Kymenlaakson toimialakatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008"

Transkriptio

1 Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet 10 Kouvolan seutukunta 11 Kotkan-Haminan seutukunta 12 Tietolähteet ja käsitteet 12 Julkaisijat Yhteistyössä:

2 Suhdannekuva Toimialarakenne ja erikoistumisalat Kymenlaakson talous kasvoi kohtuullisesti viime vuoden loppuun asti, vaikka teollisuuden kasvu pysähtyikin. Myös työllisyys pysyi nousu-uralla. Tuotanto ja työllisyys Kymenlaakson talous kasvoi kohtuullisesti koko viime vuoden ajan, vaikka kasvu hidastui selvästi edellisestä vuodesta. Teollisuuden kasvu pysähtyi vuoden jälkipuolella, mutta sitä kompensoi rakentamisen ja palveluiden nopeutunut kasvu. Tuotanto kasvoi ennakkoarvion mukaan noin 3 % edellisvuodesta vuonna Maakunta jäi kasvussa viime vuonna hieman jälkeen sta, jossa bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan 4,4 %. Vuodesta 2000 tuotanto on lisääntynyt arvion mukaan noin neljänneksen, suunnilleen saman verran kuin ssa. Kymenlaakson työllisyys oli viime vuonna hyvässä kasvussa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten kasvoi vuonna 2007 noin 2 % edellisvuodesta, saman verran kuin koko maassa. Tosin kasvu hidastui loppuvuoden aikana alkuvuoteen verrattuna. Työllisiä oli viime vuonna 3,6 % enemmän kuin vuonna Koko maassa työllisyys on kasvanut viime vuosina vakaammin ja jonkin verran enemmän kuin, 6, vuodesta Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kymenlaakson päätoimialojen liiketoiminnan kasvussa tapahtui merkittävä muutos viime vuonna. Teollisuuden liikevaihto kääntyi vuoden jälkipuolella laskuun, vähennystä oli edellisestä vuodesta lähes 3 %. Rakentamisen kasvu kiihtyi entisestään ja viime vuoden jälkipuolella liikevaihtoa kertyi reaalisesti 20 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös palvelualoilla kasvu kiihtyi alkuvuoden notkahduksen jälkeen. Kaupan sekä majoitus- ja n liikevaihto nousi reaalisesti noin 2,5 %, liikennealan lähes sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden yli 4 % edellisvuodesta. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi reaalisesti noin 1,5 %. Yritysten henkilöstö, joka mittaa yrityssektorilla tehtyjen työvuosien kokonaisä, kasvoi 2 % vuoden 2007 toisella puoliskolla. Teollisuuden henkilöstö pysyi edellisvuoden tasolla, mutta rakentamisessa ja kaikilla palvelualoilla henkilöstöt kasvoivat huomattavasti. Vuoteen 2000 verrattuna Kymenlaakson rakennusalan reaalinen liikevaihto on kasvanut noin 55 % ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa lähes 45 %. Myös muilla palvelualoilla kasvu on ollut nopeaa, yli kolmanneksen. Teollisuuden reaalinen liikevaihto on kasvanut selvästi vähemmän kuin muilla aloilla. Yritysten henkilöstö on lisääntynyt vuodesta 2000 eniten rakentamisessa ja vahvasti myös liikenteessä sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, mutta sen sijaan teollisuudessa se on vähentynyt tuntuvasti Tuotannon ja ssa. (indeksi 2000=) Kymenlaakso Koko Suomi Työllisten ja ssa. (indeksi 2000=) 25 Kymenlaakso Koko Suomi Liikevaihdon (reaal.) ja henkilöstön muutos (%), nelj. 3 4/2007 verrattuna edelliseen vuoteen. n Päätoimialojen osuus Kymenlaakson työpaikoista % 20 % ja majoitus sekä 15% Kymenlaakson työpaikat toimialoittain 2007 Terv.huolto- ja sosiaali Liike-elämän Paperiteollisuus Vähittäiskauppa Julkinen hall. ja maanpuolustus Metalliteollisuus ttä palv. toiminta Koulutus Palvelut kotitalouksille Majoitus- ja rav. toiminta Muu teollisuus Tukku- ja agentuuritoiminta Moottoriajoneuvojen kauppa Posti- ja teleliikenne Muut toimialat ja tuntematon Elintarviketeollisuus Puutuoteteollisuus Kemian-, kumi- ja muoviteoll. Rahoitustoiminta Energia- ja vesihuolto 8 % 12 % Päätoimialojen osuus n työpaikoista % Kouvolan sk. 19 % ja majoitus sekä 16 % Kotkan-Haminan sk henkeä 6 % 20 % 14 Kymenlaakson maakuntaan kuuluu kaksi seutukuntaa, Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnat. Niissä on yhteensä 12 kuntaa. Maakunnassa oli asukasta vuonna 2007, heistä asuu Kouvolan ja Kotkan-Haminan seutukunnassa. Työpaikkoja oli arvion mukaan viime vuoden lopussa. Toimialarakenne Teollisuudella, rakentamisella ja liikenteellä on vankka asema Kymenlaakson toimialarakenteessa. Teollisuuden työpaikkojen osuus maakunnan työpaikoista on supistunut, mutta on edelleen viidennes. Teollisuuden ja rakentamisen työpaikkaosuudet ovat suuremmat kuin ssa. Liikenteen osuus (12 %) on tuntuvasti suurempi kuin ssa. Julkisen sektorin osuus maakunnan työpaikoista on vähän yli neljännes eli samansuuruinen kuin ssa. Alkutuotannossakaan Kymenlaakson työpaikkaosuus ei eroa valtakunnallisesta. Sen sijaan kaupan ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä erityisesti muiden yksityisten palvelujen työpaikkojen osuudet ovat pienemmät kuin ssa. Erikoistumisalat Kymenlaakso on erikoistunut vahvimmin paperiteollisuuteen ja logistiikkaan, kun verrataan maakunnan eri toimialojen työpaikkaosuutta koko maan vastaavaan osuuteen. Paperiteollisuuden osuus alueen työpaikoista on 5,5-kertainen ja liikennettä palvelevan toiminnan 3,5-kertainen n vastaaviin osuuksiin verrattuna. Rakennusaineteollisuuden, energia- ja vesihuollon, maaliikenteen sekä kemian teollisuuden osuudet alueen työpaikoista ovat myös selvästi korkeammat kuin ssa, samoin julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen. Määrällisesti eniten työpaikkoja on terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Seuraavaksi suurimmat työllistäjät ovat liike-elämän, rakentaminen, paperiteollisuus, vähittäiskauppa sekä julkinen hallinto ja maanpuolustus. Kymenlaakson avainluvut 2007 Väestö Työpaikat Bruttokansantuote (milj. euroa) 5 Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Yritysten henkilöstö Liikevaihdon (reaal.) ja henkilöstön muutos (%), vuosi 2007 verrattuna vuoteen n Kymenlaakson erikoistumisalat Indeksi, = Paperiteollisuus ttä palveleva toiminta Rakennusaineteollisuus Energia- ja vesihuolto Kemian teollisuus Julkinen hall. ja maanpuolustus Huomautus: Paperiteollisuuden viimeisimmät tuotannon supistustoimet eivät vaikuta vuotta 2007 koskeviin lukuihin. Erikoistuneisuus (indeksi) 2 Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson toimialakatsaus

3 , sähkö- ja vesihuolto, mineraalien kaivu yritysten liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2007 jälkipuolella vahvan kasvujakson jälkeen. Teollisuuden henkilöstön väheneminen pysähtyi. Teollisuuden rooli Kymenlaakson taloudessa on todella suuri. Toimialan liikevaihto, 5,2 mrd., on lähes puolet maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. stä teollisuuden osuus on yli viidennes. yritysten toimipaikat ovat huomattavasti suurempia kuin maakunnan toimipaikat keskimäärin: teollisuudella 5,5 milj. ja 14,4 henkilöä/toimipaikka, kun kaikkien maakunnan yritysten vastaavat luvut ovat 1,2 milj. ja 6,4 henkilöä. Kymenlaakson suurin teollisuusala on paperiteollisuus, jossa viime vuosien supistuksista huolimatta on 3 työpaikoista. Toiseksi suurimman alan, metalliteollisuuden, osuus on noussut :iin. Muita Kymenlaakson merkittäviä teollisuusaloja ovat elintarviketeollisuus, puutuoteteollisuus, kemianteollisuus sekä energiantuotanto. Kymenlaakson teollisuuden kasvu pysähtyi viime vuoden puolivälissä ja liikevaihto kääntyi laskuun. Vuoden 2007 jälkipuolikkaalla alan liikevaihto väheni ennakkoarvion mukaan reaalisesti vajaa 3 % edellisestä vuodesta. Vastaavaa käännettä ei tapahtunut ssa, vaikka valtakunnallisestikin teollisuuden kasvu on hidastunut. Vuodesta 2000 teollisuuden liikevaihto on kasvanut reaalisesti noin 8 %. Metalliteollisuudessa vuonna 2005 alkanut liikevaihdon raju kasvu pysähtyi viime kesänä. Siihen mennessä alan liikevaihto nousi reaalisesti 60 % vuodesta Myös kemian teollisuuden pitkään jatkunut kasvu pysähtyi ja liikevaihto kääntyi laskuun viime vuoden lopulla. Nousua vuodesta 2000 on ollut reaalisesti jo noin 70 %. Samoin puutuote- ja huonekaluteollisuudessa kahden vuoden kasvu päättyi viime syksynä. Paperiteollisuudessa liikevaihdon trendi oli laskusuunnassa viime vuonna. Elintarviketeollisuudessa reaalinen liikevaihto on jo kaksi vuotta pysytellyt tasolla, joka vastaa 60 % vuoden 2000 lukemasta. Koko teollisuuden henkilöstön väheneminen pysähtyi viime vuonna ja vuoden jälkipuolella alalla oli henkilöstöä saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2000 tilanteeseen verrattuna henkilöstöä oli viime vuonna lähes 12 % vähemmän. väheni hieman Kymenlaakson paperiteollisuudessa ja puutuoteteollisuudessa, mutta muilla toimialoilla oli edelleen pientä nousua vuoden 2007 jälkipuolella Teollisuuden liikevaihto ja henkilöstö sekä liikevaihto ssa. (indeksi 2000 =, Teollisuuden toimialojen liikevaihto (reaalinen indeksi 2000 = ) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden toimialojen henkilöstö (indeksi 2000 =) Elintarvike Puutuote ja huonekalu Metalli Paperi Kemia, kumi ja muovi Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen Energia 4 % Kemia ja muovi 6 % Puutuote Elintarvike Muu teollisuus 13 % Rakennusalan liikevaihto ja henkilöstö sekä liikevaihto ssa (indeksi 2000 =, Paperi 3 Metalli Rakennusalan yritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi entisestään viime vuoden jälkipuolella. Myös alan henkilöstö kasvoi edelleen. Kymenlaakson rakennusyritysten liikevaihto, 0 milj., vastaa 8 %:n osuutta maakunnan koko yrityssektorin liikevaihdosta. stä rakennusalan osuus on 9 %. Ala on pienyritysvaltainen, toimipaikan keskiinen liikevaihto on 0,8 milj. ja henkilöstö 4,7. Rakennusalan liikevaihto on kasvanut muihin aloihin verrattuna todella vahvasti viimeiset 4 vuotta. Viime vuonna rakennusalan liikevaihdon kasvu kiihtyi entisestään. Vuoden 2007 jälkimmäisellä puolikkaalla alan liikevaihto kasvoi reaalisesti 20 % edellisvuodesta. Vuoteen 2000 verrattuna rakennusyritysten liikevaihto on noussut jo noin 55 %. Kymenlaakson rakennusala on seurannut n trendiä, mutta viime vuonna kasvu oli maakunnan yrityksillä nopeampaa kuin valtakunnallisesti. Myös rakennusalan henkilöstön nopea kasvu jatkui viime vuonna. Vuoden jälkipuolella yritysten henkilöstö nousi lähes 5 % edellisvuodesta. Vuodesta 2000 alan henkilöstö on kasvanut lähes Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 0 Yritysten henkilöstö Yritysten toimipaikat 0 Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Yritysten henkilöstö Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson toimialakatsaus

4 sekä majoitus- ja Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti, majoitus- ja Kaupan liikevaihto kääntyi uudelleen kasvuun vuoden 2007 jälkipuolella. nousi tuntuvasti. Kaupan sekä majoitus- ja n liikevaihto ja henkilöstö sekä liikevaihto ssa (indeksi 2000 =, liikevaihto reaalinen) Liikenteen liikevaihto ja henkilöstö sekä liikevaihto ssa (indeksi 2000 =,, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, matkatoimistot, posti- ja teleliikenne alan yritysten liiketoiminta nousi vahvasti viime vuoden jälkipuolella. Liikevaihdon ja henkilöstön kasvu oli aikaisempaa nopeampaa. Kaupan sekä majoitus- ja n yritysten liikevaihto on 3,1 mrd., joka vastaa 28 % maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta. llä (8 300) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on. Myös kauppa sekä majoitus- ja ovat pienyritysvaltaisia aloja: keskikoko on 1,3 milj. ja 3,5 henkilöä /toimipaikka. lähes puolet alan työpaikoista on vähittäiskaupassa ja neljännes majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Tukkukaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja huollon osuudet ovat selvästi pienemmät. sekä majoitus- ja kääntyivät uudelleen kasvuun viime vuoden jälkipuolella alkuvuoden hitaamman jakson jälkeen. kasvoi reaalisesti noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2007 toisella puolikkaalla. Kasvua hidasti jonkin verran mm. autokaupan hiljeneminen vuodenvaihteessa voimaan tulleen autoverouudistuksen vuoksi. Vuodesta 2000 reaalista kasvua on ollut 32 %. kaupan myynti on pitkällä ajalla seurannut n vähittäiskaupan vakaata trendiä. Kuitenkin vuonna 2006 maakunnan kauppa kiihdytti selvästi n edelle, mutta viime vuonna ero tasaantui. Kaupan henkilöstö kasvoi tuntuvasti viime vuonna. Vuoden jälkipuolella alan henkilöstö nousi 4 % edellisvuodesta. Määrä oli viime vuonna lähes 5 % korkeampi kuin vuonna sekä majoitusja 2007 Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 3 Yritysten henkilöstö Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 13 % Tukkukauppa Majoitus ja 24 % vähittäiskauppa Kaupan sekä majoitusja n työpaikkojen jakautuminen Vähittäiskauppa 49 % Liikenteen työpaikkojen jakautuminen Posti ja tele Vesiliikenne 2 % Liikenteen ja matkailun toimialojen liikevaihto (reaalinen indeksi 2000 = ) Matkailu Liikenteen ja matkailun henkilöstö (indeksi 2000 = ) Matkailu alan yritysten liikevaihto, 1,2 mrd., vastaa 11 %:n osuutta Kymenlaakson yritysten liikevaihdosta. Liikenteen osuus henkilöstöstä on 12 %. Toimipaikan keskiinen liikevaihto on 1,3 milj. ja henkilöstö 7,6 /toimipaikka. Logistiikkatoiminnan eli kuljetuksen ja liikennepalveluiden (pois lukien matkatoimistot) merkitys Kymenlaakson yritystoiminnassa on erittäin suuri., joka koostuu rautatie- ja tieliikenteestä, työllistää liikenteestä 40 %. ttä palvelevan toiminnan (lastinkäsittely, varastointi, satamat, terminaalit, huolinta, rahtaus ja matkatoimistot) osuus työpaikoista on noussut 44 %:in. Logistiikkatoiminnan ulkopuolella posti- ja teleliikenteen osuus koko liikennesektorin työpaikoista on. Koko liikenteen toimialan liikevaihdon kasvu kiihtyi selvästi vuoden 2007 jälkipuolella. Kasvua oli reaalisesti lähes edellisestä vuodesta. Vuoteen 2000 verrattuna koko liikennealan liikevaihto on kasvanut 36 %. Alan kasvu on ollut nopeampaa kuin ssa, mutta myös vaihtelut ovat olleet voimakkaampia kuin alalla valtakunnallisesti. Tarkemmalla toimialajaolla tarkasteltuna erityisesti liikennepalveluiden (pl. matkatoimistot) liikevaihdon kasvu vauhdittui viime vuoden jälkipuolella. Toimialan liikevaihto on noussut reaalisesti jo lähes % vuodesta Kasvu perustuu ennen kaikkea Euroopan ja Venäjän sekä Aasian väliseen kuljetukseen. Maaliikenteen vakaa kasvu jatkui edelleen viime vuoden loppuun asti. Vuodesta 2000 maaliikenteen liikevaihto on noussut reaalisesti lähes neljänneksen. Matkailualan (hotellit, matkatoimistot, tilausliikenne, rannikkoliikenne ja huvipuistot) liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden 2006 lopulla ja kasvu jatkui vahvana viime vuoden jälkipuolella. Matkailuyritysten liikevaihto oli viime vuonna reaalisesti 28 % korkeammalla kuin vuonna Liikenteen henkilöstö kääntyi vahvaan nousuun viime vuoden jälkipuolella. ä oli noin 2,5 % enemmän kuin edellisvuonna ja noin 12 % enemmän kuin vuonna palvelujen henkilöstö on kasvanut vahvasti vuoden 2002 jälkipuolelta alkaen, ja kasvu oli edelleen vahvaa vuoden 2007 jälkipuolella. Vuodesta 2000 liikennepalvelujen henkilöstö on lisääntynyt noin 33 %. Myös maaliikenteen henkilöstö kasvoi edelleen. Erityisen vahvasti kasvoi viime vuoden lopulla matkailun henkilöstö, mutta se oli silti noin 9 % alemmalla tasolla kun vuonna % 44 % Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Yritysten henkilöstö Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson toimialakatsaus

5 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavien yritysten liiketoiminnan trendi kääntyi uudelleen vahvaan kasvuun vuoden 2007 jälkipuolella. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto on 600 milj., joka vastaa 5 %:n osuutta maakunnan kaikkien yritysten liikevaihdosta (huom. rahoitusalan yrityksillä ei ole liikevaihtoa). llä (8 0) mitattuna alan osuus kaikista yrityksistä on huomattavasti suurempi,. Liike-elämän ja kotitalouksien ovat toimialoista selvimmin painottuneet pieniin yrityksiin: keskikoko on 0,2 milj. ja 3,4 henkilöä/toimipaikka. liike-elämän ja kotitalouksien palveluyritysten työpaikoista 65 % on liike-elämän palveluissa, 28 % kotitalouksien palveluissa sekä rahoitustoiminnassa. Palveluja liike-elämälle ja kotitalouksille tuottavat yritykset nousivat viime vuoden jälkipuolella uudelleen kasvuun alkuvuoden notkahduksen jälkeen. Alan liikevaihto kasvoi vuoden 2007 jälkipuolella reaalisesti yli 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 2000 alan liikevaihto on noussut reaalisesti yli 40 %, eli se on kuulunut maakunnan kasvuvetureihin. Teollisuuden suuryritysten oimintojen ulkoistaminen on osaltaan kasvattanut liikeelämän palveluita pitkällä aikavälillä. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihdon kasvu on noudatellut n trendiä vuoteen 2006 asti, mutta viime vuonna maakunta alkoi jäädä valtakunnallisesta kasvuvauhdista. Tarkemman seurannan kohteena katsauksessa ovat informaatioteknologian (IT) yritykset (elektroniikkateollisuus, atk-laitteiden kauppa, tietoliikenne ja tietojenkäsittely) sekä tekninen palvelu (rakentamiseen liittyvä suunnittelu, kone- ja prosessisuunnittelu). Kummankin yritysryhmittymän liikevaihto on vaihdellut voimakkaasti viime vuosina. Teknisen palvelun liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2004 lopusta viime vuoden puoliväliin asti. Kuitenkin vuoden 2007 lopulla alan liikevaihto kääntyi laskuun seurauksena metalliteollisuuden suhdanteen kääntymisestä. Vuoteen 2000 verrattuna alan liikevaihto on kasvanut lähes 30 %. Sen sijaan IT-yritysten liikevaihto kääntyi viime vuoden lopulla nousuun toista vuotta jatkuneen laskun jälkeen. Kymenlaakson IT-alan liikevaihto on reaalisesti yli korkeammalla tasolla kuin vuonna Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden (muut yksityiset ) henkilöstö on kasvanut vakaasti vuodesta 2005 ja kasvu jatkui viime vuoden loppuun asti. Alan henkilöstö nousi lähes 5 % viime vuoden jälkipuolella edellisvuodesta. Vuodesta 2000 alan henkilöstö on kasvanut 10 %. Toimialan sisällä on kuitenkin suuria eroja. Teknisen palvelun henkilöstön vahva kasvu hidastui viime vuonna, kun taas IT-alalla lasku pysähtyi. Silti kummallakin alalla oli viime vuonna henkilöstöä suunnilleen 10 % enemmän kuin vuonna Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille Palvelut liike-elämälle: kiinteistö, vuokraus, tietojenkäsittely-, tutkimus- ja konsultointi, muu liike-elämää palveleva toiminta Palvelut kotitalouksille: virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, pesula-, kampaamo-, parturi yms., järjestötoiminta, ympäristön huolto Rahoitustoiminta: rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta 2007 Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 600 Yritysten henkilöstö Kotitalous 28 % Rahoitus Liike-elämän 65 % Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto ja henkilöstö sekä liikevaihto ssa (indeksi 2000 =, liike-elämän Teknologiapalveluiden toimialojen liikevaihto (reaalinen indeksi 2000 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Teknologiapalveluiden toimialojen henkilöstö (reaalinen indeksi 2000 = ) Informaatioteknologia Tekninen palvelu Liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden työpaikkojen jakautuminen Vaihtuva teema: Väestökehitys Tietolähde: Tilastokeskus, väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta 2007 Kymenlaakson maakunnan väestö väheni 700 hengellä vuonna Vilkas maahanmuutto toi uusia asukkaita Kymenlaaksoon, mutta se ei riittänyt kääntämään väestökehitystä positiiviseksi. Väestönmuutos Kymenlaakson väestö väheni ennakkotiedon mukaan 720 hengellä (-0,4 %) vuonna Väheneminen kuitenkin lieveni edellisestä vuodesta, sillä vuonna 2006 maakunnan väestö supistui 955 hengellä. Kouvolan seutukunnassa väkiluku aleni 664 asukkaalla (-0,), enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla. Valkealassa väestö kasvoi hengellä (0,9 %), mutta seutukunnan muissa kunnissa väki väheni, eniten Kuusankoskella 350 henkeä (-0,). Kouvolan väestö supistui hengellä (-0,3 %). Kotkan-Haminan seutukunnassa asukasluku pieneni 56 asukkaalla (-0,1 %). Kotkan väestö kasvoi 30 hengellä (0,1 %) ja myös Pyhtään ja Virolahden asukas nousi. Sen sijaan Haminan väestö väheni 75 hengellä (-0,3 %). Väestönmuutoksen osatekijät Väestön vähenemisen merkittävin osatekijä viime vuonna oli 535 hengen luonnollinen väheneminen eli kuolleiden suurempi syntyneisiin verrattuna. Tämä perustuu ikääntyneiden suuresta osuudesta johtuvaan korkeaan kuolleisuuteen sekä toisaalta alhaiseen syntyvyyteen, joka on seurausta mm. Henkeä Väestönmuutos Kymenlaakossa seutukunnittain Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Väestönmuutoksen osatekijät Kymenlaakossa seutukunnittain v Luonn. muutos Maassamuutto Ulkom. muutto Nettomuutto Väestönmuutos Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu nuorten aikuisten vilkkaasta lähtömuutosta. Muuttotappio vähensi Kymenlaakson väestöä viime vuonna 138 hengellä. Muuttoliikkeen vaikutus maakunnan väestökehitykseen on 2000-luvulla ollut kaksijakoinen. Maassamuutossa tuli viime vuonna tappiota 6 henkeä, mutta se kompensoitui suurimmaksi osaksi 542 muuttovoitolla ulkomaisessa muutossa, jonka vaikutus Kymenlaakson väestöön on vahvistunut vuosi vuodelta. Kouvolan seutukunta sai ulkomaisesta muuttovoitosta 203 henkeä ja Kotkan-Haminan seutukunta 339 henkeä. Kymenlaakson ulkomainen muuttovoitto tulee pääasiassa Venäjältä. Maakunnan väestöstä 2,5 % on vieraskielisiä ja heistä 5 puhuu äidinkielenään Venäjää, kun ssa vieraskielisten osuus on 3 % ja heistä on venäjänkielisiä (v. 2006). Kymenlaakson väestökehitys alueellisessa vertailussa Suurten, yli asukkaan seutukuntien (25), väestönmuutosvertailussa Kymenlaakson seutukunnat eivät sijoitu kärkipäähän. Vuonna 2007 nopeimmin (1,3 1,5 %) kasvoivat Lohjan, Oulun ja Tampereen seutukunnat. Kotka-Haminan seutukunnan väestönmuutos (-0,1 %) oli samaa suuruusluokkaa kuin Lappeenrannan, Joensuun, Kajaanin ja Porin seutukunnissa. Kouvolan seutukunnan asukasluvun muutos (-0,) oli suunnilleen samansuuruinen kuin Mikkelin ja Rauman seutukunnissa. Henkeä Väestönmuutoksen osatekijät Luonnoll. muutos Ulkom. muutto netto Maassamuutto netto Väestönmuutos yht. Suurten seutukuntien väestönmuutos vuonna Yli asukkaan seutukunnat Lohja Oulu Tampere Seinäjoki Porvoo Helsinki Jyväskylä Rovaniemi Kokkola Hämeenlinna Vaasa Salo Turku Lahti Kuopio Lappeenranta Joensuu Kotka-Hamina Kajaani Pori Kemi-Tornio Mikkeli Rauma Kouvola Ylä-Savo % väestöstä Kymenlaakson vahvuudet ja haasteet Venäjän vahva kasvu luo kysyntää Kymenlaakson liikennepalveluille, rakentamiselle, kaupalle ja muille palveluille. Kymenlaakson rooli kansainvälisenä logistiikkakeskuksena vahvistuu jatkuvasti. Rakennusalasta on tullut kasvuala, joka hyödyntää pääkaupunkiseudun ja Venäjän kasvavia markkinoita. Matkailu on lähtenyt uudelleen nousuun. Kaupan sekä liikeelämän ja kotitalouksien palveluiden liiketoiminta on palannut kasvu-uralle. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt tuovat lähitulevaisuudessa kovia haasteita Kymenlaakson yritystoiminnalle, julkiselle sektorille ja työmarkkinoille. Metalliteollisuuden raju kasvu pysähtyi viime vuoden jälkipuolella. Onko kansainvälinen suhdanne kääntynyt? Kymenlaakson metalliyrityksen kasvua rajoittaa osaavan työvoiman puute. Kymenlaakson väestö väheni edelleen vuonna Positiivisesta työllisyyskehityksestä huolimatta maakunta kärsii muuttotappiota kotimaisessa muutossa, jota vilkas maahanmuutto kuitenkin tasapainottaa. 8 Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson toimialakatsaus

6 Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti Kouvolan seudulla asuu henkeä ja alueella on noin Kotkan-Haminan seutukunnassa asuu henkeä ja alu työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa teollisuuden ja rakentamisen osuudet ovat suuremmat ja yksityisten palvelualojen osuudet pienemmät kuin ssa. Kouvolan seudun vahvin erikoistumisala on paperiteollisuus. Kouvolan seudulla toimivien yritysten liikevaihto kasvoi kokonaisuutena vakaasti viime vuonna. Vuoden jälkipuolella kasvua oli reaalisesti noin 2,5 % edellisvuodesta. Vuodesta 2000 seutukunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noussut reaalisesti suunnilleen kymmenyksen. Kouvolan seudun teollisuuden liikevaihto kääntyi laskuun viime vuoden lopulla. Sen sijaan rakennusalalla kasvu kiihtyi entisestään: nousua edellisestä vuodesta oli noin 25 %. Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2007 jälkipuolella reaalisesti yli 4 % ja liikenteen 7,5 %. Liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa nousua oli noin 2,5 %. Myös pitemmän ajan vertailussa rakennusalan kasvu on omassa luokassaan: reaalista nousua oli lähes 70 % vuodesta Kaupassa sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa liikevaihto on noussut kolmanneksen ja liikenteessä 10 % vuodesta Sen sijaan teollisuuden liikevaihto on reaalisesti alemmalla tasolla kuin vuonna 2000 erityisesti paperiteollisuuden supistusten vaikutuksesta. Kouvolan seudulla yritysten yhteenlaskettu henkilöstö pysyi usean vuoden ajan lähes samalla tasolla kuin vuonna Viime vuonna seutukunnan yritysten henkilöstö kääntyi nousuun ja vuoden jälkipuolella henkilöstöä oli lähes 2 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rakennusalalla sekä kaupassa ja majoitus- ja lla henkilöstö nousi noin 5 %, muilla palvelualoilla hieman vähemmän. Sen sijaan teollisuuden henkilöstö väheni edelleen Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kouvolan seudulla (indeksi 2000 =, Kouvolan seudulla, nelj. 3 4/2007 verrattuna edelliseen vuoteen. n Kouvolan seudulla, vuosi 2007 verrattuna vuoteen Yritysten liikevaihto ja henkilöstö Kotkan-Haminan seudulla. (indeksi 2000 =, Kotkan-Haminan seudulla, nelj. 3 4/2007 verrattuna edelliseen vuoteen. n Kotkan-Haminan seudulla, vuosi 2007 verrattuna vuoteen eella on työpaikkaa. Alueen elinkeinorakenteessa liikenteen toimialan työpaikkaosuus on yli kaksinkertainen han verrattuna ja vastaavasti kaupan ja muiden yksityisten palvelualojen osuudet ovat pienemmät kuin koko maassa. Alueen vahvin erikoistumisala on liikenne. Kotkan-Haminan seutukunnassa toimivien yritysten liikevaihdon kasvu pysähtyi viime vuoden jälkipuolella pitkään jatkuneen vahvan kasvun jälkeen. Kun vuoden 2007 alkupuolella yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi reaalisesti vielä lähes 5 %, niin vuoden jälkipuolella kasvua ei enää ollut. Vuodesta 2000 seutukunnan yritysten liikevaihto on kasvanut reaalisesti yli 30 %. Kotkan-Haminan seutukunnan teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi 3 %:n laskuun viime vuoden jälkipuolella. Rakennusalalla liikevaihto nousi edelleen reaalisesti lähes 10 % edellisestä vuodesta. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu hiipui 0,5 %:n tuntumaan. Sen sijaan liikennealalla kasvua oli 6 % ja liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa. Vuodesta 2000 liikenne sekä liike-elämän ja kotitalouksien ovat pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan reaalisesti yli 55 %. Rakennusalalla sekä kaupassa liikevaihdot ovat nousseet kolmanneksen ja teollisuudessakin neljänneksen. Kotkan-Haminan seutukunnassa yritysten yhteenlaskettu henkilöstö on kasvanut vakaasti viimeiset kaksi vuotta. Viime vuoden jälkipuolella henkilöstö nousi 2,5 % edellisvuodesta. Kasvua oli kaikilla toimialoilla, eniten liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa, yli 6 %. Myös teollisuuden henkilöstö kasvoi noin 1,5 % edellisvuodesta. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstö oli viime vuonna noin 5,5 % korkeammalla tasolla kuin vuonna Eniten ovat seitsemässä vuodessa nousseet liikenteen sekä liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden henkilöstöt. Teollisuudessa on vähemmän henkilöstöä kuin vuonna Kouvolan seutukunnan avainluvut 2006 Väestö Työpaikat Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) 5 0 Yritysten henkilöstö n n Kotkan-Haminan seutukunnan avainluvut 2006 Väestö Työpaikat Yritysten toimipaikat Yritysten liikevaihto (milj. euroa) Yritysten henkilöstö Kouvolan seutukunnan suurimmat yritykset (henkilöstön suhteen) ja niiden toimialat Stora Enso Oyj / Anjalankoski, Paperin ja kartongin valmistus UPM-Kymmene Oyj / Kymi Paper, Paperin ja kartongin valmistus VR-yhtiöt, Rautatieliikenne Osuuskauppa Ympäristö, Supermarketkauppa Myllykoski Oyj / Myllykoski Paper, Paperin ja kartongin valmistus Oka Oy, Yleiset talonrakennustyöt Lumon Oy, Metallisten rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Halton Oy, Jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus UPM Kymmene Wood Oy / Kalson viilutehdas, Vanerin ja viilun valmistus Fonecta Oy, Muu teleliikenne Lähde: Kouvolan seudun yrityspalvelu 5 % 21 % ja majoitus sekä 15 % 9 % 8 % Työpaikkojen toimialaosuus Kouvolan seudulla % 18 % ja majoitus sekä 15 % 6 % 13 % 16 % Työpaikkojen toimialaosuus Kotkan- Haminan seudulla 2007 Kotkan-Haminan seutukunnan suurimmat (henkilöstön suhteen) yritykset Stora Enso, paperin ja kartongin valmistus Steveco Oy, lastinkäsittely Osuuskauppa Ympyrä, supermarketkauppa Sulzer Pumps Finland Oy Karhula, pumppujen ja kompressorien valm. Ahlstrom Glassfibre Oy, lasikuidun ja lasivillan valmistus Vaasan & Vaasan Oy, pehmeän leivän ja tuoreiden leivonn. valm Sunila Oy, massan valmistus Itella Oyj - Suomen Posti, postin toiminta Andritz Oy, massa- ja paperikoneiden valmistus VR Oyj, rautatieliikenne Lähde: Cursor Oy 10 Kymenlaakson toimialakatsaus Kymenlaakson toimialakatsaus

7 Käsitteet ja tietolähteet Kymenlaakson maakunta koostuu kahdesta seutukunnasta, joissa on yhteensä 12 kuntaa. Kouvolan seutukuntaan kuuluvat Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala. Kotkan-Haminan seutukuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Reaalinen liikevaihto on toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo deflatoituna kuluttajan hintaindeksillä. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu, verohallinnon alv-suoritustiedot. Julkaisijat Kymenlaakson kauppakamari Keskuskatu 7 PL 83, Kotka Toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (05) 2296 Cursor Oy Keskuskatu 7, PL 198, Kotka Yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuo (05) Kouvolan seudun Yrityspalvelu Ilmarinkuja 3, PL 211, Kouvola Elinkeinojohtaja Pertti Eskelinen (05) Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Pääskysentie 1, PL 9, Kotka Rehtori Ragnar Lundqvist (05) Kymenlaakson liitto Karhulantie 36 B, PL 35, Kotka Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala (05) Kouvolan seutukunta Kotkan-Haminan seutukunta llä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten ä. n indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipakkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstö estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: - ja henkilöstötiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Toimipaikkojen on laskettu niistä toimivista yrityksistä, jotka ovat mukana yritysten henkilöstömäärien laskennassa. Mukana ovat toimivat yritykset, joiden palkkasumma vastaa vähintään yhtä kokopäivätyöllistä. Työllisten on asuvien henkilöiden, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittaisiin otostutkimuksiin, joihin pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston lopulliset vuoden 2004 tiedot, jotka on muunnettu viime vuoden tasolle työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Viime vuotta koskeva laskelma: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - Kymenlaakso: Toimialoittaisten tuotannon kehitystä ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Kuvaajan laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, Helsinki Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso (09) Projektitutkija Eeva Kostiainen (09) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.10.2010. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 7.4.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Vieraskielinen väestö kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 n talouden rakenne 4 6 sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Katsaus työmarkkinoihin 1 Kouvolan seutukunta 12 Kotkan-Haminan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 11.4.2012. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Yritysten kasvu muutoksen moottorina

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana I / 2015

Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö,

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Muuttajien taustatiedot 2005

Muuttajien taustatiedot 2005 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 1 2008:9 30.5.2008 Muuttajien taustatiedot 2005 Tilastokeskus julkaisi muuttajien taustatiedot vuodelta 2005 poikkeuksellisen myöhään eli huhtikuun lopussa 2008. Tampereelle muutti

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007

TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 7 TAMPEREEN MUUTTOLIIKE 2007 Ulkomaisen muuttoliikkeen merkitys kasvussa Tampereen vuonna 2007 saama muuttovoitto oli 927 henkilöä, mistä ulkomaisen muuttoliikkeen osuus oli peräti

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

LAPIN SUHDANTEET 2016

LAPIN SUHDANTEET 2016 LAPIN SUHDANTEET 2016 Ohjelma: 10.00 Tervetuloa Lapin suhdannekatsaus 2016 esittely strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Toimialan näkökulma suhdanteisiin 10.30 TORMETS OY, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016

ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 1 TRENDIKATSAUS 2/2016 (19.8.2016) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 2015-2017 ETELÄ-SAVON ALUETALOUSKATSAUS 2016 KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN ALUETALOUDEN KEHITYKSEEN Etelä-Savon aluetalouskatsauksessa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA I neljännes (tammi-maaliskuu) 2014 Kuva: Antero Saari Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima Kuva: Jan Virtanen 1. Työllisyyskehitys

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - miten pärjäävät pienet yritykset? Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Vaasassa 25.03.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot