Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi"

Transkriptio

1 Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Liite Lasten ja nuorten aineisto Syksy 2011 Susanna Venemies

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI 3 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS 7 KIRJA-AINEISTON KIERTO 9 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ 11 VARASTOINNIN TILANNE VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET 13 YHTEENVETO 16

3 3 JOHDANTO Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa toteutettiin vuoden 2010 aikana Opetusministeriön rahoittama hanke, jonka puitteissa laadittiin aikuisten kirja-aineistoon keskittyvä Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi loppuraportti. Raportti käsittelee laajasti kirja-aineiston käyttöä, varastointia, evaluointia ja kokoelmatilannetta alueen kirjastoissa. Raportissa esitetään myös aikuisten kirja-aineiston luokkakohtainen suositusluonnos varastointi- ja poisto-ohjeiksi. Johtuen lasten ja nuorten kirjastotyön eroavaisuuksista aikuisten kokoelmatyöhön verrattuna, Kyyti-kirjastojen johtoryhmä näki hyväksi laatia lasten ja nuorten aineistolle omat ohjeensa, joissa kartoitetaan myös kirjastojen tämän osastoryhmän kokoelmien tilannetta vuosina 2010 ja LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI Lasten- ja nuortenosastojen kokoelmien evaluointiin pätevät hyvin pitkälti samat säännöt ja periaatteet kuin aikuisten osastojen kokoelmatyöhönkin. Huonokuntoista, vähän lainattua ja tiedoiltaan vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti, tavoitteena Yleisten kirjastojen laatusuositukset. Lasten ja nuorten aineiston kohdalla tulee kuitenkin yleisistä poistoperiaatteista poiketen huomioida kirjastonkäytön eroavaisuudet aikuisten kirjastonkäyttöön verrattuna. Lasten ja nuortenosastojen käyttö on muihin osastoihin verrattuna enemmän sesonkipainotteista. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö ja opetuksen tukena toimiminen on huomioitava myös kokoelmien evaluoinnissa. Kirjastokäynnit ovat kollektiivinen ja ohjeistettu tapahtuma, ja usein ryhmän kaikki jäsenet etsivät kirjastosta samantyyppistä ja samanikäisille tarkoitettua aineistoa. Lastenosastoilla tarvitaan siten eri ikäryhmille suunnattua aineistoa enemmän kuin aikuistenosastoilla. Lasten lisäksi myös vanhemmat ja muut kasvattajat ovat aktiivisia lasten- ja nuortenosastojen asiakkaita, ja heidän aineistotarpeensa poikkeavat usein lasten omista tarpeista

4 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ Tietokirjallisuus Lastenosastojen tietokirjallisuudessa on nähtävillä selkeät painopisteensä. Nämä painopisteluokat eroavat usein aikuistenosastojen eniten kysytyistä luokista: lastenosastolla erityisen suuren kysynnän kohteena ovat luokat 52, 55, 58, 62 sekä 67 eli avaruutta, geologiaa, eläimiä, kulkuneuvoja ja koti- ja lemmikkieläimiä käsittelevät luokat. Myös yleistietoa ja harrastuksia käsittelevää aineistoa lainataan enemmän kuin aikuistenosastoilla keskimäärin. Lasten tietokirjakokoelman tulisi olla houkutteleva, ajantasainen ja lapsille suunnattu; kymmenien vuosien takaiset urheilijaelämäkerrat tai aikuisille tarkoitetut historialliset hakuteokset eivät kuulu lastenosastolle. Vieraskielinen aineisto Lasten ja nuorten vieraskielisen aineiston hankinta ja säilytys perustuu asiakaskunnan koostumukseen ja lainaustilastoihin. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu asiakaskunnan kielirakenteen pohjalta, mutta ainakin pääkirjastojen kokoelmista olisi hyvä löytyä lasten kaunokirjallisuutta, myös klassikkoja, yleisimmillä eurooppalaisilla pääkielillä. Myös suomenkielisten lasten ja nuorten kieltenopiskelun tarpeet huomioidaan. Tällä hetkellä esim. Pyhtäällä ruotsinkielisen aineiston osuus on suuri perustuen kunnan kaksikielisyyteen. Haminan ja Kotkan kirjastoissa on runsaasti venäjänkielisiä asiakkaita. Ajankohtaisia tarpeita voi olla missä tahansa lähikirjastossakin esim. lisääntyneen maahanmuuttajamäärän tai kielipainotteisen kouluopetuksen vuoksi. Tällöin omaa vieraskielisen aineiston kokoelmaa kartutetaan, mutta täydennetään tarvittaessa myös siirtokokoelmilla. Helppolukuinen aineisto Lasten kaunokirjallinen aineisto asettaa sekin erityisehtoja säilytysperiaatteilleen. Lastenosastolla on paljon tietyille ryhmille, kuten lukemaan opetteleville tai juuri lukemaan oppineille, tarkoitettua aineistoa, johon kohdistuu suurta kysyntää uusien ikäluokkien aloittaessa ala- tai esikoulun. Koska

5 5 lapset vierailevat kirjastossa usein koululuokkina tai esikouluryhminä, samantyyppistä aineistoa samaan aikaan tarvitsevaa asiakaskuntaa on paljon. Lisäkappaleiden pitäminen kokoelmassa on siis perusteltua. Joitain aineistoja, kuten aapisia ja tavutettua aineistoa ilmestyy melko vähän, ja tällöin jo olemassa olevia, vanhempiakin nimekkeitä, kysytään enemmän. Sesonki- ja trendiaineisto Sesonkiaineisto muodostaa lastenosastoilla keskimääräistä merkittävämmän osan. Päiväkodit ja kerhot pyytävät usein vuodenaikasidonnaista aineistoa kirjapaketteihinsa. Koska paketteja samanaikaisesti pyytäviä tahoja on useampia ja koska useimmiten paketit käsittävät noin kirjaa, on vuodenaikoja käsitteleviä nimekkeitä hyvä olla kokoelmissa useita kappaleita, vaikka niiden kokonaislainaus jäisikin alle suositusten. Myös ajankohtaisia suosikkeja tulee olla riittävät kappalemäärät, koska lukuharrastuksen heräämisen ja pysyvyyden kannalta on usein ratkaisevan tärkeää saada haluttu aineisto heti luettavaksi. Koulujen kirjallisuudenopetuksen tukiaineisto Lukudiplomit, Netlibris-kirjatarjottimet yms. tuovat oman erityispiirteensä säilytysperiaatteisiin. Jo aikuisten varastointisuunnitelmaan on kirjattu, että kirjaston kokoelmista tulisi löytyä ne kirjat, joita paikalliset koulut käyttävät oppilaidensa kirjallisuusdiplomeissa. Tarvittavat nimekkeet vaihtelevat eri kunnissa, ja niihin sisältyy myös hieman vanhempaa aineistoa. Tällöin on perusteltua säilyttää avokokoelmassa useampia niteitä samaa nimekettä, vaikka teos olisikin julkaistu vuosikymmeniä sitten eivätkä lainaluvut muuten edellyttäisi sen pitämistä kokoelmissa. Moniviestimet ja muu erityisaineisto Kirjasta ja cd:stä tai muusta audiovisuaalisesta liitteestä koostuvat moniviestimet tuovat oman lisänsä lasten aineiston kokoelmatyöhön. Audiovisuaaliset liitteet vaurioituvat kirjoja herkemmin, mutta kirjan ollessa hyväkuntoinen se voidaan liittää itsenäisesti kirjakokoelmaan.

6 6 Sarjat Merkittävä osa lasten ja nuorten luokan 84.2 aineistosta koostuu sarjoista. Sarjojen alkupään ja loppupään osien ilmestymisen välillä saattaa kulua jopa vuosikymmeniä, mikä luonnollisesti vaikuttaa tilastoihin pienentämällä tuoreen aineiston prosenttiosuutta. Jatkuvajuonisten sarjojen kaikkien osien saatavilla olo on kuitenkin tärkeää, vaikka kaikkia sarjaan kuuluvia nimekkeitä ei lainattaisikaan suositusten mukaista määrää. Tilat rajoittavat sarjojen säilyttämistä. Kokonaiset sarjat pyritään säilyttämään suurimmissa pääkirjastoissa kuten Kotkassa ja Kouvolassa. Aineiston ulkonäön merkitys Lainattavan aineiston ulkonäöllä on suuri merkitys lapsille.. Kirjojen tulee näyttää houkuttelevilta ja nykyaikaisilta, jotta lapsi tai nuori tarttuisi niihin. Klassikoiden uusien, kansiltaan modernisoitujen painosten hankkiminen jo vuosikymmeniä palvelleiden niteiden tilalle parantaa aineiston kiertoa ja saa kirjat eläviksi myös tämän päivän lapsille. Lasten seutulainat Lasten ja nuorten aineiston varaaminen on kuvatallenteita lukuun ottamatta maksutonta. Tämä mahdollistaa sen, että Kyyti-kirjastojen kokoelmat ovat kirjastoautoja lukuun ottamatta kaikkien helposti hyödynnettävissä. Lasten aineistoa varataan kuitenkin varsin vähän, joten maksuttomasta varausmahdollisuudesta tulee tiedottaa aktiivisesti.

7 7 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS Vuonna 2010 Kyyti-kirjastoissa lainattiin lasten ja nuorten aineistoa yhteensä kertaa. Suurimmat, yli lainamäärät syntyivät luonnollisesti suurimmissa pääkirjastoissa Kotkassa ja Kouvolassa, mutta myös Kuusankosken, Haminan ja Karhulan kirjastot sekä Haminan kirjastoauto ylsivät yli lainaan. Kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta oli lainaa eli noin 80 prosenttia. Kaiken lasten aineiston sekä lasten kirja-aineiston lainaluvut näkyvät toimipisteittäin seuraavissa taulukoissa: Taulukko 1. Lasten ja nuorten aineiston lainamäärät kirjastoittain Kaikki lainat Kirjalainat Kaikki lainat Kirjalainat Kouvola Kotka Elimäki Kotkan kirjastoauto Haanoja Karhuvuori Inkeroinen Karhula Jaala Otsola Kirjastoauto Regina Tavastila Kirjastoauto Valkeala Hamina Koria Ruissalo Kuusankoski Haminan kirjastoauto Kääpälä Miehikkälä Lehdokki Pyhtää Myllykoski Iitti Pilkanmaa Iitin kirjastoauto Utti Virolahti Valkeala Voikkaa

8 Kouvolan pääkirjasto Elimäki Kouvolan toimipisteiden lainat 2010 Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 1a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna Muiden toimipisteiden lainat Kotkan pääkirjasto Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 1b. Muiden toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna 2010.

9 9 KIRJA-AINEISTON KIERTO Kirjastoaineiston kiertoluvun tavoitteeksi on Kyyti-kirjastoissa asetettu 3,0. Lasten ja nuorten kirjaaineiston osalta koko Kyyti-kirjastojen yhteinen kiertoluku vuonna 2010 oli 2,3267. Kaupungin- ja kunnankirjastoista mikään ei yltänyt tavoitelukuun; kaikkien toimipisteiden yhteinen kiertoluku oli Kotkassa 2,8439, Iitissä 2,8114, Kouvolassa. 2,2651, Pyhtäällä 2,1961 ja Haminassa 2,146. Miehikkälä ja Virolahti jäivät lukuihin 0,6043 ja 1,4989. Yksittäisten toimipisteiden osalta tavoitteen ylittivät kirjastoautot Valkealaa lukuun ottamatta sekä Kuusankosken ja Karhulan lähikirjastot. Heikoimmin aineisto kiersi Kääpälän, Pilkanmaan, Voikkaan ja Miehikkälän kirjastoissa, jotka kaikki jäivät alle 1,0:n tulokseen. Toimipisteiden tarkat kiertoluvut näkyvät seuraavissa taulukoissa: Taulukko 2. Lasten ja nuorten kirja-aineiston kierto kirjastoittain vuonna Kouvola 2,8256 Elimäki 1,1854 Haanoja 1,6874 Inkeroinen 2,1233 Jaala 1,3402 Kirjastoauto Regina 3,7741 Kirjastoauto Valkeala 2,5052 Koria 2,1421 Kuusankoski 4,2903 Kääpälä 0,7406 Lehdokki 1,7761 Myllykoski 2,1085 Pilkanmaa 0,9017 Utti 1,6719 Valkeala 2,5399 Voikkaa 0,8548 Kotka 2,8402 Kotkan kirjastoauto 5,1375 Karhuvuori 1,5042 Karhula 3,169 Otsola 2,0966 Tavastila 2,2261 Hamina 1,8496 Ruissalo 1,3774 Haminan kirjastoauto 3,5883 Miehikkälä 0,6043 Pyhtää 2,1961 Iitti 2,4396 Iitin kirjastoauto 3,5869 Virolahti 1,4989

10 10 Eri toimipisteiden tilanne havainnollistuu myös seuraavissa kaavioissa: Kouvolan kaupunginkirjasto 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Kouvola Elimäki Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 2a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Muut kirjastot Kotka Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 2b. Muiden kirjastojen lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Kiertoluvut on laskettu vuoden 2010 tilastoista jakamalla toimipisteiden lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuuden lainaluku näiden aineistojen kappalemäärällä.

11 11 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ Kansainvälisten suositusten ja yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan tuoreen eli alle 5 vuotta sitten ilmestyneen aineiston osuus kirjaston avokokoelmasta tulisi olla vähintään 40 %. Suosituksessa ei määritellä, lasketaanko 40 % kokoelman niteiden vai nimekkeiden määrästä. Pienissä kirjastoissa nämä luvut eivät juuri eroa toisistaan mutta suurissa ja keskikokoisissa kirjastoissa eri nimekkeistä hankitaan useita niteitä. Tässä tutkimuksessa prosenttiluvut on laskettu nimekkeiden määrästä vähentämällä lasten ja nuorten kirja-aineiston kokonaismäärästä varastossa olevan kirja-aineiston nimekkeiden määrä. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan lapsille suunnattua aineistoa tulee hankkia vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi. Kyyti-kirjastot jäävät lasten kirja-aineiston tuoreuden suhteen Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoja lukuun ottamatta tavoitteista. Taulukko 3. Tuoreen lasten ja nuorten kirja-aineiston osuus avokokoelmien nimekkeistä Kouvola 28,4 Elimäki 23,5 Haanoja 23,9 Inkeroinen 30,4 Jaala 21,9 Kirjastoauto Regina 37,9 Kirjastoauto Valkeala 23,6 Koria 20,7 Kuusankoski 31,0 Kääpälä 11,0 Lehdokki 21,7 Myllykoski 29,0 Pilkanmaa 19,9 Utti 24,6 Valkeala 24,4 Kotka 28,0 Kotkan kirjastoauto 32,8 Karhuvuori 42,4 Karhula 51,4 Otsola 26,8 Tavastila 29,5 Hamina 26,0 Ruissalo 22,0 Haminan kirjastoauto 30,2 Miehikkälä 21,3 Pyhtää 30,9 Iitti 38,0 Iitin kirjastoauto 39,4 Virolahti 25,0 Voikkaa 17,6

12 VARASTOINNIN TILANNE 2011 Lastenkirjan siirtäminen varastoon vähentää oleellisesti sen mahdollisuuksia tulla lainatuksi. Varastoon siirrettävän aineiston tulee olla hyvin luetteloitua ja asiasanoitettua, jotta asiakkailla on mahdollisuus löytää se tehdessään hakuja. Kyyti-kirjastojen lasten varastokappaleiden käyttö on henkilökunnan kokemusten mukaan melko vähäistä, yleisimmin varastosta haetaan joitakin yksittäisiä viimeisiä kappaleita kestosuosikkisarjoista tai klassikoista. Varastoon siirrettävän aineiston suhteen kannattaakin olla kriittinen, sillä monesti kirjan saa Varastokirjastosta nopeammin kuin toisesta Kyyti-kirjastosta. Valtakunnallisesti lasten kirjastoaineiston varastotilanne on varsin epäyhtenäinen. Maakuntakirjastoissa kokoelmatyö on hieman eri vaiheissa. Esimerkeiksi sopivat muun muassa Tampere, Helsinki, Jyväskylä ja Kouvola, joiden tilanteet poikkeavat toisistaan selkeästi. Tampereella jokaista hankittavaa lasten ja nuorten nimekettä otetaan edelleen yksi myös varastoon. Helsingin kaupunginkirjasto puolestaan tekee aktiivista varaston pienentämistyötä ja on määritellyt aineistolleen kriteerin, jonka mukaan yli 10 vuoden ikäisen lastenaineiston tavoiteosuudeksi on asetettu 30 prosenttia yleisen 40 prosentin sijaan, mikä tarkoittaa jatkuvasti vähenevää varastoaineiston määrää. Jyväskylässä varastointi- ja kokoelmauudistukset ovat parhaillaan käynnissä ja Kouvolan maakuntakirjaston vaikutuspiirissä karsintatyö on alkuvuodesta julkaistun raportin myötä päässyt hyvään vauhtiin. Kymenlaaksossa tilanne on paras Kotkan kaupunginkirjastossa, jossa lasten aineistoa varastoidaan pelkästään pääkirjastossa. Lokakuussa 2011 Kotkan varastossa oli noin nidettä. Kouvolan pääkirjastossa niteiden lukumäärä oli lähes kaksinkertainen, kappaletta. Niteiden suuri määrä on seurausta 1980-luvulle jatkuneesta hankintapolitiikasta, jonka mukaisesti jokaista nimekettä hankittiin yksi myös varastoon. Haminan pääkirjaston varastossa niteitä on lähes ja Pyhtäällä hieman yli 400. Miehikkälän ja Virolahden varastotilastoissa ei ole eritelty lasten ja nuorten aineistoa erikseen. Iitissä ei varastoida lasten aineistoa ollenkaan. Lähes kaikkien toimipisteiden varastot sisältävät suurimmaksi osaksi suomenkielistä kaunokirjallisuutta, Kotkan ja Kouvolan pääkirjastoissa on lisäksi myös lehtiä, äänitteitä, kuvatallenteita ja äänikirjoja.

13 13 Varastoaineiston määrä Kouvola Elimäki Haanoja Jaala Koria Myllykoski Valkeala Kotka Hamina Ruissalo Pyhtää Kuvio 3. Lasten ja nuorten varastoaineiston määrä kirjastoittain syksyllä Kaavion ulkopuolelle jääneiden kirjastojen varastotilastoja lasten- ja nuortenosaston osalta ei ollut Origosta saatavilla. VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET Varastot Lasten ja nuorten aineiston varastointi keskitetään kuntien pääkirjastoihin, joten lähikirjastojen aineisto tulee kuulumaan kokonaan avokokoelmiin. Kuntakohtaisesti varaston paikaksi voidaan sopia lähikirjasto pääkirjaston sijaan mikäli siellä on paremmat tilat varastointiin. Lähikirjastot ratkaisevat omien tilojensa ja tarpeidensa mukaan, missä säilyttävät esim. vuodenaika-aineiston, jos se ei mahdu avohyllyihin. Ns. lähivarasto tai lisäkappalekokoelma on

14 14 käytännön työkalu, jota ei käytetä sijoituspaikkana kirjastojärjestelmässä. Kaikissa kirjastoissa pyritään tilat ja kalusteet mitoittamaan siten, että aineisto on helposti asiakkaiden saatavilla. Kirjastoissa voidaan valikoiden säilyttää vanhaa kulttuurihistoriallisesti tai ajankuvallisesti merkittävää tietoaineistoa, nostalgia-aineistoa ja mahdollista näyttelyaineistoa. Varastointiohjeet aineistoryhmittäin Sadut ja kuvakirjat Saduista ja kuvakirjoista varastoidaan klassikoita sekä kotimaisia, merkittäviä teoksia. Koulukäytössä olevia kirjoja voidaan varastoida useampia kappaleita. Vähän lainatuilla ja tuntemattomiksi jääneillä käännetyillä kirjoilla ei ole itseisarvoa, joka velvoittaisi säilyttämään sitä. Poistettavia voidaan tarjota päiväkodeille ja kouluille tai muille laitoksille ja järjestöille. Ei-kiertävä aineisto, jota ei löydy Varastokirjastosta, lähetetään sinne säilytettäväksi. Tietokirjat Lasten tietokirjallisuuden varastointi on harvoin tarpeen. Tieto vanhenee nopeasti ja lasten tietokirjoissa esiintyvä tieto löytyy yleensä aikuisten osastolta kattavammassa ja perusteellisemmassa muodossa. Joissain tapauksissa kuitenkin kirjan aihe tai kuvitus voi olla sellainen, että vastaavaa ei löydy aikuisten aineistosta. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (84.2) Kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta varastoidaan siten, että pääkirjastojen varastoista löytyvät merkittävimpien kirjailijoiden keskeiset teokset, Kouvolassa ja Kotkassa laajemminkin. Käännöskirjallisuudesta varastoidaan klassikoita ja harkinnan mukaan muita edelleen kysyttyjä kirjoja.

15 15 Uusia, sisällöltään aiemman kaltaisia painoksia ei varastoida paitsi jos niillä on uusi kääntäjä tai kuvittaja. Sarjakuvat Lasten sarjakuvat kiertävät yleensä paljon ja vain harvat niistä kestävät niin hyväkuntoisina, että niiden säilyttäminen edes varastokokoelmassa olisi järkevää. Klassikoiden, kuten Tinttien tai Tenavien, tai kotimaisten, kuten Muumien, viimeisiä kappaleita voidaan kuitenkin varastoida kirjastokohtaisesti. Vieraskielinen aineisto Vieraskielisen lasten ja nuorten aineiston varastointi rajoittuu useimmiten muutamiin yksittäisiin kappaleisiin. Kouvolan maakuntakirjasto varastoi suurimmilla eurooppalaisilla kielillä kirjoitettua lastenkirjallisuutta. Pyhtää varastoi ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta ja Kotkan pääkirjasto venäjänja vironkielistä kirjallisuutta. Näihin kirjastoihin voi tarjota aineistoa, jota ei ole tarvetta varastoida omassa kirjastossa. Lopullisen päätöksen varastoinnista tekee kuitenkin vastaanottava taho. Kotiseutuaineisto Lasten ja nuorten kotiseutuaineistoa keskitetään erityisesti pääkirjastojen kotiseutukokoelmiin ja maakuntakirjaston Kymenlaakso-kokoelmaan. Myös lähikirjastot voivat varastoida kulttuurihistoriallisesti merkittävää, oman kirjaston lähialueeseen liittyvää aineistoa, mikäli sille on käyttöä.

16 16 YHTEENVETO Kyyti-kirjastojen tärkein tehtävä lasten ja nuorten kokoelmien suhteen on avokokoelmien kehittäminen tuoreiksi ja houkutteleviksi. Kokoelmissa on suosituksiin nähden liikaa vanhaa aineistoa. Poistamista tehostetaan ja uuden aineiston riittävä hankinta ja saatavilla olo turvataan oikein suunnatulla hankintapolitiikalla sekä tehokkaalla seutulainauksella. Aineiston kiertolukua parannetaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös asettamalla aineistoa houkuttelevammin esille. Pienten kirjastojen kokoelmien vaihtuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varastoaineiston määrä on Kyyti-kirjastoissa kohtuullinen ja pienenee jatkuvasti. Suunnitelma varastoaineiston keskittämisestä pääkirjastoihin on Kotkan kaupunginkirjastossa jo toteutunut ja Kouvola ja Hamina ovat siirtymässä kohti sovittua keskittämistä. Päällekkäistä varastointia eri kirjastojen kesken vähennetään etenkin vuosikymmeniä vanhojen nimekkeiden osalta, sillä tarvittavan teoksen saa toisesta Kyyti-kirjastosta tai Varastokirjastosta maksutta muutamassa päivässä.

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Kirjastokokoelman kehittäminen

Kirjastokokoelman kehittäminen Kirjastokokoelman kehittäminen esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet Kuka minä olen? 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski-Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka 2010

Kokoelmapolitiikka 2010 Kurikan kaupunginkirjasto Kokoelmapolitiikka 2010 Laatinut Kurikan kaupunginkirjaston kokoelmapoliittinen työryhmä Kirsti Länsikallio, pj Merja Halonen Piia Isoaho Arja Oja Paula Rönni Toni Talja, siht.

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen 9.5.2014 Mitä kellutus on Jyväskylän termistöä Yhteiskokoelma, JS-kokoelma = useiden kirjaston

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka 31.3.2015 Kati Salmén Kokkolan kaupunginkirjasto/kälviän kirjasto Sisällysluettelo: 1. Anders-kirjastojen kokoelman tavoitteet... 3 1.1. Kokoelman saavutettavuus...

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 lyhyesti -näyttelyssä on esillä 1417 kirjaa. Kirjat on saatu lahjoituksina 119 kustantajalta. Kirjoja pyydettiin 183 kustantajalta,

Lisätiedot

Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle

Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle 4.2.2015 http://vaarakirjastot.fi/ Kirjasto Asukkaita 2013 Kohaan Kimppa, järjestelmä ennen Kohaa Ilomantsin kunnankirjasto 5 693 2015 kevät Pielinen,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 17.11.2011 Päivitetty 13.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KIRJASTO JA ASIAKKAAT... 1 3. NYKYINEN KOKOELMA...

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Teemu Salohalme Sisältö JOHDANTO MIKÄ ON HEILI HEHKEÄKSI?... 4 I TEOREETTISTA TAUSTAA... 5 1. AINEISTON HANKINTA JA KOKOELMANHALLINTA... 5 1.1.

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi

Kokoelmien arviointi Kokoelmien arviointi Sisältö Kokoelmia koskevan laatusuosituksen esittely Parkki-projektin kokemukset JASKAN kokemukset Kv-malleja ryhmätyö Kokoelmia koskeva laatusuositus Kunnan ikä- ja kielijakauma,

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä

Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä Pirjo Järvinen Koordinaattori PIKI-kirjastot 1 PIKI-kirjastojen yhteistyön historia Seutukirjasto? 2012 kaikki Pirkanmaan kunnat useita konversioita ja liitoksia PIKI-kirjastot

Lisätiedot

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus

Arviointi, mittarit. Pori maakuntakirjastokokous Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus Arviointi, mittarit Pori maakuntakirjastokokous 22.3.2011 Marjariitta Viiri / Pohjanmaan ELY-keskus asialista Arviointi kehittämisvälineenä Arvioinnin trendejä Erilaisia arviointeja Itsearviointi, tilastot,

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu 2012 Työttömyys kääntyi Kaakkois-Suomessa keskitalvella

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto aikuisasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Kirjastopalveluiden

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa

Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa 9.8.2016 Kirjastoautotoiminta murroksessa yhteenveto kirjastoautojen tilanteesta Suomessa Taustaa Suomen kirjastoseura selvitti kirjastoautojen tilannetta verkkokyselyllä kesäkuussa 2016. Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi

Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt , voimassa toistaiseksi Maaherrankatu 12, 70100 Kuopio Puh. 017 182111 (kaupungin vaihde) https://kuopio.finna.fi Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 28.2.2017 Kuopion kaupunginkirjaston käyttösäännöt 6.3.2017, voimassa toistaiseksi

Lisätiedot

Leena Mertanen. Kauhavan kaupunginkirjaston kokoelman arviointia. Nollalainat alaluokissa 39 ja 69

Leena Mertanen. Kauhavan kaupunginkirjaston kokoelman arviointia. Nollalainat alaluokissa 39 ja 69 Leena Mertanen Kauhavan kaupunginkirjaston kokoelman arviointia Nollalainat alaluokissa 39 ja 69 Opinnäytetyö Syksy 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson museoita Aukioloajat Yhteystiedot 2016 1 Kesällä on aikaa tarinoille. Monipuolinen Kymenlaakso toivottaa sinut tervetulleeksi museoelämysten pariin. Sisällys Hamina...4

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2013 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Helmikuun työllikatsaus 2/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.3.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2013 Työttömänä olevia työnhakijoista oli Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.12.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2013 Kaakkois-Suomessa oli

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus tammikuu 2015 Tammikuun lopussa Kaakkois-Suomessa

Lisätiedot

Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää

Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää Yhteenveto siitä, millaisia asioita halutaan kehittää Yleistä Toisaalta halutaan paljon ulkopuolista tietoa ja toisaalta vain kirjaston ydinpalvelut (asiakaskunta jakautuu kahtia tarpeiden osalta) o FInna-palvelun

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ Anne Kivinen & Heino Puoskari Oulun yliopiston kirjasto Tietoaineistopalvelut 15.9.2016 Kuopio, Varastokirjaston kokoelmayhdyshenkilötapaaminen

Lisätiedot

Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa

Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa 8.11.2016 Sähkökirjat Ellibs Library -palvelussa Juha Tarvainen CTO Esityksen sisältö E-kurssikirjapilotin taustaa Lyhyt yhteenveto toteutuksesta, tekniikasta ja lisensseistä Pilotin kulku Kokemuksia ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Lokakuun työllikatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015.

Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 4.9.2015. Helsingin kaupunginkirjasto logistiikkaprosessi: 2 Kierto 1 Hankinta 1.01 2 Kierto 2.01 3 Poisto Selitteet Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus. Toimenpide, prosessi tai yksittäinen työkokonaisuus.

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Sisältö. Luokka MARC-tietueen kenttä 084: Hyllypaikka MARC-tietueen kenttä Nidekohtainen hyllypaikka Signum...

Sisältö. Luokka MARC-tietueen kenttä 084: Hyllypaikka MARC-tietueen kenttä Nidekohtainen hyllypaikka Signum... 1 Sisältö Luokka... 2 MARC-tietueen kenttä 084:... 2 Hyllypaikka... 2 MARC-tietueen kenttä 852... 2 Nidekohtainen hyllypaikka... 3 Signum... 4 Sijainti... 5 Niteen hyllypaikan määräytyminen Aurora-kirjastojärjestelmässä...

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille

1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille 1. Kirja kantaa -lukudiplomi Oppilaan ohjeet 1.- 6. luokille A. Näin suoritat lukudiplomin 1. Ohjeet alakoululaisille Lue vuoden aikana luokan lukudiplomiin tarvittavat kirjat, tee jokaiseen lukemaasi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kirjallisuuden kokoelmat, hankinnat ja lainaus vuosina

Yleisten kirjastojen kirjallisuuden kokoelmat, hankinnat ja lainaus vuosina KATSAUS Informaatiotutkimus 29 (2) 2010 Pimiä: Yleisten kirjastojen... 1 Elina Pimiä Yleisten kirjastojen kirjallisuuden kokoelmat, hankinnat ja lainaus vuosina 2001-2007 Elina Pimiä: Yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

CC BY-NC 4.0 Mick Haufe/Flickr KARKKILAN KIRJASTON, PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖ LUKUVUONNA

CC BY-NC 4.0 Mick Haufe/Flickr KARKKILAN KIRJASTON, PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖ LUKUVUONNA 1 CC BY-NC 4.0 Mick Haufe/Flickr KARKKILAN KIRJASTON, PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN YHTEISTYÖ LUKUVUONNA 2016-2017 2 Tervehdys Karkkilan kirjastosta! Tässä esitteessä kerrotaan, mitä palveluja Karkkilan kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille

Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille Lukusiivet lukemissujuvuuteen tähtäävä sähköinen lukudiplomi ja kirjalista lapsille Hanna Pöyliö, KM Niilo Mäki Instituutti Kuvat: Keski-Kirjastot, Brand United Oy 1 Lukemissujuvuus Suomessa lapset oppivat

Lisätiedot

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy

Copyright 2008 Ab Axiell Kirjastot Oy Riitta Hassinen 28.04.2008 1 (8) 1. SEUTUVARAUKSEN TEKEMINEN... 2 2. SÄHKÖPOSTI ILMOITUS SEUTUVARAUKSESTA KIRJASTOLLE... 7 3. SEUTUVARAUSTEN ESITTÄMINEN ASIAKKAAN VARAUSTIEDOISSA... 8 4. SEUTUVARAUKSEN

Lisätiedot

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja

ETSIVÄ VANHUSTYÖ. koulutuskokonaisuus. Aika ja paikka Kouluttaja ETSIVÄ VANHUSTYÖ koulutuskokonaisuus Aika ja paikka Kouluttaja Sisältö 1. Etsivä vanhustyö 2. Verkostoyhteistyö 3. Osallisuuden vahvistaminen Etsivä vanhustyö koulutuksen tavoite Laaditaan etsivän vanhustyön

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS

KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keski-Karjalan kirjastostrategian päivitys 1 KESKI-KARJALAN KIRJASTOSTRATEGIAN PÄIVITYS Keväällä 2004 valmistui Keski-Karjalan kirjastostrategia, jonka tilastotietoja on täydennetty vuosilla 2004-2006.

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

LUKUPÄIVÄKIRJA 2015 2016

LUKUPÄIVÄKIRJA 2015 2016 LOUNA-KIRJASTOJEN LUKUDIPLOMIN LUKUPÄIVÄKIRJA 2015 2016 Tämän lukupäiväkirjan omistaa: Nimi: Koulu: Luokka: 1 Kirjoita tähän LUKUPÄIVÄKIRJAAN kaikki lukudiplomia varten lukemasi kirjat. Lukuvuoden (syksy

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2013 Tammikuun työllikatsaus 1/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.2.2013 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllikatsaus tammikuu 2013 Kaakkois-Suomen asukkaista oli tammikuun lopussa työttömänä 20114

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot