ITÄ-SUOMEN VUOKRALAISPÄIVÄT MIKKELI. Hannu Sormunen Toimitusjohtaja Mikalo Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN VUOKRALAISPÄIVÄT 23.5.2013 MIKKELI. Hannu Sormunen Toimitusjohtaja Mikalo Oy"

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN VUOKRALAISPÄIVÄT MIKKELI Hannu Sormunen Toimitusjohtaja Mikalo Oy

2 Mikalo Oy Yleistä Talous Asukastoiminta Mainonta ja markkinointi

3 Yleistä

4 Yleistä Yhtiö on perustettu nimellä Mikkelin Vuokratalot Oy alkaen Mikalo Oy Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Mikkelin kaupunki Yhtiöön on fuusioitu tai ostettu: yhtiötä yhtiötä yhtiötä yhtiötä

5 Yleistä Yhtiöjärjestys 2 TOIMIALA Yhtiön toimiala on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavia osakkeita ja vuokrata kiinteistöjä ja huoneistoja sekä huolto- ja isännöintitoiminta.

6 Yleistä Ympäristöpäämäärät Kiinteistöjen käyttöiän optimointi Rakennusten energiataloudellisuuden parantaminen Veden käytön tehostaminen ja jätemäärien vähentäminen Terveelliset toimivat olosuhteet Liittyminen rakennettuun ympäristöön ja luontoon

7 Yleistä Mikalo Oy, organisaatio

8 Yleistä Henkilökunta Talous- ja hallintotehtävät 20 Huoltomiehet 27 Remonttimiehet 3 Siivoojat 11 Yhteensä 61

9 Yleistä Asunnot

10 Yleistä Toimialue

11 Yleistä Kuntaliitos 2013, Ristiina ja Suomenniemi Mikkeliin. Ristiina: - RVT Oy, sulautuminen Mikalo Oy:n asuntoa Suomenniemi: - As Oy Käkilehto, 8 asuntoa - As Oy Suomenniemenkäki, 7 asuntoa - As Oy Suomenniemen Teerilehto, 6 asuntoa - Sulautuminen Mikalo Oy:n

12 Yleistä Rakennushankkeet 2013 Sammonkatu 24 - purettu 27 asuntoa - valmistuu syksyllä, 24 asuntoa Pitkälahdentie 1 - valmistuu loppuvuodesta, 12 asuntoa

13 Yleistä Sammonkatu 24

14 Yleistä Sammonkatu 24

15 Yleistä Sammonkatu 24

16 Yleistä Sammonkatu 24

17 Yleistä Sammonkatu 24

18 Yleistä Pitkälahdentie 1

19 Talous

20 Talous Tunnuslukuja muutos yks. Kiinteistön tuotot Bruttoinvestoinnit Taseen loppusumma Valmistuneet asunnot kpl Peruskorjatut asunnot kpl Asuntojen lukumäärä kpl Uudet vuokrasopimukset kpl Asuntojen keskineliövuokra ,68 9,28 0,40 /m 2 /kk Talokohteiden määrä kpl Asuntopinta-ala m 2 Rakennustilavuus m 3 Asukkaita asukasta Henkilökunnan määrä henkilöä

21 Talous Tunnuslukuja Selite Käyttöaste ASRA % 98,75 98,94 Keskimääräinen korko-% 4 3,86 Korkokulut / asm 2 /kk 1,54 1,58 Maksuvalmius (QR yleinen) indeksi 0,39 0,42 Maksuvalmius ( QR Arava) indeksi 1,17 1,39 Luottotappiot / asm 2 /kk 0,02 0,02 Omavaraisuusaste % 13,39 10,68 Oman pääoman osuus taseesta % (sis.tertiäärilainaa ) 21,35 18,28 Oman pääoman osuus taseesta ilman tertiäärilainaa % 13,36 10,65 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,92 4,56 Selviytymisindeksi 102,73 103,18

22 Talous Tunnuslukuja /m 2 /kk /m 2 /kk Pääomakulut 4,27 4,61 Korot 1,54 1,58 Lyhennyks et 2,73 3,03 Hoitokulut 5,76 5,28 Henki l ös tökul ut 1,27 1,27 Hallintopalvelut 0,30 0,26 Käyttö- j a huol topal vel ut 0,36 0,34 Ulkoalueiden hoitopalvelut 0,09 0,09 Siivouspalvelut 0,02 0,04 Lämmi tys 1,16 1,05 Vesi- ja jätevesi 0,47 0,44 Sähkö 0,25 0,26 Jätehuol to 0,19 0,18 Vahi nkovakuutuks et 0,08 0,07 Ki i ntei s tövero 0,18 0,18 Oman kiinteistötyön alv 0,17 0,18 Korjaukset ja huolto 1,04 0,75 Muut hoi tokul ut 0,01 0,02 Tontin vuokrat ja vastikkeet 0,17 0,15 Pääoma- ja hoitokulut 10,03 9,89

23 Talous Tunnuslukuja Asumiseen liittyviä tunnuslukuja Muutos Asuinpinta-ala m² Asuntoja kpl Asukkaita asukasta Kiinteistön tuotot Vuokrasaamiset Vuokraennakot Luottotappiot Uudet vuokrasopimukset ,00 Asuntojen vaihtuvuus % 26,2 25,0 1,2 Asumisväljyys asm 2 /asuk ,00 Toteutuneet häädöt kpl ,00

24 Talous Tunnuslukuja /asm 2 /asm 2 Rakennustekniset korjaukset ,68 4,20 Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapito ,50 2,17 LVISA-laitteet ,63 1,58 Piha-alueiden kunnossapito ,38 0,66 Aktivoinnit ,29 0,41 Yhteensä ,48 9,02

25 Talous Liiketoiminnan rahavirrat Lyhennykset 5,2 VUOKRAT 18,5 KÄYTTÖKORVAUKSET 0,7 MUUT KIINT. TUOTOT 0,35 MUUT TUOTOT 0,112 M I K A L O O Y Korot 3,0 Henkilöstö 2,4 Lämmitys 2,2 Korjaukset 1,9 Vesi ja jätevesi 0,9 Kiint.vero, alv 0,7 Käyttö ja huolto 0,7

26 Asukastoiminta ASUKASTOIMINTA

27 Asukastoiminta Mikalo Oy kannustaa ja tukee asukastoimintaa. Mikalo Oy:n n 20 kustannuspaikassa toimii asukastoimikunta. Asukastoimikunnat ovat lisänneet kerhotoimintaa, parantaneet pihojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä lisäämällä huvimajoja sekä, grillikatoksia. Yhteiset kokoontumiset juhannusjuhlien tms merkeissä on tutustuttanut naapurit toisiinsa. Asukastoimikunnan olemassaolo on parhaimmillaan yhteistä tekemistä ja oman talon yhteishengen parantamista.

28 Asukastoiminta Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa säädettiin eduskunnassa Yhteishallinnon tarkoituksena on pykälän 1 mukaisesti: Vuokratalojen asukkaiden ja omistajien tässä laissa säädetyn yhteishallinnon tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa.

29 Asukastoiminta Yleistä: VUOKRALAISDEMOKRATIAJÄRJESTELMÄN TOIMINTAOHJE Mikalo Oy:n taloissa asuvien vuokralaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi, vuokranantajan ja vuokralaisten välisen yhteistyön parantamiseksi, asumiskustannusten alentamiseksi sekä asumisturvallisuuden ja -viihtyvyyden lisäämiseksi on luotu vuokralaisdemokratiajärjestelmä, joka toimii seuraavien toimintaohjeiden mukaisesti.

30 1. Asukkaiden kokous Asukastoiminta Vuokralaisilla on oikeus kokoontua vuokratalon kokous- tai kerhotiloissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa paikassa käsittelemään edellä mainitussa "yleistä" kohdassa mainittuja asioita; kokouksella on oikeus tehdä niiden kehittämistä koskevia ehdotuksia. MIKALO Oy:n ja/tai Mikkelin kaupungin edustajalla on oikeus tulla kokouksessa kuulluksi vuokrantarkistukseen liittyvistä seikoista.

31 Asukastoiminta 2. Asukkaiden kokouksen koolle kutsuminen ja laillisuus Asukkaiden kokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta tai mikäli sitä ei ole Mikalo Oy:n edustaja. Asukaskokous on kutsuttava koolle vähintään kerran kalenterivuodessa tai kun vähintään 1/10 vuokratalon äänioikeutetuista vuokralaisista sitä vaatii. Kokous on laillinen, jos se on kutsuttu koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiseen huoneistoon jaetulla ilmoituksella ja talon ilmoitustaululle asetetulla ilmoituksella.

32 Asukastoiminta 3. Päätöksenteko asukkaiden kokouksessa Äänioikeutettuja asukaskokouksessa ovat 18 vuotta täyttäneet talossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Samaan toimielimeen ei saa valita useampia kuin yksi henkilö samasta huoneistosta. Kokouksessa päätökseksi tullee mielipide, mitä enemmistö kokouksessa annetuista äänistä. Äänten enemmistöllä ratkaistavissa asioissa ratkaisee äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni, vaaliasiassa kuitenkin arpa. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

33 Asukastoiminta 4. Asukastoimikunta Asukaskokous valitsee keskuudestaan vähintään kolme (3) jäsentä asukastoimikuntaan, johon alueittain kuuluvat Mikalo Oy:n nimetyt kiinteistöt. Asukastoimikunnan toimintakausi on yksi kalenterivuosi. Asukastoimikunnan vaali on toimitettava viimeistään joulukuussa. Asukastoimikunnan jäsenen on oikeus kesken toimikauden erota, jolloin asukaskokous voi valita eron saaneen tilalle uuden jäsenen. Asukastoimikunta tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden asukkaiden kokouksen päätöksellä. Asukastoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Asukastoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

34 Asukastoiminta 5. Asukastoimikunnan tehtävät 1. Neuvotella Mikalo Oy:n edustajan kanssa alueeseensa kuuluvien vuokratalojen talouteen vaikuttavista asioista sekä yleensä talon hoitoon ja asumisviihtyisyyteen liittyvistä seikoista. 2. Antaa määräaikaan mennessä lausuntonsa Mikalo Oy:lle alueeseensa kuuluvien talojen vuokrantarkistuksista. 3. Saattaa alueensa asukkaiden tietoon Mikalo Oy:n välittämää tietoa asumiseen liittyvistä asioista, kuten huollon ja hallinnon uusista järjestelyistä sekä muista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat vuokralaisten asemaan. 4. Pyrkiä järjestelemään alueensa talojen asukkaille virkistystoimintaa. 5. Antaa Mikalo Oy:le kertomus toiminnastaan kunkin kalenterivuoden loppuun mennessä.

35 6. Vuokralaisneuvosto Asukastoiminta Asukastoimikuntien puheenjohtajat muodostavat vuokralaisneuvoston, jonka toimintakausi on yksi vuosi. Vuokralaisneuvosto tekee vuosittain yhtiökokoukselle esityksen Mikalo Oy:n asukkaita edustavien jäsenten ja varajäsenen valinnasta yhtiön hallitukseen.

36 Asukastoiminta 7. Mikalo Oy:n tiedonantovelvollisuus Mikalo Oy:n on tiedotettava ennakolta asukastotoimikunnalle vuokralaisille tärkeistä, välittömästi heidän asumiseensa liittyvistä asioista, kuten vuokratalojen huollon ja hallinnon uusista järjestelyistä tai taloudenpidossa tapahtuvista muutoksista sekä muistakin toimenpiteistä, jotka vaikuttavat vuokralaisten asemaan. Mikalo Oy:n on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä asukastoimikunnille selvitys kalenterivuoden tilinpäätöksen osoittamista menoista hoitomenoerittäin. Mikalo Oy:n on vuosittain ennen asukastoimikunnille esitettävää vuokratarkistukseen liittyvää lausuntopyyntöä, pidettävä vuokralaisneuvostolle tiedotustilaisuus.

37 Mainonta ja markkinointi MAINONTA JA MARKKINOINTI

38 Mainonta ja markkinointi Vuosi Lehtimainonta Esite Radio Kannatusilmoitukset Kotisivut Vuokraovi.com Google Hakemistopalvelut Yrityskuvatutkimus (imagotutkimus)

39 Mainonta ja markkinointi Lehtimainonta

40 Mainonta ja markkinointi Lehtimainonta

41 Mainonta ja markkinointi Lehtimainonta

42 Mainonta ja markkinointi Lehtimainonta

43 Mainonta ja markkinointi Lehtimainonta

44 Mainonta ja markkinointi Esite

45 Mainonta ja markkinointi Esite

46 Mainonta ja markkinointi Radio - Spotteja, päivässä useita - Viikon jaksoissa - Muutaman viikon välein

47 Mainonta ja markkinointi Kannatusilmoitukset - Urheiluseurat -jääkiekko -jalkapallo - Junioritoiminnan tukeminen

48 Mainonta ja markkinointi Kotisivut - Uudistuksia ulkoasuun - Linkit rakentamiseen - Historian koonti, 40 v juhlavuosi

49 Mainonta ja markkinointi Vuokraovi.com - Vapaat asunnot näkyviin - Sama väylä kuin kilpailijoilla

50 Mainonta ja markkinointi Google - Näkyvyys yleensä - Pääsy etusivulle

51 Mainonta ja markkinointi Hakemistopalvelut - Fonecta - Erilaisten toimijoiden hakusanat

52 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva (imagotutkimus): - MAMK liiketalouden koulutus ohjelman päättötyö - Toteutus kevät Nettikyselynä (webropol) - Haastatteluina kasvokkain

53 Mainonta ja markkinointi Kysymyslomake kolmiosainen: - Vastaajan taustatiedot - Vastaajan mielikuva Mikalosta - Vastaajan mielipide vuokra-asunnoista

54 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva tutkimuksen tavoite, selvittää: - Millaisena Mikalo nähdään - Onko mainonta näkynyt - Arvostukset valitessa vuokra-asuntoa

55 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

56 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

57 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

58 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

59 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

60 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

61 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

62 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

63 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

64 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva

65 Mainonta ja markkinointi Yrityskuva Tutkimustulosten analysointi: - Yrityskuva hyvä - Koetaan paikalliseksi - Henkilökunta ammattitaitoista - Markkinointi viestintä onnistunutta - Kaikki kanavat huomattu - Painettu media tehokkain - Asunnon sijainti, hinta ja kunto tärkeimmät - Sosiaalinen media mukaan - Yritysblogin perustaminen

66 Kiitos! Kysymyksiä? Hannu Sormunen Toimitusjohtaja Maaherrankatu MIKKELI Puh:

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

Maaseutuidylliä Hiirolantiellä

Maaseutuidylliä Hiirolantiellä Numero 1/2004 MIKKELIN VUOKRATALOT OY:N ASUKASLEHTI Maaseutuidylliä Hiirolantiellä punainen tupa ja perunamaa Linnut laulavat pihapuissa, aurinko paistaa, kukat työntyvät esiin sieltä täältä ja nurkan

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE

YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE Toiminnanjohtaja Pekka Luoto YHTIÖJÄRJESTYSMALLI- JA OHJE 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Petäjäkunnas ja kotipaikka Oulu. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Oulun kaupungin Mäntylän

Lisätiedot

Mikalo mikalo. Ruoan eettisyys ei ole mustavalkoista, sivu10. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu

Mikalo mikalo. Ruoan eettisyys ei ole mustavalkoista, sivu10. oy:n asukaslehti. sivu. sivu. sivu Mikalo mikalo 2 / 2 0 1 3 oy:n asukaslehti 7 Uusi kohde Anttolaan, Pitkälahdentie 1, valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. 8 4 Itä-Suomen Vuokralaispäivien osallistujia 23.5. Mikkelin Yliopistokeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän

Asumisoikeusasukkaan opas. Asumisen turvaa läpi elämän Asumisoikeusasukkaan opas Asumisen turvaa läpi elämän 1.1.2012 2 Tervetuloa asukkaaksi! YH-Asumisoikeusasukkaan oppaaseen on kerätty tietoa asukashallinnosta, käyttövastikkeista ja muista asumiseen vaikuttavista

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT

KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT KOTISEUTUYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Kaksi kokousta (Kommentit ja sovellutusohjeet lopussa)... :n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on... ry. sen kotipaikka on...n kunta ja toimialue

Lisätiedot

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus,

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi 1 (7) Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 1 Liite 1 Asunto Oy Helsingin Kapteenska Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Kapteenska ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas

Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas Asumisoikeuskoti turvallinen sijoitus Asukkaan opas YH-Asumisoikeus Länsi Oy Hyvällä sijainnilla jokaiseen elämänvaiheeseen YH Kodit rakentaa asumisesta elämyksen, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä ja

Lisätiedot

Mediaholvi Osk säännöt

Mediaholvi Osk säännöt Mediaholvi Osk säännöt 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Mediaholvi Osk ja osuuskunnan kotipaikka Ylivieska. Jäljempänä näissä säännöissä mainitaan nimellä osuuskunta. 2 TOIMIALA Osuuskunnan

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS Eteran yhtiöjärjestys yhtiökokoukselle 2015 esitettävien muutosten jälkeen: KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN YHTIÖJÄRJESTYS TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. METSÄYLIOPPILAIDEN OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Metsäylioppilaiden Osuuskunta Uniforst ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Asukaspalvelu, -demokratia ja -toiminta 4 Vuosikorjaukset, siivous ja kiinteistönhoito 5 Rakennuttaminen 5 Hallinto-osaston

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt

HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 HighScore Osk -nimisen osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on HighScoreo Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä

Lisätiedot