Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab"

Transkriptio

1 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5-6 Liitetiedot 7 Tase-erittelyt 8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Käytetyt tilikirjat Päiväkirja atk-tulosteina Pääkirja atk-tulosteina Tasekirja sidottuna kirjana Pääkirjatositteet tositteet 1-86

2 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 2/9 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004 Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Yhtiö hallituksessa ovat tilikauden aikana toimineet: asti: - Erkki Hartikainen, puheenjohtaja - Jani Hinkka, varsinainen jäsen - Tauno Lehtonen, varsinainen jäsen - Jari Hakkarainen, varsinainen jäsen - Janne Vainio, varsinainen jäsen - Timo Meltti, varajäsen - Arvo Toivanen, varajäsen alkaen: - Erkki Hartikainen, puheenjohtaja - Jani Hinkka, varsinainen jäsen - Jari Hakkarainen, varsinainen jäsen - Petri Karisma, varsinainen jäsen - Janne Vainio, varsinainen jäsen - Veikko Laine, varajäsen - Timo Meltti, varajäsen - Arvo Toivanen, varajäsen Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut asti Janne Vainio sekä alkaen Petri Karisma. Tilintarkastajina toimivat HTM Timo Vilén ja Kerttu Loukola sekä varatilintarkastajina Mikko Kiio ja Simo Löfgren. Vuoden 2004 tilinpäätöksen laati Jani Hinkka, jolle maksettiin tilinpäätöksen laatimisesta palkkio. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei maksettu palkkaa tai palkkioita. Yhtiön liikevaihto (608,78 ) laski n. 30 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön toiminta keskittyi olemassa olevien kirjojen myyntiin sekä uusien kirjojen kustannustoiminnan käynnistämiseen. Yhtiö loi tilikauden aikana valmiudet uusien kirjojen kustantamiseen sekä markkinointiin vuoden 2005 aikana. Yhtiön myymistä kirjoista suosituimpia olivat edelleen uusimmat teokset, kuten Anders Enqvistin Tiede ja uskonto sekä Kari Saaren Vapaa-ajattelijan käsikirja. Yhtiön tilinpäätös osoittaa tappiota 760,00. Tilikauden tulosta rasittaa erityisesti internet-kulut, yhteensä 340 euroa. Yhtiö kirjasi tilikauden aikana luottotappioina vanhoja myyntisaamisia yhteensä 65,40 euroa. Yhtiön nykyisiin myyntisaamisiin sisältyy suuri luottotappioiden riski. Yhtiön taseen loppusumma oli euroa, josta rahoitusomaisuuden osuus oli 6.604,53 euroa. Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden aikana hyvä. Yhtiön omavaraisuusaste oli tilinpäätöshetkellä 100 prosenttia. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 760,00 jätetään voitto- ja tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta osakkeenomistajille. Kustannus Oy Vapaa-ajattelija Ab Hallitus

3 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 3/9 TALOUSARVIOVERTAILU VUODELTA 2004 TOTEUMA 2004 ARVIO Myynti alv 0% Myynti LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 4000 Ostot Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Varastojen muutos Henkilöstökulut Tilintarkastuspalkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut 6190 Muut toimintakulut Matkakulut Vakuutukset Posti Puhelin ja telefax Pankkikulut Konttoritarvikkeet Kirjanpito Tilintarkastuspalkkiot Veronkorotukset Muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO -TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut 7350 Korkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNN.ER Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

4 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 4/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TULOSLASKELMA tilikausi Myynti alv 0% Myynti Myynnin oikaisuerät LIIKEVAIHTO Tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet 4000 Ostot alv Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Pysyv.vast. arvoalennus Vaiht.vastaavien arvonalennus Liiketoiminnan muut kulut Vapaaeht. henkilöstökulut Muut toimintakulut Toimitilakulut Irtaimistokulut Matkakulut Kilometrikorvaukset Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja edustuskulut Kokous- ja neuvottelukulut Posti Puhelin ja telefax Internet-kulut Pankkikulut Konttoritarvikkeet Ammattikirjallisuus ja lehdet Vakuutukset Kirjanpito Tilintarkastuspalkkiot Luottotappiot Liiketoiminnan muut kulut Veronkorotukset Muut liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO -TAPPIO

5 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 5/9 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot os. saman konsernin yr Tuotot os. omistusyhteysyrit Tuotot muista pysyv.vast. sij Korkotuotot Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonal. pysyv.vast. sijoit Arvonal. vaiht.vast. sijoit Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNN.ER Satunnaiset erät 8000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaeht.varausten muutos Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

6 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 6/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASE tilikausi V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHT. AINEELLISET HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. SIJOITUKSET SIJOITUKSET YHT. PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT 1300 Aineet ja tarvikkeet VAIHTO-OMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS YHT SAAMISET, PITKÄAIKAISET Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset SAAMISET,PITKÄAIK. YHT. SAAMISET, LYHYTAIKAISET 1600 Myyntisaamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset SAAMISET, LYHYTAIK.YHT SAAMISET YHTEENSÄ Sampo - korkorahasto RAHOITUSARVOPAPERIT RAHOITUSARVOPAPERIT YHT Kassa Sampo Sampo RAHAT JA PANKKISAAMISET RAHAT JA PANKKISAAMISET YHT VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT V A S T A A V A A

7 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 7/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASE tilikausi V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osakepääoma Osakeanti Osakepääoma Muu oma pääoma 2180 Ed. tilik. tulos Edellisten tilik.voitto/tappio Tilikauden tulos Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHT PÄÄOMALAINA PÄÄOMALAINA YHT. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRT.KERTYMÄ YHT. PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHT. VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN Muut pitkäaik. velat PITKÄAIKAINEN YHT. LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslait. Ostovelat 2911 Ennakonpidätysvelka Muut lyhytaikaiset velat Muut velat Siirtovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN YHT VIERAS PÄÄOMA YHT V A S T A T T A V A A

8 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 8/9 Hallituksen allekirjoitukset Helsingissä, 16. tammikuuta 2005 Erkki Hartikainen hallituksen puheenjohtaja Petri Karisma toimitusjohtaja Jari Hakkarainen hallituksen jäsen Jani Hinkka hallituksen jäsen Janne Vainio hallituksen jäsen Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä, helmikuun päivänä 2005 Timo Vilén, HTM Kerttu Loukola

9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 9/9 TASE-ERITTELYT maksettu 1600 Myyntisaamiset Hannu Raittola, lasku 6/01 (tosite 23/01) 20,01 Merja-Maria Mähönen, lasku 32/01 (tosite 80/01) 49,62 Aimo Palmumaa (tosite 10/02) 6, Pasi Sivula (tosite 25/02) 20,18 Pentti Tuononen, lasku 18/03(tosite 68/03) 20,65 Heikki Väisänen, lasku 27/04 (tosite 82/04) 18, , Ennakonpidätysvelka Tilintarkastus 2004, tosite 43/04 33, , Muut lyhytaikaiset velat Liikasuoritus, Leo Syrjämäki, tosite 68/04 14, ,24 Helsinki, Jani Hinkka

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot