ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet"

Transkriptio

1 ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy KTI Kiinteistötieto Oy

2 Raportti ladattavissa osoitteesta

3 Hankkeen tavoitteet ja toteutus Tavoitteena selvittää: Omakustannusperiaatteen toteutuminen, siihen liittyvät ongelmat sekä kehitystarpeet Vuokraan sisällytetyt erät Sovelletut vuokrantasausjärjestelmät ja niiden vaikutus vuokriin Korjauksiin varautumisen käytännöt ja vaikutus vuokriin Kuntien omakustannusvuokrien valvonta, siihen liittyvät ongelmat ja kehittämistarpeet toteutuu Toteutus: Kysely vuokranmäärityksen periaatteista: 38 yhteisöä Vuokra- ja kustannusaineisto: valitut alueet, 10 yhteisöä, 208 kohdetta Kysely kunnille omakustannusvuokrien valvonnasta: 27 kuntaa Haastattelut: 15 nimettyä vuokrataloyhteisöä: 5 valtakunnallista ja 10 kunnallista vuokrataloyhteisöä

4 Mikä on omakustannusvuokra? Aravarajoituslain (1190/1993) 7 :n ja vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 13 :n mukaan ARA-vuokra-asuntojen vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella aravavuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Hyväksyttäviä omakustannusvuokraan sisältyviä eriä ovat muun muassa menot, jotka aiheutuvat: kiinteistön ja rakennusten hankinnasta tai rakentamisesta, kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta ja hoidosta, niiden perusparannuskustannuksista, varautumisesta 2 ja 3 kohdan toimenpiteisiin, omalle pääomalle maksettavasta korosta (enintään 8 %) ja omistajalle kuuluvien velvoitteiden hoidosta.

5 Omakustannusvuokran määritys Kukin vuokrataloyhteisö määrittää omakustannusvuokran omalla tavallaan vuokrien sisällössä eroja toimijoiden välillä Eniten eroja seuraavissa tekijöissä: Omien varojen korko: peritäänkö ollenkaan / minkä suuruinen? Peruskorjauksiin varautuminen: kerätäänkö vuokrissa? kuinka paljon? Peruskorjausten rahoitus ja toimintatavat: tulorahoitus / uusi laina? Vieras pääoma: kuinka paljon; milloin otettu; miten korjaukset rahoitetaan? Tontin kustannus: oma vai vuokratontti? kunnan tuki? Ylläpito- ja hoitomenot: miten palvelut tuotetaan? tuottaako omistaja palveluja? Luottotappioiden ja vajaakäytön käsittely

6 Selvityksen kohderyhmä: yhteisöjen luokittelu Valtakunnalliset yhtiöt Avara Kunta-Asunnot SATO TA VVO Suuret kaupungit Helsinki Espoo Tampere Vantaa Turku Oulu Lahti Kuopio Muut kaupungit Hämeenlinna Iisalmi Joensuu Järvenpää Kajaani Kangasala Kemi Kerava Kotka Kouvola Kuusamo Lappeenranta Nokia Nurmijärvi Pori Porvoo Raahe Riihimäki Savonlinna Seinäjoki Tornio Vaasa Valkeakoski Varkaus

7 Omien varojen korko Peruskorjauksiin varautuminen

8 Vuokrien tasaaminen KTI Kiinteistötieto Oy

9 Vuokrien tasaaminen Aravarajoituslain ja korkotukilain mukaan saman omistajan vuokra-asuntojen ja -talojen vuokria voidaan tasata Tasauksessa osa kustannuksista kohdennetaan yhteisön koko asuntokannalle siten, että tasattavat kustannukset jakautuvat asunnoille oikeudenmukaisesti Vuokrien tasaamisen tavoitteena on, että: vuokrat vastaisivat mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa (sijainti-, laatu-, kunto- ja muut erottavat tekijät) yhteisöt pystyvät kantamaan vastuun taloudellisiin vaikeuksiin joutuneista yksittäisistä kohteista ilman, että koko yhteisön talous vaarantuu ARA suosittelee, että vain pääomamenot tasataan, mutta hoitomenojenkaan tasaamista ei kielletä

10 Yleisimmin tasataan pääoma- ja peruskorjauskustannuksia jotkut yhteisöt tasaavat koko vuokran

11 Peruskorjausten toimintatavat KTI Kiinteistötieto Oy

12 Peruskorjausten toimintatavat ARA suosittelee, että vuokrissa varauduttaisiin kiinteistöjen tuleviin peruskorjauksiin Korjauksiin varautumisen taso vaihtelee riippuen mm: omistajan strategiasta pyritäänkö kohteet vapauttamaan rajoituksista? kiinteistökannan iästä: mikäli vain uusia / samanikäisiä kohteita, voivat pääomamenot olla korkeita ei mahdollista varautua markkinatilanteesta: mahdollistaako kysyntätilanne varautumisen? rahoituksen saatavuudesta: ARA-lainaa ei yleisesti ottaen pidetä hyvänä instrumenttina korjauksiin onko muuta rahoitusta saatavilla?

13

14 Kuinka luonnehtisit yhtiön peruskorjauksiin liittyviä toimintatapoja? 1 ei koskaan aina korjauksia toteutetaan jatkuvasti siten, että kohteiden tekninen arvo / käytettävyys säilyy hyvällä tasolla (ka. 3,9) kohteita korjataan suurina peruskorjauksina ('huputetaan') (3,2) kohteissamme on runsaasti korjausvelkaa (2,9) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Vuokra- ja kustannustasot KTI Kiinteistötieto Oy

16 Tarkasteltu aineisto 208 kohdetta valituilta esimerkkialueilta Valtakunnalliset omistajat 86 kohdetta Kunnalliset 122 Vertailu kaupunginosa- / aluetasolla Valtakunnalliset vs kunnalliset ARA-asunnot vs vapaarahoitteiset asunnot Kaikki yhteisöt eivät pystyneet erittelemään kohdekohtaisia omakustannusvuokria Hoitokustannusten sisällössä ja käsittelyssä jonkin verran eroja yhteisöjen välillä Kohteiden iässä ym laatutekijöissä eroavaisuuksia alueiden sisällä

17 Perityt vuokrat vapaarahoitteisia vuokria matalampia, valtakunnallisten yhteisöjen vuokrat kunnallisia korkeampia

18 Omakustannusvuokrat vs perityt vuokrat selvitysaineistossa / PKS

19 Ylläpitokustannukset: ARA-kannassa hallinto- ja vuosikorjauskustannukset vapaarahoitteista asuntokantaa korkeampia

20 Vuokrien valvonta KTI Kiinteistötieto Oy

21 Vuokrien valvonta Kuntien asuntoviranomaiset valvovat omakustannusvuokria Valtakunnalliset yhteisöt toimittavat tiedot ARAlle, joka toimittaa ne edelleen kunnille Kerättävien tietojen määrä vaihtelee Tietojen hyväksikäyttö kunnissa vaihtelee

22 Vastaako nykyinen resurssimäärä tarvettanne siten, että ARAn ohjeistuksen mukainen vuokranmäärityksen valvonta toteutuu?

23 Kuinka arvioisit oman kuntanne omakustannusvuokrien noudattamisen valvonnan toteutumista? valvonta on toimivaa (25) vuokravalvonnan asiantuntemus on riittävää (24) vuokravalvonnan resurssit ovat riittävät (25) kunnan yhteisöille antamat ohjeet vuokranmääritystä valvontaa varten edellytetyt tietopyynnöt ovat selkeät (24) valvontaa varten edellytetty tietojen määrä on kohtuullinen yhteisöjen toimittamat tiedot ovat kattavat (24) tiedot yhteisöistä tulevat asetetussa aikataulussa (24) yhteisöt toimittavat pyydetyt lisäselvitykset (24) yhteisöjen toimittamat tiedot ovat yhdenmukaisia (24) yhteisöjen toimittamat tiedot tasausperusteista ovat yhteistyö yhteisöjen kanssa on toimivaa (23) edellytykset valtakunnallisten yhteisöjen valvontaan ovat valtakunnallisten yhteisöjen vuokrantasausjärjestelmät ARAn antama ohjeistus omakustannusvuokrien valvonnan 5 erittäin hyvin erittäin huonosti 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

24 Pitäisikö mielestäsi omakustannusvuokrien noudattamisen valvonta siirtää ARAn hoidettavaksi?

25 ARA-asuntojen omakustannusvuokrajärjestelmän kehittämistarpeita KTI Kiinteistötieto Oy

26 Yleisiä havaintoja Vuokrien taustalla olevat kustannukset ovat kaikki käytännössä markkinahintaisia Vuokria voidaan kestävästi alentaa vain alentamalla kustannuksia Korot: eivät sinänsä ongelma, kyse enemmän muista lainaehdoista Rakentamiskustannukset: rakentamismääräykset, tontit, käynnistysavustukset Hoitomenot: aika pitkälle jo optimoitu, ei suurta potentiaalia Peruskorjaukset: näistä säästäminen ei kestävä ratkaisu Vuokrien tasaaminen tärkeätä: Vuokrat tasaisempia Vastaavat paremmin käyttöarvoa Valtakunnallinen tasaus tärkeätä

27 Kehittämistarpeita Omakustannusvuokrien läpinäkyvyyden lisääminen Erojen selventäminen Perusteltujen päätösten tekeminen (viranomaiset, omistajat, asukkaat) Valvonnan kehittäminen Tavoitteet? Työnjako ARA kunnat Peruskorjausten rahoitus Läpinäkyvyys! Vuokrien tasaaminen Keskeistä yhteisöjen talouden kokonaisuuden hallitsemiseksi Sääntelyn selkeyttäminen Varmistuttava että kokonaisuus selkeä

28 Kiitos mielenkiinnostanne! Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy / Eerikinkatu 28 / HELSINKI Puh: / /

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne

ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2014 ARA-talojen hoitokulut ja kulurakenne Jessica Niemi, Mikko Hietala ja Hanna Kaleva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUMISEN RAHOITUS-

Lisätiedot

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen

Lisätiedot

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

HE 133/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen HE 133/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 :n sekä aravarajoituslain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO

KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO KONSERNIRAKENNE Kuopion kaupunki Niiralan Kulma Oy Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulma TUNNUSLUKUJA Liikevaihto 2010 32,23 milj.

Lisätiedot

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Päiväys Datum Dnro Dnr 12.8.2013 YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista

Lisätiedot

ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm

ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm 25 2 15 1 5 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 korkotuki 1 1768 766 9784 2526 6219 7391 7488 2974 5 2874 3869 263 23 233

Lisätiedot

Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA

Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA Niiralan Kulma Oy VUOKRIEN MÄÄRITYS 2013 VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ JA TASAUKSISTA OMAKUSTANNUSVUOKRA: arava ja korkotukikiinteistöt (Aravarajoituslaki) KOHTUULLINEN VUOKRA (Huoneenvuokralaki) vuokrat voivat

Lisätiedot

Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa

Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 175 Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa Essi Eerola Tuukka Saarimaa VATT Tutkimukset 175 joulukuu 2013 VATT TUTKIMUKSET 175 Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Olavi Syrjänen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013 TkL VTM Harri Isoniemi 7.2.2013 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA... 4 2. TILAKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011

YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA VUOSINA 2009-2011 Euroopan Komissio Kilpailun pääosasto 12.1.2012 TEM/2586/05.10.02/2011 YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (2005/842/EY) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

Lisätiedot

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto

Euroopan komissio Kilpailun pääosasto 18.12.2008 1752/031/2008 Euroopan komissio Kilpailun pääosasto YLEISIIN TALOUDELLISIIN TARKOITUKSIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) SUOMEN KERTOMUS KOMISSION PÄÄTÖKSEN (842/2005) TÄYTÄNTÖÖN- PANOSTA 1. KOMISSION

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy H yyr yläis - päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy www.hekalaiset.fi vnk.hyyrylaispaiva@gmail.com Ohjelma klo 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014

Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Opas arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintoihin 12.2.2014 Sisällys ALUKSI... 4 1 VALTION TUKEMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN ERITYISPIIRTEITÄ... 5 1.1 Asukasvalinta... 5 1.2 Vuokranmääritys... 6 1.3 Luovutukset...

Lisätiedot

afílê'rui','..'si$rî;;

afílê'rui','..'si$rî;; afílê'rui','..'si$rî;; ) KUNNANHALLITUKSILLE KUNTI EN ASU NTOVI RANOMAISILLE I I \,(,-11 20140t631t2014-5 m:travu të- t ()t-.t,t

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot