Asuntorakentamisen haasteet - rakennuttajan näkökulma. Suomen Asuntoliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntorakentamisen haasteet - rakennuttajan näkökulma. Suomen Asuntoliitto ry 27.11.2014"

Transkriptio

1

2 Asuntorakentamisen haasteet - rakennuttajan näkökulma Suomen Asuntoliitto ry

3 1. Taustaa: TA-Yhtymä -konserni 2. Tuotantoedellytykset ja pullonkaulat 3. Kitka- ja uhkatekijöitä 4. Kehityskohteita haasteena

4 1. Taustaa: TA-Yhtymä -konserni Yleishyödyllinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja

5 TA-Yhtymä Oy:n toimiala yhtiöjärjestys Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöä sisältyvissä säädöksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja, sekä tarjoaa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi siten, että tavoitteena ovat yhtiön hallitsemien asuntojen asukkaiden hyvät ja turvalliset asunto-olot. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita tai osuuksia. => aatteellinen perusta - aidosti yleishyödyllinen

6 TA-Yhtymä -konserni Yhtiörakenne TA-Yhtymä Oy TA-Asumisoikeus Oy Taova Oy Asumisoikeuskohteet Vuokrakohteet (As Oy:t ja KOY:t) Osaomistuskohteet (As Oy:t) Yleishyödyllinen konserni

7

8 Toimipisteet Kittilä Oulu Jyväskylä Kuopio Hämeenlinna Turku Tampere PKS Lahti

9 TA-Yhtymä konsernin asuntokanta Asuntoja n (10.000) Toimintakuntia 47 (35) Huoneistoala yli m² ( m²) Asunnon keskimääräinen koko 67 m² (68 m²) Asuntojen keskimääräinen ikä n. 12 vuotta (n. 10 v.) Vuosituotantotavoite yhteensä asuntoa

10

11 120 TA-Yhtymä konsernin liikevaihto M ARVIO 2014

12 1 800 TA-Yhtymä konsernin tase M ARVIO 2014

13 2. Tuotantoedellytykset ja pullonkaulat

14 A. Asuntotuotanto

15 TA-Yhtymä konsernin uudistuotanto E

16 TA-Yhtymä-konsernin asuntokannan kehitys

17 Asuntojen lukumäärä Asumisoikeusasuntojen asuntokanta omistajittain

18 B. Asiakkaat / kysyntä

19 100% TA-Yhtymä konserni käyttöasteet yhtiöittäin (kk-kohtaiset luvut) 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% loka syys elo heinä kesä touko huhti maalis helmi tammi joulu marras loka syys elo heinä kesä touko huhti maalis helmi tammi joulu marras loka syys elo heinä kesä touko huhti maalis helmi tammi

20 40% 35% 30% 25% 20% 15% 24,9 % 28,2 % 26,8 % TA-Yhtymä konsernin vaihtuvuusprosentti vuositasolla ,6 % 32,6 % 25,9 % 25,0 % 24,2 % 22,5 % 28,4 % 27,2 % 25,1 % 29,1 % 35,7 % 16,2 % 18,7 % 15,6 % 14,9 % 14,2 % 14,1 % 12,6 % 18,4 % 20,9 % ,7 % 17,8 % 16,6 % 16,2 % 16,7 % 10% 5% 0% TA-Yhtymä Oy Taova Oy TA-Asumisoikeus Oy TA-Konserni

21 Irtisanomisen syyt, vuokra ja asumisoikeus 1-10/2014 Vaihto TA:n sisällä Luovutus puolisolle /perilliselle /sopimuksen Syy ei tiedossa Muu syy Huonot liikenneyhteydet Alueen huonot palvelut Häiritsevät naapuri / häiriö talossa Vastikkeen suuruus Kiinteistön huono hoito Kiinteistön huono kunto Asunnon varusteet tai ominaisuudet Asunnon huono kunto Asunnon koko Perhekoon muutos Paikkakunnan vaihto Muutto työn tai opiskelujen vuoksi Muutto palv.taloon tai sairaalaan Muutto vuokra-asuntoon Muutto toiseen asoasuntoon Omistusas. hankinta tammikuu-lokakuu 2014, aso tammi-lokakuu 2014, vuokra %

22 Vuokrat ja TA-Asumisoikeuden käyttövastikkeet alueittain /m 2 /kk 20,00 18,00 Vapaarahoitteinen vuokra Kaikki vuokrat keskimäärin ARA-vuokrat TA-Ason käyttövastike (2015) 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00

23 Asiakkaat / kysyntä Kysyntää/tarvetta on, tyhjäkäyttö alhainen, uusien menekki hyvä Vaihtuvuus alhainen, poismuuton syyt tarvepohjaisia, asiakkaat tyytyväisiä Asuntojen kunto ja hinta kohdallaan Asolla on paikkansa asuntomarkkinoilla, ne parantavat asuntomarkkinoiden toimivuutta ja sitä kautta myös työvoiman liikkuvuutta. Aso-asukkaista 60 % tulee vuokrataloista: helpottaa vuokra-asunnon saantia. Tutkimusten mukaan asukkaiden ja kuntapäättäjien mielestä aso-asuntoja lisättävä Tyhjäkäyttö vaihtelee alueittain (Salo, Oulu), tuotteittain (vuokra vs. aso) sekä huoneiston mukaan (3 h + k -) ja ajankohdittain, ei esimerkiksi iän mukaan. Sosiaalisen asuntotuotannon asiakkaiden maksukyvyn rajat?! Tilastot eivät aina anna oikeaa kuvaa kysynnästä Kysyntää/tarvetta on, mutta tuotantomahdollisuudet eivät aina toteudu lainkaan tai ne ovat epäoptimaaliset.

24 C. Rahoitus

25

26

27 Laki asumisoikeusasunnoista / Käyttövastikkeen määräytyminen Asumisoikeuden haltijalta voidaan periä kohtuullista käyttövastiketta. Käyttövastikkeiden suuruuden tulee määräytyä niin, että vastiketuloilla voidaan kattaa yhteisöön kuuluvien asumisoikeusasuntojen ja niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja ylläpidon edellyttämät, kohtuullisen taloudenhoidon mukaiset menot. Käyttövastike ei saa olla paikkakunnalla käyttöarvoltaan samanveroisista huoneistoista yleensä perittäviä vuokria korkeampi.

28 Korkotukilainojen omavastuu Asumisoikeusasunnot Vuokra-asunnot 3,5 % > 1,0 % Tasapuolinen kohtelu?

29 Talouden näkymät Lokakuu 2014

30 Korkotukilainojen keskikoron ja 1301-lainojen koron kehitys Korkotukilainat (keskinettokorko) Arava (1301-lainat, netto) 7,00% 6,00% 5,00% Yli 4 milj. /v 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

31 Valtioneuvoston päätös Vuokra aso kytkös pois 100 M lisää asoihin (pois vuokrasta) 900 -> 1500 aso-asuntoa -> Tuotantomahdollisuudet paranivat merkittävästi.

32 Rahoitus Rahoitusta on saatavilla riittävästi tällä hetkellä, tarjoajia vähän Arava-lainat ylikorkoisia taloudellinen rasite lankeaa asukkaille (heikentää kohtuuhintaisuutta) Korot alhaisella tasolla, aso-asunnoilla alle omavastuurajan -> korkojen mahdollinen nousu siirtyy täysimääräisenä asumisen hintaan (=heikentää kohtuuhintaisuutta) Uusien asumisoikeusasuntojen omavastuukorko korkeampi kuin uusilla vuokra-asunnoilla (vaikka Aso-laki ) Asoille kohdennettiin lisärahoitusta samalla, kun kytkös vuokraasuntotuotantoon purettiin hyvä päätös! Rahoitus ei ole tällä hetkellä tuotannon kannalta pullonkaula.

33 D. Tontit ja rakentaminen

34 Tontit Kaikki tarjotut tontit eivät sovellut ARA-tuotantoon (hinta usein ok, muu soveltuvuus tuotantoon ei) Määräykset voivat johtaa epäoptimaalisiin huoneistojakaumiin (keskipinta-alavaatimukset, autopaikkavaatimukset) ja/tai tarpeettoman korkeisiin hintoihin ARA-hintaisia tontteja on saatavilla kunnilta, rakennusliikkeiltä (neuvottelu-urakat) sekä yksityisiltäkin tällä hetkellä Kaikki kunnat eivät ole tuotanto-ohjelmassa (Salo, Oulu, ) Tonttien sijainnissa toivomisen varaa kuntien sisällä Tontteihin sitoutuu varoja, joiden kiertonopeus vaikuttaa merkittävästi tuotannon volyymeihin -> tonttien käyttö pitäisi pystyä ennakoimaan hyvin ei ennakoimattomia muutoksi määräyksissä. Rakentaminen tai tonttien saanti eivät ole pullonkaula (lyhyellä tähtäimellä), vaikka niukkuuttakin on erityisesti hyvillä paikoilla sijaitsevista kerrostalotonteista.

35 Rakentaminen Tarjouskilpailuihin osallistuminen hyvää tasoa, rakentajilla (koko hankintaketjulla) halua rakentaa myös yleishyödyllistä tuotantoa Kilpailu-urakat vaativat pidempää suunnittelujännettä ja sitoo pääomia tontteihin ja suunnitteluun rajalliset varat tonttisijoituksiin, johtaa yhdessä hitaan tonttikierron kanssa pienempään tuotantoon Neuvottelu-urakat kilpailevat keskenään (tarjonta ylittää kysynnän), mutta tätä kilpailunäkökohtaa karsastetaan Neuvottelu-urakat ovat kuitenkin hinnallisesti kilpailukykyisiä Rakentamista koskevat säännöstöt ja joidenkin prosessien hitaus jarruttavat tuotantoa ja nostavat tarpeettomasti kustannuksia Rakentaminen itsessään ei ole pullonkaula (lyhyellä tähtäimellä). Byrokratiatalokoita odotellaan edelleen.

36 3. Kitka- ja uhkatekijöitä

37 A. Rakentamisen kustannukset

38 Ei pidä unohtaa kustannusten uhkaavaa tummaa pilveä

39 Rakennuskustannusindeksi: talotyyppi-indeksit (2005=100) Lähde: Tilastokeskus

40

41

42 TA-Yhtiöiden investoinnit uudistuotantoon 2014 on noin 160 miljoonaa euroa. Asuntotuotannon arvosta on veroa n. 40 % Tuotantomme tuottaa veroa noin 64 miljoonaa tänä vuonna.

43 B. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset

44 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin kehitys (vuosimuutos-%) Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 %. Inflaatio 1,0 % Lähde: Tilastokeskus

45 TA-Asumisoikeus Oy:n menorakenne (1-12/2013) Poistot 28 % Kiinteistötoiminta 37 % Korkot 21 % Yhtiötoiminta 14 %

46 TA-Asumisoikeus Oy:n kiinteistöjen hoitomenojen rakenne (Budjetti vuodelle 2015) Satelliitti/kaapeliTV 1,0 Vakuutusmaksut 0,9 Tontinvuokra 3,0 Jätehuolto 5,4 Autopaikkavuokrat 1,1 Hissit 1,1 Vuokra, mm.matot 0,4 Muut hoitokulut 0,4 Lämpöenergiamaksut 23,9 Sähkömaksut 7,0 Kiinteistövero 9,2 Vesi- ja jätevesimaksut 12,4 Huoltopalvelu 15,5 Kunnossapito, korjaukset 18,7

47

48

49

50

51

52 TA-Yhtiöiden kiinteistöjen hoitomenot ovat vuonna 2014 noin 38 miljoonaa euroa. Hoitomenoista on veroa n. 30 % Kiinteistömme tuottavat veroja vuonna 2014 yhteensä 11 miljoonaa euroa.

53 Valtion tukema asuntotuotanto vai valtiota tukeva asuntotuotanto?

54 Tuotantoedellytykset lyhyellä tähtäyksellä: V Asiakkaat / kysyntä V Rahoitus (lainat, korot, korkotukivaltuutus) V Tuotanto (rakentajat ym.) V Tontit? Kustannukset (rakentamisen/ylläpidon)? Määräykset ja niiden muutokset + byrokratia

55 Tuotantoedellytykset pitkällä tähtäyksellä: V Asiakkaat / kysyntä V? Rahoitus (lainat, korot, korkotukivaltuutus)? Tuotanto (rakentajat ym.)? Tontit? Kustannukset (rakentamisen/ylläpidon)? Määräykset ja niiden muutokset + byrokratia

56

57 1 800 Asuntotuotanto

58 Valmiit Asuntotuotanto Rakenteilla

59 Valmiit Asuntotuotanto Rakenteilla

60 4. Kehityskohteita haasteena

61

62 Kaikki ei valmistu hetkessä La Sagrada Familia ?

63 Edistetään kohtuuhintaista asumista: 1. kannustamalla ARA asuntojen rakentamista erityisesti kasvukeskuksiin 2. asumisoikeusasunnoille ei aseteta tuotantorajoituksia (ei vuokra/aso -kytköstä) lisää kohtuuhintaisia asuntoja parantaa työvoiman liikkuvuutta helpottaa välillisesti vuokra-asuntotarvetta 3. myöntämällä asumisoikeusasuntojen rakentamista varten samat tuet (käynnistysavustus ja korkotuki), kuin vuokra asuntojen rakentamiseen 4. hillitään rakentamisen ja asumisen verotusta, etteivät hinnat karkaa 5. asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen nykyaikaisempaan suuntaan 6. säilytetään nykyinen mahdollisuus tasauksiin ja varautumiseen korjauksiin => Yleishyödyllisen vuokra ja aso-tuotannon tulevaisuuden turvaaminen

64 Things do not happen. They are made to happen. John F. Kennedy

65

66

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy

päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy H yyr yläis - päivä 5.10.2013 Finlandia-talo Helsinki-sali Järjestäjä: Vuokralaisneuvottelukunta Helsingin kaupungin asunnot Oy www.hekalaiset.fi vnk.hyyrylaispaiva@gmail.com Ohjelma klo 9.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A

Vuosikertomus 2012 y S o Soikeu Sumi Suomen A Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Suomen Asumisoikeus Oy Vuosikertomus 2012 Klariksentie 3:een Espoon Suurpeltoon valmistui toukokuussa Asokotien uusin, 58 asunnon kohde. Asukkaat ovat kehuneet

Lisätiedot

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Päiväys Datum Dnro Dnr 12.8.2013 YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Näkökulma erityisryhmien asumiseen - ARAn rahoituksen tuen mahdollisuudet ja vaihtoehdot Sisältö: 1. ARAn tuki erityisasumiseen: - erityisryhmien investointiavustus ja korkotukilaina - korjausavustus 2.

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO

KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO KUSTANNUSPAINEET - TAVOITTEENA KOHTUULLINEN JA KILPAILUKYKYINEN VUOKRATASO KONSERNIRAKENNE Kuopion kaupunki Niiralan Kulma Oy Kiinteistö Oy Kuopion Ellankulma TUNNUSLUKUJA Liikevaihto 2010 32,23 milj.

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2012 Asuntosijoitusyhtiö SATOn alkuvuoden investoinnit noin 100 milj. Investoinnit painoittuivat uusiin vuokra-asuntoihin Yhteenveto ajalta 1.1.- 30.9.2012 (1.1. 30.9.2011)

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 investoinnit n. 100 M

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 investoinnit n. 100 M osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 investoinnit n. 100 M 1 SATO MISSIO SATO on hyvän asumisen toteuttaja VISIO Asunnot ovat intohimomme asunnoissamme 50 000 tyytyväistä asukasta 2020 strategiset tavoitteet

Lisätiedot

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa

ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa ARAn rahoituskäytännöt palveluasumisen rahoituksessa Sisältö: ARAn tuki erityisryhmille: Avustus, korkotuki, täytetakaus Tukikelpoiset yhteisöt : Yleishyödylliset asuntoyhteisöt Tuen myöntämisen periaatteita,

Lisätiedot

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.

SATO Vuosikertomus. SATO Oyj Vuosikertomus 2005. SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato. SATO Vuosikertomus 05 SATO Oyj Vuosikertomus 2005 SATO Oyj, Panuntie 4, PL 401, 00601 Helsinki Puh. 0201 34 4000, faksi 0201 34 4355 www.sato.fi Yhteystiedot Helsinki SATO Oyj Panuntie 4 PL 401, 00601

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla

VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus. Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla 2/2004 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus TALOUS Tekesin Ari Ahonen Teknologiaohjelmalla ulos suljetun talouden ajasta Teknologiaohjelmalla Yhteiskuntavastuu Tekesin teknologiajohtaja Ari Ahosen

Lisätiedot