Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu. Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi"

Transkriptio

1 Rakennustyömaan laadunhallinnan suunnittelu Kimmo Anttonen aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomi

2 Työmaan laadunhallinta/ -varmistussuunnitelma 1. Vastuunjako selkeästi kuka tekee/vastaa mitä tekee/vastaa 2. Laadunvarmistusmatriisiin olennaisimmat työvaiheet ja laadunvarmistustoimet, joilla oikeasti työvaiheen laatu varmistetaan 3. Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) 1. Mikä ongelma 2. Millainen riski 3. Miten torjutaan

3 Toteutusorganisaation vastuunjako Projektien laadunhallinnassa korostuu selkeä ja tarkkarajainen tehtävänjako vrt. urakkarajaliite Tehokkaan johtaminen ja sitä kautta laadun toteutuminen vaatii selkeää ja yksityiskohtaista tehtävänjakoa. Laatusuunnitelma jakaa projektin kokonaishallinnan tehtävät Laatusuunnitelman yleisen tason lisäksi käytännön tasolla työt täytyy jakaa selkeästi myös työntekijöille ja aliurakoitsijoille 3

4 Esimerkki vastuunjakotaulukosta Esimerkki asuinkerrostalon toteutusorganisaatiosta ja tehtävien vastuunjaoista. 4

5 Projektin organisaatio 5

6 POA on loistava työkalu Toiminnan painopisteen tulee kohdistua mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn tulipalojen sammuttamisesta tulee päästä niiden torjumiseen Potentiaalisten ongelmien analyysiä tarvitaan työmaan laatusuunnitelman perustaksi ja tehtäväkohtaisen laadunvarmistuksen pohjaksi riskienhallinta tulisi olla osa normaalia johtamista Toimenpiteet syitä vastaan pienentävät todennäköisyyttä Toimenpiteet seurauksia vastaan vähentävät seurauksien merkittävyyttä Riskin vastakohta on mahdollisuus myös mahdollisuudet jäävät helposti näkemättä, jos ei pysähdytä miettimään riskejä 6

7 Riskinhallintaprosessi 1. Riskien tunnistaminen 2. Riskien arviointi 3. Riskeihin varautuminen eli toimenpidepäätökset 4. Toimenpiteiden toteutus 5. Toimenpiteiden seuranta 6. Prosessi pysyy hallinnassa 1. Tapaturmattomuus 2. Aikataulujen pito 3. Laadun pito 4. Kustannusten pito Riskien hallitsema prosessi 1. Riskejä ei yksilöidä 2. Edetään MuTu ja HiHa suunnitelmien varassa 3. Poikkeaman syntyessä alkaa todellinen johtaminen eli sytkyily ja säntäily management 4. Ongelmat leviävät huonon johtamisen ruokkimana ns. korttitaloefekti 5. Prosessi suistuu kaaokseen 1. Työtapaturmia 2. Aikataulut pettävät 3. Laatupoikkeamia 4. Kustannukset ylittyvät Kumman sinä valitset? 7

8 Työmaan riskianalyysi Aikataulu Sopimusvelvoitteet Suunnitelma laadunvarmistuksesta Punaisen langan tulee kulkea koko ketjun läpi, jotta riskianalyysillä on merkitystä! Ennakoivat toimenpiteet - Tehtävätason suunnittelu - Aloituspalaverit Todentavat toimenpiteet - Malliasennukset - 1.työkohteen tarkastukset -Osakohdetarkastukset / laadunmittaus -Jatkuva johtaminen 8

9 Riskianalyysien ongelmia Kohdekohtaisuus puuttuu usein kopioitu suoraan toiselta työmaalta Asioita käsitellään liian yleisellä tasolla konkreettiset toimenpiteet ja vastuut puuttuvat (mitä, kuka, milloin?) Riskitarkastelussa esiin nostetut asiat eivät siirry eteenpäin sovitut toimenpiteet jäävät tekemättä, koska suunnitelmien ja toteutuksen sitomista yhteen ei hallita Hankkeen eri vaiheissa havaitut riskit eivät tule seuraavan vaiheen toteutusorganisaation tiedoksi tarjousvaiheessa havaittu riski on yleensä riski myös työmaalla Riskianalyysiä ei päivitetä projektin aikana tilanteiden muutoksia tai tiedon lisääntymistä ei oteta huomioon Toteutuneista riskeistä otetaan huonosti opiksi riskianalyysin toteutumista ei kunnolla arvioida menettelytavat puuttuvat kokemusten hyödyntämiseksi seuraavissa hankkeissa ja tiedon levittämiseksi muuhun organisaatioon 9

10 Hyvä riskianalyysi / POA Sisältää kohdekohtaisia asioita Sisältää konkreettisia toimenpiteitä Riskianalyysin tulokset vaikuttavat toimintaan Riskianalyysiä päivitetään ja valvotaan työn aikana Riskianalyysin läpikäynti työntekijöiden kanssa aloituspalaverissa tuo varmasti esille uusia näkökulmia Toteutuneista riskeistä otetaan oppia 10

11 Esimerkki riskianalyysi / POA Riskianalyysissä pyritään aukaisemaan projektin eri riskejä ja tuoman niiden hallinnan keinot esille. Puuttuu vesipainekoe 11

12 Riskianalyysi Hankintoja tutkimalla tehdään hankintojen pelisäännöt selviksi. 12

13 Riskianalyysi Aikataulun riskit on tiedostettava. 13

14 Riskianalyysi Työturvallisuus on myös osa laatusuunnittelua. 14

15 Riskianalyysi 15

16 Laadunvarmistusmatriisi Työmaan työvaiheiden laadunhallinnan toimenpiteet kirjataan laadunvarmistusmatriisiin. Työmaalla seurataan ja täytetään kolmea tärkeää asiakirjaa Aikataulua Rakennusvalvonnan tarkastusasiakirjaa Laadunvarmistusmatriisia Laadunvarmistusmatriisissa sovittujen toimenpiteiden kattavuus ja laajuus suunnitellaan projektikohtaisesti. 16

17 Laadunvarmistuksen lähtökohtia Suunniteluilla laadunvarmistustoimenpiteillä tulee olla yhteys yrityksen tyypillisimpiin laatuvirheisiin kohteen riskianalyysiin sopimusasiakirjoissa esitettyihin toimenpiteisiin viranomaisten esittämiin vaatimuksiin kohteen laajuuteen ja osakohdejakoon Laadunvarmistuksessa on oleellista laadun mittaaminen ja vertaaminen asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin Tehtävien/työvaiheiden vastaanoton lisäksi pitäisi panostaa enemmän ensimmäisen työkohteen tarkastukseen Alussa virheet huomataan heti ja voidaan eliminoida ennen kuin ne pääsevät toistumaan 17

18 Laadunvarmistuksen lähtökohtia Laadunvarmistustoimenpiteiden tulee kohdistua oleellisiin tekijöihin erityinen huomio niiden rakennusosien ja työvaiheiden laadunvarmistukseen, joissa on usein laatuvirheitä työkohdekohtaisia tarkastuksia pidetään peittyvien rakenteiden sekä riskialttiiden suoritusten tarkastamisessa Valvonta on tehokkainta, jos se tehdään systemaattisesti ja dokumentoidusti käyttäen tarkastuslistoja tarkastetut asiat käyvät dokumenteista ilmi tehdään tarkastuksia otanta-periaatteella, sovitaan tarkoituksenmukainen tarkastustiheys tarkastuksia harvennetaan, kun on saatu varmuus laatutason säilymisestä 18

19 Laadunvarmistustoimenpiteiden ajoittuminen työn aikana Tilaaja/työnjohto Ennen työn aloitusta Työn aikana Varmistetaan että laatutaso säilyy -Piiloon jäävät ja riskialttiit rakenteet -Todennettavasti (tarkastuslistat, valokuvat) esim. pistokokeet sovitulla tiheydellä Laatuvaatimust en selvittäminen ja ongelmiin varautuminen Työntekijöiden perehdyttäminen, aloituspalaveri Mallityön tarkastus Mittaukset ja kokeet Ongelmien ratkaisu Vastaanotto Aloitusedellyty sten varmistaminen Laatuvaatimuksiin perehtyminen Työntekijä/urakoitsija Mallityön tekeminen Oman työn tarkastus Ongelmien tunnistaminen Korjaavat toimenpiteet Luovutus Välitetään vaatimukset tekijöille Varmistetaan että asia on ymmärretty Itselleluovutus 19

20 Esimerkki laadunvarmistusmatriisista 20

21 Laatusuunnitelman hyväksyntä Laatusuunnitelma hyväksytetään urakoitsijan organisaation lisäksi rakennuttajalla. Hyvä laatusuunnitelma on samalla hyvän yhteistyön kulmakivi 21

22 Tarkastusasiakirja Tarkastusasiakirjana käytetään usein kunnan rakennusvalvonnan valmista pohjaa ellei rakennuttaja muuta vaadi Tarkastusasiakirja on rakennuttajan ja urakoitsijan yhteinen laadunvarmistuksen työkalu, joka on tarkoitettu ohjaamaan molempien osapuolten toimintaa Jos ei käytetä rakennusvalvonnan valmista pohjaa tarkastusasiakirjan sisältö tulee suunnitella kohdekohtaisesti karsitaan ne laadunvarmistustoimenpiteet, jotka ovat kohteessa tarpeettomia täydennetään kohteen edellyttämillä toimenpiteillä, joita tarkastusasiakirjamallissa ei ole Yhteisesti muokattu ja sovittu tarkastusasiakirja menettelyineen esitetään rakennusvalvontaviranomaisille työmaan aloituskokouksessa tarkastusasiakirjaa tarkennetaan aloituskokouksen jälkeen, mikäli rakennusvalvontaviranomaisella on siihen huomautettavaa 22

23 Esimerkki tarkastusasiakirjasta 23

24 Esimerkki tarkastusasiakirjasta 24

25 Esimerkki tarkastusasiakirjasta 25

26 Tehtäväsuunnitelma Riski johon on varauduttu ei toteudu Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on kirjata ylös työvaiheen toteutuksen reunaehdot ja riskit Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan työvaiheen toteutus ottaen huomioon Työturvallisuus Kustannukset Aikataulu Laatu Tehtäväsuunnitelmasta on pyrittävä tekemään mahdollisimman tiivis, mutta samalla kattava 26

27 Esimerkki yksinkertaisesta tehtäväsuunnitelmasta

28 HARJOITUS Tee laadunvarmistusmatriisi työmaasi kymmenestä keskeisimmästä työvaiheesta

29 YHDESSÄ YHTEISKUNTAA RAKENTAEN LÄPINÄKYVÄ YHTEISTYÖ, LAADUN PERUSTA Rakennusteollisuus RT

30 Lisätietoja:

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen

Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Rakennustyömaan suorituskyvyn mittaaminen ja kehittäminen Juha Salminen, TkT Kehityspäällikkö, NCC Rakennus Oy juha.salminen@ncc.fi Mittarien käyttötarkoitukset Mittari voidaan määritellä menetelmäksi,

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.

Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut. Toteutusmuodon valinta Tehtävätarjotin ja toteutusmuotokorit Juhani Kiiras professori, Teknillinen Korkeakoulu juhani.kiiras@hut.fi Yleensä rakennushankkeen toteutusmuodot esitetään muotojen luettelona,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY

RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY RAKENNUSKONSULTOINTI K-SUUNNITTELU OY Laatukäsikirja Laatinut Riku Vihko Hyväksynyt Sari Ukkonen Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy Porrassalmenkatu 1 A, 50100 Mikkeli Toimisto 0440 366 933 etunimi.sukunimi@k-suunnittelu.fi

Lisätiedot