TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET"

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNNANKIRJASTON KOKOELMATYÖN PERIAATTEET Laatinut Satu Kinnari

2 1 JOHDANTO 3 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO 3 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet Aikuisten aineisto Musiikkiaineisto Lasten ja nuorten aineisto Kotiseutukokoelma 9 4 VARASTOINTI JA POISTOT Varastoinnin periaatteet Poistoperiaatteet 11 5 KOKOELMAN ARVIOINTI JA KOKOELMATYÖN PERIAATTEIDEN YLLÄPITO 11 2

3 1 JOHDANTO Tässä dokumentissa esitellään Toholammin kunnankirjaston kokoelmatyön periaatteet. Tarkoituksena on kuvailla pääkirjaston kokoelmat sekä kertoa kokoelman muodostamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Dokumentti esittelee kirjaston kehysorganisaatiolle sekä yhteistyökumppaneille kirjaston toimintaa, ja se toimii myös kirjaston henkilökunnan työvälineenä kokoelman kehittämisessä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 2 TOHOLAMMIN KIRJASTO Toholammin kirjastolaitos käsittää pääkirjaston sekä Sykäräisen sivukirjaston. Toholammin kirjasto kuuluu vuonna 1995 perustettuun Keski-Pohjanmaan maakuntakirjastoalueeseen, ja se on osa Anders-kirjastokimppaa. Muita Anderskirjastoja ovat Kokkolan kaupunginkirjasto sekä Halsuan, Himangan, Kannuksen, Kälviän, Lestijärven, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Kirjastoilla on yhteinen aineistotietokanta Anders, ja kirjastojen asiakkaat voivat varata maksutta muiden Anders-kirjastojen aineistoa. Viimeisin suuri uudistus Toholammin kirjaston kokoelmassa koettiin vuosina , jolloin pääkirjastorakennus peruskorjattiin. Tällöin kokoelmatyössä kiinnitettiin erityisen paljon huomiota vanhan ja vanhentuneen aineiston poistoihin, ja kokoelmasta poistettiin esimerkiksi kaikki VHS-kasetit sekä c-kasetit. Kirja-aineistoa karsittiin reilusti, ja kirjaston suuri varastokokoelma supistettiin käsittämään vain pienen määrän varastokappaleita. Taulukossa 1 kuvataan Toholammin kirjaston kokoelman muutosta vuosina

4 Kirja-aineisto Muu kuin kirja aineisto Kokoelmat yht Hankinnat (kaikki aineistot yht.) Poistot Taulukko 1. Toholammin kirjaston kokoelma vuosina Kuten taulukosta 1 näkyy, Toholammin kirjaston kokoelmat ovat pienentyneet vuodesta 2009 liki kymmenellätuhannella kappaleella. Näin lähestytään valtakunnallista keskiarvoa: vuonna 2009 Toholammin kirjastossa oli aineistoa 13,36 kpl/asukas maan keskiarvon ollessa 7,56kpl/asukas. Vuonna 2012 Toholammin kirjastossa aineistoa oli enää 10,88kpl asukas - sekin on vielä reilusti yli valtakunnallisen keskiarvon 7,21 kpl/asukas. Kirjaston kokoelman huolellisen läpikäynnin sekä poistoprosessin seurauksena kirjaston kokoelma on aikaisempaa uudistuneempi ja ajantasaisempi. Kokoelman fyysinen kunto on kohtalainen. 3 AINEISTON VALINTA JA HANKINTA 3.1 Yleiset valinta- ja hankintaperiaatteet Toholammin kunnankirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin: kirjaston tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. 4

5 Toholammin kirjastossa pyritään siihen, että kokoelma on monipuolinen ja uusiutuva sekä tietosisällöltään mahdollisimman ajantasainen. Kokoelman tulee vastata käyttäjiensä tarpeisiin, ja olemassa olevan kokoelman on oltava aktiivisessa käytössä. Huomioon otetaan myös muiden Anders-kirjastojen tarjonta. Kokoelmatyön painopistealueena on paikallisen kulttuurin huomioiminen, lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten lukuharrastuksen tukeminen sekä ikääntyvän väestön tarpeiden huomioiminen. Kokoelmatyössä on muistettava myös muiden kuin kirjaaineistojen aktiivinen käyttö. Aineiston valinnassa otetaan huomioon seuraavat asiat: - alueelliset tarpeet - kysyntä (esim. jos teosta joudutaan tilaamaan toistuvasti seutulainaksi, hankitaan teos myös omiin kokoelmiin) - asiakkaiden ehdotukset ja toiveet - asiakkaiden lukutottumukset ja näkemykset - käyttötilastot - muiden Anders-kirjastojen tarjonta (kokoelmaan voidaan esimerkiksi hankkia sellaista tärkeäksi koettua aineistoa mitä ei ole saatavilla muista Anderskirjastoista) Aineistovalinnan apuna käytetään muun muassa kustantajien listoja sekä kirja-, elokuvaja musiikkiarvosteluja. Hankintapäätökset tekee kirjastonjohtaja, mutta päätöksenteossa otetaan huomioon henkilökunnan asiantuntemus ja mielipiteet. Toholampilaisten kirjailijoiden ja Toholammista kertovat teokset hankitaan kahtena tai kolmena kappaleena, näistä yksi kappale sijoitetaan kotiseutukokoelmaan ja yksi kappale tarpeen mukaan Sykäräisen kokoelmaan. Huonokuntoisen aineiston tilalle hankitaan uutta. Hankittavat kappalemäärät päätetään jatkuvan tarpeen eikä hetkellisten kysyntähuippujen mukaan. Pääsääntöisesti kirja- 5

6 aineistoa tilataan vain yksi kappale kutakin, kysytyimpiä kirjoja tilataan kaksi kappaletta joista toinen sijoitetaan Sykäräisen sivukirjaston kokoelmaan. Toholammin kirjasto noudattaa hankinnassa Opetus- ja kulttuuriministeriön Yleisten kirjastojen laatusuositusta. Tiedon saatavuuden ja palvelujen laatusuositusten mukaan kirjastojen hankintojen tulisi olla seuraavat: o o o o uutuushankinta vähintään 400 kirjaa / asukasta muun aineiston hankinta vähintään 100 kpl / asukasta sanoma- ja aikakausilehtiä vähintään vuosikertaa / asukasta, yhteensä vähintään 45 vuosikertaa vähintään yksi lastenkirja / alle 15-vuotias / vuosi Taulukosta 2 näkyy Toholammin aineistohankinnat vuosina Hankinnat: Kirja-aineistot Muut kuin kirjaaineistot Hankinnat yhteensä Taulukko 2. Toholammin kirjaston aineistohankinnat vuosina Vuonna 2012 muun kuin kirja-aineiston hankintamäärä oli Toholammilla 100kpl/1000 asukasta ja kirja-aineiston hankintamäärä oli noin 500kpl /1000 asukasta. Sanoma- ja aikakausilehtiä kirjastoon tuli vuonna 2013 yhteensä 75 vuosikertaa eli 21 vuosikertaa tuhatta asukasta kohden. Toholammin kirjastossa on pyritty kasvattamaan muun kuin kirja-aineiston määriä. Tämä tarkoittaa pääasiassa äänikirjojen, elokuvien, tv-sarjojen ja musiikkiäänitteiden hankintaa. Kirja-aineiston hankinnassa pyritään aineiston uusiutuvuuteen ja hyvään saatavuuteen. Valtaosa kirja-aineistosta hankitaan kilpailutuksen perusteella valitulta Kirjavälitykseltä. Muuta aineistoa, kuten AV-aineistoa, tilataan eri toimittajilta; esimerkiksi elokuva-aineistoa tilataan muutamalta eri välittäjältä. 6

7 Lahjoitukset Kirjasto voi harkintansa mukaan ottaa vastaan lahjoituksia. Päätösvalta kokoelmaan otetun aineiston sijoittamisesta ja käsittelystä on kirjastolla. Tekijänoikeusmaksujen takia kirjasto ei voi ottaa vastaan dvd- ja blu ray-levyjä, pelejä eikä tietokoneohjelmia. 3.2 Aikuisten aineisto Aikuisten kaunokirjallisuus Kotimaisesta ja käännetystä kaunokirjallisuudesta hankitaan määrärahojen puitteissa suurten kustantajien ja asemansa vakiinnuttaneiden kirjailijoiden teokset. Esikoisteoksia hankitaan harkinnan ja kysynnän mukaan, pienilevikkistä, sisällöltään laadullista kirjallisuutta hankitaan harkinnan mukaan. Omakustanteista hankitaan paikallisten kirjailijoiden teokset. Koska ruotsinkielistä kirjallisuutta saa ilmaisena seutulainana Kokkolan kaupunginkirjastosta, ylläpidetään Toholammin kirjastossa vain hyvin suppeaa ruotsinkielisen kirjaston kokoelmaa, josta vanhentunutta aineistoa täydennetään uudemmalla. Englanninkielisen kirjallisuuden kokoelmaa pyritään pitämään ajantasaisena, ja kokoelmaan hankitaan paljon luettua aineistoa kuten jännitys- ja viihdekirjallisuutta. Muunkielistä aineistoa hankitaan kysynnän mukaan. Aikuisten tietokirjallisuus Suomenkielisestä tietokirjallisuudesta hankitaan arkielämän kannalta keskeiset teokset sekä eri alojen perusteokset. Kurssikirjoja hankitaan käytön ja kysynnän mukaan, etenkin kasvatus-, sosiaali-, terveydenhoito- ja liiketalouden alalta. Harrastusta ja opiskelua tukevaa aineistoa hankitaan etenkin kansalaisopiston ja Artesaaniopiston edustamilta aloilta. 7

8 Äänikirjat ja elokuvat Äänikirjojen suosio on jatkuvassa kasvussa, ja Toholammin kirjastoon pyritään hankkimaan suurin osa ilmestyvistä suomenkielisistä äänikirjoista. Elokuvista hankitaan sekä klassikkoelokuvia että viihdettä. Kirjastoon pyritään hankkimaan myös kaupallisten menestyskriteerien ulkopuolella olevaa aineistoa. Yksittäisen tallenteen valintaan vaikuttavat sen suhde aikaisempaan kokoelmaan, arvioitu kysyntä, hinta sekä laatu. Tällä hetkellä elokuvat hankitaan pääosin dvdtallenteina, uusimmista ja suosituimmista elokuvista hankitaan myös blu ray tallenne. Tulevaisuudessa painopiste saattaa siirtyä blu ray tallenteiden hankintaan. Hankittavilla Dvd- ja blu ray-tallenteilla on oltava tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus. 3.3 Musiikkiaineisto Suomeksi käännettyä sekä kotimaista musiikkiaiheista kirjallisuutta hankitaan siten, että eri lajityypit ovat hyvin edustettuina. Pääpaino on muulla kuin tutkimuskirjallisuudella. Nuottiaineiston valinnassa pyritään siihen, että musiikin eri lajityypit sekä eri soitinryhmät ovat edustettuina. Lainatuimpia ovat laulumusiikki sekä populaarimusiikin nuottikokoelmat, joita hankitaan suhteessa eniten. Nuottiaineiston hankinnassa otetaan huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet sekä paikkakunnan aktiivinen musiikkitoiminta. Toholammilla toimii muun muassa useampia aktiivisia kuoroja, puhallinorkesteri sekä useita kevyen musiikin kokoonpanoja. Kansalaisopisto järjestää soiton- ja laulunopetusta, ja moni paikkakunnan lapsista ja nuorista opiskelee Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Nuottikokoelmaan pyritäänkin hankkimaan harjoitusaineistoa asiakkaiden toiveita kuunnellen. Musiikkiäänitteistä lainataan määrällisesti eniten populaarimusiikkia. Myös hengellistä musiikkia lainataan paljon. Näitä on myös hankittu eniten, mutta kaikki musiikkityylit 8

9 pyritään kuitenkin pitämään hyvin edustettuina. Paikallisten muusikoiden ja seudulta kotoisin olevien taitelijoiden äänitteet hankitaan kokoelmaan. Musiikkiäänitteet hankitaan cd-levyinä. Konserttitallenteita, soitonopetusmateriaalia ym. kuvatallenteita hankitaan dvd- ja blu ray tallenteina sikäli kun niillä on tekijänoikeuksien haltijan myöntämä lainausoikeus. 3.4 Lasten ja nuorten aineisto Lasten- ja nuortenosaston kokoelmaan hankitaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattua suomenkielistä aineistoa. Nuortenosastolle hankitaan jonkin verran myös ruotsin- ja englanninkielistä kirjallisuutta. Tietokirjallisuutta hankitaan siten, että kokoelma pysyy ajantasaisena ja monipuolisena. Kaikkein suosituimpia lasten kuvakirjoja, romaaneja ja sarjakirjoja ja hankitaan 2 kappaletta, joista yksi sijoitetaan Sykäräisen kokoelmaan. Suosituimmista kirjoista voidaan tehdä myös täydennyshankintoja. Koulujen kanssa neuvotellaan mahdollisista siirtokokoelmista. Näitä olisivat etenkin helppolukuiset kirjasarjat. Siirtokokoelman kirjat hankitaan Opetusministeriön kirjastoille myöntämällä ostotuella. Sarjakuvista ja mangasta hankitaan suosituimpia sarjoja. Manga-sarjakuvien hankinnassa kiinnitetään huomiota ikärajoihin siten, että yläikärajana ovat K13-merkityt sarjakuvat. Lasten ja nuorten äänikirjoista hankitaan kaikki suomeksi ilmestyvät teokset. Dvd- ja blu ray -elokuvista hankitaan sisällöltään ikäryhmälle soveltuvaa materiaalia. Kirjastoon pyritään hankkimaan paljon sellaisia lastenelokuvia ja -ohjelmia, joissa on myös esitysoikeus. Suomenkielisestä lasten musiikkikirja-aineistosta hankitaan lähes kaikki ilmestyvä painettu materiaali. Lastenmusiikkikokoelmaan hankitaan cd-levyinä sekä vanhoja klassikoita että uudempaa lastenmusiikkia. 9

10 3.5 Kotiseutukokoelma Toholammin kirjaston kotiseutukokoelma käsittää kirja-aineiston lisäksi muun muassa videoita, äänitteitä ja dioja. Kirjaston kotiseutukokoelma sijaitsee alakerran kokoelmahuoneessa, ja sen aineisto on asiakkaiden käytettävissä ja lainattavissa. Kotiseutukokoelmaan hankitaan paikallisten kirjailijoiden teoksia ja paikkakunnasta kirjoitettuja historiikkeja sekä muita teoksia. Tällä hetkellä kirjastossa ei ole resursseja systemaattiseen kotiseutuaineiston kartoittamiseen ja keräämiseen. 4 VARASTOINTI JA POISTOT 4.1 Varastoinnin periaatteet Aktiivisen, lainattavissa olevan kokoelman kehittäminen on kokoelmatyön ensisijainen tavoite, ja varastoitavan aineiston määrä Toholammin kirjastossa onkin pieni. Tähän vaikuttavat myös varastotilojen vähyys sekä se, että aineistoa on aina mahdollista tilata asiakkaalle muista seutukirjastoista ilmaiseksi tai kaukolainana. Avokokoelmasta varastoon siirrettävää aineistoa Toholammin kirjastossa ovat: - Aikuisten tietokirjoista sellaiset teokset, joilla on historia-arvoa tai jotka ovat seudullisesti tärkeitä mutta jotka eivät kuulu kotiseutukokoelmaan - Anders-kirjastojen yhteisen kokoelman sellaiset ainoat kappaleet, joilla on historiallista tai sivistyksellistä arvoa - Anders-kirjastojen yhteisen kokoelman sellaiset ainoat (huonokuntoisetkin) kappaleet, joiden saatavuus halutaan varmistaa. - keskeisimmät kotimaiset kaunokirjalliset teokset Varastokokoelma pyritään käymään läpi joka toinen vuosi siten, että sieltä poistetaan esimerkiksi sellaisten kirjojen kaksoiskappaleet joiden kysyntä on jo hiipunut. 10

11 Aikakausilehdistä varastoidaan numerot 1 5 vuodelta lehden käytön ja kysynnän mukaan. Sanomalehtien säilytysaika on kuluvan edellisen kuukauden numerot, poikkeuksena Lestijoki-lehti josta varastoidaan kaikki numerot. 4.2 Poistoperiaatteet Toholammin kirjaston poistoperiaatteet noudattavat yleisten kirjastojen laatusuosituksia, joiden mukaan poistojen osuus kokoelmasta olisi vuosittain oltava ainakin 8 %. Poistojen osuus kokoelmatyössä on merkittävä, jos halutaan, että kokoelma on jatkuvasti uudistuva ja ajantasainen. Kokoelmasta poistettavat teokset joko varastoidaan keväisin tapahtuvaa poistokirjamyyntiä varten, kierrätetään askartelutarvikkeeksi tai viedään paperinkeräykseen. Aineiston poistoprosessi on seuraava: Kirja-aineistoa käydään läpi vuoden mittaan luokka kerrallaan. Myös esimerkiksi hyllytyksen tai palautusten yhteydessä voidaan poimia kokoelmasta huonokuntoisia/vanhentuneita teoksia. Poistopäätöstä tehdessä otetaan huomioon seuraavat asiat: - teoksen huono kierto: kirjaa ei ole lainattu yli kolmeen vuoteen - loppuunkuluneet tai turmeltuneet kappaleet poistetaan - teosten kaksoiskappaleet poistetaan kysynnän vähennyttyä - kadonneet tai yli kolme vuotta palauttamatta olleet kirjat poistetaan Kirjan poistopäätöksessä otetaan huomioon se, löytyykö teosta muista seutukirjastoista. Jos esimerkiksi vähän lainassa ollutta teosta löytyy muualta, voidaan teos poistaa omasta kokoelmasta. Kysyttyjen, huonokuntoisten teosten tilalle pyritään hankkimaan uusia. Liitteesä 1 on kaaviokuvaus kirjan poistoprosessista. 11

12 5 KOKOELMAN ARVIOINTI JA KOKOELMATYÖN PERIAATTEIDEN YLLÄPITO Kokoelman on täytettävä sille asetetut tavoitteet: käytettävyys, saavutettavuus, ajantasaisuus sekä asiakkaiden tarpeet. Kokoelman arviointityössä käytetään Yleisten kirjastojen laatusuosituksia, tilastoja, asiakaskyselyjä sekä asiakaspalautetta. Systemaattisempi kokoelman arviointi tehdään vuosittain koottavien tilastojen tarkastelun yhteydessä. Kokoelman, lainauksen, hankintojen ja poistojen suhteesta tehdään vertailuja, ja tilastotietoa vertaillaan myös mm. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen antamiin lukuihin. Kokoelmien arviointia tehdään myös päivittäisessä kirjastotyössä: lainauksessa ja palautuksessa, hyllytyksessä, varausten seurannassa, seutulainojen seuraamisessa sekä hankinnassa ja poistoissa. Kokoelmatyön periaatteiden toteutumista seurataan pitkin vuotta. Varsinainen tarkistaminen tapahtuu vuosittain tehtävän edellisvuoden tilastoseurannan yhteydessä, jolloin tehdään tarkempi arvio periaatteiden toteutumisesta sekä mietitään kuluvan vuoden määrärahojen suuntaamista. 12

13 LIITE 1 Kirjan poistoprosessi Lainauskierto Kaksoiskappale Kunto ja ikä Kadonneet / palauttamatt a jätetyt (yli 3v.) Ei lainattu yli kolmeen vuoteen Kysyntä vähentynyt Loppuunkulunut / turmeltunut / tieto vanhentuntut Ei löydy muista seutukirjastoist a Harkinta: varastoon, kokoelmaan, poisto? Löytyy muista seutukirjastoista Jos teos paljon lainattu ja kysytty, hankitaan tilalle uusi POISTO 13