KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 1999

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Ansiomerkit... 7 Koulutus... 7 Myyntitoiminta Verkkotoiminta Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Talous graafisina kuvioina Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Markku Aikioniemi, Savukoski Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2000, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi

3 Vuosikertomus 1999

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset: - Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturit Kansallis- ja luonnonpuistot: - osa UK-kansallispuistoa - Pyhätunturin kansallispuisto - osa Oulangan kansallispuistoa - Värriön luonnonpuisto - Maltion luonnonpuisto yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti Toimintavuoden keskeiset tapahtumat: * vuosi 1999 oli yhtiön 50. toimintavuosi * yhtiön omistajien yhteinen omistajapolitiikka hyväksyttiin * ensimmäinen kokonainen vuosi Isommus-Energia Oy:n asiakkuudessa * sähkön tuotanto- ja myyntihinnat alenivat * vuosituhannen vaihtumiseen varautuminen onnistui hyvin * jakelu selviytyi hyvin ennätyspakkasista * yhtiön kotisivut otettiin käyttöön Käyttöpaikat kpl 12168*) Sähkön jakelu GWh Verkosto Sähköasemat kpl 9 9 Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. mk 3,9 4,0 Liikevaihto milj. mk 32,6 48,3 Taseen loppusumma milj. mk 122,9 123,0 Vakinainen henkilöstö *) käyttöpaikkojen määrä pienentynyt useiden kerrostalojen muutettua sähkönostonsa yhden mittauksen kautta tapahtuvaksi 2

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 1999 oli yhtiömme kannalta tasaisen kehityksen aikaa. Vuoden aikana kehiteltiin yhtiön omistajille yhteinen omistajastrategia, joka edellyttää toimintatapojen muutosta entistä tehokkaampaan ja tuloksellisempaan suuntaan. Se antaa koko yhtiön henkilöstölle uusia haasteita ja toimintatavan tarkistusmahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla. Samoin se korostaa kuntien vastuullisuutta ja osaavuutta haasteellisessa liiketoiminnassa olevan yrityksen omistajina. Asiakashallinnon uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuoden aikana. Sen käyttöönotto ei sujunut aivan ilman vaikeuksia ja muutamia asiakaslaskutuksen häiriöitä ilmaantui, mutta ne saatiin kuitenkin oikaistua suhteellisen vaivattomasti. Ulkopuolisille tilaajille toimitettujen urakoiden määrä oli 1,2 miljoonaa markkaa edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Verkoston kehittäminen keskittyi pääasiassa uusien liittymien rakentamiseen edellisvuoden tapaan. Samoin verkoston peruskorjaustoiminta oli tavanomaista. Käytönvalvonnan laitteistoja uusittiin ja modernisoitiin. Jakeluverkoston kunto ja toimitusvarmuus olivat erittäin hyvät. Toimintavuoden alkua leimasi kova pakkasjakso, jossa Oulun Yliopiston Naruskan epävirallisella säähavaintoasemalla mittari näytti peräti - 54,9 astetta. Ilmatieteen laitos kuitenkin hyväksyi uudeksi Suomen pakkasennätykseksi sen omilla kalibroiduilla mittareilla mitatun 51,5 astetta Kittilän Pokassa. Vuoden 1999 alun huippupakkasten aikana oli silti ainoastaan yksi lyhytaikainen keskijänniteverkon häiriö. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verottomat siirtohinnat olivat muuttumattomat toimintavuoden aikana. Yhtiön siirtohinnat ovat tällä hetkellä selvästi maaseutuyhtiöiden keskimääräisen hintatason alapuolella, suurimmaksi osaksi kymmenen alimman joukossa koko Suomessa. Liikevaihto pieneni 32,6 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon supistuminen edelleen johtui pääosin energianmyynnin loppumisesta kokonaan toimintavuoden aikana. Sähkön siirron määrä omalle jakeluverkkoalueelle pieneni 1,8 %. Verkkoliiketoiminnan eriytetty liikevaihto pieneni 5,8 %. Liikevoitto supistui ja oli noin -1,6 miljoonaa markkaa.. Maksuvalmius parani edellisvuodesta arvoon 8,5. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli -0,7 miljoonaa markkaa. Poistoeron vähennystä kirjattiin 1,5 miljoonaa markkaa. Tilikauden voitoksi syntyi siten 0,6 miljoonaa markkaa. Osinkoja osakkaille tuli jaettavaksi 1,0 miljoonaa markkaa, ensimmäisen kerran yhtiön historiassa. Investoinnit omaan jakeluverkkoon olivat alhaisella tasolla ja taseen loppusumma pieneni noin 0,2 miljoonaa markkaa. Uusien asiakkaiden lukumäärä kasvoi 93:lla. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hieman edellisvuotta pienemmät. Oman Juotaksen vesivoimalan tuotanto oli 31,4 % pienempi ja Lapin Sähkövoiman kautta hankitun Kemijoki-sähköosuuden tuotanto vastaavasti lähes 6 % pienempi. Tuotannosta maksetut korvaukset alenivat toimintavuoden aikana sähköpörssihintojen mukaisesti. Tilannetta helpotti se, että Kemijokisähkön osakashinta oli poikkeuksellisen alhainen. Tällä hetkellä vesivoimasta saatava korvaus on kannattavuuden rajamailla ja pysynee samalla tasolla useita vuosia eteenpäin. Lähiajan näkymiä Toimintamme tulee keskittymään entistä enemmän laadukkaan jakeluverkon ylläpitämiseen ja tarvittavien uusien yhteyksien luomiseen. Samanaikaisesti yhtiömme rooli ja merkitys oman toiminta-alueen kehittäjänä ja kokoajana tulee korostumaan lähivuosina. Siirtohintojen kohtuullisesta tasosta on sovittu omistajien keskuudessa ja se takaa myös asiakkaillemme luottavaisen asenteen sähkön käyttöön kotitalouksissa ja yrityksissä. Henkilöstölle ja toiminnan järjestämiselle se takaa myös uusia ja mielenkiintoisia haasteita. Kiitän yhtiömme henkilöstöä, hallitusta, omistajia ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita hyvin onnistuneesta ja työntäyteisestä vuodesta, joka oli yhtiömme 50. toimintavuosi. Kemijärvellä Jorma Koski toimitusjohtaja 3

6 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio Käytönjohtajana toimi Jorma Koski ja sähkötöiden johtajana Seppo Pernu. Työsuojelupäällikkönä toimi Seppo Pernu. Yhtiön prokuristina toimi Seppo Pernu. Toiminimen kirjoittivat myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 4

7 Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana viisi kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 51 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Jorma Koski. Hallituksen jäsenet Erovuoro Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Varsinaiset jäsenet Aarno Väntänen autoilija, Kemijärvi Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Paavo Kauhanen opettaja, Kemijärvi Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Pauli Laurila kunnanjohtaja, Pelkosenniemi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki... 61,6 % Sallan kunta... 24,7 % Pelkosenniemen kunta... 10,2 % Savukosken kunta... 3,5 % Yhteensä ,00 % Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi 5

8 Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo Lapin Sähkövoima Oy Fincopower Oy Isommus-Energia Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: Sähköenergialiitto ry Energia-alan Keskusliitto ry Lapin läänin Pelastusliitto r.y. Lapin Kauppakamari Kemijärven Kotikiekerö ry Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young KHT -yhteisö, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen ja 20 % osuuden verkoston määräaikaistarkastuksesta suoritti insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastuskeskus Fimtekno Oy:stä. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki osakaskunnat. Kemijärven kaupunkia edusti Taisto Imporanta, Sallan kuntaa Eino Kivelä, Pelkosenniemen kuntaa Arto Tallavaara ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Kokouksen puheenjohtajana toimi Taisto Imporanta. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 6

9 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 42 (42) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 21 (21), tuntipalkkaisia 20 (20) ja osa-aikaisia 1 (1). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt * luottamusmies Virpi Laitinen * varalla Leena Kotajärvi Tekniset toimihenkilöt * yhdysmies Juha Plosila * varalla Jouni Kangas Sähköalan työntekijät * pääluottamusmies Teijo Takkinen * varalla Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt * yhdyshenkilö Seppo Pernu * varalla Antero Suikkanen Ansiomerkit Kertomusvuoden aikana jaettiin Keskuskauppakamarin myöntämiä ansiomerkkejä seuraavasti: Kultainen 35-vuotismerkki Tuomo Halonen Hopeinen 25-vuotismerkki Erkki Kieksi Pentti Laukka Pronssinen 15-vuotismerkki Juha Plosila Koulutus Oppisopimuskoulutuksessa suoritetut tutkinnot: - Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto; 4 asentajaa Uudet tutkintoon tähtäävät oppisopimukset: - Sähkölaitosasentajan erikoisammattitutkinto; 5 asentajaa - Talouspäällikön tutkinto, Markkinointi-instituutti; 1 toimihenkilö Yksittäisillä ajankohtaisilla kursseilla tuettiin ammatillista osaamista sekä työsuojelu- ja luottamusmiestoimintaa. 7

10 Myyntitoiminta Isommus-Energia Oy on menestynyt vapailla sähkömarkkinoilla hyvin. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 205 milj.mk ja tilikauden voitto 16 milj.mk. Samaan aikaan hyvin suuri osa kilpailijoista on todennut sähkökaupan kannattavuuden joko huonontuneen merkittävästi tai olevan jopa tappiollista liiketoimintaa. Hintakehitys selkeästi laskeva Hyvästä tuloskehityksestä johtuen sähkönmyyntituotteiden hintoja alennettiin jälleen Sähkön myyntihintoja on kyetty alentamaan jo kolme kertaa kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana. Sen lisäksi on tuotu sähkökauppaan uusia määräaikaisia 2000-tarjoustuotteita, joiden kilpailukykyisyys on erittäin hyvä. Isommuksen hinnoittelussa pyritään pitkäjänteisiin, kestäviin ratkaisuihin. Asiakaskohtaiset ratkaisumme ovat kokonaistaloudellisesti järkeviä ja kuitenkin aina kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Pohjois-Suomen ylivoimaisesti suurin sähkönmyyjä Isommuksella on osakkaidensa jakelualueella asiakasta. Asiakasmäärällä mitattuna Isommus on Pohjois-Suomen suurin sähkön vähittäismyyjä. Koko Suomessa yhtiö sijoittuu noin 7. suurimmaksi sähkönmyyjäksi. Isommus on yksi niitä harvoja sähkönmyyjiä Suomessa, jotka toimivat itsenäisenä osakeyhtiönä. Valtaosa Suomen sadasta myyjästä harjoittaa myös sähkön verkkoliiketoimintaa ja osa myös kaukolämpöliiketoimintaa. Tämä vääristää kilpailuasetelmia huomattavasti. Isommuksessa sähköenergian hankinta ja myynti on erotettu selkeästi sähkön siirtoliiketoiminnasta, jota yhtiön osakkaat harjoittavat. Näin turvataan parhaiten paikallisten asiakkaiden edut. Sähkön siirtohintoja nostamalla ei voida tukea kilpailunalaista myyntitoimintaa. Uudelle sähkölaskulle kehuja Isommus on yhdessä asiakkaiden ja osakkaiden kanssa kehittänyt uuden selkeän sähkölaskun. Se on saanut hyvän vastaanoton niin asiakkaiden, viranomaisten kuin tiedotusvälineidenkin keskuudessa. Lasku täyttää kaikki ne keskeiset vaatimukset, joita Kauppa- ja teollisuusministeriö tulee edellyttämään sähkölaskulta. Sähkömarkkinakeskus on niinikään ilmaissut julkisesti tyytyväisyytensä Isommuksen laskuun. Kauppalehti vertaili suurten tunnettujen yhtiöiden sähkölaskuja keskenään. Isommuksen uusi lasku voitti tämän vertailun selkeästi. Vahvuutena laaja palveluverkosto Isommuksen myyntitoiminta on organisoitu ainutlaatuisella tavalla. Sähkön myyntipalvelut hoidetaan pääasiallisesti 16 paikallisessa palvelupisteessä. Nämä palvelupisteet ovat Isommuksen osakkaiden toimipisteitä, joissa annettavista myynti-, neuvonta- ja laskutuspalveluista Isommus maksaa osakkailleen palvelukorvausta. Palveluyhteistyö toimii erittäin hyvin. Puhdasta vesivoimaa ja lappilaista turvetta Isommus-Energia Oy:n sähkönhankinta v oli 1304 GWh. Pääosa katettiin tukkuostolla. Sähköpörssikaupan määrä oli yhteensä 178 GWh. Pörssiin myydyn energian määrä oli hieman ostoa suurempi. Isommus ostaa osakkailtaan kaiken niiden tuottaman tai osakkuussähkönä saamansa sähköenergian. Tämän Pohjois-Suomessa vedellä ja turpeella tuotetun sähkön osuus oli noin 38 % Isommuksen myymästä sähköstä. Asiakasmenetykset vielä pieniä Isommuksen pääasiallisella toimialueella ulkopuolisen myynnin piirissä on noin 4 % sähkönkäyttöpaikoista. Menetetty myynti koostuu suureksi osaksi paikallisen itsenäisen päätöksenteon ulkopuolella olevista valtakunnallisten ketjujen ja konsernien isoista toimipaikoista, ja jakaantuu noin 25 myyjälle. Pienkuluttajia on vieraan myynnin parissa vähän. Kun ulkopuolinen myyjä myy sähkön, ei sähköstä maksettu markka jää vahvistamaan oman paikkakunnan elinkeinoelämää. Isommuksen toiminnan perusperiaatteena on ollut jakaa kaikki annettavissa olevat edut paikallisille omille asiakkaille. Toimitusvelvollisuus (määräävä markkinaasema) asettaa kuitenkin paikallisen sähkönmyyjän ulkopuolisia myyjiä heikompaan asemaan hinnoittelun suhteen. Isommuksella on jonkin verran myös ulkopuolista myyntiä. Nykyisessä hintasotatilanteessa myynnin reilumpi kasvattaminen edellyttäisi kannattamattoman kaupan hyväksymistä. Liiketoiminta terveellä pohjalla Kaiken kaikkiaan Isommus-Energia Oy:n liiketoiminta on terveellä pohjalla, ja yhtiöllä on kaikki menestymisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Isommuksen toiminta-ajatuksena on turvata lappilaisia energialähteitä hyödyntävän ja hinnaltaan kilpailukykyisen sähköenergian saanti pohjoisen asukkaille ja yrityksille. Päivi Alaoja-Arkko 8

11 Verkkotoiminta Siirron hinta ennallaan. Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 166,5 (v ,6) milj. kwh, mikä on 1,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisenä vuonna 1998 kasvu oli 7,4 % kylmästä talvesta ja viileästä kesästä johtuen ja näin ollen vertailuluku 169,6 milj. kwh jäi suureksi. Tämän seurauksena vuoden 1999 siirtomäärä ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 1,6 % (v.98 4 %). Jakeluverkkosiirron hintoja ei muutettu eikä myöskään mittaus- ja palvelumaksuja. Siirron hintaan sisällytettävät sähköverot pysyivät ennallaan. Alueverkkosopimukset uusittiin Lapin Sähköverkko Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n kanssa uusittiin alueverkkosiirtoa koskeva sopimus alkavana. Sopimukseen sisältyy uusi kantaveron hinnoittelurakenne. Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta siirretään 90 % Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä. PVO-Vesivoima Oy:ltä Jumiskosta siirretään 5 % ja loput 5 % omalta Juotaksen vesivoimalaitokselta. Alueverkkosiirron keskihinta ei muuttunut. Mittausten luentapalveluja uudistettiin Verkkoyhtiömme toimitti edelleenkin Isommus-Energia Oy:lle markkinointi-, myynti- ja laskutuspalveluja. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n myyntitoiminta siirrettiin Isommus- Energia Oy:lle edellisenä vuonna eli Toimintavuosi oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin kaikilla sähkön myyntiasiakkailla oli mahdollisuus päästä kilpailuttamaan sähkön myyjää. Tuntimittausten luentapalvelut ostettiin 1.7. lähtien Koillis-Pohjan Sähkö Oy:ltä. Samalla sähkömarkkinalain mukainen taselaskenta siirrettiin Länsi-Suomen Yhteiskäyttö Oy:ltä yhtiön omaan laskentapalveluun. Uusi käytönvalvontajärjestelmä Honkakeron valvomoon hankittiin uusi käytönvalvontajärjestelmä. Järjestelmä liitettiin Isommus-Energia Oy:n valvontajärjestelmään, josta voidaan ohjata Juotaksen voimalaitosta ja periaatteessa koko Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verkkoa. Uuden järjestelmän avulla on tarkoitus parantaa verkoston hallittavuutta vikatilanteissa ja suunniteltuja keskeytyksiä tehtäessä. kuntotarkastuksilla. Verkoston korjauksiin joudutaan sitomaan entistä enemmän resursseja. Suurimmat yksittäiset verkoston investointikohteet olivat kaikki Kemijärvellä. Painotalo Reuhunperä Rovajärvi Sammale Kalkonniemi Imposenniemi Avojohdon uusiminen 3 x PAS- johdoksi Pylväiden ja johtimien uusiminen Pylväiden ja johtimien uusiminen Jakelukeskeytykset vähenivät Keskeytyksiä oli keskimäärin 2,1 (v.98 2,7) tuntia asiakasta kohti. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti on edelleenkin pienentynyt. Toisaalta asiakaskriittisyys keskeytysten suhteen kasvaa. Verkoston suojausautomatiikkaan liittyvät lyhyet jopa alle sekunnin katkot ovat lisääntyvä haitta asiakkaiden atk-järjestelmissä ja teollisilla automaatiolinjoilla. Yliaalloista johtuvat haitat ovat myös lisääntyneet. Sähkön laatua joudutaan seuraamaan entistä tarkemmilla kriteereillä. Lyhyiden häiriöiden vähentämiseksi hankittiin maasulkuvirran keskitetty sammutusjärjestelmä Honkakeron sähköasemalle. HUOLTO- JA VIKAKESKEYTYKSET ASIAKKAAT/VERKOSTO Verkoston tarkastus- ja huoltotarve kasvaa Verkostoinvestointeja tehtiin edelleenkin säästeliäästi eli vain puolet verkoston poistoarvosta. Liittymiä rakennettiin 93 kpl eli edellisen vuoden määrä. Urakointi oli vähäistä. Verkoston keski-iän kasvaessa verkoston seurantaa on tehostettu suunnitelman mukaisilla 9

12 Tietoja tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 Yhtiön tilan ja tuloksen arvioinnissa huomioitavat asiat Yhtiön siirrettyä sähkönmyyntiliiketoimintansa Isommus-Energia Oy:lle (ISE) oli toimintavuosi ensimmäinen kokonainen vuosi ilman sähkön liiketoiminnan liikevaihtoa. Sähkönmyyntiliiketoiminnan puuttuminen pienensi yhtiön koko liikevaihtoa toimintavuonna 32,6 %. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto pieneni 5,8 %. Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Oma vesivoimatuotanto vuokrattiin koko vuoden ajan ISE:lle. Lapin Sähkövoima Oy:n kautta ostettava Kemijoki-sähkö vuokrattiin Fortum Oyj:lle marraskuun alusta vuoden kestävällä sopimuksella. Siirretyn sähkön määrä muuttui edellisvuodesta 1,8 % (7,4). Siirron määrän muutos johtui osaksi normaalia lämpimämmästä vuodesta huolimatta siitä, että talven aikana tammi-helmikuussa lämpötila oli pitkän aikaa jopa alle 50 C. Koko yrityksen liikevaihto pieneni 32,6 % (-15,2). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti sähkönmyyntiliiketoiminnan siirto ISE:lle. Liikevaihtoa kasvattivat ulkopuoliset urakat 3,5 milj. markalla(4,7). Lisäksi liikevaihtoon sisältyi oman vesivoimatuotannon myynti ulkopuolisille. Vuoden 2000 ennakkovalmistelut tietojärjestelmien osalta onnistuivat hyvin ja mitään odottamattomia tietoliikenneongelmia ei esiintynyt. Huippupakkasten aikanakaan ei esiintynyt mitään erityisiä ongelmia. Yhtiö luopui toimintavuoden aikana omistuksestaan Kemijärven Kaukolämpö Oy:ssä ja Koillis-Kyllästys Oy:ssä. Investoinnit Vuoden 1999 investoinnit olivat kaikkiaan 4,2 milj. mk (4,0). Asiakkaat Sähkönkäyttöpaikkojen nettovähennys oli -223 kpl (88). Muutos johtuu asiakastietojärjestelmän päivityksestä ja kerros- ja rivitalojen siirtymisestä yhteen mittaukseen. Perusliittymismaksuja ei muutettu vuonna Uusia liittymiä tuli 93 (93) ja liittymismaksutuloja kertyi 1,5 milj. mk (1,2). Yhtiölle on laadittu euron käyttöönottosuunnitelma ja siinä on otettu huomioon lähinnä asiakkaiden tarpeet. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Asiakkaiden määrä kasvanee noin 80 eli 0,6 %:lla. Oman tuotannon myyntitulot jäänevät sähkömarkkinoiden alhaisen hintatason takia myös toimintavuoden tasolle. Vuoden 2000 tulos jäänee toimintavuoden tasolle. Yhtiön toiminta jatkuu normaalilla tavalla. Valmius ulkopuolisten tilaamien aluevalaistus- ja sähköverkkorakentamiseen liittyvien urakoiden toteuttamiseen on yhtiössä hyvä. Yhteistoiminta lappilaisten sähköyhtiöiden kesken kehittyy edelleen toiminnallisten ja taloudellisten etujen saavuttamiseksi. Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä kokopäivätoimisiksi muutettuna oli vuoden 1999 lopussa 41,5. Toimintamallina tiimiytetty organisaatio jatkuu edelleen ja tukee entistä laajemmin moniosaamisen ja itseohjautuvuuden tarpeita. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,90 markkaa, josta tilikauden voitto on ,40 markkaa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 8 mk/osake eli yhteensä ,00 mk - jätetään omaan pääomaan ,90 mk ,90 mk 10

13 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , ,12 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,76 Varastojen muutos ,04 Ulkopuoliset palvelut , ,03 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,86 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,64 Muut henkilösivukulut , ,01 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,83 Liiketoiminnan muut kulut , ,53 Liikevoitto , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,44 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,81 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,20 Tuloverot , ,00 Tilikauden voitto , ,61 11

14 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,18 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,68 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,47 Rakennukset ja rakennelmat , ,98 Voimalaitos , ,22 Siirto-ja jakeluverkosto , ,31 Koneet ja kalusto , ,34 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,64 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset ,66 Siirtosaamiset , , , ,98 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 12

15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Liittymismaksurahasto , ,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,89 Tilikauden voitto/tappio , , , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,99 Muut velat , ,37 Siirtovelat , , , ,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 13

16 RAHOITUSLASKELMA mk Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus vähennys(+) 120 Lyhytaikaiset liikesaamiset lisäys(-), vähennys(+) Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys(-) Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Muut Rahoitus yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen muutos lisäys(+) Likvidit varat Likvidit varat

17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilöstökulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot * hallitus ja toimitusjohtaja * muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 19,5 21,5 Työntekijät 20,0 21,5 Tilapäiset 3,0 1,5 Yhteensä 42,5 44,5 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

18 TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,74 Muut pitkävaik. menot , , , , ,40 Maa- ja vesialueet , , , ,47 Rakennukset ja rakennelm , , , , ,64 Verkosto , , , , ,90 Koneet ja kalusto , , , , , ,81 Voimalaitos , , , ,97 Keskeneräiset omat työt , , , ,69 Osakkeet ja osuudet , , , , ,98 Tase-erät yhteensä , , , , , ,60 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % mk mk Lapin Sähkövoima Oy , ,98 Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo , ,00 Isommus-Energia Oy 58 11, ,00 Fincopower Oy 20 2, ,00 Muut , , mk mk Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Muut saamiset Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oman pääoman muutokset Voitto edellisiltä tilikausilta Liittymismaksurahasto Tilikauden voitto Oman pääoman muutokset yhteensä

19 mk mk Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Voimalaitos Verkosto Koneet ja kalusto Jakokelpoinen oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Jakokelpoinen pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavelka Lopullinen tulovero Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Pantatut osakkeet - Lapin Sähkövoima Oy Leasing-vastuut Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus Vastuu Isommus-Energia Oy:lle siirretyistä sähkösopimuksista Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä. 17

20 Talous graafisina kuvioina VASTAAVAA TASEEN RAKENNE % VASTATTAVAA 18

21

22 Käytetyt lyhenteet Energia Teho Jännite Virta GWh=gigawattitunti MWh=megawattitunti kwh=kilowattitunti MW=megawatti kw=kilowatti MVA=megavolttiampeeri kv=kilovoltti A=ampeeri 1 GWh 1000 MWh= kwh 1 MW 1000 kw 1 kw 1000 W 1 MVA kva 1 Mmk mk 1 tmk mk a h vuosi tunti

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Puhelin... (016) Fax... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Puhelin... (016) Fax... (016) Juotaksen voimalaitos JUOTAS Puhelin... (016) Vikailmoitukset.... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Isommus-Energia Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa, perintä Uimarihuhta Aila Kotajärvi Leena Muu laskutus Rantakokko Eeva Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Asennustarkastus Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Korpela Tuija Viinikka Eila Laskenta Suikkanen Antero (kirjanpito, perintä) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat) Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo Toimitusjohtaja Koski Jorma MATKAPUHELIMET Halvari Matti Jaakkola Kimmo Kangas Jouni Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Koski Jorma Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Mäkikyrö Reijo Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Ojala Jukka Pernu Seppo Perävaara Markku Plosila Juha Posio Tarmo Puikko Pekka Pöyliö Kaarlo Sivonen Jorma Suikkanen Antero Suopajärvi Jouko Takkinen Teijo Vertomaa Pertti Vuoni Olavi

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49), KEMIJÄRVI Puhelin vaihde , Telefax Sähköpostiosoitteet:

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2000 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2002 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2001 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot