Toimipaikan osoite Kauppakatu A T C

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89"

Transkriptio

1 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B HELSINKI Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI NDEAFIHH Ville Veroilmoituksen tekijä (09) Olli Osakkeenomistaja A Toinen Omistaja T Neljäs Viides C Testikiinteistö As. Oy

2

3

4 Aapo Allekirjoittaja

5 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Olli Osakkeenomistaja A Toinen Omistaja T Neljäs Viides C Pääomistaja Eka

6 Oy Tyvi-testiaineisto Ab

7 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Oy Stokka Ab Toinen yhtiö Oy Osuuskunta OK Oy Rahoitusomaisuus Oy Toinen OK Oy Muut sijoitukset Ab Toinen pitkäaikainen sijoitus

8 Oy Tyvi-testiaineisto Ab

9

10 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Tuloslaskelma Sivu 10 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin Tili Vuosisaldo euro Verolomake 6B:n kenttäkoodi Miten summa otettu tililtä Verolomakkeella 6B huomioitu summa LIIKEVAIHTO 3000 Myynti , saldo , ,00 *** Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 3910 Provisiot , saldo , ,00 *** Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4000 Ostot , saldo , ,00 * ,00 ** ,00 *** Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5000 Työntekijäpalkat , saldo , ,00 ** ,00 *** Liiketoiminnan muut kulut 7800 Matkaliput , saldo , ,00 *** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ,00 **** VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,00 **** VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,00 **** TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ,00 ****

11 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Vastaavaa Sivu 11 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin Tili Vuosisaldo euro Verolomake 6B:n kenttäkoodi Miten summa otettu tililtä Verolomakkeella 6B huomioitu summa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1031 Patentit 2 000, saldo 2 000, Tavaramerkkioikeudet 98, saldo 98, Atk-ohjelmien lisenssimaksut 2 000, saldo 2 000, Muut aineettomat oikeudet 2 000, saldo 2 000, ,78 * Muut pitkävaikutteiset menot 1071 Mainos- ja markkinatutkimusmenot 500, saldo 500, Atk-ohjelmat 1 500, saldo 1 500, ,00 * Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 098,78 ** Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto 500, saldo 500,00 500,00 * Koneet ja kalusto 1161 Koneet ja laitteet 2 000, saldo 2 000, ,00 * Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1381 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 4 000, saldo 4 000, ,00 * Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 500,00 ** Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1411 Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä 6 000, saldo 6 000, ,00 * Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1431 Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä 500, saldo 500,00 500,00 * Muut saamiset 1471 Pitkäaikaiset lainasaamiset 6 000, saldo 6 000, ,00 * Sijoitukset yhteensä ,00 ** Pysyvät vastaavat yhteensä ,78 ***

12 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Vastaavaa Sivu 12 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1501 Aineet ja tarvikkeet , saldo , ,00 * Keskeneräiset tuotteet 1511 Keskeneräiset tuotteet 4 000, saldo 4 000, ,00 * Valmiit tuotteet/tavarat 1521 Valmiit tuotteet 7 000, saldo 7 000, Tavarat 2 000, saldo 2 000, ,00 * Muu vaihto-omaisuus 1541 Kiinteistöt 3 000, saldo 3 000, ,00 * Vaihto-omaisuus yhteensä ,00 ** Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset , saldo 1 000, ,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1731 Konsernimyyntisaamiset 200, saldo 200,00 200,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1741 Omistusyhteysyritysmyyntisaamiset 800, saldo 800,00 800,00 Lainasaamiset 1751 Saamiset työntekijöiltä 200, saldo 200,00 200,00 Muut saamiset 1761 Verosaamiset 100, saldo 100,00 100,00 Siirtosaamiset 1801 Palkkamenot (siirtosaamiset) 400, saldo 400, Laskennalliset verosaamiset 200, saldo 200,00 600,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 900,00 * Rahat ja pankkisaamiset Rahat (käteisvarat) 1900 Käteisvarat , saldo , ,00 Pankkisaamiset 1910 Pankkitili , saldo ,11

13 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Vastaavaa Sivu 13 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin 1920 Pankkitili , saldo 8 500, Rahansiirrot matkalla 2 000, saldo 2 000, , ,22 * ,22 ** Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,22 *** VASTAAVAA YHTEENSÄ ,00 ****

14 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Vastattavaa Sivu 14 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin Tili Vuosisaldo euro Verolomake 6B:n kenttäkoodi Miten summa otettu tililtä Verolomakkeella 6B huomioitu summa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2001 Osakepääoma 8 000, saldo 8 000, ,00 ** Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 250, saldo 5 250, ,44 ** Tilikauden voitto (tappio) , ,00 ** Oma pääoma yhteensä ,44 *** VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2601 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat , saldo , ,00 * Vaihtovelkakirjalainat 2611 Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat 2 000, saldo 2 000, ,00 * Lainat rahoituslaitoksilta 2621 Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina , saldo 2 000, ,00 * Ostovelat 2671 Pitkäaikaiset ostovelat 1 000, saldo 1 000, ,00 * Velat saman konsernin yrityksille 2701 Pitkäaikaiset saadut ennakot konserniyrityksiltä 1 000, saldo 1 000, ,00 * Velat omistusyhteysyrityksille 2711 Pitkäaikaiset saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä 9 000, saldo 9 000, ,00 * Muut velat 2721 Pitkäaikaiset velat työntekijöille 200, saldo 200,00 200,00 * Siirtovelat 2751 Pitkäaikaiset siirtovelat 300, saldo 300, Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat 100, saldo 100,00 400,00 * Pitkäaikaiset velat yhteensä ,00 **

15 Oy Tyvi-testiaineisto Ab Ajopvm: Vastattavaa Sivu 15 Tarkastuslaskelma, jossa viitteet verolomake 6B:n kenttiin Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2801 Joukkovelkakirjalainat 6 000, saldo 6 000, ,00 * Vaihtovelkakirjalainat 2811 Vaihtovelkakirjalainat 200, saldo 200,00 200,00 * Lainat rahoituslaitoksilta 2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät 500, saldo 500,00 500,00 * Ostovelat 2871 Ostovelat 1 900, saldo 900,00 900,00 * Velat saman konsernin yrityksille 2901 Saadut ennakot konserniyrityksiltä 300, saldo 300,50 300,50 * Velat omistusyhteysyrityksille 2911 Saadut ennakot omistusyhteysyrityksiltä 2 000, saldo 2 000, ,00 * Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 500, saldo 500, Laskennalliset verovelat 100, saldo 100,00 600,00 * Siirtovelat 2951 Vuokratulot (siirtovelat) 5 000, saldo 5 000, ,00 * Lyhytaikaiset velat yhteensä ,50 ** Vieras pääoma yhteensä ,50 *** VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,94 ****

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA ESITTEET Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 Internet:

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Perustililuettelo (laaja)

Perustililuettelo (laaja) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13)

Osakeyhtiö - Asteri mallitilikartta (Oy13) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11)

Kommandiittiyhtiö - Asteri mallitilikartta (ky11) T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen

P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen P-Analyzer Consolidation Konsernitilinpäätösten tekeminen Tilinpäätös, liitteet, tunnusluvut ja rahoituslaskelma Copyright: Taloustieteen tohtori Pekka Aho pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi Tekninen tuki: SBB

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot