Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi"

Transkriptio

1 Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Liite Lasten ja nuorten aineisto Syksy 2011 Susanna Venemies

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI 3 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS 7 KIRJA-AINEISTON KIERTO 9 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ 11 VARASTOINNIN TILANNE VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET 13 YHTEENVETO 16

3 3 JOHDANTO Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa toteutettiin vuoden 2010 aikana Opetusministeriön rahoittama hanke, jonka puitteissa laadittiin aikuisten kirja-aineistoon keskittyvä Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi loppuraportti. Raportti käsittelee laajasti kirja-aineiston käyttöä, varastointia, evaluointia ja kokoelmatilannetta alueen kirjastoissa. Raportissa esitetään myös aikuisten kirja-aineiston luokkakohtainen suositusluonnos varastointi- ja poisto-ohjeiksi. Johtuen lasten ja nuorten kirjastotyön eroavaisuuksista aikuisten kokoelmatyöhön verrattuna, Kyyti-kirjastojen johtoryhmä näki hyväksi laatia lasten ja nuorten aineistolle omat ohjeensa, joissa kartoitetaan myös kirjastojen tämän osastoryhmän kokoelmien tilannetta vuosina 2010 ja LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI Lasten- ja nuortenosastojen kokoelmien evaluointiin pätevät hyvin pitkälti samat säännöt ja periaatteet kuin aikuisten osastojen kokoelmatyöhönkin. Huonokuntoista, vähän lainattua ja tiedoiltaan vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti, tavoitteena Yleisten kirjastojen laatusuositukset. Lasten ja nuorten aineiston kohdalla tulee kuitenkin yleisistä poistoperiaatteista poiketen huomioida kirjastonkäytön eroavaisuudet aikuisten kirjastonkäyttöön verrattuna. Lasten ja nuortenosastojen käyttö on muihin osastoihin verrattuna enemmän sesonkipainotteista. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö ja opetuksen tukena toimiminen on huomioitava myös kokoelmien evaluoinnissa. Kirjastokäynnit ovat kollektiivinen ja ohjeistettu tapahtuma, ja usein ryhmän kaikki jäsenet etsivät kirjastosta samantyyppistä ja samanikäisille tarkoitettua aineistoa. Lastenosastoilla tarvitaan siten eri ikäryhmille suunnattua aineistoa enemmän kuin aikuistenosastoilla. Lasten lisäksi myös vanhemmat ja muut kasvattajat ovat aktiivisia lasten- ja nuortenosastojen asiakkaita, ja heidän aineistotarpeensa poikkeavat usein lasten omista tarpeista

4 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ Tietokirjallisuus Lastenosastojen tietokirjallisuudessa on nähtävillä selkeät painopisteensä. Nämä painopisteluokat eroavat usein aikuistenosastojen eniten kysytyistä luokista: lastenosastolla erityisen suuren kysynnän kohteena ovat luokat 52, 55, 58, 62 sekä 67 eli avaruutta, geologiaa, eläimiä, kulkuneuvoja ja koti- ja lemmikkieläimiä käsittelevät luokat. Myös yleistietoa ja harrastuksia käsittelevää aineistoa lainataan enemmän kuin aikuistenosastoilla keskimäärin. Lasten tietokirjakokoelman tulisi olla houkutteleva, ajantasainen ja lapsille suunnattu; kymmenien vuosien takaiset urheilijaelämäkerrat tai aikuisille tarkoitetut historialliset hakuteokset eivät kuulu lastenosastolle. Vieraskielinen aineisto Lasten ja nuorten vieraskielisen aineiston hankinta ja säilytys perustuu asiakaskunnan koostumukseen ja lainaustilastoihin. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu asiakaskunnan kielirakenteen pohjalta, mutta ainakin pääkirjastojen kokoelmista olisi hyvä löytyä lasten kaunokirjallisuutta, myös klassikkoja, yleisimmillä eurooppalaisilla pääkielillä. Myös suomenkielisten lasten ja nuorten kieltenopiskelun tarpeet huomioidaan. Tällä hetkellä esim. Pyhtäällä ruotsinkielisen aineiston osuus on suuri perustuen kunnan kaksikielisyyteen. Haminan ja Kotkan kirjastoissa on runsaasti venäjänkielisiä asiakkaita. Ajankohtaisia tarpeita voi olla missä tahansa lähikirjastossakin esim. lisääntyneen maahanmuuttajamäärän tai kielipainotteisen kouluopetuksen vuoksi. Tällöin omaa vieraskielisen aineiston kokoelmaa kartutetaan, mutta täydennetään tarvittaessa myös siirtokokoelmilla. Helppolukuinen aineisto Lasten kaunokirjallinen aineisto asettaa sekin erityisehtoja säilytysperiaatteilleen. Lastenosastolla on paljon tietyille ryhmille, kuten lukemaan opetteleville tai juuri lukemaan oppineille, tarkoitettua aineistoa, johon kohdistuu suurta kysyntää uusien ikäluokkien aloittaessa ala- tai esikoulun. Koska

5 5 lapset vierailevat kirjastossa usein koululuokkina tai esikouluryhminä, samantyyppistä aineistoa samaan aikaan tarvitsevaa asiakaskuntaa on paljon. Lisäkappaleiden pitäminen kokoelmassa on siis perusteltua. Joitain aineistoja, kuten aapisia ja tavutettua aineistoa ilmestyy melko vähän, ja tällöin jo olemassa olevia, vanhempiakin nimekkeitä, kysytään enemmän. Sesonki- ja trendiaineisto Sesonkiaineisto muodostaa lastenosastoilla keskimääräistä merkittävämmän osan. Päiväkodit ja kerhot pyytävät usein vuodenaikasidonnaista aineistoa kirjapaketteihinsa. Koska paketteja samanaikaisesti pyytäviä tahoja on useampia ja koska useimmiten paketit käsittävät noin kirjaa, on vuodenaikoja käsitteleviä nimekkeitä hyvä olla kokoelmissa useita kappaleita, vaikka niiden kokonaislainaus jäisikin alle suositusten. Myös ajankohtaisia suosikkeja tulee olla riittävät kappalemäärät, koska lukuharrastuksen heräämisen ja pysyvyyden kannalta on usein ratkaisevan tärkeää saada haluttu aineisto heti luettavaksi. Koulujen kirjallisuudenopetuksen tukiaineisto Lukudiplomit, Netlibris-kirjatarjottimet yms. tuovat oman erityispiirteensä säilytysperiaatteisiin. Jo aikuisten varastointisuunnitelmaan on kirjattu, että kirjaston kokoelmista tulisi löytyä ne kirjat, joita paikalliset koulut käyttävät oppilaidensa kirjallisuusdiplomeissa. Tarvittavat nimekkeet vaihtelevat eri kunnissa, ja niihin sisältyy myös hieman vanhempaa aineistoa. Tällöin on perusteltua säilyttää avokokoelmassa useampia niteitä samaa nimekettä, vaikka teos olisikin julkaistu vuosikymmeniä sitten eivätkä lainaluvut muuten edellyttäisi sen pitämistä kokoelmissa. Moniviestimet ja muu erityisaineisto Kirjasta ja cd:stä tai muusta audiovisuaalisesta liitteestä koostuvat moniviestimet tuovat oman lisänsä lasten aineiston kokoelmatyöhön. Audiovisuaaliset liitteet vaurioituvat kirjoja herkemmin, mutta kirjan ollessa hyväkuntoinen se voidaan liittää itsenäisesti kirjakokoelmaan.

6 6 Sarjat Merkittävä osa lasten ja nuorten luokan 84.2 aineistosta koostuu sarjoista. Sarjojen alkupään ja loppupään osien ilmestymisen välillä saattaa kulua jopa vuosikymmeniä, mikä luonnollisesti vaikuttaa tilastoihin pienentämällä tuoreen aineiston prosenttiosuutta. Jatkuvajuonisten sarjojen kaikkien osien saatavilla olo on kuitenkin tärkeää, vaikka kaikkia sarjaan kuuluvia nimekkeitä ei lainattaisikaan suositusten mukaista määrää. Tilat rajoittavat sarjojen säilyttämistä. Kokonaiset sarjat pyritään säilyttämään suurimmissa pääkirjastoissa kuten Kotkassa ja Kouvolassa. Aineiston ulkonäön merkitys Lainattavan aineiston ulkonäöllä on suuri merkitys lapsille.. Kirjojen tulee näyttää houkuttelevilta ja nykyaikaisilta, jotta lapsi tai nuori tarttuisi niihin. Klassikoiden uusien, kansiltaan modernisoitujen painosten hankkiminen jo vuosikymmeniä palvelleiden niteiden tilalle parantaa aineiston kiertoa ja saa kirjat eläviksi myös tämän päivän lapsille. Lasten seutulainat Lasten ja nuorten aineiston varaaminen on kuvatallenteita lukuun ottamatta maksutonta. Tämä mahdollistaa sen, että Kyyti-kirjastojen kokoelmat ovat kirjastoautoja lukuun ottamatta kaikkien helposti hyödynnettävissä. Lasten aineistoa varataan kuitenkin varsin vähän, joten maksuttomasta varausmahdollisuudesta tulee tiedottaa aktiivisesti.

7 7 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS Vuonna 2010 Kyyti-kirjastoissa lainattiin lasten ja nuorten aineistoa yhteensä kertaa. Suurimmat, yli lainamäärät syntyivät luonnollisesti suurimmissa pääkirjastoissa Kotkassa ja Kouvolassa, mutta myös Kuusankosken, Haminan ja Karhulan kirjastot sekä Haminan kirjastoauto ylsivät yli lainaan. Kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta oli lainaa eli noin 80 prosenttia. Kaiken lasten aineiston sekä lasten kirja-aineiston lainaluvut näkyvät toimipisteittäin seuraavissa taulukoissa: Taulukko 1. Lasten ja nuorten aineiston lainamäärät kirjastoittain Kaikki lainat Kirjalainat Kaikki lainat Kirjalainat Kouvola Kotka Elimäki Kotkan kirjastoauto Haanoja Karhuvuori Inkeroinen Karhula Jaala Otsola Kirjastoauto Regina Tavastila Kirjastoauto Valkeala Hamina Koria Ruissalo Kuusankoski Haminan kirjastoauto Kääpälä Miehikkälä Lehdokki Pyhtää Myllykoski Iitti Pilkanmaa Iitin kirjastoauto Utti Virolahti Valkeala Voikkaa

8 Kouvolan pääkirjasto Elimäki Kouvolan toimipisteiden lainat 2010 Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 1a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna Muiden toimipisteiden lainat Kotkan pääkirjasto Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 1b. Muiden toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna 2010.

9 9 KIRJA-AINEISTON KIERTO Kirjastoaineiston kiertoluvun tavoitteeksi on Kyyti-kirjastoissa asetettu 3,0. Lasten ja nuorten kirjaaineiston osalta koko Kyyti-kirjastojen yhteinen kiertoluku vuonna 2010 oli 2,3267. Kaupungin- ja kunnankirjastoista mikään ei yltänyt tavoitelukuun; kaikkien toimipisteiden yhteinen kiertoluku oli Kotkassa 2,8439, Iitissä 2,8114, Kouvolassa. 2,2651, Pyhtäällä 2,1961 ja Haminassa 2,146. Miehikkälä ja Virolahti jäivät lukuihin 0,6043 ja 1,4989. Yksittäisten toimipisteiden osalta tavoitteen ylittivät kirjastoautot Valkealaa lukuun ottamatta sekä Kuusankosken ja Karhulan lähikirjastot. Heikoimmin aineisto kiersi Kääpälän, Pilkanmaan, Voikkaan ja Miehikkälän kirjastoissa, jotka kaikki jäivät alle 1,0:n tulokseen. Toimipisteiden tarkat kiertoluvut näkyvät seuraavissa taulukoissa: Taulukko 2. Lasten ja nuorten kirja-aineiston kierto kirjastoittain vuonna Kouvola 2,8256 Elimäki 1,1854 Haanoja 1,6874 Inkeroinen 2,1233 Jaala 1,3402 Kirjastoauto Regina 3,7741 Kirjastoauto Valkeala 2,5052 Koria 2,1421 Kuusankoski 4,2903 Kääpälä 0,7406 Lehdokki 1,7761 Myllykoski 2,1085 Pilkanmaa 0,9017 Utti 1,6719 Valkeala 2,5399 Voikkaa 0,8548 Kotka 2,8402 Kotkan kirjastoauto 5,1375 Karhuvuori 1,5042 Karhula 3,169 Otsola 2,0966 Tavastila 2,2261 Hamina 1,8496 Ruissalo 1,3774 Haminan kirjastoauto 3,5883 Miehikkälä 0,6043 Pyhtää 2,1961 Iitti 2,4396 Iitin kirjastoauto 3,5869 Virolahti 1,4989

10 10 Eri toimipisteiden tilanne havainnollistuu myös seuraavissa kaavioissa: Kouvolan kaupunginkirjasto 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Kouvola Elimäki Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 2a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Muut kirjastot Kotka Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 2b. Muiden kirjastojen lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Kiertoluvut on laskettu vuoden 2010 tilastoista jakamalla toimipisteiden lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuuden lainaluku näiden aineistojen kappalemäärällä.

11 11 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ Kansainvälisten suositusten ja yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan tuoreen eli alle 5 vuotta sitten ilmestyneen aineiston osuus kirjaston avokokoelmasta tulisi olla vähintään 40 %. Suosituksessa ei määritellä, lasketaanko 40 % kokoelman niteiden vai nimekkeiden määrästä. Pienissä kirjastoissa nämä luvut eivät juuri eroa toisistaan mutta suurissa ja keskikokoisissa kirjastoissa eri nimekkeistä hankitaan useita niteitä. Tässä tutkimuksessa prosenttiluvut on laskettu nimekkeiden määrästä vähentämällä lasten ja nuorten kirja-aineiston kokonaismäärästä varastossa olevan kirja-aineiston nimekkeiden määrä. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan lapsille suunnattua aineistoa tulee hankkia vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi. Kyyti-kirjastot jäävät lasten kirja-aineiston tuoreuden suhteen Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoja lukuun ottamatta tavoitteista. Taulukko 3. Tuoreen lasten ja nuorten kirja-aineiston osuus avokokoelmien nimekkeistä Kouvola 28,4 Elimäki 23,5 Haanoja 23,9 Inkeroinen 30,4 Jaala 21,9 Kirjastoauto Regina 37,9 Kirjastoauto Valkeala 23,6 Koria 20,7 Kuusankoski 31,0 Kääpälä 11,0 Lehdokki 21,7 Myllykoski 29,0 Pilkanmaa 19,9 Utti 24,6 Valkeala 24,4 Kotka 28,0 Kotkan kirjastoauto 32,8 Karhuvuori 42,4 Karhula 51,4 Otsola 26,8 Tavastila 29,5 Hamina 26,0 Ruissalo 22,0 Haminan kirjastoauto 30,2 Miehikkälä 21,3 Pyhtää 30,9 Iitti 38,0 Iitin kirjastoauto 39,4 Virolahti 25,0 Voikkaa 17,6

12 VARASTOINNIN TILANNE 2011 Lastenkirjan siirtäminen varastoon vähentää oleellisesti sen mahdollisuuksia tulla lainatuksi. Varastoon siirrettävän aineiston tulee olla hyvin luetteloitua ja asiasanoitettua, jotta asiakkailla on mahdollisuus löytää se tehdessään hakuja. Kyyti-kirjastojen lasten varastokappaleiden käyttö on henkilökunnan kokemusten mukaan melko vähäistä, yleisimmin varastosta haetaan joitakin yksittäisiä viimeisiä kappaleita kestosuosikkisarjoista tai klassikoista. Varastoon siirrettävän aineiston suhteen kannattaakin olla kriittinen, sillä monesti kirjan saa Varastokirjastosta nopeammin kuin toisesta Kyyti-kirjastosta. Valtakunnallisesti lasten kirjastoaineiston varastotilanne on varsin epäyhtenäinen. Maakuntakirjastoissa kokoelmatyö on hieman eri vaiheissa. Esimerkeiksi sopivat muun muassa Tampere, Helsinki, Jyväskylä ja Kouvola, joiden tilanteet poikkeavat toisistaan selkeästi. Tampereella jokaista hankittavaa lasten ja nuorten nimekettä otetaan edelleen yksi myös varastoon. Helsingin kaupunginkirjasto puolestaan tekee aktiivista varaston pienentämistyötä ja on määritellyt aineistolleen kriteerin, jonka mukaan yli 10 vuoden ikäisen lastenaineiston tavoiteosuudeksi on asetettu 30 prosenttia yleisen 40 prosentin sijaan, mikä tarkoittaa jatkuvasti vähenevää varastoaineiston määrää. Jyväskylässä varastointi- ja kokoelmauudistukset ovat parhaillaan käynnissä ja Kouvolan maakuntakirjaston vaikutuspiirissä karsintatyö on alkuvuodesta julkaistun raportin myötä päässyt hyvään vauhtiin. Kymenlaaksossa tilanne on paras Kotkan kaupunginkirjastossa, jossa lasten aineistoa varastoidaan pelkästään pääkirjastossa. Lokakuussa 2011 Kotkan varastossa oli noin nidettä. Kouvolan pääkirjastossa niteiden lukumäärä oli lähes kaksinkertainen, kappaletta. Niteiden suuri määrä on seurausta 1980-luvulle jatkuneesta hankintapolitiikasta, jonka mukaisesti jokaista nimekettä hankittiin yksi myös varastoon. Haminan pääkirjaston varastossa niteitä on lähes ja Pyhtäällä hieman yli 400. Miehikkälän ja Virolahden varastotilastoissa ei ole eritelty lasten ja nuorten aineistoa erikseen. Iitissä ei varastoida lasten aineistoa ollenkaan. Lähes kaikkien toimipisteiden varastot sisältävät suurimmaksi osaksi suomenkielistä kaunokirjallisuutta, Kotkan ja Kouvolan pääkirjastoissa on lisäksi myös lehtiä, äänitteitä, kuvatallenteita ja äänikirjoja.

13 13 Varastoaineiston määrä Kouvola Elimäki Haanoja Jaala Koria Myllykoski Valkeala Kotka Hamina Ruissalo Pyhtää Kuvio 3. Lasten ja nuorten varastoaineiston määrä kirjastoittain syksyllä Kaavion ulkopuolelle jääneiden kirjastojen varastotilastoja lasten- ja nuortenosaston osalta ei ollut Origosta saatavilla. VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET Varastot Lasten ja nuorten aineiston varastointi keskitetään kuntien pääkirjastoihin, joten lähikirjastojen aineisto tulee kuulumaan kokonaan avokokoelmiin. Kuntakohtaisesti varaston paikaksi voidaan sopia lähikirjasto pääkirjaston sijaan mikäli siellä on paremmat tilat varastointiin. Lähikirjastot ratkaisevat omien tilojensa ja tarpeidensa mukaan, missä säilyttävät esim. vuodenaika-aineiston, jos se ei mahdu avohyllyihin. Ns. lähivarasto tai lisäkappalekokoelma on

14 14 käytännön työkalu, jota ei käytetä sijoituspaikkana kirjastojärjestelmässä. Kaikissa kirjastoissa pyritään tilat ja kalusteet mitoittamaan siten, että aineisto on helposti asiakkaiden saatavilla. Kirjastoissa voidaan valikoiden säilyttää vanhaa kulttuurihistoriallisesti tai ajankuvallisesti merkittävää tietoaineistoa, nostalgia-aineistoa ja mahdollista näyttelyaineistoa. Varastointiohjeet aineistoryhmittäin Sadut ja kuvakirjat Saduista ja kuvakirjoista varastoidaan klassikoita sekä kotimaisia, merkittäviä teoksia. Koulukäytössä olevia kirjoja voidaan varastoida useampia kappaleita. Vähän lainatuilla ja tuntemattomiksi jääneillä käännetyillä kirjoilla ei ole itseisarvoa, joka velvoittaisi säilyttämään sitä. Poistettavia voidaan tarjota päiväkodeille ja kouluille tai muille laitoksille ja järjestöille. Ei-kiertävä aineisto, jota ei löydy Varastokirjastosta, lähetetään sinne säilytettäväksi. Tietokirjat Lasten tietokirjallisuuden varastointi on harvoin tarpeen. Tieto vanhenee nopeasti ja lasten tietokirjoissa esiintyvä tieto löytyy yleensä aikuisten osastolta kattavammassa ja perusteellisemmassa muodossa. Joissain tapauksissa kuitenkin kirjan aihe tai kuvitus voi olla sellainen, että vastaavaa ei löydy aikuisten aineistosta. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (84.2) Kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta varastoidaan siten, että pääkirjastojen varastoista löytyvät merkittävimpien kirjailijoiden keskeiset teokset, Kouvolassa ja Kotkassa laajemminkin. Käännöskirjallisuudesta varastoidaan klassikoita ja harkinnan mukaan muita edelleen kysyttyjä kirjoja.

15 15 Uusia, sisällöltään aiemman kaltaisia painoksia ei varastoida paitsi jos niillä on uusi kääntäjä tai kuvittaja. Sarjakuvat Lasten sarjakuvat kiertävät yleensä paljon ja vain harvat niistä kestävät niin hyväkuntoisina, että niiden säilyttäminen edes varastokokoelmassa olisi järkevää. Klassikoiden, kuten Tinttien tai Tenavien, tai kotimaisten, kuten Muumien, viimeisiä kappaleita voidaan kuitenkin varastoida kirjastokohtaisesti. Vieraskielinen aineisto Vieraskielisen lasten ja nuorten aineiston varastointi rajoittuu useimmiten muutamiin yksittäisiin kappaleisiin. Kouvolan maakuntakirjasto varastoi suurimmilla eurooppalaisilla kielillä kirjoitettua lastenkirjallisuutta. Pyhtää varastoi ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta ja Kotkan pääkirjasto venäjänja vironkielistä kirjallisuutta. Näihin kirjastoihin voi tarjota aineistoa, jota ei ole tarvetta varastoida omassa kirjastossa. Lopullisen päätöksen varastoinnista tekee kuitenkin vastaanottava taho. Kotiseutuaineisto Lasten ja nuorten kotiseutuaineistoa keskitetään erityisesti pääkirjastojen kotiseutukokoelmiin ja maakuntakirjaston Kymenlaakso-kokoelmaan. Myös lähikirjastot voivat varastoida kulttuurihistoriallisesti merkittävää, oman kirjaston lähialueeseen liittyvää aineistoa, mikäli sille on käyttöä.

16 16 YHTEENVETO Kyyti-kirjastojen tärkein tehtävä lasten ja nuorten kokoelmien suhteen on avokokoelmien kehittäminen tuoreiksi ja houkutteleviksi. Kokoelmissa on suosituksiin nähden liikaa vanhaa aineistoa. Poistamista tehostetaan ja uuden aineiston riittävä hankinta ja saatavilla olo turvataan oikein suunnatulla hankintapolitiikalla sekä tehokkaalla seutulainauksella. Aineiston kiertolukua parannetaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös asettamalla aineistoa houkuttelevammin esille. Pienten kirjastojen kokoelmien vaihtuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varastoaineiston määrä on Kyyti-kirjastoissa kohtuullinen ja pienenee jatkuvasti. Suunnitelma varastoaineiston keskittämisestä pääkirjastoihin on Kotkan kaupunginkirjastossa jo toteutunut ja Kouvola ja Hamina ovat siirtymässä kohti sovittua keskittämistä. Päällekkäistä varastointia eri kirjastojen kesken vähennetään etenkin vuosikymmeniä vanhojen nimekkeiden osalta, sillä tarvittavan teoksen saa toisesta Kyyti-kirjastosta tai Varastokirjastosta maksutta muutamassa päivässä.

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kokoelmapäivä, Porin kaupunginkirjasto 19.1.2012 Aino Satama aino.satama@hamina.fi (Esitys perustuu projektityöntekijä Maria Bangin alkuperäisaineistoon) Kymenlaakson

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET Laatinut Satu Kinnari 1 JOHDANTO 3 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO 3 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA 4 3.1 Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet 4 3.2 Aikuisten

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja.

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja. 1 2 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 Hyväksytty kirjaston johtotiimissä 21.5.2015 (kirjastopalveluiden päällikkö) VALINTA 1. Yleiset periaatteet Kirjaston kokoelmatyössä noudatetaan

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT...4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Kirjastokokoelman kehittäminen

Kirjastokokoelman kehittäminen Kirjastokokoelman kehittäminen esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet Kuka minä olen? 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski-Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Hyllykallion kirjasto 7 2.3 Nurmon

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

HelMetkokoelmayhteistyö

HelMetkokoelmayhteistyö HelMetkokoelmayhteistyö Espoolainen näkökulma 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen kirjallisuus Aluekirjaston suunnitteluryhmä 2 Tiedon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008 Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa Maija Saraste 14.11.2008 Miksi kokoelmien arviointi on tarpeen? Kirjastojen arviointityö on lakisääteistä. Kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttö lisääntyy. Kuntatalouden

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto Kyytiin Kouvolassa Ko u v o l a n Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Toimipisteet Kouvolan pääkirjasto Salpausselänkatu 33, PL 33 45100 KOUVOLA puh. lainaus/palautus/uusinta 020 615 5232 ja 020 615 6106

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Mitä kellutus on Jyväskylän termistöä Yhteiskokoelma, JS-kokoelma = useiden kirjaston

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka 2010

Kokoelmapolitiikka 2010 Kurikan kaupunginkirjasto Kokoelmapolitiikka 2010 Laatinut Kurikan kaupunginkirjaston kokoelmapoliittinen työryhmä Kirsti Länsikallio, pj Merja Halonen Piia Isoaho Arja Oja Paula Rönni Toni Talja, siht.

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi 5.12.2012 Pirjo Tuomi 2 Kokoelmatyön ulottuvuuksia KIRJASTON TAVOITTEET JA VASTUU SÄILYTTÄMINEN VALINTA JA HANKINTA KOKOELMATYÖ POISTOT JA KARSINTA

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka 31.3.2015 Kati Salmén Kokkolan kaupunginkirjasto/kälviän kirjasto Sisällysluettelo: 1. Anders-kirjastojen kokoelman tavoitteet... 3 1.1. Kokoelman saavutettavuus...

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varastosopimukset Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varaston nykytilanne Varastoivia seuroja 92 (v. 2012) Hyllymetrejä kaikkiaan n. 5 900, joista noin 25% vielä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Teemu Salohalme Sisältö JOHDANTO MIKÄ ON HEILI HEHKEÄKSI?... 4 I TEOREETTISTA TAUSTAA... 5 1. AINEISTON HANKINTA JA KOKOELMANHALLINTA... 5 1.1.

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO...

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... KAARINAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... 3 2.1 KAUPUNKI... 3 2.2 KIRJASTOLAITOS... 4 3 KAARINAN PÄÄKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA... 6 3.1 YHTEISÖN

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta 07.00 Lähtö Entinen Jaalan kunnanvirasto pihalta (ole ajoissa) maksetaan uimahallin kassalle 30.4. mennessä TAI puhelimitse p. 020 615 7625

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso)

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) VUOSI 2010 TEOLLISUUS Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla, jossa myös linkit puhdistamokohtaisiin

Lisätiedot

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 lyhyesti -näyttelyssä on esillä 1417 kirjaa. Kirjat on saatu lahjoituksina 119 kustantajalta. Kirjoja pyydettiin 183 kustantajalta,

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 17.11.2011 Päivitetty 13.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KIRJASTO JA ASIAKKAAT... 1 3. NYKYINEN KOKOELMA...

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Yhteinen, yhteisesti sovittuja arvoja noudattava seudullinen kirjasto asiakaslähtöisyys ammattitaito tasa arvoisuus maksuttomuus luottamus Kouvola 11.10.2007 2 Joensuun seutukirjasto

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu

Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu Kurssikirjat verkkoon: oppia e- muodossa Seija Kivelä ja Sinikka Ahonen / Tampereen ammattikorkeakoulu E-kirjaprojekti 2008 kokoelmapolitiikan peruslinjaus: kaikessa aineistohankinnassa suositaan e-aineistoja,

Lisätiedot

Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin

Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin Selvät sävelet Kyyti-kirjastojen musiikkikokoelmiin Kati Leppäkoski 31.5.2015 Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:... 2 1 Johdanto... 6 1.1 Johdatus musiikkikirjastoihin ja musiikkikirjastotyöhön... 7 2

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä

Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä Kokoelmapolitiikkaa PIKIssä Pirjo Järvinen Koordinaattori PIKI-kirjastot 1 PIKI-kirjastojen yhteistyön historia Seutukirjasto? 2012 kaikki Pirkanmaan kunnat useita konversioita ja liitoksia PIKI-kirjastot

Lisätiedot

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot

Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson. museoita. Aukioloajat Yhteystiedot Kesällä on aikaa tarinoille. Kymenlaakson museoita Aukioloajat Yhteystiedot 2016 1 Kesällä on aikaa tarinoille. Monipuolinen Kymenlaakso toivottaa sinut tervetulleeksi museoelämysten pariin. Sisällys Hamina...4

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Kouvolan kirjastot Kesäkuu 2014 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto toimintakertomus 2013 1 Kuvitus Kirjaston arkisto Kouvolan

Lisätiedot

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä

Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Kotimaiset e-kirjat kirjastoihin konsortion ja kustantajien yhteistyöllä Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto, FinELib FinELibin aineistopäivä 22.4.2013 Lähtötilanne vuonna 2011 Ulkomaisia, engl.kiel. e-kirjoja

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja.

Kirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston muita palveluja ja yleisötiloja. VIHDIN KUNNANKIRJASTO KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA MAKSUT Kirjasto tarjoaa kirjoja ja muita tallenteita lainattavaksi ja kirjastossa käytettäväksi, antaa tietopalvelua sekä opastaa aineiston ja kirjaston käytössä.

Lisätiedot

Kansallisarkiston kirjasto

Kansallisarkiston kirjasto Kansallisarkiston kirjasto Valtakunnallinen arkistoalan, asiakirjadiplomatiikan sekä heraldiikan ja sigillografian tieteellinen erikoiskirjasto. Kansallisarkiston kirjasto palvelee kokoelmillaan ensisijaisesti

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot

Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Aineiston vapaa saatavuus ja yleiset kirjastot Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja Kaukopalvelusta kohti yhtä kokoelmaa - Seminaari Tieteiden talossa 20.5.2015 Helsingin kaupunginkirjasto- Yleisten

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto Päivitys 2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto Lähtökohtia Maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet päivitetty 2004 Työryhmä: Johanna Vesterinen, Raila Junnila, Hanna Martikainen, Leena Kruuti, Kyösti

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot