Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012"

Transkriptio

1 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012

2 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto Poistot Pääkirjaston musiikkiosasto Kirjastoauto Koivuhaan kirjasto Kälviän kirjasto Lohtajan kirjasto Ullavan kirjasto Yhteenveto

3 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto työryhmän perustamisesta päätettiin kirjaston suunnittelukokouksessa työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Asta Märsy-Kiviniemi ja sihteeriksi Erja Kallioinen. Työryhmään tuli edustus jokaisesta kirjastopisteestä ja osastolta. työryhmä perustettiin laatimaan kirjallinen Kokkolan kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka. Ryhmän tarkoitus on arvioida kokoelmien nykytilaa, hankintaa, poistoja ja varastointia. Tavoitteena on saada kirjalliset toimipaikka- ja osastokohtaiset sekä mahdollisesti luokkakohtaiset varastointi- ja poisto-ohjeet. Toinen tavoite on päättää toimipisteiden välinen työnjako hankinnassa ja varastoinnissa. Kokoelmien arvioinnissa käytetään mittareina mm. kokoelman, lainauksen, hankinnan ja poistojen määrää sekä aineiston lainauskiertoa (=Lainaus /kokoelmat). Valtakunnallinen suositus poistojen määräksi on 8 %. Suomen yleisten kirjastojen tilaston mukaan v Kokkolan kaupunginkirjaston poistot olivat 4,58 %. Toiseen kokoelmatyöryhmän kokoukseen toimipisteet ja osastot miettivät ja kirjasivat muutamalla lauseella seuraavat asiat: Millainen kokoelmamme on nyt? Heikkoudet? Vahvuudet? Mitkä ovat meidän toimipisteemme/osastomme asiakaskunnan tarpeet ja kiinnostuksen kohteet? Mikä on meidän toimipisteemme/osastomme vahvuus (erikoisosaaminen) hankinnassa? Mikä aineisto on tarkoituksenmukaista varastoida juuri meillä? t Kokkola Musiikkiaineisto Koivuhaka Kälviä (Kasetit, cd, lp, nuotit) Lainaus Poistot Poisto% 5,96 5,19 1,46 0,46 5,66 5,16 4,61 5,01 Lainauskierto 1,87 1,87 2,10 1,76 1,32 1,34 1,24 1,26 (=lainaus/kokoelmat) Kirjahankinnat yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Vieraskieliset Ei määritellyt

4 Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Kirjalainat yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Vieraskieliset Ei määritellyt Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Kirjakokoelma yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Muunkieliset Ei määritellyt Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Lohtaja Ullava Rahkonen Kirjastoauto Lainaus Poistot Poisto% 7,03 7,11 3,92 3,88 3,83 9,09 4,14 5,10 Lainauskierto 1,06 1,10 0,65 0,66 1,67 1,67 1,89 2,03 (=lainaus/kokoelmat)

5 Kirjahankinnat ankinnat yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Vieraskieliset Ei määritellyt Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Kirjalainat yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Vieraskieliset Ei määritellyt Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Kirjakokoelma yhteensä Suomenkieliset Ruotsinkieliset Englanninkieliset Muunkieliset Ei määritellyt Aikuisten kaunokirjallisuus Lasten kaunokirjallisuus Aikuisten tietokirjallisuus Lasten tietokirjallisuus Kirjallisuus yhteensä Käsikirjastot Lohtajan, Ullavan ja Kälviän kirjastoissa ei ole käsikirjastoja. Koivuhaan kirjastossa on jotain tietosanakirjoja varastossa koulun käyttöä varten. Pääkirjaston aikuisten osaston käsikirjastoon ei juuri hankita enää uutta aineistoa.

6 Kirjastoon hankittava aineisto on oltava kirjastokäyttöön sopivaa. Eri aineistolajeja hankittaessa painotetaan laadukkuutta. Päätettäessä aineistomuotojen suhteellisista osuuksista ja kappalemääristä, otetaan huomioon eri asiakasryhmien tarpeet sekä yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset. Aineiston hankintaan vaikuttaa myös aineiston kysyntä, aineiston arvioitu käyttöikä ja saatavuus muualta kuin kirjastosta. Tärkeää on myös tarjota vaihtoehto kaupalliselle kulttuurille. Kokoelmien luomisessa ja ylläpidossa pyritään omavaraisuuteen kysytyimmän aineiston osalta. Harvoin kysytty aineisto hankitaan kaukolainaksi. Maakuntakirjastona kirjasto huolehtii toiminta-aluettaan koskevan Chydenica-kotiseutukokoelman kartuttamisesta. Kirjasto tukee eriasteista koulutusta, mutta varsinaisen kurssikirjallisuuden suureen kysyntään se ei pyri vastaamaan. Kurssi- ja ammattikirjallisuutta hankitaan kokoelmiin, mikäli niillä katsotaan olevan yleistä mielenkiintoa. Pääkirjaston, Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjaston sekä kirjastoauton kokoelmat ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Resurssien niukkuus pakottaa kirjastot työnjakoon ja kokoelmien yhteiskäyttöön. Hankittaessa aineistoa eri kirjastoihin otetaan huomioon alueen väestörakenteen asettamat vaatimukset kokoelman sisällölle ja laajuudelle. Täydellisimmät kokoelmat ovat pääkirjastossa, jonne hankitaan kaikkia aineistomuotoja ja -lajeja, myös erikoisaloja käsittelevää tai muuten vähemmän kysyttyä aineistoa. Ruotsinkielistä aineistoa hankitaan väestömäärän suhteessa pääkirjastoon, kirjastoautoon ja laitoskirjastoon. Poistot Kirjaston aineisto kuuluu joko avokokoelmaan tai varastoon. Avokokoelmaa tarkkaillaan jatkuvasti ja se pyritään pitämään ajankohtaisena sekä määrältään sopivan kokoisena. Avokokoelmasta karsittujen teosten käsittelytapa määritellään yksilöllisesti jokaisen kirjan kohdalla. Vaihtoehdot ovat poistaminen tai varastoiminen. Poistettuja kirjoja voidaan lahjoittaa muille kirjastoille, kouluille ja laitoksille tai myydä. Huonokuntoiset ja korjauskelvottomat kirjat poistetaan, ellei ole erityistä syytä menetellä toisin. Tietokirjallisuudesta poistetaan sisällöllisesti vanhentuneet teokset. Tarpeettomat kaksoiskappaleet poistetaan. Vähän käytetyistä nimekkeistä jätetään avokokoelmaan tai varastoon vain yksi kappale.

7 Pääkirjaston aikuisten osasto Pääkirjaston aikuisten osaston kokoelman tila tällä hetkellä: suuri kokoelma, poistojen tarve näkyy kokoelmassa. Kaksikielisyys tarkoittaa suurempaa kokoelmaa. Erikoiskokoelmat (esim. fantasia) ovat toivottavia, mutta vaativat hyllytilaa. n heikkoutena tällä hetkellä on täydet hyllyt. Vahvuutena on pitkät perinteet ja kattava hankinta. Pääkirjaston asiakaskunnasta täytyy tunnistaa erityispiirteet: kielipolitiikka, uskonto, koulutus, harrastus ja seuratoiminta sekä ikäjakauma. Aineistoa on hankittu kokoelmaan kattavasti, koska asema maakuntakirjastona velvoittaa siihen. Kokkolan kaupunginkirjaston pääkirjasto on Keski-Pohjanmaan maakunta-alueen ainoa ruotsinkielisen aineiston hankkija. Asiakkaiden toiveet huomioidaan hankinnassa, esim. vieraskieliset ja sarjakuvat. Harrastuskirjoja, matkailua ja taiteita hankitaan useammalla kielellä, koska asiakkaiden kielitaito on monipuolinen. Pääkirjaston aineistohankinta on hajautettu usean osastonjohtajan ja kirjastonhoitajan tehtäväksi. Kirjat ja muu avokokoelmasta karsittu aineisto, jota ei poisteta, sijoitetaan varastoon. Ennen vuotta 1920 ilmestynyt Suomessa painettu kirjallisuus ja harvinaiset (esim. kirjahistoriallisesti, oppihistoriallisesti tai alkuperänsä vuoksi arvokkaat) kirjat säilytetään. Sisällöltään samanlaisia painoksia ei säilytetä, mutta erilaiset painokset (esim. eri kuvittaja tai kääntäjä) varastoidaan. Kotimaisesta suomen- ja ruotsinkielisestä kaunokirjallisuudesta varastoidaan mahdollisuuksien mukaan kaikki hankitut nimekkeet alkukielisenä ja käännöksenä pääasiassa pääkirjaston varastoon. Ulkomaisesta ruotsin- ja vieraskielisestä kaunokirjallisuudesta varastoidaan kysytyin aineisto alkukielisenä tai käännöksenä. Kotimaisesta suomen- ja ruotsinkielisestä tietokirjallisuudesta varastoidaan eri aihepiireistä keskeinen aineisto. Ulkomaisesta ruotsin- ja vieraskielisestä tietokirjallisuudesta varastoidaan Suomea koskeva kirjallisuus. Lasten- ja nuortenkirjallisuus varastoidaan samoin periaattein kuin aikuisten kirjallisuus. Kuvakirjoja varastoitaessa otetaan huomioon kuvituksen ja kuvittajan osuus. Nuotit varastoidaan kuten muu painettu aineisto. Vanhat äänilevyt varastoidaan pääkirjastossa. Kotimaisista aikakauslehdistä säilytetään eri tiedonalojen tärkeimmät lehdet. Kokkolassa ilmestyneiden sanomalehtien vuosikerrat säilytetään mikrofilmeinä osana Chydenicakotiseutukokoelmaa.

8 Poistot Aineistosta poistetaan kuluneet, rikkinäiset ja vähän lainattu materiaali. Pääkirjastossa aineiston poistoon osallistuu aineiston hankkijoiden lisäksi useita virkailijoita. Pääkirjaston lasten ja nuorten osasto Lasten ja nuorten lukutottumukset ovat muuttuneet huomattavasti: Internet on vallannut aikaa lukemiselta ja ehkä kirjat koetaan vanhanaikaisiksi, eikä lapsilla ole keskittymiskykyä lukea jotain kirjaa, kun netistä kaikki löytyy helposti. Tämä vaikuttaa myös poistoperiaatteisiin, on poistettava sellaista materiaalia, joka ei enää kiinnosta nykylapsia ja nuoria. On myös tuotava kirjoja paremmin esille ja houkuteltava lapsia ja nuoria lukemaan esim. lukukampanjoilla ja kirjavinkkauksella. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää apuna lukemisen edistämiseen. on jaettu suomen- ja ruotsinkieliseen hankintaan. Ennen on hankittu melkein kaikki ilmestyvä lasten ja nuortenkirjallisuus, nykyään joutuu karsi-maan määrärahojen supistuessa. Pitää hankkia sitä kirjallisuutta, mitä asiakkaat haluavat ja lainaavat. Lastenosaston kokoelma vaikuttaa aika laajalta ja monipuoliselta. Lapsiperheet käyttävät ahkerasti kirjaston tarjontaa, lukemaan tottuneet nuoret lainaavat ahkerasti, esim. fantasiakirjat kokivat uuden tulemisen Harry Potter elokuvien myötä ja innostivat uusia lukijoita, poikia. Lasten- ja nuortenosasto on keskeisellä paikalla kirjastossa, sinne on helppo tulla. Uutuuksia tulee, mutta niitä ei ole koskaan riittävästi. Meillä on monipuolinen, kokenut, ammattitaitoinen ja kaksikielinen henkilökunta, täydennämme toinen toisiamme. Hankinnassa on vuosien kokemus ja näkemys ja päivittäinen asiakaspalvelu tuo hyvin esille asiakkaiden tarpeet. Heikkouksia on rutinoituminen: hankitaan saman kaavan mukaan, pitäisi pysyä ajan hermolla. On poistettu liian varovasti, pitäisi tehdä rohkeammin poistoja, jotta saataisiin kokoelmat paremmin esille ja lainausluvut kohoamaan. Ajan ja henkilökunnan puute on myös estänyt järjestelmällistä poistamista. Määrärahojen vähentyminen aiheuttaa sen että pitää tarkasti miettiä minkälaisella kirjallisuudella on kysyntää. Enää ei voida hankkia kirjoja vain hyllyjen täytteeksi. Kuvakirjat ovat hyvin kuluvaa materiaalia ja kovassa kierrossa. Niitä myös ilmestyy aika hyvin. Nuortenkirjoista nousee jotain tiettyjä suosikkeja tai sarjoja, joita lainataan ja muut jäävät unholaan. Tietokirjat kiinnostavat myös, varsinkin uudemmat. Vanhempia tietokirjoja onkin poistettu ja poistetaan jatkuvasti. Varastoinnissa sovelletaan yleisiä poisto- ja varastointiperiaatteita. Varastossa säilytetään suomenkielistä, suomalaisten kirjoittamaa vanhempaa lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Eri maiden käännetyt klassikot varastoidaan ja niiden kysyntä lisääntyy ajoittain esim. jos teatterissa esitetään jotain tiettyä klassikkoa tai ne ovat muuten ajankohtaisia. Varastoidaan esim. klassikoita, kaksoiskappaleita, suomalaisia kirjailijoita, sellaista kirjallisuutta, jota ei niin lainata, mutta ei voida poistaakaan. Tähän asti on varastoitu miettimättä

9 tilanpuutetta, mutta jatkossa tulee tilanpuute vastaan, joten joutuu tarkkaan miettimään kannattaako jotain kirjaa varastoida. Varastossa kirja yleensä jää unohduksiin, eikä sitä lainata. Varastossa saattaa olla hyvinkin huonokuntoista tavaraa, jota ei kuitenkaan voida poistaa, koska vastaavaa ei saada tilalle. Varastokirjastosta pitäisi löytyä se, mitä ei muualta löydy. Kausikirjat kuten joulu- ja pääsiäiskirjat ovat lähivarastossa ja ne otetaan esille kerran vuodessa. Poistot Valtakunnallinen suositus poistojen määräksi on 8 %, meillä se oli 4,58 % vuonna Erityisesti lasten kuvakirjoja joudutaan poistamaan, koska ne ovat kovassa käytössä ja kuluvat nopeasti. Myös jotkin nuorten suosikkikirjat luetaan aika loppuun. Kokkolan kaupunginkirjastossa on suomen- ja ruotsinkielinen hankinta jaettu kahdelle eri henkilölle, jotka myös vastaavat oman osastonsa poistoista. Vanhoja kirjoja, joilla ei ole käyttöarvoa, joiden tieto on vanhentunutta, poistetaan. Käsikirjaston kokoelma on jätetty minimiin, koska sen käyttö on vähäistä. Jonkun verran käsikirjastoa käytetään kirjastonkäytön opetuksessa. Kirjastonhoitaja päättää poistoista omien tuntemusten ja kokemusten perusteella ja sen mukaan, miten kirja on ollut lainassa. Poistoja ei ole tehty tilastojen tai laskelmien perusteella. Tilanpuute nopeuttaa poistamista. Poistetaan runsaasti vanhentunutta materiaalia esim. vhs-kasetit on melkein poistettu kokonaan samoin satu- ja laulukasetit. Vanhempaa nuorten ja lasten kirjallisuutta, joka ei enää mene lainaksi on poistettu runsaasti. Materiaalin uudelleen järjestely lisää poistotarvetta, esim. lasten ja nuorten tietokirjoille suunnitellaan asiakkaan näkökulmasta yksinkertaisempaa ja selkeämpää järjestystä. Kirjojen nopea saatavuus lähikirjastoista helpottaa poistojen tekoa ja varastointia. Samoja kirjoja ei tarvitse varastoida joka kirjastoon. Lehdet ovat kuluvaa materiaalia ja vuoden vanhat lehdet menevät poistoon tai myyntiin. Pääkirjaston musiikkiosasto Musiikkiosaston kokoelman suurin heikkous on se, että poistoja ei ole tehty kuin silloin, kun materiaali on ollut niin huonossa kunnossa, että se on poistettu sen takia. Myöskään varastoon ei ole kovin paljon siirretty aineistoa. Lisäksi osasta aineistosta puuttuu asiasanat ja osakohteet, joten jos aineiston siirtää varastoon, kukaan ei sitä sieltä kyllä löydä. Oman näkemykseni mukaan, kokoelmassa on liikaa keskitytty tiettyyn aineistoon, esim. klassinen musiikki, joka ei taas niin vastaa välttämättä asiakkaiden tarpeita. n vahvuutena on se, että kokoelmasta löytyy sellaista aineistoa, jota ei muualta saa. Lisäksi, koska aineistoa ei ole poistettu, kokoelmasta löytyy todella kattavasti myös vanhempaa aineistoa. Esim. jotkin LP-levyt ovat jo arvokkaita sen vuoksi, että ne ovat niin harvinaisia. Musiikkiosaston asiakaskunnasta iso osa on musiikin opiskelijoita, joten monipuolinen nuottikokoelma on tarpeen. Paljon lainataan mm. karaokedvd:itä, laulukirjoja, jazz-, viihdemusiikki-, rock- ja pop-levyjä. Ruotsinkielinen asiakaskunta pitää myös ottaa huomioon.

10 Musiikkiosaston työntekijät ovat kiinnostuneet musiikin eri lajeista, eli yhdeltä työntekijältä löytyy kiinnostus ja tietämys jazz-, rock- ja klassista musiikkia kohtaan. Toiselta työntekijältä löytyy kiinnostus pop-, rock-, hiphop- ja reg-gaemusiikkia kohtaan. Tätä hyödynnetään hankinnassa. Toki jää osa-alueita, joista ei löydy niin paljon tietämystä. Musiikkiaineistosta varastoidaan harvinaisemmat kirjat, nuotit ja cd-levyt, joita ei enää paljon lainata, mutta jotka ovat kuitenkin jo arvokkaita, tai niitä ei muualta saa. Kirjastoauto Kirjastoauto kiertää melkein kaikki suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut ja päiväkodit. Siirtokokoelmia toimitetaan myös muutamiin vanhusten palvelutaloihin. Kirjastoauton suurimmat asiakasryhmät ovatkin lapset, nuoret ja lapsiperheet. Kirjastoauton kokoelma on kaksikielinen. n painopisteet ja hankintaperusteet ovat 1. Suomen- ja ruotsinkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 2. Aikuisten kaunokirjallisuus 3. Tietokirjallisuus, huomioiden asiakkaiden vapaa-ajan harrastukset ja mielenkiinnon kohteet 4. Aikakauslehdet, lapset, nuoret ja aikuiset 5. Lasten elokuvat 6. Musiikki CD:t, lähinnä nuorille Koivuhaan kirjasto Koivuhaan kirjaston kokoelman heikkoutena on osittain vanhentunut kokoelma, erityisesti aikuisten kaunokirjallisuuden puolella. Nuorten osastolla on paljon vanhojen kirjojen kaksois- ja kolmoiskappaleita. Aikuisten tietokirjakokoelmaa käytetään vähän. n vahvuutena on kattava ja ajantasainen kokoelma aikuisten dekkari-, jännityssekä viihdekategorioissa sekä hyvä lasten kuvakirjakokoelma. Nuorten tietokirjallisuus on suhteellisen ajantasaista ja kattavaa. Lastenkirjallisuutta lainataan ja kysytään paljon (koulun kirjastotunnit, päiväkodit ym. vaikuttavat tähän). Aikuiset käyttävät eniten lehtikokoelmaa sekä kaunokirjallisuuden genrejaottelun mukaista kokoelmaa. vaikuttaa vastaavan hyvin asiakaskunnan tarpeita harvoin kysytyt saa muualta. Aikuisten tietokirjallisuus jää suhteellisen vähäiselle käytölle, hittiaineistoa lainataan.

11 Toimipisteen vahvuus hankinnassa on asiakaskunnan tuntemus. Koivuhaan kirjastossa varastoidaan: Lasten- ja nuortenkirjallisuutta (etenkin klassikot) koululaisten tarpeita silmälläpitäen Aikuisten kirjoista ns. varakappaleet (esim. Päätalot) Aikuisten tietokirjoista klassikot ja jotkut sarjat (historia-arvo) Lehdistä jotkin sesonkinumerot, esim. joululehdet. Kälviän kirjasto Kälviän kirjaston kokoelman vahvuutena on monipuolisuus. Heikkous on kokoelman liiallinen laajuus, koska poistoja on tehty niukasti aikaisempina vuosina. Asiakaskunnan kiinnostuksen kohteet ovat käsityöt, puutarha, lemmikit, terveys, erä- ja sotakirjat sekä elämäkerrat. Kälviän kirjaston vahvuus hankinnassa on asiakaskunnan tuntemus. Silloin tiedetään jo kirjaa tilatessa kuka kirjan mahdollisesti lukee. Hankinnassa panostetaan erityisesti lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Kälviän kirjastossa varastoidaan erityisesti luokan 6 ja 9 kirjoja. Lohtajan kirjasto Lohtajan kirjaston kokoelman vahvuutena on hyvä kaunokirjallisuuden kokoelma kaikilla osastoilla. Tietokirjallisuudesta on hyvin muistelmia, eläinkirjoja, matkakirjoja, sotakirjoja, kasvatus- ja hoitoalan kirjoja hyvin. n heikkoutena ovat puutteet esim. taloustieteen ja kaupallisen alan kirjoissa (luokat 69 ja 33), samoin teknisen alan kirjoissa. Toimipisteen vahvuus hankinnassa johtuu siitä, että pienessä kirjastossa asiakaskunta ja heidän toiveensa on tuttua eli on helpompi tilata uutuuksia sen mukaan. Lohtajan kirjastossa varastoidaan muistelmat, käsityökirjat, historia sekä klassikkoromaanit.

12 Ullavan kirjasto Ullavan kirjaston kokoelman heikkoutena on se, että hyllyissä ja varastossa on paljon kirjoja, joita ei ole lainattu pitkään aikaan (yli 5v). Myös tietokirjoissa on kirjasarjoja, joita ei lainata. Valikoimassa on niukasti tietokirjallisuutta. Kertomakirjallisuudessa on vähän mm. fantasia- ja scifikirjallisuutta. Myös lisää DVD-levyjä ja musiikkiäänitteitä tarvittaisiin. n vahvuuksia ovat lasten kertoma- ja tietokirjallisuuden hyvä valikoima. Myös aikuisten kertomakirjallisuuden tila on tyydyttävä. Kirjaston asiakkaista aikuisia kiinnostaa vapaa-ajan lukemiseksi rakkaus, jännitys, kauhu, sota ja eräkirjallisuus. Harrastuksiin lainataan kirjallisuutta luokista 65., 68., 78., 79., 92.2 ja 99.1 sekä työ- ja opiskelutarpeisiin luokista 14., 17., 38. ja 59. DVD-levyistä kiinnostavat kotimaiset elokuvat sekä erä- ja sotadokumentit. Nuoria kiinnostavat rakkaus- ja fantasiakirjat sekä nuorten videot. Lapset lainaavat kuvakirjoja, helppolukuisia ja eläinaiheisia kirjoja. Tietokirjallisuudesta lapsia kiinnostavat askartelu ja eläinkirjat. Myös lasten videot ja pelit ovat suosittuja. Toimipisteemme vahvuus hankinnassa on aikuisten kertomakirjallisuus: viihde, rakkaus, jännitys, dekkarit, kauhu, erä ja sota sekä lastenkirjallisuus kuvakirjoista tietokirjoihin. Ullavan kirjastossa varastoidaan aikuisten ja nuorten 84.2 luokkaan kuuluvat sarjat, henkilöhistoria, Suomen sotaa käsittelevät kirjat, askartelu ja käsityökirjat. Yhteenveto Aloittaessamme kokoelmapolitiikan laatimisen toivoimme saavamme järjestelmäntoimittajalta kokoelman tunnusluvut luokittain (2 numerolla), kielittäin (suomi, ruotsi, muut) ja osastottain. Lasten ja aikuisten kirjojen tunnusluvut olisi pitänyt saada erikseen. Järjestelmäntoimittaja ei pystynyt toimittamaan haluamiamme tunnuslukuja vaan jouduimme tyytymään itsearviointiin. Pääkirjastoon hankitaan kaikkia aineistomuotoja ja -lajeja, myös erikoisaloja käsittelevää tai muuten vähemmän kysyttyä aineistoa. Ruotsinkielistä aineistoa hankitaan väestömäärän suhteessa pääkirjastoon, kirjastoautoon ja laitoskirjastoon. Kirjastoauto ja lähikirjastot hankkivat aineistoa silmälläpitäen juuri heidän asiakaskuntaansa. Pääpaino on kaunokirjallisuudella, niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin. Tietokirjallisuutta hankitaan oman asiakaskunnan tuntemuksen perusteella, mm. muistelmia, käsityö-, eläin-, ja matkakirjoja. Vähemmän kysytty aineisto tilataan pääkirjastosta seutulainaksi.

13 Kirjastojen välinen seutukuljetus on helpottanut poistojen tekemistä ja varastointia, koska kirjan saa tilattua toisesta kirjastosta ja se saapuu viikon kuluessa. Samoja kirjoja ei tarvitse varastoida joka kirjastoon. Tämä antaa lähikirjastoille mahdollisuuden poistaa eri tavalla kuin pääkirjasto. Lähikirjastot voivat tehdä kirjastosta asiakkaidensa näköisen paikan, ei tarvitse ajatella, että lähikirjastossa tarvitsee säilyttää kaikki. Pääkirjastossa varastoidaan kotimaisesta suomen- ja ruotsinkielisestä kaunokirjallisuudesta mahdollisuuksien mukaan kaikki hankitut nimekkeet alkukielisenä ja käännöksenä. Ulkomaisesta ruotsin- ja vieraskielisestä kaunokirjallisuudesta varastoidaan kysytyin aineisto alkukielisenä tai käännöksenä. Lähikirjastot varastoivat kysytyintä kaunokirjallisuutta sekä klassikkoja. Tietokirjallisuudesta pääkirjastossa varastoidaan eri aihepiirien keskeinen aineisto. Lähikirjastoissa varastoidaan valikoima kysytyimpiä teoksia, mm. muistelmia, askartelu- ja käsityökirjoja sekä historiaa käsitteleviä teoksia. Lasten- ja nuortenkirjallisuus varastoidaan samoin periaattein kuin aikuisten kirjallisuus. Kuvakirjoja varastoitaessa otetaan huomioon kuvituksen ja kuvittajan osuus. Nuotit varastoidaan kuten muu painettu aineisto. Vanhat äänilevyt varastoidaan pääkirjastossa. Kotimaisista aikakauslehdistä säilytetään eri tiedonalojen tärkeimmät lehdet. Kokkolassa ilmestyneiden sanomalehtien vuosikerrat säilytetään pääkirjastossa mikrofilmeinä osana Chydenica-kotiseutukokoelmaa. työ on kirjaston toiminnan kannalta aivan olennainen asia ja yksi osa katkeamattomien muutosten ketjussa!

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET

TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET Laatinut Satu Kinnari 1 JOHDANTO 3 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO 3 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA 4 3.1 Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet 4 3.2 Aikuisten

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA

Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA Oiva kirjastot Alavus Töysä - Ähtäri RAPORTTI OIVA KIRJASTOJEN VARASTOINTI- PROJEKTISTA ajalla 2.5. 16.11.2008 SISÄLLYS 1. LÄHTÖTILANNE. 3 2. TAVOITTEET... 4 3. TOTEUTUS... 5 4. ARVIOINTIA. 6 LIITE Varastointi-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka 31.3.2015 Kati Salmén Kokkolan kaupunginkirjasto/kälviän kirjasto Sisällysluettelo: 1. Anders-kirjastojen kokoelman tavoitteet... 3 1.1. Kokoelman saavutettavuus...

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Kirjastokokoelman kehittäminen

Kirjastokokoelman kehittäminen Kirjastokokoelman kehittäminen esimerkkeinä Espoon kaupunginkirjaston hankkeet Kuka minä olen? 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski-Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen

Lisätiedot

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja.

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja. 1 2 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka

PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO. Kokoelmapolitiikka PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA JA UUDENMAAN MAAKUNTA-AINEISTO Kokoelmapolitiikka Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto 1.1.2013 Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto PORVOON KOTISEUTUKOKOELMA

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 11.3.2009, 14, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT...4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Liite Lasten ja nuorten aineisto Syksy 2011 Susanna Venemies 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 LASTEN JA NUORTEN KOKOELMAT ELÄVIKSI 3 LASTEN JA NUORTEN AINEISTON ERITYISPIIRTEITÄ

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka 2010

Kokoelmapolitiikka 2010 Kurikan kaupunginkirjasto Kokoelmapolitiikka 2010 Laatinut Kurikan kaupunginkirjaston kokoelmapoliittinen työryhmä Kirsti Länsikallio, pj Merja Halonen Piia Isoaho Arja Oja Paula Rönni Toni Talja, siht.

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015

KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 KOKOELMAPOLIITTISET PERIAATTEET, Järvenpään kaupunginkirjasto 2015 Hyväksytty kirjaston johtotiimissä 21.5.2015 (kirjastopalveluiden päällikkö) VALINTA 1. Yleiset periaatteet Kirjaston kokoelmatyössä noudatetaan

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on olla tukena Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmien kehittämisessä ja laadun

Lisätiedot

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012

Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Oripään kunnankirjaston kokoelmapolitiikka 2012 Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 17.11.2011 Päivitetty 13.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KIRJASTO JA ASIAKKAAT... 1 3. NYKYINEN KOKOELMA...

Lisätiedot

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012

Pääkirjaston lainat osastoittain v. 2012 Pääkirjasto Pääkirjaston lainat osastoittain v. 212 lehtisali 4 % varasto 1 % muut 1 % musiikki 8 % nuoret 21 % aikuiset 65 % Kierto osastoittain NK 18,3 N 4,18 A 2,95 M 2,78 CEL 1,95 S 1,64 K,73 MV,11

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Hyllykallion kirjasto 7 2.3 Nurmon

Lisätiedot

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO

LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO LUOKITTAINEN OHJE 0 2 YLEISTEOKSET. FILOSOFIA. USKONTO Suomenkielistä kirjallisuutta varastoidaan yhteensä PIKI-kirjastoissa 1kpl vain, jos teos on merkittävä ja/tai sillä on käyttöä. Jos Tampereella on

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

HelMetkokoelmayhteistyö

HelMetkokoelmayhteistyö HelMetkokoelmayhteistyö Espoolainen näkökulma 1 Kuka minä olen? Jaakko Sannemann Espoon kaupunginkirjasto Keski Espoon kirjasto Aikuisten suomenkielinen kirjallisuus Aluekirjaston suunnitteluryhmä 2 Tiedon

Lisätiedot

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi

KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ. Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi KIRJALLISUUDEN KOKOELMATYÖSTÄ Pori 30.11.2012 Pirjo Tuomi 5.12.2012 Pirjo Tuomi 2 Kokoelmatyön ulottuvuuksia KIRJASTON TAVOITTEET JA VASTUU SÄILYTTÄMINEN VALINTA JA HANKINTA KOKOELMATYÖ POISTOT JA KARSINTA

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki http://kirjasto.seinajoki.fi Johdanto Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi -hanke Kokoelmapäivä, Porin kaupunginkirjasto 19.1.2012 Aino Satama aino.satama@hamina.fi (Esitys perustuu projektityöntekijä Maria Bangin alkuperäisaineistoon) Kymenlaakson

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012. Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto lapsiasiakkaiden kyselystä 2 Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Käyttäjät...3 2.1 Sukupuoli...3 2.2 Ikä...4 3 Asiakkaan

Lisätiedot

JYK ja Varastokirjasto

JYK ja Varastokirjasto JYK ja Varastokirjasto Kaisa Saikkonen 17.2.2016 Periaatteet Noudatamme Varastokirjaston tarkennettua ohjeistusta Tarkistamme puutteet Vaarista/Melindasta Emme lähetä kotimaista aineistoa Emme pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla

YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA Alku Lapin yleisten kirjastojen yhteiselle kokoelmapolitiikalla Erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Lappi lukuina 21 kuntaa

Lisätiedot

Mikkelin kirjastoauton konseptointia

Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mikkelin kirjastoauton konseptointia Mari Haatainen Pääkirjasto, kahdeksan lähikirjastoa, kolme seutukirjastoa Yksi kirjastoauto Uuden auton hankinta v. 2015? Kirjastoauton toimintalukuja 2013 Lainat 29

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008

Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa. Maija Saraste 14.11.2008 Kokoelmien arviointi yleisissä kirjastoissa Maija Saraste 14.11.2008 Miksi kokoelmien arviointi on tarpeen? Kirjastojen arviointityö on lakisääteistä. Kirjastojen kokoelmien yhteiskäyttö lisääntyy. Kuntatalouden

Lisätiedot

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA

LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA LUKUVALMENTAJA MARIA KOTILA 16.10.2015 PALVELUN MÄÄRITELMÄ LYHYESTI (Lukuvalmentajapalvelun konseptin mukaan) Lukuvalmentaja-palvelu on Helsingin kaupunginkirjaston henkilökohtainen, räätälöity opastuspalvelu,

Lisätiedot

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000

SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 SUOMESSA JULKAISTU KIRJALLISUUS 2000 2000 Yleisteokset 193 12 19 224 Filosofia, psykologia 234 3 18 255 Uskonto 258 13 19 290 Sosiologia, tilastotiede 137 6 31 174 Politiikka, kansantalous 474 22 183 679

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014

ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 ASIAKASKYSELYN YHTEENVETO yhteenvedon tehnyt Emilia Helminen 12/2014 Asiakaskysely Säkylän kirjaston ja kulttuuripalvelujen asiakkaille toteutettiin marraskuussa 2014. Kyselyyn vastanneita oli yht. 49

Lisätiedot

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin

Kirjasto-opas. suomeksi. Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjasto-opas suomeksi Tervetuloa Göteborgin kirjastoihin Kirjastoista lainaat ilmaiseksi kirjoja, elokuvia, musiikkia, aikakauslehtiä ja tv-pelejä. Järjestämme muun muassa kirjailijavierailuja, satutunteja,

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto Päivitys 2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto Lähtökohtia Maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet päivitetty 2004 Työryhmä: Johanna Vesterinen, Raila Junnila, Hanna Martikainen, Leena Kruuti, Kyösti

Lisätiedot

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Oikeuskirjallisuus Eduskunnan kirjastossa Mirja Pakarinen 28.11.2017 Koulutuksen sisältö Millaista oikeuskirjallisuutta Miten löydän tarvitsemani aineiston kun Selma-kokoelmatietokanta on osana Finna -

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon!

Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon! Tervetuloa Oulun kaupunginkirjastoon! Yleinen kirjasto on kunnan tai kaupungin omistama Yleinen kirjasto on kaikille avoin paikka. Lainaus on maksutonta yleisissä kirjastoissa. Suomalaiset arvostavat kirjastoja

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Tilastotietokannassa visualisointi-käyttöliittymä Helpottaa kunta- ja maakuntatilastojen tarkastelua Aikasarjojen vertailu helppoa: sekä absoluuttiset luvut että

Lisätiedot

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka

Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Anders-kirjastojen kokoelmapolitiikka Laadittu 31.3.2015 (Päivitetty 31.3.2017) Kati Salmén Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto/kälviän kirjasto Sisällysluettelo 1. Anders-kirjastojen kokoelman

Lisätiedot

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen

Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen. Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Tuunaa kirjasto! asiakkaat osallistumassa kirjaston uudistamiseen Katariina Ervasti ja Paula Puustinen Mikä ihmeen Hakunila? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2 8.3.2013 Pari seikkaa Hakunilasta - Vantaa:

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Omppu-diplomivihko 3.-4. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin suorittaminen

Lisätiedot

Kokoelmien arviointi: Pilotti Historian kokoelmat / Iso-Britannia Helsingin yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston kirjasto

Kokoelmien arviointi: Pilotti Historian kokoelmat / Iso-Britannia Helsingin yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston kirjasto Kokoelmien arviointi: Pilotti Historian kokoelmat / Iso-Britannia Helsingin yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston kirjasto Anneli Ahtola, TaYK Raine Wilen, HYK Selvitykseen sisältyy Kokoelman laajuus

Lisätiedot

Ilmiöprojektin tiedonhankinta

Ilmiöprojektin tiedonhankinta Ilmiöprojektin tiedonhankinta Kaunokirjallisuuden genret ja kirjailijat Lyseon 8C 23.3.2017 Mikkelin kaupunginkirjasto s. 1 Tervetuloa kirjastotunnille! Avaa sivu https://oppilaidenkirjastopolku.wordpress.com/

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI S2-oppilaiden diplomivihko 5. - 6. lk Tämän vihkon omistaa: OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Oulun kouluissa on mahdollisuus suorittaa kirjallisuusdiplomi. Diplomin

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012

Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset. Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Jyväskylän kelluva kokoelma ja siitä saadut kokemukset Hanna Martikainen, Johanna Vesterinen, Aapo Ruuttunen Pori 19.1.2012 Mitä kellutus on Jyväskylän termistöä Yhteiskokoelma, JS-kokoelma = useiden kirjaston

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Vinkkejä musiikin tiedonhakuun OUTI-verkkokirjastossa

Vinkkejä musiikin tiedonhakuun OUTI-verkkokirjastossa Vinkkejä musiikin tiedonhakuun OUTI-verkkokirjastossa Katja Pietilä / Musiikkiosasto 23.9.2017 Sisältö Verkkokirjaston aloitussivu Tarkan haun aloitussivu Hakutuloksen lukeminen Kokonaisten julkaisujen

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Miten muutettiin kaikki?

Miten muutettiin kaikki? Miten muutettiin kaikki? Kirjastopalvelua tunteella ja tärkeydellä Rovaniemi 25.4.2017 Hilkka Heikkinen Kemin kaupungin kirjastotoimenjohtaja Taustaa Kirjasto valmistui 1990 Entisistä kirjastotiloista

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

PISKI HANKE - SATEENVARJO:

PISKI HANKE - SATEENVARJO: PISKI HANKE - SATEENVARJO: 1.10.2005 aloitti Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen kirjastojen välinen kuljetuspalvelu 10.10.2005 yhtenäistettiin PIKI-kirjastojen varausja kuljetusmaksut: varausmaksu 0,80

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO...

KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... KAARINAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KAARINAN KAUPUNKI JA KIRJASTO... 3 2.1 KAUPUNKI... 3 2.2 KIRJASTOLAITOS... 4 3 KAARINAN PÄÄKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA... 6 3.1 YHTEISÖN

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot