KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY"

Transkriptio

1 KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003

2 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet... 5 Yhtiökokous... 6 Jäsenyydet ja osakkuudet... 6 Tarkastustoimi... 6 Henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat... 7 Työsuojelutoimikunta... 7 Koulutus... 7 Verkkotoiminta Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus Rahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Talous Käytetyt lyhenteet Yhteystiedot Kuvat: Vesa Särkelä, Kemijärvi Layout, taitto, grafiikka: Graafinen toimisto Viestinet Painopaikka: Lapin Painotuote Oy 2004, Kemijärvi Paperi: 100 % uusiopaperi

3 Vuosikertomus 2003

4 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue Asukasluku: henkilöä Pinta-ala: km 2 Tunturikeskukset: - Pyhä-, Suomu- ja Sallatunturit Kansallis- ja luonnonpuistot: - osa UK-kansallispuistoa - Pyhätunturin kansallispuisto - osa Oulangan kansallispuistoa - Värriön luonnonpuisto - Maltion luonnonpuisto yhteensä km 2 Toimintavuosi lyhyesti * Isommus-Energia Oy:n (1.8.alkaen Energiapolar Oy) omistuspohjan laajentamiseen ja muuttamiseen liittyvä osakassopimus allekirjoitettiin 4.2. * omistajien nimeämä omistajapoliittinen työryhmä aloitti työnsä ja jatkoi työtään vuoden 2004 puolelle * yhtiöjärjestystä muutettiin osakkeen kauppaan liittyvien määrittelyjen osalta * tehtiin päätös keskustoimipaikan siirtämisestä Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskukseen * sähkön siirtomäärä pieneni 4,7 % (lämpötilakorjattuna -2 %) edellisestä vuodesta * siirtohinnat pidettiin kuuden vuoden takaisella tasolla Muutos Asiakkaat (käyttöpaikat) kpl Sähkön siirto GWh Verkosto Sähköasemat kpl Jakelumuuntamot kpl Alueverkko 110 kv km Jakeluverkko 45 kv km Jakeluverkko 20 kv km Jakeluverkko 0,4 kv km Talous Investoinnit milj. euroa 0,6 0,3 0,3 Liikevaihto milj. euroa 4,2 4,6-0,4 Taseen loppusumma milj. euroa 21,2 21,3-0,1 Vakinainen henkilöstö

5 Toimitusjohtajan katsaus Tämä oli jo kuudes toimintavuosi, jolloin siirtohintoja ei ole korotettu. Vuoden 2003 alusta hintarakennetta yksinkertaistettiin ja hintoja jopa osittain alennettiin. Yhtiön siirtohinnat ovat sähköverkkoyhtiöiden keskihintatasossa. Taloudellinen tilanne hyvä Yhtiön liikevaihto oli toimintavuonna euroa, mikä on 9 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli verojen jälkeen 2,6 % (14,8 %) liikevaihdosta. Yhtiön kannattavuus oli tunnuslukujen valossa tyydyttävä ja maksuvalmius hyvä. Korollisia velkoja ei ole. Jakautumisen jälkeinen toinen toimintavuosi Vuosi 2003 oli Koillis-Lapin Sähkö Oy:n toinen toimintavuosi aloittaneena sähkön siirtoyhtiönä. Jakautumisessa muodostettiin verkkoyhtiö Koillis-Lapin Sähkö Oy ja kaksi tuotantoyhtiötä. Siirron määrä ja liikevaihto laskivat Sähköä siirrettiin 166 miljoonaa kilowattituntia. Siirron määrä pieneni 4,7 % vuodesta Lämpötilakorjattuna siirron määrä pieneni 2 %. Myös vertailuvuonna 2002 siirto pieneni 0,25 % edelliseen vuoteen nähden. Sähköenergian hinnan voimakkaan nousun seurauksena sähköä on nähtävästi alettu yhä enemmän säästää. Sähkön korvaavien energiamuotojen mm. puun käyttö lämmitykseen on oletettavasti lisääntynyt varsinkin tällä alueella, jossa puuta on helposti ja edullisesti saatavissa. Toimialueen väestön väheneminen on osaltaan vähentänyt alueen sähkön käyttöä. Koko maan sähkönkäyttö oli 84,7 miljardia kilowattituntia ja sähkön käytön kasvu oli 1,4 % (v kasvu 3,3 %). Yhtiön investoinnit on pystytty pitämään yli 15 vuoden ajan erittäin pieninä suhteessa omaisuuden, lähinnä verkosto-omaisuuden arvoon. Tämän vuosikymmenen lopulla verkostoinvestoinnit kasvavat merkittävästi. 45 kv ja 20 kv verkostoa joudutaan korvaamaan 110 kv verkostolla ja rakentamaan kokonaan uutta 110 kv siirtoverkostoa sekä parantamaan ja monipuolistamaan varasiirtoyhteyksiä. Myös keski- ja pienjänniteverkoston korjaustarve lisääntyy. Tämä johtuu laitteiden ja rakenteiden iästä ja lisääntyvistä sähkön laatuvaatimuksista. Omistajapolitiikkaa tarkistettiin Omistajakunnat asettivat vuoden alussa työryhmän, jonka tavoitteena on uudistaa yhtiöiden omistajapolitiikka siten, että se tyydyttää omistajien ja asiakkaiden tarpeet 5 10 vuoden aikana. Työryhmän keskeisiä tehtäviä on ollut omistajien tuottovaatimuksen määrittely, siirtohinnoittelu ja yhteistyömuodot omistajakuntien muiden energiayhtiöiden ja vesilaitosten kanssa. Työryhmän ensimmäisen vaiheen loppuraportti valmistui vuoden 2004 alussa. Työryhmän toisen vaiheen työ jatkuu vuoden 2004 loppuun saakka. Isommus-Energia Oy:stä Energiapolar Oy:öön Yhtiö on siirtänyt sähköenergian myyntiliiketoiminnan Isommus-Energia Oy:öön vuonna Isommus-Energia Oy:tä laajennettiin osakassopimuksella Sopimuksella yhdistettiin Isommus-Energia Oy:n, Fortum Markets Oy:n (Inarin ja Utsjoen alueet) ja pääasiassa Oulun ympäristössä toimivan Suomen Energia- 3

6 Toimitusjohtajan katsaus kauppa Oy:n sähkön myyntiliiketoiminnot. Myyntiyhtiö aloitti toiminnan ja yhtiön nimeksi tuli Energiapolar Oy. Yhtiö toimitti Energiapolar Oy:lle paikallisia myynti- ja laskutuspalveluja. Keskustoimipaikka siirtyy Toimintavuoden alkupuolella allekirjoitettiin osakassopimus, jonka mukaan yhtiölle tulee tilat keskustoimipaikkaa varten vanhasta Kemijärven kaupungintalosta. Nykyiset Vapaudenkadun toimitilat jäävät Kemijärven kaupungin käyttöön. Uusien tilojen korjaustyöt ovat valmiit kesällä Uusissa tiloissa yhtiöllä on mahdollisuus tarjota palveluja katutasossa erittäin keskeisellä liikepaikalla. Tiedottamista asiakaslehdessä Kaikille siirtoasiakkaille jaettiin neljänä numerona ilmestynyt koko maan laajuinen sähköasiakkaan lehti. Yhtiö liitti lehteen omat paikallisesti uutisoidut sivut. Seppo Pernu toimitusjohtaja Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio Toimitusjohtajana toimi Jorma Koski saakka. Toimitusjohtajan sijaisena toimi Seppo Pernu alkaen. Toiminimen kirjoittivat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Sähköturvallisuuslain (KTMp 516/96) mukaisena sähkötöiden johtajana toimi Seppo Pernu ja käytönjohtajana toimi alkuvuoden Jorma Koski ja alkaen Pekka Puikko. Työsuojelupäällikkönä toimi Seppo Pernu. 4

7 Yrityshallinto Hallitus Hallitus piti kertomusvuoden aikana 10 kokousta, joiden pöytäkirjat käsittävät yhteensä 90 pykälää. Hallituksen sihteerinä toimi toimitusjohtajan sijainen Seppo Pernu. Hallituksen jäsenet Puheenjohtaja Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi Varapuheenjohtaja Leena Rissanen suurtalousesimies, Pelkosenniemi Varsinaiset jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla Eerikki Kerkelä yrittäjä, Kemijärvi Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi Omistussuhteet Kemijärven kaupunki... 61,6 % Sallan kunta... 24,7 % Pelkosenniemen kunta... 10,2 % Savukosken kunta... 3,5 % Yhteensä ,0 % 5

8 Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous Kemijärvellä. Kokouksissa olivat edustettuina kaikki neljä osakaskuntaa: Kemijärven kaupunkia edusti Urpo Alaluusua, Sallan kuntaa Urpo A. Hautala, Pelkosenniemen kuntaa Pirkko Hyötylä ja Savukosken kuntaa Aaro Hyypiö. Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Urpo A. Hautala. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Urpo Alaluusua. Kokouksessa päätettiin yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Jäsenyydet ja osakkuudet Vuoden lopussa yhtiö oli osakkaana seuraavissa yhtiöissä: * Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo * Fincopower Oy * Energiapolar Oy Jäsenenä yhtiö oli seuraavissa yhteisöissä: * Sähköenergialiitto ry * Energia-alan Keskusliitto ry * Kemijärven Kotikiekerö ry * Sähkötarkastusyhdistys SÄTY r.y. Tarkastustoimi Tilintarkastus Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä KHT, Rovaniemeltä. Tekninen tarkastus Sähkölaitteiston varmennus- ja määräaikaistarkastuksen suoritti insinööri Rauno Järviluoma Sähkötarkastus Fimtekno Oy:stä. 6

9 Henkilöstö Vakinaisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 40 (40) henkilöä. Näistä kuukausipalkkaisia oli 19 (19), tuntipalkkaisia 18 (18) ja osa-aikaisia 3 (3). Henkilöstöryhmien edustajat Teollisuustoimihenkilöt luottamusmies Virpi Laitinen Tekniset toimihenkilöt yhdysmies Jukka Ojala Sähköalan työntekijät pääluottamusmies Teijo Takkinen Ylemmät toimihenkilöt yhteyshenkilö Antero Suikkanen Työsuojeluvaltuutetut Työntekijät Kauko Maajaakkola Kari Niemelä Toimihenkilöt Jouni Kangas Työsuojelutoimikunta Seppo Pernu, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja Jouni Kangas, toimihenkilöiden edustaja Eeva Rantakokko, toimihenkilöiden edustaja Kauko Maajaakkola, työntekijöiden edustaja Kari Niemelä, työntekijöiden edustaja Koulutus Yksi asentaja suoritti sähkölaitosasentajan ammattitutkinnon. Yksi toimihenkilö jatkoi vuonna 2002 alkaneessa johtamisen erikoisammattitutkintoon (Markkinointiinstituutti) tähtäävässä koulutuksessa. Energiapolar Oy:n asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikoulutukseen osallistuttiin suurehkona ryhmänä. Myrskytuhokorjausten tilapäistä varahenkilöstöä koulutettiin kolmella paikkakunnalla. Koulutukseen osallistui oman henkilöstön lisäksi 64 metsuria, 11 koneurakoitsijaa ja 16 palo- ja pelastustoimen henkilöä. Ajankohtaisia aiheita käsitteleville kursseille osallistuttiin entiseen tapaan. Koulutuskustannukset olivat noin euroa eli noin euroa/henkilö. 7

10 Verkkotoiminta neni 4,7 % edellisestä vuodesta. Lämpötilakorjattuna siirtomäärä pieneni 2 %. Siirron määrän luonnollinen väheneminen johtuu sähköenergian hinnan nousua seuranneesta sähkön säästöstä. Myös alueen väestömäärän väheneminen näkyy sähkön käytön vähenemisenä. Koko maan sähkönkäyttö kasvoi 1,4 % (3,3 %). Alueverkkopalvelut Koillis-Lapin Sähkö Oy:n alueelle tulevasta sähköstä siirrettiin suurin osa eli 96,1 % Lapin Sähköverkko Oy:n verkoston kautta. Siirtojen suhteelliset osuudet ilmenevät alla olevasta taulukosta. Alueverkon syöttöpisteiden ja asiakkaiden väliset jakeluverkoston häviöt olivat 5,7 %. Häviösähkö ostettiin Energiapolar Oy:ltä. Verkoston tarkastus- ja huoltotarve suuri Investointitarve kasvaa Asiakassiirron määrä pieneni Asiakkaille siirrettiin sähköä yhteensä 166 milj. kwh (175 milj. kwh v. 2002). Alueverkosta mitattu siirto pie- Verkostoinvestoinnit olivat euroa. Verkostoinvestoinnit olivat pitkän aikavälin alhaisimmalla tasolla. Verkostoinvestoinnit tulevat vuosi vuodelta kasvamaan. Vuosikymmenen lopulla joudutaan rakentamaan uutta 110 kv verkostoa Sallaan ja Pyhätunturille. Lisäksi toimialueen eteläpuolen varayhteyksiä joudutaan parantamaan. Myös keski- ja pienjänniteverkoston uusimistarve kasvaa verkoston ikääntymisen seurauksena. Verkoston suunnitelmien mukaiset korjaus- ja kunnossapitokulut ilman vikojen korjausta, varallaoloa ja tarkastuksia olivat euroa ( ). Liittymiä rakennettiin 56 kpl (58) ja purettiin 19 kpl (12). Siirtoasiakkaiden määrän nettovähennys oli 48 kpl (lisäys 129). Liittymismaksut pidettiin ennallaan Osuuden muutos MWh Osuus % MWh Osuus % MWh Osuus % % Lapin Sähköverkko Oy (LS) ,7 % ,2 % ,1 % - 1,1 PVO-Vesivoima Oy 448 0,2 % 277 0,2 % 315 0,2 % 0 Keski-Lapin Voima Oy Juotas (LS) ,8 % ,3 % ,4 % + 1,1 Muut 629 0,3 % 537 0,3 % 482 0,3 % 0 Yhteensä ,0 % ,0 % ,0 % 8

11 Urakointi rajoittui sopimusten mukaisiin tievalaistusten huolto- ja kunnossapitotöihin. Tiehallinnon kilpailuttamasta toimialueen tievalaistushuollosta jouduttiin kilpailuttamistilanteessa luopumaan Verkoston järjestelmällisiä kuntotarkastuksia tehtiin 1/6 osalle verkostoa. Verkostotietojärjestelmä uusitaan Käytössä olleen kymmenen vuotta vanhan verkostotietojärjestelmän (Maestro) tuki- ja kehityspalvelut päättyivät ja korvaava järjestelmä (Integra) tilattiin. Tietoja alettiin siirtää uuteen järjestelmään vuoden lopulla. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2004 alkupuolella. Tuntimittausten luentapalvelusta tehtiin sopimus Enermet Oy:n kanssa. Energiataseen laskentajärjestelmä uudistettiin. Keskimääräinen jakelukeskeytysaika piteni Keskeytyksiä oli keskimäärin 3,4 tuntia (2,7) asiakasta kohti eli keskimäärin 0,7 tuntia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suunnitelluilla työkeskeytyksillä, tuulella ja myrskyllä sekä rakennevioilla oli suurin vaikutus keskeytysaikaan. Suunniteltujen työkeskeytysten sekä tuulen ja myrskyn osuus keskeytysten aiheuttajana kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Oman keskijänniteverkon suunniteltuja keskeytyksiä oli 94 kpl (45) ja vikoja 74 kpl (51). Pienjänniteverkossa suunniteltuja keskeytyksiä oli 35 kpl (35) ja vikoja 34 kpl (15). Jakelumuuntajavaurioita oli 2 kpl (5). Pikajälleenkytkentöjä oli 441 kpl (439) ja aikajälleenkytkentöjä 110 kpl (124). Varautumista myrskyihin tilapäisiä apuvoimia valmiusryhmään, joka toimii äkillisissä linjojen raivaustarpeissa. Koulutukseen osallistui oman henkilöstön lisäksi 64 metsuria, 11 koneurakoitsijaa ja 16 palo- ja pelastusalan henkilöä. Toimialueen metsäalan ja pelastustoimen ammattilaisille järjestettiin keväällä koulutustilaisuuksia kolmella paikkakunnalla. Koulutusten tarkoituksena oli opastaa 9

12 Tietoja tilinpäätöksestä TOIMINTAKERTOMUS AJALTA Toimiala Yhtiö siirtää sähköä verkkoluvan mukaisella maantieteellisellä vastuualueellaan, johon kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat. Yhtiö siirsi vuonna 1998 kilpailun piirissä olevan sähkön myyntiliiketoiminnan Isommus-Energia Oy:öön (nykyinen Energiapolar Oy), jossa yhtiö on osakkaana. Energiapolar Oy on yhtiön maantieteellisellä vastuualueella sähkömarkkinalain edellyttämä toimitusvelvollinen sähkön myyjä. Toiminnan kehitys Sähköä siirrettiin 166 milj. kwh. Sähkön siirron määrä pieneni vuoteen 2002 verrattuna 4,7 % (-0,25 % vuonna 2002). Alueen sähkön käytön vähentyminen johtui osittain vuoden keskilämpötilan kasvusta. Lämpötilakorjattuna alueen sähkön käyttö väheni noin 2 %. Sähköenergian hinnan voimakkaan nousun seurauksena sähköä on nähtävästi alettu yhä enemmän säästää. Sähkön korvaavien energiamuotojen mm. puun käyttö lämmitykseen on oletettavasti lisääntynyt varsinkin toimialueella, jossa puuta on helposti ja edullisesti saatavissa. Toimialueen väestön väheneminen on osaltaan vähentänyt alueen sähkön käyttöä. Tilikauden liikevaihto oli euroa ( ,59 euroa vuonna 2002) ja tase oli ,77 euroa. Tilikauden toimintasuunnitelmassa liikevaihdoksi ennustettiin euroa, joten lopullinen liikevaihto jäi euroa ennustettua pienemmäksi. Sähkön käytön merkittävä pienentyminen on suurin tekijä siihen, että liikevaihdon tavoitetta ei saavutettu. Lisäksi varsinaiseen siirtoliiketoimintaan kuulumattomien satunnaiserien laskutuksen pienentyminen vaikutti liikevaihtoon. Liiketappio oli 6,1 % (liikevoitto 7 % v. 2002) liikevaihdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen nettomäärä ,93 euroa oli kokonaistuloksen kannalta merkittävä. Tämä korvasi sähkön siirrosta aiheutunutta liiketappiota niin, että voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,40 euroa, mikä on vain puolet asetetusta euron tavoitteesta. Poistoeron muutoksen (67 247,04 euroa) ja verojen jälkeen tilikauden voitoksi jää ,33 euroa. Nettotulos ilman satunnaiseriä oli 2,6 liikevaihdosta, mikä on yleisessä kannattavuusluokituksessa tyydyttävä. Lyhytaikaisten velkojen maksuvalmius (Quick Ratio) oli 12.2 % (10,4 %), mikä yleisellä luokitusasteikolla hyvä. Omavaraisuusaste ilman taseen vieraassa pääomassa olevia liittymismaksuja oli 31 % (31 %), mikä on yleisellä arvoasteikolla tyydyttävä. Investoinnit Bruttoinvestoinnit olivat euroa ( ). Investoinnit kohdistettiin pääasiassa uusiin liittymiin, verkoston uusimiseen ja kehittyneeseen verkoston suojaus- ja valvontatekniikkaan. Asiakkaat Uusia liittymiä rakennettiin 56 kpl (58) ja purettiin 19 kpl (12). Siirtoasiakkaiden määrän nettovähennys oli 48 kpl (lisäys 129). Liittymismaksut pidettiin ennallaan. Henkilöstö Vakinaiseen henkilöstöön ei tullut muutoksia. Henkilöstön määrä kokopäivätoimisiksi muutettuna oli vuoden lopussa 38,5. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiön strategiassa on kuvattu, millä tavoitteilla ja millä keinoin yhtiön tulee vastata sidosryhmien, ennen kaikkea asiakkaiden ja omistajien tarpeisiin sekä henkilöstön kehittämiseen. Omistajapolitiikan uudistamista varten omistajat nimesivät vuoden 2003 alkupuolella työryhmän, joka on työskennellyt vuoden ajan ja jättänee loppuraportin omistajien käsiteltäväksi vuoden 2004 maaliskuussa. Omistajapoliittisen työryhmän toisen vaiheen työ alkaa vuoden 2004 maaliskuussa ja se käsittää omistajakuntien energiayhtiöiden yhteisen strategian selvittelyn. Kohdeyhtiöinä ovat lähinnä Koillis-Lapin Sähkö Oy ja alueen lämpöyhtiöt. 10

13 Investoinnit on pystytty pitämään yli viidentoista vuoden ajan erittäin pieninä suhteessa hallinnassa olevan omaisuuden, pääasiassa verkosto-omaisuuden arvoon ja verkoston kautta siirretyn sähkömäärän kasvuun. Kuluvan vuosikymmenen aikana verkostoinvestoinnit kasvavat merkittävästi. Keski- ja pienjänniteverkoston korvausinvestointeja joudutaan lisäämään. Tähän kehitykseen pakottaa laitteiden ja rakenteiden ikä ja kasvavat vaatimukset sähkön laadussa. Vanhaa 45 kv siirtoverkostoa joudutaan korvaamaan uudella 110 kv verkostolla. Lisäksi joudutaan rakentamaan kokonaan uutta siirtoverkostoa sekä parantamaan ja monipuolistamaan varasiirtoyhteyksiä. Suurten investointikohteiden rahoitukseen joudutaan varautumaan hyvissä ajoin ennen investointien toteuttamista. Hallinto Hallitus Puheenjohtaja Erovuorossa Timo E. Korva kaupunginjohtaja, Kemijärvi 2006 Varapuheenjohtaja Leena Rissanen suurtalousesimies, Pelkosenniemi 2004 Jäsenet Markku Helisten mittausteknikko, Kemijärvi 2006 Seija Kaakkurivaara henkilöstön edustaja, Kemijärvi 2004 Veli Kalliskota palotarkastaja, Savukoski 2005 Sinikka Kangas maanviljelijä, Salla 2005 Eerikki Kerkelä yrittäjä, Kemijärvi 2005 Veikko Lehikoinen kirvesmies, Salla 2004 Lauri Luttinen rakennusmestari, Kemijärvi 2006 Tilintarkastajat Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, edustajanaan Rauno Sipilä, KHT, Rovaniemeltä. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,28 euroa. Tilikauden 2003 voitto on ,33 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,36 euroa osakkeelta, yhteensä euroa ja loput voitosta eli 7 215,33 euroa siirretään voittovarojen tilille. 11

14 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Liikevoitto Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät Verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset vähennys (+) Lyhytaikaiset korottomat velat vähennys (-) Käyttöpääoman muutokset yhteensä Liiketoiminnan nettokassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myynti Lainasaamisten takaisinmaksut Investointien rahavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Osingonjako Rahoituksen rahavirta yhteensä Likvidien varojen lisäys(+) Likvidit varat Likvidit varat

15 TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,59 Liiketoiminnan muut tuotot , ,50 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,01 Ulkopuoliset palvelut , ,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,26 Muut henkilösivukulut , ,63 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,64 Liikevoitto , ,45 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista... 99,37 95,70 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,36 Korkokulut ,33 Arvonalentumiset vaiht.vast.rahoitusarvopapereista ,77 Voitto ennen satunnaiseriä , ,74 Satunnaiserät +/ ,66 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,08 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,76 Tuloverot , ,37 Tilikauden voitto , ,95 13

16 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,47 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,56 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,06 Rakennukset ja rakennelmat , ,39 Siirto-ja jakeluverkosto , ,63 Koneet ja kalusto , ,04 Ennakkomaksut ja keskener. hank , , , ,65 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,08 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,38 Lainasaamiset ,40 Siirtosaamiset , , , ,35 Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit , ,68 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,21 14

17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 409, ,40 Liittymismaksurahasto , ,33 Edell. tilikausien voitot/tappiot 1 123,95 Tilikauden voitto/tappio , , , ,68 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,94 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,84 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 3 818, ,23 Ostovelat , ,63 Muut velat , ,44 Siirtovelat , , , ,75 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,21 15

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Luontoisedut Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot - hallitus ja toimitusjohtaja muu henkilöstö Tilikauden kokonaispalkat Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt... 18,5 18,5 Työntekijät... 20,0 20,0 Yhteensä... 38,5 38,5 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU- Kirjanp.arvo poisto Aineettomat oikeudet , , , , ,66 Muut pitkävaik. menot , , , , ,49 Maa- ja vesialueet , , , ,06 Rakennukset ja rakennelm , , , ,31 Verkosto , , , , ,54 Koneet ja kalusto , , , , ,69 Keskeneräiset omat työt , , , ,12 Osakkeet ja osuudet ,17 2, , ,83 Tase-erät yhteensä , ,02 2, , , ,70 Osakkeet Osakkeet Osuus Nimellisarvo Kirjanpitoarvo kpl % Kiinteistö Oy Kemijärven Toimitalo , ,41 Energiapolar Oy , ,00 Fincopower Oy 20 2, ,76 Muut , , Saamiset Pitkäaikainen Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Lyhytaikainen Myyntisaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöltä Siirtosaamiset Laskuttamaton siirtopalvelu Saamiset myyntiyhtiöltä Korkotulot Sampo Korkosaamiset lähipiiriyhtiöiltä Muut siirtosaamiset Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä euroa. Korko on 12 kk Euribor-korko. Laina-ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus

20 Talous Oman pääoman muutokset Osakepääoma Liittymismaksurahasto Ed.tilikauden voitto Osingonjako Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Kertyneet poistoerot Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Jakokelpoinen oma pääoma Ed.tilik.voitto Tilikauden voitto Jakokelpoinen pääoma yhteensä Laskennalliset verovelat Poistoeroista Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut Verovelka Muut Yhteensä Vastuut Pantatut talletukset - takuuajan vakuutena Leasing-vastuut Yhtiöllä on Ympäristöministeriön asetuksen 1129/2001 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset (OYL 14a 6 ). Yhteisvastuu Itä-Lapin Energia Oy:n rahastoonmaksuvelvollisuudesta (Lapin Sähkövoima Oy) Annamme lisätietoja tilinpäätöksestä pyydettäessä.

21 TASEEN RAKENNE 19

22 Käytetyt lyhenteet Energia 1 kwh = kilowattitunti 1 MWh = megawattitunti = 1000 kwh 1 GWh = gigawattitunti = 1000 MWh Teho 1 kw = kilowatti = 1000 W (wattia) 1 MW = megawatti = 1000 kw 1 MVA = megavolttiampeeri = 1000 kva (kilovolttiampeeria) Jännite Virta Aika 1 kv = kilovoltti A = ampeeri a = vuosi h = tunti

23 Yhteystiedot Koillis-Lapin Sähkö Oy Vapaudenkatu 8 (PL 49) KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Faksi... (016) Sähköpostiosoitteet Honkakero Honkatie KEMIJÄRVI Puhelin (vaihde)... (016) Faksi... (016) Sallan palvelutoimisto Kuusamontie SALLA Faksi... (016) Pelkosenniemen-Savukosken palvelutoimisto Kemijärventie PELKOSENNIEMI Faksi... (016) Vikailmoitukset... (016) Kaapelinnäytöt Sähkönmyynti Energiapolar Oy Plosila Juha, aluemyyntipääll Sähkölaskutus Virkkula Maija-Liisa, perintä Uimarihuhta Aila Kotajärvi Leena Muu laskutus Rantakokko Eeva Myyntisopimukset, liittymät, sähkönkäytön neuvonta Plosila Juha Puikko Pekka Tarkastustoiminta Puikko Pekka Mittarien lukeminen Niemelä Kari Kemijärven itäosa, Salla Takkinen Teijo Kemijärven länsiosa, Pelkosenniemi-Savukoski Tietojärjestelmät Ojala Jukka Viestiverkot, käytönvalvonta Suopajärvi Jouko Marjaniemi Markku Liittymät, työmaasähkö, rakentaminen Pöyliö Kaarlo Verkostosuunnittelu Vuoni Olavi, energiataseet Mäkikyrö Reijo, maankäyttöasiat Materiaalipalvelut, kuljetukset, kiinteistöt Kangas Jouni Sähköasemat Vertomaa Pertti Verkostotietojen ylläpito Tuija Korpela Laskenta Suikkanen Antero (laskentaesimies) Laitinen Virpi (ostoreskontra, kassa) Pöykiö Jaakko (palkat) Toimisto- ja sihteeripalvelut Kaakkurivaara Seija Toimitusjohtaja Pernu Seppo MATKAPUHELIMET Halvari Matti Jaakkola Kimmo Kaakkurivaara Seija Kangas Jouni Kantola Matti Kellokumpu Ilkka Kieksi Erkki Kotajärvi Leena Kulppi Keijo Körkkö Aimo Laitinen Virpi Laukka Pentti Maajaakkola Kauko Marjaniemi Markku Mäkikyrö Reijo Niemelä Kari Niemi Kimmo Nikka Jarmo Niskala Reijo Ojala Jukka Pernu Seppo Perävaara Markku Plosila Juha Posio Tarmo Puikko Pekka Pöyliö Kaarlo Rantakokko Eeva Sivonen Jorma Suikkanen Antero Suopajärvi Jouko Takkinen Teijo Uimarihuhta Aila Vertomaa Pertti Virkkula Maija-Liisa Vuoni Olavi

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 KAITAKOSKI IVALO... 8 HENKILÖSTÖ...10

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS

KOTKAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS KOTKAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS Elipä kerran metsien, soiden ja erämaiden keskellä, rantatörmän, meren ja peltojen yllä KOTKA, vahva ja ylevä lintu. Ei maan päällä, taivaassa eikä vetten valtakunnassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot