Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi"

Transkriptio

1 Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Liite Lasten ja nuorten aineisto Syksy 2011 Susanna Venemies

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI 3 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS 7 KIRJA-AINEISTON KIERTO 9 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ 11 VARASTOINNIN TILANNE VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET 13 YHTEENVETO 16

3 3 JOHDANTO Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa toteutettiin vuoden 2010 aikana Opetusministeriön rahoittama hanke, jonka puitteissa laadittiin aikuisten kirja-aineistoon keskittyvä Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi loppuraportti. Raportti käsittelee laajasti kirja-aineiston käyttöä, varastointia, evaluointia ja kokoelmatilannetta alueen kirjastoissa. Raportissa esitetään myös aikuisten kirja-aineiston luokkakohtainen suositusluonnos varastointi- ja poisto-ohjeiksi. Johtuen lasten ja nuorten kirjastotyön eroavaisuuksista aikuisten kokoelmatyöhön verrattuna, Kyyti-kirjastojen johtoryhmä näki hyväksi laatia lasten ja nuorten aineistolle omat ohjeensa, joissa kartoitetaan myös kirjastojen tämän osastoryhmän kokoelmien tilannetta vuosina 2010 ja LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI Lasten- ja nuortenosastojen kokoelmien evaluointiin pätevät hyvin pitkälti samat säännöt ja periaatteet kuin aikuisten osastojen kokoelmatyöhönkin. Huonokuntoista, vähän lainattua ja tiedoiltaan vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti, tavoitteena Yleisten kirjastojen laatusuositukset. Lasten ja nuorten aineiston kohdalla tulee kuitenkin yleisistä poistoperiaatteista poiketen huomioida kirjastonkäytön eroavaisuudet aikuisten kirjastonkäyttöön verrattuna. Lasten ja nuortenosastojen käyttö on muihin osastoihin verrattuna enemmän sesonkipainotteista. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö ja opetuksen tukena toimiminen on huomioitava myös kokoelmien evaluoinnissa. Kirjastokäynnit ovat kollektiivinen ja ohjeistettu tapahtuma, ja usein ryhmän kaikki jäsenet etsivät kirjastosta samantyyppistä ja samanikäisille tarkoitettua aineistoa. Lastenosastoilla tarvitaan siten eri ikäryhmille suunnattua aineistoa enemmän kuin aikuistenosastoilla. Lasten lisäksi myös vanhemmat ja muut kasvattajat ovat aktiivisia lasten- ja nuortenosastojen asiakkaita, ja heidän aineistotarpeensa poikkeavat usein lasten omista tarpeista

4 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ Tietokirjallisuus Lastenosastojen tietokirjallisuudessa on nähtävillä selkeät painopisteensä. Nämä painopisteluokat eroavat usein aikuistenosastojen eniten kysytyistä luokista: lastenosastolla erityisen suuren kysynnän kohteena ovat luokat 52, 55, 58, 62 sekä 67 eli avaruutta, geologiaa, eläimiä, kulkuneuvoja ja koti- ja lemmikkieläimiä käsittelevät luokat. Myös yleistietoa ja harrastuksia käsittelevää aineistoa lainataan enemmän kuin aikuistenosastoilla keskimäärin. Lasten tietokirjakokoelman tulisi olla houkutteleva, ajantasainen ja lapsille suunnattu; kymmenien vuosien takaiset urheilijaelämäkerrat tai aikuisille tarkoitetut historialliset hakuteokset eivät kuulu lastenosastolle. Vieraskielinen aineisto Lasten ja nuorten vieraskielisen aineiston hankinta ja säilytys perustuu asiakaskunnan koostumukseen ja lainaustilastoihin. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu asiakaskunnan kielirakenteen pohjalta, mutta ainakin pääkirjastojen kokoelmista olisi hyvä löytyä lasten kaunokirjallisuutta, myös klassikkoja, yleisimmillä eurooppalaisilla pääkielillä. Myös suomenkielisten lasten ja nuorten kieltenopiskelun tarpeet huomioidaan. Tällä hetkellä esim. Pyhtäällä ruotsinkielisen aineiston osuus on suuri perustuen kunnan kaksikielisyyteen. Haminan ja Kotkan kirjastoissa on runsaasti venäjänkielisiä asiakkaita. Ajankohtaisia tarpeita voi olla missä tahansa lähikirjastossakin esim. lisääntyneen maahanmuuttajamäärän tai kielipainotteisen kouluopetuksen vuoksi. Tällöin omaa vieraskielisen aineiston kokoelmaa kartutetaan, mutta täydennetään tarvittaessa myös siirtokokoelmilla. Helppolukuinen aineisto Lasten kaunokirjallinen aineisto asettaa sekin erityisehtoja säilytysperiaatteilleen. Lastenosastolla on paljon tietyille ryhmille, kuten lukemaan opetteleville tai juuri lukemaan oppineille, tarkoitettua aineistoa, johon kohdistuu suurta kysyntää uusien ikäluokkien aloittaessa ala- tai esikoulun. Koska

5 5 lapset vierailevat kirjastossa usein koululuokkina tai esikouluryhminä, samantyyppistä aineistoa samaan aikaan tarvitsevaa asiakaskuntaa on paljon. Lisäkappaleiden pitäminen kokoelmassa on siis perusteltua. Joitain aineistoja, kuten aapisia ja tavutettua aineistoa ilmestyy melko vähän, ja tällöin jo olemassa olevia, vanhempiakin nimekkeitä, kysytään enemmän. Sesonki- ja trendiaineisto Sesonkiaineisto muodostaa lastenosastoilla keskimääräistä merkittävämmän osan. Päiväkodit ja kerhot pyytävät usein vuodenaikasidonnaista aineistoa kirjapaketteihinsa. Koska paketteja samanaikaisesti pyytäviä tahoja on useampia ja koska useimmiten paketit käsittävät noin kirjaa, on vuodenaikoja käsitteleviä nimekkeitä hyvä olla kokoelmissa useita kappaleita, vaikka niiden kokonaislainaus jäisikin alle suositusten. Myös ajankohtaisia suosikkeja tulee olla riittävät kappalemäärät, koska lukuharrastuksen heräämisen ja pysyvyyden kannalta on usein ratkaisevan tärkeää saada haluttu aineisto heti luettavaksi. Koulujen kirjallisuudenopetuksen tukiaineisto Lukudiplomit, Netlibris-kirjatarjottimet yms. tuovat oman erityispiirteensä säilytysperiaatteisiin. Jo aikuisten varastointisuunnitelmaan on kirjattu, että kirjaston kokoelmista tulisi löytyä ne kirjat, joita paikalliset koulut käyttävät oppilaidensa kirjallisuusdiplomeissa. Tarvittavat nimekkeet vaihtelevat eri kunnissa, ja niihin sisältyy myös hieman vanhempaa aineistoa. Tällöin on perusteltua säilyttää avokokoelmassa useampia niteitä samaa nimekettä, vaikka teos olisikin julkaistu vuosikymmeniä sitten eivätkä lainaluvut muuten edellyttäisi sen pitämistä kokoelmissa. Moniviestimet ja muu erityisaineisto Kirjasta ja cd:stä tai muusta audiovisuaalisesta liitteestä koostuvat moniviestimet tuovat oman lisänsä lasten aineiston kokoelmatyöhön. Audiovisuaaliset liitteet vaurioituvat kirjoja herkemmin, mutta kirjan ollessa hyväkuntoinen se voidaan liittää itsenäisesti kirjakokoelmaan.

6 6 Sarjat Merkittävä osa lasten ja nuorten luokan 84.2 aineistosta koostuu sarjoista. Sarjojen alkupään ja loppupään osien ilmestymisen välillä saattaa kulua jopa vuosikymmeniä, mikä luonnollisesti vaikuttaa tilastoihin pienentämällä tuoreen aineiston prosenttiosuutta. Jatkuvajuonisten sarjojen kaikkien osien saatavilla olo on kuitenkin tärkeää, vaikka kaikkia sarjaan kuuluvia nimekkeitä ei lainattaisikaan suositusten mukaista määrää. Tilat rajoittavat sarjojen säilyttämistä. Kokonaiset sarjat pyritään säilyttämään suurimmissa pääkirjastoissa kuten Kotkassa ja Kouvolassa. Aineiston ulkonäön merkitys Lainattavan aineiston ulkonäöllä on suuri merkitys lapsille.. Kirjojen tulee näyttää houkuttelevilta ja nykyaikaisilta, jotta lapsi tai nuori tarttuisi niihin. Klassikoiden uusien, kansiltaan modernisoitujen painosten hankkiminen jo vuosikymmeniä palvelleiden niteiden tilalle parantaa aineiston kiertoa ja saa kirjat eläviksi myös tämän päivän lapsille. Lasten seutulainat Lasten ja nuorten aineiston varaaminen on kuvatallenteita lukuun ottamatta maksutonta. Tämä mahdollistaa sen, että Kyyti-kirjastojen kokoelmat ovat kirjastoautoja lukuun ottamatta kaikkien helposti hyödynnettävissä. Lasten aineistoa varataan kuitenkin varsin vähän, joten maksuttomasta varausmahdollisuudesta tulee tiedottaa aktiivisesti.

7 7 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS Vuonna 2010 Kyyti-kirjastoissa lainattiin lasten ja nuorten aineistoa yhteensä kertaa. Suurimmat, yli lainamäärät syntyivät luonnollisesti suurimmissa pääkirjastoissa Kotkassa ja Kouvolassa, mutta myös Kuusankosken, Haminan ja Karhulan kirjastot sekä Haminan kirjastoauto ylsivät yli lainaan. Kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta oli lainaa eli noin 80 prosenttia. Kaiken lasten aineiston sekä lasten kirja-aineiston lainaluvut näkyvät toimipisteittäin seuraavissa taulukoissa: Taulukko 1. Lasten ja nuorten aineiston lainamäärät kirjastoittain Kaikki lainat Kirjalainat Kaikki lainat Kirjalainat Kouvola Kotka Elimäki Kotkan kirjastoauto Haanoja Karhuvuori Inkeroinen Karhula Jaala Otsola Kirjastoauto Regina Tavastila Kirjastoauto Valkeala Hamina Koria Ruissalo Kuusankoski Haminan kirjastoauto Kääpälä Miehikkälä Lehdokki Pyhtää Myllykoski Iitti Pilkanmaa Iitin kirjastoauto Utti Virolahti Valkeala Voikkaa

8 Kouvolan pääkirjasto Elimäki Kouvolan toimipisteiden lainat 2010 Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 1a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna Muiden toimipisteiden lainat Kotkan pääkirjasto Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 1b. Muiden toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna 2010.

9 9 KIRJA-AINEISTON KIERTO Kirjastoaineiston kiertoluvun tavoitteeksi on Kyyti-kirjastoissa asetettu 3,0. Lasten ja nuorten kirjaaineiston osalta koko Kyyti-kirjastojen yhteinen kiertoluku vuonna 2010 oli 2,3267. Kaupungin- ja kunnankirjastoista mikään ei yltänyt tavoitelukuun; kaikkien toimipisteiden yhteinen kiertoluku oli Kotkassa 2,8439, Iitissä 2,8114, Kouvolassa. 2,2651, Pyhtäällä 2,1961 ja Haminassa 2,146. Miehikkälä ja Virolahti jäivät lukuihin 0,6043 ja 1,4989. Yksittäisten toimipisteiden osalta tavoitteen ylittivät kirjastoautot Valkealaa lukuun ottamatta sekä Kuusankosken ja Karhulan lähikirjastot. Heikoimmin aineisto kiersi Kääpälän, Pilkanmaan, Voikkaan ja Miehikkälän kirjastoissa, jotka kaikki jäivät alle 1,0:n tulokseen. Toimipisteiden tarkat kiertoluvut näkyvät seuraavissa taulukoissa: Taulukko 2. Lasten ja nuorten kirja-aineiston kierto kirjastoittain vuonna Kouvola 2,8256 Elimäki 1,1854 Haanoja 1,6874 Inkeroinen 2,1233 Jaala 1,3402 Kirjastoauto Regina 3,7741 Kirjastoauto Valkeala 2,5052 Koria 2,1421 Kuusankoski 4,2903 Kääpälä 0,7406 Lehdokki 1,7761 Myllykoski 2,1085 Pilkanmaa 0,9017 Utti 1,6719 Valkeala 2,5399 Voikkaa 0,8548 Kotka 2,8402 Kotkan kirjastoauto 5,1375 Karhuvuori 1,5042 Karhula 3,169 Otsola 2,0966 Tavastila 2,2261 Hamina 1,8496 Ruissalo 1,3774 Haminan kirjastoauto 3,5883 Miehikkälä 0,6043 Pyhtää 2,1961 Iitti 2,4396 Iitin kirjastoauto 3,5869 Virolahti 1,4989

10 10 Eri toimipisteiden tilanne havainnollistuu myös seuraavissa kaavioissa: Kouvolan kaupunginkirjasto 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Kouvola Elimäki Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 2a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Muut kirjastot Kotka Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 2b. Muiden kirjastojen lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Kiertoluvut on laskettu vuoden 2010 tilastoista jakamalla toimipisteiden lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuuden lainaluku näiden aineistojen kappalemäärällä.

11 11 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ Kansainvälisten suositusten ja yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan tuoreen eli alle 5 vuotta sitten ilmestyneen aineiston osuus kirjaston avokokoelmasta tulisi olla vähintään 40 %. Suosituksessa ei määritellä, lasketaanko 40 % kokoelman niteiden vai nimekkeiden määrästä. Pienissä kirjastoissa nämä luvut eivät juuri eroa toisistaan mutta suurissa ja keskikokoisissa kirjastoissa eri nimekkeistä hankitaan useita niteitä. Tässä tutkimuksessa prosenttiluvut on laskettu nimekkeiden määrästä vähentämällä lasten ja nuorten kirja-aineiston kokonaismäärästä varastossa olevan kirja-aineiston nimekkeiden määrä. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan lapsille suunnattua aineistoa tulee hankkia vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi. Kyyti-kirjastot jäävät lasten kirja-aineiston tuoreuden suhteen Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoja lukuun ottamatta tavoitteista. Taulukko 3. Tuoreen lasten ja nuorten kirja-aineiston osuus avokokoelmien nimekkeistä Kouvola 28,4 Elimäki 23,5 Haanoja 23,9 Inkeroinen 30,4 Jaala 21,9 Kirjastoauto Regina 37,9 Kirjastoauto Valkeala 23,6 Koria 20,7 Kuusankoski 31,0 Kääpälä 11,0 Lehdokki 21,7 Myllykoski 29,0 Pilkanmaa 19,9 Utti 24,6 Valkeala 24,4 Kotka 28,0 Kotkan kirjastoauto 32,8 Karhuvuori 42,4 Karhula 51,4 Otsola 26,8 Tavastila 29,5 Hamina 26,0 Ruissalo 22,0 Haminan kirjastoauto 30,2 Miehikkälä 21,3 Pyhtää 30,9 Iitti 38,0 Iitin kirjastoauto 39,4 Virolahti 25,0 Voikkaa 17,6

12 VARASTOINNIN TILANNE 2011 Lastenkirjan siirtäminen varastoon vähentää oleellisesti sen mahdollisuuksia tulla lainatuksi. Varastoon siirrettävän aineiston tulee olla hyvin luetteloitua ja asiasanoitettua, jotta asiakkailla on mahdollisuus löytää se tehdessään hakuja. Kyyti-kirjastojen lasten varastokappaleiden käyttö on henkilökunnan kokemusten mukaan melko vähäistä, yleisimmin varastosta haetaan joitakin yksittäisiä viimeisiä kappaleita kestosuosikkisarjoista tai klassikoista. Varastoon siirrettävän aineiston suhteen kannattaakin olla kriittinen, sillä monesti kirjan saa Varastokirjastosta nopeammin kuin toisesta Kyyti-kirjastosta. Valtakunnallisesti lasten kirjastoaineiston varastotilanne on varsin epäyhtenäinen. Maakuntakirjastoissa kokoelmatyö on hieman eri vaiheissa. Esimerkeiksi sopivat muun muassa Tampere, Helsinki, Jyväskylä ja Kouvola, joiden tilanteet poikkeavat toisistaan selkeästi. Tampereella jokaista hankittavaa lasten ja nuorten nimekettä otetaan edelleen yksi myös varastoon. Helsingin kaupunginkirjasto puolestaan tekee aktiivista varaston pienentämistyötä ja on määritellyt aineistolleen kriteerin, jonka mukaan yli 10 vuoden ikäisen lastenaineiston tavoiteosuudeksi on asetettu 30 prosenttia yleisen 40 prosentin sijaan, mikä tarkoittaa jatkuvasti vähenevää varastoaineiston määrää. Jyväskylässä varastointi- ja kokoelmauudistukset ovat parhaillaan käynnissä ja Kouvolan maakuntakirjaston vaikutuspiirissä karsintatyö on alkuvuodesta julkaistun raportin myötä päässyt hyvään vauhtiin. Kymenlaaksossa tilanne on paras Kotkan kaupunginkirjastossa, jossa lasten aineistoa varastoidaan pelkästään pääkirjastossa. Lokakuussa 2011 Kotkan varastossa oli noin nidettä. Kouvolan pääkirjastossa niteiden lukumäärä oli lähes kaksinkertainen, kappaletta. Niteiden suuri määrä on seurausta 1980-luvulle jatkuneesta hankintapolitiikasta, jonka mukaisesti jokaista nimekettä hankittiin yksi myös varastoon. Haminan pääkirjaston varastossa niteitä on lähes ja Pyhtäällä hieman yli 400. Miehikkälän ja Virolahden varastotilastoissa ei ole eritelty lasten ja nuorten aineistoa erikseen. Iitissä ei varastoida lasten aineistoa ollenkaan. Lähes kaikkien toimipisteiden varastot sisältävät suurimmaksi osaksi suomenkielistä kaunokirjallisuutta, Kotkan ja Kouvolan pääkirjastoissa on lisäksi myös lehtiä, äänitteitä, kuvatallenteita ja äänikirjoja.

13 13 Varastoaineiston määrä Kouvola Elimäki Haanoja Jaala Koria Myllykoski Valkeala Kotka Hamina Ruissalo Pyhtää Kuvio 3. Lasten ja nuorten varastoaineiston määrä kirjastoittain syksyllä Kaavion ulkopuolelle jääneiden kirjastojen varastotilastoja lasten- ja nuortenosaston osalta ei ollut Origosta saatavilla. VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET Varastot Lasten ja nuorten aineiston varastointi keskitetään kuntien pääkirjastoihin, joten lähikirjastojen aineisto tulee kuulumaan kokonaan avokokoelmiin. Kuntakohtaisesti varaston paikaksi voidaan sopia lähikirjasto pääkirjaston sijaan mikäli siellä on paremmat tilat varastointiin. Lähikirjastot ratkaisevat omien tilojensa ja tarpeidensa mukaan, missä säilyttävät esim. vuodenaika-aineiston, jos se ei mahdu avohyllyihin. Ns. lähivarasto tai lisäkappalekokoelma on

14 14 käytännön työkalu, jota ei käytetä sijoituspaikkana kirjastojärjestelmässä. Kaikissa kirjastoissa pyritään tilat ja kalusteet mitoittamaan siten, että aineisto on helposti asiakkaiden saatavilla. Kirjastoissa voidaan valikoiden säilyttää vanhaa kulttuurihistoriallisesti tai ajankuvallisesti merkittävää tietoaineistoa, nostalgia-aineistoa ja mahdollista näyttelyaineistoa. Varastointiohjeet aineistoryhmittäin Sadut ja kuvakirjat Saduista ja kuvakirjoista varastoidaan klassikoita sekä kotimaisia, merkittäviä teoksia. Koulukäytössä olevia kirjoja voidaan varastoida useampia kappaleita. Vähän lainatuilla ja tuntemattomiksi jääneillä käännetyillä kirjoilla ei ole itseisarvoa, joka velvoittaisi säilyttämään sitä. Poistettavia voidaan tarjota päiväkodeille ja kouluille tai muille laitoksille ja järjestöille. Ei-kiertävä aineisto, jota ei löydy Varastokirjastosta, lähetetään sinne säilytettäväksi. Tietokirjat Lasten tietokirjallisuuden varastointi on harvoin tarpeen. Tieto vanhenee nopeasti ja lasten tietokirjoissa esiintyvä tieto löytyy yleensä aikuisten osastolta kattavammassa ja perusteellisemmassa muodossa. Joissain tapauksissa kuitenkin kirjan aihe tai kuvitus voi olla sellainen, että vastaavaa ei löydy aikuisten aineistosta. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (84.2) Kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta varastoidaan siten, että pääkirjastojen varastoista löytyvät merkittävimpien kirjailijoiden keskeiset teokset, Kouvolassa ja Kotkassa laajemminkin. Käännöskirjallisuudesta varastoidaan klassikoita ja harkinnan mukaan muita edelleen kysyttyjä kirjoja.

15 15 Uusia, sisällöltään aiemman kaltaisia painoksia ei varastoida paitsi jos niillä on uusi kääntäjä tai kuvittaja. Sarjakuvat Lasten sarjakuvat kiertävät yleensä paljon ja vain harvat niistä kestävät niin hyväkuntoisina, että niiden säilyttäminen edes varastokokoelmassa olisi järkevää. Klassikoiden, kuten Tinttien tai Tenavien, tai kotimaisten, kuten Muumien, viimeisiä kappaleita voidaan kuitenkin varastoida kirjastokohtaisesti. Vieraskielinen aineisto Vieraskielisen lasten ja nuorten aineiston varastointi rajoittuu useimmiten muutamiin yksittäisiin kappaleisiin. Kouvolan maakuntakirjasto varastoi suurimmilla eurooppalaisilla kielillä kirjoitettua lastenkirjallisuutta. Pyhtää varastoi ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta ja Kotkan pääkirjasto venäjänja vironkielistä kirjallisuutta. Näihin kirjastoihin voi tarjota aineistoa, jota ei ole tarvetta varastoida omassa kirjastossa. Lopullisen päätöksen varastoinnista tekee kuitenkin vastaanottava taho. Kotiseutuaineisto Lasten ja nuorten kotiseutuaineistoa keskitetään erityisesti pääkirjastojen kotiseutukokoelmiin ja maakuntakirjaston Kymenlaakso-kokoelmaan. Myös lähikirjastot voivat varastoida kulttuurihistoriallisesti merkittävää, oman kirjaston lähialueeseen liittyvää aineistoa, mikäli sille on käyttöä.

16 16 YHTEENVETO Kyyti-kirjastojen tärkein tehtävä lasten ja nuorten kokoelmien suhteen on avokokoelmien kehittäminen tuoreiksi ja houkutteleviksi. Kokoelmissa on suosituksiin nähden liikaa vanhaa aineistoa. Poistamista tehostetaan ja uuden aineiston riittävä hankinta ja saatavilla olo turvataan oikein suunnatulla hankintapolitiikalla sekä tehokkaalla seutulainauksella. Aineiston kiertolukua parannetaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös asettamalla aineistoa houkuttelevammin esille. Pienten kirjastojen kokoelmien vaihtuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varastoaineiston määrä on Kyyti-kirjastoissa kohtuullinen ja pienenee jatkuvasti. Suunnitelma varastoaineiston keskittämisestä pääkirjastoihin on Kotkan kaupunginkirjastossa jo toteutunut ja Kouvola ja Hamina ovat siirtymässä kohti sovittua keskittämistä. Päällekkäistä varastointia eri kirjastojen kesken vähennetään etenkin vuosikymmeniä vanhojen nimekkeiden osalta, sillä tarvittavan teoksen saa toisesta Kyyti-kirjastosta tai Varastokirjastosta maksutta muutamassa päivässä.

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa

Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamisen kehittäminen Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa Osaamiskysely Hamina - Kotka - Miehikkälä - Pyhtää - Virolahti Satu Salmela 2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtökohtia kehittämistyölle -

Lisätiedot

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa

MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa MARI BERGROTH Kielikylpyperheet valokeilassa Taustat ja odotukset VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA Selvityksiä ja raportteja 145 VAASA 2007 3 ESIPUHE Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa

Taru Tanska. Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Taru Tanska Kosketa minua! Interaktiivinen näyttö Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa Informaatiotutkimuksen pro gradu -tutkielma Oulu 2015 Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS

SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS SATAKUNNAN SEUTUKIRJASTOSELVITYS Satakuntaliitto 2007 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Pälvi Lepoluoto 21.12.2007 (Lupa kannen kuvan käyttöön saatu Satakuntaliitolta 1.10.2007.) Sisältö

Lisätiedot