Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 tietolähteet, käsitteet ja julkaisijat Kymenlaakson toimialakatsaus Yhteistyössä:

2 Suhdannekuva Kansainvälinen talouden taantuma on vaikuttanut voimakkaasti vientiin suuntautuneessa Teollisuuden tuotanto supistui rajusti, mutta oimialoilla kasvu jatkui viime vuoden jälkipuolella. 115 Tuotannon määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Tuotanto ja työllisyys Tuotanto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa vuoden 2008 alussa ja lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti. Ennakkoarvion mukaan tuotanto väheni 2 % edellisestä vuodesta viime vuoden jälkipuolella. Tuotannon lasku perustui täysin maakunnan vientiteollisuuden kehitykseen. Sen sijaan palvelualoilla kasvu jatkui viime vuoden loppuun asti. Kansainvälinen talouden taantuma tuli Kymenlaaksoon etuajassa muuhun Suomeen verrattuna, sillä valtakunnallinen tuotannon käänne ajoittui viime vuoden jälkipuolelle. Vuodesta 2004 tuotanto on lisääntynyt Kymenlaaksossa arvion mukaan noin 10 %, jonkin verran vähemmän kuin koko maassa, jossa kasvu on ollut 13 %. Tuotannon vaihtelut ovat viime vuosina olleet Kymenlaaksossa rajuja ja selvästi voimakkaampia kuin koko maassa. Tuotannon laskusta huolimatta Kymenlaakson työllisyys on kasvanut vakaasti vuoden 2007 alusta alkaen. Työllisyyden kasvu pysähtyi vasta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan maakunnassa oli vuoden 2008 jälkipuoliskolla työllisiä noin 0,5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. On huomattava, että lomautetut sisältyvät työllisiin työvoimatutkimuksen luvuissa. Kymenlaakson työllisyyskehitys on ollut kahden viimeisen vuoden aikana suunnilleen samanlaista kuin koko maassa, mutta sitä ennen vuonna 2006 maakunta jäi jälkeen valtakunnallisesta trendistä. Vuodesta 2004 työllisyys on lisääntynyt Kymenlaaksossa 3 % ja koko maassa 7 %. Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta johtuen työllisyyden vaihtelut ovat olleet maakunnassa selvästi suurempia kuin koko maassa E Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten määrä Kymenlaaksossa ja koko maassa. (indeksi 2004=) Kymenlaakso Koko Suomi Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa toimivan teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan vuoden 2008 jälkipuolikkaalla noin 8 % edellisvuodesta. Maakunnan rakennusyritysten liikevaihto kääntyi selvään laskuun viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta sitä ennen kasvu oli vahvaa. Viime vuoden kolmannen ja neljännen neljänneksen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli 4 %. Palvelualoilla kasvu jatkui, vaikka nousu hidastui vuoden loppua kohti. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto nousi 3 % ja liikenteen toimialalla 6 % vuoden 2008 jälkipuolella. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan peräti 9 %. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni 2 % edellisestä vuodesta. Yritysten henkilöstömäärä, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaismäärää, väheni noin 0,5 % edellisvuodesta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Lomautusten vaikutus sisältyy henkilöstömäärien laskelmaan. Teollisuudessa henkilöstömäärä supistui 9 % ja liikenteessä 2 %. Rakentamisessa ja kaupan alalla henkilöstömäärät kasvoivat vajaa 4 % ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa lähes 6 %. Vuoteen 2004 verrattuna Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut yli 40 %, rakentamisessa kolmanneksen, liikenteessä yli neljänneksen ja kaupan alalla hieman alle neljänneksen. Teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna suunnilleen samansuuruinen kuin määrä on kasvanut neljän vuoden aikana eniten rakentamisessa, noin 20 %. Teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut samana aikana 12 %. Kymenlaakson avainluvut 2008 Väestö 12/ Työpaikat 12/ Bruttokansantuote (milj. euroa) Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Vienti (milj. euroa) 3 Yritysten henkilöstömäärä Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, nelj. 3 4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kymenlaaksossa, vuosi 2008 verrattuna vuoteen Kymenlaakson toimialakatsaus

3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson työpaikat toimialoittain Terv.huolto- ja sosiaali Liike-elämän Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Julkinen hall. ja maanpuolustus Metalliteollisuus ttä palv. toiminta Alkutuotanto Maaliikenne Koulutus Palvelut kotitalouksille Majoitus- ja rav. toiminta Muu teollisuus Tukku- ja agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Posti- ja teleliikenne Muut toimialat ja tuntematon Elintarviketeollisuus Puutuoteteollisuus Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Rahoitustoiminta Energia- ja vesihuolto Kymenlaakson erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Paperiteollisuus ttä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Maaliikenne Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus henkeä Kouvolan sk. Kotkan-Haminan sk Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä 7 kuntaa. Maakunnassa on asukasta, joista asuu Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnassa. Työpaikkoja Kymenlaaksossa on arvion mukaan Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja liikenteellä on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on viidennes. Osuus on supistunut viime vuosina lähelle valtakunnallista tasoa. Liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on 27 % eli samansuuruinen kuin koko maassa. Myös kaupan ja alkutuotannon työpaikkaosuudet ovat likimäärin koko maan tasolla. Sen sijaan muiden yksityisten palvelujen osuus on Kymenlaaksossa pienempi kuin koko maassa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen koko maan vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemianteollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin koko maassa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. Määrällisesti eniten työpaikkoja Kymenlaaksossa on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän, rakentaminen, vähittäiskauppa, paperiteollisuus sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Sijaintiosamäärä (indeksi) Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista Päätoimialojen osuus koko maan työpaikoista 2008 Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 19 % 8 % Muut yksityiset 15 % 12 % Alkutuotanto 4 % Julkinen sektori 27 % 18 % 7 % Muut yksityiset 21 % 7 % Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 15% Kauppa sekä majoitusja ravitsemisala 16 % Kymenlaakson toimialakatsaus

4 , sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni vuoden 2008 loppupuolella. Myös teollisuuden henkilöstömäärä väheni edelleen. Teollisuudella on edelleen vankka rooli Kymenlaakson taloudessa. Toimialan liikevaihto, 4,7 mrd., vastaa 43 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. määrästä teollisuuden osuus on viidennes. Kymenlaakson suurin teollisuusala on paperiteollisuus, jonka osuus teollisuuden liikevaihdosta on 43 % ja työpaikoista 36 %. Toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus työpaikoista on noussut 28 %:iin. Myös kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puutuoteteollisuus kuuluvat Kymenlaakson vahvoihin teollisuusaloihin. Kymenlaakson teollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2007 puolivälissä ja lasku jyrkkeni edelleen vuoden 2008 lopulla. Teollisuuden liikevaihto seuraa vientiä, joka vastaa kahden kolmanneksen osuutta Kymenlaakson teollisuuden liikevaihdosta. Teollisuuden liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan noin 8 % edellisestä vuodesta vuoden 2008 jälkipuolikkaalla. Myös valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihto on kääntynyt laskuun, mutta Kymenlaaksossa lasku alkoi aikaisemmin ja on ollut jyrkempää. Vuoteen 2004 verrattuna teollisuuden liikevaihto oli viime vuonna vain prosentin korkeammalla tasolla. Teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet samana aikana 13 %. Metalliteollisuuden liikevaihto kääntyi rajun kasvujakson jälkeen laskuun vuoden 2007 lopulla, mutta lasku pysähtyi vuoden 2008 alussa ja taso pysyi vakaana vuoden loppuun asti. Metalliteollisuuden liikevaihto on kasvanut 69 % vuodesta Myös kemianteollisuuden kasvu kääntyi laskuun vuoden 2007 puolivälissä ja liikevaihdon lasku jyrkkeni edelleen vuoden 2008 lopussa. Kemianteollisuuden liikevaihto on vain hieman suurempi kuin vuonna Puutuote- ja huonekaluteollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja lasku jatkui jyrkkänä viime vuoden lopussa. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi on ollut laskussa vuoden 2006 lopusta alkaen ja lasku jatkui koko vuoden 2008 ajan. Summan paperitehdas ja Anjalan tehtaan paperikone suljettiin alkuvuoden aikana. Vientialoista poiketen elintarviketeollisuuden liikevaihto on ollut vakaassa kasvussa vuodesta 2006 alkaen ja kasvu jatkui viime vuonna. määrä Koko teollisuuden henkilöstömäärän lasku jatkui vuonna 2008 ja henkilöstö väheni noin 9 % edellisvuodesta viime vuoden loppupuolella. määrä supistui voimakkaasti paperiteollisuudessa ja hieman loivemmin puutuoteteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, myös kemianteollisuuden henkilöstö väheni. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa henkilöstömäärä pysyi lähes muuttumattomana. Vuodesta 2004 teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 12 % Teollisuuden liikevaihto, vienti ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Teoll. tuottajahinnat Vienti Teollisuuden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Kymenlaakson teollisuus 2008 Toimiala Koko teollisuus Elintarvike Puutuote ja huonekalu Paperi Kemia, kumi ja muovi Metalli Kymenlaakson toimialakatsaus

5 Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen Energia 4 % Kemia ja muovi 5 % Puutuote 6 % Elintarvike 7 % Muu teollisuus 13 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Rakennuskustannukset Paperi 36 % Metalli 28 % Rakennusalan yrityksillä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuoden 2008 lopulla. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 860 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 5 6, on 9 % yrityssektorin henkilöstöstä. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut vuodesta 2004 alkaen vahvasti. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alan liikevaihto kääntyi kuitenkin laskuun, silti vuoden jälkipuolella nousua oli ennakkoarvion mukaan 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 toimialan liikevaihto on kasvanut 33 %. Rakennuskustannukset ovat kohonneet samana aikana 19 %. määrä Rakennusalan henkilöstömäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen. Kasvu hidastui hieman viime vuoden lopussa. Vuoden jälkipuolella yritysten henkilöstön määrä kasvoi noin 3 % edellisvuodesta. Vuodesta 2004 alan henkilöstömäärä on noussut 19 %, joka on enemmän kuin millään muulla päätoimialla Kymenlaakson rakennusala 2008 Toimiala Kymenlaakson toimialakatsaus

6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja ravitsemistoiminta Kaupan liikevaihdon kasvu pysähtyi Kymenlaaksossa, henkilöstömäärä lisääntyi edelleen. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yritysten liikevaihto on 3,2 mrd., joka vastaa 30 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. Toimialan henkilöstömäärä, 8 610, on 14 % maakunnan koko yrityssektorin henkilöstöstä. Kymenlaaksossa vajaa puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat 14 % ja 13 %. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kääntyi laskuun Kymenlaaksossa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvan alkuvuoden jälkeen. Ennakkoarvion mukaan alan liikevaihto nousi 3 % edellisvuodesta vuoden 2008 toisella puolikkaalla. Vuodesta 2004 liikevaihto on kasvanut 24 %. Tukkuhinnat ovat samana aikana nousseet 16 % ja kuluttajahinnat 10 %. Viime vuosina kasvu on ollut Kymenlaaksossa lähes samanlaista kuin valtakunnallisesti. määrä Myös henkilöstömäärässä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan alan trendi on ollut pitkään kasvava. Kuluvan vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärä kasvoi 4 %. Alalla on henkilöstöä 9 % enemmän kuin vuonna Tukkukauppa 14 % Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 13 % Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) vähittäiskauppa, koko maa Kuluttajahinnat Tukkuhinnat Kaupan sekä majoitusja ravitsemisalan työpaikkojen jakautuminen Kymenlaaksossa Vähittäiskauppa 49% Kymenlaakson kauppa sekä majoitus- ja ravitsemisala 2008 Majoitus ja ravitsemisala 24 % Toimiala Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta Kymenlaakson toimialakatsaus

7 Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, matkatoimistot, posti- ja teleliikenne Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) koko maa Kuluttajahinnat Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto ( indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2004 = ) Maaliikenne Matkailu alan yritysten liikevaihdon kasvu hidastui, henkilöstömäärä kääntyi laskuun. alan yritysten liikevaihto, 1,3 mrd., vastaa 12,5 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen henkilöstömäärän, 7 380, osuus on 12 %. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri. Maaliikenne, joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteestä 40 %. ttä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus työpaikoista on noussut 44 %:in. Logistiikkatoiminnan ulkopuolella posti- ja teleliikenteen osuus koko liikennesektorin työpaikoista on 13 %. Koko liikenteen toimialan liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta liikevaihto kasvoi kuitenkin noin 6 % vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 liikennealan liikevaihto on noussut 28 %, selvästi enemmän kuin toimialalla koko maassa. palveluiden (satamat, huolinta ym.) liikevaihdon kasvu hidastui vuoden lopussa, mutta kasvua oli noin 8 % edellisvuoteen verrattuna vuoden jälkipuolella. Alan liikevaihto on noussut 44 % vuodesta Kasvu perustuu edelleen ennen kaikkea Euroopan ja Venäjän sekä Aasian väliseen kuljetukseen. Maaliikenteen (rautatie- ja tieliikenne) liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä, kuitenkin vuoden jälkipuolikkaalla kasvua edellisvuodesta oli vajaa 3 %. Vuodesta 2004 maaliikenteen liikevaihto on noussut 18 %. Matkailuala (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) on edellisiin verrattuna pienehkö ala Alan liikevaihdon kasvu on kuitenkin vahvistunut vuosi vuodelta ja se on noussut jo 28 % vuoteen 2004 verrattuna. Vuoden 2008 jälkipuoliskolla alan liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastui, se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. määrä Koko liikennetoimialan henkilöstömäärä supistui viime vuoden loppupuolella 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. n määrä supistui myös liikennepalveluissa, maaliikenteessä ja matkailussa. Koko liikennealalla henkilöstömäärä on noussut noin 2 % vuodesta Tämä perustuu ennen kaikkea liikennepalveluihin, jossa henkilöstöä on 12 % enemmän kuin Maaliikenteessä henkilöstömäärä on noin 5 % alemmalla tasolla kuin vuonna Matkailussa henkilöstöä on noin 4 % enemmän kuin vuonna Liikenteen työpaikkojen jakautuminen Kymenlaaksossa Posti ja tele 13 % Maaliikenne 40 % Vesiliikenne 2 % 44 % Kymenlaakson liikenne ja matkailuala 2008 Toimiala Liikenteen toimalat yhteensä Maaliikenne Matkailu Kymenlaakson toimialakatsaus

8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palvelut liike-elämälle: kiinteistö, vuokraus, tietojenkäsittely-, tutkimus- ja konsultointi, muu liike-elämää palveleva toiminta Palvelut kotitalouksille: virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, pesula-, kampaamo-, parturi yms., järjestötoiminta, ympäristön huolto Rahoitustoiminta: rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi ja henkilöstömäärä kasvoi edelleen. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on Kymenlaaksossa noin 6 milj., joka vastaa 6 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). määrällä (9 370) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi, 15 %. Kymenlaaksossa liike-elämän ja kotitalouksien palveluyritysten työpaikoista 63 % on liike-elämän palveluissa, 31 % kotitalouksien palveluissa sekä 6 % rahoitustoiminnassa. Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihdon trendi on ollut Kymenlaaksossa kasvava jo usean vuoden ajan. Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla alan liikevaihdon kasvu hidastui, mutta kiihtyi uudelleen vuoden loppupuolella. Alan liikevaihto kasvoi vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla 9 %. Vuodesta 2004 alan liikevaihto on noussut Kymenlaaksossa 43 % eli nopeammin kuin millään muulla päätoimialalla. Teollisuuden suuryritysten oimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liike-elämän palveluita pitkällä aikavälillä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu seurasi Kymenlaaksossa koko maan trendiä vuoteen 2006 asti. Vuonna 2007 maakunta alkoi jäädä valtakunnallisesta kasvuvauhdista, mutta vuoden 2008 loppupuolella ala kasvoi maakunnassa kuitenkin nopeasti talouden taantumasta huolimatta. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittely) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Teknisen palvelun liikevaihto kääntyi notkahduksen jälkeen uudelleen vahvaan kasvuun viime vuoden loppupuolella ja kasvu jatkui myös IT-alalla. Vuodesta 2004 teknisen palvelun liikevaihto on kasvanut 49 % ja IT-alan 26 %. määrä Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden (muut yksityiset ) henkilöstömäärä kasvoi 6 % edellisvuodesta vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. IT-alan henkilöstö kasvoi saman verran ja teknologiapalveluiden noin 9 %. Vuoteen 2004 verrattuna liikeelämän ja kotitalouksien palveluissa on 15 % enemmän henkilöstöä. Teknologiapalveluissa henkilöstö on kasvanut jo 18 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaaksossa sekä liikevaihto ja hintakehitys koko maassa. (indeksi 2004 = ) liike-elämän koko maa Kuluttajahinnat Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (indeksi 2004 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Kymenlaakson liike-elämän ja kotitalouksien 2008 Toimiala Liike-elämän ja kotitalouksien yhteensä Tekninen palvelu Informaatioteknologia Kotitalous 31 % Rahoitus 6 % Liike-elämän 63 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden työpaikkojen jakautuminen 8 Kymenlaakson toimialakatsaus

9 Vaihtuva teema: Rakennemuutos Kymenlaaksossa Liike-elämän ja kotital. palv. Kauppa sekä maj.- ja rav. toim. Toimialat yhteensä Muu teollisuus Metalliteollisuus Posti, tele ja maaliikenne Julkinen sektori ja muu Paperiteollisuus n määrän muutos toimialoittain henkilövuotta Kymenlaaksossa on tapahtunut nopea elinkeinotoiminnan rakennemuutos viimeisen neljän vuoden aikana. Paperiteollisuuden henkilöstömäärä on supistunut, mutta se on kompensoitunut palvelualojen ja rakentamisen kasvulla. Metsäteollisuuden rakennemuutos vaikuttaa voimakkaasti Kymenlaaksossa, joka on alan suurimpia keskittymiä Suomessa ja koko Euroopassa. Paperiteollisuuden henkilöstömäärä supistui 1 0 henkilötyövuodella eli kolmanneksella vuodesta 2004 vuoteen Myös julkisen sektorin organisaatioiden sekä posti- ja teleliikenteen ja maaliikenteen yritysten henkilöstömäärät supistuivat. Kokonaisuudessaan supistuvilta aloilta henkilöstö väheni neljän vuoden aikana noin henkilövuodella, joka on noin 4 % maakunnan yritystoiminnan kokonaishenkilöstömäärästä. Rajusta muutoksesta huolimatta Kymenlaakso on sopeutunut kohtuullisen hyvin henkilöstöltään supistuvien alojen muutokseen. Vähenevien toimialojen vastapainona ja rakentaminen ovat kasvattaneet henkilöstöä enemmän kuin supistuvilta aloilta on poistunut. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa henkilöstömäärä on kasvanut ja rakentamisessa 0 henkilövuotta. Myös kauppa ja majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä liikenne kuuluvat kasvaneisiin aloihin. Muilla teollisuusaloilla kuin paperiteollisuudessa henkilöstömäärät ovat pysyneet likimäärin vuoden 2004 tasolla. Kokonaisuutena kasvaneet alat ovat lisänneet henkilöstömääräänsä noin henkilövuodella eli 5,5 % vuodesta 2004 vuoteen määrän nettokasvu Kymenlaaksossa jakson aikana oli noin 700 henkilövuotta eli noin 1 % maakunnan kokonaishenkilöstömäärästä. Supistuneiden toimialojen henkilöstöstä osa on siirtynyt kasvaneille toimialoille, kuten teollisuudesta liike-elämän palveluihin, toimintojen ulkoistamisen ja muiden järjestelyjen kautta. Tämän ohella on tullut kasvua myös aidosti uudesta yritystoiminnasta. Kymenlaakson yritysten toimipaikkojen lukumäärä on lisääntynyt toimipaikalla eli lähes viidenneksellä vuodesta 2004 vuoteen Pääosa toimipaikkojen lisäyksestä on tullut liike-elämän ja kotitalouksien palveluihin. Tulevaisuuteen vaikuttavia esimerkkejä rakennemuutokseen sopeutumisesta ovat Googlen sijoittuminen Summan tehdasalueen toimitiloihin sekä WinWind-yhtiön uusi tuulivoimalatehdashanke Haminan sataman tuntumassa. Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Kymenlaakso on pystynyt sopeutumaan kohtuullisen hyvin metsäteollisuuden rakennemuutokseen: supistuvien alojen henkilöstömäärän vähentyminen on kompensoitunut palveluiden ja rakentamisen kasvulla. Paikallisen ja lähialueiden kysynnän varassa toimivien kaupan sekä liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden kasvu on jatkunut Kymenlaaksossa taantumasta huolimatta. Kymenlaakson metalliteollisuuden liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat pysyneet korkealla tasolla muiden teollisuusalojen lamasta huolimatta. Teknisen palvelun ja informaatioteknologian yritystoiminnan vahva kasvu on jatkunut. Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kriisistä käynnistynyt taantuma heijastuu voimakkaasti Kymenlaaksoon erityisesti teollisuuden ja logistiikan vaikutuksesta. Miten yritysten kilpailukyky säilytetään taantuman yli uutta nousua varten? Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt niihin liittyvine tuotantokapasiteetin ja henkilöstön leikkauksineen tuovat jatkuvasti kovia haasteita Kymenlaakson yritystoiminnalle, julkiselle sektorille ja työmarkkinoille. Pystytäänkö muutoksiin sopeutumaan myös tulevaisuudessa? Venäjän talouskasvun hidastuminen heijastuu Kymenlaaksoon Suomen kautta Venäjälle tapahtuvan kuljetustoiminnan vähenemisen kautta. Miten logistiikka-ala pystyy palauttamaan vahvan asemansa, kun kasvu käynnistyy uudelleen? Vähentääkö Venäjän kasvun hiipuminen venäläisten ostosvierailuja ja muuta matkustusta Kymenlaaksoon? Kymenlaakson toimialakatsaus

10 Kouvolan seutukunta Kouvola, Iitti Kouvolan seudulla asuu henkeä ja alueella on noin työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin koko maassa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen ja teollisuuden vaikutuksesta. Palvelualojen kasvun ansiosta seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kuitenkin lähes 3 % edellisvuodesta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 9 %. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto laski 0,5 % viime vuoden loppupuolella. Rakennusalalla liikevaihto kasvoi hieman alle 3 %, kaupassa 9 % ja liikenteessä 8 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto kiihtyi jälleen 8 %:n kasvuun. Vuodesta 2004 liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto on kasvanut peräti 38 %. Rakennusalan ja kaupan alan liikevaihdot ovat kasvaneet 24 %, liikenteen 28 %. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on jäänyt noin 3 % alle vuoden 2004 tason erityisesti paperiteollisuuden vaikutuksesta. Kaikki toimialat Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla. (indeksi 2004 = ) Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, nelj. 3-4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. määrä Kouvolan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä pysyi lähes muuttumattomana viime vuoden loppupuolella, kuten koko viimeisen neljän vuoden ajan. määrä väheni teollisuudessa ja pysähtyi liikenteessä, mutta kasvoi edelleen liikeelämän ja kotitalouksien palveluissa, kaupassa ja vähän myös rakennusalalla. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä suunnilleen saman verran kuin vuonna Rakennusalalla henkilöstöä on lähes viidenneksen enemmän, palvelualoilla 13 % enemmän ja kaupassa 10 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 17 %. Kauppa Muut yksit. -10 Kaikki toimialat muutos % Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kouvolan seudulla, vuosi 2008 verrattuna vuoteen Kouvolan seudun avainluvut 2008 Kauppa Väestö 12/ Työpaikat 12/ Yritysten toimipaikat Muut yksit muutos % Kouvolan seudun yritystoiminta 2008 Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus ja ravitsemistoiminta Liike-elämän ja kotitalouksien Alkutuotanto 5 % Julkinen sektori 27 % 20 % Kauppa ja majoitus sekä ravitsemisala 15 % 9 % 9 % Muut yksityiset 15 % Työpaikkojen toimialaosuus Kouvolan seudulla Kymenlaakson toimialakatsaus

11 Kotkan-Haminan seutukunta Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2004 = ) Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu henkeä ja alueella on työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on kaksinkertainen koko maahan verrattuna ja vastaavasti muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikenne. Kaikki toimialat Kauppa Muut yksit muutos % Kaikki toimialat Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan- Haminan seudulla, nelj. 3 4/2008 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon ja henkilöstön muutos (%) Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 2008 verrattuna vuoteen Kotkan-Haminan seudulla toimivien yritysten liikevaihdon lasku jyrkkeni viime vuoden loppupuolella. Seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto väheni 16 % edellisvuodesta vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. Alueen yritysten liikevaihto kasvoi erityisen nopeasti vuonna Vuodesta 2004 alueen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut 19 %. Kotkan-Haminan seudun teollisuuden liikevaihto laski peräti 19 % viime vuoden loppupuolella. Summan tehtaan lakkauttaminen vaikutti osaltaan teollisuuden kehitykseen viime vuonna. Rakennusalalla liikevaihdon kasvu hidastui, mutta nousi vielä 8 % edellisvuodesta. Liike-elämän ja kotitalouksien kasvoivat edelleen vahvasti, lisäystä oli 11 %. Kaupan liikevaihto kääntyi laskuun, ja väheni 7 % edellisvuodesta. Liikenteen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4 %. Vuodesta 2004 rakennusalan liikevaihto on kasvanut 52 %. Liike-elämän ja kotitalouksien ovat kasvaneet samaan aikaan 49 % ja liikenne 28 %. Kaupan alan liikevaihto on kasvanut 24 % ja teollisuuden liikevaihto 7 % vuodesta määrä Kotkan-Haminan seudun yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kääntyi laskuun viime vuoden loppupuolella, vähennystä edellisvuodesta oli vajaa 2 % prosenttia. määrä kasvoi rakennusalalla, kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta väheni rajusti teollisuudessa ja jonkin verran myös liikenteessä. Seutukunnan yrityksissä on henkilöstöä 3 % enemmän kuin vuonna Rakennusalalla henkilöstöä on 19 %, liikeelämän ja kotitalouksien paleluissa 17 % ja kaupassa yli 9 % enemmän kuin Teollisuuden henkilöstö on vähentynyt 5 % Kauppa Muut yksit. Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 2008 Väestö 12/ Työpaikat 12/ Yritystren toimipaikat 4 0 muutos % Alkutuotanto 3 % Julkinen sektori 27 % 17 % Kauppa ja majoitus sekä ravitsemisala 15 % 6 % Muut yksityiset 14 % 17 % Työpaikkojen toimialaosuus Kotkan- Haminan seudulla Kotkan-Haminan yritystoiminta 2008 Toimiala Kaikki toimialat Kauppa sekä majoitus ja ravitsemistoiminta Liike-elämän ja kotitalouksien Kymenlaakson toimialakatsaus

12 Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 7 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Kouvolan kuntaliitoksen ( ) jälkeen Iitti ja Kouvola. Kotkan- Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. on Kymenlaaksossa toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7, PL 83, Kotka Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 Cursor Oy Keskuskatu 7, PL 198, Kotka Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo (05) Kouvola Innovation Oy Vartiotie 4, 45 Kouvola Toimitusjohtaja Merja Vainio Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, Kotka Rehtori Ragnar Lundqvist (05) Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) Kouvola Innovation Oy määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen määrä on laskettu niistä Kymenlaaksossa toimivista yrityksistä, jotka on sisällytetty yritysten henkilöstömäärien laskentaan. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten määrä on Kymenlaaksossa asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston lopulliset vuoden 2006 tiedot, jotka on muunnettu ajankohdan 12/2008 tasolle henkilöstömääräindikaattorin tietojen perusteella. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto sekä em. henkilöstömääräindikaattori. V tietojen estimointi: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Avainluku- ja toimialataulukoiden 2008 liikevaihtoa, henkilöstömäärää, toimipaikkojen lukumäärää ja bruttokansantuotetta koskevat tiedot kuvaavat jakson 01-12/2008 keskiarvoa. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, Helsinki Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) Tutkija Eeva Kostiainen (09) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 n talouden rakenne 4 6 sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan seutukunta 12 Kotkan-Haminan

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Vieraskielinen väestö kymenlaaksossa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Laaja matkailuklusteri

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Työpaikkojen muutos ja muuttoliike Suomen suurilla kaupunkiseuduilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 31.3.2019 Rakentamisen ja yksityisten palveluiden kasvu on jatkunut. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja kaupan alalla. Kovin kasvu oli Äänekosken ja Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2016 Kauppa 20% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus 9% Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018.

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Keski-Suomen Tilanne 30.9.2018 Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Yritysten henkilöstömäärä kasvaa. Vienti vetää ja metsäteollisuus on kovin

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen palvelualojen yritysryhmittymät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 vaihtuva

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot