Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus Yhteistyössä:

2 Suhdannekuva Maailmanlaajuinen lama vaikuttaa voimakkaasti vientivetoisessa Tuotanto väheni rajusti kuluvan vuoden alkupuolella. Tuotanto ja työllisyys Tuotanto supistui voimakkaasti Kymenlaaksossa vuoden 2009 alkupuolella. Ennakkoarvion mukaan tuotanto väheni 9 % edellisestä vuodesta, hieman enemmän kuin koko maassa. Maailmanlaajuinen lama heijastuu välittömästi vientiin suuntautuneeseen maakuntaan: vientiteollisuuden tuotanto on supistunut eniten. Kuluvan vuoden puolella laman vaikutukset ovat tuntuneet voimakkaasti myös liikenteessä, kaupassa ja rakentamisessa. Sen sijaan pääasiassa paikalliseen kysyntään perustuvat ovat selviytyneet paremmin. Talouden taantuminen alkoi Kymenlaaksossa aikaisemmin kuin muualla Suomessa ja maakunta on jäänyt jälkeen valtakunnallisesta tuotannon trendistä vuodesta 2006 alkaen. Tuotanto on lisääntynyt Kymenlaaksossa arvion mukaan noin 4 % vuodesta 2004, kun koko maassa kasvu on ollut 9 %. Lamasta huolimatta työllisyyden trendi pysyi vielä kuluvan vuoden alkupuolelle vakaana Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli suunnilleen saman verran kuin vuotta aikaisemmin siitä huolimatta, että työttömien määrä samaan aikaan kasvoi. Kuitenkin ennakkotietojen mukaan maakunnan työllisyys on heikentynyt tuntuvasti kesän jälkeen. Koko maassa työllisyys kääntyi alkuvuoden aikana selvään laskuun. On huomattava, että lomautetut sisältyvät työllisiin työvoimatutkimuksen luvuissa. Tehdyt työtunnit ovat vähentyneet huomattavasti enemmän kuin työllisten henkilöiden määrä. Kymenlaakson työllisyyskehitys on ollut vuodesta 2006 alkaen suunnilleen samanlaista kuin koko maassa, mutta sitä ennen maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä. Vuodesta 2004 työllisyys on lisääntynyt Kymenlaaksossa 3 % ja koko maassa 6 % Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivien yritysten liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 17 % edellisvuodesta kuluvan vuoden alkupuolella. Teollisuudessa vähennys oli lähes neljännes. Liikenteessä liikevaihto supistui 15 % ja kaupassa sekä rakentamisessa suunnilleen 10 %. Sen sijaan muissa yksityisissä palveluissa liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, seurasi liikevaihdon muutosta. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui 6 %, mutta teollisuudessa vähennystä oli 18 %. Myös liikenteen, rakennusalan ja kaupan henkilöstömäärät supistuivat. Sen sijaan muissa yksityisissä palveluissa henkilöstömäärä kasvoi 4 %. Vuoteen 2004 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli 40 %, rakentamisessa kolmanneksen sekä liikenteessä ja kaupan alalla vajaan viidenneksen. Teollisuuden liikevaihto on vähentynyt lähes 15 % vuodesta määrä on kasvanut neljän vuoden aikana eniten rakentamisessa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, lähes 15 %. Myös kaupan henkilöstömäärä on kasvanut. Sen sijaan teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana lähes neljänneksellä. Kymenlaakson avainluvut 2009 Väestö 06/ Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Kaikki toimialat Kauppa Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 1-2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen Työpaikat Bruttokansantuote (milj. euroa) Yritysten toimipaikat 9 0 Muut yksit. Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Vienti (milj. euroa) Yritysten henkilöstömäärä muutos % Kymenlaakson toimialakatsaus

3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson työpaikat toimialoittain. Terv.huolto- ja sosiaali Liike-elämän Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Julkinen hall. ja maanpuolustus Metalliteollisuus ttä palv. toiminta Alkutuotanto Maaliikenne Koulutus Palvelut kotitalouksille Majoitus- ja rav. toiminta Muu teollisuus Tukku- ja agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Posti- ja teleliikenne Muut toimialat ja tuntematon Elintarviketeollisuus Puutuoteteollisuus Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Rahoitustoiminta Energia- ja vesihuolto Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus ttä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus henkeä Kouvolan sk. Kotkan-Haminan sk Sijaintiosamäärä (indeksi) Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä 7 kuntaa. Maakunnassa on asukasta, joista asuu Kouvolan ja Kotkan- Haminan seutukunnassa. Maakunnan väestö kääntyi kasvuun alkuvuoden 2009 aikana muuttovoiton ansiosta. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja liikenteellä on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on 27 % eli samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. Määrällisesti eniten työpaikkoja Kymenlaaksossa on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän, rakentaminen, vähittäiskauppa, paperiteollisuus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista. Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 19 % 8 % Muut yksityiset 15 % 12 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 18 % 7 % Muut yksityiset 21 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15% Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 16 % Kymenlaakson toimialakatsaus

4 , sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu Kymenlaakson teollisuusyritysten liikevaihdon syöksylasku jatkui vuoden 2009 alkupuolella. Myös teollisuuden henkilöstömäärä väheni edelleen tuntuvasti. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 4 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala liikevaihdolla mitattuna on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 41 % ja henkilöstöstä 24 %. Liikevaihdoltaan toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus henkilöstöstä on noussut kolmannekseen uuden toimialaluokituksen (Tol-2008) mukaisella toimialarajauksella. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdon vuoden 2007 puolivälissä alkanut lasku jyrkkeni syöksylaskuksi vuoden 2009 alkupuolella. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan lähes neljänneksellä edellisestä vuodesta vuoden 2009 alkupuolikkaalla. Myös valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto on kääntynyt laskuun, mutta Kymenlaaksossa lasku alkoi aikaisemmin. Vuoden alkupuolikkaalla koko maan teollisuuden liikevaihto supistui kuitenkin vielä jyrkemmin kuin Kymenlaakson teollisuuden. Vuoteen 2004 verrattuna teollisuuden liikevaihto oli vuoden puolivälissä 13 % alemmalla tasolla. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 7,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihto kääntyi uudelleen entistä jyrkempään laskuun vuoden 2009 alkupuolella edellisen vuoden lyhyen kasvujakson jälkeen. Metalliteollisuuden liikevaihto on kasvanut 47 % vuodesta Kemianteollisuuden vuoden 2007 puolivälissä alkanut liikevaihdon supistuminen jatkui entistä voimakkaampana vuoden 2009 alkupuolella. Kemianteollisuuden liikevaihto on alemmalla tasolla kuin vuonna Puutuote- ja huonekaluteollisuuden liikevaihdon syöksylasku jatkui rajuna tämän vuoden alussa. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuoden 2006 lopusta alkaen ja lasku jatkui entistä jyrkempänä vuoden 2009 alkupuolella. Summan paperitehdas ja Anjalan tehtaan paperikone suljettiin alkuvuoden aikana. Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihto on ollut vakaassa kasvussa vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2009 alkupuolella kasvu hidastui, mutta liikevaihto pysyi edelleen kasvavana. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui keväällä jyrkkänä, henkilöstö väheni noin 18 % edellisvuodesta vuoden alkupuolella. määrä supistui voimakkaasti paperiteollisuudessa ja lähes yhtä rajusti puutuoteteollisuudessa, myös metalliteollisuudessa ja kemianteollisuuden henkilöstö väheni reippaasti. Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä laski vain vähän. Vuodesta 2004 teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 23 % Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Kymenlaakson teollisuus 2009 Toimiala Koko teollisuus Elintarvike Puutuote ja huonekalu Paperi Kemia, kumi ja muovi 3 0 Metalli Kymenlaakson toimialakatsaus

5 Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen Energia 4 % Kemia ja muovi 6 % Puutuote 6 % Elintarvike 7 % Muu teollisuus 13 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Rakennuskustannukset Paperi 36 % Metalli 28 % Rakennusalan yritysten liikevaihto pieneni edelleen ja myös henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alkupuolella. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 760 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 550, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2004 alkaen vahvasti. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi kuitenkin laskuun, ja väheni edelleen vuoden alkupuolella 9 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 toimialan liikevaihto on kasvanut 31 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 17 %. määrä Rakennusalan henkilöstömäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen, mutta kääntyi kuitenkin laskuun vuoden alkupuolella, jolloin yritysten henkilöstömäärä supistui 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 alan henkilöstömäärä on noussut 14 %, enemmän kuin muilla toimialoilla. Kymenlaakson rakennusala 2009 Toimiala Kymenlaakson toimialakatsaus

6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta supistui Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 2,4 mrd., joka vastaa 26 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 9 1, on 15 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa vajaa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat alle 15 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja jatkoi supistumistaan vuoden alkupuolella. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto pieneni 11 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puolikkaalla. Vuodesta 2004 liikevaihto on kasvanut 16 %. Tukku- ja kuluttajahinnat ovat samana aikana nousseet 10 %. Viime vuosina liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa lähes samanlainen kuin valtakunnallisesti, mutta lasku on Kymenlaaksossa ollut loivempaa, kuin koko maassa. määrä Myös henkilöstömäärässä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan trendi on ollut pitkään kasvava, mutta kääntyi laskevaksi vuoden alussa. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla henkilöstömäärä supistui vajaa 4 %. Alalla on henkilöstöä 8 % enemmän kuin vuonna Tukkukauppa 14 % Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 13 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan työpaikkojen jakautuminen Vähittäiskauppa 49% Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 2009 Majoitus- ja ravitsemisala 24 % Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kymenlaakson toimialakatsaus

7 Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, postiliikenne Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu alan yritysten liikevaihto kääntyi vuoden alussa jyrkkään laskuun. Myös liikenteen henkilöstö väheni tuntuvasti. alan yritysten liikevaihto, 6 milj., vastaa 12 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 7 470, osuus on myös 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maalinkenteen, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, osuus liikenteen henkilöstöstä on 39 %. ttä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus on 45 %. Koko liikenteen toimialan liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja lähti vuoden alussa laskuun. supistui 15 % vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla vuodentakaisesta. Kymenlaakson liikenteen liikevaihto on viimeaikoina seurannut valtakunnallista trendiä. Vuodesta 2004 liikennealan liikevaihto on noussut 18 %. palveluiden (satamat, huolinta ym.) liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden lopussa, ja vuoden alussa liikevaihto supistui ennakkoarvion mukaan 17 % edellisvuodesta. Alan liikevaihto on noussut 37 % vuodesta Kasvu on perustunut ennen kaikkea Euroopan ja Venäjän sekä Aasian väliseen kuljetukseen. Maaliikenteen (rautatie- ja maantie) liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, ja vuoden alkupuolikkaalla laskua edellisvuodesta oli 13 %. Vuodesta 2004 maaliikenteen liikevaihto on noussut 8 %. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta tähän vuoteen saakka ja se on noussut 23 % vuoteen 2004 verrattuna. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä alan liikevaihto kuitenkin kääntyi laskuun ja se supistui vajaa 2 % vuoden alkupuoliskolla edelliseen vuoteen verrattuna. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui vuoden alkupuolella 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui myös liikennepalveluissa ja maaliikenteessä, matkailussa henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on supistunut noin 3 % vuodesta Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 6 % alemmalla tasolla kuin vuonna Sen sijaan liikennepalveluissa henkilöstöä on 9 % ja matkailussa noin 3 % enemmän kuin vuonna Liikenteen työpaikkojen jakautuminen Posti- ja teleliikenne 13 % Maaliikenne 40 % Vesiliikenne 2 % 44 % Kymenlaakson liikenne ja matkailuala 2009 Toimiala Liikenteen toimala yhteensä Maaliikenne Matkailu 530 Kymenlaakson toimialakatsaus

8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palvelut liike-elämälle: Informaatio ja viestintä, kiinteistöalan toiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukioiminta Palvelut kotitalouksille: Taiteet, viihde ja virkistys, muu oiminta Rahoitustoiminta: rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto kääntyi loivaan laskuun mutta henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 740 milj., joka vastaa 8 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (8 640) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 14 %. Kymenlaaksossa liike-elämän ja kotitalouksien palveluyritysten työpaikoista 63 % on liike-elämän palveluissa, 31 % kotitalouksien palveluissa sekä 6 % rahoitustoiminnassa. Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava usean vuoden ajan. Vuoden 2009 toisella neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi laskuun, mutta alan liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla vielä puoliprosenttia. Vuodesta 2004 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 41 % eli nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten oimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu seurasi Kymenlaaksossa koko maan trendiä vuoteen 2006 asti. Vuonna 2007 maakunta alkoi jäädä valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden 2008 loppupuolella ala kasvoi maakunnassa kuitenkin nopeasti talouden taantumasta huolimatta ja kääntyi laskuun muuta maata myöhemmin ja loivemmin. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittely) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Molemmat alat kääntyivät jälleen laskuun vuoden alussa. IT-alan liikevaihto laski 1 % vuoden alkupuolella, teknisen palvelun liikevaihto supistui nopeammin, 9 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 teknisen palvelun liikevaihto on kasvanut 44 % ja IT-alan 19 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä kasvoi vajaa 4 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö supistui 1 %:n ja ja teknologiapalveluiden 2 %. Vuoteen 2004 verrattuna liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa on 12 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut 15 %, IT-alalla 8 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) liike-elämän koko maa Kuluttajahinnat Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien 2009 Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien yhteensä Tekninen palvelu Informaatioteknologia Kotitalous 31 % Rahoitus 6 % Liike-elämän 63 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden työpaikkojen jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus

9 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Kymenlaaksossa Valmistuneet asunnot seutukunnittain Asuntoja kpl Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Kotkan- Haminan seutukunta Kouvolan seutukunta Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liiketoiminta on pysynyt vakaana ja henkilöstömäärä kasvaa edelleen E Asuminen ja asuinympäristö ovat tutkimusten mukaan merkittäviä kaupunkialueiden vetovoimatekijöitä. Asuntojen tarjonta, hintataso, laatu sekä asuinalueiden toimivuus, viihtyisyys, ja saavutettavuus vaikuttavat kotitalouksien asuinpaikan valintaan ja muuttamiseen. on pitkään ollut yksi Kymenlaakson vahvimmin kasvavista toimialoista. Omassa maakunnassa tapahtuva asuntorakentaminen muodostaa tärkeän osan rakennusalan liiketoiminnasta. Varsinainen rakennustoiminta yhdessä siihen liittyvien alojen kanssa rakennusaineiden valmistus, kiinteistö sekä rakentamiseen ja sisustamiseen liittyvä tukku- ja vähittäiskauppa muodostavat kiinteistöklusterin, jonka yritystoiminnalla on merkittävä rooli aluetaloudessa. Kymenlaakson asuntokannassa on väljyyttä, sillä maakunnassa on väestöön suhteutettuna enemmän asuntoja kuin koko maassa keskimäärin. Keskimääräinen asumisväljyys on Kymenlaaksossa kaksi neliötä suurempi kuin koko maassa. Asuntokanta on myös omistusasuntovaltaisempaa: Kymenlaaksossa 70 % asutuista asunnoista on omistusasuntoja, kun koko maassa osuus on 5 %-yksikköä pienempi. Kymenlaaksossa asunnon ostaminen on edullista, sillä vanhojen asuntojen neliöhinta on Kouvolassa 60 % ja Kotkassa 70 % koko maan keskimääräisestä tasosta. Pääkaupunkiseudun hintataso on suunnilleen 2,5-kertainen Kouvolaan ja Kotkaan verrattuna. Sen sijaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso on vain noin 7 % alempi kuin koko maassa keskimäärin. Asuntojen hinnat ovat nousseet Kotkassa selvästi enemmän kuin koko maassa vuodesta 2005 vuoteen Kouvolassa hintojen nousu on ollut samansuuruista kuin valtakunnallisesti. Asuntotuotannon vuosittainen taso on vaihdellut Kymenlaaksossa tuntuvasti 2000-luvulla. Huippuvuonna 2007 maakunnassa valmistui lähes 0 asuntoa, jonka jälkeen tuotannon volyymi on supistunut lähes puolella. Kymenlaaksossa asuntorakentaminen on ollut vähäisempää kuin koko maassa, sillä 2000-luvulla maakunnassa on valmistunut keskimäärin 3,5 asuntoa 0 asukasta kohti vuodessa, kun valtakunnallinen keskiarvo on ollut 5,9. Asuntotuotannosta 55 % on rakennettu Kotkan-Haminan seudulle ja 45 % Kouvolan seudulle. Asuntojen hinnat ja vuokrat Kotkassa, Kouvolassa ja koko maassa Kouvola Kotka Koko maa Vanhojen asuntojen neliöhinta 2008 (indeksi koko maa = ) 59,9 69,5 Metsäteollisuuden rakennemuutoksen seurauksena tyhjentyneisiin tehdaskiinteistöihin on saatu uutta yritystoimintaa. Väestön väheneminen on pysähtynyt ja väestökehitys on kääntynyt positiiviseksi. Kymenlaaksolla on potentiaalia kehittyä vetovoimaisena asumismaakuntana mm. hyvän saavutettavuuden, monipuolisen ympäristön, palveluiden saatavuuden, rikkaan kulttuuriperinnön ja edullisten asuntohintojen ansiosta. Kuinka työttömyyden nousua pystytään rajoittamaan seuraavina vuosina? Miten kunnat pystyvät tuottamaan lakisääteiset ja toteuttamaan välttämättömät investoinnit verotulojen supistuessa? Pystyykö Kymenlaakso vahvistamaan asemiaan Venäjä-vetoisessa yritystoiminnassa, kun Venäjän talous lähtee uudelleen kasvuun? Miten Kymenlaakson yritykset pystyvät vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja kasvuodotuksiin? Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrataso 2008 (indeksi koko maa = ) Vanhojen asuntojen neliöhinnan muutos (%) vuodesta 2005 vuoteen ,3 13,8 22,3 14 Asumisen tunnuslukuja Kymenlaaksossa ja koko maassa 2007 Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Kymenlaakso Koko maa Asuntokanta (asuntoja/0 asukasta) Asumisväljyys (huoneisto-m 2 /asukas) Omistusasuntojen osuus (%) asutuista asunnoista Kymenlaakson toimialakatsaus

10 Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu henkeä ja alueella on noin työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihto kääntyi laskuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Lasku jatkui jyrkkänä vuoden 2009 alkupuolella kaikkien päätoimialojen liikevaihdon supistuessa. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto pieneni 15 % edellisvuodesta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on supistunut vajaan prosentin. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 20 % vuoden alkupuolella edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 7 %, kaupassa hieman yli 9 % ja liikenteessä 12 %. Liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui vuoden alussa ja kääntyi laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta pieneni vuoden alkupuolella vain vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Vuodesta 2004 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut peräti 35 %. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut 23 %, kaupan alan 17 % ja liikenteen 15 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt noin 16 % alle vuoden 2004 tason erityisesti paperiteollisuuden vaikutuksesta. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alussa, ja pieneni 6 % edellisestä vuodesta vuoden 2009 alkupuolikkaalla. määrä väheni rajusti teollisuudessa (-18 %) ja kohtalaisesti myös liikenteessä, kaupassa ja rakennusalalla. määrä kasvoi edelleen liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa nopeasti, 8 % edellisvuodesta. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä noin 5 % vähemmän kuin vuonna Rakennusalalla henkilöstöä on 14 % enemmän, palvelualoilla 9 % enemmän ja kaupassa 7 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt peräti 29 % vuodesta Kouvolan seudun avainluvut 2009 Väestö 06/ Työpaikat Yritysten toimipaikat 5 Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit. Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj. 1-2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen Kouvolan seudun yritystoiminta muutos % Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Liike-elämän ja kotitalouksien Alkutuotanto 5 % Julkinen sektori 27 % 20 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 15 % 9 % Muut yksityiset 15 % 9 % Työpaikkojen toimialaosuus Kouvolan seudulla. 10 Kymenlaakson toimialakatsaus

11 Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 1 2/2009 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 3/2008-2/2009 verrattuna vuoteen Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu henkeä ja alueella on työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikenne. Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni entisestään vuoden alussa. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni 21 % edellisvuodesta vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla teollisuuden ja liikenteen vetäminä. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 8 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto romahti vuoden toisella neljänneksellä, ja liikevaihto laski peräti 30 % vuoden alkupuolella. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt vaikuttavat voimakkaasti seudun teollisuudessa. Rakennusalalla liikevaihto kääntyi niin ikään laskuun, ja pieneni 13 % edellisvuodesta, saman verran kuin kaupan liikevaihto. Liikenteen liikevaihto laski 17 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kääntyi sekin laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvoi edelleen 2 % vuoden alkupuolella edellisvuodesta. Vuodesta 2004 rakennusalan liikevaihto on kasvanut peräti 51 %. Liike-elämän ja kotitalouksien ovat kasvaneet samaan aikaan 48 %, liikenne 19 % ja kaupan alan liikevaihto 15 %. Teollisuuden liikevaihto on pienentynyt 9 % vuodesta määrä Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella, ja jatkoi laskuaan tämän vuoden alussa. Vähennystä edellisvuodesta oli vajaa 7 % prosenttia vuoden alkupuolikkaalla. määrä supistui kaikilla päätoimialoilla, maltillisemmin rakennusalalla, kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa (-17 %) ja kohtalaisesti myös liikenteessä. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä 1 % enemmän kuin vuonna Rakennusalalla henkilöstöä on 14 %, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 17 % ja kaupassa 10 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 6 % ja liikenteen 2 %. Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 2009 Väestö 06/ Työpaikat Yritystren toimipaikat Alkutuotanto 3 % Julkinen sektori 27 % 17 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 15 % 6 % Muut yksityiset 14 % 17 % Työpaikkojen toimialaosuus Kotkan- Haminan seudulla. Kotkan-Haminan yritystoiminta 2009 Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Liike-elämän ja kotitalouksien Kymenlaakson toimialakatsaus

12 Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson toimialakatsauksessa käytetään katsauksesta 2/09 alkaen uutta vuoden 2008 toimialaluokitusta. Uudessa luokituksessa yritysten toimipaikkojen sijoittumisessa toimialoille on tapahtunut muutoksia, joten uudemmat katsaukset eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia aikaisempien katsausten kanssa, joiden tiedot perustuivat vuoden 2002 toimialaluokitukseen. Kuitenkin työpaikkajakaumat perustuvat edelleen vanhaan Tol luokitukseen. Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Kouvolan kuntaliitoksen ( ) jälkeen Iitti ja Kouvola. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, Kotka Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 Cursor Oy Kyminlinnantie 6, PL 14, Kotka Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola Toimitusjohtaja Merja Vainio Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, Kotka Rehtori Ragnar Lundqvist (05) Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden 2007 ennakkoarviot, jotka on muunnettu ajankohdan jakson 3/2008-2/2009 keskimääräiselle tasolle työvoimatutkimuksen tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työvoimatutkimus. V tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden 2009 liikevaihtoa, henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää, työpaikkoja ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat jakson 3/2008 2/2009 keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, Helsinki Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) Tutkija Eeva Kostiainen (09) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 n talouden rakenne 4 6 sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan seutukunta 12 Kotkan-Haminan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Vieraskielinen väestö kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen palvelualojen yritysryhmittymät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 vaihtuva

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot