KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2000

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Ansiomerkit... 7 Koulutus... 7 Verkkotoiminta Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Talous Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Markku Aikioniemi, Savukoski Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2001, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi

3 Vuosikertomus 2000

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset: - Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturit Kansallis- ja luonnonpuistot: - osa UK-kansallispuistoa - Pyhätunturin kansallispuisto - osa Oulangan kansallispuistoa - Värriön luonnonpuisto - Maltion luonnonpuisto yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * vuosi 2000 oli yhtiön 51. toimintavuosi * yhtiö jakoi ensimmäistä kertaa osinkoja omistajilleen * vesivoiman tuotantomäärät olivat suuret, mutta myyntihinnat alhaiset * siirtohinnat säilyivät muuttumattomina Käyttöpaikat kpl Sähkön jakelu GWh Verkosto Sähköasemat kpl 9 9 Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. mk 4,3 3,9 Liikevaihto milj. mk 32,6 32,6 Taseen loppusumma milj. mk 128,9 122,9 Vakinainen henkilöstö

5 Toimitusjohtajan katsaus Millennium-vuosi 2000 oli yhtiössämme ennakkokaavailujen mukainen ja rauhallinen. Kuluneen vuoden aikana toteutettiin ensimmäinen osa yhtiön omistajastrategiasta: osingonjako. Seuraava vaihe: korvaus kaava-alueilla kunnallistekniikan toteuttamiselle aiheutuneesta haitasta toteutunee ensimmäisen kerran vuoden 2001 aikana. Se, niin kuin koko omistajapolitiikka, antaa koko yhtiön henkilöstölle uusia haasteita ja toimintatavan tarkistusmahdollisuuksia kaikilla liiketoiminta-alueilla. Se myös edelleen korostaa kuntien roolia haasteellisessa liiketoiminnassa olevan yrityksen omistajina vastuullisina ja osaavina omistajina. Ulkopuolisille tilaajille toimitettujen urakoiden määrä oli alhaisella tasolla. Yhtiö toteutti toiminta-alueen tieja aluevalaistushuoltojen lisäksi tievalaistushuoltoa ja verkostojen määräaikais- sekä käyttöönottotarkastuksia koko Lapin alueella. Verkoston kehittäminen keskittyi pääasiassa uusien liittymien rakentamiseen edellisvuoden tapaan. Samoin verkoston peruskorjaustoiminta oli tavanomaista. Käytönvalvonnan laitteistoja uusittiin ja modernisoitiin. Verkoston keskitetyn maasulkuvirran sammutuslaitteisto asennettiin Kemijärven alueelle. Maasulun sammutusjärjestelmä laajenee edullisuusjärjestyksessä ensin Sallaan ja myöhemmin mahdollisesti muuallekin alueelle. Jakeluverkoston kunto ja toimitusvarmuus olivat erittäin hyvät. Yhtään suurhäiriötä ei toimintavuoden aikana ilmaantunut. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n verottomat siirtohinnat olivat muuttumattomat toimintavuoden aikana. Yhtiön siirtohinnat ovat tällä hetkellä selvästi maaseutuyhtiöiden keskimääräisen hintatason alapuolella, suurimmaksi osaksi kymmenen alimman joukossa koko Suomessa. Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Sähkön siirron määrä omalle jakeluverkkoalueelle pieneni 1,1 %. Lämpötilakorjattuna siirron määrä kasvoi edellisvuodesta 0,9 %. Verkkoliiketoiminnan eriytetty liikevaihto kasvoi 0,7 %. Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta lähes 4 miljoonaa ja oli noin 2,3 miljoonaa markkaa. Maksuvalmius pieneni edellisvuodesta arvoon 5,6. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 2,7 miljoonaa markkaa. Poistoeron lisäystä kirjattiin 1,1 miljoonaa markkaa. Tilikauden voitoksi syntyi siten 0,7 miljoonaa markkaa. Osinkoja osakkaille tuli jaettavaksi 0,9 miljoonaa mark- kaa. Investoinnit omaan jakeluverkkoon olivat hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla ja taseen loppusumma kasvoi noin 6 miljoonaa markkaa. Uusien liittymien lukumäärä kasvoi 78:llä. Asiakasmäärän nettomuutos oli 114 ja johtui kerros- ja rivitalojen siirtymisestä asuntokohtaisesta mittauksesta yhteismittaukseen. Vesivoiman tuotantomäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Juotaksella tuotanto oli 29 % yli keskivesivuoden tuotannon ja Kemijoen tuotanto oli 20 % keskimääräistä ja noin 10 % edellisvuotta suurempi. Tuotannon myyntihinta laski vuoden 2000 aikana lähes 10 %, joten tuotannosta ei lisätulosta syntynyt. Tilannetta helpotti se, että Kemijoki-sähkön osakashinta oli edelleen ennakoitua alhaisempi. Lähiajan näkymiä Vuoden 2001 alussa yhtiössä käynnistettiin osakeyhtiölain mukainen kokonaisjakautuminen. Tavoitteena on, että yhtiö jakautuu kolmeksi erilliseksi, samojen omistajien omistamaksi yhtöksi kuin nykyinenkin. Yhtiön toiminta tulee siten keskittymään entistä enemmän laadukkaan jakeluverkon ylläpitämiseen ja tarvittavien uusien yhteyksien luomiseen. Omistajapolitiikan perusteella yhtiömme rooli ja merkitys oman toimintaalueen kehittäjänä ja kokoajana korostuu lähivuosina. Siirtohintojen kohtuullisesta tasosta on sovittu omistajien keskuudessa ja se takaa asiakkaillemme hyvät näkymät sähkön käytössä niin kotitalouksissa kuin alueen yrityksissäkin. Kiitän yhtiömme henkilöstöä, hallitusta, omistajia ja kaikkia muita yhteistyökumppaneita hyvin onnistuneesta ja työntäyteisestä vuodesta, joka oli yhtiömme 51. toimintavuosi. Kemijärvellä Jorma Koski toimitusjohtaja 3

6 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio ASIAKKAAT Käytönjohtajana toimi Jorma Koski ja sähkötöiden johtajana Seppo Pernu. Työsuojelupäällikkönä toimi Seppo Pernu. Yhtiön prokuristina toimi Seppo Pernu. Toiminimen kirjoittivat myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. 4

7 Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana kymmenen kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 97 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtaja Jorma Koski. Hallituksen jäsenet... Erovuoro Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Pauli Laurila kunnanjohtaja, Pelkosenniemi Varsinaiset jäsenet Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Paavo Kauhanen opettaja, Kemijärvi Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki... 61,6 % Sallan kunta... 24,7 % Pelkosenniemen kunta... 10,2 % Savukosken kunta... 3,5 % Yhteensä ,00 % 5

8 Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo Lapin Sähkövoima Oy Fincopower Oy Isommus-Energia Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: Sähköenergialiitto ry Energia-alan Keskusliitto ry Lapin läänin Pelastusliitto r.y. Lapin Kauppakamari Kemijärven Kotikiekerö ry Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimi Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young KHT -yhteisö, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastuskeskus Fimtekno Oy:stä. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kemijärvellä. Kokouksessa oli edustettuna kolme osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Taisto Imporanta, Sallan kuntaa Eino Kivelä ja Pelkosenniemen kuntaa Arto Tallavaara. Kokouksen puheenjohtajana toimi Taisto Imporanta. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 6

9 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 40 (42) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 20 (21), tuntipalkkaisia 18 (20) ja osa-aikaisia 2 (1). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt * luottamusmies Virpi Laitinen * varalla Leena Kotajärvi Tekniset toimihenkilöt * yhdysmies Juha Plosila * varalla Jouni Kangas Sähköalan työntekijät * pääluottamusmies Teijo Takkinen * varalla Reijo Niskala Ylemmät toimihenkilöt * yhdyshenkilö Antero Suikkanen * varalla Seppo Pernu Ansiomerkit Kertomusvuoden aikana jaettiin Keskuskauppakamarin myöntämiä ansiomerkkejä seuraavasti: Kultainen 35-vuotismerkki Matti Huotari Kauko Maajaakkola Kultainen 30-vuotismerkki Reijo Mäkikyrö Hopeinen 25-vuotismerkki Eeva Rantakokko Hopeinen 20-vuotismerkki Matti Kantola Jaakko Pöykiö Pronssinen 15-vuotismerkki Kari Niemelä Jukka Ojala Koulutus Oppisopimuskoulutuksessa suoritetut tutkinnot: - Sähkölaitosasentajan erikoisammattitutukinto, 4 asentajaa - Talouspäällikön tutkinto, Markkinointi-instituutti, 1 toimihenkilö Uudet tutkintoon tähtäävät oppisopimukset: - Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto, 2 asentajaa Ajankohtaisia aiheita käsitteleville kursseille osallistuttiin entiseen tapaan. Koulutuskustannukset olivat n mk eli keskimäärin mk/henkilö. 7

10 Verkkotoiminta Siirron hinta ennallaan Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 165 (v ) milj. kwh, mikä on 1,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lämpötilakorjattuna siirto lisääntyi 0,9 %. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 1,6 % (4 %). Siirron hinnat sekä mittaus- ja palvelumaksut pidettiin ennallaan. Siirron hintaan sisällytettäviin sähköveroihin ei tullut muutoksia. Alueverkkosopimuksiin ja hintoihin ei muutoksia Alueverkkosiirron sopimuksiin ei tullut muutoksia. Sopimukset on tehty Lapin Sähköverkko Oy:n ja PVO Vesivoima Oy:n kanssa. Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 90,5 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. PVO-Vesivoima Oy:ltä Jumiskosta siirrettiin 3,3 %, omalta Juotaksen vesivoimalaitokselta 5,7 % ja loput 0,4 % varasähkönä omista varavoimakoneista ja muilta verkonhaltijoilta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,7 % Muutos MWh % MWh % MWh % Lapin Sähköverkko Oy ,6 % ,5 % ,1 % PVO-Vesivoima Oy ,9 % ,3 % ,9 % Juotas ,1 % ,7 % ,8 % Muut 610 0,3 % 679 0,4 % 69 11,3 % Yhteensä ,1 % Palveluja Isommus-Energia Oy:lle Verkkoyhtiömme toimitti Isommus-Energia Oy:lle markkinointi-, myynti- ja laskutuspalveluja. Tuntimittausten luentapalvelut ostettiin Koillis-Pohjan Sähkö Oy:ltä. Siirron taselaskenta tehtiin entiseen tapaan omana työnä. 8

11 Käytönvalvontajärjestelmän laajennus HUOLTO- JA VIKAKESKEYTYKSET Edellisenä vuonna aloitettu käytönvalvontajärjestelmän uudistamisen toinen vaihe saatettiin loppuun. Käytönvalvontajärjestelmää täydennettiin ominaisuuksilla, joilla verkko- ja prosessitietoja yhdistämällä päästään tehokkaampaan ja luotettavampaan sähkönjakelun hallintaan. Järjestelmän avulla voidaan reaaliaikaisesti laskea verkoston ja sen eri osien sähköteknistä tilaa. Työ- ja vikakeskeytyksiä voidaan hallita entistä paremmin. Järjestelmään on liitetty myös vikapaikan määrittelyominaisuuksia. Verkoston tarkastus- ja huoltotarve edelleen suuri Verkostoinvestointeja tehtiin 3,5 milj.mk. Verkoston suunnitelman mukaiset poistot ovat 3,1 milj.mk. Liittymiä rakennettiin 78 kpl. Urakointi oli vähäistä. Verkoston keski-iän kasvaessa verkoston seurantaa on tehostettu järjestelmällisillä kuntotarkastuksilla. Verkoston korjauksiin joudutaan sitomaan entistä enemmän resursseja. SÄHKÖN SIIRTO KUUKAUSITTAIN Jakelukeskeytykset vähenivät Keskeytyksiä oli keskimäärin 2,0 (v.99 2,1) tuntia asiakasta kohti. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohti on tasoittunut kahden tunnin tuntumaan. Ukkosista aiheutuvia vikoja oli normaalia enemmän. Verkoston suojausautomatiikkaan liittyvät lyhyet jopa alle sekunnin katkot ovat lisääntyvä haitta. Honkakeron sähköaseman alueella otettiin käyttöön maasulkuvirran sammutusjärjestelmä, jonka avulla saatiin vähennettyä 22 % lyhyiden keskeytysten määrää. Maasulkuvirran kompensointia päätettiin jatkaa ja seuraavaksi tärkein kohde on Sallan sähköaseman alue. Yliaalloista johtuvat haitat ovat myös lisääntyneet. Sähkön laatua joudutaan seuraamaan entistä tarkemmilla kriteereillä. Sähkön laadun mittaukseen liittyvää asiakaspalvelua tarkistettiin ja laatupalvelua pyritään edelleenkin parantamaan. 9

12 Tietoja tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2000 Yhtiön tilan ja tuloksen arvioinnissa huomioitavat asiat Yhtiön liiketoiminta koostui pääasiassa sähkön siirtoja tuotantotoiminnasta. Liikevaihto oli yhteensä 32,6 miljoonaa markkaa. Muutosta kokonaisliikevaihdossa edellisvuoteen verrattuna ei ollut. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,7 % ja muun toiminnan liikevaihto pieneni 1,5 %. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Asiakkaiden nettomäärä vähenee edelleen ja liittymien määrä kasvanee noin 80 eli 0,6 %:lla. Oman tuotannon myyntitulot nousevat hieman sähkömarkkinoiden hintatason noustessa. Vuoden 2001 tulos paranee samalla hieman. Yhtiön toiminta jatkuu muutoin normaalilla tavalla. Valmius ulkopuolisten tilaamien aluevalaistus- ja sähköverkkorakentamiseen liittyvien urakoiden toteuttamiseen on yhtiössä hyvä. Yhteistoiminta lappilaisten ja pohjoissuomalaisten sähköyhtiöiden kesken kehittyy edelleen toiminnallisten ja taloudellisten etujen saavuttamiseksi. Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Oma vesivoimatuotanto ja Lapin Sähkövoima Oy:n kautta ostettava Kemijoki-sähkö vuokrattiin ulkopuolisille sähkönostajille marraskuun alusta vuoden kestävillä sopimuksilla. Siirretyn sähkön määrä pieneni edellisvuodesta 1,1 % (1,8). Siirron määrän pieneneminen johtui normaalia lämpimämmästä vuodesta. Lämpötilakorjattu muutos oli +0,9 %. Koko yrityksen liikevaihto pysyi ennallaan. Osinkoa yhtiö jakoi osakkaille 8 mk/osake eli yhteensä 1,0 milj. mk. Investoinnit Vuoden 2000 investoinnit olivat kaikkiaan 4,3 milj. mk (3,9). Asiakkaat Asiakasmäärän nettovähennys oli 114 kpl ( -223). Muutos johtuu eräiden kerros- ja rivitalojen siirtymisestä asuntokohtaisesta mittauksesta yhteismittaukseen. Siirtoliiketoiminnan tuotehinnoittelu pidettiin ennallaan vuonna Uusia liittymiä tuli 78 (93) ja liittymismaksutuloja kertyi 1,4 milj. mk (1,5). Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä väheni kahdella ja oli vuoden 2000 aikana keskimäärin 37,5 henkilöä Johtamisjärjestelmän toimintamallina tiimiytetty organisaatio jatkuu tarkistettuna edelleen ja sen tavoitteena on tukea mahdollisimman laajaa ammatillista moniosaamista ja itseohjautuvuutta. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,28 markkaa, josta tilikauden voitto on ,38 markkaa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: - osinkona jaetaan 7,20 mk/osake eli yhteensä ,00 mk - omaan pääomaan jätetään ,28 mk ,28 mk 10

13 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,98 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,72 Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut , ,40 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,53 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,75 Muut henkilösivukulut , ,19 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,53 Liikevoitto , ,91 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,34 Arvonalentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista ,93 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,57 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,97 Tuloverot , ,00 Tilikauden voitto , ,40 11

14 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,74 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,14 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,47 Rakennukset ja rakennelmat , ,64 Voimalaitos , ,97 Siirto-ja jakeluverkosto , ,90 Koneet ja kalusto , ,81 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,48 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,50 Siirtosaamiset , , , ,48 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit , ,36 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,57 12

15 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Liittymismaksurahasto , ,34 Edell. tilikausien voitot/tappiot , ,50 Tilikauden voitto/tappio , , , ,24 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,48 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,95 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot Ostovelat , ,41 Muut velat , ,78 Siirtovelat , , , ,90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,57 13

16 RAHOITUSLASKELMA mk Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuus vähennys(+) Lyhytaikaiset liikesaamiset lisäys(-), vähennys(+) Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys(-) Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Maksetut osingot Rahoitus yhteensä Laskelman mukainen likvidien varojen muutos lisäys(+) Likvidit varat Likvidit varat

17 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilöstökulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot Hallitus ja toimitusjohtaja Muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 18,5 20,5 Työntekijät 19,0 22,0 Yhteensä 37,5 42,5 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Voimalaitos Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

18 TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,04 Muut pitkävaik. menot , , , , ,80 Maa- ja vesialueet , ,47 0, ,47 Rakennukset ja rakennelm , , , , ,48 Verkosto , , , , ,27 Koneet ja kalusto , , , , ,02 Voimalaitos , , , ,78 Keskeneräiset omat työt , , ,62 0, ,62 Osakkeet ja osuudet , ,98 0, ,98 Tase-erät yhteensä , ,33 0, , , ,46 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % mk mk Lapin Sähkövoima Oy , ,98 Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo , ,00 Isommus-Energia Oy 58 11, ,00 Fincopower Oy 20 2, ,00 Muut , , Saamiset mk mk Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oman pääoman muutokset Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Liittymismaksurahasto Tilikauden voitto Oman pääoman muutokset yhteensä

19 Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Voimalaitos Verkosto Koneet ja kalusto Jakokelpoinen oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Jakokelpoinen pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavelka Lopullinen tulovero Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Pantatut osakkeet - Lapin Sähkövoima Oy Leasing-vastuut Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus Vastuu Isommus-Energia Oy:lle siirretyistä sähkösopimuksista Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä. 17

20 Talous VASTAAVAA TASEEN RAKENNE % VASTATTAVAA 18

21 19

22 Käytetyt lyhenteet Energia Teho Jännite Virta GWh=gigawattitunti MWh=megawattitunti kwh=kilowattitunti MW=megawatti kw=kilowatti MVA=megavolttiampeeri kv=kilovoltti A=ampeeri 1 GWh 1000 MWh= kwh 1 MW 1000 kw 1 kw 1000 W 1 MVA kva 1 Mmk mk 1 tmk mk a h vuosi tunti

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49) KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Telefax... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Puhelin... (016) Telefax... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Puhelin... (016) Telefax... (016) Juotaksen voimalaitos JUOTAS Puhelin... (016) Vikailmoitukset.... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Isommus-Energia Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa, perintä Uimarihuhta Aila Muu laskutus Rantakokko Eeva Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Asennustarkastus Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Korpela Tuija Viinikka Eila Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat) Kotajärvi Leena Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija Verkkoliiketoiminnan johtaja Pernu Seppo Toimitusjohtaja Koski Jorma MATKAPUHELIMET Halvari Matti Jaakkola Kimmo Kangas Jouni Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Koski Jorma Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Mäkikyrö Reijo Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Ojala Jukka Pernu Seppo Perävaara Markku Plosila Juha Posio Tarmo Puikko Pekka Pöyliö Kaarlo Sivonen Jorma Suikkanen Antero Suopajärvi Jouko Takkinen Teijo Vertomaa Pertti Vuoni Olavi

24 Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49), KEMIJÄRVI Puhelin vaihde , Telefax Sähköpostiosoitteet:

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2002 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki 2009 VUOSIKERTOMUS Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW 1 000 kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 KAITAKOSKI IVALO... 8 HENKILÖSTÖ...10

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot