Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson taloudessa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus Yhteistyössä:

2 Suhdannekuva Tuotanto kääntyi viime syksyn aikana Kymenlaaksossa nousuun rajun laskun jälkeen. Nousukäänne ja sitä edeltänyt pudotus perustuvat vientiin, jonka osuus on erittäin suuri Tuotanto ja työllisyys Tuotanto väheni laman myötä rajusti Kymenlaaksossa vuoden 2008 syksystä alkaen vuoden puoliväliin asti. Kesällä tapahtui kuitenkin selvä käänne, ja tuotanto kasvoi viime vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Silti tuotannon määrä jäi vuoden toisella puoliskolla 8 % pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Tuotannon käänne perustuu ennen kaikkea vientiin, joka alkoi toipua viime kesästä alkaen. Viennin osuus tuotannosta on Kymenlaaksossa selvästi korkeampi kuin koko maassa. Talouden taantuminen alkoi Kymenlaaksossa aikaisemmin kuin muualla Suomessa ja maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä jo vuodesta 2007 alkaen. Sen sijaan tuotannon nousu vuoden jälkipuolella oli maakunnassa vahvempaa kuin valtakunnallisesti. Tuotannon määrä oli Kymenlaaksossa viime vuonna noin 5 % alemmalla tasolla ja koko maassa 3 % korkeammalla tasolla kuin vuonna Lama vaikutti työllisyyteen viiveellä, mutta viime vuoden jälkipuolella vaikutukset tuntuivat jo voimakkaasti. Työllisten määrä väheni Kymenlaaksossa 6 % edellisvuodesta työvoimatutkimuksen mukaan. Koko maassa lasku oli noin 4 %. Työllisyyden kuten tuotannonkin vaihtelut ovat Kymenlaaksossa voimakkaampia kuin koko maassa. Vuodesta 2005 työllisten määrä on vähentynyt maakunnassa 2,5 %, kun koko maassa se on kasvanut 2,5 % E Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2005=) Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2005=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivien yritysten liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 15 % edellisvuodesta kuluvan vuoden jälkipuolella, vaikka liikevaihto kääntyikin kasvuun alkuvuoteen verrattuna. Voimakkainta vähennys oli kuljetustoiminnassa, jossa liikevaihto laski 24 %. Teollisuudessa vähennys oli 15 % ja rakentamisessa lähes saman verran. Kaupan liikevaihto supistui 8 %, mutta muiden palveluiden vain 2,5 %. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, seurasi liikevaihdon muutosta. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä supistui 8 %. Teollisuudessa vähennystä oli 18 % ja kuljetuksessa lähes saman verran. Rakennusalan henkilöstö väheni 10 %. Myös kaupan sekä muiden palveluiden henkilöstömäärät supistuivat, mutta vähemmän kuin jalostuksessa ja kuljetuksessa. Vuoteen 2005 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli viidenneksen, rakentamisessa vajaa 10 % sekä kaupan alalla alle 2 %. Teollisuuden liikevaihto on vähentynyt yli 15 % ja myös liikenneala on supistunut vuodesta määrä on kasvanut neljän vuoden aikana liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa 10 %, rakentamisessa hieman vähemmän. Myös kaupan henkilöstömäärä on kasvanut. Sen sijaan teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana neljänneksellä ja liikenteessä 10 %. Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. Kymenlaakson avainluvut Väestö 12/ Työpaikat Bruttokansantuote (milj. euroa) Yritysten toimipaikat 9 0 Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Vienti (milj. euroa) Yritysten henkilöstömäärä Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi verrattuna vuoteen muutos % Kymenlaakson toimialakatsaus

3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson avaintoimialojen henkilöstömäärä. Vähittäiskauppa Metalliteollisuus Liikennepalvelut Maaliikenne Paperiteollisuus Muut liike-elämän palvelut Kotitalouksien palvelut Majoitus- ja rav. toiminta Tekninen palvelu Tukkukauppa Moottoriajoneuvojen kauppa Informaatioteknologia Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Elintarviketeollisuus Rahoitustoiminta Puutuote- ja huonekaluteoll. Posti- ja kuriiritoiminta Henkilöä Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus Liikennettä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus 6000 Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä seitsemän kuntaa. Maakunnassa on asukasta (vuoden lopussa), joista asuu Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnassa. Maakunnan väestö väheni noin 300 hengellä vuonna. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja kuljetuspalveluilla on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Kuljetuksen osuus on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on suunnilleen samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan, kotitalouksien palveluiden ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen Sijaintiosamäärä (indeksi) Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista. Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista. Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 28 % Kotitalouksien palv. 4 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % Kotitalouksien palv. 4 % 20 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalv. 12 % 8 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 14 % 18 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15 % Liike-elämän palvelut 18 % Kuljetus ja liikennepalv. 6 % Kymenlaakson toimialakatsaus

4 , sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu yritysten liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden puolivälissä ja positiivinen käänne oli nähtävissä useimmilla teollisuuden aloilla vuoden jälkipuolella. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 3,6 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on vajaa viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala liikevaihdolla mitattuna on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 42 % ja henkilöstöstä 26 %. Liikevaihdoltaan toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus henkilöstöstä on kolmannes. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden puolivälissä, ja sen jälkeen oli ennakkoarvion mukaan havaittavissa selvä positiivinen käänne. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan 15 % edellisestä vuodesta vuoden loppupuolikkaalla, vaikka kasvoikin jo alkuvuoteen verrattuna. Valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto laski viime vuonna vielä jyrkemmin kuin Kymenlaaksossa, mutta maakunnassa lasku alkoi huomattavasti aikaisemmin. Teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna 17 % alemmalla tasolla kuin vuonna Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 5,5 %. Metalliteollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut erittäin epävakaista. Vaikka alan liikevaihto laski vuoden loppupuolella vuodentakaiseen verratuna, on metalliteollisuuden liikevaihto kasvanut neljänneksellä vuodesta Kemianteollisuudessa liikevaihdon supistuminen kääntyi kasvuksi viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto oli viime vuonna neljänneksen alemmalla tasolla kuin vuonna Puutuoteja huonekaluteollisuuden liikevaihdon syöksylasku pysähtyi vuoden alkupuolella ja kääntyi selvään kasvuun vuoden lopulla. Silti alan liikevaihto oli viime vuonna kolmanneksen alempi kuin Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuodesta 2006 alkaen, mutta lasku pysähtyi ja trendi kääntyi nousuun vuoden aikana. Paperiteollisuuden liikevaihto oli viime vuonna 30 % alempi kuin Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihdon kehitys on ollut vakaata viimeiset neljä vuotta. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui jyrkkänä, henkilöstö väheni noin 18 % edellisvuodesta vuoden loppupuolella. Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku kuitenkin pysähtyi. Koko teollisuuden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa neljänneksen alemmalla tasolla vuoteen 2005 nähden. määrän voimakas supistuminen jatkui viime vuonna paperiteollisuudessa, metalliteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä laski maltillisemmin. Paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja kemianteollisuudessa tapahtui kuitenkin positiivinen käänne vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kymenlaakson teollisuus Toimiala Koko teollisuus Elintarvike Puutuote ja huonekalu Paperi Kemia, kumi ja muovi Metalli Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2005 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2005 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi 4 Kymenlaakson toimialakatsaus

5 Teollisuuden henkilöstömäärän jakautuminen Muu teollisuus 19 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Rakennuskustannukset Elintarvike 6 % Puutuote 7% Kemia 7 % Kymenlaakson rakennusalan yritysten liiketoiminnan lasku kiihtyi loppuvuodesta. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 670 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 380, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusala oli ennen lamaa vahva kasvuala Trendi kääntyi laskuun vuonna 2008 ja liikevaihto väheni edelleen viime vuoden loppupuolella. Laskua oli vuoden jälkipuolella 14 % edellisvuodesta eikä käännettä kasvuun ollut nähtävissä. Vuodesta 2005 toimialan liikevaihto on kasvanut 9 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 12,5 %. Rakennusalan trendi on ollut samansuuntainen koko maassa, jossa kuitenkin kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2008 oli vielä voimakkaampaa kuin määrä Rakennusalan henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alkupuolella, ja yritysten henkilöstömäärä supistui edelleen 10 % edellisvuodesta vuoden loppupuolella, alkupuolta jyrkemmin. Vuodesta 2005 alan henkilöstömäärä on kasvanut 9 %. määrän kehityksessä alalla oli kuitenkin nähtävissä ennakkoarvion mukaan hienoinen käänne loppuvuodesta. Metalli 34 % Paperi 27 % Kymenlaakson rakennusala Toimiala Kymenlaakson toimialakatsaus

6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon lasku pysähtyi Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 2,3 mrd., joka vastaa 27 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 9 000, on 16 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja vajaa neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat kumpikin vajaa 15 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon lasku pysähtyi viime vuoden puolivälissä. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto pieneni 8 % edellisvuodesta vuoden toisella puolikkaalla, vaikka selvä käänne ylöspäin oli kuitenkin nähtävissä vuoden lopussa. Vuodesta 2005 liikevaihto on kasvanut 2 %. Tukkuhinnat ovat samana aikana nousseet 6,5 % ja kuluttajahinnat 8,5 %. Ennen lamaa alan liikevaihto kasvoi Kymenlaaksossa hitaammin kuin valtakunnallisesti, mutta lasku on Kymenlaaksossa ollut loivempaa kuin koko maassa. määrä Myös kaupan majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän maltillinen lasku jatkui vuoden lopussa. Viime vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärä supistui vajaa 4 % edellisvuodesta. Alalla on 5 % enemmän henkilöstöä kuin vuonna Moottoriajoneuvojen kauppa 14 % Majoitus- ja ravitsemisala 23 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan henkilöstömäärän jakautuminen Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala Tukkukauppa 15 % Vähittäiskauppa 49% Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kymenlaakson toimialakatsaus 2

7 Liikenne Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta Liikenteen henkilöstömäärän jakautuminen Posti- ja kuriiritoiminta 8 % Maaliikenne 40 % Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2005 = ) Vesiliikenne 3 % Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2005 = ) Maaliikenne Matkailu Liikennepalvelut Liikennepalvelut 49 % Liikennealan yritysten liikevaihdon lasku jatkui rajuna viime vuoden jälkipuolella. Myös liikenteen henkilöstö väheni edelleen tuntuvasti. Liikennealan yritysten liikevaihto, 810 milj., vastaa 10 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 6 920, osuus on 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maaliikenne, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteestä 40 %. Liikennettä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus on vajaa puolet. Posti- ja kuriiritoiminnan sekä vesiliikenteen osuudet ovat selvästi pienemmät. Koko liikenteen toimialan liikevaihto supistui viime vuonna rajusti. pieneni 24 % vuoden jälkimmäisellä puoliskolla vuodentakaisesta. Käänne ylöspäin oli kuitenkin ennakkoarvion mukaan loppuvuodesta nähtävissä. Kymenlaakson liikenteen liikevaihto on viimeaikoina seurannut valtakunnallista trendiä, mutta käänne tapahtui maakunnassa viiveellä. Vuoteen 2005 verrattuna liikennealan liikevaihto oli viime vuonna 4 % alemmalla tasolla. Liikennepalveluiden (satamat, huolinta, varastointi ym.) liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden lopussa entistä rajumpana, liikevaihto romahti ennakkoarvion mukaan 31 % vuodentakaisesta. Alan liikevaihto on noussut 2 % vuodesta Myös maaliikenteen (rautatie- ja maantie) liikevaihto jatkoi laskuaan, ja vuoden jälkipuolikkaalla laskua edellisvuodesta oli 14 %. Vuodesta 2005 maaliikenteen liikevaihto on supistunut 4 %. Sekä liikennepalveluissa että maaliikenteessä trendi kuitenkin kääntyi vuoden lopussa. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta viime vuoteen saakka ja se on noussut 18 % vuoteen 2005 verrattuna. Vuoden alussa alan liikevaihto kuitenkin kääntyi laskuun, mutta suunta kääntyi jo vuoden jälkipuolella. Silti liikevaihto oli vuoden toisella puoliskolla 3 % alempi kuin vuotta aikaisemmin. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui vuoden alkupuolella 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui rajusti liikennepalveluissa, myös maaliikenteessä ja matkailussa henkilöstömäärä väheni. Maaliikenteessä käänne ylöspäin oli kuitenkin ennakkoarvion mukaan nähtävissä vuoden lopussa. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on supistunut 10 % vuodesta Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 17 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2005 ja liikennepalveluissa 7 %. Matkailussa henkilöstöä on noin 6 % enemmän kuin vuonna Kymenlaakson liikenne- ja matkailuala Toimiala Liikenteen toimala yhteensä Maaliikenne Liikennepalvelut Matkailu Kymenlaakson toimialakatsaus 2 7

8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöpalvelut, hallinto- ja tukipalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto laski edellisvuodesta, mutta käänne ylöspäin oli jo nähtävissä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 700 milj., joka vastaa 8 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (8 440) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 15 %. Kymenlaaksossa alan yritysten henkilöstöstä 30 % toimii kiinteistöpalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa ja suunnilleen saman verran kotitalouksien palveluissa (taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta). Konsultointipalveluiden (ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta) osuus on vajaa neljännes. Informaatio- ja viestintäalan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan osuudet ovat alle kymmenys Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2005 = ) liike-elämän palvelut koko maa Kuluttajahinnat Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava usean vuoden ajan. Vuoden alussa alan liikevaihto kääntyi laskuun, mutta suunta kääntyi nousuun jo vuoden jälkipuolella. Silti alan liikevaihto jäi vuoden toisella puoliskolla vajaa 3 % alemmaksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuodesta 2005 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 22 %, nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten palvelutoimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Maakunnan liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu jäi ennen lamaa valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden lopussa maakunnassa tapahtui ennakkoarvion mukaan selkeä käänne ylöspäin, kun valtakunnallisesti ala oli vielä laskusuuntainen. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittelypalvelut) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Molemmat alat kääntyivät laskuun vuoden alkupuolella. IT-alan liikevaihto laski maltillisesti 3 % vuoden loppupuolella, teknisen palvelun liikevaihto supistui rajummin, 21 % edellisvuodesta. Vuoden lopulla kummallakin alalla tapahtui käänne nousuun. Vuodesta 2005 teknisen palvelun ja IT-alan liikevaihdot ovat kasvaneet 9 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä supistui 2 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö supistui 1 %:n ja teknologiapalveluiden 13 %. Vuoteen 2005 verrattuna liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa on 11 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut 2 %, IT-alalla 3 %. Myös henkilöstömäärä näyttäisi ennakkoarvion mukaan ohittaneen laman aallonpohjan. Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palvelut Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut yhteensä Tekninen palvelu Informaatioteknologia Informaatio ja viestintä 9 % Rahoitus ja vakuutus 8 % Konsultointipalvelut 23 % Kotitalouspalvelut 29 % Kiinteistö- ja tukipalvelut 30 % Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2005 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2005 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus

9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson taloudessa Yritystoiminnalle on tunnusomaista yritysten kokojakauman vinous. Alle 20 henkilötyövuotta tekevien pienyritysten osuus kaikista Suomen yrityksistä on 97 %. Pelkästään mikroyrityksiä (alle 5 henkilöä) on 88 % yrityksistä. Pienyritysten (alle 20 henkilöä) osuus yritysten henkilöstön kokonaismäärästä on huomattavasti pienempi, 36 %, ja liikevaihdosta vain 23 %. Vastaavasti vähintään 250 henkilön suurten yritysten osuus yritysten lukumäärästä on vain 2 promillea, mutta niiden osuus henkilöstömäärästä on 37 % ja liikevaihdosta 51 %. Käytettävissä olevien tietojen mukaan nämä osuudet kuvaavat hyvin myös Kymenlaakson yrityskannan jakaumaa. Yritysten kokojakauma vaihtelee huomattavasti toimialoittain. yritykset ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin muiden alojen yritykset. Pienyritysvaltaisimpia toimialoja ovat kiinteistöpalvelut, konsultointipalvelut ja kotitalouksien palvelut. Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Laman pohja saavutettiin kesällä ja syksystä alkaen liiketoiminta on kääntynyt kasvuun useimmilla toimialoilla. Myös vienti on lähtenyt nousuun. Osuus (%) Yritykset henkilöstön suuruusluokan mukaan. Yritysten lukumäärän, henkilöstön ja liikevaihdon jakauma. Yritysrekisteri 2008, koko maa. Yrityksiä Laman vaikutukset liike-elämän ja kotitalouksien palveluihin, vähittäiskauppaan ja matkailuun näyttävät jääneen lyhytkestoiseksi, ja näiden alojen liiketoiminta on palautumassa kasvu-uralle ja lamaa edeltävälle tasolle. Vuoden 2010 lopulla käynnistyvä nopea junayhteys Pietarin ja Helsingin välillä vahvistaa Kouvolan asemaa henkilöliikenteen keskuksena sekä parantaa merkittävästi edellytyksiä Pietariin suuntautuvan liiketoiminnan kehittämiselle. Osuus kasvusta (%-yksikköä) Pienten yritysten rooli Kymenlaakson yrityssektorin liiketoiminnan muutoksessa vuosina on huomattavasti suurempi kuin niiden osuus henkilöstömäärästä tai liikevaihdosta; alle 20 henkilöä työllistävät yritykset ovat menestyneet työllisyydessä suurempia yrityksiä paremmin. Vuonna 2005 Kymenlaakson henkilöstömäärän vajaan 2 %:n lasku perustui lähes kokonaan yli 20 henkilön yrityksiin. määrän kasvu vuonna 2006 tuli kokonaan pienyrityksistä ja vuonna 2007 myös suurimmaksi osaksi. Pienyritysten kasvu jatkui vuonna 2008, vaikka suuremmat yritykset kääntyivät jo laskuun. Vuoden rajusta henkilöstömäärän supistumisesta (-7,3 %) alle 20 % tuli pienyrityksistä ja yli 80 % yli 20 henkilön yrityksistä. Tietolähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu määrän muutos yrityksen koon mukaan Muutos (%) edellisestä vuodesta ja kokoluokan osuus muutoksesta (%-yksikköä). Yritykset yhteensä Alle 20 henkiloä Vähintään 20 henkilöä Onnistuuko Kymenlaakson teollisuus saamaan tilauksia ja vahvistamaan markkinaosuuttaan, kun talouden kansainvälinen nousu vauhdittuu? Lähteekö asuntotuotanto kasvuun Kymenlaaksossa ja saavatko maakunnan rakennusyritykset jalansijaa Helsingin seudun vilkastuvilla rakennusmarkkinoilla? Onnistuuko Kymenlaakso säilyttämään asemansa tärkeänä kauttakulkureittinä Venäjän ja Aasian suurille markkinoille vai siirtyvätkö tavaravirrat kilpaileville reiteille? Miten kasvavan työttömyyden oloissa pystytään estämään työelämään pyrkivien nuorten sekä työpaikoilta irtisanottujen syrjäytyminen työelämästä? Kymenlaakson toimialakatsaus 2 9

10 Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu henkeä ja alueella on noin työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Lasku jatkui kohtalaisen jyrkkänä vuonna kaikkien päätoimialojen liikevaihdon supistuessa, mutta hidastui vuoden loppupuolella. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto pieneni 14 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2005 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on supistunut 7 %. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 16 % vuoden loppupuolella edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 14 %, kaupassa 6 % ja liikenteessä 20 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto väheni vuoden jälkipuolella vajaan prosentin edellisvuoteen verrattuna. Teollisuudessa, kaupassa ja liikenteessä oli kuitenkin nähtävissä positiivinen käänne vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuodesta 2005 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut 20 %, huomattavasti muita toimialoja nopeammin. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut prosentin, kaupan alan 6 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt 17 % ja liikenteen toimialan liikevaihto 5 % alle vuoden 2005 tason Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2005 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj.3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuoden alussa, ja pieneni 7 % edellisestä vuodesta vuoden loppupuolikkaalla. määrän kehityksessä tapahtui kuitenkin käänne ylöspäin vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä väheni reippaasti teollisuudessa ja kohtalaisesti myös liikenteessä ja rakennusalalla, kaupan alalla maltillisemmin. määrän kasvu pysähtyi liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa. Seutukunnan yrityksissä on noin 8 % vähemmän henkilöstöä kuin vuonna Rakennusalalla henkilöstöä on 7 % enemmän, palvelualoilla 10 % enemmän ja kaupassa 5 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt peräti 26 % vuodesta 2005, liikenteen 5 %. -25 Kaikki toimialat Kauppa Liikenne muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi verrattuna vuoteen Kouvolan seutukunnan avainluvut Väestö 12/ Työpaikat Yritysten toimipaikat Muut yksit. palvelut muutos % Kouvolan seudun yritystoiminta Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Liikenne Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut Alkutuotanto 5 % 20 % 9 % Julkinen sektori 29 % Kotitalouksien palvelut 4 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalvelut 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Päätoimialojen osuus Kouvolan seudun työpaikoista. 10 Kymenlaakson toimialakatsaus

11 Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut muutos % Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2005 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 3-4/ verrattuna edelliseen vuoteen. Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu henkeä ja alueella on työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikennepalvelut. Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku hidastui hieman vuoden loppupuolella alkuvuoden rajuun pudotukseen nähden, ja kääntyi ylöspäin. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni kuitenkin 16 % edellisvuodesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaikkien seudun päätoimialojen liikevaihdot laskivat vuoden jälkipuoliskolla edellisvuoteen nähden, mutta teollisuudessa, kaupassa, liikenteessä ja palveluissa voitiin havaita selvä positiivinen käänne. Vuodesta 2005 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut 7 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto romahti vuoden alkupuolella, ja lasku jatkui vuoden lopussa, mutta selvästi hitaammin. Teollisuuden liikevaihto supistui 14 % vuodentakaisesta. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt vaikuttavat voimakkaasti seudun teollisuudessa. Rakennusalalla liikevaihto pieneni 15 % edellisvuodesta, kaupan liikevaihto supistui 9 %. Liikenteen liikevaihto laski peräti 25 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kääntyi sekin laskuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta supistui edelleen 7 % vuoden loppupuolella edellisvuodesta. Vuodesta 2005 liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa liikevaihto on kasvanut 28 %, rakennusalalla 23 %. Teollisuuden liikevaihto on pienentynyt 17 % vuodesta 2005, liikenteen liikevaihto 4 % ja kaupan liikevaihto 2 %. määrä Kaikki toimialat Kauppa Liikenne Muut yksit. palvelut Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi verrattuna vuoteen Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä jatkoi laskuaan vuoden lopussa. Vähennystä edellisvuodesta oli 10 % vuoden jälkipuolikkaalla. määrä supistui kaikilla päätoimialoilla, maltillisemmin kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa, 21 %, ja liikenteessä, 19 %, ja kohtalaisesti myös rakentamisessa. Seutukunnan yrityksissä on 4 % vähemmän henkilöstöä kuin vuonna Rakennusalalla ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa henkilöstöä on 12 % ja kaupassa 4 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 23 % ja liikenteen 12 % vuodesta muutos % Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut Väestö 12/ Työpaikat Yritystren toimipaikat 4 0 Julkinen sektori 27 % Alkutuotanto 3 % 19 % 7 % Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 14 % Kotitalouksien palvelut 4 % Liike-elämän palvelut 12 % Kuljetus ja liikennepalvelut 14 % Päätoimialojen osuus Kotkan-Haminan seudun työpaikoista. Kotkan-Haminan yritystoiminta Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Liikenne Liike-elämän ja kotitalouksien palvelut Kymenlaakson toimialakatsaus

12 Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Iitti ja Kouvola. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, Kotka Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 Cursor Oy Kyminlinnantie 6, PL 14, Kotka Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola Toimitusjohtaja Merja Vainio Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, Kotka Rehtori Ragnar Lundqvist (05) Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden 2007 ennakkoarviot, jotka on muunnettu vuoden keskimääräiselle tasolle työvoimatutkimuksen tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä työvoimatutkimus. V. tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden liikevaihtoa ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat vuoden summaa; henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää ja työpaikkoja koskevat tiedot kuvaavat vuoden keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa 1/2010 käytetään eri kausitasoitusmenetelmää kuin aikaisemmissa katsauksissa. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, Helsinki Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) Tutkija Eeva Kostiainen (09) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 n talouden rakenne 4 6 sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan seutukunta 12 Kotkan-Haminan

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Vieraskielinen väestö kymenlaaksossa

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen palvelualojen yritysryhmittymät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 vaihtuva

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti

Vertailu I-II nelj vs. I-II nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Vertailu I-II nelj. 2010 vs. I-II nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus I-II nelj. yhteensä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

Vertailu III-IV nelj vs. III-IV nelj Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Vertailu III-IV nelj. 2010 vs. III-IV nelj. 2009 Liikevaihto Palkkasumma Vienti Henkilöstö %-muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Koko maa Koko maa Koko maa TOL BCD: Koko teollisuus III-IV

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot

Lapin suhdannetiedot. Lapin maakunnan suhdannetiedot Lapin suhdannetiedot Lapin maakunnan suhdannetiedot Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminnan ja louhinnan (TOL B) toimialan liikevaihto kasvoi viime vuonna 16,7 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Myönteisintä

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot