Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi"

Transkriptio

1 Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Liite Lasten ja nuorten aineisto Syksy 2011 Susanna Venemies

2 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI 3 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS 7 KIRJA-AINEISTON KIERTO 9 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ 11 VARASTOINNIN TILANNE VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET 13 YHTEENVETO 16

3 3 JOHDANTO Kymenlaakson Kyyti-kirjastoissa toteutettiin vuoden 2010 aikana Opetusministeriön rahoittama hanke, jonka puitteissa laadittiin aikuisten kirja-aineistoon keskittyvä Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi loppuraportti. Raportti käsittelee laajasti kirja-aineiston käyttöä, varastointia, evaluointia ja kokoelmatilannetta alueen kirjastoissa. Raportissa esitetään myös aikuisten kirja-aineiston luokkakohtainen suositusluonnos varastointi- ja poisto-ohjeiksi. Johtuen lasten ja nuorten kirjastotyön eroavaisuuksista aikuisten kokoelmatyöhön verrattuna, Kyyti-kirjastojen johtoryhmä näki hyväksi laatia lasten ja nuorten aineistolle omat ohjeensa, joissa kartoitetaan myös kirjastojen tämän osastoryhmän kokoelmien tilannetta vuosina 2010 ja LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI Lasten- ja nuortenosastojen kokoelmien evaluointiin pätevät hyvin pitkälti samat säännöt ja periaatteet kuin aikuisten osastojen kokoelmatyöhönkin. Huonokuntoista, vähän lainattua ja tiedoiltaan vanhentunutta aineistoa poistetaan säännöllisesti, tavoitteena Yleisten kirjastojen laatusuositukset. Lasten ja nuorten aineiston kohdalla tulee kuitenkin yleisistä poistoperiaatteista poiketen huomioida kirjastonkäytön eroavaisuudet aikuisten kirjastonkäyttöön verrattuna. Lasten ja nuortenosastojen käyttö on muihin osastoihin verrattuna enemmän sesonkipainotteista. Koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävä yhteistyö ja opetuksen tukena toimiminen on huomioitava myös kokoelmien evaluoinnissa. Kirjastokäynnit ovat kollektiivinen ja ohjeistettu tapahtuma, ja usein ryhmän kaikki jäsenet etsivät kirjastosta samantyyppistä ja samanikäisille tarkoitettua aineistoa. Lastenosastoilla tarvitaan siten eri ikäryhmille suunnattua aineistoa enemmän kuin aikuistenosastoilla. Lasten lisäksi myös vanhemmat ja muut kasvattajat ovat aktiivisia lasten- ja nuortenosastojen asiakkaita, ja heidän aineistotarpeensa poikkeavat usein lasten omista tarpeista

4 4 LASTEN JA NUORTEN AINEISTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ Tietokirjallisuus Lastenosastojen tietokirjallisuudessa on nähtävillä selkeät painopisteensä. Nämä painopisteluokat eroavat usein aikuistenosastojen eniten kysytyistä luokista: lastenosastolla erityisen suuren kysynnän kohteena ovat luokat 52, 55, 58, 62 sekä 67 eli avaruutta, geologiaa, eläimiä, kulkuneuvoja ja koti- ja lemmikkieläimiä käsittelevät luokat. Myös yleistietoa ja harrastuksia käsittelevää aineistoa lainataan enemmän kuin aikuistenosastoilla keskimäärin. Lasten tietokirjakokoelman tulisi olla houkutteleva, ajantasainen ja lapsille suunnattu; kymmenien vuosien takaiset urheilijaelämäkerrat tai aikuisille tarkoitetut historialliset hakuteokset eivät kuulu lastenosastolle. Vieraskielinen aineisto Lasten ja nuorten vieraskielisen aineiston hankinta ja säilytys perustuu asiakaskunnan koostumukseen ja lainaustilastoihin. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu asiakaskunnan kielirakenteen pohjalta, mutta ainakin pääkirjastojen kokoelmista olisi hyvä löytyä lasten kaunokirjallisuutta, myös klassikkoja, yleisimmillä eurooppalaisilla pääkielillä. Myös suomenkielisten lasten ja nuorten kieltenopiskelun tarpeet huomioidaan. Tällä hetkellä esim. Pyhtäällä ruotsinkielisen aineiston osuus on suuri perustuen kunnan kaksikielisyyteen. Haminan ja Kotkan kirjastoissa on runsaasti venäjänkielisiä asiakkaita. Ajankohtaisia tarpeita voi olla missä tahansa lähikirjastossakin esim. lisääntyneen maahanmuuttajamäärän tai kielipainotteisen kouluopetuksen vuoksi. Tällöin omaa vieraskielisen aineiston kokoelmaa kartutetaan, mutta täydennetään tarvittaessa myös siirtokokoelmilla. Helppolukuinen aineisto Lasten kaunokirjallinen aineisto asettaa sekin erityisehtoja säilytysperiaatteilleen. Lastenosastolla on paljon tietyille ryhmille, kuten lukemaan opetteleville tai juuri lukemaan oppineille, tarkoitettua aineistoa, johon kohdistuu suurta kysyntää uusien ikäluokkien aloittaessa ala- tai esikoulun. Koska

5 5 lapset vierailevat kirjastossa usein koululuokkina tai esikouluryhminä, samantyyppistä aineistoa samaan aikaan tarvitsevaa asiakaskuntaa on paljon. Lisäkappaleiden pitäminen kokoelmassa on siis perusteltua. Joitain aineistoja, kuten aapisia ja tavutettua aineistoa ilmestyy melko vähän, ja tällöin jo olemassa olevia, vanhempiakin nimekkeitä, kysytään enemmän. Sesonki- ja trendiaineisto Sesonkiaineisto muodostaa lastenosastoilla keskimääräistä merkittävämmän osan. Päiväkodit ja kerhot pyytävät usein vuodenaikasidonnaista aineistoa kirjapaketteihinsa. Koska paketteja samanaikaisesti pyytäviä tahoja on useampia ja koska useimmiten paketit käsittävät noin kirjaa, on vuodenaikoja käsitteleviä nimekkeitä hyvä olla kokoelmissa useita kappaleita, vaikka niiden kokonaislainaus jäisikin alle suositusten. Myös ajankohtaisia suosikkeja tulee olla riittävät kappalemäärät, koska lukuharrastuksen heräämisen ja pysyvyyden kannalta on usein ratkaisevan tärkeää saada haluttu aineisto heti luettavaksi. Koulujen kirjallisuudenopetuksen tukiaineisto Lukudiplomit, Netlibris-kirjatarjottimet yms. tuovat oman erityispiirteensä säilytysperiaatteisiin. Jo aikuisten varastointisuunnitelmaan on kirjattu, että kirjaston kokoelmista tulisi löytyä ne kirjat, joita paikalliset koulut käyttävät oppilaidensa kirjallisuusdiplomeissa. Tarvittavat nimekkeet vaihtelevat eri kunnissa, ja niihin sisältyy myös hieman vanhempaa aineistoa. Tällöin on perusteltua säilyttää avokokoelmassa useampia niteitä samaa nimekettä, vaikka teos olisikin julkaistu vuosikymmeniä sitten eivätkä lainaluvut muuten edellyttäisi sen pitämistä kokoelmissa. Moniviestimet ja muu erityisaineisto Kirjasta ja cd:stä tai muusta audiovisuaalisesta liitteestä koostuvat moniviestimet tuovat oman lisänsä lasten aineiston kokoelmatyöhön. Audiovisuaaliset liitteet vaurioituvat kirjoja herkemmin, mutta kirjan ollessa hyväkuntoinen se voidaan liittää itsenäisesti kirjakokoelmaan.

6 6 Sarjat Merkittävä osa lasten ja nuorten luokan 84.2 aineistosta koostuu sarjoista. Sarjojen alkupään ja loppupään osien ilmestymisen välillä saattaa kulua jopa vuosikymmeniä, mikä luonnollisesti vaikuttaa tilastoihin pienentämällä tuoreen aineiston prosenttiosuutta. Jatkuvajuonisten sarjojen kaikkien osien saatavilla olo on kuitenkin tärkeää, vaikka kaikkia sarjaan kuuluvia nimekkeitä ei lainattaisikaan suositusten mukaista määrää. Tilat rajoittavat sarjojen säilyttämistä. Kokonaiset sarjat pyritään säilyttämään suurimmissa pääkirjastoissa kuten Kotkassa ja Kouvolassa. Aineiston ulkonäön merkitys Lainattavan aineiston ulkonäöllä on suuri merkitys lapsille.. Kirjojen tulee näyttää houkuttelevilta ja nykyaikaisilta, jotta lapsi tai nuori tarttuisi niihin. Klassikoiden uusien, kansiltaan modernisoitujen painosten hankkiminen jo vuosikymmeniä palvelleiden niteiden tilalle parantaa aineiston kiertoa ja saa kirjat eläviksi myös tämän päivän lapsille. Lasten seutulainat Lasten ja nuorten aineiston varaaminen on kuvatallenteita lukuun ottamatta maksutonta. Tämä mahdollistaa sen, että Kyyti-kirjastojen kokoelmat ovat kirjastoautoja lukuun ottamatta kaikkien helposti hyödynnettävissä. Lasten aineistoa varataan kuitenkin varsin vähän, joten maksuttomasta varausmahdollisuudesta tulee tiedottaa aktiivisesti.

7 7 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON LAINAUS Vuonna 2010 Kyyti-kirjastoissa lainattiin lasten ja nuorten aineistoa yhteensä kertaa. Suurimmat, yli lainamäärät syntyivät luonnollisesti suurimmissa pääkirjastoissa Kotkassa ja Kouvolassa, mutta myös Kuusankosken, Haminan ja Karhulan kirjastot sekä Haminan kirjastoauto ylsivät yli lainaan. Kirjalainojen osuus kokonaislainauksesta oli lainaa eli noin 80 prosenttia. Kaiken lasten aineiston sekä lasten kirja-aineiston lainaluvut näkyvät toimipisteittäin seuraavissa taulukoissa: Taulukko 1. Lasten ja nuorten aineiston lainamäärät kirjastoittain Kaikki lainat Kirjalainat Kaikki lainat Kirjalainat Kouvola Kotka Elimäki Kotkan kirjastoauto Haanoja Karhuvuori Inkeroinen Karhula Jaala Otsola Kirjastoauto Regina Tavastila Kirjastoauto Valkeala Hamina Koria Ruissalo Kuusankoski Haminan kirjastoauto Kääpälä Miehikkälä Lehdokki Pyhtää Myllykoski Iitti Pilkanmaa Iitin kirjastoauto Utti Virolahti Valkeala Voikkaa

8 Kouvolan pääkirjasto Elimäki Kouvolan toimipisteiden lainat 2010 Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 1a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna Muiden toimipisteiden lainat Kotkan pääkirjasto Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 1b. Muiden toimipisteiden lasten ja nuorten aineiston lainamäärät vuonna 2010.

9 9 KIRJA-AINEISTON KIERTO Kirjastoaineiston kiertoluvun tavoitteeksi on Kyyti-kirjastoissa asetettu 3,0. Lasten ja nuorten kirjaaineiston osalta koko Kyyti-kirjastojen yhteinen kiertoluku vuonna 2010 oli 2,3267. Kaupungin- ja kunnankirjastoista mikään ei yltänyt tavoitelukuun; kaikkien toimipisteiden yhteinen kiertoluku oli Kotkassa 2,8439, Iitissä 2,8114, Kouvolassa. 2,2651, Pyhtäällä 2,1961 ja Haminassa 2,146. Miehikkälä ja Virolahti jäivät lukuihin 0,6043 ja 1,4989. Yksittäisten toimipisteiden osalta tavoitteen ylittivät kirjastoautot Valkealaa lukuun ottamatta sekä Kuusankosken ja Karhulan lähikirjastot. Heikoimmin aineisto kiersi Kääpälän, Pilkanmaan, Voikkaan ja Miehikkälän kirjastoissa, jotka kaikki jäivät alle 1,0:n tulokseen. Toimipisteiden tarkat kiertoluvut näkyvät seuraavissa taulukoissa: Taulukko 2. Lasten ja nuorten kirja-aineiston kierto kirjastoittain vuonna Kouvola 2,8256 Elimäki 1,1854 Haanoja 1,6874 Inkeroinen 2,1233 Jaala 1,3402 Kirjastoauto Regina 3,7741 Kirjastoauto Valkeala 2,5052 Koria 2,1421 Kuusankoski 4,2903 Kääpälä 0,7406 Lehdokki 1,7761 Myllykoski 2,1085 Pilkanmaa 0,9017 Utti 1,6719 Valkeala 2,5399 Voikkaa 0,8548 Kotka 2,8402 Kotkan kirjastoauto 5,1375 Karhuvuori 1,5042 Karhula 3,169 Otsola 2,0966 Tavastila 2,2261 Hamina 1,8496 Ruissalo 1,3774 Haminan kirjastoauto 3,5883 Miehikkälä 0,6043 Pyhtää 2,1961 Iitti 2,4396 Iitin kirjastoauto 3,5869 Virolahti 1,4989

10 10 Eri toimipisteiden tilanne havainnollistuu myös seuraavissa kaavioissa: Kouvolan kaupunginkirjasto 4,5 5 3,5 4 2,5 3 1,5 2 0,5 1 0 Kouvola Elimäki Haanoja Inkeroinen Jaala Kirjastoauto Regina Kirjastoauto Valkeala Koria Kuusankoski Kääpälä Lehdokki Myllykoski Pilkanmaa Utti Valkeala Voikkaa Kuvio 2a. Kouvolan kaupunginkirjaston toimipisteiden lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Muut kirjastot Kotka Kotkan kirjastoauto Karhuvuori Karhula Otsola Tavastila Hamina Ruissalo Haminan kirjastoauto Miehikkälä Pyhtää Iitti Iitin kirjastoauto Virolahti Kuvio 2b. Muiden kirjastojen lasten ja nuorten kirja-aineiston kiertoluvut vuonna Kiertoluvut on laskettu vuoden 2010 tilastoista jakamalla toimipisteiden lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuuden lainaluku näiden aineistojen kappalemäärällä.

11 11 AVOKOKOELMIEN KIRJA-AINEISTON IKÄ Kansainvälisten suositusten ja yleisten kirjastojen laatusuositusten mukaan tuoreen eli alle 5 vuotta sitten ilmestyneen aineiston osuus kirjaston avokokoelmasta tulisi olla vähintään 40 %. Suosituksessa ei määritellä, lasketaanko 40 % kokoelman niteiden vai nimekkeiden määrästä. Pienissä kirjastoissa nämä luvut eivät juuri eroa toisistaan mutta suurissa ja keskikokoisissa kirjastoissa eri nimekkeistä hankitaan useita niteitä. Tässä tutkimuksessa prosenttiluvut on laskettu nimekkeiden määrästä vähentämällä lasten ja nuorten kirja-aineiston kokonaismäärästä varastossa olevan kirja-aineiston nimekkeiden määrä. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan lapsille suunnattua aineistoa tulee hankkia vähintään 1 lasten- ja nuortenkirja/alle 15-vuotias/vuosi. Kyyti-kirjastot jäävät lasten kirja-aineiston tuoreuden suhteen Karhulan ja Karhuvuoren kirjastoja lukuun ottamatta tavoitteista. Taulukko 3. Tuoreen lasten ja nuorten kirja-aineiston osuus avokokoelmien nimekkeistä Kouvola 28,4 Elimäki 23,5 Haanoja 23,9 Inkeroinen 30,4 Jaala 21,9 Kirjastoauto Regina 37,9 Kirjastoauto Valkeala 23,6 Koria 20,7 Kuusankoski 31,0 Kääpälä 11,0 Lehdokki 21,7 Myllykoski 29,0 Pilkanmaa 19,9 Utti 24,6 Valkeala 24,4 Kotka 28,0 Kotkan kirjastoauto 32,8 Karhuvuori 42,4 Karhula 51,4 Otsola 26,8 Tavastila 29,5 Hamina 26,0 Ruissalo 22,0 Haminan kirjastoauto 30,2 Miehikkälä 21,3 Pyhtää 30,9 Iitti 38,0 Iitin kirjastoauto 39,4 Virolahti 25,0 Voikkaa 17,6

12 VARASTOINNIN TILANNE 2011 Lastenkirjan siirtäminen varastoon vähentää oleellisesti sen mahdollisuuksia tulla lainatuksi. Varastoon siirrettävän aineiston tulee olla hyvin luetteloitua ja asiasanoitettua, jotta asiakkailla on mahdollisuus löytää se tehdessään hakuja. Kyyti-kirjastojen lasten varastokappaleiden käyttö on henkilökunnan kokemusten mukaan melko vähäistä, yleisimmin varastosta haetaan joitakin yksittäisiä viimeisiä kappaleita kestosuosikkisarjoista tai klassikoista. Varastoon siirrettävän aineiston suhteen kannattaakin olla kriittinen, sillä monesti kirjan saa Varastokirjastosta nopeammin kuin toisesta Kyyti-kirjastosta. Valtakunnallisesti lasten kirjastoaineiston varastotilanne on varsin epäyhtenäinen. Maakuntakirjastoissa kokoelmatyö on hieman eri vaiheissa. Esimerkeiksi sopivat muun muassa Tampere, Helsinki, Jyväskylä ja Kouvola, joiden tilanteet poikkeavat toisistaan selkeästi. Tampereella jokaista hankittavaa lasten ja nuorten nimekettä otetaan edelleen yksi myös varastoon. Helsingin kaupunginkirjasto puolestaan tekee aktiivista varaston pienentämistyötä ja on määritellyt aineistolleen kriteerin, jonka mukaan yli 10 vuoden ikäisen lastenaineiston tavoiteosuudeksi on asetettu 30 prosenttia yleisen 40 prosentin sijaan, mikä tarkoittaa jatkuvasti vähenevää varastoaineiston määrää. Jyväskylässä varastointi- ja kokoelmauudistukset ovat parhaillaan käynnissä ja Kouvolan maakuntakirjaston vaikutuspiirissä karsintatyö on alkuvuodesta julkaistun raportin myötä päässyt hyvään vauhtiin. Kymenlaaksossa tilanne on paras Kotkan kaupunginkirjastossa, jossa lasten aineistoa varastoidaan pelkästään pääkirjastossa. Lokakuussa 2011 Kotkan varastossa oli noin nidettä. Kouvolan pääkirjastossa niteiden lukumäärä oli lähes kaksinkertainen, kappaletta. Niteiden suuri määrä on seurausta 1980-luvulle jatkuneesta hankintapolitiikasta, jonka mukaisesti jokaista nimekettä hankittiin yksi myös varastoon. Haminan pääkirjaston varastossa niteitä on lähes ja Pyhtäällä hieman yli 400. Miehikkälän ja Virolahden varastotilastoissa ei ole eritelty lasten ja nuorten aineistoa erikseen. Iitissä ei varastoida lasten aineistoa ollenkaan. Lähes kaikkien toimipisteiden varastot sisältävät suurimmaksi osaksi suomenkielistä kaunokirjallisuutta, Kotkan ja Kouvolan pääkirjastoissa on lisäksi myös lehtiä, äänitteitä, kuvatallenteita ja äänikirjoja.

13 13 Varastoaineiston määrä Kouvola Elimäki Haanoja Jaala Koria Myllykoski Valkeala Kotka Hamina Ruissalo Pyhtää Kuvio 3. Lasten ja nuorten varastoaineiston määrä kirjastoittain syksyllä Kaavion ulkopuolelle jääneiden kirjastojen varastotilastoja lasten- ja nuortenosaston osalta ei ollut Origosta saatavilla. VARASTOINTI- JA POISTO-OHJEET Varastot Lasten ja nuorten aineiston varastointi keskitetään kuntien pääkirjastoihin, joten lähikirjastojen aineisto tulee kuulumaan kokonaan avokokoelmiin. Kuntakohtaisesti varaston paikaksi voidaan sopia lähikirjasto pääkirjaston sijaan mikäli siellä on paremmat tilat varastointiin. Lähikirjastot ratkaisevat omien tilojensa ja tarpeidensa mukaan, missä säilyttävät esim. vuodenaika-aineiston, jos se ei mahdu avohyllyihin. Ns. lähivarasto tai lisäkappalekokoelma on

14 14 käytännön työkalu, jota ei käytetä sijoituspaikkana kirjastojärjestelmässä. Kaikissa kirjastoissa pyritään tilat ja kalusteet mitoittamaan siten, että aineisto on helposti asiakkaiden saatavilla. Kirjastoissa voidaan valikoiden säilyttää vanhaa kulttuurihistoriallisesti tai ajankuvallisesti merkittävää tietoaineistoa, nostalgia-aineistoa ja mahdollista näyttelyaineistoa. Varastointiohjeet aineistoryhmittäin Sadut ja kuvakirjat Saduista ja kuvakirjoista varastoidaan klassikoita sekä kotimaisia, merkittäviä teoksia. Koulukäytössä olevia kirjoja voidaan varastoida useampia kappaleita. Vähän lainatuilla ja tuntemattomiksi jääneillä käännetyillä kirjoilla ei ole itseisarvoa, joka velvoittaisi säilyttämään sitä. Poistettavia voidaan tarjota päiväkodeille ja kouluille tai muille laitoksille ja järjestöille. Ei-kiertävä aineisto, jota ei löydy Varastokirjastosta, lähetetään sinne säilytettäväksi. Tietokirjat Lasten tietokirjallisuuden varastointi on harvoin tarpeen. Tieto vanhenee nopeasti ja lasten tietokirjoissa esiintyvä tieto löytyy yleensä aikuisten osastolta kattavammassa ja perusteellisemmassa muodossa. Joissain tapauksissa kuitenkin kirjan aihe tai kuvitus voi olla sellainen, että vastaavaa ei löydy aikuisten aineistosta. Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (84.2) Kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta varastoidaan siten, että pääkirjastojen varastoista löytyvät merkittävimpien kirjailijoiden keskeiset teokset, Kouvolassa ja Kotkassa laajemminkin. Käännöskirjallisuudesta varastoidaan klassikoita ja harkinnan mukaan muita edelleen kysyttyjä kirjoja.

15 15 Uusia, sisällöltään aiemman kaltaisia painoksia ei varastoida paitsi jos niillä on uusi kääntäjä tai kuvittaja. Sarjakuvat Lasten sarjakuvat kiertävät yleensä paljon ja vain harvat niistä kestävät niin hyväkuntoisina, että niiden säilyttäminen edes varastokokoelmassa olisi järkevää. Klassikoiden, kuten Tinttien tai Tenavien, tai kotimaisten, kuten Muumien, viimeisiä kappaleita voidaan kuitenkin varastoida kirjastokohtaisesti. Vieraskielinen aineisto Vieraskielisen lasten ja nuorten aineiston varastointi rajoittuu useimmiten muutamiin yksittäisiin kappaleisiin. Kouvolan maakuntakirjasto varastoi suurimmilla eurooppalaisilla kielillä kirjoitettua lastenkirjallisuutta. Pyhtää varastoi ruotsinkielistä lastenkirjallisuutta ja Kotkan pääkirjasto venäjänja vironkielistä kirjallisuutta. Näihin kirjastoihin voi tarjota aineistoa, jota ei ole tarvetta varastoida omassa kirjastossa. Lopullisen päätöksen varastoinnista tekee kuitenkin vastaanottava taho. Kotiseutuaineisto Lasten ja nuorten kotiseutuaineistoa keskitetään erityisesti pääkirjastojen kotiseutukokoelmiin ja maakuntakirjaston Kymenlaakso-kokoelmaan. Myös lähikirjastot voivat varastoida kulttuurihistoriallisesti merkittävää, oman kirjaston lähialueeseen liittyvää aineistoa, mikäli sille on käyttöä.

16 16 YHTEENVETO Kyyti-kirjastojen tärkein tehtävä lasten ja nuorten kokoelmien suhteen on avokokoelmien kehittäminen tuoreiksi ja houkutteleviksi. Kokoelmissa on suosituksiin nähden liikaa vanhaa aineistoa. Poistamista tehostetaan ja uuden aineiston riittävä hankinta ja saatavilla olo turvataan oikein suunnatulla hankintapolitiikalla sekä tehokkaalla seutulainauksella. Aineiston kiertolukua parannetaan edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi myös asettamalla aineistoa houkuttelevammin esille. Pienten kirjastojen kokoelmien vaihtuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varastoaineiston määrä on Kyyti-kirjastoissa kohtuullinen ja pienenee jatkuvasti. Suunnitelma varastoaineiston keskittämisestä pääkirjastoihin on Kotkan kaupunginkirjastossa jo toteutunut ja Kouvola ja Hamina ovat siirtymässä kohti sovittua keskittämistä. Päällekkäistä varastointia eri kirjastojen kesken vähennetään etenkin vuosikymmeniä vanhojen nimekkeiden osalta, sillä tarvittavan teoksen saa toisesta Kyyti-kirjastosta tai Varastokirjastosta maksutta muutamassa päivässä.

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kokoelmapäivä, Porin kaupunginkirjasto 19.1.2012 Aino Satama aino.satama@hamina.fi (Esitys perustuu projektityöntekijä Maria Bangin alkuperäisaineistoon) Kymenlaakson

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET Laatinut Satu Kinnari 1 JOHDANTO 3 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO 3 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA 4 3.1 Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet 4 3.2 Aikuisten

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja.

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja. 1 2 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT...4 3 NYKYISET

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 Hyväksytty kirjaston johtotiimissä 21.5.2015 (kirjastopalveluiden päällikkö) VALINTA 1. Yleiset periaatteet Kirjaston kokoelmatyössä noudatetaan

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Kirjastokokoelman kehittäminen

Kirjastokokoelman kehittäminen Kirjastokokoelman kehittäminen esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet Kuka minä olen? 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski-Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

HelMetkokoelmayhteistyö

HelMetkokoelmayhteistyö HelMetkokoelmayhteistyö Espoolainen näkökulma 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen kirjallisuus Aluekirjaston suunnitteluryhmä 2 Tiedon

Lisätiedot

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi

Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry PULP suojelun edistämiseksi Sivu 1/10 Poitsilanmaan Luontoyhdistys Kuikka ry METSO suojelu- Juha Juuti keskustelu Etelä- Käpypolku 4 as.4 Karjalan metsien 54120 PULP suojelun edistämiseksi Puh. 0500221213 Email: juha.juuti@ruokolahtelainen.net

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Hyllykallion kirjasto 7 2.3 Nurmon

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008 Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa Maija Saraste 14.11.2008 Miksi kokoelmien arviointi on tarpeen? Kirjastojen arviointityö on lakisääteistä. Kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttö lisääntyy. Kuntatalouden

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto

Ko u v o l a n. Kyytiin Kouvolassa. Kaupunginkirjasto. maakuntakirjasto Kyytiin Kouvolassa Ko u v o l a n Kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Toimipisteet Kouvolan pääkirjasto Salpausselänkatu 33, PL 33 45100 KOUVOLA puh. lainaus/palautus/uusinta 020 615 5232 ja 020 615 6106

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka 2010

Kokoelmapolitiikka 2010 Kurikan kaupunginkirjasto Kokoelmapolitiikka 2010 Laatinut Kurikan kaupunginkirjaston kokoelmapoliittinen työryhmä Kirsti Länsikallio, pj Merja Halonen Piia Isoaho Arja Oja Paula Rönni Toni Talja, siht.

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen

Varastosopimukset. Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varastosopimukset Ajankohtaista julkaisemisessa seminaari 8.3.2013 Johanna Lilja ja Sami Jokinen Varaston nykytilanne Varastoivia seuroja 92 (v. 2012) Hyllymetrejä kaikkiaan n. 5 900, joista noin 25% vielä

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Mitä kellutus on Jyväskylän termistöä Yhteiskokoelma, JS-kokoelma = useiden kirjaston

Lisätiedot

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi 5.12.2012 Pirjo Tuomi 2 Kokoelmatyön ulottuvuuksia KIRJASTON TAVOITTEET JA VASTUU SÄILYTTÄMINEN VALINTA JA HANKINTA KOKOELMATYÖ POISTOT JA KARSINTA

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen 9.5.2014 Mitä kellutus on Jyväskylän termistöä Yhteiskokoelma, JS-kokoelma = useiden kirjaston

Lisätiedot

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka 31.3.2015 Kati Salmén Kokkolan kaupunginkirjasto/kälviän kirjasto Sisällysluettelo: 1. Anders-kirjastojen kokoelman tavoitteet... 3 1.1. Kokoelman saavutettavuus...

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle

Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle Vaaran vuodet kokoelmapolitiikkaa koko Pohjois-Karjalalle 4.2.2015 http://vaarakirjastot.fi/ Kirjasto Asukkaita 2013 Kohaan Kimppa, järjestelmä ennen Kohaa Ilomantsin kunnankirjasto 5 693 2015 kevät Pielinen,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

JYK ja Varastokirjasto

JYK ja Varastokirjasto JYK ja Varastokirjasto Kaisa Saikkonen 17.2.2016 Periaatteet Noudatamme Varastokirjaston tarkennettua ohjeistusta Tarkistamme puutteet Vaarista/Melindasta Emme lähetä kotimaista aineistoa Emme pääsääntöisesti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013

Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmakartoitus, kevät 2013 Teemu Salohalme Sisältö JOHDANTO MIKÄ ON HEILI HEHKEÄKSI?... 4 I TEOREETTISTA TAUSTAA... 5 1. AINEISTON HANKINTA JA KOKOELMANHALLINTA... 5 1.1.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO...

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... KAARINAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... 3 2.1 KAUPUNKI... 3 2.2 KIRJASTOLAITOS... 4 3 KAARINAN PÄÄKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA... 6 3.1 YHTEISÖN

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma. Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä Päivitetty Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmaohjelma Hyväksytty kirjaston johtoryhmässä 10.4.2013 Päivitetty 5.11.2014 Sisältö Kirjaston tehtävä... 1 Kokoelmatyön periaatteet... 1 Aineiston valinta ja hankinta...

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen

Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Päivi Savinainen Yhteistyötä kokoelmien kehittämiseksi Pohjois-Savossa Päivi Savinainen 4.2.2015 Miksi yhteistyötä? Aineistorahat ovat kaikkialla laskussa ja aineisto kallistuu. Uudet aineistolajit tuovat uusia haasteita.

Lisätiedot

PIKI-KIRJASTOJEN KOKOELMAPOLIITTINEN LINJAUS

PIKI-KIRJASTOJEN KOKOELMAPOLIITTINEN LINJAUS PIKI-KIRJASTOJEN KOKOELMAPOLIITTINEN LINJAUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. PIKI -yhteistyön toiminta-ajatus ja palvelut asiakkaille. 3. Kirjastojen kokoelmat 4. Aineiston valinta 5. Aineiston hankinta 5.1. E-aineiston

Lisätiedot

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta

Kouvolan terveyden ja liikunnan edistämisen palvelut Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta Kevätretki Liikuntakeskus Pajulahteen tiistaina 13.5. Jaalasta 07.00 Lähtö Entinen Jaalan kunnanvirasto pihalta (ole ajoissa) maksetaan uimahallin kassalle 30.4. mennessä TAI puhelimitse p. 020 615 7625

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon!

Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon! Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon! Yleinen kirjasto on kunnan tai kaupungin omistama Yleinen kirjasto on kaikille avoin paikka. Lainaus on maksutonta yleisissä kirjastoissa. Suomalaiset arvostavat kirjastoja

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Kymenlaakson energianeuvonta

Kymenlaakson energianeuvonta Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Tausta Pilotti Kotkassa 2011 TEM:n tuella Koko Kymenlaakson kattava Energianeuvonta

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 1. - 2. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty

Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet päivitetty Kymenlaakso Pendelöinti ja Liikennesuoritteet 16.02.2017 päivitetty Pendelöinti maakunnittain 2014 256 1070 199 712 827 647 2913 1369 2 Kymenlaaksosta pendelöivät 2014 (Asuinpaikka Kymenlaaksossa) 3 Pendelöinti

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Omppu-kokoelma Moniaistisia tarinoita kaikille lukijoille

Omppu-kokoelma Moniaistisia tarinoita kaikille lukijoille Omppu-kokoelma Moniaistisia tarinoita kaikille lukijoille Reija Loukusa-Ahonen/Oulun kaupunginkirjasto Tampere 16.12.2016 Omppu-projektin ytimessä tasa-arvo erityistarpeiden huomioiminen löydettävyyden

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Yhteinen, yhteisesti sovittuja arvoja noudattava seudullinen kirjasto asiakaslähtöisyys ammattitaito tasa arvoisuus maksuttomuus luottamus Kouvola 11.10.2007 2 Joensuun seutukirjasto

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013

Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 Lastenkirjainstituutti / Päivi Nordling 22.3.2013 Kirjakori 2012 lyhyesti -näyttelyssä on esillä 1417 kirjaa. Kirjat on saatu lahjoituksina 119 kustantajalta. Kirjoja pyydettiin 183 kustantajalta,

Lisätiedot

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso)

Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) VUOSI 2010 TEOLLISUUS Teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnekuormitus vesiin: FOSFORI (Kymenlaakso) Klikkaamalla graafin palkkeja näet ko. vuoden päästöt oikealla, jossa myös linkit puhdistamokohtaisiin

Lisätiedot

Lainaustilasto liikkuvan kirjaston lainoista. Petri Tonteri,

Lainaustilasto liikkuvan kirjaston lainoista. Petri Tonteri, Lainaustilasto liikkuvan kirjaston lainoista Petri Tonteri, 10072015 Tonteri, Lainaustilasto liikkuvan kirjaston lainoista 2 Tässä ohjeessa käydään läpi, miten Aurorasta saa tilaston liikkuvan kirjaston

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot