Ira Ahokas. Tulos hankkeen finanssi- ja vakuutusalan ennakointiraporttien kirjallisuuskatsaus ALAN KEHITTÄMISTARPEITA JA UU- SIA MAHDOLLISUUKSIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ira Ahokas. Tulos hankkeen finanssi- ja vakuutusalan ennakointiraporttien kirjallisuuskatsaus ALAN KEHITTÄMISTARPEITA JA UU- SIA MAHDOLLISUUKSIA"

Transkriptio

1 Ira Ahokas Tulos hankkeen finanssi- ja vakuutusalan ennakointiraporttien kirjallisuuskatsaus ALAN KEHITTÄMISTARPEITA JA UU- SIA MAHDOLLISUUKSIA

2 Ira Ahokas Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus Copyright 2013 Ira Ahokas & Tulevaisuuden tutkimuskeskus & Turun yliopisto Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Käyntiosoite: ElectroCity, Tykistökatu 4 B, TURKU Korkeavuorenkatu 25 A 2, HELSINKI Yliopistonkatu 58 D, TAMPERE Puh. (02) utu.fi/ffrc 3

3 4

4 KIRJALLISUUSKATSAUS FINANSSI- JA VAKUUTUS- ALAAN LIITTYVISTÄ ENNAKOINTIRAPORTEISTA TULOS HANKE Tämä finanssi- ja vakuutusalaan liittyvä selvitystyö liittyy Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVAn Tuloshankkeeseen, jonka päämääränä on toimintamallin rakentaminen organisaatioille ennakointitiedon hyödyntämiseksi, tiedon jakamiseksi ja oppilaitosten osaamisen kehittämiseksi oppilaitosten koulutussisältöjen ja tarjonnan kohtaamiseksi työelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Selvitystyössä toteutettiin kirjallisuuskatsaus viime aikoina alalla julkaistuista ennakointiraporteista. Kirjallisuuskatsauksen päämääränä oli selvittää, millaisia finanssi- ja vakuutusalaan liittyviä muutosajureita ennakointiraporteissa tunnistettiin, mitä vaikutuksia muutosajureilla nähtiin olevan finanssi- ja vakuutusalaan sekä mitä tulevaisuuden osaamistarpeita vaikutuksten nähtiin synnyttävän kyseiselle alalle. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin FINVAn toimesta tarkasteltavaksi kuusi ennakointiraporttia, jotka olivat: Elinkeinoelämän keskusliitto (2009) Oivallus -hankkeen 1. väliraportti. EK. Elinkeinoelämän keskusliitto (2010) Oivallus -hankkeen 2. väliraportti. EK Elinkeinoelämän keskusliitto (2011) Oivallus -hankkeen loppuraportti. EK. Rajander-Juusti, Ritva (2012) Finanssialan kyvykkyydet 2020 Luotaus tulevaisuuteen. Finanssialan keskusliitto. Rajander-Juusti, Ritva (2012) Liiketalousalan koulutuksen osaamistarpeet. Loppuraportti. Serenitas Consulting oy. Wilenius, Markku & Kurki, Sofi (2012) Surfing the sixth wave. Exploring the next 40 years of global change. Finland Futures Research Centre, FFRC ebook 10/2012. Selvitystyön raportoinnin muodoksi valittiin kokonaistaulukon mallintaminen siitä, mitkä muutosajurit vaikuttavat ennakointiraporttien mukaan erityisesti finanssi- ja vakuutusalaan, miten nämä muutosajurit vaikuttavat kyseisen alan toimintaympäristöön ja työn tekemisen muotoihin sekä mitä tulevaisuuden osaamistarpeita tunnistetut muutokset aiheuttavat. Kokonaistaulukkoa voidaan käyttää finanssi- ja vakuutusalan organisaatioissa strategisen suunnittelun tukena esimerkiksi liiketoimintaosaamisen kehittämisessä uusien tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä, uusien osaamistarpeiden tunnistamisessa sekä johtamisen kehittämisessä. Oppilaitostasolla kyseistä kokonaistaulukkoa voidaan hyödyntää esimerkiksi uusien koulutustarpeiden tunnistamisessa sekä koulutussisältöjen kehittämisessä. Ira Ahokas Tulevaisuuden tutkimuskeskus 5

5 Taulukko 1. Ennakointiraporteissa tunnistetut muutosajurit, ajurien vaikutukset erityisesti finanssi- ja vakuutusalaan ja muutosvaikutusten luomat tulevaisuuden osaamistarpeet Muutoksen ajureita Ajurien vaikutukset finanssi- Osaamistarpeissa painottuvat ja vakuutusalaan Globalisaatio ja kiristyvä kilpailmintaympäristö Monimuotoinen, kansainvälinen toi- Kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen Eri markkina-alueiden tuntemus Kielitaito Turvallisuusosaaminen Kansainvälisen lainsäädännön tuntemus Toimialarajojen mureneminen Lähialojen tuntemuksen lisääminen Demografinen muutos Tieto- ja viestintäteknologian kehitys sekä sen vaikutus työn paikka- ja aikasidonnaisuuteen Liiketoimintaosaamisen jatkuva kehittäminen Myynti- ja markkinointiosaaminen Tuote- ja palelukonseptien kehittäminen Ennakointiosaaminen Rahoitusosaaminen Liiketoimintaprosessien- ja mallien uudistaminen Uusien tuotteiden, palvelujen ja niiden Innovaatio- ja luovuustaidot tuottamisen tapojen kehittäminen ja Tuotekehitystaidot Ennakointiosaaminen innovointi Muotoilu- ja palvelumuotoiluosaaminen Myynnillisyyden lisääntyminen Ratkaisumyynnin ja valmentavan myyntityön lisääntyminen Asiakaspalveluosaaminen kaikissa kanavissa Asiakkaan tarpeiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen Eri sukupolvien johtamisen haasteet ja Ihmisjohtamisen osaaminen esimiestyössä Y-sukupolven määrän kasvu (työn Ikäjohtaminen mielekkyyden korostuminen) Työilmapiirin luomisen osaaminen Työhyvinvoinnin johtaminen Työyhteisötaidot Kyky rakentaa merkitys- ja arvoyhteisöjä Eettinen ja arvo-osaaminen Henkilöstösuunnittelu ja resursointiosaaminen Ikääntyminen ja sen synnyttämien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tun- Lähialojen (tuote)tuntemukset lisääminen Tuotekehitystaidot nistaminen (esim. terveys) Innovaatio- ja luovuustaidot Eläköitymisen myötä osaamisvajetta -> Maineenhallinnan osaaminen työnantajakuvan kehittäminen PR-osaaminen Ihmisjohtamisen kehittäminen Kyky rakentaa merkitys- ja arvoyhteisöjä Eettinen ja arvo-osaaminen Uuden teknologian tuomat mahdollisuudet Sähköisten työvälineiden hyödyntämisen taidot Sosiaalisen median hyödyntämistaidot (markkinoiden kuuntelu, asiakkaiden osallistaminen jne.) Verkossa tapahtuvaan palveluun liittyvä osaaminen Monikanavallinen toimintaympäristö Asiakaspalvelu- ja myyntiosaaminen kaikissa palvelukanavissa 24/7 Kaksoiskyvykkyydet (asiakaspalvelutaitojen lisäksi esim. tieto- ja viestintätekniset taidot) 6

6 Muutoksen ajureita Verkostomainen toimintatapa sekä yritysryhmien sisällä että yritysten ulkoisten kumppanien kanssa Epävarmuuden ja nopean muutoksen kasvu Yksilöllisyys: asiakkaiden kasvava vaatimus yhä henkilökohtaisem-mista ja laadukkaammista palveluista Kuluttajien arvomuutokset Ajurien vaikutukset finanssi- ja vakuutusalaan Työn organisoituminen hajautetusti eri paikoissa ja erilaisina aikoina päivässä ja viikossa Tieto- ja asiakasturvallisuuden korostuminen Toimialarajojen hämärtyminen ja uudet kumppanuudet -> uudet liiketoiminnan mahdollisuudet (esim. terveys, hyvinvointi) Verkostomainen toimintatapa oman organisaation sisällä (myynti, markkinointi, operatiivinen toiminta jne.) Muutosketteryys ja nopea reagointi toimintaympäristön muutokseen, asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja muihin heikkoihin signaaleihin Yrittäjämäinen toiminta ja työn reunaehtojen yksilöllistyminen Asiakkaiden turvallisuushakuisuuden lisääntyminen ( kaikki on voitava vakuuttaa ) -> uudet palvelut Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys Kuluttajat vaativat yhä läpinäkyvämpää toimintaa; etiikka ja ympäristöarvot Ihmisten halu vaikuttaa lisääntyy (empowerment) Osaamistarpeissa painottuvat Uudenlaiset tuki-, ohjaus- ja kannustamistaidot etätyön lisääntymisen myötä (Tieto)turvallisuusosaaminen Riskienhallintaosaaminen Lähialojen tuntemuksen lisääminen Verkostojen johtaminen Verkostojen rakentamistaidot Neuvottelutaidot Vuorovaikutustaidot Verkostojen rakentamistaidot Verkostojen johtamistaidot Vuorovaikutustaidot Innovaatio- ja luovuustaidot Ennakointiosaaminen Kehittämisosaaminen Kokeilualttiuden edistäminen Poisoppiminen Tuotekehitystaidot Johtamis- ja esimiesosaamisen korostuminen muutostahdin nopeutuessa Suurten tieto- ja informaatiomäärien käsittelyyn liittyvät taidot Joustava- ja muuntautumiskykyinen oppija Muutoksensietokyky Elinikäinen oppiminen Itsensä johtamisen taidot Muutoksensietokyky Verkostoitumistaidot Omatoiminen tiedonhaku Elämänhallinta Vastuullisuus Sijoitusneuvontaosaaminen Riskienhallinnan ja turvallisuuden osaaminen Tuotekehitystaidot Asiakaspalveluosaaminen Asiakasymmärrys Konsultoivat ja kokonaisvaltaiset ratkaisunmyyntitaidot Vuorovaikutus- ja viestintä- ja neuvottelutaidot Ongelmanratkaisutaidot Muotoilu- ja palvelumuotoiluosaaminen Käytettävyys, käyttäjälähtöisyys Teknologiaosaaminen Vastuullinen liiketoiminta Eettinen osaaminen Arvo-osaaminen Internetin ja sosiaalisen median hyödyntämistaidot asiakkaiden osallistamisessa, markkinoiden kuuntelemisessa, avoimessa innovoinnissa Maineenhallinnan osaaminen 7

7 8

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Loppuraportti 2012. Kirsti Jokiranta

Loppuraportti 2012. Kirsti Jokiranta Osaajat 2015+ - loppuraportti Loppuraportti 2012 Kirsti Jokiranta 1 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 4 1. HANKKEEN TAVOITTEET JA TAUSTAA - Mikä on Osaajat 2015+ -hanke? 5 2. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT- Miten

Lisätiedot

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä

Filosof i Esa Saarinen: Johda ihmisten henkistä kapasiteettiä FINVAn asiakaslehti 2/2013 www.finva.fi Henkilöstöjohtaja Teija Sarajärvi, OP-Pohjola: Vetovoimaisin työnantaja ja työhyvinvoinnin edelläkävijä Tulevaisuustietoa arjen työkaluksi Roger Peverelli: Voittajayritys

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Tietoa Digiasta. Vuosikertomus 2014 Sisällys Tietoa Digiasta Digia lyhyesti Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Missio, visio ja strategia Toimintaympäristö 2014 Mahdollisuudet maailmalla Mahdollisuudet kotimaassa Liiketoimintakatsaus Palveluiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola

Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola Tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeet Ennakointikamari & PKS Ennakointi / Mari Korpiola eforum 2014 11.12.2014 Poistumalaskelma Foredatan poistumatyökalulla tilastokeskuksen aineistosta ja työpaikkamuutos

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1

MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA. Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 MUUTTUVA TYÖ FINANSSIALALLA Muuttuva työ finanssialalla, sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ 3 2. JOHDANTO 4 3. HENKILÖSTÖN TULOKSET 5 4. ASIAKKAIDEN TULOKSET 13 LIITE: VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 22 i

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030

ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 Timo Nurmi, Marko Ahvenainen ja Olli Hietanen ETELÄ-SUOMEN KULJETUSKÄYTÄVÄ 2030 ELLO-TULEVAISUUSPROSESSIN LOPPURAPORTTI TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 3/2012 Timo Nurmi Projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle

Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle L U O T TA M U K S E L L I N E N Kulttuuriosaamisen merkitys kansalliselle kilpailukyvylle Kulttuurin ja talouden vuorovaikutuksen kehittämisen haasteet VÄLIRAP O RT T I 2 A N N A K I RV E E N N U M M

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA

MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA RESTONOMI (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 2 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2015 Hyväksytty 31.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15..20 hyväksymässä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010

Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Merkitys- ja vuorovaikutusosaaminen Luovan TulevaisuusTilan avajaiset Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa 30.11.2010 Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Helsinki 2011 Sirkka

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot