KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO"

Transkriptio

1 KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO

2 KONSERNIRAKENNE Kuopion kaupunki Niiralan Kulma Oy Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulma

3 TUNNUSLUKUJA Liikevaihto ,23 milj. euroa Tase ,49 milj. euroa Asuntoja kpl Asuntojen pinta-ala m2 -> keski 54 m2 Hakijatilanne 1300 hakijaa Vaihtuvuus 20,6 % (keskim. 66 valintaa ja 33 vaihtoa/kk) Vuokrasaamiset taseessa 356 tuhatta euroa; 0,10 /m2/kk

4 TUNNUSLUKUJA Keskivuokra ,55 /m2/kk, (muutos oli 0,43 euroa/m2/kk) Asuinneliövelka 500 /asm2 Käyttöaste 99,85 % Peruskorjaus; kaksi kohdetta/vuosi (60-80 asuntoa), uudisrakentamista harvakseltaan, tulevaisuudessa lisääntymässä Niiralan Kulmalla on asuntoa, mikä on 12 % kaikista asunnoista ja 30 % vuokraasunnoista Kuopiossa

5 ERI TEHTÄVISSÄ Johtoryhmä ja päällikkötaso 9 työntekijää, Toimisto 20, josta talous 5+4 ja aspa 8 ja muut 3 Työnjohto 5 työntekijää; 3 työnjohto, 1 varasto, 1 atk Siivous 32 täysaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää Kiinteistönhoito 30 työntekijää, Ammattimiestehtävät 25 työntekijää YHTEENSÄ 123 VAKITUISTA TYÖNTEKIJÄÄ Oppisopimuskoulutettavia kiinteistönhoidossa ja siivouksessa, kesätyöntekijöitä ja muita sijaisia noin 20 työvuotta

6 NIIRALAN KULMA OY:N ORGANISAATIOKAAVIO - asukasdemokratia - Matti Kuronen (pj., sd.) Leila Tuomainen (vpj., vihr.) Ella Kääriäinen (kesk.) Antti Mykkänen (kesk.) Risto Asikainen (vas.) Veikko Tiihonen (kok.) Sirkka-Liisa Halimaa (kok.) Seija Hakola (as. ed.) Eero Hakulinen (as. ed.) ASUKASDEMOKRATIA YHTIÖKOKOUS HALLITUS ASUKASNEUVOSTO ASUKKAIDEN PROJEKTIT KAIKKIEN ASUKKAIDEN YHTEISKOKOUS ASUKASVASTUUHENKILÖIDEN YHTEISKOKOUS Talon tai kustannuspaikan ASUKASTOIMIKUNNAN KOKOUS YHTIÖN PROJEKTIT Eteläinen alue: Minna Takala Martti Miettinen Elina Hakulinen (varalla Leasisko Pöntinen) Pohjoinen alue: Paavo Savolainen Raimo Lehtelä Hannu Lappalainen (varalla Keijo Karttunen) Talon tai kustannuspaikan kaikkien asukkaiden yleinen ASUKASKOKOUS TOIMITUSJOHTAJA Kari Keränen

7 NIIRALAN KULMA OY:N ORGANISAATIOKAAVIO - operatiivinen johto - TOIMITUSJOHTAJA Kari Keränen TALOUS- PÄÄLLIKKÖ Päivi Tolonen RAKENNUTTAJA- PÄÄLLIKKÖ Ari Marttinen KIINTEISTÖ- PÄÄLLIKKÖ Olli Kuronen ASUKASPALVELU- PÄÄLLIKKÖ Päivi Vanninen

8 Yrityksen arvot Niku-henki kestää isältä tyttärelle - Niku on yhteisöllinen, asukaslähtöinen ja taloudellinen

9 Yrityksen toiminta-ajatus/missio Edullisten ja riittävän laadukkaiden asumispalvelujen tuottaminen kuopiolaisille.

10 Visio 2015 Niiralan Kulma Oy on merkittävin ja halutuin kuopiolainen asuntojen omistaja sekä paikallisten vuokraasuntopalveluiden markkinajohtaja. Nikun asuntojen vuokra on alueellisesti edullisin ja asuntojen laatu on vähintään yleisten asuntomarkkinoiden vastaavien tasolla.

11 OMISTAJAN TAVOITTEET Asuntoja tuotetaan kysyntää vastaavasti ja asuntojen kunto pidetään laadukkaana ja asuinympäristö turvallisena, niin että asunnot saadaan vuokratuiksi (käyttöaste, peruskorjausohjelma) Asuntojen saatavuus (hakijamäärä, jonon liike; omatoimiseen asumiseen pystyville osoitetaan asunto kohtuuajassa) Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta (kustannusseurannan tulos ja lainat/asm2) Omarahoitusosuus 5 % k j i i i

12 Arakohteet ja vapaarahoitteiset kohteet Pääomamenot; pääomavuokrantasaus Hoitomenot, mihin voidaan vaikuttaa Korjausrahasto tai korjauseuro Asuntojen ja kiinteistöjen kunto, vuosikorjaukset ja kiinteistönhoito Asukastoiminta ja suhteet omistajaan Käyttöaste, vaihtuvuus ja pysyvyys Pitkän tähtäimen suunnittelu; kiinteistöstä pitää osata myös luopua

13 Arakohteet ja vapaarahoitteiset kohteet pidettävä vuokrien määrityksessä ja kustannus-seurannassa erillään Korjausrahaston kerääminen Mikäli vuokrataso sallii olisi hyvä rahoittaa myös peruskorjausten omarahoitusosuutta etukäteen kerätyllä rahalla

14 OMAKUSTANNUSVUOKRA: arava ja korkotukikiinteistöt (Aravarajoituslaki) (100 kpl) KOHTUULLINEN VUOKRA (Huoneenvuokralaki) vuokrat voivat määräytyä markkinaehtoisesti vapaarahoitteiset kiinteistöt (4 kpl) ja rajoituksista vapautuneet kiinteistöt (15 kpl) korkotukiasunnon ennen v (5 kpl)

15 Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella aravavuokraasuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin (omakustannusperiaate)

16 Hyväksyttäviä omakustannusvuokraan sisältyviä eriä ovat muun muassa menot, jotka aiheutuvat: 1)kiinteistön ja rakennusten hankinnasta tai rakentamisesta, = lainojen korot ja lyhennykset 2)kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta, = hoitomenovuokra 3)niiden perusparannuskustannuksista, = peruskorjaus lainojen korot ja lyhennykset 4)varautumisesta 2 ja 3 kohdan toimenpiteisiin, = peruskorjausrahasto, vuosikorjausrahasto 5)omalle pääomalle maksettavasta korosta (enintään 8 %) = verotusongelma osingonjaossa 6)omistajalle kuuluvien velvoitteiden hoidosta. =osakeyhtiölain, aravarajoituslain ym. lakien mukaiset velvoitteet; energian säästäminen, huoltokirja ym.

17 Saman omistajan omistamien aravalain ja uuden korkotukilain nojalla lainoitettujen vuokratalojen sekä vuokra-asuntojen vuokrat voidaan tasata. Tasaamisen tavoitteena on, että vuokrat mahdollisimman hyvin vastaavat asuntojen käyttöarvoa. Vuokrien tasauksessa suositellaan pääomamenojen tasausta, jolloin hoitomenot määritetään talokohtaisesti tai vuokran-määritysyksiköittäin. Pääomamenojen lisäksi voidaan tasata jaksottaiset korjauskustannukset, liiketilojen vuokratuotot, tontin vuokrat sekä kokonaisvuokra.

18 ERI AJANKOHTINA LAINOITETUT ASUNNOT: ASUKASVALINTA, VUOKRANMÄÄRITYS JA YHTEISHALLINTOLAIN NOUDATTAMINEN Rajoituksien alaiset aravavuokra-asunnot ja jälkeen lainoitetut korkotukiasunnot Ennen lainoitetut korkotukiasunnot 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevat asunnot Vapaarahoitteiset asunnot Rajoituksista vapautuneet asunnot I I I I > > > > Vuokran määräytymistä koskee omakustannusperiaate Vuokranmääritys vapaa Korkotukilain mukaan vuokrien tulee olla kohtuulliset Vuokrat voivat määräytyä markkinaehtoisesti huoneenvuokralain mukaan kuten vapaarahoitteisissa kohteissa Vuokrat voivat määräytyä markkinaehtoisesti huoneenvuokralain mukaan I > Saman omistajan omakustannusperusteisesti määräytyviä vuokria voidaan tasata I > I > I > I > Sovellettava yhteishallintolakia Omistajan harkinnassa Sovellettava yhteishallintolakia Omistajan harkinnassa I I I I > > > > Valtioneuvoston vahvistamat asukasvalintaperusteet Valtioneuvoston vahvistamat asukasvalintaperusteet Asukasvalinta on 15 % asunnoista täysin vapaa, muutoin valtioneuvoston vahvistamat asukasvalintaperusteet Asukasvalinta vapaa

19 Hoitomenot; mihin yhtiön omistaja, kiinteistön omistaja ja asukas voi vaikuttaa Asuntojen ja kiinteistöjen kunto, vuosikorjaukset ja kiinteistönhoito, suunnitelmallisuus Taloudellisen pitoajan sisällä tulee isoja vuosi-korjauksia, joihin on varauduttava etukäteen korjausrahastoa/ korjauseuroa keräämällä

20 Pääomatasaus 2005 Perus pääomavuokra Asunnon sijainti Asunnon ikä Huoneistosauna

21 PÄÄOMATASAUS NIIRALAN KULMA OY:SSÄ Vuodelle 2010 on pääomavuokran perustasoa korotettu kaikilla taloilla 0,14 eur/m2kk. Keskustaa lähinnä olevien kaupungin osien pääomaavuokraa on korotettu suhteessa enemmän, samoin uudempien kiinteistöjen. Huoneistokohtaisen saunan vaikutus pääomavuokraan pysyy ennallaan. Korotukset on jouduttu tekemään koska lainojen korkoja ja lyhennyksiä kertyy maksettavaksi aikaisempaa suurempi erä. 1. PERUSTASO: 1,20 v , , , , Perustasoon sisältyy myös varautuminen talon tulevaan peruskorjaukseen ja suurempiin jaksottaisiin vuosikorjauksiin. 2. KIINTEISTÖJEN SIJAINNIN MUKAINEN PÄÄOMAVUOKRA Keskusta, Haapaniemi Pohjolankatu, Linnanpelto, Rönö Rastaantie, Luistelijantie, Taivaanpankko, Särkiniemi Saarijärvi A, Itkonniemi, Inkilänmäki Saarijärvi B, Rypysuo, Kelloniemi Neulamäki, Jynkkä, Päiväranta, Särkilahti Petonen 1,35 1,10 0,85 0,70 0,55 0,40 v ,45 1,25 0,95 0,70 0,55 0, ,75 1,55 1,20 0,85 0,70 0, ,85 1,65 1,30 0,85 0,70 0, SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 30 eur/asunto/kk v SAUNA Kun talon asunnoissa on huoneistokohtainen sauna 0,60 v. 2005

22 4. KIINTEISTÖN RAKENNUS- TAI PERUSKORJAUSVUODESTA MÄÄRITETTÄVÄ PÄÄOMA ,00 0,00 0, ,20 0,20 0, ,50 0,50 0, ,81 0,91 0, ,14 1,34 1, ,48 1,68 1, ,84 2,04 2, ,84 2,34 2, * 2,60 5. KOKO YHTIÖSSÄ ON PÄÄOMAVUOKRAN LISÄKSI TASATTU TONTINVUOKRA 0,17 ja 0,20 /M2/KK ,18 /M2/KK 2010 PETOSELLA ON PÄÄOMAVUOKRAN LISÄKSI TASATTU TONTINVUOKRA 0,18 /M2/KK 2009 jo aikaisempina vuosina 0,17 /M2/KK Vuokralaskelman sivulta 2 osasta PÄÄOMAKULUJEN TASAUS on nähtävissä, minkä verran pääomavuokraa talolle kertyy yllä esitellyistä pääomavuokrista. Pääoma vuokran liukuman avulla on vuokrankorotukset tasattu 0,40-0,60-0,80 /m2/kk.

23 Rahoitussuunnittelu; laina-ajat eivät saa olla pidempiä kuin kiinteistöjen taloudellinen pitoaika Korkosidonnaisuus

24 PERUSKORJAUSLAINA 1000 EUR/M2 KORKOTUKILAINAN KULUT KORKOTUKILAINAN KULUT SILLÄ LAILLA KUIN 30 VUOTTA; 25 VUOTTA; LAINAN OTETTAVAN KORKOTASO% 3,4 KORKOTASO% 3,4 30 saldo lyhennys korko VUOKRA 25 saldo lyhennys korko VUOKRA EROTUS 1 0, ,26 1, ,27 1,00 2 0, ,25 1, ,22 0,97 3 0, ,24 1, ,17 0,94 4 0, ,22 1, ,12 0,90 5 0, ,21 1, ,08 0,87 6 1, ,70 2, ,53 0,83 7 1, ,66 2, ,46 0,80 8 1, ,63 2, ,40 0,77 9 1, ,60 2, ,33 0, , ,57 2, ,27 0, , ,12 3, ,04 0, , ,07 3, ,94 0, , ,02 3, ,85 0, , ,97 3, ,76 0, , ,92 3, ,66 0, , , ,99 0, , , ,85 0, , , ,71 0, , , ,57 0, , , ,42 0, , ,51 7, ,54 1, , ,35 7, ,32 0, , ,20 7, ,10 0, , ,04 7, ,88 0, , ,88 7, ,66 0, , , , , , , , , , , , , , , , YHTEENSÄ YHTEENSÄ EROTUS ,7 M2 NELIÖT ,59 VIIDEN VUODEN LAINA-AJAN PIDENNYS MAKSAA 30 VUODEN AIKANA -0, eur/m2/kk KOKO AJAN

25 EURIBOR 6/12 JA KESKIKORKO tam m i.99 heinä.99 tam m i.00 heinä.00 tam m i.01 heinä.01 tam m i.02 heinä.02 tam m i.03 heinä.03 tam m i.04 heinä.04 tam m i.05 heinä.05 tam m i.06 heinä.06 tam m i.07 heinä.07 tam m i.08 heinä.08 tam m i.09 heinä.09 tam m i.10 heinä.10 tam m i.11 6 kk (tod.pv/360) 12 kk (tod.pv/360) keski

26 41 % NIIRALAN KULMA OY VUOKRAT 2011 MENOT 9,30 /M2/KK 12 % 3 % 3 % 0 % 11 % 15 % 27 % 6 % 2 % 3 % 2 % 2 % LÄMPÖ 1,10 VESI 0,55 SÄHKÖ 0,19 JÄTE LUMI PUHT.PITO 0,27 TONTIN VUOKRA 0,18 KIINTEÄT PALKAT 1,42 VUOSIKORJAUKSET 1,01 VAKUUTUS 0,02 KIINTEISTÖVERO 0,17 MUUT HOITOKULUT 0,31 PKRAHASTO 0,31 LAINOJEN KULUT 3,76

27 NIIRALAN KULMA OY VUOKRAT 2011 ASUINVUOKRAT 8,49 /M2/KK 91 % 9 % LIIKETILA 0,33 VARASTO 0,01 AUTOPAIKKA 0,10 SAUNA 0,04 PESULA 0,01 SÄHKÖN MYYNTI 0,0 MUUT TUOTOT 0,15 YLIJÄÄMÄ 0,16 ASUNT0VUOKRAT 8,49 4 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 %

28 KYSYMYS: Niiralan Kulman keskivuokra on nyt 8,55 eur/m2/kk Mitä oletat sen olleen 1988 (3,19 eur/m2/kk) (23 vuokrankorotusta) TAI Millä %:lla edellisen vuoden vuokraa olisi joka vuosi pitänyt korottaa että olisi päädytty tähän vuokraan. Vastaus on (4,35 %)

29 NIIRALAN KULMA OY KULUT ERI VUOSILTA TOTEUTUNUT TAVOITE Palkat 0,65 0,73 1,00 1,00 1,06 1,19 1,23 Sosiaalikulut 0,12 0,20 0,23 0,22 0,22 0,29 0,30 Arvonlisävero 0,00 0,18 0,23 0,24 0,25 0,29 0,30 Kaukolämpölaskutus 0,56 0,58 0,72 0,88 0,94 0,95 1,10 Vesilaskutus 0,30 0,45 0,45 0,48 0,50 0,55 0,55 Sähkölaskutus 0,10 0,12 0,17 0,18 0,20 0,18 0,19 Puht.pito, jätehuolto, lumityö 0,10 0,12 0,24 0,23 0,25 0,26 0,27 Korjaus- ja huoltolaskutus 0,18 0,37 0,40 0,64 0,65 0,48 0,61 Kiinteistövakuutukset 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Katumaksu / kiinteistövero 0,05 0,02 0,27 0,44 0,28 0,18 0,17 Muut hoitokulut 0,09 0,23 0,23 0,29 0,22 0,33 0,36 HOITOKULUT YHTEENSÄ 2,18 3,01 3,96 4,62 4,60 4,71 5,10

30 HOITOKULUT YHTEENSÄ 2,18 3,01 3,96 4,62 4,60 4,71 5, TOTEUTUNUT TAVOITE Tontinvuokrat 0,13 0,13 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 Peruskorjausrahasto 0,19 0,25 0,69 0,14 0,33 Lainojen lyhennykset 0,46 0,94 2,03 2,19 2,52 2,76 2,75 Lainojen korot 0,88 1,55 1,71 1,52 1,02 1,35 1,23 Lainojen kulut yhteensä 1,34 2,49 3,74 3,71 3,54 4,11 3,98 TONTTI- JA PÄÄOMAKULUT YHT. 1,34 2,62 4,11 4,14 4,42 4,43 4,49 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ 3,65 5,63 8,07 8,76 9,02 9,14 9,59 -Yli (-)/alijäämä (+) 0,09 0,09 0,11-0,01-0,01-0,15-0,14 - Liiketilavuokrat, saunamaksut, 0,55 0,40 0,84 0,91 0,90 0,89 0,96 korkotuotot, muut tuotot KOKO VUODEN KESKI- VUOKRA ASUNNOISTA 3,19 5,32 7,34 7,83 8,11 8,09 8,49

31 Kuvio 3.7 Reaalitulojen kehitys asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan , kotitalouden käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti, mediaani

32 Vuokrien määrittely tehtävä asukkaille ymmärrettäväksi Kysyntää voi ohjata vähemmän halutulle alueelle tai isompiin asuntoihin vuokratason avulla Pienemmissä (halutuimmissa asunnoissa) korkeampi neliövuokra, tällöin erot muiden vuokran-antajien asuntoihin kautta linjan tasaisemmat Edullisin neliövuokra paikkakunnalla samantyyppisissä asunnoissa

33 UUSI JYVITYS 2010 PERUSVUOKRA + JYVITYSVUOKRA /m2 Jyvitysvuokraa peritään alkaen seuraavasti kun muutoksesta on toteutettu 66 % 100 % Huoneisto alle 30 m2 1,60 2,40 Huoneisto m2 1,20 1,80 Huoneisto m2 0,86 1,30 Huoneisto m2 0,54 0,80 Huoneisto m2 0,20 0,30 Huoneisto yli 80 m2 vain perusvuokra

34 PERUSVUOKRAN LISÄKSI PERITTÄVÄT MUUT MAKSUT Peruskorjattujen asuntojen tasovuokrat KESKITASO 0,40 eur/m2. =Vuokra/ Huoneistotaso 1 PAREMPI TASO 0,70 eur/m2. =Vuokra/ Huoneistotaso 2 Huoneistokohtainen sauna 30 eur/kk = Vuokra/ Huoneistosauna Jyvitysvuokra 0-2,40 eur/m2.

35 Pitkän tähtäimen suunnittelu koko kiinteistönpidossa; kiinteistöistä on joskus viisasta luopuakin Uudisrakentamispäätökset sopeutettava kysyntään, investoinnit ovat pitkäaikaisia Markkinatilanne, kysynnän ja tarjonnan tasapaino

36 Sisäilmaongelmat Uusavuttomat asukkaat, kaikki mulle heti asukkaat ja kuka minulle tämän korvaa asukkaat työllistävät määräänsä nähden kymmenkertaisesti

37 Asukastoimintaan kannattaa panostaa; vaikuttaa vaihtuvuuteen ja pysyvyyteen, kiinteistöjen kunnossa pysymiseen ja siisteyteen, yhteishenkeen ja imagoon Peruskorjauksetkin sujuvat paremmin

38 Pyrittävä siihen, että omistajalle ei tarvitse maksaa osinkoa, tällöin vuokrat ovat edullisempia myös sosiaaliseen asunnontarpeeseen ja pystytään paremmin varautumaan vuosikorjauksiin ja peruskorjausten omarahoitusosuuteen sekä lyhentämään lainoja lyhemmällä laina-ajalla kuin pisimmät aran sallimat

39 EI TYHJIÄ ASUNTOJA EI VUOKRASAAMISIA

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen HE 133/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 :n sekä aravarajoituslain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy Tarjoamme turvallista, kohtuu hintaista ja laadukasta asumista. Lainat edullisemmiksi Konvertoinnilla saatiin miljoonahyöty. s. 5 Työmaalle laatusertifikaatti Rakennusalalla torjutaan harmaata taloutta. s. 7 Palvelua keskeisillä sijainneilla Hekan taloushallinto keskitetään

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.

Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014. Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1. Erityisryhmien asumisen järjestäminen Tampereella prosessikuvaus ja linjaukset luonnos 2.1.2014 Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 13.1.2014 Johdanto Erityisryhmien asumisen järjestäminen on yhä tärkeämpi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020

HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys... 2 3. Vuokra-asuntokanta... 5 3.1 Kaupungin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004

VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2004 Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005 Vaso-kokous ja Yten toiminta 2004 Vaso-laajakaistan ensimmäiset kuukaudet Asukastoiminta

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS

ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS Asia 4 / Liite 3 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS Asuntoasiain ryhmä 19.1.2007 ASUNTOASIAIN ORGANISOINTISELVITYS VÄLIRAPORTTI 2 SISÄLLYS 1 TOIMEKSIANTO 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 4 2.1 Rakennuttaminen 4

Lisätiedot

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia

Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Hallitusforum Taloyhtiön talous - haasteita ja mahdollisuuksia Helsinki 19.3.2011 Mauri Marttila Kiinteistöliiton tutkimusjohtaja Suomen Kiinteistöliitto ry Esityksen pääsisältö Taloyhtiön talouskäsitteistä

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI

TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI TALOYHTIÖN TALOUDEN TILAN ARVIOINTI Mitä taloyhtiöstä kannattaa huomioida asuntoa ostaessa? Voit tehdä uuden kodin ostopäätöksen turvallisemmalla mielellä kun olet kartoittanut keskeiset asiat myös taloyhtiön

Lisätiedot

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015

Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007. 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6. Vason strategia 2007 2015 VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:n TIEDOTUSLEHTI TALVI 2006 3 Vuoden 2006 pihakilpailun tulos 6 4 5 5 Vason strategia 2007 2015 Vason asukkaille asiakaskortti Pitkään asuneelle Kymppihyvitys 9 11 Vason

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin historiaa ja nykypäivää

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin historiaa ja nykypäivää Meidän Pietari Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin tiedotuslehti 2/2006 Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin historiaa ja nykypäivää Ensimmäinen osakeyhtiömuotoinen vuokratalo, jossa Kajaanin kaupunki oli mukana

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

afílê'rui','..'si$rî;;

afílê'rui','..'si$rî;; afílê'rui','..'si$rî;; ) KUNNANHALLITUKSILLE KUNTI EN ASU NTOVI RANOMAISILLE I I \,(,-11 20140t631t2014-5 m:travu të- t ()t-.t,t

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot