KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2002

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Koulutus... 7 Verkkotoiminta Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Talous Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Jarmo Kumpula, Kemijärvi Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2003, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi

3 Vuosikertomus 2002

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset: - Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturit Kansallis- ja luonnonpuistot: - osa UK-kansallispuistoa - Pyhätunturin kansallispuisto - osa Oulangan kansallispuistoa - Värriön luonnonpuisto - Maltion luonnonpuisto yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * vuosi oli jakaantumisen kautta syntyneen uuden jakeluverkkoyhtiön ensimmäinen toimintavuosi * omistajat käynnistivät sekä verkkoyhtiön että tuontantoyhtiöiden arvonmääritysprosessin * yhtiö aloitti myrskytuhoihin valmentautumisen yhteistyössä alueen metsäalan ammattilaisten kanssa * alueverkkosopimus uusittiin Lapin Sähköverkko Oy:n kanssa * varasähkösopimus uusittiin Kemijoki Oy:n Kokkosnivan voimalaitokselle * kolmivuotinen ympäristöprojekti Pidä Lappi Siistinä ry:n, Isommus-Energia Oy:n ja Isommus-ryhmän verkkoyhtiöiden kanssa päättyi Käyttöpaikat kpl Sähkön jakelu GWh Verkosto Sähköasemat kpl 8 8 Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 0,3 Liikevaihto milj. euroa 4,6 Taseen loppusumma milj. euroa 21,3 Vakinainen henkilöstö

5 Toiminnallinen katsaus Tämä tarkoittaa, että sähkön käytön luonnollista kasvua ei viime vuonna ollut. Lämpötilakorjauksessa vertailu on tehty edelliseen vuoteen eikä pitkän ajan keskilämpötilaa edustavaan vuoteen. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 3,3 % (3 %) ja lämpötilakorjattuna kasvu oli 2,5 %. Siirtohintoihin ei tullut muutoksia. Tämä oli jo viides toimintavuosi samalla hinnoittelurakenteella ja samoilla hinnoilla. Vuoden 2003 alusta hintarakennetta yksinkertaistettiin, mutta hintoja ei korotettu. Yhtiön siirtohinnat ovat alhaisemmat kuin maan keskihinnat ja alhaisemmat kuin useimpien naapuriyhtiöiden hinnat. Siirtohintojen korotuksista pidättäytymisellä on annettu suora etu siirtoasiakkaille. Taloudellinen tilanne hyvä Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakautuminen Vuosi 2002 oli Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ensimmäinen toimintavuosi aloittaneena sähkön siirtoyhtiönä. Jakautumisessa Koillis-Lapin Sähkö Oy:stä muodostettiin kolme uutta yhtiötä, sähkön siirtoyhtiö Koillis-Lapin Sähkö Oy sekä sähkön tuotantoyhtiöt Keski-Lapin Voima Oy ja Itä-Lapin Energia Oy. Keski-Lapin Voima Oy:llä on tuotantoresurssina Juotaksen vesivoimalaitos ja Itä-Lapin Energia Oy:llä Kemijoki Oy:n ja Tunturituuli Oy:n tuotanto-osuudet Lapin Sähkö Voima Oy:n osakkuuden kautta. Jakautumisessa muodostettujen yhtiöiden omistajina ovat samat kunnat ja samalla omistusosuudella kuin jakautuneessakin yhtiössä. Siirron määrä ja hinta ennallaan Sähkön siirron määrä pieneni 0,25 % vuodesta Vertailuvuonna 2001 siirto kasvoi 6,8 % edelliseen vuoteen nähden. Siirron määrään vaikuttaa merkittävästi vuoden keskilämpötila. Jos siirron määrää korjataan vuoden 2001 ja 2002 keskilämpötilojen eron vaikutuksella, lämpötilakorjattu siirto oli sama kuin vuonna Yhtiön liikevaihto oli toimintavuonna euroa. Viiden vuoden takaisista hinnoista huolimatta yhtiön perusliiketoiminnan eli siirtotoiminnan tuotot olivat kustannuksia suuremmat. Liikevoittoa kertyi euroa. Ilman Kemihaaran kiinteistön myyntituottoa liikevoitto oli 7 % liikevaihdosta. Tilikauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli verojen jälkeen 14,8 % liikevaihdosta. Yhtiön kannattavuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut ovat yleisellä arvoasteikolla hyvät. Omavaraisuusaste ilman vieraaseen pääomaan kirjattuja liittymismaksuja on 31 % eli tyydyttävä ja liittymismaksut mukaan lukien hyvä. Korollisia velkoja ei ole. Yhtiön investoinnit painottuivat verkoston korjausinvestointeihin. Pylväsrakenteita ja sähköasemien laitteita uusittiin. Teknisillä uudistuksilla tähdättiin yhä parempaan sähkön laatuun. Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkostoinvestoinneissa on oltu erittäin pidättyväisiä. Verkoston korjausinvestoinnit tulevat kuitenkin vuosi vuodelta kasvamaan. Tähän pakottaa laitteiden ja rakenteiden ikä ja lisääntyvät vaatimukset sähkön laadussa. Strategia tarkistettiin Yhtiön arvonmääritys aloitettiin eräiden osakkaiden aloitteesta ja myötävaikutuksella. Määrityksen kohteena olivat kaikki kolme jakautumisessa muodostettua yhtiötä. Osakkaat tekevät arvonmääritykseen 3

6 Toiminnallinen katsaus perustuvat päätöksensä todennäköisesti vuoden 2003 aikana. Yhtiön strategian tarkistaminen aloitettiin. Uusitussa strategiassa on kuvattu, millä tavoitteilla ja millä keinoin yhtiön tulee vastata sidosryhmien, ennen kaikkea asiakkaiden ja omistajien tarpeisiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Omistajien tarpeet tarkistetaan erillisessä työryhmässä, joka aloitti työnsä vuoden 2003 alkupuolella. Isommus-Energia Oy kasvaa Yhtiö on osakkaana alueen toimitusvelvollisessa sähköenergian myyntiyhtiössä Isommus-Energia Oy:ssä. Yhtiö toimitti Isommus-Energia Oy:lle paikallisia myyntija laskutuspalveluja edellisten vuosien tapaan. Lisäksi yhtiö selvitteli yhdessä muiden osakkaiden kanssa Isommus-Energia Oy:n laajentumistarpeita ja mahdollisuuksia. Yhtiö liittyi osakkaaksi laajentuvaan myyntiyhtiöön, jonka osakassopimus allekirjoitettiin Sopimuksella yhdistetään Isommus-Energia Oy:n, Fortum Markets Oy:n (Inarin ja Utsjoen alueet) ja pääasiassa Oulun ympäristössä toimivan Suomen Energia- kauppa Oy:n myyntiliiketoiminnot. Ympäristön merkitys kasvaa Kolmivuotinen ympäristöprojekti Isommus-ryhmän verkkoyhtiöiden, Isommus-Energia Oy:n ja Pidä Lappi Siistinä ry:n kanssa päättyi. Projektissa kehitettiin käytännön toimintamalleja toimialan ympäristötekijöiden huomioon ottamiseksi. Lisäksi vahvistettiin yhtiöiden julkisuuskuvaa ympäristöasioissa. Tiedottamista asiakaslehdessä Kaikille siirtoasiakkaille jaettiin neljänä numerona ilmestynyt koko maan laajuinen sähköasiakkaan lehti. Yhtiö liitti lehteen omat paikallisesti uutisoidut sivut. Kiitän yhtiön henkilöstöä mittavasta ja laadukkaasta työpanoksesta. Kiitokset myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Seppo Pernu verkkoliiketoiminnan johtaja toimitusjohtajan sijainen Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena käytönjohtajana toimi Jorma Koski ja sähkötöiden johtajana Seppo Pernu. Työsuojelupäällikkönä toimi Seppo Pernu. Yhtiön prokuristina toimi Seppo Pernu. Toiminimen kirjoittivat myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 4

7 Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 8 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 85 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Jorma Koski. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Varsinaiset jäsenet Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Eerikki Kerkelä yrittäjä, Kemijärvi Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Leena Rissanen suurtalousesimies, Pelkosenniemi Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki... Sallan kunta... Pelkosenniemen kunta... Savukosken kunta... Yhteensä... 61,6 % 24,7 % 10,2 % 3,5 % 100,0 % 5

8 Yhtiökokous Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kemijärvellä. Kokouksessa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Urpo Alaluusua, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Leo Harju ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Kokouksen puheenjohtajana toimi Urpo Alaluusua. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten erovuoroisuudesta, valittiin vuonna 2002 erovuorossa olevien tilalle jäsenet ja hyväksyttiin noudatettavaksi Kemijärven kaupungin konserniohje. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo Fincopower Oy Isommus-Energia Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: Sähköenergialiitto ry Energia-alan Keskusliitto ry Kemijärven Kotikiekerö ry Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi Ernst & Young Oy KHT -yhteisö, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen suoritti insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastuskeskus Fimtekno Oy:stä. 6

9 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 40 (40) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 19 (20), tuntipalkkaisia 18 (18) ja osa-aikaisia 3 (2). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt * luottamusmies Virpi Laitinen * varalla Eila Viinikka Tekniset toimihenkilöt * yhdysmies Jukka Ojala * varalla Juha Plosila Sähköalan työntekijät * pääluottamusmies Teijo Takkinen * varalla Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt * yhdyshenkilö Antero Suikkanen * varalla Seppo Pernu Koulutus Koulutus painottui oppisopimuskoulutuksiin: * viisi yliasentajaa suoritti sähkömestarin tutkinnon * yksi asentaja suoritti sähkölaitosasentajan ammattitutkinnon ja yksi asentaja jatkaa samaan tutkintoon tähtäävää opiskelua * yksi toimihenkilö aloitti Markkinointi-instituutin johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävän kaksivuotisen opiskelun. Isommus Oy:n asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikoulutukseen osallistuttiin suurehkona ryhmänä useassa eri jaksossa. Ajankohtaisia aiheita käsitteleville kursseille osallistuttiin entiseen tapaan. Koulutuskustannukset olivat noin euroa eli noin 1500 euroa/henkilö. 7

10 Verkkotoiminta Asiakassiirron määrä ennallaan Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 175 (v ) milj. kwh. Alueverkosta mitattu siirto verkostohäviöineen pieneni 0,25 % edellisestä vuodesta. Edelliseen vuoteen lämpötilakorjattuna siirtomäärä pysyi ennallaan. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 3,3 % (3 %) ja lämpötilakorjattuna koko maan kasvu oli 2,5 %. Siirron hinnat pidettiin jo viidettä vuotta ennallaan. Siirron hintaan sisällytettäviin sähköveroihin ei tullut muutoksia. Alueverkkosopimus uusittiin Lapin Sähköverkko Oy:n kanssa Lapin Sähköverkko Oy:n (LaSV) kanssa uusittiin alueverkkosopimus ja samalla jatkettiin LaSV:n liittymissopimuksen voimassaoloa. Sopimuspaketti on kolmivuotinen ja se tuli voimaan Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 97,2 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. PVO-Vesivoima Oy:ltä Jumiskosta siirrettiin 0,2 %, omalta Juotaksen vesivoimalaitokselta 2,3 % ja loput 0,3 % muilta verkonhaltijoilta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,7 %. Häviösähkö ostettiin Isommus-Energia Oy:ltä MWh % MWh % MWh % Muutos % Lapin Sähköverkko Oy ,5 % ,7 % ,2 % + 1,5 PVO-Vesivoima Oy ,3,% 448 0,2 % 277 0,2 % 0 Juotas ,7 % ,8 % ,3 % -1,5 Muut 679 0,4 % 629 0,3 % 537 0,3 % 0 Yhteensä Varasähkösopimus Kokkosnivan voimalaitokselle Kemijoki Oy:n kanssa uusittiin varasähkösopimus Kokkosnivan voimalaitoksen 20 kv liittymässä. Sopimuksella Koillis-Lapin Sähkö Oy saa varasähköä voimalaitokselta ja Kemijoki Oy saa huolto- ja varasähköä voimalaitokselle. Palveluja Isommus-Energia Oy:lle Alueen toimitusvelvolliselle myyntiyhtiölle Isommus- Energia Oy:lle toimitettiin myynti- ja laskutuspalveluja. Tuntimittausten luentapalvelut ostettiin Fortum Sähkönsiirto Oy Pohjois-Suomelta. Siirron taselaskenta tehtiin entiseen tapaan omana työnä. 8

11 Verkoston tarkastus- ja huoltotarve suuri Investointitarve kasvaa Verkostoinvestoinnit olivat euroa. Verkostoinvestoinnit olivat pitkän aikavälin alhaisimmalla tasolla. Verkostoinvestoinnit tulevat vuosi vuodelta kasvamaan. Tähän pakottaa verkostorakenteiden ja eräiden sähköasemien laitekannan lisääntyvä uusimistarve. Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat euroa. Liittymiä rakennettiin 58 kpl (72). Asiakasmäärän nettomuutos oli 129 kpl (-127). Urakointi rajoittui sopimusten mukaisiin tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöihin. Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. Verkostotietojärjestelmän uusimistarve Käytössä olleen kymmenen vuotta vanhan verkostotietojärjestelmän tuki- ja kehityspalvelut päättyvät vuonna Tämän seurauksena alettiin selvitellä korvaavaa järjestelmää, josta päätökset tehdään vuoden 2003 alkupuolella. Keskimääräinen jakelukeskeytysaika piteni Keskeytyksiä oli keskimäärin 2,7 (2,0) tuntia asiakasta kohti eli keskimäärin 0,7 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ukkosella, suunnitelluilla työkeskeytyksillä ja rakennevioilla oli suurin vaikutus keskeytysaikaan. Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 45 kpl (72) ja vikoja 51 kpl (38). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 35 kpl (19) ja vikoja 15 kpl (17). Jakelumuuntajavaurioita oli 5 kpl. Pikajälleenkytkentöjä oli 439 kpl ja aikajälleenkytkentöjä 124 kpl. Aiemmin Honkakeron ja Sallan sähköasemille hankitut maasulkuvirran sammutusjärjestelmät ovat vähentäneet merkittävästi lyhyistä katkoista aiheutuvaa haittaa. Lyhyitä katkoja aiheuttavat johdoilla liikkuvat linnut ja oravat sekä talvella tuuli ja tykkylumi. Varautumista myrskyihin Toimialueen metsäalan ammattilaisille järjestettiin keväällä tiedotustilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli hankkia metsureita valmiusryhmään, joka toimii äkillisissä linjojen raivaustarpeissa. Ryhmään ilmoittautui noin 70 metsuria ja parikymmentä palo- ja pelastusalan henkilöä. Myrskytuhokoulutus järjestettiin helmikuulla Koulutukseen osallistuivat lähes kaikki tiedotustilaisuuksissa valmiusryhmään ilmoittautuneet metsäammattilaiset ja palomiehet. 9

12 Tietoja tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Koillis-Lapin Sähkö Oy:n jakautuminen Jakautumisessa Koillis-Lapin Sähkö Oy purkautui ja siitä muodostettiin kolme uutta yhtiötä, sähkön siirtoyhtiö ja jakeluverkon haltija Koillis-Lapin Sähkö Oy sekä sähkön tuotantoyhtiöt Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima Oy. Jakautuminen ja jakautumisessa perustetut kolme yhtiötä on merkitty kaupparekisteriin Jakautumisessa perustettujen kolmen yhtiön osakkaina ovat Kemijärven kaupunki (61,6 %) sekä Sallan (24,7 %), Pelkosenniemen (10,2 %) ja Savukosken (3,5 %) kunnat. Omistusosuudet ovat samat kuin jakautuneessa Koillis-Lapin Sähkö Oy:ssä. Taloudellinen tilanne Sähkön siirron määrä pieneni vuoteen 2001 verrattuna 0,25 % (vuonna ,8 %). Liikevaihto oli ,59 euroa ja tase oli ,60 euroa. Siirtohinnat pidettiin ennallaan. Liikevoitto ilman Kemihaaran kiinteistön myyntituottoa oli 7,0 % liikevaihdosta. Nettotulos ilman satunnaiseriä oli 14,8 % liikevaihdosta, mikä on yleisessä kannattavuusluokituksessa hyvä. Lyhytaikaisten velkojen maksuvalmius (Quick Ratio) oli 11,5 eli yleisellä arvoasteikolla hyvä. Omavaraisuusaste ilman taseen vieraassa pääomassa olevia liittymismaksuja oli 31 % eli yleisellä asteikolla tyydyttävä. Henkilöstö Vakinaisessa henkilöstössä ei ollut muutoksia. Henkilöstön määrä kokopäivätoimisiksi muutettuna oli vuoden lopussa 38,5. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Uusitussa strategiassa on kuvattu, millä tavoitteilla ja millä keinoin yhtiön tulee vastata sidosryhmien, ennen kaikkea asiakkaiden ja omistajien tarpeisiin ja henkilöstön kehittämiseen. Omistajien tarpeet tarkistetaan. Siirron hintataso, liikevaihdon kasvu ja tuottotaso määräytyvät omistajapolitiikan tarkistusten perusteella. Verkoston korvausinvestoinnit tulevat vuosi vuodelta kasvamaan. Tähän pakottaa laitteiden ja rakenteiden ikä ja lisääntyvät vaatimukset sähkön laadussa. Vuoden 2003 alun siirtohinnat ovat likimain edellisten vuosien tasolla. Vuoden 2003 liikevaihdoksi arvioidaan euroa ja voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja euroa. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Taseen mukaan yhtiön omasta pääomasta voitonjakokelpoiset varat ovat ,95 euroa ja voitto on ,95 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2,32 euroa / osake, yhteensä euroa ja 1 123,95 euroa jätetään voittovarojen tilille. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat euroa. Investoinnit kohdistettiin pääasiassa verkoston uusimiseen. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 58 kpl (72 kpl) ja purettiin 12 kpl. Asiakasmäärän nettomuutos oli 129 kpl (-127 kpl). 10

13 TULOSLASKELMA Liikevaihto ,59 Liiketoiminnan muut tuotot ,50 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,01 Ulkopuoliset palvelut ,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut ,26 Muut henkilösivukulut ,63 Suunnitelman mukaiset poistot ,91 Liiketoiminnan muut kulut ,64 Liikevoitto ,45 Rahoitustuotot ja -kulut... Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista... 95,70 Muut korko- ja rahoitustuotot ,36 Arvonalentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista ,77 Voitto ennen satunnaiseriä ,74 Satunnaiserät +/ ,66 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,08 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,76 Tuloverot ,37 Tilikauden voitto ,95 11

14 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,48 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,23 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Siirto-ja jakeluverkosto , ,50 Koneet ja kalusto , ,48 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,86 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,49 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,53 Siirtosaamiset , , , ,91 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit , ,35 Rahat ja pankkisaamiset , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,52 12

15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,97 Edell. tilikausien voitot/tappiot Tilikauden voitto/tappio , , ,37 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,18 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 3 784, ,85 Ostovelat , ,39 Muut velat , ,74 Siirtovelat , , , ,70 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,52 13

16 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät Verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset lisäys(-) Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys(-) Käyttöpääoman muutokset yhteensä Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta yhteensä Likvidien varojen lisäys(+) Likvidit varat Likvidit varat

17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2002 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilöstökulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt... 18,5 Työntekijät... 20,0 Yhteensä... 38,5 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

18 TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,47 Muut pitkävaik. menot , , , , ,09 Maa- ja vesialueet , ,00 687, , ,06 Rakennukset ja rakennelm , , , , ,39 Verkosto , , , , ,63 Koneet ja kalusto , , , , , ,04 Keskeneräiset omat työt , , , ,53 Osakkeet ja osuudet , , ,17 Tase-erät yhteensä , , , , , ,38 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo , ,41 Isommus-Energia Oy 58 11, ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Muut , , Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöiltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Korkotulot Sampo Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä Muut siirtosaamiset Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oman pääoman muutokset Liittymismaksurahasto Tilikauden voitto Oman pääoman muutokset yhteensä

19 Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Jakokelpoinen oma pääoma Tilikauden voitto Jakokelpoinen pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavelka Ennakkomaksut myyntiyhtiölle Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Leasing-vastuut Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset ( OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä. 17

20 Talous TASEEN RAKENNE % 18

21 19

22 Käytetyt lyhenteet Energia GWh = gigawattitunti MWh = megawattitunti kwh = kilowattitunti Teho W = megawatti kw = kilowatti MVA = megavolttiampeeri Jännite Virta kv = kilovoltti A = ampeeri 1 GWh 1000 MWh = kwh 1 MW 1000 kw 1 kw 1000 W 1 MVA 1000 kva a h vuosi tunti

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49) KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... ( 016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Fax... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Fax... (016) Juotaksen voimalaitos JUOTAS Puhelin... (016) Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Isommus-Energia Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa Uimarihuhta Aila Kotajärvi Leena Muu laskutus Rantakokko Eeva Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Asennustarkastus Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Tuija Korpela Eila Viinikka Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat) Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo TOIMITUSJOHTAJA Koski Jorma MATKAPUHELIMET Halvari Matti Jaakkola Kimmo Kaakkurivaara Seija Kangas Jouni Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Koski Jorma Kotajärvi Leena Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laitinen Virpi Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Mäkikyrö Reijo Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Ojala Jukka Pernu Seppo Perävaara Markku Plosila Juha Posio Tarmo Puikko Pekka Pöyliö Kaarlo Rantakokko Eeva Sivonen Jorma Suikkanen Antero Suopajärvi Jouko Takkinen Teijo Uimarihuhta Aila Vertomaa Pertti Virkkula Maija-Liisa Vuoni Olavi

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49), KEMIJÄRVI Puhelin vaihde , Telefax Sähköpostiosoitteet:

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 KAITAKOSKI IVALO... 8 HENKILÖSTÖ...10

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot