Oulun seudun elinkeinokatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun elinkeinokatsaus"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio ja viestintä 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 1 Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Oulun seudun elinkeinokatsaus

2 Suhdannekuva Oulun seudun suhdannekehitys jatkui viime vuoden loppupuolella vahvana rakentamisessa ja palvelualoilla. Teollisuuden liiketoiminta kääntyi kuitenkin elektroniikkateollisuuden viennin vetämänä taas laskuun. Palvelualoista kasvu oli edelliseen vuoteen verrattuna erityisen vahvaa seudun talouden kannalta keskeisellä informaatio- ja viestintäalalla sekä liikeelämän palveluissa. Oulun seudun yritysten liikevaihdon trendi kasvoi viennin vetämänä viime vuoden alkupuolella. Vuoden jälkipuoliskolla viennin trendi kääntyi kuitenkin uudelleen laskuun ja liikevaihdon trendin kasvu tasaantui. oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilut % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Valtakunnallisesti liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui. Oulun seudun vienti kääntyi vuoden lopussa laskuun myös edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 212 tasoon nähden vienti on seudulla lähes viidenneksen alemmalla tasolla. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on Oulun seudulla suunnilleen vertailuvuoden tasolla. ssa liikevaihto on 2 % alemmalla tasolla kuin vuonna 212. Oulun seudun yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärän viime vuosien kehitys on ollut koko maan työllisyyden kehitystä vahvempaa. Seudun henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman viime vuoden loppupuolella. ssa työllisyyden trendi pysyi lähes ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden loppupuolella noin 2 %. Vuodesta 212 seudun henkilöstömäärä on kasvanut 3 %. n työllisyys oli viimeksi kuluneen vuoden aikana prosentin alle vertailuvuoden tason. Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko 1 Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko 8 koko maa Vienti 9 henkilöstö työlliset 7 1 Yritysten liikevaihto ja vienti Oulun seudulla ja liikevaihto koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. koko maa Vienti Yritysten henkilöstömäärä Oulun seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. henkilöstö työlliset 2 -

3 Alue- ja toimialarakenne käsittää 7 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli viime vuoden lopussa henkeä. Oulun kaupungin osuus seudun asukkaista oli 2 henkeä. Oulun seudun asukasmäärä kasvoi 2 2 hengellä eli,9 % vuoden 216 aikana. Seudulla oli noin 98 työpaikkaa (ennakkoarvio) vuonna 216. Alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13,9 miljardia euroa ja vientiliikevaihto 2,9 miljardia euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana. Seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstömäärä oli noin 86 henkilötyövuotta. Seudun bruttokansantuote oli noin 9,6 miljardia euroa vuonna 216 (ennakkoarvio). Toimialarakenne Oulun seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen: yli kolme neljännestä henkilöstömäärästä on palveluissa ja alle neljännes jalostuksessa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden sekä muiden markkinapalveluiden kuin kaupan ja kuljetuksen osuudet henkilöstömäärästä ovat Oulun seudulla suuremmat kuin koko Vastaavasti teollisuuden ja alkutuotannon osuudet ovat seudulla pienempiä kuin valtakunnallisesti. Myös kaupan ja majoitus- ja ravitsemisalan osuus henkilöstöstä on seudulla pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Rakentamisen osuus on vähän suurempi ja kuljetuksen ja varastoinnin osuus hieman pienempi Oulun seudulla kuin valtakunnallisesti. Erikoistumisalat Oulun seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella on erikoistunut vahvimmin elektroniikan valmistukseen, jossa seudun työpaikkaosuus on lähes viisinkertainen koko maahan verrattuna. Seudun elektroniikka- ja informaatioklusteriin kytkeytyvät läheisesti tekniset palvelut (insinööri- ja arkkitehtipalvelut) sekä ohjelmistotoiminta- ja tietopalvelut, joiden työpaikkaosuudet ovat selvästi korkeammat kuin koko Lähes yhtä vahvaksi erikoistumisalaksi on noussut seudulla koulutus. on erikoistunut myös terveys- ja sosiaalipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi rakentaminen, posti- ja kuriiritoiminta, taiteet, viihde ja virkistys, laki- ja laskentatoimen palvelut, kemianteollisuus sekä energia-ala kuuluvat seudun erikoistumisaloihin. Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä Päätoimialojen osuus henkilöstömäärästä koko maa Rakentaminen 9, % Teollisuus 12,9 % Alkutuotanto 1,6 % Julkinen hallinto ja palvelut 28,9 % Teollisuus 1,9 % Alkutuotanto 3,3 % Julkinen hallinto ja palvelut 2,8 % Kauppa, majoitusja ravitsemisala 13,8 % Kuljetus ja varastointi,1 % Muut markkinapalvelut 28,6 % Rakentaminen 7,7 % Kauppa, majoitusja ravitsemisala 1, % Kuljetus ja varastointi 6,1 % Muut markkinapalvelut 2,8 % Oulun seudun vahvimmat erikoistumisalat Sijaintiosamäärä, indeksi, koko maa = Elektroniikan valmistus Koulutus Insinööri- ja arkkitehtipalvelut Yksit. terveys- ja sosiaalipalvelut Ohjelmistot ja tietopalvelut Rakentaminen Posti- ja kuriiritoiminto Taiteet, viihde ja virkistys Laki- ja laskentatoimen palvelut Kemikaalien valmistus Energia ja lämpöhuolto indeksi

4 Toimialojen vertailu Oulun seudun yritysten liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla viime vuoden loppupuolella. Myös seudun kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuoden takaisesta. Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa ei liikevaihtoa). Oulun seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilut %. Kuluttajahinnat nousivat loka joulukuussa vuoden takaiseen nähden,7 %, tukkuhinnat 2,1 %, teollisuuden tuottajahinnat,9 % ja rakennuskustannukset prosentin. kasvoi viime vuoden loppupuolella kaikilla päätoimialoilla. Kasvua oli eniten rakentamisessa, jossa liikevaihdon kasvua kertyi reilut 13 % edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvu oli vuoden jälkipuoliskolla vahvaa myös informaatio- ja viestintäalalla sekä liike-elämän palveluissa. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi edellisvuodesta vajaat 4 %. kasvoi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa. Teollisuudessa palkkasumma pysyi ennallaan. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin lähes samalla tasolla kuin vuonna 212. Päätoimialoista ainoastaan teollisuuden liikevaihto oli alle vertailuvuoden tason. oli vertailuvuoteen nähden % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. on kasvanut vertailuvuoden tasosta eniten kotitalouksien palveluissa. n kasvua on kertynyt eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa. määrä päätoimialoilla Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3-4/216 verrattuna vuotta aikaisempaan. Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 216 verrattuna vuoteen 212. määrän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, neljännekset 3 4/216 verrattuna vuotta aikaisempaan. määrä-indikaattori kuvaa Oulun seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi keskimäärin noin 2 % edellisvuodesta viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 212 tasoon verrattuna Oulun seudun yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 3 % korkeammalla tasolla. määrä kasvoi vuoden loppupuolella eniten informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuudessa henkilöstömäärä laski hieman. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Terveys- ja sosiaalipalvelut määrän muutos (%) päätoimialoittain Oulun seudulla, vuosi 216 verrattuna vuoteen

5 Vaihtuva teema Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla Vähittäiskaupan ostovoima asukasta kohti on Oulun seudulla alempi kuin vertailukohtana olevilla suurilla kaupunkiseuduilla. Väestönkasvu tukee Oulun seudun ostovoiman kasvua enemmän kuin vertailualueilla. Vähittäiskaupan ostovoimasta tehdyn selvityksen mukaan ostovoima asukasta kohti on Oulun seudulla matalampi kuin Jyväskylän, Turun ja Tampereen seuduilla. Päivittäistavarakaupassa alueiden väliset erot ovat melko pieniä, mutta erikoistavarakaupassa erot korostuvat: Tampereen seudulla erikoiskaupan ostovoima on yli 4 % suurempi kuin Oulun seudulla ja Turun seudulla ero on lähes yhtä suuri. Tampereen ja Turun seuduilla matkailu lisää ostovoimaa merkittävästi. Oulun seudulla ostovoima on kuitenkin kasvanut vuodesta 26 vuoteen 21 enemmän ja vakaammin kuin vertailualueilla. Reaalisin vuoden 26 hinnoin tarkasteltuna ostovoima on kasvanut ainoastaan Oulun seudulla vuodesta 26 vuoteen 21, kun vertailualueilla ostovoima on supistunut tai pysynyt ennallaan. Oulun seudun kasvua selittää muita alueita voimakkaampi väestönkasvu. Vähittäiskaupan ostovoiman muutosta vuoteen 22 asti on ennakoitu neljällä eri skenaariolla, jotka perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen väestöennusteeseen sekä vaihtoehtoisiin oletuksiin päivittäis- ja erikoistavarakaupan kehityksestä vertailualueilla. Skenaarioiden mukaan Oulun seudun vähittäiskaupan ostovoima kasvaa yhteensä % vuodesta 21 vuoteen 22. Tämä vastaa 2,3 2,9 %:n vuosittaista kasvua. Oulun seudun nopeimman kasvun skenaariossa oletetaan, että kaikilla alueilla päivittäistavarakauppa kasvaa reaalisesti 1, % vuoteen 22 asti ja tämän jälkeen 1,2 %. Vastaavasti erikoistavarakaupan oletetaan skenaariossa kasvavan 2, % vuoteen 22 asti ja tämän jälkeen 2,7 % vuodessa. Oulun seudun nopeimman kasvun skenaarion mukaan seudun vähittäiskauppa kasvaa vertailualueista nopeimmin ja Tampereen seutu toisiksi nopeimmin. Ero Turun ja Jyväskylän seutuihin verrattuna perustuu ennen kaikkea ennakoituun väestönkasvuun. Euroa / asukas Euroa / asukas, vuoden 26 hinnoin Milj. euroa vuoden 26 hinnoin Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla vuonna 21. Oulun seutu Jyväskylän seutu Turun seutu Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla vuosina 26, 21 ja 21. Oulun seutu Jyväskylän seutu Turun seutu Vähittäiskaupan ostovoiman skenaariot Oulun seudulla. Tampereen seutu Tampereen seutu Erikoistavara Päivittäistavara Skenaario C Skenaario D Skenaario B Skenaario A Tilasto Tietolähde: Ostovoima-analyysi neljällä seutukunnalla. Business Oulu, toukokuu 217. Ostovoimalla tarkoitetaan tässä kotitalouksien kulutusmenoja päivittäistavara- ja erikoistavarakauppaan. Milj. euroa vuoden 26 hinnoin Vähittäiskaupan ostovoima vuosina ja ennuste vuosina vertailualueilla Tampereen seutu Turun seutu Oulunseutu Jyväskylän seutu

6 Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta Teollisuusyritysten liiketoiminnan kehitys on ollut vaihtelevaa. Oulun seudun teollisuuden liikevaihdon trendi kääntyi kolmen neljänneksen ajan jatkuneen kasvun jälkeen uudelleen laskuun viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon kehitystä ovat hallinneet seudun elektroniikkateollisuuden suhdannevaihtelut. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna liikevaihto kasvoi alalla viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana keskimäärin reilut 3 %. Elektroniikkateollisuuden vienti oli viime vuoden loppupuolella vajaat % vuoden takaista korkeammalla tasolla. Elektroniikkateollisuuden vientiliikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin neljänneksen alle vuoden 212 tason. ssa teollisuuden liikevaihdon trendi kasvoi viime vuoden alkupuolella, mutta vuoden jälkipuoliskolla kasvu hiipui. Teollisuusyritysten liikevaihto on Oulun seudulla 12 % ja koko maassa vajaan kymmenyksen alle vuoden 212 tason. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut %. Teollisuuden henkilöstömäärän trendin viime vuoden alussa alkanut lasku jatkui vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä oli prosentin alemmalla tasolla. Vuoden 212 tasosta teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut 3 %. Alan palkkasumman trendi kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma pysyi ennallaan. Myös vuoden 212 tasoon nähden palkkasumma on lähes samalla tasolla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 4 83 milj. ja henkilöstömäärä 11 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Teollisuuden tuottajahinnat Vienti teollisuus Vienti elektro.teol. määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Teollisuus Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Teollisuuden, 2, ,

7 Rakentaminen Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Rakennuskustannukset määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Rakentaminen Oulun seudun rakennusalan liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti vuoden takaisesta. Oulun seudun rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui poikkeuksellisen vahvana viime vuoden jälkipuoliskolla. Liikevaihdon trendi on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 214 alkupuolelta lähtien. Edellisvuoteen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden loppupuolen aikana keskimäärin reilut 13 %. Rakennusalan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Rakentaminen on yksi Oulun seudulla viime vuosina vahvasti kasvaneista aloista. Alan liikevaihto on kasvanut seudulla vuoteen 212 verrattuna neljänneksen. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 3 %. Rakentamisen henkilöstömäärän trendin kasvu hiipui viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja trendi kääntyi laskuun vuoden lopussa. Edellisvuoteen verrattuna alan henkilöstömäärä oli vajaat % korkeammalla tasolla. Vuoden 212 tasoon nähden rakentamisen henkilöstömäärä on kasvanut 8 %. Myös alan palkkasumman trendin kasvu tasaantui. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli reilut 8 % korkeammalla tasolla. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla 18 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 8 milj. ja henkilöstömäärä 7 8 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana Rakentamisen Rakentamisen henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%)

8 Kauppa Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti Oulun seudun kaupan alan liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui. Kaupan liikevaihdon trendin kasvu jatkui Oulun seudulla viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta tasaantui vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto kasvoi vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin 3 %. ssa kaupan alan kasvu jatkui. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla keskimäärin 3 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 212. Tukkuhinnat ovat 4 % alle vertailuvuoden tason. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuoteen 212 nähden. Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Kaupan alan henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan viime vuoden loppupuolella. Edelliseen vuoteen nähden henkilöstömäärä kasvoi 2 %. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on hieman korkeammalla tasolla. Myös kaupan alan palkkasumman trendin kasvu hiipui vuoden lopussa. Vuoden takaisesta palkkasumman kasvua oli reilut 3 %. Vuodesta 212 alan palkkasumma on kasvanut vajaan kymmenyksen. Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 48 milj. ja henkilöstömäärä 8 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 1 määrä kaupassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kauppa 9 Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Kaupan liikevaihto Oulun seudulla ja koko 2, 8 8

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus, ravitsemistoiminta 13 1 Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu tasaantui, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui. Oulun seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu hiipui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna alan liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin % korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon kasvu jatkui. Vuodesta 212 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan henkilöstömäärä oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla reilut 3 % korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on kasvanut %. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui. Vuoden takaisesta alan palkkasumma kasvoi 9 %. Vuodesta 212 majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 1 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 26 milj. ja henkilöstömäärä 3 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 9 Majoitus- ja ravitsemisalan Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 7, 2, 9

10 Rahoitustoiminta Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta Oulun seudun rahoitustoiminnan liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta. Rahoitustoiminnan palkkasumman trendin vuoden 21 lopussa alkanut kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 6 % korkeammalla tasolla. n trendin kasvu jatkui myös koko Rahoitusalan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Oulun seudulla 8 % alemmalla tasolla kuin vuonna 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 3 %. Oulun seudun rahoitustoiminnan henkilöstömäärän jyrkkä lasku tasaantui vuoden 21 loppupuolella ja pysyi lähes ennallaan viime vuoden alkupuoliskolla. Vuoden loppupuolella alan henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman. Vuotta aiempaan nähden henkilöstömäärä oli prosentin korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 verrattuna alan henkilöstömäärä on 1 % alemmalla tasolla. Toimialan yritysten henkilöstömäärä oli 1 3 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. 8 1 Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. 9 Rahoitustoiminta 8 8 7, Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rahoitustoiminnan palkkasumma Oulun, 2, 1-2, 8

11 Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta 1 Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu vuoden takaisesta jatkui. Oulun seudun liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi kääntyi viime vuoden alussa vahvaan kasvuun ja trendin kasvu jatkui vahvana vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi Oulun seudulla vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 8 % vuoden takaisesta. Vuoteen 212 verrattuna alan liikevaihto on kasvanut seudulla 7 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärän kasvua kertyi 3 %. Vuoteen 212 nähden henkilöstömäärä on alalla 4 % korkeammalla tasolla. Alan palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta tasaantui vuoden lopussa. Edellisvuoteen nähden palkkasumma oli 6 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 3 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 1 4 milj. ja henkilöstömäärä 13 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana Liike-elämän palveluiden Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 1 7, 2, 11

12 Informaatio ja viestintä Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana. Oulun seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alan liikevaihto oli keskimäärin noin 11 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Alan trendin kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli Oulun seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 16 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vertailuvuoden tasosta. 13 Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui vuoden loppupuolella. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 13 %. Vuoteen 212 nähden henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % korkeammalla tasolla. Myös informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin kasvu jatkui. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli 8 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 nähden alan palkkasumma on kasvanut noin kymmenyksen. 8 määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Toimialan yritysten liikevaihto oli 3 milj. ja henkilöstömäärä 3 7 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Informaatio ja viestintä 8 Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%) Informaatio- ja viestintäalan

13 Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta 8 1 Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kuljetus- ja varastointialan liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui. Oulun seudun kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendin loiva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto oli vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon trendi kasvoi hieman myös koko Alan liikevaihto on kasvanut Oulun seudulla 6 % vuodesta 212. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasoon nähden 3 %. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman viime vuoden alkupuolella, mutta pysyi lähes ennallaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vajaat 2 % korkeammalla tasolla. Vuoteen 212 nähden alan henkilöstömäärä on kasvanut 2 %. Alan palkkasumman trendi kasvoi hieman vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna kasvu oli reilut 2 %. Vuoden 212 tasoon verrattuna alan palkkasumma on kasvanut 4 %. Toimialan yritysten liikevaihto oli 62 milj. ja henkilöstömäärä 4 4 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kuljetus ja varastointi 9 Kuljetus- ja varastointialan Kuljetus- ja varastointialan henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, 2, 8-2, 13

14 Palvelut kotitalouksille Taiteet, viihde ja virkistys, yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut, muut palvelut Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminnan vakaa kasvu jatkui. Seudun kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendi kasvoi edelleen vahvasti viime vuoden loppupuolella. Vuotta aikaisempaan nähden alan liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla keskimäärin 6 % korkeammalla tasolla. Kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui myös koko maassa, mutta a hitaampana. Vuodesta 212 alan liikevaihto on kasvanut seudulla lähes kolmanneksen. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi kääntyi selvään kasvuun viime vuoden alussa ja trendin kasvu jatkui koko vuoden ajan. Vuoden takaiseen verrattuna alan henkilöstömäärä kasvoi %. Vuodesta 212 henkilöstömäärä on kasvanut alalla 1 %. Myös kotitalouspalveluiden palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Alan palkkasumma kasvoi vuotta aiemmasta 7 %. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla viidenneksen. Toimialan yritysten liikevaihto oli 7 milj. ja henkilöstömäärä 6 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Kotitalouksien palvelut Kaikki toimialat 9 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja seudulla, muutos edellisvuodesta (%) Kotitalouksien palveluiden 7, 2, 14

15 Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut Yksityiset terveyspalvelut, yksityiset sosiaalialan avo- ja laitospalvelut Yksityisten terveysja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla sekä Kuluttajahinnat määrä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa ja kaikilla toimialoilla Oulun seudulla. Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden liiketoiminta kasvoi edelleen vahvasti. Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman vahva kasvu jatkui viime vuoden loppupuolella. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna alan palkkasumma kasvoi vajaat 12 %. Vuodesta 212 palkkasumma on kasvanut alalla 31 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Koko maassa yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman trendin kasvu tasaantui. Myös henkilöstömäärän trendin kasvu jatkui Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla viime vuoden loppupuolella. Vuotta aikaisempaan nähden alan henkilöstömäärä kasvoi reilut 9 %. Oulun seudun yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä on kasvanut vuoteen 212 verrattuna 22 %. Toimialan henkilöstömäärä oli 4 4 henkilötyövuotta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Terveys- ja sosiaalipalvelut Kaikki toimialat Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma Oulun Yksityisten terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä ja palkkasumma Oulun seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 12, 1 7, 2, 1

16 Hailuoto Lumijoki Oulu Kempele Muhos Tyrnävä Liminka Oulun seudun elinkeinokatsaus JULKAISIJA BusinessOulu Päätoimipisteen käyntiosoite: Yrttipellontie 6, 23 Oulu Postiosoite: PL 22, 1 Oulun kaupunki TOIMITUS Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 27 Helsinki, LISÄTIETOJA Asiantuntija Urpo Tuomela BusinessOulu puh Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus puh Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus puh ULKOASU Bread Visual Design Oy KANSIKUVA Shutterstock TAKAKANNEN KUVAT Shutterstock, Ilmestys Oy Tietolähteet ja käsitteet on Oulun seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Vienti on vientiin suuntautuneen myynnin arvo (laskentamenetelmistä johtuen liikevaihtoja vientitiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen katsauksen lukujen kanssa). Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot). on Oulun seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään hintakehitys vertailuksi. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: -, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Oulun seudulla. Ennakkoarvio vuodelle 216 perustuu vuoden 21 tilastoon ja henkilöstömäärän perusteella arvioituun muutokseen. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuosi on 212. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11- kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 212. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 212) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Laaja matkailuklusteri

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Työpaikkojen muutos ja muuttoliike Suomen suurilla kaupunkiseuduilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018.

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne 30.6.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Vienti vetää ja teknologiateollisuus kovin kasvaja Veli-Pekka

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne 31.3.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018.

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Keski-Suomen Tilanne 30.9.2018 Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Yritysten henkilöstömäärä kasvaa. Vienti vetää ja metsäteollisuus on kovin

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 31.3.2019 Rakentamisen ja yksityisten palveluiden kasvu on jatkunut. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja kaupan alalla. Kovin kasvu oli Äänekosken ja Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 30.6.2019 Matkailun, kaupan ja palveluiden kasvu on jatkunut kohtuullisena. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja rakentamisessa. Kovin kasvu Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot