KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO"

Transkriptio

1 TEHTÄVÄSUUNNITELMA KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OMATYÖ ALIURAKKA TYÖKAUPPA Kohde ja tehtävä Työmaa As Oy Väliseinä Tehtävä, 649 m2 Vastuuhenkilöt Vastaava mestari puh. Työryhmän nokkamies puh. Tehtäväsuunnitelman sisältö Ajallinen ja taloudellinen suunnittelu kohdetietoja kustannusten ja aikataulun tarkistus välitavoitteet Tehtävän sisältö alkutilanne työkaupan sisältö lopputilanne Tehtävän laatuvaatimukset toiminnalliset vaatimukset (työohje) materiaalivaatimukset mittatarkkuusvaatimukset Työnaikainen laadunvarmistus laadunvarmistustoimenpiteet laaturaportti (liite)

2 AJALLINEN JA TALOUDELLINEN SUUNNITTELU Kohdetietoja Yleisaikataulu: Aloitus vk. 17 ma Lopetus vk. 20 pe Yleisaikataulussa on varattu väliseinien tekemiseen 4 viikkoa aikaa. Tavoitearvioissa on arvioitu työn ja materiaalien kustannuksiksi mk. Kustannusten ja aikataulun tarkistus Työmenekki Ratu-kortin Väliseinätyö mukaan: Työkokonaisuus Työmen./m2 Määrä Koko työmen. Mittaus 0,03 tth/m2 649 m2 19,5 tth Rungon pystytys 0,11 tth/m2 649 m2 71,4 tth Levytys 0,20 tth/m2 649 m2 129,8 tth Työnohjauspalaverit: Aloituspalaveri 2 RAM x 1 tth = 2 tth Mallityön tarkastus, 1 kpl 2 RAM x 1 tth = 2 tth Palautepalaveri 2 RAM x 1 tth = 2 tth Yhteensä, tth 224 tth Työryhmä 2 RAM, 224 tth / 16 tth/tv = 14 tv Työn kesto on Ratu-työmenekkien mukaan 2 miehen työryhmällä kolme viikkoa, joten välitavoitteet voidaan sopia sen mukaisesti ja tätä käyttää lähtökohtana työkauppaa hinnoiteltaessa. Samalla väliseinien tasoitetyöt voidaan aloittaa ajoissa ja varata tasoitteiden kuivumiselle riittävästi aikaa. Tehtävän kustannusten tarkistus: Materiaalit menekki /m2 m2 tilattava määrä yks. mk/yks. mk kipsilevy 2, m2 13, ruuvit kpl 0, Teräsranka SK 66/ jm 2, Läppäranka LPR 66/ jm 2, Työ mk/tth väliseinätyö 322 tth Yhteensä Kustannukset alittavat tavoitearviossa esityt työn ja materiaalien kustannukset.

3 Välitavoitteet Tehtävän suunniteltu eteneminen osakohde B palautepalaveri A C D E vko 17 vko 18 vko 19 vko 20 aika 26.4 aloituspalaveri mallityön tarkastus

4 TEHTÄVÄN SISÄLTÖ Alkutilanne työkohde on rauhoitettu väliseinätyölle väliseinälinjat on merkitty kattoon materiaalit toimitettu työmaalle ja varastoitu kohteisiin siten, että levyjen ilmastointiaika on täyttynyt tarvittavat työvälineet, koneet ja kalusto työmaalla käytössä tarvittavat asiakirjat ovat työryhmän käytössä: - piirustukset: ARK 102, 103, 105, 106, rakennusselostus, työohjeet - huoneselostus työryhmä tarkastaa kohteen laadun ja valmiuden ja hyväksyy sen kirjallisesti ennen työhön ryhtymistä mahdolliset lisätyöt käydään läpi ja niistä sovitaan yhdessä vastaavan mestarin kanssa. Työkaupan sisältö mittalinjojen siirto katosta väliseinää ympäröiviin rakenteisiin oviaukkojen sijaintien mittaaminen ja merkitseminen kiskojen kiinnitys työohjeen mukaisesti mittalinjojen osoittamiin paikkoihin pystyrankojen paikkojen mittaaminen ja merkitseminen suunnitelmien mukaisesti pysty- ja vahvistusrankojen kiinnittäminen työohjeen mukaisesti johtoteiden tekeminen putki-ja sähköasennuksia varten sähköryhmäkeskuksen kehyksen kiinnitys kalustetukien paikkojen mittaus ja asennus työohjeen ja suunnitelmien mukaisesti (tukien kohdat merkitään levyjen pintaan) levytys työohjeen mukaan läpivientien, varausten ja sähkörasiapohjien teko seinän ja sitä rajoittavien rakenteiden sekä läpivientien tiivistys suunnitelmien mukaisesti materiaalien siirrot työkohteissa ylimääräisten levyjen niputtaminen työkohteessa osoitettuun paikkaan työstä syntyvien jätteiden siivoaminen ja lajittelu työmaan laadunvarmistustoimiin kuten aloituspalaveri, mallityö ja lopetuspalaveri osallistuminen sekä laaturaportin täyttäminen Lopputilanne työ on tarkastettu ja hyväksytty kohde siivottu, jätteet lajiteltu

5 TEHTÄVÄN LAATUVAATIMUKSET Toiminnalliset laatuvaatimukset (työohje) levyt nostetaan kiinni kattoon, alakaton yläpuolisia seinän osia ei saa jättää auki, vaan levyyn tehdään reiät kanaville ja johdoille levyjen reunoille jätetään 5 mm vara elastista saumausta varten rankojen läpät avataan levytys aloitetaan aina ehjällä levyllä kulmasta tai päädystä ja seinää vasten tuleva levy leikataan ja varataan aukot levytetään aina täysillä levyillä, jonka jälkeen tehdään aukko oven päällinen kiinnitetään aukkopieliin asentamalla kipsilevyjen saumakohtaan n. 10 cm leveä peltisoiro, johon molemmat levyt ruuvataan vakio-oven (21M) päällä oleva kiskon asennuskorkeus on 2120 mm valmiista lattiapinnasta (muista parkettivara) ja levyn reunan asennuskorkeus on 2100 mm valmiista lattiapinnasta, matalammat ovet vastaavasti. seinien päätyihin ja vapaisiin aukkopieliin asennetaan kovalevykaistat seinään kiinni tuleva ranka on pystyrankaa ryhmäkeskusten ja saunojen seinissä käytetään leveämpää rankaa löylyhuoneen seinärunko tehdään puusta kiinnitystuet k/k max. 600 mm, laatoitettavat seinät max. 400 mm naulojen ja ruuvien keskinäinen etäisyys 600 mm ja lattian rajasta levyjä ei kiinnitetä lainkaan kiinnikkeiden etäisyys kipsilevyn reunasta min. 10 mm. Kiinnikkeiden etäisyys päätyreunasta ja leikatusta reunasta min. 15 mm. väliseinän eri puolilla olevat levysaumat ovat vuoroittain eri rankojen kohdalla. Kaksinkertaisessa levytyksessä ei levyjen saumoja saa sijoittaa päällekkäin. sähkörasiat koteloidaan mikäli ne ovat 600 mm päässä toisistaan naulojen ja ruuvien kannat upotetaan, ellei asiakirjoissa ole toisin määrätty, kartonki ei saa rikkoutua levyt kiinnitetään jokaiseen kiinnitystukeen lukuunottamatta listakiinnitystä levytykset joissa levyjen saumat siloitetaan, tehdään reunaohennetuista levyistä ellei asiakirjoissa toisin määrätä. Levyjen leikatut raunat viistetään veitsellä. Viistesyvyyden ja leveyden tulee olla vähintään 1 mm. V-uralle levyjen väliin jätetään noin 2 mm rako naulojen ja ruuvien kannat siloitetaan lukuun ottamatta laatoitettavia tai käsittelemättömiksi jätettäviä pintoja saumat puhdistetaan ennen siloittamista. Niihin kiinnitetään saumanauha siloitteella. Materiaalivaatimukset levyjen paksuus vähintään 13 mm runko kuumasinkittyä peltirankaa kiinnitystarvikkeet sinkittyjä ja työhön sopivia EK-levylle vastakierre kipsilevyruuvi yksinkertaisessa levytyksessä levyjen kiinnittämiseen käytettävien naulojen ja ruuvien tulee olla puualustalla 35 mm ja teräsalustalla 25 mm, kaksinkertaisessa levytyksessä vastaavasti 45 mm ja 35 mm mineraalivillana käytetään 30/50/70 mm vuorivillaa puulista oven pieliin kalustetuet 1,0 mm pellistä tai venerista (pesuallastuet 1,5 mm pelti) sähkörasiapohjat laudasta

6 Mittatarkkuusvaatimukset (RunkoRYL 2000, taulukko 55:T15) Ulottuvuudet ja sijainti Mittauspituus Suurin sallittu poikkeama Luokka 2 Käyryys Poikkeama pystysuorasta Puskusaumoissa sallittu raon leveys ennen pintakäsittelyä Sauman hammastus - pintakäsiteltävä - ei pintakäsiteltävä Sivusijainti perustasosta Reikien ja varausten mitat sekä sijainti enint. 0,2 m enint. 1 m enint. 2 m 1 mm 4 mm 6 mm 8 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 20 mm ± 20 mm

7 TYÖNAIKAINEN LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistustoimenpiteet työn aluksi pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi - työn sisältö ja laajuus - työn aikataulu, välitavoitteet ja luovutus - työn laatuvaatimukset - laadunvarmistus - edeltävien töiden valmius, kohteen tarkastus ja vastaanotto - lisätöistä sopiminen - tarkastuksista sopiminen - töiden yhteensovittaminen Aloituspalaveriin osallistuvat työryhmä ja vastaava mestari sekä liittyvien töiden kuten alakattotyön työryhmä. Aloituspalaveri pidetään maanantaina klo 8:30 ensimmäisen osakohteen valmistuttua pidetään mallityön tarkastus, jossa käydään läpi - työn laatuvaatimusten toteaminen - virheiden ja puutteiden toteaminen, korjaamisesta sopiminen - virheiden ja puutteiden eliminointi Mallityön tarkastukseen osallistuvat työryhmä ja vastaava mestari sekä liittyvien töiden työryhmät työn edetessä työntekijät tarkistavat työnsä laadun ja täyttävät oheisen laaturaportin kustakin osakohteesta - pystysuoruus mitataan pitkällä vesivaa alla useasta kohdasta samalla seinällä - käyryys mitataan sekä pysty- että vaakasuorassa - käyryyden mittaukseen kiinnitetään erityistä huomiota käytettäessä 42 mm rankaa - seinän tasaisuuspoikkeamat (aaltoilu) mitataan RT-ohjekortin (RT Tasaisuuden mittaus) mukaan työn etenemistä seurataan ed.es. aikataulukaavion ja välitavoitteiden avulla. Mikäli aikataulussa ilmenee valmistumisajankohtaan vaikuttavia poikkeamia, pidetään ohjauspalaveri, jossa selvitetään poikkeamien syyt ja ohjataan tuotantoa suunnitellun mukaiseksi. työn valmistuttua (perjantaina klo 16:00) pidetään lopetuspalaveri, jossa käydään läpivalmistuminen - työn laatuvaatimusten täyttyminen - virheiden ja puutteiden toteaminen, korjaamisesta sopiminen - seuraavan työn aloitusvaatimukset - lopetuspalaveriin osallistuvat työryhmä ja vastaava mestari

8 LAATURAPORTTI KEVYIDEN VÄLISEINIEN TEKO OSAKOHDE Mitattava asia Mittaukset Korjattavaa OK Käyryys, mittauspituus 2 m (±6 mm) Poikkeama pystysuorasta (±8 mm) Puskusaumoissa sallittu raon leveys ennen pintakäsittelyä (2 mm) Sauman hammastus (0,5 mm) Reikien ja varausten mitat sekä sijainti (5 mm) Saumausvara levyn reunoilla (5 mm) Tarkastettava asia Korjattavaa OK Rankojen läpät avattu Levytyssuunta aukon suuntaan Rankajako k600/k400 Kiinnikkeiden etäisyys toisistaan Kiinnikkeiden etäisyys reunasta Levysaumat eri rangoilla Kalustetuet / rasiapohjat asennettu Oven päällä oleva kisko asennettu 20 mm levyn reunaa ylemmäksi Työryhmän puolesta: pvm: Työnjohto: pvm:

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008

Pienrakentajan käsikirja. Marraskuu 2008 Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä

Lisätiedot

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet

Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet Väliseinäkiven suunnittelu- ja työohjeet 2 1 1 YLEISTÄ...3 2 VÄLISEINÄKIVET JA NIIDEN OMINAISUUDET...3 3 SUUNNITTELU...4 3.1 Mitoitus...4 3.2 Aukkojen ylitykset...5 3.3 Kantavat rakenteet...5 4 TYÖVAIHEET...6

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN

Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN OMAKOTITALON RAKENTAMINEN KAPPALETAVARASTA JA SEN VERTAILU ELEMENTTITALOPAKETTIIN Joonas Tastula Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

= Lasikuitu- verkko!

= Lasikuitu- verkko! = Lasikuituverkko! VALMISTELUTYÖT miratherm Julkisivujen lämmöneristysjärjestelmän asennusohje VALMISTELUTYÖT Edellytykset Ennen lämpöeristystöiden alkua on oltava valmiina: 1. Kaikki kattojen ja sokkeleiden

Lisätiedot

Talorakennusalan urakkahinnoittelu

Talorakennusalan urakkahinnoittelu Talorakennusalan urakkahinnoittelu 2015 2016 (Kansi:) Sisällys TYÖKAUPAN TEKIJÄLLE... 1 I LAATUA URAKKATYÖHÖN... 1 II ETUMIES JA TYÖKUNTA... 1 URAKKATYÖN TOTEUTUSOHJEET... 1 I TYÖSOPIMUSLOMAKE JA LIITTEET...

Lisätiedot

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina.

Märkätilat. Märkätilojen rakenteet voidaan tehdä kivi- tai levyrakenteisina. Märkätilat Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tyypillisiä märkätiloja

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Panelointi ja listat. tee itse puusta

Panelointi ja listat. tee itse puusta Panelointi ja listat tee itse puusta Missä saa paneloida Omakotitalossa voi paneloida rajoituksetta, mutta paloluokiteltuja tiloja kuten autotallia ei ole syytä paneloida. Useamman asunnon talossa voi

Lisätiedot

Elegantti Asennusohje

Elegantti Asennusohje Elegantti Asennusohje 2/2014 Tämän asennusohjeen rakenneratkaisut ovat ohjeellisia ja saneerauskohteessa toteutukset voivat olla niistä poikkeavia. Poikkeavilla rakenneratkaisuilla tulee olla rakennesuunnittelijan

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot