ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm"

Transkriptio

1 ARA vuokra-asuntojen uustuotannon vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm korkotuki arava, vuosim

2 ARA vuokra-asuntojen perusparannuksen vuosimaksulainat ja korkotuki, as.lkm korkotuki arava, vm lainat

3 ARA vuokra-asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen vuosimaksulainat, milj perusparannus 6,7 129,9 151,1 112,2 149, 214,2 263,1 135,8 131,2 9,2 123,3 112,2 99,6 8,6 62,7,, uustuotanto 985,9 1221,9 63,2 385,3 371, 426,5 816,9 578, 442,3 564, 744,7 374,3 31,5 224,1 92,4 69,4 23,3

4 ARA vuokra-asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen korkotukilainat, milj perusparannus 4,8 2,2 13,1 1,4 37,1 37,7 48,6 27,6 22,6 15,7 14,6 8,4 4,5 14,9 53,7 85,9 127,8 72,6 uustuotanto 95,8 34, 595, 149,5 424,9 58,1 541,4 225,5 369,9 232,9 3,1 17,9 177,2 182,3 248, 21,1 316,6,

5 ARA vuokra-asuntojen uustuotannon ja perusparannuksen rahoitus yht. vv , milj uustuotanto perusparannus korkotukilainat 4782,3 62,4 aravalainat 8224,8 1915,8 Yhteensä 137,1 2518,2

6 Vuosimaksulaina 1996, vuokratontti, aravalaina 15 e/asm2, 1. vuosimaksu 4%, infl. 21 eteenpäin keskimäärin 2%/vuosi, korkokatto 3,74 % 12 1 peritty korko e/vuosi lyhennys e/vuosi p.omitettava korko Lainapääoma v. 29: 1342 e

7 Vuosimaksulaina 1996, vuokratontti, aravalaina 15 e/asm2, 1. vuosimaksu 4%, infl. 21 eteenpäin keskimäärin 2%/vuosi, korkokatto 3,74 %, pääomitus ylittäville koroille 14 korko e/vuosi lyhennys e/vuosi lainapääoma e/asm

8 Uustuotannon vuosimaksulainojen vv (maaliskuu) ja kotitalouksien uusien nostettujen asuntoluottojen korot 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, lainavuosi ,1 3,6 3,1 3,5 3, 3,7 3,6 3,7 5,2 5, 3,9 2, 1,8 2,5 3,4 3,74 3,74 lainavuosi ,1 4,6 4,1 4,5 4, 4,7 4,6 4,7 6,2 6, 4,35 2,45 2,25 2,95 3,74 3,74 3,74 lainavuosi , 4,5 4,45 4,4 5,1 5, 5,1 6,6 6,4 4,35 2,45 2,25 2,95 3,74 3,74 3,74 lainavuosi ,65 4,6 5,3 5,2 5,3 6,8 6,6 4,35 2,45 2,25 2,95 3,74 3,74 3,74 lainavuosi 2-1 4,9 6,4 6,2 4,35 2,45 2,25 2,95 3,74 3,74 3,74 lainavuosi 22-5,45 4,35 2,45 2,25 2,95 3,74 3,74 3,74 kotital. uudet lainat 6,95 5,64 5,61 4,67 5,4 5,99 4,74 3,49 2,99 3,8 3,46 4,5 4,85 3,5

9 ARA vuokra-asuntojen uustuotannon 1. vuosimaksut ja niiden vuotuiset tarkistukset 6 vuosimaksun tark.% 1.vuosimaksu, % lainasta vuosimaksun tark.% 5, 3,6 2,1 1,6 1,55 1,5 2,2 2,1 2,2 3,7 3,5 2,4,5,3 1, 1,9 2,6 4,4 1.vuosimaksu, % lainasta 4,5 4,65 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

10 Valtion asuntorahaston rahavirtoja milj. e milj. e Korkotuotot Lyhennykset Ylimäär. lyhennykset Korot+ lyhennykset Korkotuki Avustukset Viimeinen Fennica-velka -335 Siirto TMA:oon Rahoitusmenot Rahoitusylijäämä Lainapääoma Korkotuotot/lainapääoma 3,5 % 3,8 %

11 Vuosimaksulainojen tulot eri keskim. infl. vaihtoehdoilla milj. e/vuosi 2%v 1,5%v 1%v e9 e1 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e2 e21 e22 e23 e24 e25

12 Vuosimaksulainat Lainojen kesto ulottuu keskimäärin noin 3-35 vuodelle eli 9-luvun alussa myönnetyt lainat päättyvät 22- luvun alussa ja 9-luvun loppupuolella myönnetyt. 23- luvulla riippuen inflaation kehityksestä, vuosimaksusysteemi on valtiolle edullinen, se on täysin indeksisidonnainen, mikä toisin perin merkitsee myös lainapääoman täyttä indeksisidonnaisuutta, koron sitominen valtion viitekorkoon ja omavastuun pitäminen 3,4 %:ssa sekä kattokoron määrääminen merkitsevät sitä, että lainalyhennykset kertyvät jatkossa entistä paremmin. Lyhennykset ovat kuitenkin hyvin takapainoisia, mikä voi olla rajoittamassa talojen hyvää kunnossapitoa

13 Aravalainojen konvertointi Vanhoja vuokra-aravalainoja, so. ennen vuotta 199 myönnettyjä, on konvertoitu runsaasti pankkilainoiksi; näiden lainojen kanta lienee enää reilusti alle miljardi euroa, joten vuokratalojen (ml. asumisoikeusasunnot) vuosimaksulainat kattavat rahaston kannasta varmaan yli 9 %. Vanhojen aravalainojen konvertointi on tapahtunut pääosin kiinteistöpantilla, mutta kuntayhtiöissä yleensä kunnan takauksella, vuoden 29 alusta alkaen voi saada valtion takauksen, kun konvertoi vanhan aravalainan. Kun vuosimaksulainojen korko on kohtuullinen, lukuun ottamatta perusparannus- ja asumisoikeuslainoja, konvertointi-into saattaa vähentyä, vaikka valtio tarvitsisi näitä saataviaan jatkossa kipeästi yleiskatteeksi, eräs vaihtoehto olisi avata konvertointi siten, että jäljellä oleva vuosimaksulainan pääoma muodostaa korkotukilainan 1. vuoden pääoman ja korotukea maksetaan nykyiseen tapaan. Pääomavuokraa korotettaisiin kuten vuosimaksulainassa. Tällöin näihin lainoihin tulisi myös valtion tukea jossain määrin. Jotta velalliset innostuisivat asiasta laajemmin, voitaisiin kohdekohtaiset rajoitukset lopettaa korkotuen lakattua. Tämä järjestely lyhentäisi korkotuen noin vajaaseen 2 vuoteen, konvertointi voisi olla määrältään 5-7 mrd. euroa; valtion asuntorahaston rahoitustulot jäljellä jäävästäkin lainakannasta riittävät hyvin lisääntyvien korkotukien maksuun ja pitkälle vuosittain noin 5 uuden vuokra-asunnon tuotannon korkotukeen sekä nykytasoisiin rahastosta maksettaviin avustuksiin. Valtio saisi omia saataviaan avoimesti ja nopeasti ilman vippaskonsteja ja voisi korvata ulkoista lainanottoaan tältä osin.

14 Käyttö- ja luovutusrajoitukset (1) nykyiset asuntokohteiden käyttö- ja luovutusrajoitukset silloin, kun valtion tukea vuokra-asumiseen on olemassa, vaikuttavat perustellulta. Sen sijaan muihin rajoituksiin voi suhtautua melko kriittisesti. Näillä tarkoitan yleishyödyllisten yhteisöjen talouden ja tuloksen käytön rajoituksia. Lainsäädännön mukaan yleishyödyllisen yhteisön on jätettävä taloudellinen tulos yhtiöön lukuun ottamatta korvausta omalle pääomalle. Tämä siinäkin tapauksessa, jolloin lainoituskohteen käyttöja luovutusrajoitukset ovat poistuneet. Oma pääoma on näissä yhteisöissä puolestaan ainakin periaatteessa valtion tukemien kohteiden yhteenlaskettu alkuperäinen oma pääoma. Tämä pääoma on märäntynyt vuosien saatossa ja näin ollen myös siitä saatava korvaus, tällainen asetelma on johtanut moniin vaikeuksiin mm. pääoman hankinnassa. Esimerkiksi suurin osa kunnista ei enää panosta omistamiin yhtiöihinsä, vaan edellyttää niiden hankkivan uustuotantoon tarvittavat omat varat omilla tuotoillaan. Yksityisen puolen yhtiöiden on kerättävä omat varansa osakeanneilla tai pääomalainoilla, joille on maksettava osingot tai korot. Yleishyödyllisten yhteisöjen vakuusasemaa rajoittaa yhtiöihin kohdistuvat rajoitukset, ei niinkään kohdekohtaiset, rahoitusaseman parantamiseksi ja tulevien korjausten varalle on ryhdytty keräämään omakustannusvuokran ylittävillä ylimääräisillä vuokrilla useimmissa yhteisöissä tulevia korjauksia varten asuintalovarauksen nimellä kulkevaa tulosta, johon verottaja antaa verovapauden silloin kun se puretaan korjauksiin. Nämä varaukset ovat nykyään melko mittavia ja ne on tehty 95 prosenttisesti yleishyödyllisissä vuokrataloyhteisöissä. Vuonna 21 asuintalovarausten määrä oli yhteensä 355 milj. euroa ja vuonna 26 yhteensä 63 miljoonaa euroa. Viime mainittu summa oli kaikkien ARA vuokra-asuntojen vuokrasummasta noin 25%. Eräissä yhteisöissä varausten summa kattaa yli puolet vuosittain perittävien vuokrien määristä. Vuokria valvovat viranomaiset ovat hyväksyneet em. menettelyn aravalain mukaisen vuokrien omakustannusperiaatteen osaksi

15 Käyttö- ja luovutusrajoitukset (2) vuokra-asuntojen kohtuuhintaisuuden ja omakustannusperiaatteen lähtökohdasta käsin olisi täysin riittävää, jos rajoitukset koskisivat vain lainoitus/korkotukikohteen käyttöä ja luovutusta. Kaikki muut rajoitukset johtavat ennemmin tai myöhemmin vääristymiin eikä yhteisöjen talouden ja tuloksen käytön sääntely taida oikein istua nykyaikaan, missä edes valtiolla ei enää ole nolla-rahaa puhumattakaan muista tahoista. Huono esimerkki siitä, mihin on jouduttu on se, että monet kunnat suunnittelevat koko ARA kantansa myyntiä ja monet ovat sen jo tehneet. Jos näistä yhtiöistä ei saada kuin märäntyneen oman pääoman tuotto, se ei paljoa auta, mikäli siirrytään kokonaan vain kohdekohtaisiin rajoituksiin, jouduttaneen vuokranmäärityksen valvontaa varmaankin tarkastelemaan uudelleen omakustannusperiaatteen näkökulmasta samoin kuin kertyneiden asuintalovarausten purkuvapauteen liittyviä asioita. Ylimääräisiä, korjauksia varten kerättyjen vuokrien ylimääräiset tulothan näkyvät asuintalovarauksena (eli edellisten vuosien voittoina) ja varausten purku voi tapahtua ilman veroseuraamusta vain korjauksiin käytettynä. Varausta voidaan käsitykseni mukaan purkaa myös näyttämällä se tilinpäätöksessä voittona ja maksamalla siitä verot.

16 Vuokratasoja eräissä kaupungeissa 28/1/1 vuokran erotus vapaarahoitteisen ja aravaneliö- /M2/KK: HELSINKI 3,99 KUOPIO 1,86 TAMPERE 1,61 OULU 1,5 JOENSUU 1,47 VANTAA 1,44 KOTKA 1,44 JYVÄSKYLÄ 1,43 ESPOO 1,36 LAHTI 1,32 RAUMA 1,32 PORVOO 1,29 KAUNIAINEN 1,14 KOUVOLA 1,13 ROVANIEMI 1,9 LAPPEENRANTA 1,5 HYVINKÄÄ,98 LOHJA,94 IMATRA,83 MIKKELI,8 JÄRVENPÄÄ,79 VALKEAKOSKI,78 SALO,75 RAAHE,68 TURKU,66 HÄMEENLINNA,62 SEINÄJOKI,62 PORI,55 VARKAUS,47 KERAVA,46 NAANTALI,45 KEMI,43 VAASA,42 KOKKOLA,32 RIIHIMÄKI,23 RAISIO,15 FORSSA,15 TUUSULA,14 VIHTI,8 NURMIJÄRVI -,2 UUSIKAUPUNKI -,3

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Päiväys Datum Dnro Dnr 28.10.2013 YM9/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Olavi Syrjänen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ

HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ HELSINGIN SOSIALIDEMOKRAATIT R.Y. KOHTUUHINTAINEN ASUMINEN JA SEN EDISTÄMINEN HELSINGISSÄ TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Elokuu 214 1 2 Helsingin sosialidemokraatit r.y:lle Helsingin sos.dem. piiri asetti työryhmän

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus-

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain 13 :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI Lausunto 1 (12) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM030:00/2013 Viite: Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO:

Lisätiedot

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013)

ARAn tuet 2013. Hakuohje 31.1.2013. (päivitetty 27.6.2013) ARAn tuet 2013 Hakuohje 31.1.2013 (päivitetty 27.6.2013) 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1 HAKUAJAT... 5 1.1 Korkotukilainat... 5 1.2 Muut avustukset ja akordit... 5 1.3 Takauslainat vuokrataloille... 5 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien.

Päiväys Datum. Kulma Oy) antoivat yhteisen lausunnon, ja yksityishenkilöt antoivat seitsemän lausuntoa lähinnä asumisoikeusasuntoja koskien. Päiväys Datum Dnro Dnr 12.8.2013 YM6/600/2013 Viite Hänvisning Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vuokra asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki osaomistusasuntojärjestelmästä.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen maksajina? tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Tampereen kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot