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 Kontrollikäynti Vastausten kuuleminen, hoidon tarkistus, käynnin korvaava puhelu, käynti asiantuntijahoitajalla, kirjevastaus. Ompeleiden poisto. Ensikäynti / aikaa vievä tai vaativa kontrollikäynti / kontrollikäynti + pieni toimenpide Vaativa käynti asiantuntijahoitajalla. Tutkimus- ja hoitosuunnitelman laatiminen, yksinkertainen rtg-tutkimus ja vastaanotto. Ohutneulanäyte, laaja sidevaihto, incisio. Useampi toimenpide nostaa seuraavaan hintaluokkaan. Ensikäynti / kontrollikäynti + toimenpide Lääkärin vastaanotto ja käynti asiantuntijahoitajalla. Pienen ihotai ihonalaiskudosmuutoksen poisto, karkeaneulanäyte. Verenkierron virtaustutkimus ja vastaanotto. Käynti ja vaativa toimenpide Useita yksinkertaisia röntgentutkimuksia. Laajan ihon ja ihonalaiskudoksen poisto, arteria temporalis-biopsia. Mamillan tatuointi, Graftin uä-tutkimus. Käynti ja vaativa, aikaa vievä toimenpide Vaativat röntgentutkimukset + vastaanotto. ENMG, aikaa vievät toimenpiteet esim. syvän rintakyhmyn poisto. Erityisen laaja / vaativa toimenpide / useita toimenpiteitä samalle potilaalle. Suonikohjujen vaahtoruiskutushoito. Käynti ja erityisen vaativa toimenpide Vaativat toimenpiteet ja röntgentutkimukset esim. laaja CTtutkimus, halvimmat MRI-tutkimukset. Vaativa / useiden suonikohjujen vaahtoruiskutushoito. Useita kalliita toimenpiteitä ja / tai tutkimuksia Kalliit magneettitutkimukset HL08 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot HL09 Kalliit toimenpiteet ja lääkehoidot SOPEUTUMISVALMENNUS Sisältö/Selite Enintään päivän tilaisuuksissa hinta määräytyy avohoidon hintaluokkien 1-3 mukaan.

20 (55) MUU KIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR5 Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus DR75 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus DR95 Pneumothorax, ei komplisoitunut DR113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas DR114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä DR119 Suonikohjuleikkaus DR120 Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide DR130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut DR131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut DR159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut DR160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut DR161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut DR162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut DR183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut DR DR227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut DR258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut DR259B Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut DR260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut DR261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio DR262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 2 171

21 (55) MUU KIRURGIA VUODEOSASTOHOITO DR263 DR266 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunut Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut DR267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide DR268 Plastiikkakirurginen toimenpide DR269 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toimenpide, komplisoitunut DR270 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen muu toimenpide, ei komplisoitunut DR275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut DR281 Ihon, ihonalaisen kudoksen tai rintarauhasen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 879 DR288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella DR418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio DR442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut DR460 Palovamma, suppea, ei toimenpiteitä DR478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut DR479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut DR494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut DR501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut DR502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 6 770

22 (55) NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS AVOHOITO Naistentautien toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 Peruskäynti 51 HL02 HL03 HL04 Peruskäynti + toimenpide Sis. lab. näyte, tulehdusnäytteet, kryo, eletrokoagulaatio, kierukan asennus (tav. kierukka), papa, inseminaatio, uä-kontrolli ilman gyn. tutkimusta Peruskäynti + vaativa toimenpide Sis. rtg-tutkimus, kolposcopia, biopsia, kierukan asennus (hormonikierukka), vabra, endom. näyte, endocervixnäyte, ehkäisykapselin asennus, uä, hormonitutkimus, steriliteettitutkimus, hysteroskopia, salpingosonografia, sonohysterografia, fdpunktio, sytologinen näyte, pitkäaikaistarkkailu (<15t). Useampi alempiasteinen toimenpide yhdessä. Aikaa vievä toimenpide Loop, urodynaaminen tutkimus, cystoscopia, cystapunktio uäohjauksessa + sytologia. Useampi alemman asteinen tutkimus HL05 Polikliiniset sytostaattihoidot ja magneettitutkimus ja CT 900 HL06 Kalliit polikliiniset sytostaattihoidot, lämpöpallohoito ja toimenpidehysteroskopia (sterilisaatio, polyypin poisto ym.) Äitiyspoliklinikan toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL21 HL22 HL23 HL24 Peruskäynti / hoitajakäynti / ryhmäterapia Sis. hoitajan seulontauä-tutkimus, hoitajakäynnin yhteydessä ctg-tutkimuksen tai pelkän lääkärin vastaanottokäynnin. Peruskäynti + lisätutkimukset, aikaa vievä hoitajakäynti Sis. lisätutkimukset (lab) sekä ctg ja uä-tutkimukset. Lääkärin vaativa tutkimuskäynti Sis. uä, ctg, lääkärin uä-tutkimus, pitkäaikaistarkkailu (<15t). Diabetespoliklinikan tutkimus- / moniammatillinen tutkimuskäynti Sis. lääkärin vaativan tutkimuskäynnin ja sisätautilääkärin tutkimuskäynnin tai rtg-tutkimuksen HL25 Lapsivesipunktio 662

23 (55) NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS AVOHOITO Päivystyspoliklinikka (naistentaudit / synnytykset) Maanantai - perjantai klo : HL01 HL02 HL03 HL04 Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta Muina aikoina: Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. HL11 HL12 HL13 HL14 Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta. Sisältö vastaa naistentautien / äitiyspoliklinikan normaalia hintaluokitusta

24 (55) NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYS VUODEOSASTO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat Naistentaudit DR183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut DR309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut DR353 Gynekologisen syövän radikaalihoito DR355 Kohdun ja sivuelinten leikkaus muun kuin munasarjojen ja sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia, ei komplisoitunut DR356 Gynekologinen korjausleikkaus DR357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen kasvaimen takia DR358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut DR359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitunut DR360 Vulvan, vaginan ja cervixin leikkaukset DR361 Laparoskopia tai munajohtimen katkaisu DR362 Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio DR364 Kaavinta ja konisaatio tai paikallinen sädehoito hyvänlaatuisen sairauden takia DR367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut DR368 Gynekologinen infektio DR369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymisjärjestelmän 986 sairaus DR376 Synnytyksen tai abortin jälkeinen tila ilman toimenpiteitä DR377N Obstetrinen toimepide DR378N Kohdunulkoinen raskaus DR379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys DR380 Abortti ilman kaavintaa 746 DR381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus DR382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 636 DR383 Raskauden aikainen muu komplikaatio DR384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila DR410 Kemoterapia, ei akuuttia leukemiaa 4 454

25 (55) DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Synnytykset DR370 Keisarileikkaus, komplisoitunut max 6 hpv DR371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut max 5 hpv DR372 Alatiesynnytys, ongelmia max 4 hpv DR373 Alatiesynnytys, ongelmaton max 4 hpv DR374 Alatiesynnytys ja sen jälkeinen kohdun kaavinta tai sterilisaatio max 4 hpv 4 932

26 (55) SILMÄTAUDIT AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 Lääkärin vastaanotto ilman toimenpiteitä Puhelinkonsultaatiot, lausunnot, kirjevastaukset, erittäin lyhyt kontrollikäynti, sarjakäynnit. Lääkärin vastaanotto / kuntoutusohjaajan peruskäynti Lyhyet uusintakäynnit tai hoitajakäynnit, joihin ei liity aikaa vieviä tutkimuksia. Lyhyehköt kuntoutusohjaajan käynnit. Lääkärin vastaanotto tai pientoimenpide / kuntoutusohjaajan aikaa vievä käynti Ensikäynnit, joihon sisältyy silmän perustutkimukset, laajemmat kontrollikäynnit, joihin liittyy yksinkertainen erikoistutkimus (valokuvaus, OCT, näkökenttä, topografia, ultraääni), tavallisimmat laserhoidot, polikliiniset pientoimenpiteet. Kuntoutusohjaajan peruskäynti kotona, koulussa tms. Lääkärin vastaanotto + erityistutkimus / kuntoutusohjaajan aikaa vievä ja erityisen vaativa käynti Tutkimuskäynnit, joihin liittyy kalliimpi erityistutkimus, varjoainetutkimus tai johon liittyy useampia edellä mainittuja tutkimuksia. Optikon tekemät silmälasimääritykset ja apuvälinekartoitukset. Kuntoutusohjaajan aikaa vievät koti-, koulu- tms. käynnit, joihin liittyy laajempia selvityksiä ja lausuntoja. Lääkärin konsultaatiokäynnit vastuuyksikön ulkopuolella. Silmäluomien korjausleikkaukset, kyyneltieputkitukset, erityisen kalliit lasiaispistoshoidot. Käynnit, joihin liittyy MRI-tutkimus HL07 Fotodynaaminen hoito Ikärappeuman lasiaspistoshoidot / laaja glaukoomaselvittely Glaukoomapaketit, ikärappeuman lasiaispistoshoidot ja vastaavat kalliit lääkehoidot. Käynnit, joihin liittyy vastuuyksikön ulkopuolella teetettävä lisätutkimus (CT, ERG, VEP, ultraäänitutkimukset) SOPEUTUMISVALMENNUS HL11 Ensitietokurssi 67 /vrk Alueellinen sopeutumisvalmennuskurssi 182 /vrk

27 (55) SILMÄNPOHJAN KUVAUKSET kiertävällä laitteistolla Silmän ja silmänpohjan valokuvaukset lausuntoineen. Hinta sisältää myös kuvaajan matkakulut 43 /pot. SILMÄTAUDIT VUODEOSASTO HL21 DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR036A Verkkokalvon muu toimenpide DR036B Verkkokalvon kiinnittäminen DR036D Silmän laaja toimenpide DR39 Kaihileikkaukset ja muut mykiön leikkaukset DR040N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä > DR41 Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lapsi 837 DR42 Silmän sisäiset muut leikkaukset DR47 Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut 913

28 (55) KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 HL08 Lyhyt käynti ilman toimenpiteitä / kuntoutusohjaajan peruskäynti / käynti kuulontutkijan luona, esim. apuvälineasioissa. Ensikäynti, käynti + helpot toimenpiteet / puheterapeutin käynti Sis. mm. max-punktioita, parasenteesejä, nenäverenvuodon hoitoa, oto-mikroskopia, puheterapeutin luona käynnit. Käynti + lisätutkimus / kuntoutusohjaajan 1. kotikäynti. Sis. mm. kuulontutkimuksia, tasapainoelintutkimuksia, tärykalvoputket, kuntoutusohjaajan ensimmäinen kotikäynti, jolloin tutustutaan mm. kotiolosuhteisiin. Käynti + aikaa vievä lisätutkimus / kuntoutusohjaajan aikaa vievä kotikäynti. Sis. mm. kuulontutkimuksia (BEKESY), Polyypin poisto nenästä tai pienten kasvainten poisto ilman PAD:ta, nenänselän nostot, kuntoutus-ohjaajan aikaa vievä kotikäynti, joka sisältää yhteydenottoja paikallisiin organisaatioihin. Käynti + vaativat toimenpiteet/kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa vievä kotikäynti Sis. mm. pp:ssa sivuonteloiden tähystykset, polyyppien poisto nenästä tai pienten kasvainten poisto kaulalta tai suun alueelta + PAD, röntgenlääkärin suorittamat varjoainetutkimukset ja uätutkimukset, kuulontutki-muksista ERA ja OAE, apuvälinesovitus ja testaus, kuntoutusohjaajan vaativa ja aikaa vievä kotikäynti, joka sisältää mm. yhteydenottoja ja neuvotteluja useampien yhteistyötahojen kanssa. Käynti + erityistutkimus Sis. mm. Porus-CT-tutkimus Käynti + kallis erityistutkimus Sis. mm. kasvojen alueen ja kallon ct-tutkimukset, Porus-NMRtutkimus. Käynti + laaja erityistutkimus Sis. laaja kallon alueen NMR-varjoainetutkimus HL09 Kuulokojepotilaiden ½ päivän mittainen ensitietopäivä 21

29 (55) KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR040N Silmän ulkoinen toimenpide, ikä > DR050N Korvasylkirauhasen poisto DR053A Nenänsivuontelon leikkaus DR053B Kartiolisäkkeen leikkaus DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus DR56 Nenän muovausleikkaus DR59 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen DR60 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi DR63 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja toimenpide DR064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain DR65 Tasapainohäiriö DR66 Nenäverenvuoto DR69 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen DR070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi ei komplisoitunut DR73 Korvan, nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen DR266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut DR270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut DR394 Vereen tai vertamuodostaviin elimiin vaikuttava muu toimenpide DR453B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, ei komplisoitunut 969 DR521 Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus 1 115

30 (55) LASTENTAUDIT AVOHOITO Lastentautien toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL01 Lyhyt käynti asiantuntijahoitajalla / lääkärin puhelinkonsultaatio / kirjevastaus 61 HL02 HL03 HL04 HL05 Hoitajapoliklinikkakäynti / lääkärin lyhyt tutkimuskäynti Yksinkertaiset perustutkimukset, yksittäisen työntekijän lyhyt kotikäynti. Lääkärin vaativampi tutkimuskäynti Työryhmäneuvottelu, kalliit ulkopuoliset laboratoriotutkimukset esim. endokrinologia tai geenitutkimus, tietokonetomografia ja halvat magneettikuvaukset. Kalliit magneettitutkimukset ja radiologiset toimenpiteet, erittäin vaativa poliklinikkakäynti Lastenneurologian toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: Lääkärin tutkimuskäynti / yksittäisen työntekijän kotikäynti Ensikäynti, jossa laboratorio- ja röntgentutkimuksia, lastenkirurginen poliklinikka, kardiologinen poliklinikka, sydämen uä-tutkimus, vastasynt. aivojen uä-tutkimus, inhalatioprovokatiotutkimus, allergiatutkimus, yksittäisen työntekijän kotikäynti, erityistyöntekijöiden vastaanotto käyntiin liittyen HL21 Kuten lastentaudit 61 HL22 HL23 HL24 HL25 Hoitajapoliklinikkakäynnit, yksittäisen työntekijän lyhyt kotikäynti, aikaa vievä terveyskeskuslääkärin konsultaatio( yli 15 min) Lääkärin tutkimuskäynti Uusintakäynti, jossa useampia laboratorio- tai röntgentutkimuksia, yksittäisen työntekijän kotikäynti. Ensikäynti, vaativa poliklinikkakäynti, työryhmäneuvottelu, tietokonekuvaus, halvat magneettikuvaukset Kalliit magneettitutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja erittäin vaativa poliklinikkakäynti

31 (55) Lastenkirurgian toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL31 Kuten lastentaudit 61 HL32 Kuten lastentaudit 162 HL33 Kuten lastentaudit 294 HL34 Kuten lastentaudit 778 HL35 Kuten lastentaudit Päiväsairaalan toiminta jaetaan seuraaviin hintaluokkiin: HL11 HL12 Perushinta Lapset ja nuoret ovat sairaalassa vähintään neljä tuntia. Vaativampi päiväsairaalatoiminta Sis. esim. kalliit metaboliset, endokrinologiset tai geneettiset tutkimukset tai perhe tapaa yli kolme erityistyöntekijää, kuten puheterapeutti tms., CT-tutkimukset ja eräät yksinkertaiset magneettitutkimukset HL13 Kalliit magneettitutkimukset ja radiologiset toimenpiteet Päivystystoiminta maanantai - perjantai klo : HL41 Päivystyskäynti 316 HL42 Päivystystarkkailu Lapset ja nuoret ovat tarkkailussa vähintään 2 tuntia. Nesteytys nml-kautta, toistetut inhalaatiohoidot ym. 794 Päivystystoiminta muina aikoina: HL43 Päivystyskäynti 426 HL44 Päivystystarkkailu Lapset ja nuoret ovat tarkkailussa vähintään 2 tuntia. Nesteytys nml-kautta, toistetut inhalaatiohoidot ym

32 (55) SOPEUTUMISVALMENNUS Astmalasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Diabeteslasten perhekurssi 4 vrk (10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Viikonloppukurssit (la - su) 2 vrk (8-10 perhettä) Potilas Huoltaja Sisarukset 2-14 v. (alle 2v. maksutta) Ensitietopäivät 1 pv sairaalassa Vanhemmille tarkoitettu Ensitietopäivät ½ pv sairaalassa Vanhemmille tarkoitettu 135

33 (55) LASTENTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat DR8 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut DR26 Kohtausoire tai päänsärky, lapsi DR27 Vakava aivovamma DR33 Aivotärähdys, lapsi 899 DR35 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut DR55 Korvan, nenän tai kurkun muu leikkaus DR60 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi DR070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut DR091B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei komplisoitunut DR098A Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, komplisoitunut DR098B Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, lapsi, ei komplisoitunut DR184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut DR184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei komplisoitunut DR190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi DR242C Määritelty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut DR252 Käsivarren, käden tai jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoiltaanmeno, lapsi DR256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu DR284B Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, lapsi alle 16 v DR295 Nuoruusiän diabetes, alle 35-vuotiaat DR298 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, lapsi DR322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi DR333 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi DR399 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut

34 (55) LASTENTAUDIT VUODEOSASTOHOITO DR405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi DR422 Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi DR451 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, lapsi DR467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä Lastenkirurgian erikoisalan (20L) hoitojaksojen hinnat määräytyvät urologian, ortopedian ja neurokirurgian sekä muun kirurgian hinnastojen mukaisesti Nimi Hinta tarhpv Tehovalvonta, keskola 877 /vrk tehhpv Tehohoito, keskola /vrk krihpv Raskas tehohoito, keskola /vrk

35 (55) SUU- JA LEUKASAIRAUDET AVOHOITO HL01 Kontrolli- ym. lyhyet käynnit ilman toimenpiteitä. 88 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 Toimenpiteitä vaativat lyhyehköt tutkimus- ja hoitokäynnit. Esim. leikkauksen jälkihoito, hampaan poisto, pienen abskessin avaus, suppeat oikomiskojeiden muutostyöt, kojeiden purkamiset ja purenta-fysiologiset hoidot, erikoishammashoitajan tekemä perusdepuraatio. Tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. biopsia, kiinteiden oikomiskojeiden muutostyöt, purentafysiologiset hoidot. Laajahko tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. potilaan kliininen tutkimus ja röntgenkuvien tietokoneanalyysi, useamman erikoisalan yhteistutkimukset ja - hoidot, vaikea hampaan poisto, pienehköjen limakalvohyperplasioiden poisto, laaja purenta-fysiologinen hoito, laajat oikomiskojeistukset. Laaja tutkimus- ja hoitokäynti. Esim. usean spesialistin yhdessä tekemä esim. ortognaattisen hoidon suunnittelu analyyseineen, 1-2 puhkeamattoman hampaan poisto, juurenpään resektio. Kalliita laboratorio- ym tutkimuksia edellyttävä hoitokäynti. Esim. laajat ct-tutkimukset ja magneettikuvaukset, 3 tai useamman puhkeamattoman hampaan poisto HL07 Kalliita laboratoriokuluja edellyttävät proteettiset käynnit 1980 Avohoitokäyntien lopullinen hintaluokka määräytyy käytetyn ajan, sekä aiheutuvien röntgen-, laboratorio- ym. kulujen mukaan.

36 (55) VUODEOSASTOHOITO DRMAX Kalliit DRMED Keskihintaiset DRMIN Halvat 1457 DR63 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu laaja toimenpide DR187A Hammashoidon toimenpide, anestesia DR187E Keinojuuritoimenpide DR187J Kariologinen hoito 1 633

37 (55) SISÄTAUDIT AVOHOITO HL01 HL02 HL03 HL04 HL05 HL06 HL07 HL08 HL09 HL10 HL11 Kirjevastaus laboratoriotutkimuksista ym., puhelimitse annetut hoito-ohjeet, käynti kuntoutusohjaajan, sairaanhoitajan tai jalkaterapeutin luona tai käynnin korvaava hoidollinen soitto Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät yksinkertaiset perustutkimukset, vaativa käynti kuntoutusohjaajan / sosiaalityöntekijän / ravitsemussuunnittelijan / sairaanhoitajan luona Ensikäynti / vastaanottokäynti ja siihen liittyvät yksinkertaiset perustutkimukset, rytmivalvontalaitteen purku, etäseurannan analysointi tai vaativa käynti jalkaterapeutin luona Ensikäynti / vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, radiologisista tutkimuksista mm. uä-kuvaus, lääkärin tekemä tahdistinmittaus Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, sydämen uä-tutkimus, ergometria, ENMG, useamman halvemman radiologisen tutkimuksen yhdistelmä, CT-tutkimus, lääkeaineinfuusiohoito (esim. Bondronat, Aclasta), punasolusiirto 1-2 yksikköä, valvurin poisto Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, halvat magneettitutkimukset, perusisotooppitutkimukset, sydämen uätutkimus ruokatorven kautta, käynti jalkatyöryhmässä Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät vaativat tutkimukset, sydänlihasperfuusion tomografiakuvaus tai laaja magneettitutkimus tai kardioversio CCU:ssa, lääkeaineinfuusiot esim. immunoglobuliinit annoksesta riippuen sekä biologisista lääkkeistä Orencia ja RoActemra tai trombosyyttisiirto 8 yksikköä, konversiotesti Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset, ulkopuolelta ostettavat magneettitutkimukset, lääkeaineinfuusiot esim. immunoglobuliinit annoksesta riippuen sekä biologisista lääkkeistä Remicade, pienin annos ja Velvade tai sytostaatit Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset, octreoscantutkimus, lääkeaineinfuusiot, biologisista lääkkeistä Remicade, suurin annos tai muu lääkehoito esim. sytostaatit Vastaanottokäynti ja siihen liittyvät kalliit tutkimukset ja reuman hoitoon käytettävä lääkeaineinfuusiohoito (Mabthera) tai lymfooman hoitoon käytettävä sytostaatti- ja vasta-aineyhdistelmähoito (Mabthera - CHOP) Vastaanottokäynti Fabryn tautiin liittyen ja käyntiin sisältyvä entsyymikorvaushoito

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

H I N N A S T O 2 0 1 5

H I N N A S T O 2 0 1 5 H I N N A S T O 2 0 1 5 1 PALVELUHINNASTO VUODELLE 2015 PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO Palveluhinnasto sisältää Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tulosyksikköjen tuottamista palveluista

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 16.12.2014 154 KUNTALASKUTUSHINNASTO 2015 ERIKOISSAIRAANHOIDON KUNTALASKUTUSHINNASTO VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 Yleiset hintaluokat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2013 PALVELUHINNASTON 2013 LISÄYKSET JA MUUTOKSET 1. OULASKANKAAN SAIRAALA Synnytykset ja naistentaudit, sivu 68 Uusia hintaluokkia 1.1.2013 alkaen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Palveluhinnasto 2012 PALVELUHINNASTON 2012 MUUTOKSET 1. OYS:N LASTEN JA NAISTEN TULOSALUE Synnytykset ja naistentaudit, sivu 50 Uusia hintaluokkia 1.2.2012 alkaen Hinta

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta

Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Oulaskankaan sairaala 100 vuotta Palveluhinnasto 2014 PALVELUHINNASTOON 2014 TULLEET MUUTOKSET 1. KEHITYSVAMMAHUOLTO, S. 96 Hintaluokat vahvistettu, mutta otettu käyttöön Oberonin koodit 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2

Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 1 Pieksämäen kaupungin perusturvalautakunta 19.1.2015, voimaan 1.2.2015 lukien TUOTEKUVAUKSET 2015 SISÄLTÖ Sivunro 1 HINNOITTELUPERUSTEET... 2 2 TERVEYS- JA PSYKOSOSIAALISET PALVELUT... 3 2.1 NEUVOLATOIMINTA...

Lisätiedot

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET

TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET TYKS DRG TUOTEKUVAUKSET 2011 SISÄLLYSLUETTELO DRG-tuotteista... 3 Sisätaudit... 4 Kirurgia vuodeosastohoito... 24 Kirurgia/ päiväkirurgia... 44 Ortopedia ja Traumatologia... 51 Ortopedia ja Traumatologia

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2014 Yhtymähallitus 18.12.2013; laboratorio, radiologia, fysioterapia 1.1.2014 alkaen Kuntayhtymän johtaja 27.1.2014; erikoissairaanhoito 1.2.2014 alkaen 1

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Yhtymähallitus 25.1.2012 Sisällysluettelo Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon hinnasto... 1-18 Laboratorion hinnasto... 19-21 Radiologian

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008

Potilasohjaus Helsingissä. Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 1 Potilasohjaus Helsingissä Ohje terveydenhuoltohenkilöstölle 1.7.2008 2 Lisätietoja: Helsinki: hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, puh. (09) 310 42305, jukka.pellinen@hel.fi HYKS: va. ylilääkäri Veli-Pekka

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7

OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT... 7 HOITOPAIKAN VALINTAOPAS 2012 Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja Nro 1/2012 2 Sisältö OPPAAN TAVOITE... 7 KONSULTOINTIJÄRJESTYS EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA... 7 ENSIHOITO, PÄIVYSTYSPOTILAAT...

Lisätiedot

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007. Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta

Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007. Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta Avohoidon potilasryhmitys Luokitusten käytön ohjeet Versio 11.0 22.5.2007 Sairaanhoitajat ja muu avohoidon vastaanoton hoitohenkilökunta APR:ään kirjataan kaikki sellainen avoterveydenhuollon toiminta,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2013 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2013 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin JAKSOLISTA 2013 Erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille Perusterveydenhuollon ja terveyden

Lisätiedot

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS

13.4.2010 JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS JORVIN SAIRAALAN PÄIVYSTYSLISÄRAKENNUS HANKESELVITYS 2 (59) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESELVITYKSEN PERUSTEET...3 2. LISÄRAKENNUKSEEN SIJOITETTAVAN TOIMINNAN NYKYTILANNE...7 2.1. Aikuisten ja lasten erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (15) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2014-2015 Perusterveydenhuollon ja

Lisätiedot